GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

HİLAL ÖZAYž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Hilal ÖZAY

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

hilal.ozay@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Necmettin Erbakan Üniversitesi (2003- 2010)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Hukuku (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2000- 2002)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1995- 2000)

İlahiyat Fakültesi - İlahiyat Pr.

TEZLER

DOKTORA, "İslam Hukukunda Bedensel Engelin Tesiri", Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

YÜKSEK LİSANS, "İslam Hukukunda Anne İle İlgili Hükümler", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002

YABANCI DİLLER

İngilizce

Arapça

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - Temel İslam Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ Temel İslam Bilimleri Bölümü/ İslam Hukuku Anabilim Dalı, (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Hukuku Anabilim Dalı, (2012- 2016)

verdiği dersler

Tib5018 İslam Hukuk Edebiyatı, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Tib5011 İslam Hukuku Açısından Engellilik, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Tib5009 Fıkıh Mezhepler Tarihi, Yüksek Lisans, (2016-2017)

İslam Hukukuna Giriş, Lisans, (2015-2016)

İlh3007 İslam Hukuk Usulü I, Lisans, (2015-2016)

Tib6011 Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Tib6009 Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Tib5011 İslam Hukuku Açısından Engellilik, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Tib5009 Fıkıh Mezhepler Tarihi, Yüksek Lisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖZAY HİLAL, (2016). "İslâm Hukuku Açısından Cinsiyet Değiştirme", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 4(1), 1-36. (Yayın No: 2968400)

ÖZAY HİLAL, (2006). "İslam Hukukunda Annenin Çocuğunu Emzirmesinin Hükmü", Diyanet İlmi Dergi, 42(1), 95-110. (Yayın No: 481069)

ÖZAY HİLAL, (2005). "İslam Hukukunda Gebeliğin Kasıtlı Sonlandırılması", Diyanet İlmi Dergi, 41(4), 49-62. (Yayın No: 482616)

ÖZAY HİLAL, (2002). "İslam Hukukunda Hünsâ Çift Cinsyetliler", Cumhuriyet Üniversitesi İlhiyat Fakültesi Dergisi, 6(1), 295-318. (Yayın No: 482991)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÖZAY HİLAL İSLÂM HUKUKUNDA KADIN HAKLARI. "TOPLUMDA KADININ YERİ VE İSTİHDAMI" KONULU PANEL (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2972146)

ÖZAY HİLAL HUZURLU BİR YUVA İÇİN EŞLERDE ARANACAK NİTELİKLER. "HUZURLU BİR YUVA İÇİN İSLÂMDA KADIN VE AİLE" KONULU PANEL (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2972167)

ÖZAY HİLAL HZ. PEYGAMBERDEN GÜNÜMÜZE CAMİLERLE KADINLARIN İRTİBATI. "CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ" KONULU PANEL (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2972187)

ÖZAY HİLAL İSLAM HUKUKUNDA KADINA YÖNELİK POZİTİF AYRIMCILIK. "ARKLI BOYUTLARLA KADIN"KONULU PANEL (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3527699)

ÖZAY HİLAL İSLAM HUKUKUNDA ANNE. "ANNE" KONULU PANEL (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2972327)

ÖZAY HİLAL CİNSİYET DEĞİŞTİRMENİN İSLAM HUKUKUNDAKİ HÜKMÜ. BEDENE YAPILAN MÜDAHALELER SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1672629)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

İslam Hukuku Açısından Bedensel Engellilik (2012)., ÖZAY HİLAL, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Sayfa Sayısı: 438, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 483213)

İslam Hukukunda Anne (2008)., ÖZAY HİLAL, Cihan Yayınları, Sayfa Sayısı: 263, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 483371)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

" İslam Hukukunda Ceninle İlgili Hükümler ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.07.2013-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2004-2012, Arapça Meslek Dersi Öğretmenliği, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, (Kamu)

2013-2013, Konferans, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, İslam Hukukunda Hıtbe, (Kamu)

2013-2013, Konferans, TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ, Din Görevlisinin Özellikleri, (Kamu)

2013-2014, Kutlu Doğum Programı, TOKAT ANADOLU LİSESİ, İbadetlerde Kadınların Durumları, (Kamu)

2014-2014, Konferans, ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ, İslamda Hak ve Sorumluluklarımız, (Kamu)

2014-2014, Konferans, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Hz. Peygamber ve Hadislerinin Dindeki Yeri, (Kamu)

2013-2014, İlmihal Dersleri, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, İlmihal Dersleri, (Kamu)

2015-2015, Konferans, TOKAT ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ, İslâm'da Anne, (Kamu)

2015-2015, Konferans, TOKAT ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ, İslâm'da Kadın, (Kamu)

2015-2015, Konferans, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Anne ve Baba Hakkı, (Kamu)

2016-2016, Aile Okulu Programı, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, Toplumda Yardıma Muhtaçlar ve Görevlerimiz, (Kamu)

2016-2016, Anne Üniversitesi Projesi, MAHALLİ İDARELER, Ailede Din Eğitimi, (Kamu)

2016-2016, İlahiyat Fakülteleri, imam Hatip Liseleri ve Ortaokulları etkileşim Çalıştayı, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, (Kamu)

2017-2017, AİLE OKULU, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, TOPLUMDA YARDIMA MUHTAÇLARA KARŞI VAZİFELERİMİZ, (Kamu)

2017-2017, TÜBA-KÖK HÜCRE EMBRİYO UYGULAMALARI EĞİTİM SEMPOZYUMU, TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ, (Sivil Toplum Kuruluşu)

2017-2017, İLAHİYAT FAKÜLTELERİ, İMAM HATİP LİSELERİ VE ORTAOKULLARI ETKİLEŞİM ÇALIŞTAYI, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, İHL MESLEK DERSLERİ PROGRAMLARINA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:hilal.ozay@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2003-2010
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Hukuku (Dr)

Tez Adı:İslam Hukukunda Bedensel Engelin Tesiri
Yüksek Lisans
2000-2002
Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:İslam Hukukunda Anne İle İlgili Hükümler
Lisans
1995-2000
Cumhuriyet Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Pr.Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2012-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2015-2016)İSLAM HUKUKUNA GİRİŞTürkçe2
(2015-2016)İLH3007 İSLAM HUKUK USULÜ ITürkçe2
Yüksek Lisans
(2016-2017)TİB5018 İSLAM HUKUK EDEBİYATITürkçe3
(2016-2017)TİB5011 İSLAM HUKUKU AÇISINDAN ENGELLİLİKTürkçe1
(2016-2017)TİB5009 FIKIH MEZHEPLER TARİHİTürkçe1
(2015-2016)TİB6011 UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2015-2016)TİB6009 UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2015-2016)TİB5011 İSLAM HUKUKU AÇISINDAN ENGELLİLİKTürkçe3
(2015-2016)TİB5009 FIKIH MEZHEPLER TARİHİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÖZAY HİLAL (2016). İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN CİNSİYET DEĞİŞTİRME. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, 4(1), 1-36. (Yayın No: 2968400)
2.ÖZAY HİLAL (2006). İSLAM HUKUKUNDA ANNENİN ÇOCUĞUNU EMZİRMESİNİN HÜKMÜ. DİYANET İLMİ DERGİ, 42(1), 95-110. (Yayın No: 481069)
3.ÖZAY HİLAL (2005). İSLAM HUKUKUNDA GEBELİĞİN KASITLI SONLANDIRILMASI. DİYANET İLMİ DERGİ, 41(4), 49-62. (Yayın No: 482616)
4.ÖZAY HİLAL (2002). İSLAM HUKUKUNDA HÜNSÂ ÇİFT CİNSYETLİLER. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 6(1), 295-318. (Yayın No: 482991)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÖZAY HİLALİSLÂM HUKUKUNDA KADIN HAKLARI. "TOPLUMDA KADININ YERİ VE İSTİHDAMI" KONULU PANEL (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2972146)
2.ÖZAY HİLALHUZURLU BİR YUVA İÇİN EŞLERDE ARANACAK NİTELİKLER. "HUZURLU BİR YUVA İÇİN İSLÂMDA KADIN VE AİLE" KONULU PANEL (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2972167)
3.ÖZAY HİLALHZ. PEYGAMBERDEN GÜNÜMÜZE CAMİLERLE KADINLARIN İRTİBATI. "CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ" KONULU PANEL (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2972187)
4.ÖZAY HİLALİSLAM HUKUKUNDA KADINA YÖNELİK POZİTİF AYRIMCILIK. "ARKLI BOYUTLARLA KADIN"KONULU PANEL (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3527699)
5.ÖZAY HİLALİSLAM HUKUKUNDA ANNE. "ANNE" KONULU PANEL (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2972327)
6.ÖZAY HİLALCİNSİYET DEĞİŞTİRMENİN İSLAM HUKUKUNDAKİ HÜKMÜ. BEDENE YAPILAN MÜDAHALELER SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1672629)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.İSLAM HUKUKU AÇISINDAN BEDENSEL ENGELLİLİK (2012)., ÖZAY HİLAL, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Sayfa Sayısı: 438, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 483213)
2.İSLAM HUKUKUNDA ANNE (2008)., ÖZAY HİLAL, Cihan Yayınları, Sayfa Sayısı: 263, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 483371)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1. İslam Hukukunda Ceninle İlgili Hükümler , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.07.2013-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2017-2017AİLE OKULUDİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, TOPLUMDA YARDIMA MUHTAÇLARA KARŞI VAZİFELERİMİZ, (Kamu)
2017-2017TÜBA-KÖK HÜCRE EMBRİYO UYGULAMALARI EĞİTİM SEMPOZYUMUTÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ, (Sivil Toplum Kuruluşu)
2017-2017İLAHİYAT FAKÜLTELERİ, İMAM HATİP LİSELERİ VE ORTAOKULLARI ETKİLEŞİM ÇALIŞTAYIYÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, İHL MESLEK DERSLERİ PROGRAMLARINA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, (Kamu)
2016-2016Aile Okulu ProgramıDİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, Toplumda Yardıma Muhtaçlar ve Görevlerimiz, (Kamu)
2016-2016Anne Üniversitesi ProjesiMAHALLİ İDARELER, Ailede Din Eğitimi, (Kamu)
2016-2016İlahiyat Fakülteleri, imam Hatip Liseleri ve Ortaokulları etkileşim ÇalıştayıYÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, (Kamu)
2015-2015KonferansTOKAT ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ, İslâm'da Anne, (Kamu)
2015-2015KonferansTOKAT ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ, İslâm'da Kadın, (Kamu)
2015-2015KonferansMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Anne ve Baba Hakkı, (Kamu)
2014-2014KonferansZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ, İslamda Hak ve Sorumluluklarımız, (Kamu)
2014-2014KonferansYÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Hz. Peygamber ve Hadislerinin Dindeki Yeri, (Kamu)
2013-2014Kutlu Doğum ProgramıTOKAT ANADOLU LİSESİ, İbadetlerde Kadınların Durumları, (Kamu)
2013-2013KonferansYÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, İslam Hukukunda Hıtbe, (Kamu)
2013-2013KonferansTOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ, Din Görevlisinin Özellikleri, (Kamu)
2013-2014İlmihal DersleriDİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, İlmihal Dersleri, (Kamu)
2004-2012Arapça Meslek Dersi ÖğretmenliğiMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, (Kamu)