GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

RIZA ÇITILž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Rıza ÇITIL

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

riza.citil@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

05065593870

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Erciyes Üniversitesi (2004- 2009)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Erciyes Üniversitesi (1990- 1997)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Diyabetik Hastalarda Tıbbi Ve Sosyal Faktörlerin Yaşam Kalitesine Etkisi", Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Halk Sağlığı

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Halk Sağlığı Anabilim Dalı, (2011- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, (2014- 2018)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Deontoloji Ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Ad Kanser Epidemiyolojisi Doktora Programı Tuzmanlık Alan Dersi, Doktora, (2019-2020)

Palyatif Bakım Programı Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2019-2020)

İş Sağlığı Ve Güvenliği Programı İş Sağlığı Epidemiyoljisi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Ad Kanser Epidemiyolojisi Doktora Programı Tez Danışmanlığı, Doktora, (2019-2020)

Diş Hekimliği Fakültesi Dönem 1 Epidemiyoloji Ve Koruyucu Diş Hekimliği, Lisans, (2019-2020)

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Palyatif Bakım Seçmeli Dersi, Lisans, (2019-2020)

Tıp Fakültesi Dönem 6 Halk Sağlığı Stajı Dersleri, Lisans, (2019-2020)

Tıp Fakültesi Dönem 3 Halk Sağlığı Kurulu Dersleri, Lisans, (2019-2020)

Tıp Fakültesi Dönem 1 Tıp Tarihi Ve Deontoloji Dersleri, Lisans, (2019-2020)

Tıp Fakültesi Dönem 1 1 Kurul Halk Sağlığı Dersleri, Lisans, (2019-2020)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Ad Kanser Epidemiyolojisi Doktora Programı Temel Epidemiyoloji Dersi, Doktora, (2018-2019)

Tıp Fakültesi Dönem 1-Deontoloji-1.Kurul Dersleri, Lisans, (2018-2019)

Tıp Fakültesi Dönem 1 Tıp Tarihi Ve Deontoloji Dersleri, Lisans, (2018-2019)

Diş Hekimliği Fakültesi Dönem 1 Koruyucu Diş Hekimliği Ve Temel Epidemiyoloji, Lisans, (2018-2019)

Tıp Fakültesi Dönem 6 Halk Sağlığı Stajı Dersleri, Lisans, (2018-2019)

Halk Sağlığı Dönem 1 - 1. Kurul Dersleri, Lisans, (2018-2019)

Dönem 3 Halk Sağlığı Kurulu Dersleri, Lisans, (2018-2019)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Ad Kanser Epidemiyolojisi Doktora Programı Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi Dersi, Doktora, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Elif KILIÇ, "Üniversite Hastanesinde Engelli Bireylere Yönelik Uygulamalar Ve Sağlık Personelinin Engellilere Yönelik Tutumları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Sema DEMİR, "Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Çalışan Güvenliği Konusundaki Farkındalıkları İle Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Emel ÇELİK, "Tokat İl Merkezindeki İlköğretim 6, 7, 8. Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeyleri Ve Alışkanlıkları İle Obezite Sıklığını Etkileyen Faktörler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Semra YAKIŞTIRAN BARUT, "Tokat Devlet Hastanesi'ne Başvuran Gebelerde Anemi Görülme Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2012

Tıpta Uzmanlık, Safiye AYAN, "Üniversite Hastanesine Başvuran Koah Hastalarında İmmünizasyon Durumu Ve Etkileyen Faktörler", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2018

Tıpta Uzmanlık, Özkan YAŞAYANCAN, "Tokat İli Mesleki Eğitim Merkezlerinde Öğrenim Gören Çıraklık Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Sıklığı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2015

Doktora, Eda ALTU, "Kadınlarda Meme Kanseri Endişesi Ve Risk Faktörleri İle Kanser Erkentanı Yöntemlerine Yaklaşımları",

Editörlük

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tokatgazlosmanpaşa Üniversitesi Iı. Ulusal Tıp Beslenme Kongre Kitabı, Kitap, Editör, TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, 21.04.2019 - 22.12.2019

Turkish Journal Of Family Medicine And Primary Care (Index Copernicus International), Dergi, Yrd. Editör, Çukurova Üniversitesi, 01.03.2017

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DEMİR AYŞE KEVSER,ŞAHİN ŞAFAK,UZUN SÜHEYLA,BÜTÜN İLKNUR,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,TAŞLIYURT TÜRKER,DEMİR OSMAN,DEVECİ KÖKSAL,KUTLUTÜRK FARUK, (2020). "Prevalence Of İnsulin Resistance And İdentifying Homa1-Ir And Homa2-Ir İndexes İn The Middle Black Sea Region Of Turkey", African Health Sciences, 20(1), 277-286. (Yayın No: 5606409) [SCI-Expanded]

KOÇ MEDİNE,KISSAL AYGÜL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN, (2020). "Attitudes Of Nursing And Medical School Students Towards Ageism", Medicine Science International Medical Journal, 9(4), 848-855. (Yayın No: 6498580)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,ÇITIL RIZA,OKAN İSMAİL, (2020). "A Short Educational Program For The Working Staff Of Auniversity Hospital: An Intriguing Implementationstrategy For Palliative Care", Journal Of Contemporary Medicine, 10(2), 190-195., Doi: 10.16899/jcm.664849 (Yayın No: 6657112)

ÇITIL RIZA,ÇOLAK İBRAHİM YASİN,ESEN MEHMET,ÖNDER YALÇIN, (2020). "Epidemiological Investigation Of The Cases With Tick Contact Admitted Tothe Emergency Department Of Tokat Gaziosmanpaşauniversity Hospital Between 2012-2018", Journal Of Contemporary Medicine, 10(2), 253-260. (Yayın No: 6599647)

ALPARSLAN ÖZGÜR,ÇITIL RIZA,ÇITAK GİZEM, (2020). "Knowledge And Applications Of Women On Iodine Salt Use", Internatıonal Scıentıfıc And Vocatıonal Journal (Isvos Journal, 4(1), 49-59. (Yayın No: 6365122)

KISSAL AYGÜL,kurt gonca,KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,GÜLPINAR SERHAT,ÖNDER YALÇIN, (2019). "Knowledge And Skill Needs Of Home Caregivers And Theircare Burden Perceptions", International Journal Of Human Sciences, 16(3), 833-845., Doi: 10.14687/jhs.v16i3.5610 (Yayın No: 5224989)

KILIÇ ELİF,ÇITIL RIZA, (2019). "Üniversite Hastanesindeki Doktor Ve Hemşirelerin Engellilere Yönelik Uygulamalar Konusundaki Farkındalıkları Ve Engellilere Yönelik Tutumları", Turkish Journal Of Family Medicine And Primary Care, 13(2), 129-141., Doi: 0.21763/tjfmpc.569484 (Yayın No: 5091782)

GÜLPINAR SERHAT,BULUT YUNUS EMRE,ÇITIL RIZA, (2019). "Tokat İlinde 2012-2014 Yılları Arasında Beyaz Kod Kaynaklı Açılan Dosyaların Retrospektif Değerlendirilmesi", Turkish Journal Of Family Medicine And Primary Care, 13(2), 142-150., Doi: 10.21763/tjfmpc.569497 (Yayın No: 5091784)

OKAN İSMAİL,SÜREN MUSTAFA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,AKAY SEÇİL,DEMİR TUĞÇE, (2019). "An Evaluation Of The Mourning Tradition, The “First Feast,” İn The Context Of Palliative Care: The Possibility Of İncorporating Cultural Rituals İnto Palliative Care", Palliative And Supportive Care, 17(04), 453-458., Doi: 10.1017/S1478951518000767 (Yayın No: 4797067) [SSCI]

ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,OKAN İSMAİL,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,BULUT YUNUS EMRE,ZİHNİ HÜSEYİN, (2018). "The Evaluation Of Awareness İn Medical Students On Palliative Care", Bezmiâlem Science, 6(2), 100-107., Doi: 10.14235/bs.2018.1582 (Yayın No: 4675761)

GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,ÜNÜVAR ŞEYMA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR, (2017). "Prevalence Of Proteinuria İn School-Aged Turkish Children, And Its Association With Obesity And Hypertension", The Journal Of Pediatric Research, 4(4), 195-199., Doi: 10.4274/jpr.36449 (Yayın No: 3730360)

ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT, (2017). "Migration And Infectious Diseases. 20173(1):14-21.", Turkiye Klinikleri J Public Health-Special Topics, 3(1), 14-21. (Yayın No: 3575442)

DUYGU FAZİLET,EĞRİ MÜCAHİT,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ŞAHİN ŞAFAK,BULUT YUNUS EMRE,ÇAĞLAYIK DİLEK,KILIÇ SELÇUK, (2017). "Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi’Nin Endemik Olduğu Bölgede Kene İle Bulaşan Hastalık Prevalansı: Seroepidemiyolojik Saha Çalışması", Mediterr J Infect Microb Antimicrob, 6(Supplement 1), 63-63. (Yayın No: 3575447)

