GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ŞENİZ KARABIYIKLI ÇİÇEKž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Şeniz KARABIYIKLI ÇİÇEK

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

seniz.karabiyikli@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Gıda Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ege Üniversitesi (2006- 2010)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Gıda Bilimleri (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Ege Üniversitesi (2003- 2006)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Gıda Bilimleri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ankara Üniversitesi (1999- 2003)

Ziraat Fakültesi - Gıda Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Bazı Nar Ürünlerinin Antimikrobiyal Etkilerinin Belirlenmesi Ve Salatalarda Koruyucu Etkisinin Araştırılması", Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010

YÜKSEK LİSANS, "Kopanisti Peyniri Mikroflorasının Tespiti Ve Fermentasyonunda Rol Oynayan Mikroorganizmaların Tanımlanması", Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Gıda Bilimleri ve Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/ (2017- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Bilimi Anabilim Dalı/ (2010- 2017)


İdari Görevler

Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bologna Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Erasmus Koordinatörü , Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Fermantasyon Mikrobiyolojisi, Doktora, (2020-2021)

Gıda Güvenliği Sistemleri, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Gıda Analiz Laboratuvarlarında Kalite Sağlama İlkeleri, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Mezuniyet Tezi-I, Lisans, (2020-2021)

Temel Mikrobiyoloji, Lisans, (2020-2021)

Gıda Mikrobiyolojisi-I, Lisans, (2020-2021)

Fermantasyon Mikrobiyolojisi, Doktora, (2019-2020)

Gıda Endüstrisinde Küfler Ve Mikotoksinler, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Mezuniyet Tezi-I, Lisans, (2019-2020)

Gıda Mikrobiyolojisi-I, Lisans, (2019-2020)

Temel Mikrobiyoloji, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, İkbal SAVAŞ, "Şeftali Posasından Elde Edilen Diyet Lifinin Prebiyotik Etkisi Ve Probiyotiklerle Etkileşimi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Sümeyya ERDOĞMUŞ, "Geleneksel Yöntemle Üretilen Çamur Peynirinin Mikrobiyolojik Ve Fiziko-Kimyasal Kalitesinin Belirlenmesi, Raf Ömrünün Tespiti Ve Probiyotik İlaveli Fonksiyonel Çamur Peyniri Üretimi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, İlyas GÜLDAL, "Bazı Yağların Gıda Kaynaklı Patojen Bakteriler Üzerindeki Antimikrobiyal Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Hande CEVAHİROĞLU, "Çemengilik'in Mikrobiyolojik Profili", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Seher DAŞTAN, "Ticari Ve Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Kefirlerin Mikrobiyolojik Profilinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2015

Doktora, Nilgün ÖNCÜL, "Koruk (Vitis Vinifera) Ürünlerinin Antimikrobiyal Ve Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016

Editörlük

3 Et Ürünleri Çalıştayı Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon Bildiri Kitabı (Endekste taranmıyor), Diğer Yayınlar, Yrd. Editör, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Arnaca American Journal Of Advances İn Medical Science (Directory of ScienceGeneva Foundation for Medical Education and Research,ResearchBib,JourInfoOpen J-GateOpenMedicalAbstracts), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Foundation for Promotion of Basic and Applied Science

Arnaca Amerıcan Journal Of Advances In Medıcal Scıence (Directory of ScienceGeneva Foundation for Medical Education and ResearchResearchBibJourInfoOpen J-GateOpen Medical AbstractsInternational Impact Factor ServiceAcademic Exchange QuarterlyDirectory of Research Journal Indexing), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, FOR PROMOTION OF BASIC ANDAPPLIED SCIENCE(FOPRAS), 03.01.2016 - 31.01.2016

Arnaca Amerıcan Journal Of Advances In Medıcal Scıence (Directory of ScienceGeneva Foundation for Medical Education and Research,ResearchBib,JourInfoOpen J-GateOpenMedicalAbstracts), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, FOUNDATION FOR PROMOTION OF BASIC ANDAPPLIED SCIENCE( FOPRAS)

Arnaca American Journal Of Advances İn Medical Science (Directory of ScienceGeneva Foundation for Medical Education and ResearchResearchBibJourInfoOpen JGateOpen Medical AbstractsInternational Impact Factor ServiceAcademic Exchange QuarterlyDirectory of Research Journal Indexing), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Foundation for Promotion of Basic and Applied Science

Austın Journal Of Mıcrobıology, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, AUSTIN PUBLISHING GROUP

Austin Journal Of Microbiology, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Austin Publishing Group, 01.01.2016

Austin Journal Of Microbiology (Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Austin Publishing Group

Austin Journal Of Microbiology, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Austin Publishing Group

Determination Of Appropriate Parameters For Estimating The Amount Of Landfill Gas İn Storage Sites (Mühendislik), Dergi, Editör, Journal of New Results in Engineering and Natural Sciences, 08.05.2020

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Iğdır Üniversitesi, 31.12.2018

International Journal Of Agriculture Science And Food Technology, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Peertechz.com

Journal Of Advancements İn Food Technology, Dergi, ANNEX PUBLISHERS

Journal Of Food And Nutrıtıon Research (Google ScholarJ-GateWorldCatCrossRefCNKI SCHOLARBielefeld Academic Search Engine(BASE)AcademiaComputer Literature IndexZeitschriftendatenbank (ZDB)Elektronische Zeitschriftenbibliothek(EZB)JournalTOCs), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, SCIENCE AND EDUCATION PUBLISHING

Journal Of Food And Nutrıtıon Research (GoogleScholarUniversal Impact Factor(2013 = 0.375)J-GateWorldCatCorssRefAcademiaComputer Literature IndexJournalTOCs), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, SCIENCE AND EDUCATION PUBLISHING

Journal Of Food And Nutrition Research (Google Scholar, J-Gate, WorldCat, CrossRef, CNKI SCHOLAR, Bielefeld Academic Search Engine(BASE), E-alert, Academia, Computer Literature Index, Zeitschriftendatenbank (ZDB), Elektronische Zeitschriftenbibliothe, JournalTOCs), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, SciEP, 01.01.2018

Journal Of Food And Nutrition Research (Google ScholarJ-GateWorldCatCrossRefCNKI SCHOLARBielefeld Academic Search Engine(BASE)AcademiaComputer Literature IndexZeitschriftendatenbank (ZDB)Elektronische Zeitschriftenbibliothek(EZB)JournalTOCs), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Science and Education Publishing Co. Ltd

Journal Of Food Technology And Food Chemistry, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Scholarena, 01.01.2018

Journal Of Microbiology And Laboratory Science, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Scholarena

Journal Of New Results In Engıneerıng And Natural Scıences (Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GAZIOSMANPASA UNIVERSITY

Journal Of New Results In Engıneerıng And Natural Scıences (Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GAZIOSMANPASA UNIVERSITY

Journal Of New Results İn Engıneerıng And Natural Scıences (I2OR, CiteFactor, Scientific Indexing Services), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 02.07.2020

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   BAYRAM MUSTAFA, TOPUZ SEMRA, KARABIYIKLI ÇİÇEK ŞENİZ, ELMASTAŞ MAHFUZ, KAYA CEMAL, ERENLER RAMAZAN, ONARAN ABDURRAHMAN, (2022). "Isolation Of Oleuropein From Olive Leaf By Effective Method And İnvestigation Of İts Antimicrobial Properties.", Indian Journal Of Traditional Knowledge (Ijtk), 21(1), 215-223. (Yayın No: 7584612) [SCI-Expanded]

2   SUR ESEN BİLGE, KARABIYIKLI ÇİÇEK ŞENİZ, (2021). "Chıa Tohumunun Kimyasal, Antioksidan Ve Antimikrobiyal Özellikleri", Gıda / The Journal Of Food, 46(4), 971-979., Doi: 10.15237/gida.GD21055 (Yayın No: 7192974)

3   ATILGAN CEREN, KARABIYIKLI ÇİÇEK ŞENİZ, (2021). "Hayvanların Beslenmesinde Probiyotik Ve Prebiyotiklerin Önemi Ve Sağlık Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 10(2), 24-35. (Yayın No: 7192983)

4   GÜLDAL İLYAS, KARABIYIKLI ÇİÇEK ŞENİZ, (2021). "Antibacterial Effect Of Turkish Black Cumin Seed Oil Against Pathogen Bacteria’S", Food Science &Amp; Nutrition Research, 4(2), 1-3. (Yayın No: 7491820)

5   KARABIYIKLI ŞENİZ,ERDOĞMUŞ SÜMEYYA, (2019). "Peynir Üretiminde Mikroorganizmaların Rolü Ve Önemli Mikroorganizma Grupları", Journal Of New Results İn Engineering And Natural Science (Jrens), 9(1), 35-45. (Yayın No: 5052939)

6   ÖNCÜL NİLGÜN,KARABIYIKLI ŞENİZ, (2019). "Antibacterial Effect Of Verjuice Against Food-Borne Pathogens", British Food Journal, 121(10), 2265-2276., Doi: 10.1108/BFJ-11-2018-0746 (Yayın No: 5118596) [SCI-Expanded]

7   KARABIYIKLI ŞENİZ,DONAT İKBAL, (2019). "Prebiyotik Diyet Liflerinin Kolon Mikrobiyatası Ve Sağlık Üzerine Etkileri", Journal Of New Results İn Engineering And Natural Sciences, 2019(10), 1-14. (Yayın No: 5691790)

8   KARABIYIKLI ŞENİZ,ERDOĞMUŞ SÜMEYYA,DONAT İKBAL, (2019). "Ülkemizde Uygulanan Güncel Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri", Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, (17), 1-12., Doi: 10.17362/DBHAD.2019.17.1 (Yayın No: 5946938)

9   KARABIYIKLI ŞENİZ,DEĞİRMENCİ HÜSEYİN,KARAPINAR MEHMET, (2017). "Inactivation Of Listeria Monocytogenes İn Black Mulberry (Morus Nigra) Juice", Journal Of Food Processing And Preservation, 41(1), 12840, Doi: 10.1111/jfpp.12840 (Yayın No: 2491425) [SCI-Expanded]

10   YILDIRIM ZELİHA,ÖNCÜL NİLGÜN,YILDIRIM METİN,KARABIYIKLI ŞENİZ, (2016). "Application Of Lactococcin Bz And Enterocin Kp Against Listeria Monocytogenes İn Milk As Biopreservation Agents", Acta Alimentaria, 45(4), 486-492., Doi: 10.1556/066.2016.45.4.4 (Yayın No: 2914027) [SCI-Expanded]

11   ÖNCÜL NİLGÜN,KARABIYIKLI ŞENİZ, (2016). "Persistence And Survival Of Some Food Borne Pathogensin Neutralized Unripe Grape Products", Ukrainian Food Journal, 5(1), 96-108. (Yayın No: 2807136)

12   ÖNCÜL NİLGÜN,KARABIYIKLI ŞENİZ, (2016). "Mechanism Of Antibacterial Effect Of Plant Based Antimicrobials", Ukrainian Food Journal, 5(3), 541-549. (Yayın No: 2909433)

13   ÖNCÜL NİLGÜN,KARABIYIKLI ŞENİZ, (2016). "Survival Of Foodborne Pathogens İn Unripe Grape Products", Lwt - Food Science And Technology, 74168-175., Doi: 10.1016/j.lwt.2016.07.043 (Yayın No: 2845981)

14   KARABIYIKLI ŞENİZ,DAŞTAN SEHER, (2016). "Geleneksel Ve Fonksiyonel Bir Gıda Olan Kefirin Mikrobiyolojik Profili", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(1), 75-83. (Yayın No: 1602633)

15   KARABIYIKLI ŞENİZ,ÖNCÜL NİLGÜN, (2016). "Inhibitory Effect Of Unripe Grape Products On Foodborne Pathogens", Journal Of Food Processing And Preservation, 40(2016), 1459-1465., Doi: 10.1111/jfpp.12731 (Yayın No: 1788241) [SCI-Expanded]

16   ÖNCÜL NİLGÜN,KARABIYIKLI ŞENİZ, (2015). "Bitkisel Kaynaklı Antimikrobiyallerin Gıdalarda Bulunan Mikroorganizmalar Üzerindeki İnhibitif Etkinliği", Akademik Gıda, 13(2), 165-172. (Yayın No: 1602590)

17   ÖNCÜL NİLGÜN,KARABIYIKLI ŞENİZ, (2015). "Factors Affecting The Quality Attributes Of Unripe Grape Functional Food Products", Journal Of Food Biochemistry, 39689-695., Doi: 10.1111/jfbc.12175 (Yayın No: 1536732)

18   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,KARABIYIKLI ŞENİZ,TOKATLI KADER,ÖNCÜL NİLGÜN, (2015). "Inhibitory Effects Of Red Cabbage And Sour Cherry Pomace Anthocyanin Extracts On Food Borne Pathogens And Their Antioxidant Properties", Lwt-Food Science And Technology, 63(1), 8-13., Doi: 10.1016/j.lwt.2015.03.101 (Yayın No: 1517587)

19   KARABIYIKLI ŞENİZ,ÖNCÜL NİLGÜN,CEVAHİROĞLU HANDE, (2015). "Microbiological Safety Of Pastrami A Traditional Meat Product", Lwt-Food Science And Technology, 64(1), 1-5., Doi: 10.1016/j.lwt.2015.05.006 (Yayın No: 1517591)

20   KARABIYIKLI ŞENİZ,DEĞİRMENCİ HÜSEYİN,KARAPINAR MEHMET, (2014). "Inhibitory Effect Of Sour Orange Citrus Aurantium Juice On Salmonella Typhimurium And Listeria Monocytogenes", Lwt-Food Science And Technology, 55(2), 421-425., Doi: 10.1016/j.lwt.2013.10.037 (Yayın No: 87800)

21   ÇİÇEK ÜMRAN,KARABIYIKLI ŞENİZ,KILINÇER FATMA NUR,YILDIRIM AHMET TALHA,CEVAHİROĞLU HANDE, (2014). "Vakum Ambalajlı Olarak Soğukta Muhafaza Edilen Dana Kuzu Ve Tavuk Etlerinin Bazı Fizikokimyasal Ve Mikrobiyolojik Özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(1), 54-54., Doi: 10.13002/jafag702 (Yayın No: 87837)

22   KIŞLA DUYGU,KARABIYIKLI ŞENİZ, (2013). "Antimicrobial Effect Of Sour Pomegranate Sauce On Escherichia Coli O157 H7 And Staphylococcus Aureus", Journal Of Food Science, 78(5), 715-718., Doi: 10.1111/1750-3841.12099 (Yayın No: 87796)

23   ÇİÇEK ÜMRAN,KARABIYIKLI ŞENİZ,ÇABUK DUYGU,İYİEKMEKÇİ BERNA,KURBANDURDİYEV HOŞGELDİ,CEVAHİROĞLU HANDE, (2013). "Dana Etinin Bazı Fizikokimyasal Ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Farklı Ambalajlama Yöntemleri Ve Depolama Süresinin Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2), 62-62., Doi: 10.13002/jafag575 (Yayın No: 87823)

24   KARABIYIKLI ŞENİZ,DEĞİRMENCİ HÜSEYİN,KARAPINAR MEHMET, (2012). "The Survival Of Escherichia Coli O157 H7 And Salmonella Typhimurium İn Black Mulberry Morus Nigra Juice", African Journal Of Microbiology Research, 6(48), 7464-7470., Doi: 10.5897/AJMR12.1869 (Yayın No: 87808)

25   DEĞİRMENCİ HÜSEYİN,KARAPINAR MEHMET,KARABIYIKLI ŞENİZ, (2012). "The Survival Of E Coli O157 H7 S Typhimurium And L Monocytogenes İn Black Carrot Daucus Carota Juice", International Journal Of Food Microbiology, 153(1-2), 212-215., Doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2011.11.017 (Yayın No: 87792)

26   KARABIYIKLI ŞENİZ,KIŞLA DUYGU, (2012). "Inhibitory Effect Of Sour Pomegranate Sauces On Some Green Vegetables And Kisir", International Journal Of Food Microbiology, 155(3), 211-216., Doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2012.02.006 (Yayın No: 87794)

27   ŞENGÜN İLKİN,KARABIYIKLI ŞENİZ, (2011). "Importance Of Acetic Acid Bacteria İn Food İndustry", Food Control, 22(5), 647-656., Doi: 10.1016/foodcont.2010.11.008 (Yayın No: 87790)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   KARABIYIKLI ŞENİZ,KARAPINAR MEHMET, (2007). "Kopanisti Peynirinin Fermantasyonunda Rol Oynayan Lakitik Asit Bakterilerinin Tanımlanması", Gıda-Gıda Teknolojisi Derneği, 32(3), 143-149. (Yayın No: 87840)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

1   KARABIYIKLI ŞENİZ,ALTUNTAŞ SEMANUR,BAŞKAN SİBEL,DURAN ŞENİZ, (2018). "Farklı Sıcaklıklarda Depolanan Pastörize Portakal Suyunun Mikrobiyal Kalitesinin İzlenmesi", Drink Techmarket İçecek Ve Teknolojileri Dergisi, (126), 60-62. (Yayın No: 4318873)

2   KARABIYIKLI ŞENİZ, (2018). "Meyve-Sebze Sularının Bazı Gıda Kaynaklı Patojen Bakteriler Üzerindeki Antibakteriyal Etkisi", Drink Techmarket İçecek Ve Teknolojileri Dergisi, (129), 44-48. (Yayın No: 4388848)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   GÜLDAL İLYAS,KARABIYIKLI ÇİÇEK ŞENİZ (2020). Review: Antibacterial effect of bergamot oil. The 6th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (Özet Bildiri) (Yayın No:6578852)

2   KARABIYIKLI ŞENİZ,ERDOĞMUŞ SÜMEYYA (2019). Functional effects of cereal-like products on health. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5053361)

3   GÜLDAL İLYAS,KARABIYIKLI ŞENİZ (2019). Investigation of the Microbial Profile of Argan, Bergamot, Nigella sativa Seed, Pomegranate Seed and Ginger Oil. International Conference on Agronomy and Food Science and Technology (AgroFood) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5053564)

4   KARABIYIKLI ŞENİZ,ERDOĞMUŞ SÜMEYYA,DONAT İKBAL (2019). Nütrigenomik Beslenmenin Etik Açıdan Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5358707)

5   KARABIYIKLI ŞENİZ,ERDOĞMUŞ SÜMEYYA (2019). Determination of microbiological quality of Tire mud-cheese. 5th InternationalCongress on Natural and Engineering Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:5099574)

6   KARABIYIKLI ŞENİZ,BAŞAL MUKADDER,TEKBAŞ ŞİRİN (2019). Survival of probiotic cultures added to baby foods during refrigeration. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:5053554)

7   KARABIYIKLI ŞENİZ,ERDOĞMUŞ SÜMEYYA,DONAT İKBAL (2019). Functional Effects of Probiotic Foods on Human Health. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:5053546)

8   BAYRAM MUSTAFA,TOPUZ SEMRA,KARABIYIKLI ŞENİZ,KAYA CEMAL (2018). Antimicrobial Effect of Olive Leaf Crude Extract and Oleuropein on Lactobacillus plantarum and Staphlococcus aureus. 2nd International Symposium on MultidisciplinaryStudies and Innovative Technologies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4418049)

9   KARABIYIKLI ŞENİZ (2018). Natural Sanitizers for Natural, Nutritious and Safety Foods. International Conference on Innovative Engineering Applications (CIEA’2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4388868)

10   GÜLDAL İLYAS,KARABIYIKLI ŞENİZ (2018). Functional Properties of Thyme Oil. International Conference on Innovative Engineering Applications (CIEA’2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4388880)

11   KARABIYIKLI ŞENİZ,KALE ÜNZİLE,CAYMAZ GÜLCAN,KARASÜLEYMANOĞLU EBRU,GÜNDÜZ MERVE,DAĞİSTAN YUSUF CAN,GENÇ ESRA RABİA (2018). Surviaval of probiotic cultures in fruit and vegetable juice mixure during refrigerated storage. 3. International Congress on Food Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:4388925)

12   KARABIYIKLI ŞENİZ,AKKUŞ AYŞE,AYDIN MERVE,ŞİMŞEK SENEM,ODABAŞI BÜŞRA (2018). Salmonella outbreaks in recent years. 3. International Congress on Food Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:4388949)

13   KARABIYIKLI ŞENİZ,METİN MERVENUR,ÜNVER ŞEYMA (2018). Microbiological Quality of Melissa, Chamomile and Fennel Teas and the Effect of Brewing on Microbial Quality. 1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4489750)

14   KARABIYIKLI ŞENİZ,SÜMEYYA ERDOĞMUŞ (2018). Effect of antimicrobials on microorganisms added to edible coatings. 1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4489751)

15   KARABIYIKLI ŞENİZ,GÜLDAL İLYAS (2018). Antioxidant effect of black cumin seed oil. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science (EurasianBioChem2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4269033)

16   KARABIYIKLI ŞENİZ,ÜNVER ŞEYMA,METİN MERVENUR,ARAL AYŞE SEDA (2018). Microbiological quality of some herbal teas consumed during the year in Tokat. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science (EurasianBioChem2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4269030)

17   KARABIYIKLI ŞENİZ,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2018). Inactivation of microorganisms in food materials by cold plasma technology. 2nd International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4269027)

18   KARABIYIKLI ŞENİZ (2018). Importance of probiotics in daily diet. 2nd International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4269026)

19   ÖNCÜL NİLGÜN,KARABIYIKLI ŞENİZ (2017). Some traditional salad sauces and food safety. 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Özet Bildiri) (Yayın No:3450896)

20   GÜLDAL İLYAS,KARABIYIKLI ŞENİZ (2017). Antimicrobial Effects of Some Essantial Oils. 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants –Natural and Healthy Life (2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3516449)

21   ÖNCÜL NİLGÜN,KARABIYIKLI ŞENİZ (2017). The Effectiveness of Unripe Grape Products On Native Flora Of Some Salad Vegetables. International Conference onAgriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3516461)

22   KARABIYIKLI ŞENİZ,DAŞTAN SEHER (2017). Microbiological Quality of Kefir which is A Functional Dairy Product. International Conference onAgriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3516467)

23   GÜLDAL İLYAS,KARABIYIKLI ŞENİZ (2017). Review: Therapeutic Properties of Nigella sativa and Urtica dioica. 2nd Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences (JATUSPAB-2) (Özet Bildiri) (Yayın No:3598050)

24   GÜLDAL İLYAS,KARABIYIKLI ŞENİZ (2017). Review: PEF application in Rose Oil Distillation. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3634086)

25   KARABIYIKLI ŞENİZ,KÜÇÜK LEVENT (2017). Risk based inspection approach for controlling of food plants. 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Özet Bildiri) (Yayın No:3450897)

26   KARABIYIKLI ŞENİZ,DAŞTAN SEHER (2016). Lactic acid bacteria in kefir a dairy product. 8th Central European Congress on Food 2016 - Food Science for Well-being (8th CEFood 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:3064850)

27   ÖNCÜL NİLGÜN,KARABIYIKLI ŞENİZ (2016). Antibacterial effect of unripe grape products on natural and inoculated microflora of carrot. 8th Central European Congress on Food 2016 - Food Science for Well-being (8th CEFood 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2836563)

28   ÖNCÜL NİLGÜN,KARABIYIKLI ŞENİZ (2016). Persistence and survival of some food borne pathogens in neutralized unripe grape products. 8th Central European Congress on Food 2016 - Food Science for Well-being (8th CEFood 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2836570)

29   AKAR AGİT,GÖKGÖZ GİZEM,ÖZTÜRK ŞURA,KARABIYIKLI ŞENİZ (2016). Antimicrobial edible films. 8th Central European Congress on Food 2016 - Food Science for Well-being (8th CEFood 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2836579)

30   ÖNCÜL NİLGÜN,KARABIYIKLI ŞENİZ (2016). Minimum inhibitory concentration MIC of unripe grape products on food borne pathogens. 4th ISEKI_Food Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2846173)

31   KARABIYIKLI ŞENİZ,TOY UMUT,CİVİL ONUR,COŞKUN GÜLBENİZ,YILMAZ ÖMER (2016). Applications of nanotechnology in food industry poster presentation. 8th Central European Congress on Food 2016 - Food Science for Well-being (8th CEFood 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2836577)

32   CEVAHİROĞLU HANDE,KARABIYIKLI ŞENİZ (2014). Aflatoxicosis and detoxification methods. Novel Approaches in Food Industry-NAFI-2014 (Özet Bildiri) (Yayın No:1279304)

33   KARABIYIKLI ŞENİZ,CEVAHİROĞLU HANDE (2014). Application of HACCP for traditional sucuk production. International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry-NAFI-2014 (Özet Bildiri) (Yayın No:1279307)

34   AYRI MELEK,YURT YASEMİN,İBİŞ FERHAT,ÇİÇEK ÜMRAN,KARABIYIKLI ŞENİZ,ÖNCÜL NİLGÜN,CEVAHİROĞLU HANDE (2014). Physicochemical and microbiological evaluations of meat balls produced with adding anthocyanin during refrigeration. International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry-NAFI-2014 (Özet Bildiri) (Yayın No:1279310)

35   CEVAHİROĞLU HANDE,ÖNCÜL NİLGÜN,CAN HAFİZE TUBA,KARABIYIKLI ŞENİZ,ÇİÇEK ÜMRAN (2014). The investigation of microbiological quality of pastırma sold in Tokat province. International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry-NAFI-2014 (Özet Bildiri) (Yayın No:1279314)

36   ÖNCÜL NİLGÜN,KARABIYIKLI ŞENİZ (2014). Microbiological and physico chemical properties of koruk unripe grape products. International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry-NAFI-2014 (Özet Bildiri) (Yayın No:1279319)

37   ÇİÇEK ÜMRAN,KARABIYIKLI ŞENİZ,İYİEKMEKÇİ BERNA,ÇABUK DUYGU,KURBANDURDİYEV HOŞGELDİ,CEVAHİROĞLU HANDE (2013). Physicochemical and microbiological evolution of differently packaged beef meat during refrigerated storage. 5th International Cold Chain Management Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:425392)

38   ÇİÇEK ÜMRAN,KARABIYIKLI ŞENİZ,KILINÇER FATMA NUR,YILDIRIM AHMET TALHA,CEVAHİROĞLU HANDE (2013). Physicochemical and microbiological evolution of beef lamb chicken meat during refrigerated storage. 5th International Cold Chain Management Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:425460)

39   KARABIYIKLI ŞENİZ,TOKATLI KADER,ÖNCÜL NİLGÜN,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2013). Some pysico chemical and microbiological properties of dried plum sold in Tokat. The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” (Özet Bildiri) (Yayın No:425543)

40   KARABIYIKLI ŞENİZ,ÇİÇEK ÜMRAN,CEVAHİROĞLU HANDE,BULGAN ALİYE,ÖNCÜL NİLGÜN (2013). Traditional meat products produced in Tokat province. The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” (Özet Bildiri) (Yayın No:425607)

41   ÖNCÜL NİLGÜN,YILDIRIM ZELİHA,KARABIYIKLI ŞENİZ,YILDIRIM METİN (2011). Inhibition of Listeria monocytogenes in milk by lactococcin BZ and enterocin KP. Novel Approaches in Food Industry-NAFI-2011 (Özet Bildiri) (Yayın No:424967)

42   ŞENGÜN İLKİN,KARABIYIKLI ŞENİZ (2011). Various types of vinegar produced worldwide. Novel Approaches in Food Industry-NAFI-2011 (Özet Bildiri) (Yayın No:425042)

43   KARABIYIKLI ŞENİZ,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2011). Antimicrobial effect of some food isolates on pathogenic microorganisms. 3rd International Entomopathogens and Microbial Control Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:425294)

44   KARABIYIKLI ŞENİZ,KIŞLA DUYGU,AKTUĞ GÖNÜL ŞAHİKA ESEN (2011). Inhibitory effect of sour pomegranate sauce on some green vegetables inoculated with E coli O157 H7. Novel Approaches in Food Industry-NAFI-2011 (Özet Bildiri) (Yayın No:426031)

45   KARABIYIKLI ŞENİZ (2010). Microflora of some traditional cheese produced by spontaneous fermentation. The 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:424620)

46   KARABIYIKLI ŞENİZ,KIŞLA DUYGU,AKTUĞ GÖNÜL ŞAHİKA ESEN (2010). Inhibitory effect of sour pomegranate sauce on Staphylococcus aureus and Escherichia coli O157 H7. The 1st International Congress on Food Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:424878)

47   KARABIYIKLI ŞENİZ,KIŞLA DUYGU,AKTUĞ GÖNÜL ŞAHİKA ESEN (2010). Antimicrobial effect of sour pomegranate sauce on lettuce Latuca sativa var Longifolia leaves. The 4th International Student Conference on Advanced Science and Technology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:425661)

48   KARABIYIKLI ŞENİZ,KIŞLA DUYGU,AKTUĞ GÖNÜL ŞAHİKA ESEN (2010). Antimicrobial effect of sour pomegranate sauce on kısır a traditional appetizer. The 1st International Congress on Food Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:425978)

49   ŞENGÜN İLKİN,KARABIYIKLI ŞENİZ (2009). Importance of acetic acid bacteria in food industry. EFFoST Conference – New Challenges in Food Preservation (Özet Bildiri) (Yayın No:424810)

50   KIŞLA DUYGU,ŞENGÜN İLKİN,KARABIYIKLI ŞENİZ (2008). Effectiveness of electrolyzed oxidizing water on the reduction of Salmonella contamination on shrimp. The 38th WEFTA Annual Meeting, WEFTA2008 (Özet Bildiri) (Yayın No:425714)

51   KARABIYIKLI ŞENİZ,KARAPINAR MEHMET (2008). Identification of yeasts and moulds in traditional Kopanisti cheese. The 21st International ICFMH Symposium “Evolving Microbial Food Quality and Safety, Food-Micro2008 (Özet Bildiri) (Yayın No:424711)

52   KARABIYIKLI ŞENİZ,KARAPINAR MEHMET (2008). Identification of lactic acid bacteria in the fermentation of Kopanisti cheese. The 1st International Conference on Food Industry and Biotechnology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:424501)

53   ŞENGÜN İLKİN,KARABIYIKLI ŞENİZ (2008). Microbiological profile of fig vinegar produced traditionally in Turkey. The 2nd International Conference on Acetic Acid Bacteria (Özet Bildiri) (Yayın No:425775)

