GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

OKTAY MUHTAROĞLUž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Oktay MUHTAROĞLU

Fen-Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

oktay.muhtaroglu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Matematik Bölümü 

Anabilim Dalı

Analiz Ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Azerbaycan Bilimler Akademisi (1985- 1988)

Matematik Ve Mekanik Enstitüsü -

YÜKSEK LİSANS, Azerbaycan Devlet Üniversitesi (1981- 1983)

Matematik Ve Mekanik -

LİSANS, Azerbaijan University (1976- 1981)

Matematik -

TEZLER

DOKTORA, "Geçiş Şartları Bulunduran Ve Esas Kısmı Diferensiyel Olan Çok Noktalı Problem", Azerbaycan Bilimler Akademisi Matematik Ve Mekanik Enstitüsü, 1988

YÜKSEK LİSANS, "Sınır Değer Problemleri", Azerbaycan Devlet Üniversitesi Matematik Ve Mekanik, 1983

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Matematik

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik Bölümü/Analiz Ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı/ (2005- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Reel Analiz I (N.Ö.), Lisans, (2018-2019)

Fonksiyonel Analiz I (N.Ö.), Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Mehdi BAŞARAN, "Rayleigh Oranı Ve Özdeğerler İçin Minimalleştirme İlkesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Sevda Nur ÖZTÜRK, "Dıscontınuous Perıodıc Sturm-Lıouvılle Problems", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Sevda Nur ÖZTÜRK, "Süreksiz Periyodik Sturm-Lıouvılle Problemi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Hamdi TAPAR, "Periyodik Sturm Liouville Problemleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Semih ÇAVUŞOĞLU, "Bazı Sınır Değer Problemleri Ve Yaklaşım Yöntemleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Sedat Öner BEKTAŞ, "Sturm-Liouville Probleminde Rayleigh Oranı Ve Minimize İlkesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Nurettin MENTEŞ, "Bir Süreksiz Sturm-Liouville Probleminin Bazı Özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Merve ÇOĞAN, "Soyut Lineer Operatör İçeren Diferensiyel Denklemlerin Sınır-Geçiş Şartları Altında Ürettiği Bir Sınır-Değer Probleminin Bazı Spektral Özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Kadriye AYDEMİR, "Soyut Lineer Operatörle Etkilenmiş Bir Süreksiz Sturm-Liouville Probleminin Özdeğerleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Hayati OLĞAR, "Denkleminde Soyut Lineer Operatör Bulunduran Bir Sınır-Değer Probleminin Özdeğerlerinin Asimptotik Davranışı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Betül ALTUNER, "Bir Süreksiz Sturm-Liouville Probleminin Bazı Temel Özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2007

Yüksek Lisans, Zekeriya ŞAŞMAZ, "Bir Süreksiz Sturm-Liouville Probleminin Özdeğer Ve Özfonksiyonlarının Bazı Özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2006

Yüksek Lisans, Gonca ARGIN HAYIRLIOĞLU, "Geçiş Şartlarında Özdeğer Parametresi Bulunduran Süreksiz Sturm-Liouville Probleminin Özdeğerleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2005

Yüksek Lisans, Aylin KURT, "Sınır Ve Geçiş Şartları İle Verilmiş İkinci Mertebeden Diferansiyel Operatörün Bazı Spektral Özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2005

Yüksek Lisans, Halime OKUDUCU, "Lineer Diferensiyel Denklem, Sınır Şartları Ve Geçiş Şartlarının Ürettiği Diferensiyel Operatörünün Özdeğerleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 2003

Yüksek Lisans, Zeynep ŞAHİN SANCAK, "Sturm-Liouville Problemleri", Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı, 1997

Yüksek Lisans, Mahir KADAKAL, "Lineer Diferansiyel Operatörlerin Bazı Temel Özellikleri", Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 1996

Doktora, Merve YÜCEL, "Sınır-Değer Problemlerinin Yaklaşık Çözümleri İçin Bazı Yöntemler", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2018

Doktora, Fatma HIRA, "Hareketli Süreksizlik Noktalı Sturm-Liouville Problemi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Uygulamalı Matematik Ana Bilim Dalı, 2015

Doktora, Abdullah ERGÜN, "Süreksizlik Noktalarına Sahip Difüzyon Operatörü İçin Düz Ve Ters Problemler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2015

Doktora, Hayati OLĞAR, "Geçiş Şartları İçeren Bir Sturm-Liouville Probleminin Genelleştirilmiş Özfonksiyonlarının Tamlık Özelliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2015

Doktora, Kadriye AYDEMİR, "Süreksizlik Şartları İçeren Bir Diferensiyel Operatörün Bazı Spektral Özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2015

Doktora, Mustafa DEMİRCİ, "Bir Genelleştirilmiş Sturm-Liouville Probleminin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 2011

Doktora, Hüseyin DEMİR, "Bir Diferensiyel-Operatör Denklem İçin Sınır Değer Problemi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 1999

Doktora, Nihat ALTINIŞIK, "Sınır Şartlarında Özdeğer Parametre Bulunduran Süreksiz Katsayılı Sınır Değer Problemi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, 1998

Doktora, Mustafa KANDEMİR, "Süreksiz Katsayılı Sınır Değer Problemlerinin Özdeğerlerinin Asimptotisi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı, 1997

Editörlük

Journal Of New Theory (Electronic Journals of Library (EZB)), Dergi, Editör, Naim Çağman, 01.01.2020 - 31.12.2020

Journal Of New Theory (Electronic Journals Library (EZB)), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa University, 01.01.2017 - 31.12.2017

Journal Of New Theory (Electronic Journals Library (EZB)), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa University, 01.01.2018 - 31.12.2018

Journal Of New Theory (Electronic Journals Library (EZB)), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 01.01.2019 - 31.12.2019

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE, (2020). "Dıscontınuous Sturm-Lıouvılleproblems Involvıng An Abstractlınear Operator", Journal Of Applied Analysis And Computation, 4(10), 1545-1560. (Yayın No: 6691132) [SCI-Expanded]

MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE, (2020). "Eigenvalue Problems With Interface Conditions", Konuralp Journal Of Mathematics, 2(8), (Yayın No: 6691162)

MUHTAROĞLU OKTAY,YÜCEL MERVE,AYDEMİR KADRİYE, (2020). "Treatment A New Approximation Method And Its Justification For Sturm–Liouville Problems", Complexity, 20201-8. (Yayın No: 6233121) [SCI-Expanded]

MUHTAROĞLU OKTAY,YÜCEL MERVE, (2020). "A Study Of The Eigenfunctions Of The Singular Sturm–Liouville Problem Using The Analytical Method And The Decomposition Technique", Mathematics, (Yayın No: 6119062) [SCI-Expanded]

KANDEMİR MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY, (2020). "Manypoint Boundary Value Problems For Elliptic Differential-Operator Equations With Interior Singularities", Mediterranean Journal Of Mathematics, 17(35), (Yayın No: 6046473) [SCI-Expanded]

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ, (2019). "Equiconvergence With Fourier Series For Non-Classical Sturm-Liouville Problems", Turkish Journal Of Mathematics And Computer Science, 11(2), 107-111. (Yayın No: 5734562)

AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY, (2019). "The Principal Eigenvalue And The Principal Eigenfunction Of A Boundary-Value-Transmission Problem", Turkish Journal Of Mathematics And Computer Science, 11(2), 97-100. (Yayın No: 5734635)

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE, (2019). "Basis Properties Of The Eigenfunctions Of Twointerval Sturm–Liouville Problems", Analysis And Mathematical Physics, 9(3), 1363-1382., Doi: https://doi.org/10.1007/s13324-018-0242-8 (Yayın No: 5693571) [SCI-Expanded]

MUHTAROĞLU OKTAY,ÇAVUŞOĞLU SEMİH,OLĞAR HAYATİ, (2019). "Numerical Solution Of One Boundary Value Problem Using Finite Difference Method", Turkish Journal Of Mathematics And Computer Science, 1185-89. (Yayın No: 5816390)

YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY, (2019). "Application Of Differential Transform Method And Adomian Decomposition Method For Solving Of One Nonlinear Boundary-Value Transmission Problem", Aıp Conference Proceedings, , Doi: 10.1063/1.5136211 (Yayın No: 5718756)

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE, (2018). "Minimization Principle And Generalized Fourier Series For Discontinuous Sturm-Liouville Systems In Direct Sum Spaces", Journal Of Applied Analysis And Computation, 8(5), 1511-1523., Doi: 10.11948/2018.1511 (Yayın No: 4510830) [SCI-Expanded]

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ, (2018). "Green’S Functions For Two-Interval Sturm-Liouville Problems İn Direct Sum Space", Turk. J. Math. Comput. Sci., 10117-120. (Yayın No: 4720990)

KANDEMİR MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY, (2018). "Solvability Of Fourth-Order Sturm-Liouville Problems With Abstract Linear Functionals İn Boundary-Transmission Conditions", Mathematical Methods İn The Applied Sciences, 41(10), 3643-3652., Doi: 10.1002/mma.4852 (Yayın No: 4510758) [SCI-Expanded]

YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY, (2018). "A New Treatment Of The Decomposition Method For Nonclassical Boundary Value Problems", Journal Of Advanced Physics, 7(2), 161-166., Doi: 10.1166/jap.2018.1412 (Yayın No: 4513505)

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE, (2018). "Basis Properties Of The Eigenfunctions Of Two-İnterval Sturm–Liouville Problems", Analysis And Mathematical Physics, , Doi: 10.1007/s13324-018-0242-8 (Yayın No: 4510858) [SCI-Expanded]

OLĞAR HAYATİ,Muhtarov Fahreddin,MUHTAROĞLU OKTAY, (2018). "Lower Bound Estimation For Eigenvalues For Many İnterval Bvp’Xxs With Eigenparameter Dependent Boundary Conditions", Aıp Conference Proceedings, 1997(1), 20037, Doi: 10.1063/1.5049031 (Yayın No: 4380395)

AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY, (2018). "Comparison Theorems For One Sturm-Liouville Problem With Nonlocal Boundary Conditions", Turk. J. Math. Comput. Sci., 10121-125. (Yayın No: 4721214)

MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE,JABBAROV I Sh, (2018). "Operator-Pencil Realization Of One Sturm-Liouville Problem With Transmission Conditions", Applied And Computational Mathematics, 17(2), 284-294. (Yayın No: 4440396) [SCI-Expanded]

OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE, (2018). "Some Properties Of Eigenvalues And Generalized Eigenvectors Of One Boundary Value Problem", Filomat, 32(3), 910-920., Doi: 10.2298/FIL1803911O (Yayın No: 4308506) [SCI-Expanded]

AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,Muhtarov Fahreddin, (2018). "Differential Operator Equations With Interface Conditions İn Modified Direct Sum Spaces", Filomat, 32(3), 921-931., Doi: 10.2298/FIL1803921A (Yayın No: 4308501) [SCI-Expanded]

YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY, (2018). "A New Treatment Of The Decomposition Method For Nonclassical Boundary Value Problems", Journal Of Advanced Physics, 7(2), 161-166., Doi: 10.1166/jap.2018.1412 (Yayın No: 4510874)

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY, (2017). "A Class Of Sturm-Liouville Problems With Eigenparameter Dependent Transmission Conditions", Numerical Functional Analysis And Optimization, 38(10), 1260-1275., Doi: 10.1080/01630563.2017.1316995 (Yayın No: 2762606) [SCI-Expanded]

OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY, (2017). "Weak Eigenfunctions Of Two-İnterval Sturm-Liouville Problems Together With İnteraction Conditions", Journal Of Mathematical Physics, 58(4), 42201, Doi: 10.1063/1.4979615 (Yayın No: 3470827)

OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE, (2017). "Riesz Basis Property Of Weak Eigenfunctions For Boundary-Value Problem With Discontinuities At Two İnterior Points", Aıp Conference Proceedings, 1833(1), 20032, Doi: 10.1063/1.4981680 (Yayın No: 3518971)

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE, (2017). "The Eigenvalue Problem With Interaction Conditionsat One Interior Singular Point", Filomat, 31(17), 5411-5420. (Yayın No: 3675619) [SCI-Expanded]

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY, (2017). "Generalized Fourier Series As Green’S Function Expansion For Multi-İnterval Sturm–Liouville Systems", Mediterranean Journal Of Mathematics, 14(3), 1-17., Doi: 10.1007/s00009-017-0901-2 (Yayın No: 3519043) [SCI-Expanded]

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY, (2017). "On The Zeros Of Eigenfunctions Of Discontinuous Sturm-Liouville Problems", Journal Of Computational Analysis And Applications, 3(23), 417-423. (Yayın No: 3504780) [SCI-Expanded]

MUHTAROV FAHREDDİN,KANDEMİR MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY, (2017). "Multi-Point Transmission Problems For Sturm-Liouville Equation With An Abstract Linear Operator", Aıp Conference Proceedings, 1833(1), 20022, Doi: 10.1063/1.4981670 (Yayın No: 3519046)

KANDEMİR MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY, (2017). "Nonlocal Sturm-Liouville Problems With Integral Terms İn The Boundary Conditions", Electronic Journal Of Differential Equations, 2017(11), 1-12. (Yayın No: 3519056) [SCI-Expanded]

MUHTAROĞLU OKTAY, (2017). "Operator-Theoretic Method For Two-İnterval Sturm-Liouville Problems With İmpulsive Effects", Aıp Conference Proceedings, 1833(1), 20036, Doi: 10.1063/1.4981684 (Yayın No: 3519052)

MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR,AYDEMİR KADRİYE, (2016). "The Resolvent Operator Of One Bvp With İnterior Singularities", Aıp Conference Proceedings, 1726(1), 20091, Doi: 10.1063/1.4945917 (Yayın No: 3078505)

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY, (2016). "Asymptotics Eigenvalues For Many İnterval Sturm Liouville Problems", Aıp Conference Proceedings, 1726(1), 20088, Doi: 10.1063/1.4945914 (Yayın No: 3078315)

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ, (2016). "Differential Operator Equations With İnterface Conditions İn Modified Direct Sum Spaces", Aıp Conference Proceedings, 1759(1), 20028, Doi: 10.1063/1.4959642 (Yayın No: 3077597)

MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROV Fahreddin, (2016). "Positiveness Of Second Order Differential Operators With İnterior Singularity", Aıp Conference Proceedings, 1759(1), 20044, Doi: 10.1063/1.4959658 (Yayın No: 3077416)

OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE, (2016). "Some Properties Of Eigenvalues And Generalized Eigenvectors Of One Boundary Value Problem", Aıp Conference Proceedings, 1759(1), 20060, Doi: 10.1063/1.4959674 (Yayın No: 3077052)

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY, (2016). "Some Asymptotic Approximation Properties Of One Boundary Value Problem With Singular Interior Point", Applied Mathematics Information Sciences, 10(4), 1369-1374., Doi: 10.18576/amis/100415 (Yayın No: 2934778)

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY, (2016). "Asymptotic Distribution Of Eigenvalues And Eigenfunctions For A Multi Point Discontinuous Sturm Liouville Problem", Electronic Journal Of Differential Equations, 2016(131), 1-14. (Yayın No: 2934741) [SCI-Expanded]

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY, (2016). "Variational Principles For Spectral Analysis Of One Sturm Liouville Problem With Transmission Conditions", Advances İn Difference Equations, 2016(1), 1, Doi: 10.1186/s13662-016-0800-z (Yayın No: 2934718) [SCI-Expanded]

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY, (2016). "Qualitative Analysis Of Eigenvalues And Eigenfunctions Of One Boundary Value Transmission Problem", Boundary Value Problems, 2016(1), 1-16., Doi: 10.1186/s13661-016-0589-4 (Yayın No: 2934633) [SCI-Expanded]

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ, (2016). "Spectrum Of One Bvp With Discontinuities And Spectral Parameter İn The Boundary Conditions", Aıp Conference Proceedings, 1726(1), 20087, Doi: 10.1063/1.4945913 (Yayın No: 3078089)

MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE, (2016). "Generalized Eigenfunctions Of One Sturm Liouville System With Symmetric Jump Conditions", Aıp Conference Proceedings, 1726(1), 20086, Doi: 10.1063/1.4945912 (Yayın No: 3077933)

ŞEN ERDOĞAN,MUKHTAROV OKTAY,ORUÇOĞLU KAMİL, (2016). "Completeness Of Eigenfunctions Of Discontinuous Sturm Liouville Problems", Iranian Journal Of Science And Technology, Transactions A: Science, 40(1), 1-8., Doi: 10.1007/s40995-016-0003-1 (Yayın No: 1696883) [SCI-Expanded]

ŞEN ERDOĞAN,MUKHTAROV O S, (2016). "Spectral Properties Of Discontinuous Sturm Liouville Problems With A Finite Number Of Transmission Conditions", Mediterranean Journal Of Mathematics, 13(1), 153-170., Doi: 10.1007/s00009-014-0487-x (Yayın No: 1697688) [SCI-Expanded]

MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE, (2015). "Resolvent Operator And Spectrum Of New Type Boundary Value Problems", Filomat, 29(7), 1671-1680. (Yayın No: 1695959) [SCI-Expanded]

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY, (2015). "Spectrum And Green S Function Of A Many Interval Sturm Liouville Problem", Zeitschrift Für Naturforschung A, 70(5), 301-308. (Yayın No: 1696603) [SCI-Expanded]

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE, (2015). "Eigenfunction Expansion For Sturm Liouville Problems With Transmission Conditions At One İnterior Point", Acta Mathematıca Scıentıa, 35(3), 639-649. (Yayın No: 1696650) [SCI-Expanded]

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY, (2015). "Second Order Differential Operators With İnterior Singularity", Advances İn Difference Equations, 26, Doi: 10.1186/s13662-015-0360-7 (Yayın No: 1696683) [SCI-Expanded]

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ, (2014). "Spectral Theory Of One Perturbed Boundary Value Problem With İnterior Singularities", Aıp Conference Proceedings, 1611(1), 283-289., Doi: 10.1063/1.4893848 (Yayın No: 1697741)

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY, (2014). "Completeness Of One Two İnterval Boundary Value Problem With Transmission Conditions", Miskolc Mathematical Notes, 15(2), 293-303. (Yayın No: 1697710) [SCI-Expanded]

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY, (2014). "Spectrum Of One Sturm Liouville Type Problem On Two Disjoint Intervals", Gen. Math. Notes, 21(1), 43-51. (Yayın No: 1076404) [AHCI]

MUKHTAROV OKTAY Sh,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE, (2014). "Transmission Problems For The Sturm Liouville Equation İnvolving An Abstract Linear Operator", Aıp Conference Proceedings, 1611325-332., Doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.4893855 (Yayın No: 1697761)

MUHTAROV FAHREDDİN,AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY, (2014). "Spectral Analysis Of One Boundary Value Transmission Problem By Means Of Green S Function", Electronic Journal Of Mathematical Analysis And Applications, 2(1), 64-71. (Yayın No: 436271)

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE, (2014). "New Type Sturm Liouville Problems İn Associated Hilbert Spaces", J. Funct. Spaces Appl, , Doi: http://dx.doi.org/10.1155/2014/606815 (Yayın No: 1076403) [SCI-Expanded]

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY, (2013). "Green S Function Method For Self Adjoint Realization Of Boundary Value Problems With Interior Singularities", Abstract And Applied Analysis, , Doi: http://dx.doi.org/10.1155/2013/503267 (Yayın No: 436024) [SCI-Expanded]

ALTINIŞIK NİHAT,KADAKAL MAHİR,MUHTAROĞLU OKTAY, (2012). "Asymptotic Formulas For Eigenfunctions Of The Sturm Liouville Problems With Eigenvalue Parameter İn The Boundary Conditions", Kuwait Journal Of Science And Engineering, 39(1), 1-17. (Yayın No: 435678) [SCI-Expanded]

MUHTAROV FAHREDDİN,MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR, (2010). "Fold Completeness For Discontinuous Boundary Value Problem With Spectral Parameter İn The Boundary And Transmissions Conditions", Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb., Ser. Phys.-Tech. Math. Sci., 30(4), 123-128. (Yayın No: 435663)

KADAKAL MAHİR,MUHTAROĞLU OKTAY, (2010). "Eigenvalues And Eigenfunctions Of Sturm Liouville Problem With Two Point Discontinuities Containing Eigenparameter Dependent Boundary Conditions", Scientia Magna, 6(4), 33-48. (Yayın No: 435640) [SCI-Expanded]

KANDEMİR MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY,YAKUBOV YAKOV Y, (2009). "Irregular Boundary Value Problems With Discontinuous Coefficients And The Eigenvalue Parameter", Mediterranean Journal Of Mathematics, 6317-338. (Yayın No: 435906) [SCI-Expanded]

KANDEMİR MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY, (2009). "A Method On Solving İrregular Boundary Value Problems With Transmission Conditions", Kuwait Journal Of Science Engineering, 36(2), 79-99. (Yayın No: 435927) [SCI-Expanded]

KADAKAL MAHİR,MUHTAROĞLU OKTAY, (2007). "Sturm Liouville Problems With Discontinuous İn Two Points", Computers And Mathematics With Applications, 54(11), 1367-1379. (Yayın No: 435629) [SCI-Expanded]

AKDOĞAN ZÜLFİGAR,DEMİRCİ MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY, (2007). "Green Function Of Discontinuous Boundary Value Problem With Transmission Conditions", Mathematical Methods İn The Applied Sciences, 14(30), 1719-1738. (Yayın No: 435352) [SCI-Expanded]

AKDOĞAN ZÜLFİGAR,DEMİRCİ MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY, (2007). "Normalized Eigenfunctions Of Discontinuous Sturm Liouville Type Problem With Transmission Conditions", Applied Mathematical Sciences, 49(1), 2573-2591. (Yayın No: 435312)

MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR,ALTINIŞIK NİHAT, (2006). "Some Spectral Properties Of Discontinuous Sturm Liouville Problem With Containing Eigenparameter One Of Boundary Conditions", Journal Of Applicable Differential Equations, 1(1), 95-108. (Yayın No: 435611)

KADAKAL MAHİR,MUHTAROĞLU OKTAY, (2006). "Discontinuous Sturm Liouville Problems Containing Eigenparameter İn The Boundary Conditions", Acta Mathematica Sinica, English Series, 22(5), 1519-1528. (Yayın No: 435576) [SCI-Expanded]

KADAKAL MAHİR,MUHTAROĞLU OKTAY, (2006). "Construction Of Green Function Of A Linear Differential Operator", Hadronic Journal, 29(1), 245-258. (Yayın No: 435588)

TUNÇ ERCAN,MUHTAROĞLU OKTAY, (2005). "Resolvent Operator And Selfadjointness Of Boundary Value Problems With Transmission Conditions", Journal Of International Math., Game Theory And Algebra, 14(2), 89-99. (Yayın No: 435752)

MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR, (2005). "Some Spectral Properties Of One Sturm Liouville Type Problem With Discontinuous Weight", Siberian Mathematical Journal, 46(4), 681-694. (Yayın No: 435496) [SCI-Expanded]

AKDOĞAN ZÜLFİGAR,DEMİRCİ MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY, (2005). "Discontinuous Sturm Liouville Problems With Eigenparameter Dependent Boundary And Transmissions Conditions", Acta Applicandae Mathematicae, 86329-344. (Yayın No: 435263) [SCI-Expanded]

MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR, (2005). "Some Spectral Properties Of Sturm Liouville Problem With Transmission Conditions", Iranian Journal Of Science And Technology, 29(2), 229-245. (Yayın No: 435538) [SCI-Expanded]

AKDOĞAN ZÜLFİGAR,DEMİRCİ MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY, (2005). "Sturm Liouville Problems With Eigendependent Boundary And Transmissions Conditions", Acta Mathematica Scientia, 25(4), 731-740. (Yayın No: 435232) [SCI-Expanded]

MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR, (2005). "On A Sturm Liouville Type Problem With Discontinuıtıes İn Two Points", Far East Journal Of Applied Mathematics, 19(3), 337-352. (Yayın No: 435510)

MUHTAROĞLU OKTAY,TUNÇ ERCAN, (2004). "Eigenvalue Problems For Sturm Liouville Equation With Transmission Conditions", Israel Journal Of Mathematics, 144367-380. (Yayın No: 435783)

MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR,FAHREDDİN S MUHTAROV, (2004). "Eigenvalues And Normalized Eigenfunctions Of Discontinuous Sturm Liouville Problem With Transmission Conditions", Reports On Mathematical Physics, 54(1), 41-56. (Yayın No: 435444) [SCI-Expanded]

ALTINIŞIK NİHAT,KADAKAL MAHİR,MUHTAROĞLU OKTAY, (2004). "Eigenvalues And Eigenfunctions Of Discontinuous Sturm Liouville Problems With Eigenparameter Dependent Boundary Conditions", Acta Mathematica Hungarica, 102(1), 159-175. (Yayın No: 435427) [SCI-Expanded]

TUNÇ ERCAN,MUHTAROĞLU OKTAY, (2004). "Fundamental Solutions And Eigenvalues Of One Boundary Value Problem With Transmission Conditions", Applied Mathematics And Computation, 157347-355. (Yayın No: 435766) [SCI-Expanded]

MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR,FAHREDDİN S MUHTAROV, (2004). "On Discontinous Sturm Liouville Problems With Transmission Conditions", Journal Of Mathematics Of Kyoto Universitiy, 44(4), 779-798. (Yayın No: 435469) [SCI-Expanded]

DEMİRCİ MUSTAFA,AKDOĞAN ZÜLFİGAR,MUHTAROĞLU OKTAY, (2004). "Asymptotic Behavior Of Eigenvalues And Eigenfunctions Of One Discontinuous Boundary Value Problem", Internatıonal Journal Of Computational Cognition, 1(3), 101-113. (Yayın No: 435169)

MUHTAROV FAHREDDİN,KADAKAL MAHİR,MUHTAROĞLU OKTAY, (2003). "Boundary Transmission Problem For Sturm Liouville Equation With Discontinuous Weight Eigendependent Boundary Conditions", International Journal Of Applied Mathematics, 12(3), 235-250. (Yayın No: 435413)

MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR,ALTINIŞIK NİHAT, (2003). "Eigenvalues And Eigenfunctions Of Discontinuous Sturm Liouville Problems With Eigenparameter İn The Boundary Conditions", Indian J. Pure Appl. Math, 34(3), 501-516. (Yayın No: 435395) [SCI-Expanded]

KADAKAL MAHİR,MUHTAROV FAHREDDİN,MUHTAROĞLU OKTAY, (2002). "Green Function Of One Discontinuous Boundary Value Problem With Transmission Conditions", Bulletin Of Pure And Applied Sciences, 357(369), 21-2. (Yayın No: 435383)

MUHTAROĞLU OKTAY,KANDEMİR MUSTAFA,KURUOĞLU NURİ, (2002). "Distribution Of Eigenvalues For The Discontinuous Boundary Value Problem With Functional Manypoint Conditions", Israel Journal Of Mathematics, 129143-156. (Yayın No: 435867)

MUHTAROĞLU OKTAY,KANDEMİR MUSTAFA, (2002). "Asymptotic Behaviour Of Eigenvalues For The Discontinuous Boundary Value Problem With Functional Transmission Conditions", Acta Mathematica Scientia, 22(3), 335-345. (Yayın No: 435883) [SCI-Expanded]

MUHTAROĞLU OKTAY,YAKUBOV SASUN, (2002). "Problems For Ordinary Differential Equations With Transission Conditions", Applicable Analysis, 811033-1064. (Yayın No: 436004) [SCI-Expanded]

MUHTAROĞLU OKTAY,KANDEMİR MUSTAFA, (2000). "Asymptotic Behaviour Of Eigenvalues For The Discontinuous Problem With Functionals İn The Boundary Conditions", Series Of Physical-Technical And Mathematical Sciences, Transactions Of As Azerbaijan, (4), 151-161. (Yayın No: 435844)

KANDEMİR MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY, (2000). "Asymptotic Behaviour Of Eigenvalues Of The Functional Manypoint Boundary Value Problem With Discontinuous Coefficient", Bulletin Of Pure And Applied Sciences, 19(2), 373-384. (Yayın No: 435806)

MUHTAROĞLU OKTAY,DEMİR HÜSEYİN, (1999). "Coerciveness Of The Discontinuous İnitial Boundary Value Problem For Parabolic Equations", Israel Journal Of Mathematics, 114239-252. (Yayın No: 435956) [SCI-Expanded]

MUHTAROĞLU OKTAY, (1994). "Discontinuous Boundary Value Problem With Spectral Parameter İn Boundary Conditions", Turkish Journal Of Mathematics, 18183-192. (Yayın No: 435978) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ALTINIŞIK NİHAT,MUHTAROĞLU OKTAY, (2003). "Sınır Şartlarında Özdeğer Parametre Bulunduran Süreksiz Sınır Değer Probleminin Özdeğerleri", Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Cilt.4, Sayı.2, 173-180, 2003, 4(2), 173-180. (Yayın No: 436193)

MUHTAROĞLU OKTAY, (2002). "Sınır Şartlarının Birinde Özdeğer Parametresi Bulunduran Süreksiz Sturm Liouville Probleminin Özfonksiyonları", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8(2), 219-226. (Yayın No: 436104)

MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR,ALTINIŞIK NİHAT, (2002). "Sınır Şartlarında Özdeğer Parametresi Bulunduran Süreksiz Sturm Liouville Probleminin Bazı Spectral Özellikleri", Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 90-96. (Yayın No: 436163)

KADAKAL MAHİR,MUHTAROĞLU OKTAY, (2000). "Sabit Katsayılı Lineer Diferensiyel Denklem Ve Periyodik Sınır Şartlarının Ürettiği Diferensiyel Operatörün Green Fonksiyonu", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 11(1), 39-48. (Yayın No: 436068)

MUKHTAROV OKTAY,KANDEMİR MUSTAFA, (1999). "Sınır Şartlarında Özdeğer Parametresi Bulunduran Bir Sınır Değer Probleminin Özdeğerlerinin Asimptotiği", I. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu Fırat Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(3), 313-320. (Yayın No: 1698106)

MUKHTAROV OKTAY,ALTINIŞIK NİHAT, (1999). "Sınır Şartlarında Özdeğer Parametresi Bulunduran Süreksiz Katsayılı Sınır Değer Probleminin Bazı Spektral Özellikleri", I. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu Fırat Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(3), 303-312. (Yayın No: 1698117)

MUKHTAROV OKTAY,ERTÜRK VEDAT SUAT,DEMİR HÜSEYİN, (1999). "Stability Properties Of The Solution Of Parabolic Type Of Equations By Finite Difference Methods At Mathematical Physics", I. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu Fırat Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(3), 367-378. (Yayın No: 1698138)

MUHTAROĞLU OKTAY, (1996). "Bir Operatör Diferensiyel Sınır Değer Probleminin Spektrumu", Sakarya University Journal Of The Faculty Of Arts And Sciences, 199-208. (Yayın No: 436058)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2020). A new generalization of Differential Transform Method for solving transmission problems. Turkish Physical Society–36th International Physics Congress (TPS-36) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6555622)

YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2020). A NEW GENERALIZATION OF THE DTM FOR NONCLASSICAL TRANSMISSION PROBLEMS. MAS International European Conference on Mathematics-Engineerings-Natural and Medical Sciences-XIII (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6555661)

YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY (2019). Application of differential transform method and domain decomposition method for solving of one nonlinear boundary-value-transmission problem. Third International Conference of Mathematical Sciences (ICMS2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5812357)

YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2019). Solution of Initial Value Transmission Problem by the Adomian Decomposition Method. 3. International Conference on Mathematics, An Istanbul Meeting for World Mathematicians (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5128915)

YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2019). Solution of Third-order Boundary-Value-Transmission Problems by Differential Transform Method. 3. International Conference on Mathematics, An Istanbul Meeting for World Mathematicians (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5128917)

MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2019). The Rayleigh Principle for Transmission Problems. 3.International Conference on Mathematics: An Istanbul Meeting for World Mathematicians (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5693742)

OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2019). The Spectrum of New Type Boudary Value Problems. 3.International Conference on Mathematics: An Istanbul Meeting for World Mathematicians (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5693753)

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ (2019). Parseval and Carleman equalities for Sturm-Liouville problems under jump conditions. 3.International Conference on Mathematics: An Istanbul Meeting for World Mathematicians (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5693769)

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2019). The resolvent operator for two-interval Sturm-Liouville problems with eigenparameter depending transmission conditions. 3.International Conference on Mathematics: An Istanbul Meeting for World Mathematicians (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5693808)

MUHTAROĞLU OKTAY,YÜCEL MERVE,MUHTAROV FAHREDDİN (2019). Solution of Initial Value Transmission Problems by Differential Transform Method. II. International Turkish World Engineering and Science Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5482313)

YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2019). SOLUTION WITH ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD OF THE PROBLEM WITH CUBIC NONLINEARITY. 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5715572)

YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2019). APPROXIMATE SOLUTION OF THE PROBLEM WITH TRANSMISSION CONDITIONS THROUGH OF ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD. 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri KOngresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5715755)

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2019). Equiconvergence with Fourier series for non-classical Sturm–Liouville problems. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5811883)

AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY (2019). The principal eigenvalue and the principal eigenfunction of a boundary-value-transmission problem. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5812001)

MUHTAROĞLU OKTAY,ÇAVUŞOĞLU SEMİH,OLĞAR HAYATİ (2019). Numerical solution of one boundary value problem using finite difference method. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5812221)

OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2019). Shannon sampling theorem associated with discontinuous Sturm-Liouville problems. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2019) (Özet Bildiri) (Yayın No:5816832)

YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY (2019). Application of Differential Transform Method andAdomian Decomposition Method for Solving ofone Nonlinear Boundary-Value-TransmissionProblem. International Conference of Mathematical Sciences (ICMS 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5333105)

YÜCEL MERVE,AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2018). Applying Adomian Decomposition Method to Solve Bratu Problem with Transmission Conditions. 7th International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modelling (Özet Bildiri) (Yayın No:4513729)

YÜCEL MERVE,AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2018). Solution of Boundary-Value-Transmission Problems by Applying Adomian Decomposition Method. 7th International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling (Özet Bildiri) (Yayın No:4513735)

AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY (2018). Comparison theorems for one Sturm-Liouville problem with nonlocal boundary conditions. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4380442)

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2018). Green’s functions for two-interval Sturm-Liouville problems in direct sum space. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4380446)

OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2018). Weak eigenfunctions of discontinuous second-order differential operators. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4380492)

MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2018). Rayleigh-Ritz Formula for Eigenvalues of The New Type Sturm-Liouville Problems. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4380539)

AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY (2018). Sturm-Liouville problems with nonlocal boundary conditions. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4380544)

AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY (2018). Some Properties Of Oscillation Solutions Of Sturm-Liouville Equation With Transmission Conditions. 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4510930)

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2018). Coercive solvability of many-interval Sturm-Liouville problems. 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4510941)

MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,KANDEMİR MUSTAFA,AYDEMİR KADRİYE (2018). Hilbert Space Method for Sturm-Liouville Problems with Discontinuities. 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4510947)

OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,Muhtarov Fahreddin,AYDEMİR KADRİYE (2018). Completeness of the Weak Eigenfunctions of one Boundary -Value - Transmission Problem. 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4510959)

AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY (2018). Two- Linked Boundary-Value Problems With İnterface Conditions. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4511124)

YÜCEL MERVE,AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2018). Solving a Class of Transmission Problems by the Differential Transform Method. 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4511078)

OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2018). Operator-Pencil Treatment Of Sturm-Liouville Systems With Jump Conditions. EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-III (Özet Bildiri) (Yayın No:4380435)

MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2018). Lower Bound Estimation For Eigenvalues Of The Boundary Value Problem With Interaction conditions. EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-III (Özet Bildiri) (Yayın No:4380429)

AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY (2018). An alternative approach to discontinuous boundary value problems. EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-III (Özet Bildiri) (Yayın No:4380410)

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2018). Eigenfunction expansions associated with the discontinuous Schrödinger operators. EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-III (Özet Bildiri) (Yayın No:4380417)

MUHTAROĞLU OKTAY,KANDEMİR MUSTAFA,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2017). Riesz basis property of generalized eigenfunctions of a Sturm-Liouville problem with transmission conditions. 1st International Turkish World Engineering and Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3847335)

MUHTAROĞLU OKTAY,KANDEMİR MUSTAFA,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2017). Minimization principle for new type boundary value problems. 1st International Turkish World Engineering and Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3847366)

OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2017). Riesz Basis Property of Weak Eigenfunctions for Boundary-Value Problem with Discontinuities at Two Interior Points. 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3518984)

MUHTAROĞLU OKTAY,KANDEMİR MUSTAFA,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2017). Riesz basis property of generalized eigenfunctions of a Sturm-Liouville problem with transmission conditions. ”, I st International Turkish World Engineering and Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3696056)

OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2017). Some Properties of Weak Eigenfunctions for one Sturm-Liouville Problem. International Symposium on Mathematical Methods in Engineering (Özet Bildiri) (Yayın No:3518999)

MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2017). Hilbert Space Formulation and Green Function of One Discontinuous Boundary Value Problem. International Symposium on Mathematical Methods in Engineering (Özet Bildiri) (Yayın No:3519003)

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2017). The Eigenvalue Problem with Interaction Conditions at One Interior Singular Point. International Symposium on Mathematical Methods in Engineering (Özet Bildiri) (Yayın No:3519005)

MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2017). Rayleigh quaotient and rayleigh-ritz formula for multi-interval boundary-value problems. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3519008)

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2017). On the solvability of one Sturm–Liouville problem with transmission conditions at one interior point. 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3518991)

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ (2017). A Note on Discontinuous Sturm-Liouville Problems with Interface Conditions. International Symposium on Mathematical Methods in Engineering (Özet Bildiri) (Yayın No:3519001)

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2017). Discreteness of the spectrum of one boundary-value problem with interior singularities. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3519011)

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2017). A note on Sturm-Liouville problems and completeness of their eigenfunctions. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3519014)

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ (2017). Hilbert space method for Sturm-Liouville problems with interfaceconditions. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3519016)

MUHTAROĞLU OKTAY,KANDEMİR MUSTAFA,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2017). Minimization principle for new type boundary value problems. I st International Turkish World Engineering and Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3695779)

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ (2017). Weak Eigenfunctıons of One Sturm-Liouville Problem with Jump Conditions. 3. International Conference on Science, Ecology and Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:3696067)

OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2017). On the Eigenvalues and Eigenfunctions of Boundary-Value-Transmission Problems. 3. International Conference on Science, Ecology and Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:3696070)

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2017). Selfadjoint Differential Operators Generated by a Class of Two-İnterval Boundary-Value Problems. 3. International Conference on Science, Ecology and Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:3696076)

MUHTAROV FAHREDDİN,KANDEMİR MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY (2017). Multi-point transmission problems for Sturm-Liouville equation with an abstract linear operator. 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3519064)

OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2017). On the eigenvalues and eigenfunctions of boundary-value-transmission problems. 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology (ICONSETE’xx2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3847386)

MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2017). Sefadjoint differential operators generated by a class of two-interval boundary-value problems. 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology (ICONSETE’xx2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3847403)

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ (2017). Weak Eigenfunctıons of One Sturm-Liouville Problem with Jump Conditions,. 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology (ICONSETE’xx2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3847427)

MUHTAROĞLU OKTAY (2017). Operator-Theoretic method for two-interval Sturm-Liouville problems with impulsive effects. 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3519067)

OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2016). Some properties of eigenvalues and generalized eigenvectors of one boundary value problem. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICAAM 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2934652)

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ (2016). Differential operator equations with interface conditions in modified direct sum spaces. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICAAM 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2934663)

MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROV Fahreddin (2016). Positiveness of second order differential operators with interior singularity. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICAAM 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2934675)

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ (2016). Spectrum of one BVP with discontinuities and spectral parameter in the boundary conditions. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES: ICANAS 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2934687)

MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR,AYDEMİR KADRİYE (2016). The resolvent operator of one BVP with interior singularities. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES: ICANAS 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2934692)

MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2016). Generalized eigenfunctions of one Sturm Liouville system with symmetric jump conditions. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES: ICANAS 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2934698)

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2016). Asymptotics eigenvalues for many interval Sturm Liouville problems. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES: ICANAS 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2934708)

OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2016). Some basis spectral properties of two interval Sturm Liouville operators. The International Conference on Quantum Science and Applications (ICQSA-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2934854)

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2016). Green s functions for second order eigenvalue problems with interface conditions. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2934877)

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ (2016). On The Self Adjoint Representation of Discontinuous Sturm Liouville Differential Operator in the Direct Sum Space. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2934873)

OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2016). Basis Properties of Discontinuous Sturm Liouville Problems. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2934862)

MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2016). On the completeness of the eigenfunctions for one differential operator with jump conditions. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2934868)

AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY (2016). Eigenvalue problems for Sturm Liouville operators with interface conditions. The International Conference on Quantum Science and Applications (ICQSA-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2934858)

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2015). MINIMIZATION PRINCIPLE OF EIGENVALUES AND RAYLEIGH QUOTIENTOF A BOUNDARY VALUE TRANSMISSION PROBLEM. The 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (Özet Bildiri) (Yayın No:2140098)

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROV Fahreddin S,MUHTAROĞLU OKTAY (2015). Solvability of boundary value transmission problems by Green s function method. AIP Conference Proceedings (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1700628)

OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2015). Completeness of Generalized Eigenfunctions for one Discontinuous Sturm Liouville Problem. International Conference on Advancement in Mathematical Sciences (ICAMS 2015), (Özet Bildiri) (Yayın No:1698256)

AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY (2015). Rayleigh quotient and minimization principle for discontinuous Sturm Liouville problems with transmission conditions. International Conference on Advancement in Mathematical Sciences (ICAMS 2015) (Özet Bildiri) (Yayın No:1698270)

OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY (2015). Riesz basis property of generalized eigenfunctions for second order differential operators with discontinuities at two interior points. International Conference on Advancement in Mathematical Sciences (ICAMS 2015) (Özet Bildiri) (Yayın No:1698263)

YÜCEL MERVE,AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY Solving a Class of Transmission Problems by the Differential Transform Method. ISAS 2018-Winter 2nd INternational Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5128918)

Mukhtarov Oktay Multiple completeness of root functions of transmission problem with a spectral parameter. 3. Azerbaycan Türkiye matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:434228)

Mukhtarov Oktay, Altınışık Nihat Sınır Şartlarında Özdeğer Parametresi Bulunduran Süreksiz Katsayılı Sınır Değer Probleminin Bazı Spektral Özellikleri. I. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, Fırat Üniversitesi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:434095)

Mukhtarov Oktay, Kandemir Mustafa Sınır şartlarında özdeğer parametre bulunduran bir sınır değer probleminin özdeğerlerinin asimptotiği. I. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:434109)

Akdoğan Zülfigar, Demirci Mustafa, Mukhtarov Oktay Discontinuous Sturm Liouville Problems with Eigenparameter Dependent Boundary and Transmissions Conditions. International workshop on Analysis and it’s Applications, Mersin (Özet Bildiri) (Yayın No:434186)

Mukhtarov Oktay, Olğar Hayati Denkleminde soyut lineer operatör bulunduran bir sınır değer probleminin özdeğerlerinin asimptotik davranışı. Türk Fizik Derneği XXVI. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum (Özet Bildiri) (Yayın No:434339)

Aydemir Kadriye, Olğar Hayati, Mukhtarov Oktay Soyut lineer operatörle etkilenmiş bir süreksiz Sturm Liouville probleminin bazı spektral özellikleri. TFD XXVII. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:434371)

Olğar Hayati, Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay Operator treatment in modified Hilbert spaces for new type boundary value problems. ATIM 2013 The Algerian – Turkish International Days On Mathematics (Özet Bildiri) (Yayın No:434513)

AYDEMİR KADRİYE,MUKHTAROV OKTAY Two interval Sturm Liouville differential operators in direct sum spaces. International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1698742)

OLĞAR HAYATİ,MUKHTAROV OKTAY Sh On the Riesz Basis Property of Eigenfunctions of One Boundary Value Problem with Transmission Conditions. International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1698729)

MUKHTAROV OKTAY Sh,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ Second Order Operator Differential Equations with Transmission Conditions. International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1698725)

AYDEMİR KADRİYE,ÇOĞAN MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY Boundary Value Transmission Problems on Two Disjoint Intervals. 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1698715)

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY Second Order Differential Operators with Interior Singularity. 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1698325)

Olğar H, Aydemir K, Mukhtarov O Sh On eigenvalues and eigenfunctıons of a singular Sturm Liouville problem with interface conditions. XXXI. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1076416)

Aydemir K, Çoğan M, Mukhtarov O Sh Some results on transmission problem for Sturm Liouville equation. XXXI. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1076415)

Aydemir K, Olğar H, Mukhtarov O Sh A boundary value problem with auxiliary conditions at one poınt at ınteractıon. XXXI. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1076414)

Olğar H, Mukhtarov O Sh On the basis properties of eigenfunctions of a Sturm Liouville problem with interface conditions. Karatekin Mathematics Days (Özet Bildiri) (Yayın No:1076413)

Aydemir K, Mukhtarov O Sh On some spectral properties of a boundary transmission problem. Karatekin Mathematics Days (Özet Bildiri) (Yayın No:1076409)

Aydemir K, Muhtaroğlu O Sh, Eroğlu A Approximate calculation of eigenvalues and eigenfunctions of one discontinuous boundary value problem. Boundary Value Problems Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:1076408)

Mukhtarov Oktay, Çoğan Merve, aydemir Kadriye Tedirgenmiş bir Süreksiz Sturm Liouville Probleminin Özdeğerleri. Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:434709)

Aydemir Kadriye, Çoğan Merve, Mukhtarov Oktay Spectrum of one Boundary Value Problem with Singular Interior Point. Türk Fizik Derneği 30.Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:434693)

Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay Some Spectral Properties of one Boundary Value Problem with Interface Condıtıons. Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:434673)

Mukhtarov Oktay, Çoğan Merve, Aydemir Kadriye One BVP s Consisting of Differential Operator Equation and Boundary Transmission Conditions. II. Uluslararası Avrasya Matematik Bilimleri ve Uygulamaları Konferansı (IECMSA-2013) (Özet Bildiri) (Yayın No:434658)

Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay, Çoğan Merve Spectrum of a New Class Boundary Value Problems. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, II. Uluslararası Avrasya Matematik Bilimleri ve Uygulamaları Konferansı (IECMSA-2013) (Özet Bildiri) (Yayın No:434641)

Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay Selfadjoint Realization and Green s Function of One Boundary Value Problem with Singularities. II. Uluslararası Avrasya Matematik Bilimleri ve Uygulamaları Konferansı (IECMSA-2013), (Özet Bildiri) (Yayın No:434622)

Aydemir Kadriye, Mukhtarov oktay Spectral analysis of one Sturm Liouville problem with impulsive conditions. ATIM 2013 The Algerian – Turkish International Days On Mathematics (Özet Bildiri) (Yayın No:434563)

Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay Green s function method for selfadjoint realization of boundary value problems with interior singularities. ATIM 2013 The Algerian – Turkish International Days On Mathematics (Özet Bildiri) (Yayın No:434527)

Olğar Hayati, Mukhtarov Oktay Riesz Basis Property of Eigenfunctions of One Boundary Value Transmission Problem. , International Conference on Analysis and Applied Mathematics (ICAAM 2012) (Özet Bildiri) (Yayın No:434479)

Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay One Boundary Value Problem Perturbed by Abstract Linear Operator. , International Conference on Analysis and Applied Mathematics (ICAAM 2012) (Özet Bildiri) (Yayın No:434491)

Aydemir Kadriye, Olğar Hayati, Mukhtarov Oktay Some properties of one Sturm Liouville type problem with abstract linear operator. IV. Türk Dünyası Matematik Topluluğu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:434451)

Aydemir Kadriye, Olğar Hayati, Mukhtarov Oktay Some properties of Sturm Liouville Problems with transmission conditions. XXVIII. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:434428)

Akdoğan zülfigar, Demirci Mustafa, Mukhtarov Oktay Green function of discontinuous boundary value problem with transmission conditisions. International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005) (Özet Bildiri) (Yayın No:434307)

Suat Ertürk Vedat, Demir Hüseyin, Muhtarov Oktay Stability properties of the solution of parabolic type of equations by finite difference methods at mathematical physics. I. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:434072)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2016). Bir Sturm Liouville Probleminin Genelleştirilmiş Özfonksiyonlarının Tamlık Özellikleri. TMD XXIX. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2934886)

ŞEN ERDOĞAN,ORUÇOĞLU KAMİL,MUHTAROĞLU OKTAY (2013). Sturm Liouville Probleminin Rezolvent Operatörü ve Özfonksiyonları. 18. Ulusal Mekanik Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa (Özet Bildiri) (Yayın No:1698804)

Mukhtarov Oktay, Altınışık Nihat Sınır şartlarında özdeğer parametresi bulunduran süreksiz katsayılı sınır değer problemi. TMD XI. Ulusal Matematik Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta (Özet Bildiri) (Yayın No:423513)

Olğar Hayati, Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay Denkleminde soyut lineer operatör bulunduran bir sınır değer probleminin bazı spektral özellikleri. TMD XXIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri (Özet Bildiri) (Yayın No:424569)

OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY Bir Sturm Liouville Probleminin Özdeğerleri Üzerine. 14. Matematik Sempozyumu, Niğde Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:1698306)

OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY Bir sınır değer geçiş probleminin rezolvent operatörü ve özfonksiyonlarının tamlığı üzerine. 14. Matematik Sempozyumu, Niğde Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:1698301)

AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ İki noktalı bir Sturm Liouville Probleminin Green Fonksyonunun İnşaası. 14. Matematik Sempozyumu, Niğde Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:1698289)

MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ Yeni bir Sturm Liouville Operatörünün Özdeğer ve Özfonksiyonları. 14. Matematik Sempozyumu, Niğde Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:1698284)

Olğar H, Aydemir K, Muhtaroğlu O Bir Diferensiyel Operatör Denklem İçin Sınır Değer Geçiş Problemi. 13. Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1076418)

Aydemir K, Olğar H, Muhtaroğlu O Üç Noktalı Bir Sturm Liouville Operatörünün Bazı Spektral Özellikleri. 13. Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1076417)

Olğar Hayati, Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay Denkleminde Soyut Lineer Operator Bulunduran Bir Süreksiz Sınır Değer Probleminin Spektrumu. VIII. Ankara Matematik Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:433726)

Akın Ömer, Kandemir Mustafa, Mukhtarov Oktay Süreksiz katsayılı eliptik deferensiyel operatör denklemler için çok noktalı ve geçiş şartlı sınır değer problemi. 11. Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:433882)

Aydemir Kadriye, Olğar Hayati, Mukhtarov Oktay Geçiş Şartları İçeren Bir Sınır Değer Probleminin Özfonksiyonlar Sisteminin Tamlık Özellikleri. XXVI. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:433811)

Olğar Hayati, Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay Soyut Lineer Operatör İçeren Bir Sınır Değer Geçiş Probleminin Özdeğerleri Üzerine. XXVI. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:433796)

Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay Bir Süreksiz Sturm Liouville Probleminin Özfonksiyonları için Asimptotik Formüller. XXVI. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:433777)

Aydemir Kadriye, Olğar Hayati, Mukhtarov Oktay Bir Yeni Sınıf Sınır Değer Geçiş Probleminin Bazı Özellikleri. VIII. Ankara Matematik Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:433754)

Aydemir Kadriye, Olğar Hayati, Mukhtarov Oktay Sınır şartlarında spektral parametre içeren bir sınır değer probleminin bazı özellikleri. 11. Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:433714)

Aydemir Kadriye, Olğar Hayati, Mukhtarov Oktay Süreksizlik şartları içeren bir regüler özdeğer problemi. Niğde Üniversitesi, XXV. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:433703)

Olğar Hayati, Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay Geçiş şartları içeren bir Sturm Liouville probleminin özfonksiyonlarının Riesz bazı oluşturması üzerine. VII. Ankara Matematik Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:433691)

Olğar Hayati, Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay Bir Genelleştirilmiş Sturm Liouville Probleminin Bazı Özellikleri. 6. Ankara Matematik Günleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:424655)

Mukhtarov Oktay, Çoğan Merve Bir sınır değer geçiş probleminin özdeğerlerinin asimptotik davranışları. 5. Ankara Matematik Günleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:424482)

Olğar Hayati, Mukhtarov Oktay Denkleminde lineer operatör bulunduran bir süreksiz Sturm Liouville probleminin özdeğerleri. Türk Matematik Derneği XXII. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:424176)

Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay Denkleminde lineer operatör bulunduran bir sınır değer geçiş probleminin özdeğerleri. Türk Matematik Derneği XXII. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:424229)

Mukhtarov Oktay, Aydemir Kadriye, Olğar Hayati Soyut lineer operatörle etkilenmiş bir süreksiz Sturm Liouville probleminin özdeğerleri. 5. Ankara Matematik Günleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:424328)

Altınışık Nihat, Mukhtarov Oktay, Kadakal Mahir Sınır Şartlarında Özdeğer Parametresi Bulunduran Süreksiz Sturm Liouville Probleminin Özfonksiyonları. II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:423808)

Kandemir Mustafa, Mukhtarov Oktay Abel Basis of Root Functions of Regular Boundary Value Problems with Discontinuous Coefficient and Functional Many point Conditions. II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:423661)

Akdoğan Zülfigar, Mukhtarov Oktay, Demirci Mustafa Süreksiz Sturm Liouville probleminin özfonksiyonlarının seriye açılımı. XX. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:423965)

Kadakal Mahir, Mukhtarov Oktay Sınır şartlarının birinde özdeğer parametresi bulunduran parçalı sürekli katsayılı regüler sınır değer geçiş problemi. Palandöken Matematik Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:423145)

Kandemir Mustafa, Mukhtarov Oktay Özdeğer parametresi bulunduran süreksiz katsayılı irregüler sınır değer problemi. Palandöken Matematik Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:423255)

Mukhtarov Oktay, Kandemir Mustafa Bir Sınır Değer Probleminin Özdeğerlerinin asimptotiği. Balıkesir Üniversitesi Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:423014)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"DÖRDÜNCÜ MERTEBEDEN SÜREKSİZ KATSAYILI VE GEÇİŞ ŞARTLI BİR SINIR DEĞER PROBLEMİNİN İZOMORFİZM FREDHOLM VE KOERSİTİVLİĞİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 25.05.2016-29.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Süreksizlik şartları içeren bir diferensiyel operatörün bazı spektral özellikleri", Diğer (Ulusal), Yürütücü, 08.10.2012-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Geçiş şartları içeren bir Sturm Liouville probleminin genelleştirilmiş özfonksiyonlarının tamlık özelliği", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 08.10.2012-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"GEÇİŞ ŞARTLI VE SÜREKSİZ KATSAYILI SINIR DEĞER PROBLEMİNİN ÖZDEĞERLERİ VE ÖZVEKTÖRLERİNİN DAĞILIMI", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.05.2015-15.11.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Soyut lineer operatörle etkilenmiş bir süreksiz Sturm Liouville probleminin özdeğerleri", Diğer (Ulusal), Yürütücü, 15.09.2008-14.09.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bağlantı şartları ile verilmiş iki-aralıklı Sturm-Liouville operatörlerinin temel spektral özellikleri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 21.05.2018-13.02.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Sınır-değer-geçiş problemlerinin Adomian Ayrışım Yöntemi ile çözümü", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 21.05.2018-13.02.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Soyut lineer operatör içeren diferansiyel denklemlerin sınır geçiş şartları altında ürettiği bir sınır değer probleminin bazı spektral özellikleri", TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 08.12.2009-07.12.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Klasik Olmayan Bir Sınır-Değer Probleminin Bazı Spektral Özellikleri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 20.06.2017-05.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Sıçrama Şartlı Bir Sturm-Liouville Probleminin Zayıf Özfonksiyonları", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 20.06.2017-05.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Süreksizlik şartları içeren bir diferensiyel operatörün bazı spektral özellikleri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 20.06.2012-02.02.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Matematik fiziğin bazı güncel problemlerinin yeni spektral yöntemlerle incelenmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Sınır Şartlarında Özdeğer parametresi bulunduran süreksiz Sturm Liouville probleminin spektral özellikleri", TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Soyut lineer operatörle etkilenmiş bir süreksiz Sturm Liouville probleminin özdeğerleri", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2005, BÖLÜM BAŞKANI, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ,