KOÇ MEDİNE,UZUN MÜJDAT,KISA HATİCE KÜBRA,YURDAER ŞAFAK,SALMAN YASİN,KÜSEN MEHMET ALİ,ÇITIL RIZA, (2017). "Bağımlılık Merkezine Başvuran Alkol Ve Madde Bağımlısı Hastaların Sosyodemografik Özellikleri", Düşünen Adam The Journal Of Psychiatry And Neurological Sciences, 30(Ek Sayı 1), 87-89. (Yayın No: 3877571)

EMEKDAR GİZEM,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,BULUT YUNUS EMRE,YAŞAYANCAN ÖZKAN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,EĞRİ MÜCAHİT, (2017). "Tokat İli Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Prevalansı Ve Etkileyen Faktörler", Journal Of Contemporary Medicine, 71-1., Doi: 10.16899/gopctd.286207 (Yayın No: 3575434)

GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KARAASLAN ERHAN,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN, (2016). "Prevalence Of Hypercalciuria And Urinary Calcium Excretion İn School Aged Children İn The Province Of Tokat", Turkısh Archıves Of Pediatrics, 51(4), 193-197., Doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4162 (Yayın No: 3191335)

BAŞ YALÇIN,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KALKAN GÖKNUR,TAKCI ZENNURE,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,ŞAHİN ŞAFAK,DEMİR AYŞE KEVSER, (2016). "Prevalence And Related Factors Of Psoriasis And Seborrheic Dermatitis A Community Based Study", Turkish Journal Of Medical Sciences, 46(2), 303-309. (Yayın No: 2237779) [SCI-Expanded]

BAŞ YALÇIN,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KALKAN GÖKNUR,TAKCI ZENNURE,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,DEMİR AYŞE KEVSER,ŞAHİN ŞAFAK, (2016). "Investigation Of Behçet S Disease And Recurrent Aphthous Stomatitis Frequency The Highest Prevalence İn Turkey", Balkan Medical Journal, 33(4), 390-395., Doi: 10.5152/balkanmedj.2016.15101 (Yayın No: 2237563) [SCI-Expanded]

SÜREN MUSTAFA,DOĞRU SERKAN,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,KARAMAN SERKAN,BAŞOL NURŞAH, (2015). "The Evaluation Of The Symptom Clusters İn Patients With The Diagnosis Of Terminal Stage Cancer", Ağrı, 27(1), 12-17. (Yayın No: 2238561)

BAŞ YALÇIN,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KALKAN GÖKNUR,TAKCI ZENNURE,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,ŞAHİN ŞAFAK,DEMİR AYŞE KEVSER, (2015). "Prevalence And Types Of Androgenetic Alopecia İn North Anatolian Population A Community Based Study", Journal Of Pakistan Medical Association, 65(8), 806-809. (Yayın No: 2236988) [SCI-Expanded]

ÇAKMAK BÜLENT,METİN FULYA ZEYNEP,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILMAZ DOĞRU HATİCE, (2014). "Opinion Of Women About Elective Abortion", Turk J Obstet Gynecol, 11(3), 170-175. (Yayın No: 1331950)

ÇITIL RIZA,BARUT SEMRA,EĞRİ MÜCAHİT,ÖNDER YALÇIN, (2014). "Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerde Anemi Görülme Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler", Journal Of Contemporary Medicine, 4(2), 76-83. (Yayın No: 1083500)

KARAMAN SERKAN,KARAMAN TUĞBA,DOĞRU SERKAN,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BULUT YUNUS EMRE,TAPAR HAKAN,ŞAHİN AYNUR,ARICI SEMİH,KAYA ZİYA,SÜREN MUSTAFA, (2014). "Prevalence Of Sleep Disturbance İn Chronic Pain", Eur Rev Med Pharmacol Sci, 18(17), 2475-2481. (Yayın No: 1331940) [SCI-Expanded]

MUTLUAY RÜYA,DEĞER SERPİL MÜGE,BAHADIR E,DURMAZ AÖ,ÇITIL RIZA,SİNDEL ŞÜKRÜ, (2012). "Uric Acid İs An Important Predictor For Hypertensive Early Atherosclerosis", Adv Ther, 29(3), 276-286. (Yayın No: 457928) [SCI-Expanded]

Naçar M, Günay O, Baykan Z, Horoz D, Özdemir M, Çıtıl R, Mutlu Şariı Ş, (2009). "Perception Of Inpatients Toward Medical Skills Education At A Turkish University Hospital", J Med Sci, 29(4), 803-839. (Yayın No: 457872) [SCI-Expanded]

ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,SÜREN MUSTAFA,OKAN İSMAİL, "A Longitudinal Change In The Eating Habits Of Palliative Care Patients During Disease Progression.", Bezmialem Science, (Yayın No: 6356533)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BULUT YUNUS EMRE,ÇITIL RIZA,YALIN ALPER, (2017). "Physicians Mobility İn Family Medicine Practice: Example Of Tokat Province.", Turkish Journal Of Family Practice, 21(3), 108-115., Doi: 10.15511/tahd.17.00301 (Yayın No: 3862286)

EĞRİ MÜCAHİT,KAYAOĞLU ASUDE,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA, (2015). "Tokat İl Merkezindeki İlköğretim 12 Yaş Öğrencilerde Dmft İndeksi Ve İlişkili Faktörler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(3), 198-207. (Yayın No: 2239218)

YAŞAYANCAN ÖZKAN,BULUT YUNUS EMRE,USTA İRFAN,ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT, (2015). "Araştırma Görevlilerinin Yaşam Biçimleri Ve Şiddete Maruz Kalma Durumları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(7), 46-61. (Yayın No: 2238988)

BULUT YUNUS EMRE,ÇITIL RIZA,KALLİ ZEYNEL,COŞKUN MAHMUT, (2012). "Afrika Da Bir Mülteci Kampındaki Sağlık Hizmetlerine Halk Sağlığı Yaklaşımı", Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (Sted),, 21(4), 258-263. (Yayın No: 2510859)

ÖZTÜRK AHMET,NAÇAR MELİS,AYKUT MUALLA,GÜNAY OSMAN,GÜN İSKENDER,ÖZDEMİR MURAT,ÇITIL RIZA,ÖZTÜRK YUSUF, (2011). "Kayseri İlinde 30 Ve Üzeri Yaş Grubunda Hipertansiyon Prevalansı Ve Etkileyen Faktörler", Erciyes Tıp Dergisi, 33(3), 219-228. (Yayın No: 2510831)

ÇITIL RIZA,öztürk yusuf,GÜNAY OSMAN, (2010). "Kayseri İl Merkezinde Bir Sağlık Ocağına Başvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu Ve Eşlik Eden Faktörler", Erciyes Tıp Dergisi, 32(2), 111-122. (Yayın No: 458162)

ÇITIL RIZA,GÜNAY OSMAN,ELMALI FERHAN,ÖZTÜRK YUSUF, (2010). "Diyabetik Hastalarda Tıbbi Ve Sosyal Faktörlerin Yaşam Kalitesine Etkisi", Erciyes Medical Journal, 32(4), 253-264. (Yayın No: 2336413)

AYKUT MUALLA,GÜNAY OSMAN,ÖZTÜRK YUSUF,ÇITIL RIZA,AKPINAR FATMA,BORLU ARDA, (2009). "Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara İçme Durumunun 1985 2005 Yılları Arasındaki Değişimi", Erciyes Medical Journal, 31(2), 126-134. (Yayın No: 2337112)

GÜN İSKENDER,YILMAZ MÜGE,ŞAHİN HABİBE,İNANÇ NERİMAN,AYKUT MUALLA,GÜNAY OSMAN,ÖZTÜRK AHMET,ÇITIL RIZA,ÇİÇEK BETÜL,ONGAN DİLEK,TUNA ŞEYMA, (2009). "Kayseri Melikgazi Eğitim Ve Araştırma Bölgesi Nde 0 36 Aylık Çocuklarda Anne Sütü Alma Durumu", Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Dergisi, 52(4), 176-182. (Yayın No: 2335853)

GÜNAY OSMAN,NAÇAR MELİS,HOROZ DUYGU,ÖZDEMİR MURAT,ÇITIL RIZA,ŞULE ŞARLI,BORLU ARDA, (2007). "Erciyes Üniversitesi Hastanesinde Yatan Hastaların Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyi", Erciyes Tıp Dergisi, 29(4), 303-311. (Yayın No: 2510820)

GÖKÖZ DOĞU GAMZE,ÇITIL RIZA,DİKİLİTAŞ MUSTAFA,ÖZKAN METİN,er özlem,ÖZTÜRK AHMET,ALTINBAŞ MUSTAFA, (2007). "Kemoterapi Alan Hastaların Sosyodemografik Ve Tanısal Özellikleri", Erciyes Tıp Dergisi, 29(2), 132-138. (Yayın No: 2510808)

ÇITIL RIZA,ÖZDEMİR MURAT,POYRAZOĞLU SERPİL,BALCI ELÇİN,AYKUT MUALLA,ÖZTÜRK YUSUF, (2007). "Kayseri Melikgazi Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesindeki Kadınların Osteoporoza Yönelik Bilgi Ve Davranışları", Osteoporoz Dünyasından, 13(3), 60-66. (Yayın No: 2336886)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÇITAK GİZEM,ALPARSLAN ÖZGÜR,ÇITIL RIZA (2019). EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL DOĞUMA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ. 6.ULUSLARARASI 10.ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5129676)

KETEN MUSTAFA,ÇITIL RIZA,YILMAZ DİLEK,BARUT HÜSEYİN ŞENER,PARLAK ZAFER (2019). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesinde KKKA Ön Tanısıyla Yatan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6356499)

ALPARSLAN ÖZGÜR,ÇITIL RIZA,ÇITAK GİZEM (2019). Kadınların İyotlu Tuz Kullanımı İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları-Knowledge and Applications of Women on Iodine Salt Use. 4. Uluslararsı 5. Ulusal Ebelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5707147)

KILIÇ ELİF,ÇITIL RIZA (2018). Üniversite Hastanesinde Engelli Bireylere Yönelik Uygulamalar ve Sağlik PersonelininEngellilere Yönelik Tutumlari. 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:4731517)

YILDIZ MUSTAFA SAİT,ALTU EDA,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,OKAN İSMAİL (2018). 2012-2017 Yılları Arasında Üniversite Hastanesinde Kanser Tanısı Alan Erişkinlere Ait Tıbbi Verilerin Retrospektif Değerlendirilmesi. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4675943)

DEMİR SEMA,ÇITIL RIZA (2018). Üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Anadolu 1.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4675849)

KILIÇ ELİF,ÇITIL RIZA (2018). Üniversite Hastanesinde Engelli Bireylere Yönelik Uygulamalar Ve Sağlık Personelinin Engellilere Yönelik Tutumları. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4456973)

KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). Üniversite Seçmeli Dersi Olarak Düzenlenen Palyatif Bakım Dersi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Lisans Döneminde Palyatif Bakıma Multidisipliner Yaklaşım Denemesi. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4207464)

ERAYDIN ŞAHİZER,SÜREN MUSTAFA,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,KOÇ MEDİNE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL (2017). By-Stander Effect of Nursing Students Thorough Peer Interaction on Palliative Care Education. ULUSLAR ARASI PALYATİF BAKIM KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3864793)

KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,KANADLI KERİMAN,KARACA TUBA,ERAYDIN ŞAHİZER,RAHATLI SAMED (2017). Determining the Training Need so the Relatives of the Patients with Palliative Care.. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3575454)

KOÇ MEDİNE,KISSAL AYGÜL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN (2017). Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları. 1. ULUSLARARASI 4.ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3667493)

GÜLPINAR SERHAT,BULUT YUNUS EMRE,ÇITIL RIZA,GÜL HÜSEYİN,YAZI SADETTİN (2015). Tokat İlinde Beyaz Kod Kaynaklı Açılan Davaların Değerlendirilmesi. 9. International Congress on Quality in Healthcare Accreditation and Patient Safety (Özet Bildiri) (Yayın No:2241095)

ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT,EMEKDAR GİZEM,YAŞAYANCAN ÖZKAN,GÜL HÜSEYİN,ACAR FATİH,ZÜLFÜOĞULLARI CİHAT (2015). Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarında Yaşam Doyumu İş Doyumu Ve Tükenmişlik Durumu. 9. International Congress on Quality in Healthcare Accreditation and Patient Safety (Özet Bildiri) (Yayın No:2240812)

ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,EĞRİ MÜCAHİT,BULUT YUNUS EMRE,GÜL HÜSEYİN,YALIN ALPER,ZÜLFÜOĞULLARI CİHAT (2015). Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerde Yaşam Doyumu İş Doyumu Ve Tükenmişlik Durumu. 9. International Congress on Quality in Healthcare Accreditation and Patient Safety (Özet Bildiri) (Yayın No:2241335)

ŞAHİN ŞAFAK,ÇITIL RIZA,KAYA SÜHEYLA,ÖNDER YALÇIN,BULUT YUNUS EMRE,DEMİRTAŞ AHMET,TAŞLIYURT TÜRKER,DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK (2015). The Prevalence of Dıabetes and Status of Awareness in Adults. The 5th World Congress on Controversies to Concensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy), (Özet Bildiri) (Yayın No:2241757)

ŞAHİN ŞAFAK,KAYA SÜHEYLA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ARSLAN ŞEN TUĞBA,ZÜLFÜOĞULLARI CİHAT (2015). The Prevalence of Hypertensıon and Status of Awareness in Adults. The 5th World Congress on Controversies to Concensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy), (Özet Bildiri) (Yayın No:2242000)

Torun FG, Aksu M., Kılıç AB, Tektaş İ. Oğuz B, Zortaş R, Pekin İşeri Ö, Çıtıl R. (2014). The Determınatıon Of The Effect To The Level Of The Nurses Susceptıbılıty To Malpractıce To The Level Of Nursıng Burnout. 6. Uluslar arası Hemşirelik Yönetimi Kongresi, Bodrum (Özet Bildiri) (Yayın No:1331959)

Eyibilen A, Baş Y, Önder Y, Göktaş G, Sağlam DA, Soyalıç H, Somuk BT, Çıtıl R, Seçkin HY, Eğri M (2014). The Prevalence of allergic rhinitis in Nothern Turkey a population based study and a comparison of allergic rhinitis and nasal polip. European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Congress 2014, Copenhagen, Denmark (Poster) (Yayın No:1083501)

Çıtıl R, Önder Y, Çeltek NY, Suren M, Yaşayancan Ö, Bulut YE, Eğri M, Okan İ, GOPPTSG (2013). The Attitude and the Opinion of Physicians about Palliative Care for Terminally Ill Cancer Patients. 13th World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC) Prague, Czech Republic (Poster) (Yayın No:458079)

Bulut YE, Üngör G, Çıtıl R, Önder Y, Yaşayancan Ö (2013). Tokat Public Health Directorate Employees Knowledge Levels About Medical Wastes And Employee Safety 7th International Conference on Quality in Healtcare Accreditation and Patient Safety Cost of Quality in Health Facilities. 7 th International Conference On Quality in Healthcare, Accreditation (Özet Bildiri) (Yayın No:458026)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

DUYGU FAZİLET,EĞRİ MÜCAHİT,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ŞAHİN ŞAFAK,bulut yunus emre,çağlayık dilek,kılıç selçuk (2017). Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi’nin Endemik Olduğu BölgedeKene ile Bulaşan Hastalık Prevalansı: SeroepidemiyolojikSaha Çalışması. 6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3807864)

GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,TAKCI ŞAHİN,KASAP TUBA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2016). Tokat ili okul çocuklarında idrar kalsiyum atılımı ve hiperkalsiüri prevalansı. 52.Türk Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3575459)

YAŞAYANCAN ÖZKAN,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,BULUT YUNUS EMRE,EĞRİ MÜCAHİT,YAŞAYANCAN NURŞEN (2016). Tokat ilinde yetişkinlerde sigara içme prevalansı.. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3575462)

ÖZMEN NİDA,ÇITIL RIZA,BULUT YUNUS EMRE (2015). Gebelik Döneminde Kadına Yönelik Şiddet ve İlişkili Faktörler. 18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4732638)

ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,EĞRİ MÜCAHİT,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,YAŞAYANCAN ÖZKAN,BULUT YUNUS EMRE (2015). Tokat ilinde 1 2 Ve 3 Kademe okullardaki öğrencilerde hipertansiyon prevalansı. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2242331)

ŞAHİN ŞAFAK,KAYA SÜHEYLA,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,BULUT YUNUS EMRE,TAŞLIYURT TÜRKER (2015). Yetişkinlerde Nutrisyonel Anemi Prevalansı Toplum Tabanlı Bir Çalışma. 17.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2242588)

ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,EMEKDAR GİZEM (2015). Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Tercihi Ambalajlı Su. Uluslararası Katılımlı Ulusal Su ve Sağlık Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2296269)

ÇITIL RIZA,GÖKBAKAN AZİZ MEHMET,ÖNDER YALÇIN,BULUT YUNUS EMRE,YAŞAYANCAN ÖZKAN,EĞRİ MÜCAHİT (2014). Tokat İlinde Yetişkinlerde Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesini Etkileyen Biyopsikososyal Faktörler. 17.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1331968)

ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,EĞRİ MÜCAHİT,YILMAZ RESUL,ÖZER SAMET,KARAASLAN ERHAN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YAŞAYANCAN ÖZKAN,BULUT YUNUS EMRE,EMEKDAR GİZEM (2014). Tokat İlinde Öğrencilerde Obezite Ve Boy Kısalığı Prevalansı. 17.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1331976)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Halk Sağlığı Uygulama Rehberi (2020)., ŞAHİNÖZ TURGUT, ŞAHİNÖZ SAİME, ÇETİNKAYA FEVZİYE, EĞRİ MÜCAHİT, EKER HASAN HÜSEYİN, HİSAR FİLİZ, HİSAR KEMAL MACİT, HACIALİOĞLU NAZLI, ULUTAŞDEMİR NİLGÜN, KIVANÇ AYDIN, YİĞİTBAŞ ÇAĞLA, ERDOĞAN AYŞEGÜL, BORLU ARDA, ÇITIL RIZA, Nobel Tıp Kitabevleri, Sayfa Sayısı: 100, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6824288)

Tokat İli Anne Ve Bebek Ölümleri İle Mücadele Çalıştayı (23 Mayıs – 28 Haziran 2016) Sonuç Raporu Ve Eylem Planı (2017)., ZÜLFÜOĞULLARI CİHAT,ÇITIL RIZA,ELİBOL NİLAY, Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sayfa Sayısı: 79, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3575471)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Iı. Palyatif Bakıma Giriş Kursu Ve Palyatif Bakım Çalıştayı Sonuç Raporu (2017)., ÇITIL RIZA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Editör: Doç.Dr.İsmail Okan, Doç.Dr.Mustafa Süren, Sayfa Sayısı: 63, ISBN: 978-975-7328-68-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3575467)

Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri (2015)., ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Editör: Şemseddin Şahin, Fikret Erdemir, Ataç Çelik, İsmail Okan, Faruk Kutlutürk , Sayfa Sayısı: 588, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2239894)

Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri (2015)., ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,EĞRİ MÜCAHİT, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Editör: Şemseddin Şahin, Fikter Erdemir, Ataç Çelik, İsmail Okan, Faruk Kutlutürk, Sayfa Sayısı: 588, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2239761)

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık (2014)., ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT, Epamat Basım Ve Yayıncılık, Editör: Murat Sayılı, Esen Oruç, Hikmet Günal, Hüseyin Önen, Sayfa Sayısı: 195, ISBN: 978-975-7328-58-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1332029)

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık (2014)., ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA, Epamat Basım Ve Yayıncılık, Editör: Murat Sayılı, Esen Oruç, Hikmet Günal, Hüseyin Önen, Sayfa Sayısı: 195, ISBN: 978-975-7328-58-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1332042)

Agrıcultural Extensıon And Consultancy (2014)., ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA, Epamat Basım Ve Yayıncılık, Editör: Murat Sayılı, Esen Oruç, Hikmet Günal, Hüseyin Önen, Sayfa Sayısı: 204, ISBN: 978-975-7328-52-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2333952)

Agrıcultural Extension And Consultancy (2014)., ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT, Epamat Basım Ve Yaımcılık, Editör: Murat Sayılı, Esen Oruç, Hikmet Günal, Hüseyin Önen, Sayfa Sayısı: 204, ISBN: 978-975-7328-52-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2333786)

Halk Sağlığı Genel Bilgiler (2011)., OĞUZ ASLAN,ÖZDEMİR MURAT,ÇITIL RIZA, Önder Ofset Matbaası, Editör: Yusuf Öztürk, Osman Günay, Sayfa Sayısı: 1514, ISBN: 978-605-125-274-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2334566)

Halk Sağlığı Genel Bilgiler (2011)., ÇITIL RIZA, Önder Ofset Matbaası, Editör: Yusuf Öztürk, Osman Günay, Sayfa Sayısı: 1514, ISBN: 978-605-125-274-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 66036)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tokat İlinde İnsülin Direnci Prevelansının İncelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.03.2014-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İlinde Yetişkinlerde Viral Hepatit Prevalansı", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 29.03.2013-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Sık Görülen Kronik Hastalıkların Tokat İlindeki Prevalansı", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.03.2013-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tıp eğitiminde alt yapı güçlendirmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 26.11.2018-26.05.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İli Mesleki Eğitim Merkezlerinde Öğrenim Gören Çıraklık Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Sıklığı", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.07.2014-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İl Merkezi ve İlçelerinde Kene İle Bulaşan Enfeksiyonların Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Q Ateşi Lyme Hastalığı Tularemi Seroprevalansı Epidemiyolojisi ve Hastalıklara Yaklaşım Konusunda İnsanların Bilgi Düzeyleri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.07.2014-20.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Eğitimi Alt Yapı Destek Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.03.2014-19.06.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İlinde İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde İyot Alım Durumu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.03.2014-18.02.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İlinde İçme Sularında Flor Düzeylerindeki Mevsimsel Değişikliklerin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.03.2013-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İlinde Öğrencilerde Obezite ve Boy Kısalığı Prevalansı", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.05.2014-08.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kliniğe Hazırlık Kursu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.08.2013-08.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İlinde Öğrencilerde Diyabetes Mellitus Hipertansiyon Hiperkolestrolemi Proteinüri Hematüri ve Hiperkalsiüri Prevalanslarının Saptanması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.03.2014-06.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tıp Eğitiminde Altyapı Güçlendirmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 19.11.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Tokat İlindeki Tiroid Hormon Düzeyleri ve Tiroidit Prevalansı", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.03.2014 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1998-1999, Pratisyen Doktor, Sivas Gemerek Merkez Sağlık Ocağı, Pratisyen Doktor, (Kamu)

2001-2002, Sağlık Kısım Amiri, Amasya Merzifon Hava Radar Mevzi Komutanlığı, Radar Mevzi Komutanlığı Sağlık Kısım Amiri, Pratisyen Doktor,, (Diğer)

1999-2003, Pratisyen Doktor, Sivas Gemerek Devlet Hastanesi, Acil Doktoru, (Kamu)

2009-2011, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Halk Sağlığı Uzmanı, (Kamu)

2011-2011, Halk Sağlığı Uzmanı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi, Halk Sağlığı Uzmanı, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Palyatif Bakıma Giriş Kursu, Palyatif Bakımda Etik Konular, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 12.05.2015-13.05.2015 (Ulusal)

Eğitim Becerileri Kursu, Tıp Eğitiminde Değişim, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 16.04.2015-22.04.2015 (Ulusal)

Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kursu Sertifikası, 28-29 Şubat 2008., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri, Kurs, 28.02.2008-29.02.2008 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

EKUZEP (Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Uzaktan Eğitim Programı), T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel MüdürlüğüEKUZEP (Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Uzaktan Eğitim Programı), Ankara, Sertifika, 01.09.2018-01.01.2019 (Ulusal)

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 03.09.2012 /1159., İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 03.09.2012 /1159., Ankara, Sertifika, 03.08.2012-03.09.2012 (Ulusal)

İyi Klinik Uygulamalar Temel Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı, İleri İyi Klinik Uygulamalar Kursu Sertifikası, Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği için gerekli belge, Online, Sertifika, 10.01.2017-16.01.2017 (Ulusal)

İyi Klinik Uygulamaları Temel Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı, Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu Sertifikası, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği için gerekli belge, Online, Sertifika, 10.01.2017-16.01.2017 (Ulusal)

Aile Planlaması (AP) Danışmanlık ve Rahim İçi Araç (RİA) Uygulama Sertifikası., Aile Planlaması (AP) Danışmanlık ve Rahim İçi Araç (RİA) Uygulama Sertifikası., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri, 14-25 Nisan 2008., Sertifika, 14.04.2008-25.04.2008 (Ulusal)

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Sertifikası, İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Sertifikası, Kayseri, Sertifika, 01.03.2006-31.03.2006 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

TUBİTAK SBAG-SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU '2015-1-HALK SAĞLIĞI PANELİ PROJELERİNE AİT RAPORLAR, 2015 yılı 1. döneminde TUBİTAK SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU (SBAG)'na sunulan projeler kapsamında panelist olarak davet edildiğim '2015-1-HALK SAĞLIĞI' isimli panelde yer alan 9 projeye ait proje önerisi değerlendirme raporu hazırlayarak panele katılarak sundum., Ankara, Rapor, 01.05.2015-01.06.2015 (Ulusal)

 

 

