GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SEVİL ŞAHİNž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Sevil ŞAHİN

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

sevil.sahin@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Anabilim Dalı

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İstanbul Üniversitesi (2005- 2012)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

YÜKSEK LİSANS, Trakya Üniversitesi (2002- 2005)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli)

LİSANS, Doğu Akdeniz Üniversitesi (1996- 2001)

İşletme Ve Ekonomi Fakültesi - Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Kıbrıs Sorunu Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlerinin Çözüm Önerileri", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012

YÜKSEK LİSANS, "Realist Kuram Çerçevesinde Türkiye-Abd İlişkileri", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Uluslararası İlişkiler

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, (2014- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Trakya Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, (2013- 2014)

Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi/ Siyasal Bilgiler Fakültesi/ Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, (2005- 2012)

Araştırma Görevlisi, Trakya Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, (2002- 2005)


İdari Görevler

verdiği dersler

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Uluslararası Politika I, Lisans, (2017-2018)

Çatışma Analizi, Lisans, (2017-2018)

Siyaset Bilimine Giriş I, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ŞAHİN MUSTAFA OZAN,ŞAHİN SEVİL, (2017). "Milli Mücadele Döneminde Genelge, Kongre Ve Atatürk’Ün Söylevlerinde Misak-I Milli", Yeni Türkiye, (93), 653-663. (Yayın No: 3953333)

ŞAHİN SEVİL,ŞAHİN MUSTAFA OZAN, (2017). "Misak-I Milli’Nin İlanından Sonra İtilaf Devletleri İle Mücadelede İzlenen Politikalar", Yeni Türkiye, (93), 505-513. (Yayın No: 3953260)

ERTUĞRUL SEVİL, (2011). "Uluslararası Çatışma Çözümü Ve Birleşmiş Milletler Bosna Hersek Sınavı", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 0(0), (Yayın No: 807902)

ERTUĞRUL SEVİL, (2002). "Çokuluslu Şirketlerin Altın Yılları", Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(1), (Yayın No: 807718)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ŞAHİN MUSTAFA OZAN,ŞAHİN SEVİL (2017). IBN RÜŞD’ÜN BATI DÜŞÜNCESİ VE RÖNESANS’A ETKİSİ. ISEFE 2017 International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3955703)

ŞAHİN MUSTAFA OZAN,ŞAHİN SEVİL (2017). 1980 SONRASI HÜKÜMET PROGRAMLARINDA TÜRKİYE’NİN DEĞİŞEN ENERJİ POLİTİKALARI. ENSCON 2017 International Congress of Energy, Economy and Policy (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3955916)

Ertuğrul Sevil Çatışma ve İşbirliğini Anlamak. IV. KARADENİZ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU “ÇATIŞMA ve İŞBİRLİĞİ” KARADENİZ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:814881)

Turan Sibel, Ertuğrul Sevil Conformite European in the Context of Standardization Trends in European Union. Second International Conference “Marketing in the Era of Globalization, concepts, trends”, Bourgas Free University (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:816319)

Turan Sibel, Gençler Ayhan, Ertuğrul Sevil Globalization as a Challenge to the Nation State. The Challenges for Science and Education in the Globalization Context”, Bourgas Free University (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:816143)

Turan Sibel, Ertuğrul Sevil A Study for Turkey s Bosnia Herzegovina Policy in the Post Cold War Period. International Symposium, “Bosnia Herzegovina From Past to Present (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:815857)

Turan Sibel, Ertuğrul Sevil Integration of Turkish Higher Education System to the European Union International Conference. Education, Science, Economic and Technologies in the Global World Conference, Prof. Dr. Assen Zlatarov University (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:815560)

Ertuğrul Sevil, Karaman Cem, Şahin Mustafa Ozan Türkiye Rusya ve Ukrayna İlişkileri Çerçevesinde Kırım Sorununun Evrimi. IV. KARADENİZ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU “ÇATIŞMA ve İŞBİRLİĞİ”, KARADENİZ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:815259)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

Şahin Mustafa Ozan, Ertuğrul Sevil Seçmenlerin İdeolojik ve Siyasi Duruşu Bağlamında Avrupa Birliği Algısı. 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği (Özet Bildiri) (Yayın No:808314)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Türk Dış Politikası (1830-1989) (2017)., ŞAHİN SEVİL, Berikan Yayınevi, Editör: Dr. Serkan Kekevi, Dr. Yunus Emre Tekinsoy, Doç. Dr. İsmet Türkmen, Sayfa Sayısı: 766, ISBN: 978-605-2030-42-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3953455)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2005- , Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi , , (Diğer)

