GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MUSTAFA BAYRAMž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Mustafa BAYRAM

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mustafa.mbayram@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Gıda Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (2007- 2011)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Gıda Mühendisliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2002- 2005)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Pamukkale Üniversitesi (1996- 2000)

Mühendislik Fakültesi - Gıda Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Kırmızı Şarap Üretiminde Farklı Proses Koşullarının Fenolik Bileşik Dağılımına Ve Duyusal Özelliklere Etkisi", Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011

YÜKSEK LİSANS, "Gıda Ürünlerinde Bakteriyosin Üreten Bakterinin İzolasyonu Ve Bakteriyosinin Karakterize Edilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Gıda Bilimleri ve Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı/ (2019- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı/ (2012- 2019)

Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı/ (2007- 2012)

Araştırma Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Mühendisliği Pr./ (2002- 2007)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Merve YILMAZ, "Tokat Narince Salamura Asma Yapraklarının Ağır Metal İçeriğinin, Bazı Fizikokimyasal Ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, Mustafa KAYAOĞLU, "Fermantasyon Aşamasında Meşe Yongası İlavesinin Üzüm Sirkesinin Fenolik Bileşik Profiline Katkısı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Tuba ZORLU ÜNLÜ, "Narince Salamura Asma Yapraklarının Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Ve Pestisit Kalıntı Miktarlarının Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Semra TOPUZ, "Farklı Zeytin Çeşidi Yapraklarından Oleuropeinin Ekstraksiyonu, Kısmi Saflaştırılması, Antioksidan Ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Hakan DURSUN, "Maserasyon Süresinin Ve Fermantasyon Şartlarının Şarapların Aroma Ve Fenolik Bileşikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Ömer Serdar GÖZÜTOK, "Farklı Bölgelerde Yetiştirilen Öküzgözü Üzüm Çeşidinden Üretilen Şarapların Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Miyase KAYALAR, "Tokat İlinde Farklı Yörelerde Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinden Üretilen Şarapların Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2015

Doktora, Tuba BEKAR, "Narince (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasat Sıklığı Ve Salkım Seyreltme Uygulamalarının Tane, Şıra Ve Şarap Kalitesine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2016

Editörlük

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2O, SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 01.01.2016

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR), Dergi, Editör, ınstitute of Science of Gaziosmanpasa University

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Alan Endeksleri), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Alan Editörü (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   BAYRAM MUSTAFA, TOPUZ SEMRA, KARABIYIKLI ÇİÇEK ŞENİZ, ELMASTAŞ MAHFUZ, KAYA CEMAL, ERENLER RAMAZAN, ONARAN ABDURRAHMAN, (2022). "Isolation Of Oleuropein From Olive Leaf By Effective Method And İnvestigation Of İts Antimicrobial Properties", Indian Journal Of Traditional Knowledge, 21(1), 215-223. (Yayın No: 7698425) [SCI-Expanded]

2   KAYAOĞLU MUSTAFA, BAYRAM MUSTAFA, TOPUZ SEMRA, (2022). "Effect Of Oak Chips Addition On The Phenolic Composition Of Grape Vinegar İn Fermentation Process", Journal Of Food Measurement And Characterization, , Doi: 10.1007/s11694-022-01410-5 (Yayın No: 7698413) [SCI-Expanded]

3   GÜZEL EMİNE KÜBRA, KAYA CEMAL, ESİN YÜCEL ESRA, BAYRAM MUSTAFA, (2021). "Determination Of Some Properties Of Jam And Marmalade Produced From Different Blueberry Varieties (Vaccinum Sp.)", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Turjaf), 9(5), 937-945., Doi: 10.24925/turjaf.v9i5.937-945.4341 (Yayın No: 7429855)

4   TOPUZ SEMRA, BAYRAM MUSTAFA, (2021). "Oleuropein Extraction From Leaves Of Three Olive Varieties (Olea Europaea L.): Antioxidant And Antimicrobial Properties Of Purified Oleuropein And Oleuropein Extracts", Journal Of Food Processıng And Preservatıon, 1-12. (Yayın No: 7190018) [SCI-Expanded]

5   ONARAN ABDURRAHMAN, BAYAR YUSUF, KARAKURT TUNCAY, TOKATLI KADER, BAYRAM MUSTAFA, YANAR YUSUF, (2021). "Antifungal Activity Of Chitosan Against Soil-Borne Plant Pathogens İn Cucumber And A Molecular Docking Study", Journal Of Taıbah Unıversıty For Scıence, 15(1), 852-860. (Yayın No: 7430068) [SCI-Expanded]

6   BAYRAM MUSTAFA, TOPUZ SEMRA, KAYA CEMAL, ANLI RAHMİ ERTAN, (2021). "Effect Of Oak Chips Application On Phenolic Compounds Of Wine Vinegars At Different Maturation Times", Turkish Journal Of Agriculture- Food Science And Technology, 9(6), 1053-1061. (Yayın No: 7190087)

7   BAYRAM MUSTAFA, TOPUZ SEMRA, KAYA CEMAL, (2020). "Zeytin Yaprağı Ekstraktı Ve Oleuropeinin Antioksidan, Antimikrobiyal Aktivitesi, Gıdalarda Kullanım Olanakları", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 8(2), 337-347. (Yayın No: 6895347)

8   SARICIKLI BENLİKURT ARZU, KAYA CEMAL, ESİN YÜCEL ESRA, BAYRAM MUSTAFA, TOPUZ SEMRA, (2020). "Ticari Olarak Üretilen Sade Tahin Helvalarının Bazı Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 9(3), 90-98. (Yayın No: 6895308)

9   GÖZÜTOK ÖMER SERDAR, BAYRAM MUSTAFA, TOPUZ SEMRA, KAYA CEMAL, (2020). "Farklı Bölgelerde Yetiştirilen Öküzgözü Üzüm Çeşidinden Üretilen Şarapların Karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 9(2), 140-152. (Yayın No: 6895229)

