GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

İSA TAKž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ İsa TAK

Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

isa.tak@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

05326568773

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Atatürk Üniversitesi (1995- 2001)

Sosyal Bilimler Enstitüsü -

YÜKSEK LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1993- 1995)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih (Yl) (Tezli)

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1982- 1986)

Edebiyat Fakültesi - Tarih Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Osmanlı Döneminde Ereğli Kömür Madenleri", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1950

YÜKSEK LİSANS, "Basiret’Xxte Doğu Anadolu", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Yakınçağ Tarihi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı/ (2003- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I, Lisans, (2019-2020)

Osmanlı Tarihi Ve Uygarlığı I, Lisans, (2019-2020)

Yeni Ve Yakınçağ Tarihi, Lisans, (2019-2020)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2019-2020)

Okul Deneyimi, Lisans, (2019-2020)

Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı (Tarih), Lisans, (2019-2020)

Özel Öğretim Yöntemleri(Tarih), Lisans, (2019-2020)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Lisans, (2019-2020)

Okul Deneyimi, Lisans, (2018-2019)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2018-2019)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Osmanlı Devletinde Çağdaşlaşma, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Özel Öğretim Yöntemleri(Tarih), Lisans, (2018-2019)

Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı (Tarih), Lisans, (2018-2019)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Iı, Lisans, (2018-2019)

Osmanlı Tarihi Ve Uygarlığı Iı, Lisans, (2018-2019)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Lisans, (2018-2019)

Yeni Ve Yakınçağ Tarihi, Lisans, (2018-2019)

İslam Öncesi Türk Tarihi Ve Kültürü, Lisans, (2018-2019)

Osmanlı Tarihi Ve Uygarlığı I, Lisans, (2018-2019)

Ortaçağ Tarihi, Lisans, (2018-2019)

Eskiçağ Tarihi Ve Uygarlığı, Lisans, (2018-2019)

Türk Tarihi Ve Kültürü, Lisans, (2018-2019)

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Tuğba TEKKÖK, "6.Sınıf Sosyal Bilgiler "Kültür Ve Miras" Öğrenme Alanında Hikâye Anlatım Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Özgür TEKKÖK, "2018 Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri (Yozgat İli Örneği)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Burcu AYDIN, "T.C. İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Milli Mücadele Konularının İşlenmesinde Öğretmenlerin Yerel Tarih Kapsamında Tokat'a Yer Verme Durumları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Uğur POLAT, "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sözlü Tarih Çalışmasına Bir Örnek: Tokat Merkez Mahalle İsimleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Muhsin DEMİR, "Sosyal Bilgiler Dersinde Eğitim Yazılımı Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi: Morpa Kampüs Örneği", 2017

Yüksek Lisans, Muhsin DEMİR, "Sosyal Bilgiler Dersinde Eğitim Yazılımı Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi: Morpa Kampüs Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Mehmet TEMİR, "Yaşayan Tarih Yetişkinlerimiz", 2015

Yüksek Lisans, Abdülkerim DEMİR, "Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Müze Eğitimi İle İlişkilendirilen Kazanımların Gerçekleştirilmesine Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yaklaşımları(Tokat İli Örneği)", 2015

Yüksek Lisans, Hayati ADALAR, "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 8. Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Yeni Öğretim Programına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Nurses YILDIZ, "1980?1990 Yılları Arasında Bulgaristan'da İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarında Okutulan Tarih Ders Kitaplarında Türk Ve Osmanlı Algısı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2008

Yüksek Lisans, Hakan ÖRTEN, "Yerel Tarih Konularının Sosyal Bilgiler Üniteleri İle İlişkilendirilmesine Yönelik Bir Çalışma (Tokat Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı, 2008

Yüksek Lisans, Azmi ŞENSES, "İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Soruların Kapsam-Geçerlik Ve Bloom Taksonomisi'ne Göre Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2008

Yüksek Lisans, Numan GÖÇ, "Yerel Tarih Konularının Sosyal Bilgiler Derslerinde Uygulanması; Karşılaşılan Güçlükler Ve Çözüm Önerileri (Yozgat Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2008

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DEMİR ABDULKERİM,TAK İSA, (2019). "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Müze İle Eğitime Yaklaşımları (Tokat İli Örneği)", Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 4(1), 1-18. (Yayın No: 5141290)

Takİsa, Yıldız Nurses, (2014). "1980 1990 Yılları Arasında Bulgaristan Da İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarında Okutulan Tarih Ders Kitaplarında Türk Ve Osmanlı Algısı", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 67-100. (Yayın No: 1083828)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TAK İSA, (2019). "Sosyal Bilgiler Dersinde Eğitim Yazılımı Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi:Morpa Kampüs Örneği", Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, (6), 77-89. (Yayın No: 5622917)

TAK İSA, (2016). "Osmanlı Devleti Nin I Dünya Harbi Esnasında Yaşadığı Kömür Sıkıntısı Ve Alınan Tedbirler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 11(2), 107-124. (Yayın No: 3304403)

TAK İSA, (2011). "Sosyal Bilgiler Ögretmenlerinin 8 Sınıf T C Nkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Yeni Ögretim Programına Liskin Görüslerinin Degerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (1), 78-100. (Yayın No: 441359)

TAK İSA, (2007). "Atatürk Dönemi Eğitim Politikasının Cumhuriyetçi Karakteri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (1), 120 (Yayın No: 441524)

TAK İSA, (2005). "Milli Mücadele De Takip Edilen Dış Politikanın Ana İlkeleri Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Prof Dr Şinasi Tekin Özel Sayısı", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (27), 301 (Yayın No: 441291)

TAK İSA, (2001). "Osmanlı Döneminde Ereğli Kömür Madenlerinde Faaliyet Gösteren Şirketler", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (18), 253-258. (Yayın No: 395780)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Sözde Soykırım İddiaları Ve Gerçekler (2012)., TAK İSA, Türk Ocakları Tokat Şubesi, Sayfa Sayısı: 271, ISBN: 978-975-773-952-4, Türkçe, (Yayın No: 78426)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2003- , ÖĞRETİM ÜYESİ, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ,

1986-1990, ÖĞRETMEN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI,

1990-2003, OKUTMAN, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ,

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:isa.tak@gop.edu.tr
Telefon (Cep):05326568773
Öğrenim Durumu

Doktora
1995-2001
Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Adı:Osmanlı Döneminde Ereğli Kömür Madenleri
Yüksek Lisans
1993-1995
Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Basiret’Xxte Doğu Anadolu
Lisans
1982-1986
Atatürk Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi/Tarih BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2003-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe10
(2019-2020)OSMANLI TARİHİ VE UYGARLIĞI ITürkçe2
(2019-2020)YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİTürkçe2
(2019-2020)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe4
(2019-2020)OKUL DENEYİMİTürkçe2
(2019-2020)ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI (TARİH)Türkçe4
(2019-2020)ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ(TARİH)Türkçe4
(2019-2020)TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ITürkçe2
(2018-2019)OKUL DENEYİMİTürkçe1
(2018-2019)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2018-2019)ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ(TARİH)Türkçe4
(2018-2019)ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI (TARİH)Türkçe4
(2018-2019)TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ IITürkçe2
(2018-2019)OSMANLI TARİHİ VE UYGARLIĞI IITürkçe2
(2018-2019)TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ITürkçe2
(2018-2019)YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİTürkçe2
(2018-2019)İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜTürkçe2
(2018-2019)OSMANLI TARİHİ VE UYGARLIĞI ITürkçe2
(2018-2019)ORTAÇAĞ TARİHİTürkçe4
(2018-2019)ESKİÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞITürkçe2
(2018-2019)TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜTürkçe4
(2018-2019)ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe10
Yüksek Lisans
(2018-2019)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe8
(2018-2019)OSMANLI DEVLETİNDE ÇAĞDAŞLAŞMATürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Muhsin DEMİR, (2017)., "Sosyal Bilgiler Dersinde Eğitim Yazılımı Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi: Morpa Kampüs Örneği", Yüksek Lisans
2.Mehmet TEMİR, (2015)., "Yaşayan Tarih Yetişkinlerimiz", Yüksek Lisans
3.Abdülkerim DEMİR, (2015)., "Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Müze Eğitimi ile İlişkilendirilen Kazanımların Gerçekleştirilmesine Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yaklaşımları(Tokat İli Örneği)", Yüksek Lisans
4.Tuğba TEKKÖK, (2019)., "6. Sınıf Sosyal Bilgiler ””Kültür ve Miras” Öğrenme Alanında Hikaye Anlatım Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi", Yüksek Lisans
5.Özgür TEKKÖK, (2019)., "2018 Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri(Yozgat İli Örneği)", Yüksek Lisans
6.Burcu AYDIN, (2019)., "YEREL TARİH KAPSAMINDA “MİLLİ MÜCADELE’DE TOKAT” KONUSUNUN T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNDE KULLANILMA DURUMU", Yüksek Lisans
7.Nurses YILDIZ, (2008)., "1980?1990 yılları arasında Bulgaristan'da ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulan tarih ders kitaplarında Türk ve Osmanlı algısı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Hakan ÖRTEN, (2008)., "Yerel tarih konularının sosyal bilgiler üniteleri ile ilişkilendirilmesine yönelik bir çalışma (Tokat örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Azmi ŞENSES, (2008)., "İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarındaki soruların kapsam-geçerlik ve Bloom taksonomisi'ne göre analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Numan GÖÇ, (2008)., "Yerel tarih konularının sosyal bilgiler derslerinde uygulanması; karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri (Yozgat örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Hayati ADALAR, (2010)., "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin 8. sınıf T.C. inkılâp tarihi ve atatürkçülük dersi yeni öğretim programına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Muhsin DEMİR, (2017)., "Sosyal bilgiler dersinde eğitim yazılımı kullanılmasının öğrenci akademik başarısına etkisi: Morpa Kampüs örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Uğur POLAT, (2018)., "Sosyal bilgiler öğretiminde sözlü tarih çalışmasına bir örnek: Tokat merkez mahalle isimleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Tuğba TEKKÖK, (2019)., "6.sınıf sosyal bilgiler "kültür ve miras" öğrenme alanında hikâye anlatım yönteminin akademik başarıya etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
15.Özgür TEKKÖK, (2019)., "2018 Türkiye Cumhuriyeti inkılâp tarihi ve atatürkçülük dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri (Yozgat ili örneği)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Burcu AYDIN, (2019)., "T.C. inkılâp tarihi ve atatürkçülük dersi milli mücadele konularının işlenmesinde öğretmenlerin yerel tarih kapsamında Tokat'a yer verme durumları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.DEMİR ABDULKERİM,TAK İSA (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Müze İle Eğitime Yaklaşımları (Tokat İli Örneği). Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 4(1), 1-18. (Yayın No: 5141290)
2.Takİsa, Yıldız Nurses (2014). 1980 1990 Yılları Arasında Bulgaristan da İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Okutulan Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Osmanlı Algısı. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 67-100. (Yayın No: 1083828)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.TAK İSA (2019). Sosyal Bilgiler Dersinde Eğitim Yazılımı Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi:Morpa Kampüs Örneği. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, (6), 77-89. (Yayın No: 5622917)
2.TAK İSA (2016). Osmanlı Devleti nin I Dünya Harbi Esnasında Yaşadığı Kömür Sıkıntısı ve Alınan Tedbirler. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 11(2), 107-124. (Yayın No: 3304403)
3.TAK İSA (2011). Sosyal Bilgiler Ögretmenlerinin 8 Sınıf T C nkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yeni Ögretim Programına liskin Görüslerinin Degerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (1), 78-100. (Yayın No: 441359)
4.TAK İSA (2007). Atatürk Dönemi Eğitim Politikasının Cumhuriyetçi Karakteri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (1), 120 (Yayın No: 441524)
5.TAK İSA (2005). Milli Mücadele de Takip Edilen Dış Politikanın Ana İlkeleri Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Prof Dr Şinasi Tekin Özel Sayısı. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (27), 301 (Yayın No: 441291)
6.TAK İSA (2001). Osmanlı Döneminde Ereğli Kömür Madenlerinde Faaliyet Gösteren Şirketler. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, (18), 253-258. (Yayın No: 395780)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Sözde Soykırım İddiaları ve Gerçekler (2012)., TAK İSA, Türk Ocakları Tokat Şubesi, Sayfa Sayısı: 271, ISBN: 978-975-773-952-4, Türkçe, (Yayın No: 78426)
Üniversite Dışı Deneyim

2003- ÖĞRETİM ÜYESİGAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ,
1990-2003OKUTMANATATÜRK ÜNİVERSİTESİ,
1986-1990ÖĞRETMENMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI,