GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MEHMET OZAN UYANž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Mehmet Ozan UYAN

Eğitim Fakültesi / Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ozan.uyan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Müzik Öğretmenliği Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, (2006- 2012)

-

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2002- 2005)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Müzik Eğitimi (Yl) (Tezli)

TEZLER

DOKTORA, "Lisans Düzeyindeki Gitar Öğrencilerinde Ön Dinlemenin Deşifre Performansına Etkisi", , 2012

YÜKSEK LİSANS, "", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı - Güzel Sanatlar Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/ Müzik Öğretmenliği Pr., (2013- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi/ Gazi Eğitim Fakültesi/ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, (2006- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, (2015- 2016)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, (2015- 2016)

verdiği dersler

Okul Deneyimi, Lisans, (2016-2017)

Bireysel Çalgı V, Lisans, (2016-2017)

Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, (2016-2017)

Okul Çalgıları Iıı, Lisans, (2016-2017)

Piyano Vıı, Lisans, (2016-2017)

Piyano V, Lisans, (2016-2017)

Eğitim Müziği Dağarı, Lisans, (2016-2017)

Bireysel Çalgı Iv, Lisans, (2016-2017)

Bireysel Çalgı I, Lisans, (2016-2017)

Müziksel İşitme Okuma Yazma I, Lisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

UYAN MEHMET OZAN, (2016). "Müzik Teorisi Ve İşitme Eğitimi İle Bireysel Çalgı Eğitimi Başarıları Arasındaki İlişkiler", Sanat Eğitimi Dergisi, (Yayın No: 369737)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

UYAN MEHMET OZAN, (2017). "Solfej Eğitiminde Eşlik Çalgısı Olarak Gitar Ve Piyanokullanımının Karşılaştırılması", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(8), 142-149. (Yayın No: 3899251)

UYAN MEHMET OZAN, (2016). "Solfej Eğitiminde Eşlik Çalgısı Olarak Gitar Ve Piyano Kullanımının Karşılaştırılması", Uteb, (Yayın No: 3010428)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

"BAĞLAMA KONSERİ", GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜZİK EĞİTİMİ BİNASI GÜRER AYKAL SALONU, TÜRKİYE, 2017,

"GİTAR KONSERİ", GAZİ OSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ 15 TEMMUZ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ MİLLİ İRADE SALONU, TÜRKİYE, 2017,

"ODA MÜZİĞİ KONSERİ", GAZİ OSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR KONFERANS SALONU, TÜRKİYE, 2017,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2002-2005, Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Kadrolu Müzik Öğretmeni, (Diğer)

2002-2005, Öğretmen, Şereflikoçhisar YİBO, müzik öğretmeni, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ozan.uyan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2006-2012Tez Adı:Lisans Düzeyindeki Gitar Öğrencilerinde Ön Dinlemenin Deşifre Performansına Etkisi
Yüksek Lisans
2002-2005
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Müzik Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:


Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Araştırma Görevlisi
2006-
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2015-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2015-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2016-2017)OKUL DENEYİMİTürkçe1
(2016-2017)BİREYSEL ÇALGI VTürkçe1
(2016-2017)TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARITürkçe3
(2016-2017)OKUL ÇALGILARI IIITürkçe2
(2016-2017)PİYANO VIITürkçe1
(2016-2017)PİYANO VTürkçe1
(2016-2017)EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARITürkçe3
(2016-2017)BİREYSEL ÇALGI IVTürkçe1
(2016-2017)BİREYSEL ÇALGI ITürkçe1
(2016-2017)MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA ITürkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.UYAN MEHMET OZAN (2016). Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi İle Bireysel Çalgı Eğitimi Başarıları Arasındaki İlişkiler. Sanat Eğitimi Dergisi, (Yayın No: 369737)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.UYAN MEHMET OZAN (2017). SOLFEJ EĞİTİMİNDE EŞLİK ÇALGISI OLARAK GİTAR VE PİYANOKULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(8), 142-149. (Yayın No: 3899251)
2.UYAN MEHMET OZAN (2016). SOLFEJ EĞİTİMİNDE EŞLİK ÇALGISI OLARAK GİTAR ve PİYANO KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI. UTEB, (Yayın No: 3010428)
Üniversite Dışı Deneyim

2002-2005ÖğretmenMilli Eğitim Bakanlığı, Kadrolu Müzik Öğretmeni, (Diğer)
2002-2005ÖğretmenŞereflikoçhisar YİBO, müzik öğretmeni, (Kamu)