GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

BİLGE HİLAL ÇADIRCI EFELݞ

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Bilge Hilal ÇADIRCI EFELİ

Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi / Biyomühendislik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

bilgehilal.cadirci@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi 

Bölüm

Biyomühendislik Bölümü 

Anabilim Dalı

Biyomühendislik Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ege Üniversitesi (2003- 2009)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Temel Ve Endüstriyel Mikrobiyoloji (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2000- 2003)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyoloji (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (1996- 2000)

Gazi Eğitim Fakültesi - Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Organik Çözgenlere Tolerant Lipaz Üreticisi Mikroorganizmaların İzolasyonu", Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009

YÜKSEK LİSANS, "Bazı Lactobacillus Cinsi Bakterilerin, Çeşitli Gram() Ve Gram(-) Bakteriler Üzerine Antagonistik Etkisi", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003

YABANCI DİLLER

İngilizce

Almanca

İspanyolca

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Biyoloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi/Biyomühendislik Bölümü/Biyomühendislik Anabilim Dalı/ (2017- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Genetik Ve Biyomühendislik Bölümü/Biyomühendislik Anabilim Dalı/ (2012- 2017)

Öğretim Görevlisi (Dr), Lehrstuhl Für Mikrobiologie Und Archaeenzentrum (2011- 2012)

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Biyomühendislik Bölümü/ (2010- 2012)

Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji (Yl) (Tezli)/ (2003- 2009)

Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji (Yl) (Tezli)/ (2001- 2003)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü/Zooloji Anabilim Dalı/ (2001- 2001)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bologna Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Erasmus Koordinatörü , Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Farabi Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Mustafa Nooraldeen Salman SALMAN, "Detectıon Of Bıogenıc Amınes In Kefır", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, Gülesme YILMAZ, "Antifungal Ajan Adayı Olarak Bakteriyal Kitinaz Üretimi Ve Karakterizasyonu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Melis ÇAKDİNLEYEN, "Reşadiye Kaplıcasının Genomik Ve Metaproteomik Açıdan İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Hüseyin Anıl DİBLEN, "Dermatolojik Kullanım Amaçlı Termal Kaplıca Kaynaklarından Enzimatik Özellikli Toplam Biyoaktif Polipeptit İzolasyonu Ve Karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Tuğba AKSOY, "Pyrococcus Furiosus Kitinazının Rekombinant Üretimi Ve Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Mesut TOLAN, "Mikrobiyal Kökenli Proteaz Üretimi, Saflaştırılması Ve Karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, 2015

Editörlük

Agricultural Biological Chemistry (SCI-Expanded), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Frontiers in Chemistry, 10.11.2014

Biocatalysis And Biotransformation (SCI-Expanded), Dergi, Konuk Editör, Taylor and Francis, 03.01.2021

Biyoteknoloji Elektronik Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Teknolojik Araştırmalar Dergileri

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Directory of Research Journal Indexing, Google Scholar, RootIndexing, Cosmos Impact Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)), Dergi, Editör, Gaziosmanpasa Üniversitesi, 15.12.2014 - 31.10.2016

Genomic Analysis Of Six New Geobacillus Strains Reveals Highly Conserved Carbohydrate Degradation Architectures And Strategies (SCI-Expanded), Dergi, Editör, Frontiers in Microbiology, 15.12.2014 - 15.11.2015

International Journal Of Biological Sciences And Applications, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, American Association for Science and Technology

Journal Of New Results İn Science (EZB Electronic Journals Library, WorldCat), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 01.01.2020 - 31.12.2020

Journal Of New Results İn Science (DOAJ), Dergi, Gaziosmanpasa University

Journal Of New Results İn Science (DOAJ), Dergi, Gaziosmanpaşa University

Journal Of New Results İn Science (Doaj), Dergi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Journal Of New Results İn Science (DOAJ, Copernicus), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Journal Of New Results İn Science (Directory of Research Journal Indexing (DRJI)·ResearchBib·getCITED Google Scholar·Journal Index), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 15.12.2014 - 30.06.2016

Journal Of New Results İn Science (Directory of Research Journal Indexing (DRJI), ResearchBib, getCITED, Dergipark, Journal Index, Google Scholar), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 06.04.2015 - 31.10.2016

Journal Of New Results İn Science (COSMOS IMPACT FACTORGOOGLE SCHOLAR,RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX,DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI),JOUR INFORMATICS,PUBLONS,ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY,INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF),GLOBAL IMPACT FACTOR,JOURNAL INDEX.), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.11.2016

Journal Of New Results İn Sciences (EZB Electronic Journals Library, WorldCat), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 11.11.2019 - 31.12.2019

Moleküler Biyoloji Ve Biyoteknoloji İçin Mtematiksel Hesaplamalar, Editör, Palme Yayınevi

Uluslararası Hakemli Mühendislik Ve Fen Bilimleri Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, Guven Plus Grup

Uluslararası Hakemli Mühendislik Ve Fen Bilimleri Dergisi (Ebsco), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Güven Plus Grup

Uluslararası Hakemli Mühendislik Ve Fen Bilimleri Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, Trakya Üniversitesi, 01.01.2015

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ÇADIRCI EFELİ BİLGE HİLAL, TOLAN MESUT, (2021). "A New Bacillolycin With Serin-Protease Nature İs İnhibited By Cupper", Biocatalysis And Biotransformation, 39(4), 275-282., Doi: 10.1080/10242422.2021.1884231 (Yayın No: 7149185) [SCI-Expanded]

2   ÇADIRCI BİLGE HİLAL, (2020). "Karboksidotrofik Mikroorganizmaların Karbonmonoksit Dehidrojenazları", Journal Of Agricultural Biotechnology, 1(1), 18-30. (Yayın No: 6833840)

3   AYTAÇ BAL FATMA,ÖZKOÇAK İSMAİL,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,ŞİRİN KARAARSLAN EMİNE,Cakdinleyen Melis,AĞACCIOĞLU MERVE, (2019). "Effects Of Photodynamic Therapy With İndocyanine Green On Streptococcus Mutans Biofilm", Photodiagnosis And Photodynamic Therapy, 26229-234., Doi: 10.1016/j.pdpdt.2019.04.005 (Yayın No: 5856083) [SCI-Expanded]

4   ŞİRİN KARAARSLAN EMİNE,AYTAÇ BAL FATMA,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,AĞACCIOĞLU MERVE,TAŞTAN EMİNE,YILMAZ GÜLESME,CEVVAL ÖZKOÇAK BEGÜM BÜŞRA, (2018). "Evaluation Of The Effects Of Different Remineralizing Agents On Streptococcus Mutans Biofilm Adhesion", Journal Of Adhesıon Scıence And Technology, 32(23), 2617-2630., Doi: 10.1080/01694243.2018.1499319 (Yayın No: 4436067) [SCI-Expanded]

