GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SÜMEYYE TORUNž

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ]

ARŞ. GÖR. Sümeyye TORUN

İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

sumeyye.torun@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İlahiyat Fakültesi 

Bölüm

İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü 

Anabilim Dalı

Türk İslam Edebiyatı Ve İslam Sanatları Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İstanbul Üniversitesi (2015- )

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı

YÜKSEK LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2012- 2015)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl) (Tezli)

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2008- 2012)

İlahiyat Fakültesi - İlahiyat Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Kitâbü Fî Ma'rifeti'l-Enğâm Ve'l-Hünûk Ve't-Tarab Fi'l-İsnâ 'Aşar Ve's-Sitte İsimli Anonim Mûsikî Eseri (Metin İnceleme)", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015

YABANCI DİLLER

İngilizce

Arapça

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - İslam Tarihi ve Sanatları

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü/ Türk İslam Edebiyatı Ve İslam Sanatları Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖZDEN ERHAN,TORUN SÜMEYYE, (2016). "Sümeyye Torunerhan Özden", Türk & İslam Dünyasında Sosyal Araştırmalar Dergisi, (7), 26-38. (Yayın No: 3271482)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

TORUN SÜMEYYE KİTÂBÜ FÎ MA RİFETİ L ENĞÂM VE L HÜNÛK VE T TARAB Fİ L İSNÂ AŞAR VE S SİTTE İSİMLİ ANONİM MÛSİKÎ ESERİNİN TANITIMI. II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1509966)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

TORUN SÜMEYYE İLAHİYAT VE İSLAMÎ İLİMLER FAKÜLTELERİNDE MEVCUT OLAN DİNÎ MÛSİKÎ DERSLERİNİN DURUMU. İlahiyat Fakülteleri Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı I. Koordinasyon Toplantısı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3603810)

TORUN SÜMEYYE Türk Mûsikîsinde Arşiv Çalışmalarının Problematiği. İstanbul Ünversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu-II (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3272130)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

"Çanakkale’yi Geçilmez Yapan İrade Konulu Konferans", Tokat, TÜRKİYE, 2017,

"Hasbahçe Bursalı Bestekarların Dilinden İlahiler CD 1", Bursa, TÜRKİYE, 2016,

"Hasbahçe Bursalı Bestekarların Dilinden İlahiler CD 2", Bursa, TÜRKİYE, 2016,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Hanımlar İçin Mûsikî ve Nazariyat Atölyesi, Bazı Makam ve Usüllerin Eser Örnekleri ile Öğretimi, Eserlerin Yapısına ve Besteleniş Amacına Uygun İcrasının Öğretimi, İnsan ve İrfan Vakfı, Kurs, 07.11.2015-16.06.2016 (Ulusal)

Üslup Dersi, İstanbul Türk Müziği Devlet Sanatçısı Münip Utandı Bey tarafından Türk Mûsikîsi Makamlarından Örneklerle Eser İnceleme ve İcra, Eserlerin Üslup Açısından Nasıl İcra Edilmesinin Öğretimi, Kubbealtı Akademisi, Kurs, 25.11.2015-18.06.2016 (Ulusal)

Tanbur Atölyesi, Bursa Devlet Konservatuarı Tanbur Sanatçısı Muhammed Hakkı Özçimi Bey tarafından verilen Türk Müziğinin Önemli Bir Sazı Olan Tanbur un Öğretimi, İnsan ve İrfan Vakfı, Kurs, 07.11.2015-19.06.2016 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)’nin 17 Temmuz 2017 – 31 Ağustos 2017 tarihleri arasında (17 Temmuz-3 Ağustos arasında 111 saat teorik, 4 Ağustos-31 Ağustos arasında uygulama ve bilimsel araştırma yapmak üzere) gerçekleştirdiği “Yaz Araştırma ve Destek Programı (YADEP)", belirli şartlara haiz lisansüstü akademik çalışma yürüten akademik personele yönelik bir programdı., İslam Araştırmaları Merkezi, Sertifika, 17.07.2017-03.08.2017 (Ulusal)

İSTEV Medeniyet ve Musıki Okulu, İlim Sanat Tarih ve Edebiyat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Tan ve Öğretim Görevlisi Sami Dural beylerin proje koordinatörlük ve eğitmenlikleri ile yürütülen 18 Şubat-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında her haftanın cumartesi günü gerçekleştirilen bir programdır., İSTEV tarafından ayarlanan Altunizâde Kültür Merkezi/Üsküdar, Sertifika, 18.02.2017-20.05.2017 (Ulusal)

Öğretmenlik Sertifikası, Pedagojik Eğitim Formasyonu Sertifikasıdır., Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sertifika, 11.02.2011-22.05.2012 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:sumeyye.torun@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2015-
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2012-2015
Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Kitâbü Fî Ma'rifeti'l-Enğâm Ve'l-Hünûk Ve't-Tarab Fi'l-İsnâ 'Aşar Ve's-Sitte İsimli Anonim Mûsikî Eseri (Metin İnceleme)
Lisans
2008-2012
Cumhuriyet Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/İlahiyat BölümüAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ/ TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÖZDEN ERHAN,TORUN SÜMEYYE (2016). Sümeyye TORUNErhan Özden. Türk & İslam Dünyasında Sosyal Araştırmalar Dergisi, (7), 26-38. (Yayın No: 3271482)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.TORUN SÜMEYYEKİTÂBÜ FÎ MA RİFETİ L ENĞÂM VE L HÜNÛK VE T TARAB Fİ L İSNÂ AŞAR VE S SİTTE İSİMLİ ANONİM MÛSİKÎ ESERİNİN TANITIMI. II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1509966)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.TORUN SÜMEYYEİLAHİYAT VE İSLAMÎ İLİMLER FAKÜLTELERİNDE MEVCUT OLAN DİNÎ MÛSİKÎ DERSLERİNİN DURUMU. İlahiyat Fakülteleri Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı I. Koordinasyon Toplantısı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3603810)
2.TORUN SÜMEYYETürk Mûsikîsinde Arşiv Çalışmalarının Problematiği. İstanbul Ünversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu-II (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3272130)
Kurs
1.Üslup Dersi, İstanbul Türk Müziği Devlet Sanatçısı Münip Utandı Bey tarafından Türk Mûsikîsi Makamlarından Örneklerle Eser İnceleme ve İcra, Eserlerin Üslup Açısından Nasıl İcra Edilmesinin Öğretimi, Kubbealtı Akademisi, Kurs, 25.11.2015-18.06.2016 (Ulusal)
2.Tanbur Atölyesi, Bursa Devlet Konservatuarı Tanbur Sanatçısı Muhammed Hakkı Özçimi Bey tarafından verilen Türk Müziğinin Önemli Bir Sazı Olan Tanbur un Öğretimi, İnsan ve İrfan Vakfı, Kurs, 07.11.2015-19.06.2016 (Ulusal)
3.Hanımlar İçin Mûsikî ve Nazariyat Atölyesi, Bazı Makam ve Usüllerin Eser Örnekleri ile Öğretimi, Eserlerin Yapısına ve Besteleniş Amacına Uygun İcrasının Öğretimi, İnsan ve İrfan Vakfı, Kurs, 07.11.2015-16.06.2016 (Ulusal)
Sertifika
1.İSTEV Medeniyet ve Musıki Okulu, İlim Sanat Tarih ve Edebiyat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Tan ve Öğretim Görevlisi Sami Dural beylerin proje koordinatörlük ve eğitmenlikleri ile yürütülen 18 Şubat-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında her haftanın cumartesi günü gerçekleştirilen bir programdır., İSTEV tarafından ayarlanan Altunizâde Kültür Merkezi/Üsküdar, Sertifika, 18.02.2017-20.05.2017 (Ulusal)
2.Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)’nin 17 Temmuz 2017 – 31 Ağustos 2017 tarihleri arasında (17 Temmuz-3 Ağustos arasında 111 saat teorik, 4 Ağustos-31 Ağustos arasında uygulama ve bilimsel araştırma yapmak üzere) gerçekleştirdiği “Yaz Araştırma ve Destek Programı (YADEP)", belirli şartlara haiz lisansüstü akademik çalışma yürüten akademik personele yönelik bir programdı., İslam Araştırmaları Merkezi, Sertifika, 17.07.2017-03.08.2017 (Ulusal)
3.Öğretmenlik Sertifikası, Pedagojik Eğitim Formasyonu Sertifikasıdır., Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sertifika, 11.02.2011-22.05.2012 (Ulusal)