10   BULUT HALİS, KAYA CEMAL, ESİN YÜCEL ESRA, BAYRAM MUSTAFA, TOPUZ SEMRA, (2020). "Farklı Isıtma Sürelerinin Kuşburnu Pulpu Ve Konsantresinin Özelliklerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 9(3), 45-59. (Yayın No: 6895274)

11   ONARAN ABDURRAHMAN,TOKATLI KADER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYRAM MUSTAFA,YANAR YUSUF, (2019). "Biological Activity Of Four Types Of Chitosan Against Some Plant Pathogenic Fungi", Fresenius Environmental Bulletin, 28(4), 2787-2794. (Yayın No: 5701954) [SCI-Expanded]

12   UZUN TUBA,BAHAR ELMAN,CANGİ RÜSTEM,BAYRAM MUSTAFA, (2019). "Effects On Chemical Composition And Phenolic Compounds Of Must And Wines Produced With Remove Approximately 45 Of Leaves Of Narince Grapes Grown İn Three Territories", International Refereed Indexed Journal On Mathematic, Engineering And Natural Sciences (Ejons), 3(10), 91-106. (Yayın No: 5702252)

13   UZUN TUBA,CANGİ RÜSTEM,BAYRAM MUSTAFA, (2019). "Effects Of Cluster Thinning Treatments On Chemical Composition And Phenolic Compounds Of Grape Juice And Wines Of Narince (Vitis Vinifera) Grape Cultivar", Fresenius Enviromental Bulletin, 28(12(A)), 9669-9678. (Yayın No: 5701895) [SCI-Expanded]

14   KAYA CEMAL,TOPUZ SEMRA,BAYRAM MUSTAFA,KOLA OSMAN, (2019). "Alıç Marmelatı Üretiminde Farklı Tatlandırıcı Kullanımının Ürün Özelliklerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(3), 180-192. (Yayın No: 5702100)

15   BAYRAM MUSTAFA,KAYA CEMAL,ESİN YÜCEL ESRA,ER BÜŞRA,GÜLMEZ ESRA,TERZİOĞLU ELİF, (2018). "Pirinç Sirkesi Ve Çeşitli Ticari Sirkelerin Bazı Kalite Özellikleri", Akademik Gıda, 16(3), 293-300., Doi: 10.24323/akademik-gida.475357 (Yayın No: 4420983)

16   BAYRAM MUSTAFA,KAYA CEMAL, (2018). "Effects Of Different Tea Concentrations And Extraction Durations On Caffeine And Phenolics Of Tea Liqueurs", Journal Of Food Measurement And Characterization, 12(1), 285-291., Doi: 10.1007/s11694-017-9639-6 (Yayın No: 4206175) [SCI-Expanded]

17   KAYA CEMAL,GÜLDANE MEHMET,TOPUZ SEMRA,BAYRAM MUSTAFA, (2018). "Nar Suyu İlavesiyle Üretilen Lokumların Bazı Özelliklerininbelirlenmesi", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 6(12), 1814-1819., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v6i12.1814-1819.2176 (Yayın No: 4540307)

18   AKALIN ARDA CAN,BAYRAM MUSTAFA,ANLI RAHMİ ERTAN, (2018). "Antioxidant Phenolic Compounds Of Pomegranate Wines Produced By Different Maceration Methods", Journal Of The Institute Of Brewing, 124(1), 38-44., Doi: 10.1002/jib.468 (Yayın No: 4206173)

19   BAYRAM MUSTAFA,KAYALAR MİYASE, (2018). "White Wines From Narince Grapes: Impact Of Two Different Grape Provenances On Phenolic And Volatile Composition", Oeno One, 52(2), 81-92., Doi: 10.20870/oeno-one.2018.52.2.2114 (Yayın No: 4344064) [SCI-Expanded]

20   ONARAN ABDURRAHMAN,BAYRAM MUSTAFA, (2018). "Determination Of Antifungal Activity And Phenolic Compounds Of Endemic Muscari Aucheri (Boiss.) Baker Extract", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University), 35(1), 60-67., Doi: 10.13002/jafag4323 (Yayın No: 4376108)

21   BEKAR TUBA,BAYRAM MUSTAFA,CANGİ RÜSTEM,GENÇ NUSRET,ELMASTAŞ MAHFUZ, (2017). "Effects Of Leaf Removals On Must And Wine Chemical Composition And Phenolic Compounds Of Narince ( Vitis Vinifera ) Grape Cultivar", Scientia Horticulturae, 225343-349., Doi: 10.1016/j.scienta.2017.07.021 (Yayın No: 3897792) [SCI-Expanded]

22   GÜLDANE MEHMET,BAYRAM MUSTAFA,TOPUZ SEMRA,KAYA CEMAL,GÖK HATİCE BURCU,BÜLBÜL MURAT,KOÇ MERVE, (2017). "Beyaz, Siyah Ve Yeşil Çay Kullanılarak Üretilen Kombuchaların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi (Bu Yayının Bir Kısmı”1St International Mediterranean Scıence And Engineerıng Congress Adlı Kongrede Sözlü Olarak Sunulmuştur)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1), 46-56., Doi: 10.13002/jafag1101 (Yayın No: 3494828)

23   GEBOLOĞLU NAİF,DOKSÖZ SEVTAP,DURNA PERİHAN,BAYRAM MUSTAFA, (2017). "Patlıcanda Şeker, Bal Ve Büyüme Düzenleyicilerin Anter Kültüründe Embriyoid Oluşumuna Etkisi", Akademik Ziraat Dergisi, 6(-), 275-280. (Yayın No: 4353019)

24   AKALIN ARDA,BAYRAM MUSTAFA,ANLI RAHMİ ERTAN, (2017). "Determination Of Some Individual Phenolic Compounds And Antioxidant Capacity Of Mead Produced From Different Types Of Honey (Bu Makalenin Bir Kısmı 11. Gıda Kongresinde Poster Olarak Sunulmuştur)", Journal Of The Institute Of Brewing, 123(1), 167-174., Doi: 10.1002/jib.396 (Yayın No: 3556026)

