GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FATİH ÇELEBݞ

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Fatih ÇELEBİ

Diş Hekimliği Fakültesi / Klinik Bilimler Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

fatih.celebi@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Diş Hekimliği Fakültesi 

Bölüm

Klinik Bilimler Bölümü 

Anabilim Dalı

Ortodonti Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2011- 2015)

Diş Hekimliği Fakültesi - Klinik Bilimler Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Mekanik Titreşim Ve Düşük Enerji Seviyeli Lazer Uygulamalarının Ortodontik Ağrı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2015

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Ortodonti

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Diş Hekimliği Fakültesi/ Klinik Bilimler Bölümü/ Ortodonti Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Diş Hekimliği Fakültesi/ Klinik Bilimler Bölümü/ Ortodonti Anabilim Dalı, (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Etik Kurul Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, (2016- Devam Ediyor)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇELEBİ FATİH, (2018). "An Improved Technique For Bringing Of The Buccally Second Molars To The Occlusion", Modern Approaches İn Dentistry Andoral Health Care, 1(5), 1-2. (Yayın No: 4216700)

ÇELEBİ FATİH,HOLOĞLU FEYZA,AKBULUT SİBEL,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ, (2017). "Effects Of Rapid Maxillary Expansion On Head Posture, Postural Stability, And Fall Risk", Apos Trends İn Orthodontics, 7(4), 175-180., Doi: 10.4103/apos.apos_64_17 (Yayın No: 3586263)

ÇELEBİ FATİH,ÇELİKDELEN MURAT,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ, (2017). "Peak Timing Of The Pubertal Growth Spurt According To The Sagittal And Vertical Skeletal Patterns", Scholars Journal Of Dental Sciences, 4(3), 129-133., Doi: 10.21276/sjds.2017.4.3.10 (Yayın No: 3524425)

AKBULUT SİBEL,ÇELEBİ FATİH,Yardımcı Hülya,DEMİR OSMAN, (2017). "Sexual Dimorphism İn The Permanent Dentition Of A Turkish Population", Indian Journal Of Orthodontics And Dentofacial Research, 3(4), 226-230., Doi: 10.18231/2455-6785.2017.0040 (Yayın No: 3791778)

ÇELEBİ FATİH,ARICI NURSEL,CANLI ERMAN, (2017). "The Effects Of Non-Extraction Fixed Orthodontic Treatment On The Vertical Mandibular Bone Level", Indian Journal Of Orthodontics And Dentofacial Research, 3(1), 48-52., Doi: 10.18231/2455-6785.2017.0009 (Yayın No: 3524429)

ÇELEBİ FATİH,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ, (2017). "The Shoulder Spring For Eruption Of Impacted Canines", Journal Of Clinical Orthodontics, 51(10), 657-660. (Yayın No: 3681676)

ÇELEBİ FATİH,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ, (2017). "Relative İntrusion As A Result Of Protrusion: A Mathematical Perspective", International Journal Of Applied Dental Sciences, 3(2-D), 218-223. (Yayın No: 3547005)

ÇELEBİ FATİH,TAŞKAN MEHMET MURAT,TURKAL MUSTAFA,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,HOLOĞLU FEYZA, (2015). "Dental Anomaly Prevalence İn Middle Black Seapopulation", Cumhuriyet Dental Journal, 18(4), 343-350., Doi: 10.7126/cdj.58140.5000112978 (Yayın No: 1779036)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ,ÇELEBİ FATİH,TAŞKAN MEHMET MURAT,YAZICIOĞLU SABAHAT,GEDİK MEHMET, (2015). "The Effect Of Mouth Breathing On Craniofacial Structure A Case Report Ofmonozygotic Twins", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(2), 148-154. (Yayın No: 1779233)

