GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

EYÜP SEVİMLݞ

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Eyüp SEVİMLİ

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

eyup.sevimli@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Marmara Üniversitesi (2009- 2013)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Matematik Öğretmenliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Marmara Üniversitesi (2007- 2009)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Matematik Öğretmenliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Balıkesir Üniversitesi (2003- 2007)

Necatibey Eğitim Fakültesi - Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Bilgisayar Cebiri Sistemi Destekli Öğretimin Farklı Düşünme Yapısındaki Öğrencilerin İntegral Konusundaki Temsil Dönüşüm Süreçlerine Etkisi ", Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013

YÜKSEK LİSANS, "Matematik Öğretmen Adaylarının Belirli İntegral Konusundaki Temsil Tercihlerinin Uzamsal Yetenek Ve Akademik Başarı Bağlamında İncelenmesi", Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, (2013- 2017)

Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi/ Atatürk Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, (2008- 2013)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, (2007- 2008)


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Matematik Eğitiminde Öğretim Teorileri, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Matematik Öğretiminde Güncel Konular Ve Araştırmalar, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Analiz 1, Lisans, (2019-2020)

Özel Öğretim Yöntemleri, Lisans, (2019-2020)

Ölçme Ve Değerlendirme, Lisans, (2019-2020)

Matematik Ders Kitabı İncelemesi, Lisans, (2019-2020)

Yaşam Boyu Öğrenme, Lisans, (2019-2020)

Matematik Ve Yaşam, Lisans, (2019-2020)

Analiz-2, Lisans, (2019-2020)

Matematik Öğretim Semineri, Lisans, (2019-2020)

Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı, Lisans, (2019-2020)

Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme, Lisans, (2019-2020)

Genel Yetenek Matematiği, Lisans, (2018-2019)

Analiz 2, Lisans, (2018-2019)

Analiz-1, Lisans, (2018-2019)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2018-2019)

Matematik Eğitiminde Güncel Konular Ve Araştırmalar, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Karşılaştırılmalı Matematik Eğitimi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Analiz 2, Lisans, (2018-2019)

Analiz 1, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Emin ÜNAL, "Stem Eğitimi Almış Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Stem Odaklı Etkinliklerin Kullanışlılığına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Satı Hilal KESKİN, "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematik Dersindeki Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Hedefledikleri Ve Ulaştıkları Kazanımların Değerlendirilmesi",

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AYDIN EMİN,SEVİMLİ EYÜP,Saja Abed, (2019). "Self-Efficacy Beliefs Among Palestinian Pre-Service Mathematics Teachers’ İn Statistics", Kuramsal Eğitimbilim, 12(4), 1209-1222., Doi: 10.30831/akukeg.451395 (Yayın No: 5346378)

SEVİMLİ EYÜP, (2018). "Undergraduates’ Propositional Knowledge And Proof Schemes Regarding Differentiability And İntegrability Concepts", International Journal Of Mathematical Education In Science And Technology, , Doi: https://doi.org/10.1080/0020739X.2018.1430384 (Yayın No: 3646091)

KUL ÜMİT,SEVİMLİ EYÜP,AKSU ZEKİ, (2018). "A Comparison Of Mathematics Questions İn Turkish And Canadian School Textbooks İn Terms Of Synthesized Taxonomy", Turkish Journal Of Education, 7(3), 136-155., Doi: 10.19128/turje.395162 (Yayın No: 4310435)

SEVİMLİ EYÜP, (2018). "Understanding Students’ Hierarchical Thinking: A View From Continuity, Differentiability And İntegrability", Teaching Mathematics And İts Applications: An International Journal Of The Ima, 37(1), 1-16., Doi: 10.1093/teamat/hrw028 (Yayın No: 2923638)

SEVİMLİ EYÜP, (2016). "Evaluating Views Of Lecturers On The Consistency Of Teaching Content With Teaching Approach: Traditional Versus Reform Calculus", International Journal Of Mathematical Education In Science And Technology, 47(6), 877-896., Doi: 10.1080/0020739X.2016.1142619 (Yayın No: 2570264)

SEVİMLİ EYÜP, (2016). "Do Calculus Students Demand Technology Integration Into Learning Environment: Case Of Instructional Differences", International Journal Of Educational Technology In Higher Education, 13(1), 1-16., Doi: 10.1186/s41239-016-0038-6 (Yayın No: 2871985)

SEVİMLİ EYÜP, (2016). "Matematik Analiz Dersinde Öğretim Elemanlarının Tercih Ettiği Ve Ders Kitabının İçerdiği Örneklerin Yapısal İncelenmesi", Ted Eğitim Ve Bilim, 41(183), 319-338., Doi: 10.15390/EB.2016.4547 (Yayın No: 2596477) [SSCI]

SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ, (2016). "Bilgisayar Cebir Sistemi Destekli Öğretimin Kavramsal İşlemsel Yeterliklere Etkisinin İncelenmesi İntegral Örneği", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 249-266., Doi: 10.16986/HUJE.2015014225 (Yayın No: 2596520)

DELİCE ALİ,ERDEN SEVAL,Yılmaz Kamil,SEVİMLİ EYÜP, (2016). "Matematik İnanç Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Sürecinde Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 737-754. (Yayın No: 2622987)

SEVİMLİ EYÜP, (2016). "Diferansiyel Denklemlerin Öğreniminde Yaşanan Zorluklar Ve Alternatif Öğretim Yaklaşımları", Sakarya University Journal Of Education, 6(2), 154-171., Doi: http://dx.doi.org/10.19126/suje.15063 (Yayın No: 2760932)

SEVİMLİ EYÜP,KUL ÜMİT, (2015). "Matematik Ders Kitabı İçeriklerinin Teknolojik Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi Ortaokul Örneği", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(1), 308-331., Doi: 10.17522/nefefmed.11253 (Yayın No: 2596499)

SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ, (2015). "Teknoloji Destekli Öğretim Teorik Farkındalığı Geliştirebilir Mi Analizin Temel Teoremi Örneği", Turkish Journal Of Computer And Mathematics Education (Turcomat), 6(1), 68-92., Doi: 10.16949/turcomat.44905 (Yayın No: 2596514)

SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ, (2014). "What Shapes Representation Preferences Teaching Environment Versus Thinking Types", Teaching Mathematics And İts Applications, 33(2), 122-134., Doi: 10.1093/teamat/hru011 (Yayın No: 2596536)

SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ, (2012). "The Relationship Between Students Mathematical Thinking Types And Representation Preferences In Definite Integral Problems", Research In Mathematics Education, 14(3), 295-296., Doi: 10.1080/14794802.2012.734988 (Yayın No: 2596544)

DELİCE ALİ,SEVİMLİ EYÜP, (2011). "İntegral Kavramının Öğretiminde Konu Sıralamasının Kavram İmgeleri Bağlamında İncelenmesi Belirli Ve Belirsiz İntegraller", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 51-62. (Yayın No: 2557804)

SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ, (2011). "The Influence Of Teacher Candidates Spatial Visualization Ability On The Use Of Multiple Representations İn Problem Solving Of Definite Integrals A Qualitative Analysis", Research İn Mathematics Education, 13(1), 93-94., Doi: 10.1080/14794802.2011.550750 (Yayın No: 1516497)

DELİCE ALİ,SEVİMLİ EYÜP, (2010). "Öğretmen Adaylarının Çoklu Temsil Kullanma Becerilerinin Problem Çözme Başarıları Yönüyle İncelenmesi Belirli İntegral Örneği", Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 10(1), 111-149. (Yayın No: 2557796) [SSCI]

DELİCE ALİ,SEVİMLİ EYÜP,AYDIN EMİN, (2009). "Reflections İn Peer Evaluation Is The Attended Teacher Training Program The Implemented Training Program", Journal Of The Korea Society Of Mathematical Education Series D: Research İn Mathematical Education, 13(2), 141-150. (Yayın No: 2557727)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AŞIK GÜRSU,SEVİMLİ EYÜP, (2015). "Üstbiliş Kalibrasyonunun Matematik Başarısı Bağlamında İncelenmesi Mühendislik Öğrencileri Örneği", Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 32(2), 19-36. (Yayın No: 2626136)

DELİCE ALİ,ÖÇAL MEHMET FATİH,SEVİMLİ EYÜP, (2014). "Kuadratik Yüzeyler Konusundaki Görselleme Süreçlerinin Fakülte Farklılıkları Bağlamında İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 517-534. (Yayın No: 2596531)

DELİCE ALİ,SEVİMLİ EYÜP, (2012). "Analiz Dersi Öğrencilerinin İntegral Hacim Hesabı Problemlerindeki Çözüm Süreçlerinin Düşünme Yapısı Farklılıkları Bağlamında Değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 36(36), 95-113. (Yayın No: 2596582)

DELİCE ALİ,SEVİMLİ EYÜP, (2010). "Geometri Problemlerinin Çözüm Süreçlerinde Görselleme Becerilerinin İncelenmesi Ek Çizimler", Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31(31), 83-102. (Yayın No: 2596596)

DELİCE ALİ,SEVİMLİ EYÜP, (2010). "Matematik Öğretmeni Adaylarının Belirli İntegral Konusunda Kullanılan Temsiller İle İşlemsel Ve Kavramsal Bilgi Düzeyleri", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 581-605. (Yayın No: 2557754)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

SEVİMLİ EYÜP,Ünal Emin (2019). STEM ETKİNLİKLERİNİN SINIF İÇİ KULLANIŞLILIĞINA İLİŞKİN ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5346491)

Derin G,AYDIN EMİN,SEVİMLİ EYÜP,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,YAVUZ İLYAS (2018). STEM-TABANLI SINIFLARIN ÖĞRETİCİLİĞİNE İLİŞKİN MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARI TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi-(UEYAK-2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4278533)

SEVİMLİ EYÜP,AYDIN EMİN,YAVUZ İLYAS,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,Derin G (2018). MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARI GÖZÜNDEN MODELLEME VE STEM ETKİNLİKLERİNİNKULLANIŞLILIĞI: LİSE MATEMATİK KONULARI ÖRNEĞİ. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4278538)

ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,SEVİMLİ EYÜP,AYDIN EMİN (2018). Examining the opinions of mathematics teacher candidates on the effectiveness of coding activities in the teaching-learning process. British Society for Research into Learning Mathematics (BSRLM) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4471341)

Sevimli E,SEVİMLİ EYÜP,AYDIN EMİN (2018). 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN WEB-DESTEKLİ ORTAMLARDAKİ İSTATİSTİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi-(UEYAK-2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4278528)

SEVİMLİ EYÜP (2017). Undergraduate Mathematics Majors’ Proof Schemes in Analysis: An Exploratory Research. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICCME-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3508119)

SEVİMLİ EYÜP (2017). Analiz Dersi Öğrencilerinin Süreklilik, Türevlenebilirlik ve İntegrallenebilirlik Kavramlarına İlişkin Tanım ve Önerme Bilgileri. Higher Education Research and Practices Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3508120)

Sevimli N, E,SEVİMLİ EYÜP,Ünal Emin (2017). Mathematics Teachers’ Views on Distribution of Geometry Topics in Secondary School Mathematics Curriculum. 15th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3536173)

Ünal Emin,SEVİMLİ EYÜP (2017). Comparison of Secondary School Geometry Activities in Turkey and Canada in Terms of Cognitive Domain. 15th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3536174)

Keskin Satı Hilal,SEVİMLİ EYÜP (2017). Technology Supported Mathematıcs Educatıon Approaches In Specıal Educatıon: A Lıterature Revıew. International Educational Technology Sympozium (Özet Bildiri) (Yayın No:3646141)

AKSOY PINAR,SEVİMLİ EYÜP (2017). A Comparision of Preschool Education Programs in Turkey and Canada in Terms of Mathematics Learning Outcomes.. International Teacher Education and Accreditation Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3661199)

SEVİMLİ EYÜP (2016). Investigation of Students Theoretical Awareness on Continuity Differentiability and Integrability in Analysis Course. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICCME-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2603122)

CAN TUĞBA,SEVİMLİ EYÜP (2016). Evaluating Difficulties on the Basic Terms in Geometry Through Didactic Triangle at Secondary School Level. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICCME-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2603127)

SEVİMLİ EYÜP (2016). Evaluating the Effects of Technology Use on the Learning Outcomes in Calculus Perspectives from Departmental Differences. 13th International Congress on Mathematical Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2603115)

SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2015). Bilgisayar Cebiri Sistemi Destekli Öğretimin İntegral Konusundaki Temsil Dönüşüm Başarısına Etkisinin İncelenmesi. Educational Researches and Publications Associations-2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:2603147)

SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2014). Is Eliminating the Sign Confusion of Integral Possible The Case of CAS Supported Teaching. Proceedings of the 38th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education and the 36th Conference of the North American Chapter of the Psychology of Mathematics Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2603037)

AŞIK GÜRSU,SEVİMLİ EYÜP (2014). Investigating the Relationship between Metacognitive Knowledge and Problem Solving Performance Judgments Case of Engineering Students. The 6th biennial meeting of the EARLI SIG 16-Metacognition (Poster) (Yayın No:2603161)

SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2013). An Investigation of Students Concept Images and Integration Approaches to Definite Integral Computer Algebra System versus Traditional Environments. Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2603056)

SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2012). May Mathematical Thinking Type be a Reason to Decide What Representations to Use in Definite Integral Problems. The Day Conference of British Society of Research on Learning of Mathematics (BSRLM-University of Sussex) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2603169)

SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2011). The Investigation of the Relationship Between Calculus Students Cognitive Process Types and Representation Preferences in Definite Integral Problems. The Day Conference of British Society of Research on Learning of Mathematics (BSRLM-Oxford University) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2603176)

SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2011). Is What You Prefer What You Do Representatıons In Defınıte Integral. Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2603078)

SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2010). The Influence of Teacher Candidates Spatial Visualization Ability On The Use Of Multiple Representations In Problem Solving Of Definite Integrals A Qualitative Analysis. The Day Conference of British Society of Research on Learning of Mathematics (BSRLM-Universities of Nottingham and Leicester) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2603206)

SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2010). An Investigation of High School Students Geometry Performance Dimension Perception Misconception. 14th World Congress of Comparative Education Societies (WCCES-2010) (Özet Bildiri) (Yayın No:2603740)

SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2010). Spatial Visualization Ability And Representations In Problem Solving Process Definite Integral Case. Proceedings of the 34th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2603107)

YAVUZ İLYAS,SEVİMLİ EYÜP (2010). Students Conception Related to Graphic Representation at the beginning of function teaching. Proceedings of the 34th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2603110)

Suna Yusuf,SEVİMLİ EYÜP,EROĞLU ADEM Examining Mathematics Teacher’s Expectations Regarding to Basic Mathematical Qualifications from Students Who Have Started the Secondary School. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4298698)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

Can T,SEVİMLİ EYÜP,Şen B (2016). Ortaokul Matematiğinde Teknoloji Kullanımına İlişkin Yaklaşımlar Türkiye ve Hollanda Öğretmenleri Örneği. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2872003)

Suna Yusuf,SEVİMLİ EYÜP,Erdoğdu Şaban Yusuf,Yakar Gülseda (2016). Türkiye ve Hollanda Matematik Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Akışları Uluslararası Bir Karşılaştırma. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2871996)

İnan Mukaddes,SEVİMLİ EYÜP,Amaç Rabia (2016). Türkiye de İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programlarında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Metodolojik Açıdan İncelenmesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2872006)

Aşık A,SEVİMLİ EYÜP,Buran B (2014). Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Analiz Dersinde Yaptıkları Öz Değerlendirmeler İle Üstbilişsel Beceriler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2604216)

SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2014). Analizin Temel Teoremine İlişkin Farkındalığa Bilgisayar Cebiri Sistemi Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2604204)

SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2012). Analiz Dersi Öğrencilerinin İntegralde Hacim Hesabı Problemlerindeki Çözüm Süreçlerinin Düşünme Yapısı Farklılıkları Bağlamında Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2604271)

SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2010). İntegral Kavram Tanımı ve Kavram İmgesine Yüksek Öğretim Programının Etkisinin İncelenmesi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2604307)

SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2009). Öğrencilerin Belirli İntegrale Yüklediği Anlamların Problem Türleri Yönüyle İncelenmesi. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2604282)

SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ,Yengin Nur Esra (2009). Analiz Dersi Öğrencilerinin Belirli İntegral Konusundaki Çoklu Temsil Kullanma Becerilerinin İncelenmesi. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2604294)

SEVİMLİ EYÜP,YILDIZ ÇİĞDEM,DELİCE ALİ (2008). Geometri Sorularında Görselleme Sürecine Bir Bakış Nereden Çizeyim. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2604334)

SEVİMLİ EYÜP Bilgisayar Cebiri Sistemi Destekli Öğretim Deseninin İntegral Konusundaki Temsil Dönüşüm Süreçlerine Etkisinde Düşünme Yapısı Farklılıklarının Rolü. Marmara Üniversitesi Lisansüstü Tez Süreci Yansımaları Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:2604252)

SEVİMLİ EYÜP Türkiye ve Avrupa Ülkelerindeki Matematik Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması. Öğretmen Yetiştirmede Değişim ve Dönüşümler Ulusal Çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:2872007)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Merhaba Stem:: Yenilikçi Bir Öğretim Yaklaşımı (2019)., AYDIN EMİN,SEVİMLİ EYÜP,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,DERİN GÖKHAN, Eğitim Yayınevi, Editör: Kamil Arif Kırkıç Emin Aydın, Sayfa Sayısı: 124, ISBN: 978-975-2475-48-, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5838005)

Matematik Eğitiminde Teoriler (2016)., DELİCE ALİ,SEVİMLİ EYÜP, Pegem Akademi, Editör: Erhan Bingölbali, Selahattin Arslan, İsmail Özgür Zembat, Sayfa Sayısı: 17, ISBN: 978-605-318-380-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2596748)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi", Avrupa Birliği, Uzman, 23.09.2019-27.09.2019 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)

