GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SELÇUK ARIKž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Selçuk ARIK

Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

selcuk.arik@gop.edu.tr - selcuk.arik@hotmail.com

Ofis Bilgisi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı 3. Kat Oda:329 P.K.60250 Taşlıçiftlik Yerleşkesi Tokat

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Oda No: 329 Taşlıçiftlik Yerleşkesi Tokat 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2010- 2017)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Fen Bilgisi Eğitimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2007- 2010)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Fen Bilgisi Eğitimi (Yl) (Tezli)

YÜKSEK LİSANS, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2014- 2018)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyoloji (Yl) (Tezli)

LİSANS, Anadolu Üniversitesi (2012- 2016)

Açıköğretim Fakültesi - Felsefe Bölümü

LİSANS, Gazi Üniversitesi (2003- 2007)

Gazi Eğitim Fakültesi - Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Ve Aktif Öğrenmenin Çevre Eğitimi Üzerindeki Etkisinin Sistematik İncelenmesi Ve Meta-Analizi", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017

YÜKSEK LİSANS, "Geniş Etkili Güncel Olayların Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerine Etkisi", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010

YÜKSEK LİSANS, "", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Temel Eğitim

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, (2018- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, (2009- 2018)


İdari Görevler

Bologna Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, (2013- 2017)

Farabi Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, (2014- 2014)

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi, (2020- 2020)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, (2019- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, (2019- 2020)

verdiği dersler

Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, (2019-2020)

Danışmanlık, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Uzmanlık Alan, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2019-2020)

Çevre Bilimi, Lisans, (2019-2020)

Genel Biyoloji Laboratuarı Iı, Lisans, (2019-2020)

Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, (2019-2020)

Danışmanlık, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Uzmanlık Alan, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Fen, Teknolojisi, Matematik Ve Mühendislik (Stem) Eğitimi Araştırmaları, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Okul Deneyimi, Lisans, (2019-2020)

Genel Biyoloji Laboratuarı I, Lisans, (2019-2020)

Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı, Lisans, (2019-2020)

İnsan Anatomisi Ve Fizyolojisi, Lisans, (2019-2020)

Fen Eğitiminde Etkinlik Geliştirme, Lisans, (2018-2019)

Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı Ve Yürütülmesi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Fen, Teknolojisi, Matematik Ve Mühendislik (Stem) Eğitimi Araştırmaları, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Çevre Bilimi, Lisans, (2018-2019)

Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, (2018-2019)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2018-2019)

Genel Biyoloji Laboratuarı Iı, Lisans, (2018-2019)

Genetik Ve Biyoteknoloji, Lisans, (2018-2019)

Genel Biyoloji (Sınıf Öğretmenliği), Lisans, (2018-2019)

İnsan Anatomisi Ve Fizyolojisi, Lisans, (2018-2019)

Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı, Lisans, (2018-2019)

Öğretmenlik Uygulaması (Sınıf Öğretmenliği), Lisans, (2018-2019)

Genel Biyoloji Laboratuarı I, Lisans, (2018-2019)

Genel Biyoloji I, Lisans, (2018-2019)

Fen Ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları Iı, Lisans, (2017-2018)

Genel Biyoloji Laboratuarı Iı, Lisans, (2017-2018)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2017-2018)

Genel Biyoloji Iı, Lisans, (2017-2018)

Genetik Ve Biyoteknoloji, Lisans, (2017-2018)

Okul Deneyimi, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ARIK SELÇUK,YILMAZ MEHMET, (2020). "The Effect Of Constructivist Learning Approach And Active Learning On Environmental Education: A Meta-Analysis Study", International Electronic Journal Of Environmental Education, 10(2), 44-84. (Yayın No: 5732853)

KARAKAYA FERHAT,ARIK SELÇUK,ÇİMEN OSMAN,YILMAZ MEHMET, (2019). "Ortaokul Öğretmenlerinin Türkiye’Deki Merkezi Sınavlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 352-372. (Yayın No: 5598525)

BENLİ ÖZDEMİR ESRA,ARIK SELÇUK, (2018). "Çocukların Üstbilişsel Farkındalıkları İle Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", Türk Dünyası Uygulama Ve Araştırma Merkezi Eğitim (Estüdam Eğitim) Dergisi, 3(1), 1-22. (Yayın No: 4298486)