25   BAYRAM MUSTAFA,ANLI RAHMİ ERTAN,ÖZTÜRK BURCU, (2017). "The Effect Of Cold Maceration On The Phenolic Composition Of Red Wines (40Th World Congress Of Vine And Wine Adlı Kongrede Sözlü Olarak Sunulmuştur)", Bio Web Of Conferences, 9(-), 1-4., Doi: 10.1051/bioconf/20170904006 (Yayın No: 4429865)

26   KAYA CEMAL,ESİN YÜCEL ESRA,BAYRAM MUSTAFA,CİHAT MEŞE,AYBAKAN ESMA,GÖKGÖZ GİZEM,SÖZER TUĞÇE TUĞBA, (2016). "Trabzon Hurması Diospyros Kaki L Bazlı Karışık Meyveli Geleneksel Marmelat Üretimi Üzerine Bir Araştırma", Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi (Atatürk Univ., J. Of The Agricultural Faculty), 47(2), 107-112. (Yayın No: 3163846)

27   BAYRAM MUSTAFA,YILDIRIM ZELİHA, (2016). "Beyaz Peynirden Bakteriyosin Üreten Bakterinin (Enterococcus Faecium) İzolasyonu Ve Bakteriyosinin Karakterizayonu (Bu Makalenin Bir Kısmı 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumunda Poster Olarak Sunulmuştur)", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpaşa Journal Of Scientific Research), (13), 103-115. (Yayın No: 2995811)

28   BAYRAM MUSTAFA,KAYALAR MİYASE,KAYA CEMAL,TOPUZ SEMRA, (2016). "Şarapta Fenolik Ve Aroma Bileşikleri Üzerine Teruar’In Etkisi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpaşa Journal Of Scientific Research), (13), 35-46. (Yayın No: 2995790)

29   BEKAR TUBA,BAYRAM MUSTAFA, (2016). "Ticari Maya İlave Edilerek Ve Edilmeden Narince Üzüm Çeşidinden Üretilen Şarapların Fitokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpaşa Journal Of Scientific Research), (12), 9-24. (Yayın No: 2995743)

30   BAYRAM MUSTAFA,ESİN YÜCEL ESRA,KAYA CEMAL,KILIÇARSLAN CANGÜL,ÖZTÜRK MAŞİDE,ERCEYES ÖZGÜR, (2015). "Bal Şarabının Fiziksel Kimyasal Ve Duyusal Özellikleri Üzerine Meşe Yongası Uygulamasının Etkisi (Bu Makalenin Bir Kısmı 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım Ve Gıda Kongresinde Poster Olarak Sunulmuştur)", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpaşa Journal Of Scientific Research), (11), 41-53. (Yayın No: 3067967)

31   ANLI RAHMİ ERTAN,VURAL NİLÜFER,BAYRAM MUSTAFA, (2011). "Removal Of Ochratoxin A Ota From Naturally Contaminated Wines During The Vinification Process (Bu Makalenin Bir Kısmı 6Th Symposium In Vino Analytica Scienta İsimli Sempozyumda Poster Olarak Sunulmuştur)", Journal Of The Institute Of Brewing, 117(3), 456-461., Doi: 10.1002/j.2050-0416.2011.tb00493.x (Yayın No: 161638)

32   ANLI RAHMİ ERTAN,BAYRAM MUSTAFA, (2010). "Traditional Aniseed Flavored Spirit Drinks", Food Reviews International, 26(3), 246-269., Doi: 10.1080/87559129.2010.484115 (Yayın No: 161674)

33   ANLI RAHMİ ERTAN,BAYRAM MUSTAFA, (2009). "Biogenic Amines In Wines", Food Reviews International, 25(1), 86-102., Doi: 10.1080/87559120802458552 (Yayın No: 161485)

34   ANLI RAHMİ ERTAN,ÖZHAN DİDEHAN,NİLÜFER VURAL,BAYRAM MUSTAFA, (2009). "Determination Of Chloroanisoles And Chlorophenols In Cork And Wine By Using Hs-Spme And Gc-Ecd Detection", Journal Of The Institute Of Brewing, 115(1), 71-77., Doi: https://doi.org/10.1002/j.2050-0416.2009.tb00346.x (Yayın No: 161580)

35   ANLI RAHMİ ERTAN,BAYRAM MUSTAFA, (2009). "Ochratoxin A In Wines", Food Reviews International, 25(3), 214-232., Doi: 10.1080/87559120902956182 (Yayın No: 161541)

36   YILDIRIM METİN,GÜLEÇ FEYZA,BAYRAM MUSTAFA,YILDIRIM ZELİHA, (2006). "Properties Of Kashar Cheese Coated With Casein As A Carrier Of Natamycin (Bu Makalenin Bir Kısmı International Dairy Symposium. Recent Devolopments In Dairy Science And Technology Adlı Sempozyumda Sözlü Olarak Sunulmuştur)", Italian Journal Of Food Science, 18(2), 127-138. (Yayın No: 161461) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   BAYRAM MUSTAFA, (2018). "Farklı Maserasyon Koşullarının Öküzgözü Şaraplarının Fenolik Bileşiklerine Etkisi", Akademik Gıda, 16(3), 271-281., Doi: 10.24323/akademik-gida.474935 (Yayın No: 4420936)

2   AYDIN CEM,KAYA CEMAL,BAYRAM MUSTAFA,ÖZGEN ŞENAY, (2017). "Az İşlem Görmüş Marulların Modifiye Atmosferde Depolanması Sürecinde Fitokimyasal Özelliklerindeki Değişimlerin Belirlenmesi", Çukurova Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi, 32(2), 77-88. (Yayın No: 3941299)

3   BAYRAM MUSTAFA,ESİN YASEMİN,KAYA CEMAL,İLHAN MEDİNE,AKIN GÜNEŞ,ETDÖĞER RAMAZAN, (2015). "Geleneksel Yöntemle Müşküle Üzümünden Üretilen Hardaliyenin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi", Akademik Gıda, 13(2), 119-126. (Yayın No: 1936528)

