GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

EBRU ÇOPUROĞLUž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Ebru ÇOPUROĞLU

Fen-Edebiyat Fakültesi / Fizik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ebru.copuroglu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Fizik Bölümü 

Anabilim Dalı

Atom Ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2009- 2015)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Fizik (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2007- 2009)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Fizik (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2003- 2007)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Fizik Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Guseinov’Xxun Bir Bölgeli Toplama Teoremini Ve Löwdin- Radyal Fonksiyonunu Kullanarak Bir Elektronlu Çok Merkezli Moleküler İntegrallerin Slater Atom Orbitali Bazında Baş Kuantum Sayısının Tam Ve Kesir Sayılı Olduğu Durumlarda İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015

YÜKSEK LİSANS, "Löwdin-Alfa Fonksiyonu Ve Guseinov Bir Merkezli Yük Yoğunluğu Ayrılışı Formulünü Kullanarak Bir Ve İki Merkezli Nükleer Etkileşim Matris Elemanlarının Slater Atom Orbitali Bazında Hesaplanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Fizik

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Fizik Bölümü/ Atom Ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı, (2010- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Modern Fiziğe Giriş, Lisans, (2019-2020)

Temel Fizik 1, Lisans, (2019-2020)

Temel Fizik 1, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Doktora, Alper ASLAN, "Yarı İletkenlerde Termomanyetik Etkinin İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, 2020

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Guseinov Israfil, MEHMETOĞLU BAHTİYAR, ÇOPUROĞLU EBRU, (2020). "Construction Of Оne-Range Addition Theorems For Noninteger Slater Functions Using Self-Friction Exponential Type Orbitals And Polynomials", Russian Journal Of Physical Chemistry A, 94(12), 2581-2585., Doi: 10.1134/S0036024420120122 (Yayın No: 6785470)

ÇOPUROĞLU EBRU,ASKEROĞLU İSKENDER,Aslan Alper, (2020). "Analytıcal Calculatıon Of Temperature Dependence Of The Lorenz Number In Semıconductors", Journal Of Science And Art, 50(1), 197-202. (Yayın No: 6171866)

ÇOPUROĞLU EBRU, (2020). "An Efficient Way To Examine Thermodynamics Of Relativistic İdeal Fermi And Bose Gases", Physica A: Statistical Mechanics And İts Applications, 555124638 (Yayın No: 6237104) [SCI-Expanded]

Guseinov Israfil,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU, (2019). "Application Of Quantum Self-Frictional Nonperturbative Theory For The Study Of Atomic Anharmonic Oscillator Potentials And Their Arbitrary Derivatives", Indıan Journal Of Physıcs, (Yayın No: 6171849) [SCI-Expanded]

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, (2019). "Developments İn Molecular Electronic Structure Evaluation Basedon The Self-Frictional field With Slater-Type Orbitals", Indıan Journal Of Physıcs, 93(1), 7-14. (Yayın No: 5038931) [SCI-Expanded]

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU TURAL, (2019). "Analytical Evaluation Of The Uehling Potential Using Binomial Expansion Theorems", Bulletın Of The Unıversıty Of Karaganda-Physıcs, 3(95), 17-21. (Yayın No: 5456173)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU TURAL, (2019). "On The Comprehensive Theoretical Evaluation Of Cold And Hot Plasma Energies", Kazakhstan Science Journal, 2(6), (Yayın No: 5196132)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU TURAL, (2019). "Analytical Evaluation Of Holtsmark Distribution Of Energies And Its Role İn Plasma Microfields", Journal Of Science And Arts, 47(2), 523-528. (Yayın No: 5196112)

ÇOPUROĞLU EBRU, (2017). "Evaluation Of Self-Friction Three-Center Nuclear Attraction Integrals With Integer And Noninteger Principal Quantum Numbers Over Slater Type Orbitals", Journal Of Chemistry, 20171-6., Doi: 10.1155/2017/1598951 (Yayın No: 3476776) [SCI-Expanded]

ÇOPUROĞLU EBRU,SÖZEN ŞAHİN,YAMÇIÇIER Ali, (2017). "Analytical Evaluation Of Heat Capacities Of Structural Stainless Steels By Using N-Dimensional İnteger And Noninteger Debye Functions", International Journal Of Steel Structures, 17(2), 739-742., Doi: 10.1007/s13296-017-6027-3 (Yayın No: 3542496) [SCI-Expanded]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU, (2016). "Unified Analytical Treatments Of The Two Parameter Fermi Functions Using Binomial Expansion Theorem And İncomplete Gamma Functions", Solid State Communications, 24542-49., Doi: 10.1016/j.ssc.2016.07.018 (Yayın No: 2919394) [SCI-Expanded]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU, (2016). "The Study Of The Action Of Self-Friction Field On The Atom And Molecular Structures By Using Combined Hartree-Fock-Roothaan Theory For Closed And Open Shells Of Any Symmetry", Journal Of Molecular Structure, 1114144-155., Doi: 10.1016/j.molstruc.2016.02.044 (Yayın No: 2919374) [SCI-Expanded]

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU TURAL, (2015). "Full Analytical Evaluation Of The Einstein Relation For Disordered Semiconductors", Ieee Transactions On Electron Devices, 62(5), 1580-1583., Doi: 10.1109/TED.2015.2414474 (Yayın No: 1730657) [SCI-Expanded]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU, (2012). "Calculation Of Two-Center Nuclear Attraction İntegrals Of Slater Type Orbitals With Noninteger Principal Quantum Numbers Using Guseinov’S One-Center Expansion Formulas And Löwdin-Α Radial Function", Applied Mathematics And Computation, 218(15), 7893-7897., Doi: 10.1016/j.amc.2012.01.069 (Yayın No: 3028409) [SCI-Expanded]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU, (2011). "Use Of Guseinov S One Center Expansion Formulas And Löwdin Radial Function İn Calculation Of Two Center Overlap İntegrals Over Slater Type Orbitals With Noninteger Principal Quantum Numbers", Acta Physica Polonica A, 119(3), 332-335. (Yayın No: 3029865) [SCI-Expanded]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU, (2011). "Use Of Binomial Coefficients İn Fast And Accurate Calculation Of Löwdin-Α Radial Functions", Journal Of Mathematical Chemistry, 49(1), 201-207., Doi: 10.1007/s10910-010-9735-x (Yayın No: 861164) [SCI-Expanded]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU, (2010). "Calculation Of Three-Center Nuclear Attraction İntegral Over Slater Type Orbitals İn Molecular Coordinate System Using Löwdin Α-Radial Function And Guseinov’S Two-Center Charge Density Expansion Formulae", Journal Of Mathematical Chemistry, 47(1), 345-353., Doi: 10.1007/s10910-009-9577-6 (Yayın No: 3029188) [SCI-Expanded]

GUSEINOV ISRAFİL,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU, (2009). "Use Of Bınomıal Coeffıcıents In Fast And Accurate Calculatıon Of Clebsch–Gordan And Gaunt Coeffıcıents, And Wıgner N - J Symbols", Journal Of Theoretical And Computational Chemistry, 8(02), 251-259., Doi: 10.1142/S0219633609004782 (Yayın No: 3029102) [SCI-Expanded]

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU, (2009). "Calculation Of Two Center Nuclear Attraction İntegral Over Slater Type Orbital İn Molecular Coordinate System Using Löwdin Radial Function And Guseinov One Center Charge Density Expansion Formulae", Match Communications İn Mathematical And Computer Chemistry, 61(2), 553-560. (Yayın No: 861188) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇOPUROĞLU EBRU, (2016). "Heat Capacity Study On The Evaluation Of Uranium Nitride Using Einstein Debye Approximation", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(3), (Yayın No: 3003588)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2019). Developments in molecular structure calculations and its applications. UMTEB-5 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5196159)

ÇOPUROĞLU EBRU,EMEK MEHRİBAN (2019). DERIVATION OF THE ENTROPY DENSITY OF AN IDEAL BOSE GAS USING BINOMIAL EXPANSION FORMULA. 2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5581363)

ÇOPUROĞLU EBRU,EMEK MEHRİBAN (2019). A STUDY ON THE EVALUATION OF ESTIMATING SCREENING CONSTANTS OF ATOMS. VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5456241)

ÇOPUROĞLU EBRU (2019). ALTERNATIVE APPROXIMATION METHOD OF THE PRESSURE INTEGRAL FOR AN IDEAL FERMI GAS. VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5456228)

ÇOPUROĞLU EBRU (2019). ALTERNATIVE CALCULATION OF THE PRESSURE FORMULA FOR AN IDEAL BOSE GAS. VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5456215)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2019). KİMYASAL POTANSİYELİN POZİTİF DEĞERLERİ İÇİN GENELLEŞTİRİLMİŞ FERMİ-DİRAC İNTEGRALİNİN ANALİTİK OLARAK HESAPLANMASI. Uluslararsı 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5196190)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2019). GENELLEŞTİRİLMİŞ FERMİ-DİRAC İNTEGRALİNİN KİMYASAL POTANSİYELİN NEGATİF DEĞERLERİ İÇİN ANALİTİK OLARAK HESAPLANMASI. Uluslarası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5196173)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2019). Useful Application of Löwdin- Radial Coefficient Occuring in Study of Atom and Molecular Structures. UMTEB-5 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5196151)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2018). USE OF n-DIMENSIONAL DEBYE APPROXIMATION ON THE ASSESMENT OF THE ISOBARIC HEAT CAPACITY OF URANIUM OXIDE. EJONS 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4358304)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2018). USE OF BLOCH-GRUNEISEN APPROXIMATION ON THE ASSESMENT OF THE THERMAL CONDUCTIVITY OF URANIUM OXIDE. UMTEB 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4358319)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2018). Analytical Assessment of the relativistic Fermi-Dirac Integrals of an Ideal Gas. UMTEB 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4358314)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2018). A COMBİNED METHOD FOR HEAT CAPACITY STUDY ON URANIUM NITRIDE. EJONS 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4358294)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2017). Alternative analytically calculation procedure of two-center kinetic energy integral in molecular coordinate system. TFD 32 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2919720)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2017). The Quantum Mechanical Computations of Molecular Structure Calculations Considering Lorentz Self-Frictional Field Effect and Its Applications. ICONSETE 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3611832)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU TURAL,ASKEROĞLU İSKENDER (2017). Use of Bloch-Gruneisen approximation on the assesment of the thermal conductivity of zirconium. UAESEB (Özet Bildiri) (Yayın No:3821073)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2017). On the Computation of Cold and Hot Plasma Energies. ICONSETE 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3611840)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2017). Evaluation of Guseinov auxiliary function by the use of binomial expansion theorem. TFD 32 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2919714)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif (2017). Analytical evaluation of the Uehling potential using binomial expansion theorems. MME 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3611784)

Somuncu Elif,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2017). Quantum Corrections to Second Virial Coefficientwith Lennard-Jones (12-6) Potential. MME 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3611798)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2016). Analytical treatment of two-center overlap integral with respect to same screening constants over Slater type orbitals. ICAAM 2016 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2919696)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2016). On the evaluation of the Uehling potential. TESNAT 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2814149)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2016). Calculation of self friction three center nuclear attraction integrals using Guseinov one range addition theorem. TESNAT 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2814151)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2016). Analytical evaluation of self friction two center hybrid integrals over Slater type orbitals by using Guseinov one range addition theorem. ICMME 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2919664)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU,Can Melih (2016). The Fourier Transform of Gaussian Type Orbitals and Its Applications to Multicenter Molecular Integrals Over Gaussian Type Orbitals. TFD 32 (Özet Bildiri) (Yayın No:2919788)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2016). Evaluation of self friction three center nuclear attraction integrals with integer and noninteger principal quantum numbers over Slater type orbitals. ICQSA 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2919677)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2015). Mathematical modeling in the molecularstructure design of materials by using Hartree Fock Roothaan theory. The 5th International Conference on Control and Optimization withIndustrial Applications, 27-29 August, 2015, Baku, Azerbaijan (Özet Bildiri) (Yayın No:1800850)

ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2014). Analytical treatment of the force acting on a relativistic electron beam spreading in dense gas plasma by the ohmic plasma channel. Türk Fizik Derneği 31. uluslararası fizik kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2125911)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF,ÇOPUROĞLU EBRU (2014). Use of binomial expansion theorem in accurate evaluations of Tsytovich Angelis dust dust plasma collision functions. International mıddle east plasma science (Özet Bildiri) (Yayın No:2144044)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU,PENBE KOCAOĞLU,SOMUNCU ELİF (2011). Calculation of Two Center Nuclear Attraction Integrals of Slater Type Orbitals with Noninteger Principal Quantum Numbers Using Guseinov s One Center Expansion Formulas and Löwdin Radial Function. Turkish Physical Society 28. International Physics Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2146739)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF,ÇOPUROĞLU EBRU (2010). Derivation of orthonormalized and orthogonalized Slater type orbitals by using Gramm Schmidt method. Türk Fizik Derneği 27. uluslarası fizik kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2146101)

Guseinov Israfil,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2008). Accurate evaluation of integer and noninteger n dimensional Debye functions and its applications to Si and Ge crystals. Condenced Matter Physics Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2775091)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU Calculation of three center nuclear attraction integral over Slater type orbital in molecular coordinate system using Löwdin alpha radial function and Guseinov s two center charge density expansion formulae. Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2775202)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÇOPUROĞLU EBRU,Mehmetoğlu Tural (2016). Evaluation of electron and hole densities of organic semiconductor materials. OEMT 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2919643)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2016). Analytical evaluation of temperature dependence of optical gain coefficient in bulk semiconductors. OEMT 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2919654)

MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ASKEROĞLU İSKENDER,ÇOPUROĞLU EBRU,Aliyev SA (2013). Application of combined Hartree Fock Roothaan theory to evaluate wave function of water molecule. 17. Ulusal Sıvı Hal sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2125665)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Fen Ve Matematik Bilimlerinde Akademik Çalışmalar (2020)., ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, Livre De Lyon, Editör: Doç. Dr. Esma Yıldız Özkan, Sayfa Sayısı: 145, ISBN: 978-2-38236-052-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6780034)

Fen Ve Matematik Bilimlerinde Akademik Çalışmalar (2020)., ÇOPUROĞLU EBRU, Livre De Lyon, Editör: Doç. Dr. Esma Yıldız Özkan, Sayfa Sayısı: 145, ISBN: 978-2-38236-052-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6779948)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Akışkanların İkinci Virial Katsayısına Kuantum Mekaniksel Katkının Analitik Hesaplanması ve Bazı Uygulamaları", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 14.05.2018-08.03.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ebru.copuroglu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2009-2015
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik (Dr)

Tez Adı:Guseinov’Xxun Bir Bölgeli Toplama Teoremini Ve Löwdin- Radyal Fonksiyonunu Kullanarak Bir Elektronlu Çok Merkezli Moleküler İntegrallerin Slater Atom Orbitali Bazında Baş Kuantum Sayısının Tam Ve Kesir Sayılı Olduğu Durumlarda İncelenmesi
Yüksek Lisans
2007-2009
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Löwdin-Alfa Fonksiyonu Ve Guseinov Bir Merkezli Yük Yoğunluğu Ayrılışı Formulünü Kullanarak Bir Ve İki Merkezli Nükleer Etkileşim Matris Elemanlarının Slater Atom Orbitali Bazında Hesaplanması
Lisans
2003-2007
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik BölümüAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ FİZİK BÖLÜMÜ/ ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)MODERN FİZİĞE GİRİŞTürkçe2
(2019-2020)TEMEL FİZİK 1Türkçe4
(2018-2019)TEMEL FİZİK 1Türkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Alper ASLAN, (2020)., "Yarı iletkenlerde termomanyetik etkinin incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı, Doktora


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.Guseinov Israfil, MEHMETOĞLU BAHTİYAR, ÇOPUROĞLU EBRU (2020). Construction of Оne-Range Addition Theorems for Noninteger Slater Functions Using Self-Friction Exponential Type Orbitals and Polynomials. Russian Journal of Physical Chemistry A, 94(12), 2581-2585., Doi: 10.1134/S0036024420120122 (Yayın No: 6785470)
2.ÇOPUROĞLU EBRU,ASKEROĞLU İSKENDER,Aslan Alper (2020). ANALYTICAL CALCULATION OF TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE LORENZ NUMBER IN SEMICONDUCTORS. Journal of science and art, 50(1), 197-202. (Yayın No: 6171866)
3.ÇOPUROĞLU EBRU (2020). An efficient way to examine thermodynamics of relativistic ideal Fermi and Bose gases. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 555124638 (Yayın No: 6237104)
4.Guseinov Israfil,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2019). Application of quantum self-frictional nonperturbative theory for the study of atomic anharmonic oscillator potentials and their arbitrary derivatives. INDIAN JOURNAL OF PHYSICS, (Yayın No: 6171849)
5.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2019). Developments in molecular electronic structure evaluation basedon the self-frictional field with Slater-type orbitals. INDIAN JOURNAL OF PHYSICS, 93(1), 7-14. (Yayın No: 5038931)
6.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU TURAL (2019). Analytical evaluation of the Uehling potential using binomial expansion theorems. BULLETIN OF THE UNIVERSITY OF KARAGANDA-PHYSICS, 3(95), 17-21. (Yayın No: 5456173)
7.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU TURAL (2019). On the Comprehensive Theoretical Evaluation of Cold and Hot Plasma Energies. Kazakhstan Science Journal, 2(6), (Yayın No: 5196132)
8.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU TURAL (2019). Analytical Evaluation of Holtsmark Distribution of Energies and Its Role in Plasma Microfields. Journal of Science and Arts, 47(2), 523-528. (Yayın No: 5196112)
9.ÇOPUROĞLU EBRU (2017). Evaluation of Self-Friction Three-Center Nuclear Attraction Integrals with Integer and Noninteger Principal Quantum Numbers over Slater Type Orbitals. Journal of Chemistry, 20171-6., Doi: 10.1155/2017/1598951 (Yayın No: 3476776)
10.ÇOPUROĞLU EBRU,SÖZEN ŞAHİN,YAMÇIÇIER Ali (2017). Analytical evaluation of heat capacities of structural stainless steels by using n-dimensional integer and noninteger Debye functions. International Journal of Steel Structures, 17(2), 739-742., Doi: 10.1007/s13296-017-6027-3 (Yayın No: 3542496)
11.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2016). Unified analytical treatments of the two parameter Fermi functions using binomial expansion theorem and incomplete gamma functions. Solid State Communications, 24542-49., Doi: 10.1016/j.ssc.2016.07.018 (Yayın No: 2919394)
12.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2016). The study of the action of self-friction field on the atom and molecular structures by using combined Hartree-Fock-Roothaan theory for closed and open shells of any symmetry. Journal of Molecular Structure, 1114144-155., Doi: 10.1016/j.molstruc.2016.02.044 (Yayın No: 2919374)
13.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU TURAL (2015). Full Analytical Evaluation of the Einstein Relation for Disordered Semiconductors. IEEE Transactions on Electron Devices, 62(5), 1580-1583., Doi: 10.1109/TED.2015.2414474 (Yayın No: 1730657)
14.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2012). Calculation of two-center nuclear attraction integrals of Slater type orbitals with noninteger principal quantum numbers using Guseinov’s one-center expansion formulas and Löwdin-α radial function. Applied Mathematics and Computation, 218(15), 7893-7897., Doi: 10.1016/j.amc.2012.01.069 (Yayın No: 3028409)
15.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2011). Use of Guseinov s one center expansion formulas and Löwdin radial function in calculation of two center overlap integrals over Slater type orbitals with noninteger principal quantum numbers. Acta Physica Polonica A, 119(3), 332-335. (Yayın No: 3029865)
16.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2011). Use of binomial coefficients in fast and accurate calculation of Löwdin-α radial functions. Journal of Mathematical Chemistry, 49(1), 201-207., Doi: 10.1007/s10910-010-9735-x (Yayın No: 861164)
17.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2010). Calculation of three-center nuclear attraction integral over Slater type orbitals in molecular coordinate system using Löwdin α-radial function and Guseinov’s two-center charge density expansion formulae. Journal of Mathematical Chemistry, 47(1), 345-353., Doi: 10.1007/s10910-009-9577-6 (Yayın No: 3029188)
18.GUSEINOV ISRAFİL,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2009). USE OF BINOMIAL COEFFICIENTS IN FAST AND ACCURATE CALCULATION OF CLEBSCH–GORDAN AND GAUNT COEFFICIENTS, AND WIGNER n - j SYMBOLS. Journal of Theoretical and Computational Chemistry, 8(02), 251-259., Doi: 10.1142/S0219633609004782 (Yayın No: 3029102)
19.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2009). Calculation of two center nuclear attraction integral over Slater type orbital in molecular coordinate system using Löwdin radial function and Guseinov one center charge density expansion formulae. Match Communications in Mathematical and Computer Chemistry, 61(2), 553-560. (Yayın No: 861188)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÇOPUROĞLU EBRU (2016). Heat capacity study on the evaluation of Uranium Nitride using Einstein Debye approximation. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(3), (Yayın No: 3003588)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÇOPUROĞLU EBRU,EMEK MEHRİBAN (2019). DERIVATION OF THE ENTROPY DENSITY OF AN IDEAL BOSE GAS USING BINOMIAL EXPANSION FORMULA. 2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5581363)
2.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,Somuncu Elif (2017). Analytical evaluation of the Uehling potential using binomial expansion theorems. MME 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3611784)
3.Somuncu Elif,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2017). Quantum Corrections to Second Virial Coefficientwith Lennard-Jones (12-6) Potential. MME 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3611798)
4.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2019). Developments in molecular structure calculations and its applications. UMTEB-5 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5196159)
5.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2019). Useful Application of Löwdin- Radial Coefficient Occuring in Study of Atom and Molecular Structures. UMTEB-5 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5196151)
6.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2016). On the evaluation of the Uehling potential. TESNAT 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2814149)
7.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2016). Calculation of self friction three center nuclear attraction integrals using Guseinov one range addition theorem. TESNAT 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2814151)
8.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2018). USE OF BLOCH-GRUNEISEN APPROXIMATION ON THE ASSESMENT OF THE THERMAL CONDUCTIVITY OF URANIUM OXIDE. UMTEB 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4358319)
9.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2018). Analytical Assessment of the relativistic Fermi-Dirac Integrals of an Ideal Gas. UMTEB 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4358314)
10.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2016). Evaluation of self friction three center nuclear attraction integrals with integer and noninteger principal quantum numbers over Slater type orbitals. ICQSA 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2919677)
11.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2018). USE OF n-DIMENSIONAL DEBYE APPROXIMATION ON THE ASSESMENT OF THE ISOBARIC HEAT CAPACITY OF URANIUM OXIDE. EJONS 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4358304)
12.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2018). A COMBİNED METHOD FOR HEAT CAPACITY STUDY ON URANIUM NITRIDE. EJONS 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4358294)
13.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF,ÇOPUROĞLU EBRU (2014). Use of binomial expansion theorem in accurate evaluations of Tsytovich Angelis dust dust plasma collision functions. International mıddle east plasma science (Özet Bildiri) (Yayın No:2144044)
14.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2019). KİMYASAL POTANSİYELİN POZİTİF DEĞERLERİ İÇİN GENELLEŞTİRİLMİŞ FERMİ-DİRAC İNTEGRALİNİN ANALİTİK OLARAK HESAPLANMASI. Uluslararsı 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5196190)
15.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2019). GENELLEŞTİRİLMİŞ FERMİ-DİRAC İNTEGRALİNİN KİMYASAL POTANSİYELİN NEGATİF DEĞERLERİ İÇİN ANALİTİK OLARAK HESAPLANMASI. Uluslarası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5196173)
16.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2015). Mathematical modeling in the molecularstructure design of materials by using Hartree Fock Roothaan theory. The 5th International Conference on Control and Optimization withIndustrial Applications, 27-29 August, 2015, Baku, Azerbaijan (Özet Bildiri) (Yayın No:1800850)
17.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2014). Analytical treatment of the force acting on a relativistic electron beam spreading in dense gas plasma by the ohmic plasma channel. Türk Fizik Derneği 31. uluslararası fizik kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2125911)
18.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2017). The Quantum Mechanical Computations of Molecular Structure Calculations Considering Lorentz Self-Frictional Field Effect and Its Applications. ICONSETE 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3611832)
19.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2017). On the Computation of Cold and Hot Plasma Energies. ICONSETE 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3611840)
20.ÇOPUROĞLU EBRU,EMEK MEHRİBAN (2019). A STUDY ON THE EVALUATION OF ESTIMATING SCREENING CONSTANTS OF ATOMS. VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5456241)
21.ÇOPUROĞLU EBRU (2019). ALTERNATIVE APPROXIMATION METHOD OF THE PRESSURE INTEGRAL FOR AN IDEAL FERMI GAS. VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5456228)
22.ÇOPUROĞLU EBRU (2019). ALTERNATIVE CALCULATION OF THE PRESSURE FORMULA FOR AN IDEAL BOSE GAS. VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5456215)
23.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,SOMUNCU ELİF,ÇOPUROĞLU EBRU (2010). Derivation of orthonormalized and orthogonalized Slater type orbitals by using Gramm Schmidt method. Türk Fizik Derneği 27. uluslarası fizik kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2146101)
24.Guseinov Israfil,MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2008). Accurate evaluation of integer and noninteger n dimensional Debye functions and its applications to Si and Ge crystals. Condenced Matter Physics Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2775091)
25.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2016). Analytical evaluation of self friction two center hybrid integrals over Slater type orbitals by using Guseinov one range addition theorem. ICMME 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2919664)
26.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU TURAL,ASKEROĞLU İSKENDER (2017). Use of Bloch-Gruneisen approximation on the assesment of the thermal conductivity of zirconium. UAESEB (Özet Bildiri) (Yayın No:3821073)
27.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2016). Analytical treatment of two-center overlap integral with respect to same screening constants over Slater type orbitals. ICAAM 2016 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2919696)
28.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU,PENBE KOCAOĞLU,SOMUNCU ELİF (2011). Calculation of Two Center Nuclear Attraction Integrals of Slater Type Orbitals with Noninteger Principal Quantum Numbers Using Guseinov s One Center Expansion Formulas and Löwdin Radial Function. Turkish Physical Society 28. International Physics Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2146739)
29.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU,Can Melih (2016). The Fourier Transform of Gaussian Type Orbitals and Its Applications to Multicenter Molecular Integrals Over Gaussian Type Orbitals. TFD 32 (Özet Bildiri) (Yayın No:2919788)
30.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2017). Alternative analytically calculation procedure of two-center kinetic energy integral in molecular coordinate system. TFD 32 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2919720)
31.ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR (2017). Evaluation of Guseinov auxiliary function by the use of binomial expansion theorem. TFD 32 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2919714)
32.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2017). Calculation of three center nuclear attraction integral over Slater type orbital in molecular coordinate system using Löwdin alpha radial function and Guseinov s two center charge density expansion formulae. Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2775202)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÇOPUROĞLU EBRU,Mehmetoğlu Tural (2016). Evaluation of electron and hole densities of organic semiconductor materials. OEMT 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2919643)
2.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ÇOPUROĞLU EBRU (2016). Analytical evaluation of temperature dependence of optical gain coefficient in bulk semiconductors. OEMT 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2919654)
3.MEHMETOĞLU BAHTİYAR,ASKEROĞLU İSKENDER,ÇOPUROĞLU EBRU,Aliyev SA (2013). Application of combined Hartree Fock Roothaan theory to evaluate wave function of water molecule. 17. Ulusal Sıvı Hal sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2125665)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Fen ve Matematik Bilimlerinde Akademik Çalışmalar (2020)., ÇOPUROĞLU EBRU,MEHMETOĞLU BAHTİYAR, Livre De Lyon, Editör: Doç. Dr. Esma Yıldız Özkan, Sayfa Sayısı: 145, ISBN: 978-2-38236-052-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6780034)
2.Fen ve Matematik Bilimlerinde Akademik Çalışmalar (2020)., ÇOPUROĞLU EBRU, Livre De Lyon, Editör: Doç. Dr. Esma Yıldız Özkan, Sayfa Sayısı: 145, ISBN: 978-2-38236-052-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6779948)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Akışkanların İkinci Virial Katsayısına Kuantum Mekaniksel Katkının Analitik Hesaplanması ve Bazı Uygulamaları, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 14.05.2018-08.03.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim