GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

YAĞMUR DÖNMEZž

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR ]

ARŞ. GÖR. DR. Yağmur DÖNMEZ

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

yagmur.donmez@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

BÜTÜNLEŞİK DOKTORA, Ankara Üniversitesi (2014- 2019)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Siyaset Bilim Ve Kamu Yönetimi (Dr)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (2005- 2009)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler Bölümü

TEZLER

BÜTÜNLEŞİK DOKTORA, "Ulus-Devlet, Milliyetçilik Ve Etnik Kimlik: Bir Çaykara Etnografisi", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Siyaset Bilimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü(2014- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Lisans Tezi, Lisans, (2019-2020)

Seminer Iı, Lisans, (2019-2020)

Çağdaş Siyasal Sistemler, Lisans, (2019-2020)

Seminer 4, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DÖNMEZ YAĞMUR, (2017). "Unutmaya Meyilliyken... Bir Hatırlatıcı Olarak Dil", Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, (Yayın No: 3856459)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ETÖZ ZELİHA,DÖNMEZ YAĞMUR A Critique of Positionality in Critical Ethnography. Third ISA Forum of Sociology (Özet Bildiri) (Yayın No:2995843)

DÖNMEZ YAĞMUR Feminizm ve Post Feminizm Kadın Dergileri versus 5Harfliler. Quo Vadis Social Sciences: Artvin Coruh University International Congress on Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:1693573)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

DÖNMEZ YAĞMUR,AVCI YUSUF Clastres ve Ranciére Bağlamında Bir İmkan Olarak Siyaset. 12. Ulusal Sosyal Bilim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:184888)

DÖNMEZ YAĞMUR,AVCI YUSUF Yurttaşın Bedeni Gençlik ve Spor Bayramı. 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:185046)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Ethnographic Research İn Border Areas (2016)., DÖNMEZ YAĞMUR,Avcı Yusuf, Border Crossing Network, Editör: Nitsiakos Vasisilis, Manos Ioannis, Agelopoulos Georgios, Angelidou Aliki, Dalkavoukis Vassilis, Kravva Vasiliki, İngilizce(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2996576)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

Sosyal Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama Çalıştayı, Sosyal Bilimlerde Araştırma Projesi Yazımı Üzerine Bilgilendirme ve Proje Taslağı Hazırlama, Mardin Üniversitesi, Çalıştay, 01.11.2013-03.11.2013 (Ulusal)

Advanced Quantitative Data Analysis, Nicel Analiz, Şehir Üniversitesi, Çalıştay, 15.06.2015-20.06.2015 (Uluslararası)

 

sertifika

Avrupa Birliği Eğitim Programı, Avrupa Birliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 18.04.2016-22.04.2016 (Uluslararası)

Case Study Research and the Grounded Theory Approach, Vaka Çalışması ve Temellendirilmiş Kuram Yaklaşımı, ODTÜ, Sertifika, 17.08.2015-28.08.2015 (Uluslararası)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:yagmur.donmez@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Bütünleşik Doktora
2014-2019
Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilim Ve Kamu Yönetimi (Dr)

Tez Adı:Ulus-Devlet, Milliyetçilik Ve Etnik Kimlik: Bir Çaykara Etnografisi
Lisans
2005-2009
Gazi Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler BölümüAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)LİSANS TEZİTürkçe6
(2019-2020)SEMİNER IITürkçe6
(2019-2020)ÇAĞDAŞ SİYASAL SİSTEMLERTürkçe6
(2017-2018)SEMİNER 4Türkçe6
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.DÖNMEZ YAĞMUR (2017). Unutmaya Meyilliyken... Bir Hatırlatıcı Olarak Dil. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, (Yayın No: 3856459)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ETÖZ ZELİHA,DÖNMEZ YAĞMURA Critique of Positionality in Critical Ethnography. Third ISA Forum of Sociology (Özet Bildiri) (Yayın No:2995843)
2.DÖNMEZ YAĞMURFeminizm ve Post Feminizm Kadın Dergileri versus 5Harfliler. Quo Vadis Social Sciences: Artvin Coruh University International Congress on Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:1693573)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.DÖNMEZ YAĞMUR,AVCI YUSUFClastres ve Ranciére Bağlamında Bir İmkan Olarak Siyaset. 12. Ulusal Sosyal Bilim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:184888)
2.DÖNMEZ YAĞMUR,AVCI YUSUFYurttaşın Bedeni Gençlik ve Spor Bayramı. 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:185046)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Ethnographic Research in Border Areas (2016)., DÖNMEZ YAĞMUR,Avcı Yusuf, Border Crossing Network, Editör: Nitsiakos Vasisilis, Manos Ioannis, Agelopoulos Georgios, Angelidou Aliki, Dalkavoukis Vassilis, Kravva Vasiliki, İngilizce, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 2996576)
Çalıştay
1.Advanced Quantitative Data Analysis, Nicel Analiz, Şehir Üniversitesi, Çalıştay, 15.06.2015-20.06.2015 (Uluslararası)
2.Sosyal Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama Çalıştayı, Sosyal Bilimlerde Araştırma Projesi Yazımı Üzerine Bilgilendirme ve Proje Taslağı Hazırlama, Mardin Üniversitesi, Çalıştay, 01.11.2013-03.11.2013 (Ulusal)
Sertifika
1.Avrupa Birliği Eğitim Programı, Avrupa Birliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 18.04.2016-22.04.2016 (Uluslararası)
2.Case Study Research and the Grounded Theory Approach, Vaka Çalışması ve Temellendirilmiş Kuram Yaklaşımı, ODTÜ, Sertifika, 17.08.2015-28.08.2015 (Uluslararası)