4   BAYRAM MUSTAFA,ERDOĞAN SEBİHA,ESİN YASEMİN,SARAÇOĞLU ONUR,KAYA CEMAL, (2014). "Farklı Siyah Havuç Miktarlarının Şalgam Suyunun Bileşimine Ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi", Akademik Gıda, 12(1), 29-34. (Yayın No: 1927784)

5   BAYRAM MUSTAFA,SARAÇ ŞEYMA,ESİN YASEMİN,SARAÇOĞLU ONUR,ERCEYES ÖZGÜR,KAYA CEMAL, (2014). "Boğazkere Üzümünden Üretilen Şarapta Meşe Yongası Uygulamasının Şarabın Bazı Özelliklerine Etkisi", Journal Of New Results In Engineering And Natural Sciences, (1), 1-12. (Yayın No: 1929112)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   ALTUNTAŞ BÜŞRA, BAYRAM MUSTAFA (2021). Antiviral Effects of Bioactive Compounds. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on FOOD, AGRICULTURE AND VETERINARY (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7190064)

2   ÖZSOY ELİF, TOPUZ SEMRA, BAYRAM MUSTAFA (2020). Usage Opportunities of Innovative Food Processıng Techniques in Fermentation Technology. the 9th International Scientific Research Congress - Science and Engineering- (UBAK) (Özet Bildiri) (Yayın No:6895420)

3   AĞCA YILDIZ,KAYA CEMAL,TOPUZ SEMRA,BAYRAM MUSTAFA (2019). Meyve Suyu Üretiminde Uygulanan Isıl ve Isıl Olmayan İşlemlerin Fenolik Bileşiklere Etkisi. IV. International Scientific and Vocational Studies Congress - Engineering (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5703252)

4   TOPUZ SEMRA,BAYRAM MUSTAFA,KAYA CEMAL (2019). Determinatıon of Total Phenolic Compound Content and Antioxidant Activity of Olive Leaf and Olive Leaf Products. VIII. Umteb International Congress on Vocational Technical Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5702448)

5   BAYRAM MUSTAFA,TOPUZ SEMRA,KAYA CEMAL,ERDEM ADNAN FURKAN,KIREVİ HALİT,ZENGİN MERVE (2019). Farklı Tuz Konsantrasyonunda Salamura Kullanımının Hıyar Turşusunun Özelliklerine Etkisi. 2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5702586)

6   UZUN TUBA,BAHAR ELMAN,CANGİ RÜSTEM,BAYRAM MUSTAFA (2019). Effects on Chemical Composition and Phenolic Compounds of Must and Wines Produced with Remove Approximately 45 of Leaves of Narince Grapes Grown in Three Territories. I. International Conference on Agriculture and Rural Development (Özet Bildiri) (Yayın No:5702978)

7   TOPUZ SEMRA,BAYRAM MUSTAFA (2018). Antimicrobial Effect of Olive Leaf Products of Extracted from Different Variety of Olive Leaves on Escherichia coli O157:H7 and Salmonella Typhimurium. International Conference on Innovative Engineering Applications (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4396572)

8   BAYRAM MUSTAFA,TOPUZ SEMRA,KAYA CEMAL (2018). Effects of Oak Chips Addition on the Individual Phenolic Compounds of Grape Vinegar in Maturation Process. International Conference on Innovative Engineering Applications (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4396605)

9   KAYA CEMAL,TOPUZ SEMRA,BAYRAM MUSTAFA (2018). Some Properties of Marmelate Produced From White and Black Mulberry. International Conference on Innovative Engineering Applications (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4396656)

10   KAYA CEMAL,ESİN YÜCEL ESRA,BAYRAM MUSTAFA,TOPUZ SEMRA (2018). Investigation of Sugar Beet Based Cezer Production Opportunities. International Conference on Innovative Engineering Applications (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4396699)

11   BAYRAM MUSTAFA (2018). Effect of Maceration Time and Fermentation Technique on Some Individual Phenolic Compounds of Wines. 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4418021)

12   BAYRAM MUSTAFA,TOPUZ SEMRA,KARABIYIKLI ŞENİZ,KAYA CEMAL (2018). Antimicrobial Effect of Olive Leaf Crude Extract and Oleuropein on Lactobacillus plantarum and Staphlococcus aureus. 2nd International Symposium on MultidisciplinaryStudies and Innovative Technologies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4418049)

13   KAYA CEMAL,TOPUZ SEMRA,BAYRAM MUSTAFA (2018). Some Properties of Nectar Produced From White and Black Mulberry. 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4418233)

14   KAYA CEMAL,TOPUZ SEMRA,BAYRAM MUSTAFA (2018). Pomegranate Jam Production Possibilities and Determination of Product Properties. 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4418263)

15   TOPUZ SEMRA,BAYRAM MUSTAFA,KAYA CEMAL,ESİN YÜCEL ESRA (2018). The Role of Nutraceuticals on Health. International Conference on Raw Materials to Processed Foods (Özet Bildiri) (Yayın No:4299388)

16   AKŞİT ZEYNEP,KAYA CEMAL,TOPUZ SEMRA,BAYRAM MUSTAFA,AKŞİT HÜSEYİN (2018). Some Characteristics of Instant Tea Produced from Mint (Mentha Piperita L.). International Conference on Raw Materials to Processed Foods (Özet Bildiri) (Yayın No:4379192)

17   BAYRAM MUSTAFA,ZORLU TUĞBA,TOPUZ SEMRA,KAYA CEMAL,ESİN YÜCEL ESRA (2018). Techniques to Remove Pesticide Residues from Foods. International Conference on Raw Materials to Processed Foods (Özet Bildiri) (Yayın No:4299375)

18   BAYRAM MUSTAFA,TOPUZ SEMRA,KAYA CEMAL,ESİN YÜCEL ESRA,ALİCAN DİLAN,YAPAL EZGİ,YAVUZ NAZİFE (2018). Alternative Method Development to Reduce Application of Sulphure Dioxide in Winemaking. International Conference on Raw Materials to Processed Foods (Özet Bildiri) (Yayın No:4299380)

