GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MEHMET SERKAN UMUZDAޞ

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Mehmet Serkan UMUZDAŞ

Devlet Konservatuvarı / Türk Müziği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mehmetserkan.umuzdas@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Devlet Konservatuvarı 

Bölüm

Türk Müziği Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2007- 2010)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Müzik Eğitimi (Yl) (Tezli)

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2005- 2007)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Müzik Eğitimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (1998- 2002)

Gazi Eğitim Fakültesi - Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Piyano Eğitiminde Süreç Ve Ürün Değerlendirilmesinin Öğrencilerin Erişi Düzeylerine Etkisi", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010

YÜKSEK LİSANS, "Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Piyano Öğrencilerinin Vize İle Final Süreci Arasındaki Kaygı Düzeylerinin Başarı Düzeylerine Göre İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2007

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı - Güzel Sanatlar Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Devlet Konservatuvarı/ Türk Müziği Bölümü(2016- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Devlet Konservatuvarı/ Türk Müziği Bölümü(2015- 2016)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü(2011- 2015)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü(2010- 2011)

Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Müzik Eğitimi (Yl) (Tezli)(2006- 2010)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü(2006- 2006)

Okutman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü(2003- 2006)


İdari Görevler

Konservatuvar Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Türk Müziği Bölümü, Türk Müziği Pr., (2016- Devam Ediyor)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Türk Müziği Bölümü, Türk Müziği Pr., (2016- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Piyano Vıı, Lisans, (2017-2018)

Piyano V, Lisans, (2017-2018)

Piyano Iıı, Lisans, (2017-2018)

Okul Müziğinde Şarkı Dağarı, Yüksek Lisans, (2017-2018)

İleri İcra Eğitimi I, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Piyano Vıı, Lisans, (2016-2017)

Piyano V, Lisans, (2016-2017)

Piyano Iıı, Lisans, (2016-2017)

Pıyano I, Lisans, (2016-2017)

Okul Müziğinde Şarkı Dağarı, Yüksek Lisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Elif ÖZMUMCU, "Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümleri Çalgı Eğitimine Yönelik Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerinin Çeşitli Boyutlarıyla İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Özgür KOÇAK, "Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Bireysel Çalgı Performanslarına Yönelik Optimal Performans Duygu Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi(Orta Karadeniz Bölgesi Örneği)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı, 2019

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN,BAŞ Ahmet hakan, (2017). "Güzel Sanatlar Liselerindeki Bilişim Destekli Müzik Dersi Öğretmenlerininderse Yönelik İçerik Ve Teknik Altyapıya İlişkin Görüşleri", Ijetsar, 2(3), 100-115. (Yayın No: 3725202)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN, (2017). "Müzik Öğretmenliği Öğrencilerininelektronik Org Dersindeki Deşifre Becerileri", Ijoess, 8(28), 1-10. (Yayın No: 3725035)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN, (2017). "Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencilerinin İlköğretim Okullarında Verilen Müzik Eğitimine İlişkin Görüşleri(Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği)", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(8), 101-110. (Yayın No: 3724935)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN,UMUZDAŞ SERPİL, (2015). "8 Sınıf Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkintutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(5), 273-281. (Yayın No: 1919615)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN,UMUZDAŞ SERPİL,AHMET HAKAN BAŞ, (2015). "İlköğretim Müzik Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi", Asos Journal, 3(15), 41-53., Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.727 (Yayın No: 1919067)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN, (2015). "Development Of An İnstrument To Measure Students Attidudes Towards Piano Practice", Educational Research And Review, 10(8), 1167-1172., Doi: 10.5897/ERR2015.2183 (Yayın No: 1918006)

Umuzdaş S, Umuzdaş Mehmet Serkan, (2013). "An Analysis Of The Student Classroom Teachers Perceptions About The Music Course Through Metaphors", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, (Yayın No: 479546)

Eldemir A C, Umuzdaş S, Umuzdaş Mehmet Serkan, (2013). "Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının İlköğretimde Müziğin Eğitsel Amaçlı Kullanımına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Journal Of Academic Social Science Studies, (Yayın No: 479793)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN, (2012). "Müzik Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Alan Derslerindeki Akademik Başarılarının İlişkisel İncelenmesi", Journal Of Academic Social Science Studies, (Volume 5 Issue 6, p. 1-9), 1-8. (Yayın No: 477583)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN, (2012). "Carl Czerny Opus 299 34 Numaralı Etüdün Teknik Ve Armonik Analizi", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, (Vol 9, No 2), 1569-1580. (Yayın No: 477452)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN, (2012). "Piyano Eğitiminde Süreç Ve Ürün Değerlendirilmesinin Öğrencilerin Erişi Düzeylerine Etkisi", Gazi Eğitm Fakültesi Dergisi, (Cilt : 32 No : 1), 171-183. (Yayın No: 477375)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN, (2010). "Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Piyano Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi", Kastamonu Eğitim Dergisi, (Yayın No: 479891)

Umuzdaş S, Umuzdaş Mehmet Serkan, (2009). "Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yöneticilerinin Karar Aşamasında Karşılaştıkları Sorunlar", Kastamonu Eğitim Dergisi, (Yayın No: 479992)

Umuzdaş Mehmet Serkan, Umuzdaş S, (2009). "Türkiye Deki Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarının Web Sitelerinin İncelenmesi", İlköğretim Online Dergisi, (Yayın No: 480112)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2017). MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRONİK ORG DERSİNDEKİ BECERİLERİ. ICOESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3975491)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN,BAŞ Ahmet hakan (2017). GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDEKİ BİLİŞİM DESTEKLİ MÜZİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN DERSEYÖNELİK İÇERİK VE TEKNİK ALTYAPIYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. ICOESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3949874)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2016). Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği 4 Sınıf Öğrencilerinin İlköğretim Okullarında Verilen Müzik Eğitimine İlişkin Görüşleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği. 2. İpekyolu Müzik Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:2968215)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN,BAŞ AHMET HAKAN (2016). EFFECT OF FAMILIES ON CAREER DEVELOPMENT OF FINEARTS HIGH SCHOOL STUDENTS A Sample of Tokat Fine Arts High School. 1 INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2959523)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN,BAŞ AHMET HAKAN (2016). THE AVAILABILITY OF INFORMATICS NETWORK OF THEMINISTRY OF EDUCATON EBA IN MUSIC EDUCATION. 1 INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2959495)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2015). Opinions Of Students On Practising Piano. INTE 2015 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1920244)

Eldemir A C, Umuzdaş S, Umuzdaş Mehmet Serkan The Importance Of The Orff Method In Music Lessons In Primary School Teaching Undergraduate Programs And Conditions Of User Of This Method By Primary School Teachers. The First International Congress Of Educational Research (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:480980)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN The Views of The Undergraduate Students Who Are Taking The Course of Piano About The Course. 5th World Conference on Educational Sciences, 05-08 February 2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:480651)

Pınarbaşı E, Umuzdaş Mehmet Serkan Suggestions About Content Of Computer Lesson On Musıc Education Undergraduate Curriculum. 4th International Conference on New Trend ın Education and Their Implications (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:480589)

Şen Y, Umuzdaş Mehmet Serkan, Umuzdaş S, Şen Ü S An Analysis Of The Musical Training Students Ability To Solve Problem. Sustainable Quality Congess (Özet Bildiri) (Yayın No:481300)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN Opinions Of Students Towards Keyboard Course. III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:480809)

Umuzdaş S, Umuzdaş Mehmet Serkan Elementary Education Teacher Candidate s Views On Elementary Music Education. III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:480897)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Görev Yapan Akademisyenlerin Web Sitelerini Kullanma Durumları İle Web Sitelerinin Kullanışlılığına İlişkin Görüş ve Önerileri. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:480724)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN 9th Grade Of Fine Arts And Sport High Schools Piano Book In Terms Of Behavioral Objectives Content Analyses. ). 4th International Conference on New Trend in Education and Their Implications (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:480436)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN A Critical Review Of 10th Class Piano Book Taught In Fine Arts And High School. V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:480382)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

Umuzdaş S, Umuzdaş Mehmet Serkan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yöneticilerinin Karar Aşamasında Karşılaştıkları Sorunlar. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:482104)

Umuzdaş S, Umuzdaş Mehmet Serkan Müzik Öğretmeliği Anabilim Dallarında Görev Yapan Araştırma Görevlilerinin Stres Kaynakları Gazi Üniversitesi Örneği. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:482021)

Umuzdaş Mehmet Serkan, Töreyin A M Türkiye de Müzik Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri. . 8.Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:481573)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN Piyano İçin Hazırlanmış Makamsal Etütlerin Kullanılabilirliği Üzerine Bir İnceleme. İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:481470)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN Piyano Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Karşılaştırılmalı İncelenmesi. X. Ulusal Müzik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:481417)

UMUZDAŞ MEHMET SERKAN İlköğretimde Müzikal Doğaçlamaya İlişkin Örnek Uygulama. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:481376)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça (2014)., UMUZDAŞ MEHMET SERKAN, Pegem Yayıncılık, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 480275)

Özgün Makamsal Etütler Piyano İçin Hazırlanmış 12 Etüt (2010)., UMUZDAŞ MEHMET SERKAN, Pegem Yayıncılık, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 480214)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

"NeyPiyano Dinletisi", OMU Devlet Konservatuarı Konser Salonu, TÜRKİYE, 2017,

"Kahramanlık Türküleri Konseri", Tokat Gençlik Merkezi, TÜRKİYE, 2017,

"Piyano Konseri", Prof. Gürer AYKAL Konser Salonu, TÜRKİYE, 2017,

"Uluslararası Bozok Sempozyumu Tasavvuf Mûsikîsi Konseri", Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Konser Salonu, TÜRKİYE, 2016,

"Türk Müziği Konseri", Devlet Konservatuvarı Konser Salonu, TÜRKİYE, 2016,

"Piyano KONSERİ", Müzik Eğitimi ANABİLİM Dalı Binası, TÜRKİYE, 2016,

""TST Trio" dinletisi", Devlet Konservatuarı Konser Salonu, TÜRKİYE, 2016,

"Öğrenci Piyano Konseri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TÜRKİYE, 2015,

"Üstün Yetenekliler Eğitimi Çalıştayı", Tokat, TÜRKİYE,

"9. Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Çalıştayı",

"Gazi Üniversitesi",

"Gazi Üniversitesi",

"Gazi Üniversitesi",

"Gazi Üniversitesi",

"“Hemşirelik Haftası Etkinlikleri”", Çankırı,

"“Meslekler, mesleki yeterlilikler ve rekabet edilebilirlik: AB’deki son gelişmeler” adlı uluslararası konferans.", Ilgaz,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2011, Yardımcı Doçent Doktor, GOP Üniversitesi, , (Diğer)

2002-2003, Öğretmen, Çermik Lisesi- Diyarbakır, , (Diğer)

2003-2006, Okutman-Arş. Görevlisi, GOP Üniversitesi, , (Diğer)

2006-2010, Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi, , (Diğer)

2010-2011, Araştırma Görevlisi Dr., GOP Üniversitesi, , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mehmetserkan.umuzdas@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2007-2010
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Müzik Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Piyano Eğitiminde Süreç Ve Ürün Değerlendirilmesinin Öğrencilerin Erişi Düzeylerine Etkisi
Yüksek Lisans
2005-2007
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Müzik Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Piyano Öğrencilerinin Vize İle Final Süreci Arasındaki Kaygı Düzeylerinin Başarı Düzeylerine Göre İncelenmesi
Lisans
1998-2002
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doçent
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DEVLET KONSERVATUVARI/ TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ
Yardımcı Doçent
2015-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DEVLET KONSERVATUVARI/ TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ
Yardımcı Doçent
2011-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Araştırma Görevlisi
2010-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Araştırma Görevlisi
2006-2010
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ MÜZİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
Araştırma Görevlisi
2006-2006
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Okutman
2003-2006
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DEVLET KONSERVATUVARI
Konservatuvar Müdür Yardımcısı
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DEVLET KONSERVATUVARI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)PİYANO VIITürkçe2
(2017-2018)PİYANO VTürkçe3
(2017-2018)PİYANO IIITürkçe4
(2016-2017)PİYANO VIITürkçe2
(2016-2017)PİYANO VTürkçe3
(2016-2017)PİYANO IIITürkçe6
(2016-2017)PIYANO ITürkçe8
Yüksek Lisans
(2017-2018)OKUL MÜZİĞİNDE ŞARKI DAĞARITürkçe3
(2017-2018)İLERİ İCRA EĞİTİMİ ITürkçe3
(2016-2017)OKUL MÜZİĞİNDE ŞARKI DAĞARITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Elif ÖZMUMCU, (2019)., "Güzel sanatlar lisesi müzik bölümleri çalgı eğitimine yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerinin çeşitli boyutlarıyla incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Özgür KOÇAK, (2019)., "GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI PERFORMANSLARINA YÖNELİK OPTİMAL PERFORMANS DUYGU DURUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ(ORTA KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN,BAŞ Ahmet hakan (2017). GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDEKİ BİLİŞİM DESTEKLİ MÜZİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİNDERSE YÖNELİK İÇERİK VE TEKNİK ALTYAPIYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. IJETSAR, 2(3), 100-115. (Yayın No: 3725202)
2.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2017). MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİNELEKTRONİK ORG DERSİNDEKİ DEŞİFRE BECERİLERİ. IJOESS, 8(28), 1-10. (Yayın No: 3725035)
3.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2017). EĞİTİM FAKÜLTELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA VERİLEN MÜZİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ(GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(8), 101-110. (Yayın No: 3724935)
4.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN,UMUZDAŞ SERPİL (2015). 8 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİNTUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(5), 273-281. (Yayın No: 1919615)
5.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN,UMUZDAŞ SERPİL,AHMET HAKAN BAŞ (2015). İLKÖĞRETİM MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Asos Journal, 3(15), 41-53., Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.727 (Yayın No: 1919067)
6.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2015). Development of an instrument to measure students attidudes towards piano practice. Educational Research and Review, 10(8), 1167-1172., Doi: 10.5897/ERR2015.2183 (Yayın No: 1918006)
7.Umuzdaş S, Umuzdaş Mehmet Serkan (2013). An analysis of the student classroom teachers perceptions about the music course through metaphors. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, (Yayın No: 479546)
8.Eldemir A C, Umuzdaş S, Umuzdaş Mehmet Serkan (2013). Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının İlköğretimde Müziğin Eğitsel Amaçlı Kullanımına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Journal of Academic Social Science Studies, (Yayın No: 479793)
9.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2012). Müzik Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Alan Derslerindeki Akademik Başarılarının İlişkisel İncelenmesi. Journal of Academic Social Science Studies, (Volume 5 Issue 6, p. 1-9), 1-8. (Yayın No: 477583)
10.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2012). Carl Czerny opus 299 34 numaralı etüdün teknik ve armonik analizi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, (Vol 9, No 2), 1569-1580. (Yayın No: 477452)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2012). Piyano Eğitiminde Süreç ve Ürün Değerlendirilmesinin Öğrencilerin Erişi Düzeylerine Etkisi. Gazi Eğitm Fakültesi Dergisi, (Cilt : 32 No : 1), 171-183. (Yayın No: 477375)
2.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2010). Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Piyano Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, (Yayın No: 479891)
3.Umuzdaş S, Umuzdaş Mehmet Serkan (2009). Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yöneticilerinin Karar Aşamasında Karşılaştıkları Sorunlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, (Yayın No: 479992)
4.Umuzdaş Mehmet Serkan, Umuzdaş S (2009). Türkiye deki Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarının Web Sitelerinin İncelenmesi. İlköğretim Online Dergisi, (Yayın No: 480112)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2015). Opinions Of Students On Practising Piano. INTE 2015 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1920244)
2.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2017). MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRONİK ORG DERSİNDEKİ BECERİLERİ. ICOESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3975491)
3.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN,BAŞ Ahmet hakan (2017). GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDEKİ BİLİŞİM DESTEKLİ MÜZİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN DERSEYÖNELİK İÇERİK VE TEKNİK ALTYAPIYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. ICOESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3949874)
4.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2016). Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği 4 Sınıf Öğrencilerinin İlköğretim Okullarında Verilen Müzik Eğitimine İlişkin Görüşleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği. 2. İpekyolu Müzik Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:2968215)
5.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN,BAŞ AHMET HAKAN (2016). EFFECT OF FAMILIES ON CAREER DEVELOPMENT OF FINEARTS HIGH SCHOOL STUDENTS A Sample of Tokat Fine Arts High School. 1 INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2959523)
6.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN,BAŞ AHMET HAKAN (2016). THE AVAILABILITY OF INFORMATICS NETWORK OF THEMINISTRY OF EDUCATON EBA IN MUSIC EDUCATION. 1 INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2959495)
7.Eldemir A C, Umuzdaş S, Umuzdaş Mehmet Serkan (2016). The Importance Of The Orff Method In Music Lessons In Primary School Teaching Undergraduate Programs And Conditions Of User Of This Method By Primary School Teachers. The First International Congress Of Educational Research (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:480980)
8.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2016). The Views of The Undergraduate Students Who Are Taking The Course of Piano About The Course. 5th World Conference on Educational Sciences, 05-08 February 2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:480651)
9.Pınarbaşı E, Umuzdaş Mehmet Serkan (2016). Suggestions About Content Of Computer Lesson On Musıc Education Undergraduate Curriculum. 4th International Conference on New Trend ın Education and Their Implications (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:480589)
10.Şen Y, Umuzdaş Mehmet Serkan, Umuzdaş S, Şen Ü S (2016). An Analysis Of The Musical Training Students Ability To Solve Problem. Sustainable Quality Congess (Özet Bildiri) (Yayın No:481300)
11.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2016). Opinions Of Students Towards Keyboard Course. III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:480809)
12.Umuzdaş S, Umuzdaş Mehmet Serkan (2016). Elementary Education Teacher Candidate s Views On Elementary Music Education. III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:480897)
13.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2016). Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Görev Yapan Akademisyenlerin Web Sitelerini Kullanma Durumları İle Web Sitelerinin Kullanışlılığına İlişkin Görüş ve Önerileri. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:480724)
14.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2016). 9th Grade Of Fine Arts And Sport High Schools Piano Book In Terms Of Behavioral Objectives Content Analyses. ). 4th International Conference on New Trend in Education and Their Implications (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:480436)
15.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2016). A Critical Review Of 10th Class Piano Book Taught In Fine Arts And High School. V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:480382)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.Umuzdaş S, Umuzdaş Mehmet Serkan (2016). Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yöneticilerinin Karar Aşamasında Karşılaştıkları Sorunlar. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:482104)
2.Umuzdaş S, Umuzdaş Mehmet Serkan (2016). Müzik Öğretmeliği Anabilim Dallarında Görev Yapan Araştırma Görevlilerinin Stres Kaynakları Gazi Üniversitesi Örneği. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:482021)
3.Umuzdaş Mehmet Serkan, Töreyin A M (2016). Türkiye de Müzik Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri. . 8.Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:481573)
4.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2016). Piyano İçin Hazırlanmış Makamsal Etütlerin Kullanılabilirliği Üzerine Bir İnceleme. İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:481470)
5.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2016). Piyano Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Karşılaştırılmalı İncelenmesi. X. Ulusal Müzik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:481417)
6.UMUZDAŞ MEHMET SERKAN (2016). İlköğretimde Müzikal Doğaçlamaya İlişkin Örnek Uygulama. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:481376)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça (2014)., UMUZDAŞ MEHMET SERKAN, Pegem Yayıncılık, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 480275)
2.Özgün Makamsal Etütler Piyano İçin Hazırlanmış 12 Etüt (2010)., UMUZDAŞ MEHMET SERKAN, Pegem Yayıncılık, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 480214)


Projelerde Yaptığı Görevler:

Üniversite Dışı Deneyim

2011Yardımcı Doçent DoktorGOP Üniversitesi, , (Diğer)
2010-2011Araştırma Görevlisi Dr.GOP Üniversitesi, , (Diğer)
2006-2010Araştırma GörevlisiGazi Üniversitesi, , (Diğer)
2003-2006Okutman-Arş. GörevlisiGOP Üniversitesi, , (Diğer)
2002-2003ÖğretmenÇermik Lisesi- Diyarbakır, , (Diğer)