GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ORHAN BALTAž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Orhan BALTA

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

orhan.balta@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2016- 2020)

Tıp Fakültesi - Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Uludağ Üniversitesi (2000- 2006)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Gelişimsel Kalça Displazisi Kapalı Redüksiyon Tedavi Sonuçlarımız", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Ortopedi ve Travmatoloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi(2015- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi(2007- 2013)


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı, (2018- 2019)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Mete GEDİKBAŞ, "Pediatrik Suprakondiler Humerus Kırıklarında Kapalı Redüksiyon Ve Pinleme İle Opere Edilen Hastalarda Klinik Ve Radyolojik Sonuçlarımız", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 2020

Tıpta Uzmanlık, Harun ALTINAYAK, "Diz Artroplasti Cerrahisi Öncesi Yapılan Alt Ekstremite Renkli Doppler Ultrasonografisinin Postoperatif Kardiyovasküler Olay Üzerine Prediktif Değeri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 2018

Editörlük

Kemik Ve Yumuşak Doku Tümörleri-1 Özel Sayısı (TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, TÜRKİYE KLİNİKLERİ

Kemik Ve Yumuşak Doku Tümörleri-Iı Özel Sayısı (TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Türkiye Klinikleri

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

EREN MEHMET BURTAÇ,AŞCI MURAT,TÖNÜK ERGİN,kurnaz recep,BALTA ORHAN, (2020). "Knotless Anchors Offer Better Prevention Of Meniscal Excursion Than Knotted Anchors: An Experimental Study Of The Bovine Knee", Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, 54(1), 97-103. (Yayın No: 6190050) [SCI-Expanded]

KURNAZ RECEP,BALTA ORHAN, (2020). "Effect Of Platelet-Rich Plasma And Platelet-Rich Fibrin Matrix On Healing Of Vertical Meniscal Tears İn A Rabbit Model", Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, 54(2), 186-195. (Yayın No: 6174367) [SCI-Expanded]

EREN MEHMET BURTAÇ,AŞÇI MURAT,TÖNÜK ERGİN,BALTA ORHAN,KURNAZ RECEP, (2020). "Knotless Anchors Offer Better Prevention Of Meniscal Excursion Than Knotted Anchors: An Experimental Study Of The Bovine Knee", Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, 54(1), 97-103. (Yayın No: 6091730) [SCI-Expanded]

EREN MEHMET BURTAÇ,AŞCI MURAT,TÖNÜK ERGİN,BALTA ORHAN,KURNAZ RECEP, (2020). "Knotless Anchors Offer Better Prevention Of Meniscalexcursion Than Knotted Anchors: An Experimental Study Ofthe Bovine Knee", Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, 54(1), 97-103. (Yayın No: 6086911) [SCI-Expanded]

AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN,Şahiner Göksel Gültekin,UYSAL FUNDA,Kurnaz Recep,Danışman Murat,ESENYEL CEM ZEKİ, (2019). "Minimally Invasive Surgical Approach Using An Equal-Sized Plate As An External Guide To Lateral Malleolar Fractures", Journal Of The American Podiatric Medical Association, 109(5), 367-373., Doi: 10.7547/17-073 (Yayın No: 4659523) [SCI-Expanded]

AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN,Şahiner Göksel G,KURNAZ RECEP,DANIŞMAN MURAT,ESENYEL CEM ZEKİ, (2019). "Minimally Invasive Surgical Approach Using An Equal-Sized Plate As An External Guide To Lateral Malleolar Fractures", Journal Of The American Podiatric Medical Association, 109(5), 367-373., Doi: 10.7547/17-073 (Yayın No: 5464457) [SCI-Expanded]

AŞÇI MURAT,BALTA ORHAN,KURNAZ RECEP,EREN MEHMET BURTAÇ,KUYUCU YUNUS EMRE,GÜNEŞ TANER, (2018). "“Horizontal Butterfly” Technique İn Repair Of Radial Meniscus Tears: A Biomechanical Study", Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, 52(5), 392-396., Doi: 10.1016/j.aott.2018.07.002 (Yayın No: 5464442) [SCI-Expanded]

BOSTAN BORA,GEVREK FİKRET,BALTA ORHAN,AYTEKİN KÜRŞAD,AŞCI MURAT,EREN MEHMET BURTAÇ,KUYUCU YUNUS EMRE, (2018). "Effects Of Different Bone Marrow Stimulation Techniques On Avascular Zone Meniscal Defects", Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, 119(10), 630-635., Doi: 10.4149/BLL_2018_112 (Yayın No: 4722123) [SCI-Expanded]

BOSTAN BORA,GEVREK FİKRET,BALTA ORHAN,AYTEKİN KÜRŞAT,AŞCI MURAT,EREN MEHMET BURTAÇ,KUYUCU YUNUS EMRE, (2018). "Effects Of Different Bone Marrow Stimulation Techniques On Avascular Zone Meniscal Defects", Bratislava Medical Journal, 119(10), 630-635., Doi: 10.4149/BLL_2018_112 (Yayın No: 4690522) [SCI-Expanded]

AŞCI MURAT,BALTA ORHAN,kurnaz recep,EREN MEHMET BURTAÇ,KUYUCU YUNUS EMRE,GÜNEŞ TANER, (2018). "“Horizontal Butterfly” Technique İn Repair Of Radial Meniscus Tears: A Biomechanical Study", Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, 52(5), 392-396., Doi: 10.1016/j.aott.2018.07.002 (Yayın No: 4434907) [SCI-Expanded]

BOSTAN BORA,GEVREK FİKRET,BALTA ORHAN,AYTEKİN KÜRŞAD,AŞCI MURAT,EREN MEHMET BURTAÇ,KUYUCU YUNUS EMRE, (2018). "Effects Of Different Bone Marrow Stimulation Techniques On Avascular Zone Meniscal Defects", Bratislava Medical Journal, 119(10), 630-635., Doi: 10.4149/BLL_2018_112 (Yayın No: 4434886) [SCI-Expanded]

Kurnaz Recep,AŞCI MURAT,BALTA ORHAN,AYTEKİN KÜRŞAD,GÜNEŞ TANER, (2017). "Congenital İnsensitivity To Pain Syndrome Accompanied By Neglected Orthopedic Traumas And Complications", Archive Of Clinical Cases, 4(01), 27-33., Doi: 10.22551/2017.14.0401.10090 (Yayın No: 6178518)

KURNAZ RECEP,AŞÇI MURAT,BALTA ORHAN,AYTEKİN KÜRŞAD,GÜNEŞ TANER, (2017). "Congenital İnsensitivity To Pain Syndrome Accompanied By Neglected Orthopedic Traumas And Complications", Archive Of Clinical Cases, 4(01), 27-33. (Yayın No: 6092517)

BALTA ORHAN,AŞCI MURAT,GEDİKBAŞ METE,BOSTAN BORA, (2017). "A Rare Cause Of Foot Pain: Osteoid Osteoma Of The Cuboid Bone", Acta Oncologica Turcica, 50(2), 183-186., Doi: 10.5505/aot.2017.74436 (Yayın No: 3859296)

kurnaz recep,AŞCI MURAT,BALTA ORHAN,AYTEKİN KÜRŞAD,GÜNEŞ TANER, (2017). "Congenital İnsensitivity To Pain Syndrome Accompanied By Neglected Orthopedic Traumas And Complications", Archive Of Clinical Cases, 4(01), 27-33., Doi: 10.22551/2017.14.0401.10090 (Yayın No: 3859347)

BALTA ORHAN,kurnaz recep,AYTEKİN KÜRŞAD,AŞCI MURAT,GEDİKBAŞ METE,BOSTAN BORA, (2017). "Dev Hücreli Kemik Tümöründe Denasumab Tedavisinin Yeri: Literatürün Gözden Geçirilmesi", Acta Oncologica Turcica, 50(3), 250-258., Doi: 10.5505/aot.2017.46036 (Yayın No: 3857637)

BOSTAN BORA,BALTA ORHAN,AŞCI MURAT,AYTEKİN KÜRŞAD,ESER ENES, (2016). "Autologous Blood Injection Works For Recalcitrant Lateral Epicondylitis", Balkan Medical Journal, 33(2), 216-220., Doi: 10.5152/balkanmedj.2016.16807 (Yayın No: 3229961) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN,BOSTAN BORA, (2020). "Ciddi Varus Dizilim Bozukluğu Olan Dizlerde Çift Seviye (İkili) Osteotomi", Totbıd Dergisi, 19(3), 420-426., Doi: 10.14292/totbid.dergisi.2020.50 (Yayın No: 6180586)

AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN,Uçar Cihan, (2018). "Türk Toplumunda Cam Tipi Femoroasetabular İmpingiment (Fai) Tanısındakullanılan Radyolojik Değerlerinasemptomatik Bireylerde İncelenmesi", Klinik Tıp Aile Hekimliği, 10(3), 14-17. (Yayın No: 4659213)

Kurnaz Recep,BALTA ORHAN,AŞCI MURAT,AYTEKİN KÜRŞAD,GÜNEŞ TANER, (2018). "Travmatik Sternoklaviküler Eklem Çıkığı Cerrahisi Sonrası İmplant Migrasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(1), 40-44. (Yayın No: 4723407)

