GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

OSMAN NURİ ASLANž

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ]

ARŞ. GÖR. Osman Nuri ASLAN

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

osman.aslan@gop.edu.tr - hidroksit61@gmail.com

Ofis Bilgisi

3072-3340

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2014- )

Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2011- 2013)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (2005- 2009)

Fen Fakültesi - Kimya Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Potansiyel Biyoaktif Tiyazol Temelli Yeni Hibrit Moleküllerin Sentezi Ve Karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Yeni 2-İsoindol-4-Aril Tiyazol Türevlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2013

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Kimya

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Organik Kimya Anabilim Dalı, (2011- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖZBEK OĞUZ,USTA NECİBE CANAN,GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA, (2017). "Synthesis And Antibacterial Screening Of Novel 2-(4-(Aryl) Thiazol-2-Yl)-3A,4,7,7A-Tetrahydro-1H-4,7-Ethanoisoindole-1,3(2H)-Dione Derivatives", Phosphorus, Sulfur, And Silicon And The Related Elements, 192(10), 1153-1157., Doi: 10.1080/10426507.2017.1354209 (Yayın No: 3586462) [SCI-Expanded]

GÜRDERE MELİHA BURCU,emeç ali cemal,ASLAN OSMAN NURİ,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA, (2016). "Triethylamin Mediated Addition Of 2 Aminoethanethiol Hydrochloride To Chalcones Synthesis Of 3 2 Aminoethylthio 1 Aryl 3 Thiophen 2 Yl Propan 1 Ones And 5 7 Diaryl 2 3 6 7 Tetrahydro 1 4 Thiazepines", Synthetic Communications, 46(6), 536-545., Doi: 10.1080/00397911.2016.1152585 (Yayın No: 2691963) [SCI-Expanded]

KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,ASLAN OSMAN NURİ,GÜLÇİN İLHAMİ,TEMEL YUSUF,CEYLAN MUSTAFA, (2016). "Synthesis And Carbonic Anhydrase Inhibition Of Novel 2 4 Aryl Thiazole 2 Yl 3A 4 7 7A Tetrahydro 1H 4 7 Methanoisoindole 1 3 2H Dione Derivatives", Archıv Der Pharmazıe, 349(12), 955-963., Doi: 10.1002/ardp.201600092 (Yayın No: 2916682) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK Oğuz,YENCİLEK Belkız,AYDIN Ali,ERTÜRK FATİH,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,ASLAN OSMAN NURİ (2017). Lakton ve Kalkon Birimi İçeren Enamin Türevlerinin Antikanser Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3464678)

KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,BUDAK YAKUP,ASLAN OSMAN NURİ,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,ÖZBEK Oğuz,DÜRÜ Neşe,GÜLÇİN İLHAMİ,Taslimi Parham (2017). INVESTIGATION OF CARBONIC ANHYDRASE AND ACETYLCOLINESTERASE ACTIVITIES OF NOVEL HYBRID HYDRAZINE DERIVATIVES. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3464699)

BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,ERTÜRK FATİH,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK Oğuz,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA (2017). Yeni 2-(4-((E)-3-(3-Aril) Akriloil) Fenil-3A,4,7,7A-Tatrahidro-1H-4,7-Metanoizoindol-1,3(2H)-Dion Türevlerinin Karbonik Anhidraz İnhibisyonu. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3464718)

CEYLAN MUSTAFA,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,Keçeci Sarıkaya Meryem,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK Oğuz (2017). 4-Arilidinetrisiklo [4.2.1.02,5] Non-7-En-3-On Türevlerinin Sentezi ve Antiproliferatif Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3464725)

BUDAK YAKUP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK Oğuz,ELİGÜZEL FİKRET,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA,ASLAN OSMAN NURİ (2017). 5,6-Dibromo-2-(4-(2,3-Dibromo-3-(Aril) Propanoil) Fenil) Heksahidro-1H-4,7-Metanoizoindol-1,3 (2H)-Dion Türevlerinin Karbonik Anhidraz Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3464752)

CEYLAN MUSTAFA,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,Keçeci Sarıkaya Meryem,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK Oğuz (2017). 4-Arilidentrisiklo [4.2.1.02,5] Nonan-3-On Türevlerinin Sentezi ve Antiproliferatif Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3464730)

GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,ÖZBEK Oğuz,ÖZCAN Kezban,Taslimi Parham,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA,ASLAN OSMAN NURİ (2017). Yeni Pirazolil-Tiyazol Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3464743)