ARIK SELÇUK,YILMAZ MEHMET, (2017). "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları Ve Çevre Kirliliğine Yönelik Metaforik Algıları", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1147-1164. (Yayın No: 3570639)

ARIK SELÇUK,BENLİ ÖZDEMİR ESRA, (2016). "Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Fen Laboratuarına Yönelik Metaforik Algıları", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 673-688. (Yayın No: 2114034)

ARIK SELÇUK, (2014). "Prospective Elementary Teachers İmages Of Environmental Pollution", Contemporary Educational Researches Journal, 4(2), 35-41. (Yayın No: 1543368)

ESRA BENLİ ÖZDEMİR,ARIK SELÇUK, (2013). "Ortaokul Öğrencilerinin Benlik Saygı Düzeylerinin Ve Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", Journal Of History School (Johs), 6(16), 641-655., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh377 (Yayın No: 92905)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ARIK SELÇUK,YILMAZ MEHMET, (2020). "Çevre Akademik Başarısı Ve Çevreye Yönelik Tutumla İlgili Deneysel Çalışmaların Sistematik Alanyazın İncelemesi", Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(2), 494-535. (Yayın No: 6319325)

YILMAZ MEHMET,ÜÇÜNCÜ GÖKŞEN,ARIK SELÇUK, (2020). "Özel Yetenekli Öğrencilerde Habitat Parçalanmasına Yönelik Farkındalık Oluşturma: Müzikli Sandalye Oyunu", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 269-288. (Yayın No: 6345953)

ÖZCAN HASAN,ARIK SELÇUK, (2019). "Çevre Kirliliğine Yönelik Tutum Ölçeği’Nin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmaları", Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 425-456. (Yayın No: 4908465)

ÖZCAN HASAN,ORAN ŞEYDA,ARIK SELÇUK, (2018). "Fen Bilimleri Dersi 2013 Ve 2017 Öğretim Programlarının Öğretmengörüşlerine Göre Karşılaştırmalı İncelenmesi", Başkent University Journal Of Education, 5(2), 156-166. (Yayın No: 4399161)

ÖZCAN HASAN,ARIK SELÇUK, (2018). "Ortaokul Öğretmenlerinin Pısa Araştırmasına İlişkin Görüşleri: Bir Örnek Olay Çalışması", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(2), 454-486., Doi: 10.17522/balikesirnef.506458 (Yayın No: 4680922)

BENLİ ÖZDEMİR ESRA,ARIK SELÇUK, (2017). "2005 Yılı Fen Ve Teknoloji Dersi Ve 2013 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Değerlendirmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1831-44. (Yayın No: 3570634)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ARIK SELÇUK,YILMAZ MEHMET (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki öz-yeterlik algıları. II. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5706103)

ARIK SELÇUK (2019). Sürdürülebilir Çevre Eğitimi ile İlgili Tezlerin Eğilimleri : Bir Sistematik İnceleme. 1 st International Science, Education, Art Technology Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5035458)

ARIK SELÇUK,BENLİ ÖZDEMİR ESRA (2019). En Güçlü, En Uzun ve En Güzel İskelet Benim İskeletim: Bir STEAM Etkinliği (The Strongest, Longest and Most Beautiful Skeleton MySkeleton: A STEAM Activity). Second International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5225598)

ARIK SELÇUK (2019). Asit - baz roketi: Argümantasyon temelli sorgulayıcı STEAM etkinliği. II. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5706108)

ARIK SELÇUK,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2019). Akademisyenlerin ve Öğretmenlerin STEM Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları. Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5700673)

KARAKAYA FERHAT,ARIK SELÇUK,YILMAZ MEHMET (2019). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KALİTE, AKREDİTASYON VE ULUSLARARASI YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ STANDARTLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5682969)

ARIK SELÇUK,BENLİ ÖZDEMİR ESRA (2019). En Güçlü, En Uzun ve En Güzel İskelet Benim İskeletim: Bir STEAM Etkinliği. II. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (Second International Learning, Teaching and Educational Research Congress-ILTER) Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5136470)

BENLİ ÖZDEMİR ESRA,ARIK SELÇUK (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Bilim İnsanlarını Tanıma Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. II. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (Second International Learning, Teaching and Educational Research Congress-ILTER) Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5136436)