19   TOPUZ SEMRA,BAYRAM MUSTAFA,ELMASTAŞ MAHFUZ,KAYA CEMAL,ESİN YÜCEL ESRA (2018). Effect of Solvent Type To Extraction of Oleuropein from Olive Leaf. International Conference on Raw Materials to Processed Foods (Özet Bildiri) (Yayın No:4299384)

20   ESİN YÜCEL ESRA,KAYA CEMAL,BAYRAM MUSTAFA,TOPUZ SEMRA (2018). Some Characteristics of Black Tea Extracts Obtained by Ultrasonic Infusion Method. International Conference on Raw Materials to Processed Foods (Özet Bildiri) (Yayın No:4379197)

21   ESİN YÜCEL ESRA,KAYA CEMAL,BAYRAM MUSTAFA,TOPUZ SEMRA (2018). Some Characteristics of Black Tea Extracts Obtained by Classical Infusion Method. International Conference on Raw Materials to Processed Foods (Özet Bildiri) (Yayın No:4379205)

22   TOPUZ SEMRA,BAYRAM MUSTAFA,KAYA CEMAL,GÜLDANE MEHMET (2017). Folk Medicinal and Aromatic Plants In Tokat. 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS (Özet Bildiri) (Yayın No:3514775)

23   Eldivenci Engin,KAYA CEMAL,BAYRAM MUSTAFA (2017). Nitrosamines in Meat Products and Effects on Human Health. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studiesand Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3943380)

24   BAYRAM MUSTAFA,ÇETİN SENEM,KAYA CEMAL,TOPUZ SEMRA (2017). Some Individual Phenolic Compounds of Tea Liqueurs Produced Using Different Tea Concentrations and Extraction Times. 1st International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3514797)

25   TOPUZ SEMRA,BAYRAM MUSTAFA,KAYA CEMAL (2017). Effect of Ultrasound Application on Wine Ageing. 1st International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3514793)

26   BAYRAM MUSTAFA,ÇETİN SENEM,KAYA CEMAL,TOPUZ SEMRA (2017). Determination of Caffeine Amount and Colour Values of Liqueurs Produced Using Different Tea Concentrations and Extraction Times. 1st International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3514798)

27   TOPUZ SEMRA,BAYRAM MUSTAFA,KAYA CEMAL,KILIÇARSLAN FATMAGÜL,DEMİR FATMA,TUNCAN FİRDEVS (2017). Determination of Some Properties of Wines Produced Using Traditional and Ultrasound Maceration. 1st International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3514791)

28   KAYA CEMAL,GÜLDANE MEHMET,TOPUZ SEMRA,ESİN YÜCEL ESRA,BAYRAM MUSTAFA,ÇOBAN ŞÜKRAN,DURMUŞOĞLU RUMEYSA,ERARSLANOĞLU SEVİM,IŞIK SEDA,GİDEN GAMZE,COŞKUN ALİ LEVENT (2017). Some Properties of Turkish Delight Produced with Sour and Sweet Pomegranate Juice. 1st International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3514802)

29   KAYA CEMAL,TOPUZ SEMRA,GÜLDANE MEHMET,BAYRAM MUSTAFA,ESİN YÜCEL ESRA,ERARSLANOĞLU SEVİM,GİDEN GAMZE,IŞIK SEDA,DURMUŞOĞLU RUMEYSA,ÇOBAN ŞÜKRAN,COŞKUN ALİ LEVENT (2017). Determination of Some Properties of Jams Produced with Sweet and Sour Pomegranate. 1st International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3514808)

30   KAYA CEMAL,AKŞİT ZEYNEP,TOPUZ SEMRA,BAYRAM MUSTAFA,AKŞİT HÜSEYİN (2017). Determination of Characteristics of Instant Tea Produced From Thyme (Thymus vulgaris). 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3684898)

31   COŞKUN ALİ LEVENT,KAYA CEMAL,BAYRAM MUSTAFA (2017). Mullbery, Dried Mulberry and Mulberry Sugar. International Conference on Agriculture, Forest, Food, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3940613)

32   BAYRAM MUSTAFA,ÖZTÜRK BURCU,ANLI RAHMİ ERTAN (2017). The Effect of Cold Maceration on the Phenolic Composition of Red Wines. 40th World Congress of Vine and Wine (Özet Bildiri) (Yayın No:3948711)

33   BAYRAM MUSTAFA,TOPUZ SEMRA,KAYA CEMAL,GÜLDANE MEHMET (2017). Why Should We Drink Kombucha. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:4379631)

34   TOPUZ SEMRA,BAYRAM MUSTAFA,KAYA CEMAL,GÜLDANE MEHMET (2017). Phenolic Compounds in Olive Leaf. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:4379641)

35   ESİN YÜCEL ESRA,KAYA CEMAL,BAYRAM MUSTAFA,TOPUZ SEMRA,ATEŞ EMİNE (2017). A Healty Drink: Black Tea. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:4379651)

36   AKŞİT ZEYNEP,TOPUZ SEMRA,KAYA CEMAL,BAYRAM MUSTAFA,AKŞİT HÜSEYİN (2017). Some Characteristics of Instant Tea Produced from Mint (Mentha piperita L.). 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS (Özet Bildiri) (Yayın No:3514789)

37   TOPUZ SEMRA,BAYRAM MUSTAFA,KAYA CEMAL,GÜLDANE MEHMET (2017). The Role of Nutraceuticals on Health. 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS (Özet Bildiri) (Yayın No:3514780)

38   KAYA CEMAL,AKŞİT ZEYNEP,TOPUZ SEMRA,AKŞİT HÜSEYİN,BAYRAM MUSTAFA (2017). Determination of Characteristics of Instant Tea Produced from Thyme (Thymus vulgaris). 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS (Özet Bildiri) (Yayın No:3514785)

39   KAYA CEMAL,ESİN YÜCEL ESRA,BAYRAM MUSTAFA (2016). Çözünür soğuk buzlu çay üretimi ve krema oluşumunun azaltılması. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3000570)