"Araştırmacı", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 30.04.2009-25.07.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Robotik ve Kodlama Yardımıyla Mühendislik Odaklı Matematik Öğretmen Eğitimi Modülü Geliştirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.10.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2011-2012, Academic Visitor, University of Oxford, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 39uncu maddesi uyarınca doktora tez konusu ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak üzere bir yıl süre ile İngiltere'de Oxford Üniversitesinde görevlendirilmiştir., (Yurtdışı Üniversite)

2017-2018, Misafir Araştırmacı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Robotik ve Kodlama Yardımıyla Mühendislik Odaklı Matematik Öğretmen Eğitimi Modülü Geliştirilmesi isimli disiplinlerarası bilimsel araştırma projesinde araştırmacı, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Arduino ile Robotik Programlama, Arduino programlama dili, Arduino giriş-çıkış işlemleri, Arduino sensörler, Arduino ile haberleşme araçları, Arduino ile ekran kullanımı, Arduino uygulamaları., Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Kurs, 08.03.2018 (Ulusal)

Mathematics-The Edge of Reason, Matematik Tarihi ve felsefesinin 17.-19. yüzyıllar arasındaki değişim ve etkileşimini konu alan ve Oxford Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde yürütülen bir kurstur., Oxford-Oxford Üniversitesi, Kurs, 06.02.2012-05.03.2012 (Uluslararası)

Edu-Tech Stem Atölye Çalışması, Fischertechnik eğitim setleri ile STEM Eğitimi Materyal Tasarımı ve Atölye Çalışması, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Kurs, 25.12.2017-30.03.2018 (Ulusal)

çalıştay

Öğretmen Yetiştirmede Değişim ve Dönüşümler Ulusal Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde düzenlenen Öğretmen Yetiştirmede Değişim ve Dönüşümler Ulusal Çalıştayında İlköğretim Matematik Öğretmenliği çalışma grubunda görev almıştır., İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Çalıştay, 06.10.2016-08.10.2016 (Ulusal)

İstanbul GSP Sketchpad Çalıştayı-2011, Çalıştay;•GSP Sktechpad yazılımını eğitimde kullanımını yaygınlaştırmayı,,•Halen kullanmakta olan eğitimcileri bir araya getirmeyi,•GSP Sketchpad kullanıclarının tecrübe ve örneklerini daha iyi paylaşabilmeleri için bir platform oluşturmayı,•ve GSP Sketchpad yazılımının eğitimde nasıl kullanılabileceğini tartışmayı ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır.GSP Sketchpad Türkçe sürümü Key Curriculum sahibi Steven Rasmussen eşliğinde tanıtılmış ve katılımcılara sertifika verilmiştir., İstanbul MEF Okulları, Çalıştay, 20.05.2011-21.05.2011 (Ulusal)

TÜBİTAK-BİDEB: Ortaöğretim Öğretmenlerinin Proje Yönetimi ve Üretimi Çalıştayı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan ve daha önce gerçekleştirilmiş projelerde görev almış öğretmenlerin proje hazırlama, uygulama ve yönetimini konu alan bir çalıştaydır. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından desteklenmiştir. Bu çalıştayda araştırmacı olarak görev almıştır., İstanbul-Fatih İlçe Eğitim Müdürlüğü, Çalıştay, 22.08.2008-31.08.2008 (Ulusal)

 

sertifika

MAXQDA Çalıştayı, Proje oluşturma ve verileri içe alma (word, pdf, excel, sesve video verileri)Analizde temel adımlar: kodlama, memo yazma ve ilinti kurmaHızlı kodlama süreçleri ve içerik analizi işlevleriKarşılaştırma yapma: hipotez-test etme veya hipotez kurmaVeri görselleştirme: modeler, grafiklerRaporlama ve verileri dışa aktarmaÖrnek makale, tez vb. çalışmaların paylaşılması, İstanbul-Kadıköy, Sertifika, 24.10.2009-25.10.2009 (Ulusal)

Springer Akademi Çalıştayı, Springer Nature Sr. Editörü, Dr. Nabil KHELİFİ’ nin sunumuyla Springer’ e ait dergi ve kitaplardaki editörlük, hakemlik ve yazarlık süreçlerine ilişkin güncel bilgiler, etkiler ve dinamikler., Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesi Akademik Gelişim Birimi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sertifika, 30.03.2018-30.03.2018 (Uluslararası)

 

araştırma

Matematik Öğretmen Adayları Gözünden Modelleme ve STEM Etkinliklerinin Kullanışlılığı: Lise Matematik Konuları Örneği, Bu çalışmada disiplinler arası STEM yaklaşımı ile fen ve matematik öğretimi konusunda öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimine katkı sunacak bir program geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanmıştır. Ayrıca, STEM etkinliklerinin matematiğin öğrenilmesi ve öğretilmesi sürecindeki bilişsel ve duyuşsal alan çıktılarına katkısı araştırılmıştır., Marmara Üniversitesi, Araştırma, 29.01.2018-27.04.2018 (Ulusal)

 

çalışma

TÜBİTAK-İstanbul-Asya Bölgesi Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilimlerde çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya, Sosyoloji ve Tarih dallarında ortaöğretim öğrencileri arası araştırma projeleri yarışması düzenlenmiştir., İstanbul-Doğuş Üniversitesi, Çalışma, 22.03.2010-26.03.2010 (Ulusal)

TÜBİTAK-İstanbul-Asya Bölgesi Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması (2009), Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilimlerde çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya, Sosyoloji ve Tarih dallarında ortaöğretim öğrencileri arası araştırma projeleri yarışması düzenlenmiştir., İstanbul-Doğuş Üniversitesi, Çalışma, 23.03.2009-27.03.2009 (Ulusal)

TÜBİTAK-İstanbul-Asya Bölgesi Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması (2013), Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, araştırma ve geliştirme odaklı bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca düzenlenen 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında görev alınmıştır., İstanbul-Marmara Üniversitesi, Çalışma, 25.03.2013-29.03.2013 (Ulusal)

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:eyup.sevimli@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2009-2013
Marmara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Öğretmenliği (Dr)

Tez Adı:Bilgisayar Cebiri Sistemi Destekli Öğretimin Farklı Düşünme Yapısındaki Öğrencilerin İntegral Konusundaki Temsil Dönüşüm Süreçlerine Etkisi
Yüksek Lisans
2007-2009
Marmara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Öğretmenliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Matematik Öğretmen Adaylarının Belirli İntegral Konusundaki Temsil Tercihlerinin Uzamsal Yetenek Ve Akademik Başarı Bağlamında İncelenmesi
Lisans
2003-2007
Balıkesir Üniversitesi
Necatibey Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doçent
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2013-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2008-2013
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2007-2008
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)ANALİZ 1Türkçe2
(2019-2020)ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİTürkçe4
(2019-2020)ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMETürkçe2
(2019-2020)MATEMATİK DERS KİTABI İNCELEMESİTürkçe2
(2019-2020)YAŞAM BOYU ÖĞRENMETürkçe2
(2019-2020)MATEMATİK VE YAŞAMTürkçe2
(2019-2020)ANALİZ-2Türkçe2
(2019-2020)MATEMATİK ÖĞRETİM SEMİNERİTürkçe2
(2019-2020)ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMITürkçe4
(2019-2020)MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ETKİNLİK GELİŞTİRMETürkçe2
(2018-2019)GENEL YETENEK MATEMATİĞİTürkçe2
(2018-2019)ANALİZ 2Türkçe2
(2018-2019)ANALİZ-1Türkçe2
(2018-2019)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2018-2019)ANALİZ 2Türkçe6
(2018-2019)ANALİZ 1Türkçe6
Yüksek Lisans
(2019-2020)MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM TEORİLERİTürkçe3
(2019-2020)KARŞILAŞTIRMALI MATEMATİK EĞİTİMİTürkçe3
(2019-2020)MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALARTürkçe3
(2018-2019)MATEMATİK EĞİTİMİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALARTürkçe3
(2018-2019)KARŞILAŞTIRILMALI MATEMATİK EĞİTİMİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Emin ÜNAL, "STEM Eğitimi Almış Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin STEM Odaklı Etkinliklerin Kullanışlılığına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi", Yüksek Lisans
2.Satı Hilal KESKİN, "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematik Dersindeki Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Hedefledikleri ve Ulaştıkları Kazanımların Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans
3.Emin ÜNAL, (2019)., "STEM eğitimi almış ortaokul matematik öğretmenlerinin STEM odaklı etkinliklerin kullanışlılığına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.AYDIN EMİN,SEVİMLİ EYÜP,Saja Abed (2019). Self-Efficacy Beliefs among Palestinian Pre-Service Mathematics Teachers’ in Statistics. Kuramsal Eğitimbilim, 12(4), 1209-1222., Doi: 10.30831/akukeg.451395 (Yayın No: 5346378)
2.SEVİMLİ EYÜP (2018). Undergraduates’ propositional knowledge and proof schemes regarding differentiability and integrability concepts. International Journal of Mathematical Education In Science and Technology, , Doi: https://doi.org/10.1080/0020739X.2018.1430384 (Yayın No: 3646091)
3.KUL ÜMİT,SEVİMLİ EYÜP,AKSU ZEKİ (2018). A comparison of mathematics questions in Turkish and Canadian school textbooks in terms of synthesized taxonomy. Turkish Journal of Education, 7(3), 136-155., Doi: 10.19128/turje.395162 (Yayın No: 4310435)
4.SEVİMLİ EYÜP (2018). Understanding students’ hierarchical thinking: a view from continuity, differentiability and integrability. Teaching Mathematics and its Applications: An International Journal of the IMA, 37(1), 1-16., Doi: 10.1093/teamat/hrw028 (Yayın No: 2923638)
5.SEVİMLİ EYÜP (2016). Evaluating views of lecturers on the consistency of teaching content with teaching approach: Traditional versus reform calculus. International Journal of Mathematical Education ın Science and Technology, 47(6), 877-896., Doi: 10.1080/0020739X.2016.1142619 (Yayın No: 2570264)
6.SEVİMLİ EYÜP (2016). Do calculus students demand technology ıntegration ınto learning environment: Case of ınstructional differences. International Journal of Educational Technology ın Higher Education, 13(1), 1-16., Doi: 10.1186/s41239-016-0038-6 (Yayın No: 2871985)
7.SEVİMLİ EYÜP (2016). Matematik Analiz Dersinde Öğretim Elemanlarının Tercih Ettiği ve Ders Kitabının İçerdiği Örneklerin Yapısal İncelenmesi. TED Eğitim ve Bilim, 41(183), 319-338., Doi: 10.15390/EB.2016.4547 (Yayın No: 2596477)
8.SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2016). Bilgisayar Cebir Sistemi Destekli Öğretimin Kavramsal İşlemsel Yeterliklere Etkisinin İncelenmesi İntegral Örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 249-266., Doi: 10.16986/HUJE.2015014225 (Yayın No: 2596520)
9.DELİCE ALİ,ERDEN SEVAL,Yılmaz Kamil,SEVİMLİ EYÜP (2016). Matematik İnanç Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Sürecinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 737-754. (Yayın No: 2622987)
10.SEVİMLİ EYÜP (2016). Diferansiyel Denklemlerin Öğreniminde Yaşanan Zorluklar ve Alternatif Öğretim Yaklaşımları. Sakarya University Journal of Education, 6(2), 154-171., Doi: http://dx.doi.org/10.19126/suje.15063 (Yayın No: 2760932)
11.SEVİMLİ EYÜP,KUL ÜMİT (2015). Matematik Ders Kitabı İçeriklerinin Teknolojik Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi Ortaokul Örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(1), 308-331., Doi: 10.17522/nefefmed.11253 (Yayın No: 2596499)
12.SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2015). Teknoloji Destekli Öğretim Teorik Farkındalığı Geliştirebilir mi Analizin Temel Teoremi Örneği. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 6(1), 68-92., Doi: 10.16949/turcomat.44905 (Yayın No: 2596514)
13.SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2014). What Shapes Representation Preferences Teaching Environment Versus Thinking Types. Teaching Mathematics and its Applications, 33(2), 122-134., Doi: 10.1093/teamat/hru011 (Yayın No: 2596536)
14.SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2012). The Relationship Between Students Mathematical Thinking Types and Representation Preferences ın Definite Integral Problems. Research ın Mathematics Education, 14(3), 295-296., Doi: 10.1080/14794802.2012.734988 (Yayın No: 2596544)
15.DELİCE ALİ,SEVİMLİ EYÜP (2011). İntegral Kavramının Öğretiminde Konu Sıralamasının Kavram İmgeleri Bağlamında İncelenmesi Belirli ve Belirsiz İntegraller. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 51-62. (Yayın No: 2557804)
16.SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2011). The Influence of Teacher Candidates Spatial Visualization Ability on the Use of Multiple Representations in Problem Solving of Definite Integrals A Qualitative Analysis. Research in Mathematics Education, 13(1), 93-94., Doi: 10.1080/14794802.2011.550750 (Yayın No: 1516497)
17.DELİCE ALİ,SEVİMLİ EYÜP (2010). Öğretmen Adaylarının Çoklu Temsil Kullanma Becerilerinin Problem Çözme Başarıları Yönüyle İncelenmesi Belirli İntegral Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 10(1), 111-149. (Yayın No: 2557796)
18.DELİCE ALİ,SEVİMLİ EYÜP,AYDIN EMİN (2009). Reflections in Peer Evaluation Is the Attended Teacher Training Program the Implemented Training Program. Journal of the Korea Society of Mathematical education Series D: Research in Mathematical Education, 13(2), 141-150. (Yayın No: 2557727)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.AŞIK GÜRSU,SEVİMLİ EYÜP (2015). Üstbiliş Kalibrasyonunun Matematik Başarısı Bağlamında İncelenmesi Mühendislik Öğrencileri Örneği. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 32(2), 19-36. (Yayın No: 2626136)
2.DELİCE ALİ,ÖÇAL MEHMET FATİH,SEVİMLİ EYÜP (2014). Kuadratik Yüzeyler Konusundaki Görselleme Süreçlerinin Fakülte Farklılıkları Bağlamında İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 517-534. (Yayın No: 2596531)
3.DELİCE ALİ,SEVİMLİ EYÜP (2012). Analiz Dersi Öğrencilerinin İntegral Hacim Hesabı Problemlerindeki Çözüm Süreçlerinin Düşünme Yapısı Farklılıkları Bağlamında Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 36(36), 95-113. (Yayın No: 2596582)
4.DELİCE ALİ,SEVİMLİ EYÜP (2010). Geometri Problemlerinin Çözüm Süreçlerinde Görselleme Becerilerinin İncelenmesi Ek Çizimler. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31(31), 83-102. (Yayın No: 2596596)
5.DELİCE ALİ,SEVİMLİ EYÜP (2010). Matematik Öğretmeni Adaylarının Belirli İntegral Konusunda Kullanılan Temsiller ile İşlemsel ve Kavramsal Bilgi Düzeyleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 581-605. (Yayın No: 2557754)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2013). An Investigation of Students Concept Images and Integration Approaches to Definite Integral Computer Algebra System versus Traditional Environments. Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2603056)
2.Keskin Satı Hilal,SEVİMLİ EYÜP (2017). Technology Supported Mathematıcs Educatıon Approaches In Specıal Educatıon: A Lıterature Revıew. International Educational Technology Sympozium (Özet Bildiri) (Yayın No:3646141)
3.SEVİMLİ EYÜP,Ünal Emin (2019). STEM ETKİNLİKLERİNİN SINIF İÇİ KULLANIŞLILIĞINA İLİŞKİN ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5346491)
4.SEVİMLİ EYÜP (2016). Evaluating the Effects of Technology Use on the Learning Outcomes in Calculus Perspectives from Departmental Differences. 13th International Congress on Mathematical Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2603115)
5.SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2011). The Investigation of the Relationship Between Calculus Students Cognitive Process Types and Representation Preferences in Definite Integral Problems. The Day Conference of British Society of Research on Learning of Mathematics (BSRLM-Oxford University) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2603176)
6.SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2010). The Influence of Teacher Candidates Spatial Visualization Ability On The Use Of Multiple Representations In Problem Solving Of Definite Integrals A Qualitative Analysis. The Day Conference of British Society of Research on Learning of Mathematics (BSRLM-Universities of Nottingham and Leicester) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2603206)
7.SEVİMLİ EYÜP (2017). Analiz Dersi Öğrencilerinin Süreklilik, Türevlenebilirlik ve İntegrallenebilirlik Kavramlarına İlişkin Tanım ve Önerme Bilgileri. Higher Education Research and Practices Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3508120)
8.AKSOY PINAR,SEVİMLİ EYÜP (2017). A Comparision of Preschool Education Programs in Turkey and Canada in Terms of Mathematics Learning Outcomes.. International Teacher Education and Accreditation Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3661199)
9.SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2010). Spatial Visualization Ability And Representations In Problem Solving Process Definite Integral Case. Proceedings of the 34th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2603107)
10.YAVUZ İLYAS,SEVİMLİ EYÜP (2010). Students Conception Related to Graphic Representation at the beginning of function teaching. Proceedings of the 34th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2603110)
11.SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2014). Is Eliminating the Sign Confusion of Integral Possible The Case of CAS Supported Teaching. Proceedings of the 38th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education and the 36th Conference of the North American Chapter of the Psychology of Mathematics Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2603037)
12.SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2010). An Investigation of High School Students Geometry Performance Dimension Perception Misconception. 14th World Congress of Comparative Education Societies (WCCES-2010) (Özet Bildiri) (Yayın No:2603740)
13.SEVİMLİ EYÜP (2016). Investigation of Students Theoretical Awareness on Continuity Differentiability and Integrability in Analysis Course. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICCME-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2603122)
14.CAN TUĞBA,SEVİMLİ EYÜP (2016). Evaluating Difficulties on the Basic Terms in Geometry Through Didactic Triangle at Secondary School Level. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICCME-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2603127)