ARIK SELÇUK,BENLİ ÖZDEMİR ESRA (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Bilim İnsanı” Kavramına İlişkin Görsel İmgeleri. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress-ILTER) Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5112159)

BENLİ ÖZDEMİR ESRA,ARIK SELÇUK (2018). Ortaokul Öğrencilerinin “Canlı” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları ve Görsel İmajları. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress-ILTER) Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5112118)

BENLİ ÖZDEMİR ESRA,ARIK SELÇUK (2015). Sürdürülebilir Kalkınma Çocukların Üstbilişsel Farkındalıkları ile I lis kisi Nedir. Eurasian Journal of Educational Research (EJER) (Özet Bildiri) (Yayın No:1543382)

BENLİ ÖZDEMİR ESRA,ARIK SELÇUK (2013). AKADEMİK PERSONELİN ÖĞRETMENLERİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BENLİK SAYGI DÜZEYLERİNİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. I. Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Kongresi (KEAB) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:94692)

ARIK SELÇUK,BENLİ ÖZDEMİR ESRA Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları. I. Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Kongresi (KEAB) (Özet Bildiri) (Yayın No:95025)

ARIK SELÇUK Prospective Pre Service Teachers Images of Environmental Pollution. IV. World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona,Spain (Özet Bildiri) (Yayın No:94796)

ARIK SELÇUK,BENLİ ÖZDEMİR ESRA Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Fen Laboratuarına Yönelik Metaforik Algıları. Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:94906)

BENLİ ÖZDEMİR ESRA,ARIK SELÇUK ORTAOKUL 5 6 7 VE 8 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGI DÜZEYLERİNİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:94973)

BOĞAR YURDAGÜL,ARIK SELÇUK Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Seviyelerinin Belirlenmesi. IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB) (Özet Bildiri) (Yayın No:95143)

AÇIL ELİF,ARIK SELÇUK SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING ART AND MATHEMATICS IN TURKEY. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) (Özet Bildiri) (Yayın No:2822523)

ARIK SELÇUK,BENLİ ÖZDEMİR ESRA Fen Teknoloji Mühendislik Sanat Matematik FeTeMSaM Tutum Ölçeği Ölçek Geliştirme Çalışması Geçerlik ve Güvenirliği. The Eighth International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:2822550)

ARIK SELÇUK CONTENT ANALYSIS OF ARTICLES PUBLISHED IN SSCI EDUCATIONAL JOURNALS IN THE FIELD OF SCIENCE 2010 2015. International Conference on Research in Education and Science (ICRES) (Özet Bildiri) (Yayın No:2822537)

ARIK SELÇUK,YILMAZ MEHMET SSCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Çevre Eğitimi Makaleleri Döküman Analizi. The Eighth International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:2822555)

ARIK SELÇUK,ÜÇÜNCÜ GÖKŞEN,ÜNAL AYÇİN,EROL MEHRİ TÜBİTAK 4004 “Ekosistemler Arası Bilime Yolculuk” Projesinin Özel Yetenekli Öğrencilerin Ekosisteme İlişkin Temel Kavramları Üzerine Etkisi. VIth International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5105067)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ARIK SELÇUK,BENLİ ÖZDEMİR ESRA (2018). Bilim İnsanlarını Tanıyor Muyuz?. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5112197)

BENLİ ÖZDEMİR ESRA,ARIK SELÇUK (2018). Ortaokul Öğrencilerinin “Atom” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları ve Görsel İmajları. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5112194)

ARIK SELÇUK,YILMAZ MEHMET Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Metaforik Algıları. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1091096)

BENLİ ÖZDEMİR ESRA,ARIK SELÇUK 2005 YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ VE 2013 YILI FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ HİZMETİÇİ EĞİTİM ÖRNEĞİ. 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:2915431)

ARIK SELÇUK,BENLİ ÖZDEMİR ESRA YENİ ÇEVRESEL PARADİGMA YÇP BASKIN SOSYAL PARADİGMA BSP ÇEVRESEL TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI. 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:2915447)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Current Researches İn Environmental Education (2019)., ARIK SELÇUK,YILMAZ MEHMET, Sra (Strategic Researches Academy) Academic Publishing, Editör: Ali Gül Nurcan Uzel, ISBN: 978-605-69709-5-5, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5663803)

Erken Çocuklukta Fen Eğitimi (2018)., ARIK SELÇUK, Egiten Kitap, Editör: Ahmet Turan Orhan, Sayfa Sayısı: 522, ISBN: 978-605-2234-73-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4582980)

Teorik Bilgiler Işığında Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları (2018)., ARIK SELÇUK, Pegem Akademi, Editör: Hastürk, Hanife Gamze, Sayfa Sayısı: 377, ISBN: 978-605-241-307-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4355045)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Ekosistemler Arası Bilime Yolculuk", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 19.01.2018-29.05.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"GELECEĞİN EKOİSTLERİ: ARTVİN VE ÇEVRESİNDE ÇEVRE KORUMA BİLİNCİ OLUŞTURMAYA YÖNELİK DOĞA VE BİLİM EĞİTİMİ", TÜBİTAK PROJESİ, Uzman, 06.05.2013-09.02.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

PROJE HAZIRLAMA: TEORİKTEN PRATİĞE, TÜBİTAK 2237- PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA 04-06.09.2012 İLE 01-04.10.2012 TARİHLERİ ARASINDA PROJE HAZIRLAMAYA YÖNELİK OLARAK EĞİTİM VERMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR., İZMİR, Kurs, 04.09.2012-06.09.2012 (Ulusal)

TÜBA ve MEB İş birliği VII. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Bilimler Akademisi iş birliği çerçevesinde, Mersin Üniversitesinin destek ve katkılarıyla, 27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen TÜBA Bilim Eğitimi Programı ”VII. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu”nda ”Biyoloji Eğitiminde Oyunlar” isimli uygulamalı bilim eğitimi kapsamında eğitici olarak yer aldım., Mersin Üniversitesi, Kurs, 27.01.2020-31.01.2020 (Ulusal)

çalıştay

EĞİTİMDE YENİ TRENDLER-KUHN VE KILINÇ, KUHN VE KILINÇ'IN EĞİTİMDE YENİ TRENDLERE İLŞKİN ARAŞTIRMALARININ KONU EDİNDİĞİ BİR PANEL, ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, BOLU, Çalıştay, 06.08.2013-06.08.2013 (Uluslararası)

STEM & MAKERS FEST / EXPO TÜRKİYE 2015 VE 1. STEM ÖĞRETMENLER KONFERANSI, STEM VE MAKER UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR KONFERANS VE ATÖLYE ÇALIŞMASI, ANKARA, Çalıştay, 07.09.2015-08.09.2015 (Ulusal)

7. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, MEB, ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞBİRLİĞİYLE DÜZENLENEN 7. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ'NDE KONGRENİN GERÇEKLEŞMESİ SIRASINDA LİSANS ÖĞRENCİSİ OLARAK GÖREV YAPMIŞTIR., ANKARA, Çalıştay, 07.09.2006-09.09.2006 (Ulusal)

COĞRAFYA'DA YENİ YAKLAŞIMLAR VE YENİ BİLGİLER ÇALIŞTAYI, TÜRK COĞRAFYA KURUMUNUN TOKAT MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTE'NİN KATKILARIYLA DÜZENLENEN ÇALIŞTAYA KATILIM SAĞLANMIŞ VE ÇALIŞTAYIN DÜZENLENMESİNDE GÖREV ALINMIŞTIR., TOKAT, Çalıştay, 17.09.2010-18.09.2010 (Ulusal)

 

sertifika

META ANALİZ ATÖLYESİ, META ANALİZ ARAŞTIRMALARININ YAPILIŞI VERİ GİRİŞİ VE ANALİZİNE İLİŞKİN OLARAK DOÇ.DR.SELÇUK ŞİRİN TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİM, BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL, Sertifika, 12.01.2013-12.01.2013 (Ulusal)

YABANCI DİL İNGİLİZCE (ORTA), ÇANKAYA HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN 07.10.2006-25.02.2007 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN 136 SAATLİK İNGİLİZCE (ORTA KADEME) EĞİTİMİ, ANKARA, Sertifika, 07.10.2006-25.02.2007 (Ulusal)

BİLGİSAYAR MESLEK DALI EĞİTİM PROGRAMLARI KURS SERTİFİKASI, ÇANKAYA HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN 19.06.2006-29.08.2006 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN 160 SAATLİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ, ANKARA, Sertifika, 19.06.2006-29.08.2006 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

TÜBİTAK Teşekkür, TÜBİTAK burs, destek, yarışma programları ve AR-GE destekleri ile ilgili sunum, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çalışma, 12.05.2015-12.05.2015 (Ulusal)

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:selcuk.arik@gop.edu.tr
Adres:Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Oda No: 329 Taşlıçiftlik Yerleşkesi Tokat
Öğrenim Durumu

Doktora
2010-2017
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Fen Bilgisi Eğitimi (Dr)

Tez Adı:Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Ve Aktif Öğrenmenin Çevre Eğitimi Üzerindeki Etkisinin Sistematik İncelenmesi Ve Meta-Analizi
Yüksek Lisans
2007-2010
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Fen Bilgisi Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Geniş Etkili Güncel Olayların Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerine Etkisi
Yüksek Lisans
2014-2018
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji (Yl) (Tezli)

Tez Adı:
Lisans
2012-2016
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/Felsefe Bölümü

Lisans
2003-2007
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2009-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2019-2020
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
2020-2020
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bologna Koordinatörü
2013-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Farabi Koordinatörü
2014-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARITürkçe3
(2019-2020)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe6
(2019-2020)ÇEVRE BİLİMİTürkçe3
(2019-2020)GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI IITürkçe2
(2019-2020)TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARITürkçe3
(2019-2020)OKUL DENEYİMİTürkçe1
(2019-2020)GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI ITürkçe1
(2019-2020)ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMITürkçe4
(2019-2020)İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİTürkçe2
(2018-2019)FEN EĞİTİMİNDE ETKİNLİK GELİŞTİRMETürkçe2
(2018-2019)ÇEVRE BİLİMİTürkçe3
(2018-2019)TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARITürkçe3
(2018-2019)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe6
(2018-2019)GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI IITürkçe2
(2018-2019)GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİTürkçe2
(2018-2019)GENEL BİYOLOJİ (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ)Türkçe2
(2018-2019)İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİTürkçe2
(2018-2019)ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMITürkçe4
(2018-2019)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ)Türkçe6
(2018-2019)GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI ITürkçe2
(2018-2019)GENEL BİYOLOJİ ITürkçe4
(2017-2018)FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUAR UYGULAMALARI IITürkçe2
(2017-2018)GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI IITürkçe2
(2017-2018)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe6
(2017-2018)GENEL BİYOLOJİ IITürkçe4
(2017-2018)GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİTürkçe2
(2017-2018)OKUL DENEYİMİTürkçe5
Yüksek Lisans
(2019-2020)DANIŞMANLIKTürkçe6
(2019-2020)UZMANLIK ALANTürkçe8
(2019-2020)DANIŞMANLIKTürkçe6
(2019-2020)UZMANLIK ALANTürkçe8
(2019-2020)FEN, TEKNOLOJİSİ, MATEMATİK VE MÜHENDİSLİK (STEM) EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARITürkçe3
(2018-2019)KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARI TASARIMI VE YÜRÜTÜLMESİTürkçe3
(2018-2019)FEN, TEKNOLOJİSİ, MATEMATİK VE MÜHENDİSLİK (STEM) EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ARIK SELÇUK,YILMAZ MEHMET (2020). The Effect of Constructivist Learning Approach and Active Learning on Environmental Education: A Meta-Analysis Study. International Electronic Journal of Environmental Education, 10(2), 44-84. (Yayın No: 5732853)
2.KARAKAYA FERHAT,ARIK SELÇUK,ÇİMEN OSMAN,YILMAZ MEHMET (2019). Ortaokul Öğretmenlerinin Türkiye’deki Merkezi Sınavlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 352-372. (Yayın No: 5598525)
3.BENLİ ÖZDEMİR ESRA,ARIK SELÇUK (2018). Çocukların Üstbilişsel Farkındalıkları ile Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim (ESTÜDAM Eğitim) Dergisi, 3(1), 1-22. (Yayın No: 4298486)
4.ARIK SELÇUK,YILMAZ MEHMET (2017). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Çevre Kirliliğine Yönelik Metaforik Algıları. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1147-1164. (Yayın No: 3570639)
5.ARIK SELÇUK,BENLİ ÖZDEMİR ESRA (2016). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Fen Laboratuarına Yönelik Metaforik Algıları. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 673-688. (Yayın No: 2114034)
6.ARIK SELÇUK (2014). Prospective elementary teachers images of environmental pollution. Contemporary Educational Researches Journal, 4(2), 35-41. (Yayın No: 1543368)
7.ESRA BENLİ ÖZDEMİR,ARIK SELÇUK (2013). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGI DÜZEYLERİNİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Journal of History School (JOHS), 6(16), 641-655., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh377 (Yayın No: 92905)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ARIK SELÇUK,YILMAZ MEHMET (2020). Çevre Akademik Başarısı ve Çevreye Yönelik Tutumla İlgili Deneysel Çalışmaların Sistematik Alanyazın İncelemesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(2), 494-535. (Yayın No: 6319325)
2.YILMAZ MEHMET,ÜÇÜNCÜ GÖKŞEN,ARIK SELÇUK (2020). Özel Yetenekli Öğrencilerde Habitat Parçalanmasına Yönelik Farkındalık Oluşturma: Müzikli Sandalye Oyunu. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 269-288. (Yayın No: 6345953)
3.ÖZCAN HASAN,ARIK SELÇUK (2019). Çevre Kirliliğine Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 425-456. (Yayın No: 4908465)
4.ÖZCAN HASAN,ORAN ŞEYDA,ARIK SELÇUK (2018). Fen Bilimleri Dersi 2013 ve 2017 Öğretim Programlarının ÖğretmenGörüşlerine Göre Karşılaştırmalı İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, 5(2), 156-166. (Yayın No: 4399161)
5.ÖZCAN HASAN,ARIK SELÇUK (2018). Ortaokul Öğretmenlerinin PISA Araştırmasına İlişkin Görüşleri: Bir Örnek Olay Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(2), 454-486., Doi: 10.17522/balikesirnef.506458 (Yayın No: 4680922)
6.BENLİ ÖZDEMİR ESRA,ARIK SELÇUK (2017). 2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi ve 2013 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Değerlendirmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1831-44. (Yayın No: 3570634)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ARIK SELÇUK,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2019). Akademisyenlerin ve Öğretmenlerin STEM Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları. Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5700673)
2.ARIK SELÇUK,YILMAZ MEHMET (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki öz-yeterlik algıları. II. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5706103)
3.ARIK SELÇUK (2019). Asit - baz roketi: Argümantasyon temelli sorgulayıcı STEAM etkinliği. II. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5706108)
4.KARAKAYA FERHAT,ARIK SELÇUK,YILMAZ MEHMET (2019). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KALİTE, AKREDİTASYON VE ULUSLARARASI YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ STANDARTLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5682969)
5.ARIK SELÇUK,BENLİ ÖZDEMİR ESRA (2019). En Güçlü, En Uzun ve En Güzel İskelet Benim İskeletim: Bir STEAM Etkinliği (The Strongest, Longest and Most Beautiful Skeleton MySkeleton: A STEAM Activity). Second International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5225598)
6.ARIK SELÇUK (2019). Sürdürülebilir Çevre Eğitimi ile İlgili Tezlerin Eğilimleri : Bir Sistematik İnceleme. 1 st International Science, Education, Art Technology Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5035458)
7.BENLİ ÖZDEMİR ESRA,ARIK SELÇUK (2015). Sürdürülebilir Kalkınma Çocukların Üstbilişsel Farkındalıkları ile I lis kisi Nedir. Eurasian Journal of Educational Research (EJER) (Özet Bildiri) (Yayın No:1543382)
8.ARIK SELÇUK,BENLİ ÖZDEMİR ESRA (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Bilim İnsanı” Kavramına İlişkin Görsel İmgeleri. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress-ILTER) Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5112159)
9.BENLİ ÖZDEMİR ESRA,ARIK SELÇUK (2018). Ortaokul Öğrencilerinin “Canlı” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları ve Görsel İmajları. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress-ILTER) Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5112118)
10.BENLİ ÖZDEMİR ESRA,ARIK SELÇUK (2013). AKADEMİK PERSONELİN ÖĞRETMENLERİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BENLİK SAYGI DÜZEYLERİNİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. I. Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Kongresi (KEAB) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:94692)
11.ARIK SELÇUK,BENLİ ÖZDEMİR ESRA (2019). En Güçlü, En Uzun ve En Güzel İskelet Benim İskeletim: Bir STEAM Etkinliği. II. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (Second International Learning, Teaching and Educational Research Congress-ILTER) Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5136470)
12.BENLİ ÖZDEMİR ESRA,ARIK SELÇUK (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Bilim İnsanlarını Tanıma Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. II. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (Second International Learning, Teaching and Educational Research Congress-ILTER) Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5136436)
13.ARIK SELÇUK,BENLİ ÖZDEMİR ESRA (2019). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları. I. Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Kongresi (KEAB) (Özet Bildiri) (Yayın No:95025)
14.ARIK SELÇUK (2019). Prospective Pre Service Teachers Images of Environmental Pollution. IV. World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona,Spain (Özet Bildiri) (Yayın No:94796)
15.ARIK SELÇUK,BENLİ ÖZDEMİR ESRA (2019). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Fen Laboratuarına Yönelik Metaforik Algıları. Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:94906)
16.BENLİ ÖZDEMİR ESRA,ARIK SELÇUK (2019). ORTAOKUL 5 6 7 VE 8 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGI DÜZEYLERİNİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:94973)
17.BOĞAR YURDAGÜL,ARIK SELÇUK (2019). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Seviyelerinin Belirlenmesi. IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB) (Özet Bildiri) (Yayın No:95143)
18.AÇIL ELİF,ARIK SELÇUK (2019). SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING ART AND MATHEMATICS IN TURKEY. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) (Özet Bildiri) (Yayın No:2822523)
19.ARIK SELÇUK,BENLİ ÖZDEMİR ESRA (2019). Fen Teknoloji Mühendislik Sanat Matematik FeTeMSaM Tutum Ölçeği Ölçek Geliştirme Çalışması Geçerlik ve Güvenirliği. The Eighth International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:2822550)
20.ARIK SELÇUK (2019). CONTENT ANALYSIS OF ARTICLES PUBLISHED IN SSCI EDUCATIONAL JOURNALS IN THE FIELD OF SCIENCE 2010 2015. International Conference on Research in Education and Science (ICRES) (Özet Bildiri) (Yayın No:2822537)
21.ARIK SELÇUK,YILMAZ MEHMET (2019). SSCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Çevre Eğitimi Makaleleri Döküman Analizi. The Eighth International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:2822555)
22.ARIK SELÇUK,ÜÇÜNCÜ GÖKŞEN,ÜNAL AYÇİN,EROL MEHRİ (2019). TÜBİTAK 4004 “Ekosistemler Arası Bilime Yolculuk” Projesinin Özel Yetenekli Öğrencilerin Ekosisteme İlişkin Temel Kavramları Üzerine Etkisi. VIth International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5105067)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.BENLİ ÖZDEMİR ESRA,ARIK SELÇUK (2018). Ortaokul Öğrencilerinin “Atom” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları ve Görsel İmajları. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5112194)
2.ARIK SELÇUK,BENLİ ÖZDEMİR ESRA (2018). Bilim İnsanlarını Tanıyor Muyuz?. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5112197)
3.ARIK SELÇUK,YILMAZ MEHMET (2018). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Metaforik Algıları. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1091096)
4.BENLİ ÖZDEMİR ESRA,ARIK SELÇUK (2018). 2005 YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ VE 2013 YILI FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ HİZMETİÇİ EĞİTİM ÖRNEĞİ. 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:2915431)
5.ARIK SELÇUK,BENLİ ÖZDEMİR ESRA (2018). YENİ ÇEVRESEL PARADİGMA YÇP BASKIN SOSYAL PARADİGMA BSP ÇEVRESEL TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI. 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:2915447)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Current Researches in Environmental Education (2019)., ARIK SELÇUK,YILMAZ MEHMET, Sra (Strategic Researches Academy) Academic Publishing, Editör: Ali Gül Nurcan Uzel, ISBN: 978-605-69709-5-5, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5663803)
2.Erken Çocuklukta Fen Eğitimi (2018)., ARIK SELÇUK, Egiten Kitap, Editör: Ahmet Turan Orhan, Sayfa Sayısı: 522, ISBN: 978-605-2234-73-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4582980)
3.Teorik Bilgiler Işığında Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları (2018)., ARIK SELÇUK, Pegem Akademi, Editör: Hastürk, Hanife Gamze, Sayfa Sayısı: 377, ISBN: 978-605-241-307-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4355045)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Ekosistemler Arası Bilime Yolculuk, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 19.01.2018-29.05.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.GELECEĞİN EKOİSTLERİ: ARTVİN VE ÇEVRESİNDE ÇEVRE KORUMA BİLİNCİ OLUŞTURMAYA YÖNELİK DOĞA VE BİLİM EĞİTİMİ, TÜBİTAK PROJESİ, Uzman, 06.05.2013-09.02.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Kurs
1.TÜBA ve MEB İş birliği VII. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Bilimler Akademisi iş birliği çerçevesinde, Mersin Üniversitesinin destek ve katkılarıyla, 27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen TÜBA Bilim Eğitimi Programı ”VII. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu”nda ”Biyoloji Eğitiminde Oyunlar” isimli uygulamalı bilim eğitimi kapsamında eğitici olarak yer aldım., Mersin Üniversitesi, Kurs, 27.01.2020-31.01.2020 (Ulusal)
2.PROJE HAZIRLAMA: TEORİKTEN PRATİĞE, TÜBİTAK 2237- PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA 04-06.09.2012 İLE 01-04.10.2012 TARİHLERİ ARASINDA PROJE HAZIRLAMAYA YÖNELİK OLARAK EĞİTİM VERMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR., İZMİR, Kurs, 04.09.2012-06.09.2012 (Ulusal)
Çalıştay
1.COĞRAFYA'DA YENİ YAKLAŞIMLAR VE YENİ BİLGİLER ÇALIŞTAYI, TÜRK COĞRAFYA KURUMUNUN TOKAT MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTE'NİN KATKILARIYLA DÜZENLENEN ÇALIŞTAYA KATILIM SAĞLANMIŞ VE ÇALIŞTAYIN DÜZENLENMESİNDE GÖREV ALINMIŞTIR., TOKAT, Çalıştay, 17.09.2010-18.09.2010 (Ulusal)
2.STEM & MAKERS FEST / EXPO TÜRKİYE 2015 VE 1. STEM ÖĞRETMENLER KONFERANSI, STEM VE MAKER UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR KONFERANS VE ATÖLYE ÇALIŞMASI, ANKARA, Çalıştay, 07.09.2015-08.09.2015 (Ulusal)
3.7. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, MEB, ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞBİRLİĞİYLE DÜZENLENEN 7. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ'NDE KONGRENİN GERÇEKLEŞMESİ SIRASINDA LİSANS ÖĞRENCİSİ OLARAK GÖREV YAPMIŞTIR., ANKARA, Çalıştay, 07.09.2006-09.09.2006 (Ulusal)
4.EĞİTİMDE YENİ TRENDLER-KUHN VE KILINÇ, KUHN VE KILINÇ'IN EĞİTİMDE YENİ TRENDLERE İLŞKİN ARAŞTIRMALARININ KONU EDİNDİĞİ BİR PANEL, ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, BOLU, Çalıştay, 06.08.2013-06.08.2013 (Uluslararası)
Sertifika
1.BİLGİSAYAR MESLEK DALI EĞİTİM PROGRAMLARI KURS SERTİFİKASI, ÇANKAYA HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN 19.06.2006-29.08.2006 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN 160 SAATLİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ, ANKARA, Sertifika, 19.06.2006-29.08.2006 (Ulusal)
2.META ANALİZ ATÖLYESİ, META ANALİZ ARAŞTIRMALARININ YAPILIŞI VERİ GİRİŞİ VE ANALİZİNE İLİŞKİN OLARAK DOÇ.DR.SELÇUK ŞİRİN TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİM, BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL, Sertifika, 12.01.2013-12.01.2013 (Ulusal)
3.YABANCI DİL İNGİLİZCE (ORTA), ÇANKAYA HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN 07.10.2006-25.02.2007 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN 136 SAATLİK İNGİLİZCE (ORTA KADEME) EĞİTİMİ, ANKARA, Sertifika, 07.10.2006-25.02.2007 (Ulusal)
Çalışma
1.TÜBİTAK Teşekkür, TÜBİTAK burs, destek, yarışma programları ve AR-GE destekleri ile ilgili sunum, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çalışma, 12.05.2015-12.05.2015 (Ulusal)