GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ERDEM KANIŞLIž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Erdem KANIŞLI

Turhal Meslek Yüksekokulu / Muhasebe Ve Vergi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

erdem.kanisli@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Turhal Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Muhasebe Ve Vergi Bölümü 

Anabilim Dalı

Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2005- )

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Yl) (Tezli)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2006- )

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2000- 2004)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Mikro Ölçekli İşletmelerde Enerji Yatırımlarının Analizi: Tokat İli Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Muhasebe

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Meslek Yüksekokulu/ Muhasebe Ve Vergi Bölümü/ Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Pr., (2015- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Artova Meslek Yüksekokulu/ Muhasebe Ve Vergi Bölümü/ Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Pr., (2008- 2015)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Pazar Meslek Yüksekokulu/ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/ İşletme Yönetimi Pr., (2009- 2014)


İdari Görevler

verdiği dersler

İletişim, Önlisans, (2015-2016)

Mikro Ekonomi, Önlisans, (2015-2016)

Finansal Sistem Ve Vergileme, Önlisans, (2015-2016)

Mali Tablolar Analizi, Önlisans, (2015-2016)

Finansal Yönetim, Önlisans, (2015-2016)

Maliyet Muhasebesi, Önlisans, (2015-2016)

İşletme Yönetimi Iı, Önlisans, (2015-2016)

İşletme Yönetimi I, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KANIŞLI ERDEM, (2013). "Hedef Kitle Ve Paydaşlar İle İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya Gaziosmanpaşa Üniversitesi Goü Örneği", Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2), 69-78. (Yayın No: 1669526)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KANIŞLI ERDEM,BOZDOĞAN DOĞAN (2017). SANTİAGO İLKELERİ VE TÜRKİYE VARLIK FONU. 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3920260)

KANIŞLI ERDEM (2017). FİNANSAL YÖNETİMİN GELİŞİM VE DEĞİŞİMİNDE ETKİLİ OLAN UNSURLARA İLİŞKİN BİR SINIFLANDIRMA. I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3981163)

KANIŞLI ERDEM (2017). ULUSLARARASI İŞLETMELERDE PERFORMANS DEĞERLEME. I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3981004)

KANIŞLI ERDEM,BOZDOĞAN DOĞAN (2017). TÜRKİYE VARLIK FONU ÖNCESİNDE ULUSAL VARLIK FONLARININŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİKLERİNİ DEĞERLENDİRMEYÖNTEMLERİ. I. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3698907)

KANIŞLI ERDEM,BOZDOĞAN DOĞAN (2017). ULUSAL VARLIKFONLARINA GENEL BİRBAKIŞ: TÜRKİYE VENORVEÇ ÖRNEKLERİ. AL FARABI 1. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCİAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:3665909)

YÖRÜK NEVİN,KANIŞLI ERDEM Küresel Finansal Kriz Sonrası İstihdam Piyasası ve Önlemler. Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Sempozyum - V (Özet Bildiri) (Yayın No:1669512)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

BOZDOĞAN DOĞAN,KANIŞLI ERDEM,İLK ELİF Spor Kulüplerinin Yapısal Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: KOBİ’leşme. YÖNETİM VE EKONOMİBİLİMLERİ KONFERANSI(YEBKO-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3509657)

KARABAŞ SELMA,ONURLUBAŞ EBRU,KANIŞLI ERDEM,GÜRLER ARSLAN ZAFER Türkiye de Tarım Kesiminde Yoksulluğun Boyutu. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1669508)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Finansal Yönetim (2015)., KARACA SÜLEYMAN SERDAR,KANIŞLI ERDEM, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 155, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2009245)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2004-2004, Satış Temsilcisi, Citibank, Bankacılık Ürünleri Satış ve Pazarlaması, (Diğer)

2005-2005, Satış Temsilcisi, Kançul Turizm (Atlasjet / Etstur Güneydoğu Anadolu), , (Diğer)

2005-2007, Satış Geliştirme ve Hesap İşleri Müdürü, Tokkal Catering & Kafeterya, , (Diğer)

2008-2008, Müdür, İşDanış Eğitim ve Danışmanlık , , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:erdem.kanisli@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2005-
Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Yl) (Tezli)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2006-
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Mikro Ölçekli İşletmelerde Enerji Yatırımlarının Analizi: Tokat İli Örneği
Lisans
2000-2004
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU/ MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ/ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR.
Öğretim Görevlisi
2008-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU/ MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ/ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR.
Öğretim Görevlisi
2009-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/ İŞLETME YÖNETİMİ PR.


İdari GörevlerDersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2015-2016)İLETİŞİMTürkçe2
(2015-2016)MİKRO EKONOMİTürkçe2
(2015-2016)FİNANSAL SİSTEM VE VERGİLEMETürkçe2
(2015-2016)MALİ TABLOLAR ANALİZİTürkçe4
(2015-2016)FİNANSAL YÖNETİMTürkçe4
(2015-2016)MALİYET MUHASEBESİTürkçe4
(2015-2016)İŞLETME YÖNETİMİ IITürkçe2
(2015-2016)İŞLETME YÖNETİMİ ITürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KANIŞLI ERDEM (2013). HEDEF KİTLE VE PAYDAŞLAR İLE İLETİŞİM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GOÜ ÖRNEĞİ. SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, 5(2), 69-78. (Yayın No: 1669526)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KANIŞLI ERDEM,BOZDOĞAN DOĞAN (2017). SANTİAGO İLKELERİ VE TÜRKİYE VARLIK FONU. 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3920260)
2.KANIŞLI ERDEM,BOZDOĞAN DOĞAN (2017). ULUSAL VARLIKFONLARINA GENEL BİRBAKIŞ: TÜRKİYE VENORVEÇ ÖRNEKLERİ. AL FARABI 1. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCİAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:3665909)
3.KANIŞLI ERDEM (2017). FİNANSAL YÖNETİMİN GELİŞİM VE DEĞİŞİMİNDE ETKİLİ OLAN UNSURLARA İLİŞKİN BİR SINIFLANDIRMA. I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3981163)
4.KANIŞLI ERDEM (2017). ULUSLARARASI İŞLETMELERDE PERFORMANS DEĞERLEME. I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3981004)
5.KANIŞLI ERDEM,BOZDOĞAN DOĞAN (2017). TÜRKİYE VARLIK FONU ÖNCESİNDE ULUSAL VARLIK FONLARININŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİKLERİNİ DEĞERLENDİRMEYÖNTEMLERİ. I. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3698907)
6.YÖRÜK NEVİN,KANIŞLI ERDEM (2017). Küresel Finansal Kriz Sonrası İstihdam Piyasası ve Önlemler. Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Sempozyum - V (Özet Bildiri) (Yayın No:1669512)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.BOZDOĞAN DOĞAN,KANIŞLI ERDEM,İLK ELİF (2017). Spor Kulüplerinin Yapısal Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: KOBİ’leşme. YÖNETİM VE EKONOMİBİLİMLERİ KONFERANSI(YEBKO-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3509657)
2.KARABAŞ SELMA,ONURLUBAŞ EBRU,KANIŞLI ERDEM,GÜRLER ARSLAN ZAFER (2017). Türkiye de Tarım Kesiminde Yoksulluğun Boyutu. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1669508)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Finansal Yönetim (2015)., KARACA SÜLEYMAN SERDAR,KANIŞLI ERDEM, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 155, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 2009245)
Üniversite Dışı Deneyim

2008-2008MüdürİşDanış Eğitim ve Danışmanlık , , (Diğer)
2005-2005Satış TemsilcisiKançul Turizm (Atlasjet / Etstur Güneydoğu Anadolu), , (Diğer)
2005-2007Satış Geliştirme ve Hesap İşleri MüdürüTokkal Catering & Kafeterya, , (Diğer)
2004-2004Satış TemsilcisiCitibank, Bankacılık Ürünleri Satış ve Pazarlaması, (Diğer)