15.Derin G,AYDIN EMİN,SEVİMLİ EYÜP,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,YAVUZ İLYAS (2018). STEM-TABANLI SINIFLARIN ÖĞRETİCİLİĞİNE İLİŞKİN MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARI TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi-(UEYAK-2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4278533)
16.SEVİMLİ EYÜP,AYDIN EMİN,YAVUZ İLYAS,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,Derin G (2018). MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARI GÖZÜNDEN MODELLEME VE STEM ETKİNLİKLERİNİNKULLANIŞLILIĞI: LİSE MATEMATİK KONULARI ÖRNEĞİ. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4278538)
17.Sevimli E,SEVİMLİ EYÜP,AYDIN EMİN (2018). 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN WEB-DESTEKLİ ORTAMLARDAKİ İSTATİSTİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi-(UEYAK-2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4278528)
18.SEVİMLİ EYÜP (2017). Undergraduate Mathematics Majors’ Proof Schemes in Analysis: An Exploratory Research. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICCME-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3508119)
19.SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2011). Is What You Prefer What You Do Representatıons In Defınıte Integral. Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2603078)
20.ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,SEVİMLİ EYÜP,AYDIN EMİN (2018). Examining the opinions of mathematics teacher candidates on the effectiveness of coding activities in the teaching-learning process. British Society for Research into Learning Mathematics (BSRLM) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4471341)
21.SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2012). May Mathematical Thinking Type be a Reason to Decide What Representations to Use in Definite Integral Problems. The Day Conference of British Society of Research on Learning of Mathematics (BSRLM-University of Sussex) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2603169)
22.SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2015). Bilgisayar Cebiri Sistemi Destekli Öğretimin İntegral Konusundaki Temsil Dönüşüm Başarısına Etkisinin İncelenmesi. Educational Researches and Publications Associations-2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:2603147)
23.AŞIK GÜRSU,SEVİMLİ EYÜP (2014). Investigating the Relationship between Metacognitive Knowledge and Problem Solving Performance Judgments Case of Engineering Students. The 6th biennial meeting of the EARLI SIG 16-Metacognition (Poster) (Yayın No:2603161)
24.Sevimli N, E,SEVİMLİ EYÜP,Ünal Emin (2017). Mathematics Teachers’ Views on Distribution of Geometry Topics in Secondary School Mathematics Curriculum. 15th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3536173)
25.Ünal Emin,SEVİMLİ EYÜP (2017). Comparison of Secondary School Geometry Activities in Turkey and Canada in Terms of Cognitive Domain. 15th International Geometry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3536174)
26.Suna Yusuf,SEVİMLİ EYÜP,EROĞLU ADEM (2017). Examining Mathematics Teacher’s Expectations Regarding to Basic Mathematical Qualifications from Students Who Have Started the Secondary School. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4298698)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.Can T,SEVİMLİ EYÜP,Şen B (2016). Ortaokul Matematiğinde Teknoloji Kullanımına İlişkin Yaklaşımlar Türkiye ve Hollanda Öğretmenleri Örneği. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2872003)
2.Suna Yusuf,SEVİMLİ EYÜP,Erdoğdu Şaban Yusuf,Yakar Gülseda (2016). Türkiye ve Hollanda Matematik Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Akışları Uluslararası Bir Karşılaştırma. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2871996)
3.İnan Mukaddes,SEVİMLİ EYÜP,Amaç Rabia (2016). Türkiye de İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programlarında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Metodolojik Açıdan İncelenmesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2872006)
4.SEVİMLİ EYÜP,YILDIZ ÇİĞDEM,DELİCE ALİ (2008). Geometri Sorularında Görselleme Sürecine Bir Bakış Nereden Çizeyim. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2604334)
5.SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2010). İntegral Kavram Tanımı ve Kavram İmgesine Yüksek Öğretim Programının Etkisinin İncelenmesi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2604307)
6.SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2012). Analiz Dersi Öğrencilerinin İntegralde Hacim Hesabı Problemlerindeki Çözüm Süreçlerinin Düşünme Yapısı Farklılıkları Bağlamında Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2604271)
7.Aşık A,SEVİMLİ EYÜP,Buran B (2014). Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Analiz Dersinde Yaptıkları Öz Değerlendirmeler İle Üstbilişsel Beceriler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2604216)
8.SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2014). Analizin Temel Teoremine İlişkin Farkındalığa Bilgisayar Cebiri Sistemi Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2604204)
9.SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ (2009). Öğrencilerin Belirli İntegrale Yüklediği Anlamların Problem Türleri Yönüyle İncelenmesi. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2604282)
10.SEVİMLİ EYÜP,DELİCE ALİ,Yengin Nur Esra (2009). Analiz Dersi Öğrencilerinin Belirli İntegral Konusundaki Çoklu Temsil Kullanma Becerilerinin İncelenmesi. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2604294)
11.SEVİMLİ EYÜP (2009). Bilgisayar Cebiri Sistemi Destekli Öğretim Deseninin İntegral Konusundaki Temsil Dönüşüm Süreçlerine Etkisinde Düşünme Yapısı Farklılıklarının Rolü. Marmara Üniversitesi Lisansüstü Tez Süreci Yansımaları Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:2604252)
12.SEVİMLİ EYÜP (2009). Türkiye ve Avrupa Ülkelerindeki Matematik Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması. Öğretmen Yetiştirmede Değişim ve Dönüşümler Ulusal Çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:2872007)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.MERHABA STEM:: Yenilikçi bir Öğretim Yaklaşımı (2019)., AYDIN EMİN,SEVİMLİ EYÜP,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,DERİN GÖKHAN, Eğitim Yayınevi, Editör: Kamil Arif Kırkıç Emin Aydın, Sayfa Sayısı: 124, ISBN: 978-975-2475-48-, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5838005)
2.Matematik Eğitiminde Teoriler (2016)., DELİCE ALİ,SEVİMLİ EYÜP, Pegem Akademi, Editör: Erhan Bingölbali, Selahattin Arslan, İsmail Özgür Zembat, Sayfa Sayısı: 17, ISBN: 978-605-318-380-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2596748)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi, Avrupa Birliği, Uzman, 23.09.2019-27.09.2019 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)
2.Araştırmacı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 30.04.2009-25.07.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Robotik ve Kodlama Yardımıyla Mühendislik Odaklı Matematik Öğretmen Eğitimi Modülü Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.10.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2017-2018Misafir AraştırmacıMarmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Robotik ve Kodlama Yardımıyla Mühendislik Odaklı Matematik Öğretmen Eğitimi Modülü Geliştirilmesi isimli disiplinlerarası bilimsel araştırma projesinde araştırmacı, (Diğer)
2011-2012Academic VisitorUniversity of Oxford, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 39uncu maddesi uyarınca doktora tez konusu ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak üzere bir yıl süre ile İngiltere'de Oxford Üniversitesinde görevlendirilmiştir., (Yurtdışı Üniversite)
Kurs
1.Edu-Tech Stem Atölye Çalışması, Fischertechnik eğitim setleri ile STEM Eğitimi Materyal Tasarımı ve Atölye Çalışması, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Kurs, 25.12.2017-30.03.2018 (Ulusal)
2.Arduino ile Robotik Programlama, Arduino programlama dili, Arduino giriş-çıkış işlemleri, Arduino sensörler, Arduino ile haberleşme araçları, Arduino ile ekran kullanımı, Arduino uygulamaları., Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Kurs, 08.03.2018 (Ulusal)
3.Mathematics-The Edge of Reason, Matematik Tarihi ve felsefesinin 17.-19. yüzyıllar arasındaki değişim ve etkileşimini konu alan ve Oxford Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde yürütülen bir kurstur., Oxford-Oxford Üniversitesi, Kurs, 06.02.2012-05.03.2012 (Uluslararası)
Çalıştay
1.TÜBİTAK-BİDEB: Ortaöğretim Öğretmenlerinin Proje Yönetimi ve Üretimi Çalıştayı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan ve daha önce gerçekleştirilmiş projelerde görev almış öğretmenlerin proje hazırlama, uygulama ve yönetimini konu alan bir çalıştaydır. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından desteklenmiştir. Bu çalıştayda araştırmacı olarak görev almıştır., İstanbul-Fatih İlçe Eğitim Müdürlüğü, Çalıştay, 22.08.2008-31.08.2008 (Ulusal)
2.İstanbul GSP Sketchpad Çalıştayı-2011, Çalıştay;•GSP Sktechpad yazılımını eğitimde kullanımını yaygınlaştırmayı,,•Halen kullanmakta olan eğitimcileri bir araya getirmeyi,•GSP Sketchpad kullanıclarının tecrübe ve örneklerini daha iyi paylaşabilmeleri için bir platform oluşturmayı,•ve GSP Sketchpad yazılımının eğitimde nasıl kullanılabileceğini tartışmayı ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır.GSP Sketchpad Türkçe sürümü Key Curriculum sahibi Steven Rasmussen eşliğinde tanıtılmış ve katılımcılara sertifika verilmiştir., İstanbul MEF Okulları, Çalıştay, 20.05.2011-21.05.2011 (Ulusal)
3.Öğretmen Yetiştirmede Değişim ve Dönüşümler Ulusal Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde düzenlenen Öğretmen Yetiştirmede Değişim ve Dönüşümler Ulusal Çalıştayında İlköğretim Matematik Öğretmenliği çalışma grubunda görev almıştır., İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Çalıştay, 06.10.2016-08.10.2016 (Ulusal)
Sertifika
1.Springer Akademi Çalıştayı, Springer Nature Sr. Editörü, Dr. Nabil KHELİFİ’ nin sunumuyla Springer’ e ait dergi ve kitaplardaki editörlük, hakemlik ve yazarlık süreçlerine ilişkin güncel bilgiler, etkiler ve dinamikler., Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesi Akademik Gelişim Birimi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sertifika, 30.03.2018-30.03.2018 (Uluslararası)
2.MAXQDA Çalıştayı, Proje oluşturma ve verileri içe alma (word, pdf, excel, sesve video verileri)Analizde temel adımlar: kodlama, memo yazma ve ilinti kurmaHızlı kodlama süreçleri ve içerik analizi işlevleriKarşılaştırma yapma: hipotez-test etme veya hipotez kurmaVeri görselleştirme: modeler, grafiklerRaporlama ve verileri dışa aktarmaÖrnek makale, tez vb. çalışmaların paylaşılması, İstanbul-Kadıköy, Sertifika, 24.10.2009-25.10.2009 (Ulusal)
Araştırma
1.Matematik Öğretmen Adayları Gözünden Modelleme ve STEM Etkinliklerinin Kullanışlılığı: Lise Matematik Konuları Örneği, Bu çalışmada disiplinler arası STEM yaklaşımı ile fen ve matematik öğretimi konusunda öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimine katkı sunacak bir program geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanmıştır. Ayrıca, STEM etkinliklerinin matematiğin öğrenilmesi ve öğretilmesi sürecindeki bilişsel ve duyuşsal alan çıktılarına katkısı araştırılmıştır., Marmara Üniversitesi, Araştırma, 29.01.2018-27.04.2018 (Ulusal)
Çalışma
1.TÜBİTAK-İstanbul-Asya Bölgesi Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması (2013), Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, araştırma ve geliştirme odaklı bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca düzenlenen 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında görev alınmıştır., İstanbul-Marmara Üniversitesi, Çalışma, 25.03.2013-29.03.2013 (Ulusal)
2.TÜBİTAK-İstanbul-Asya Bölgesi Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması (2009), Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilimlerde çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya, Sosyoloji ve Tarih dallarında ortaöğretim öğrencileri arası araştırma projeleri yarışması düzenlenmiştir., İstanbul-Doğuş Üniversitesi, Çalışma, 23.03.2009-27.03.2009 (Ulusal)
3.TÜBİTAK-İstanbul-Asya Bölgesi Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilimlerde çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya, Sosyoloji ve Tarih dallarında ortaöğretim öğrencileri arası araştırma projeleri yarışması düzenlenmiştir., İstanbul-Doğuş Üniversitesi, Çalışma, 22.03.2010-26.03.2010 (Ulusal)