GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FERİT YAKARž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Ferit YAKAR

Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ferit.yakar@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi 

Bölüm

İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

Ulaştırma Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Karadeniz Teknik Üniversitesi (2005- 2011)

Fen Bilimleri Enstitüsü - İnşaat Mühendisliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Karadeniz Teknik Üniversitesi (2003- 2005)

Fen Bilimleri Enstitüsü - İnşaat Mühendisliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1995- 1999)

Mühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Kara Yolu Güzergah Tespitinde Çevresel Kriterlere De Yer Veren Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Kriterli Bir Model Önerisi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011

YÜKSEK LİSANS, "Sürdürülebilir Kalkınma Ve Karadeniz Bölünmüş Sahil Yolunun Değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - İnşaat Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü/Ulaştırma Anabilim Dalı/ (2021- 2021)

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü/Ulaştırma Anabilim Dalı/ (2011- 2021)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tokat Meslek Yüksekokulu/İnşaat Bölümü/ (2011- 2011)

Araştırma Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği (Dr)/ (2005- 2011)

Araştırma Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği (Yl) (Tezli)/ (2003- 2005)

Araştırma Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tokat Meslek Yüksekokulu/İnşaat Bölümü/ (2002- 2003)


İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü , Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Erasmus Koordinatörü , Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Mezuniyet Çalışması Iı, Lisans, (2020-2021)

Demiryolu Mühendisliği, Lisans, (2020-2021)

Yapı Yönetimi Ve Şantiye Tekniği, Lisans, (2020-2021)

Yol Üstyapısı, Lisans, (2020-2021)

Ulaştırma Mühendisliğine Giriş, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Yol Güvenliği Ve Kaza Araştırması, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Sürdürülebilir Ulaştırma Ve Karayollarının Çevresel Etkileri, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Mezuniyet Çalışması I, Lisans, (2020-2021)

Mühendislik Ekonomisi, Lisans, (2020-2021)

İnşaat Mühendisliğine Giriş, Lisans, (2020-2021)

Mezuniyet Çalışması Iı, Lisans, (2019-2020)

İnşaat Mühendisliğine Giriş, Lisans, (2019-2020)

Yol Üstyapısı, Lisans, (2019-2020)

Yapı Yönetimi Ve Şantiye Tekniği, Lisans, (2019-2020)

Ulaştırma Mühendisliğine Giriş, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Sürdürülebilir Ulaştırma Ve Karayollarının Çevresel Etkileri, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Mühendislik İçin İstatistik, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Mühendislik Ekonomisi, Lisans, (2019-2020)

Mezuniyet Çalışması I, Lisans, (2019-2020)

Demiryolu Mühendisliği, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Amine YÖRÜK, "Türkiye'de Bulunan Yabancıların Trafik İşaret Levhalarını Bilme Düzeylerinin İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, Afşin Tuğrul TÜRKAY, "Karayolu Tünel Projelerinin Fayda Maliyet Analizi Sivas-Tokat Karayolu Çamlıbel Tüneli Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Gökçe TOKEL, "Kentsel Dönüşüm Beton Atıklarının Prefabrik Beton Kaplama Elemanı Üretiminde Kullanılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Melis Azel KURT, "Trafik İşaret Levhalarının Bilinirliğinin Ölçülmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Ferhat ÇEÇEN, "Karbon – Fiber Donatıyla Öngerilmesiz Monoblok Demiryolu Beton Traversi Geliştirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Murat SÜER, "Alaşehir (Manisa) Bölgesi Traverten Atıklarının Yol Temel Ve Alttemel Tabakalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Muhammed Yasin BAKIR, "Üniversite Yerleşkelerinde Bisikletli Ulaşım Altyapısı Planlaması: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Editörlük

Journal Of New Results İn Science (EZB Electronic Journals Library, WorldCat), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 01.01.2020 - 31.12.2020

Journal Of New Results İn Science (COSMOS IMPACT FACTORGOOGLE SCHOLAR,RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX,DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI),JOUR INFORMATICS,PUBLONS,ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY,INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF),GLOBAL IMPACT FACTOR,JOURNAL INDEX.), Dergi, Editör, Gaziosmanpasa University,, 01.01.2012

