GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SAMİ BASKINž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Sami BASKIN

Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

sami.baskin@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2006- 2012)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2004- 2006)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1999- 2003)

Eğitim Fakültesi - Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Eş-Şüzûrü’Z-Zehebiyye Ve’L-Kıtai’L-Ahmediyye Fî’L-Lugati’T-Türkiyye (Sözlükbilimsel Bir İnceleme)", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012

YÜKSEK LİSANS, "Şevket Rado’Nun Eşref Saat Ve Sözün Gelişi Adlı Eserlerinde Eğitimle İlgili Konularda Etkin Dil Yapıları", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Türkçe Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı/ (2013- Devam Ediyor)

Okutman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Temel Eğitim Bölümü/Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı/ (2009- 2013)


İdari Görevler

Enstitü Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Bedrettin KOCA, "7. Sınıf Öğrencilerinin Hedef Söz Varlığı Ve Türkçe Sözlüğü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Muhsin MUMCU, "Türkçenin İki Dillileştirilmiş Sözlüğü: A1 Seviyesinde Bir Model Önerisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Münire ÖZDEN, "Dil Öğretiminde Kullanılan Yöntem Ve Teknikler", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Olcay SÖNGÜT, "Türkçe Öğretiminde Dil Öğretmenlerinin Evrensel Konular Hakkında Farkındalıklarının Artırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Fırat YILMAZ, "Ortaokullarda Kelime Türleri Öğretimi Açısından Dede Korkut Hikâyelerinin Kullanımı İle İlgili Bir Model Önerisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Uğur Can AKMAN, "Türkçenin İki Dillileştirilmiş Sözlüğü: A2 Seviyesinde Bir Model Önerisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Halit ÇOLAK, "6. Sınıf Öğrencilerinin Hedef Söz Varlığı Ve Türkçe Sözlüğü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Mehmet ASLAN, "Zihinsel Sözlüğe Etki Eden Faktörler", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Abdulvahap YILDIRIM, "Sözlük Bilimi Ve Eğitim", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Erdem AKSOY, "5. Sınıf Öğrencilerinin Hedef Söz Varlığı Ve Türkçe Sözlüğü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Müjgan BEKDAŞ, "Türkçe Sözlüklerin Parçacıl Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Mustafa YILDIRIM, "Bahaeddin Özkişi Sözlüğü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Zekiye DEMİR, "Sözcük Öğretimi Yoluyla Ortaokullarda Türkçe Dil Bilincinin Kazandırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Medine ÇAKIR, "Ortaokul Öğrencilerinin Sözlük İhtiyaçları Ve Ortaokul Türkçe Sözlükleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Sevtap BUZLUKLUOĞLU ARSLAN, "Yazma Eğitiminde Basın Dilinden Yararlanma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Özlem KAVALCI GÖKTEPE, "2000'Lı Yılların Popüler Türk Romanlarında Yaygın Temaların Söz Varlığı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Mehmet TOYRAN, "Eğitim Konulu Cumhuriyet Dönemi Türk Romanlarında Söz Varlığı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2015

Editörlük

2000’Li Yılların Popüler Türk Romanında Söz Varlığı, Kitap, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, 18.04.2018 - 25.04.2018

Current Research Examples On Educational Sciences İn Turkey, Kitap, Editör, Lambert Academic Publishing, 17.10.2019 - 17.10.2019

Dil Ve Kültür Bağlamında Güncel Araştırmalar, Kitap, Editör, Lambert Academic Publishing, 30.12.2020

Etkinliklerle Hafta Hafta Konuşma Eğitimi, Kitap, Editör, Anı Yayıncılık, 17.05.2017 - 15.10.2017

Etkinliklerle Hafta Hafta Sözlü Anlatım, Kitap, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, 15.02.2016 - 25.02.2015

Etkinliklerle Hafta Hafta Yazılı Anlatım, Kitap, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, 15.02.2015 - 15.05.2015

Türkçe Eğitimi, Kitap, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, 10.06.2020

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Kitap, Editör, NOBEL, 01.01.2019 - 27.12.2019

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

İŞCAN ADEM, BASKIN SAMİ, (2021). "Comparison The Course Books Used İn Teaching Turkish And English As A Foreign Language İn Terms Of Culture Transmission", Education Quarterly Reviews, 4661-675., Doi: 10.31014/aior.1993.04.02.276 (Yayın No: 7045288)

BASKIN SAMİ, Abdulvahap Yıldırım, (2020). "Interest Levels On Using Mobile Dictionaries Of Students Learning Turkish As A Foreign Language İn Turkey", African Educational Research Journal, 8(2), 279-286., Doi: 10.30918/AERJ.8S2.20.057 (Yayın No: 6880269)

BASKIN SAMİ, (2018). "Which Cultural Aspects Do The Textbooks Of Teaching Turkish To Foreigners Transfer?", Advances İn Language And Literary Studies, 9(2), 131-137., Doi: 10.7575/aiac.alls.v.9n.2p.131 (Yayın No: 4251923)

BASKIN SAMİ,MUMCU MUHSİN, (2018). "Dictionary Culture Of University Students Learning English As A Foreign Language İn Turkey", International Education Studies, 11(3), 101-114., Doi: 10.5539/ies.v11n3p101 (Yayın No: 4251909)

BASKIN SAMİ, (2018). "Why Should Bilingualized Dictionary Of Turkish Be Used İn Teaching Turkish As A Foreign Language?", European Journal Of Educational Research, 7(2), 319-327., Doi: 10.12973/eu-jer.7.2.319 (Yayın No: 4251891)

KARAGÖZ BEYTULLAH,İŞCAN ADEM,BASKIN SAMİ,IRŞİ AYŞEGÜL, (2017). "Investigation Of Turkish Teacher Candidates Listening Skills", Universal Journal Of Educational Research, 5(5), 750-756., Doi: 10.13189/ujer.2017.050507 (Yayın No: 3503353)

KARAGÖZ BEYTULLAH,İŞCAN ADEM,BASKIN SAMİ,Irşi Ayşegül, (2017). "Investigation Of Turkish Teacher Candidates Listening Skills", Universal Journal Of Educational Research, 5(5), 750-756., Doi: 10.13189/ujer.2017.050507 (Yayın No: 4255407)

BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH,BİROL GÜLNUR, (2017). "The Use Of Vocabulary Learning Strategies İn Teaching Turkish As A Second Language", Journal Of Education And Practice, 8(9), 126-134. (Yayın No: 3601665)

BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH,BİROL GÜLNUR, (2017). "The Use Of Vocabulary Learning Strategies İn Teaching Turkish As A Second Language", Journal Of Education And Practice, 8(9), 126-134. (Yayın No: 3462895)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BASKIN SAMİ, (2018). "Dil Bilgisi Öğretirken Neden Sözlüklere Başvurmalıyız?", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 21(1), 30-40. (Yayın No: 4253793)

BASKIN SAMİ, (2017). "Genel Sözlüklerin Bütüncül Ve Parçacıl Yapılarında Özel Yer Adlarının Yeri: Türkçe Sözlük’Te İl Ve İlçe Adları", Journal Of Turkish Research Institute, (59), 345-366., Doi: 10.14222/Turkiyat3701 (Yayın No: 3562112)

BASKIN SAMİ, (2017). "Sözlüklerde Güvenirlik: Türkçe Sözlük’Te Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar", International Journal Of Turkish Literature Culture Education, 6(6/2), 799-827., Doi: 10.7884/teke.3851 (Yayın No: 3562052)

BASKIN SAMİ, (2017). "5. Sınıf Öğrencilerinin Sözlük İhtiyacı Ve Ortaokul Sözlükleri", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 21(3), 765-789. (Yayın No: 4252273)

BASKIN SAMİ,DEMİR Zekiye, (2017). "Türkçenin Zenginliği Ve Ana Dili Bilincinin Ortaokullarda Kazandırılması: 5. Sınıf Örneği", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 173-194., Doi: 10.17556/erziefd.295175 (Yayın No: 4252297)

BASKIN SAMİ,BİROL GÜLNUR, (2017). "Sözlük Ve Sözlük Kullanıcıları: Hangi Sözlük Kimin İçindir?", Journal Of Turkish Studies, 12(15), 135-160., Doi: 10.7827/TurkishStudies.11855 (Yayın No: 3562044)

BASKIN SAMİ,MUMCU MUHSİN, (2017). "İki Dillileştirilmiş Sözlükler Ve Türkçenin Yabancılara Öğretimi", International Journal Of Language Academy, 5(6), 229-237., Doi: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3721 (Yayın No: 3595261)

BASKIN SAMİ,ABDULLAH ABDULHALİM, (2016). "Türkçenin Arapçadan Alıntıladığı Kelimelerin Görünüşlerin Üzerine Ses Bilimsel Bir Değerlendirme", Akademik Bakış, (54), 556-573. (Yayın No: 2608808)

BASKIN SAMİ, (2016). "Güncel Türkçe Sözlük Kullanıcı Dostu Mu", Journal Of Turkish Studies, 11(10), 59-59., Doi: 10.7827/TurkishStudies.9608 (Yayın No: 3035287)

BASKIN SAMİ,Buzlukluoğlu Arslan Sevtap, (2016). "Metin Dışı Okumalar Ve Basın Dilinin Yazma Eğitiminde Kullanımı", Türk Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 25-30. (Yayın No: 4256066)

BASKIN SAMİ, (2015). "Güz Türküleri Şiirlerinin Kelime Kadrosu", Journal Of International Social Research, 8(40), 26-26., Doi: 10.17719/jisr.20154013866 (Yayın No: 1586204)

BASKIN SAMİ, (2015). "Türkçenin Son Yüzyıldaki Değişim Süreci Eğitimile İlgili Terimler Örneği", The Journal Of Academic Social Science Studies, (41), 331-352., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3179 (Yayın No: 2129061)

BASKIN SAMİ, (2015). "Bir Şairin Aşk İniltileri Ahmed Arif Ten Leyla Erbil E Mektupların Söz Varlığı", International Journal Of Human Sciences, 12(2), 729-756., Doi: 10.14687/ijhs.v12i2.3249 (Yayın No: 1544790)

BASKIN SAMİ,Buzlukluğlu Arslan Sevtap, (2014). "Yer Adlarının Dili Tokat İli Örneği Language Of Place Names Tokat Provınce Example", Route Education And Social Science Journal, 1(3), 391-409. (Yayın No: 1237052)

BASKIN SAMİ, (2014). "Türkiye Ve Dünyada Sözlük Bilimi Tanımı Kapsamı Ve Diğerbilimlerle İlişkisi", International Journal Of Language Academy, 2(4), 445-457. (Yayın No: 1272407)

BASKIN SAMİ, (2012). "Memlûk Dönemi Türkçe Sözlüklerinin Yapısı", Dede Korkut Türk Dili Ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 1(1), 23-43. (Yayın No: 338060)

BASKIN SAMİ, (2012). "Türklerin Araplarla İlk Münasebetleri Ve Osmanlı Dönemine Kadar Türkçenin Araplara Öğretimi", Odü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(5), 45-53. (Yayın No: 1237125)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BASKIN SAMİ, İŞCAN ADEM (2020). Geçmişten Günümüze Bayram Kavramı. 12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6914543)

BASKIN SAMİ, Şimşek Murat (2020). Türk Cezaevlerinde Eğitim Süreçleri. 12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6914546)

İŞCAN ADEM, BASKIN SAMİ (2020). Kişilerin Seçme ve Dizme Eksenindeki Tercihlerin Psikolojik Nedenleri. 12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6914793)

BASKIN SAMİ, İŞCAN ADEM, Kara Ramazan (2020). Toplumsal ve Eğitsel Bir Değer Olarak Öğretmen. 12. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6914532)

BASKIN SAMİ, Yılmaz Fırat (2020). Fatih Erdoğan’ın “Ayşegül’e Ne Oldu?” İsimli Kitabında Yer Alan Somutlama Örnekleri. 12. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6914537)

BASKIN SAMİ (2020). Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Dil Bilgisi Kazanımları ile İlgili Değerlendirmeler. 13. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6914794)

BASKIN SAMİ, Kara Ramazan (2020). Türkçe Dersi İçin Beceri Odaklı Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi Neden Önemlidir?. 13. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6914798)

İŞCAN ADEM, BASKIN SAMİ, Maden Merve Nur (2020). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Bir Kültür Aktarıcısı Olarak Türkülerin Önemi. 12. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6914525)

BASKIN SAMİ (2020). Ana Dili Arapça Olanlara Türkçe Öğretiminde Etkin Rol Oynayan Kurumlar ve Kullandıkları Ders Materyalleri Üzerine Bir Değerlendirme. 13. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6914795)

BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2019). Behiç Ak’ın Çatıdaki Gezegen Kitabının Söz varlığı ve Kelime Türlerinin Öğretiminde Kullanımına Yönelik Bir Etkinlik Önerisi. 11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5921578)

BASKIN SAMİ,Bilgin Burcu,İŞCAN ADEM (2019). Bir Şeftali Bin Şeftali Eserinin Söz Varlığı ve Sözcük Türleri Öğretiminde Kullanımına Yönelik Örnek Uygulamalar. 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5890154)

TUZCUOĞLU AKSİN Şehnaz,BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2019). Behiç Ak’ın Güneşi Bile Tamir Eden Adam Adlı Öyküsünün Dil Bilgisi Öğretiminde Kullanımına Yönelik Bir Öneri. 11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5916659)

İŞCAN ADEM,MADEN Merve Nur,BASKIN SAMİ (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Şarkıların Kullanımı. 11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5925603)

KAŞAVEKLİOĞLU Goncagül,BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2019). Oyunlarla Yaşayanlar Eserinin Söz Varlığıyla İlgili Bir Değerlendirme. 11. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5925130)

BASKIN SAMİ,Akkaya İdris (2019). Yeni Milli Eğitim Bakanından Neler Beklenmektedir?. 11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5921691)

İŞCAN ADEM,AYTAN ŞÜKRÜ,BASKIN SAMİ (2019). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Alternatif Materyaller: Türk Filmlerinin Kullanımı. 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5920526)

İŞCAN ADEM,Maden Merve Nur,BASKIN SAMİ (2019). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Filmlerin Kullanımına Yönelik Örnek Etkinlikler. 11. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5916961)

Kara Ramazan,BASKIN SAMİ (2019). Benzer Sözlükler Aynı Bilgiyi mi Sunar?. 11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5916634)

KAÇAR BURHAN,BASKIN SAMİ (2019). Türk Edebiyatında Adet ve Merasimlere Bağlı Oyunlar. 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5890480)

KAÇAR BURHAN,BASKIN SAMİ (2018). Türk Edebiyatının Müşterekliği Hakkında. 10. Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4729798)

BASKIN SAMİ,ÖZDEN MÜNİRE (2018). Bir Kitap olarak Çocuk Sözlükleri. International Symposium on Human and Social (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4251377)

AKSOY ERDEM,BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2018). DİNLEME EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: CÜMLE TAMAMLAMA TESTLERİ ÖRNEĞİ. 10. SOSYAL BİLİMLER VE SPOR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4710444)

YANCI HÜSEYİN,BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2018). FARKLI YAKLAŞIMLARA GÖRE EĞİTİM, ÖĞRETİM VE EDİNİM KAVRAMLARI. 10. SOSYAL BİLİMLER VE SPOR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4710374)

YILDIRIM ABDULVAHAP,BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2018). SÖZLÜK BİLİMİ VE EĞİTİM. Akşemsedddin Uluslararası İnsan Toplum Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4710295)

BASKIN SAMİ,TORUN DÜRDANE,İŞCAN ADEM (2018). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL OKUMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4611969)

BASKIN SAMİ,DALCI ZEYNEP,İŞCAN ADEM (2018). ÖĞRENCİLERİN EKRAN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4611872)

İŞCAN ADEM,KANCA EDANUR,BASKIN SAMİ (2018). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YÖNTEMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4586246)

İŞCAN ADEM,BASKIN SAMİ (2018). FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ(120 FİLMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ). Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4586187)

İŞCAN ADEM,BASKIN SAMİ (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kültür Aktarımı. Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4586117)

BASKIN SAMİ,DALCI ZEYNEP (2018). Evaluation of Students’ Attitudes toward Screen Readings. International Symposium on Human and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4251375)

BASKIN SAMİ,TORUN DÜRDANE (2018). An Evaluation of Visual Reading Skills of Middle School Students. International Symposium on Human and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4251376)

BASKIN SAMİ,KÖK EMRAH (2018). The Effect of Socio-Cultural Factors on Learning the Target Language. International Symposium of Human and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4254943)

BASKIN SAMİ,SÖNGÜT OLCAY (2018). Types of Definitions and Definitional Problems in Turkish Dictionaries for Secondary Schools. International Symposium on Human and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4251373)

BASKIN SAMİ,KÖKSAL METİN (2018). Factors Affecting Secondary School Students’ Dictionary Preferences. International Symposium on Human and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4251372)

BASKIN SAMİ,BEKTAŞ MÜJGAN (2017). Pictures as Attestation Tools in Dictionaries: An Evaluation Regarding Primary SchoolPictorial Turkish Dictionaries. III. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3644499)

BASKIN SAMİ,BEKTAŞ MÜJGAN (2017). Ideal Lemmata Arrangements in Beginners’ Primary School Turkish Dictionary. III. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3644533)

BASKIN SAMİ,Sönmez Arzu (2017). Kültürel Miras Kaynağı Olarak Sözlükler: Türklerde Kahvaltı Kültürü. 1st International Black Sea Conference on Language and Language Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3965961)

BASKIN SAMİ,ALMALI Mete (2017). Dil-Kültür Bağlamında Türkçenin Tarihi Sözlüklerinde Savaş Aletleri. IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3966397)

BASKIN SAMİ,SOLAK Enes Malik (2017). Türkçedeki Topluluk Adları Üzerine Bir Değerlendirme. IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3966491)

BASKIN SAMİ,MUMCU MUHSİN (2017). Türkçenin Yabancılara Öğretimi İçin Bir sözlük Önerisi - Türkçenin İki Dillileştirilmiş Sözlüğü. IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3966530)

BASKIN SAMİ,BOZOĞLU Neşe (2017). Geçmişten Günümüze Türkçe Eğitiminde Bitki Adlarının Yeri. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3966609)

BASKIN SAMİ,AKSOY Erdem (2017). Dil-Kültür İlişkisi Bağlamında Türkçe Eğitiminde Yer Adlarının Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3966657)

BASKIN SAMİ,Yılmaz Fırat (2017). Fatih Erdoğan’a Ait Çocuk Kitaplarının Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme. VII. Ulusal Yaşayan Yazarlar Çocuk Edebiyatında Fatih Erdoğan Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4250385)

BASKIN SAMİ,Yılmaz Fırat (2017). Dil Bilgisi Öğretiminde “Onu Seviyorum” Kitabının Kullanılabilirliği: Kelime Türleri Örneği. VII. Ulusal Yaşayan Yazarlar Çocuk Edebiyatında Fatih Erdoğan Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4250395)

BASKIN SAMİ,KARAGÖZ BEYTULLAH (2016). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Göç ve Göçmek Kavranlarına İlişkin Kullandıkları Meteforlar. 2. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3082007)

BASKIN SAMİ,Esra Sayid (2016). Vocabulary of Amasya Legends in the Context of Language Culture Relation. İDEAL 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:3084752)

BASKIN SAMİ,Uğur Can Akman (2016). The Relation between Language Culture and the Reflections of Amasya Culture on the Ballads. İDEAL 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:3083572)

BASKIN SAMİ (2016). Türkçenin Çevrimiçi Sözlüklerini Nasıl Daha Kullanışlı Kılabiliriz. III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3082587)

BASKIN SAMİ,KARAKAYALI TUĞBA (2016). Woman in Turks According To Dede Korkut Book. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences September 1-4, 2016 Rome, Italy (Özet Bildiri) (Yayın No:2939132)

BASKIN SAMİ,KARAKAYALI TUĞBA (2016). Qualities and Metaphors Attributed to Women in Kutadgu Bilig. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences September 1-4, 2016 Rome, Italy (Özet Bildiri) (Yayın No:2939147)

BASKIN SAMİ (2016). Popüler Türk Romanlarının Kelime Öğretiminde Kullanılabilirliği: Söz Varlığı Açısından Bir Değerlendirme. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3034671)

BASKIN SAMİ,MEHMET TOYRAN (2016). Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Eğitim. Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3123372)

BASKIN SAMİ Osmanlı Devletinde Kültürel Bütünleşme Süreci ve İbn Muhammed Salih. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1281713)

BASKIN SAMİ Anlam Bilimi Açısından Karadeniz Türkülerinde Gençlik. Gençlik ve Kültürel Mirasımız Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1281711)

BASKIN SAMİ 17 Yüzyılda Yazılmış Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitapları. 3. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1281706)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

BASKIN SAMİ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Söz Varlığı. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1281710)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Şevket Rado’Nun Penceresinden Türkiye’De Eğitim (1930-1960) (2018)., BASKIN SAMİ, Nobel Akademik Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 134, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4250342)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Dil Ve Beceri Eğitimi Araştırmaları (2020)., BASKIN SAMİ, MUMCU MUHSİN, Lambert Academic Publishing, Editör: Adem İşcan Ve Muhsin Mumcu, Sayfa Sayısı: 180, ISBN: 978-620-3-19953-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6881811)

Current Research Examples On Educational Sciences İn Turkey (2019)., BASKIN SAMİ,AKTAŞ YASİN, Lambert Academic Publishing, Editör: Sami Baskın, Yasin Aktaş, Sayfa Sayısı: 7, ISBN: 978-620-0-44271-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5725797)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (2019)., BASKIN SAMİ,AKTAŞ YASİN, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Editör: İşcan, Adem Ve Baskın, Sami, Sayfa Sayısı: 409, ISBN: 978-605-033-183-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5802368)

2000’Li Yılların Popüler Türk Romanında Söz Varlığı (2018)., BASKIN SAMİ, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Sami Baskın, Sayfa Sayısı: 196, ISBN: 978-605-320-903-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4251531)

2000’Li Yılların Popüler Türk Romanında Söz Varlığı (2018)., BASKIN SAMİ, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Sami Baskın, Sayfa Sayısı: 196, ISBN: 978-605-320-903-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4251539)

Etkinliklerle Hafta Hafta Sözlü Anlatım (2016)., BASKIN SAMİ, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Şengül Murat, Baskın Sami, Sayfa Sayısı: 213, ISBN: 978-605-320-364-3, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2694745)

Etkinliklerle Hafta Hafta Sözlü Anlatım (2016)., BASKIN SAMİ, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Şengül Murat, Baskın Sami, Sayfa Sayısı: 213, ISBN: 978-605-320-364-3, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2694777)

Etkinliklerle Hafta Hafta Yazılı Anlatım (2015)., BASKIN SAMİ, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: İşcan Adem, Baskın Sami, Sayfa Sayısı: 179, ISBN: 9786053202219, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1545502)

Etkinliklerle Hafta Hafta Yazılı Anlatım (2015)., BASKIN SAMİ, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: İşcan, Adem - Baskın, Sami, Sayfa Sayısı: 179, ISBN: 9786053202219, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1545501)

Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar (2011)., BASKIN SAMİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Editör: V. Doğan Günay, Özden Fidan, Betül Çetin, Funda Yıldız, Sayfa Sayısı: 420, ISBN: 978-975-441-332-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4246762)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2003-2009, Türkçe Öğretmeni, MILLI EGITIM BAKANLIGI, Türkçe Öğretmeni

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Öğretim Sürecini Geliştirme Kursu, Öğretim süreçleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının düzenlediği 36 saatlik bir kurstur., Mersin Kapızlı 23 Nisan Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisi, Kurs, 02.06.2008-06.06.2008 (Ulusal)

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Formatörlük Kursu, Öğretim Yöntem ve Teknikleri hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının düzenlediği 38 saatlik bir kurstur., Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Kurs, 09.07.2007-13.07.2007 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:sami.baskin@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2006-2012
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr)

Tez Adı:Eş-Şüzûrü’Z-Zehebiyye Ve’L-Kıtai’L-Ahmediyye Fî’L-Lugati’T-Türkiyye (Sözlükbilimsel Bir İnceleme)
Yüksek Lisans
2004-2006
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Şevket Rado’Nun Eşref Saat Ve Sözün Gelişi Adlı Eserlerinde Eğitimle İlgili Konularda Etkin Dil Yapıları
Lisans
1999-2003
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Okutman
2009-2013
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Enstitü Müdür Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Mehmet TOYRAN, (2015)., "Eğitim Konulu Cumhuriyet Dönemi Türk Romanlarında Söz Varlığı", Yüksek Lisans
2.Özlem KAVALCI GÖKTEPE, (2015)., "2000'lı yılların popüler Türk romanlarında yaygın temaların söz varlığı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Mehmet TOYRAN, (2015)., "Eğitim konulu Cumhuriyet Dönemi Türk romanlarında söz varlığı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Zekiye DEMİR, (2016)., "Sözcük öğretimi yoluyla ortaokullarda Türkçe dil bilincinin kazandırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Medine ÇAKIR, (2016)., "Ortaokul öğrencilerinin sözlük ihtiyaçları ve ortaokul Türkçe sözlükleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Sevtap BUZLUKLUOĞLU ARSLAN, (2016)., "Yazma eğitiminde basın dilinden yararlanma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Müjgan BEKDAŞ, (2017)., "Türkçe sözlüklerin parçacıl yapısı üzerine bir değerlendirme", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Mustafa YILDIRIM, (2017)., "Bahaeddin Özkişi sözlüğü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Mehmet ASLAN, (2018)., "Zihinsel sözlüğe etki eden faktörler", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Abdulvahap YILDIRIM, (2018)., "Sözlük bilimi ve eğitim", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Erdem AKSOY, (2018)., "5. sınıf öğrencilerinin hedef söz varlığı ve Türkçe sözlüğü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Fırat YILMAZ, (2019)., "Ortaokullarda kelime türleri öğretimi açısından Dede Korkut Hikâyelerinin kullanımı ile ilgili bir model önerisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Uğur Can AKMAN, (2019)., "Türkçenin iki dillileştirilmiş sözlüğü: A2 seviyesinde bir model önerisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Halit ÇOLAK, (2019)., "6. sınıf öğrencilerinin hedef söz varlığı ve Türkçe sözlüğü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
15.Bedrettin KOCA, (2020)., "7. sınıf öğrencilerinin hedef söz varlığı ve Türkçe sözlüğü", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Muhsin MUMCU, (2020)., "Türkçenin iki dillileştirilmiş sözlüğü: A1 seviyesinde bir model önerisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
17.Münire ÖZDEN, (2020)., "Dil öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
18.Olcay SÖNGÜT, (2020)., "Türkçe öğretiminde dil öğretmenlerinin evrensel konular hakkında farkındalıklarının artırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Dil ve Kültür Bağlamında Güncel Araştırmalar, Kitap, Editör, Lambert Academic Publishing, 30.12.2020
2.Türkçe Eğitimi, Kitap, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, 10.06.2020
3.TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ, Kitap, Editör, NOBEL, 01.01.2019 - 27.12.2019
4.Current Research Examples on Educational Sciences in Turkey, Kitap, Editör, Lambert Academic Publishing, 17.10.2019 - 17.10.2019
5.Etkinliklerle Hafta Hafta Konuşma Eğitimi, Kitap, Editör, Anı Yayıncılık, 17.05.2017 - 15.10.2017
6.Etkinliklerle Hafta Hafta Sözlü Anlatım, Kitap, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, 15.02.2016 - 25.02.2015
7.Etkinliklerle Hafta Hafta Yazılı Anlatım, Kitap, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, 15.02.2015 - 15.05.2015
8.2000’li Yılların Popüler Türk Romanında Söz Varlığı, Kitap, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, 18.04.2018 - 25.04.2018


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.İŞCAN ADEM, BASKIN SAMİ (2021). Comparison the Course Books Used in Teaching Turkish and English as a Foreign Language in Terms of Culture Transmission. Education Quarterly Reviews, 4661-675., Doi: 10.31014/aior.1993.04.02.276 (Yayın No: 7045288)
2.BASKIN SAMİ, Abdulvahap Yıldırım (2020). Interest Levels on Using Mobile Dictionaries of Students Learning Turkish as a Foreign Language in Turkey. African Educational Research Journal, 8(2), 279-286., Doi: 10.30918/AERJ.8S2.20.057 (Yayın No: 6880269)
3.BASKIN SAMİ (2018). Which Cultural Aspects do The Textbooks of Teaching Turkish to Foreigners Transfer?. Advances in Language and Literary Studies, 9(2), 131-137., Doi: 10.7575/aiac.alls.v.9n.2p.131 (Yayın No: 4251923)
4.BASKIN SAMİ,MUMCU MUHSİN (2018). Dictionary Culture of University Students Learning English as a Foreign Language in Turkey. International Education Studies, 11(3), 101-114., Doi: 10.5539/ies.v11n3p101 (Yayın No: 4251909)
5.BASKIN SAMİ (2018). Why Should Bilingualized Dictionary of Turkish Be Used in Teaching Turkish as a Foreign Language?. European Journal of Educational Research, 7(2), 319-327., Doi: 10.12973/eu-jer.7.2.319 (Yayın No: 4251891)
6.KARAGÖZ BEYTULLAH,İŞCAN ADEM,BASKIN SAMİ,IRŞİ AYŞEGÜL (2017). Investigation of Turkish Teacher Candidates Listening Skills. Universal Journal of Educational Research, 5(5), 750-756., Doi: 10.13189/ujer.2017.050507 (Yayın No: 3503353)
7.KARAGÖZ BEYTULLAH,İŞCAN ADEM,BASKIN SAMİ,Irşi Ayşegül (2017). Investigation of Turkish Teacher Candidates Listening Skills. Universal Journal of Educational Research, 5(5), 750-756., Doi: 10.13189/ujer.2017.050507 (Yayın No: 4255407)
8.BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH,BİROL GÜLNUR (2017). The Use of Vocabulary Learning Strategies in Teaching Turkish as a Second Language. Journal of Education and Practice, 8(9), 126-134. (Yayın No: 3601665)
9.BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM,KARAGÖZ BEYTULLAH,BİROL GÜLNUR (2017). The Use of Vocabulary Learning Strategies in Teaching Turkish as a Second Language. Journal of Education and Practice, 8(9), 126-134. (Yayın No: 3462895)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BASKIN SAMİ (2018). Dil Bilgisi Öğretirken Neden Sözlüklere Başvurmalıyız?. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 21(1), 30-40. (Yayın No: 4253793)
2.BASKIN SAMİ (2017). Genel Sözlüklerin Bütüncül ve Parçacıl Yapılarında Özel Yer Adlarının Yeri: Türkçe Sözlük’te İl ve İlçe Adları. Journal of Turkish Research Institute, (59), 345-366., Doi: 10.14222/Turkiyat3701 (Yayın No: 3562112)
3.BASKIN SAMİ (2017). Sözlüklerde Güvenirlik: Türkçe Sözlük’te Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar. International Journal Of Turkish Literature Culture Education, 6(6/2), 799-827., Doi: 10.7884/teke.3851 (Yayın No: 3562052)
4.BASKIN SAMİ (2017). 5. Sınıf Öğrencilerinin Sözlük İhtiyacı ve Ortaokul Sözlükleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 21(3), 765-789. (Yayın No: 4252273)
5.BASKIN SAMİ,DEMİR Zekiye (2017). Türkçenin Zenginliği ve Ana Dili Bilincinin Ortaokullarda Kazandırılması: 5. Sınıf Örneği. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 173-194., Doi: 10.17556/erziefd.295175 (Yayın No: 4252297)
6.BASKIN SAMİ,BİROL GÜLNUR (2017). Sözlük ve Sözlük Kullanıcıları: Hangi Sözlük Kimin İçindir?. Journal of Turkish Studies, 12(15), 135-160., Doi: 10.7827/TurkishStudies.11855 (Yayın No: 3562044)
7.BASKIN SAMİ,MUMCU MUHSİN (2017). İki Dillileştirilmiş Sözlükler ve Türkçenin Yabancılara Öğretimi. International Journal of Language Academy, 5(6), 229-237., Doi: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3721 (Yayın No: 3595261)
8.BASKIN SAMİ,ABDULLAH ABDULHALİM (2016). Türkçenin Arapçadan Alıntıladığı Kelimelerin Görünüşlerin Üzerine Ses Bilimsel Bir Değerlendirme. Akademik Bakış, (54), 556-573. (Yayın No: 2608808)
9.BASKIN SAMİ (2016). Güncel Türkçe Sözlük Kullanıcı Dostu mu. Journal of Turkish Studies, 11(10), 59-59., Doi: 10.7827/TurkishStudies.9608 (Yayın No: 3035287)
10.BASKIN SAMİ,Buzlukluoğlu Arslan Sevtap (2016). Metin Dışı Okumalar ve Basın Dilinin Yazma Eğitiminde Kullanımı. Türk Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 25-30. (Yayın No: 4256066)
11.BASKIN SAMİ (2015). Güz Türküleri Şiirlerinin Kelime Kadrosu. Journal of International Social Research, 8(40), 26-26., Doi: 10.17719/jisr.20154013866 (Yayın No: 1586204)
12.BASKIN SAMİ (2015). Türkçenin Son Yüzyıldaki Değişim Süreci Eğitimile İlgili Terimler Örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, (41), 331-352., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3179 (Yayın No: 2129061)
13.BASKIN SAMİ (2015). Bir şairin aşk iniltileri Ahmed Arif ten Leyla Erbil e mektupların söz varlığı. International Journal of Human Sciences, 12(2), 729-756., Doi: 10.14687/ijhs.v12i2.3249 (Yayın No: 1544790)
14.BASKIN SAMİ,Buzlukluğlu Arslan Sevtap (2014). Yer Adlarının Dili Tokat İli Örneği Language Of Place Names Tokat Provınce Example. Route Education and Social Science Journal, 1(3), 391-409. (Yayın No: 1237052)
15.BASKIN SAMİ (2014). Türkiye ve Dünyada Sözlük Bilimi Tanımı Kapsamı ve DiğerBilimlerle İlişkisi. International Journal of Language Academy, 2(4), 445-457. (Yayın No: 1272407)
16.BASKIN SAMİ (2012). Memlûk Dönemi Türkçe Sözlüklerinin Yapısı. Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 1(1), 23-43. (Yayın No: 338060)
17.BASKIN SAMİ (2012). Türklerin Araplarla İlk Münasebetleri ve Osmanlı Dönemine Kadar Türkçenin Araplara Öğretimi. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(5), 45-53. (Yayın No: 1237125)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BASKIN SAMİ,KARAKAYALI TUĞBA (2016). Woman in Turks According To Dede Korkut Book. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences September 1-4, 2016 Rome, Italy (Özet Bildiri) (Yayın No:2939132)
2.BASKIN SAMİ,KARAKAYALI TUĞBA (2016). Qualities and Metaphors Attributed to Women in Kutadgu Bilig. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences September 1-4, 2016 Rome, Italy (Özet Bildiri) (Yayın No:2939147)
3.BASKIN SAMİ,Bilgin Burcu,İŞCAN ADEM (2019). Bir Şeftali Bin Şeftali Eserinin Söz Varlığı ve Sözcük Türleri Öğretiminde Kullanımına Yönelik Örnek Uygulamalar. 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5890154)
4.İŞCAN ADEM,AYTAN ŞÜKRÜ,BASKIN SAMİ (2019). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Alternatif Materyaller: Türk Filmlerinin Kullanımı. 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5920526)
5.KAÇAR BURHAN,BASKIN SAMİ (2019). Türk Edebiyatında Adet ve Merasimlere Bağlı Oyunlar. 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5890480)
6.BASKIN SAMİ,ÖZDEN MÜNİRE (2018). Bir Kitap olarak Çocuk Sözlükleri. International Symposium on Human and Social (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4251377)
7.BASKIN SAMİ,TORUN DÜRDANE (2018). An Evaluation of Visual Reading Skills of Middle School Students. International Symposium on Human and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4251376)
8.BASKIN SAMİ,DALCI ZEYNEP (2018). Evaluation of Students’ Attitudes toward Screen Readings. International Symposium on Human and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4251375)
9.BASKIN SAMİ,KÖK EMRAH (2018). The Effect of Socio-Cultural Factors on Learning the Target Language. International Symposium of Human and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4254943)
10.BASKIN SAMİ,SÖNGÜT OLCAY (2018). Types of Definitions and Definitional Problems in Turkish Dictionaries for Secondary Schools. International Symposium on Human and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4251373)
11.BASKIN SAMİ,KÖKSAL METİN (2018). Factors Affecting Secondary School Students’ Dictionary Preferences. International Symposium on Human and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4251372)
12.BASKIN SAMİ,ALMALI Mete (2017). Dil-Kültür Bağlamında Türkçenin Tarihi Sözlüklerinde Savaş Aletleri. IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3966397)
13.BASKIN SAMİ,SOLAK Enes Malik (2017). Türkçedeki Topluluk Adları Üzerine Bir Değerlendirme. IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3966491)
14.BASKIN SAMİ,Esra Sayid (2016). Vocabulary of Amasya Legends in the Context of Language Culture Relation. İDEAL 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:3084752)
15.BASKIN SAMİ,Uğur Can Akman (2016). The Relation between Language Culture and the Reflections of Amasya Culture on the Ballads. İDEAL 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:3083572)
16.KAÇAR BURHAN,BASKIN SAMİ (2018). Türk Edebiyatının Müşterekliği Hakkında. 10. Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4729798)
17.AKSOY ERDEM,BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2018). DİNLEME EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: CÜMLE TAMAMLAMA TESTLERİ ÖRNEĞİ. 10. SOSYAL BİLİMLER VE SPOR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4710444)
18.YANCI HÜSEYİN,BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2018). FARKLI YAKLAŞIMLARA GÖRE EĞİTİM, ÖĞRETİM VE EDİNİM KAVRAMLARI. 10. SOSYAL BİLİMLER VE SPOR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4710374)
19.İŞCAN ADEM,KANCA EDANUR,BASKIN SAMİ (2018). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YÖNTEMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4586246)
20.BASKIN SAMİ,Sönmez Arzu (2017). Kültürel Miras Kaynağı Olarak Sözlükler: Türklerde Kahvaltı Kültürü. 1st International Black Sea Conference on Language and Language Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3965961)
21.BASKIN SAMİ,MUMCU MUHSİN (2017). Türkçenin Yabancılara Öğretimi İçin Bir sözlük Önerisi - Türkçenin İki Dillileştirilmiş Sözlüğü. IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3966530)
22.BASKIN SAMİ (2016). Popüler Türk Romanlarının Kelime Öğretiminde Kullanılabilirliği: Söz Varlığı Açısından Bir Değerlendirme. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3034671)
23.BASKIN SAMİ (2016). Türkçenin Çevrimiçi Sözlüklerini Nasıl Daha Kullanışlı Kılabiliriz. III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3082587)
24.BASKIN SAMİ,BEKTAŞ MÜJGAN (2017). Pictures as Attestation Tools in Dictionaries: An Evaluation Regarding Primary SchoolPictorial Turkish Dictionaries. III. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3644499)
25.BASKIN SAMİ,BEKTAŞ MÜJGAN (2017). Ideal Lemmata Arrangements in Beginners’ Primary School Turkish Dictionary. III. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3644533)
26.BASKIN SAMİ,MEHMET TOYRAN (2016). Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Eğitim. Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3123372)
27.TUZCUOĞLU AKSİN Şehnaz,BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2019). Behiç Ak’ın Güneşi Bile Tamir Eden Adam Adlı Öyküsünün Dil Bilgisi Öğretiminde Kullanımına Yönelik Bir Öneri. 11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5916659)
28.KAŞAVEKLİOĞLU Goncagül,BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2019). Oyunlarla Yaşayanlar Eserinin Söz Varlığıyla İlgili Bir Değerlendirme. 11. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5925130)
29.İŞCAN ADEM,Maden Merve Nur,BASKIN SAMİ (2019). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Filmlerin Kullanımına Yönelik Örnek Etkinlikler. 11. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5916961)
30.Kara Ramazan,BASKIN SAMİ (2019). Benzer Sözlükler Aynı Bilgiyi mi Sunar?. 11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5916634)
31.YILDIRIM ABDULVAHAP,BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2018). SÖZLÜK BİLİMİ VE EĞİTİM. Akşemsedddin Uluslararası İnsan Toplum Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4710295)
32.BASKIN SAMİ,TORUN DÜRDANE,İŞCAN ADEM (2018). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL OKUMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4611969)
33.BASKIN SAMİ,DALCI ZEYNEP,İŞCAN ADEM (2018). ÖĞRENCİLERİN EKRAN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4611872)
34.İŞCAN ADEM,BASKIN SAMİ (2018). FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ(120 FİLMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ). Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4586187)
35.İŞCAN ADEM,BASKIN SAMİ (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kültür Aktarımı. Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4586117)
36.BASKIN SAMİ,KARAGÖZ BEYTULLAH (2016). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Göç ve Göçmek Kavranlarına İlişkin Kullandıkları Meteforlar. 2. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3082007)
37.BASKIN SAMİ,BOZOĞLU Neşe (2017). Geçmişten Günümüze Türkçe Eğitiminde Bitki Adlarının Yeri. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3966609)
38.BASKIN SAMİ,AKSOY Erdem (2017). Dil-Kültür İlişkisi Bağlamında Türkçe Eğitiminde Yer Adlarının Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3966657)
39.BASKIN SAMİ (2020). Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Dil Bilgisi Kazanımları ile İlgili Değerlendirmeler. 13. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6914794)
40.BASKIN SAMİ, Kara Ramazan (2020). Türkçe Dersi İçin Beceri Odaklı Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi Neden Önemlidir?. 13. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6914798)
41.BASKIN SAMİ (2020). Ana Dili Arapça Olanlara Türkçe Öğretiminde Etkin Rol Oynayan Kurumlar ve Kullandıkları Ders Materyalleri Üzerine Bir Değerlendirme. 13. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6914795)
42.BASKIN SAMİ, İŞCAN ADEM (2020). Geçmişten Günümüze Bayram Kavramı. 12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6914543)
43.BASKIN SAMİ, Şimşek Murat (2020). Türk Cezaevlerinde Eğitim Süreçleri. 12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6914546)
44.İŞCAN ADEM, BASKIN SAMİ (2020). Kişilerin Seçme ve Dizme Eksenindeki Tercihlerin Psikolojik Nedenleri. 12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6914793)
45.BASKIN SAMİ, İŞCAN ADEM, Kara Ramazan (2020). Toplumsal ve Eğitsel Bir Değer Olarak Öğretmen. 12. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6914532)
46.BASKIN SAMİ, Yılmaz Fırat (2020). Fatih Erdoğan’ın “Ayşegül’e Ne Oldu?” İsimli Kitabında Yer Alan Somutlama Örnekleri. 12. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6914537)
47.İŞCAN ADEM, BASKIN SAMİ, Maden Merve Nur (2020). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Bir Kültür Aktarıcısı Olarak Türkülerin Önemi. 12. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6914525)
48.BASKIN SAMİ,İŞCAN ADEM (2019). Behiç Ak’ın Çatıdaki Gezegen Kitabının Söz varlığı ve Kelime Türlerinin Öğretiminde Kullanımına Yönelik Bir Etkinlik Önerisi. 11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5921578)
49.İŞCAN ADEM,MADEN Merve Nur,BASKIN SAMİ (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Şarkıların Kullanımı. 11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5925603)
50.BASKIN SAMİ,Akkaya İdris (2019). Yeni Milli Eğitim Bakanından Neler Beklenmektedir?. 11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5921691)
51.BASKIN SAMİ,Yılmaz Fırat (2017). Fatih Erdoğan’a Ait Çocuk Kitaplarının Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme. VII. Ulusal Yaşayan Yazarlar Çocuk Edebiyatında Fatih Erdoğan Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4250385)
52.BASKIN SAMİ,Yılmaz Fırat (2017). Dil Bilgisi Öğretiminde “Onu Seviyorum” Kitabının Kullanılabilirliği: Kelime Türleri Örneği. VII. Ulusal Yaşayan Yazarlar Çocuk Edebiyatında Fatih Erdoğan Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4250395)
53.BASKIN SAMİ (2017). Osmanlı Devletinde Kültürel Bütünleşme Süreci ve İbn Muhammed Salih. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1281713)
54.BASKIN SAMİ (2017). Anlam Bilimi Açısından Karadeniz Türkülerinde Gençlik. Gençlik ve Kültürel Mirasımız Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1281711)
55.BASKIN SAMİ (2017). 17 Yüzyılda Yazılmış Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitapları. 3. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1281706)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.BASKIN SAMİ (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Söz Varlığı. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1281710)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Şevket Rado’nun Penceresinden Türkiye’de Eğitim (1930-1960) (2018)., BASKIN SAMİ, Nobel Akademik Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 134, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4250342)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Dil ve Beceri Eğitimi Araştırmaları (2020)., BASKIN SAMİ, MUMCU MUHSİN, Lambert Academic Publishing, Editör: Adem İşcan Ve Muhsin Mumcu, Sayfa Sayısı: 180, ISBN: 978-620-3-19953-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6881811)
2.Current Research Examples on Educational Sciences in Turkey (2019)., BASKIN SAMİ,AKTAŞ YASİN, Lambert Academic Publishing, Editör: Sami Baskın, Yasin Aktaş, Sayfa Sayısı: 7, ISBN: 978-620-0-44271-0, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5725797)
3.Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (2019)., BASKIN SAMİ,AKTAŞ YASİN, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Editör: İşcan, Adem Ve Baskın, Sami, Sayfa Sayısı: 409, ISBN: 978-605-033-183-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5802368)
4.2000’li Yılların Popüler Türk Romanında Söz Varlığı (2018)., BASKIN SAMİ, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Sami Baskın, Sayfa Sayısı: 196, ISBN: 978-605-320-903-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4251531)
5.2000’li Yılların Popüler Türk Romanında Söz Varlığı (2018)., BASKIN SAMİ, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Sami Baskın, Sayfa Sayısı: 196, ISBN: 978-605-320-903-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4251539)
6.Etkinliklerle Hafta Hafta Sözlü Anlatım (2016)., BASKIN SAMİ, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Şengül Murat, Baskın Sami, Sayfa Sayısı: 213, ISBN: 978-605-320-364-3, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 2694745)
7.Etkinliklerle Hafta Hafta Sözlü Anlatım (2016)., BASKIN SAMİ, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Şengül Murat, Baskın Sami, Sayfa Sayısı: 213, ISBN: 978-605-320-364-3, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 2694777)
8.Etkinliklerle Hafta Hafta Yazılı Anlatım (2015)., BASKIN SAMİ, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: İşcan Adem, Baskın Sami, Sayfa Sayısı: 179, ISBN: 9786053202219, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 1545502)
9.Etkinliklerle Hafta Hafta Yazılı Anlatım (2015)., BASKIN SAMİ, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: İşcan, Adem - Baskın, Sami, Sayfa Sayısı: 179, ISBN: 9786053202219, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 1545501)
10.Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar (2011)., BASKIN SAMİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Editör: V. Doğan Günay, Özden Fidan, Betül Çetin, Funda Yıldız, Sayfa Sayısı: 420, ISBN: 978-975-441-332-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4246762)


Projelerde Yaptığı Görevler:

Üniversite Dışı Deneyim

2003-2009Türkçe ÖğretmeniMILLI EGITIM BAKANLIGI, Türkçe Öğretmeni
Kurs
1.Öğretim Yöntem ve Teknikleri Formatörlük Kursu, Öğretim Yöntem ve Teknikleri hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının düzenlediği 38 saatlik bir kurstur., Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Kurs, 09.07.2007-13.07.2007 (Ulusal)
2.Öğretim Sürecini Geliştirme Kursu, Öğretim süreçleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının düzenlediği 36 saatlik bir kurstur., Mersin Kapızlı 23 Nisan Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisi, Kurs, 02.06.2008-06.06.2008 (Ulusal)