GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

CEVDET AKDAО

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Cevdet AKDAĞ

Ziraat Fakültesi / Tarla Bitkileri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

cevdet.akdag@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Tarla Bitkileri Bölümü 

Anabilim Dalı

Tahıllar Ve Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (1986- 1990)

Ziraat Fakültesi - Tarla Bitkileri Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Çukurova Üniversitesi (1983- 1986)

Ziraat Fakültesi - Tarla Bitkileri Bölümü

LİSANS, Çukurova Üniversitesi (1979- 1983)

Ziraat Fakültesi - Tarla Bitkileri Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Bakteri (Rhiozobium Ssp.) Aşılama, Azot Dozları Ve Ekim Sıklığının Nohut (Cicer Arietinum L.)Un Verim Ve Verim Unsurlarına Etkileri", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1990

YÜKSEK LİSANS, "Ekim Sıklığının Tokat Yöresinde Üç Nohut (C. Arietinum L.) Çeşidinde Verim Ve Verim Unsurlarına Etkileri Üzerinde Bir Araştırma", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1986

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi/ Tarla Bitkileri Bölümü/ Tahıllar Ve Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı, (2002- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi/ Tarla Bitkileri Bölümü/ Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, (1996- 2002)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi/ Tarla Bitkileri Bölümü/ Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, (1990- 1996)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi/ Tarla Bitkileri Bölümü/ Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, (1989- 1990)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi/ Tarla Bitkileri Bölümü/ Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, (1984- 1989)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tahıllar Ve Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı, (1990- 1999)

Dekan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, (2003- 2006)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tahıllar Ve Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı, (1999- 2005)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tahıllar Ve Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı, (1999- 2005)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Meral AKALIN, "Tokat Koşullarında Bazı Nohut (Cicer Arietinum L.)Genotiplerinin Antraknoz (Ascochyta Rabiei (Pass.) Labr.) Hastalığına Tepkisi İle Verim Ve Diğer Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2006

Yüksek Lisans, Oral DÜZDEMİR, "Kuru Fasülye (Phaseolus Vulgaris L.) Genotiplerinde Verim Ve Diğer Bazı Özellikler Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 1998

Yüksek Lisans, Kemal GÜL, "Börülcenin (Vigra Sinensis L.Endl.) Tokat Kazova Ekolojik Şartlarına Adaptasyonu Ve Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 1996

Yüksek Lisans, İbrahim TAYYAR, "Tokat Ekolojik Koşullarında Ekim Sıklığının Kuru Fasülye (Phaseolus Vulgaris L.) Çeşitlerinde Verim Ve Verim Unsurlarına Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 1995

Yüksek Lisans, Mevlüt ŞAHİN, "Tokat Şartlarına Uygun Yüksek Verimli Kuru Fasulye Çeşitlerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 1993

Doktora, Oral DÜZDEMİR, "Bazı Nohut (Cicer Arietinum L.) Çeşitlerinde Genotip X Çevre İnteraksiyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2004

Doktora, Hulusi ÖTEBAY, "Ekim Zamanı, Azot Ve Fosfor Dozlarının Nohut (Cicer Arietinum L.)'Da Verim Ve Diger Bazı Özelliklere Etkileri Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 1996

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Özel Tarla Bitkileri (2001)., AKDAĞ CEVDET, Goü. Ziraat Fakültesi Yay, Sayfa Sayısı: 341, ISBN: 1, Türkçe, (Yayın No: 4023)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:cevdet.akdag@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1986-1990
Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü

Tez Adı:Bakteri (Rhiozobium Ssp.) Aşılama, Azot Dozları Ve Ekim Sıklığının Nohut (Cicer Arietinum L.)Un Verim Ve Verim Unsurlarına Etkileri
Yüksek Lisans
1983-1986
Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü

Tez Adı:Ekim Sıklığının Tokat Yöresinde Üç Nohut (C. Arietinum L.) Çeşidinde Verim Ve Verim Unsurlarına Etkileri Üzerinde Bir Araştırma
Lisans
1979-1983
Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri BölümüAkademik Görevler

Profesör
2002-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/ TAHILLAR VE YEMEKLİK BAKLAGİLLER ANABİLİM DALI
Doçent
1996-2002
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
1990-1996
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi
1989-1990
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
1984-1989
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Dekan
2003-2006
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
1999-2005
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm Bşk.
1999-2005
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
1990-1999
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Mevlüt ŞAHİN, (1993)., "Tokat şartlarına uygun yüksek verimli kuru fasulye çeşitlerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
2.İbrahim TAYYAR, (1995)., "Tokat ekolojik koşullarında ekim sıklığının kuru fasülye (phaseolus vulgaris L.) çeşitlerinde verim ve verim unsurlarına etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
3.Hulusi ÖTEBAY, (1996)., "Ekim zamanı, azot ve fosfor dozlarının nohut (cicer arietinum l.)'da verim ve diger bazı özelliklere etkileri üzerine bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Doktora
4.Kemal GÜL, (1996)., "Börülcenin (vigra sinensis L.endl.) Tokat Kazova ekolojik şartlarına adaptasyonu ve uygun ekim zamanının belirlenmesi üzerine bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
5.Oral DÜZDEMİR, (1998)., "Kuru fasülye (Phaseolus vulgaris l.) genotiplerinde verim ve diğer bazı özellikler üzerine bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
6.Oral DÜZDEMİR, (2004)., "Bazı nohut (Cicer arietinum L.) çeşitlerinde genotip X çevre interaksiyonlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora
7.Meral AKALIN, (2006)., "Tokat koşullarında bazı nohut (Cicer arietinum L.)genotiplerinin antraknoz (Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.) hastalığına tepkisi ile verim ve diğer bazı özelliklerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Yemeklik Tane Baklagiller (2001)., AKDAĞ CEVDET, Goü. Ziraat Fakültesi Yay, Sayfa Sayısı: 139, ISBN: 1, Türkçe, (Yayın No: 4030)
2.Özel Tarla Bitkileri (2001)., AKDAĞ CEVDET, Goü. Ziraat Fakültesi Yay, Sayfa Sayısı: 341, ISBN: 1, Türkçe, (Yayın No: 4023)
Üniversite Dışı Deneyim