GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

AHMET İNANIRž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Ahmet İNANIR

İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ahmet.inanir52@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İlahiyat Fakültesi 

Bölüm

Temel İslam Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

İslam Hukuku Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İstanbul Üniversitesi (2000- 2008)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Sakarya Üniversitesi (1997- 2000)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Hukuku (Yl) (Tezli)

LİSANS, Marmara Üniversitesi (1992- 1997)

İlahiyat Fakültesi - İlahiyat Pr.

TEZLER

DOKTORA, "İbn Kemal’Xxin Fetvaları Işığında Osmanlı’Xxda İslam Hukuku", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

YÜKSEK LİSANS, "İslam Hukukunda Emek Şirketi", Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999

YABANCI DİLLER

İngilizce

Arapça

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - Temel İslam Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ Temel İslam Bilimleri Bölümü/ İslam Hukuku Anabilim Dalı, (2016- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi(2016- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü(2012- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümü(2012- 2012)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Hukuku Anabilim Dalı, (2016- Devam Ediyor)

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Pr., (2012- 2015)

Müdür, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Reşadiye Meslek Yüksekokulu, (2016- Devam Ediyor)

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, (2016- Devam Ediyor)

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü , Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Pr. (İö), (2013- 2015)

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü , Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Pr., (2012- 2015)

Farabi Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Pr. (İö), (2013- Devam Ediyor)

Farabi Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Pr., (2012- 2015)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Hukuku Anabilim Dalı, (2016- Devam Ediyor)

verdiği dersler

İslam Hukukunda Hüküm Çıkarma Yöntemleri, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Modern Fıkıh Metinleri, Yüksek Lisans, (2017-2018)

İslam Hukuku I, Lisans, (2017-2018)

İslam Hukuku I, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Bekir Sıtkı KARAZEHİR, "Kayseri Müftüsü Mesud Efendi'nin Mir'ât-I Mecelle'sinde "Kitâbü'd- Da'vâ"Nın Kaynaklarının Tespiti", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Hasan BAYRAK, "Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Ticari Hayatla İlgili Bazı Karar Ve Mütalaalarını Fıkhi Aaçıdan İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Mehmet YÜKSEL, "Faizsiz Bir Ekonomide Finansal Sözleşmeler (Doğuşu, Meşruiyeti Ve Fonksiyonu)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Hukuku Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Muhammed Emin AK, "İslâm Ceza Muhâkemesi Usûlünde İspat Vâsıtaları Ve Değişim", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2017

Editörlük

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ASOS, İSAM), Dergi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Matbaası, 01.07.2013

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Asos, Sobiad, isam, Acar index), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Rektörlük matbaası, 15.06.2019 - 30.06.2019

Uluslararası Geçmişten Günümüze Tokat’Ta İlmî Ve Kültürel Hayat Sempozyumu Bildiriler, Kitap, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 18.10.2018 - 20.10.2018

Yayın Kurulu Üyeliği (isam-asos-acar index), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Üniversite Yayınları, 02.01.2015 - 30.06.2015

Yayın Kurulu Üyeliği (isam-acar index-asos), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Üniversite Yayınları, 01.07.2015 - 31.12.2015

Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır: Kuruluşundan Günümüze Kadar Tokat Hisâriye Medresesi, Kitap, Editör, Sonçağ, 03.11.2019 - 20.11.2019

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

İNANIR AHMET, (2019). "Mezhepler Arasında İntikal Bağlamında Osmanlı’Da Teşeffu’ Ve Yasaklanmasına Dair Bazı Tespitler", Amasya İlahiyat Dergisi, (13), 9-49. (Yayın No: 5770933)

İNANIR AHMET, (2019). "Kazasker Manav İvaz Efendi’Nin “Furûku’L-Usûl” Adlı Risalesinin Tercümesi Ve Değerlendirilmesi", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (16), 47-74., Doi: www.orcid.org/0000-0001-8300-2682 (Yayın No: 5771104)

İNANIR AHMET, (2017). "İslâm Hukuk Düşüncesinde Bileşik (Mürekkep) Mâlî Sözleşmeler", International Journal Of Islamic Economics And Finance Studies, 3(1), 7-39. (Yayın No: 3771778)

İNANIR AHMET, (2017). "Sukukun Sözleşme Yapısı (Mürekkep, Karma Ve Kendine Özgü Olup Olmamasıbakımından)", Gaziosmanpaşa Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 25-50. (Yayın No: 4028751)

İNANIR AHMET, (2015). "Bir Akitte Akitlerin Birleşmesinin Hükmü Çağdaş Uygulamalara Temel Bir İnceleme Tercüme", Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(5), 299-328. (Yayın No: 1501732)

İNANIR AHMET, (2015). "Hakem Raporu", Gaziosmanpaşa Üniversitesilahiyat Fak. Dergisi, (Yayın No: 2322779)

İNANIR AHMET, (2015). "Hakem Raporu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyatfakültesi Dergisi, 3(1), (Yayın No: 2322626)

İNANIR AHMET, (2015). "İbn Ebi L İzz El Hanefi Ve Muhammed B Ali Es Senûsî Örneğinde Kuzey Afrika Da İctihad Hareketleri", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15(1), 149-175. (Yayın No: 1409572)

İNANIR AHMET, (2014). "Xvı Yüzyıl Osmanlı Fetvalarında Ahilik", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (36), 103-138. (Yayın No: 1352479)

İNANIR AHMET, (2013). "Ekmelüddinbâbertî Nin En Nüketü Z Zarîfetü Fî Tercîh İ Mezheb İ Ebî Hanife Adlı Risalesinin Metin Ve Tercümesi", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 0(21), 71-93. (Yayın No: 86767)

İNANIR AHMET, (2013). "İbn Bahâeddin İn Risâle Alâ Risâle Ali Çelebi Fi D Deverânve R Raks Adlı Risalesinin Tahkik Tercüme Ve Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 127-163. (Yayın No: 86801)

İNANIR AHMET, (2013). "Xvı Yüzyıl Osmanlı Fakih Ve Sûfîlerinin Semâ Raks Ve Devrân Tartışmalarında Lehte Ve Aleyhte Kullandıkları Hukûki Deliller Ve Değerlendirilmesi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(2), 237-269. (Yayın No: 1316994)

İNANIR AHMET, (2013). "İbn Ebi L İzz İn İttibâ Adlı Risalesi Bağlamında Ebu Hanife Ve Hanefi Mezhebi Örneğinde Taklide Dair Görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 225-260. (Yayın No: 86844)

İNANIR AHMET, (2012). "İbn Kemal İn Tabakâtü Lfukahâsı Ve Değerlendirilmesi", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20(37), 65-86. (Yayın No: 86605)

İNANIR AHMET, (2012). "İbn Kemal İn Risâle Fî Duhûliveledi L Bintfi L Mevkûf Ala Evlâdi L Evlâd Adlı Risalesi Bağlamında Osmanlı Vakıf Uygulamasında Vakf I Evlâd Meselesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 7(2), 44-62. (Yayın No: 86580)

İNANIR AHMET, (2012). "Ekmelüddinel Bâbertî Nin En Nüketü Z Zarîfetü Fi Tercihi Mezhebi Ebi Hanife Adlı Risalesi Bağlamındatürklerin Hanefîliği Tercih Gerekçeleri", İslâmî İlimler Dergisi, 7(2), 77-93. (Yayın No: 86650)

İNANIR AHMET, (2010). "Osmanlı Da Semâ Raks Ve Devrân Tartışmaları Bağlamında Şeyhülislâm Zenbilli Ali Cemâlî Efendi Ye İsnat Edilen Risale Fi Hakkı D Devrân Ve R Raks In Aidiyet Sorunu", Usûl İslam Araştırmaları Dergisi, (14), 155-178. (Yayın No: 86927)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

İNANIR AHMET (2019). CEMÂLEDDİN AKSARÂYÎ’NİN KİTÂBU REDDİ ŞERHİ MECMAİ’LBAHREYN ADLI REDDİYESİ BAĞLAMINDA HANEFİ MEZHEBİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ. İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ ve TAHAMMÜL AHLÂKI (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5805044)

İNANIR AHMET (2019). XVI. Yüzyıl Osmanlı Fetva Literatürüne Göre Ahilerin İşyerleriyle İlgili Karşılaştıkları Hukuki Sorunlar ve Çözümleri. IV. Uluslararası Ahilik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4677580)

İNANIR AHMET,HANİLÇE MURAT (2018). “Tercümetü’l-Merhum Osman Paşa el-Gâzî” adlı Arapça Biyografi Eserinin Tercümesi ve Tanıtımı. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tokat’xxta İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4677369)

İNANIR AHMET (2018). Birgivî Mehmed Efendi’ye İsnad Edilen “el-Kavlü’l-vasît beyne’l-ifrât ve’t-tefrît” adlı Risalenin Aidiyeti Üzerine Bir İnceleme. Balıkesirli Bir âlim İmam Birgivi Uluslararası Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4677305)

İNANIR AHMET (2018). “Helal ve Haram” Değerlerinin Öğretilmesinin Şiddet ve Sosyal Travmalarla Mücadeleye Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme. Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4677531)

İNANIR AHMET (2018). Tokat’a dair Bir Sakk Mecmûası Örneğinde XVII. Yüzyıl Osmanlı Devletinde Fetvaların Yargı Kararlarındaki Yeri. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tokat’xxta İlmi ve Kültürel Hayat (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4677398)

İNANIR AHMET (2017). Sema, Raks ve Devran Tartışmaları Bağlamında Osmanlı Düşüncesinde Mûsikî ve Meşrûiyeti. Geçmişten Günmüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4029806)

İNANIR AHMET (2017). Müeyyedzade Abdurrahman Efendi’nin Hayatı ve Osmanlı Hukuk Geleneğindeki Yeri. Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4030136)

İNANIR AHMET (2017). EKMELEDDİN EL-BÂBERTÎ’NİN “EN-NÜKETÜ’Z-ZARÎFETÜ FÎ TERCİH-İ MEZHEBİ EBÎ HANÎFE” ADLI RİSALESİ BAĞLAMINDA HANEFİLİĞİN ÖNEMİ VE TÜRKLER AÇISINDAN STRATEJİK DEĞERİ. IV. Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu (Hanefîlik-Mâturîdîlik) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3773093)