ÖZ ABDULLAH ALPER,ÖZ ASLIHAN ZEYNEP,CANLI ERMAN,ÇELEBİ FATİH, (2012). "Farklı Estetik Braketlerin Renk Stabilitelerininkarşılaştırılması", Ondokuz Mayıs Üniversitesidiş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 13(1), 7-12. (Yayın No: 3586299)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YILMAZ SEMA,YARDIMCI HÜLYA,AKBULUT SİBEL,ÇELEBİ FATİH,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ (2017). Skeletal class 2 headgear activator treatment in patient: case report. 15. uluslararası türk ortodonti derneği sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3976224)

ÇELEBİ FATİH,AKBULUT SİBEL,HOLOĞLU FEYZA,ALTAN HALENUR,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ (2017). Detailed Investigation of the Mesio-distal Crown Size. 105TH FDI World Dental Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3641994)

AKBULUT SİBEL,ÇELEBİ FATİH,AKBULUT NİHAT,ALTAN AHMET,ŞEN ESENGÜL,TÜMER MEHMET KEMAL (2017). What Happens To The Planning In Orthognatic Surgeries? Case Report. AÇBİD 11th International Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3875088)

İZGİ NESLİHAN,ÇELİKDELEN MURAT,HOLOĞLU FEYZA,ÇELEBİ FATİH,TÜMER MEHMET KEMAL (2017). İskeletsel Maksiller Darlığın Cerrahi Destekli Tedavisi: Vaka Raporu. 15. ULUSLARARASI TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3825905)

YELMER ZEYNEP AYBİKE,YARDIMCI HÜLYA,AKBULUT SİBEL,ÇELEBİ FATİH (2017). ŞİDDETLİ MAKSİLLER ÇAPRAŞIKLIK VE ÖN AÇIK KAPANIŞ›IN HIZLI ÜST ÇENEGENİŞLETMESİ-VERTİKAL ÇENELİK İLE TEDAVİSİ: VAKA RAPORU. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3810944)

AKBULUT SİBEL,ÇELEBİ FATİH,HOLOĞLU FEYZA,AKBULUT NİHAT,SOYLU EMRAH,ŞEN ESENGÜL (2017). Comparison Of Presurgical Soft Tissue Prediction And Postsurgical Actual Profile In A Two-Jaw Surgery Patient, Case Report.. TAOMS 24th International Scientific Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3817726)

GÖKTÜRK HAKAN,DEMİR EMİNE,ÇELEBİ FATİH (2017). Daha önce kök kanal tedavisi yapılmış horizontal orta-kök kırığının tedavisi: Olgu sunumu. Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3767972)

BIÇAKÇI BAŞAK,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ,ÇELEBİ FATİH,DEĞERLİ AHU SİMLA (2015). The Role of Talent in Dental Education. International Conference on New Horizons in Education, 10-12 Haziran 2015, Barselona (Poster) (Yayın No:1787230)

ÇELİKDELEN MURAT,KOCACIK AHMET KEMAL,ÖZDEMİR NESİME,ÇELEBİ FATİH (2015). Correction of Asymmetrical Class II Molar Relationship by Using Bilateral and Unilateral Cervical Headgear. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 02-04 Kasım 2015, Eskişehir (Poster) (Yayın No:1786687)

ÇELEBİ FATİH,ÖZDEMİR NESİME,YARDIMCI HÜLYA,KOCACIK AHMET KEMAL (2015). Comparasion of Tooth Size Between Extracted and Nonextracted Cases. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 02-04 Kasım 2015, Eskişehir (Poster) (Yayın No:1786948)

ÇELEBİ FATİH,AKBULUT SİBEL,ÇELİKDELEN MURAT (2015). Open Bite Treatment by Means of Habit Breaker Combined with Vertical Holding Appliance Case Report. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 02-04 Kasım 2015, Eskişehir (Poster) (Yayın No:1786821)

BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ,HOLOĞLU FEYZA,ÇELEBİ FATİH (2014). Early Effects of Tooth Bone Borne Rapid Maxillary Expansion. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 25-29 Ekim 2014, Ankara. (Poster) (Yayın No:1757518)