40   AYDIN CEM,KAYA CEMAL,BAYRAM MUSTAFA (2016). Three Dimensional Food Printing Technology (Üç boyutlu gıda yazdırma teknolojisi). 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3000711)

41   BAYRAM MUSTAFA,TOPUZ SEMRA,GÜLDANE MEHMET,KAYA CEMAL,ŞENLİ TUĞBA,SÖYLEMEZ AYTEN,ÖZTÜRK MELEK,ARMAĞAN MERVE BÜŞRA (2016). Determination of some properties of boza produced using bulgur rice wheat. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3000770)

42   AYDIN CEM,KAYA CEMAL,BAYRAM MUSTAFA (2016). Ohmic heating and various food applications. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3174264)

43   GÜLDANE MEHMET,BAYRAM MUSTAFA,TOPUZ SEMRA,KAYA CEMAL,GÖK HATİCE BURCU,BÜLBÜL MURAT,KOÇ MERVE (2016). Determination of some individual phenolic compunds of kombuchas. 1st International Mediterranean Scıence and Engineerıng Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3000644)

44   COŞKUN ALİ LEVENT,KAYA CEMAL,BAYRAM MUSTAFA (2015). The Ballpoint Syrup have begun to disappear a traditional flavour. The 3th International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (Özet Bildiri) (Yayın No:1955612)

45   ESİN YASEMİN,KAYA CEMAL,BAYRAM MUSTAFA,CİNGÖZ ALİ (2015). By Different Shape and Notable Taste in Palate Iron Dessert Rosette. The 3th International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (Özet Bildiri) (Yayın No:1955746)

46   KAYA CEMAL,CEBE ÜMMÜGÜLSÜM,ESİN YASEMİN,BAYRAM MUSTAFA,SARAÇOĞLU ONUR (2015). The Beet Molasses (Pekmez). The 3th International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (Özet Bildiri) (Yayın No:1955916)

47   BAYRAM MUSTAFA,KAYALAR MİYASE,ESİN YASEMİN,KAYA CEMAL (2013). Tokat Kebab. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (Özet Bildiri) (Yayın No:164218)

48   KAYA CEMAL,ESİN YASEMİN,BAYRAM MUSTAFA,CİNGÖZ ALİ (2013). Special Grape Dessert Unique to Tokat Grape Tarhana. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (Özet Bildiri) (Yayın No:164275)

49   BAYRAM MUSTAFA,ANLI RAHMİ ERTAN (2012). Effect of Different Process Conditions On The Phenolic Content of Boğazkere Wines. 35th World Congress of Vine and Wine (Özet Bildiri) (Yayın No:163339)

50   BAYRAM MUSTAFA,ANLI RAHMİ ERTAN,ERİNÇ HAKAN,ÇAKIR İBRAHİM,VURAL NİLÜFER (2011). The Antioxidant Capacity Antimicrobial Properties and Fatty Acid Profile of Eight Grape Vitis Vinifera Seed Extracts. Novel Approaches In Food Industry (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1714726)

51   ANLI RAHMİ ERTAN,VURAL NİLÜFER,BAYRAM MUSTAFA (2011). Determination of Antioxidant Phenolic Subtstances of Turkish Red Wines From Different Wine Regions. 9eme Edition du Symposium Internatiomal d’xx Oenologie (Özet Bildiri) (Yayın No:4378611)

52   ANLI RAHMİ ERTAN,VURAL NİLÜFER,BAYRAM MUSTAFA (2009). The Effect of Wine Making Procedures on the Ochratoxin A Content of Red Wines. 6th Symposium In Vino Analytica Scienta. (Özet Bildiri) (Yayın No:161954)

53   GÜLEÇ FEYZA,BAYRAM MUSTAFA,YILDIRIM METİN,YILDIRIM ZELİHA (2004). Some Properties of Kashar Cheese Coated with Casein. International Dairy Symposium. Recent Devolopments In Dairy Science and Technology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1714584)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   BAYRAM MUSTAFA,MAŞİDE ÖZTÜRK,AY RECEP,CANGÜL KILIÇARSLAN,YASEMİN ESİN,KAYA CEMAL (2015). Meşe Yongası İlave Edilerek Üretilen Bal Şarabının Çeşitli Özelliklerinin Belirlenmesi. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1713744)

2   KAYA CEMAL,AKGÖZ ARZU,YASEMİN ESİN,BAYRAM MUSTAFA (2015). Meyve Sularının Durultulmasında Kitosan Kullanımı. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1713851)

3   BAYRAM MUSTAFA,ÇETİN SENEM,YASEMİN ESİN (2015). Çay Sanayi Atıklarının Endüstriyel Olarak Kullanım Olanakları. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1713902)

4   KAYA CEMAL,ESİN YASEMİN,BAYRAM MUSTAFA,CİNGÖZ ALİ (2015). İçecek Sektöründe Yükselen Trend Çözünür Soğuk Buzlu Çay. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1714016)

5   CİNGÖZ ALİ,KAYA CEMAL,KUL ERVA,KÖSE MİHRİBAN,ESİN YASEMİN,BAYRAM MUSTAFA (2015). Quinoa Katksının Ekmeğin Kalite Kriterlerine Etkisi. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1714133)

6   BEKAR TUBA,BAYRAM MUSTAFA,CANGİ RÜSTEM,ELMASTAŞ MAHFUZ (2015). Narince Üzüm Çeşidinde Salkım Seyreltmenin Şıra ve Şarapların Fiziksel Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1714247)

7   BEKAR TUBA,BAYRAM MUSTAFA,CANGİ RÜSTEM,ELMASTAŞ MAHFUZ (2015). Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasadı Uygulamalarının Şıra ve Şarap Kalitesine Etkileri. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1714290)

8   KAYA CEMAL,ATEŞ EMİNE,ESİN YASEMİN,BAYRAM MUSTAFA (2015). Gıda Endüstrisi için Alternatif Bir Yeşil Çözüm. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1713973)

