GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

YILMAZ ÖKSÜZž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Yılmaz ÖKSÜZ

İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

yilmaz.oksuz@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İlahiyat Fakültesi 

Bölüm

İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü 

Anabilim Dalı

Türk İslam Edebiyatı Ve İslam Sanatları Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Cumhuriyet Üniversitesi (2011- 2016)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi Ve Sanatları (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi (2004- 2010)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl) (Tezli)

LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi (2000- 2004)

İlahiyat Fakültesi - İlahiyat Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Okçuzâde Mehmed Şâhî'nin Ahsenü'l-Hadîs'i (İnceleme-Metin)", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016

YÜKSEK LİSANS, "Eğrikapılı Mehmed Râsim Ve Divançesi (İnceleme-Metin)", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - İslam Tarihi ve Sanatları

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü/ Türk İslam Edebiyatı Ve İslam Sanatları Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi (Dr), Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü/ Türk İslam Edebiyatı Ve İslam Sanatları Anabilim Dalı, (2016- 2017)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü/ Türk İslam Edebiyatı Ve İslam Sanatları Anabilim Dalı, (2012- 2016)


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü, Türk İslam Edebiyatı Ve İslam Sanatları Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Türk-İslam Edebiyatı, Lisans, (2017-2018)

Osmanlı Türkçesi, Lisans, (2017-2018)

İslam'da Sanat Ve Estetik, Lisans, (2016-2017)

Türk-İslam Edebiyatı, Lisans, (2016-2017)

Türk-İslam Sanatları Tarihi, Lisans, (2016-2017)

Osmanlı Türkçesi, Lisans, (2016-2017)

Türk-İslam Sanatları Tarihi, Lisans, (2015-2016)

Osmanlı Türkçesi, Lisans, (2015-2016)

Türk-İslam Edebiyatı, Lisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖKSÜZ YILMAZ, (2018). "Şair Bir Osmanlı Münşii: Okçuzade Mehmed Şahi", Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 22(1), 467-488., Doi: 10.18505/cuid.419474 (Yayın No: 4302072)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖKSÜZ YILMAZ, (2017). "Şeyh Halid Divanı’Nda Gönül Tasavvuru", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 251-265. (Yayın No: 3915777)

ÖKSÜZ YILMAZ, (2016). "Okçuzâde Mehmed Şâhî Nin Nesri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 4(2), 139-164. (Yayın No: 2903220)

ÖKSÜZ YILMAZ, (2014). "Kitap Tanıtımı Üveys İle Giydim Hırka", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 349-351. (Yayın No: 3282106)

Yrd Doç Dr Necdet ŞENGÜN, Yılmaz ÖKSÜZ, (2011). "Şâir Bir Osmanlı Hattatı Eğrikapılı Mehmed Râsim", Deu İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(34), 77-92. (Yayın No: 412670)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

ÖKSÜZ YILMAZ, (2018). "Ebu’L-Bekâ Er-Rundî’Nin Endülüs Mersiyesi", Ay Vakti, (175), (Yayın No: 4317979)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÖKSÜZ YILMAZ (2018). Bir Garip Derviş: Yûnus Emre. IV. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4280800)

ÖKSÜZ YILMAZ (2017). Yûnus Vadisinde Bir Öncü Şair: Kaygusuz Abdal. III. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3508539)

ÖKSÜZ YILMAZ (2017). Bir Duygu Anıtı Yahut Ebu’l-Bekâ er-Rundî’nin Endülüs Mersiyesi. USOS 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3593033)

ÖKSÜZ YILMAZ (2013). Hâce Muhammed Lutfî nin Gazellerinde Gönül Tasavvuru. Uluslararası Alvarlı Efe Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:411923)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÖKSÜZ YILMAZ (2015). Yol Metaforu Açısından Şemseddin Sivasî nin İrşâdü l Avâm ı. Şemseddin Sivasî Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2852688)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Pir-İ Türkistan (2018)., ÖKSÜZ YILMAZ, Ketebe Yayınları, Sayfa Sayısı: 127, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4256786)

Kırk Hadis (2017)., ÖKSÜZ YILMAZ, Be Yayınları, Sayfa Sayısı: 101, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3518561)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Osmanlı Türkçesi Okuma-Yazma Kılavuzu (2017)., ÖKSÜZ YILMAZ, Okur Akademi, Editör: Mehmet Şamil Baş, Sayfa Sayısı: 336, ISBN: 978-605-83130-2-6, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2866530)

sanatsal faaliyetler

"Sözden Nağme'ye", Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu, TÜRKİYE, 2012,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2004-2012, İmam-Hatip, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, Din Hizmetleri, (Kamu)

2012-2012, Öğretmen, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Eğitim Becerileri Geliştirme, Eğitim, Teknoloji, Yetişkin Eğitimi, İletişim, Drama vs., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 19.01.2016-22.01.2016 (Ulusal)

çalıştay

Yaygın Din Eğitimi Çalıştayı, Din Görevlilerinin Din Eğitiminde Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Önerileri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çalıştay, 05.04.2018-05.04.2018 (Ulusal)

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:yilmaz.oksuz@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2011-2016
Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi Ve Sanatları (Dr)

Tez Adı:Okçuzâde Mehmed Şâhî'nin Ahsenü'l-Hadîs'i (İnceleme-Metin)
Yüksek Lisans
2004-2010
Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Eğrikapılı Mehmed Râsim Ve Divançesi (İnceleme-Metin)
Lisans
2000-2004
Dokuz Eylül Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Pr.Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ/ TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi (Dr)
2016-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ/ TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi
2012-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ/ TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)TÜRK-İSLAM EDEBİYATITürkçe16
(2017-2018)OSMANLI TÜRKÇESİTürkçe16
(2016-2017)İSLAM'DA SANAT VE ESTETİKTürkçe4
(2016-2017)TÜRK-İSLAM EDEBİYATITürkçe20
(2016-2017)TÜRK-İSLAM SANATLARI TARİHİTürkçe2
(2016-2017)OSMANLI TÜRKÇESİTürkçe12
(2015-2016)TÜRK-İSLAM SANATLARI TARİHİTürkçe14
(2015-2016)OSMANLI TÜRKÇESİTürkçe10
(2015-2016)TÜRK-İSLAM EDEBİYATITürkçe8
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÖKSÜZ YILMAZ (2018). Şair Bir Osmanlı Münşii: Okçuzade Mehmed Şahi. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 22(1), 467-488., Doi: 10.18505/cuid.419474 (Yayın No: 4302072)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÖKSÜZ YILMAZ (2017). Şeyh Halid Divanı’nda Gönül Tasavvuru. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 251-265. (Yayın No: 3915777)
2.ÖKSÜZ YILMAZ (2016). Okçuzâde Mehmed Şâhî nin Nesri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 4(2), 139-164. (Yayın No: 2903220)
3.ÖKSÜZ YILMAZ (2014). Kitap Tanıtımı Üveys ile Giydim Hırka. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 349-351. (Yayın No: 3282106)
4.Yrd Doç Dr Necdet ŞENGÜN, Yılmaz ÖKSÜZ (2011). Şâir Bir Osmanlı Hattatı Eğrikapılı Mehmed Râsim. DEU İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(34), 77-92. (Yayın No: 412670)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.ÖKSÜZ YILMAZ (2018). Ebu’l-Bekâ er-Rundî’nin Endülüs Mersiyesi. Ay Vakti, (175), (Yayın No: 4317979)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÖKSÜZ YILMAZ (2013). Hâce Muhammed Lutfî nin Gazellerinde Gönül Tasavvuru. Uluslararası Alvarlı Efe Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:411923)
2.ÖKSÜZ YILMAZ (2018). Bir Garip Derviş: Yûnus Emre. IV. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4280800)
3.ÖKSÜZ YILMAZ (2017). Yûnus Vadisinde Bir Öncü Şair: Kaygusuz Abdal. III. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3508539)
4.ÖKSÜZ YILMAZ (2017). Bir Duygu Anıtı Yahut Ebu’l-Bekâ er-Rundî’nin Endülüs Mersiyesi. USOS 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3593033)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÖKSÜZ YILMAZ (2015). Yol Metaforu Açısından Şemseddin Sivasî nin İrşâdü l Avâm ı. Şemseddin Sivasî Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2852688)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Pir-i Türkistan (2018)., ÖKSÜZ YILMAZ, Ketebe Yayınları, Sayfa Sayısı: 127, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4256786)
2.Kırk Hadis (2017)., ÖKSÜZ YILMAZ, Be Yayınları, Sayfa Sayısı: 101, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3518561)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Osmanlı Türkçesi Okuma-Yazma Kılavuzu (2017)., ÖKSÜZ YILMAZ, Okur Akademi, Editör: Mehmet Şamil Baş, Sayfa Sayısı: 336, ISBN: 978-605-83130-2-6, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 2866530)
Üniversite Dışı Deneyim

2012-2012ÖğretmenMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, (Kamu)
2004-2012İmam-HatipDİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, Din Hizmetleri, (Kamu)
Kurs
1.Eğitim Becerileri Geliştirme, Eğitim, Teknoloji, Yetişkin Eğitimi, İletişim, Drama vs., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 19.01.2016-22.01.2016 (Ulusal)
Çalıştay
1.Yaygın Din Eğitimi Çalıştayı, Din Görevlilerinin Din Eğitiminde Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Önerileri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çalıştay, 05.04.2018-05.04.2018 (Ulusal)