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:oktay.muhtaroglu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1985-1988
Azerbaycan Bilimler Akademisi
Matematik Ve Mekanik Enstitüsü

Tez Adı:Geçiş Şartları Bulunduran Ve Esas Kısmı Diferensiyel Olan Çok Noktalı Problem
Yüksek Lisans
1981-1983
Azerbaycan Devlet Üniversitesi
Matematik Ve Mekanik

Tez Adı:Sınır Değer Problemleri
Lisans
1976-1981
Azerbaijan University
MatematikAkademik Görevler

Profesör
2005-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)REEL ANALİZ I (N.Ö.)Türkçe4
(2018-2019)FONKSİYONEL ANALİZ I (N.Ö.)Türkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Mahir KADAKAL, (1996)., "Lineer diferansiyel operatörlerin bazı temel özellikleri", Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Mustafa KANDEMİR, (1997)., "Süreksiz katsayılı sınır değer problemlerinin özdeğerlerinin asimptotisi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Doktora
3.Zeynep ŞAHİN SANCAK, (1997)., "Sturm-liouville problemleri", Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Nihat ALTINIŞIK, (1998)., "Sınır şartlarında özdeğer parametre bulunduran süreksiz katsayılı sınır değer problemi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Doktora
5.Hüseyin DEMİR, (1999)., "Bir diferensiyel-operatör denklem için sınır değer problemi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Doktora
6.Halime OKUDUCU, (2003)., "Lineer diferensiyel denklem, sınır şartları ve geçiş şartlarının ürettiği diferensiyel operatörünün özdeğerleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
7.Zekeriya ŞAŞMAZ, (2006)., "Bir süreksiz sturm-liouville probleminin özdeğer ve özfonksiyonlarının bazı özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Gonca ARGIN HAYIRLIOĞLU, (2005)., "Geçiş şartlarında özdeğer parametresi bulunduran süreksiz sturm-liouville probleminin özdeğerleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Aylin KURT, (2005)., "Sınır ve geçiş şartları ile verilmiş ikinci mertebeden diferansiyel operatörün bazı spektral özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Betül ALTUNER, (2007)., "Bir süreksiz sturm-liouville probleminin bazı temel özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Hayati OLĞAR, (2009)., "Denkleminde soyut lineer operatör bulunduran bir sınır-değer probleminin özdeğerlerinin asimptotik davranışı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Kadriye AYDEMİR, (2010)., "Soyut lineer operatörle etkilenmiş bir süreksiz Sturm-Liouville probleminin özdeğerleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Merve ÇOĞAN, (2011)., "Soyut lineer operatör içeren diferensiyel denklemlerin sınır-geçiş şartları altında ürettiği bir sınır-değer probleminin bazı spektral özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Mustafa DEMİRCİ, (2011)., "Bir genelleştirilmiş Sturm-Liouville probleminin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Doktora
15.Nurettin MENTEŞ, (2013)., "Bir süreksiz Sturm-Liouville probleminin bazı özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Fatma HIRA, (2015)., "Hareketli süreksizlik noktalı Sturm-Liouville problemi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Uygulamalı Matematik Ana Bilim Dalı, Doktora
17.Abdullah ERGÜN, (2015)., "Süreksizlik noktalarına sahip difüzyon operatörü için düz ve ters problemler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Doktora
18.Sedat Öner BEKTAŞ, (2015)., "Sturm-Liouville probleminde Rayleigh Oranı ve minimize ilkesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
19.Hayati OLĞAR, (2015)., "Geçiş şartları içeren bir Sturm-Liouville probleminin genelleştirilmiş özfonksiyonlarının tamlık özelliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Doktora
20.Kadriye AYDEMİR, (2015)., "Süreksizlik şartları içeren bir diferensiyel operatörün bazı spektral özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Doktora
21.Semih ÇAVUŞOĞLU, (2017)., "Bazı sınır değer problemleri ve yaklaşım yöntemleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
22.Merve YÜCEL, (2018)., "Sınır-değer problemlerinin yaklaşık çözümleri için bazı yöntemler", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Doktora
23.Hamdi TAPAR, (2019)., "Periyodik Sturm Liouville problemleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
24.Mehdi BAŞARAN, (2021)., "Rayleigh oranı ve özdeğerler için minimalleştirme ilkesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
25.Sevda Nur ÖZTÜRK, (2021)., "DISCONTINUOUS PERIODIC STURM-LIOUVILLE PROBLEMS", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
26.Sevda Nur ÖZTÜRK, (2021)., "SÜREKSİZ PERİYODİK STURM-LIOUVILLE PROBLEMİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Journal of New Theory(Electronic Journals of Library (EZB)), Dergi, Editör, Naim Çağman, 01.01.2020 - 31.12.2020
2.Journal of New Theory(Electronic Journals Library (EZB)), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa University, 01.01.2017 - 31.12.2017
3.Journal of New Theory(Electronic Journals Library (EZB)), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa University, 01.01.2018 - 31.12.2018
4.Journal of New Theory(Electronic Journals Library (EZB)), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 01.01.2019 - 31.12.2019