ASLAN OSMAN NURİ,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,EMEÇ Ali Cemal (2016). Triethylamine catalyzed addition of 2 aminoethanethiolhydrochloride to chalcones. Anatolian Conference onSynthetic Organic Chemistry II (Özet Bildiri) (Yayın No:2610216)

ASLAN OSMAN NURİ,CEYLAN MUSTAFA,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,GÜLÇİN İLHAMİ,TEMEL YUSUF (2016). Synthesis and carbonic anhydrase inhibition of novel 2 isoindole 4 aryl thiazole derivatives. Anatolian Conference onSynthetic Organic Chemistry II (Özet Bildiri) (Yayın No:2610234)

ASLAN OSMAN NURİ,CEYLAN MUSTAFA,FINDIK ESRA,GÜRBÜZLÜ BELMA,ESEN ZEYNEP (2015). SYNTHESIS OF NOVEL HETEROCYCLIC COMPOUNDS BASED ON TETRALONE. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry 8 (Poster) (Yayın No:1663888)

DÜRÜ Neşe,ERGÜNTÜRK Dursun,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ (2015). THE NEW SPIRO BENZOFURAN DERIVATIVES SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry 8 (Poster) (Yayın No:1663890)

GENÇLER Ela,CEYLAN MUSTAFA,ASLAN OSMAN NURİ,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZTÜRK ŞAHİN (2015). PYRIDINE 3 CARBONITRILE DERIVATIVES K2CO3 CATALYZED SYNTHESIS AND BIOLOGICAL INVESTIGATION OF THE ACTIVITY. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry 8 (Poster) (Yayın No:1663891)

ÖZBEK Oğuz,CEYLAN MUSTAFA,KEÇECİ SARIKAYA Meryem,ASLAN OSMAN NURİ (2015). INVESTIGATION OF A NEW CLASS 2 SUBSTITUTED BENZOTHIAZOLE OF THE SYNTHESIS AND ANTITUMOR ACTIVITY. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry 8 (Poster) (Yayın No:1663892)

CEYLAN MUSTAFA,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK Oğuz,ASLAN OSMAN NURİ,BUDAK YAKUP Aluminum Chloride–catalyzed Addition of Indole to Bis-chalcone Derivatives. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4205843)

GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK Oğuz,ASLAN OSMAN NURİ,GEZEGEN HAYREDDİN,Dinçer Ayşegül,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA FENİLÜRE İÇEREN SİYANOPİRİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4205840)

ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK Oğuz,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA ÜRE TEMELLİ YENİ HİBRİT MOLEKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4205808)

BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK Oğuz,ASLAN OSMAN NURİ,CEYLAN MUSTAFA Aluminum Chloride–catalyzed Addition of Pyrrole to Bis-chalcone Derivatives. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4205802)

KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK Oğuz,ASLAN OSMAN NURİ,TEMEL YUSUF,TAYSI MEHMET REŞİT,GÜLÇİN İLHAMİ Glutatyon S-Transferaz Enziminin Bıldırcın Karaciğer Dokusundan Saflaştırılması ve (3aR,4S,7R,7aS)-2-(4-((E)-3-(Aril)akriloil)fenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-metanoizoindol-1,3 (2H)-dion Türevlerinin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4205799)

GÜRDERE MELİHA BURCU,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,BUDAK YAKUP,ÖZBEK Oğuz,ASLAN OSMAN NURİ,TASLİMİ Parham,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA 4-Amino Kalkon Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4205790)

GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,ÖZBEK Oğuz The Synthesis of New Thiazole Isoindole Derivatives and Characterization. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (Poster) (Yayın No:1368105)

GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,ERTÜRK Fatih,ÖZBEK Oğuz The Synthesis of New Thiazole Isoindole Derivatives and Biological Activity Studies. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (Poster) (Yayın No:1368099)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK Oğuz,YENCİLEK Belkız,AYDIN Ali,ERTÜRK FATİH,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). LAKTON VE KALKON BİRİMİ İÇEREN ENAMİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ, ANTİKANSER AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ. 29. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3586425)

ASLAN OSMAN NURİ,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,Emeç Ali Cemal (2016). Michael Addition of 2 Aminoethanethiol Hydrochloride to Chalcones With Triethylamine Catalyzed. 28. Ulusal Kimya Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2962377)