İNANIR AHMET (2017). TOKAT HİSÂRÎ MEDRESESİ VAKFİYESİ ÖRNEĞİNDE OSMANLI MEDRESELERİNİN HUKUKÎ TEMELLERİ VE FİNANSMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Uluslararası Osmanlı Medreseleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4029596)

BAHADIR MUHAMMET,EROĞLU İLHAN,İNANIR AHMET (2017). The Welfare Paradıgm in The Islamıc Economıcs Wıth The Pareto Optımum Framework. Islamıc Economy, Fınance and Ethıcs (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3521876)

BAHADIR MUHAMMET,EROĞLU İLHAN,İNANIR AHMET (2017). Pareto Optimumu Çerçevesinde İslam Ekonomisinde Refah Anlayışı. ISEFE 2017 (International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3523362)

İNANIR AHMET (2016). Cemâleddin Aksarâyî nin Fıkıh İlmine Katkıları. I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3042696)

İNANIR AHMET (2016). Sukukun Sözleşme Yapısı. IJCIEF 2016 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3040095)

İNANIR AHMET (2015). XVI Yüzyıl Osmanlı Devleti nde Fetvanın Yeri ve Günümüz Osmanlı Araştırmaları Bakımından Kaynak Değeri. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi’ne (14-17 Ekim 2015) (Özet Bildiri) (Yayın No:1500328)

İNANIR AHMET (2015). İslâm Hukuk Düşüncesinde Bileşik Mürekkep Mâlî Sözleşmeler ve Çağdaş Finansman Yöntemlerindeki Uygulamaları. International Congress on Islamic Economics and Finance (Özet Bildiri) (Yayın No:2025888)

İNANIR AHMET,AÇIKEL ALİ TOKAT HİSÂRİYE MEDRESESİ KİTÂBESİNE DAİR EPİGRAFİK BİR İNCELEME. TÜRK-İSLAM SANATLARINDA EPİGRAFİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5813274)

İNANIR AHMET Şeyhülislâm İbn Kemal’e (ö. 940/1534) İsnat Edilen “Furûku’l-usûl” Adlı Eserin Aslında Alanyalı Kazasker İvaz Efendi’ye (ö. 994/1586) Ait Olduğuna Dair Bir İnceleme. Uluslararası Antalya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4677754)

İNANIR AHMET I EkmeleddinBâbertî nin en Nüketü z zarîfe fi tercihi l mezhebi Ebî Hanife Adlı Risalesinin Tahkik Tercüme ve Değerlendirilmesi. Uluslararası Bâbertî Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:87389)

İNANIR AHMET Şeyhülislam İbn Kemal in Fetvalarında Ahilikle ilgili Hukuki Sorunlar ve Çözümleri. II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:86987)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

İNANIR AHMET (2015). Danişmendliler Döneminde Dini ve İlmî Faaliyetlerve Anadolu ya Gelen İlk Fakihler. Danişmendliler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2034869)

İNANIR AHMET (2015). Tokatlı Meşhur Şeyhülislâm İbn Kemal in Risale ve Fetvalarına Göre XVI Yüzyıl Ortalarında Finansman Yolları. II. Tokat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1409658)

Ahmet İNANIR, Turgay ÖZKAN (2015). Kaynak Oluşturma ve Kullanma Bakımından Şehit Abdullah Ömür İlköğretim Okulu Örneği. İGEDER III. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:87447)

İNANIR AHMET (2014). Tokatlı Şeyhülislâm İbn Kemal Panel in Vakıflar BağlOsmanlı Hukukuna Katkıları. Tokatın Yetiştirdiği İlim ve Fikir Önderlerinden Şeyhülislâm İbn Kemal'i Anlamak (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1409668)

İNANIR AHMET Osmanlı Hukukunun Kaynakları ve Değişim. Osmanlı’da Bilgi ve Tecrübenin İntikali Çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:4677792)

İNANIR AHMET İslam Tarihi Açısından Mekke nin Fethi ve Önemi. İslam Tarihi Açısından Mekke'nin Fethi ve Önemi (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1500668)

İNANIR AHMET Şeyhülislâm İbn Kemal in Hakikat Arayışı. Ömrünü Kur'an'a Adamış Tokat'lı Âlimler (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1500602)

İNANIR AHMET Din Eğitim ve Öğretiminin Güncel Meseleleri ve etkili Öğretmenlik Tecrübeleri. Din Eğitim ve Öğretiminin Güncel Meseleleri, Karşılaşılan Sorunlar ve etkili Öğretmenlik Tecrübeleri (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1500582)

İNANIR AHMET Ekmeğin Geleneğimizdeki Yeri ve İsrafın Dini Boyutu. İsraf Etme İkram Et (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1500766)

İNANIR AHMET Fetvaları Işığında Tokatlı Şeyhülislam İbn Kemal in Osmanlı Hukukuna Katkıları ve Şia ya Dair Fetvası. Tokat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:87417)

İNANIR AHMET,KASAP Ali Cami Merkezli Hayat. III. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu, İstanbul (Özet Bildiri) (Yayın No:87470)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Arap Dünyasında Gazi Osman Paşa (2018)., İNANIR AHMET,HANİLÇE MURAT, Lotus Yay., Sayfa Sayısı: 147, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4637620)

İslam Hukuk Düşüncesinde İctihad İttiba Ve Taklid Tartışmaları (2016)., İNANIR AHMET, Lotus Yayın Grubu Otorite Kitap, Sayfa Sayısı: 174, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3041786)

Şeyhülislâm İbn Kemal İn Fetvaları Işığında Osmanlı Da İslam Hukuku (2015)., İNANIR AHMET, Gece Kitaplığı, Sayfa Sayısı: 423, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1317017)

İslam Hukukunda Bileşik Mürekkeb Mâlî Sözleşmeler Ve Çağdaş Finansman Yöntemlerindeki Uygulamalar (2015)., İNANIR AHMET, Gece Kitaplığı, Sayfa Sayısı: 315, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 1501763)

Şeyhülislâm İbn Kemal İn Fetvaları Işığında Kanuni Devrinde Osmanlı Da Hukuki Hayat (2011)., İNANIR AHMET, Osav, Sayfa Sayısı: 242, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 73600)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır Tokat Hisâriye Medresesi Kuruluşundan Günümüze (2019)., İNANIR AHMET,AÇIKEL ALİ,KORKMAZ SEFER, Sonçağ, Editör: Ali Açıkel, Ahmet İnanır, Sayfa Sayısı: 240, ISBN: 978-625-7000-15-4, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5804915)

Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır Tokat Hisâriye Medresesi (2019)., AÇIKEL ALİ,İNANIR AHMET,HANİLÇE MURAT, Sonçağ Akademi Yayını, Editör: Ali Açıkel, Ahmet İnanır, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: 978-625-7000-15-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5693231)

Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır Tokat Hisâriye Medresesi Kuruluşundan Günümüze (2019)., İNANIR AHMET, Sonçağ Yay., Editör: Ali Açıkel, Ahmet İnanr, Sayfa Sayısı: 240, ISBN: 978-625-7000-15-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5804503)

Balıkesirli Bir İslam Âlimi İmam Birgivî (2019)., İNANIR AHMET, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yay., Editör: Mehmet Bayyiğit, Mehmet Özkan, Ahmet Ali Çanakcı, Asem Hamdy Abdelghany, Sayfa Sayısı: 795, ISBN: 978-605-80945-5-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5812785)

Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır Tokat Hisâriye Medresesi Kuruluşundan Günümüze (2019)., İNANIR AHMET, Sonçağ, Editör: Ali Açıkel, Ahmet İnanır, Sayfa Sayısı: 240, ISBN: 978-625-7000-15-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5804721)

İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü Ve Tahammül Ahlâkı (2019)., İNANIR AHMET, Ensar Yay., Editör: Mahsum Aytepe, Teceli Karasu, Sayfa Sayısı: 621, ISBN: 978-605-7619-53-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5805526)

Osmanlı Medreseleri Eğitim, Yönetim Ve Finansman (2018)., İNANIR AHMET, Mahya Yay., Editör: Fuat Aydın, Sayfa Sayısı: 600, ISBN: 978-605-5222-71-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4637856)

Kadın Ve Aile (2018)., İNANIR AHMET, Otto Yay., Editör: Emine Öğük, Sayfa Sayısı: 350, ISBN: 978-605-82919-7-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4637811)

Çeşitli Yönleriyle Hz. Muhammed (2017)., YILMAZ HÜSEYİN, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Editör: Recep Çetintaş, Anar Gafarov, İbrahim Türkoğlu, Sayfa Sayısı: 266, ISBN: 978-605-84301-8-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3518970)

İslami Perspektifte İktisadi Yaklaşımlar (2017)., BAYRAM ENVER,BAHADIR MUHAMMET,YÜCE MEHMET,AŞKIN ELİF ÖZLEM,İNANIR AHMET,YILMAZ GENÇ SEMA,ATAR ABDULKADİR,KEKEVİ SERKAN,EROĞLU İLHAN,YÜKSEL OKTAY ELİF,KANTARCI HASAN BÜLENT, Ekin Yay, Editör: İlhan Eroğlu, Yusuf Temür, Serkan Kekevi, Sayfa Sayısı: 360, ISBN: 978-605-327-588-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4031728)

İslami Persperspektifte İktisadi Yaklaşımlar (2017)., BAHADIR MUHAMMET,EROĞLU İLHAN,İNANIR AHMET, Ekin Yayınevi, Editör: İlhan Eroglu, Yusuf Temür, Ve Serkan Kekevi, Sayfa Sayısı: 367, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3869942)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Yaşlı Bakım Programı Mesleki Beceri Laboratuvarı Kurulması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 09.11.2016-29.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İBN İZZ EL HANEFİ VE MUHAMMED ES SENÛSÎ ÖRNEĞİNDE KUZEY AFRİKA DA İCTİHAT HAREKETLERİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 02.05.2014-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Gaziosmapaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesine Kitap Alımı", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.10.2014-08.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1998-2008, Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, DKAB Öğretmeni, (Diğer)