 
E-Posta Adresi:riza.citil@gop.edu.tr
Telefon (Cep):05065593870
Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2004-2009
Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Diyabetik Hastalarda Tıbbi Ve Sosyal Faktörlerin Yaşam Kalitesine Etkisi
Lisans
1990-1997
Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2011-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
MYO/Yüksekokul Müdürü
2014-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNEM 1 EPİDEMİYOLOJİ VE KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİTürkçe2
(2019-2020)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ PALYATİF BAKIM SEÇMELİ DERSİTürkçe2
(2019-2020)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 6 HALK SAĞLIĞI STAJI DERSLERİTürkçe4
(2019-2020)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 HALK SAĞLIĞI KURULU DERSLERİTürkçe10
(2019-2020)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 TIP TARİHİ VE DEONTOLOJİ DERSLERİTürkçe2
(2019-2020)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 1 KURUL HALK SAĞLIĞI DERSLERİTürkçe2
(2018-2019)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1-DEONTOLOJİ-1.KURUL DERSLERİTürkçe1
(2018-2019)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 TIP TARİHİ VE DEONTOLOJİ DERSLERİTürkçe1
(2018-2019)DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNEM 1 KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ VE TEMEL EPİDEMİYOLOJİTürkçe1
(2018-2019)TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 6 HALK SAĞLIĞI STAJI DERSLERİTürkçe1
(2018-2019)HALK SAĞLIĞI DÖNEM 1 - 1. KURUL DERSLERİTürkçe1
(2018-2019)DÖNEM 3 HALK SAĞLIĞI KURULU DERSLERİTürkçe1
Yüksek Lisans
(2019-2020)PALYATİF BAKIM PROGRAMI BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİTürkçe2
(2019-2020)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI İŞ SAĞLIĞI EPİDEMİYOLJİSİTürkçe2
Doktora
(2019-2020)SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HALK SAĞLIĞI AD KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ DOKTORA PROGRAMI TUZMANLIK ALAN DERSİTürkçe2
(2019-2020)SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HALK SAĞLIĞI AD KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ DOKTORA PROGRAMI TEZ DANIŞMANLIĞITürkçe2
(2018-2019)SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HALK SAĞLIĞI AD KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ DOKTORA PROGRAMI TEMEL EPİDEMİYOLOJİ DERSİTürkçe2
(2018-2019)SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HALK SAĞLIĞI AD KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ DOKTORA PROGRAMI SAĞLIĞI GELİŞTİRME VE SAĞLIK EĞİTİMİ DERSİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Eda ALTU, "Kadınlarda Meme Kanseri Endişesi Ve Risk Faktörleri İle Kanser ErkenTanı Yöntemlerine Yaklaşımları", Doktora
2.Emel ÇELİK, (2012)., "Tokat il merkezindeki ilköğretim 6, 7, 8. sınıf öğrencilerinin beslenme bilgi düzeyleri ve alışkanlıkları ile obezite sıklığını etkileyen faktörler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Semra YAKIŞTIRAN BARUT, (2012)., "Tokat Devlet Hastanesi'ne başvuran gebelerde anemi görülme sıklığı ve etkileyen faktörler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Özkan YAŞAYANCAN, (2015)., "Tokat ili mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören çıraklık öğrencilerinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu sıklığı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
5.Sema DEMİR, (2016)., "Gaziosmanpaşa Üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin çalışan güvenliği konusundaki farkındalıkları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Elif KILIÇ, (2018)., "Üniversite hastanesinde engelli bireylere yönelik uygulamalar ve sağlık personelinin engellilere yönelik tutumları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Safiye AYAN, (2018)., "Üniversite Hastanesine Başvuran KOAH Hastalarında İmmünizasyon Durumu Ve Etkileyen Faktörler", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Editörlük

1.Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care(Index Copernicus International), Dergi, Yrd. Editör, Çukurova Üniversitesi, 01.03.2017
2.TOKATGAZLOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ II. ULUSAL TIP BESLENME KONGRE KİTABI, Kitap, Editör, TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, 21.04.2019 - 22.12.2019
3.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi(Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi
4.Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care(TR DİZİN), Dergi, Editör, Çukurova Üniversitesi, 01.12.2018


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.DEMİR AYŞE KEVSER,ŞAHİN ŞAFAK,UZUN SÜHEYLA,BÜTÜN İLKNUR,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,TAŞLIYURT TÜRKER,DEMİR OSMAN,DEVECİ KÖKSAL,KUTLUTÜRK FARUK (2020). Prevalence of insulin resistance and identifying HOMA1-IR and HOMA2-IR indexes in the Middle Black Sea region of Turkey. African Health Sciences, 20(1), 277-286. (Yayın No: 5606409)
2.KOÇ MEDİNE,KISSAL AYGÜL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN (2020). Attitudes of nursing and medical school students towards ageism. Medicine Science International Medical Journal, 9(4), 848-855. (Yayın No: 6498580)
3.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÜNLÜ UFUK,ÇITIL RIZA,OKAN İSMAİL (2020). A Short Educational Program for The Working Staff of aUniversity Hospital: An Intriguing ImplementationStrategy for Palliative Care. Journal of Contemporary Medicine, 10(2), 190-195., Doi: 10.16899/jcm.664849 (Yayın No: 6657112)
4.ÇITIL RIZA,ÇOLAK İBRAHİM YASİN,ESEN MEHMET,ÖNDER YALÇIN (2020). Epidemiological Investigation of the Cases with Tick Contact Admitted tothe Emergency Department of Tokat GaziosmanpaşaUniversity Hospital Between 2012-2018. Journal of Contemporary Medicine, 10(2), 253-260. (Yayın No: 6599647)
5.ALPARSLAN ÖZGÜR,ÇITIL RIZA,ÇITAK GİZEM (2020). Knowledge and Applications of Women on Iodine Salt Use. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL JOURNAL (ISVOS JOURNAL, 4(1), 49-59. (Yayın No: 6365122)
6.KISSAL AYGÜL,kurt gonca,KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,GÜLPINAR SERHAT,ÖNDER YALÇIN (2019). Knowledge and skill needs of home caregivers and theircare burden perceptions. International Journal of Human Sciences, 16(3), 833-845., Doi: 10.14687/jhs.v16i3.5610 (Yayın No: 5224989)
7.KILIÇ ELİF,ÇITIL RIZA (2019). Üniversite hastanesindeki doktor ve hemşirelerin engellilere yönelik uygulamalar konusundaki farkındalıkları ve engellilere yönelik tutumları. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 13(2), 129-141., Doi: 0.21763/tjfmpc.569484 (Yayın No: 5091782)
8.GÜLPINAR SERHAT,BULUT YUNUS EMRE,ÇITIL RIZA (2019). Tokat ilinde 2012-2014 yılları arasında beyaz kod kaynaklı açılan dosyaların retrospektif değerlendirilmesi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 13(2), 142-150., Doi: 10.21763/tjfmpc.569497 (Yayın No: 5091784)
9.OKAN İSMAİL,SÜREN MUSTAFA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,AKAY SEÇİL,DEMİR TUĞÇE (2019). An evaluation of the mourning tradition, the “First Feast,” in the context of palliative care: The possibility of incorporating cultural rituals into palliative care. Palliative and Supportive Care, 17(04), 453-458., Doi: 10.1017/S1478951518000767 (Yayın No: 4797067)
10.ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,OKAN İSMAİL,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,BULUT YUNUS EMRE,ZİHNİ HÜSEYİN (2018). The evaluation of awareness in medical students on palliative care. Bezmiâlem Science, 6(2), 100-107., Doi: 10.14235/bs.2018.1582 (Yayın No: 4675761)
11.GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,ÜNÜVAR ŞEYMA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR (2017). Prevalence of Proteinuria in School-Aged Turkish Children, and Its Association with Obesity and Hypertension. The Journal of Pediatric Research, 4(4), 195-199., Doi: 10.4274/jpr.36449 (Yayın No: 3730360)
12.ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT (2017). Migration and Infectious Diseases. 20173(1):14-21.. Turkiye Klinikleri J Public Health-Special Topics, 3(1), 14-21. (Yayın No: 3575442)
13.DUYGU FAZİLET,EĞRİ MÜCAHİT,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ŞAHİN ŞAFAK,BULUT YUNUS EMRE,ÇAĞLAYIK DİLEK,KILIÇ SELÇUK (2017). Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi’nin Endemik Olduğu Bölgede Kene ile Bulaşan Hastalık Prevalansı: Seroepidemiyolojik Saha Çalışması. Mediterr J Infect Microb Antimicrob, 6(Supplement 1), 63-63. (Yayın No: 3575447)
14.KOÇ MEDİNE,UZUN MÜJDAT,KISA HATİCE KÜBRA,YURDAER ŞAFAK,SALMAN YASİN,KÜSEN MEHMET ALİ,ÇITIL RIZA (2017). Bağımlılık Merkezine Başvuran Alkol ve Madde Bağımlısı Hastaların Sosyodemografik Özellikleri. DÜŞÜNEN ADAM The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 30(Ek Sayı 1), 87-89. (Yayın No: 3877571)
15.EMEKDAR GİZEM,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,BULUT YUNUS EMRE,YAŞAYANCAN ÖZKAN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,EĞRİ MÜCAHİT (2017). Tokat İli Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Prevalansı ve Etkileyen Faktörler. Journal of Contemporary Medicine, 71-1., Doi: 10.16899/gopctd.286207 (Yayın No: 3575434)
16.GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,KASAP TUBA,TAKCI ŞAHİN,KARAASLAN ERHAN,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2016). Prevalence of hypercalciuria and urinary calcium excretion in school aged children in the province of Tokat. Turkısh Archıves of Pediatrics, 51(4), 193-197., Doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4162 (Yayın No: 3191335)
17.BAŞ YALÇIN,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KALKAN GÖKNUR,TAKCI ZENNURE,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,ŞAHİN ŞAFAK,DEMİR AYŞE KEVSER (2016). Prevalence and related factors of psoriasis and seborrheic dermatitis a community based study. Turkish Journal of Medical Sciences, 46(2), 303-309. (Yayın No: 2237779)
18.BAŞ YALÇIN,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KALKAN GÖKNUR,TAKCI ZENNURE,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,DEMİR AYŞE KEVSER,ŞAHİN ŞAFAK (2016). Investigation of Behçet s Disease and Recurrent Aphthous Stomatitis Frequency The Highest Prevalence in Turkey. Balkan Medical Journal, 33(4), 390-395., Doi: 10.5152/balkanmedj.2016.15101 (Yayın No: 2237563)
19.SÜREN MUSTAFA,DOĞRU SERKAN,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,KARAMAN SERKAN,BAŞOL NURŞAH (2015). The evaluation of the symptom clusters in patients with the diagnosis of terminal stage cancer. Ağrı, 27(1), 12-17. (Yayın No: 2238561)
20.BAŞ YALÇIN,YILDIZ SEÇKİN HAVVA,KALKAN GÖKNUR,TAKCI ZENNURE,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,ŞAHİN ŞAFAK,DEMİR AYŞE KEVSER (2015). Prevalence and types of androgenetic alopecia in north Anatolian population A community based study. Journal of Pakistan Medical Association, 65(8), 806-809. (Yayın No: 2236988)
21.ÇAKMAK BÜLENT,METİN FULYA ZEYNEP,ÖZSOY ASKER ZEKİ,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILMAZ DOĞRU HATİCE (2014). Opinion of women about elective abortion. Turk J Obstet Gynecol, 11(3), 170-175. (Yayın No: 1331950)
22.ÇITIL RIZA,BARUT SEMRA,EĞRİ MÜCAHİT,ÖNDER YALÇIN (2014). Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerde Anemi Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. Journal of Contemporary Medicine, 4(2), 76-83. (Yayın No: 1083500)
23.KARAMAN SERKAN,KARAMAN TUĞBA,DOĞRU SERKAN,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BULUT YUNUS EMRE,TAPAR HAKAN,ŞAHİN AYNUR,ARICI SEMİH,KAYA ZİYA,SÜREN MUSTAFA (2014). Prevalence of sleep disturbance in chronic pain. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 18(17), 2475-2481. (Yayın No: 1331940)
24.MUTLUAY RÜYA,DEĞER SERPİL MÜGE,BAHADIR E,DURMAZ AÖ,ÇITIL RIZA,SİNDEL ŞÜKRÜ (2012). Uric Acid is an Important Predictor for Hypertensive Early Atherosclerosis. Adv Ther, 29(3), 276-286. (Yayın No: 457928)
25.Naçar M, Günay O, Baykan Z, Horoz D, Özdemir M, Çıtıl R, Mutlu Şariı Ş (2009). Perception Of Inpatients Toward Medical Skills Education At A Turkish University Hospital. J Med Sci, 29(4), 803-839. (Yayın No: 457872)
26.ÜNLÜ UFUK,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,SÜREN MUSTAFA,OKAN İSMAİLA Longitudinal Change In The Eating Habits of Palliative Care Patients During Disease Progression.. Bezmialem Science, (Yayın No: 6356533)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BULUT YUNUS EMRE,ÇITIL RIZA,YALIN ALPER (2017). Physicians mobility in family medicine practice: Example of Tokat province.. Turkish Journal of Family Practice, 21(3), 108-115., Doi: 10.15511/tahd.17.00301 (Yayın No: 3862286)
2.EĞRİ MÜCAHİT,KAYAOĞLU ASUDE,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA (2015). Tokat İl Merkezindeki İlköğretim 12 Yaş Öğrencilerde Dmft İndeksi ve İlişkili Faktörler. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(3), 198-207. (Yayın No: 2239218)
3.YAŞAYANCAN ÖZKAN,BULUT YUNUS EMRE,USTA İRFAN,ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT (2015). Araştırma Görevlilerinin Yaşam Biçimleri ve Şiddete Maruz Kalma Durumları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(7), 46-61. (Yayın No: 2238988)
4.BULUT YUNUS EMRE,ÇITIL RIZA,KALLİ ZEYNEL,COŞKUN MAHMUT (2012). Afrika da Bir Mülteci Kampındaki Sağlık Hizmetlerine Halk Sağlığı Yaklaşımı. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED),, 21(4), 258-263. (Yayın No: 2510859)
5.ÖZTÜRK AHMET,NAÇAR MELİS,AYKUT MUALLA,GÜNAY OSMAN,GÜN İSKENDER,ÖZDEMİR MURAT,ÇITIL RIZA,ÖZTÜRK YUSUF (2011). Kayseri İlinde 30 ve Üzeri Yaş Grubunda Hipertansiyon Prevalansı ve Etkileyen Faktörler. Erciyes Tıp Dergisi, 33(3), 219-228. (Yayın No: 2510831)
6.ÇITIL RIZA,öztürk yusuf,GÜNAY OSMAN (2010). Kayseri İl Merkezinde Bir Sağlık Ocağına Başvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eşlik Eden Faktörler. Erciyes Tıp Dergisi, 32(2), 111-122. (Yayın No: 458162)
