GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SÜLEYMAN PAKž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Süleyman PAK

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

suleyman.pak@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Selçuk Üniversitesi (1995- 2000)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri (Dr)

TEZLER

DOKTORA, "Müşkilü'l- Kur'an", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - Temel İslam Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, (2012- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Kur’An Kültürü, Lisans, (2017-2018)

Tefsir Tarihi, Lisans, (2017-2018)

Tefsir Iıı, Lisans, (2017-2018)

Kur’An Okuma Ve Tecvid Vıı, Lisans, (2017-2018)

İlk Dönem Tefsir Çalışmaları, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Tefsir I, Lisans, (2017-2018)

Kur’An’In Metinleşme Süreci, Yüksek Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Muhammed Yusuf AKBAK, "Abdülaziz Ed-Debbâğ'ın Hayatı Ve El-İbrîz Adlı Eser Bağlamında Tasavvufî Görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2017

Editörlük

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İalhiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Ünüversitesi Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa üniversitesi Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ASOS), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Ü. Rektörlüğü Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Ü.Rektörlüğü Matbaası

Gaziosmanpaşa Üüniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ASOS), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Matbaası

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

PAK SÜLEYMAN, (2017). "Kur’An’Da Hz. Peygamber’İn Günah İşleme İmkanı", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(32), 641-669. (Yayın No: 3928058)

PAK SÜLEYMAN, (2013). "Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 99-115. (Yayın No: 94482)

PAK SÜLEYMAN, (2013). "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi", Sosyal Bilimler Araştırmalarıdergisi, 8(2), 112-128. (Yayın No: 1318053)

PAK SÜLEYMAN, (2012). "Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(1), 353-381. (Yayın No: 94464)

PAK SÜLEYMAN, (2012). "Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(1), 69-103. (Yayın No: 94441)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

PAK SÜLEYMAN (2017). Abdülmecid b.Nasuh b. İsrail Amasi’nin Tefsir İlmine Katkıları. Uluslararası Aamasya Alimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3929579)

PAK SÜLEYMAN (2017). İmam Maturidi’nin Te’vilatü’l-Kur’an adlı Eserinde Müşkil Ayetleri Tefsiri. IV.Uluslararası Şeyh Şa’xxban-ı Veli Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3929971)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:suleyman.pak@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1995-2000
Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri (Dr)

Tez Adı:Müşkilü'l- Kur'an


Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2012-


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı
2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)KUR’AN KÜLTÜRÜTürkçe2
(2017-2018)TEFSİR TARİHİTürkçe2
(2017-2018)TEFSİR IIITürkçe2
(2017-2018)KUR’AN OKUMA VE TECVİD VIITürkçe2
(2017-2018)TEFSİR ITürkçe2
Yüksek Lisans
(2017-2018)İLK DÖNEM TEFSİR ÇALIŞMALARITürkçe3
(2017-2018)KUR’AN’IN METİNLEŞME SÜRECİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Muhammed Yusuf AKBAK, (2017)., "Abdülaziz ed-Debbâğ'ın hayatı ve el-İbrîz adlı eser bağlamında tasavvufî görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Gaziosmanpaşa üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası
2.Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi
3.Gaziosmanpaşa Üniversitesi İalhiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Ünüversitesi Matbaası
4.Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi matbaası
5.Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası
6.Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa üniversitesi Matbaası
7.Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası
8.Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası
9.Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(ASOS), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Matbaası
10.Gaziosmanpaşa Üüniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(ASOS), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Matbaası
11.Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Ü. Rektörlüğü Matbaası
12.Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Ü.Rektörlüğü Matbaası


Eserler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.PAK SÜLEYMAN (2017). Kur’an’da Hz. Peygamber’in Günah İşleme İmkanı. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(32), 641-669. (Yayın No: 3928058)
2.PAK SÜLEYMAN (2013). Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi, 1(1), 99-115. (Yayın No: 94482)
3.PAK SÜLEYMAN (2013). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. Sosyal Bilimler AraştırmalarıDergisi, 8(2), 112-128. (Yayın No: 1318053)
4.PAK SÜLEYMAN (2012). Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi, 16(1), 353-381. (Yayın No: 94464)
5.PAK SÜLEYMAN (2012). Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, 16(1), 69-103. (Yayın No: 94441)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.PAK SÜLEYMAN (2017). Abdülmecid b.Nasuh b. İsrail Amasi’nin Tefsir İlmine Katkıları. Uluslararası Aamasya Alimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3929579)
2.PAK SÜLEYMAN (2017). İmam Maturidi’nin Te’vilatü’l-Kur’an adlı Eserinde Müşkil Ayetleri Tefsiri. IV.Uluslararası Şeyh Şa’xxban-ı Veli Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3929971)