2008-2011, Müdür Yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı, İdareci, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ahmet.inanir52@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2000-2008
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri (Dr)

Tez Adı:İbn Kemal’Xxin Fetvaları Işığında Osmanlı’Xxda İslam Hukuku
Yüksek Lisans
1997-2000
Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Hukuku (Yl) (Tezli)

Tez Adı:İslam Hukukunda Emek Şirketi
Lisans
1992-1997
Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Pr.Akademik Görevler

Doçent
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
Doçent
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Yardımcı Doçent
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Yardımcı Doçent
2012-2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Müdür
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
Anabilim Dalı Başkanı
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Farabi Koordinatörü
2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü
2013-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü
2012-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Farabi Koordinatörü
2012-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği
2012-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)İSLAM HUKUKU ITürkçe4
(2017-2018)İSLAM HUKUKU ITürkçe2
Yüksek Lisans
(2017-2018)İSLAM HUKUKUNDA HÜKÜM ÇIKARMA YÖNTEMLERİTürkçe3
(2017-2018)MODERN FIKIH METİNLERİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Muhammed Emin AK, (2017)., "İslâm Ceza Muhâkemesi usûlünde ispat vâsıtaları ve değişim", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Hasan BAYRAK, (2019)., "Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun ticari hayatla ilgili bazı karar ve mütalaalarını fıkhi aaçıdan incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Mehmet YÜKSEL, (2019)., "Faizsiz bir ekonomide finansal sözleşmeler (Doğuşu, meşruiyeti ve fonksiyonu)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Bekir Sıtkı KARAZEHİR, (2020)., "KAYSERİ MÜFTÜSÜ MESUD EFENDİ'NİN MİR'ÂT-I MECELLE'SİNDE "KİTÂBÜ'D- DA'VÂ"NIN KAYNAKLARININ TESPİTİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır: Kuruluşundan Günümüze Kadar Tokat Hisâriye Medresesi, Kitap, Editör, Sonçağ, 03.11.2019 - 20.11.2019
2.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilahiyat fakültesi Dergisi(Asos, Sobiad, isam, Acar index), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Rektörlük matbaası, 15.06.2019 - 30.06.2019
3.Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
4.Uluslararası Geçmişten Günümüze Tokat’ta İlmî ve Kültürel Hayat Sempozyumu Bildiriler, Kitap, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 18.10.2018 - 20.10.2018
5.Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(ASOS, İSAM), Dergi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Matbaası, 01.07.2013
6.Gaziosmanpaşa üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası
7.Yayın Kurulu Üyeliği(isam-asos-acar index), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Üniversite Yayınları, 02.01.2015 - 30.06.2015
8.Yayın kurulu Üyeliği(isam-acar index-asos), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Üniversite Yayınları, 01.07.2015 - 31.12.2015


Eserler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.İNANIR AHMET (2019). Mezhepler Arasında İntikal Bağlamında Osmanlı’da Teşeffu’ ve Yasaklanmasına Dair Bazı Tespitler. Amasya İlahiyat Dergisi, (13), 9-49. (Yayın No: 5770933)
2.İNANIR AHMET (2019). Kazasker Manav İvaz Efendi’nin “Furûku’l-Usûl” Adlı Risalesinin Tercümesi ve Değerlendirilmesi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (16), 47-74., Doi: www.orcid.org/0000-0001-8300-2682 (Yayın No: 5771104)
3.İNANIR AHMET (2017). İslâm Hukuk Düşüncesinde Bileşik (Mürekkep) Mâlî Sözleşmeler. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 3(1), 7-39. (Yayın No: 3771778)
4.İNANIR AHMET (2017). Sukukun Sözleşme Yapısı (Mürekkep, Karma Ve Kendine Özgü Olup OlmamasıBakımından). Gaziosmanpaşa Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 25-50. (Yayın No: 4028751)
5.İNANIR AHMET (2015). Bir Akitte Akitlerin Birleşmesinin Hükmü Çağdaş Uygulamalara Temel Bir İnceleme Tercüme. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(5), 299-328. (Yayın No: 1501732)
6.İNANIR AHMET (2015). Hakem raporu. Gaziosmanpaşa Üniversitesİlahiyat Fak. Dergisi, (Yayın No: 2322779)
7.İNANIR AHMET (2015). Hakem Raporu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyatFakültesi Dergisi, 3(1), (Yayın No: 2322626)
8.İNANIR AHMET (2015). İbn Ebi l İzz el Hanefi ve Muhammed b Ali es Senûsî Örneğinde Kuzey Afrika da İctihad Hareketleri. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15(1), 149-175. (Yayın No: 1409572)
9.İNANIR AHMET (2014). XVI Yüzyıl Osmanlı Fetvalarında Ahilik. Ondokuz Mayıs ÜNiversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi, (36), 103-138. (Yayın No: 1352479)
10.İNANIR AHMET (2013). EkmelüddinBâbertî nin en Nüketü z zarîfetü fî tercîh i mezheb i Ebî Hanife Adlı Risalesinin Metin ve Tercümesi. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 0(21), 71-93. (Yayın No: 86767)
11.İNANIR AHMET (2013). İbn Bahâeddin in Risâle alâ risâle Ali Çelebi fi d deverânve r raks Adlı Risalesinin Tahkik Tercüme Ve Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 127-163. (Yayın No: 86801)
12.İNANIR AHMET (2013). XVI Yüzyıl Osmanlı Fakih Ve Sûfîlerinin Semâ Raks ve Devrân Tartışmalarında Lehte ve Aleyhte Kullandıkları Hukûki Deliller ve Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(2), 237-269. (Yayın No: 1316994)
13.İNANIR AHMET (2013). İbn Ebi l İzz in İttibâ Adlı Risalesi Bağlamında Ebu Hanife ve Hanefi Mezhebi Örneğinde Taklide Dair Görüşleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 225-260. (Yayın No: 86844)
14.İNANIR AHMET (2012). İbn Kemal in Tabakâtü lFukahâsı ve Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20(37), 65-86. (Yayın No: 86605)
15.İNANIR AHMET (2012). İbn Kemal in Risâle fî duhûliveledi l bintfi l mevkûf ala evlâdi l evlâd Adlı Risalesi Bağlamında Osmanlı Vakıf Uygulamasında Vakf ı Evlâd Meselesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 7(2), 44-62. (Yayın No: 86580)
16.İNANIR AHMET (2012). Ekmelüddinel Bâbertî nin en Nüketü z zarîfetü fi tercihi mezhebi Ebi Hanife Adlı Risalesi BağlamındaTürklerin Hanefîliği Tercih Gerekçeleri. İslâmî İlimler Dergisi, 7(2), 77-93. (Yayın No: 86650)
17.İNANIR AHMET (2010). Osmanlı da Semâ Raks ve Devrân Tartışmaları Bağlamında Şeyhülislâm Zenbilli Ali Cemâlî Efendi ye İsnat Edilen Risale fi hakkı d devrân ve r raks ın Aidiyet Sorunu. Usûl İslam Araştırmaları Dergisi, (14), 155-178. (Yayın No: 86927)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BAHADIR MUHAMMET,EROĞLU İLHAN,İNANIR AHMET (2017). The Welfare Paradıgm in The Islamıc Economıcs Wıth The Pareto Optımum Framework. Islamıc Economy, Fınance and Ethıcs (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3521876)
2.İNANIR AHMET (2017). Sema, Raks ve Devran Tartışmaları Bağlamında Osmanlı Düşüncesinde Mûsikî ve Meşrûiyeti. Geçmişten Günmüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4029806)
3.BAHADIR MUHAMMET,EROĞLU İLHAN,İNANIR AHMET (2017). Pareto Optimumu Çerçevesinde İslam Ekonomisinde Refah Anlayışı. ISEFE 2017 (International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3523362)
4.İNANIR AHMET (2015). İslâm Hukuk Düşüncesinde Bileşik Mürekkep Mâlî Sözleşmeler ve Çağdaş Finansman Yöntemlerindeki Uygulamaları. International Congress on Islamic Economics and Finance (Özet Bildiri) (Yayın No:2025888)
5.İNANIR AHMET (2019). CEMÂLEDDİN AKSARÂYÎ’NİN KİTÂBU REDDİ ŞERHİ MECMAİ’LBAHREYN ADLI REDDİYESİ BAĞLAMINDA HANEFİ MEZHEBİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ. İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ ve TAHAMMÜL AHLÂKI (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5805044)
6.İNANIR AHMET,HANİLÇE MURAT (2018). “Tercümetü’l-Merhum Osman Paşa el-Gâzî” adlı Arapça Biyografi Eserinin Tercümesi ve Tanıtımı. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tokat’xxta İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4677369)
7.İNANIR AHMET (2018). Tokat’a dair Bir Sakk Mecmûası Örneğinde XVII. Yüzyıl Osmanlı Devletinde Fetvaların Yargı Kararlarındaki Yeri. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tokat’xxta İlmi ve Kültürel Hayat (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4677398)
8.İNANIR AHMET (2018). Birgivî Mehmed Efendi’ye İsnad Edilen “el-Kavlü’l-vasît beyne’l-ifrât ve’t-tefrît” adlı Risalenin Aidiyeti Üzerine Bir İnceleme. Balıkesirli Bir âlim İmam Birgivi Uluslararası Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4677305)
9.İNANIR AHMET (2015). XVI Yüzyıl Osmanlı Devleti nde Fetvanın Yeri ve Günümüz Osmanlı Araştırmaları Bakımından Kaynak Değeri. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi’ne (14-17 Ekim 2015) (Özet Bildiri) (Yayın No:1500328)
10.İNANIR AHMET (2019). XVI. Yüzyıl Osmanlı Fetva Literatürüne Göre Ahilerin İşyerleriyle İlgili Karşılaştıkları Hukuki Sorunlar ve Çözümleri. IV. Uluslararası Ahilik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4677580)
11.İNANIR AHMET (2016). Cemâleddin Aksarâyî nin Fıkıh İlmine Katkıları. I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3042696)
12.İNANIR AHMET (2018). “Helal ve Haram” Değerlerinin Öğretilmesinin Şiddet ve Sosyal Travmalarla Mücadeleye Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme. Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4677531)
13.İNANIR AHMET (2017). TOKAT HİSÂRÎ MEDRESESİ VAKFİYESİ ÖRNEĞİNDE OSMANLI MEDRESELERİNİN HUKUKÎ TEMELLERİ VE FİNANSMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Uluslararası Osmanlı Medreseleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4029596)
14.İNANIR AHMET (2017). Müeyyedzade Abdurrahman Efendi’nin Hayatı ve Osmanlı Hukuk Geleneğindeki Yeri. Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4030136)
15.İNANIR AHMET (2017). EKMELEDDİN EL-BÂBERTÎ’NİN “EN-NÜKETÜ’Z-ZARÎFETÜ FÎ TERCİH-İ MEZHEBİ EBÎ HANÎFE” ADLI RİSALESİ BAĞLAMINDA HANEFİLİĞİN ÖNEMİ VE TÜRKLER AÇISINDAN STRATEJİK DEĞERİ. IV. Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu (Hanefîlik-Mâturîdîlik) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3773093)
16.İNANIR AHMET (2016). Sukukun Sözleşme Yapısı. IJCIEF 2016 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3040095)
17.İNANIR AHMET,AÇIKEL ALİ (2016). TOKAT HİSÂRİYE MEDRESESİ KİTÂBESİNE DAİR EPİGRAFİK BİR İNCELEME. TÜRK-İSLAM SANATLARINDA EPİGRAFİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5813274)
18.İNANIR AHMET (2016). Şeyhülislâm İbn Kemal’e (ö. 940/1534) İsnat Edilen “Furûku’l-usûl” Adlı Eserin Aslında Alanyalı Kazasker İvaz Efendi’ye (ö. 994/1586) Ait Olduğuna Dair Bir İnceleme. Uluslararası Antalya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4677754)
19.İNANIR AHMET (2016). I EkmeleddinBâbertî nin en Nüketü z zarîfe fi tercihi l mezhebi Ebî Hanife Adlı Risalesinin Tahkik Tercüme ve Değerlendirilmesi. Uluslararası Bâbertî Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:87389)
20.İNANIR AHMET (2016). Şeyhülislam İbn Kemal in Fetvalarında Ahilikle ilgili Hukuki Sorunlar ve Çözümleri. II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:86987)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.Ahmet İNANIR, Turgay ÖZKAN (2015). Kaynak Oluşturma ve Kullanma Bakımından Şehit Abdullah Ömür İlköğretim Okulu Örneği. İGEDER III. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:87447)
2.İNANIR AHMET (2014). Tokatlı Şeyhülislâm İbn Kemal Panel in Vakıflar BağlOsmanlı Hukukuna Katkıları. Tokatın Yetiştirdiği İlim ve Fikir Önderlerinden Şeyhülislâm İbn Kemal'i Anlamak (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1409668)
3.İNANIR AHMET (2015). Danişmendliler Döneminde Dini ve İlmî Faaliyetlerve Anadolu ya Gelen İlk Fakihler. Danişmendliler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2034869)
4.İNANIR AHMET (2015). Tokatlı Meşhur Şeyhülislâm İbn Kemal in Risale ve Fetvalarına Göre XVI Yüzyıl Ortalarında Finansman Yolları. II. Tokat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1409658)
5.İNANIR AHMET (2015). Osmanlı Hukukunun Kaynakları ve Değişim. Osmanlı’da Bilgi ve Tecrübenin İntikali Çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:4677792)
6.İNANIR AHMET (2015). İslam Tarihi Açısından Mekke nin Fethi ve Önemi. İslam Tarihi Açısından Mekke'nin Fethi ve Önemi (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1500668)
7.İNANIR AHMET (2015). Şeyhülislâm İbn Kemal in Hakikat Arayışı. Ömrünü Kur'an'a Adamış Tokat'lı Âlimler (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1500602)
8.İNANIR AHMET (2015). Din Eğitim ve Öğretiminin Güncel Meseleleri ve etkili Öğretmenlik Tecrübeleri. Din Eğitim ve Öğretiminin Güncel Meseleleri, Karşılaşılan Sorunlar ve etkili Öğretmenlik Tecrübeleri (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1500582)
9.İNANIR AHMET (2015). Ekmeğin Geleneğimizdeki Yeri ve İsrafın Dini Boyutu. İsraf Etme İkram Et (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1500766)
10.İNANIR AHMET (2015). Fetvaları Işığında Tokatlı Şeyhülislam İbn Kemal in Osmanlı Hukukuna Katkıları ve Şia ya Dair Fetvası. Tokat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:87417)
11.İNANIR AHMET,KASAP Ali (2015). Cami Merkezli Hayat. III. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu, İstanbul (Özet Bildiri) (Yayın No:87470)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Arap Dünyasında Gazi Osman Paşa (2018)., İNANIR AHMET,HANİLÇE MURAT, Lotus Yay., Sayfa Sayısı: 147, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4637620)
2.İslam Hukuk Düşüncesinde İctihad ittiba ve Taklid Tartışmaları (2016)., İNANIR AHMET, Lotus Yayın Grubu Otorite Kitap, Sayfa Sayısı: 174, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3041786)
3.Şeyhülislâm İbn Kemal in Fetvaları Işığında Osmanlı da İslam Hukuku (2015)., İNANIR AHMET, Gece Kitaplığı, Sayfa Sayısı: 423, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1317017)
4.İslam Hukukunda Bileşik Mürekkeb Mâlî Sözleşmeler ve Çağdaş Finansman Yöntemlerindeki Uygulamalar (2015)., İNANIR AHMET, Gece Kitaplığı, Sayfa Sayısı: 315, Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 1501763)
5.Şeyhülislâm İbn Kemal in Fetvaları Işığında Kanuni Devrinde Osmanlı da Hukuki Hayat (2011)., İNANIR AHMET, Osav, Sayfa Sayısı: 242, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 73600)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır Tokat Hisâriye Medresesi Kuruluşundan Günümüze (2019)., İNANIR AHMET,AÇIKEL ALİ,KORKMAZ SEFER, Sonçağ, Editör: Ali Açıkel, Ahmet İnanır, Sayfa Sayısı: 240, ISBN: 978-625-7000-15-4, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5804915)
2.Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır Tokat Hisâriye Medresesi (2019)., AÇIKEL ALİ,İNANIR AHMET,HANİLÇE MURAT, Sonçağ Akademi Yayını, Editör: Ali Açıkel, Ahmet İnanır, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: 978-625-7000-15-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5693231)
3.Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır Tokat Hisâriye Medresesi Kuruluşundan Günümüze (2019)., İNANIR AHMET, Sonçağ Yay., Editör: Ali Açıkel, Ahmet İnanr, Sayfa Sayısı: 240, ISBN: 978-625-7000-15-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5804503)
4.BALIKESİRLİ BİR İSLAM ÂLİMİ İMAM BİRGİVÎ (2019)., İNANIR AHMET, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yay., Editör: Mehmet Bayyiğit, Mehmet Özkan, Ahmet Ali Çanakcı, Asem Hamdy Abdelghany, Sayfa Sayısı: 795, ISBN: 978-605-80945-5-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5812785)
5.Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır Tokat Hisâriye Medresesi Kuruluşundan Günümüze (2019)., İNANIR AHMET, Sonçağ, Editör: Ali Açıkel, Ahmet İnanır, Sayfa Sayısı: 240, ISBN: 978-625-7000-15-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5804721)
6.İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ ve TAHAMMÜL AHLÂKI (2019)., İNANIR AHMET, Ensar Yay., Editör: Mahsum Aytepe, Teceli Karasu, Sayfa Sayısı: 621, ISBN: 978-605-7619-53-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5805526)
7.Osmanlı Medreseleri Eğitim, Yönetim ve Finansman (2018)., İNANIR AHMET, Mahya Yay., Editör: Fuat Aydın, Sayfa Sayısı: 600, ISBN: 978-605-5222-71-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4637856)
8.Kadın ve Aile (2018)., İNANIR AHMET, Otto Yay., Editör: Emine Öğük, Sayfa Sayısı: 350, ISBN: 978-605-82919-7-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4637811)
9.Çeşitli Yönleriyle Hz. Muhammed (2017)., YILMAZ HÜSEYİN, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Editör: Recep Çetintaş, Anar Gafarov, İbrahim Türkoğlu, Sayfa Sayısı: 266, ISBN: 978-605-84301-8-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3518970)
10.İslami Perspektifte İktisadi Yaklaşımlar (2017)., BAYRAM ENVER,BAHADIR MUHAMMET,YÜCE MEHMET,AŞKIN ELİF ÖZLEM,İNANIR AHMET,YILMAZ GENÇ SEMA,ATAR ABDULKADİR,KEKEVİ SERKAN,EROĞLU İLHAN,YÜKSEL OKTAY ELİF,KANTARCI HASAN BÜLENT, Ekin Yay, Editör: İlhan Eroğlu, Yusuf Temür, Serkan Kekevi, Sayfa Sayısı: 360, ISBN: 978-605-327-588-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4031728)
11.İslami PersPerspektifte İktisadi Yaklaşımlar (2017)., BAHADIR MUHAMMET,EROĞLU İLHAN,İNANIR AHMET, Ekin Yayınevi, Editör: İlhan Eroglu, Yusuf Temür, Ve Serkan Kekevi, Sayfa Sayısı: 367, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3869942)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Yaşlı Bakım Programı Mesleki Beceri Laboratuvarı Kurulması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 09.11.2016-29.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.İBN İZZ EL HANEFİ VE MUHAMMED ES SENÛSÎ ÖRNEĞİNDE KUZEY AFRİKA DA İCTİHAT HAREKETLERİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 02.05.2014-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Gaziosmapaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesine Kitap Alımı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.10.2014-08.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2008-2011Müdür YardımcısıMilli Eğitim Bakanlığı, İdareci, (Diğer)
1998-2008ÖğretmenMilli Eğitim Bakanlığı, DKAB Öğretmeni, (Diğer)