7.ÇITIL RIZA,GÜNAY OSMAN,ELMALI FERHAN,ÖZTÜRK YUSUF (2010). Diyabetik Hastalarda Tıbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaşam Kalitesine Etkisi. Erciyes Medical Journal, 32(4), 253-264. (Yayın No: 2336413)
8.AYKUT MUALLA,GÜNAY OSMAN,ÖZTÜRK YUSUF,ÇITIL RIZA,AKPINAR FATMA,BORLU ARDA (2009). Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara İçme Durumunun 1985 2005 Yılları Arasındaki Değişimi. Erciyes Medical Journal, 31(2), 126-134. (Yayın No: 2337112)
9.GÜN İSKENDER,YILMAZ MÜGE,ŞAHİN HABİBE,İNANÇ NERİMAN,AYKUT MUALLA,GÜNAY OSMAN,ÖZTÜRK AHMET,ÇITIL RIZA,ÇİÇEK BETÜL,ONGAN DİLEK,TUNA ŞEYMA (2009). Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi nde 0 36 Aylık Çocuklarda Anne Sütü Alma Durumu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 52(4), 176-182. (Yayın No: 2335853)
10.GÜNAY OSMAN,NAÇAR MELİS,HOROZ DUYGU,ÖZDEMİR MURAT,ÇITIL RIZA,ŞULE ŞARLI,BORLU ARDA (2007). Erciyes Üniversitesi Hastanesinde Yatan Hastaların Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyi. Erciyes Tıp Dergisi, 29(4), 303-311. (Yayın No: 2510820)
11.GÖKÖZ DOĞU GAMZE,ÇITIL RIZA,DİKİLİTAŞ MUSTAFA,ÖZKAN METİN,er özlem,ÖZTÜRK AHMET,ALTINBAŞ MUSTAFA (2007). Kemoterapi Alan Hastaların Sosyodemografik ve Tanısal Özellikleri. Erciyes Tıp Dergisi, 29(2), 132-138. (Yayın No: 2510808)
12.ÇITIL RIZA,ÖZDEMİR MURAT,POYRAZOĞLU SERPİL,BALCI ELÇİN,AYKUT MUALLA,ÖZTÜRK YUSUF (2007). Kayseri Melikgazi Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesindeki Kadınların Osteoporoza Yönelik Bilgi ve Davranışları. Osteoporoz Dünyasından, 13(3), 60-66. (Yayın No: 2336886)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.Çıtıl R, Önder Y, Çeltek NY, Suren M, Yaşayancan Ö, Bulut YE, Eğri M, Okan İ, GOPPTSG (2013). The Attitude and the Opinion of Physicians about Palliative Care for Terminally Ill Cancer Patients. 13th World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC) Prague, Czech Republic (Poster) (Yayın No:458079)
2.DEMİR SEMA,ÇITIL RIZA (2018). Üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Anadolu 1.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4675849)
3.KETEN MUSTAFA,ÇITIL RIZA,YILMAZ DİLEK,BARUT HÜSEYİN ŞENER,PARLAK ZAFER (2019). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesinde KKKA Ön Tanısıyla Yatan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6356499)
4.Torun FG, Aksu M., Kılıç AB, Tektaş İ. Oğuz B, Zortaş R, Pekin İşeri Ö, Çıtıl R. (2014). The Determınatıon Of The Effect To The Level Of The Nurses Susceptıbılıty To Malpractıce To The Level Of Nursıng Burnout. 6. Uluslar arası Hemşirelik Yönetimi Kongresi, Bodrum (Özet Bildiri) (Yayın No:1331959)
5.KOÇ MEDİNE,KISSAL AYGÜL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN (2017). Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları. 1. ULUSLARARASI 4.ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3667493)
6.ÇITAK GİZEM,ALPARSLAN ÖZGÜR,ÇITIL RIZA (2019). EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL DOĞUMA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ. 6.ULUSLARARASI 10.ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5129676)
7.YILDIZ MUSTAFA SAİT,ALTU EDA,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,OKAN İSMAİL (2018). 2012-2017 Yılları Arasında Üniversite Hastanesinde Kanser Tanısı Alan Erişkinlere Ait Tıbbi Verilerin Retrospektif Değerlendirilmesi. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4675943)
8.GÜLPINAR SERHAT,BULUT YUNUS EMRE,ÇITIL RIZA,GÜL HÜSEYİN,YAZI SADETTİN (2015). Tokat İlinde Beyaz Kod Kaynaklı Açılan Davaların Değerlendirilmesi. 9. International Congress on Quality in Healthcare Accreditation and Patient Safety (Özet Bildiri) (Yayın No:2241095)
9.ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT,EMEKDAR GİZEM,YAŞAYANCAN ÖZKAN,GÜL HÜSEYİN,ACAR FATİH,ZÜLFÜOĞULLARI CİHAT (2015). Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarında Yaşam Doyumu İş Doyumu Ve Tükenmişlik Durumu. 9. International Congress on Quality in Healthcare Accreditation and Patient Safety (Özet Bildiri) (Yayın No:2240812)
10.ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,EĞRİ MÜCAHİT,BULUT YUNUS EMRE,GÜL HÜSEYİN,YALIN ALPER,ZÜLFÜOĞULLARI CİHAT (2015). Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerde Yaşam Doyumu İş Doyumu Ve Tükenmişlik Durumu. 9. International Congress on Quality in Healthcare Accreditation and Patient Safety (Özet Bildiri) (Yayın No:2241335)
11.KOÇ MEDİNE,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,KANADLI KERİMAN,KARACA TUBA,ERAYDIN ŞAHİZER,RAHATLI SAMED (2017). Determining the Training Need so the Relatives of the Patients with Palliative Care.. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3575454)
12.KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). Üniversite Seçmeli Dersi Olarak Düzenlenen Palyatif Bakım Dersi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Lisans Döneminde Palyatif Bakıma Multidisipliner Yaklaşım Denemesi. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4207464)
13.ERAYDIN ŞAHİZER,SÜREN MUSTAFA,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,KOÇ MEDİNE,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL (2017). By-Stander Effect of Nursing Students Thorough Peer Interaction on Palliative Care Education. ULUSLAR ARASI PALYATİF BAKIM KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3864793)
14.Bulut YE, Üngör G, Çıtıl R, Önder Y, Yaşayancan Ö (2013). Tokat Public Health Directorate Employees Knowledge Levels About Medical Wastes And Employee Safety 7th International Conference on Quality in Healtcare Accreditation and Patient Safety Cost of Quality in Health Facilities. 7 th International Conference On Quality in Healthcare, Accreditation (Özet Bildiri) (Yayın No:458026)
15.Eyibilen A, Baş Y, Önder Y, Göktaş G, Sağlam DA, Soyalıç H, Somuk BT, Çıtıl R, Seçkin HY, Eğri M (2014). The Prevalence of allergic rhinitis in Nothern Turkey a population based study and a comparison of allergic rhinitis and nasal polip. European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Congress 2014, Copenhagen, Denmark (Poster) (Yayın No:1083501)
16.ALPARSLAN ÖZGÜR,ÇITIL RIZA,ÇITAK GİZEM (2019). Kadınların İyotlu Tuz Kullanımı İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları-Knowledge and Applications of Women on Iodine Salt Use. 4. Uluslararsı 5. Ulusal Ebelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5707147)
17.ŞAHİN ŞAFAK,ÇITIL RIZA,KAYA SÜHEYLA,ÖNDER YALÇIN,BULUT YUNUS EMRE,DEMİRTAŞ AHMET,TAŞLIYURT TÜRKER,DEMİR AYŞE KEVSER,KUTLUTÜRK FARUK (2015). The Prevalence of Dıabetes and Status of Awareness in Adults. The 5th World Congress on Controversies to Concensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy), (Özet Bildiri) (Yayın No:2241757)
18.ŞAHİN ŞAFAK,KAYA SÜHEYLA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ARSLAN ŞEN TUĞBA,ZÜLFÜOĞULLARI CİHAT (2015). The Prevalence of Hypertensıon and Status of Awareness in Adults. The 5th World Congress on Controversies to Concensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy), (Özet Bildiri) (Yayın No:2242000)
19.KILIÇ ELİF,ÇITIL RIZA (2018). Üniversite Hastanesinde Engelli Bireylere Yönelik Uygulamalar ve Sağlik PersonelininEngellilere Yönelik Tutumlari. 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:4731517)
20.KILIÇ ELİF,ÇITIL RIZA (2018). Üniversite Hastanesinde Engelli Bireylere Yönelik Uygulamalar Ve Sağlık Personelinin Engellilere Yönelik Tutumları. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4456973)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,EMEKDAR GİZEM (2015). Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Tercihi Ambalajlı Su. Uluslararası Katılımlı Ulusal Su ve Sağlık Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2296269)
2.ÇITIL RIZA,GÖKBAKAN AZİZ MEHMET,ÖNDER YALÇIN,BULUT YUNUS EMRE,YAŞAYANCAN ÖZKAN,EĞRİ MÜCAHİT (2014). Tokat İlinde Yetişkinlerde Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesini Etkileyen Biyopsikososyal Faktörler. 17.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1331968)
3.ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,EĞRİ MÜCAHİT,YILMAZ RESUL,ÖZER SAMET,KARAASLAN ERHAN,KAZANCI NAFİA ÖZLEM,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,YAŞAYANCAN ÖZKAN,BULUT YUNUS EMRE,EMEKDAR GİZEM (2014). Tokat İlinde Öğrencilerde Obezite Ve Boy Kısalığı Prevalansı. 17.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1331976)
4.GÜL ALİ,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,SÖNMEZGÖZ ERGÜN,TAKCI ŞAHİN,KASAP TUBA,ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,BÜTÜN İLKNUR,DEMİR OSMAN (2016). Tokat ili okul çocuklarında idrar kalsiyum atılımı ve hiperkalsiüri prevalansı. 52.Türk Pediatri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3575459)
5.ŞAHİN ŞAFAK,KAYA SÜHEYLA,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,BULUT YUNUS EMRE,TAŞLIYURT TÜRKER (2015). Yetişkinlerde Nutrisyonel Anemi Prevalansı Toplum Tabanlı Bir Çalışma. 17.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2242588)
6.DUYGU FAZİLET,EĞRİ MÜCAHİT,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ŞAHİN ŞAFAK,bulut yunus emre,çağlayık dilek,kılıç selçuk (2017). Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi’nin Endemik Olduğu BölgedeKene ile Bulaşan Hastalık Prevalansı: SeroepidemiyolojikSaha Çalışması. 6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3807864)
7.ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,EĞRİ MÜCAHİT,ÖZER SAMET,YILMAZ RESUL,YAŞAYANCAN ÖZKAN,BULUT YUNUS EMRE (2015). Tokat ilinde 1 2 Ve 3 Kademe okullardaki öğrencilerde hipertansiyon prevalansı. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2242331)
8.YAŞAYANCAN ÖZKAN,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,BULUT YUNUS EMRE,EĞRİ MÜCAHİT,YAŞAYANCAN NURŞEN (2016). Tokat ilinde yetişkinlerde sigara içme prevalansı.. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3575462)
9.ÖZMEN NİDA,ÇITIL RIZA,BULUT YUNUS EMRE (2015). Gebelik Döneminde Kadına Yönelik Şiddet ve İlişkili Faktörler. 18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4732638)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Halk Sağlığı Uygulama Rehberi (2020)., ŞAHİNÖZ TURGUT, ŞAHİNÖZ SAİME, ÇETİNKAYA FEVZİYE, EĞRİ MÜCAHİT, EKER HASAN HÜSEYİN, HİSAR FİLİZ, HİSAR KEMAL MACİT, HACIALİOĞLU NAZLI, ULUTAŞDEMİR NİLGÜN, KIVANÇ AYDIN, YİĞİTBAŞ ÇAĞLA, ERDOĞAN AYŞEGÜL, BORLU ARDA, ÇITIL RIZA, Nobel Tıp Kitabevleri, Sayfa Sayısı: 100, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6824288)
2.Tokat İli Anne ve Bebek Ölümleri İle Mücadele Çalıştayı (23 Mayıs – 28 Haziran 2016) Sonuç Raporu ve Eylem Planı (2017)., ZÜLFÜOĞULLARI CİHAT,ÇITIL RIZA,ELİBOL NİLAY, Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sayfa Sayısı: 79, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3575471)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.II. Palyatif Bakıma Giriş Kursu ve Palyatif Bakım Çalıştayı Sonuç Raporu (2017)., ÇITIL RIZA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Editör: Doç.Dr.İsmail Okan, Doç.Dr.Mustafa Süren, Sayfa Sayısı: 63, ISBN: 978-975-7328-68-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3575467)
2.Obezite İle İlişkili Hastalıklar ve Tedavileri (2015)., ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Editör: Şemseddin Şahin, Fikret Erdemir, Ataç Çelik, İsmail Okan, Faruk Kutlutürk , Sayfa Sayısı: 588, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2239894)
3.Obezite İle İlişkili Hastalıklar ve Tedavileri (2015)., ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,EĞRİ MÜCAHİT, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Editör: Şemseddin Şahin, Fikter Erdemir, Ataç Çelik, İsmail Okan, Faruk Kutlutürk, Sayfa Sayısı: 588, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2239761)
4.Tarımsal Yayım ve Danışmanlık (2014)., ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT, Epamat Basım Ve Yayıncılık, Editör: Murat Sayılı, Esen Oruç, Hikmet Günal, Hüseyin Önen, Sayfa Sayısı: 195, ISBN: 978-975-7328-58-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1332029)
5.Tarımsal Yayım ve Danışmanlık (2014)., ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA, Epamat Basım Ve Yayıncılık, Editör: Murat Sayılı, Esen Oruç, Hikmet Günal, Hüseyin Önen, Sayfa Sayısı: 195, ISBN: 978-975-7328-58-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1332042)
6.Agrıcultural Extensıon And Consultancy (2014)., ÖNDER YALÇIN,ÇITIL RIZA, Epamat Basım Ve Yayıncılık, Editör: Murat Sayılı, Esen Oruç, Hikmet Günal, Hüseyin Önen, Sayfa Sayısı: 204, ISBN: 978-975-7328-52-0, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2333952)
7.Agrıcultural Extension and Consultancy (2014)., ÇITIL RIZA,EĞRİ MÜCAHİT, Epamat Basım Ve Yaımcılık, Editör: Murat Sayılı, Esen Oruç, Hikmet Günal, Hüseyin Önen, Sayfa Sayısı: 204, ISBN: 978-975-7328-52-0, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2333786)
8.Halk Sağlığı Genel Bilgiler (2011)., OĞUZ ASLAN,ÖZDEMİR MURAT,ÇITIL RIZA, Önder Ofset Matbaası, Editör: Yusuf Öztürk, Osman Günay, Sayfa Sayısı: 1514, ISBN: 978-605-125-274-2, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 2334566)
9.Halk Sağlığı Genel Bilgiler (2011)., ÇITIL RIZA, Önder Ofset Matbaası, Editör: Yusuf Öztürk, Osman Günay, Sayfa Sayısı: 1514, ISBN: 978-605-125-274-2, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 66036)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tokat İlinde İnsülin Direnci Prevelansının İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.03.2014-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Tokat İlinde Yetişkinlerde Viral Hepatit Prevalansı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 29.03.2013-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Sık Görülen Kronik Hastalıkların Tokat İlindeki Prevalansı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.03.2013-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Tıp eğitiminde alt yapı güçlendirmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 26.11.2018-26.05.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Tokat İli Mesleki Eğitim Merkezlerinde Öğrenim Gören Çıraklık Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Sıklığı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.07.2014-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Tokat İl Merkezi ve İlçelerinde Kene İle Bulaşan Enfeksiyonların Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Q Ateşi Lyme Hastalığı Tularemi Seroprevalansı Epidemiyolojisi ve Hastalıklara Yaklaşım Konusunda İnsanların Bilgi Düzeyleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.07.2014-20.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Eğitimi Alt Yapı Destek Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.03.2014-19.06.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.Tokat İlinde İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde İyot Alım Durumu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.03.2014-18.02.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.Tokat İlinde İçme Sularında Flor Düzeylerindeki Mevsimsel Değişikliklerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.03.2013-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
10.Tokat İlinde Öğrencilerde Obezite ve Boy Kısalığı Prevalansı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.05.2014-08.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
11.Kliniğe Hazırlık Kursu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.08.2013-08.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
12.Tokat İlinde Öğrencilerde Diyabetes Mellitus Hipertansiyon Hiperkolestrolemi Proteinüri Hematüri ve Hiperkalsiüri Prevalanslarının Saptanması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.03.2014-06.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
13.Tıp Eğitiminde Altyapı Güçlendirmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 19.11.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
14.Tokat İlindeki Tiroid Hormon Düzeyleri ve Tiroidit Prevalansı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.03.2014 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2011-2011Halk Sağlığı Uzmanıİstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi, Halk Sağlığı Uzmanı, (Kamu)
2009-2011İl Sağlık Müdür YardımcısıŞırnak İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Halk Sağlığı Uzmanı, (Kamu)
2001-2002Sağlık Kısım AmiriAmasya Merzifon Hava Radar Mevzi Komutanlığı, Radar Mevzi Komutanlığı Sağlık Kısım Amiri, Pratisyen Doktor,, (Diğer)
1999-2003Pratisyen DoktorSivas Gemerek Devlet Hastanesi, Acil Doktoru, (Kamu)
1998-1999Pratisyen DoktorSivas Gemerek Merkez Sağlık Ocağı, Pratisyen Doktor, (Kamu)
Kurs
1.Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kursu Sertifikası, 28-29 Şubat 2008., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri, Kurs, 28.02.2008-29.02.2008 (Ulusal)
2.Eğitim Becerileri Kursu, Tıp Eğitiminde Değişim, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 16.04.2015-22.04.2015 (Ulusal)
3.Palyatif Bakıma Giriş Kursu, Palyatif Bakımda Etik Konular, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 12.05.2015-13.05.2015 (Ulusal)
Sertifika
1.Aile Planlaması (AP) Danışmanlık ve Rahim İçi Araç (RİA) Uygulama Sertifikası., Aile Planlaması (AP) Danışmanlık ve Rahim İçi Araç (RİA) Uygulama Sertifikası., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri, 14-25 Nisan 2008., Sertifika, 14.04.2008-25.04.2008 (Ulusal)
2.İyi Klinik Uygulamalar Temel Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı, İleri İyi Klinik Uygulamalar Kursu Sertifikası, Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği için gerekli belge, Online, Sertifika, 10.01.2017-16.01.2017 (Ulusal)
3.İyi Klinik Uygulamaları Temel Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı, Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu Sertifikası, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği için gerekli belge, Online, Sertifika, 10.01.2017-16.01.2017 (Ulusal)
4.İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 03.09.2012 /1159., İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 03.09.2012 /1159., Ankara, Sertifika, 03.08.2012-03.09.2012 (Ulusal)
5.EKUZEP (Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Uzaktan Eğitim Programı), T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel MüdürlüğüEKUZEP (Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Uzaktan Eğitim Programı), Ankara, Sertifika, 01.09.2018-01.01.2019 (Ulusal)
6.İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Sertifikası, İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Sertifikası, Kayseri, Sertifika, 01.03.2006-31.03.2006 (Ulusal)
Rapor
1.TUBİTAK SBAG-SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU '2015-1-HALK SAĞLIĞI PANELİ PROJELERİNE AİT RAPORLAR, 2015 yılı 1. döneminde TUBİTAK SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU (SBAG)'na sunulan projeler kapsamında panelist olarak davet edildiğim '2015-1-HALK SAĞLIĞI' isimli panelde yer alan 9 projeye ait proje önerisi değerlendirme raporu hazırlayarak panele katılarak sundum., Ankara, Rapor, 01.05.2015-01.06.2015 (Ulusal)