54   ŞENGÜN İLKİN,KARABIYIKLI ŞENİZ,YAMAN DİLEK BENGÜ (2007). Microflora of mould ripened cheeses. 5th. International Congress on Food Technology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:424409)

55   KARABIYIKLI ŞENİZ,ERDOĞMUŞ SÜMEYYA,DONAT İKBAL Ülkemizde Uygulanan Güncel Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri. 2. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5691959)

56   KARABIYIKLI ŞENİZ,MALKOÇ İREM NUR,ÖZDİLEK RABİA İREM Functional Properties of Quinoa. GANUD INTERNATIONAL CONFERENCE ONGASTRONOMY, NUTRITION AND DIETETICS (Özet Bildiri) (Yayın No:5691929)

57   KARABIYIKLI ŞENİZ,ERDOĞMUŞ SÜMEYYA,DONAT İKBAL Impact of functional foods on the sustainable food production. 5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport-2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5357242)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   SUR ESEN BİLGE,KARABIYIKLI ÇİÇEK ŞENİZ (2020). Probiyotik / prebiyotik katkılı fonksiyonel et ürünleri. Türkiye 13. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6578664)

2   SUR ESEN BİLGE,KARABIYIKLI ÇİÇEK ŞENİZ (2020). Son yıllarda et ürünleri tüketimine bağlı gerçekleşen gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar. IV. ET ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAYI (Özet Bildiri) (Yayın No:6578643)

3   BEKTEŞ AHMET,KARABIYIKLI ÇİÇEK ŞENİZ (2020). Et ve et ürünlerinde bozulma etmeni mikroorganizmalar. IV. ET ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAYI (Özet Bildiri) (Yayın No:6578644)

4   KARABIYIKLI ŞENİZ (2019). Gıda güvenliği ve gıda mikrobiyolojisi. II. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5027596)

5   KARABIYIKLI ŞENİZ,GORAL FATMA,AKBAL KERİM,ŞİRİN MAKBULE (2018). Farklı depolama sıcaklıklarının domates pulpunun mikrobiyal profili üzerine etkisi. 6. Gıda Güvenliği Kongresi (2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4269037)

6   KARABIYIKLI ŞENİZ,ALTUNTAŞ SEMANUR,BAŞKAN SİBEL,DURAN ŞENİZ (2018). Farklı sıcaklıklarda depolanan pastörize portakal suyunun mikrobiyal kalitesinin izlenmesi. 6. Gıda Güvenliği Kongresi (2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4269039)

7   KARABIYIKLI ŞENİZ (2016). Meyve sebze sularının bazı gıda kaynaklı patojen bakteriler üzerindeki antibakteriyal etkisi. Gıda, Metabolizma Sağlık: Biyoaktif Bileşenler ve Doğal Katkılar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2910004)

8   KARABIYIKLI ŞENİZ,ÖNCÜL NİLGÜN (2016). Koruk ürünlerinin domates suyundaki koruyucu etkisi. Türkiye 12. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2909444)

9   ÖNCÜL NİLGÜN,KARABIYIKLI ŞENİZ (2016). Gıda inokülasyonunda kullanılacak bazı patojenlerin büyüme eğrilerinin belirlenmesi. Türkiye 12. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2909448)

10   ÖNCÜL NİLGÜN,KARABIYIKLI ŞENİZ (2016). Koruk ürünlerinin Vitis vinifera mikroflorasının belirlenmesi ve güvenli gıda kapsamında değerlendirilmesi. Türkiye 12. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2909447)

11   KARAGÖZ ŞEYDA,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,KARABIYIKLI ŞENİZ (2015). Gıda işlemede kullanılan elektriksel yöntemlerin mikrobiyal inaktivasyon mekanizmaları. 5. Gıda Güvenliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1517600)

12   CİNGÖZ ALİ,KARABIYIKLI ŞENİZ (2015). Riske dayalı gıda güvenliği denetim uygulamaları. 5. Gıda Güvenliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1517601)

13   KARABIYIKLI ŞENİZ,CEVAHİROĞLU HANDE (2015). Geleneksel bir et ürünü olan Çemengilik in üretiminde starter kültür kullanımının mikrobiyal kaliteye etkisi. 9. Gıda Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1664399)

14   KARABIYIKLI ŞENİZ,KONUKPINAR ESRA,AYGÜÇ SERHAT (2015). Probiyotik mikroorganizmaların etki mekanizmaları. 9. Gıda Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1664402)

15   KARABIYIKLI ŞENİZ,ÖNCÜL NİLGÜN (2015). Bitkisel kaynaklı gıda bileşenlerinin antimikrobiyel etkileri. 5. Gıda Güvenliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1517598)

16   CEVAHİROĞLU HANDE,KARABIYIKLI ŞENİZ (2014). Çemengilik üretimi boyunca laktik asit bakteri gelişiminin belirlenmesi. 3. ET ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAYI “Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon” (Özet Bildiri) (Yayın No:1279250)

17   KARABIYIKLI ŞENİZ,CEVAHİROĞLU HANDE (2014). Çemenin antimikrobiyal etkinliği. 3. ET ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAYI “Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon” (Özet Bildiri) (Yayın No:1279297)

18   CEVAHİROĞLU HANDE,KARABIYIKLI ŞENİZ,ÇİÇEK ÜMRAN (2014). Kanatlı eti üretiminde mikrobiyal tehlikeler ve dekontaminasyon yöntemleri. 3. Et Ürünleri Çalıştayı “Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon” (Özet Bildiri) (Yayın No:1517596)

19   KARABIYIKLI ŞENİZ,BİÇİMVEREN NUR,DURUKAN MERVE,BİLGİ YELDA (2013). Asetik asit fermantasyonuna değişik koşulların etkisi poster bildiri. Gıda Mühendisliği 4.Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:423448)

20   KARABIYIKLI ŞENİZ,ÖNCÜL NİLGÜN (2013). Ev tipi sanitizerlerin gıdaların mikrobiyolojik güvenliği açısından önemi. 4. Gıda Güvenliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:423565)

21   CİNGÖZ ALİ,KARABIYIKLI ŞENİZ,KARAGÖZ ŞEYDA (2013). HACCP sistemi için ön koşul programları ve önemi. 4. Gıda Güvenliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:423630)

22   ÇİÇEK ÜMRAN,KARABIYIKLI ŞENİZ,ÖNCÜL NİLGÜN,BULGAN ALİYE (2013). Et ve et ürünlerinin raf ömrüne etki eden iç ve dış faktörler. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:423775)

23   KARABIYIKLI ŞENİZ,CEVAHİROĞLU HANDE (2013). Geleneksel et ürünlerinin mikrobiyolojik kalitesini iyileştirmeye yönelik teknolojik uygulamalar. TMMOB-GMO, 8. Gıda Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:423844)

24   KARABIYIKLI ŞENİZ,ALTUNTAŞ AYŞE HÜMEYRA,KAYMAZ HACER (2013). Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklara neden olabilecek alışkanlıkların araştırılması. TMMOB-GMO, 8. Gıda Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:423939)

25   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,KARABIYIKLI ŞENİZ,ÖZDOĞAN KENAN,AYDOĞAN HANDAN,ÖNCÜL NİLGÜN,TOKATLI KADER (2013). Kırmızı lahanadan antosiyanin ekstraksiyonu ve antimikrobiyal etkisi. TMMOB-GMO, 8. Gıda Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:424048)

26   ÇİÇEK ÜMRAN,KARABIYIKLI ŞENİZ (2013). Fermente balık ürünleri ve bazı özellikleri. TMMOB-GMO, 8. Gıda Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:424174)

27   KARABIYIKLI ŞENİZ,CEVAHİROĞLU HANDE (2013). Geleneksel et ürünlerinin mikrobiyal güvenliği. 4. Gıda Güvenliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:423702)

28   ÇİÇEK ÜMRAN,KARABIYIKLI ŞENİZ (2012). Kanatlı ürünlerinin mikrobiyolojik kalitesine etki eden dekontaminasyon yöntemleri. II. Et Ürünleri Çalıştayı: İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri (Özet Bildiri) (Yayın No:421756)

29   KARABIYIKLI ŞENİZ,DAŞTAN SEHER (2012). Endüstriyel ve geleneksel yöntemlerle üretilen kefirlerin mikrobiyolojik profili. Türkiye 11. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:421188)

30   KARABIYIKLI ŞENİZ,CANDAR NAGİHAN (2012). Geleneksel bir değerimiz Kımız. Türkiye 11. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:421291)

31   KARABIYIKLI ŞENİZ,TOPALOĞLU ESRA (2012). Gıda mikrobiyolojisinde hızlı yöntemler. Türkiye 11. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:421379)

32   ÖNCÜL NİLGÜN,YILDIRIM ZELİHA,KARABIYIKLI ŞENİZ,YILDIRIM METİN (2012). Laktokoksin BZ nin sütte Escherichia coli O157 H7 ye karşı inhibitör etkisi. 3. Gıda Güvenliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:421536)

33   CİNGÖZ ALİ,KARABIYIKLI ŞENİZ,KARAGÖZ ŞEYDA (2012). Avrupa Birliği nde gıda güvenliği yaklaşımı ve uygulamaları. 3. Gıda Güvenliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:421659)

34   KARABIYIKLI ŞENİZ,KIŞLA DUYGU,AKTUĞ GÖNÜL ŞAHİKA ESEN (2011). Antimikrobiyel etkili bazı doğal ürünlerin çiğ tüketilen gıdalardaki mikrobiyel güvenlik üzerine etkileri. TMMOB-GMO, 7. Gıda Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:421041)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Sirke Kadim İksir (2020)., KARABIYIKLI ŞENİZ, Gece Kitaplığı, Editör: Eren Akçiçek, Semih Ötleş, Hatice Kalkan Yıldırım, Sayfa Sayısı: 267, ISBN: 978-605-288-691-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6055795)

2   Acetic Acid Bacteria: Fundamentals And Food Applications (2017)., KARABIYIKLI ŞENİZ,ŞENGÜN İLKİN, Crc Press, Taylor Francis Group, Editör: Ilkın Yucel Sengun, Sayfa Sayısı: 358, ISBN: 9781498763691, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3574026)

sanatsal faaliyetler

"Predictive Microbiology (Presenter: Dr.Vijay K. JUNEJA)", TÜRKİYE, 2014,

"3. Et Ürünleri Çalıştayı "Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon"", Düzenleme Kurulu Üyeliği, TÜRKİYE, 2014,

"Tokat'ta Tarım ve Gıda Sanayi Çalıştayı", Süt Ürünleri Masası - Moderatörlük, TÜRKİYE, 2012,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Gıda Teknoloji Laboratuarınn Alt Yapısının İyileştirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.09.2013-30.03.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Ticari ve Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Kefirlerin Mikrobiyolojik Profilinin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 23.05.2013-24.07.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Çemengilik in Mikrobiyolojik Profili", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 27.09.2013-19.06.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "MÜDEK Başvurusu İçin Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrenci Uygulama Laboratuvarı Alt Yapısının İyileştirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 28.04.2016-18.09.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

5   "BAZI ESANSİYEL YAĞLARIN GIDA KAYNAKLI PATOJEN BAKTERİLER ÜZERİNDEKİ ANTİMİKROBİYAL ETKİSİ (2018/45)", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 10.05.2018-18.02.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

6   "Kopanisti Peyniri Mikroflorasının Tespiti ve Femantasyonunda Rol Oynayan Mikroorganizmaların Tanımlanması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 06.01.2004-18.01.2006 (Tamamlandı) (ULUSAL)

7   "Geleneksel Yöntemle Üretilen Çamur Peynirinin Mikrobiyolojik VeFizikokimyasal Kalitesinin Belirlenmesi, Raf Ömrünün Tespiti Ve Probiyotik İlaveliFonksiyonel Çamur Peyniri Üretimi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 09.04.2019-10.01.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

8   "3 Et Ürünleri Çalıştayı Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon için Destek Başvurusu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.10.2014-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

9   "Tokat Yöresinde Satışa Sunulan Pastırmaların Mikrobiyolojik Profili", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 02.08.2013-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

10   "Koruk Vitis vinifera Ürünlerinin Bazı Fizikokimyasal ve Antimikrobiyel Özelliklerinin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 27.03.2014-08.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

11   "Zeytin Yaprağından Elde Edilen Ham Fenolik Ekstraktından Oleuropeinin Saflaştırılması, Oleuropeininİnsanlarda Zehirlenme ve Enfeksiyonlara, Bitkilerde Hastalıklara Neden Olan Mikroorganizmalar Üzerine Antimikrobiyel Etkisinin Araştıırlması (BAP 2016/72)", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 07.11.2016-05.04.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

12   "Bazı Nar Ürünlerinin Antimikrobiyal Etkilerinin Saptanması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.05.2008-01.06.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

13   "Kabalak (Petasites hybridus) Bitkisinin Bazı Gıda Kaynaklı Patojenler Üzerindeki Antibakteriyel Etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 14.12.2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

14   "FARKLI ORANLARDA PREBİYOTİK İLAVESİNİN PROBİYOTİK YOĞURTLARIN FİZİKOKİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE VE RAF ÖMRÜ ÜZERİNE ETKİSİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 14.06.2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2004-2005, Sorumlu Teknik Yönetici, Aydost Gıda Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Sorumlu Teknik Yönetici

2006-2006, Mikrobiyoloji Laboratuvar Şefi, Aybak Natura Analiz Laboratuvar Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Mikrobiyoloji Laboratuvar Şefi

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Gıda Endüstrisinde HACCP Uygulamaları ve Gıda Güvenliği Seminer Programı, EĞİTMEN - İzmir Bornova Belediyesi - “Gıda Endüstrisinde HACCP Uygulamaları ve Gıda Güvenliği Seminer Programı” İzmir/Türkiye., İzmir, Kurs, 04.04.2008-04.04.2008 (Ulusal)

HACCP eğitim semineri, KATILIMCI - TMMOB Gıda Mühendisleri Odası - “HACCP Eğitim Semineri” Ankara/Türkiye., Ankara, Kurs, 08.03.2003-09.03.2003 (Ulusal)

Anaerobic Microorganisms Course: Isolation Culturing and Identification Techniques in Health Food and Environment, KATILIMCI - Yeditepe University & TÜBİTAK - “Anaerobic Microorganisms Course: Isolation Culturing and Identification Techniques in Health Food and Environment” İstanbul/Turkey., İstanbul, Kurs, 18.01.2010-20.01.2010 (Uluslararası)

Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, KATILIMCI - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi & Mühendislik ve Doğa Bilimleri “Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu” Tokat/Türkiye, Tokat, Kurs, 17.11.2015-20.11.2015 (Ulusal)

Advanced Technologies to Sterilize Foods / Gıdaların Sterilizasyonu için İleri Teknolojiler, KATILIMCI - Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü “Advanced Technologies to Sterilize Foods / Gıdaların Sterilizasyonu için İleri Teknolojiler” Ankara/Türkiye, Ankara, Kurs, 20.11.2012-21.11.2012 (Uluslararası)

çalıştay

Food Biotechnology and Biosafety Workshop, Hacettepe Üniversitesi “Food Biotechnology and Biosafety Workshop”, Ankara, Çalıştay, 09.10.2017-11.10.2017 (Uluslararası)

Food Microbiology Workshop, KATILIMCI - Biomerieux Education - “Food Microbiology Workshop” Izmir/Turkey, Izmir, Çalıştay, 18.11.2008-20.11.2008 (Uluslararası)