KURNAZ RECEP,BALTA ORHAN,AŞÇI MURAT,AYTEKİN KÜRŞAD,GÜNEŞ TANER, (2018). "Travmatik Sternoklaviküler Eklem Çıkığı Cerrahisi Sonrası İmplant Migrasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(1), 40-45. (Yayın No: 6115953)

BALTA ORHAN,Kurnaz Recep,AŞCI MURAT,AYTEKİN KÜRŞAD,SOBAY UTKAN,BOSTAN BORA, (2017). "Ewing Sarkomu: Klinik, Radyolojik, Patolo İk Ayrım Ve Tedavi İtaratürün G Zden Geçirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(3), 133-157. (Yayın No: 6178491)

BALTA ORHAN,Kurnaz Recep,AYTEKİN KÜRŞAD,AŞCI MURAT,GEDİKBAŞ METE,BOSTAN BORA, (2017). "Denosumab Therapy İn Giant Cell Bone Tumor: Review Of Literature", Acta Oncologica Turcica, 50(3), 250-258. (Yayın No: 6178457)

AŞÇI MURAT,BALTA ORHAN,EREN MEHMET BURTAÇ,KURNAZ RECEP,GÜNEŞ TANER, (2017). "Medial Kompartman Artrozlu Hastalarıntedavisinde Yüksek Tibial Osteotomi Ve Unikondilerdiz Artroplastisinin Karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(4), 235-249. (Yayın No: 6115968)

BALTA ORHAN,KURNAZ RECEP,AYTEKİN KÜRŞAD,AŞÇI MURAT,GEDİKBAŞ METE,BOSTAN BORA, (2017). "Denosumab Therapy İn Giant Cell Bone Tumor: Review Of Literature", Acta Oncologica Turcica, 50(3), 250-258. (Yayın No: 6115915)

BALTA ORHAN,KURNAZ RECEP,AYTEKİN KÜRŞAD,SOBAY UTKAN,BOSTAN BORA, (2017). "Ewing Sarkomu: Klinik, Radyolojik, Patolojik Ayrım Ve Tedavi Litaratürün Gözden Geçirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(3), 133-157. (Yayın No: 6115799)

AŞCI MURAT,BALTA ORHAN,EREN MEHMET BURTAÇ,kurnaz recep,GÜNEŞ TANER, (2017). "Medial Kompartman Artrozlu Hastaların Tedavisinde Yüksek Tibial Osteotomi Ve Unikondiler Diz Artroplastisinin Karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(4), 235-248. (Yayın No: 3859580)

BALTA ORHAN,ÇELİKYAY FATİH,ALPAN BUĞRA, (2017). "Kür Beklenen Selim Yumuşak Doku Tümörleri Ve Tümör Benzeri Lezyonları.", Turkiye Klinikleri Journal Of Orthopaedics And Traumatology Special Topics, 10(4), 290-299. (Yayın No: 4181813)

BALTA ORHAN,AŞCI MURAT,ALTINAYAK HARUN,BOSTAN BORA, (2017). "Travmatik Diz Çıkığında Multiple Primer Bağ Onarımı: Olgu Sunumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1), 41-50. (Yayın No: 3859418)

BALTA ORHAN,AŞCI MURAT,BOSTAN BORA,UÇAR CİHAN, (2017). "Diz Revizyon Cerrahisi Sonrsı Patellar Tendon Rüptürünün Aşil Tendon Allogrefti İle Rekonstrüksiyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(2), 109-116. (Yayın No: 3859559)

BALTA ORHAN,AŞCI MURAT,BOSTAN BORA,GEDİKBAŞ METE, (2017). "Asetabüler Metastatik Karsinomda Dondurma Konisi Protez Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(2), 90-108. (Yayın No: 3859544)

ESER ENES,AŞCI MURAT,BALTA ORHAN,BOSTAN BORA,BİLGİÇ ERKAL,GÜNEŞ TANER, (2017). "Pertrokanterik Proksimal Femur Kırıkları Tedavisinde Artroplasti Ve Çivi İle İnternal Fiksasyon Yönteminin Karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(2), 69-83. (Yayın No: 3859526)

BALTA ORHAN,kurnaz recep,AŞCI MURAT,AYTEKİN KÜRŞAD,SOBAY UTKAN,BOSTAN BORA, (2017). "Ewing Sarkomu: Klinik, Radyolojik, Patolojik Ayrım Ve Tedavi Literatürün Gözden Geçirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(3), 133-157. (Yayın No: 3859498)

BALTA ORHAN,ALTINAYAK HARUN,BOSTAN BORA,AŞCI MURAT, (2017). "Travmaya Bağlı Ortopedik Cerrahi Sonrası Dizde Dirençli Hareket Kısıtlılığı Gelişen Hastada Judet Qudrisepsplastisi: Olgu Sunumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(3), 180-188. (Yayın No: 3859468)

UÇAR CİHAN,BOSTAN BORA,BALTA ORHAN,AŞCI MURAT,BİLGİÇ ERKAL,GÜNEŞ TANER, (2017). "Medial Kompartman Artrozu Tedavisinde Eksternal Fiksatör İle Medial Açık Kama Yüksek Tibial Osteotominin Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1), 8-20. (Yayın No: 3859443)

BALTA ORHAN,EREN MEHMET BURTAÇ,AYTEKİN KÜRŞAD,ZENGİN EYÜP ÇAĞATAY,KURNAZ Recep,AŞCI MURAT,BOSTAN BORA, (2016). "Ekstremitede Metastatik Hastalıkların Güncel Tanı Ve Tedavisi: Literatürün Gözden Geçirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(4), 201-231. (Yayın No: 4191440)

BALTA ORHAN,AŞCI MURAT,BOSTAN BORA,ALTINAYAK HARUN, (2016). "Vücudun Geniş Bir Yarsını Tutan Poliostatik Fibröz Displazi: Olgu Sunumu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(3), 182-194. (Yayın No: 4191465)

BALTA ORHAN,AŞCI MURAT,KURNAZ Recep,ASTAN SEZER,BOSTAN BORA, (2016). "Bir Hemipelviste Pelvik Devamsızlık, Karşı Hemipelviste Pubik Ramusta Ve İskiondayetmezlik Kırığı Bulunan Kompleks Total Kalça Artroplastisinin Minimal İnvazivanterior İntra-Pelvik (Modifiye Stoppa) Yaklaşım İle Tedavisi: Vaka Sunumu", Gaziosmanpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2), 124-134. (Yayın No: 4191451)

BALTA ORHAN,EREN MEHMET BURTAÇ,AYTEKİN KÜRŞAD,AŞCI MURAT,KURNAZ RECEP,BOSTAN BORA, (2016). "Kas İskelet Sistemi Tümörleri Biyopsisinde Güncel Yaklaşım Literatürün Gözden Geçirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-17. (Yayın No: 3229844)

BALTA ORHAN,AYTEKİN KÜRŞAD,AŞCI MURAT,KURNAZ RECEP,EREN MEHMET BURTAÇ,BOSTAN BORA, (2016). "Enkondrom Ve Kondrosarkom Klinik Ve Patolojik Ayrımı Mümkün Mü Literatürün Gözden Geçirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 3266328)

BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,BOSTAN BORA,KURNAZ RECEP,GÜNEŞ TANER,AYTEKİN KÜRŞAD, (2015). "Redüksiyon Sırasında Yaşın Gelişimsel Kalça Displazisi Kapalı Redüksiyon Tedavisine Etkisi", Journal Of Contemporary Medicine, 0(0), 216-220., Doi: 10.16899/ctd.49132 (Yayın No: 4181802)

AYTEKİN KÜRŞAD,BOSTAN BORA,BALTA ORHAN,KURNAZ Recep,AŞCI MURAT,BİLGİÇ ERKAL,GÜNEŞ TANER, (2015). "Dome Osteotomy Results For Correction Of Cubitus Varus Deformity", Turkiye Klinikleri Journal Of Medical Sciences, 35(3), 157-165., Doi: 10.5336/medsci.2015-43719 (Yayın No: 4181807)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BALTA ORHAN,GEDİKBAŞ METE (2019). RADİUS DİSTAL UÇ AO TIP C KIRIKLARINDA VOLAR PLAK İLE ERKEN FİKSASYON SONUÇLARIMIZ. 2. ULUSLARARASI 19 MAYISYENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5855590)

AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN,Şahiner Göksel Gültekin,Kurnaz Recep,Danışman Murat,ESENYEL CEM ZEKİ (2018). MINIMALLY INVASIVE SURGICAL APPROACH USING THE EQUAL SIZE PLATE ASAN EXTERNAL GUIDE TO LATERAL MALLEOLER FRACTURES. 20TH ASIA PACIFIC ORTHOPAEDIC ASSOCIATION CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4661658)

AŞCI MURAT,AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN,Kurnaz Recep,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2017). Supracondylar Dome Osteotomy In Cubitus Varus Deformity. 27th Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6180459)

AŞÇI MURAT,AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN,KURNAZ RECEP,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2017). Supracondylar dome osteotomy in cubitus varus. European society for surgeryof the shoulder and the elbow, SECEC- ESSSE (Özet Bildiri) (Yayın No:6114035)

AŞCI MURAT,AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN,kurnaz recep,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2017). Supracondylar Dome Osteotomy İn Cubitus Varus Deformity. 27. SECEC-ESSSE Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3859628)