Journal Of New Results İn Science (.), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpasa University, 01.06.2016

Journal Of New Results İn Science (Jnrs) (ROOTINDEXING, GOOGLE SCHOLAR, RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), JOUR INFORMATICS, SCHOLARS IMPACT FACTOR, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), GLOBAL IMPACT FACTOR, GENERAL IMPACT FACTOR, JOURNAL INDEX, COSMOS IMPACT FACTOR, WORLDCAT, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, IMPACT FACTOR SERVICES FOR INTERNATIONAL JOURNALS (IFSIJ), INTERNATIONAL ACCREDITATION AND RESEARCH COUNCIL IARC(JCRR): JOURNAL IMPACT FACTOR, JOURNAL FACTOR (JF), CITEFACTOR), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpasa University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 01.01.2021 - 31.12.2021

Journal Of New Results İn Science (Jnrs) (ROOTINDEXING, GOOGLE SCHOLAR, RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), JOUR INFORMATICS, SCHOLARS IMPACT FACTOR, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), GLOBAL IMPACT FACTOR, GENERAL IMPACT FACTOR, JOURNAL INDEX, COSMOS IMPACT FACTOR, WORLDCAT, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, IMPACT FACTOR SERVICES FOR INTERNATIONAL JOURNALS (IFSIJ), INTERNATIONAL ACCREDITATION AND RESEARCH COUNCIL IARC(JCRR): JOURNAL IMPACT FACTOR, JOURNAL FACTOR (JF), CITEFACTOR), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpasa University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 01.01.2019 - 30.06.2019

Journal Of New Results İn Sciences (EZB Electronic Journals Library, WorldCat), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 11.11.2019 - 31.12.2019

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   MUTU Melis Azel, YAKAR FERİT, (2022). "Sürücü Özellikleri, Anket Türü Ve Levha Tasarımının Trafik Levhalarının Doğru Bilinme Düzeyleri Üzerindeki Etkisi", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 37(2), 595-608., Doi: 10.17341/gazimmfd.894629 (Yayın No: 7582416) [SCI-Expanded]

2   YAKAR FERİT, (2021). "A Multicriteria Decision Making–Based Methodology To İdentify Accident-Prone Road Sections", Journal Of Transportation Safety Security, 13(2), 143-157., Doi: 10.1080/19439962.2019.1620392 (Yayın No: 5330800) [SSCI]

3   YAKAR FERİT, (2015). "Identification Of Accident Prone Road Sections By Using Relative Frequency Method", Promet - Traffic&Amp;Transportation, 27(6), 539-547., Doi: 10.7307/ptt.v27i6.1609 (Yayın No: 1697080) [SCI-Expanded]

4   YAKAR FERİT,ÇELİK FAZIL, (2014). "A Highway Alignment Determination Model İncorporating Gıs And Multi-Criteria Decision Making", Ksce Journal Of Cıvıl Engıneerıng, 18(6), 1847-1857., Doi: 10.1007/s12205-014-0130-1 (Yayın No: 5211372) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   YAKAR FERİT, (2021). "Tokat-Turhal Karayolunun Güvenlik Teftişinin İrap Yöntemiyle Yapılması", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25(1), 99-111., Doi: 10.19113/sdufenbed.835057 (Yayın No: 7033152)

2   SÜER MURAT, YAKAR FERİT, (2020). "Alaşehir (Manisa) Bölgesi Traverten Atıklarının Yol Alttemel Ve Temel Tabakalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması", Academic Platform Journal Of Engineering And Science, 8(2), 388-395., Doi: 10.21541/apjes.626403 (Yayın No: 6394386)

3   YAKAR FERİT, (2018). "Tokat-Niksar Karayolundaki Kazaya Meyilli Kesimlerin Frekans Oranı Yöntemiyle Tespit Edilmesi", Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(1), 206-216., Doi: 10.28948/ngumuh.386563 (Yayın No: 4177149)

4   YAKAR FERİT, BAKIR MUHAMMET YASİN, BAŞDEMİR HÜSEYİN, (2017). "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesinde Bisikletli Ulaşım Altyapısı Oluşturulması", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6(3), 12-25. (Yayın No: 3836617)

5   YAKAR FERİT, (2016). "D10 Karayolunun Arsin‐Yomra Geçişlerindeki Tehlikeli Kesimlerin Tespitinde Lojistik Regresyon Yönteminin Kullanılması", Afyon Kocatepe University Journal Of Sciences And Engineering, 16(1), 115-124., Doi: 10.5578/fmbd.26348 (Yayın No: 3040230)

6   YAKAR FERİT, (2009). "Yerleşim Yerlerinden Geçen Şehirlerarası Yollarda Trafik Güvenliği Problemleri", Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 24(3), 1-10. (Yayın No: 87058)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   TOKEL GÖKÇE, YAKAR FERİT (2021). KENTSEL DÖNÜŞÜM BETON ATIKLARININ PREFABRİK BETON KAPLAMA ELEMANI ÜRETİMİNDE KULLANILMASI. INTERNATIONAL 19 MAY INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES CONGRESS-V (Özet Bildiri) (Yayın No:7082270)

2   YAKAR FERİT, BAKIR MUHAMMET YASİN (2017). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesinde Bisikletli Ulaşım Altyapısı Oluşturulması. ISMSIT 2017 - International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3840319)

3   YAKAR FERİT (2017). Çevre Yollarının İşlevleri ve Tokat Çevre Yolu’nun Değerlendirilmesi. ISMSIT 2017 - International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3840883)

4   YAKAR FERİT (2017). Examination of source and reliability of data used in traffic safety studies. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia) (Özet Bildiri) (Yayın No:3568958)

5   YAKAR FERİT (2014). Use of Discriminant Analysis for identification of risky road sections. 11th International Congress on Advances in Civil Engineering- ACE 2014 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1259783)

6   YAKAR Ferit, ÇELİK Fazıl, AYTAÇ Bengi Pınar, TÜRE KİBAR Funda (2010). Examination of Methods Used for Thematic Map Standardization in Highway Alignment Determination Process. 9th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2010), 27-30 September, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:87173)

7   YAKAR FERİT, TÜRE KİBAR FUNDA, ÇELİK FAZIL (2008). Examination of Pedestrian Safety Problems on Transit Roads Passing Through Urban Areas. 8th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2008), 15-17 September, Eastern Mediterranean University, Famagusta, N. Cyprus (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:87193)

8   YAKAR FERİT, ÇELİK FAZIL (2007). Evaluation of the Black Sea Divided Coastal Highway Project with an Environmental View. International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 19 - 24 February, Nıcosia, Turkish Republic of Northern Cyprus (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:87186)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   YAKAR FERİT,AĞAOĞLU MELİH NACİ (2015). Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarının Kentsel Ulaşım Prensipleri Açısından Değerlendirilmesi. 7. Kentsel Altyapı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1681353)

2   YAKAR FERİT,ÇELİK FAZIL (2008). Sürdürülebilir Kalkınma Modeli ve Karayolu Projelerinde ÇED in Önemi Karadeniz Bölünmüş Sahil Yolu Örneği. GAP V. Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1681481)

3   YAKAR FERİT,ÇELİK FAZIL (2007). Meskun Mahallerden Geçen Transit Yollarda Güvenlik Problemleri Karadeniz Sahil Yolu Örneği. Trafik Ve Yol Güvenliği Iv. Ulusal Kongresi / Sergisi (TRODSA 2007) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1681362)

4   YAKAR FERİT,ÇELİK FAZIL (2007). Karadeniz Dolgu Yolunun Getirdikleri Ve Götürdükleri. 1. Karadeniz’de Sanayileşme Ve Çevre Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1681474)

5   ÇELİK FAZIL,ORUÇ ŞEREF,AKSOY ATAKAN,YAKAR FERİT,AYTAÇ BENGİ PINAR,TÜRE KİBAR FUNDA (2007). Trabzon İpekyolu nun Yeniden Tesisinde Demiryollarının Yeri ve Önemi. 1. Karadeniz’de Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1681488)

6   YAKAR FERİT,ÇELİK FAZIL (2006). Karadeniz Bölünmüş Sahil Yolu nun Kıyılar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. Türkiye Kıyıları 06 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1681473)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Yenilikçi Ölçme Yöntemleri Ve Tasarımlar:Mühendislik Uygulamaları (2021)., TOKEL Gökçe, YAKAR FERİT, İksad Yayınevi, Editör: Dr. Öğr. Üyesi Merivan Şaşmaz, Sayfa Sayısı: 169, ISBN: 978-625-8061-01-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7513823)

2   Mühendislik Alanında Akademik Çalışmalar (2021)., YAKAR FERİT, Duvar Yayınları, Editör: Özdemir Yavuz, Sayfa Sayısı: 308, ISBN: 978-625-7502-57-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7433937)

3   Mühendislik Alanında Yeni Ufuklar (2019)., YAKAR FERİT, Gece Akademi, Editör: Mahmut Turhan, Sayfa Sayısı: 416, ISBN: 978-605-80229-1-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6394407)

4   Mühendislik, Matematik Ve Doğa Bilimlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar (2019)., YAKAR FERİT, Ekin Yayınevi, Editör: Turgut Özseven, Ebubekir Yaşar, Muharrem Düğenci, Sena Özen Yıldırım, Şirin Çetin, Sayfa Sayısı: 164, ISBN: 978-605-327-917-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5208278)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Karayollarının Geometrik ve Çevresel Özelliklerinin Sürücü Hız Seçimine Etkilerinin Araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 12.02.2014-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "SICAK ÇERMİK BÖLGESİ (SİVAS) TRAVERTEN ATIKLARININ YOL TEMEL VE ALT TEMEL TABAKALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 02.05.2017-25.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Yol Güvenlik Etüdünde IRAP Yönteminin İncelenmesi ve Tokat-Turhal Karayolunda Bir Uygulama", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 17.05.2018-18.11.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "TRAFİK İŞARET VE LEVHALARININ BİLİNİRLİĞİNİN İNCELENMESİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 16.05.2019-16.03.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1999-2000, FABRİKA MÜDÜRÜ, YARDIMCI PREFABRİK AŞ.,

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

Tokat İli Altyapı ve Ulaştırma Eylem Planı (2018-2023), Tokat İli Altyapı ve Ulaştırma Eylem Planı (2018-2023), Tokat, Rapor, 01.09.2017-01.02.2018 (Ulusal)

 

 

 
E-Posta Adresi:ferit.yakar@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2005-2011
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği (Dr)

Tez Adı:Kara Yolu Güzergah Tespitinde Çevresel Kriterlere De Yer Veren Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Kriterli Bir Model Önerisi
Yüksek Lisans
2003-2005
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Sürdürülebilir Kalkınma Ve Karadeniz Bölünmüş Sahil Yolunun Değerlendirilmesi
Lisans
1995-1999
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Doçent
2021-2021
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI/
Doktor Öğretim Üyesi
2011-2021
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2011-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU/İNŞAAT BÖLÜMÜ/
Araştırma Görevlisi
2005-2011
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR)/
Araştırma Görevlisi
2003-2005
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Araştırma Görevlisi
2002-2003
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU/İNŞAAT BÖLÜMÜ/


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erasmus Koordinatörü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)MEZUNİYET ÇALIŞMASI IITürkçe4
(2020-2021)DEMİRYOLU MÜHENDİSLİĞİTürkçe3
(2020-2021)YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİTürkçe3
(2020-2021)YOL ÜSTYAPISITürkçe3
(2020-2021)MEZUNİYET ÇALIŞMASI ITürkçe4
(2020-2021)MÜHENDİSLİK EKONOMİSİTürkçe3
(2020-2021)İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞTürkçe2
(2019-2020)MEZUNİYET ÇALIŞMASI IITürkçe4
(2019-2020)İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞTürkçe2
(2019-2020)YOL ÜSTYAPISITürkçe3
(2019-2020)YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİTürkçe3
(2019-2020)MÜHENDİSLİK EKONOMİSİTürkçe3
(2019-2020)MEZUNİYET ÇALIŞMASI ITürkçe4
(2019-2020)DEMİRYOLU MÜHENDİSLİĞİTürkçe3
Yüksek Lisans
(2020-2021)ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞTürkçe3
(2020-2021)YOL GÜVENLİĞİ VE KAZA ARAŞTIRMASITürkçe3
(2020-2021)SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞTIRMA VE KARAYOLLARININ ÇEVRESEL ETKİLERİTürkçe3
(2019-2020)ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞTürkçe3
(2019-2020)SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞTIRMA VE KARAYOLLARININ ÇEVRESEL ETKİLERİTürkçe3
(2019-2020)MÜHENDİSLİK İÇİN İSTATİSTİKTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Ferhat ÇEÇEN, (2019)., "Karbon – fiber donatıyla öngerilmesiz monoblok demiryolu beton traversi geliştirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Murat SÜER, (2019)., "Alaşehir (Manisa) bölgesi traverten atıklarının yol temel ve alttemel tabakalarında kullanılabilirliğinin araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Muhammed Yasin BAKIR, (2019)., "Üniversite yerleşkelerinde bisikletli ulaşım altyapısı planlaması: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Melis Azel KURT, (2020)., "Trafik işaret levhalarının bilinirliğinin ölçülmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Afşin Tuğrul TÜRKAY, (2021)., "Karayolu tünel projelerinin fayda maliyet analizi Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel tüneli örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Gökçe TOKEL, (2021)., "Kentsel dönüşüm beton atıklarının prefabrik beton kaplama elemanı üretiminde kullanılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Amine YÖRÜK, (2022)., "TÜRKİYE'DE BULUNAN YABANCILARIN TRAFİK İŞARET LEVHALARINI BİLME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Journal of New Results in Science(EZB Electronic Journals Library, WorldCat), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 01.01.2020 - 31.12.2020
2.Journal of New Results in Sciences(EZB Electronic Journals Library, WorldCat), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 11.11.2019 - 31.12.2019
3.Journal of New Results in Science (JNRS)(ROOTINDEXING, GOOGLE SCHOLAR, RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), JOUR INFORMATICS, SCHOLARS IMPACT FACTOR, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), GLOBAL IMPACT FACTOR, GENERAL IMPACT FACTOR, JOURNAL INDEX, COSMOS IMPACT FACTOR, WORLDCAT, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, IMPACT FACTOR SERVICES FOR INTERNATIONAL JOURNALS (IFSIJ), INTERNATIONAL ACCREDITATION AND RESEARCH COUNCIL IARC(JCRR): JOURNAL IMPACT FACTOR, JOURNAL FACTOR (JF), CITEFACTOR), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpasa University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 01.01.2021 - 31.12.2021
4.Journal of New Results in Science (JNRS)(ROOTINDEXING, GOOGLE SCHOLAR, RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), JOUR INFORMATICS, SCHOLARS IMPACT FACTOR, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), GLOBAL IMPACT FACTOR, GENERAL IMPACT FACTOR, JOURNAL INDEX, COSMOS IMPACT FACTOR, WORLDCAT, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, IMPACT FACTOR SERVICES FOR INTERNATIONAL JOURNALS (IFSIJ), INTERNATIONAL ACCREDITATION AND RESEARCH COUNCIL IARC(JCRR): JOURNAL IMPACT FACTOR, JOURNAL FACTOR (JF), CITEFACTOR), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpasa University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 01.01.2019 - 30.06.2019
5.Journal of New Results in Science(COSMOS IMPACT FACTORGOOGLE SCHOLAR,RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX,DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI),JOUR INFORMATICS,PUBLONS,ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY,INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF),GLOBAL IMPACT FACTOR,JOURNAL INDEX.), Dergi, Editör, Gaziosmanpasa University,, 01.01.2012
6.Journal of New Results in Science(.), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpasa University, 01.06.2016
Üniversite Dışı Deneyim

1999-2000FABRİKA MÜDÜRÜYARDIMCI PREFABRİK AŞ.,
Rapor
1.Tokat İli Altyapı ve Ulaştırma Eylem Planı (2018-2023), Tokat İli Altyapı ve Ulaştırma Eylem Planı (2018-2023), Tokat, Rapor, 01.09.2017-01.02.2018 (Ulusal)