9   BAYRAM MUSTAFA,YILDIRIM ZELİHA (2014). Tokat Yöresinde Üretilen Köy Peynirinden Antimikrobiyal Aktiviteye Sahip Bakterinin İzolasyonu ve Tanımlanması. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1713115)

10   BAYRAM MUSTAFA,YILDIRIM ZELİHA (2014). Enteroccoccus faecium tarafından üretilen Bakteriyosinin Karakterize Edilmesi. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1713145)

11   BAYRAM MUSTAFA,YASEMİN ESİN,KAYALAR MİYASE,KAYA CEMAL (2014). Coğrafi İşaretlerin Tarım ve Gıda Ürünleri Açısından Değerlendirilmesi. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1713193)

12   DURSUN HAKAN,YASEMİN ESİN,KAYA CEMAL,BAYRAM MUSTAFA (2014). Tokat Çöreği ve Yağlısı Üretimi Yapan İşletmelerin Gıda Güvenliği Bilinç Düzeyine Genel Bir Bakış. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1713567)

13   TEKTAŞ NEDRA,YASEMİN ESİN,KAYA CEMAL,BAYRAM MUSTAFA (2014). Tarihi ve Coğrafi Yapının Amasya’xxnın Geleneksel Lezzetleri Üzerine Etkisi. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1713688)

14   ŞENNUR ÇAPRAZ,YASEMİN ESİN,KAYA CEMAL,BAYRAM MUSTAFA (2014). Geleneksel ürünlerimizden Elma Ekşisinin Bilinirliliğinin Artmasında Markalaşmanın Önemi. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1713610)

15   BAYRAM MUSTAFA,ANLI RAHMİ ERTAN,KAYA CEMAL (2012). Mahlep ve Aromatize Mahlep Şarabı. 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:164616)

16   BAYRAM MUSTAFA,ANLI RAHMİ ERTAN,AKALIN ARDA (2012). Nar Şarabında Antioksidan Fenolik Bileşenlerin Belirlenmesi. 11. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:164641)

17   AKALIN HÜSNE,BAYRAM MUSTAFA,ANLI RAHMİ ERTAN (2012). Farklı Tip Ballardan Üretilen Bal Şaraplarında Antioksidan Kapasite ve Kimyasal Özelliklerin Belirlenmesi. 11. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:164664)

18   BAYRAM MUSTAFA,ANLI RAHMİ ERTAN (2008). Mikotoksinler ve Şarap. 10. Gıda Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:164473)

19   BAYRAM MUSTAFA,ANLI RAHMİ ERTAN (2008). Pirinç Kepeğinin Fonksiyonel Etkileri. 10. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:164550)

20   BAYRAM MUSTAFA,ANLI RAHMİ ERTAN (2008). Şaraplarda Mantar Kokusu Sorunu. Ulusal Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:164581)

21   ERCEYES ÖZGÜR,TOKATLI MEHMET,BAYRAM MUSTAFA,ERİNÇ HAKAN,YILDIRIM ZELİHA,YILDIRIM METİN (2006). Tokat Piyasasında Satışa Sunulan Tulum Peynirlerinin Bazı Niteliklerinin İncelenmesi. 9. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:164445)

22   BAYRAM MUSTAFA,YILDIRIM ZELİHA,YILDIRIM METİN (2005). Diyet Liflerinin Fonksiyonel Etkileri ve Gıda Ürünlerinde Kullanımı. Gıda Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:164390)

23   YILDIRIM ZELİHA,BAYRAM MUSTAFA,YILDIRIM METİN (2003). Probiyotik Prebiyotik ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Yararlı Etkileri. Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:164345)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Ultrason Destekli Ekstraksiyon Uygulamasının Yeşil Çay Ekstraktının Fizikokimyasal ve Fitokimyasal Özelliklerine Etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 26.07.2015-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Narince Vitis vinifera spp üzüm çeşidinde yaprak hasat sıklığı ve salkım seyreltmenin meyve şıra ve şarap kalitesine etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.02.2014-26.09.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Okratoksin A nın Şaraplardan Farklı Durultma Maddeleri Kullanılarak Uzaklaştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 24.11.2010-24.05.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "Tokat İlinde Farklı Bölgelerde Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinden Üretilen Şaraplarda Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.12.2014-18.02.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

5   "Olgunlaştırma Aşamasında Meşe Yongası Uygulamasının Üzüm Sirkesinin Aroma Bileşiklerine Etkisi, (Lisans Projesi)", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.12.2017-16.10.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

6   "Olgunlaştırma Aşamasında Meşe Yongası Uygulamasının Üzüm Sirkesinin Fenolik Bileşiklerine Etkisi, (Lisans Projesi)", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.12.2017-16.10.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

7   "Farklı Zeytin Çeşidi Yapraklarından Oleuropeinin Ekstraksiyonu, Saflaştırılması, Antioksidan Ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi (BAP 2017/98)", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 06.11.2017-12.10.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

8   "Nar Şarabında Antioksidan Fenolik Bileşenlerin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 06.03.2009-06.09.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

9   "Bahadın’da Verimli Topraklar Çalışan Kadınlar (TR07H1.02-001/739)", Avrupa Birliği, Eğitmen, 01.11.2010-01.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

10   "Üzüm Cibresinin Antimikrobiyal ve Antioksidan Özellikleri ile Yağ Asitleri Dağılımı", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.06.2007-01.12.2008 (Tamamlandı) (ULUSAL)

11   "Zeytin Yaprağından Elde Edilen Ham Fenolik Ekstrakttından Oleuropeinin Saflaştırılması, Oleuropeinin İnsanlarda Zehirlenme Ve Enfeksiyonlara, Bitkilerde Hastalıklara Neden Olan Mikroorganizmalar Üzerine Antimikrobiyel Etkisinin Araştırılması (BAP 2016/72)", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 07.11.2016-01.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

12   "Organik Gıda Üretimi Projesi (OGUP)", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Uzman, 18.03.2013-01.05.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