ÇELEBİ FATİH,HOLOĞLU FEYZA,ÇELİKDELEN MURAT (2014). The Effect of Initial Upper Central Incisor Tooth Inclination on Relatively Intrusion Amount. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 25-29 Ekim 2014, Ankara. (Poster) (Yayın No:1757481)

BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ,ÇELEBİ FATİH,TAŞKAN MEHMET MURAT,TURKAL MUSTAFA,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA (2014). The Evaluation of Supernumerary Transposition and Impacted Canine Teeth Prevelance in the Middle Black Sea Area. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 25-29 Ekim 2014, Ankara (Poster) (Yayın No:1757410)

TÜRK TAMER,ÇELEBİ FATİH,TURKAL MUSTAFA,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,CANLI ERMAN (2014). Prevalence of Lower Incisor Agenesıs. 90. Avrupa Ortodonti Derneği Kongresi, 18-22 Haziran 2014, Varşova (Poster) (Yayın No:1757347)

ÇELEBİ FATİH,GEDİK MEHMET,YAZICIOĞLU SABAHAT (2013). Effect of Breathing on Craniofacial Structure A Case Report. 101. FDI Kongresi, 28-31 Ağustos 2013, İstanbul (Poster) (Yayın No:1757110)

ARICI NURSEL,ÇELEBİ FATİH,CANLI ERMAN (2013). The Effects of Fixed Orthodontic Treatment on the Posterior Vertical Dimensions of the Mandible A Retrospective Study. 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 03-05 Kasım 2013, İstanbul. (Poster) (Yayın No:1756998)

ÖZ ABDULLAH ALPER,ÖZ ASLIHAN ZEYNEP,CANLI ERMAN,ÇELEBİ FATİH (2013). The Comparison of Color Stability of Different Estetic Brackets. 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 03-05 Kasım 2013, İstanbul (Poster) (Yayın No:1756892)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

AYTAÇ FATMA,ÖZKOÇAK İSMAİL,TAŞKAN MEHMET MURAT,ÇELEBİ FATİH,AĞACCIOĞLU MERVE,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA (2014). Tokat İlinde Okul Çağı Bireylerde Ağız Diş Sağlığı Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Halk Sağlığı Günleri: III. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, 08-09 Eylül 2014, Ankara. (Poster) (Yayın No:1757636)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:fatih.celebi@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2011-2015
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi/Klinik Bilimler Bölümü

Tez Adı:Mekanik Titreşim Ve Düşük Enerji Seviyeli Lazer Uygulamalarının Ortodontik Ağrı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi


Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/ ORTODONTİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/ ORTODONTİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

ETİK KURUL ÜYELİĞİ
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÇELEBİ FATİH (2018). An Improved Technique for Bringing of the Buccally Second Molars to the Occlusion. Modern Approaches in Dentistry andOral Health Care, 1(5), 1-2. (Yayın No: 4216700)
2.ÇELEBİ FATİH,HOLOĞLU FEYZA,AKBULUT SİBEL,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ (2017). Effects of rapid maxillary expansion on head posture, postural stability, and fall risk. APOS Trends in Orthodontics, 7(4), 175-180., Doi: 10.4103/apos.apos_64_17 (Yayın No: 3586263)
3.ÇELEBİ FATİH,ÇELİKDELEN MURAT,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ (2017). Peak timing of the pubertal growth spurt according to the sagittal and vertical skeletal patterns. Scholars Journal of Dental Sciences, 4(3), 129-133., Doi: 10.21276/sjds.2017.4.3.10 (Yayın No: 3524425)
4.AKBULUT SİBEL,ÇELEBİ FATİH,Yardımcı Hülya,DEMİR OSMAN (2017). Sexual Dimorphism in the Permanent Dentition of a Turkish Population. Indian Journal of Orthodontics and Dentofacial Research, 3(4), 226-230., Doi: 10.18231/2455-6785.2017.0040 (Yayın No: 3791778)
5.ÇELEBİ FATİH,ARICI NURSEL,CANLI ERMAN (2017). The effects of non-extraction fixed orthodontic treatment on the vertical mandibular bone level. Indian Journal of Orthodontics and Dentofacial Research, 3(1), 48-52., Doi: 10.18231/2455-6785.2017.0009 (Yayın No: 3524429)
6.ÇELEBİ FATİH,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ (2017). The Shoulder Spring for Eruption of Impacted Canines. journal of clinical orthodontics, 51(10), 657-660. (Yayın No: 3681676)
7.ÇELEBİ FATİH,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ (2017). Relative intrusion as a result of protrusion: A mathematical perspective. International Journal of Applied Dental Sciences, 3(2-D), 218-223. (Yayın No: 3547005)
8.ÇELEBİ FATİH,TAŞKAN MEHMET MURAT,TURKAL MUSTAFA,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,HOLOĞLU FEYZA (2015). Dental anomaly prevalence in middle black seapopulation. Cumhuriyet Dental Journal, 18(4), 343-350., Doi: 10.7126/cdj.58140.5000112978 (Yayın No: 1779036)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ,ÇELEBİ FATİH,TAŞKAN MEHMET MURAT,YAZICIOĞLU SABAHAT,GEDİK MEHMET (2015). The Effect of Mouth Breathing on Craniofacial Structure A Case Report ofMonozygotic Twins. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(2), 148-154. (Yayın No: 1779233)
2.ÖZ ABDULLAH ALPER,ÖZ ASLIHAN ZEYNEP,CANLI ERMAN,ÇELEBİ FATİH (2012). Farklı Estetik Braketlerin Renk StabilitelerininKarşılaştırılması. Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDiş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 13(1), 7-12. (Yayın No: 3586299)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÇELEBİ FATİH,GEDİK MEHMET,YAZICIOĞLU SABAHAT (2013). Effect of Breathing on Craniofacial Structure A Case Report. 101. FDI Kongresi, 28-31 Ağustos 2013, İstanbul (Poster) (Yayın No:1757110)
2.BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ,HOLOĞLU FEYZA,ÇELEBİ FATİH (2014). Early Effects of Tooth Bone Borne Rapid Maxillary Expansion. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 25-29 Ekim 2014, Ankara. (Poster) (Yayın No:1757518)
3.ÇELEBİ FATİH,HOLOĞLU FEYZA,ÇELİKDELEN MURAT (2014). The Effect of Initial Upper Central Incisor Tooth Inclination on Relatively Intrusion Amount. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 25-29 Ekim 2014, Ankara. (Poster) (Yayın No:1757481)
4.BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ,ÇELEBİ FATİH,TAŞKAN MEHMET MURAT,TURKAL MUSTAFA,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA (2014). The Evaluation of Supernumerary Transposition and Impacted Canine Teeth Prevelance in the Middle Black Sea Area. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 25-29 Ekim 2014, Ankara (Poster) (Yayın No:1757410)
5.AKBULUT SİBEL,ÇELEBİ FATİH,HOLOĞLU FEYZA,AKBULUT NİHAT,SOYLU EMRAH,ŞEN ESENGÜL (2017). Comparison Of Presurgical Soft Tissue Prediction And Postsurgical Actual Profile In A Two-Jaw Surgery Patient, Case Report.. TAOMS 24th International Scientific Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3817726)
6.AKBULUT SİBEL,ÇELEBİ FATİH,AKBULUT NİHAT,ALTAN AHMET,ŞEN ESENGÜL,TÜMER MEHMET KEMAL (2017). What Happens To The Planning In Orthognatic Surgeries? Case Report. AÇBİD 11th International Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3875088)
7.TÜRK TAMER,ÇELEBİ FATİH,TURKAL MUSTAFA,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,CANLI ERMAN (2014). Prevalence of Lower Incisor Agenesıs. 90. Avrupa Ortodonti Derneği Kongresi, 18-22 Haziran 2014, Varşova (Poster) (Yayın No:1757347)
8.GÖKTÜRK HAKAN,DEMİR EMİNE,ÇELEBİ FATİH (2017). Daha önce kök kanal tedavisi yapılmış horizontal orta-kök kırığının tedavisi: Olgu sunumu. Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3767972)
9.BIÇAKÇI BAŞAK,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ,ÇELEBİ FATİH,DEĞERLİ AHU SİMLA (2015). The Role of Talent in Dental Education. International Conference on New Horizons in Education, 10-12 Haziran 2015, Barselona (Poster) (Yayın No:1787230)
10.İZGİ NESLİHAN,ÇELİKDELEN MURAT,HOLOĞLU FEYZA,ÇELEBİ FATİH,TÜMER MEHMET KEMAL (2017). İskeletsel Maksiller Darlığın Cerrahi Destekli Tedavisi: Vaka Raporu. 15. ULUSLARARASI TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3825905)
11.YELMER ZEYNEP AYBİKE,YARDIMCI HÜLYA,AKBULUT SİBEL,ÇELEBİ FATİH (2017). ŞİDDETLİ MAKSİLLER ÇAPRAŞIKLIK VE ÖN AÇIK KAPANIŞ›IN HIZLI ÜST ÇENEGENİŞLETMESİ-VERTİKAL ÇENELİK İLE TEDAVİSİ: VAKA RAPORU. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3810944)
12.YILMAZ SEMA,YARDIMCI HÜLYA,AKBULUT SİBEL,ÇELEBİ FATİH,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ (2017). Skeletal class 2 headgear activator treatment in patient: case report. 15. uluslararası türk ortodonti derneği sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3976224)
13.ARICI NURSEL,ÇELEBİ FATİH,CANLI ERMAN (2013). The Effects of Fixed Orthodontic Treatment on the Posterior Vertical Dimensions of the Mandible A Retrospective Study. 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 03-05 Kasım 2013, İstanbul. (Poster) (Yayın No:1756998)
14.ÖZ ABDULLAH ALPER,ÖZ ASLIHAN ZEYNEP,CANLI ERMAN,ÇELEBİ FATİH (2013). The Comparison of Color Stability of Different Estetic Brackets. 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 03-05 Kasım 2013, İstanbul (Poster) (Yayın No:1756892)
15.ÇELİKDELEN MURAT,KOCACIK AHMET KEMAL,ÖZDEMİR NESİME,ÇELEBİ FATİH (2015). Correction of Asymmetrical Class II Molar Relationship by Using Bilateral and Unilateral Cervical Headgear. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 02-04 Kasım 2015, Eskişehir (Poster) (Yayın No:1786687)
16.ÇELEBİ FATİH,ÖZDEMİR NESİME,YARDIMCI HÜLYA,KOCACIK AHMET KEMAL (2015). Comparasion of Tooth Size Between Extracted and Nonextracted Cases. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 02-04 Kasım 2015, Eskişehir (Poster) (Yayın No:1786948)
17.ÇELEBİ FATİH,AKBULUT SİBEL,ÇELİKDELEN MURAT (2015). Open Bite Treatment by Means of Habit Breaker Combined with Vertical Holding Appliance Case Report. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 02-04 Kasım 2015, Eskişehir (Poster) (Yayın No:1786821)
18.ÇELEBİ FATİH,AKBULUT SİBEL,HOLOĞLU FEYZA,ALTAN HALENUR,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ (2017). Detailed Investigation of the Mesio-distal Crown Size. 105TH FDI World Dental Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3641994)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.AYTAÇ FATMA,ÖZKOÇAK İSMAİL,TAŞKAN MEHMET MURAT,ÇELEBİ FATİH,AĞACCIOĞLU MERVE,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA (2014). Tokat İlinde Okul Çağı Bireylerde Ağız Diş Sağlığı Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Halk Sağlığı Günleri: III. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, 08-09 Eylül 2014, Ankara. (Poster) (Yayın No:1757636)
Üniversite Dışı Deneyim