2002-2005, Araştırma Görevlisi, Trakya Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:sevil.sahin@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2005-2012
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Tez Adı:Kıbrıs Sorunu Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlerinin Çözüm Önerileri
Yüksek Lisans
2002-2005
Trakya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Realist Kuram Çerçevesinde Türkiye-Abd İlişkileri
Lisans
1996-2001
Doğu Akdeniz Üniversitesi
İşletme Ve Ekonomi Fakültesi/Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2013-2014
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2005-2012
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2002-2005
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)ULUSLARARASI POLİTİKA ITürkçe6
(2017-2018)ÇATIŞMA ANALİZİTürkçe6
(2017-2018)SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ ITürkçe6
Yüksek Lisans
(2017-2018)BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ŞAHİN MUSTAFA OZAN,ŞAHİN SEVİL (2017). Milli Mücadele Döneminde Genelge, Kongre ve Atatürk’ün Söylevlerinde Misak-ı Milli. Yeni Türkiye, (93), 653-663. (Yayın No: 3953333)
2.ŞAHİN SEVİL,ŞAHİN MUSTAFA OZAN (2017). Misak-ı Milli’nin İlanından Sonra İtilaf Devletleri ile Mücadelede İzlenen Politikalar. Yeni Türkiye, (93), 505-513. (Yayın No: 3953260)
3.ERTUĞRUL SEVİL (2011). Uluslararası Çatışma Çözümü ve Birleşmiş Milletler Bosna Hersek Sınavı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 0(0), (Yayın No: 807902)
4.ERTUĞRUL SEVİL (2002). Çokuluslu Şirketlerin Altın Yılları. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(1), (Yayın No: 807718)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ŞAHİN MUSTAFA OZAN,ŞAHİN SEVİL (2017). IBN RÜŞD’ÜN BATI DÜŞÜNCESİ VE RÖNESANS’A ETKİSİ. ISEFE 2017 International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3955703)
2.ŞAHİN MUSTAFA OZAN,ŞAHİN SEVİL (2017). 1980 SONRASI HÜKÜMET PROGRAMLARINDA TÜRKİYE’NİN DEĞİŞEN ENERJİ POLİTİKALARI. ENSCON 2017 International Congress of Energy, Economy and Policy (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3955916)
3.Ertuğrul Sevil (2017). Çatışma ve İşbirliğini Anlamak. IV. KARADENİZ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU “ÇATIŞMA ve İŞBİRLİĞİ” KARADENİZ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:814881)
4.Turan Sibel, Ertuğrul Sevil (2017). Conformite European in the Context of Standardization Trends in European Union. Second International Conference “Marketing in the Era of Globalization, concepts, trends”, Bourgas Free University (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:816319)
5.Turan Sibel, Gençler Ayhan, Ertuğrul Sevil (2017). Globalization as a Challenge to the Nation State. The Challenges for Science and Education in the Globalization Context”, Bourgas Free University (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:816143)
6.Turan Sibel, Ertuğrul Sevil (2017). A Study for Turkey s Bosnia Herzegovina Policy in the Post Cold War Period. International Symposium, “Bosnia Herzegovina From Past to Present (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:815857)
7.Turan Sibel, Ertuğrul Sevil (2017). Integration of Turkish Higher Education System to the European Union International Conference. Education, Science, Economic and Technologies in the Global World Conference, Prof. Dr. Assen Zlatarov University (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:815560)
8.Ertuğrul Sevil, Karaman Cem, Şahin Mustafa Ozan (2017). Türkiye Rusya ve Ukrayna İlişkileri Çerçevesinde Kırım Sorununun Evrimi. IV. KARADENİZ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU “ÇATIŞMA ve İŞBİRLİĞİ”, KARADENİZ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:815259)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.Şahin Mustafa Ozan, Ertuğrul Sevil (2017). Seçmenlerin İdeolojik ve Siyasi Duruşu Bağlamında Avrupa Birliği Algısı. 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği (Özet Bildiri) (Yayın No:808314)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Türk Dış Politikası (1830-1989) (2017)., ŞAHİN SEVİL, Berikan Yayınevi, Editör: Dr. Serkan Kekevi, Dr. Yunus Emre Tekinsoy, Doç. Dr. İsmet Türkmen, Sayfa Sayısı: 766, ISBN: 978-605-2030-42-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3953455)
Üniversite Dışı Deneyim

2005- Araştırma Görevlisiİstanbul Üniversitesi , , (Diğer)
2002-2005 Araştırma GörevlisiTrakya Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, (Diğer)