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2020). DISCONTINUOUS STURM-LIOUVILLEPROBLEMS INVOLVING AN ABSTRACTLINEAR OPERATOR. Journal of Applied Analysis and Computation, 4(10), 1545-1560. (Yayın No: 6691132)
2.MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2020). Eigenvalue Problems with Interface Conditions. Konuralp Journal of Mathematics, 2(8), (Yayın No: 6691162)
3.MUHTAROĞLU OKTAY,YÜCEL MERVE,AYDEMİR KADRİYE (2020). Treatment a New Approximation Method and Its Justification for Sturm–Liouville Problems. Complexity, 20201-8. (Yayın No: 6233121)
4.MUHTAROĞLU OKTAY,YÜCEL MERVE (2020). A Study of the Eigenfunctions of the Singular Sturm–Liouville Problem Using the Analytical Method and the Decomposition Technique. Mathematics, (Yayın No: 6119062)
5.KANDEMİR MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY (2020). Manypoint Boundary Value Problems for Elliptic Differential-Operator Equations with Interior Singularities. Mediterranean Journal of Mathematics, 17(35), (Yayın No: 6046473)
6.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2019). Equiconvergence with Fourier Series for Non-Classical Sturm-Liouville Problems. Turkish Journal of Mathematics and Computer Science, 11(2), 107-111. (Yayın No: 5734562)
7.AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY (2019). The Principal Eigenvalue and The Principal Eigenfunction of A Boundary-Value-Transmission Problem. Turkish Journal of Mathematics and Computer Science, 11(2), 97-100. (Yayın No: 5734635)
8.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2019). Basis properties of the eigenfunctions of twointerval Sturm–Liouville problems. Analysis and Mathematical Physics, 9(3), 1363-1382., Doi: https://doi.org/10.1007/s13324-018-0242-8 (Yayın No: 5693571)
9.MUHTAROĞLU OKTAY,ÇAVUŞOĞLU SEMİH,OLĞAR HAYATİ (2019). Numerical solution of one boundary value problem using finite difference method. Turkish Journal of Mathematics and Computer Science, 1185-89. (Yayın No: 5816390)
10.YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY (2019). Application of differential transform method and Adomian decomposition method for solving of one nonlinear boundary-value transmission problem. AIP Conference Proceedings, , Doi: 10.1063/1.5136211 (Yayın No: 5718756)
11.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2018). Minimization Principle And Generalized Fourier Series For Discontinuous Sturm-Liouville Systems In Direct Sum Spaces. Journal of Applied Analysis and Computation, 8(5), 1511-1523., Doi: 10.11948/2018.1511 (Yayın No: 4510830)
12.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2018). Green’s Functions for Two-Interval Sturm-Liouville Problems in Direct Sum Space. Turk. J. Math. Comput. Sci., 10117-120. (Yayın No: 4720990)
13.KANDEMİR MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY (2018). Solvability of fourth-order Sturm-Liouville problems with abstract linear functionals in boundary-transmission conditions. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 41(10), 3643-3652., Doi: 10.1002/mma.4852 (Yayın No: 4510758)
14.YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY (2018). A New Treatment of the Decomposition Method for Nonclassical Boundary Value Problems. Journal of Advanced Physics, 7(2), 161-166., Doi: 10.1166/jap.2018.1412 (Yayın No: 4513505)
15.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2018). Basis properties of the eigenfunctions of two-interval Sturm–Liouville problems. Analysis and Mathematical Physics, , Doi: 10.1007/s13324-018-0242-8 (Yayın No: 4510858)
16.OLĞAR HAYATİ,Muhtarov Fahreddin,MUHTAROĞLU OKTAY (2018). Lower bound estimation for eigenvalues for many interval BVP’xxs with eigenparameter dependent boundary conditions. AIP Conference Proceedings, 1997(1), 20037, Doi: 10.1063/1.5049031 (Yayın No: 4380395)
17.AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY (2018). Comparison Theorems for One Sturm-Liouville Problem With Nonlocal Boundary Conditions. Turk. J. Math. Comput. Sci., 10121-125. (Yayın No: 4721214)
18.MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE,JABBAROV I Sh (2018). Operator-Pencil Realization of one Sturm-Liouville Problem with Transmission Conditions. Applied and Computational Mathematics, 17(2), 284-294. (Yayın No: 4440396)
19.OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2018). Some Properties of Eigenvalues and Generalized Eigenvectors of One Boundary Value Problem. Filomat, 32(3), 910-920., Doi: 10.2298/FIL1803911O (Yayın No: 4308506)
20.AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,Muhtarov Fahreddin (2018). Differential Operator Equations with Interface Conditions in Modified Direct Sum Spaces. Filomat, 32(3), 921-931., Doi: 10.2298/FIL1803921A (Yayın No: 4308501)
21.YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY (2018). A New Treatment of the Decomposition Method for Nonclassical Boundary Value Problems. Journal of Advanced Physics, 7(2), 161-166., Doi: 10.1166/jap.2018.1412 (Yayın No: 4510874)
22.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2017). A Class of Sturm-Liouville Problems with Eigenparameter Dependent Transmission Conditions. Numerical Functional Analysis and Optimization, 38(10), 1260-1275., Doi: 10.1080/01630563.2017.1316995 (Yayın No: 2762606)
23.OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY (2017). Weak eigenfunctions of two-interval Sturm-Liouville problems together with interaction conditions. Journal of Mathematical Physics, 58(4), 42201, Doi: 10.1063/1.4979615 (Yayın No: 3470827)
24.OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2017). Riesz basis property of weak eigenfunctions for boundary-value problem with discontinuities at two interior points. AIP Conference Proceedings, 1833(1), 20032, Doi: 10.1063/1.4981680 (Yayın No: 3518971)
25.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2017). The Eigenvalue Problem with Interaction Conditionsat One Interior Singular Point. Filomat, 31(17), 5411-5420. (Yayın No: 3675619)
26.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2017). Generalized Fourier Series as Green’s Function Expansion for Multi-interval Sturm–Liouville Systems. Mediterranean Journal of Mathematics, 14(3), 1-17., Doi: 10.1007/s00009-017-0901-2 (Yayın No: 3519043)
27.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2017). On the zeros of eigenfunctions of discontinuous Sturm-Liouville problems. Journal of Computational Analysis and Applications, 3(23), 417-423. (Yayın No: 3504780)
28.MUHTAROV FAHREDDİN,KANDEMİR MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY (2017). Multi-point transmission problems for Sturm-Liouville equation with an abstract linear operator. AIP Conference Proceedings, 1833(1), 20022, Doi: 10.1063/1.4981670 (Yayın No: 3519046)
29.KANDEMİR MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY (2017). Nonlocal Sturm-Liouville Problems with Integral Terms in the Boundary Conditions. Electronic Journal of Differential Equations, 2017(11), 1-12. (Yayın No: 3519056)
30.MUHTAROĞLU OKTAY (2017). Operator-theoretic method for two-interval Sturm-Liouville problems with impulsive effects. AIP Conference Proceedings, 1833(1), 20036, Doi: 10.1063/1.4981684 (Yayın No: 3519052)
31.MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR,AYDEMİR KADRİYE (2016). The resolvent operator of one BVP with interior singularities. AIP Conference Proceedings, 1726(1), 20091, Doi: 10.1063/1.4945917 (Yayın No: 3078505)
32.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2016). Asymptotics eigenvalues for many interval Sturm Liouville problems. AIP Conference Proceedings, 1726(1), 20088, Doi: 10.1063/1.4945914 (Yayın No: 3078315)
33.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ (2016). Differential operator equations with interface conditions in modified direct sum spaces. AIP Conference Proceedings, 1759(1), 20028, Doi: 10.1063/1.4959642 (Yayın No: 3077597)
34.MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROV Fahreddin (2016). Positiveness of second order differential operators with interior singularity. AIP Conference Proceedings, 1759(1), 20044, Doi: 10.1063/1.4959658 (Yayın No: 3077416)
35.OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2016). Some properties of eigenvalues and generalized eigenvectors of one boundary value problem. AIP Conference Proceedings, 1759(1), 20060, Doi: 10.1063/1.4959674 (Yayın No: 3077052)
36.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2016). Some Asymptotic Approximation Properties of One Boundary Value Problem with Singular Interior Point. Applied Mathematics Information Sciences, 10(4), 1369-1374., Doi: 10.18576/amis/100415 (Yayın No: 2934778)
37.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2016). Asymptotic distribution of eigenvalues and eigenfunctions for a multi point discontinuous Sturm Liouville problem. Electronic Journal of Differential Equations, 2016(131), 1-14. (Yayın No: 2934741)
38.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2016). Variational principles for spectral analysis of one Sturm Liouville problem with transmission conditions. Advances in Difference Equations, 2016(1), 1, Doi: 10.1186/s13662-016-0800-z (Yayın No: 2934718)
39.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2016). Qualitative analysis of eigenvalues and eigenfunctions of one boundary value transmission problem. Boundary Value Problems, 2016(1), 1-16., Doi: 10.1186/s13661-016-0589-4 (Yayın No: 2934633)
40.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ (2016). Spectrum of one BVP with discontinuities and spectral parameter in the boundary conditions. AIP Conference Proceedings, 1726(1), 20087, Doi: 10.1063/1.4945913 (Yayın No: 3078089)
41.MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2016). Generalized eigenfunctions of one Sturm Liouville system with symmetric jump conditions. AIP Conference Proceedings, 1726(1), 20086, Doi: 10.1063/1.4945912 (Yayın No: 3077933)
42.ŞEN ERDOĞAN,MUKHTAROV OKTAY,ORUÇOĞLU KAMİL (2016). Completeness of eigenfunctions of discontinuous Sturm Liouville problems. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science, 40(1), 1-8., Doi: 10.1007/s40995-016-0003-1 (Yayın No: 1696883)
43.ŞEN ERDOĞAN,MUKHTAROV O S (2016). Spectral Properties of Discontinuous Sturm Liouville Problems with a Finite Number of Transmission Conditions. Mediterranean Journal of Mathematics, 13(1), 153-170., Doi: 10.1007/s00009-014-0487-x (Yayın No: 1697688)
44.MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2015). Resolvent Operator and Spectrum of New Type Boundary Value Problems. Filomat, 29(7), 1671-1680. (Yayın No: 1695959)
45.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2015). Spectrum and Green s Function of a Many Interval Sturm Liouville Problem. Zeitschrift für Naturforschung A, 70(5), 301-308. (Yayın No: 1696603)
46.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2015). Eigenfunction expansion for Sturm Liouville problems with transmission conditions at one interior point. ACTA MATHEMATICA SCIENTIA, 35(3), 639-649. (Yayın No: 1696650)
47.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2015). Second order differential operators with interior singularity. Advances in Difference Equations, 26, Doi: 10.1186/s13662-015-0360-7 (Yayın No: 1696683)
48.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2014). Spectral theory of one perturbed boundary value problem with interior singularities. AIP Conference Proceedings, 1611(1), 283-289., Doi: 10.1063/1.4893848 (Yayın No: 1697741)
49.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2014). Completeness of one two interval boundary value problem with transmission conditions. Miskolc Mathematical Notes, 15(2), 293-303. (Yayın No: 1697710)
50.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2014). Spectrum of One Sturm Liouville Type Problem on Two Disjoint Intervals. Gen. Math. Notes, 21(1), 43-51. (Yayın No: 1076404)
51.MUKHTAROV OKTAY Sh,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2014). Transmission problems for the Sturm Liouville equation involving an abstract linear operator. AIP Conference Proceedings, 1611325-332., Doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.4893855 (Yayın No: 1697761)
52.MUHTAROV FAHREDDİN,AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2014). Spectral analysis of one boundary value transmission problem by means of Green s function. Electronic Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2(1), 64-71. (Yayın No: 436271)
53.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2014). New type Sturm Liouville problems in associated Hilbert spaces. J. Funct. Spaces Appl, , Doi: http://dx.doi.org/10.1155/2014/606815 (Yayın No: 1076403)
54.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2013). Green s Function Method for Self Adjoint Realization of Boundary Value Problems with Interior Singularities. Abstract and Applied Analysis, , Doi: http://dx.doi.org/10.1155/2013/503267 (Yayın No: 436024)
55.ALTINIŞIK NİHAT,KADAKAL MAHİR,MUHTAROĞLU OKTAY (2012). Asymptotic formulas for eigenfunctions of the Sturm Liouville problems with eigenvalue parameter in the boundary conditions. Kuwait Journal of Science and Engineering, 39(1), 1-17. (Yayın No: 435678)
56.MUHTAROV FAHREDDİN,MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR (2010). Fold completeness for discontinuous boundary value problem with spectral parameter in the boundary and transmissions conditions. Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb., Ser. Phys.-Tech. Math. Sci., 30(4), 123-128. (Yayın No: 435663)
57.KADAKAL MAHİR,MUHTAROĞLU OKTAY (2010). Eigenvalues and eigenfunctions of Sturm Liouville problem with two point discontinuities containing eigenparameter dependent boundary conditions. Scientia Magna, 6(4), 33-48. (Yayın No: 435640)
58.KANDEMİR MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY,YAKUBOV YAKOV Y (2009). Irregular Boundary Value Problems with Discontinuous Coefficients and the Eigenvalue Parameter. Mediterranean Journal of Mathematics, 6317-338. (Yayın No: 435906)
59.KANDEMİR MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY (2009). A method on solving irregular boundary value problems with transmission conditions. Kuwait Journal of Science Engineering, 36(2), 79-99. (Yayın No: 435927)
60.KADAKAL MAHİR,MUHTAROĞLU OKTAY (2007). Sturm Liouville problems with discontinuous in two points. Computers and Mathematics with applications, 54(11), 1367-1379. (Yayın No: 435629)
61.AKDOĞAN ZÜLFİGAR,DEMİRCİ MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY (2007). Green function of discontinuous boundary value problem with transmission conditions. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 14(30), 1719-1738. (Yayın No: 435352)
62.AKDOĞAN ZÜLFİGAR,DEMİRCİ MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY (2007). Normalized Eigenfunctions of Discontinuous Sturm Liouville Type Problem with Transmission Conditions. Applied Mathematical Sciences, 49(1), 2573-2591. (Yayın No: 435312)
63.MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR,ALTINIŞIK NİHAT (2006). Some spectral properties of discontinuous Sturm Liouville problem with containing eigenparameter one of boundary conditions. Journal of Applicable Differential Equations, 1(1), 95-108. (Yayın No: 435611)
64.KADAKAL MAHİR,MUHTAROĞLU OKTAY (2006). Discontinuous Sturm Liouville problems containing eigenparameter in the boundary conditions. Acta Mathematica Sinica, English Series, 22(5), 1519-1528. (Yayın No: 435576)
65.KADAKAL MAHİR,MUHTAROĞLU OKTAY (2006). Construction of Green Function of a Linear Differential Operator. Hadronic Journal, 29(1), 245-258. (Yayın No: 435588)
66.TUNÇ ERCAN,MUHTAROĞLU OKTAY (2005). Resolvent operator and selfadjointness of boundary value problems with transmission conditions. Journal of International Math., Game Theory and Algebra, 14(2), 89-99. (Yayın No: 435752)
67.MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR (2005). Some spectral Properties of one Sturm Liouville type problem with discontinuous weight. Siberian Mathematical Journal, 46(4), 681-694. (Yayın No: 435496)
68.AKDOĞAN ZÜLFİGAR,DEMİRCİ MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY (2005). Discontinuous Sturm Liouville Problems with Eigenparameter Dependent Boundary and Transmissions Conditions. Acta Applicandae mathematicae, 86329-344. (Yayın No: 435263)
69.MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR (2005). Some spectral properties of Sturm Liouville problem with transmission conditions. Iranian Journal of Science and Technology, 29(2), 229-245. (Yayın No: 435538)
70.AKDOĞAN ZÜLFİGAR,DEMİRCİ MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY (2005). Sturm Liouville Problems with eigendependent boundary and transmissions Conditions. Acta Mathematica Scientia, 25(4), 731-740. (Yayın No: 435232)
71.MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR (2005). On a Sturm Liouville type problem with discontinuıtıes in two points. Far East Journal of Applied Mathematics, 19(3), 337-352. (Yayın No: 435510)
72.MUHTAROĞLU OKTAY,TUNÇ ERCAN (2004). Eigenvalue problems for Sturm Liouville equation with transmission conditions. Israel Journal of Mathematics, 144367-380. (Yayın No: 435783)
73.MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR,FAHREDDİN S MUHTAROV (2004). Eigenvalues and normalized eigenfunctions of discontinuous Sturm Liouville problem with transmission conditions. Reports on Mathematical Physics, 54(1), 41-56. (Yayın No: 435444)
74.ALTINIŞIK NİHAT,KADAKAL MAHİR,MUHTAROĞLU OKTAY (2004). Eigenvalues and eigenfunctions of discontinuous Sturm Liouville problems with eigenparameter dependent boundary conditions. Acta Mathematica Hungarica, 102(1), 159-175. (Yayın No: 435427)
75.TUNÇ ERCAN,MUHTAROĞLU OKTAY (2004). Fundamental solutions and eigenvalues of one boundary value problem with transmission conditions. Applied Mathematics and Computation, 157347-355. (Yayın No: 435766)
76.MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR,FAHREDDİN S MUHTAROV (2004). On discontinous Sturm Liouville problems with transmission conditions. Journal of Mathematics of Kyoto Universitiy, 44(4), 779-798. (Yayın No: 435469)
77.DEMİRCİ MUSTAFA,AKDOĞAN ZÜLFİGAR,MUHTAROĞLU OKTAY (2004). Asymptotic behavior of eigenvalues and eigenfunctions of one discontinuous boundary value problem. Internatıonal Journal of Computational Cognition, 1(3), 101-113. (Yayın No: 435169)
78.MUHTAROV FAHREDDİN,KADAKAL MAHİR,MUHTAROĞLU OKTAY (2003). Boundary transmission problem for Sturm Liouville equation with discontinuous weight eigendependent boundary conditions. International Journal of Applied Mathematics, 12(3), 235-250. (Yayın No: 435413)
79.MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR,ALTINIŞIK NİHAT (2003). Eigenvalues and eigenfunctions of discontinuous Sturm Liouville problems with eigenparameter in the boundary conditions. Indian J. Pure appl. Math, 34(3), 501-516. (Yayın No: 435395)
80.KADAKAL MAHİR,MUHTAROV FAHREDDİN,MUHTAROĞLU OKTAY (2002). Green Function of one Discontinuous Boundary Value Problem with Transmission Conditions. Bulletin of Pure and Applied Sciences, 357(369), 21-2. (Yayın No: 435383)
81.MUHTAROĞLU OKTAY,KANDEMİR MUSTAFA,KURUOĞLU NURİ (2002). Distribution of Eigenvalues for the discontinuous boundary value problem with functional manypoint conditions. Israel Journal of Mathematics, 129143-156. (Yayın No: 435867)
82.MUHTAROĞLU OKTAY,KANDEMİR MUSTAFA (2002). Asymptotic behaviour of eigenvalues for the discontinuous boundary value problem with functional transmission conditions. Acta Mathematica Scientia, 22(3), 335-345. (Yayın No: 435883)
83.MUHTAROĞLU OKTAY,YAKUBOV SASUN (2002). Problems for ordinary differential equations with transission conditions. Applicable Analysis, 811033-1064. (Yayın No: 436004)
84.MUHTAROĞLU OKTAY,KANDEMİR MUSTAFA (2000). Asymptotic behaviour of eigenvalues for the discontinuous problem with functionals in the boundary conditions. Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences, Transactions of AS Azerbaijan, (4), 151-161. (Yayın No: 435844)
85.KANDEMİR MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY (2000). Asymptotic behaviour of eigenvalues of the functional manypoint boundary value problem with discontinuous coefficient. Bulletin of Pure and Applied Sciences, 19(2), 373-384. (Yayın No: 435806)
86.MUHTAROĞLU OKTAY,DEMİR HÜSEYİN (1999). Coerciveness of the discontinuous initial boundary value problem for parabolic equations. Israel Journal of Mathematics, 114239-252. (Yayın No: 435956)
87.MUHTAROĞLU OKTAY (1994). Discontinuous boundary value problem with spectral parameter in boundary conditions. Turkish Journal of Mathematics, 18183-192. (Yayın No: 435978)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ALTINIŞIK NİHAT,MUHTAROĞLU OKTAY (2003). Sınır şartlarında özdeğer parametre bulunduran süreksiz sınır değer probleminin özdeğerleri. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt.4, Sayı.2, 173-180, 2003, 4(2), 173-180. (Yayın No: 436193)
2.MUHTAROĞLU OKTAY (2002). Sınır şartlarının birinde özdeğer parametresi bulunduran süreksiz Sturm Liouville probleminin özfonksiyonları. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8(2), 219-226. (Yayın No: 436104)
3.MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR,ALTINIŞIK NİHAT (2002). Sınır Şartlarında Özdeğer Parametresi Bulunduran Süreksiz Sturm Liouville Probleminin Bazı Spectral Özellikleri. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 90-96. (Yayın No: 436163)
4.KADAKAL MAHİR,MUHTAROĞLU OKTAY (2000). Sabit Katsayılı Lineer Diferensiyel denklem ve Periyodik Sınır Şartlarının Ürettiği Diferensiyel Operatörün Green Fonksiyonu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 11(1), 39-48. (Yayın No: 436068)
5.MUKHTAROV OKTAY,KANDEMİR MUSTAFA (1999). Sınır Şartlarında Özdeğer Parametresi Bulunduran Bir Sınır Değer Probleminin Özdeğerlerinin Asimptotiği. I. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(3), 313-320. (Yayın No: 1698106)
6.MUKHTAROV OKTAY,ALTINIŞIK NİHAT (1999). Sınır Şartlarında Özdeğer Parametresi Bulunduran Süreksiz Katsayılı Sınır Değer Probleminin Bazı Spektral Özellikleri. I. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(3), 303-312. (Yayın No: 1698117)
7.MUKHTAROV OKTAY,ERTÜRK VEDAT SUAT,DEMİR HÜSEYİN (1999). Stability properties of the solution of parabolic type of equations by finite difference methods at mathematical physics. I. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(3), 367-378. (Yayın No: 1698138)
8.MUHTAROĞLU OKTAY (1996). Bir operatör diferensiyel sınır değer probleminin spektrumu. Sakarya University Journal of The Faculty of Arts and Sciences, 199-208. (Yayın No: 436058)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY (2018). Comparison theorems for one Sturm-Liouville problem with nonlocal boundary conditions. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4380442)
2.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2018). Green’s functions for two-interval Sturm-Liouville problems in direct sum space. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4380446)
3.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2015). MINIMIZATION PRINCIPLE OF EIGENVALUES AND RAYLEIGH QUOTIENTOF A BOUNDARY VALUE TRANSMISSION PROBLEM. The 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (Özet Bildiri) (Yayın No:2140098)
4.OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2017). Some Properties of Weak Eigenfunctions for one Sturm-Liouville Problem. International Symposium on Mathematical Methods in Engineering (Özet Bildiri) (Yayın No:3518999)
5.MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2017). Hilbert Space Formulation and Green Function of One Discontinuous Boundary Value Problem. International Symposium on Mathematical Methods in Engineering (Özet Bildiri) (Yayın No:3519003)
6.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2017). The Eigenvalue Problem with Interaction Conditions at One Interior Singular Point. International Symposium on Mathematical Methods in Engineering (Özet Bildiri) (Yayın No:3519005)
7.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ (2017). A Note on Discontinuous Sturm-Liouville Problems with Interface Conditions. International Symposium on Mathematical Methods in Engineering (Özet Bildiri) (Yayın No:3519001)
8.OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2018). Weak eigenfunctions of discontinuous second-order differential operators. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4380492)
9.MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2018). Rayleigh-Ritz Formula for Eigenvalues of The New Type Sturm-Liouville Problems. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4380539)
10.AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY (2018). Sturm-Liouville problems with nonlocal boundary conditions. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4380544)
11.AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY (2018). Two- Linked Boundary-Value Problems With İnterface Conditions. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4511124)
12.OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2016). Some basis spectral properties of two interval Sturm Liouville operators. The International Conference on Quantum Science and Applications (ICQSA-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2934854)
13.AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY (2016). Eigenvalue problems for Sturm Liouville operators with interface conditions. The International Conference on Quantum Science and Applications (ICQSA-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2934858)
14.OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2018). Operator-Pencil Treatment Of Sturm-Liouville Systems With Jump Conditions. EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-III (Özet Bildiri) (Yayın No:4380435)
15.MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2018). Lower Bound Estimation For Eigenvalues Of The Boundary Value Problem With Interaction conditions. EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-III (Özet Bildiri) (Yayın No:4380429)
16.AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY (2018). An alternative approach to discontinuous boundary value problems. EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-III (Özet Bildiri) (Yayın No:4380410)
17.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2018). Eigenfunction expansions associated with the discontinuous Schrödinger operators. EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-III (Özet Bildiri) (Yayın No:4380417)
18.YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2019). SOLUTION WITH ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD OF THE PROBLEM WITH CUBIC NONLINEARITY. 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5715572)
19.YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2019). APPROXIMATE SOLUTION OF THE PROBLEM WITH TRANSMISSION CONDITIONS THROUGH OF ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD. 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri KOngresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5715755)
20.YÜCEL MERVE,AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2018). Applying Adomian Decomposition Method to Solve Bratu Problem with Transmission Conditions. 7th International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modelling (Özet Bildiri) (Yayın No:4513729)
21.YÜCEL MERVE,AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2018). Solution of Boundary-Value-Transmission Problems by Applying Adomian Decomposition Method. 7th International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling (Özet Bildiri) (Yayın No:4513735)
22.OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2017). Riesz Basis Property of Weak Eigenfunctions for Boundary-Value Problem with Discontinuities at Two Interior Points. 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3518984)
23.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2017). On the solvability of one Sturm–Liouville problem with transmission conditions at one interior point. 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3518991)
24.MUHTAROV FAHREDDİN,KANDEMİR MUSTAFA,MUHTAROĞLU OKTAY (2017). Multi-point transmission problems for Sturm-Liouville equation with an abstract linear operator. 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3519064)
25.MUHTAROĞLU OKTAY (2017). Operator-Theoretic method for two-interval Sturm-Liouville problems with impulsive effects. 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3519067)
26.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ (2016). Spectrum of one BVP with discontinuities and spectral parameter in the boundary conditions. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES: ICANAS 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2934687)
27.MUHTAROĞLU OKTAY,KADAKAL MAHİR,AYDEMİR KADRİYE (2016). The resolvent operator of one BVP with interior singularities. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES: ICANAS 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2934692)
28.MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2016). Generalized eigenfunctions of one Sturm Liouville system with symmetric jump conditions. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES: ICANAS 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2934698)
29.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2016). Asymptotics eigenvalues for many interval Sturm Liouville problems. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES: ICANAS 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2934708)
30.YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2020). A new generalization of Differential Transform Method for solving transmission problems. Turkish Physical Society–36th International Physics Congress (TPS-36) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6555622)
31.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ (2017). Weak Eigenfunctıons of One Sturm-Liouville Problem with Jump Conditions. 3. International Conference on Science, Ecology and Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:3696067)
32.OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2017). On the Eigenvalues and Eigenfunctions of Boundary-Value-Transmission Problems. 3. International Conference on Science, Ecology and Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:3696070)
33.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2017). Selfadjoint Differential Operators Generated by a Class of Two-İnterval Boundary-Value Problems. 3. International Conference on Science, Ecology and Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:3696076)
34.OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2017). On the eigenvalues and eigenfunctions of boundary-value-transmission problems. 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology (ICONSETE’xx2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3847386)
35.MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2017). Sefadjoint differential operators generated by a class of two-interval boundary-value problems. 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology (ICONSETE’xx2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3847403)
36.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ (2017). Weak Eigenfunctıons of One Sturm-Liouville Problem with Jump Conditions,. 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology (ICONSETE’xx2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3847427)
37.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2019). Equiconvergence with Fourier series for non-classical Sturm–Liouville problems. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5811883)
38.AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY (2019). The principal eigenvalue and the principal eigenfunction of a boundary-value-transmission problem. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5812001)
39.MUHTAROĞLU OKTAY,ÇAVUŞOĞLU SEMİH,OLĞAR HAYATİ (2019). Numerical solution of one boundary value problem using finite difference method. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5812221)
40.OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2019). Shannon sampling theorem associated with discontinuous Sturm-Liouville problems. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2019) (Özet Bildiri) (Yayın No:5816832)
41.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2016). Green s functions for second order eigenvalue problems with interface conditions. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2934877)
42.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ (2016). On The Self Adjoint Representation of Discontinuous Sturm Liouville Differential Operator in the Direct Sum Space. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2934873)
43.OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2016). Basis Properties of Discontinuous Sturm Liouville Problems. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2934862)
44.MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2016). On the completeness of the eigenfunctions for one differential operator with jump conditions. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2934868)
45.MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2017). Rayleigh quaotient and rayleigh-ritz formula for multi-interval boundary-value problems. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3519008)
46.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2017). Discreteness of the spectrum of one boundary-value problem with interior singularities. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3519011)
47.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2017). A note on Sturm-Liouville problems and completeness of their eigenfunctions. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3519014)
48.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ (2017). Hilbert space method for Sturm-Liouville problems with interfaceconditions. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3519016)
49.YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2020). A NEW GENERALIZATION OF THE DTM FOR NONCLASSICAL TRANSMISSION PROBLEMS. MAS International European Conference on Mathematics-Engineerings-Natural and Medical Sciences-XIII (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6555661)
50.MUHTAROĞLU OKTAY,YÜCEL MERVE,MUHTAROV FAHREDDİN (2019). Solution of Initial Value Transmission Problems by Differential Transform Method. II. International Turkish World Engineering and Science Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5482313)
51.OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2016). Some properties of eigenvalues and generalized eigenvectors of one boundary value problem. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICAAM 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2934652)
52.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ (2016). Differential operator equations with interface conditions in modified direct sum spaces. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICAAM 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2934663)
53.MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROV Fahreddin (2016). Positiveness of second order differential operators with interior singularity. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICAAM 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2934675)
54.YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY (2019). Application of differential transform method and domain decomposition method for solving of one nonlinear boundary-value-transmission problem. Third International Conference of Mathematical Sciences (ICMS2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5812357)
55.YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY (2019). Application of Differential Transform Method andAdomian Decomposition Method for Solving ofone Nonlinear Boundary-Value-TransmissionProblem. International Conference of Mathematical Sciences (ICMS 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5333105)
56.AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY (2018). Some Properties Of Oscillation Solutions Of Sturm-Liouville Equation With Transmission Conditions. 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4510930)
57.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2018). Coercive solvability of many-interval Sturm-Liouville problems. 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4510941)
58.MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,KANDEMİR MUSTAFA,AYDEMİR KADRİYE (2018). Hilbert Space Method for Sturm-Liouville Problems with Discontinuities. 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4510947)
59.OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,Muhtarov Fahreddin,AYDEMİR KADRİYE (2018). Completeness of the Weak Eigenfunctions of one Boundary -Value - Transmission Problem. 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4510959)
60.YÜCEL MERVE,AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2018). Solving a Class of Transmission Problems by the Differential Transform Method. 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4511078)
61.MUHTAROĞLU OKTAY,KANDEMİR MUSTAFA,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2017). Riesz basis property of generalized eigenfunctions of a Sturm-Liouville problem with transmission conditions. 1st International Turkish World Engineering and Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3847335)
62.MUHTAROĞLU OKTAY,KANDEMİR MUSTAFA,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2017). Minimization principle for new type boundary value problems. 1st International Turkish World Engineering and Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3847366)
63.MUHTAROĞLU OKTAY,KANDEMİR MUSTAFA,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2017). Riesz basis property of generalized eigenfunctions of a Sturm-Liouville problem with transmission conditions. ”, I st International Turkish World Engineering and Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3696056)
64.MUHTAROĞLU OKTAY,KANDEMİR MUSTAFA,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2017). Minimization principle for new type boundary value problems. I st International Turkish World Engineering and Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3695779)
65.OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY (2015). Riesz basis property of generalized eigenfunctions for second order differential operators with discontinuities at two interior points. International Conference on Advancement in Mathematical Sciences (ICAMS 2015) (Özet Bildiri) (Yayın No:1698263)
66.OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2015). Completeness of Generalized Eigenfunctions for one Discontinuous Sturm Liouville Problem. International Conference on Advancement in Mathematical Sciences (ICAMS 2015), (Özet Bildiri) (Yayın No:1698256)
67.AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY (2015). Rayleigh quotient and minimization principle for discontinuous Sturm Liouville problems with transmission conditions. International Conference on Advancement in Mathematical Sciences (ICAMS 2015) (Özet Bildiri) (Yayın No:1698270)
68.YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2019). Solution of Initial Value Transmission Problem by the Adomian Decomposition Method. 3. International Conference on Mathematics, An Istanbul Meeting for World Mathematicians (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5128915)
69.YÜCEL MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2019). Solution of Third-order Boundary-Value-Transmission Problems by Differential Transform Method. 3. International Conference on Mathematics, An Istanbul Meeting for World Mathematicians (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5128917)
70.MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE (2019). The Rayleigh Principle for Transmission Problems. 3.International Conference on Mathematics: An Istanbul Meeting for World Mathematicians (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5693742)
71.OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2019). The Spectrum of New Type Boudary Value Problems. 3.International Conference on Mathematics: An Istanbul Meeting for World Mathematicians (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5693753)
72.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ (2019). Parseval and Carleman equalities for Sturm-Liouville problems under jump conditions. 3.International Conference on Mathematics: An Istanbul Meeting for World Mathematicians (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5693769)
73.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2019). The resolvent operator for two-interval Sturm-Liouville problems with eigenparameter depending transmission conditions. 3.International Conference on Mathematics: An Istanbul Meeting for World Mathematicians (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5693808)
74.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROV Fahreddin S,MUHTAROĞLU OKTAY (2015). Solvability of boundary value transmission problems by Green s function method. AIP Conference Proceedings (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1700628)
75.YÜCEL MERVE,AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2015). Solving a Class of Transmission Problems by the Differential Transform Method. ISAS 2018-Winter 2nd INternational Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5128918)
76.Mukhtarov Oktay (2015). Multiple completeness of root functions of transmission problem with a spectral parameter. 3. Azerbaycan Türkiye matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:434228)
77.Mukhtarov Oktay, Altınışık Nihat (2015). Sınır Şartlarında Özdeğer Parametresi Bulunduran Süreksiz Katsayılı Sınır Değer Probleminin Bazı Spektral Özellikleri. I. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, Fırat Üniversitesi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:434095)
78.Mukhtarov Oktay, Kandemir Mustafa (2015). Sınır şartlarında özdeğer parametre bulunduran bir sınır değer probleminin özdeğerlerinin asimptotiği. I. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:434109)
79.Akdoğan Zülfigar, Demirci Mustafa, Mukhtarov Oktay (2015). Discontinuous Sturm Liouville Problems with Eigenparameter Dependent Boundary and Transmissions Conditions. International workshop on Analysis and it’s Applications, Mersin (Özet Bildiri) (Yayın No:434186)
80.Mukhtarov Oktay, Olğar Hayati (2015). Denkleminde soyut lineer operatör bulunduran bir sınır değer probleminin özdeğerlerinin asimptotik davranışı. Türk Fizik Derneği XXVI. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum (Özet Bildiri) (Yayın No:434339)
81.Aydemir Kadriye, Olğar Hayati, Mukhtarov Oktay (2015). Soyut lineer operatörle etkilenmiş bir süreksiz Sturm Liouville probleminin bazı spektral özellikleri. TFD XXVII. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:434371)
82.Olğar Hayati, Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay (2015). Operator treatment in modified Hilbert spaces for new type boundary value problems. ATIM 2013 The Algerian – Turkish International Days On Mathematics (Özet Bildiri) (Yayın No:434513)
83.AYDEMİR KADRİYE,MUKHTAROV OKTAY (2015). Two interval Sturm Liouville differential operators in direct sum spaces. International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1698742)
84.OLĞAR HAYATİ,MUKHTAROV OKTAY Sh (2015). On the Riesz Basis Property of Eigenfunctions of One Boundary Value Problem with Transmission Conditions. International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1698729)
85.MUKHTAROV OKTAY Sh,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2015). Second Order Operator Differential Equations with Transmission Conditions. International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1698725)
86.AYDEMİR KADRİYE,ÇOĞAN MERVE,MUHTAROĞLU OKTAY (2015). Boundary Value Transmission Problems on Two Disjoint Intervals. 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1698715)
87.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2015). Second Order Differential Operators with Interior Singularity. 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1698325)
88.Olğar H, Aydemir K, Mukhtarov O Sh (2015). On eigenvalues and eigenfunctıons of a singular Sturm Liouville problem with interface conditions. XXXI. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1076416)
89.Aydemir K, Çoğan M, Mukhtarov O Sh (2015). Some results on transmission problem for Sturm Liouville equation. XXXI. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1076415)
90.Aydemir K, Olğar H, Mukhtarov O Sh (2015). A boundary value problem with auxiliary conditions at one poınt at ınteractıon. XXXI. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1076414)
91.Olğar H, Mukhtarov O Sh (2015). On the basis properties of eigenfunctions of a Sturm Liouville problem with interface conditions. Karatekin Mathematics Days (Özet Bildiri) (Yayın No:1076413)
92.Aydemir K, Mukhtarov O Sh (2015). On some spectral properties of a boundary transmission problem. Karatekin Mathematics Days (Özet Bildiri) (Yayın No:1076409)
93.Aydemir K, Muhtaroğlu O Sh, Eroğlu A (2015). Approximate calculation of eigenvalues and eigenfunctions of one discontinuous boundary value problem. Boundary Value Problems Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:1076408)
94.Mukhtarov Oktay, Çoğan Merve, aydemir Kadriye (2015). Tedirgenmiş bir Süreksiz Sturm Liouville Probleminin Özdeğerleri. Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:434709)
95.Aydemir Kadriye, Çoğan Merve, Mukhtarov Oktay (2015). Spectrum of one Boundary Value Problem with Singular Interior Point. Türk Fizik Derneği 30.Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:434693)
96.Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay (2015). Some Spectral Properties of one Boundary Value Problem with Interface Condıtıons. Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:434673)
97.Mukhtarov Oktay, Çoğan Merve, Aydemir Kadriye (2015). One BVP s Consisting of Differential Operator Equation and Boundary Transmission Conditions. II. Uluslararası Avrasya Matematik Bilimleri ve Uygulamaları Konferansı (IECMSA-2013) (Özet Bildiri) (Yayın No:434658)
98.Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay, Çoğan Merve (2015). Spectrum of a New Class Boundary Value Problems. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, II. Uluslararası Avrasya Matematik Bilimleri ve Uygulamaları Konferansı (IECMSA-2013) (Özet Bildiri) (Yayın No:434641)
99.Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay (2015). Selfadjoint Realization and Green s Function of One Boundary Value Problem with Singularities. II. Uluslararası Avrasya Matematik Bilimleri ve Uygulamaları Konferansı (IECMSA-2013), (Özet Bildiri) (Yayın No:434622)
100.Aydemir Kadriye, Mukhtarov oktay (2015). Spectral analysis of one Sturm Liouville problem with impulsive conditions. ATIM 2013 The Algerian – Turkish International Days On Mathematics (Özet Bildiri) (Yayın No:434563)
101.Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay (2015). Green s function method for selfadjoint realization of boundary value problems with interior singularities. ATIM 2013 The Algerian – Turkish International Days On Mathematics (Özet Bildiri) (Yayın No:434527)
102.Olğar Hayati, Mukhtarov Oktay (2015). Riesz Basis Property of Eigenfunctions of One Boundary Value Transmission Problem. , International Conference on Analysis and Applied Mathematics (ICAAM 2012) (Özet Bildiri) (Yayın No:434479)
103.Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay (2015). One Boundary Value Problem Perturbed by Abstract Linear Operator. , International Conference on Analysis and Applied Mathematics (ICAAM 2012) (Özet Bildiri) (Yayın No:434491)
104.Aydemir Kadriye, Olğar Hayati, Mukhtarov Oktay (2015). Some properties of one Sturm Liouville type problem with abstract linear operator. IV. Türk Dünyası Matematik Topluluğu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:434451)
105.Aydemir Kadriye, Olğar Hayati, Mukhtarov Oktay (2015). Some properties of Sturm Liouville Problems with transmission conditions. XXVIII. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:434428)
106.Akdoğan zülfigar, Demirci Mustafa, Mukhtarov Oktay (2015). Green function of discontinuous boundary value problem with transmission conditisions. International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005) (Özet Bildiri) (Yayın No:434307)
107.Suat Ertürk Vedat, Demir Hüseyin, Muhtarov Oktay (2015). Stability properties of the solution of parabolic type of equations by finite difference methods at mathematical physics. I. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:434072)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.OLĞAR HAYATİ,MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE (2016). Bir Sturm Liouville Probleminin Genelleştirilmiş Özfonksiyonlarının Tamlık Özellikleri. TMD XXIX. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2934886)
2.ŞEN ERDOĞAN,ORUÇOĞLU KAMİL,MUHTAROĞLU OKTAY (2013). Sturm Liouville Probleminin Rezolvent Operatörü ve Özfonksiyonları. 18. Ulusal Mekanik Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa (Özet Bildiri) (Yayın No:1698804)
3.Mukhtarov Oktay, Altınışık Nihat (2013). Sınır şartlarında özdeğer parametresi bulunduran süreksiz katsayılı sınır değer problemi. TMD XI. Ulusal Matematik Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta (Özet Bildiri) (Yayın No:423513)
4.Olğar Hayati, Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay (2013). Denkleminde soyut lineer operatör bulunduran bir sınır değer probleminin bazı spektral özellikleri. TMD XXIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri (Özet Bildiri) (Yayın No:424569)
5.OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2013). Bir Sturm Liouville Probleminin Özdeğerleri Üzerine. 14. Matematik Sempozyumu, Niğde Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:1698306)
6.OLĞAR HAYATİ,AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY (2013). Bir sınır değer geçiş probleminin rezolvent operatörü ve özfonksiyonlarının tamlığı üzerine. 14. Matematik Sempozyumu, Niğde Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:1698301)
7.AYDEMİR KADRİYE,MUHTAROĞLU OKTAY,OLĞAR HAYATİ (2013). İki noktalı bir Sturm Liouville Probleminin Green Fonksyonunun İnşaası. 14. Matematik Sempozyumu, Niğde Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:1698289)
8.MUHTAROĞLU OKTAY,AYDEMİR KADRİYE,OLĞAR HAYATİ (2013). Yeni bir Sturm Liouville Operatörünün Özdeğer ve Özfonksiyonları. 14. Matematik Sempozyumu, Niğde Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:1698284)
9.Olğar H, Aydemir K, Muhtaroğlu O (2013). Bir Diferensiyel Operatör Denklem İçin Sınır Değer Geçiş Problemi. 13. Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1076418)
10.Aydemir K, Olğar H, Muhtaroğlu O (2013). Üç Noktalı Bir Sturm Liouville Operatörünün Bazı Spektral Özellikleri. 13. Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1076417)
11.Olğar Hayati, Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay (2013). Denkleminde Soyut Lineer Operator Bulunduran Bir Süreksiz Sınır Değer Probleminin Spektrumu. VIII. Ankara Matematik Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:433726)
12.Akın Ömer, Kandemir Mustafa, Mukhtarov Oktay (2013). Süreksiz katsayılı eliptik deferensiyel operatör denklemler için çok noktalı ve geçiş şartlı sınır değer problemi. 11. Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:433882)
13.Aydemir Kadriye, Olğar Hayati, Mukhtarov Oktay (2013). Geçiş Şartları İçeren Bir Sınır Değer Probleminin Özfonksiyonlar Sisteminin Tamlık Özellikleri. XXVI. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:433811)
14.Olğar Hayati, Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay (2013). Soyut Lineer Operatör İçeren Bir Sınır Değer Geçiş Probleminin Özdeğerleri Üzerine. XXVI. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:433796)
15.Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay (2013). Bir Süreksiz Sturm Liouville Probleminin Özfonksiyonları için Asimptotik Formüller. XXVI. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:433777)
16.Aydemir Kadriye, Olğar Hayati, Mukhtarov Oktay (2013). Bir Yeni Sınıf Sınır Değer Geçiş Probleminin Bazı Özellikleri. VIII. Ankara Matematik Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:433754)
17.Aydemir Kadriye, Olğar Hayati, Mukhtarov Oktay (2013). Sınır şartlarında spektral parametre içeren bir sınır değer probleminin bazı özellikleri. 11. Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:433714)
18.Aydemir Kadriye, Olğar Hayati, Mukhtarov Oktay (2013). Süreksizlik şartları içeren bir regüler özdeğer problemi. Niğde Üniversitesi, XXV. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:433703)
19.Olğar Hayati, Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay (2013). Geçiş şartları içeren bir Sturm Liouville probleminin özfonksiyonlarının Riesz bazı oluşturması üzerine. VII. Ankara Matematik Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:433691)
20.Olğar Hayati, Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay (2013). Bir Genelleştirilmiş Sturm Liouville Probleminin Bazı Özellikleri. 6. Ankara Matematik Günleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:424655)
21.Mukhtarov Oktay, Çoğan Merve (2013). Bir sınır değer geçiş probleminin özdeğerlerinin asimptotik davranışları. 5. Ankara Matematik Günleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:424482)
22.Olğar Hayati, Mukhtarov Oktay (2013). Denkleminde lineer operatör bulunduran bir süreksiz Sturm Liouville probleminin özdeğerleri. Türk Matematik Derneği XXII. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:424176)
23.Aydemir Kadriye, Mukhtarov Oktay (2013). Denkleminde lineer operatör bulunduran bir sınır değer geçiş probleminin özdeğerleri. Türk Matematik Derneği XXII. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:424229)
24.Mukhtarov Oktay, Aydemir Kadriye, Olğar Hayati (2013). Soyut lineer operatörle etkilenmiş bir süreksiz Sturm Liouville probleminin özdeğerleri. 5. Ankara Matematik Günleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:424328)
25.Altınışık Nihat, Mukhtarov Oktay, Kadakal Mahir (2013). Sınır Şartlarında Özdeğer Parametresi Bulunduran Süreksiz Sturm Liouville Probleminin Özfonksiyonları. II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:423808)
26.Kandemir Mustafa, Mukhtarov Oktay (2013). Abel Basis of Root Functions of Regular Boundary Value Problems with Discontinuous Coefficient and Functional Many point Conditions. II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:423661)
27.Akdoğan Zülfigar, Mukhtarov Oktay, Demirci Mustafa (2013). Süreksiz Sturm Liouville probleminin özfonksiyonlarının seriye açılımı. XX. Ulusal Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:423965)
28.Kadakal Mahir, Mukhtarov Oktay (2013). Sınır şartlarının birinde özdeğer parametresi bulunduran parçalı sürekli katsayılı regüler sınır değer geçiş problemi. Palandöken Matematik Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:423145)
29.Kandemir Mustafa, Mukhtarov Oktay (2013). Özdeğer parametresi bulunduran süreksiz katsayılı irregüler sınır değer problemi. Palandöken Matematik Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:423255)
30.Mukhtarov Oktay, Kandemir Mustafa (2013). Bir Sınır Değer Probleminin Özdeğerlerinin asimptotiği. Balıkesir Üniversitesi Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:423014)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.DÖRDÜNCÜ MERTEBEDEN SÜREKSİZ KATSAYILI VE GEÇİŞ ŞARTLI BİR SINIR DEĞER PROBLEMİNİN İZOMORFİZM FREDHOLM VE KOERSİTİVLİĞİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 25.05.2016-29.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Süreksizlik şartları içeren bir diferensiyel operatörün bazı spektral özellikleri, Diğer (Ulusal), Yürütücü, 08.10.2012-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Geçiş şartları içeren bir Sturm Liouville probleminin genelleştirilmiş özfonksiyonlarının tamlık özelliği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 08.10.2012-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.GEÇİŞ ŞARTLI VE SÜREKSİZ KATSAYILI SINIR DEĞER PROBLEMİNİN ÖZDEĞERLERİ VE ÖZVEKTÖRLERİNİN DAĞILIMI, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.05.2015-15.11.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Soyut lineer operatörle etkilenmiş bir süreksiz Sturm Liouville probleminin özdeğerleri, Diğer (Ulusal), Yürütücü, 15.09.2008-14.09.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Bağlantı şartları ile verilmiş iki-aralıklı Sturm-Liouville operatörlerinin temel spektral özellikleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 21.05.2018-13.02.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Sınır-değer-geçiş problemlerinin Adomian Ayrışım Yöntemi ile çözümü, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 21.05.2018-13.02.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.Soyut lineer operatör içeren diferansiyel denklemlerin sınır geçiş şartları altında ürettiği bir sınır değer probleminin bazı spektral özellikleri, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 08.12.2009-07.12.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.Klasik Olmayan Bir Sınır-Değer Probleminin Bazı Spektral Özellikleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 20.06.2017-05.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
10.Sıçrama Şartlı Bir Sturm-Liouville Probleminin Zayıf Özfonksiyonları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 20.06.2017-05.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
11.Süreksizlik şartları içeren bir diferensiyel operatörün bazı spektral özellikleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 20.06.2012-02.02.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
12.Matematik fiziğin bazı güncel problemlerinin yeni spektral yöntemlerle incelenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
13.Sınır Şartlarında Özdeğer parametresi bulunduran süreksiz Sturm Liouville probleminin spektral özellikleri, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
14.Soyut lineer operatörle etkilenmiş bir süreksiz Sturm Liouville probleminin özdeğerleri, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2005BÖLÜM BAŞKANIGAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ,