GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FEVZİ DURSUNž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Fevzi DURSUN

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

fevzi.dursun@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Adnan Menderes Üniversitesi (2008- 2013)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi (1995- 1999)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ankara Üniversitesi (1987- 1991)

Eğitim Bilimleri Fakültesi - Eğitim Programları Ve Öğretim Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Bilişim Teknolojileri Öğretmen Yeterliklerinin Öğretim Elemanı, Öğretmen Adayı Ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013

YÜKSEK LİSANS, "Öğretmenlerin Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Yeterlikleri Ve Eğitim İhtiyaçlarının Saptanması", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Eğitim Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı/ (2018- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı/ (2014- 2018)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı/ (2008- 2014)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı/ (2000- 2007)


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Epö – Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans-Öğretim Stratejileri Ve Yöntemleri, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Epö- Tezli Yüksek Lisans-Eğitimde Program Geliştirme, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Epö- Tezli Yüksek Lisans( Bilimsel Hazırlık)-Öğrenme- Öğretme Süreçlerine Giriş, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Seçmeli Meslek Bilgisi-Eğitimde Program Geliştirme, Lisans, (2020-2021)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Lisans, (2020-2021)

Öğrenme Öğretme Süreçlerine Giriş-Epö Tezli Yüksek Lisans Bahar Yarıyılı, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Eğitim Felsefesi-Pdr-1. Sınıflar-Bahar Yarıyılı, Lisans, (2019-2020)

Öğretmenlik Ugulamsı-Sınıf Öğretmenliği-4. Sınıf- Güz Yarıyılı, Lisans, (2019-2020)

Öğretmenlik Uygulaması- Sınıf Öğretmenliği-4. Sınıf- Bahar Yaryılı, Lisans, (2019-2020)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri- Okul Öncesi Öğretmenliği 2 Sınıf- Bahar Yarıyılı, Lisans, (2019-2020)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri-Pdr- 2. Sınıf Güz Dönemi, Lisans, (2019-2020)

Türk Eğitim Tarihi-Sınıf Öğretmenliği 2. Sınıf Güz Dönemi, Lisans, (2019-2020)

Eğitimde Program Geliştirme-Meslek Bilgisi Sseçmeli-Güz Dönemi, Lisans, (2019-2020)

Öğretmenlik Uygulaması-Formasyon Güz Dönemi, Lisans, (2019-2020)

Öğretmenlik Uygulaması-Güz Yarıyılı-Sınıf Öğretmenliğ, Lisans, (2018-2019)

Öğretmenlik Uygulaması-Bahar Yarıyılı-Sınıf Öğretmenliği-Formasyon, Lisans, (2018-2019)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri- Bahar Yarıyılı-Formasyon Grupları, Lisans, (2018-2019)

Eğitim Felsefesi-Bahar Yarıyılı-Pdr-1, Lisans, (2018-2019)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri-Bahar Yarıyılı-Sosyal Bil Öğret., Lisans, (2018-2019)

Öğrenme - Öğretme Süreçlerine Giriş (Epö-Bh) 1. Yarrıyıl, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Eğitim Sosyolojisi (1. Yarıyıl), Lisans, (2018-2019)

Eğitimde Program Geliştirme (1. Yarıyıl), Lisans, (2018-2019)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri (1. Yarıyıl), Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Ahmet BALLI, "Öğretmen Adaylarının Türkçe Kullanımına Karşı Duyarlılıkları İle Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Çetin KOLKAYA, "Ortaöğretim Öğrencilerinin İngilizce Özyeterlik İnançlarının Ve Kaygılarının İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Mehmet ÇAL, "Ortaöğretim Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Yetenek Düzeyleri İle Bilimsel Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişki", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2015

Doktora, Ahmet AYKAN, "Öğretmen Adayları Açısından Ders Araştırması Modelinin Mesleki Gelişim Kapsamında İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019

Doktora, Veda YAR YILDIRIM, "Okul Yöneticilerinin Program Okuryazarlıklarına Yönelik Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018

Doktora, Sevgi BEKTAŞ BEDİR, "Üstbilişsel Okuma Stratejileri Öğretiminin Öğrencilerin Üstbilişsel Farkındalığı, İngilizce Okuma Başarısı Ve Öz Yeterliklerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018

Doktora, Emin Tamer YENEN, "Öğretmenlerin Öğretim Sürecindeki Öz Yeterliklerinin Ve Sınıf Ortamına Yansımalarının İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018

Doktora, Ayhan BULUT, "7. Sınıf Türkçe Dersinde Uygulanan Aktif Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerindeki Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Programları Ve Öğretimi Ana Bilim Dalı, 2018

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÜNDOĞDU KERİM,DURSUN FEVZİ,SARACALOĞLU ASUMAN SEDA, (2020). "Investıgatıon Of Educatıonal Phılosophıes And General Self-Effıcacy Perceptıons Of Graduate Students In Educatıonal Scıences Programs", International Journal Of Psycho-Educational Sciences, 9(1), 21-32. (Yayın No: 6737878)

YENEN EMİN TAMER, DURSUN FEVZİ, (2020). "İngilizce Öğretmenlerinin Öğretim Süreci Uygulamaları Ve Öz Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", Araştırma Ve Deneyim Dergisi (Adeder), 5(2), 17-39. (Yayın No: 6893843)

YENEN EMİN TAMER,DURSUN FEVZİ, (2019). "The Effect Of Active Learning Approach On Student Achievementin Secondary School 5Th Grade English Course", Novitas-Royal (Research On Youth And Language), 13(2), 176-187. (Yayın No: 5436633)

DURSUN FEVZİ,KİRAZ ZAFER, (2017). "The Views Of Teacher Candidates Attending The Pedagogical Formation Program Regarding The Teaching Practice Course", European Journal Of Educational Research, 6(4), 510-521., Doi: 10.12973/eu-jer.6.4.510 (Yayın No: 3628822)

DURSUN FEVZİ, (2017). "Evaluatıon Of Teachers Opınıons Relatıngımprovıng Qualıfıcatıon In Teachıng Process", European Journal Of Education Studies, 3(11), 104-131., Doi: 10.5281/zenodo.1043598 (Yayın No: 3669580)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BEKTAŞ BEDİR SEVGİ,DURSUN FEVZİ, (2020). "Üstbilişsel Okuma Stratejileri Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşleri", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 304-316. (Yayın No: 6470723)

DURSUN FEVZİ,YAR YILDIRIM VEDA, (2020). "Eğitim Programları Ve Öğretim Alanındaki Lisansüstü Öğrencilerin Lisansüstü Öğrenim Sürecine İlişkin Görüşleri", Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(3), 370-390. (Yayın No: 6470286)

AYKAN AHMET,DURSUN FEVZİ, (2020). "Öğretmenlerin Mesleki Gelişiminde Yeni Bir Uygulama Olarak “Ders Araştırması Modeli”: Perspektif, Avantajlar, Sınırlılıklar", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(6), 1683-1694. (Yayın No: 6737830)

DEDEBALİ NURHAK CEM,DURSUN FEVZİ, (2020). "Öğretim İlke Ve Yöntemleri Dersine Yönelikmetaforik Algıların İncelenmesi", Tarih Okulu Dergisi (Tod), 13(XLIV), 333-354., Doi: http://dx.doi.org/10.29228/Joh30278 (Yayın No: 6149027)

Can Yafes,DURSUN FEVZİ, (2019). "Lise Dil Bölümünde Okuyan 11. Ve 12. Sınıf Öğrencilerine Göre İngilizce Dil Öğretmeniyeterlilikleri", The Journal Of International Lingual, Social And Educational Sciences, 5(1), 75-91. (Yayın No: 5161359)

BULUT AYHAN,DURSUN FEVZİ, (2019). "7. Sınıf Türkçe Dersinde Uygulanan Aktif Öğrenmemodelinin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimleriüzerindeki Etkileri", Tarih Okulu Dergisi, 12(40), 12-31., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh1624 (Yayın No: 5161367)

Bektaş Bedir Sevgi,DURSUN FEVZİ, (2019). "Üstbilişsel Okuma Stratejileri Öğretimininöğrencilerin Üstbilişsel Farkındalığı, İngilizceokuma Başarısı Ve Öz Yeterliklerine Etkisi", Milli Eğitim Dergisi, 48(222), 185-211. (Yayın No: 5161374)

YENEN EMİN TAMER,DURSUN FEVZİ, (2019). "İngilizce Öğretmenlerinin Öğretim Süreci Öz Yeterlikleri Ve Sınıf Ortamına Yansımaları", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 607-627., Doi: 10.17860/mersinefd.464253 (Yayın No: 5198846)

YAR YILDIRIM VEDA,DURSUN FEVZİ, (2019). "Okul Yöneticileri Öğretim Programı Okuryazarlık Düzeyleriölçeğinin Geliştirilmesi", Ahi Evran Universitesikırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 705-750. (Yayın No: 5461556)

DURSUN FEVZİ,BULUT AYHAN, (2019). "Aktif Öğrenme Modelinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerindekietkisinin Belirlenmesine Yönelik Öğrenci Ve Öğretmen Görüşleri", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(7), 610-626. (Yayın No: 5461605)

DEDEBALİ NURHAK CEM,KUBAT ULAŞ,DURSUN FEVZİ, (2018). "Hiçbir Eğitim Sisteminin Kalitesi Öğretmenin Kalitesini Aşamaz", Turkish Studies, 13(27), 531-546., Doi: 10.7827/TurkishStudies.14582 (Yayın No: 4619896)

DURSUN FEVZİ,YENEN EMİN TAMER,Bulut Ayhan, (2018). "Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday Ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri", Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 1-17. (Yayın No: 4854006)

YENEN EMİN TAMER,DURSUN FEVZİ, (2018). "Öğretmen Adaylarının İdeal Eğitim Ortamına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(6), 1041-1049., Doi: 10.18506/anemon.421565 (Yayın No: 4353575)

DURSUN FEVZİ,SARACALOĞLU ASUMAN SEDA, (2017). "Bilişim Teknolojileri Öğretmen Yeterliklerinin Değerlendirilmesi", Turkish Studies, 12(23), 89-120., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies. (Yayın No: 3628840)

SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,ALDAN KARADEMİR ÇİĞDEM,DURSUN FEVZİ,altın mehmet,üstündağ nurtaç, (2017). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz-Düzenleyiciöğrenme Becerilerinin, Akademik Öz-Yeterlik,Akademik Kontrol Odağı Ve Akademik Başarılarıile İlişkisi", Turkish Studies, 12(33), 379-402. (Yayın No: 4216392)

DURSUN FEVZİ,Bektaş Bedir Sevgi,Önkuzu Gülcü Esra, (2017). "Lise İngilizce Dersi Öğretmenlerinin Öğretimprogramına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", Milli Eğitim, 46(216), 135-163. (Yayın No: 3767889)

DURSUN FEVZİ, (2016). "Formasyon Programından Mezun Öğretmenadaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Öz Yeterlikinançları Ve Çağdaş Öğretmen Niteliklerine İlişkingörüşlerinin İncelenmesi", Turkish Studies, 11(9), 423-423., Doi: 10.7827/TurkishStudies.9421 (Yayın No: 2852126)

DURSUN FEVZİ,BULUT AYHAN,YENEN EMİN TAMER, (2016). "Türkiye Deki Eleştirel Düşünme Becerisi Üzerine Yapılan Doktora Tezlerin İncelenmesi 2007 2014", Researcher: Social Sciences Studies, 4(4), 1-15. (Yayın No: 2967664)

DURSUN FEVZİ,SARACALOĞLU ASUMAN SEDA, (2016). "Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Kendi Yeterlikleri Ve Uygulamadaki Sorunlar Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi", The Journal Of International Lingual, Social And Educational Sciences, 2(2), 40-58. (Yayın No: 3077629)

SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,DURSUN FEVZİ,ARABACIOĞLU TANER, (2016). "Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanlarının Alan Öğretmeni Yeterliklerine İlişkin Düşünceleri", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 9(4), 555-570. (Yayın No: 2967677)

ARABACIOĞLU TANER,DURSUN FEVZİ, (2015). "Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgisi Algı Düzeylerinin İncelenmesi", Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 197-210. (Yayın No: 1350242)

KİRAZ ZAFER,DURSUN FEVZİ, (2015). "Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarinin Bu Eğitime İlişkin Algilari", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), , Doi: 10.17860/efd.37544 (Yayın No: 1773417)

DURSUN FEVZİ, (2015). "Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Kendi Branşlarına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi", Asya Öğretim Dergisi, 3(1), 66-77. (Yayın No: 1535516)

SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,DURSUN FEVZİ, (2011). "Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Ve Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki", Education Sciences, 6(3), 2328-2346. (Yayın No: 1710016)

SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,DİNÇER BESTE,Dedebali N Cem,DURSUN FEVZİ, (2011). "Sınıf Fen Ve Teknoloji İle Türkçe Öğretmenlerin Öğretme Stillerinin İncelenmesi", Education Sciences, 6(3), 2313-2327. (Yayın No: 1710096)

DURSUN FEVZİ,EŞGİ NECMİ, (2008). "4 Ve 5 Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretimi Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, (22), 21-34. (Yayın No: 1709788)

DURSUN FEVZİ, (2006). "Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim Sorunları Ve Çözüm Önerileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 33-57. (Yayın No: 1709773)

ERGİNER ERGİN,DURSUN FEVZİ, (2005). "Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Görüşleri", Eğitim Ve Bilim, 30(135), 11-22. (Yayın No: 1709523)

DURSUN FEVZİ,ÇEVİK VİLDAN, (2005). "Öğretmenlerin Bilgisayar Ve İnternet Kullanım Düzeyleri", Mesleki Eğitim Dergisi, 7(13), 120-136. (Yayın No: 1709744)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

DURSUN FEVZİ, (2008). "Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı Geliştirme", İlköğretmen Eğitimci Dergisi, (15), 48-53. (Yayın No: 1726390)

DURSUN FEVZİ, (2007). "Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim", İlköğretmen Eğitimci Dergisi, (9), 52-57. (Yayın No: 1726284)

DURSUN FEVZİ, (2007). "İlköğretimde Araç Gereç Temini", İlköğretmen Eğitimci Dergisi, (12), 18-20. (Yayın No: 1726325)

DURSUN FEVZİ, (2006). "Öğretim Sürecinde Araç Kullanımı", İlköğretmen Eğitimci Dergisi, (1), 8-9. (Yayın No: 1726257)

DURSUN FEVZİ, (2003). "Tokat Yöresi El Yapımı Oyuncak Örnekleri", Tokat Kültür Araştırma Dergisi, 58-64. (Yayın No: 1726176)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KARTAL ŞEFİK,DURSUN FEVZİ (2019). INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE TEACHERS’ EDUCATIONALPHILOSOPHIES AND THEIR STUDY APPROACHES. t” INTERNATIONAL CONGRESS ONCURRICULUM AND INSTRUCTION (Özet Bildiri) (Yayın No:5709670)

DURSUN FEVZİ,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE (2019). PERSPECTIVE OF TEACHERS ABOUT FOREIGN STUDENTS’ PROBLEMS AND PROPOSEDSOLUTIONS. t” INTERNATIONAL CONGRESS ONCURRICULUM AND INSTRUCTION (Özet Bildiri) (Yayın No:5694210)

DURSUN FEVZİ (2019). From Being a Teacher to Being a Technician: A Critique on Current Teaching Practices from the Lens of Prospective Teachers. IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION (Özet Bildiri) (Yayın No:5489962)

YAR YILDIRIM VEDA,DURSUN FEVZİ (2018). Okul Yöneticilerinin Program Okuryazarlık Durumlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalışma. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4638772)

DURSUN FEVZİ,KİRAZ ZAFER (2017). Pedagojik Formasyon Eğitimi Kapsamında Metaforlar. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3549176)

DURSUN FEVZİ (2017). OPINIONS OF FOREIGN CANDIDATE TEACHERS ON THE PROBLEMS THEY EXPERIENCE. VII. Internatıonal Conference on Crıtıcal Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3605692)

DURSUN FEVZİ,YENEN EMİİN TAMER (2017). Teacher candidates’ opınıons on ıdeal educatıon enviıronment. 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:3776574)

DURSUN FEVZİ,YENEN EMİN TAMER (2017). The Effect of Active Learning Approach on Student Success in Secondary School 5th Grade English Course. 3rd International Symposium onLanguage Education and Teaching (Özet Bildiri) (Yayın No:3622549)

DURSUN FEVZİ,DEDEBALİ NURHAK CEM (2017). Nitelikli Bir Öğretmende Bulunması Gereken Özelliklerin Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre İncelenmesi. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresine (Özet Bildiri) (Yayın No:3605685)

ERGİNER ERGİN,DURSUN FEVZİ (2009). The meanings attributed to the future characteristics of teachersbyprospective teachers: a concept map study. World Conference on Educational Sciences 2009 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3803464)

SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,YALIN UÇAR MELTEM,DURSUN FEVZİ (2009). Öğretim Elemanlarının Araştırma Süreçlerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1709466)

ERGİNER ERGİN,DURSUN FEVZİ (2008). The Meanings Attributed to the Future Features of Teachers by Prospective Teachers. Balkan Society for Pedagogy Education, 10th Internatıonal Conference, Further Education In The Balkan Countrıes, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1709444)

SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,ALDAN KARADEMİR ÇİĞDEM,DURSUN FEVZİ,ALTIN MEHMET,ÜSTÜNDAĞ NURTAÇ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarının Özdüzenleyici Öğrenme Becerileri Akademik Özyeterlik İnancı ve Akademik Kontrol Odağı İle İlişkisi. 5th International Conference on Research in Education ICRE (Özet Bildiri) (Yayın No:1689762)

DURSUN FEVZİ,BEDİR BEKTAŞ SEVGİ,ESRA ÖNKUZU Lise İngilizce Dersi Öğretim Programları Kapsamında Öğretmen Görüşleri. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction (Özet Bildiri) (Yayın No:1689779)

SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,DURSUN FEVZİ,Uca Sanem,BAŞARA BAYDİLEK NİSA İlköğretim II Devre zorunlu derslerinde girişimcilik ara disiplini Entrepreneurship Mid Discipline In Primary School II Term Must Courses. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (INCCUI2011) (Özet Bildiri) (Yayın No:1725461)

DURSUN FEVZİ,YENEN EMİN TAMER ,BULUT AYHAN Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri. I.ULUSLARARASISOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU13-14-15 EKİM 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2968994)

DURSUN FEVZİ,BULUT AYHAN,EMİN TAMER YENEN Eleştirel Düşünme Becerisi Üzerine Yapılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction (Özet Bildiri) (Yayın No:1689785)

KİRAZ ZAFER,DURSUN FEVZİ,TAŞKIRAN GÜLÇİN The Opinion Analysis of the Teachers Attending Teaching Practice within theScope of Pedagogical Education Program. III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2968906)

DURSUN FEVZİ Öğretim Sürecinde Niteliğin Artırılması Konusunda Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi. ERPA International Congresses on Education 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2852135)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

DURSUN FEVZİ (2015). Formasyon Programından Mezun Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Öz Yeterlik İnançları ve Çağdaş Öğretmen Niteliklerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1689737)

DURSUN FEVZİ,ARABACIOĞLU TANER (2015). Bilişim Teknolojilerinin Eğitim Öğretim Sürecinde Kullanimina Ilişkin Öğretmen Görüşleri. 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu(TÜRKBİLMAT-2) (Özet Bildiri) (Yayın No:1689767)

DURSUN FEVZİ,KİRAZ ZAFER (2015). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Bu Eğitime İlişkin Algiları. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1689772)

SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,DURSUN FEVZİ (2014). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerin Kendi Öğretmenlik Çalışmalarına İlişkin Görüşleri. 3.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1726005)

ARABACIOĞLU TANER,DURSUN FEVZİ (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının internet kullanım alışkanlıkları ve web pedagojik içerik bilgisi algılarının incelenmesi. XII.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3777528)

KARACAOĞLU ÖMER CEM,DURSUN FEVZİ (2013). 3 Sınıf Hayat Bilgisi Programındaki Kazanımların Alan Yazındaki Ölçütlere Göre İncelenmesi. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1725823)

SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,DURSUN FEVZİ (2010). Türkiye de Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi. . Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1725700)

ŞAHİNKAYA NİHAN,DURSUN FEVZİ (2010). İlköğretim 1 2 3 4 ve 5 Sınıf Matematik Ders Kitapları ve Çalışma Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1726106)

ŞAHİNKAYA NİHAN,DURSUN FEVZİ,ŞAHİN ÜMRAN (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Branşlarıyla İlgili Algıladıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1725621)

DURSUN FEVZİ (2007). Öğretmen Adaylarına Göre Öğretmenlerin Sınıfta Gösterdikleri Olumsuz Davranışlar. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1726056)

DURSUN FEVZİ,ÇEVİK VİLDAN (2005). Öğretmenlerin bilgisayar kullanım düzeyleri. 14.Ulusal Eğitim bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3393895)

DURSUN FEVZİ (2004). Üniversite Öğrencilerinin İnterneti Kullanma Amaçları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1725554)

SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,DURSUN FEVZİ,DİNÇER BESTE,Dedebali N Cem Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretimini Yapacakları Derslerin Öğretim Programları İlgili Sorunları ve Çözüm Önerileri. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1725932)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Öğretimde Yaklaşımlar Ve Eğitime Yansımaları (2020)., Çırakoğlu Murat, DURSUN FEVZİ, Pegem Akademi, Editör: Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu, Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Sayfa Sayısı: 495, ISBN: 978-625-7228-34-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6893926)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri (2019)., DURSUN FEVZİ, Pegem Akademi, Editör: Duman Tayyip, Peker Ünal Dilşat, Sayfa Sayısı: 45, ISBN: 978-605-241-699-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5461806)

Eğitim Ve Toplum Yazıları (2018)., DURSUN FEVZİ, Der Yayınları, Editör: Karataş, Mehmet, Sayfa Sayısı: 184, ISBN: 978-975-353-546-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4674615)

22. Yüzyılda Eğitimeğitimin Geleceği Üzerine Karma Projeksiyonlar (2018)., DURSUN FEVZİ, Pegem Akademi, Editör: Emel Tüzel İşeri, Sayfa Sayısı: 175, ISBN: 978-605-241-521-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4620054)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1993-2000, Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlğı, Öğretmen Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği

2000-2007, Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü EPÖ Anabilim Dalında

2007-2008, Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü EPÖ Anabilim Dalında

2008-2011, Araştırma Görevlisi, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü EPÖ Anabilim Dalında (halen görevde)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:fevzi.dursun@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2008-2013
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr)

Tez Adı:Bilişim Teknolojileri Öğretmen Yeterliklerinin Öğretim Elemanı, Öğretmen Adayı Ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Yüksek Lisans
1995-1999
Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Öğretmenlerin Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Yeterlikleri Ve Eğitim İhtiyaçlarının Saptanması
Lisans
1987-1991
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi/Eğitim Programları Ve Öğretim BölümüAkademik Görevler

Doçent
2018-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI/
Doktor Öğretim Üyesi
2014-2018
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2008-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI/
Öğretim Görevlisi
2000-2007
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)SEÇMELİ MESLEK BİLGİSİ-EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMETürkçe2
(2020-2021)ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİTürkçe2
(2019-2020)EĞİTİM FELSEFESİ-PDR-1. SINIFLAR-BAHAR YARIYILITürkçe2
(2019-2020)ÖĞRETMENLİK UGULAMSI-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ-4. SINIF- GÜZ YARIYILITürkçe2
(2019-2020)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI- SINIF ÖĞRETMENLİĞİ-4. SINIF- BAHAR YARYILITürkçe2
(2019-2020)ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 2 SINIF- BAHAR YARIYILITürkçe2
(2019-2020)ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ-PDR- 2. SINIF GÜZ DÖNEMİTürkçe2
(2019-2020)TÜRK EĞİTİM TARİHİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 2. SINIF GÜZ DÖNEMİTürkçe2
(2019-2020)EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME-MESLEK BİLGİSİ SSEÇMELİ-GÜZ DÖNEMİTürkçe2
(2019-2020)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-FORMASYON GÜZ DÖNEMİTürkçe2
(2018-2019)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-GÜZ YARIYILI-SINIF ÖĞRETMENLİĞTürkçe2
(2018-2019)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-BAHAR YARIYILI-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ-FORMASYONTürkçe2
(2018-2019)ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- BAHAR YARIYILI-FORMASYON GRUPLARITürkçe2
(2018-2019)EĞİTİM FELSEFESİ-BAHAR YARIYILI-PDR-1Türkçe2
(2018-2019)ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ-BAHAR YARIYILI-SOSYAL BİL ÖĞRET.Türkçe3
(2018-2019)EĞİTİM SOSYOLOJİSİ (1. YARIYIL)Türkçe2
(2018-2019)EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME (1. YARIYIL)Türkçe3
(2018-2019)ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ (1. YARIYIL)Türkçe3
Yüksek Lisans
(2020-2021)EPÖ – UZAKTAN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS-ÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİTürkçe3
(2020-2021)EPÖ- TEZLİ YÜKSEK LİSANS-EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMETürkçe3
(2020-2021)EPÖ- TEZLİ YÜKSEK LİSANS( BİLİMSEL HAZIRLIK)-ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜREÇLERİNE GİRİŞTürkçe3
(2019-2020)ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİNE GİRİŞ-EPÖ TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAHAR YARIYILITürkçe3
(2018-2019)ÖĞRENME - ÖĞRETME SÜREÇLERİNE GİRİŞ (EPÖ-BH) 1. YARRIYILTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Mehmet ÇAL, (2015)., "Ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinin yetenek düzeyleri ile bilimsel okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişki", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Veda YAR YILDIRIM, (2018)., "Okul yöneticilerinin program okuryazarlıklarına yönelik bir hizmet içi eğitim programının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Doktora
3.Sevgi BEKTAŞ BEDİR, (2018)., "Üstbilişsel okuma stratejileri öğretiminin öğrencilerin üstbilişsel farkındalığı, İngilizce okuma başarısı ve öz yeterliklerine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Doktora
4.Emin Tamer YENEN, (2018)., "Öğretmenlerin öğretim sürecindeki öz yeterliklerinin ve sınıf ortamına yansımalarının incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Doktora
5.Ayhan BULUT, (2018)., "7. sınıf Türkçe dersinde uygulanan aktif öğrenme modelinin öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerindeki etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Programları Ve Öğretimi Ana Bilim Dalı, Doktora
6.Ahmet AYKAN, (2019)., "Öğretmen adayları açısından ders araştırması modelinin mesleki gelişim kapsamında incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Doktora
7.Ahmet BALLI, (2019)., "Öğretmen adaylarının türkçe kullanımına karşı duyarlılıkları ile kitap okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarının incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Çetin KOLKAYA, (2019)., "Ortaöğretim öğrencilerinin ingilizce özyeterlik inançlarının ve kaygılarının incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.GÜNDOĞDU KERİM,DURSUN FEVZİ,SARACALOĞLU ASUMAN SEDA (2020). INVESTIGATION OF EDUCATIONAL PHILOSOPHIES AND GENERAL SELF-EFFICACY PERCEPTIONS OF GRADUATE STUDENTS IN EDUCATIONAL SCIENCES PROGRAMS. International Journal of Psycho-Educational Sciences, 9(1), 21-32. (Yayın No: 6737878)
2.YENEN EMİN TAMER, DURSUN FEVZİ (2020). İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM SÜRECİ UYGULAMALARI VE ÖZ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. ARAŞTIRMA VE DENEYİM DERGİSİ (ADEDER), 5(2), 17-39. (Yayın No: 6893843)
3.YENEN EMİN TAMER,DURSUN FEVZİ (2019). The Effect of Active Learning Approach on Student Achievementin Secondary School 5th Grade English Course. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 13(2), 176-187. (Yayın No: 5436633)
4.DURSUN FEVZİ,KİRAZ ZAFER (2017). The Views of Teacher Candidates Attending the Pedagogical Formation Program Regarding the Teaching Practice Course. European Journal of Educational Research, 6(4), 510-521., Doi: 10.12973/eu-jer.6.4.510 (Yayın No: 3628822)
5.DURSUN FEVZİ (2017). EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS RELATINGIMPROVING QUALIFICATION IN TEACHING PROCESS. European Journal of Education Studies, 3(11), 104-131., Doi: 10.5281/zenodo.1043598 (Yayın No: 3669580)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BEKTAŞ BEDİR SEVGİ,DURSUN FEVZİ (2020). Üstbilişsel Okuma Stratejileri Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 304-316. (Yayın No: 6470723)
2.DURSUN FEVZİ,YAR YILDIRIM VEDA (2020). Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Lisansüstü Öğrencilerin Lisansüstü Öğrenim Sürecine İlişkin Görüşleri. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(3), 370-390. (Yayın No: 6470286)
3.AYKAN AHMET,DURSUN FEVZİ (2020). Öğretmenlerin Mesleki Gelişiminde Yeni Bir Uygulama Olarak “Ders Araştırması Modeli”: Perspektif, Avantajlar, Sınırlılıklar. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(6), 1683-1694. (Yayın No: 6737830)
4.DEDEBALİ NURHAK CEM,DURSUN FEVZİ (2020). ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİKMETAFORİK ALGILARIN İNCELENMESİ. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 13(XLIV), 333-354., Doi: http://dx.doi.org/10.29228/Joh30278 (Yayın No: 6149027)
5.Can Yafes,DURSUN FEVZİ (2019). Lise Dil Bölümünde Okuyan 11. ve 12. Sınıf Öğrencilerine Göre İngilizce Dil ÖğretmeniYeterlilikleri. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 5(1), 75-91. (Yayın No: 5161359)
6.BULUT AYHAN,DURSUN FEVZİ (2019). 7. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANAN AKTİF ÖĞRENMEMODELİNİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Tarih Okulu Dergisi, 12(40), 12-31., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh1624 (Yayın No: 5161367)
7.Bektaş Bedir Sevgi,DURSUN FEVZİ (2019). Üstbilişsel Okuma Stratejileri ÖğretimininÖğrencilerin Üstbilişsel Farkındalığı, İngilizceOkuma Başarısı ve Öz Yeterliklerine Etkisi. Milli eğitim dergisi, 48(222), 185-211. (Yayın No: 5161374)
8.YENEN EMİN TAMER,DURSUN FEVZİ (2019). İngilizce Öğretmenlerinin Öğretim Süreci Öz Yeterlikleri ve Sınıf Ortamına Yansımaları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 607-627., Doi: 10.17860/mersinefd.464253 (Yayın No: 5198846)
9.YAR YILDIRIM VEDA,DURSUN FEVZİ (2019). Okul Yöneticileri Öğretim Programı Okuryazarlık DüzeyleriÖlçeğinin Geliştirilmesi. Ahi Evran UniversitesiKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 705-750. (Yayın No: 5461556)
10.DURSUN FEVZİ,BULUT AYHAN (2019). Aktif Öğrenme Modelinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ÜzerindekiEtkisinin Belirlenmesine Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(7), 610-626. (Yayın No: 5461605)
11.DEDEBALİ NURHAK CEM,KUBAT ULAŞ,DURSUN FEVZİ (2018). Hiçbir Eğitim Sisteminin Kalitesi Öğretmenin Kalitesini Aşamaz. Turkish Studies, 13(27), 531-546., Doi: 10.7827/TurkishStudies.14582 (Yayın No: 4619896)
12.DURSUN FEVZİ,YENEN EMİN TAMER,Bulut Ayhan (2018). Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 1-17. (Yayın No: 4854006)
13.YENEN EMİN TAMER,DURSUN FEVZİ (2018). Öğretmen Adaylarının İdeal Eğitim Ortamına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(6), 1041-1049., Doi: 10.18506/anemon.421565 (Yayın No: 4353575)
14.DURSUN FEVZİ,SARACALOĞLU ASUMAN SEDA (2017). BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Turkish Studies, 12(23), 89-120., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies. (Yayın No: 3628840)
15.SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,ALDAN KARADEMİR ÇİĞDEM,DURSUN FEVZİ,altın mehmet,üstündağ nurtaç (2017). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ-DÜZENLEYİCİÖĞRENME BECERİLERİNİN, AKADEMİK ÖZ-YETERLİK,AKADEMİK KONTROL ODAĞI VE AKADEMİK BAŞARILARIİLE İLİŞKİSİ. Turkish Studies, 12(33), 379-402. (Yayın No: 4216392)
16.DURSUN FEVZİ,Bektaş Bedir Sevgi,Önkuzu Gülcü Esra (2017). Lise İngilizce Dersi Öğretmenlerinin ÖğretimProgramına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Milli Eğitim, 46(216), 135-163. (Yayın No: 3767889)
17.DURSUN FEVZİ (2016). FORMASYON PROGRAMINDAN MEZUN ÖĞRETMENADAYLARININ EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ YETERLİKİNANÇLARI VE ÇAĞDAŞ ÖĞRETMEN NİTELİKLERİNE İLİŞKİNGÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies, 11(9), 423-423., Doi: 10.7827/TurkishStudies.9421 (Yayın No: 2852126)
18.DURSUN FEVZİ,BULUT AYHAN,YENEN EMİN TAMER (2016). Türkiye deki Eleştirel Düşünme Becerisi Üzerine Yapılan Doktora Tezlerin İncelenmesi 2007 2014. Researcher: Social Sciences Studies, 4(4), 1-15. (Yayın No: 2967664)
19.DURSUN FEVZİ,SARACALOĞLU ASUMAN SEDA (2016). BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN KENDİ YETERLİKLERİ VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 2(2), 40-58. (Yayın No: 3077629)
20.SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,DURSUN FEVZİ,ARABACIOĞLU TANER (2016). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanlarının Alan Öğretmeni Yeterliklerine İlişkin Düşünceleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 9(4), 555-570. (Yayın No: 2967677)
21.ARABACIOĞLU TANER,DURSUN FEVZİ (2015). Öğretmen adaylarının Web pedagojik İçerik Bilgisi Algı Düzeylerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 197-210. (Yayın No: 1350242)
22.KİRAZ ZAFER,DURSUN FEVZİ (2015). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarinin Bu Eğitime İlişkin Algilari. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), , Doi: 10.17860/efd.37544 (Yayın No: 1773417)
23.DURSUN FEVZİ (2015). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Kendi Branşlarına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi. asya öğretim dergisi, 3(1), 66-77. (Yayın No: 1535516)
24.SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,DURSUN FEVZİ (2011). Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki. Education Sciences, 6(3), 2328-2346. (Yayın No: 1710016)
25.SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,DİNÇER BESTE,Dedebali N Cem,DURSUN FEVZİ (2011). Sınıf Fen ve Teknoloji ile Türkçe Öğretmenlerin Öğretme Stillerinin İncelenmesi. Education Sciences, 6(3), 2313-2327. (Yayın No: 1710096)
26.DURSUN FEVZİ,EŞGİ NECMİ (2008). 4 ve 5 Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretimi Ders kitaplarının Görsel tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, (22), 21-34. (Yayın No: 1709788)
27.DURSUN FEVZİ (2006). Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 33-57. (Yayın No: 1709773)
28.ERGİNER ERGİN,DURSUN FEVZİ (2005). Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Görüşleri. eğitim ve bilim, 30(135), 11-22. (Yayın No: 1709523)
29.DURSUN FEVZİ,ÇEVİK VİLDAN (2005). Öğretmenlerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Düzeyleri. mesleki eğitim dergisi, 7(13), 120-136. (Yayın No: 1709744)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.DURSUN FEVZİ (2008). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Geliştirme. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, (15), 48-53. (Yayın No: 1726390)
2.DURSUN FEVZİ (2007). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, (9), 52-57. (Yayın No: 1726284)
3.DURSUN FEVZİ (2007). İlköğretimde Araç Gereç Temini. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, (12), 18-20. (Yayın No: 1726325)
4.DURSUN FEVZİ (2006). Öğretim Sürecinde Araç Kullanımı. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, (1), 8-9. (Yayın No: 1726257)
5.DURSUN FEVZİ (2003). Tokat Yöresi El Yapımı Oyuncak Örnekleri. Tokat Kültür Araştırma Dergisi, 58-64. (Yayın No: 1726176)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.DURSUN FEVZİ (2017). OPINIONS OF FOREIGN CANDIDATE TEACHERS ON THE PROBLEMS THEY EXPERIENCE. VII. Internatıonal Conference on Crıtıcal Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3605692)
2.DURSUN FEVZİ,YENEN EMİN TAMER (2017). The Effect of Active Learning Approach on Student Success in Secondary School 5th Grade English Course. 3rd International Symposium onLanguage Education and Teaching (Özet Bildiri) (Yayın No:3622549)
3.ERGİNER ERGİN,DURSUN FEVZİ (2009). The meanings attributed to the future characteristics of teachersbyprospective teachers: a concept map study. World Conference on Educational Sciences 2009 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3803464)
4.DURSUN FEVZİ,YENEN EMİİN TAMER (2017). Teacher candidates’ opınıons on ıdeal educatıon enviıronment. 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:3776574)
5.ERGİNER ERGİN,DURSUN FEVZİ (2008). The Meanings Attributed to the Future Features of Teachers by Prospective Teachers. Balkan Society for Pedagogy Education, 10th Internatıonal Conference, Further Education In The Balkan Countrıes, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1709444)
6.YAR YILDIRIM VEDA,DURSUN FEVZİ (2018). Okul Yöneticilerinin Program Okuryazarlık Durumlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalışma. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4638772)
7.DURSUN FEVZİ,KİRAZ ZAFER (2017). Pedagojik Formasyon Eğitimi Kapsamında Metaforlar. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3549176)
8.DURSUN FEVZİ,DEDEBALİ NURHAK CEM (2017). Nitelikli Bir Öğretmende Bulunması Gereken Özelliklerin Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre İncelenmesi. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresine (Özet Bildiri) (Yayın No:3605685)
9.DURSUN FEVZİ (2019). From Being a Teacher to Being a Technician: A Critique on Current Teaching Practices from the Lens of Prospective Teachers. IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION (Özet Bildiri) (Yayın No:5489962)
10.DURSUN FEVZİ,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE (2019). PERSPECTIVE OF TEACHERS ABOUT FOREIGN STUDENTS’ PROBLEMS AND PROPOSEDSOLUTIONS. t” INTERNATIONAL CONGRESS ONCURRICULUM AND INSTRUCTION (Özet Bildiri) (Yayın No:5694210)
11.KARTAL ŞEFİK,DURSUN FEVZİ (2019). INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE TEACHERS’ EDUCATIONALPHILOSOPHIES AND THEIR STUDY APPROACHES. t” INTERNATIONAL CONGRESS ONCURRICULUM AND INSTRUCTION (Özet Bildiri) (Yayın No:5709670)
12.SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,YALIN UÇAR MELTEM,DURSUN FEVZİ (2009). Öğretim Elemanlarının Araştırma Süreçlerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1709466)
13.SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,ALDAN KARADEMİR ÇİĞDEM,DURSUN FEVZİ,ALTIN MEHMET,ÜSTÜNDAĞ NURTAÇ (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarının Özdüzenleyici Öğrenme Becerileri Akademik Özyeterlik İnancı ve Akademik Kontrol Odağı İle İlişkisi. 5th International Conference on Research in Education ICRE (Özet Bildiri) (Yayın No:1689762)
14.DURSUN FEVZİ,BEDİR BEKTAŞ SEVGİ,ESRA ÖNKUZU (2009). Lise İngilizce Dersi Öğretim Programları Kapsamında Öğretmen Görüşleri. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction (Özet Bildiri) (Yayın No:1689779)
15.SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,DURSUN FEVZİ,Uca Sanem,BAŞARA BAYDİLEK NİSA (2009). İlköğretim II Devre zorunlu derslerinde girişimcilik ara disiplini Entrepreneurship Mid Discipline In Primary School II Term Must Courses. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (INCCUI2011) (Özet Bildiri) (Yayın No:1725461)
16.DURSUN FEVZİ,YENEN EMİN TAMER ,BULUT AYHAN (2009). Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri. I.ULUSLARARASISOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU13-14-15 EKİM 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2968994)
17.DURSUN FEVZİ,BULUT AYHAN,EMİN TAMER YENEN (2009). Eleştirel Düşünme Becerisi Üzerine Yapılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction (Özet Bildiri) (Yayın No:1689785)
18.KİRAZ ZAFER,DURSUN FEVZİ,TAŞKIRAN GÜLÇİN (2009). The Opinion Analysis of the Teachers Attending Teaching Practice within theScope of Pedagogical Education Program. III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2968906)
19.DURSUN FEVZİ (2009). Öğretim Sürecinde Niteliğin Artırılması Konusunda Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi. ERPA International Congresses on Education 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2852135)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.DURSUN FEVZİ,ÇEVİK VİLDAN (2005). Öğretmenlerin bilgisayar kullanım düzeyleri. 14.Ulusal Eğitim bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3393895)
2.KARACAOĞLU ÖMER CEM,DURSUN FEVZİ (2013). 3 Sınıf Hayat Bilgisi Programındaki Kazanımların Alan Yazındaki Ölçütlere Göre İncelenmesi. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1725823)
3.ŞAHİNKAYA NİHAN,DURSUN FEVZİ,ŞAHİN ÜMRAN (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Branşlarıyla İlgili Algıladıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1725621)
4.ŞAHİNKAYA NİHAN,DURSUN FEVZİ (2010). İlköğretim 1 2 3 4 ve 5 Sınıf Matematik Ders Kitapları ve Çalışma Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1726106)
5.DURSUN FEVZİ,KİRAZ ZAFER (2015). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Bu Eğitime İlişkin Algiları. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1689772)
6.DURSUN FEVZİ,ARABACIOĞLU TANER (2015). Bilişim Teknolojilerinin Eğitim Öğretim Sürecinde Kullanimina Ilişkin Öğretmen Görüşleri. 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu(TÜRKBİLMAT-2) (Özet Bildiri) (Yayın No:1689767)
7.ARABACIOĞLU TANER,DURSUN FEVZİ (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının internet kullanım alışkanlıkları ve web pedagojik içerik bilgisi algılarının incelenmesi. XII.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3777528)
8.SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,DURSUN FEVZİ (2010). Türkiye de Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi. . Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1725700)
9.DURSUN FEVZİ (2004). Üniversite Öğrencilerinin İnterneti Kullanma Amaçları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1725554)
10.SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,DURSUN FEVZİ (2014). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerin Kendi Öğretmenlik Çalışmalarına İlişkin Görüşleri. 3.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1726005)
11.DURSUN FEVZİ (2007). Öğretmen Adaylarına Göre Öğretmenlerin Sınıfta Gösterdikleri Olumsuz Davranışlar. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1726056)
12.DURSUN FEVZİ (2015). Formasyon Programından Mezun Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Öz Yeterlik İnançları ve Çağdaş Öğretmen Niteliklerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1689737)
13.SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,DURSUN FEVZİ,DİNÇER BESTE,Dedebali N Cem (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretimini Yapacakları Derslerin Öğretim Programları İlgili Sorunları ve Çözüm Önerileri. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1725932)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Öğretimde Yaklaşımlar ve Eğitime Yansımaları (2020)., Çırakoğlu Murat, DURSUN FEVZİ, Pegem Akademi, Editör: Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu, Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Sayfa Sayısı: 495, ISBN: 978-625-7228-34-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6893926)
2.Öğretim İlke ve Yöntemleri (2019)., DURSUN FEVZİ, Pegem Akademi, Editör: Duman Tayyip, Peker Ünal Dilşat, Sayfa Sayısı: 45, ISBN: 978-605-241-699-0, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5461806)
3.Eğitim ve toplum yazıları (2018)., DURSUN FEVZİ, Der Yayınları, Editör: Karataş, Mehmet, Sayfa Sayısı: 184, ISBN: 978-975-353-546-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4674615)
4.22. YÜZYILDA EĞİTİMEğitimin Geleceği Üzerine Karma Projeksiyonlar (2018)., DURSUN FEVZİ, Pegem Akademi, Editör: Emel Tüzel İşeri, Sayfa Sayısı: 175, ISBN: 978-605-241-521-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4620054)
Üniversite Dışı Deneyim

2008-2011Araştırma GörevlisiAdnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü EPÖ Anabilim Dalında (halen görevde)
2007-2008Araştırma GörevlisiGaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü EPÖ Anabilim Dalında
2000-2007Öğretim GörevlisiGaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü EPÖ Anabilim Dalında
1993-2000ÖğretmenMilli Eğitim Bakanlğı, Öğretmen Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği