GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

İZZET KADIOĞLUž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. İzzet KADIOĞLU

Ziraat Fakültesi / Bitki Koruma Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

izzet.kadioglu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Bitki Koruma Bölümü 

Anabilim Dalı

Fitopatoloji Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Çukurova Üniversitesi (1984- 1989)

Ziraat Fakültesi - Bitki Koruma Bölümü

LİSANS, Ankara Üniversitesi (1972- 1977)

Ziraat Fakültesi - Bitki Koruma Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Çukurova Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Yabani Yulaf (Avena Spp.) Türleri, Gelişme Biyolojileri Buğday İle Karşılıklı Etkileşimleri Ve Kontrol Olanakları Üzerinde Araştırmalar", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Bitki Koruma

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi/ Bitki Koruma Bölümü/ Fitopatoloji Anabilim Dalı, (2004- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi/ Bitki Koruma Bölümü/ Fitopatoloji Anabilim Dalı, (1998- 2004)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi/ Bitki Koruma Bölümü/ Fitopatoloji Anabilim Dalı, (1996- 1998)


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Fitopatoloji Anabilim Dalı, (1999- 2003)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, (2003- 2018)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Fitopatoloji Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Fitopatoloji Anabilim Dalı, (1996- 1999)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Fitopatoloji Anabilim Dalı, (2003- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma (Dr), (2003- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma (Yl) (Tezli), (2003- 2018)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Eyüp Can MATUR, "Bazı Adaçayı Türlerinin Uçucu Yağ Ve Ekstraktlarının İki Noktalı Kırmızı Örümcek Tetrancyhus Urticae Koch (Acarina:Tetranychidae) 'Ye Karşı Etkinliklerinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Mehmet ŞAHİN, "Farklı Doz Ve Farklı Herbisit Uygulamalarının Bazı Kültür Bitkilerinde Oluşturduğu Fitotoksisite", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Hande Nur ASLAN, "Bazı Kekik Türlerinden Elde Edilen Uçucu Yağların İki Noktalı Kırmızı Örümcek Tetrancyhus Urticae Koch (Acarina:Tetranychidae) 'Ye Etkisinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Gizem DOĞAR, "Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Kısır Yabani Yulafın (Avena Sterilis L.) Bazı Herbisitlere Karşı Dayanıklılık Durumunun Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Tolga SARI, "İstilacılar Bilgi Sistemi Ve Mobil Bitki Koruma Rehberi'nin Oluşturulması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Sonnur TAD, "İstilacı Yabancı Ot Türü, Sicyos Angulatus L.'Un Karadeniz Bölgesindeki Yaygınlığı Ve Yayılma Durumunun Saptanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Özlem TÖRE, "Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Ot Türleri İle Bunların Yaygınlık Ve Yoğunluklarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Bülent BAŞARAN, "Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabani Hardal (Sinapis Arvensis L.)'In Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Emre KOYUNCU, "Mersin İlinden Toplanan Origanum Vulgare'nin Biyoherbisidal Aktivitesinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Vasfiye ILIKPINAR, "Solarizasyon Uygulamasının Değişik Toprak Derinliklerine Gömülen Küsküt Tohumlarının Konukçu Bitkilerdeki Parazitlemeye Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Badel UYSAL, "Mısırda Sorun Olan Yabancı Otlara Karşı Kullanılan Bazı Herbisitlerin Farklı Dozlarının Yabancı Otlanmaya Ve Mısır Verimine Etkisinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Yalçın KAYA, "Yeşil Gübreleme Ve Malçlamanın Sırık Domates Bitkisinde Yabancı Otlanmaya Ve Verime Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Özlem YILMAZ, "Tokat'ta Şeker Pancarı Ekim Alanlarında Görülen Küsküt Türleri (Cuscuta Spp.), Yaygınlıklarının Belirlenmesi Ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Ayşegül ŞENTÜRK, "Tokat'ta Domates Yetiştirilen Alanlarda Sorun Olan Canavar Otu Türlerinin (Orobanche Spp.) Ve Alternatif Konukçularının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2007

Yüksek Lisans, Yasemin İSPİRLİ GÖKREM, "Tokat İlinde Yapay Sulakalanlar İle Bu Sistemde Kullanılan Typha Latifolia L. Bitkisinin Evsel Atıksu Arıtmada Kullanılabilirliğinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2006

Yüksek Lisans, Ünal ASAV, "Toprak Solarizasyonu İle Tokat Ve Yöresinde Sorun Olan Bazı Yabancı Otların Kontrolü Üzerine Araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2005

Yüksek Lisans, Nejla KARAMAN, "Tokat'ta Bazı Yabancı Otlarda Rastlanan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2005

Yüksek Lisans, Narin ALTINIŞIK, "Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı'nda Yeşil Alan Ve Yeşil Alan Dışındaki Yabancı Otlar Ve Mücadele Yöntemleri Üzerine Araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2003

Yüksek Lisans, Ayşin BİLGİLİ, "Tokat Ve Yöresinde Patates (Solanum Tuberosum L. ) Yetiştirilen Alanlarda Sorun Olan Yabancı Otlar Ve Farklı Dönemlerde Yabancı Otların Yok Edilmesi İle Kritik Periyodun Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2003

Doktora, Shahıd FAROOQ, "Experimental And Ecological Niche Modelling Approaches To Predict Potential Distribution Areas Of Some İnvasive Weeds İn Turkey", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2018

Doktora, Melih YILAR, "Tokat Ve Çevresinde Yaygın Olarak Görülen Salvıa Türlerinin Antifungal Ve Biyoherbisidal Aktivitelerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2014

Doktora, Ünal ASAV, "Trabzon İli Mera Alanlarındaki Önemli Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlığı İle Bunların Üzerindeki Fungal Etmenler Ve Etkinliklerinin Saptanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2011

Editörlük

Cansız Malçlama Yöntemlerininmandalina Bahçesinde Yabancı Otlanma Üzerine Olan Etkisi (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi yayınevi, 01.12.2015 - 31.12.2015

Estimating Time Of Weed Emergence İn Cucumber Cucumissativus L (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi yayınevi, 02.11.2015 - 30.11.2015

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, GPÜ FBE

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, GOPÜ FBE

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX), Dergi, GOPÜ FBE

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmapaşa

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaş

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF)), Dergi, Editör, GOÜ FBE, 01.01.2016 - 29.06.2016

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF)), Dergi, Editör, GOÜ. FBE, 01.07.2016 - 26.12.2016

İstanbul İli Süs Bitkilerinde Tespit Edilen Coccınelıdae Coleoptera Türleri, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2015 - 30.01.2015

Tetranychidae Acari Prostigmata Species From Parks And Ornamental Plants İn Istanbul Turkey, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa üniversitesi, 08.04.2015 - 23.04.2015

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technolog (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.07.2016 - 30.07.2016

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technolog (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI)), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.08.2016 - 30.08.2016

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.01.2016 - 30.01.2016

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 02.02.2016 - 28.02.2016

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.03.2016 - 30.03.2016

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI)), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.04.2016 - 30.04.2016

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI)), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.05.2016 - 31.05.2016

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.06.2016 - 30.06.2016

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI)), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 02.10.2016 - 31.10.2016

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 02.09.2016 - 30.09.2016

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.11.2016 - 30.11.2016

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (, Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.12.2016 - 30.12.2016

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.12.2015 - 31.12.2015

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology, Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.11.2015 - 30.11.2015

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, niğde üniversitesi, 01.10.2015 - 31.10.2015

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.09.2015 - 31.08.2015

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.08.2015 - 31.08.2015

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.07.2015 - 31.07.2015

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.06.2015 - 30.06.2015

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde üniversitesi, 01.05.2015 - 31.05.2015

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology, Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.04.2015 - 30.04.2015

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.03.2015 - 31.03.2015

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.01.2015 - 31.01.2015

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.02.2015 - 28.02.2015

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI )), Dergi, Konuk Editör, Niğde

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turki), Dergi, Niğde

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniv., 01.12.2017 - 30.12.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.02.2017 - 28.02.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.03.2017 - 30.03.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 01.04.2017 - 30.04.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 01.05.2017 - 30.05.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 01.06.2017 - 30.06.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniv., 01.07.2017 - 30.07.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniv., 01.08.2017 - 30.08.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halsdemir Üniv., 01.09.2017 - 30.09.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniv., 01.10.2017 - 30.10.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniv., 01.11.2017 - 30.11.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.01.2017 - 30.01.2017

Turkish Journal Of Weed Science (Academic Resource Index (Researchbib)- Journal Index- SIS (Scientific Indexing Services)- IIIFactor - Real Time Impact- CiteFactor.Org- Cosmos Impact Factor), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.06.2017 - 30.06.2017

Turkish Journal Of Weed Science (Academic Resource Index (Researchbib)- Journal Index- SIS (Scientific Indexing Services)- IIIFactor - Real Time Impact- CiteFactor.Org- Cosmos Impact Factor), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.07.2017 - 30.12.2017

Turkish Journal Of Weed Science (Journal index, Jourmal index,Cite factor), Dergi, Editör, Tokat, 01.11.2016 - 30.11.2016

Turkish Journal Of Weed Science (Academic Resource Index (Researchbib)- Journal Index- SIS (Scientific Indexing Services)- IIIFactor - Real Time Impact- CiteFactor.Org- Cosmos Impact Factor), Dergi, Editör, Tokat, 01.12.2016 - 29.12.2016

Turkish Weed Science Society (- Academic Resource Index (Researchbib)- Journal Index- SIS (Scientific Indexing Services)- IIIFactor - Real Time Impact- CiteFactor.Org- Cosmos Impact Factor- EBSCO), Dergi, Editör, Türkiye herboloji derneği

Turkish Weed Science Society (Academic Resource Index (Researchbib)- Journal Index- SIS (Scientific Indexing Services)- IIIFactor - Real Time Impact- CiteFactor.Org- Cosmo), Dergi, Editör, Türkiye herboloji derneği

Ziraat Mühendisliği Dergisi (FAO/Agris, google scholar), Dergi, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILAR MELİH,KADIOĞLU İZZET, (2018). "Salvia Species And Their Biological Activities Naturally Distributed İn Tokat Province", Scholar Bülletin, (Yayın No: 4712024)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,altuntaş gamze,kekeç meryem, (2018). "Çeti [Prosopis Farcta (Banks Sol.) J.F.Mac.]’Nin Tohum Çimlenme Biyolojisinin Araştırılması", Turkısh Journal Of Weed Science, (Yayın No: 4712375)

YILAR MELİH,KADIOĞLU İZZET,TELCİ İSA, (2018). "Chemical Composition And Of Salvia Officinalis (L.), S. Cryptantha (Montbret Et Aucher Ex Benth.), S. Tomentosa (Mill.) Plant Essential Oils And Extracts", Fresenius Environmental Bulletin, 27(3), 1695-1706. (Yayın No: 4702476) [SCI-Expanded]

KADIOĞLU İZZET,Farooq Shahid, (2017). "Potential Distribution Of Sterile Oat (Avena Sterilis L.) İn Turkeyunder Changing Climate", Turkish Journal Of Weed Science, 20(2), 1-13. (Yayın No: 3849294)

YILAR MELİH,KADIOĞLU İZZET,TELCİ İSA, (2017). "Tokat İlinde Doğal Olarak Yetişen Salvia Virgata Jacq. Ve Salvia Candidissima Subsp.Candidissima Vahl. Bitkilerinin Uçucu Yağ Kompozisyonlarının Belirlenmesi Üzerine", Turkish Journal Of Weed Science, (Yayın No: 3734434)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,ONARAN ABDURRAHMAN, (2017). "Parazit Bitkilerden (Orobanche Ramosa L. Cuscuta Campestris Yunck. Ve Viscum Album L.) Elde Edilen Ekstratların Bazı Bitki Patojeni Funguslara Karşı Antifungal Etkileri", Turkish Journal Of Weed Science, 20(1), 61-69. (Yayın No: 3648287)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,Kamışlı Burak, (2016). "Tokat İlinde Buğday Ürünü İçerisine Karışan Yabancı Ot Tohumlarının Belirlenmesi", Turkish Journal Of Weed Science, 19(2), 28-37. (Yayın No: 2977516)

Başaran Bülent,KADIOĞLU İZZET, (2016). "Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabani Hardal Sinapis Arvensis L In Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi", Turkish Journal Of Weed Science, 19(1), 1-5. (Yayın No: 2977434)

Başaran Bülent,Kaya Yalçın,KADIOĞLU İZZET,Kılıç Duran,Topal Hüseyin,Aydın Mualla, (2016). "Geniş Yapraklı Yabancı Otlara Karşı Farklı Fenolojik Dönemlerde Uygulanan 2 4 D Asid Dimethylamin İn Ekmeklik Buğdayın Triticum Aestivum L Verim Ve Verim Unsurlarına Etkisi", Turkish Journal Of Weed Science, 19(2), 1-9. (Yayın No: 2977466)

BELGÜZAR SABRİYE,YILAR MELİH,YANAR YUSUF,KADIOĞLU İZZET,Doğar Gizem, (2016). "Thymus Vulgaris L Kekik Ekstrakt Ve Uçucu Yağının Clavibacter Michiganensis Subsp Michiganensis Üzerine Antibakteriyal Etkisi", Turkish Journal Of Weed Science, 19(2), 20-27. (Yayın No: 2977503)

asav ünal,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF, (2016). "Determination Of Biyologycal Control Of Fungus Alternaria Solani Against The Weed Pteridium Aquilinum", Egyptian Journal Of Biological Pest Control, 26(4), 689-693. (Yayın No: 3028615) [SCI-Expanded]

YILAR MELİH,KADIOĞLU İZZET, (2016). "Antifungal Aktivities Of Some Salvia Species Extracts Fusarium Ovisporium F Sp Radicis Lycopersici Forl Mycellium Growth İn Vitro", Egyptian Journal Of Biological Pest Control, 26(1), 115-118. (Yayın No: 2983193) [SCI-Expanded]

KADIOĞLU İZZET, (2015). "Estimating Time Of Weed Emergence İn Cucumber Cucumissativus L", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, (Yayın No: 2466341)

KADIOĞLU İZZET, (2015). "Cansız Malçlama Yöntemlerininmandalina Bahçesinde Yabancı Otlanma Üzerine Olan Etkisi", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, (Yayın No: 2462336)

KADIOĞLU İZZET,ALTUNTAŞ EBUBEKİR,CABAROĞLU TURGUT,ÇALIŞKAN SEVGİ,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,KARAMAN SEDAT,CANGİ RÜSTEM,ŞEKEROĞLU AHMET,KURAN MEHMET,SALTALI KADİR,YANAR YUSUF, (2015). "Aclonifen Uygulama Zamanının Tilki Kuyruğu Alopecurus Myosuroideshuds Poaceae Yapraklarındaki Kritik Konsantrasyon Değerine Etkisi", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, (Yayın No: 2382597)

ASAV ÜNAL,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF, (2015). "Trabzon İli Mera Alanlarındaki Önemli Yabancı Ot Türleri Üzerinde Bulunan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 32(1), 17-22. (Yayın No: 1759035)

YILAR MELİH,KADIOĞLU İZZET,TELCİ İSA, (2015). "Tokat İlinde Yayılış Gösteren Bazı Adaçayı Türlerinin Uçucu Yağ Kompozisyonlarınınbelirlenmesi", Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2(4), 313-319. (Yayın No: 1763936)

Asav Ünal,KADIOĞLU İZZET, (2014). "Rusya Federasyonu’Ndan Türkiye’Ye İthal Edilmek Üzere Trabzon Limanı’Na Gelen Buğdaylardaki Yabancı Ot Tohumlarının Belirlenmesi", Iğdır Univ. J. Inst. Sci. Tech, (Yayın No: 4726918)

KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE, (2013). "Development Of Biological Control İn Turkey", Soil-Water Journal, 2(2), 2217-2226. (Yayın No: 1011135)

YILAR MELİH,BAYAN YUSUF,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF, (2013). "Bioherbicidal Effects Of Essential Oils Isolated Fromthymus Fallax F Mentha Dumetorum Schult And Origanum Vulgare L", Asian Journal Of Chemistry, (Yayın No: 2383916) [SCI-Expanded]

ÜNAL ASAV,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF, (2013). "First Report Of Alternaria Causing Leaf Blight Of Pteridium Aquilinum İn Turkey", Journal Of Plant Pathology, 95(4), 69-69. (Yayın No: 1011131) [SCI-Expanded]

YANAR DÜRDANE,KADIOĞLU İZZET,GÖKÇE AYHAN, (2011). "Ovicidal Activity Of Differet Plant Extacts On Two Spotted Spider Mite Tetranychus Urticae Koch Acari Tetranychidae", Scientific Research And Essays, 6(14), 3041-3044. (Yayın No: 122542) [SCI-Expanded]

ÇAM HALİT,GÖKÇE AYHAN,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF, (2011). "Bitki Ekstraktlarının Patates Böceği Leptinotarsa Decemlineata Say Coleoptera Crysomelidae Nin Farklı Dönemleri Üzerine Mide Zehiri Ve Rezidüyel Toksisite Etkileri", Türkiye Entomoloji Dergisi, 236 (Yayın No: 739400) [SCI-Expanded]

YANAR DÜRDANE,KADIOĞLU İZZET,GÖKÇE AYHAN, (2011). "Acaricidal Effects Of Different Plant Parts Extracts On Two Spotted Spider Mite Tetranychus Urticae Koch", African Journal Of Biotecnology, 10(55), 11745-11750. (Yayın No: 122501) [SCI-Expanded]

YANAR YUSUF,GÖKÇE AYHAN,KADIOĞLU İZZET,ÇAM HALİT,Mark Whalon, (2011). "In Vitro Antifungal Evaluation Of Various Plant Extracts Against Early Blight Diseases Alternaria Solani Of Potato", African Journal Of Biotecnology, 10(42), 8291-8295. (Yayın No: 122535) [SCI-Expanded]

YANAR YUSUF,KADIOĞLU İZZET,GÖKÇE AYHAN,DEMİRTAŞ İBRAHİM,Neshun Gönen,ÇAM HALİT,WHALON Mark, (2011). "In Vitro Antifungal Activities Of 26 Plant Extracts On Mycelia Growth Of Phytophthora İnfestans Mont De Bary", African Journal Of Biotechnology, 10(14), 2625-2629. (Yayın No: 122522) [SCI-Expanded]

KADIOĞLU İZZET,KARAMANLI NECLA,YANAR YUSUF, (2010). "Determination Of Fungal Pathogens Of Common Weed Specıes In The Vıcınıty Of Tokat Turkey", Comm. Appl. Biol. Sci, 75(1), 99-108. (Yayın No: 739246)

KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF, (2005). "Allelopathic Effects Of Plant Extracts Against Seed Germination Of Some Weeds", Asian Journal Of Plant Science, 3(4), 472-475. (Yayın No: 739067)

KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF,ASAV ÜNAL, (2005). "Allelopathic Effects Of Weeds Extracts Against Seed Germination Some Plants", J.Of Envir. Biology, 26(1), 169-174. (Yayın No: 122623) [SCI-Expanded]

KADIOĞLU İZZET, MENDİL DURALİ, SARI HAYATİ, HASDEMİR ERDOĞAN, (2005). "Determination Of Heavy Metal Levels İn Some Weeds Collected From Tokat", Asian Journal Of Chemistry, 17(1), 564-568. (Yayın No: 738848) [SCI-Expanded]

KADIOĞLU İZZET, (2004). "Effects Of Hearleaf Cocklebur Xanthium Strumarium L Extract On Some Crops And Weeds", Asian Journal Of Plant Science, 3(6), 696-700. (Yayın No: 739150)

ULUDAĞ AHMET, ÜREMİŞ İLHAN, AKSOY EDA, GÖNEN OYA, KADIĞLU İZZET, (2004). "Relations Between Seedbank And Weed Flora İn Cotton Areas", Plant Diseas.And Protection, 15(19), 57-64. (Yayın No: 122580) [SCI-Expanded]

KADIOĞLU İZZET,ÜREMİŞ İLHAN,ULUDAĞ AHMET, (2004). "Relationships Between Seedbank And Weed Flora İn Cotton Areas İn The Çukurova Region Of Turkey", Bulletin Of Pure And Applied Sciences, 23(1), 61-69. (Yayın No: 122608)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILAR MELİH,KADIOĞLU İZZET,TELCİ İSA, (2017). "Tokat İlinde Doğal Olarak Yetişen Salvia Virgata Jacq. Ve Salvia Candidissima Subsp. Candidissima Vahl. Bitkilerinin Uçucu Yağ Kompozisyonlarının Belirlenmesi", Turkish Journal Of Weed Science, 20(1), 70-77. (Yayın No: 3924423)

Asav Ünal,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF, (2016). "Stemphylium Vesicarium Wallr Simmons As Fungal Pathogen Of False Helleborine Veratrum Album L And İt S Potential As Biocontrol Agent", Bitki Koruma Bülteni, 56(4), 399-406. (Yayın No: 2985961)

Bayram Mustafa,YILAR MELİH,ÖZGÖZ ENGİN,KADIOĞLU İZZET, (2016). "Ada Çayı Salvia Virgata Jacg Tohumlarının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi", Nevşehir Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 5(1), 325-331. (Yayın No: 2990689)

KADIOĞLU İZZET, (2015). "Tetranychidae Acari Prostigmata Species From Parks And Ornamental Plants İn Istanbul Turkey", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (Yayın No: 2466611)

KADIOĞLU İZZET, (2015). "İstanbul İli Süs Bitkilerinde Tespit Edilen Coccınelıdae Coleoptera Türleri", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (Yayın No: 2466526)

KADIOĞLU İZZET, (2015). "Herbisit Toksisitesi Ve Herbisitlere Alternatif Mücadele Stratejileri", Journal Of The Instıtute Of Scıence And Technology Of Ercıyes Unıversıty, (Yayın No: 2382830)

KADIOĞLU İZZET, (2015). "Poaceae Familyasında Polen Alerjisine Neden Olanistilacı Bitkiler", Yuzuncu Yıl Unıversıty Journal Of Agrıcultural Scıences, (Yayın No: 2382422)

KADIOĞLU İZZET, (2015). "Gaziantep Te Nar Bahçelerinde Bulunan Yabancı Otlar", Yuzuncu Yıl Unıversıty Journal Of Agrıcultural Scıences, (Yayın No: 2382358)

ASAV ÜNAL,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF, (2014). "Trabzon İli Ve İlçelerindeki Mera Alanlarındaki Önemli Yabancı Ot Türleri İle Bunların Dağılımları Ve Yoğunluklarının Belirlenmesi", Goü Ziraat Fak. Dergisi, 31(1), 32-39. (Yayın No: 753020)

YILAR MELİH,BAYAN YUSUF,Özcan Selçuk,KADIOĞLU İZZET, (2012). "Artemisia Scoparia Waldst.Et Kit. Uçucu Yağının Biyoherbisidal Etkisi.", Güfbed, (Yayın No: 3743263)

KADIOĞLU İZZET, (2012). "Türkiye Tarımında Bitki Koruma Ve Bazı Güncel Yaklaşımların Değerlendirilmesi", Ziraat Mühendisliği, 35918-25. (Yayın No: 1011162)

SIRMA MUHİTTİN,KADIOĞLU İZZET, (2010). "Erzincan İli Otlukbeli İlçesi Hububat Ekim Alanlarında Saptanan Önemli Yabancı Ot Türleri Rastlanma Sıklıkları Ve Yoğunlukları Determination Of Main Weed Species Their Distributions And Densities İn Wheat Growing Areas Of Erzincanotlukbeli County", Goü Ziraat Fak. Dergisi, 27(1), 27-34. (Yayın No: 745996)

KADIOĞLU İZZET,YILAR MELİH,KARAMANLI NECLA, (2010). "Convolvulus Arvensis L Tarla Sarmasığı İn Biyolojik Mücadelesinde Erysiphe Convolvuli Dc Nin Potansiyelinin Belirlenmesi", Türkiye Herboloji Dergisi, 12(2), 1-10. (Yayın No: 745718)

ASAV ÜNAL,KADIOĞLU İZZET, (2010). "Toprak Solarizasyonu İle Tavuk Gübresi Kombinasyonunun Bazı Yabancı Ot Tohumlarının Çimlenmelerine Etkisi", Türkiye Herboloji Dergisi, 12(2), 11-22. (Yayın No: 745890)

ASAV ÜNAL,KADIOĞLU İZZET, (2009). "Solarizasyon Ve Solarizasyonun Tavuk Gübresi İle Kombinasyonunun Bazı Yabancı Otlar İle Buğdayın Verim Ve Verim Unsurlarına Etkisi Effect Of Soil Solarization And Poultry Manure Combination With Solarization On Some Weeds", Goü Ziraat Fak. Dergisi, 26(2), 19-25. (Yayın No: 745548)

YANAR DÜRDANE,ECEVİT OSMAN,KADIOĞLU İZZET, (2008). "Tokat Yöresinde Domates Ekim Alanlarında Zarar Oluşturan Domates Pas Akarı Aculops Lycopersici Massee Acari Eriophyidae", Goü Ziraat Fak. Dergisi, 25(2), 1-5. (Yayın No: 745467)

KADIOĞLU İZZET,ASAV ÜNAL, (2007). "Akdeniz Ve Orta Karadeniz Geçit Şartlarında Solarizasyonun Bazı Yabancıot Tohumlarının Çimlenmelerine Etkisi", Türkiye Herboloji Dergisi, 10(2), 1-8. (Yayın No: 745804)

KUTLUK YILMAZ NAZLI DİDE,YANAR YUSUF,KADIOĞLU İZZET, (2005). "Tokat İli Elma Bahçelerinde Apple Mazaic Virus Apmv Un Yayılış Durumunun Belirlenmesi Study On Distribution Of Apple Mosaic Virus Apmv İn Apple Orchards İn Tokat Province", Omü Ziraat Fak. Dergisi, 20(3), 12-15. (Yayın No: 745017)

ALTINIŞIK NARİN,KADIOĞLU İZZET, (2004). "Sabiha Gökçen Uluslararası Hava Alanı Nda Çim Alanı Ve Çim Alanı Dışındaki Yabancı Otlar Ve Bunların Çıkış Derinlikleri Üzerinde Araştırmalar", Goü Ziraat Fak. Dergisi, 20(2), 1-8. (Yayın No: 744458)

KUTLUK YILMAZ NAZLI DİDE,YANAR YUSUF,KADIOĞLU İZZET,ÇEŞMELİ İBRAHİM,ERKAN SEMİH, (2003). "Detection Of Viruses İn Potato Leaves Seed Tubers And Weeds By Elısa İn Tokat Province", Journal Turkish Phytopathology, 32(3), 145-165. (Yayın No: 745320)

BİLGİLİ AYŞİN,KADIOĞLU İZZET, (2003). "Tokat Ve Yöresinde Patates Solanum Tuberosum L Te Bulunan Yabancı Ot Türleri Yaygınlık Ve Yoğunluklarının Belirlenmesi", Goü Ziraat Fak. Dergisi, 20(2), 9-15. (Yayın No: 744694)

BİLGİLİ AYŞİN,KADIOĞLU İZZET, (2003). "Patates Solanum Tuberosum L Te Farklı Dönemlerde Yabancı Otların Yok Edilmesinin Verime Ve Verim Unsurlarına Olan Etkileri İle Kritik Peryodun Belirlenmesi", Gop. Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 17-24. (Yayın No: 744560)

KADIOĞLU İZZET, (2003). "Tokat İlinde Üreticilerin Zirai Mücadele Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma", Goü Ziraat Fak. Dergisi, 20(1), 7-15. (Yayın No: 744376)

YANAR YUSUF,SIRMA MUHİTTİN,KADIOĞLU İZZET, (2002). "Tokat Yöresinde Domates Üretim Alanlarında Sorun Olan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi", Türkiye Herboloji Dergisi, 4(1), (Yayın No: 741663)

YANAR YUSUF,SIRMA MUHİTTİN,KADIOĞLU İZZET, (2002). "Tokat Yöresinde Domates Üretim Alanlarında Sorun Olan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi", Goü Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 5-8. (Yayın No: 744304)

SIRMA MUHİTTİN,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF, (2001). "Tokat İli Domates Ekim Alanlarında Saptanan Önemli Yabancı Ot Türleri Rastlama Sıklıkları Ve Yoğunlukları Study On The Distribution And Density Of Weed Species İn Tomato Fields İn The Vicinity Of Tokat", Türkiye Herboloji Dergisi, 4(1), (Yayın No: 741386)

YANAR YUSUF,KADIOĞLU İZZET,KUTLUK YILMAZ NAZLI DİDE,ÇEŞMELİ İBRAHİM,HANGÜN AYŞİN, (2001). "Bazı Bitki Ekstraktlarının Farklı Bitki Patojeni Funguslara Karşı Antifungal Etkilerinin Belirlenmesi", Türkiye Herboloji Dergisi, 4(1), (Yayın No: 741547)

KADIOĞLU İZZET, (1998). "Researches On Economical Threshold Of Wild Oat Avena Sterilis L İn Wheat Fields İn Çukurova Region Of Turkey", Türkiye Herboloji Dergisi, 1(2), (Yayın No: 741096)

KADIOĞLU İZZET,ULUĞ ERKİN,ÜREMİŞ İLHAN, (1995). "Çukurova Da Kanola Brassica Napus L Var Oleifera D G Ekim Alanlarındaki Yabancıotlar Ve Mücadelesi", Bitki Koruma Bülteni, 35(1-2), (Yayın No: 740971)

ULUĞ ERKİN,KADIOĞLU İZZET, (1995). "Akdeniz Bölgesi İkinci Ürün Soya Tarlalarındaki Yabancıotlar Ve Mücadele İmkanlarının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar Bitki Kuruma Bülteni", Bitki Koruma Bülteni, 35(3-4), 211-227. (Yayın No: 741040)

Uluğ Erkin,KADIOĞLU İZZET,ÜREMİŞ İLHAN, (1994). "Adana İli Kanola Brassica Napus Var Oleifera Dc Tarlalarındaki Yabancı Otlar Ve Mücadelesi Üzerinde Ön Çalışmalar", Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, (Yayın No: 3020328)

KADIOĞLU İZZET,UYGUR F NEZİHİ,ÇINAR AHMET, (1990). "Çukurova Bölgesi Buğday Ekim Alanlarında Görülen Yabani Yulaf Avena Sterilis L In Kontrol Olanakları Üzerinde Araştırmalar", Çuk. Üniv. Zir. Fak. Dergisi, 5(2), 73-86. (Yayın No: 740742)

KADIOĞLU İZZET, (1990). "Yabani Yulaf Avena Sterilis L In Yok Edilme Zamanının Buğday Gelişimi Ve Verimine Etkisi", Çuk. Üniv. Zir. Fak. Dergisi, 5(4), 71-76. (Yayın No: 740850)

KADIOĞLU İZZET,ÇINAR AHMET,F NEZİHİ UYGUR, (1988). "Investigations On The Wild Oats Avena Sterilis L Wheat Of Competitions And Control Possibilities İn Wheat Fields", Phytopathology, 17(3), 130 (Yayın No: 744863)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

KADIOĞLU İZZET, (1992). "Küsküt (Cuscute Spp.) Ve Mücadelesi", Herboloji Haberleri, 3(5), (Yayın No: 3754081)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

Öztürk Lerzan,Sivri Nur,KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR (2018). HOST RANGE AND DISTRUBUTION OF EUROPEAN MISLETOE VISCUMALBUM IN NORTHWESTERN MARMARA, TURKEY. AGROSYM (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4572783)

KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,ÖZTÜRK SEVİLAY,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA (2018). PLANT PROTECTION PROBLEMS OF OLIVE PRODUCTION ANDAPPROACHES OF MANUFACTURERS IN AYDIN AND MUGLA PROVINCES IN TURKEY.. 9. AGROSYM (Özet Bildiri) (Yayın No:4441958)

KADIOĞLU İZZET,KAYA SANİYE,ŞİN BAHADIR,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA (2018). INVESTIGATION OF FARMERS AWARENESS ON THE USES OF CERTAINPLANTS IN RURAL AREAS (THE CASE OF ANTALYA / TURKEY). 9. AGROSYM (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4441954)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET (2018). AN UPDATE ON HERBICIDE RESISTANCE AGAINST WEED AND RELATED STUDIES IN TURKEY.. 9. AGROSYM (Özet Bildiri) (Yayın No:4441962)

KADIOĞLU İZZET,KINALI BURCU,ŞİN BAHADIR (2018). USING SOME WEEDS IN TOKAT PROVINCE AS PLANT-DERIVED DYE.. 9. AGROSYM (Özet Bildiri) (Yayın No:4441965)

ŞİN BAHADIR,AKTAŞ RUKİYE,ONARAN ABDURRAHMAN,KADIOĞLU İZZET (2017). Biological activity of Echinops ritro L. against Alternaria solani, Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici, Monilinia fructigena and Verticillium dahliae. International Congress on Applied Science and Technology (ASTECH’2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3866583)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,ONARAN ABDURRAHMAN (2017). Antifungal activity of parasitic plant (Orobanche ramosa L. Cuscuta campestris YUNCKER and Viscum album L.) extracts against some plant pathogenic fungi. International Congress on Applied Science and Technology (ASTECH’2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3866615)

Kekeç Meryem,KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,Altuntaş Gamze,Kazankıran Tuğba (2017). FARKLI DERECELERDE SICAK SU UYGULAMALARININ BAZI YABANCI OT TOHUMLARININ DORMANSİSİ ÜZERİNE ETKİSİ. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3648398)

KADIOĞLU İZZET,Shahid Farooq (2017). Applications of niche distribution models in weed management decisions: Avena sterilis as an example. VIII International scientific agriculture symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3648318)

ŞİN BAHADIR,Aktaş Rukiye,ONARAN ABDURRAHMAN,KADIOĞLU İZZET (2017). Biological activity of Echinops ritro L. against Alternaria solani, Fusarium oxsporium f. sp. radicis-lycopersici, Monilinia fructigena and Verticillium dahliae. INTERNATIONAL Congress on Applied Science and Technology (ASTECH’xx2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3547511)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET (2017). The Effect of Banana Extracts on Germination of Different Plant Seeds.. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3547512)

Farooq Shahid,KADIOĞLU İZZET (2017). INCREASING CASES OF HERBICIDE RESISTANT WEEDS IN TURKEY: IS THERE ENOUGH RESEARCH TO TACKLE THE PROBLEM?. VIII International scientific agriculture symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3648336)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,Altuntaş Gamze,Kekeç Meryem,Kazankıran Tuğba (2017). ÇETİ [Prosopis farcta (Banks Sol.) Mac.] BİTKİSİNİN TOHUM ÇİMLENME BİYOLOJİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3648375)

Altuntaş Gamze,KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,Kazankıran Tuğba,Kekeç Meryem (2017). BAZI YABANCI OT TOHUMLARININ ÇİMLENME BİYOLOJİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3648390)

Farooq Shahid,KADIOĞLU İZZET,ÖZASLAN CUMALİ (2017). DO INPUT PREDICTORS MATTER FOR SPECIES DISTRIBUTION MODELING IN THE ERA OF BIG DATA?. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3648416)

Kazankıran Tuğba,KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,Kekeç Meryem,Altuntaş Gamze (2017). BAZI MEYVELERİN KABUK EKSTRAKTLARININ BAZI KÜLTÜR BİTKİSİ VE YABANCI OT TOHUM ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3648429)

Farooq Shahid,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF (2017). Moving towards Field Applicability: Applications of GIS in Entomopathogenic and Microbial Control Research. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3648517)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,BELGÜZAR SABRİYE (2017). Bacterial and Fungal Parasites of Orobanche spp.. 6th Entomopathogens and Microbial Control Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3648533)

ORUÇ ESEN,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,KADIOĞLU İZZET (2017). Development of Biopesticides Used in Turkey and in Rest of the World. 6th Entomopathogens and Microbial Control Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3648540)

YANAR YUSUF,BELGÜZAR SABRİYE,Özyiğit Çiğdem,Öksüz Atilla,KADIOĞLU İZZET (2017). In Vitro Antifungal Activity of Banana Stem’s Aqueous Extract against Some Phytopathogenic Fungi. EKOLOJİ 2017 ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3653572)

YILAR MELİH,KADIOĞLU İZZET (2017). TOKAT İLİNDE DOĞAL YAYILIŞ GÖSTEREN SALVİATÜRLERİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ. I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3609850)

BAYAN YUSUF,YILAR MELİH,KADIOĞLU İZZET (2017). EFFECTS OF SALVIA OFFICINALIS ESSENTIAL OIL ON VERTICILLUM DAHLIAE KLEB. MYCELIUM DEVELOPMENT. VIII International Agriculture Symposium ”AGROSYM 2017” (Özet Bildiri) (Yayın No:3606783)

Kaya Yalçın,Başaran Bülent,Kılıç Duran,KADIOĞLU İZZET,Topal Hüseyin (2016). Yağlık Ayçiçeği Helianthus annuus L Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Kontrolü içinKritik Periyodun Belirlenmesi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2977603)

başaran bülent,kaya yalçın,kılıç duran,KADIOĞLU İZZET,altuntaş atilla,özer erhan (2016). Mısır Ekim Alanlarında Sorun Olan Domuz Pıtrağı Xanthium strumarium L nınEkonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2977748)

başaran bülent,kaya yalçın,kılıç duran,KADIOĞLU İZZET,topal hüseyin,aydın mualla (2016). Farklı Fenolojik Dönemlerde Uygulanan 2 4 D nin Buğdayın Triticum aestivum L Verim ve Verim Kriterlerine Etkisi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2977778)

Doğar Gizem,KADIOĞLU İZZET (2016). Tokat İlinde Yabani Yulaf Avena sterilis L ın Bazı Herbisitlere Karşı DayanıklılığınınBelirlenmesi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2977819)

Doğar Gizem,KADIOĞLU İZZET (2016). Tuz Stresi Altında Bazı Yabancı Otların Çimlenmesi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2977548)

ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,Kamışlı Burak (2016). Tokat İli Buğday Ürününe Karışan Yabancı Ot Tohumları ve Yabancı Maddeler. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2977576)

Kaya Yalçın,KADIOĞLU İZZET (2016). Sırık Domates Yetiştiriciliğinde Yeşil Gübreleme ve Bitkisel Malç UygulamasınınDomates Verimine Etkisi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2977620)

Doğar Gizem,KADIOĞLU İZZET,Yumuşakdemir Pelin,YILAR MELİH,Ciğer Ümmü (2016). Bazı Herbisitlerin Yabancı Ot ve Kültür Bitkilerindeki Fitotoksisiteleri. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2977654)

KADIOĞLU İZZET,Doğar Gizem,Yıldırım Mustafa,Ciğer Ümmü,YILAR MELİH,YANAR YUSUF (2016). Ecballium elaterium L A Rich Meyve Suyunun Allelopatik ve Antifungal Etkisi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2977682)

YILAR MELİH,KADIOĞLU İZZET,TELCİ İSA (2016). Bazı Salvia Türlerinin Önemli Yabancı Otların Tohum Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerine Allelopatik Etkileri. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2977796)

ÜREMİŞ İLHAN,ULUDAĞ AHMET,AKSOY EDA,GÖNEN OYA,KADIOĞLU İZZET (2003). Relations Between Seedbank and Weed Flora in Cotton Areas. the Assosiation of Applied Biologist (Özet Bildiri) (Yayın No:754475)

Yılar Melih, Kadıoğlu İzzet, Bedir Ö, Koyuncu Emre Artemisia scoparia Waldst et Kit Bitki Ekstraktlarının Allelopatik Etkisi. I. International Symposium Foreign Trade and Agricultura Strategies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:755297)

Kadıoğlu İzzet, Karamanlı Necla, Yanar Yusuf Determination of Fungal Pathogens of Common Weed Specıes In The Vıcınıty Of Tokat Turkey. 62nd International Symposium on Crop Protection (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:755068)

Aksoy Eda, Aksoy Akın, Kadıoğlu İzzet National Broomrape Project in Turkey. 10th World Congres of Parasitic Plants (Poster) (Yayın No:754956)

Erşahin YUrdagül, Haktanır Koray, Yanar YUsuf, Kadıoğlu İzzet The Effects of Different Organic Wastes on the Biomass Production Fecunduty and Mortality Rate of Eisenia foetida Savingny Lumbricidae. 18th International Soil Meeting (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:754832)

KADIOĞLU İZZET Acaricidal Effects of Different Plant Parts Extracts on Two Spotted Spidermite Tetranychus urtica Koch. VIIIth European Congress of Entomology (Özet Bildiri) (Yayın No:754710)

Üremiş İlhan, Ülger Ahmet Can, Uludağ Ahmet, Kadıoğlu İzzet,Uluğ Erkin Weed Control in Corn in Çukurova Region of Turkey. III International Weed Science Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:754348)

Uygur F Nezihi, Kadıoğlu İzzet, Boz Özhan, Mennan Hüsrev Current Status of Weeds and their Control in Wheat Fields in Turkey. 5 th International Wheat Conference, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:754087)

Kadıoğlu İzzet, Üremiş İlhan, Uluğ Erkin, Gönen Oya Density and Distribution of Weeds in Fruit Nurseries and Their Control in the Medıterranean Region of Turkey. 10 th EWRS (Eeuropean Weed Research Society) Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:753925)

Tekin İlknur, Kadıoğlu İzzet, Üremiş İlhan Studies on Solarisation Against Rost knot Nematodes and Weeds in Vegetable Greenhouses in Medıterranean Region of Turkey Second International Conference on Soil Solarization and Integrated Managemant of Soilborne Pests. Second International Conference on Soil Solarization and Integrated Managemant of Soilborne Pests. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:753719)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KADIOĞLU İZZET,Doğar Gizem,Ciğer Ümmü (2015). Şeker Pancarı Ekim Alanlarında Görülen Küsküt (Cuscuta campestris Yunck.)’ün Tanımı, Zararı ve Yaygınlık Durumu. İstilacı bitkiler çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:4726577)

KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF,YILAR MELİH,BELGÜZAR SABRİYE,Hasgül Yavuz (2013). Bazı Kekik Türlerinin Antifungal Etkinliğinin Belirlenmesi.. I. bitki koruma ürünleri ve makinaları kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4727206)

BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,Taş Leyla,KADIOĞLU İZZET,YILAR MELİH (2013). Origanum minutiflorum (Kekik) Ekstrakt ve Uçucu Yağının Antifungal Etkisinin Belirlenmesi. I. Bitki Koruma Ürünleri ve makinaları KOngresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4727082)

YILAR MELİH,BAYAN YUSUF,KADIOĞLU İZZET (2011). Thymus Fallax Fisch.Mey., Mentha Dumetorum Schult. Ve Origanum Vulgare L. Bitkilerinden İzole Edilen Uçucu Yağların Biyoherbisidal Etkileri. . Bitki Koruma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3743582)

ÇAM HALİT,GÖKÇE AYHAN,YANAR YUSUF,KADIOĞLU İZZET (2002). Entomopatojen fungus Beauveria bassiana Bals Vuill nın patates böceği Leptinotarsa decemlineata Say üzerindeki etkisi. Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2996782)

ÜREMİŞ İLHAN,Can Ülger Ahmet,Gönen Oya,KADIOĞLU İZZET,ULUDAĞ AHMET (1997). Determinationof critical period for weed control in second crop maize in Cukurova region of Turkey Çukurova da İkinci Ürün Mısır Bitkisinde Yabancıotların Farklı Dönemlerde Yok Edilme ile Kritik Peryodun Saptanması. Türkiye II. Herboloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2999803)

KADIOĞLU İZZET (1997). Studies on germination biology and germination depth of some of the weed species found in cotton fields in Mediterrenean Region of Turkey Akdeniz Bölgesi Pamuk Ekim Alanlarında Görülen Bazı Yabancı ot Tohumlarının Çimlenme Biyolojileri ve Çıkış Derinlikleri Üzerinde Araştırmalar. Türkiye II. Herboloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2996991)

KADIOĞLU İZZET,Uluğ Erkin,ÜREMİŞ İLHAN (1997). Studies on disribution and density of weed species in food legum fields of Mediterranean Region Akdeniz Bölgesi yemeklik baklagillerinde nohut fasulye görülen yabancı otların yaygınlık ve yoğunluklarının belirlenmesi. Türkiye II. Herboloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2996821)

SIRMA MUHİTTİN,KADIOĞLU İZZET,GÜNCAN AHMET (1997). Tokat ve Yöresinde Tohumluk Buğdayda Selekterden Önce ve Sonra Ürüne Karışan Yabancıot Tohumlarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Türkiye II. Herboloji KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2383578)

UYGUR F NEZİHİ,KADIOĞLU İZZET,BOZ ÖZHAN,MENNAN HÜSREV (1997). Yabancıotların Ekonomik Zarar Eşiği ve Dünya ile Türkiye deki Uygulamaları. Bitki Korumada Ekonomik Zarar Eşiği Modelleri ve Uygulaması (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2383723)

ÜREMİŞ İLHAN,KARAAT ŞABAN,Gönen oya,Ercan Canıhoş,KÜTÜK HALİL,KADIOĞLU İZZET (1996). Çukurova Bölgesinde Zirai Mücadelede İlaç Kullanımının Genel Değerlendirilmesi,. II. zirai müğcadele ilaçları sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4727412)

BOZ ÖZHAN,KADIOĞLU İZZET,UYGUR SİBEL,UYGUR FEYZULLAH NEZİHİ (1995). GAP Bölgesi Pamuk Ekim Alanlarında Görülen Yabancıotlar ve Dağılımları. Gap bölgesi bitki koruma sorunları sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4725785)

Uluğ Erkin, Kadıoğlu İzzet, Üremiş İlhan, Arıoğlu Halis (1993). Akdeniz Bölgesi İkinci Ürün Yerfıstığı Tarımında Yabancı ot Mücadele İmkanları Üzerinde Araştırmalar A research on weed control possibilities in double cropped peanut fields in Mediterranean Region. Türkiye I. Herboloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:774343)

KADIOĞLU İZZET,ULUĞ ERKİN,ÜREMİŞ İLHAN (1993). Akdeniz Bölgesi Pamuk Ekim Alanlarında Görülen Yabancıotlar Üzerinde Araştırmalar Investigations on weeds in cotton fields in Mediterranean Region of Turkey. Türkiye I. Herboloj Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:774075)

KADIOĞLU İZZET,ULUĞ ERKİN (1993). Akdeniz Bölgesi Meyve Fidanlıklarındaki Yabancıotların Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar Investigations on weeds of fruit nurseries in Mediterranean Region of Turkey. Türkiye I. Herboloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:773996)

UYGUR F NEZİHİ,KADIOĞLU İZZET,BOZ ÖZHAN (1993). Çukurova Bölgesi Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabani Yulaf Avena sterilis L Yoğunluklarının Son On Yılda Gösterdiği Değişiklikler. Türkiye I. Herboloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:773920)

Kadıoğlu İzzet, Uluğ Erkin, Uygur F Nezihi, Üremiş İlhan, Boz Özhan (1993). Çukurova Buğday Ekim Alanlarında Görülen Yabani Yulaf Avena sterilis L ın Ekonomik Zarar Eşiği Üzerinde Araştırmalar. Türkiye I. Herboloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:774452)

Uluğ Erkin, Kadıoğlu İzzet (1988). Akdeniz Bölgesi mercimek tarlalarında görülen yabancı otlar ile bulunuş ve yayılış oranları Weeds in Lentil Fields their Density and Distributions in Mediterranean Region of Turkey. 5th Turkish Phytopathological congress (Özet Bildiri) (Yayın No:773609)

ŞİN BAHADIR,Öztürk Lerzan,KADIOĞLU İZZET,Avcı Gürkan Güvenç Trakya Bölgesi nde Bağ Alanlarının Yabancı Ot Florası. 9uncu Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3683017)

Uluğ Erkin, Kadıoğlu İzzet, Çimen İsmail, Derviş Özdemir, Üremiş İlhan Yeni Tesis Turunçgil Bahçesinde Sulama Sistemlerinin Mekanik ve İlaçlı Yabancıot Mücadelesine Göre Bitkinin Gelişmesine Su Tüketim Miktarına ve Yabancı ot Populasyonuna Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Türkiye I. Herboloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:774239)

Boz Özhan, Kadıoğlu İzzet, Uygur F Nezihi Çukurova da Tilki Kuyruğu Alopecurus spp Kuş Yemi Phalaris spp ve Yabani Arpa Hordeum spp Gibi Yabancıot Türlerinin Bazı Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması. Türkiye I .Herboloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:774144)

Boz Özhan, Uygur F Nezihi, Kadıoğlu İzzet Çukurova Bölgesi Buğday Ekim Alanlarında Görülen Tilki Kuyruğu Alopecurus spp Kuş Yemi Phalaris spp ve Yabani Arpa Hordeum spp Türlerinin Saptanması ve Dağılımlarının Araştırılması. Türkiye VI. Fitopatoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:773801)

Uluğ Erkin, Kadıoğlu İzzet Weeds in Second Crops Soybean Corn Groundnut and Sesame Fields Their Density and Distributions in Mediterranean Region of Turkey. 5th Turkish Phytopathological congress (Özet Bildiri) (Yayın No:773700)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Herboloji Yabancıot Bilimi (2003)., ÖZER ZEKİ,KADIOĞLU İZZET,ÖNEN HÜSEYİN,TURSUN NİHAT, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Sayfa Sayısı: 575, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 60889)

Türkiye Nin Yabancıotları Ve Bazı Özellikleri (1993)., ULUĞ ERKİN,KADIOĞLU İZZET,ÜREMİŞ İLHAN, Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Sayfa Sayısı: 513, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 61511)

Çukurova Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülenyabani Yulaf Avena Spp Türleri Gelişme Biyolojileri Buğday İle Karşılıklı Etkileşimleri Ve Kontrol Olanakları Üzerinde Araştırmalar (1991)., KADIOĞLU İZZET, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2383664)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Patates Tarımı (2018)., KADIOĞLU İZZET, Hürriyet Matbaası, Editör: Prof. Dr. Fikret Akınerdem, ISBN: 978-605-68655-0-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4558120)

Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu (2015)., KADIOĞLU İZZET,BAŞARAN BÜLENT,KAYA YALÇIN, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Editör: Hüseyin Önen, ISBN: 978-605-9175-05-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1764613)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Ülkesel Canavar otu (Orobanche spp.) (ProjeNo: 1007105G080)", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2006-31.12.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bazı Adaçayı Türlerinin Uçucu Yağ ve Ekstraktlarının İki Noktalı Kırmızı Örümcek Tetrancyhus urticae Koch (Acarina:Tetranychidae) ’xxye Karşı Etkinliklerinin Araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 19.01.2016-23.11.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İli Dane Mısır Ekim Alanlarında Sorun OlanDomuz Pıtrağı (Xanthium strumarium L.)’nınMeydana Getirdiği Ürün Kayıpları ve EkonomikZarar Eşiğinin Belirlenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2014-20.02.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İli Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Kontrolü İçin KritikPeriyodun Belirlenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2014-20.02.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan KokarOt (Bifora radians Bieb.)’un ALS Grubu HerbisitlereKarşı Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2015-20.02.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat ili buğday ekim alanlarında sorun olan dilkanatan ( Galium aperina L)’xxnın ALS grubu herbisitlere karşı dayanıklılığının tespiti ve haritalanması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2016-20.02.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Ülkesel Canavar Otu (Orobanche spp) Projesi", TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 15.08.2006-15.12.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat ve Çevresinde Yaygın Olarak Görülen Salvia Türlerinin Antifungal ve Biyoherbisidal Aktivitelerinin Belirlenmesi ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.12.2011-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Mersin İlinden Toplanan Origanum vulgare nin Biyoherbisidal Aktivitesinin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 13.12.2012-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Amasya, Çorum, Tokat ve Yozgat İllerinde Buğday Alanlarında Bulunan Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.)’ın Tribenuron-Methyl’e Karşı Dayanıklılığının Araştırılması ve Haritalanması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 28.04.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Akdeniz Bölgesi Mısır Tarlalarında Sorun Olan Yabancıotlara Karşı İlaç Denemesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı)

"Çukurova Bölgesi Pamuk Tarlalarında Sorun Olan Tek ve Çok Yıllık Yabancıotlarla SavaşOlanakları Üzerinde Ön Çalışmalar", ARAŞTIRMA PROJESİ, Uzman (Tamamlandı)

"Akdeniz Bölgesinde Buğday Tarlalarındaki Yabancıotlara Karşı Çıkış Öncesi İlaç Denemesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı)

"Gaziantep İli Mercimek Tarlalarında Sorun Olan Dar ve Geniş Yapraklı Yabancıotlara Karşı İlaç Denemesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı)

"Akdeniz Bölgesi Buğday Tarlalarındaki Yabancı otlara Karşı İlaç Denemesi", DİĞER, Uzman (Tamamlandı)

"Akdeniz Bölgesi Mercimek Tarlalarındaki Yabancıotlar ve Mücadele İmkanları Üzerinde Araştırmalar", DİĞER, Uzman (Tamamlandı)

"Çukurova Turunçgil Bahçelerinde Sorun Olan Yabancıotlara Karşı İlaçlı Mücadele Olanakları Üzerinde Ön Çalışmalar ", DİĞER, Uzman (Tamamlandı)

"Çukurova Çeltik Tarlalarındaki Yabancıotlara Karşı İlaç Denemesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı)

"Çukurova Bölgesi Soya Fasulyesi Tarlalarındaki Yabancıotlara Karşı İlaç Denemesi", DİĞER, Uzman (Tamamlandı)

"Akdeniz Bölgesi Domates Tarlalarındaki Çimensi Yabancıotlara Karşı İlaç Denemesi ", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı)

"Çukurova Bölgesi Pamuk Tarlalarındaki Yabancıotlara Karşı İlaç Denemeleri ", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Çukurova Bölgesi Soya Tarlalarındaki Yabancı otlaraKarşı İlaç Denemeleri ", DİĞER, Uzman (Tamamlandı)

"Akdeniz Bölgesi İkinci Ürün Soya Mısır Yerfıstığı Susam Alanlarında Görülen Yabancıotlar Üzerinde Araştırmalar ", DİĞER, Uzman (Tamamlandı)

"Akdeniz Bölgesi Meyve Fidanlıklarındaki Yabancıotların Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"İhracata Yönelik Ürün Elde Etmek Amacıyla Akdeniz Bölgesi Yemeklik Baklagillerinde Nohut Fasulye Zararlı Fungal Hastalık Nematod ve Yabancıotlar Üzerinde Araştırmalar ", DİĞER, Uzman (Tamamlandı)

"Çukurova Buğday Ekim Alanlarında Görülen Yabani Yulaf Avena sterilis L ın Ekonomik Zarar Eşiğinin Araştırılması", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Adana İli Kanola Brassica napus var oleifera D C Tarlalarındaki Yabancıotlar ve Mücadelesi Üzerinde Ön Çalışmalar ", DİĞER, Uzman (Tamamlandı)

"Akdeniz Bölgesi Turunçgil Fidanlıklarındaki Yabancıotların Mücadeleleri Üzerinde Araştırmalar ", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Tokat ta Patetes Yetiştirilen Alanlarda Sorun Olan Yabancıotlar ve Farklı Dönemlerde Yabancıotların Yok Edilmesi İle Kritik Peryodun Belirlenmesi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat ta Bazı Yabancı Otlarda Görülen Fungal Hastalık Etmenleri ve Etkinliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı)

"Bazı Bitki Ekstraktlarının Patetes Böceği Leptinotarsa decemlineata Say ne İnsektisit", BAP, Uzman (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TOKAT İLİ SEBZE ALANLARINDA GÖRÜLEN KÖK UR NEMATOD TÜRLERİ Meloidogyne spp NİN BELİRLENMESİ VE MÜCADELESİNDE BAZI BİTKİ EKSTRAKTLARININ KULLANILABİLİRLİĞİ", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Yöresinde Elma Bahçelerinde Sorun Olan Virus ve Fungal Hastalıklar Alternatif Konukçuları ve Vektörlerin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı)

"Bazı Bitki Ekstraktlarının Antifungal Etkilerinin Belirlenmesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Uzman (Tamamlandı)

"Tokat Yöresindeki Patetes Virüs Hastalıkları Üzerinde Araştırmalar", ARAŞTIRMA PROJESİ, Uzman (Tamamlandı)

"Domateste Sorun Olan Canavar Otu Türlerinin Orobanche spp Saptanması ve Alternatif Konukçularının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar", TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Yöresinde Patates Hastalıkları Üzerine Araştırmalar", ARAŞTIRMA PROJESİ, Uzman (Tamamlandı)

"Ülkesel Canavar Otu Orabanche spp Projesi", TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bazı Bitki Ekstratlarının İki Noktalı Kırmızı Örümceğe Tetranychus urtica Koch Acari Tetranychidae Akarisit Etkisi Üzerinde Araştırmalar", DİĞER, Uzman (Tamamlandı)

"Tokat ta Şeker Pancarı Ekim Alanlarında Görülen Küsküt Türleri Cuscutaspp Yaygınlıklarının Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Trabzon ili Mera Alanlarındaki Önemli Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlığı ile Bunların Üzerindeki Fungal Etmenler ve Etkinliklerinin Saptanması", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı)

"Solarizasyon Uygulamasının Değişik Toprak Derinliklerine Gömülen KüskütTohumlarının Konukçu Bitkilerdeki Parazitlenmeye Etkisi", BAP, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Mısırda sorun olan yabancı otlara karşı kullanılan bazı herbisitlerin farklı dozlarının yabancı otlanmaya ve mısır verimine etkisi", BAP, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Tokat ve çevresinde yayılış gösteren Salvia türlerinin uçucu yağ bileşenleri antifungal ve bioherbisidal aktivitelerinin araştırılması", BAP, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Ot Türleri İle Bunların Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2004- , Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Eğitim Öğretim ve Araştırma Çalışmaları, (Diğer)

1977-1978, Ziraat Yüksek Mühendisi, Tarım Bakanlığı Ankara Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Bölge Başkanlığı, Bitki koruma etmenleri olan hastalık, zararlı ve yabancı otlara yönelik mücadele yöntemlerini çiftçilere aktarmak, uygulatmak ve gerekirse uygulamak. Kısaca araştırma çalışmaları sonuçlarını çiftçilerin uygulamasını sağlamak, (Diğer)

1978-1996, Araştırıcı, Tarım Bakanlığı Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Kurumun genel konusu Zirai Mücadele konusunda uygulayıcılara araştırma yapmak. Bu çerçevede yabancı ot şubesinde araştırıcı ve uzman olarak çalışıldı. Yabancı otların mücadelesi, zarar şekilleri ve ekonomik önemleri konusunda çalışmalar yapıldı, bu sonuçları uygulayıcılara aktarıldı., (Diğer)

1996-1998, Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Eğitim Öğretim ve Araştırma Çalışmaları, (Diğer)

1998-2004, Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Eğitim Öğretim ve Araştırma Çalışmaları, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:izzet.kadioglu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1984-1989
Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü

Tez Adı:Çukurova Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Yabani Yulaf (Avena Spp.) Türleri, Gelişme Biyolojileri Buğday İle Karşılıklı Etkileşimleri Ve Kontrol Olanakları Üzerinde Araştırmalar
Lisans
1972-1977
Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma BölümüAkademik Görevler

Profesör
2004-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/ FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
Doçent
1998-2004
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/ FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
1996-1998
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/ FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
1996-1999
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dekan Yardımcısı
1999-2003
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2003
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2003
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı Başkanı
2003-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Bşk.
2003-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Narin ALTINIŞIK, (2003)., "Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı'nda yeşil alan ve yeşil alan dışındaki yabancı otlar ve mücadele yöntemleri üzerine araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Ayşin BİLGİLİ, (2003)., "Tokat ve yöresinde patates (Solanum tuberosum L. ) yetiştirilen alanlarda sorun olan yabancı otlar ve farklı dönemlerde yabancı otların yok edilmesi ile kritik periyodun belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Yasemin İSPİRLİ GÖKREM, (2006)., "Tokat ilinde yapay sulakalanlar ile bu sistemde kullanılan Typha latifolia l. bitkisinin evsel atıksu arıtmada kullanılabilirliğinin araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Ünal ASAV, (2005)., "Toprak solarizasyonu ile Tokat ve yöresinde sorun olan bazı yabancı otların kontrolü üzerine araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Nejla KARAMAN, (2005)., "Tokat'ta bazı yabancı otlarda rastlanan fungal etmenlerin belirlenmesi üzerine araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Ayşegül ŞENTÜRK, (2007)., "Tokat'ta domates yetiştirilen alanlarda sorun olan canavar otu türlerinin (Orobanche spp.) ve alternatif konukçularının belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Özlem YILMAZ, (2009)., "Tokat'ta şeker pancarı ekim alanlarında görülen küsküt türleri (Cuscuta spp.), yaygınlıklarının belirlenmesi ve mücadelesine yönelik araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Yalçın KAYA, (2011)., "Yeşil gübreleme ve malçlamanın sırık domates bitkisinde yabancı otlanmaya ve verime etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Ünal ASAV, (2011)., "Trabzon ili mera alanlarındaki önemli yabancı ot türlerinin yaygınlığı ile bunların üzerindeki fungal etmenler ve etkinliklerinin saptanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Doktora
10.Badel UYSAL, (2012)., "Mısırda sorun olan yabancı otlara karşı kullanılan bazı herbisitlerin farklı dozlarının yabancı otlanmaya ve mısır verimine etkisinin araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Vasfiye ILIKPINAR, (2013)., "Solarizasyon uygulamasının değişik toprak derinliklerine gömülen küsküt tohumlarının konukçu bitkilerdeki parazitlemeye etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Özlem TÖRE, (2014)., "Tokat ili buğday ekim alanlarında sorun olan yabancı ot türleri ile bunların yaygınlık ve yoğunluklarının belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Bülent BAŞARAN, (2014)., "Tokat ili buğday ekim alanlarında sorun olan yabani hardal (Sinapis arvensis L.)'ın ekonomik zarar eşiğinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Melih YILAR, (2014)., "Tokat ve çevresinde yaygın olarak görülen salvıa türlerinin antifungal ve biyoherbisidal aktivitelerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Doktora
15.Emre KOYUNCU, (2014)., "Mersin ilinden toplanan origanum vulgare'nin biyoherbisidal aktivitesinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Eyüp Can MATUR, (2018)., "Bazı Adaçayı Türlerinin Uçucu Yağ ve Ekstraktlarının İki Noktalı Kırmızı Örümcek Tetrancyhus urticae Koch (Acarina:Tetranychidae) 'ye Karşı Etkinliklerinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
17.Gizem DOĞAR, (2016)., "Tokat ili buğday ekim alanlarında sorun olan kısır yabani yulafın (Avena sterilis L.) bazı herbisitlere karşı dayanıklılık durumunun araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
18.Tolga SARI, (2016)., "İstilacılar bilgi sistemi ve Mobil Bitki Koruma Rehberi'nin oluşturulması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
19.Sonnur TAD, (2016)., "İstilacı yabancı ot türü, Sicyos angulatus L.'un Karadeniz bölgesindeki yaygınlığı ve yayılma durumunun saptanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
20.Hande Nur ASLAN, (2017)., "Bazı kekik türlerinden elde edilen uçucu yağların iki noktalı kırmızı örümcek Tetrancyhus urticae Koch (Acarina:Tetranychidae) 'ye etkisinin araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
21.Mehmet ŞAHİN, (2018)., "Farklı doz ve farklı herbisit uygulamalarının bazı kültür bitkilerinde oluşturduğu fitotoksisite", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
22.Shahıd FAROOQ, (2018)., "Experimental and ecological niche modelling approaches to predict potential distribution areas of some invasive weeds in Turkey", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı, Doktora


Editörlük

1.Turkish Weed Science Society(- Academic Resource Index (Researchbib)- Journal Index- SIS (Scientific Indexing Services)- IIIFactor - Real Time Impact- CiteFactor.Org- Cosmos Impact Factor- EBSCO), Dergi, Editör, Türkiye herboloji derneği
2.herboloji, Dergi, ank
3.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI )), Dergi, Konuk Editör, Niğde
4.Ziraat Mühendisliği Dergisi(FAO/Agris, google scholar), Dergi, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği
5.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, GPÜ FBE
6.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, GOPÜ FBE
7.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX), Dergi, GOPÜ FBE
8.Turkish Weed Science Society(Academic Resource Index (Researchbib)- Journal Index- SIS (Scientific Indexing Services)- IIIFactor - Real Time Impact- CiteFactor.Org- Cosmo), Dergi, Editör, Türkiye herboloji derneği
9.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turki), Dergi, Niğde
10.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde
11.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde
12.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde
13.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde
14.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde
15.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde
16.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde
17.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde
18.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde
19.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde
20.Journal of weed science(Bitki koruma), Dergi, Editör, Türkiye Herboloji Dergisi
21.Türkiye Herboloji Dergisi(CABI), Dergi, Yrd. Editör, Tokat
22.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
23.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmapaşa
24.Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research(DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
25.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmapaşa
26.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaş
27.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa
28.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa
29.Turkish Journal of Weed Science(Academic Resource Index (Researchbib)- Journal Index- SIS (Scientific Indexing Services)- IIIFactor - Real Time Impact- CiteFactor.Org- Cosmos Impact Factor), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.06.2017 - 30.06.2017
30.Turkish Journal of Weed Science(Academic Resource Index (Researchbib)- Journal Index- SIS (Scientific Indexing Services)- IIIFactor - Real Time Impact- CiteFactor.Org- Cosmos Impact Factor), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.07.2017 - 30.12.2017
31.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniv., 01.12.2017 - 30.12.2017
32.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.02.2017 - 28.02.2017
33.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.03.2017 - 30.03.2017
34.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 01.04.2017 - 30.04.2017
35.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 01.05.2017 - 30.05.2017
36.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 01.06.2017 - 30.06.2017
37.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniv., 01.07.2017 - 30.07.2017
38.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniv., 01.08.2017 - 30.08.2017
39.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halsdemir Üniv., 01.09.2017 - 30.09.2017
40.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniv., 01.10.2017 - 30.10.2017
41.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniv., 01.11.2017 - 30.11.2017
42.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.01.2017 - 30.01.2017
43.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.01.2016 - 30.01.2016
44.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 02.02.2016 - 28.02.2016
45.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.03.2016 - 30.03.2016
46.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI)), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.04.2016 - 30.04.2016
47.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI)), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.05.2016 - 31.05.2016
48.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.06.2016 - 30.06.2016
49.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technolog(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.07.2016 - 30.07.2016
50.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technolog(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI)), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.08.2016 - 30.08.2016
51.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI)), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 02.10.2016 - 31.10.2016
52.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 02.09.2016 - 30.09.2016
53.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.11.2016 - 30.11.2016
54.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(, Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.12.2016 - 30.12.2016
55.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF)), Dergi, Editör, GOÜ FBE, 01.01.2016 - 29.06.2016
56.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF)), Dergi, Editör, GOÜ. FBE, 01.07.2016 - 26.12.2016
57.Turkish Journal of Weed Science(Journal index, Jourmal index,Cite factor), Dergi, Editör, Tokat, 01.11.2016 - 30.11.2016
58.Turkish Journal of Weed Science(Academic Resource Index (Researchbib)- Journal Index- SIS (Scientific Indexing Services)- IIIFactor - Real Time Impact- CiteFactor.Org- Cosmos Impact Factor), Dergi, Editör, Tokat, 01.12.2016 - 29.12.2016
59.Türkiye Herboloji Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa, 02.11.2016
60.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.12.2015 - 31.12.2015
61.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Niğde, 01.02.2015 - 25.02.2015
62.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology, Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.11.2015 - 30.11.2015
63.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, niğde üniversitesi, 01.10.2015 - 31.10.2015
64.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.09.2015 - 31.08.2015
65.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.08.2015 - 31.08.2015
66.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.07.2015 - 31.07.2015
67.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.06.2015 - 30.06.2015
68.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde üniversitesi, 01.05.2015 - 31.05.2015
69.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology, Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.04.2015 - 30.04.2015
70.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.03.2015 - 31.03.2015
71.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.01.2015 - 31.01.2015
72.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.02.2015 - 28.02.2015
73.Tetranychidae acari prostigmata species from parks and ornamental plants in Istanbul Turkey, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa üniversitesi, 08.04.2015 - 23.04.2015
74.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Niğde Üniversitesi, 01.02.2015 - 28.02.2015
75.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Niğde Üniversitesi, 01.01.2015 - 30.01.2015
76.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Niğde Üniversitesi yayınevi, 01.03.2015 - 31.03.2015
77.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Niğde Üniversitesi yayınevi, 01.04.2015 - 30.04.2015
78.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Niğde Üniversitesi yayınevi, 01.05.2015 - 29.05.2015
79.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Niğde Üniversitesi yayınevi, 01.06.2015 - 30.06.2015
80.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Niğde Üniversitesi yayınevi, 01.07.2015 - 31.07.2015
81.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Niğde Üniversitesi yayınevi, 02.08.2015 - 31.08.2015
82.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Niğde Üniversitesi yayınevi, 01.09.2015 - 30.09.2015
83.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Niğde Üniversitesi yayınevi, 01.10.2015 - 30.10.2015
84.İSTANBUL İLİ SÜS BİTKİLERİNDE TESPİT EDİLEN COCCINELIDAE COLEOPTERA TÜRLERİ, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2015 - 30.01.2015
85.Estimating time of weed emergence in cucumber Cucumissativus L(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi yayınevi, 02.11.2015 - 30.11.2015
86.Cansız Malçlama YöntemlerininMandalina Bahçesinde Yabancı Otlanma Üzerine Olan Etkisi(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi yayınevi, 01.12.2015 - 31.12.2015
87.Cansız Malçlama YöntemlerininMandalina Bahçesinde Yabancı Otlanma Üzerine Olan Etkisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi
88.TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ(CAB abstrakt), Dergi, Konuk Editör, Niğde üniversitesi, 06.04.2015 - 24.04.2015
89.Tetranychidae Acari Prostigmata species from parks and ornamental plants in Istanbul Turkey, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
90.Tarım Bilimleri dergisi(CAB abstract), Diğer Yayınlar, Yayın Kurulu Üyeliği, Ankara üniversitesi
91.Nar bahçelerinde yabancı otlar, Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi
92.İstanbul Park ve Bahçelerindeki Tetranychidae Türleri, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.YILAR MELİH,KADIOĞLU İZZET (2018). Salvia Species and their Biological Activities Naturally Distributed in Tokat Province. Scholar Bülletin, (Yayın No: 4712024)
2.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,altuntaş gamze,kekeç meryem (2018). Çeti [Prosopis farcta (Banks Sol.) J.F.Mac.]’nin Tohum Çimlenme Biyolojisinin Araştırılması. Turkısh Journal of Weed Science, (Yayın No: 4712375)
3.YILAR MELİH,KADIOĞLU İZZET,TELCİ İSA (2018). chemical composition and of salvia officinalis (l.), s. cryptantha (montbret et aucher ex benth.), s. tomentosa (mill.) plant essential oils and extracts. Fresenius Environmental Bulletin, 27(3), 1695-1706. (Yayın No: 4702476)
4.KADIOĞLU İZZET,Farooq Shahid (2017). Potential Distribution of Sterile Oat (Avena sterilis L.) in Turkeyunder Changing Climate. Turkish Journal of Weed Science, 20(2), 1-13. (Yayın No: 3849294)
5.YILAR MELİH,KADIOĞLU İZZET,TELCİ İSA (2017). Tokat İlinde Doğal Olarak Yetişen Salvia virgata Jacq. ve Salvia candidissima subsp.candidissima Vahl. Bitkilerinin Uçucu Yağ Kompozisyonlarının Belirlenmesi üzerine. Turkish Journal of Weed Science, (Yayın No: 3734434)
6.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,ONARAN ABDURRAHMAN (2017). Parazit bitkilerden (Orobanche ramosa L. Cuscuta campestris Yunck. ve Viscum album L.) elde edilen ekstratların bazı bitki patojeni funguslara karşı antifungal etkileri. Turkish Journal of Weed Science, 20(1), 61-69. (Yayın No: 3648287)
7.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,Kamışlı Burak (2016). Tokat İlinde Buğday Ürünü İçerisine Karışan Yabancı Ot Tohumlarının Belirlenmesi. Turkish Journal of Weed Science, 19(2), 28-37. (Yayın No: 2977516)
8.Başaran Bülent,KADIOĞLU İZZET (2016). Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabani Hardal Sinapis arvensis L ın Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Weed Science, 19(1), 1-5. (Yayın No: 2977434)
9.Başaran Bülent,Kaya Yalçın,KADIOĞLU İZZET,Kılıç Duran,Topal Hüseyin,Aydın Mualla (2016). Geniş Yapraklı Yabancı Otlara Karşı Farklı Fenolojik Dönemlerde Uygulanan 2 4 D Asid Dimethylamin in Ekmeklik Buğdayın Triticum aestivum L Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. Turkish Journal of Weed Science, 19(2), 1-9. (Yayın No: 2977466)
10.BELGÜZAR SABRİYE,YILAR MELİH,YANAR YUSUF,KADIOĞLU İZZET,Doğar Gizem (2016). Thymus vulgaris L Kekik Ekstrakt ve Uçucu Yağının Clavibacter michiganensis subsp michiganensis Üzerine Antibakteriyal Etkisi. Turkish Journal of Weed Science, 19(2), 20-27. (Yayın No: 2977503)
11.asav ünal,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF (2016). Determination of biyologycal control of fungus Alternaria solani against the weed pteridium aquilinum. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 26(4), 689-693. (Yayın No: 3028615)
12.YILAR MELİH,KADIOĞLU İZZET (2016). Antifungal aktivities of some Salvia species extracts Fusarium ovisporium f sp radicis lycopersici Forl Mycellium growth in vitro. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 26(1), 115-118. (Yayın No: 2983193)
13.KADIOĞLU İZZET (2015). Estimating time of weed emergence in cucumber Cucumissativus L. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, (Yayın No: 2466341)
14.KADIOĞLU İZZET (2015). Cansız Malçlama YöntemlerininMandalina Bahçesinde Yabancı Otlanma Üzerine Olan Etkisi. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, (Yayın No: 2462336)
15.KADIOĞLU İZZET,ALTUNTAŞ EBUBEKİR,CABAROĞLU TURGUT,ÇALIŞKAN SEVGİ,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,KARAMAN SEDAT,CANGİ RÜSTEM,ŞEKEROĞLU AHMET,KURAN MEHMET,SALTALI KADİR,YANAR YUSUF (2015). Aclonifen Uygulama Zamanının Tilki kuyruğu Alopecurus myosuroidesHuds Poaceae yapraklarındaki Kritik Konsantrasyon Değerine Etkisi. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, (Yayın No: 2382597)
16.ASAV ÜNAL,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF (2015). Trabzon İli Mera Alanlarındaki Önemli Yabancı Ot Türleri Üzerinde Bulunan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 32(1), 17-22. (Yayın No: 1759035)
17.YILAR MELİH,KADIOĞLU İZZET,TELCİ İSA (2015). Tokat İlinde Yayılış Gösteren Bazı Adaçayı Türlerinin Uçucu Yağ KompozisyonlarınınBelirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2(4), 313-319. (Yayın No: 1763936)
18.Asav Ünal,KADIOĞLU İZZET (2014). Rusya Federasyonu’ndan Türkiye’ye İthal Edilmek Üzere Trabzon Limanı’na Gelen Buğdaylardaki Yabancı Ot Tohumlarının Belirlenmesi. Iğdır Univ. J. Inst. Sci. Tech, (Yayın No: 4726918)
19.KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE (2013). Development of Biological Control in Turkey. Soil-Water Journal, 2(2), 2217-2226. (Yayın No: 1011135)
20.YILAR MELİH,BAYAN YUSUF,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF (2013). Bioherbicidal Effects of Essential Oils Isolated fromThymus fallax F Mentha dumetorum Schult and Origanum vulgare L. Asian Journal of Chemistry, (Yayın No: 2383916)
21.ÜNAL ASAV,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF (2013). First report of Alternaria causing leaf blight of Pteridium aquilinum in TURKEY. Journal of Plant Pathology, 95(4), 69-69. (Yayın No: 1011131)
22.YANAR DÜRDANE,KADIOĞLU İZZET,GÖKÇE AYHAN (2011). Ovicidal activity of differet plant extacts on two spotted spider mite Tetranychus urticae Koch Acari Tetranychidae. Scientific Research and Essays, 6(14), 3041-3044. (Yayın No: 122542)
23.ÇAM HALİT,GÖKÇE AYHAN,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF (2011). Bitki ekstraktlarının Patates böceği Leptinotarsa decemlineata Say Coleoptera Crysomelidae nin farklı dönemleri üzerine mide zehiri ve rezidüyel toksisite etkileri. Türkiye entomoloji dergisi, 236 (Yayın No: 739400)
24.YANAR DÜRDANE,KADIOĞLU İZZET,GÖKÇE AYHAN (2011). Acaricidal effects of different plant parts extracts on two spotted spider mite Tetranychus urticae Koch. African Journal of Biotecnology, 10(55), 11745-11750. (Yayın No: 122501)
25.YANAR YUSUF,GÖKÇE AYHAN,KADIOĞLU İZZET,ÇAM HALİT,Mark Whalon (2011). In vitro antifungal evaluation of various plant extracts against early blight diseases Alternaria solani of potato. African Journal of Biotecnology, 10(42), 8291-8295. (Yayın No: 122535)
26.YANAR YUSUF,KADIOĞLU İZZET,GÖKÇE AYHAN,DEMİRTAŞ İBRAHİM,Neshun Gönen,ÇAM HALİT,WHALON Mark (2011). In vitro antifungal activities of 26 plant extracts on mycelia growth of Phytophthora infestans Mont De Bary. African Journal of Biotechnology, 10(14), 2625-2629. (Yayın No: 122522)
27.KADIOĞLU İZZET,KARAMANLI NECLA,YANAR YUSUF (2010). Determination of Fungal Pathogens of Common Weed Specıes In The Vıcınıty Of Tokat Turkey. Comm. Appl. Biol. Sci, 75(1), 99-108. (Yayın No: 739246)
28.KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF (2005). Allelopathic Effects of Plant Extracts Against Seed Germination of Some Weeds. ASİAN JOURNAL OF PLANT SCİENCE, 3(4), 472-475. (Yayın No: 739067)
29.KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF,ASAV ÜNAL (2005). Allelopathic Effects of Weeds Extracts against Seed Germination Some Plants. J.of Envir. Biology, 26(1), 169-174. (Yayın No: 122623)
30.KADIOĞLU İZZET, MENDİL DURALİ, SARI HAYATİ, HASDEMİR ERDOĞAN (2005). Determination of Heavy Metal Levels in Some Weeds Collected from Tokat. Asian Journal of Chemistry, 17(1), 564-568. (Yayın No: 738848)
31.KADIOĞLU İZZET (2004). Effects of Hearleaf Cocklebur Xanthium strumarium L Extract on Some Crops and Weeds. Asian Journal of plant science, 3(6), 696-700. (Yayın No: 739150)
32.ULUDAĞ AHMET, ÜREMİŞ İLHAN, AKSOY EDA, GÖNEN OYA, KADIĞLU İZZET (2004). Relations between seedbank and weed flora in cotton areas. Plant Diseas.and Protection, 15(19), 57-64. (Yayın No: 122580)
33.KADIOĞLU İZZET,ÜREMİŞ İLHAN,ULUDAĞ AHMET (2004). Relationships Between Seedbank and Weed Flora in Cotton Areas in The Çukurova Region of Turkey. Bulletin of Pure and Applied Sciences, 23(1), 61-69. (Yayın No: 122608)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YILAR MELİH,KADIOĞLU İZZET,TELCİ İSA (2017). Tokat İlinde Doğal Olarak Yetişen Salvia virgata Jacq. ve Salvia candidissima subsp. candidissima Vahl. Bitkilerinin Uçucu Yağ Kompozisyonlarının Belirlenmesi. Turkish Journal of Weed Science, 20(1), 70-77. (Yayın No: 3924423)
2.Asav Ünal,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF (2016). Stemphylium vesicarium Wallr Simmons as fungal pathogen of false helleborine Veratrum album L and it s potential as biocontrol agent. BİTKİ KORUMA BÜLTENİ, 56(4), 399-406. (Yayın No: 2985961)
3.Bayram Mustafa,YILAR MELİH,ÖZGÖZ ENGİN,KADIOĞLU İZZET (2016). Ada Çayı Salvia virgata Jacg Tohumlarının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(1), 325-331. (Yayın No: 2990689)
4.KADIOĞLU İZZET (2015). Tetranychidae acari prostigmata species from parks and ornamental plants in Istanbul Turkey. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (Yayın No: 2466611)
5.KADIOĞLU İZZET (2015). İSTANBUL İLİ SÜS BİTKİLERİNDE TESPİT EDİLEN COCCINELIDAE COLEOPTERA TÜRLERİ. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (Yayın No: 2466526)
6.KADIOĞLU İZZET (2015). Herbisit Toksisitesi ve Herbisitlere Alternatif Mücadele Stratejileri. JOURNAL OF THE INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ERCIYES UNIVERSITY, (Yayın No: 2382830)
7.KADIOĞLU İZZET (2015). Poaceae Familyasında Polen Alerjisine Neden Olanİstilacı Bitkiler. YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, (Yayın No: 2382422)
8.KADIOĞLU İZZET (2015). Gaziantep te Nar Bahçelerinde Bulunan Yabancı Otlar. YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, (Yayın No: 2382358)
9.ASAV ÜNAL,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF (2014). Trabzon İli ve İlçelerindeki Mera Alanlarındaki Önemli Yabancı Ot Türleri ile Bunların Dağılımları ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. GOÜ Ziraat Fak. Dergisi, 31(1), 32-39. (Yayın No: 753020)
10.YILAR MELİH,BAYAN YUSUF,Özcan Selçuk,KADIOĞLU İZZET (2012). Artemisia scoparia Waldst.et Kit. Uçucu Yağının Biyoherbisidal Etkisi.. GÜFBED, (Yayın No: 3743263)
11.KADIOĞLU İZZET (2012). Türkiye tarımında bitki koruma ve bazı güncel yaklaşımların değerlendirilmesi. Ziraat Mühendisliği, 35918-25. (Yayın No: 1011162)
12.SIRMA MUHİTTİN,KADIOĞLU İZZET (2010). Erzincan İli Otlukbeli İlçesi Hububat Ekim Alanlarında Saptanan Önemli Yabancı Ot Türleri Rastlanma Sıklıkları ve Yoğunlukları Determination of main weed species their distributions and densities in wheat growing areas of ErzincanOtlukbeli County. GOÜ Ziraat Fak. Dergisi, 27(1), 27-34. (Yayın No: 745996)
13.KADIOĞLU İZZET,YILAR MELİH,KARAMANLI NECLA (2010). Convolvulus arvensis L Tarla Sarmasığı in Biyolojik Mücadelesinde Erysiphe convolvuli DC nin Potansiyelinin Belirlenmesi. Türkiye Herboloji Dergisi, 12(2), 1-10. (Yayın No: 745718)
14.ASAV ÜNAL,KADIOĞLU İZZET (2010). Toprak Solarizasyonu İle Tavuk Gübresi Kombinasyonunun Bazı Yabancı Ot Tohumlarının Çimlenmelerine Etkisi. Türkiye Herboloji Dergisi, 12(2), 11-22. (Yayın No: 745890)
15.ASAV ÜNAL,KADIOĞLU İZZET (2009). Solarizasyon ve Solarizasyonun Tavuk Gübresi ile Kombinasyonunun Bazı Yabancı Otlar ile Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Effect of soil solarization and poultry manure combination with solarization on some weeds. GOÜ Ziraat Fak. Dergisi, 26(2), 19-25. (Yayın No: 745548)
16.YANAR DÜRDANE,ECEVİT OSMAN,KADIOĞLU İZZET (2008). Tokat Yöresinde Domates Ekim Alanlarında Zarar Oluşturan Domates Pas Akarı Aculops lycopersici Massee Acari Eriophyidae. GOÜ Ziraat Fak. Dergisi, 25(2), 1-5. (Yayın No: 745467)
17.KADIOĞLU İZZET,ASAV ÜNAL (2007). Akdeniz ve Orta Karadeniz Geçit Şartlarında Solarizasyonun Bazı Yabancıot Tohumlarının Çimlenmelerine Etkisi. Türkiye Herboloji Dergisi, 10(2), 1-8. (Yayın No: 745804)
18.KUTLUK YILMAZ NAZLI DİDE,YANAR YUSUF,KADIOĞLU İZZET (2005). Tokat İli Elma Bahçelerinde Apple Mazaic Virus ApMV un Yayılış Durumunun Belirlenmesi Study on distribution of apple mosaic virus ApMV in apple orchards in Tokat province. OMÜ Ziraat Fak. Dergisi, 20(3), 12-15. (Yayın No: 745017)
19.ALTINIŞIK NARİN,KADIOĞLU İZZET (2004). Sabiha Gökçen Uluslararası Hava Alanı nda Çim Alanı ve Çim Alanı Dışındaki Yabancı Otlar ve Bunların Çıkış Derinlikleri Üzerinde Araştırmalar. GOÜ Ziraat Fak. Dergisi, 20(2), 1-8. (Yayın No: 744458)
20.KUTLUK YILMAZ NAZLI DİDE,YANAR YUSUF,KADIOĞLU İZZET,ÇEŞMELİ İBRAHİM,ERKAN SEMİH (2003). Detection of Viruses in Potato Leaves Seed Tubers and Weeds by ELISA in Tokat Province. Journal Turkish Phytopathology, 32(3), 145-165. (Yayın No: 745320)
21.BİLGİLİ AYŞİN,KADIOĞLU İZZET (2003). Tokat ve Yöresinde Patates Solanum tuberosum L te Bulunan Yabancı Ot Türleri Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. GOÜ Ziraat Fak. Dergisi, 20(2), 9-15. (Yayın No: 744694)
22.BİLGİLİ AYŞİN,KADIOĞLU İZZET (2003). Patates Solanum tuberosum L te Farklı Dönemlerde Yabancı Otların Yok Edilmesinin Verime ve Verim Unsurlarına Olan Etkileri İle Kritik Peryodun Belirlenmesi. GOP. Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 17-24. (Yayın No: 744560)
23.KADIOĞLU İZZET (2003). Tokat İlinde Üreticilerin Zirai Mücadele Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma. GOÜ Ziraat Fak. Dergisi, 20(1), 7-15. (Yayın No: 744376)
24.YANAR YUSUF,SIRMA MUHİTTİN,KADIOĞLU İZZET (2002). Tokat Yöresinde Domates Üretim Alanlarında Sorun Olan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi. Türkiye Herboloji Dergisi, 4(1), (Yayın No: 741663)
25.YANAR YUSUF,SIRMA MUHİTTİN,KADIOĞLU İZZET (2002). Tokat Yöresinde Domates Üretim Alanlarında Sorun Olan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 5-8. (Yayın No: 744304)
26.SIRMA MUHİTTİN,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF (2001). Tokat İli Domates Ekim Alanlarında Saptanan Önemli Yabancı Ot Türleri Rastlama Sıklıkları ve Yoğunlukları Study on the distribution and density of weed species in tomato fields in the vicinity of Tokat. Türkiye Herboloji Dergisi, 4(1), (Yayın No: 741386)
27.YANAR YUSUF,KADIOĞLU İZZET,KUTLUK YILMAZ NAZLI DİDE,ÇEŞMELİ İBRAHİM,HANGÜN AYŞİN (2001). Bazı Bitki Ekstraktlarının Farklı Bitki Patojeni Funguslara Karşı Antifungal Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye Herboloji Dergisi, 4(1), (Yayın No: 741547)
28.KADIOĞLU İZZET (1998). Researches on Economical Threshold of Wild Oat Avena sterilis L in Wheat Fields in Çukurova Region of Turkey. Türkiye Herboloji Dergisi, 1(2), (Yayın No: 741096)
29.KADIOĞLU İZZET,ULUĞ ERKİN,ÜREMİŞ İLHAN (1995). Çukurova da Kanola Brassica napus L var oleifera D G Ekim Alanlarındaki Yabancıotlar ve Mücadelesi. Bitki Koruma Bülteni, 35(1-2), (Yayın No: 740971)
30.ULUĞ ERKİN,KADIOĞLU İZZET (1995). Akdeniz Bölgesi İkinci Ürün Soya Tarlalarındaki Yabancıotlar ve Mücadele İmkanlarının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar Bitki Kuruma Bülteni. Bitki Koruma Bülteni, 35(3-4), 211-227. (Yayın No: 741040)
31.Uluğ Erkin,KADIOĞLU İZZET,ÜREMİŞ İLHAN (1994). Adana ili kanola Brassica napus var oleifera DC tarlalarındaki yabancı otlar ve mücadelesi üzerinde ön çalışmalar. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, (Yayın No: 3020328)
32.KADIOĞLU İZZET,UYGUR F NEZİHİ,ÇINAR AHMET (1990). Çukurova Bölgesi Buğday Ekim Alanlarında Görülen Yabani Yulaf Avena sterilis L ın Kontrol Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Çuk. Üniv. Zir. Fak. Dergisi, 5(2), 73-86. (Yayın No: 740742)
33.KADIOĞLU İZZET (1990). Yabani Yulaf Avena sterilis L ın Yok Edilme Zamanının Buğday Gelişimi ve Verimine Etkisi. Çuk. Üniv. Zir. Fak. Dergisi, 5(4), 71-76. (Yayın No: 740850)
34.KADIOĞLU İZZET,ÇINAR AHMET,F NEZİHİ UYGUR (1988). Investigations on the wild oats Avena sterilis L Wheat of Competitions and Control Possibilities in Wheat Fields. Phytopathology, 17(3), 130 (Yayın No: 744863)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.KADIOĞLU İZZET (1992). Küsküt (Cuscute spp.) ve Mücadelesi. Herboloji haberleri, 3(5), (Yayın No: 3754081)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.YILAR MELİH,KADIOĞLU İZZET (2017). TOKAT İLİNDE DOĞAL YAYILIŞ GÖSTEREN SALVİATÜRLERİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ. I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3609850)
2.Kekeç Meryem,KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,Altuntaş Gamze,Kazankıran Tuğba (2017). FARKLI DERECELERDE SICAK SU UYGULAMALARININ BAZI YABANCI OT TOHUMLARININ DORMANSİSİ ÜZERİNE ETKİSİ. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3648398)
3.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,Altuntaş Gamze,Kekeç Meryem,Kazankıran Tuğba (2017). ÇETİ [Prosopis farcta (Banks Sol.) Mac.] BİTKİSİNİN TOHUM ÇİMLENME BİYOLOJİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3648375)
4.Altuntaş Gamze,KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,Kazankıran Tuğba,Kekeç Meryem (2017). BAZI YABANCI OT TOHUMLARININ ÇİMLENME BİYOLOJİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3648390)
5.Farooq Shahid,KADIOĞLU İZZET,ÖZASLAN CUMALİ (2017). DO INPUT PREDICTORS MATTER FOR SPECIES DISTRIBUTION MODELING IN THE ERA OF BIG DATA?. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3648416)
6.Kazankıran Tuğba,KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,Kekeç Meryem,Altuntaş Gamze (2017). BAZI MEYVELERİN KABUK EKSTRAKTLARININ BAZI KÜLTÜR BİTKİSİ VE YABANCI OT TOHUM ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3648429)
7.ÜREMİŞ İLHAN,ULUDAĞ AHMET,AKSOY EDA,GÖNEN OYA,KADIOĞLU İZZET (2003). Relations Between Seedbank and Weed Flora in Cotton Areas. the Assosiation of Applied Biologist (Özet Bildiri) (Yayın No:754475)
8.ŞİN BAHADIR,AKTAŞ RUKİYE,ONARAN ABDURRAHMAN,KADIOĞLU İZZET (2017). Biological activity of Echinops ritro L. against Alternaria solani, Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici, Monilinia fructigena and Verticillium dahliae. International Congress on Applied Science and Technology (ASTECH’2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3866583)
9.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,ONARAN ABDURRAHMAN (2017). Antifungal activity of parasitic plant (Orobanche ramosa L. Cuscuta campestris YUNCKER and Viscum album L.) extracts against some plant pathogenic fungi. International Congress on Applied Science and Technology (ASTECH’2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3866615)
10.ŞİN BAHADIR,Aktaş Rukiye,ONARAN ABDURRAHMAN,KADIOĞLU İZZET (2017). Biological activity of Echinops ritro L. against Alternaria solani, Fusarium oxsporium f. sp. radicis-lycopersici, Monilinia fructigena and Verticillium dahliae. INTERNATIONAL Congress on Applied Science and Technology (ASTECH’xx2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3547511)
11.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET (2017). The Effect of Banana Extracts on Germination of Different Plant Seeds.. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3547512)
12.Farooq Shahid,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF (2017). Moving towards Field Applicability: Applications of GIS in Entomopathogenic and Microbial Control Research. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3648517)
13.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,BELGÜZAR SABRİYE (2017). Bacterial and Fungal Parasites of Orobanche spp.. 6th Entomopathogens and Microbial Control Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3648533)
14.ORUÇ ESEN,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,KADIOĞLU İZZET (2017). Development of Biopesticides Used in Turkey and in Rest of the World. 6th Entomopathogens and Microbial Control Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3648540)
15.YANAR YUSUF,BELGÜZAR SABRİYE,Özyiğit Çiğdem,Öksüz Atilla,KADIOĞLU İZZET (2017). In Vitro Antifungal Activity of Banana Stem’s Aqueous Extract against Some Phytopathogenic Fungi. EKOLOJİ 2017 ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3653572)
16.KADIOĞLU İZZET,Shahid Farooq (2017). Applications of niche distribution models in weed management decisions: Avena sterilis as an example. VIII International scientific agriculture symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3648318)
17.Farooq Shahid,KADIOĞLU İZZET (2017). INCREASING CASES OF HERBICIDE RESISTANT WEEDS IN TURKEY: IS THERE ENOUGH RESEARCH TO TACKLE THE PROBLEM?. VIII International scientific agriculture symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3648336)
18.KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR,ÖZTÜRK SEVİLAY,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA (2018). PLANT PROTECTION PROBLEMS OF OLIVE PRODUCTION ANDAPPROACHES OF MANUFACTURERS IN AYDIN AND MUGLA PROVINCES IN TURKEY.. 9. AGROSYM (Özet Bildiri) (Yayın No:4441958)
19.KADIOĞLU İZZET,KAYA SANİYE,ŞİN BAHADIR,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA (2018). INVESTIGATION OF FARMERS AWARENESS ON THE USES OF CERTAINPLANTS IN RURAL AREAS (THE CASE OF ANTALYA / TURKEY). 9. AGROSYM (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4441954)
20.Öztürk Lerzan,Sivri Nur,KADIOĞLU İZZET,ŞİN BAHADIR (2018). HOST RANGE AND DISTRUBUTION OF EUROPEAN MISLETOE VISCUMALBUM IN NORTHWESTERN MARMARA, TURKEY. AGROSYM (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4572783)
21.BAYAN YUSUF,YILAR MELİH,KADIOĞLU İZZET (2017). EFFECTS OF SALVIA OFFICINALIS ESSENTIAL OIL ON VERTICILLUM DAHLIAE KLEB. MYCELIUM DEVELOPMENT. VIII International Agriculture Symposium ”AGROSYM 2017” (Özet Bildiri) (Yayın No:3606783)
22.Kaya Yalçın,Başaran Bülent,Kılıç Duran,KADIOĞLU İZZET,Topal Hüseyin (2016). Yağlık Ayçiçeği Helianthus annuus L Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Kontrolü içinKritik Periyodun Belirlenmesi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2977603)
23.başaran bülent,kaya yalçın,kılıç duran,KADIOĞLU İZZET,altuntaş atilla,özer erhan (2016). Mısır Ekim Alanlarında Sorun Olan Domuz Pıtrağı Xanthium strumarium L nınEkonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2977748)
24.başaran bülent,kaya yalçın,kılıç duran,KADIOĞLU İZZET,topal hüseyin,aydın mualla (2016). Farklı Fenolojik Dönemlerde Uygulanan 2 4 D nin Buğdayın Triticum aestivum L Verim ve Verim Kriterlerine Etkisi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2977778)
25.Doğar Gizem,KADIOĞLU İZZET (2016). Tokat İlinde Yabani Yulaf Avena sterilis L ın Bazı Herbisitlere Karşı DayanıklılığınınBelirlenmesi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2977819)
26.Doğar Gizem,KADIOĞLU İZZET (2016). Tuz Stresi Altında Bazı Yabancı Otların Çimlenmesi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2977548)
27.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET,Kamışlı Burak (2016). Tokat İli Buğday Ürününe Karışan Yabancı Ot Tohumları ve Yabancı Maddeler. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2977576)
28.Kaya Yalçın,KADIOĞLU İZZET (2016). Sırık Domates Yetiştiriciliğinde Yeşil Gübreleme ve Bitkisel Malç UygulamasınınDomates Verimine Etkisi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2977620)
29.Doğar Gizem,KADIOĞLU İZZET,Yumuşakdemir Pelin,YILAR MELİH,Ciğer Ümmü (2016). Bazı Herbisitlerin Yabancı Ot ve Kültür Bitkilerindeki Fitotoksisiteleri. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2977654)
30.KADIOĞLU İZZET,Doğar Gizem,Yıldırım Mustafa,Ciğer Ümmü,YILAR MELİH,YANAR YUSUF (2016). Ecballium elaterium L A Rich Meyve Suyunun Allelopatik ve Antifungal Etkisi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2977682)
31.YILAR MELİH,KADIOĞLU İZZET,TELCİ İSA (2016). Bazı Salvia Türlerinin Önemli Yabancı Otların Tohum Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerine Allelopatik Etkileri. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:2977796)
32.ŞİN BAHADIR,KADIOĞLU İZZET (2018). AN UPDATE ON HERBICIDE RESISTANCE AGAINST WEED AND RELATED STUDIES IN TURKEY.. 9. AGROSYM (Özet Bildiri) (Yayın No:4441962)
33.KADIOĞLU İZZET,KINALI BURCU,ŞİN BAHADIR (2018). USING SOME WEEDS IN TOKAT PROVINCE AS PLANT-DERIVED DYE.. 9. AGROSYM (Özet Bildiri) (Yayın No:4441965)
34.Yılar Melih, Kadıoğlu İzzet, Bedir Ö, Koyuncu Emre (2018). Artemisia scoparia Waldst et Kit Bitki Ekstraktlarının Allelopatik Etkisi. I. International Symposium Foreign Trade and Agricultura Strategies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:755297)
35.Kadıoğlu İzzet, Karamanlı Necla, Yanar Yusuf (2018). Determination of Fungal Pathogens of Common Weed Specıes In The Vıcınıty Of Tokat Turkey. 62nd International Symposium on Crop Protection (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:755068)
36.Aksoy Eda, Aksoy Akın, Kadıoğlu İzzet (2018). National Broomrape Project in Turkey. 10th World Congres of Parasitic Plants (Poster) (Yayın No:754956)
37.Erşahin YUrdagül, Haktanır Koray, Yanar YUsuf, Kadıoğlu İzzet (2018). The Effects of Different Organic Wastes on the Biomass Production Fecunduty and Mortality Rate of Eisenia foetida Savingny Lumbricidae. 18th International Soil Meeting (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:754832)
38.KADIOĞLU İZZET (2018). Acaricidal Effects of Different Plant Parts Extracts on Two Spotted Spidermite Tetranychus urtica Koch. VIIIth European Congress of Entomology (Özet Bildiri) (Yayın No:754710)
39.Üremiş İlhan, Ülger Ahmet Can, Uludağ Ahmet, Kadıoğlu İzzet,Uluğ Erkin (2018). Weed Control in Corn in Çukurova Region of Turkey. III International Weed Science Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:754348)
40.Uygur F Nezihi, Kadıoğlu İzzet, Boz Özhan, Mennan Hüsrev (2018). Current Status of Weeds and their Control in Wheat Fields in Turkey. 5 th International Wheat Conference, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:754087)
41.Kadıoğlu İzzet, Üremiş İlhan, Uluğ Erkin, Gönen Oya (2018). Density and Distribution of Weeds in Fruit Nurseries and Their Control in the Medıterranean Region of Turkey. 10 th EWRS (Eeuropean Weed Research Society) Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:753925)
42.Tekin İlknur, Kadıoğlu İzzet, Üremiş İlhan (2018). Studies on Solarisation Against Rost knot Nematodes and Weeds in Vegetable Greenhouses in Medıterranean Region of Turkey Second International Conference on Soil Solarization and Integrated Managemant of Soilborne Pests. Second International Conference on Soil Solarization and Integrated Managemant of Soilborne Pests. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:753719)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.BOZ ÖZHAN,KADIOĞLU İZZET,UYGUR SİBEL,UYGUR FEYZULLAH NEZİHİ (1995). GAP Bölgesi Pamuk Ekim Alanlarında Görülen Yabancıotlar ve Dağılımları. Gap bölgesi bitki koruma sorunları sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4725785)
2.KADIOĞLU İZZET,Doğar Gizem,Ciğer Ümmü (2015). Şeker Pancarı Ekim Alanlarında Görülen Küsküt (Cuscuta campestris Yunck.)’ün Tanımı, Zararı ve Yaygınlık Durumu. İstilacı bitkiler çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:4726577)
3.ÜREMİŞ İLHAN,KARAAT ŞABAN,Gönen oya,Ercan Canıhoş,KÜTÜK HALİL,KADIOĞLU İZZET (1996). Çukurova Bölgesinde Zirai Mücadelede İlaç Kullanımının Genel Değerlendirilmesi,. II. zirai müğcadele ilaçları sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4727412)
4.Uluğ Erkin, Kadıoğlu İzzet (1988). Akdeniz Bölgesi mercimek tarlalarında görülen yabancı otlar ile bulunuş ve yayılış oranları Weeds in Lentil Fields their Density and Distributions in Mediterranean Region of Turkey. 5th Turkish Phytopathological congress (Özet Bildiri) (Yayın No:773609)
5.KADIOĞLU İZZET,ULUĞ ERKİN,ÜREMİŞ İLHAN (1993). Akdeniz Bölgesi Pamuk Ekim Alanlarında Görülen Yabancıotlar Üzerinde Araştırmalar Investigations on weeds in cotton fields in Mediterranean Region of Turkey. Türkiye I. Herboloj Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:774075)
6.KADIOĞLU İZZET,ULUĞ ERKİN (1993). Akdeniz Bölgesi Meyve Fidanlıklarındaki Yabancıotların Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar Investigations on weeds of fruit nurseries in Mediterranean Region of Turkey. Türkiye I. Herboloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:773996)
7.UYGUR F NEZİHİ,KADIOĞLU İZZET,BOZ ÖZHAN (1993). Çukurova Bölgesi Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabani Yulaf Avena sterilis L Yoğunluklarının Son On Yılda Gösterdiği Değişiklikler. Türkiye I. Herboloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:773920)
8.Kadıoğlu İzzet, Uluğ Erkin, Uygur F Nezihi, Üremiş İlhan, Boz Özhan (1993). Çukurova Buğday Ekim Alanlarında Görülen Yabani Yulaf Avena sterilis L ın Ekonomik Zarar Eşiği Üzerinde Araştırmalar. Türkiye I. Herboloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:774452)
9.YILAR MELİH,BAYAN YUSUF,KADIOĞLU İZZET (2011). Thymus Fallax Fisch.Mey., Mentha Dumetorum Schult. Ve Origanum Vulgare L. Bitkilerinden İzole Edilen Uçucu Yağların Biyoherbisidal Etkileri. . Bitki Koruma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3743582)
10.UYGUR F NEZİHİ,KADIOĞLU İZZET,BOZ ÖZHAN,MENNAN HÜSREV (1997). Yabancıotların Ekonomik Zarar Eşiği ve Dünya ile Türkiye deki Uygulamaları. Bitki Korumada Ekonomik Zarar Eşiği Modelleri ve Uygulaması (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2383723)
11.SIRMA MUHİTTİN,KADIOĞLU İZZET,GÜNCAN AHMET (1997). Tokat ve Yöresinde Tohumluk Buğdayda Selekterden Önce ve Sonra Ürüne Karışan Yabancıot Tohumlarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Türkiye II. Herboloji KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2383578)
12.Uluğ Erkin, Kadıoğlu İzzet, Üremiş İlhan, Arıoğlu Halis (1993). Akdeniz Bölgesi İkinci Ürün Yerfıstığı Tarımında Yabancı ot Mücadele İmkanları Üzerinde Araştırmalar A research on weed control possibilities in double cropped peanut fields in Mediterranean Region. Türkiye I. Herboloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:774343)
13.KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF,YILAR MELİH,BELGÜZAR SABRİYE,Hasgül Yavuz (2013). Bazı Kekik Türlerinin Antifungal Etkinliğinin Belirlenmesi.. I. bitki koruma ürünleri ve makinaları kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4727206)
14.BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,Taş Leyla,KADIOĞLU İZZET,YILAR MELİH (2013). Origanum minutiflorum (Kekik) Ekstrakt ve Uçucu Yağının Antifungal Etkisinin Belirlenmesi. I. Bitki Koruma Ürünleri ve makinaları KOngresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4727082)
15.ÇAM HALİT,GÖKÇE AYHAN,YANAR YUSUF,KADIOĞLU İZZET (2002). Entomopatojen fungus Beauveria bassiana Bals Vuill nın patates böceği Leptinotarsa decemlineata Say üzerindeki etkisi. Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2996782)
16.ÜREMİŞ İLHAN,Can Ülger Ahmet,Gönen Oya,KADIOĞLU İZZET,ULUDAĞ AHMET (1997). Determinationof critical period for weed control in second crop maize in Cukurova region of Turkey Çukurova da İkinci Ürün Mısır Bitkisinde Yabancıotların Farklı Dönemlerde Yok Edilme ile Kritik Peryodun Saptanması. Türkiye II. Herboloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2999803)
17.KADIOĞLU İZZET (1997). Studies on germination biology and germination depth of some of the weed species found in cotton fields in Mediterrenean Region of Turkey Akdeniz Bölgesi Pamuk Ekim Alanlarında Görülen Bazı Yabancı ot Tohumlarının Çimlenme Biyolojileri ve Çıkış Derinlikleri Üzerinde Araştırmalar. Türkiye II. Herboloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2996991)
18.KADIOĞLU İZZET,Uluğ Erkin,ÜREMİŞ İLHAN (1997). Studies on disribution and density of weed species in food legum fields of Mediterranean Region Akdeniz Bölgesi yemeklik baklagillerinde nohut fasulye görülen yabancı otların yaygınlık ve yoğunluklarının belirlenmesi. Türkiye II. Herboloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2996821)
19.ŞİN BAHADIR,Öztürk Lerzan,KADIOĞLU İZZET,Avcı Gürkan Güvenç (1997). Trakya Bölgesi nde Bağ Alanlarının Yabancı Ot Florası. 9uncu Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3683017)
20.Uluğ Erkin, Kadıoğlu İzzet, Çimen İsmail, Derviş Özdemir, Üremiş İlhan (1997). Yeni Tesis Turunçgil Bahçesinde Sulama Sistemlerinin Mekanik ve İlaçlı Yabancıot Mücadelesine Göre Bitkinin Gelişmesine Su Tüketim Miktarına ve Yabancı ot Populasyonuna Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Türkiye I. Herboloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:774239)
21.Boz Özhan, Kadıoğlu İzzet, Uygur F Nezihi (1997). Çukurova da Tilki Kuyruğu Alopecurus spp Kuş Yemi Phalaris spp ve Yabani Arpa Hordeum spp Gibi Yabancıot Türlerinin Bazı Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması. Türkiye I .Herboloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:774144)
22.Boz Özhan, Uygur F Nezihi, Kadıoğlu İzzet (1997). Çukurova Bölgesi Buğday Ekim Alanlarında Görülen Tilki Kuyruğu Alopecurus spp Kuş Yemi Phalaris spp ve Yabani Arpa Hordeum spp Türlerinin Saptanması ve Dağılımlarının Araştırılması. Türkiye VI. Fitopatoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:773801)
23.Uluğ Erkin, Kadıoğlu İzzet (1997). Weeds in Second Crops Soybean Corn Groundnut and Sesame Fields Their Density and Distributions in Mediterranean Region of Turkey. 5th Turkish Phytopathological congress (Özet Bildiri) (Yayın No:773700)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Herboloji Yabancıot Bilimi (2003)., ÖZER ZEKİ,KADIOĞLU İZZET,ÖNEN HÜSEYİN,TURSUN NİHAT, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Sayfa Sayısı: 575, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 60889)
2.Türkiye nin Yabancıotları ve Bazı Özellikleri (1993)., ULUĞ ERKİN,KADIOĞLU İZZET,ÜREMİŞ İLHAN, Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Sayfa Sayısı: 513, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 61511)
3.Çukurova Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülenyabani Yulaf Avena spp Türleri Gelişme Biyolojileri Buğday İle Karşılıklı Etkileşimleri Ve Kontrol Olanakları Üzerinde Araştırmalar (1991)., KADIOĞLU İZZET, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2383664)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Patates Tarımı (2018)., KADIOĞLU İZZET, Hürriyet Matbaası, Editör: Prof. Dr. Fikret Akınerdem, ISBN: 978-605-68655-0-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4558120)
2.Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu (2015)., KADIOĞLU İZZET,BAŞARAN BÜLENT,KAYA YALÇIN, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Editör: Hüseyin Önen, ISBN: 978-605-9175-05-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1764613)
3.Standart İlaç Deneme Metodları Yabancıot Bölümü (1996)., KADIOĞLU İZZET, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı, Sayfa Sayısı: 124, Türkçe, (Yayın No: 60890)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Ülkesel Canavar otu (Orobanche spp.) (ProjeNo: 1007105G080), TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2006-31.12.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Bazı Adaçayı Türlerinin Uçucu Yağ ve Ekstraktlarının İki Noktalı Kırmızı Örümcek Tetrancyhus urticae Koch (Acarina:Tetranychidae) ’xxye Karşı Etkinliklerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 19.01.2016-23.11.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Tokat İli Dane Mısır Ekim Alanlarında Sorun OlanDomuz Pıtrağı (Xanthium strumarium L.)’nınMeydana Getirdiği Ürün Kayıpları ve EkonomikZarar Eşiğinin Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2014-20.02.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Tokat İli Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Kontrolü İçin KritikPeriyodun Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2014-20.02.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan KokarOt (Bifora radians Bieb.)’un ALS Grubu HerbisitlereKarşı Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2015-20.02.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Tokat ili buğday ekim alanlarında sorun olan dilkanatan ( Galium aperina L)’xxnın ALS grubu herbisitlere karşı dayanıklılığının tespiti ve haritalanması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2016-20.02.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Ülkesel Canavar Otu (Orobanche spp) Projesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 15.08.2006-15.12.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.Tokat ve Çevresinde Yaygın Olarak Görülen Salvia Türlerinin Antifungal ve Biyoherbisidal Aktivitelerinin Belirlenmesi , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.12.2011-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.Mersin İlinden Toplanan Origanum vulgare nin Biyoherbisidal Aktivitesinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 13.12.2012-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
10.Amasya, Çorum, Tokat ve Yozgat İllerinde Buğday Alanlarında Bulunan Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.)’ın Tribenuron-Methyl’e Karşı Dayanıklılığının Araştırılması ve Haritalanması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 28.04.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
11.Akdeniz Bölgesi Mısır Tarlalarında Sorun Olan Yabancıotlara Karşı İlaç Denemesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı)
12.Çukurova Bölgesi Pamuk Tarlalarında Sorun Olan Tek ve Çok Yıllık Yabancıotlarla SavaşOlanakları Üzerinde Ön Çalışmalar, ARAŞTIRMA PROJESİ, Uzman (Tamamlandı)
13.Akdeniz Bölgesinde Buğday Tarlalarındaki Yabancıotlara Karşı Çıkış Öncesi İlaç Denemesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı)
14.Gaziantep İli Mercimek Tarlalarında Sorun Olan Dar ve Geniş Yapraklı Yabancıotlara Karşı İlaç Denemesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı)
15.Akdeniz Bölgesi Buğday Tarlalarındaki Yabancı otlara Karşı İlaç Denemesi, DİĞER, Uzman (Tamamlandı)
16.Akdeniz Bölgesi Mercimek Tarlalarındaki Yabancıotlar ve Mücadele İmkanları Üzerinde Araştırmalar, DİĞER, Uzman (Tamamlandı)
17.Çukurova Turunçgil Bahçelerinde Sorun Olan Yabancıotlara Karşı İlaçlı Mücadele Olanakları Üzerinde Ön Çalışmalar , DİĞER, Uzman (Tamamlandı)
18.Çukurova Çeltik Tarlalarındaki Yabancıotlara Karşı İlaç Denemesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı)
19.Çukurova Bölgesi Soya Fasulyesi Tarlalarındaki Yabancıotlara Karşı İlaç Denemesi, DİĞER, Uzman (Tamamlandı)
20.Akdeniz Bölgesi Domates Tarlalarındaki Çimensi Yabancıotlara Karşı İlaç Denemesi , ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı)
21.Çukurova Bölgesi Pamuk Tarlalarındaki Yabancıotlara Karşı İlaç Denemeleri , DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)
22.Çukurova Bölgesi Soya Tarlalarındaki Yabancı otlaraKarşı İlaç Denemeleri , DİĞER, Uzman (Tamamlandı)
23.Akdeniz Bölgesi İkinci Ürün Soya Mısır Yerfıstığı Susam Alanlarında Görülen Yabancıotlar Üzerinde Araştırmalar , DİĞER, Uzman (Tamamlandı)
24.Akdeniz Bölgesi Meyve Fidanlıklarındaki Yabancıotların Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar, DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)
25.İhracata Yönelik Ürün Elde Etmek Amacıyla Akdeniz Bölgesi Yemeklik Baklagillerinde Nohut Fasulye Zararlı Fungal Hastalık Nematod ve Yabancıotlar Üzerinde Araştırmalar , DİĞER, Uzman (Tamamlandı)
26.Çukurova Buğday Ekim Alanlarında Görülen Yabani Yulaf Avena sterilis L ın Ekonomik Zarar Eşiğinin Araştırılması, DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)
27.Adana İli Kanola Brassica napus var oleifera D C Tarlalarındaki Yabancıotlar ve Mücadelesi Üzerinde Ön Çalışmalar , DİĞER, Uzman (Tamamlandı)
28.Akdeniz Bölgesi Turunçgil Fidanlıklarındaki Yabancıotların Mücadeleleri Üzerinde Araştırmalar , DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)
29.Tokat ta Patetes Yetiştirilen Alanlarda Sorun Olan Yabancıotlar ve Farklı Dönemlerde Yabancıotların Yok Edilmesi İle Kritik Peryodun Belirlenmesi, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
30.Tokat ta Bazı Yabancı Otlarda Görülen Fungal Hastalık Etmenleri ve Etkinliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı)
31.Bazı Bitki Ekstraktlarının Patetes Böceği Leptinotarsa decemlineata Say ne İnsektisit, BAP, Uzman (Tamamlandı) (ULUSAL)
32.TOKAT İLİ SEBZE ALANLARINDA GÖRÜLEN KÖK UR NEMATOD TÜRLERİ Meloidogyne spp NİN BELİRLENMESİ VE MÜCADELESİNDE BAZI BİTKİ EKSTRAKTLARININ KULLANILABİLİRLİĞİ, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
33.Tokat Yöresinde Elma Bahçelerinde Sorun Olan Virus ve Fungal Hastalıklar Alternatif Konukçuları ve Vektörlerin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı)
34.Bazı Bitki Ekstraktlarının Antifungal Etkilerinin Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Uzman (Tamamlandı)
35.Tokat Yöresindeki Patetes Virüs Hastalıkları Üzerinde Araştırmalar, ARAŞTIRMA PROJESİ, Uzman (Tamamlandı)
36.Domateste Sorun Olan Canavar Otu Türlerinin Orobanche spp Saptanması ve Alternatif Konukçularının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
37.Tokat Yöresinde Patates Hastalıkları Üzerine Araştırmalar, ARAŞTIRMA PROJESİ, Uzman (Tamamlandı)
38.Ülkesel Canavar Otu Orabanche spp Projesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
39.Bazı Bitki Ekstratlarının İki Noktalı Kırmızı Örümceğe Tetranychus urtica Koch Acari Tetranychidae Akarisit Etkisi Üzerinde Araştırmalar, DİĞER, Uzman (Tamamlandı)
40.Tokat ta Şeker Pancarı Ekim Alanlarında Görülen Küsküt Türleri Cuscutaspp Yaygınlıklarının Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
41.Trabzon ili Mera Alanlarındaki Önemli Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlığı ile Bunların Üzerindeki Fungal Etmenler ve Etkinliklerinin Saptanması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı)
42.Solarizasyon Uygulamasının Değişik Toprak Derinliklerine Gömülen KüskütTohumlarının Konukçu Bitkilerdeki Parazitlenmeye Etkisi, BAP, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)
43.Mısırda sorun olan yabancı otlara karşı kullanılan bazı herbisitlerin farklı dozlarının yabancı otlanmaya ve mısır verimine etkisi, BAP, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)
44.Tokat ve çevresinde yayılış gösteren Salvia türlerinin uçucu yağ bileşenleri antifungal ve bioherbisidal aktivitelerinin araştırılması, BAP, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)
45.Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Ot Türleri İle Bunların Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2004- ProfesörGaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Eğitim Öğretim ve Araştırma Çalışmaları, (Diğer)
1998-2004 DoçentGaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Eğitim Öğretim ve Araştırma Çalışmaları, (Diğer)
1996-1998Yardımcı DoçentGaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Eğitim Öğretim ve Araştırma Çalışmaları, (Diğer)
1978-1996AraştırıcıTarım Bakanlığı Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Kurumun genel konusu Zirai Mücadele konusunda uygulayıcılara araştırma yapmak. Bu çerçevede yabancı ot şubesinde araştırıcı ve uzman olarak çalışıldı. Yabancı otların mücadelesi, zarar şekilleri ve ekonomik önemleri konusunda çalışmalar yapıldı, bu sonuçları uygulayıcılara aktarıldı., (Diğer)
1977-1978Ziraat Yüksek MühendisiTarım Bakanlığı Ankara Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Bölge Başkanlığı, Bitki koruma etmenleri olan hastalık, zararlı ve yabancı otlara yönelik mücadele yöntemlerini çiftçilere aktarmak, uygulatmak ve gerekirse uygulamak. Kısaca araştırma çalışmaları sonuçlarını çiftçilerin uygulamasını sağlamak, (Diğer)