ASLAN OSMAN NURİ,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,ERTÜRK FATİH,ÖZBEK Oğuz,Kezban ÖZCAN (2015). Yeni Tiyazol Pirazol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Uygulamaları. 27. Ulusal Kimya Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1555162)

GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,ERTÜRK Fatih,DÜRÜ Neşe,YENCİLEK Belkız Yeni Pirazol İsoindol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları. 3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Poster) (Yayın No:1368128)

ASLAN OSMAN NURİ,GÜRDERE MELİHA BURCU,USTA NECİBE CANAN,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,ÖZBEK Oğuz Yeni Tiyazol İsoindol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları. 3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1368118)

ÖZCAN Kezban,GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,ERTÜRK Fatih 3aS 4S 4aR 7aS 8S 8aS 6 4 1 asetil 5 fenil 4 5 dihidro 1H pirazol 3 il fenil 3 metil 4 4a 8 8a tetrahidro 3aH 4 8 metanoisoksazol 4 5 f isoindol 5 7 6H 7aH dion Türevlerinin Sentezi ve Anti kanser Aktivite Uygulamaları. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1022505)

Osman Nuri ASLAN, Mustafa CEYLAN, Meliha Burcu GÜRDERE, Yakup BUDAK,Ayşe ŞAHİN YAĞLIOĞLU,Hüseyin ERDOĞAN,Erdoğan KAMO 3 3 1 4 Fenilen bis 1 arilprop 2 en 1 one Türevlerinin Sentezi veAntiprolifeatif Aktivitelerinin incelenmesi. 1.İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi (Poster) (Yayın No:400343)

Belma GÜRBÜZLÜ, Mustafa CEYLAN, Osman NUri ASLAN, Hayreddin GEZEGEN,Meryem KEÇECİ SARIKAYA,Zeynep ESEN Bir Seri Piridon ve Siyanopiridin Türevlerinin Sentezi ve AntimikrobiyalAktivitelerinin ncelenmesi. 1. İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi,Standardizasyonu (Poster) (Yayın No:400926)

ASLAN Osman Nuri, CEYLAN Mustafa, GEZEGEN Hayreddin, SARIKAYA KEÇECİ Meryem,GÜRBÜZLÜ Belma,ŞAHİN Betül Yeni 2 İsoindol 4 Aril Tiyazol Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi (Poster) (Yayın No:1022459)

ŞAHİN Betül, CEYLAN Mustafa, GEZEGEN Hayreddin, ASLAN Osman Nuri,SARIKAYA KEÇECİ Meryem,ERGÜNTÜRK Dursun,ŞAHİN YAĞLIOĞLU Ayşe Antitumör Aktivite Gösterebilecek Yeni Bir Sınıf 2 Substitüe Benzotiyazolerin Sentezi ve Aktivitelerinin İncelenmesi. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi (Poster) (Yayın No:1022467)

GÜRBÜZLÜ Belma, CEYLAN Mustafa, GEZEGEN Hayreddin, ASLAN Osman Nuri,SARIKAYA KEÇECİ Meryem,ŞAHİN Betül,ERGÜNTÜRK Dursun Yeni 7 Aril 5 6 6a 7 tetrahidrobenzo b nafto 1 2 e 1 4 tiyoazepinlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi (Poster) (Yayın No:1022474)

ERGÜNTÜRK Dursun, CEYLAN Mustafa, GEZEGEN Hayreddin, ASLAN Osman Nuri,SARIKAYA KEÇECİ Meryem,GÜRBÜZLÜ Belma,ŞAHİN Betül 6 6 Dimetil 3 aril 3 4 6 7 tetrahidro 1 H 3H spiro benzofuran 2 2 naftalen 1 4 5H dion Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi (Poster) (Yayın No:1022483)

ÖZCAN Kezban, CEYLAN Mustafa, BUDAK Yakup, GÜRDERE Meliha Burcu,ASLAN Osman Nuri Yeni Bir Tür Karbotiyoamit Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi (Poster) (Yayın No:1022489)

GÜRDERE Meliha Burcu, CEYLAN Mustafa, BUDAK Yakup, ASLAN Osman Nuri,ÖZCAN Kezban,ÖZBEK Oğuz 3aR 4S 7R 7aS 2 4 sinnamoilfenil 3a 4 7 7a tetrahidro 1H 4 7 metanoisoindol 1 3 2H dion Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Uygulamaları. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi (Poster) (Yayın No:1022497)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Rasemik Asetal Hidroperoksitlerin Peroksidaz Katalizli Enantiyoseçici İndirgenmesi S Asetal Hidroperoksitlerin Sentezi ve Alilik Alkollerin Enonların ve Sülfitlerin Asimetrik Oksidasyonunda Kiral Oksidan Olarak Uygulamaları", TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.09.2011-01.03.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

ARAŞTIRMA ÜRETKENLİĞİ ÇALIŞTAYI, Akademik Yazma Becerilerini Geliştirme ve Yayın Süreci-Akademik yazma aşamaları nelerdir?- Akademik yazı taslağının hazırlanması sürecinde yapılacaklar nelerdir?- Akademik yazı taslağı düzenleme sürecinde yapılacaklar nelerdir?Akademik yazı taslağına son şekli nasıl verilir?-Araştırma taslağı nasıl düzenlenir?- Araştırma sorusu/hipotez, amaç ve hedefler nasıl yazılır? (Proje/makale/çalışmanın amacı, bu amaçlara bağlı olarak erişilmek istenen hedefler)-Konu ve kapsam nasıl belirlenir?-Özet nasıl yazılır?-Araştırmaya nasıl giriş yapılır?-Alan yazın nasıl yazılır?-Yöntem bölümü neleri içerir? Nasıl şekillendirilir?-Araştırma bulguları nasıl ortaya konur? (Grafik, şekil tablo ne ifade eder? Nasıl ve ne şekilde kullanılmalıdır?--Araştırma nasıl sonuçlandırılır? (Tartışma ve sonuç nasıl yazılır?-Kaynakça yazım kuralları-Metin içi atıf yapma kuralları-Yayın yazma, raporlama ve değerlendirme süreci hakkında bilgilendirme. Yayın yapma süreci hangi aşamalardan oluşmaktadır?-Editörlük, hakemlik, yazarlık nedir?-Hakemli dergide yayın yapmak neden önemlidir?-Hakemli dergi seçerken hangi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır?- Konferans/sempozyum vb. etkinliklerin editörlük ve hakemlik süreçleri nasıldır?Düşünme Becerilerini Geliştirme-Düşünmeyi geliştirici stratejiler-Düşünmeyi geliştirici çalışma faaliyetleri-Özgün düşünceler üretme-Yeni fikirler ortaya koyma.-Alternatif fikirler geliştirme-Sorun tespiti ve çözümüÇalışma Stratejileri, Zamanlama Becerisi ve Stres Yönetimi-Çalışma sırasında uygulayabileceği stratejiler-Tez hazırlama aşamalarında izlenecek çalışma stratejileri- Öğrenme stratejileri-Meşgul olmak ile üretken olmak arasındaki fark-Zaman yönetiminde başarılı olmak için dikkat edilecek hususlar-Etkin bir zaman planlamasının önündeki engeller ve bunları aşma yöntemleri- Zamanı etkili kullanma aşamaları- Zaman değerlendirme yöntemleri- Gecikmelerle/ zamanı bölen şeylerle baş etme yolları- Zaman yönetimi yaklaşımları-Planlama- Çalışma planı oluşturma-Stres nedir?- Stresin oluşma nedenleri ve davranışlara etkileri-Stresin olumlu ve olumsuz etkileri-Olumsuz stresi olumluya çevirme-Stres kontrolü-İç çatışmaların engellenmesi-Zor insanlarla başa çıkma yolları- Ast-üst ilişkilerini yönetme-Stresle başa çıkmak için gerekli kısa ve uzun vadeli yöntemler-Özgüven ve benlik saygısının geliştirilmesinde stres yönetiminin önemiAkademik Ağ Oluşturma ve İşbirliği- Akademisyen ve öğrencilerle akademik ağ oluşturma fırsatları- Diğer üniversite ve dış araştırma sağlayıcılarla akademik ağ oluşturma fırsatları- Akademik işbirliği için yazma dili- İşbirliği yapmanın önemi- Başarılı takımların sahip oldukları özellikler- İşbirlikli çalışmalarda etkili çalışma yönetimi- Takım içi ve dışı etkili iletişim becerileri- Araştırmalarında yer alan katılımcılarla etkili işbirliği yapabilme becerileri-Sürdürülebilir akademik işbirliği-Akademik işbirliği için takım üyesi olarak geliştirilmesi beklenen becerilerFinansal Kaynaklara Erişim- Ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırma destekleri- Proje fikrinin oluşturulması ve proje haline getirilmesi- Proje yazımı, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Çalıştay, 27.09.2017-29.09.2017 (Ulusal)

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:osman.aslan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2014-
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya (Dr)

Tez Adı:Potansiyel Biyoaktif Tiyazol Temelli Yeni Hibrit Moleküllerin Sentezi Ve Karakterizasyonu
Yüksek Lisans
2011-2013
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü

Tez Adı:Yeni 2-İsoindol-4-Aril Tiyazol Türevlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
Lisans
2005-2009
Atatürk Üniversitesi
Fen Fakültesi/Kimya BölümüAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2011-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÖZBEK OĞUZ,USTA NECİBE CANAN,GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). Synthesis and antibacterial screening of novel 2-(4-(aryl) thiazol-2-yl)-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-ethanoisoindole-1,3(2H)-dione derivatives. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 192(10), 1153-1157., Doi: 10.1080/10426507.2017.1354209 (Yayın No: 3586462)
2.GÜRDERE MELİHA BURCU,emeç ali cemal,ASLAN OSMAN NURİ,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2016). Triethylamin mediated addition of 2 aminoethanethiol hydrochloride to chalcones Synthesis of 3 2 aminoethylthio 1 aryl 3 thiophen 2 yl propan 1 ones and 5 7 diaryl 2 3 6 7 tetrahydro 1 4 thiazepines. Synthetic Communications, 46(6), 536-545., Doi: 10.1080/00397911.2016.1152585 (Yayın No: 2691963)
3.KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,ASLAN OSMAN NURİ,GÜLÇİN İLHAMİ,TEMEL YUSUF,CEYLAN MUSTAFA (2016). Synthesis and Carbonic Anhydrase Inhibition of Novel 2 4 Aryl thiazole 2 yl 3a 4 7 7a tetrahydro 1H 4 7 methanoisoindole 1 3 2H dione Derivatives. ARCHIV DER PHARMAZIE, 349(12), 955-963., Doi: 10.1002/ardp.201600092 (Yayın No: 2916682)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ASLAN OSMAN NURİ,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,EMEÇ Ali Cemal (2016). Triethylamine catalyzed addition of 2 aminoethanethiolhydrochloride to chalcones. Anatolian Conference onSynthetic Organic Chemistry II (Özet Bildiri) (Yayın No:2610216)
2.ASLAN OSMAN NURİ,CEYLAN MUSTAFA,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,GÜLÇİN İLHAMİ,TEMEL YUSUF (2016). Synthesis and carbonic anhydrase inhibition of novel 2 isoindole 4 aryl thiazole derivatives. Anatolian Conference onSynthetic Organic Chemistry II (Özet Bildiri) (Yayın No:2610234)
3.ASLAN OSMAN NURİ,CEYLAN MUSTAFA,FINDIK ESRA,GÜRBÜZLÜ BELMA,ESEN ZEYNEP (2015). SYNTHESIS OF NOVEL HETEROCYCLIC COMPOUNDS BASED ON TETRALONE. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry 8 (Poster) (Yayın No:1663888)
4.DÜRÜ Neşe,ERGÜNTÜRK Dursun,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ (2015). THE NEW SPIRO BENZOFURAN DERIVATIVES SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry 8 (Poster) (Yayın No:1663890)
5.GENÇLER Ela,CEYLAN MUSTAFA,ASLAN OSMAN NURİ,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZTÜRK ŞAHİN (2015). PYRIDINE 3 CARBONITRILE DERIVATIVES K2CO3 CATALYZED SYNTHESIS AND BIOLOGICAL INVESTIGATION OF THE ACTIVITY. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry 8 (Poster) (Yayın No:1663891)
6.ÖZBEK Oğuz,CEYLAN MUSTAFA,KEÇECİ SARIKAYA Meryem,ASLAN OSMAN NURİ (2015). INVESTIGATION OF A NEW CLASS 2 SUBSTITUTED BENZOTHIAZOLE OF THE SYNTHESIS AND ANTITUMOR ACTIVITY. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry 8 (Poster) (Yayın No:1663892)
7.GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK Oğuz,YENCİLEK Belkız,AYDIN Ali,ERTÜRK FATİH,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,ASLAN OSMAN NURİ (2017). Lakton ve Kalkon Birimi İçeren Enamin Türevlerinin Antikanser Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3464678)
8.KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,BUDAK YAKUP,ASLAN OSMAN NURİ,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,ÖZBEK Oğuz,DÜRÜ Neşe,GÜLÇİN İLHAMİ,Taslimi Parham (2017). INVESTIGATION OF CARBONIC ANHYDRASE AND ACETYLCOLINESTERASE ACTIVITIES OF NOVEL HYBRID HYDRAZINE DERIVATIVES. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3464699)
9.BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,ERTÜRK FATİH,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK Oğuz,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA (2017). Yeni 2-(4-((E)-3-(3-Aril) Akriloil) Fenil-3A,4,7,7A-Tatrahidro-1H-4,7-Metanoizoindol-1,3(2H)-Dion Türevlerinin Karbonik Anhidraz İnhibisyonu. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3464718)
10.CEYLAN MUSTAFA,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,Keçeci Sarıkaya Meryem,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK Oğuz (2017). 4-Arilidinetrisiklo [4.2.1.02,5] Non-7-En-3-On Türevlerinin Sentezi ve Antiproliferatif Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3464725)
11.BUDAK YAKUP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK Oğuz,ELİGÜZEL FİKRET,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA,ASLAN OSMAN NURİ (2017). 5,6-Dibromo-2-(4-(2,3-Dibromo-3-(Aril) Propanoil) Fenil) Heksahidro-1H-4,7-Metanoizoindol-1,3 (2H)-Dion Türevlerinin Karbonik Anhidraz Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3464752)
12.CEYLAN MUSTAFA,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,Keçeci Sarıkaya Meryem,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK Oğuz (2017). 4-Arilidentrisiklo [4.2.1.02,5] Nonan-3-On Türevlerinin Sentezi ve Antiproliferatif Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3464730)
13.GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,ÖZBEK Oğuz,ÖZCAN Kezban,Taslimi Parham,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA,ASLAN OSMAN NURİ (2017). Yeni Pirazolil-Tiyazol Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3464743)
14.CEYLAN MUSTAFA,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK Oğuz,ASLAN OSMAN NURİ,BUDAK YAKUP (2017). Aluminum Chloride–catalyzed Addition of Indole to Bis-chalcone Derivatives. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4205843)
15.GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK Oğuz,ASLAN OSMAN NURİ,GEZEGEN HAYREDDİN,Dinçer Ayşegül,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). FENİLÜRE İÇEREN SİYANOPİRİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4205840)
16.ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK Oğuz,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). ÜRE TEMELLİ YENİ HİBRİT MOLEKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4205808)
17.BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK Oğuz,ASLAN OSMAN NURİ,CEYLAN MUSTAFA (2017). Aluminum Chloride–catalyzed Addition of Pyrrole to Bis-chalcone Derivatives. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4205802)
18.KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK Oğuz,ASLAN OSMAN NURİ,TEMEL YUSUF,TAYSI MEHMET REŞİT,GÜLÇİN İLHAMİ (2017). Glutatyon S-Transferaz Enziminin Bıldırcın Karaciğer Dokusundan Saflaştırılması ve (3aR,4S,7R,7aS)-2-(4-((E)-3-(Aril)akriloil)fenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-metanoizoindol-1,3 (2H)-dion Türevlerinin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4205799)
19.GÜRDERE MELİHA BURCU,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,BUDAK YAKUP,ÖZBEK Oğuz,ASLAN OSMAN NURİ,TASLİMİ Parham,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA (2017). 4-Amino Kalkon Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4205790)
20.GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,ÖZBEK Oğuz (2017). The Synthesis of New Thiazole Isoindole Derivatives and Characterization. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (Poster) (Yayın No:1368105)
21.GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,ERTÜRK Fatih,ÖZBEK Oğuz (2017). The Synthesis of New Thiazole Isoindole Derivatives and Biological Activity Studies. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (Poster) (Yayın No:1368099)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ASLAN OSMAN NURİ,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,Emeç Ali Cemal (2016). Michael Addition of 2 Aminoethanethiol Hydrochloride to Chalcones With Triethylamine Catalyzed. 28. Ulusal Kimya Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2962377)
2.ASLAN OSMAN NURİ,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,ERTÜRK FATİH,ÖZBEK Oğuz,Kezban ÖZCAN (2015). Yeni Tiyazol Pirazol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Uygulamaları. 27. Ulusal Kimya Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1555162)
3.GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK Oğuz,YENCİLEK Belkız,AYDIN Ali,ERTÜRK FATİH,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). LAKTON VE KALKON BİRİMİ İÇEREN ENAMİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ, ANTİKANSER AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ. 29. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3586425)
4.GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,ERTÜRK Fatih,DÜRÜ Neşe,YENCİLEK Belkız (2017). Yeni Pirazol İsoindol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları. 3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Poster) (Yayın No:1368128)
5.ASLAN OSMAN NURİ,GÜRDERE MELİHA BURCU,USTA NECİBE CANAN,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,ÖZBEK Oğuz (2017). Yeni Tiyazol İsoindol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları. 3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1368118)
6.ÖZCAN Kezban,GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,ERTÜRK Fatih (2017). 3aS 4S 4aR 7aS 8S 8aS 6 4 1 asetil 5 fenil 4 5 dihidro 1H pirazol 3 il fenil 3 metil 4 4a 8 8a tetrahidro 3aH 4 8 metanoisoksazol 4 5 f isoindol 5 7 6H 7aH dion Türevlerinin Sentezi ve Anti kanser Aktivite Uygulamaları. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1022505)
7.Osman Nuri ASLAN, Mustafa CEYLAN, Meliha Burcu GÜRDERE, Yakup BUDAK,Ayşe ŞAHİN YAĞLIOĞLU,Hüseyin ERDOĞAN,Erdoğan KAMO (2017). 3 3 1 4 Fenilen bis 1 arilprop 2 en 1 one Türevlerinin Sentezi veAntiprolifeatif Aktivitelerinin incelenmesi. 1.İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi (Poster) (Yayın No:400343)
8.Belma GÜRBÜZLÜ, Mustafa CEYLAN, Osman NUri ASLAN, Hayreddin GEZEGEN,Meryem KEÇECİ SARIKAYA,Zeynep ESEN (2017). Bir Seri Piridon ve Siyanopiridin Türevlerinin Sentezi ve AntimikrobiyalAktivitelerinin ncelenmesi. 1. İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi,Standardizasyonu (Poster) (Yayın No:400926)
9.ASLAN Osman Nuri, CEYLAN Mustafa, GEZEGEN Hayreddin, SARIKAYA KEÇECİ Meryem,GÜRBÜZLÜ Belma,ŞAHİN Betül (2017). Yeni 2 İsoindol 4 Aril Tiyazol Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi (Poster) (Yayın No:1022459)
10.ŞAHİN Betül, CEYLAN Mustafa, GEZEGEN Hayreddin, ASLAN Osman Nuri,SARIKAYA KEÇECİ Meryem,ERGÜNTÜRK Dursun,ŞAHİN YAĞLIOĞLU Ayşe (2017). Antitumör Aktivite Gösterebilecek Yeni Bir Sınıf 2 Substitüe Benzotiyazolerin Sentezi ve Aktivitelerinin İncelenmesi. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi (Poster) (Yayın No:1022467)
11.GÜRBÜZLÜ Belma, CEYLAN Mustafa, GEZEGEN Hayreddin, ASLAN Osman Nuri,SARIKAYA KEÇECİ Meryem,ŞAHİN Betül,ERGÜNTÜRK Dursun (2017). Yeni 7 Aril 5 6 6a 7 tetrahidrobenzo b nafto 1 2 e 1 4 tiyoazepinlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi (Poster) (Yayın No:1022474)
12.ERGÜNTÜRK Dursun, CEYLAN Mustafa, GEZEGEN Hayreddin, ASLAN Osman Nuri,SARIKAYA KEÇECİ Meryem,GÜRBÜZLÜ Belma,ŞAHİN Betül (2017). 6 6 Dimetil 3 aril 3 4 6 7 tetrahidro 1 H 3H spiro benzofuran 2 2 naftalen 1 4 5H dion Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi (Poster) (Yayın No:1022483)
13.ÖZCAN Kezban, CEYLAN Mustafa, BUDAK Yakup, GÜRDERE Meliha Burcu,ASLAN Osman Nuri (2017). Yeni Bir Tür Karbotiyoamit Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi (Poster) (Yayın No:1022489)
14.GÜRDERE Meliha Burcu, CEYLAN Mustafa, BUDAK Yakup, ASLAN Osman Nuri,ÖZCAN Kezban,ÖZBEK Oğuz (2017). 3aR 4S 7R 7aS 2 4 sinnamoilfenil 3a 4 7 7a tetrahidro 1H 4 7 metanoisoindol 1 3 2H dion Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Uygulamaları. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi (Poster) (Yayın No:1022497)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Rasemik Asetal Hidroperoksitlerin Peroksidaz Katalizli Enantiyoseçici İndirgenmesi S Asetal Hidroperoksitlerin Sentezi ve Alilik Alkollerin Enonların ve Sülfitlerin Asimetrik Oksidasyonunda Kiral Oksidan Olarak Uygulamaları, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.09.2011-01.03.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Çalıştay
1.ARAŞTIRMA ÜRETKENLİĞİ ÇALIŞTAYI, Akademik Yazma Becerilerini Geliştirme ve Yayın Süreci-Akademik yazma aşamaları nelerdir?- Akademik yazı taslağının hazırlanması sürecinde yapılacaklar nelerdir?- Akademik yazı taslağı düzenleme sürecinde yapılacaklar nelerdir?Akademik yazı taslağına son şekli nasıl verilir?-Araştırma taslağı nasıl düzenlenir?- Araştırma sorusu/hipotez, amaç ve hedefler nasıl yazılır? (Proje/makale/çalışmanın amacı, bu amaçlara bağlı olarak erişilmek istenen hedefler)-Konu ve kapsam nasıl belirlenir?-Özet nasıl yazılır?-Araştırmaya nasıl giriş yapılır?-Alan yazın nasıl yazılır?-Yöntem bölümü neleri içerir? Nasıl şekillendirilir?-Araştırma bulguları nasıl ortaya konur? (Grafik, şekil tablo ne ifade eder? Nasıl ve ne şekilde kullanılmalıdır?--Araştırma nasıl sonuçlandırılır? (Tartışma ve sonuç nasıl yazılır?-Kaynakça yazım kuralları-Metin içi atıf yapma kuralları-Yayın yazma, raporlama ve değerlendirme süreci hakkında bilgilendirme. Yayın yapma süreci hangi aşamalardan oluşmaktadır?-Editörlük, hakemlik, yazarlık nedir?-Hakemli dergide yayın yapmak neden önemlidir?-Hakemli dergi seçerken hangi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır?- Konferans/sempozyum vb. etkinliklerin editörlük ve hakemlik süreçleri nasıldır?Düşünme Becerilerini Geliştirme-Düşünmeyi geliştirici stratejiler-Düşünmeyi geliştirici çalışma faaliyetleri-Özgün düşünceler üretme-Yeni fikirler ortaya koyma.-Alternatif fikirler geliştirme-Sorun tespiti ve çözümüÇalışma Stratejileri, Zamanlama Becerisi ve Stres Yönetimi-Çalışma sırasında uygulayabileceği stratejiler-Tez hazırlama aşamalarında izlenecek çalışma stratejileri- Öğrenme stratejileri-Meşgul olmak ile üretken olmak arasındaki fark-Zaman yönetiminde başarılı olmak için dikkat edilecek hususlar-Etkin bir zaman planlamasının önündeki engeller ve bunları aşma yöntemleri- Zamanı etkili kullanma aşamaları- Zaman değerlendirme yöntemleri- Gecikmelerle/ zamanı bölen şeylerle baş etme yolları- Zaman yönetimi yaklaşımları-Planlama- Çalışma planı oluşturma-Stres nedir?- Stresin oluşma nedenleri ve davranışlara etkileri-Stresin olumlu ve olumsuz etkileri-Olumsuz stresi olumluya çevirme-Stres kontrolü-İç çatışmaların engellenmesi-Zor insanlarla başa çıkma yolları- Ast-üst ilişkilerini yönetme-Stresle başa çıkmak için gerekli kısa ve uzun vadeli yöntemler-Özgüven ve benlik saygısının geliştirilmesinde stres yönetiminin önemiAkademik Ağ Oluşturma ve İşbirliği- Akademisyen ve öğrencilerle akademik ağ oluşturma fırsatları- Diğer üniversite ve dış araştırma sağlayıcılarla akademik ağ oluşturma fırsatları- Akademik işbirliği için yazma dili- İşbirliği yapmanın önemi- Başarılı takımların sahip oldukları özellikler- İşbirlikli çalışmalarda etkili çalışma yönetimi- Takım içi ve dışı etkili iletişim becerileri- Araştırmalarında yer alan katılımcılarla etkili işbirliği yapabilme becerileri-Sürdürülebilir akademik işbirliği-Akademik işbirliği için takım üyesi olarak geliştirilmesi beklenen becerilerFinansal Kaynaklara Erişim- Ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırma destekleri- Proje fikrinin oluşturulması ve proje haline getirilmesi- Proje yazımı, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Çalıştay, 27.09.2017-29.09.2017 (Ulusal)