GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ÖMER YILDIRIMž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Ömer YILDIRIM

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Harita Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

omer.yildirim@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Harita Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

Ölçme Tekniği Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Selçuk Üniversitesi (2000- 2018)

Fen Bilimleri Enstitüsü -

YÜKSEK LİSANS, Karadeniz Teknik Üniversitesi (1992- 2018)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Harita Mühendisliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Karadeniz Teknik Üniversitesi (1988- 1992)

Mühendislik Fakültesi - Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Statik Gps Gözlemleri Kullanılarak Elde Edilen Baz Ve Nokta Koordinat Duyarlılıkları Üzerine Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002

YÜKSEK LİSANS, "Ktü Test Ağında Gps Ve Yersel Yöntemler İle Yapılan Ölçülerin Karşılaştırılması", Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Harita Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Harita Mühendisliği Bölümü/ Ölçme Tekniği Anabilim Dalı, (2014- 2018)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Doktora, Samed İNYURT, "İyonosferik Tec Dalgalanmalarının (Manyetik Fırtına, Solar Aktivite Ve Deprem Kaynaklı) Uydu Bazlı Konumlama Sistemleriyle Araştırılması", Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019

Doktora, Fuat BAŞÇİFTÇİ, "Gnss Verileri Kullanılarak İyonosfer Modelinin Oluşturulması Ve Global Modellerle Karşılaştırılması", Selçuk Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017

Editörlük

Journal Of New Results İn Science (WorlCat, Electronic Journals Library (EZB)), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 19.12.2019 - 31.12.2019

Journal Of New Results İn Science (Jnrs) (ROOTINDEXING, GOOGLE SCHOLAR, RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), JOUR INFORMATICS, SCHOLARS IMPACT FACTOR, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), GLOBAL IMPACT FACTOR, GENERAL IMPACT FACTOR, JOURNAL INDEX, COSMOS IMPACT FACTOR, WORLDCAT, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, IMPACT FACTOR SERVICES FOR INTERNATIONAL JOURNALS (IFSIJ), INTERNATIONAL ACCREDITATION AND RESEARCH COUNCIL IARC(JCRR): JOURNAL IMPACT FACTOR, JOURNAL FACTOR (JF), CITEFACTOR), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpasa University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 01.07.2019 - 31.12.2019

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

,OGUZ IRFAN,SUSAM TEKİNYAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,İNYURT SAMED, (2018). "The Role Of Unmanned Aerial Vehiclesin Monitoring Rapidly Occurring Landslides", Geodetski List, 72(2), 113-132., Doi: 623.746:551.435.62:528.481:528.74 (Yayın No: 4677705)

YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN,DELEN AHMET, (2018). "New Approach For Agrıcultural Research And Monıtorıng Of Land Slıde: Usıng Of Uav System”", Journal Of Environmental Protection And Ecology, 19(1), 246-256. (Yayın No: 4254979) [SCI-Expanded]

BAŞÇİFTÇİ FUAT,İNAL CEVAT,YILDIRIM ÖMER,BÜLBÜL SERCAN, (2018). "Automatic Data Downloading Program (Ddp) İn Determining Regional Ionosphere Model", Journal Of New Results İn Science, 7(1), 17-28. (Yayın No: 4275951)

YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN, (2017). "Uav Based Landslide Monitoring", Tema Journal Of Land Use, Mobility And Environment, 10(3), 325-338., Doi: 10.6092/1970-9870/5278 (Yayın No: 3887156)

İNYURT SAMED,YILDIRIM ÖMER,MEKİK ÇETİN, (2017). "Comparison Between Irı-2012 And Gps-Tec Observations Over The Western Black Sea", Annales Geophysicae, 35(4), 817-824., Doi: 10.5194/angeo-35-817-2017 (Yayın No: 3556556)

BÜLBÜL SERCAN,İNAL CEVAT,YILDIRIM ÖMER,BAŞÇİFTÇİ FUAT, (2017). "Velocity Estimation Of Turkish National Permanent Gnss Network Active Points Located At Central Anatolia Region", Bilge International Journal Of Science And Technology Research, 1(Special Issue), 18-25. (Yayın No: 3906818)

YILDIRIM ÖMER,İNYURT SAMED,MEKİK ÇETİN, (2016). "Review Of Variations İn Mw 7 Earthquake Motions On Position And Tec (Mw = 6.5 Aegean Sea Earthquake Sample)", Natural Hazards And Earth System Sciences, 16(2), 543-557., Doi: 10.5194/nhess-16-543-2016 (Yayın No: 3156062) [SCI-Expanded]

İNAL CEVAT,BÜLBÜL SERCAN,YILDIRIM ÖMER, (2015). "The Comparıson Of Kosaga And Cors-Tr In Real Tıme Kınematıc Posıtıonıng", Internatıonal Refereed Journal Of Engıneerıng And Scıences, (5), 1-1., Doi: 10.17366/UHMFD.2015514492 (Yayın No: 4871885)

İNAL CEVAT,BÜLBÜL SERCAN,YILDIRIM ÖMER, (2014). "Repeatable Of Network Rtk Measurement", Afyon Kocatepe University Journal Of Sciences And Engineering, 14(2), 1-7., Doi: 10.5578/fmbd.8548 (Yayın No: 4871848)

YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,İNAL CEVAT, (2013). "Determination Of 2011 Van Turkey Earthquake M 7 2 Effects From Measurements Of Cors Tr Network", Geomatics, Natural Hazard And Risk, 1-13. (Yayın No: 514082) [SCI-Expanded]

YILDIRIM ÖMER,AKTUĞ BAHADIR, (2012). "Regularized Estimation Of Euler Pole Parameters", Earth, Planets And Space, 1-24. (Yayın No: 514235)

YILDIRIM ÖMER, (2012). "Results From A Comprehensive Gps Network Natural Gas Pipeline Gps Network", International Journal Of Dijital Earth, 1-14. (Yayın No: 513779) [SCI-Expanded]

YILDIRIM ÖMER, (2011). "A Comparative Analysis Of The Virtual Reference Stations Vrs", Scientific Research And Essays, 6(27), 5726-5733., Doi: 10.5897/SRE11.786 (Yayın No: 512770) [SCI-Expanded]

MEKİK ÇETİN,YILDIRIM ÖMER, (2011). "The Turkish Real Time Kinematic Gps Network Tusaga Aktif İnfrastructure", Scientific Research And Essays, 6(19), 3986-3999., Doi: 10.5897/SRE10.923 (Yayın No: 512820) [SCI-Expanded]

EREN KAMİL,UZEL TURGUT,GÜLAL VAHAP ENGİN,YILDIRIM ÖMER,CİNGÖZ AYHAN, (2009). "Results From A Comprehensive Global Navigation Satellite System Test İn The Cors Tr Network Case Study", Journal Of Surveying Engineering, (J. Surv. Eng. 135, 10 (2009)), 135 (Yayın No: 512855) [SCI-Expanded]

YILDIRIM ÖMER, (2008). "An Investigation Of Digital Orthophotos For Large Scale Mappings And Cadastre Renovation", Isprs Congres, (1), 2-13. (Yayın No: 513120)

YILDIRIM ÖMER, (2008). "Map Related Projecs İn Gdlrc İn Turkey", Fıg Working Week, (1), 134 (Yayın No: 512694)

YILDIRIM ÖMER, (1999). "İhale Yolu İle Yaptırılan Tesis Kadastrosu Çalışmaları Ve Bu Kapsamda Gps İn Kullanımı", Hkm Dergisi, (98), 1-12. (Yayın No: 513011)

YILDIRIM ÖMER, (1999). "Jeodezik Temel Problemleri Sayısal İntegrasyon Yöntemiyle Çözümü", Harita Dergisi, (121), 1-12. (Yayın No: 500081)

YILDIRIM ÖMER, (1997). "Global Konum Belirleme Sistemi Gps", Harita Ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, (83), 41-45. (Yayın No: 513072)

YILDIRIM ÖMER, (1996). "Global Konum Belirleme Sistemi Gps", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi,, (2), 103-108. (Yayın No: 513095)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILDIRIM ÖMER,YAPRAK SERVET,SUSAM TEKİN,DELEN AHMET,İNYURT SAMED, (2016). "Results From A Comprehensive Uav System Test For Agricultural Purposes", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 33(2016-3), 111-111., Doi: 10.13002/jafag1127 (Yayın No: 3156316)

BÜLBÜL SERCAN,İNAL CEVAT,YILDIRIM ÖMER, (2015). "Comparisonof Rtk, Network Rtk And Total Station Data İn Determination Of Point Positions", Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7(2), 27-35., Doi: 10.15659/hartek.15.06.52 (Yayın No: 4872989)

YILDIRIM ÖMER, (2011). "Tusaga Aktif Cors Tr Sisteminintapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Katkıları", Hkm Dergisi, (2), 134 (Yayın No: 500091)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER (2019). The Effect of Observation Periods on Positional Accuracy in GNSS Measurements. VI. International Multidiscilinary Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5056275)

YILDIRIM ÖMER,YAPRAK SERVET (2019). İmar Uygulamalarında Klasi̇k RTK ve Ağ RTK Yöntemleri̇ni̇ Kullanmanın Veri̇mli̇li̇ği̇. VI. International Multidisciplinary Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5056250)

YILDIRIM ÖMER,İNYURT SAMED (2018). UAV İLE HARİTA YAPIMI İÇİN ELDE EDİLEN RESİMLERİN FARKLI YAZILIMLAR İLE DOĞRULUK ANALİZİ. BİLMES 2018 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4447320)

İNYURT SAMED,MEKİK ÇETİN,YILDIRIM ÖMER (2018). 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BAJA KALİFORNİYA DEPREMİ KAYNAKLI İYONOSFERİK DEĞİŞİMLERİN TESPİT EDİLEBİLMESİ İÇİN FARKLI BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRİLMESİ. BİLMES 2018 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4340218)

İNYURT SAMED,MEKİK ÇETİN,YILDIRIM ÖMER (2018). SÜPER MANYETİK FIRTINA KAYNAKLI İYONOSFERİK DEĞİŞİMİN İRDELENMESİ. BILMES 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4447308)

GÜNDÜZ ahmet mete,İNAL CEVAT,YILDIRIM ÖMER (2018). Usability of Turkish National GNSS Permanent Network-Active Points for Detecting Deformations. 2018 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4670622)

İNYURT SAMED,MEKİK ÇETİN,YILDIRIM ÖMER (2018). A DIFFERENT METHOD TO DETECT IONOSPHERIC ANOMALY INDUCED BY EARTHQUAKE. EGU 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4296913)

YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN,DELEN AHMET (2017). NEW APPROACH FOR AGRICULTURAL RESEARCH AND MONITORING OF LAND SLIDE: USING OF UAV SYSTEM. B.EN.A. CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Özet Bildiri) (Yayın No:3533414)

YILDIRIM ÖMER,YAPRAK SERVET,SUSAM TEKİN,İNYURT SAMED (2017). Precise Engineering Applications of UAV’’s. International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3986465)

İNYURT SAMED,MEKİK ÇETİN,YILDIRIM ÖMER,ARSLAN NİYAZİ (2017). MONITORING OF IONOSPHERIC DISTURBANCES AT Mw 7.8 NEPAL EARTHQUAKE USING GNSS MEASUREMENTS. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY GEOSCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:3636504)

İNYURT SAMED,MEKİK ÇETİN,YILDIRIM ÖMER,ARSLAN NİYAZİ (2017). Monitoring Ionospheric Disturbances at Mw 7.8 Nepal Earthquake and Predicting Magnitudes of Earthquakes Using GNSS Measurements. International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3882255)

MEKİK ÇETİN,İNYURT SAMED,YILDIRIM ÖMER (2017). Investigation of Seasonal Ionospheric Variations from GNSS and IRI-2012. Fifth International Conference on Raidation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3584190)

İNYURT SAMED,MEKİK ÇETİN,YILDIRIM ÖMER (2016). Investigation of Tec Variation Induced by Geomagnetic Activity. 4th International Geography Symposium ‐ GEOMED 2016 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3158017)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

İNYURT SAMED,MEKİK ÇETİN,YILDIRIM ÖMER (2017). Mevsimsel Toplam Elektron Miktarı (TEM) Değişimlerinin Farklı Modellerle İrdelenmesi. 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4081592)

İNYURT SAMED,MEKİK ÇETİN,YILDIRIM ÖMER (2017). NEPAL DEPREMİ KAYNAKLI OLASI İYONOSFERİK DEĞİŞİMLERİN GNSS ÖLÇÜLERİ KULLANILARAK İRDELENMESİ. Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı – 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3636512)

BÜLBÜL SERCAN,İNAL CEVAT,YILDIRIM ÖMER (2015). Nokta Konumlarının Belirlenmesinde Klasik RTK, Ağ RTK ve Total Station Tekniklerinin Karşılaştırılması. 7. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4873060)

YILDIRIM ÖMER,BAKICI SEDAT,CİNGÖZ AYHAN,ERKAN YASİN,GÜLAL VAHAP ENGİN,DİNDAR AHMET ANIL (2007). TUSAGA-AKTİF(CORS-TR) PROJESİ VE ÜLKEMİZE KATKILARI. ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4677830)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

"SULUSARAY ANTİK KENTİ KAZI ÇALIŞMALARI", SULUSARAY/TOKAT, TÜRKİYE, 2016,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"GOP Üniversitesi Harita Mühendisliği GNSS Laboratuvarı Kurulumu Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 07.11.2016-13.05.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Fotogrametri Laboratuarının Kurulumu ve İHA lar ile GOP Üniversitesi Kampüsü 3D Ortomozaik Veri Tabanının Oluşturulması Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 05.07.2015-06.11.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS ve Uzaktan Algılama Laboratuarı UA Kurulum Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 02.02.2013-02.02.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Ulusal CORS Sürekli Gözlem Yapan GPS İstasyonu Sisteminin Kurulması ve Ulusal DATUM Dönüşümü Projesi", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.05.2006-01.05.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Jeodezik Ölçüler İle Yüksek Duyarlikli Genişbant Sismik Yerdeğiştirmelerin Elde Edilmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 04.03.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2000-2011, Mühendis-CORS-TR Sorumlusu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

İHA_1 Ticari Pilot Sertifikası, İnsansız Hava Aracı Ticari pilot Eğitimi, İstanbul, Sertifika, 09.02.2017-12.02.2017 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:omer.yildirim@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2000-2018
Selçuk Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez Adı:Statik Gps Gözlemleri Kullanılarak Elde Edilen Baz Ve Nokta Koordinat Duyarlılıkları Üzerine Bir Araştırma
Yüksek Lisans
1992-2018
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Harita Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Ktü Test Ağında Gps Ve Yersel Yöntemler İle Yapılan Ölçülerin Karşılaştırılması
Lisans
1988-1992
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Doçent
2014-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Fuat BAŞÇİFTÇİ, (2017)., "GNSS verileri kullanılarak iyonosfer modelinin oluşturulması ve global modellerle karşılaştırılması", Selçuk Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora
2.Samed İNYURT, (2019)., "İyonosferik tec dalgalanmalarının (manyetik fırtına, solar aktivite ve deprem kaynaklı) uydu bazlı konumlama sistemleriyle araştırılması", Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora


Editörlük

1.Journal of New Results in Science(WorlCat, Electronic Journals Library (EZB)), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 19.12.2019 - 31.12.2019
2.Journal of New Results in Science (JNRS)(ROOTINDEXING, GOOGLE SCHOLAR, RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), JOUR INFORMATICS, SCHOLARS IMPACT FACTOR, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), GLOBAL IMPACT FACTOR, GENERAL IMPACT FACTOR, JOURNAL INDEX, COSMOS IMPACT FACTOR, WORLDCAT, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, IMPACT FACTOR SERVICES FOR INTERNATIONAL JOURNALS (IFSIJ), INTERNATIONAL ACCREDITATION AND RESEARCH COUNCIL IARC(JCRR): JOURNAL IMPACT FACTOR, JOURNAL FACTOR (JF), CITEFACTOR), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpasa University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 01.07.2019 - 31.12.2019


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.,OGUZ IRFAN,SUSAM TEKİNYAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,İNYURT SAMED (2018). The Role of Unmanned Aerial Vehiclesin Monitoring Rapidly Occurring Landslides. Geodetski List, 72(2), 113-132., Doi: 623.746:551.435.62:528.481:528.74 (Yayın No: 4677705)
2.YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN,DELEN AHMET (2018). New Approach For Agrıcultural Research And Monıtorıng Of Land Slıde: Usıng Of Uav System”. Journal of Environmental Protection and Ecology, 19(1), 246-256. (Yayın No: 4254979)
3.BAŞÇİFTÇİ FUAT,İNAL CEVAT,YILDIRIM ÖMER,BÜLBÜL SERCAN (2018). Automatic Data Downloading Program (DDP) in Determining Regional Ionosphere Model. Journal of New Results in Science, 7(1), 17-28. (Yayın No: 4275951)
4.YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN (2017). UAV Based Landslide Monitoring. TeMA Journal of Land Use, Mobility and Environment, 10(3), 325-338., Doi: 10.6092/1970-9870/5278 (Yayın No: 3887156)
5.İNYURT SAMED,YILDIRIM ÖMER,MEKİK ÇETİN (2017). Comparison between IRI-2012 and GPS-TEC observations over the western Black Sea. Annales Geophysicae, 35(4), 817-824., Doi: 10.5194/angeo-35-817-2017 (Yayın No: 3556556)
6.BÜLBÜL SERCAN,İNAL CEVAT,YILDIRIM ÖMER,BAŞÇİFTÇİ FUAT (2017). Velocity Estimation of Turkish National Permanent GNSS Network Active Points Located at Central Anatolia Region. Bilge International Journal of Science and Technology Research, 1(Special Issue), 18-25. (Yayın No: 3906818)
7.YILDIRIM ÖMER,İNYURT SAMED,MEKİK ÇETİN (2016). Review of variations in Mw 7 earthquake motions on position and TEC (Mw = 6.5 Aegean Sea earthquake sample). Natural Hazards and Earth System Sciences, 16(2), 543-557., Doi: 10.5194/nhess-16-543-2016 (Yayın No: 3156062)
8.İNAL CEVAT,BÜLBÜL SERCAN,YILDIRIM ÖMER (2015). THE COMPARISON OF KOSAGA AND CORS-TR IN REAL TIME KINEMATIC POSITIONING. INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES, (5), 1-1., Doi: 10.17366/UHMFD.2015514492 (Yayın No: 4871885)
9.İNAL CEVAT,BÜLBÜL SERCAN,YILDIRIM ÖMER (2014). Repeatable of Network RTK Measurement. Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering, 14(2), 1-7., Doi: 10.5578/fmbd.8548 (Yayın No: 4871848)
10.YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,İNAL CEVAT (2013). Determination of 2011 Van Turkey earthquake M 7 2 effects from measurements of CORS TR network. Geomatics, Natural Hazard and Risk, 1-13. (Yayın No: 514082)
11.YILDIRIM ÖMER,AKTUĞ BAHADIR (2012). Regularized estimation of Euler pole parameters. Earth, Planets and Space, 1-24. (Yayın No: 514235)
12.YILDIRIM ÖMER (2012). Results from a comprehensive GPS Network natural gas pipeline GPS Network. International Journal of Dijital Earth, 1-14. (Yayın No: 513779)
13.YILDIRIM ÖMER (2011). A comparative analysis of the virtual reference stations VRS. Scientific Research and Essays, 6(27), 5726-5733., Doi: 10.5897/SRE11.786 (Yayın No: 512770)
14.MEKİK ÇETİN,YILDIRIM ÖMER (2011). The Turkish real time kinematic GPS network TUSAGA Aktif infrastructure. Scientific Research and Essays, 6(19), 3986-3999., Doi: 10.5897/SRE10.923 (Yayın No: 512820)
15.EREN KAMİL,UZEL TURGUT,GÜLAL VAHAP ENGİN,YILDIRIM ÖMER,CİNGÖZ AYHAN (2009). Results from a Comprehensive Global Navigation Satellite System Test in the CORS TR Network Case Study. Journal of Surveying Engineering, (J. Surv. Eng. 135, 10 (2009)), 135 (Yayın No: 512855)
16.YILDIRIM ÖMER (2008). An Investigation of Digital Orthophotos for Large Scale Mappings and Cadastre Renovation. ISPRS Congres, (1), 2-13. (Yayın No: 513120)
17.YILDIRIM ÖMER (2008). Map Related Projecs in GDLRC in Turkey. FIG Working Week, (1), 134 (Yayın No: 512694)
18.YILDIRIM ÖMER (1999). İhale Yolu ile Yaptırılan Tesis Kadastrosu Çalışmaları ve Bu Kapsamda GPS in Kullanımı. HKM Dergisi, (98), 1-12. (Yayın No: 513011)
19.YILDIRIM ÖMER (1999). Jeodezik Temel Problemleri Sayısal İntegrasyon Yöntemiyle Çözümü. Harita Dergisi, (121), 1-12. (Yayın No: 500081)
20.YILDIRIM ÖMER (1997). Global Konum Belirleme Sistemi GPS. Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, (83), 41-45. (Yayın No: 513072)
21.YILDIRIM ÖMER (1996). Global Konum Belirleme Sistemi GPS. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi,, (2), 103-108. (Yayın No: 513095)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YILDIRIM ÖMER,YAPRAK SERVET,SUSAM TEKİN,DELEN AHMET,İNYURT SAMED (2016). Results From a Comprehensive UAV System Test for Agricultural Purposes. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 33(2016-3), 111-111., Doi: 10.13002/jafag1127 (Yayın No: 3156316)
2.BÜLBÜL SERCAN,İNAL CEVAT,YILDIRIM ÖMER (2015). Comparisonof RTK, Network RTK and Total Station Data in Determination of Point Positions. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7(2), 27-35., Doi: 10.15659/hartek.15.06.52 (Yayın No: 4872989)
3.YILDIRIM ÖMER (2011). TUSAGA Aktif CORS TR SistemininTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Katkıları. HKM Dergisi, (2), 134 (Yayın No: 500091)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.İNYURT SAMED,MEKİK ÇETİN,YILDIRIM ÖMER (2016). Investigation of Tec Variation Induced by Geomagnetic Activity. 4th International Geography Symposium ‐ GEOMED 2016 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3158017)
2.YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN,DELEN AHMET (2017). NEW APPROACH FOR AGRICULTURAL RESEARCH AND MONITORING OF LAND SLIDE: USING OF UAV SYSTEM. B.EN.A. CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Özet Bildiri) (Yayın No:3533414)
3.YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER (2019). The Effect of Observation Periods on Positional Accuracy in GNSS Measurements. VI. International Multidiscilinary Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5056275)
4.YILDIRIM ÖMER,YAPRAK SERVET (2019). İmar Uygulamalarında Klasi̇k RTK ve Ağ RTK Yöntemleri̇ni̇ Kullanmanın Veri̇mli̇li̇ği̇. VI. International Multidisciplinary Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5056250)
5.İNYURT SAMED,MEKİK ÇETİN,YILDIRIM ÖMER,ARSLAN NİYAZİ (2017). Monitoring Ionospheric Disturbances at Mw 7.8 Nepal Earthquake and Predicting Magnitudes of Earthquakes Using GNSS Measurements. International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3882255)
6.GÜNDÜZ ahmet mete,İNAL CEVAT,YILDIRIM ÖMER (2018). Usability of Turkish National GNSS Permanent Network-Active Points for Detecting Deformations. 2018 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4670622)
7.İNYURT SAMED,MEKİK ÇETİN,YILDIRIM ÖMER,ARSLAN NİYAZİ (2017). MONITORING OF IONOSPHERIC DISTURBANCES AT Mw 7.8 NEPAL EARTHQUAKE USING GNSS MEASUREMENTS. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY GEOSCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:3636504)
8.MEKİK ÇETİN,İNYURT SAMED,YILDIRIM ÖMER (2017). Investigation of Seasonal Ionospheric Variations from GNSS and IRI-2012. Fifth International Conference on Raidation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3584190)
9.İNYURT SAMED,MEKİK ÇETİN,YILDIRIM ÖMER (2018). A DIFFERENT METHOD TO DETECT IONOSPHERIC ANOMALY INDUCED BY EARTHQUAKE. EGU 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4296913)
10.YILDIRIM ÖMER,YAPRAK SERVET,SUSAM TEKİN,İNYURT SAMED (2017). Precise Engineering Applications of UAV’’s. International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3986465)
11.YILDIRIM ÖMER,İNYURT SAMED (2018). UAV İLE HARİTA YAPIMI İÇİN ELDE EDİLEN RESİMLERİN FARKLI YAZILIMLAR İLE DOĞRULUK ANALİZİ. BİLMES 2018 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4447320)
12.İNYURT SAMED,MEKİK ÇETİN,YILDIRIM ÖMER (2018). 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BAJA KALİFORNİYA DEPREMİ KAYNAKLI İYONOSFERİK DEĞİŞİMLERİN TESPİT EDİLEBİLMESİ İÇİN FARKLI BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRİLMESİ. BİLMES 2018 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4340218)
13.İNYURT SAMED,MEKİK ÇETİN,YILDIRIM ÖMER (2018). SÜPER MANYETİK FIRTINA KAYNAKLI İYONOSFERİK DEĞİŞİMİN İRDELENMESİ. BILMES 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4447308)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.BÜLBÜL SERCAN,İNAL CEVAT,YILDIRIM ÖMER (2015). Nokta Konumlarının Belirlenmesinde Klasik RTK, Ağ RTK ve Total Station Tekniklerinin Karşılaştırılması. 7. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4873060)
2.İNYURT SAMED,MEKİK ÇETİN,YILDIRIM ÖMER (2017). NEPAL DEPREMİ KAYNAKLI OLASI İYONOSFERİK DEĞİŞİMLERİN GNSS ÖLÇÜLERİ KULLANILARAK İRDELENMESİ. Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı – 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3636512)
3.İNYURT SAMED,MEKİK ÇETİN,YILDIRIM ÖMER (2017). Mevsimsel Toplam Elektron Miktarı (TEM) Değişimlerinin Farklı Modellerle İrdelenmesi. 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4081592)
4.YILDIRIM ÖMER,BAKICI SEDAT,CİNGÖZ AYHAN,ERKAN YASİN,GÜLAL VAHAP ENGİN,DİNDAR AHMET ANIL (2007). TUSAGA-AKTİF(CORS-TR) PROJESİ VE ÜLKEMİZE KATKILARI. ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4677830)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.GOP Üniversitesi Harita Mühendisliği GNSS Laboratuvarı Kurulumu Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 07.11.2016-13.05.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Fotogrametri Laboratuarının Kurulumu ve İHA lar ile GOP Üniversitesi Kampüsü 3D Ortomozaik Veri Tabanının Oluşturulması Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 05.07.2015-06.11.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS ve Uzaktan Algılama Laboratuarı UA Kurulum Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 02.02.2013-02.02.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Ulusal CORS Sürekli Gözlem Yapan GPS İstasyonu Sisteminin Kurulması ve Ulusal DATUM Dönüşümü Projesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.05.2006-01.05.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Jeodezik Ölçüler İle Yüksek Duyarlikli Genişbant Sismik Yerdeğiştirmelerin Elde Edilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 04.03.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2000-2011Mühendis-CORS-TR SorumlusuTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, , (Diğer)
Sertifika
1.İHA_1 Ticari Pilot Sertifikası, İnsansız Hava Aracı Ticari pilot Eğitimi, İstanbul, Sertifika, 09.02.2017-12.02.2017 (Ulusal)