AŞCI MURAT,EREN MEHMET BURTAÇ,BALTA ORHAN,KURNAZ RECEP,BİLGİÇ ERKAL,GÜNEŞ TANER (2016). Clinical Functional and Radiological Results of Outside in Meniscus Repair. 17th ESSKA Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3230481)

ŞEN CENGİZ,ERDEM MEHMET,GÜNEŞ TANER,BOSTAN BORA,ŞAHİN SEYYİD AHMET,BALTA ORHAN (2010). AN ALTERNATIVE METHOD FOR THE TREATMENT OF DEFECTED TIBIA PSEUDOARTHROSİS USING CIRCULAR FIXATOR. EUROPAN FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY (EFORT) (Özet Bildiri) (Yayın No:4191504)

AŞCI MURAT,ALTINAYAK HARUN,KURNAZ RECEP,BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER Repair of Collateral Ligament Tears With Suture Anchors in Comminuted Elbow Dislocations. The 13th International Congress of Shoulder and Elbow Surgery (Özet Bildiri) (Yayın No:3230283)

AŞCI MURAT,ALTINAYAK HARUN,KURNAZ RECEP,BALTA ORHAN,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER The Repair of Collateral Ligament Tears With Suture Anchors in Comminuted Elbow Dislocations. SECEC Closed Meeting 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:3230163)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

EREN MEHMET BURTAÇ,BALTA ORHAN,Astan Sezer,AŞCI MURAT (2018). A case of unilateral scaphoid hypoplasiaaccompanied by hypogonadotrophichypogonadism leading to mild movementlimitation in the thumb. 16. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4488312)

AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN,Uçar Cihan (2018). Türk toplumunda cam tipi femoro asetabular impingiment (FAI) tanısında kullanılan radyolojik değerlerin asemptomatik bireylerde incelenmesi. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6179900)

BALTA ORHAN,GÜNEŞ TANER,Kurnaz Recep,EREN MEHMET BURTAÇ,AYTEKİN KÜRŞAD (2018). Tam kalınlıktaki kıkırdak defektlerinin tedavisinde mikrokırık ve trombosit zengin plazma tekniklerinin birlikte kullanımı. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6179897)

KURNAZ RECEP,BALTA ORHAN (2018). Plateletten zengin plazma ve fibrin matriksin tavşan modelinde vertikal medial menisküs yırtıklarının iyileşmesi üzerine etkisi. XIV. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6113975)

AŞÇI MURAT,KURNAZ RECEP,BALTA ORHAN,EREN MEHMET BURTAÇ,SOBAY UTKAN,GÜNEŞ TANER (2018). Longitudinal menisküs yırtığı tamirinde outside-in tek loop sütür tekniği: Klinik ve radyolojik sonuçlar. XIV. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6113952)

AŞÇI MURAT,KURNAZ RECEP,EREN MEHMET BURTAÇ,BALTA ORHAN,AKGÜN UMUT,GÜNEŞ TANER (2018). Artroskopik Korakoklaviküler Ligaman rekonstrüksiyonu. 10. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6111123)

AŞÇI MURAT,KURNAZ RECEP,BALTA ORHAN,EREN MEHMET BURTAÇ,GÜNEŞ TANER (2018). Distal triseps tendon rüptürlerinde düğümsüz primer tamir. 10. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6111106)

BALTA ORHAN,GÜNEŞ TANER,KURNAZ RECEP,EREN MEHMET BURTAÇ,AYTEKİN KÜRŞAD (2018). Tam kalınlıktaki kıkırdak defektlerinin tedavisinde mikrokırık ve trombosit zengin plazma tekniklerinin birlikte kullanımı. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, (Özet Bildiri) (Yayın No:6067656)

AŞCI MURAT,kurnaz recep,BALTA ORHAN,EREN MEHMET BURTAÇ,SOBAY UTKAN,GÜNEŞ TANER (2018). Longitudinal menisküs yırtığı tamirinde outside-in tek loop sütür tekniği: Klinik ve radyolojik sonuçlar. 14. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi(TUSYAD) Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4394356)

AŞCI MURAT,BALTA ORHAN,GEDİKBAŞ METE,BOSTAN BORA,kurnaz recep,GÜNEŞ TANER (2017). Talus osteokondral lezyonlarının tedavisinde iki farklı cerrahi yöntemin karşılaştırılması: Mozaikplasti vs kıkırdak kollajen matriks ile rekonstrüksiyon. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191146)

AŞÇI MURAT,BALTA ORHAN,KURNAZ RECEP,ALTINAYAK HARUN,GÜNEŞ TANER (2017). Talus Osteokondral Lezyonlarının Kıkırdak Kollajen Matrix ile Rekonstrüksiyonu. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6113919)

AŞÇI MURAT,BALTA ORHAN,GEDİKBAŞ METE,BOSTAN BORA,KURNAZ RECEP,GÜNEŞ TANER (2017). Talus osteokondral lezyonlarının tedavisinde iki farklı cerrahi yöntemin karşılaştırılması: Mozaikplasti vs. Kıkırdak kollajen matriks ile rekonstrüksiyon. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6113910)

AŞCI MURAT,BALTA ORHAN,kurnaz recep,ALTINAYAK HARUN,GÜNEŞ TANER (2017). Talus Osteokondral lezyonlarının kıkırdak kollajen matirks ile rekonstrüksiyonu. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3856812)

ASTAN SEZER,AŞCI MURAT,BALTA ORHAN,BOSTAN BORA,KUYUCU YUNUS EMRE (2017). Dolaşım Bozukluğunun eşlik ettiği kırıklarda Edaravone’xxun kırık iyileşmesi üzerine etkisi. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3856730)

ALTINAYAK HARUN,BOSTAN BORA,AŞCI MURAT,BALTA ORHAN (2017). Medial kompartman osteoartritinde hareketli ve sabit insertli unikondiler diz artroplastisi: erken dönem sonuçlar. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3856895)

BALTA ORHAN,ALTINAYAK HARUN,BOSTAN BORA,AŞCI MURAT,SOBAY UTKAN (2017). Anterior plakla güçlendirilmiş anatomik kompresyon artrozdezi tekniği ile yapılan ayak bileği artrodez sonuçlarımız. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191151)

KURNAZ Recep,BALTA ORHAN,AŞCI MURAT,EREN MEHMET BURTAÇ,GÜNEŞ TANER (2016). Gebelik dönemindegörülen sakral stres kırığı. 26. Ulusal T ürk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4192975)

KURNAZ Recep,AŞCI MURAT,BALTA ORHAN,EREN MEHMET BURTAÇ,GÜNEŞ TANER (2016). Travmatik kalçaçıkığı ve bilateral femur kırığınıneşlik ettiği konjenital ağrı yokluğusendromu (CIPA. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4192967)

UÇAR CİHAN,BOSTAN BORA,BALTA ORHAN,AŞCI MURAT (2016). Diz revizyoncerrahisi sırasında oluşan patellartendon rüptürü rekonstrüksiyonuve diz revizyonu. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4192959)

UÇAR CİHAN,AŞCI MURAT,BİLGİÇ ERKAL,BALTA ORHAN,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2016). Mediyalkompartman artrozunda plaklamediyal açık kama yüksek tibialosteotomi ve eksternal fiksatörile yüksek tibial osteotomininkarşılaştırılması. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4192881)

BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,KURNAZ Recep,AŞCI MURAT,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2016). Gelişimsel kalçadisplazisinin kapalıredüksiyon ile tedavisindeavasküler nekroz gelişiminietkileyen faktörler. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191682)

AŞCI MURAT,ALTINAYAK HARUN,KURNAZ Recep,BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2016). KOMPLEKS DİRSEK ÇIKIKLARINDA DİKİŞLİ ÇAPALARLA YAPILAN KOLLETERAL LİGAMAN TAMİRLERİ. 9. TÜRK OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191538)

AŞCI MURAT,KURNAZ Recep,BALTA ORHAN,GÜNEŞ TANER (2016). A novel technique in repair of radial meniscus tear: Biomechanical comparison of horizontal cross loop and horizontal loop techniques with cyclic loading. TUSYAD (Özet Bildiri) (Yayın No:4191511)

AŞCI MURAT,ASTAN SEZER,BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,BOSTAN BORA (2015). Perkütan iliosakralfiksasyon sonuçlarımız. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4192858)

AŞCI MURAT,ASTAN SEZER,BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,BOSTAN BORA (2015). Asetabulumkırıklarında cerrahi tedaviuygulamalarımız. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4192853)

AŞCI MURAT,GEDİKBAŞ METE,BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,BOSTAN BORA (2015). Nadir bir ayak ağrısısebebi: Lateral cuneiformdaosteoid osteoma. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4192842)

BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,AYTEKİN KÜRŞAD,AŞCI MURAT,BOSTAN BORA,KURNAZ Recep (2014). Gelişimsel kalçadisplazisinin kapalıredüksiyon ile tedavisindetedaviye başlanıldığındafemur başının yerleşimininerken dönem sonuçlarüzerine etkisi. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191688)

KURNAZ Recep,AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN (2014). Travmatiksternoklaviküler eklem çıkığıcerrahisi sonrası implantmigrasyonu. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191670)

AYTEKİN KÜRŞAD,KURNAZ Recep,BALTA ORHAN,UYSAL MURAT,AŞCI MURAT (2014). Pertrokanterikproksimal femur kırıklarınıntedavisinde proksimalfemoral çivi ile osteosentezerken dönem sonuçlarımız. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191668)

BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,AŞCI MURAT,KURNAZ Recep,GÜNEŞ TANER,AYTEKİN KÜRŞAD (2014). Redüksiyon sırasındayaşın gelişimsel kalçadisplazisi kapalı redüksiyontedavisine etkisi. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191662)

AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN,KURNAZ Recep,AŞCI MURAT,UYSAL MURAT (2014). Suprakondilerhumerus kırıklarının kapalıredüksiyon ve perkütanpinleme ile tedavisinin erkendönem sonuçları. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191664)

GÜNEŞ TANER,BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,KURNAZ Recep,AŞCI MURAT (2014). AKUT AC EKLEM ÇIKIĞI TEDAVİSİNDE TİGHTROPE İLE ARTROSKOPİK STABİLİZASYONUN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI. 8. TÜRK OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191523)

GÜNEŞ TANER,BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,KURNAZ Recep (2014). RADIUS BAŞI PARÇALI KIRIĞI İLE BİRLİKTE KAPİTELLUM KIKIRDAK HASARININ TEDQAVİSİ: TEKNİK NOT. 8. TÜRK OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191591)

KURNAZ Recep,GÜNEŞ TANER,BİLGİÇ ERKAL,BALTA ORHAN (2014). HUMERUS BAŞI İÇİNDE YERLEŞMİŞ KEMİK LEZYONLARININ ARTROSKOPİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU VE TEKNİK NOT. 8. TÜRK OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191603)

KURNAZ Recep,GÜNEŞ TANER,BİLGİÇ ERKAL,BALTA ORHAN (2014). ROTATOR MANŞET YIRTIĞI TEDAVİSİNDE ARTROSKOPİK TEK VE ÇİFT SIRA (TRANSOSSEÖZ EŞDEĞERİ) TAMİR TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 8. TÜRK OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191604)

BİLGİÇ ERKAL,EREN MEHMET BURTAÇ,BALTA ORHAN,TAŞ FERHAT,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER,KUYUCU YUNUS EMRE (2013). Yüksek tibialosteotomi plağınındizaynının insizyonsahasındaki ağrı,hassasiyet ve uyuşukluküzerine etkileri. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191659)

AYTEKİN KÜRŞAD,TAŞ FERHAT,TAŞ UFUK,AŞCI MURAT,BALTA ORHAN,KURNAZ Recep (2013). STERNOKLAVİKULAR EKLEM POSTERİOR ÇIKIĞININ ANOTOMİK OLARAK İRDELENMESİ. ANATOMİ GÜNLERİ 2013 (Özet Bildiri) (Yayın No:4191540)

TAŞ FERHAT,BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2012). DİZ POSTEROLATERAL KÖŞE YARALANMASI. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İSTANBUL BULUŞMASI 2012 (Özet Bildiri) (Yayın No:4191551)

BİLGİÇ ERKAL,BALTA ORHAN,TAŞ FERHAT,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2012). HABİTÜEL PATELLA ÇIKIĞINDA DEWAR-GALEAZZİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ. 11. TÜRK SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191556)

BİLGİÇ ERKAL,BALTA ORHAN,TAŞ FERHAT,BOSTAN BORA,ERKORKMAZ ÜNAL,GÜNEŞ TANER (2012). KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA CHOW TEKNİĞİ İLE ENDOSKOPİK GEVŞETME :42 OLGUNUN SONUÇLARININ HASTA BAZLI DEĞERLENDİRİLMESİ. 13. ULUSAL EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191577)

BİLGİÇ ERKAL,BALTA ORHAN,TAŞ FERHAT,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2012). TETİK PARMAĞA YOL AÇAN TENDON TÜMÖRLERİ. 13. ULUSAL EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191579)

BİLGİÇ ERKAL,BALTA ORHAN,TAŞ FERHAT,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2012). LUNAT KEMİĞİN KRONİK ÇIKIĞINA BAĞLI KARPAL TÜNEL SENDROMU. 13. ULUSAL EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191576)

BİLGİÇ ERKAL,TAŞ FERHAT,BALTA ORHAN,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER,ERKORKMAZ ÜNAL (2011). Artroplastiameliyatları öncesinde implantboyutlarının belirlenmesindeanalog ve dijital şablonlamayöntemlerinin karfşılaştırılması. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191637)

BALTA ORHAN,BOSTAN BORA,şahin seyyid ahmet,TAŞ FERHAT,BİLGİÇ ERKAL,ERKORKMAZ ÜNAL (2011). Alt ekstremiteamputasyonlu hastalarınyaflam kalite sorgulaması. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191634)

BOSTAN BORA,BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,TAŞ FERHAT,GÜNEŞ TANER,ERKORKMAZ ÜNAL (2011). Dirençli lateralepikondilit tedavisindeotolog kan enjeksiyonu. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191633)

TAŞ FERHAT,BOSTAN BORA,BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,GÜNEŞ TANER,ŞEN CENGİZ (2011). Ön çapraz bağrekonstrüksiyonu sonrasıgeliflen patellar tendonheterotrofik kemikleşmesi. 22.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191631)

BALTA ORHAN,GÜNEŞ TANER,BOSTAN BORA,BİLGİÇ ERKAL,TAŞ FERHAT,AŞCI MURAT (2011). Alt ekstremitedeformitelerinin tedavisindebilgisayar destekli sirkülereksternal fiksatör sistemi. 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191628)

BALTA ORHAN,GÜNEŞ TANER,BOSTAN BORA,ERDEM MEHMET,ŞEN CENGİZ (2010). MEDİAL KOMPARTMAN ARTROZU NEDENİYLE İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖR İLE YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ YAPILAN HASTALARIN BEŞ YILLIK TAKİP SONUÇLARI. 10. TÜRK SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191544)

ERDEM MEHMET,KURNAZ Recep,BOSTAN BORA,ŞEN CENGİZ,BALTA ORHAN,ETİKAN İLKER (2010). MİNİ-MİDVASTUS VE STANDART CERRAHİ TEKNİKLE YAPILAN TOTAL DİZ PROTEZİ. 10. TÜRK SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191546)

BALTA ORHAN,ŞEN CENGİZ,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER,ERDEM MEHMET (2009). Sol el PIP eklemde gutartriti: Olgu sunumu. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191651)

BALTA ORHAN,ŞEN CENGİZ,GÜNEŞ TANER,ERDEM MEHMET,BOSTAN BORA (2009). Sanders tip dörtkalkaneus kırıklarının erkendönem cerrahi tedavi sonuçları. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191649)

BOSTAN BORA,BALTA ORHAN,GÜNEŞ TANER,ERDEM MEHMET,ŞEN CENGİZ,ERKORKMAZ ÜNAL (2009). Lateral epikondilittekonservatif tedavi. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191648)

YENİEL KÜRŞAD,ERDEM MEHMET,GÜNEŞ TANER,BALTA ORHAN,ŞEN CENGİZ (2008). DİZ EKLEMİNDEKİ KIKIRDAK LEZYONLARININ MİKROKIRIK YÖNTEMİ İLE TEDAVİSİ. 9. TÜRK SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191531)

EREN MEHMET BURTAÇ,AŞCI MURAT,SOBAY UTKAN,BALTA ORHAN Treatment with dorsal limited openincision and radial styloidectomy ofscaphoid fracture that occurred inscaphoid hypoplasia lunotriquetral andscafotrapezoid coalition background. 16th National Congress of the Turkish Society for Surgery of the Hand andUpper Extremity and 5th National Congress of the Hand Therapist Society (Özet Bildiri) (Yayın No:5166629)

KURNAZ Recep,BALTA ORHAN,AYTEKİN KÜRŞAD,AŞCI MURAT KRONİK PATELLAR İNSTABİLİTE TEDAVİSİNDE MEDİAL PATELLOFEMORAL LİGAMENT REKONSTRUKSİYONU. 5. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İSTANBUL BULUŞMASI (Yayın No:4191527)

AŞCI MURAT,kurnaz recep,EREN MEHMET BURTAÇ,BALTA ORHAN,AKGÜN UMUT,GÜNEŞ TANER Artroskopik Korakoklavikular Ligaman Rekonstrüksiyonu. 10. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191156)

AŞCI MURAT,kurnaz recep,BALTA ORHAN,EREN MEHMET BURTAÇ,GÜNEŞ TANER Distal triseps tendon rüptürlerinde düğümsüz primer tamir. 10. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191157)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Dolaşım bozukluğunun eşlik ettiği kırıklarda edaravone un kırık iyileşmesi üzerine etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 04.05.2016-14.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tam kalınlıktaki kıkırdak defektlerinin tedavisinde mikrokırık ve trombosit zengin plazma tekniklerinin birlikte kullanımı", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.04.2012-14.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2006-2007, pratisyen doktor, bayat barak sağlık ocağı, doktor, (Kamu)

2013-2014, uzman doktor, tunceli devlet hastanesi, uzman doktor, (Kamu)

2014-2015, uzman doktor, zile devlet hastanesi, uzman doktor, (Kamu)

2016-2016, KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ KONUSUNDA 3 AY FELLOWSHIP PROGRAMI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ A.D, KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ KONUSUNDA 3 AY FELLOWSHIP PROGRAMI, (Diğer)

2017-2017, Oncology, The Royal Orthopaedic Hospital NHS Foundation Trust, 7(YEDİ/) AYKEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ KONUSUNDA FELLOWSHIP PROGRAMI, (Yurtdışı Üniversite)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:orhan.balta@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2016-2020
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Gelişimsel Kalça Displazisi Kapalı Redüksiyon Tedavi Sonuçlarımız
Lisans
2000-2006
Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Araştırma Görevlisi
2007-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2018-2019


Yönetilen Tezler

1.Harun ALTINAYAK, (2018)., "Diz artroplasti cerrahisi öncesi yapılan alt ekstremite renkli doppler ultrasonografisinin postoperatif kardiyovasküler olay üzerine prediktif değeri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
2.Mete GEDİKBAŞ, (2020)., "PEDİATRİK SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARINDA KAPALI REDÜKSİYON VE PİNLEME İLE OPERE EDİLEN HASTALARDA KLİNİK VE RADYOLOJİK SONUÇLARIMIZ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Editörlük

1.Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri-II Özel Sayısı(TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Türkiye Klinikleri
2.KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ-1 ÖZEL SAYISI(TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, TÜRKİYE KLİNİKLERİ


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.EREN MEHMET BURTAÇ,AŞCI MURAT,TÖNÜK ERGİN,kurnaz recep,BALTA ORHAN (2020). Knotless anchors offer better prevention of meniscal excursion than knotted anchors: An experimental study of the bovine knee. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 54(1), 97-103. (Yayın No: 6190050)
2.KURNAZ RECEP,BALTA ORHAN (2020). Effect of platelet-rich plasma and platelet-rich fibrin matrix on healing of vertical meniscal tears in a rabbit model. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 54(2), 186-195. (Yayın No: 6174367)
3.EREN MEHMET BURTAÇ,AŞÇI MURAT,TÖNÜK ERGİN,BALTA ORHAN,KURNAZ RECEP (2020). Knotless anchors offer better prevention of meniscal excursion than knotted anchors: An experimental study of the bovine knee. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 54(1), 97-103. (Yayın No: 6091730)
4.EREN MEHMET BURTAÇ,AŞCI MURAT,TÖNÜK ERGİN,BALTA ORHAN,KURNAZ RECEP (2020). Knotless anchors offer better prevention of meniscalexcursion than knotted anchors: An experimental study ofthe bovine knee. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 54(1), 97-103. (Yayın No: 6086911)
5.AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN,Şahiner Göksel Gültekin,UYSAL FUNDA,Kurnaz Recep,Danışman Murat,ESENYEL CEM ZEKİ (2019). Minimally Invasive Surgical Approach Using an Equal-Sized Plate as an External Guide to Lateral Malleolar Fractures. Journal of the American Podiatric Medical Association, 109(5), 367-373., Doi: 10.7547/17-073 (Yayın No: 4659523)
6.AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN,Şahiner Göksel G,KURNAZ RECEP,DANIŞMAN MURAT,ESENYEL CEM ZEKİ (2019). Minimally Invasive Surgical Approach Using an Equal-Sized Plate as an External Guide to Lateral Malleolar Fractures. Journal of the American Podiatric Medical Association, 109(5), 367-373., Doi: 10.7547/17-073 (Yayın No: 5464457)
7.AŞÇI MURAT,BALTA ORHAN,KURNAZ RECEP,EREN MEHMET BURTAÇ,KUYUCU YUNUS EMRE,GÜNEŞ TANER (2018). “Horizontal butterfly” technique in repair of radial meniscus tears: A biomechanical study. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 52(5), 392-396., Doi: 10.1016/j.aott.2018.07.002 (Yayın No: 5464442)
8.BOSTAN BORA,GEVREK FİKRET,BALTA ORHAN,AYTEKİN KÜRŞAD,AŞCI MURAT,EREN MEHMET BURTAÇ,KUYUCU YUNUS EMRE (2018). Effects of different bone marrow stimulation techniques on avascular zone meniscal defects. Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, 119(10), 630-635., Doi: 10.4149/BLL_2018_112 (Yayın No: 4722123)
9.BOSTAN BORA,GEVREK FİKRET,BALTA ORHAN,AYTEKİN KÜRŞAT,AŞCI MURAT,EREN MEHMET BURTAÇ,KUYUCU YUNUS EMRE (2018). Effects of different bone marrow stimulation techniques on avascular zone meniscal defects. Bratislava Medical Journal, 119(10), 630-635., Doi: 10.4149/BLL_2018_112 (Yayın No: 4690522)
10.AŞCI MURAT,BALTA ORHAN,kurnaz recep,EREN MEHMET BURTAÇ,KUYUCU YUNUS EMRE,GÜNEŞ TANER (2018). “Horizontal butterfly” technique in repair of radial meniscus tears: A biomechanical study. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 52(5), 392-396., Doi: 10.1016/j.aott.2018.07.002 (Yayın No: 4434907)
11.BOSTAN BORA,GEVREK FİKRET,BALTA ORHAN,AYTEKİN KÜRŞAD,AŞCI MURAT,EREN MEHMET BURTAÇ,KUYUCU YUNUS EMRE (2018). Effects of different bone marrow stimulation techniques on avascular zone meniscal defects. Bratislava Medical Journal, 119(10), 630-635., Doi: 10.4149/BLL_2018_112 (Yayın No: 4434886)
12.Kurnaz Recep,AŞCI MURAT,BALTA ORHAN,AYTEKİN KÜRŞAD,GÜNEŞ TANER (2017). Congenital insensitivity to pain syndrome accompanied by neglected orthopedic traumas and complications. Archive of Clinical Cases, 4(01), 27-33., Doi: 10.22551/2017.14.0401.10090 (Yayın No: 6178518)
13.KURNAZ RECEP,AŞÇI MURAT,BALTA ORHAN,AYTEKİN KÜRŞAD,GÜNEŞ TANER (2017). Congenital insensitivity to pain syndrome accompanied by neglected orthopedic traumas and complications. Archive of Clinical Cases, 4(01), 27-33. (Yayın No: 6092517)
14.BALTA ORHAN,AŞCI MURAT,GEDİKBAŞ METE,BOSTAN BORA (2017). A rare cause of foot pain: Osteoid osteoma of the cuboid bone. Acta Oncologica Turcica, 50(2), 183-186., Doi: 10.5505/aot.2017.74436 (Yayın No: 3859296)
15.kurnaz recep,AŞCI MURAT,BALTA ORHAN,AYTEKİN KÜRŞAD,GÜNEŞ TANER (2017). Congenital insensitivity to pain syndrome accompanied by neglected orthopedic traumas and complications. Archive of Clinical Cases, 4(01), 27-33., Doi: 10.22551/2017.14.0401.10090 (Yayın No: 3859347)
16.BALTA ORHAN,kurnaz recep,AYTEKİN KÜRŞAD,AŞCI MURAT,GEDİKBAŞ METE,BOSTAN BORA (2017). Dev hücreli kemik tümöründe denasumab tedavisinin yeri: Literatürün gözden geçirilmesi. Acta Oncologica Turcica, 50(3), 250-258., Doi: 10.5505/aot.2017.46036 (Yayın No: 3857637)
17.BOSTAN BORA,BALTA ORHAN,AŞCI MURAT,AYTEKİN KÜRŞAD,ESER ENES (2016). Autologous Blood Injection Works for Recalcitrant Lateral Epicondylitis. Balkan Medical Journal, 33(2), 216-220., Doi: 10.5152/balkanmedj.2016.16807 (Yayın No: 3229961)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN,BOSTAN BORA (2020). Ciddi varus dizilim bozukluğu olan dizlerde çift seviye (ikili) osteotomi. TOTBID Dergisi, 19(3), 420-426., Doi: 10.14292/totbid.dergisi.2020.50 (Yayın No: 6180586)
2.AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN,Uçar Cihan (2018). Türk Toplumunda Cam Tipi FemoroAsetabular İmpingiment (FAİ) TanısındaKullanılan Radyolojik DeğerlerinAsemptomatik Bireylerde İncelenmesi. Klinik Tıp Aile Hekimliği, 10(3), 14-17. (Yayın No: 4659213)
3.Kurnaz Recep,BALTA ORHAN,AŞCI MURAT,AYTEKİN KÜRŞAD,GÜNEŞ TANER (2018). Travmatik Sternoklaviküler Eklem Çıkığı Cerrahisi Sonrası İmplant Migrasyonu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(1), 40-44. (Yayın No: 4723407)
4.KURNAZ RECEP,BALTA ORHAN,AŞÇI MURAT,AYTEKİN KÜRŞAD,GÜNEŞ TANER (2018). Travmatik Sternoklaviküler Eklem Çıkığı Cerrahisi Sonrası İmplant Migrasyonu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(1), 40-45. (Yayın No: 6115953)
5.BALTA ORHAN,Kurnaz Recep,AŞCI MURAT,AYTEKİN KÜRŞAD,SOBAY UTKAN,BOSTAN BORA (2017). Ewing Sarkomu: Klinik, Radyolojik, Patolo ik Ayrım ve Tedavi itaratürün G zden Geçirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(3), 133-157. (Yayın No: 6178491)
6.BALTA ORHAN,Kurnaz Recep,AYTEKİN KÜRŞAD,AŞCI MURAT,GEDİKBAŞ METE,BOSTAN BORA (2017). Denosumab Therapy in Giant Cell Bone Tumor: Review of Literature. Acta Oncologica Turcica, 50(3), 250-258. (Yayın No: 6178457)
7.AŞÇI MURAT,BALTA ORHAN,EREN MEHMET BURTAÇ,KURNAZ RECEP,GÜNEŞ TANER (2017). Medial Kompartman Artrozlu HastalarınTedavisinde Yüksek Tibial Osteotomi ve UnikondilerDiz Artroplastisinin Karşılaştırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(4), 235-249. (Yayın No: 6115968)
8.BALTA ORHAN,KURNAZ RECEP,AYTEKİN KÜRŞAD,AŞÇI MURAT,GEDİKBAŞ METE,BOSTAN BORA (2017). Denosumab Therapy in Giant Cell Bone Tumor: Review of Literature. Acta Oncologica Turcica, 50(3), 250-258. (Yayın No: 6115915)
9.BALTA ORHAN,KURNAZ RECEP,AYTEKİN KÜRŞAD,SOBAY UTKAN,BOSTAN BORA (2017). Ewing Sarkomu: Klinik, Radyolojik, Patolojik Ayrım ve Tedavi Litaratürün Gözden Geçirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(3), 133-157. (Yayın No: 6115799)
10.AŞCI MURAT,BALTA ORHAN,EREN MEHMET BURTAÇ,kurnaz recep,GÜNEŞ TANER (2017). Medial Kompartman Artrozlu Hastaların Tedavisinde Yüksek Tibial Osteotomi Ve Unikondiler Diz Artroplastisinin Karşılaştırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(4), 235-248. (Yayın No: 3859580)
11.BALTA ORHAN,ÇELİKYAY FATİH,ALPAN BUĞRA (2017). Kür Beklenen Selim Yumuşak Doku Tümörleri ve Tümör Benzeri Lezyonları.. Turkiye Klinikleri Journal of Orthopaedics and Traumatology Special Topics, 10(4), 290-299. (Yayın No: 4181813)
12.BALTA ORHAN,AŞCI MURAT,ALTINAYAK HARUN,BOSTAN BORA (2017). Travmatik diz çıkığında multiple primer bağ onarımı: Olgu sunumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1), 41-50. (Yayın No: 3859418)
13.BALTA ORHAN,AŞCI MURAT,BOSTAN BORA,UÇAR CİHAN (2017). Diz Revizyon Cerrahisi Sonrsı Patellar Tendon Rüptürünün Aşil Tendon Allogrefti ile Rekonstrüksiyonu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(2), 109-116. (Yayın No: 3859559)
14.BALTA ORHAN,AŞCI MURAT,BOSTAN BORA,GEDİKBAŞ METE (2017). Asetabüler Metastatik Karsinomda Dondurma Konisi Protez Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(2), 90-108. (Yayın No: 3859544)
15.ESER ENES,AŞCI MURAT,BALTA ORHAN,BOSTAN BORA,BİLGİÇ ERKAL,GÜNEŞ TANER (2017). Pertrokanterik Proksimal Femur Kırıkları Tedavisinde Artroplasti ve Çivi ile İnternal Fiksasyon Yönteminin Karşılaştırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(2), 69-83. (Yayın No: 3859526)
16.BALTA ORHAN,kurnaz recep,AŞCI MURAT,AYTEKİN KÜRŞAD,SOBAY UTKAN,BOSTAN BORA (2017). Ewing Sarkomu: Klinik, Radyolojik, Patolojik Ayrım ve Tedavi Literatürün Gözden Geçirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisi, 9(3), 133-157. (Yayın No: 3859498)
17.BALTA ORHAN,ALTINAYAK HARUN,BOSTAN BORA,AŞCI MURAT (2017). Travmaya bağlı ortopedik cerrahi sonrası dizde dirençli hareket kısıtlılığı gelişen hastada judet qudrisepsplastisi: Olgu sunumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(3), 180-188. (Yayın No: 3859468)
18.UÇAR CİHAN,BOSTAN BORA,BALTA ORHAN,AŞCI MURAT,BİLGİÇ ERKAL,GÜNEŞ TANER (2017). Medial kompartman artrozu tedavisinde eksternal fiksatör ile medial açık kama yüksek tibial osteotominin değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1), 8-20. (Yayın No: 3859443)
19.BALTA ORHAN,EREN MEHMET BURTAÇ,AYTEKİN KÜRŞAD,ZENGİN EYÜP ÇAĞATAY,KURNAZ Recep,AŞCI MURAT,BOSTAN BORA (2016). Ekstremitede Metastatik Hastalıkların Güncel Tanı ve Tedavisi: Literatürün Gözden Geçirilmesi. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 8(4), 201-231. (Yayın No: 4191440)
20.BALTA ORHAN,AŞCI MURAT,BOSTAN BORA,ALTINAYAK HARUN (2016). Vücudun Geniş Bir Yarsını Tutan Poliostatik Fibröz Displazi: Olgu Sunumu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 8(3), 182-194. (Yayın No: 4191465)
21.BALTA ORHAN,AŞCI MURAT,KURNAZ Recep,ASTAN SEZER,BOSTAN BORA (2016). Bir Hemipelviste Pelvik Devamsızlık, Karşı Hemipelviste Pubik Ramusta ve İskiondaYetmezlik Kırığı Bulunan Kompleks Total Kalça Artroplastisinin Minimal İnvazivAnterior İntra-Pelvik (Modifiye Stoppa) Yaklaşım ile Tedavisi: Vaka Sunumu. GAZİOSMANPAŞA TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 8(2), 124-134. (Yayın No: 4191451)
22.BALTA ORHAN,EREN MEHMET BURTAÇ,AYTEKİN KÜRŞAD,AŞCI MURAT,KURNAZ RECEP,BOSTAN BORA (2016). Kas İskelet Sistemi Tümörleri Biyopsisinde Güncel Yaklaşım Literatürün Gözden Geçirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-17. (Yayın No: 3229844)
23.BALTA ORHAN,AYTEKİN KÜRŞAD,AŞCI MURAT,KURNAZ RECEP,EREN MEHMET BURTAÇ,BOSTAN BORA (2016). Enkondrom ve Kondrosarkom Klinik ve patolojik Ayrımı Mümkün mü Literatürün Gözden Geçirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 3266328)
24.BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,BOSTAN BORA,KURNAZ RECEP,GÜNEŞ TANER,AYTEKİN KÜRŞAD (2015). Redüksiyon Sırasında Yaşın Gelişimsel Kalça Displazisi Kapalı Redüksiyon Tedavisine Etkisi. Journal of Contemporary Medicine, 0(0), 216-220., Doi: 10.16899/ctd.49132 (Yayın No: 4181802)
25.AYTEKİN KÜRŞAD,BOSTAN BORA,BALTA ORHAN,KURNAZ Recep,AŞCI MURAT,BİLGİÇ ERKAL,GÜNEŞ TANER (2015). Dome Osteotomy Results for Correction of Cubitus Varus Deformity. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 35(3), 157-165., Doi: 10.5336/medsci.2015-43719 (Yayın No: 4181807)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BALTA ORHAN,GEDİKBAŞ METE (2019). RADİUS DİSTAL UÇ AO TIP C KIRIKLARINDA VOLAR PLAK İLE ERKEN FİKSASYON SONUÇLARIMIZ. 2. ULUSLARARASI 19 MAYISYENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5855590)
2.AŞCI MURAT,AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN,Kurnaz Recep,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2017). Supracondylar Dome Osteotomy In Cubitus Varus Deformity. 27th Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6180459)
3.AŞÇI MURAT,AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN,KURNAZ RECEP,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2017). Supracondylar dome osteotomy in cubitus varus. European society for surgeryof the shoulder and the elbow, SECEC- ESSSE (Özet Bildiri) (Yayın No:6114035)
4.AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN,Şahiner Göksel Gültekin,Kurnaz Recep,Danışman Murat,ESENYEL CEM ZEKİ (2018). MINIMALLY INVASIVE SURGICAL APPROACH USING THE EQUAL SIZE PLATE ASAN EXTERNAL GUIDE TO LATERAL MALLEOLER FRACTURES. 20TH ASIA PACIFIC ORTHOPAEDIC ASSOCIATION CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4661658)
5.AŞCI MURAT,AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN,kurnaz recep,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2017). Supracondylar Dome Osteotomy İn Cubitus Varus Deformity. 27. SECEC-ESSSE Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3859628)
6.AŞCI MURAT,EREN MEHMET BURTAÇ,BALTA ORHAN,KURNAZ RECEP,BİLGİÇ ERKAL,GÜNEŞ TANER (2016). Clinical Functional and Radiological Results of Outside in Meniscus Repair. 17th ESSKA Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3230481)
7.ŞEN CENGİZ,ERDEM MEHMET,GÜNEŞ TANER,BOSTAN BORA,ŞAHİN SEYYİD AHMET,BALTA ORHAN (2010). AN ALTERNATIVE METHOD FOR THE TREATMENT OF DEFECTED TIBIA PSEUDOARTHROSİS USING CIRCULAR FIXATOR. EUROPAN FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY (EFORT) (Özet Bildiri) (Yayın No:4191504)
8.AŞCI MURAT,ALTINAYAK HARUN,KURNAZ RECEP,BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2010). Repair of Collateral Ligament Tears With Suture Anchors in Comminuted Elbow Dislocations. The 13th International Congress of Shoulder and Elbow Surgery (Özet Bildiri) (Yayın No:3230283)
9.AŞCI MURAT,ALTINAYAK HARUN,KURNAZ RECEP,BALTA ORHAN,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2010). The Repair of Collateral Ligament Tears With Suture Anchors in Comminuted Elbow Dislocations. SECEC Closed Meeting 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:3230163)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.BALTA ORHAN,BOSTAN BORA,şahin seyyid ahmet,TAŞ FERHAT,BİLGİÇ ERKAL,ERKORKMAZ ÜNAL (2011). Alt ekstremiteamputasyonlu hastalarınyaflam kalite sorgulaması. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191634)
2.BOSTAN BORA,BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,TAŞ FERHAT,GÜNEŞ TANER,ERKORKMAZ ÜNAL (2011). Dirençli lateralepikondilit tedavisindeotolog kan enjeksiyonu. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191633)
3.TAŞ FERHAT,BOSTAN BORA,BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,GÜNEŞ TANER,ŞEN CENGİZ (2011). Ön çapraz bağrekonstrüksiyonu sonrasıgeliflen patellar tendonheterotrofik kemikleşmesi. 22.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191631)
4.BALTA ORHAN,GÜNEŞ TANER,BOSTAN BORA,BİLGİÇ ERKAL,TAŞ FERHAT,AŞCI MURAT (2011). Alt ekstremitedeformitelerinin tedavisindebilgisayar destekli sirkülereksternal fiksatör sistemi. 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191628)
5.AŞCI MURAT,BALTA ORHAN,GEDİKBAŞ METE,BOSTAN BORA,kurnaz recep,GÜNEŞ TANER (2017). Talus osteokondral lezyonlarının tedavisinde iki farklı cerrahi yöntemin karşılaştırılması: Mozaikplasti vs kıkırdak kollajen matriks ile rekonstrüksiyon. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191146)
6.AŞÇI MURAT,BALTA ORHAN,KURNAZ RECEP,ALTINAYAK HARUN,GÜNEŞ TANER (2017). Talus Osteokondral Lezyonlarının Kıkırdak Kollajen Matrix ile Rekonstrüksiyonu. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6113919)
7.AŞÇI MURAT,BALTA ORHAN,GEDİKBAŞ METE,BOSTAN BORA,KURNAZ RECEP,GÜNEŞ TANER (2017). Talus osteokondral lezyonlarının tedavisinde iki farklı cerrahi yöntemin karşılaştırılması: Mozaikplasti vs. Kıkırdak kollajen matriks ile rekonstrüksiyon. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6113910)
8.BALTA ORHAN,ALTINAYAK HARUN,BOSTAN BORA,AŞCI MURAT,SOBAY UTKAN (2017). Anterior plakla güçlendirilmiş anatomik kompresyon artrozdezi tekniği ile yapılan ayak bileği artrodez sonuçlarımız. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191151)
9.TAŞ FERHAT,BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2012). DİZ POSTEROLATERAL KÖŞE YARALANMASI. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İSTANBUL BULUŞMASI 2012 (Özet Bildiri) (Yayın No:4191551)
10.BİLGİÇ ERKAL,EREN MEHMET BURTAÇ,BALTA ORHAN,TAŞ FERHAT,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER,KUYUCU YUNUS EMRE (2013). Yüksek tibialosteotomi plağınındizaynının insizyonsahasındaki ağrı,hassasiyet ve uyuşukluküzerine etkileri. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191659)
11.AŞCI MURAT,ASTAN SEZER,BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,BOSTAN BORA (2015). Perkütan iliosakralfiksasyon sonuçlarımız. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4192858)
12.AŞCI MURAT,ASTAN SEZER,BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,BOSTAN BORA (2015). Asetabulumkırıklarında cerrahi tedaviuygulamalarımız. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4192853)
13.AŞCI MURAT,GEDİKBAŞ METE,BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,BOSTAN BORA (2015). Nadir bir ayak ağrısısebebi: Lateral cuneiformdaosteoid osteoma. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4192842)
14.KURNAZ Recep,BALTA ORHAN,AŞCI MURAT,EREN MEHMET BURTAÇ,GÜNEŞ TANER (2016). Gebelik dönemindegörülen sakral stres kırığı. 26. Ulusal T ürk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4192975)
15.KURNAZ Recep,AŞCI MURAT,BALTA ORHAN,EREN MEHMET BURTAÇ,GÜNEŞ TANER (2016). Travmatik kalçaçıkığı ve bilateral femur kırığınıneşlik ettiği konjenital ağrı yokluğusendromu (CIPA. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4192967)
16.UÇAR CİHAN,BOSTAN BORA,BALTA ORHAN,AŞCI MURAT (2016). Diz revizyoncerrahisi sırasında oluşan patellartendon rüptürü rekonstrüksiyonuve diz revizyonu. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4192959)
17.UÇAR CİHAN,AŞCI MURAT,BİLGİÇ ERKAL,BALTA ORHAN,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2016). Mediyalkompartman artrozunda plaklamediyal açık kama yüksek tibialosteotomi ve eksternal fiksatörile yüksek tibial osteotomininkarşılaştırılması. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4192881)
18.AŞÇI MURAT,KURNAZ RECEP,EREN MEHMET BURTAÇ,BALTA ORHAN,AKGÜN UMUT,GÜNEŞ TANER (2018). Artroskopik Korakoklaviküler Ligaman rekonstrüksiyonu. 10. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6111123)
19.AŞÇI MURAT,KURNAZ RECEP,BALTA ORHAN,EREN MEHMET BURTAÇ,GÜNEŞ TANER (2018). Distal triseps tendon rüptürlerinde düğümsüz primer tamir. 10. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6111106)
20.BİLGİÇ ERKAL,BALTA ORHAN,TAŞ FERHAT,BOSTAN BORA,ERKORKMAZ ÜNAL,GÜNEŞ TANER (2012). KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA CHOW TEKNİĞİ İLE ENDOSKOPİK GEVŞETME :42 OLGUNUN SONUÇLARININ HASTA BAZLI DEĞERLENDİRİLMESİ. 13. ULUSAL EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191577)
21.BİLGİÇ ERKAL,BALTA ORHAN,TAŞ FERHAT,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2012). TETİK PARMAĞA YOL AÇAN TENDON TÜMÖRLERİ. 13. ULUSAL EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191579)
22.BİLGİÇ ERKAL,BALTA ORHAN,TAŞ FERHAT,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2012). LUNAT KEMİĞİN KRONİK ÇIKIĞINA BAĞLI KARPAL TÜNEL SENDROMU. 13. ULUSAL EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191576)
23.AŞCI MURAT,ALTINAYAK HARUN,KURNAZ Recep,BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2016). KOMPLEKS DİRSEK ÇIKIKLARINDA DİKİŞLİ ÇAPALARLA YAPILAN KOLLETERAL LİGAMAN TAMİRLERİ. 9. TÜRK OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191538)
24.AŞCI MURAT,KURNAZ Recep,BALTA ORHAN,GÜNEŞ TANER (2016). A novel technique in repair of radial meniscus tear: Biomechanical comparison of horizontal cross loop and horizontal loop techniques with cyclic loading. TUSYAD (Özet Bildiri) (Yayın No:4191511)
25.GÜNEŞ TANER,BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,KURNAZ Recep,AŞCI MURAT (2014). AKUT AC EKLEM ÇIKIĞI TEDAVİSİNDE TİGHTROPE İLE ARTROSKOPİK STABİLİZASYONUN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI. 8. TÜRK OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191523)
26.GÜNEŞ TANER,BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,KURNAZ Recep (2014). RADIUS BAŞI PARÇALI KIRIĞI İLE BİRLİKTE KAPİTELLUM KIKIRDAK HASARININ TEDQAVİSİ: TEKNİK NOT. 8. TÜRK OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191591)
27.KURNAZ Recep,GÜNEŞ TANER,BİLGİÇ ERKAL,BALTA ORHAN (2014). HUMERUS BAŞI İÇİNDE YERLEŞMİŞ KEMİK LEZYONLARININ ARTROSKOPİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU VE TEKNİK NOT. 8. TÜRK OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191603)
28.KURNAZ Recep,GÜNEŞ TANER,BİLGİÇ ERKAL,BALTA ORHAN (2014). ROTATOR MANŞET YIRTIĞI TEDAVİSİNDE ARTROSKOPİK TEK VE ÇİFT SIRA (TRANSOSSEÖZ EŞDEĞERİ) TAMİR TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 8. TÜRK OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191604)
29.AYTEKİN KÜRŞAD,TAŞ FERHAT,TAŞ UFUK,AŞCI MURAT,BALTA ORHAN,KURNAZ Recep (2013). STERNOKLAVİKULAR EKLEM POSTERİOR ÇIKIĞININ ANOTOMİK OLARAK İRDELENMESİ. ANATOMİ GÜNLERİ 2013 (Özet Bildiri) (Yayın No:4191540)
30.YENİEL KÜRŞAD,ERDEM MEHMET,GÜNEŞ TANER,BALTA ORHAN,ŞEN CENGİZ (2008). DİZ EKLEMİNDEKİ KIKIRDAK LEZYONLARININ MİKROKIRIK YÖNTEMİ İLE TEDAVİSİ. 9. TÜRK SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191531)
31.BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,KURNAZ Recep,AŞCI MURAT,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2016). Gelişimsel kalçadisplazisinin kapalıredüksiyon ile tedavisindeavasküler nekroz gelişiminietkileyen faktörler. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191682)
32.BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,AYTEKİN KÜRŞAD,AŞCI MURAT,BOSTAN BORA,KURNAZ Recep (2014). Gelişimsel kalçadisplazisinin kapalıredüksiyon ile tedavisindetedaviye başlanıldığındafemur başının yerleşimininerken dönem sonuçlarüzerine etkisi. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191688)
33.KURNAZ Recep,AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN (2014). Travmatiksternoklaviküler eklem çıkığıcerrahisi sonrası implantmigrasyonu. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191670)
34.AYTEKİN KÜRŞAD,KURNAZ Recep,BALTA ORHAN,UYSAL MURAT,AŞCI MURAT (2014). Pertrokanterikproksimal femur kırıklarınıntedavisinde proksimalfemoral çivi ile osteosentezerken dönem sonuçlarımız. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191668)
35.BALTA ORHAN,BİLGİÇ ERKAL,AŞCI MURAT,KURNAZ Recep,GÜNEŞ TANER,AYTEKİN KÜRŞAD (2014). Redüksiyon sırasındayaşın gelişimsel kalçadisplazisi kapalı redüksiyontedavisine etkisi. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191662)
36.AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN,KURNAZ Recep,AŞCI MURAT,UYSAL MURAT (2014). Suprakondilerhumerus kırıklarının kapalıredüksiyon ve perkütanpinleme ile tedavisinin erkendönem sonuçları. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191664)
37.BALTA ORHAN,GÜNEŞ TANER,BOSTAN BORA,ERDEM MEHMET,ŞEN CENGİZ (2010). MEDİAL KOMPARTMAN ARTROZU NEDENİYLE İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖR İLE YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ YAPILAN HASTALARIN BEŞ YILLIK TAKİP SONUÇLARI. 10. TÜRK SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191544)
38.ERDEM MEHMET,KURNAZ Recep,BOSTAN BORA,ŞEN CENGİZ,BALTA ORHAN,ETİKAN İLKER (2010). MİNİ-MİDVASTUS VE STANDART CERRAHİ TEKNİKLE YAPILAN TOTAL DİZ PROTEZİ. 10. TÜRK SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191546)
39.KURNAZ RECEP,BALTA ORHAN (2018). Plateletten zengin plazma ve fibrin matriksin tavşan modelinde vertikal medial menisküs yırtıklarının iyileşmesi üzerine etkisi. XIV. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6113975)
40.AŞÇI MURAT,KURNAZ RECEP,BALTA ORHAN,EREN MEHMET BURTAÇ,SOBAY UTKAN,GÜNEŞ TANER (2018). Longitudinal menisküs yırtığı tamirinde outside-in tek loop sütür tekniği: Klinik ve radyolojik sonuçlar. XIV. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6113952)
41.AŞCI MURAT,kurnaz recep,BALTA ORHAN,EREN MEHMET BURTAÇ,SOBAY UTKAN,GÜNEŞ TANER (2018). Longitudinal menisküs yırtığı tamirinde outside-in tek loop sütür tekniği: Klinik ve radyolojik sonuçlar. 14. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi(TUSYAD) Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4394356)
42.AYTEKİN KÜRŞAD,BALTA ORHAN,Uçar Cihan (2018). Türk toplumunda cam tipi femoro asetabular impingiment (FAI) tanısında kullanılan radyolojik değerlerin asemptomatik bireylerde incelenmesi. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6179900)
43.BALTA ORHAN,GÜNEŞ TANER,Kurnaz Recep,EREN MEHMET BURTAÇ,AYTEKİN KÜRŞAD (2018). Tam kalınlıktaki kıkırdak defektlerinin tedavisinde mikrokırık ve trombosit zengin plazma tekniklerinin birlikte kullanımı. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6179897)
44.BİLGİÇ ERKAL,TAŞ FERHAT,BALTA ORHAN,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER,ERKORKMAZ ÜNAL (2011). Artroplastiameliyatları öncesinde implantboyutlarının belirlenmesindeanalog ve dijital şablonlamayöntemlerinin karfşılaştırılması. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191637)
45.BİLGİÇ ERKAL,BALTA ORHAN,TAŞ FERHAT,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER (2012). HABİTÜEL PATELLA ÇIKIĞINDA DEWAR-GALEAZZİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ. 11. TÜRK SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4191556)
46.BALTA ORHAN,GÜNEŞ TANER,KURNAZ RECEP,EREN MEHMET BURTAÇ,AYTEKİN KÜRŞAD (2018). Tam kalınlıktaki kıkırdak defektlerinin tedavisinde mikrokırık ve trombosit zengin plazma tekniklerinin birlikte kullanımı. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, (Özet Bildiri) (Yayın No:6067656)
47.BALTA ORHAN,ŞEN CENGİZ,BOSTAN BORA,GÜNEŞ TANER,ERDEM MEHMET (2009). Sol el PIP eklemde gutartriti: Olgu sunumu. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191651)
48.BALTA ORHAN,ŞEN CENGİZ,GÜNEŞ TANER,ERDEM MEHMET,BOSTAN BORA (2009). Sanders tip dörtkalkaneus kırıklarının erkendönem cerrahi tedavi sonuçları. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191649)
49.BOSTAN BORA,BALTA ORHAN,GÜNEŞ TANER,ERDEM MEHMET,ŞEN CENGİZ,ERKORKMAZ ÜNAL (2009). Lateral epikondilittekonservatif tedavi. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191648)
50.AŞCI MURAT,BALTA ORHAN,kurnaz recep,ALTINAYAK HARUN,GÜNEŞ TANER (2017). Talus Osteokondral lezyonlarının kıkırdak kollajen matirks ile rekonstrüksiyonu. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3856812)
51.ASTAN SEZER,AŞCI MURAT,BALTA ORHAN,BOSTAN BORA,KUYUCU YUNUS EMRE (2017). Dolaşım Bozukluğunun eşlik ettiği kırıklarda Edaravone’xxun kırık iyileşmesi üzerine etkisi. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3856730)
52.ALTINAYAK HARUN,BOSTAN BORA,AŞCI MURAT,BALTA ORHAN (2017). Medial kompartman osteoartritinde hareketli ve sabit insertli unikondiler diz artroplastisi: erken dönem sonuçlar. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3856895)
53.EREN MEHMET BURTAÇ,BALTA ORHAN,Astan Sezer,AŞCI MURAT (2018). A case of unilateral scaphoid hypoplasiaaccompanied by hypogonadotrophichypogonadism leading to mild movementlimitation in the thumb. 16. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4488312)
54.EREN MEHMET BURTAÇ,AŞCI MURAT,SOBAY UTKAN,BALTA ORHAN (2018). Treatment with dorsal limited openincision and radial styloidectomy ofscaphoid fracture that occurred inscaphoid hypoplasia lunotriquetral andscafotrapezoid coalition background. 16th National Congress of the Turkish Society for Surgery of the Hand andUpper Extremity and 5th National Congress of the Hand Therapist Society (Özet Bildiri) (Yayın No:5166629)
55.KURNAZ Recep,BALTA ORHAN,AYTEKİN KÜRŞAD,AŞCI MURAT (2018). KRONİK PATELLAR İNSTABİLİTE TEDAVİSİNDE MEDİAL PATELLOFEMORAL LİGAMENT REKONSTRUKSİYONU. 5. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İSTANBUL BULUŞMASI (Yayın No:4191527)
56.AŞCI MURAT,kurnaz recep,EREN MEHMET BURTAÇ,BALTA ORHAN,AKGÜN UMUT,GÜNEŞ TANER (2018). Artroskopik Korakoklavikular Ligaman Rekonstrüksiyonu. 10. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191156)
57.AŞCI MURAT,kurnaz recep,BALTA ORHAN,EREN MEHMET BURTAÇ,GÜNEŞ TANER (2018). Distal triseps tendon rüptürlerinde düğümsüz primer tamir. 10. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4191157)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Dolaşım bozukluğunun eşlik ettiği kırıklarda edaravone un kırık iyileşmesi üzerine etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 04.05.2016-14.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Tam kalınlıktaki kıkırdak defektlerinin tedavisinde mikrokırık ve trombosit zengin plazma tekniklerinin birlikte kullanımı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.04.2012-14.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2017-2017OncologyThe Royal Orthopaedic Hospital NHS Foundation Trust, 7(YEDİ/) AYKEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ KONUSUNDA FELLOWSHIP PROGRAMI, (Yurtdışı Üniversite)
2016-2016KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ KONUSUNDA 3 AY FELLOWSHIP PROGRAMIİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ A.D, KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ KONUSUNDA 3 AY FELLOWSHIP PROGRAMI, (Diğer)
2014-2015uzman doktorzile devlet hastanesi, uzman doktor, (Kamu)
2013-2014uzman doktortunceli devlet hastanesi, uzman doktor, (Kamu)
2006-2007pratisyen doktorbayat barak sağlık ocağı, doktor, (Kamu)