Mühendislik ve Teknoloji Alanında TÜBİTAK Araştırma Projeleri Hazırlama Çalıştayı (MÜTEKTAP), KATILIMCI - Gaziosmanpaşa Üniversitesi & TÜBİTAK “Mühendislik ve Teknoloji Alanında TÜBİTAK Araştırma Projeleri Hazırlama Çalıştayı (MÜTEKTAP), Tokat/Türkiye, Tokat, Çalıştay, 18.11.2013-20.11.2013 (Ulusal)

MÜDEK Eğitim Çalıştayı, MÜDEK Eğitim Çalıştayı, ANKARA, Çalıştay, 27.05.2017-27.05.2017 (Ulusal)

 

sertifika

Toplam Kalite Yönetiminin Kurumsallaşmaya Etkisi, KATILIMCI - Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü & Türev Danışmanlık - “Toplam Kalite Yönetiminin Kurumsallaşmaya Etkisi” İzmir/Türkiye., İzmir, Sertifika, 14.11.2005-14.11.2005 (Ulusal)

Merck Gıda Mikrobiyolojisi Semineri, KATILIMCI -Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic. A.Ş., "MERCK Gıda Mikrobiyolojisi Semineri" Ankara/Türkiye., Ankara, Sertifika, 17.10.2016-17.10.2016 (Ulusal)

Avrupa Birliği’nde Gıda Güvenliği Denetim Sistemleri Semineri, KATILIMCI - F4ST-Tarladan Çatala Gıda Güvenliği - “Avrupa Birliği’nde Gıda Güvenliği Denetim Sistemleri Semineri” İzmir/Türkiye., İzmir, Sertifika, 21.11.2008-21.11.2008 (Ulusal)

Türkiye 10. Gıda Kongresi, KATILIMCI - Gıda Teknolojisi Derneği & Atatürk Üniversitesi - “Türkiye 10. Gıda Kongresi” Erzurum/Türkiye., Erzurum, Sertifika, 21.05.2008-23.05.2008 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

Functional Foods, Erasmus Intensive Programme, EĞİTMEN - Lifelong Learning Programme: “Functional Foods, Erasmus Intensive Programme” Tokat/Turkey., Tokat, Çalışma, 23.01.2012-03.02.2012 (Uluslararası)

Functional Foods, Erasmus Intensive Programme, EĞİTMEN - Lifelong Learning Programme “Functional Foods, Erasmus Intensive Programme” Seinajoki/Finland., Seinajoki/Finland, Çalışma, 31.01.2011-11.02.2011 (Uluslararası)

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:seniz.karabiyikli@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2006-2010
Ege Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Bilimleri (Dr)

Tez Adı:Bazı Nar Ürünlerinin Antimikrobiyal Etkilerinin Belirlenmesi Ve Salatalarda Koruyucu Etkisinin Araştırılması
Yüksek Lisans
2003-2006
Ege Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Bilimleri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Kopanisti Peyniri Mikroflorasının Tespiti Ve Fermentasyonunda Rol Oynayan Mikroorganizmaların Tanımlanması
Lisans
1999-2003
Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Doçent
2017-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/
Yardımcı Doçent
2010-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA BİLİMİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Komisyon Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Komisyon Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Komisyon Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Komisyon Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Komisyon Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Komisyon Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Komisyon Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Komisyon Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Komisyon Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Komisyon Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bologna Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erasmus Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)MEZUNİYET TEZİ-ITürkçe4
(2020-2021)TEMEL MİKROBİYOLOJİTürkçe4
(2020-2021)GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-ITürkçe4
(2019-2020)MEZUNİYET TEZİ-ITürkçe4
(2019-2020)GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-ITürkçe4
(2019-2020)TEMEL MİKROBİYOLOJİTürkçe4
Yüksek Lisans
(2020-2021)GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİTürkçe3
(2020-2021)GIDA ANALİZ LABORATUVARLARINDA KALİTE SAĞLAMA İLKELERİTürkçe3
(2019-2020)GIDA ENDÜSTRİSİNDE KÜFLER VE MİKOTOKSİNLERTürkçe3
Doktora
(2020-2021)FERMANTASYON MİKROBİYOLOJİSİTürkçe3
(2019-2020)FERMANTASYON MİKROBİYOLOJİSİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Levent KÜÇÜK, "İSTANBUL’DA TÜKETİME SUNULAN SALATA VE MEZE TÜREVİ GIDALARIN MİKROBİYAL GÜVENLİĞİ VE ÜRETİMDE PERSONEL FARKINDALIĞI", Yüksek Lisans
2.Levent KÜÇÜK, "İstanbul’da tüketime sunulan salata ve meze türü gıdaların mikrobiyal güvenliği ve üretimde personel farkındalığı", Yüksek Lisans
3.Hande CEVAHİROĞLU, (2015)., "Çemengilik'in mikrobiyolojik profili", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Seher DAŞTAN, (2015)., "Ticari ve geleneksel yöntemlerle üretilen kefirlerin mikrobiyolojik profilinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Nilgün ÖNCÜL, (2016)., "Koruk (Vitis vinifera) ürünlerinin antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora
6.İlyas GÜLDAL, (2019)., "Bazı yağların gıda kaynaklı patojen bakteriler üzerindeki antimikrobiyal etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Sümeyya ERDOĞMUŞ, (2020)., "Geleneksel yöntemle üretilen çamur peynirinin mikrobiyolojik ve fiziko-kimyasal kalitesinin belirlenmesi, raf ömrünün tespiti ve probiyotik ilaveli fonksiyonel çamur peyniri üretimi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.İkbal SAVAŞ, (2021)., "Şeftali posasından elde edilen diyet lifinin prebiyotik etkisi ve probiyotiklerle etkileşimi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Journal of Food and Nutrition Research(Google Scholar, J-Gate, WorldCat, CrossRef, CNKI SCHOLAR, Bielefeld Academic Search Engine(BASE), E-alert, Academia, Computer Literature Index, Zeitschriftendatenbank (ZDB), Elektronische Zeitschriftenbibliothe, JournalTOCs), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, SciEP, 01.01.2018
2.Journal of New Results in Engıneerıng and Natural Scıences(I2OR, CiteFactor, Scientific Indexing Services), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 02.07.2020
3.Determination of Appropriate Parameters for Estimating the Amount of Landfill Gas in Storage Sites(Mühendislik), Dergi, Editör, Journal of New Results in Engineering and Natural Sciences, 08.05.2020
4.Journal of Food Technology and Food Chemistry, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Scholarena, 01.01.2018
5.Austin Journal of Microbiology, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Austin Publishing Group, 01.01.2016
6.Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Iğdır Üniversitesi, 31.12.2018
7.Journal of Advancements in Food Technology, Dergi, ANNEX PUBLISHERS
8.Journal of Microbiology and Laboratory Science, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Scholarena
9.ARNACA American Journal of Advances in Medical Science(Directory of ScienceGeneva Foundation for Medical Education and ResearchResearchBibJourInfoOpen JGateOpen Medical AbstractsInternational Impact Factor ServiceAcademic Exchange QuarterlyDirectory of Research Journal Indexing), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Foundation for Promotion of Basic and Applied Science
10.International Journal of Agricultural Science and Food Technology(Index Copernicus International, Sherpa/Romeo, Google Scholar, Crossref (DOI), CiteSeerX, CiteFactor, PubMed Central,), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Peertechz Publications Pvt. Ltd.
11.ARNACA American Journal of Advances in Medical Science(Directory of ScienceGeneva Foundation for Medical Education and Research,ResearchBib,JourInfoOpen J-GateOpenMedicalAbstracts), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Foundation for Promotion of Basic and Applied Science
12.International Journal of Agriculture Science and Food Technology, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Peertechz.com
13.Austin Journal of Microbiology(Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Austin Publishing Group
14.ARNACA AMERICAN JOURNAL OF ADVANCES IN MEDICAL SCIENCE(Directory of ScienceGeneva Foundation for Medical Education and ResearchResearchBibJourInfoOpen J-GateOpen Medical AbstractsInternational Impact Factor ServiceAcademic Exchange QuarterlyDirectory of Research Journal Indexing), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, FOR PROMOTION OF BASIC ANDAPPLIED SCIENCE(FOPRAS), 03.01.2016 - 31.01.2016
15.JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION RESEARCH(Google ScholarJ-GateWorldCatCrossRefCNKI SCHOLARBielefeld Academic Search Engine(BASE)AcademiaComputer Literature IndexZeitschriftendatenbank (ZDB)Elektronische Zeitschriftenbibliothek(EZB)JournalTOCs), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, SCIENCE AND EDUCATION PUBLISHING
16.JOURNAL OF NEW RESULTS IN ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES(Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GAZIOSMANPASA UNIVERSITY
17.JOURNAL OF NEW RESULTS IN ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES(Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GAZIOSMANPASA UNIVERSITY
18.Austin Journal of Microbiology, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Austin Publishing Group
19.Journal of Food and Nutrition Research(Google ScholarJ-GateWorldCatCrossRefCNKI SCHOLARBielefeld Academic Search Engine(BASE)AcademiaComputer Literature IndexZeitschriftendatenbank (ZDB)Elektronische Zeitschriftenbibliothek(EZB)JournalTOCs), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Science and Education Publishing Co. Ltd
20.ARNACA AMERICAN JOURNAL OF ADVANCES IN MEDICAL SCIENCE(Directory of ScienceGeneva Foundation for Medical Education and Research,ResearchBib,JourInfoOpen J-GateOpenMedicalAbstracts), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, FOUNDATION FOR PROMOTION OF BASIC ANDAPPLIED SCIENCE( FOPRAS)
21.JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION RESEARCH(GoogleScholarUniversal Impact Factor(2013 = 0.375)J-GateWorldCatCorssRefAcademiaComputer Literature IndexJournalTOCs), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, SCIENCE AND EDUCATION PUBLISHING
22.AUSTIN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, AUSTIN PUBLISHING GROUP
23.3 ET ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAYI Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon BİLDİRİ KİTABI(Endekste taranmıyor), Diğer Yayınlar, Yrd. Editör, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
24.JOURNAL OF NEW RESULTS IN ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Dergi, Yrd. Editör, GAZIOSMANPASA UNIVERSITY
25.JOURNAL OF NEW RESULTS IN ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Dergi, Yrd. Editör, GAZIOSMANPASA UNIVERSITY
26.JOURNAL OF NEW RESULTS IN ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Dergi, Yrd. Editör, GAZIOSMANPASA UNIVERSITY
Üniversite Dışı Deneyim

2006-2006Mikrobiyoloji Laboratuvar ŞefiAybak Natura Analiz Laboratuvar Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Mikrobiyoloji Laboratuvar Şefi
2004-2005Sorumlu Teknik YöneticiAydost Gıda Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Sorumlu Teknik Yönetici
Kurs
1.Advanced Technologies to Sterilize Foods / Gıdaların Sterilizasyonu için İleri Teknolojiler, KATILIMCI - Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü “Advanced Technologies to Sterilize Foods / Gıdaların Sterilizasyonu için İleri Teknolojiler” Ankara/Türkiye, Ankara, Kurs, 20.11.2012-21.11.2012 (Uluslararası)
2.Anaerobic Microorganisms Course: Isolation Culturing and Identification Techniques in Health Food and Environment, KATILIMCI - Yeditepe University & TÜBİTAK - “Anaerobic Microorganisms Course: Isolation Culturing and Identification Techniques in Health Food and Environment” İstanbul/Turkey., İstanbul, Kurs, 18.01.2010-20.01.2010 (Uluslararası)
3.Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, KATILIMCI - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi & Mühendislik ve Doğa Bilimleri “Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu” Tokat/Türkiye, Tokat, Kurs, 17.11.2015-20.11.2015 (Ulusal)
4.HACCP eğitim semineri, KATILIMCI - TMMOB Gıda Mühendisleri Odası - “HACCP Eğitim Semineri” Ankara/Türkiye., Ankara, Kurs, 08.03.2003-09.03.2003 (Ulusal)
5.Gıda Endüstrisinde HACCP Uygulamaları ve Gıda Güvenliği Seminer Programı, EĞİTMEN - İzmir Bornova Belediyesi - “Gıda Endüstrisinde HACCP Uygulamaları ve Gıda Güvenliği Seminer Programı” İzmir/Türkiye., İzmir, Kurs, 04.04.2008-04.04.2008 (Ulusal)
Çalıştay
1.MÜDEK Eğitim Çalıştayı, MÜDEK Eğitim Çalıştayı, ANKARA, Çalıştay, 27.05.2017-27.05.2017 (Ulusal)
2.Mühendislik ve Teknoloji Alanında TÜBİTAK Araştırma Projeleri Hazırlama Çalıştayı (MÜTEKTAP), KATILIMCI - Gaziosmanpaşa Üniversitesi & TÜBİTAK “Mühendislik ve Teknoloji Alanında TÜBİTAK Araştırma Projeleri Hazırlama Çalıştayı (MÜTEKTAP), Tokat/Türkiye, Tokat, Çalıştay, 18.11.2013-20.11.2013 (Ulusal)
3.Food Microbiology Workshop, KATILIMCI - Biomerieux Education - “Food Microbiology Workshop” Izmir/Turkey, Izmir, Çalıştay, 18.11.2008-20.11.2008 (Uluslararası)
4.Food Biotechnology and Biosafety Workshop, Hacettepe Üniversitesi “Food Biotechnology and Biosafety Workshop”, Ankara, Çalıştay, 09.10.2017-11.10.2017 (Uluslararası)
Sertifika
1.Avrupa Birliği’nde Gıda Güvenliği Denetim Sistemleri Semineri, KATILIMCI - F4ST-Tarladan Çatala Gıda Güvenliği - “Avrupa Birliği’nde Gıda Güvenliği Denetim Sistemleri Semineri” İzmir/Türkiye., İzmir, Sertifika, 21.11.2008-21.11.2008 (Ulusal)
2.Türkiye 10. Gıda Kongresi, KATILIMCI - Gıda Teknolojisi Derneği & Atatürk Üniversitesi - “Türkiye 10. Gıda Kongresi” Erzurum/Türkiye., Erzurum, Sertifika, 21.05.2008-23.05.2008 (Ulusal)
3.Merck Gıda Mikrobiyolojisi Semineri, KATILIMCI -Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic. A.Ş., "MERCK Gıda Mikrobiyolojisi Semineri" Ankara/Türkiye., Ankara, Sertifika, 17.10.2016-17.10.2016 (Ulusal)
4.Toplam Kalite Yönetiminin Kurumsallaşmaya Etkisi, KATILIMCI - Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü & Türev Danışmanlık - “Toplam Kalite Yönetiminin Kurumsallaşmaya Etkisi” İzmir/Türkiye., İzmir, Sertifika, 14.11.2005-14.11.2005 (Ulusal)
Çalışma
1.Functional Foods, Erasmus Intensive Programme, EĞİTMEN - Lifelong Learning Programme “Functional Foods, Erasmus Intensive Programme” Seinajoki/Finland., Seinajoki/Finland, Çalışma, 31.01.2011-11.02.2011 (Uluslararası)
2.Functional Foods, Erasmus Intensive Programme, EĞİTMEN - Lifelong Learning Programme: “Functional Foods, Erasmus Intensive Programme” Tokat/Turkey., Tokat, Çalışma, 23.01.2012-03.02.2012 (Uluslararası)