13   "Maserasyon Süresinin Ve Fermantasyon Şartlarının Şarapların Aroma Ve Fenolik Bileşikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.09.2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2000-2002, Sorumlu Teknik Yönetici, Tamek Gıda A.Ş

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

HACCP Eğitimi, Gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sisteminin temel noktalarının öğrenilmesi, Tokat Büyük Otel, Kurs, 17.12.2004-19.12.2004 (Ulusal)

ISO 9000 ve TOPLAM KALİTE, Toplam Kalite sistemlerinin temelini öğrenme, Tokat Büyük Otel, Kurs, 19.03.2005-20.03.2005 (Ulusal)

Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi katkısı ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde eğiticilerin eğitimi için düzenlenmiş bir kurstur, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak, Kurs, 17.11.2015-20.11.2015 (Ulusal)

çalıştay

Tokat’xxta Tarım ve Gıda Sanayi Çalıştayı, Tokat’ta üniversite-sanayi işbirliğini tarım ve gıda alanında artırmak (Organizayon Komitesi üyeliği), Tokat Gaziosmanpaşa Ünviversitesi, Çalıştay, 26.03.2012-26.03.2012 (Ulusal)

 

sertifika

Yabancı Dil Kursu, ingilizce öğrenilmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu, Sertifika, 14.07.2003-29.08.2003 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mustafa.mbayram@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2007-2011
Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği (Dr)

Tez Adı:Kırmızı Şarap Üretiminde Farklı Proses Koşullarının Fenolik Bileşik Dağılımına Ve Duyusal Özelliklere Etkisi
Yüksek Lisans
2002-2005
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Gıda Ürünlerinde Bakteriyosin Üreten Bakterinin İzolasyonu Ve Bakteriyosinin Karakterize Edilmesi
Lisans
1996-2000
Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Doçent
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Doktor Öğretim Üyesi
2012-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2007-2012
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2002-2007
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR./


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Semra TOPUZ, "Farklı Zeytin Çeşidi Yapraklarından Oleuropeinin Ekstraksiyonu, Saflaştırılması, Antioksidan ve Antimikrobiyel Özelliklerinin Belirlenmesi", Yüksek Lisans
2.Semra TOPUZ, "Farklı Zeytin Çeşidi Yapraklarından Oleuropeinin Ekstraksiyonu, Saflaştırılması, Antioksidan ve Antimikrobiyel Özelliklerinin Belirlenmesi", Yüksek Lisans
3.Hakan DURSUN, "Maserasyon Süresinin ve Fermantasyon Şartlarının Şarapların Aroma ve Fenolik Bileşikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi", Yüksek Lisans
4.Şennur ÇARPRAZ, "Kombucha’nın Fizikokimyasal Ve Duyusal Özellikleri Üzerine Farklı Çay, Şeker Konsantrasyonlarının Ve Fermantasyon Sürelerinin Etkisi", Yüksek Lisans
5.Ömer Serdar GÖZÜTOK, "Farklı Bölgelerde Yetiştirilen Öküzgözü Üzüm Çeşidinden Üretilen Şarapların Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi", Yüksek Lisans
6.Miyase KAYALAR, (2015)., "Tokat ilinde farklı yörelerde yetiştirilen narince üzüm çeşidinden üretilen şarapların bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Tuba BEKAR, (2016)., "Narince (Vitis vinifera L.) üzüm çeşidinde yaprak hasat sıklığı ve salkım seyreltme uygulamalarının tane, şıra ve şarap kalitesine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora
8.Semra TOPUZ, (2019)., "Farklı zeytin çeşidi yapraklarından oleuropeinin ekstraksiyonu, kısmi saflaştırılması, antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Hakan DURSUN, (2019)., "Maserasyon süresinin ve fermantasyon şartlarının şarapların aroma ve fenolik bileşikleri üzerine etkisinin belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Ömer Serdar GÖZÜTOK, (2019)., "Farklı bölgelerde yetiştirilen öküzgözü üzüm çeşidinden üretilen şarapların bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Mustafa KAYAOĞLU, (2021)., "Fermantasyon aşamasında meşe yongası ilavesinin üzüm sirkesinin fenolik bileşik profiline katkısı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Tuba ZORLU ÜNLÜ, (2021)., "Narince salamura asma yapraklarının bazı fizikokimyasal özelliklerinin ve pestisit kalıntı miktarlarının belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Merve YILMAZ, (2022)., "TOKAT NARİNCE SALAMURA ASMA YAPRAKLARININ AĞIR METAL İÇERİĞİNİN, BAZI FİZİKOKİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2O, SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 01.01.2016
2.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Alan Editörü(DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi
3.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR), Dergi, Editör, ınstitute of Science of Gaziosmanpasa University
4.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi
5.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(Alan Endeksleri), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi
Üniversite Dışı Deneyim

2000-2002Sorumlu Teknik YöneticiTamek Gıda A.Ş
Kurs
1.ISO 9000 ve TOPLAM KALİTE, Toplam Kalite sistemlerinin temelini öğrenme, Tokat Büyük Otel, Kurs, 19.03.2005-20.03.2005 (Ulusal)
2.HACCP Eğitimi, Gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sisteminin temel noktalarının öğrenilmesi, Tokat Büyük Otel, Kurs, 17.12.2004-19.12.2004 (Ulusal)
3.Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi katkısı ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde eğiticilerin eğitimi için düzenlenmiş bir kurstur, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak, Kurs, 17.11.2015-20.11.2015 (Ulusal)
Çalıştay
1.Tokat’xxta Tarım ve Gıda Sanayi Çalıştayı, Tokat’ta üniversite-sanayi işbirliğini tarım ve gıda alanında artırmak (Organizayon Komitesi üyeliği), Tokat Gaziosmanpaşa Ünviversitesi, Çalıştay, 26.03.2012-26.03.2012 (Ulusal)
Sertifika
1.Yabancı Dil Kursu, ingilizce öğrenilmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu, Sertifika, 14.07.2003-29.08.2003 (Ulusal)