GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

AHMET DELENž

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ]

ARŞ. GÖR. Ahmet DELEN

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Harita Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ahmet.delen@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Harita Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

Fotogrametri Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Yıldız Teknik Üniversitesi (2017- )

Fen Bilimleri Enstitüsü - Uzaktan Algılama Ve Cbs (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Yıldız Teknik Üniversitesi (2013- 2018)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Uzaktan Algılama Ve Cbs (Yl) (Tezli)

TEZLER

DOKTORA, "", Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Ürün Deseni Belirlenmesinde Farklı Bitki Örtüsü İndekslerinin Etkilerini Piksel Ve Nesne Tabanlı Sınıflandırma Örneğinde Analizi", Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Harita Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Harita Mühendisliği Bölümü/Fotogrametri Anabilim Dalı/ (2014- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Mevlana Değişim Programı Bölüm Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Farabi Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   İNCEKARA ABDULLAH HARUN,DELEN AHMET,ŞEKER DURSUN ZAFER,GÖKSEL ÇİĞDEM, (2019). "Investigating The Utility Potential Of Low-Cost Unmanned Aerial Vehicles İn The Temporal Monitoring Of A Landfill", Isprs International Journal Of Geo-Information, 8(1), , Doi: 10.3390/ijgi8010022 (Yayın No: 4756475) [SCI-Expanded]

2   İNCEKARA ABDULLAH HARUN,DELEN AHMET,ŞEKER DURSUN ZAFER,BALIK ŞANLI FUSUN,SUSAM TEKİN, (2019). "Using Satellite Imageries And Orthophoto To Quantify Environmental Impact Of Mining Activities İn Forest Area", Fresenıus Envıronmental Bulletın, 28(2), 806-812. (Yayın No: 4809606) [SCI-Expanded]

3   YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN,DELEN AHMET, (2018). "New Approach For Agrıcultural Research And Monıtorıng Of Land Slıde: Usıng Of Uav System”", Journal Of Environmental Protection And Ecology, 19(1), 246-256. (Yayın No: 4254979) [SCI-Expanded]

4   BALIK ŞANLI FUSUN,DELEN AHMET, (2018). "Assessment Of Vegetatıon Indıces For The Determınatıon Of Agrıcultural Crop Types", Journal Of Environmental Protection And Ecology, 19(1), 417-425. (Yayın No: 4254960) [SCI-Expanded]

5   YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET,DELEN AHMET,İNYURT SAMED, (2016). "Results From A Comprehensive Uav System Test For Agricultural Purposes", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 33(2016-3), 111-111., Doi: 10.13002/jafag1127 (Yayın No: 2926278)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   DELEN AHMET,BALIK ŞANLI FUSUN, (2017). "Nesne-Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi İle Tarımsal Ürün Deseninin Belirlenmesi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 242-247. (Yayın No: 3673853)

2   DELEN AHMET,BALIK ŞANLI FUSUN, (2017). "Pamuk Ekili Alanların Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi İle Belirlenmesi: Menemen Örneği", Journal Of New Results İn Engineering And Natural Sciences, (6), 1-8. (Yayın No: 3513396)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   NARİN ÖMER GÖKBERK,ABDİKAN SAYGIN,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,DELEN AHMET,BALIK ŞANLI FUSUN (2019). SENTINEL-2 UYDUSUNUN AYÇİÇEĞİ BİTKİSİNİ İZLEMEDEKİ PERFORMANS ANALİZİ. TUFUAB X. Teknik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5278171)

2   NARİN ÖMER GÖKBERK,ABDİKAN SAYGIN,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,DELEN AHMET,BALIK ŞANLI FÜSUN (2019). The Use Of Sentinel-2 Satellite Data in Examining The Relationship Between Yield And Vegetation Indices For Sunflower Plant. International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG-2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5788471)

3   DELEN AHMET,ABDİKAN SAYGIN,BALIK ŞANLI FUSUN,BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ,GÖKSEL ÇİĞDEM (2019). OBJECT BASED FLOODING EXTENT MAPPING WITH SENTINEL-2 DATA. ATMOS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5679968)

4   NARİN ÖMER GÖKBERK,ABDİKAN SAYGIN,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,DELEN AHMET,BALIK ŞANLI FÜSUN (2019). SENTINEL-2 UYDUSUNUN AYÇİÇEĞİ BİTKİSİNİ İZLEMEDEKİ PERFORMANS ANALİZİ. TUFUAB X. Teknik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5144356)

5   BALIK ŞANLI FUSUN,DELEN AHMET,ÜSTÜNER MUSTAFA,BAYIK ÇAĞLAR,ABDİKAN SAYGIN (2018). Monitoring Urban Green Space Using Göktürk-2 Data: A Case Study For Edirne City. The 2nd International Urban, Environment and Health Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4295326)

6   İNCEKARA ABDULLAH HARUN,DELEN AHMET,ÖZTÜRK OZAN,SARITÜRK BATUHAN,ŞEKER DURSUN ZAFER (2018). USING LOW-COST UNMANNED AERIAL VEHICLE IN THE TEMPORAL FOLLOW-UP OF SOLID WASTE STORAGE AREAS. EURASIAN GIS CONGRESS 2018, 4-7 September, Bakü, Azerbaycan (Özet Bildiri) (Yayın No:4344498)

7   İNCEKARA ABDULLAH HARUN,DELEN AHMET,ŞEKER DURSUN ZAFER,BALIK ŞANLI FUSUN (2018). Comparison of Pixel-Based and Object-Oriented Approach to Extract Boundary of Open Pit Mine in Forest Area. International Conference On Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies, 2-5 April, Izmir, Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4273605)

8   DELEN AHMET,BALIK ŞANLI FUSUN,İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ŞEKER DURSUN ZAFER (2018). Remote Sensing and GIS for the Management of Agricultural Production around Gediz River in Izmir, Turkey. International Conference On Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies, 2-5 April, Izmir, Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4273604)

9   İNCEKARA ABDULLAH HARUN,DELEN AHMET,KARLITEPE FURKAN,ACAR ALPARSLAN,ŞEKER DURSUN ZAFER (2018). Examining The Potential and Limitations of Close-Range Photogrammetry Within Scope of Facade Improvement. ICOMOS Inter-ISC Meeting Colloquium: Anti-Seismic Vernacular Heritage of Anatolia and Beyond, 9-13 July, Kastamonu, Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4313241)

10   DELEN AHMET,İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ÖZTÜRK OZAN,ŞEKER DURSUN ZAFER (2018). GIS BASED ACCURACY ASSESSMENT OF MULTI-RESOLUTION SEGMENTATION. EURASIAN GIS CONGRESS 2018, 4-7 September, Bakü, Azerbaycan (Özet Bildiri) (Yayın No:4344500)

11   YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN,DELEN AHMET (2017). NEW APPROACH FOR AGRICULTURAL RESEARCH AND MONITORING OF LAND SLIDE: USING OF UAV SYSTEM. B.EN.A. CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Özet Bildiri) (Yayın No:3533414)

12   BALIK ŞANLI FUSUN,DELEN AHMET (2017). ASSESSMENT OF VEGETATION INDICES FOR THE DETERMINATION OF AGRICULTURAL CROP TYPES. B.EN.A. CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Özet Bildiri) (Yayın No:3533418)

13   İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ŞEKER DURSUN ZAFER,DELEN AHMET,Acar Alparslan (2017). Investigating the Suitability of Mirrorless Cameras in Terrestrial Photogrammetric Applications. 4th International Workshop on Geoinformation Science (GeoAdvances 2017), 14-15 October 2017, Safranbolu, Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3674464)

14   İNCEKARA ABDULLAH HARUN,SUSAM TEKİN,DELEN AHMET,ŞEKER DURSUN ZAFER (2017). Using UAV to Quantify Environmental Impact of Mining Activities in Forests. 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP-2017), 4-6 October 2017, Roma, Italy (Özet Bildiri) (Yayın No:3674577)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   BAYRAM BÜLENT,KILIÇ BATUHAN,ÖZOĞLU FURKAN,ERDEM FIRAT,SİVRİ SİNAN,DELEN AHMET,BAYRAK ONUR CAN (2019). Derin Öğrenme ile Obje Tanıma İşlemi Üzerine Bir İnceleme. X. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu (TUFUAB 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5683587)

2   NARİN ÖMER GÖKBERK,DELEN AHMET,ABDİKAN SAYGIN (2019). SENTİNEL-2A VERİSİ KULLANARAK TARIMSAL ÜRÜN DESENİNİN BELİRLENMESİ. UZAL-CBS 2018 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4853926)

3   İNCEKARA ABDULLAH HARUN,DELEN AHMET,BAKIRMAN TOLGA,BAYRAM BÜLENT,ŞEKER DURSUN ZAFER (2018). AÇIK MADEN SAHA SINIRLARININ PİKSEL TABANLI VE NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA TEKNİKLERİ İLE ÇIKARIMI. VII. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2018), 18-21 Eylül 2018, Eskişehir (Özet Bildiri) (Yayın No:4355636)

4   DELEN AHMET,BALIK ŞANLI FUSUN (2017). Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi İle Tarımsal Ürün Deseninin Belirlenmesi. IX. TUFUAB TEKNİK SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3513403)

5   GÜNAY İLKER,DELEN AHMET,HEKİM MAHMUT (2016). Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi. EEB 2016 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2901488)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Fotogrametri Laboratuvarı nın Kurulumu ve İHA lar ile GOP Üniversitesi Kampüsü 3D Ortomozaik Veri Tabanının Oluşturulması Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 25.06.2015-25.10.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "GOP Üniversitesi Harita Mühendisliği GNSS Laboratuvarı Kurulumu Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 07.11.2016-13.05.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "“GOP ÜniversitesiHarita Mühendisliği Fotogrametri Laboratuvarı Teçhizat Alım Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 16.10.2017-02.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Laboratuvarı Makina Techizat Alım Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.11.2016-01.11.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

5   "Arazi Kullanım Şekli ve Örtüsünün Belirlenmesinde Uydu Görüntülerinin Kullanımı", Diğer (Ulusal), Yürütücü, 01.04.2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2013-2013, Tokat İl Özel İdaresi, IÇISLERI BAKANLIGI, Harita Mühendisliği

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

Avrupa Birliği Eğitim Sertifikası, AB 61. Sertifika Programı, Tokat, Sertifika, 16.11.2012-01.12.2012 (Uluslararası)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ahmet.delen@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2017-
Yıldız Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Uzaktan Algılama Ve Cbs (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2013-2018
Yıldız Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Uzaktan Algılama Ve Cbs (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Ürün Deseni Belirlenmesinde Farklı Bitki Örtüsü İndekslerinin Etkilerini Piksel Ve Nesne Tabanlı Sınıflandırma Örneğinde Analizi


Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Mevlana Değişim Programı Bölüm Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Farabi Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Üniversite Dışı Deneyim

2013-2013Tokat İl Özel İdaresiIÇISLERI BAKANLIGI, Harita Mühendisliği
Sertifika
1.Avrupa Birliği Eğitim Sertifikası, AB 61. Sertifika Programı, Tokat, Sertifika, 16.11.2012-01.12.2012 (Uluslararası)