5   KARAN TÜNAY,ÇADIRCI BİLGE HİLAL, (2018). "Evaluation Of Antimicrobial And Antioxidant Activity Of Lepidium Draba L.", World Journal Of Pharmaceutical Research, 7(13), 1123-1131. (Yayın No: 4395045)

6   USTA NECİBE CANAN,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,ÇÖKMÜŞ CUMHUR, (2018). "Unconscious Collaborator Of Mosquitos: Proteolytic Activity Of Aquatic Inhabitant Bacillus Strains Eliminate Bacillus Sphaericus Insecticidal Toxin Proteins", Fresenıus Envıronmental Bulletın, 27(1), 154-159. (Yayın No: 4169670) [SCI-Expanded]

7   ÇADIRCI BİLGE HİLAL, (2018). "An Electricity Production Study By Rhodobacter Sphaeroides", Internatıonal Journal Of Hydrogen Energy, 4318001-18006., Doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.01.146 (Yayın No: 4008336)

8   ÇADIRCI BİLGE HİLAL,YAŞA İHSAN, (2017). "Katı Kültür Fermantasyon Tekniği İle Streptomyces Sp. Tem25’Ten Ksilanaz Üretimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(2), 1-9. (Yayın No: 3917872)

9   ÇADIRCI BİLGE HİLAL,Aksoy Tuğba, (2017). "Expression Of Genetically Engineered Chitinase Gene Of Pyrococcus Furiosus", International Journal Of Engineering Research And Development, 13(1), 44-46. (Yayın No: 3916226)

10   ÇADIRCI BİLGE HİLAL,Bebek Oğuzhan,Çam Deniz, (2017). "Thermococcus Gorgonarius Dna Polimerazının Rekombinant Olarak Üretimi", Selcuk Universitesi Fen Fakültesi Dergisi, 43(1), 1-9. (Yayın No: 3917681)

11   ÇADIRCI BİLGE HİLAL,YAŞA İHSAN,KOÇYİĞİT ALİ, (2016). "Streptomyces Sp Tem 33 Possess High Lipolytic Activity İn Solid State Fermentation İn Comparison With Submerged Fermentation", Preparative Biochemistry And Biotechnology, 46(1), 23-29., Doi: DOI:10.1080/10826068.2014.970693 (Yayın No: 1286027) [SCI-Expanded]

12   ÇADIRCI BİLGE HİLAL,YAŞA İHSAN,BİTLİSLİ BEHZAT ORAL,KARAVANA HÜSEYİN ATA, (2015). "Thermostable Serine Protease By Aspergillus Parasiticus Tem Have Promising Activity In Enzymatic Dehairing Process", Journal Of New Results İn Science, (8), 72-83. (Yayın No: 1337120)

13   KARADAĞ AHMET,Ali Aydin,Dede Süreyya,TEKİN ŞABAN,YANAR YUSUF,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,SOYLU MUSTAFA SERKAN,ANDAÇ ÖMER, (2015). "Five Novel Dicyanidoaurate I Based Complexes Exhibiting Significant Biological Activities Synthesis Characterization And Three Crystal Structures", New J. Chem., 39(10), 8136-8152., Doi: 10.1039/C5NJ01108F (Yayın No: 1742075) [SCI-Expanded]

14   Hortencia Silva-Jimenez,Cristina Garcia-Fontana,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,Maria Isabel Ramos-Gonzalez,Ramos Juan Luis,Tino Krell, (2012). "Study Of The Tmos Tmot Two Component System Towards The Functional Characterisation Of The Family Of Tods Todt Like Systems", Microbial Biotechnology, 5(4), 489-500. (Yayın No: 437605) [SCI-Expanded]

15   Tino Krell,Jesus Lacal,Francisco Munoz-Martinez,Antonio Jose Reyes-Darias,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,Fontana Cristina Garcia,Juan Luis Ramos, (2011). "Diversity At İts Best Bacterial Taxis", Environmental Microbiology, 13(5), 1115-1124. (Yayın No: 455556) [SCI-Expanded]

16   ÇADIRCI BİLGE HİLAL,YAŞA İHSAN, (2010). "An Organic Solvents Tolerant And Thermotolerant Lipase From Pseudomonas Fluorescens P21", Journal Of Molecular Catalysıs B-Enzymatıc, 64(34), 155-161. (Yayın No: 456050) [SCI-Expanded]

17   ALPAT ŞENOL,KILINÇ ALPAT SİBEL,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,ÖZBAYRAK ÖZGE,YAŞA İHSAN, (2010). "Effects Of Biosorption Parameter Kinetics İsotherm And Thermodynamics For Ni Iı Biosorption From Aqueous Solution By Circinella Sp", Electronıc Journal Of Bıotechnology, 13(5), 20 (Yayın No: 455891) [SCI-Expanded]

18   ÇADIRCI BİLGE HİLAL,ÖZGÜNAY HASAN,Caner Vural,YILMAZ ONUR, (2010). "A New Defect On Leather Microbial Biofilm", Journal Of The Amerıcan Leather Chemısts Assocıatıon, 105(4), 129-134. (Yayın No: 480849) [SCI-Expanded]

19   BİTLİSLİ BEHZAT ORAL,YAŞA İHSAN,ASLAN AHMET,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,BAŞARAN BAHRİ, (2010). "Physical And Antimicrobial Characteristics Of Aloe Vera Treated Split Suede Leathers", Journal Of The Amerıcan Leather Chemısts Assocıatıon, 105(2), 34-40. (Yayın No: 481388) [SCI-Expanded]

20   MUTLU MEHMET METE,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,ÖZGÜNAY HASAN,ADIGÜZEL ZENGİN ARİFE CANDAŞ,Özcan Sarı, (2009). "Ozone As A Biocide İn Soaking", Journal Of The Socıety Of Leather Technologısts And Chemısts, 93(1), 18-20. (Yayın No: 481783) [SCI-Expanded]

21   ALPAT ŞENOL,KILINÇ ALPAT SİBEL,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,YAŞA İHSAN,Telefoncu Azmi, (2008). "A Novel Microbial Biosensor Based On Circinella Sp Modified Carbon Paste", Sensors And Actuators B-Chemıcal, 134(1), 175-181. (Yayın No: 482553) [SCI-Expanded]

22   TÜNEY İNCİ,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,ÖZAKÇA DİLEK,SUKATAR ATAKAN, (2007). "Locational And Organic Solvent Variation İn Antimicrobial Activities Of Crude Extracts Of Marine Algae From The Coast Of Izmir Turkey", Fresenius Enviromental Bulletin, 16(4), 428-436. (Yayın No: 483207) [SCI-Expanded]

23   ASLAN AHMET,KARAVANA HÜSEYİN ATA,GÜLÜMSER GÜRBÜZ,YAŞA İHSAN,ÇADIRCI BİLGE HİLAL, (2007). "Utilization Of Collagen Hydrolysate İn Keratinase Production From Bacillus Subtilis Atcc 6633", Journal Of The Amerıcan Leather Chemısts Assocıatıon, 102(4), 129-134. (Yayın No: 483800) [SCI-Expanded]

24   TÜNEY İNCİ,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,ÖZAKÇA DİLEK,SUKATAR ATAKAN, (2006). "Antimicrobial Activities In Extracts Of Marine Algae From The Coast Of Urla Izmir Turkey", Turkish Journal Of Biology, 30171-175. (Yayın No: 487388) [SCI-Expanded]

25   ÇADIRCI BİLGE HİLAL,ÇITAK SUMRU, (2005). "Comparison Of Two Methods Used For Measuring Antagonistic Activity Of Lactic Acid Bacteria", Pakistan Journal Of Nutrition, 4(4), 237-241. (Yayın No: 485638)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   BERKİL AKAR KIYMET,MERCAN EDA,ERAN BARIŞ,ÇADIRCI BİLGE HİLAL, (2018). "Synthesis And Biological Evaluation Of Novel 5,8-Dibromo-2-N-Substituted-1,4-Naphthoquinone Derivatives As Potential Antimicrobial Agents", Cumhuriyet Science Journal, (3), 608-614., Doi: 10.17776/csj.350308 (Yayın No: 4367044)

2   ÇADIRCI BİLGE HİLAL, (2010). "Ekstraselüler Lipaz Gen Regülasyonu Ve Salgılama Sistemleri", Biyoteknoloji Elektronik Dergisi, 135-40. (Yayın No: 486271)

3   ÇADIRCI BİLGE HİLAL,ÇITAK SUMRU, (2010). "Antagonistic Effects Of Some Lactobacilli On Some Gram Bacteria", Gazi University Journal Of Science, 23(2), 119-123. (Yayın No: 487120)

4   YAŞA İHSAN,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,KOÇYİĞİT ALİ,YALÇIN HÜSNİYE TANSEL, (2006). "Enrichment And İsolation Of Anoxygenic Phototropic Bacteria İn Winogradsky Column", Journal Of Fisheries & Aquatic Sciences, 23(2), 71-73. (Yayın No: 483208)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   Toptaş Nazlıcan, Yücesoy Nazlıcan, Sert Nihan, ÇADIRCI EFELİ BİLGE HİLAL (2021). Siderophore Producing Environmental Bacteria. 3. Eurasia Biochemical Approaches & Techonologies (3. EBAT) Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:7470461)

2   Yücesoy Nazlıcan, Sert Nihan, ÇADIRCI EFELİ BİLGE HİLAL (2021). Isolation and Characterization of Siderophore Producing Lactic Acid Bacteria. “3. Eurasia Biochemical Approaches & Techonologies (3. EBAT) Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:7470422)

3   ÇADIRCI BİLGE HİLAL (2018). Transdisciplinary Aspects of Sustainability At Interdiciplinary Engineering Education. 2nd International Biomedical Engineering Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4543089)

4   ÇADIRCI BİLGE HİLAL,Tolan Mesut,Çakdinleyen Melis (2018). Utilization and Characterization of A Protease to Produce Antimicrobial Polipeptides. 2nd International Biomedical Engineering Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4543110)

5   ÇADIRCI BİLGE HİLAL,Tolan Mesut (2018). A New Metallo-Serine Neutral Protease from Bacillus sp. BHC01. 1. Eurasia Biochemical Approaches Techonologies, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:4543142)

6   ÇADIRCI BİLGE HİLAL,Diblen Hüseyin Anıl (2018). Enzymatically Bioactive Polypeptides From Sulusaray Hot Spring, Tokat. 1. Eurasia Biochemical Approaches Techonologies (Özet Bildiri) (Yayın No:4543124)

7   ŞİRİN KARAARSLAN EMİNE,AYTAÇ FATMA,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,AĞACCIOĞLU MERVE,TAŞTAN EMİNE,YILMAZ GÜLESME,CEVVAL ÖZKOÇAK BEGÜM BÜŞRA (2018). Evaluation of the effects of different remineralising agents on streptococcus mutans biofilm adhesion. INTERNATIONAL CONGRESS ON PREVENTIVE DENTISTRY (Özet Bildiri) (Yayın No:4368060)

8   TEKİN ELİF,ÖZKOÇAK İSMAİL,GÖKTÜRK HAKAN,ÇADIRCI BİLGE HİLAL (2017). Farklı Fotosensitizerler Ile Yapılan Fotodinamik Terapinin Antimikrobiyal Etkinliği. Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3674604)

9   GÜRKÖK TUĞBA,TÜRKTAŞ MİNE,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,güzel mehmet kürşat (2017). Identification of Transposable Elements Induced With Cold Stress in Brachypodium distachyon. International DNA Day and Genome Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3508963)

10   ÇADIRCI BİLGE HİLAL,Diblen Hüseyin Anıl,Çakdinleyen Melis (2017). Monitoring the Microbial Diversity of Sulusaray Hot Spring by Next Generation Sequencing. Internatıonal DNA Day and Genome Congress (IDDGC) (Özet Bildiri) (Yayın No:3919646)

11   ÇADIRCI BİLGE HİLAL,Çakdinleyen Melis (2017). Biodiversity of Resadiye Hot Spring. XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3920168)

12   ÇADIRCI BİLGE HİLAL (2017). Rhodobacter sphaeroides Converts Light Into Electricity. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC) (Özet Bildiri) (Yayın No:3920332)

13   Babayev Farid,ÇADIRCI BİLGE HİLAL (2017). Atherosclerosis Fuzzy Logic Based Software Algorithm. 1 st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, (ISMSIT) (Özet Bildiri) (Yayın No:3920524)

14   ÇADIRCI BİLGE HİLAL,Diblen Hüseyin Anıl (2017). Isolatıon and Characterization of Total Enzymatic Bioactive Polypeptides From Sulusaray Hot Spring. The International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI) (Özet Bildiri) (Yayın No:3919977)

15   AYTAÇ FATMA,ÖZKOÇAK İSMAİL,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,ŞİRİN KARAARSLAN EMİNE,Ağaçcıoğlu Merve (2016). Effects of Photodynamic therapy with a Novel Photosensitizing Agent on Streprococcus mutans Biofilm. 21st Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS) (Özet Bildiri) (Yayın No:2962242)

16   ÇADIRCI BİLGE HİLAL,Aksoy Tuğba (2016). Production of Recombinant Chitinase From Pyrococcus furiosus. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:2962228)

17   Mercan Eda,BERKİL AKAR KIYMET,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,Kılınç Hasan,Eran Barış (2015). Synthesis and Biological Evaluation of Novel 2 substituted 1 4 naphthoquinones as Poatential Antimicrobial Agents. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (Poster) (Yayın No:1742887)

18   ÇADIRCI BİLGE HİLAL (2015). Rhodobacter sphaeroides converts light into electricity in a new designed microbial fuel cell by acetate photo fermentation. PHOTOTECH 2015: Towards a photosynthesis-biobased economy (Özet Bildiri) (Yayın No:1742365)

19   Richard CSEK,Emil NYERKİ,Balzs BİRTA,Diblen Hüseyin Anıl,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,Tibor SZAB,Melinda MAGYAR,Kata HAJDU,Klra HERNNDİ,Lazslo NAGY (2015). Bio Nanocomposites Optoelectronics Energy Conversion Biosensors. 21th International Symposium on Analytical and Environmental Problems (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1743168)

20   ÖZKOÇAK İSMAİL,AYTAÇ FATMA,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,CEVVAL ÖZKOÇAK BEGÜM BÜŞRA,DEMİR OSMAN (2015). Antibacterial Efficiency of Various Concentrations of Emodin in Root Canals Infected by Enterococcus faecalis. 1st Online Scientific Congress of International Association of Endodontic Education, Research & Practice (Özet Bildiri) (Yayın No:1777117)

21   EĞRİ ÖZLEM,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,coşkun arzu,Name Erdemir,BAYRAMCI NACİYE SELCEN (2015). Effect of Magnetic Field on Biofilm Formation of Streptococcus pyogenes and Klebsiella pneumoniae Bacteria. 2015 International Koycegiz Meetings (Poster) (Yayın No:2263409)

22   Cadirci BH, Yasa I (2014). Mutations in mu phage proteins lead loss in lipase activity. International Conference on Applied Informatics on Health Life Sciences (Poster) (Yayın No:1286030)

23   ÇADIRCI BİLGE HİLAL A Metallo-Serine Bacillolycin Neutral -Protease from Bacillus sp. BHC01. II. International Enzyme and Bioprocess Days EBDays 2020 (Özet Bildiri) (Yayın No:6834202)

24   Cadirci BH, Bozoglan E Monitoring the electricity production profile of Rhodobacter sphaeroides in optimized conditions. Cost Action TD1102 Training School (Poster) (Yayın No:1286029)

25   Cadirci Bilge Hilal, Yasa Ihsan A Mutation in Quorum Sensing Genes Silences Lipase Gen Regulation in Organic Solvent Tolerant Lipase Producing Pseudomonas fluorescens P21. Enzymes for Biocatalysis, 03-05 June 2014, Istanbul (Poster) (Yayın No:1070347)

26   Cadirci Bilge Hilal, Bozoglan Emirhan A new designed microbial fuel cell An electricity production study by Rhodobacter sphaeroides. Cost Action TD1102 2nd Plenary Workshop, 9-11 April 2014, Istanbul, Turkey (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1070340)

27   Cadirci Bilge Hilal Screening of electricity producing profile of various photosynthetic microorganisms. Training School on “Phototech for Biosensors and Energy” 21-25 October 2013, Vouliagmeni, Athens, Greece (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1070337)

28   Karan Tunay, Altuner Zekeriya, Cadirci Bilge Hilal Photosynthetic Microbial Fuel Cell Cyanobacteria and Investigating Their Electrogenic Capacity. International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (ENEFM) October 9-12, 2013, Kemer, Antalya, Turkey. (Poster) (Yayın No:489620)

29   Cadirci Bilge Hilal, Citak Sumru Antagonistic effects of some lactobacilli on some gram bacteria. Microbiologia Balkanica 2003, 3rd Balkan Conferenceof Microbiology, İstanbul (Poster) (Yayın No:489508)

30   Tuney Inci, Cadirci Bilge Hilal, Unal Dilek, Sukatar Atakan Antimicrobial activities in extracts of marine algae from the cost of Urla Izmir Turkey. XII. International Biomedical Science and Technology Symposium (BIOMED'05), September, 20-23 2005, Izmir, Turkey. (Poster) (Yayın No:489458)

31   Cadirci Bilge Hilal, Aslan Ahmet, Yasa Ihsan, Karavana Hüseyin Ata, Gulumser Gurbuz Evaluation of protein hydrolysate from chrome tanned leather waste in keratinase production by Bacillus subtilis ATCC 6633. IULTCS (International Union of Leather Technologists and Chemists Societies) Istanbul (Özet Bildiri) (Yayın No:489356)

32   Alpat Senol, Alpat Sibel Kilinc, Cadirci Bilge Hilal, Yasa Ihsan, Telefoncu Azmi Development of a New Biosensor Based on Circinella sp Modified Carbon Paste Electrode for Determination of Copper. The 7th Workshop on Biosensors and Bioanalytical µ-Techniques in Environmental and Clinical Analysis" Kusadasi-Turkey (Poster) (Yayın No:489234)

33   Ozbayrak Ozge, Cadirci Bilge Hilal, Yasa Ihsan, Alpat Senol Biosorption of Heavy Metal Ions By Microorganism Circinella sp. ICOSECS 5 “5th International Conference of Chemical Societies of the South East Eropean Countries” Ohrid, Macedonia (Özet Bildiri) (Yayın No:489078)

34   Alpat Sibel Kilinc, Cadirci Bilge Hilal, Ozbayrak Ozge, Yasa Ihsan, Alpat Senol Equilibrium Kinetic and Mechanism of Nickel Biosorption by Microorganism Circinella sp. ICOSECS 5 “5th International Conference of Chemical Societies of the South East Eropean Countries” Ohrid, Macedonia (Özet Bildiri) (Yayın No:488757)

35   Cadirci Bilge Hilal, Tuney Inci, Yasa Ihsan, Sukatar Atakan, Gokçen Gulden Isolation and Identification of a Thermophilic Cyanobacterium From Balcova Izmir Turkey. 38th CIESM “Commission Internationale Pour L’exploration Scientifique De La Mer Méditerranée”Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:488382)

36   Cadirci Bilge Hilal, Yasa Ihsan An Organic Solvent Tolerant and Thermotolerant Lipase from Pseudomonas fluorescens P21. International Enzyme Engineering Symposium (IEES '08) Kuşadası (Poster) (Yayın No:488067)

37   Mutlu Mehmet Mete, Cadirci Bilge Hilal, Ozgunay Hasan, Adiguzel Zengin Arife Candas, Sari Ozcan Ozone as a Biocide in Soaking. XXXI IULTCS Congress, Valencia Spain (Özet Bildiri) (Yayın No:487818)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   ÇADIRCI BİLGE HİLAL (2020). Bioactive Polypeptides. II. International Enzyme and Bioprocess Days EBDays 2020 (Özet Bildiri) (Yayın No:6834085)

2   ÇADIRCI BİLGE HİLAL,Mesut Tolan (2016). Bacillus Türüne Ait Ekstraselüler Proteazın Kromatografik Yöntemler İle Saflaştırılması ve Karakterizasyonu. 16. Ulusal Kromatografi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2962256)

3   Demir Tuğba,Topaloğlu Esra,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,AKPINAR ÖZLEM (2015). Kiraz sapı nın Cerasus avium L antioksidan antibakteriyel ve antifungal özellikleri. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Poster) (Yayın No:1776839)

4   Cadirci Bilge Hilal, Citak Sumru Lactobacillus casei nin çeşitli gram ve gram bakteriler üzerine antagonistik etkisinin ölçülmesinde kuyu ve disk difüzyon yöntemlerinin karşılaştırılması. XIII. Biyoteknoloji Kongresi,Çanakkale (Poster) (Yayın No:490846)

5   Citak Sumru, Cadirci Bilge Hilal Lactobacillus plantarum ve Lactobacillus helveticus un Çeşitli Gram ve Gram Bakteriler Üzerine Antagonistik Etkisinin Ölçülmesinde Kuyu ve Disk Difüzyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. XVI. Biyoloji Kongresi 4-7 Eylül 2002, Malatya (Poster) (Yayın No:490872)

6   Barkut Yusuf, Cadirci Bilge Hilal, Kocyigit Ali, Kaytankaş Erkan, Kilinc Ali, Yaşa Ihsan İmmobilize Circinella sp Hücreleriyle Lipaz Üretimi. 18.Ulusal Biyokimya Kongresi,15-19 Mayıs 2004 Trabzon (Poster) (Yayın No:490796)

7   Yaşa Ihsan, Kilinc Ali, Kocyigit Ali, Cadirci Bilge Hilal, Kaytankaş Erkan, Barkut Yusuf Bazı Streptomyces sp Türlerinin Lipaz Aktivitelerinin Taranması ve Katı Kültür Fermantasyonu ile Lipaz Üretimi. XVII.Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24.06.2004, Adana (Poster) (Yayın No:490747)

8   Yaşa Ihsan, Kilinc Ali, Cadirci Bilge Hilal, Kocyigit Ali, Kaytankaş Erkan, Barkut Yusuf Streptomyces sp 25 den Katı Kültür Fermantasyon Tekniği ile Ksilanaz Üretimi ve Kısmi Saflaştırılması. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi ,21-24.06. 2004 , Adana. (Poster) (Yayın No:490712)

9   Yaşa Ihsan, Bitlisli Behzat Oral, Cadirci Bilge Hilal, Başaran Bahri, Karavana Huseyin Ata Katı Kültür Fermentasyonu İle Aspergillus parasiticus TEM den Proteaz Üretimi ve Kıl Giderme İşleminde Kullanımı. I. Ulusal Deri Sempozyumu, 7-8 Ekim 2004, İzmir (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:490560)

10   Yaşa Ihsan, Bitlisli Behzat Oral, Başaran Bahri, Cadirci Bilge Hilal, Karavana HUseyin Ata Deri Sanayinde çevre dostu bir yaklaşım Enzimatik Kıl Giderimi. AR-GE Proje pazarı, 01-12 Kasım 2004, İzmir. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:490617)

11   Yasa Ihsan, Cadirci Bilge Hilal, Kocyigit Ali, Ozturk Tansel Ecology of Phototrophic Bacteria. Marine Bacteriology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:490509)

12   Kartal Funda, Kılınc Ali, Ozcakmakli G, Alasya A, Yasa Ihsan, Cadirci Bilge Hilal Fungus Circinella sp Ekstraselüler Lipazının Saflaştırılması. XIX Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, Aydın (Poster) (Yayın No:490415)

13   Yasa Ihsan, Cadirci Bilge Hilal Organik Solvent Tolerant Bakterilerin İzolasyonu ve Kolestreol Hidrolizinde Kullanımı. XIV. Biyoteknoloji Kongresi, 31. Ağustos -2. Eylül 2005, Eskisehir (Poster) (Yayın No:490127)

14   Cakin Ayca, Kutluca Ahmet Kıvanc, Cadirci Bilge Hilal Jeotermal Uygulamaların Fiziksel Kimyasal Biyolojik ve Sosyo ekonomik Etkileri. III. Ege Enerji Sempozyumu, Mugla (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:490077)

15   Cadirci Bilge Hilal, Yasa Ihsan, Ramos-Gonzàlez Maria Isabel Mini Tn5 transpozonu mutasyonu ile lipaz gen regülasyonunun belirlenmesi. XVI. Biyoteknoloji Kongresi, Antalya (Poster) (Yayın No:489833)

16   Cadirci Bilge Hilal, Yasa Ihsan, Herndl Gerhard Kızıldere Jeotermal Bölgesindeki Mikrobiyal Çeşitlilik. 8. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 20-23 Ekim, Girne, Kıbrıs (Poster) (Yayın No:489922)

17   Kasım Gozde Citir, Cadirci Bilge Hilal Toluen Tolerant Mikroorganizmaların Belirlenmesi. 25. Ulusal Biyokimya Kongresi, İzmir (Poster) (Yayın No:489741)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

1   Genetik Mühendisliği Rekombinant Dna Teknolojisi (2021)., ÇADIRCI EFELİ BİLGE HİLAL, Akademisyen, Sayfa Sayısı: 184, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 7149191)

2   Moleküler Biyoloji Ve Biyoteknoloji İçin Matematiksel Hesaplamalar (2018)., ADIGÜZEL AHMET,OSKAY MUSTAFA,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,TÜRKTAŞ MİNE,ÇORBACI CENGİZ,ÖZCAN ALİ,EVRAN SERAP,ÖNER TAHSİN,GÜMGÜM SEVİN,ŞENTÜRK İBRAHİM,GÜRKÖK TAN TUĞBA,TÜRKMEN HAYATİ,CEYHAN GÜVENSEN NUR,TÜRKMEN GÜLŞAH,KARAYILDIRIM TAMER,YALÇIN HÜSNİYE TANSEL,NALBANTSOY AYŞE,YAŞA İHSAN, Palme Yayınevi, Sayfa Sayısı: 480, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 4541567)

3   Moleküler Biyoloji Ve Biyoteknoloji (2018)., ADIGÜZEL AHMET,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,ÇORBACI CENGİZ,EVRAN SERAP,GÜMGÜM SEVİN,GÜRKÖK TAN TUĞBA,CEYHAN GÜVENSEN NUR,KARAYILDIRIM TAMER,NALBANTSOY AYŞE,OSKAY MUSTAFA,TÜRKTAŞ MİNE,ÖZCAN ALİ,ÖNER TAHSİN,ŞENTÜRK İBRAHİM,TÜRKMEN HAYATİ,TÜRKMEN GÜLŞAH,YALÇIN HÜSNİYE TANSEL,YAŞA İHSAN, Palme Yayınevi, Sayfa Sayısı: 480, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 4625492)

4   Mikrobiyal Fizyoloji Laboratuvarı Uygulama Kitabı (2007)., Yasa Ihsan, Cadirci Bilge Hilal, Ege Üniversitesi Yayınları, Sayfa Sayısı: 198, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 35339)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Calculation For Molecular Biology And Biotechnology (2018)., YAŞA İHSAN,ÖNER TAHSİN,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,CEYHAN GÜVENSEN NUR, Palme, İngilizce(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 4370143)

2   Cellular Ecophysiology Of Microbe (2018)., Fernandez Matilde,Daniels Craig,Garcia Vanina,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,Segura Ana,Ramos Juan Luis,Krell Tino, Springer, Editör: Tino Krell, ISBN: 978-3-319-20796-4, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3919120)

3   Moleküler Biyoloji Ve Biyoteknoloji İçin Matematiksel Hesaplamalar (2018)., ÇADIRCI BİLGE HİLAL, Palme, Editör: Yaşa İhsan, Öner Tahsin, Çadırcı Bilge Hilal, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 4305354)

4   Biophysics (2017)., Nagy Lazslo,Abd El Aziz Sarrai,Cseko Richard,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,Szabo Tibor,Hajdu Kata, Ndp, Editör: Vincze J, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3918696)

5   Handbook Of Hydrocarbon And Lipid Microbiology (2010)., Krell Tino, Cadirci Bilge Hilal, Segura Ana, García Vanina, Daniels Craig, Ramos Juan Luis, Springer-Verlag, Editör: Kenneth N. Timmis, Sayfa Sayısı: 4699, ISBN: 978-3-540-77588-1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 35338)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "ANTİFUNGAL AJAN ADAYI OLARAK BAKTERİYAL KİTİNAZ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU", Özel Kuruluşlar, Yürütücü, 31.07.2019-31.07.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Anaerobik Laboratuvar Güvenlik Sisteminin Kurulması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.08.2014-30.03.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Photosynthetic proteins for technological applications Biosensors and biochips PHOTOTECH ", Avrupa Birliği, Bursiyer, 29.11.2011-28.11.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

4   "Streptococcus mutans biyofilmi üzerine farklı remineralize edici ajanların etkisinin incelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 23.12.2015-28.09.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

5   "Mikrobiyal Kökenli Proteaz Üretimi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.04.2014-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

6   "Pyrococcus furiosus Kitinazının Rekombinant Üretimi ve Analizi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 08.07.2013-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

7   "Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Laboratuarının Geliştirilmesi", Diğer (Ulusal), Yürütücü, 07.07.2015-21.10.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

8   "Enterecoccus Faecalis ile enfekte edilmiş kök kanallarında farklı fotosensitizerler ile yapılan fotodinamik terapinin antibakteriyel etkinliğinin değerlendirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 31.12.2015-19.07.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

9   "TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE HAŞIL GİDERİMİ İÇİN KULLANILAN AMİLAZ ENZİMİNİN KAT HAL TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ", TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 19.07.2016-18.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

10   "İndosiyanin yeşili ile yapılan fotoaktif dezenfeksiyonun Streptococcus mutans biyofilmi üzerine etkisinin incelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 28.04.2016-17.10.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

11   "Atıksu Arıtımı için Adapte Aşı Kültürünün Stabilize Edilmesi", Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Araştırmacı, 01.02.2015-15.10.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

12   "Biyogaz Üretimi Araştırmaları için Anaerobik Mikrobiyoloji Laboratuarı Kurulumu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.11.2013-15.09.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

13   "Mikrobiyal Kökenli Proteaz Üretimi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu", Özel Kuruluşlar, Yürütücü, 15.12.2014-15.03.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

14   "Tokat Bölgesi Kaplıcalarının Genomik ve Metaproteomik Açıdan İncelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.04.2014-14.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

15   "Reşadiye Kaplıca Çamurundan Antimikrobiyal Peptit Ekstraksiyonu ve Karakterizasyonu ve Enzim Özelliklerinin Belirlenmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 27.02.2015-11.08.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

16   "Balneoterapi Amaçlı Kullanılan Kaplıcaların Tedavi edici Etkisinin Araştırılması Metaproteomiks Yaklaşımla Biyoaktif Polipeptit Aranması", -Tübitak 3001, Yürütücü, 15.10.2015-11.04.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

17   "Thermococcus gorgonius dan İzole Edilen Tgo DNA Polimerazının Rekombinant Olarak Üretimi Saflaştırılması Ve Karekterizasyonu", TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 21.07.2015-08.01.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

18   "Fermente ürünlerde heterosiklik ve aromatik yapılı biyojen aminler", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 02.05.2017-07.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

19   "Enterecoccus Faecalis İle Enfekte Edilmiş Kök Kanallarında Farklı Fotosensitizerler İle Yapılan Fotodinamik Terapinin Antibakteriyel Etkinliğinin Değerlendirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 11.10.2016-06.06.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

20   "Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Laboratuarının Kurulması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.04.2011-03.02.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

21   "Tokat İli Topraklarından Selülaz Üreticisi Küf İzolasyonu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 02.05.2017-02.07.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

22   "OPTOGENETİK ARAÇ OLARAK LOV DOMAİN PROTEİNİNİN KLONLANMASI", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 10.11.2016-01.03.2020 (Beklemede) (ULUSAL)

23   "Biyolojik Demir Nanopartikül Üretimi, Saflaştırılması ve Karakterizasyonu ve Demir Nanopartiküllerin Sudaki Ağır Metal Giderimi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 16.10.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

24   "Mikrobiyal Sideroforların Gıda Endüstrisinde Kullanılma Potansiyelinin Araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 16.10.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

25   "Brusellosis Tedavisinde Siderofor Yaklaşımı", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 16.10.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

26   "Katı Kültür Fermantasyonu ile Streptomyces TEM 33 den Lipaz ve Ksilanaz Üretimi ve Kısmi Saflaştırılması", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

27   "Türkiye de Gerçekleştirilen Jeotermal Enerji Projelerinin Temiz Enerji Bağlamında Değerlendirilmesi Balçova Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi İzmir ve Kızıldere Jeotermal Santralı Denizli", TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer (Tamamlandı) (ULUSAL)

28   "Organik Solvent Tolerant Lipaz Üretici Mikroorganizmaların İzolasyonu", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2015, Ortak, BHC Biyoteknoloji, Medikal Ürünleri ve ArGe Danışmanlık Ltd Şti, Teknopark Şirketi

2007-2007, Bursiyer-Araştırmacı, Royal Netherlands Institute for Sea Research Enstitüsü Biological Oceanography Bölümü, Texel, Hollanda, TUBİTAK projesi kapsamında sıcak su ve topraklardaki mikroorganizmaların biyoçeşitliliğinin belirlenmesi

2007-2008, Bursiyer-Araştırmacı, CSIC Estacion Experimental Del Zaidin Enstitüsü, Granada, İspanya, TUBİTAK 2214 Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu kapsamında hücre dışına organik solventleri boşaltan pompaları araştırmak ve diğer bazı projelerde görev almak

2010-2010, Bursiyer-Araştırmacı, CSIC Estacion Experimental Del Zaidin Enstitüsü, Granada, İspanya, European Molecular Biology Organization (EMBO) kısa dönem bursu ile iki komponentli sistemler üzerine araştırmalar yapmak

2010-2010, Davetli Konuşmacı, Almanya Regensburg Üniversitesi Mikrobiyoloji Enstitüsü, Regensburg, Almanya, Mikroorganizmaların Organik Çözgen Toleransı ve Lipazlar konusunda seminer vermek

2011-2012, Post-Doc, Almanya Regensburg Üniversitesi Mikrobiyoloji Enstitüsü Regensburg, Almanya, Pyrococcus furiosus'ta genetik mühendisliği teknikleri ile etanol üretiminin arttırılması

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Uygulamalı Patent Eğitimi 2, Patent ön araştırma, Sakarya TTO, Kurs, 24.11.2016-25.11.2016 (Ulusal)

Uygulamalı Girişimcilik Kursu , Uygulamalı Girişimcilik Kursu, Tokat Teknopark, Kurs, 15.11.2015-25.12.2015 (Ulusal)

çalıştay

13. Engelsiz Üniversiteler Bölge Toplantısı, 32 üniversite, YÖK engelli öğrenci birimi temsilcileri, Kamu Denetçiliği Kurumu, Tokat ili Engelli Bireyler Sivil Toplum Kuruluşları, Eğitimde Görme Engelliler Derneği gibi pek çok kamu ve özel kurum ve kuruluşlar davet edildiği toplantı programı içinde Engelli Üniversite Öğrencilerinin Sorunları, Engelli Bireylerin Hakları ve Kamu Denetçiliği Kurumu, Bölge üniversitelerinin engelli öğrencileri için yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler verilmiş ve Akdeniz Üniversitesi Engelli Destek Birimi ve Kastamonu Üniversitesi Engelsiz Uygulama Ve Koordinasyon Merkezi ekibi tarafından oluşturulmuş, Türkiye’deki kurum ve kuruluşların elektronik kaynak ihtiyaçlarını karşılamak yönünde çalışmalar yapan Görme engelli kütüphaneleri ortak platformu tanıtılmıştır. Ayrıca koordinatörlüğü Celal Bayar Üniversitesi tarafından yürütülen ve Mevcut bilişim teknolojileri ve hizmetlerinden engelli kişilerin de yararlanabilmesi ve böylelikle bilişimle engellerin kaldırılması için büyük çabalar sarf eden Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü konferans vermiştir. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yeşilırmak konferans salonunda düzenlenen forumlar ile engellilere yönelik yapılan çalışmalar, yasa, yönetmelikler ve yönergeler hakkında üniversiteleri bilgilendirmek amacıyla el kitapçığı hazırlanması yönünde tartışmalar yapılmış, YÖK tarafından Üniversitelere zorunlu hale getirilen Engelli Öğrenci Birimlerinin yönetim, işleyiş ve çalışmalarının ortak hale getirilmesi için engelsiz üniversite birimleri yönergesi hazırlanmıştır. Ayrıca YÖK’te engellilere yönelik yapılan sınav yönetmeliğinin tartışılarak eksiklerin gözden geçirilip detaylandırılması da toplantıda gerçekleştirilmiştir., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat ve İktisadi İdari Bilimler Konferans Salonları, Çalıştay, 12.03.2015-13.03.2015 (Ulusal)

 

sertifika

Patent Profesyonelliği Eğitimi, Patent ve Tarifname Yazımı Eğitimi, Adaptto Teknoloji Transfer Ofisi, Sertifika, 15.05.2017-16.05.2017 (Ulusal)

Uygulamalı Patent Eğitimi, Patent ön araştırma çalışmaları, Sakarya TTO, Sertifika, 24.05.2016-24.05.2016 (Ulusal)

 

araştırma

Kütle Spektroskopisi Uygulamaları, Tubitak projesi kapsamında normalde hizmet alımı olarak yapılacak işlemin öğrenilmesi amaçlı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Araştırma, 23.01.2017-02.02.2017 (Ulusal)

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:bilgehilal.cadirci@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2003-2009
Ege Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Temel Ve Endüstriyel Mikrobiyoloji (Dr)

Tez Adı:Organik Çözgenlere Tolerant Lipaz Üreticisi Mikroorganizmaların İzolasyonu
Yüksek Lisans
2000-2003
Gazi Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Bazı Lactobacillus Cinsi Bakterilerin, Çeşitli Gram() Ve Gram(-) Bakteriler Üzerine Antagonistik Etkisi
Lisans
1996-2000
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Profesör
2017-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ/BİYOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI/
Doçent
2012-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ/BİYOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI/
Öğretim Görevlisi (Dr)
2011-2012
Lehrstuhl für Mikrobiologie und Archaeenzentrum
Doktor Öğretim Üyesi
2010-2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ/
Araştırma Görevlisi
2003-2009
EGE ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/
Araştırma Görevlisi
2001-2003
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/
Araştırma Görevlisi
2001-2001
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/ZOOLOJİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Komisyon Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bologna Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erasmus Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Farabi Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Tuğba AKSOY, (2016)., "Pyrococcus furiosus Kitinazının Rekombinant Üretimi ve Analizi", Yüksek Lisans
2.Hüseyin Anıl DİBLEN, "DERMATOLOJİK KULLANIM AMAÇLI TERMAL KAPLICA KAYNAKLARINDAN ENZİMATİK ÖZELLİKLİ TOPLAM BİYOAKTİF POLİPEPTİT İZOLASYONU VE KARAKTERİZASYONU", Yüksek Lisans
3.Mesut TOLAN, (2015)., "Mikrobiyal kökenli proteaz üretimi, saflaştırılması ve karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Tuğba AKSOY, (2016)., "Pyrococcus furiosus kitinazının rekombinant üretimi ve analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Hüseyin Anıl DİBLEN, (2017)., "Dermatolojik kullanım amaçlı termal kaplıca kaynaklarından enzimatik özellikli toplam biyoaktif polipeptit izolasyonu ve karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Melis ÇAKDİNLEYEN, (2018)., "Reşadiye kaplıcasının genomik ve metaproteomik açıdan incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Gülesme YILMAZ, (2019)., "Antifungal ajan adayı olarak bakteriyal kitinaz üretimi ve karakterizasyonu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Mustafa Nooraldeen Salman SALMAN, (2022)., "DETECTION OF BIOGENIC AMINES IN KEFIR", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Journal of New Results in Science(EZB Electronic Journals Library, WorldCat), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 01.01.2020 - 31.12.2020
2.Journal of New Results in Sciences(EZB Electronic Journals Library, WorldCat), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 11.11.2019 - 31.12.2019
3.Biocatalysis and Biotransformation(SCI-Expanded), Dergi, Konuk Editör, Taylor and Francis, 03.01.2021
4.lhtrfdr(SCI-Expanded), Dergi, Editör, ıj0
5.Journal of New Results in Science(DOAJ), Dergi, Gaziosmanpasa University
6.Journal of New Results in Science(DOAJ), Dergi, Gaziosmanpaşa University
7.Journal of New Results in Science(Doaj), Dergi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
8.Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji için Mtematiksel Hesaplamalar, Editör, Palme Yayınevi
9.Journal of New Results in Science(DOAJ, Copernicus), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
10.Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, Guven Plus Grup
11.Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi(Ebsco), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Güven Plus Grup
12.Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, Trakya Üniversitesi, 01.01.2015
13.Journal of New Results in Science(Directory of Research Journal Indexing (DRJI)·ResearchBib·getCITED Google Scholar·Journal Index), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 15.12.2014 - 30.06.2016
14.Journal of New Results in Science(Directory of Research Journal Indexing (DRJI), ResearchBib, getCITED, Dergipark, Journal Index, Google Scholar), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 06.04.2015 - 31.10.2016
15.International Journal of Biological Sciences and Applications, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, American Association for Science and Technology
16.Genomic analysis of six new Geobacillus strains reveals highly conserved carbohydrate degradation architectures and strategies(SCI-Expanded), Dergi, Editör, Frontiers in Microbiology, 15.12.2014 - 15.11.2015
17.Agricultural Biological Chemistry(SCI-Expanded), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Frontiers in Chemistry, 10.11.2014
18.Journal of new Results in Science(COSMOS IMPACT FACTORGOOGLE SCHOLAR,RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX,DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI),JOUR INFORMATICS,PUBLONS,ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY,INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF),GLOBAL IMPACT FACTOR,JOURNAL INDEX.), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.11.2016
19.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(Directory of Research Journal Indexing, Google Scholar, RootIndexing, Cosmos Impact Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)), Dergi, Editör, Gaziosmanpasa Üniversitesi, 15.12.2014 - 31.10.2016
20.Biyoteknoloji Elektronik Dergisi(Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Teknolojik Araştırmalar Dergileri
Üniversite Dışı Deneyim

2015OrtakBHC Biyoteknoloji, Medikal Ürünleri ve ArGe Danışmanlık Ltd Şti, Teknopark Şirketi
2011-2012Post-DocAlmanya Regensburg Üniversitesi Mikrobiyoloji Enstitüsü Regensburg, Almanya, Pyrococcus furiosus'ta genetik mühendisliği teknikleri ile etanol üretiminin arttırılması
2010-2010Bursiyer-AraştırmacıCSIC Estacion Experimental Del Zaidin Enstitüsü, Granada, İspanya, European Molecular Biology Organization (EMBO) kısa dönem bursu ile iki komponentli sistemler üzerine araştırmalar yapmak
2010-2010Davetli KonuşmacıAlmanya Regensburg Üniversitesi Mikrobiyoloji Enstitüsü, Regensburg, Almanya, Mikroorganizmaların Organik Çözgen Toleransı ve Lipazlar konusunda seminer vermek
2007-2007Bursiyer-AraştırmacıRoyal Netherlands Institute for Sea Research Enstitüsü Biological Oceanography Bölümü, Texel, Hollanda, TUBİTAK projesi kapsamında sıcak su ve topraklardaki mikroorganizmaların biyoçeşitliliğinin belirlenmesi
2007-2008Bursiyer-AraştırmacıCSIC Estacion Experimental Del Zaidin Enstitüsü, Granada, İspanya, TUBİTAK 2214 Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu kapsamında hücre dışına organik solventleri boşaltan pompaları araştırmak ve diğer bazı projelerde görev almak
Kurs
1.Uygulamalı Patent Eğitimi 2, Patent ön araştırma, Sakarya TTO, Kurs, 24.11.2016-25.11.2016 (Ulusal)
2.Uygulamalı Girişimcilik Kursu , Uygulamalı Girişimcilik Kursu, Tokat Teknopark, Kurs, 15.11.2015-25.12.2015 (Ulusal)
Çalıştay
1.13. Engelsiz Üniversiteler Bölge Toplantısı, 32 üniversite, YÖK engelli öğrenci birimi temsilcileri, Kamu Denetçiliği Kurumu, Tokat ili Engelli Bireyler Sivil Toplum Kuruluşları, Eğitimde Görme Engelliler Derneği gibi pek çok kamu ve özel kurum ve kuruluşlar davet edildiği toplantı programı içinde Engelli Üniversite Öğrencilerinin Sorunları, Engelli Bireylerin Hakları ve Kamu Denetçiliği Kurumu, Bölge üniversitelerinin engelli öğrencileri için yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler verilmiş ve Akdeniz Üniversitesi Engelli Destek Birimi ve Kastamonu Üniversitesi Engelsiz Uygulama Ve Koordinasyon Merkezi ekibi tarafından oluşturulmuş, Türkiye’deki kurum ve kuruluşların elektronik kaynak ihtiyaçlarını karşılamak yönünde çalışmalar yapan Görme engelli kütüphaneleri ortak platformu tanıtılmıştır. Ayrıca koordinatörlüğü Celal Bayar Üniversitesi tarafından yürütülen ve Mevcut bilişim teknolojileri ve hizmetlerinden engelli kişilerin de yararlanabilmesi ve böylelikle bilişimle engellerin kaldırılması için büyük çabalar sarf eden Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü konferans vermiştir. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yeşilırmak konferans salonunda düzenlenen forumlar ile engellilere yönelik yapılan çalışmalar, yasa, yönetmelikler ve yönergeler hakkında üniversiteleri bilgilendirmek amacıyla el kitapçığı hazırlanması yönünde tartışmalar yapılmış, YÖK tarafından Üniversitelere zorunlu hale getirilen Engelli Öğrenci Birimlerinin yönetim, işleyiş ve çalışmalarının ortak hale getirilmesi için engelsiz üniversite birimleri yönergesi hazırlanmıştır. Ayrıca YÖK’te engellilere yönelik yapılan sınav yönetmeliğinin tartışılarak eksiklerin gözden geçirilip detaylandırılması da toplantıda gerçekleştirilmiştir., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat ve İktisadi İdari Bilimler Konferans Salonları, Çalıştay, 12.03.2015-13.03.2015 (Ulusal)
Sertifika
1.Uygulamalı Patent Eğitimi, Patent ön araştırma çalışmaları, Sakarya TTO, Sertifika, 24.05.2016-24.05.2016 (Ulusal)
2.Patent Profesyonelliği Eğitimi, Patent ve Tarifname Yazımı Eğitimi, Adaptto Teknoloji Transfer Ofisi, Sertifika, 15.05.2017-16.05.2017 (Ulusal)
Araştırma
1.Kütle Spektroskopisi Uygulamaları, Tubitak projesi kapsamında normalde hizmet alımı olarak yapılacak işlemin öğrenilmesi amaçlı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Araştırma, 23.01.2017-02.02.2017 (Ulusal)