GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

EKREM BUHANž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Ekrem BUHAN

Ziraat Fakültesi / Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ekrem.buhan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Dokuz Eylül Üniversitesi (1991- 1996)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Canlı Deniz Kaynakları (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi (1985- 1987)

Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Enstitüsü - Canlı Deniz Kaynakları (Yl)

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1980- 1985)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Biyoloji Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Köyceğiz Lagün Sistemindeki Mevcut Durumun Ve Kefal Populasyonlarının Araştırılarak Lagün İşletmeciliğinin Geliştirilmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996

YÜKSEK LİSANS, "İzmir Ve Aliağa Körfezlerinde Fekal Kirliliğin Total Koliform Bakterileri İle Tespiti Üzerine Araştırmalar", Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Enstitüsü, 1987

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Su Ürünleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü/ (2003- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bologna Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Erasmus Koordinatörü , Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Çevresel Etki Değerlendirmesi, Lisans, (2019-2020)

Sulakalanlar Ve Yönetimi, Lisans, (2019-2020)

Bütünleşik Su Havzası Yönetimi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Akarsu Ekolojisi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Türkiye İçsu Balıkları, Taksonomik Ve Zoocoğrafik Durumları, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Taşıma Kapasitesi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Sulak Alanlar Ve Ekoturizmi, Lisans, (2019-2020)

Sportif Balıkçılık, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Emre KESKİN, "Süreyyabey Baraj Gölünün Alabalık Yetiştiriciliği Açısından Taşıma Kapasitesinin Tahmini", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, İsmail TÜRK, "Hasanuğurlu Baraj Gölünün Alabalık Yetiştiriciliği Açısından Taşıma Kapasitesinin Tahmini", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Mustafa Yiğit KONYA, "Marmara Denizi Büyükçekmece Ve Tuzla İstasyonları Mikroplastik Miktarları Ve Dağılımı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Furkan GEÇER, "Zinav Çayı Su Kalitesinin Türk Mevzuatına Ve Uluslararası Kriterlere Göre Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Melek YÜZER, "Kılıçkaya Baraj Gölünün Alabalık Yetiştiriciliği Açısından Taşıma Kapasitesinin Tahmini", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Dilşat ONDOĞAN, "Ataköy Baraj Gölünün Alabalık Yetiştiriciliği Açısından Taşıma Kapasitesinin Tahmini", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Bülent AYEKİN, "Karakaya Baraj Gölünün Kafeslerde Entansif Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus Mykiss, Walbaum 1792) Kültürü İçin Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 2007

Editörlük

Ekoloji Ve Çevre, Kitap, Editör, Altındağ Grafik Matbaacılık

Gap Bölgesi Su Kaynakları, Balıkçılık Faaliyetleri Çevre Etkileşimi Cilt Iv, Kitap, Editör, BAŞBAKANLIK GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gap Bölgesi Su Ürünleri Üretim Ve Tüketimini Artırma Etüt Projesi Cilt I -Yönetici Özeti, Kitap, Editör, BAŞBAKANLIK GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gap Bölgesi Su Ürünleri Üretimini Ve Tüketimini Artırma Projesi Cilt Iı- Balıkçılık, Kitap, Editör, BAŞBAKANLIK GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 01.05.2017 - 30.05.2021

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, GOPU

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Index Copernicus, Cab abstract), Dergi, Editör, GOPÜ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (AGRICOLA, CAB, CROSSREF, ULAKBİM, DIRECTORY OF SCIENCE), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.04.2016 - 01.08.2016

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (agricola , cab abstracts), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOP, 01.01.2015 - 01.01.2015

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Ünivetrsitesi Matbaası, 01.12.2020

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   BUHAN EKREM, (2021). "Köyceğiz-Dalyan Lagün Ekosistemi Kefal Populasyonlarının Büyüme Performans İndeksleri", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 9(9), 1612-1617., Doi: 10.24925/turjaf.v9i9.1612-1617.2375 (Yayın No: 7448427)

2   DOĞAN HAKAN METE,KAPLAN ESRA,BUHAN EKREM,DOĞAN ÇİSEM NİLDEM, (2019). "Tokat İlinin Ekonomik Olarak Önemli Tıbbi Ve Aromatik Bitki Potansiyelinin Araştırılması", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 2(2019-2), 152-161., Doi: 10.13002/jafag4585 (Yayın No: 5821302)

3   KAPLAN ESRA,Koçhan Vedat,BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT, (2019). "Mardin İlinde Balık Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Kızıltepe İlçesi Örneği", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(1), 59-73. (Yayın No: 5838836)

4   POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BUHAN EKREM, (2018). "Temperature And Dıssolved Oxygen Stratıfıcatıon In Almus Dam Lake Onyeşılırmak Rıver (Turkey) And Its Gıs Maps", Ecological Life Sciences, 13(2), 74-86., Doi: 2018.13.2.5A00 (Yayın No: 4511279)

5   BUHAN EKREM,AKIN ŞENOL,KAYMAK NEHİR,TURAN HALİL, (2018). "Trophic Pathways From Pelagic And Littoral Sources Supports Food Web İn An Eutrophic Natural Lake (Lake Zinav, Turkey)", Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences, 19(2), 99-107., Doi: 10.4194/1303-2712-v19_2_02 (Yayın No: 4511244) [SCI-Expanded]

6   POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BUHAN EKREM, (2018). "Temperature And Dissolved Oxygen Stratification İn Almus Dam Lake On Yeşilırmak River (Turkey) And Its Gıs Maps", Ecological Life Sciences, 13(2), 74-86., Doi: 10.12739/NWSA.2018.13.2.5A0096 (Yayın No: 5423851)

7   GÜREL ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,Polat Selçuk,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM, (2017). "Ağrı İli Merkez İlçede Yaşayan Bireylerin Balık Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 26-35. (Yayın No: 3892746)

8   KILIÇ ORHAN METE,POLAT FATİH,BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE, (2017). "Mapping Of Topographical Status, Land Use And Some Soil Characteristics Of Zinav Lake Basin With Geographic İnformation Systems And Remote Sensing", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gazıosmanpasa Journal Of Scıentıfıc Research, Gbad), 6(3), 45-54. (Yayın No: 3951986)

9   POLAT FATİH,DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM,KILIÇ ORHAN METE,Doğaç Sencer Yılmaz,Saliha Dirim Buhan, (2015). "Accumulation And Behavior Of Some Heavy Metals İn The Main Components Of Zinav Lake Basin Ecosystem", Fresenius Environmental Bulletin, 24(1A), 180-187. (Yayın No: 1084244) [SCI-Expanded]

10   DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,Sencer Yılmaz Doğaç,BUHAN EKREM,POLAT FATİH,Dirim Saliha Buhan, (2015). "Integration Of Gıs Ana Remote Sensing With The Usle Model İn The Assesment Of Annual Soil Loss And Sediment Input Of Zinav Lake Basin", Fresenius Environmental Bulletin, 24(1A), 172-179. (Yayın No: 1084240) [SCI-Expanded]

11   Dirim Buhan Saliha,BEKTAŞ NİHAL,Mehmet Ali T Koçer,DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM,POLAT FATİH, (2015). "Trophic Status And Risks Of Zinav Lake Tokat Turkey", Fresenius Environmental Bulletin, 24(1A), 203-207. (Yayın No: 1084248) [SCI-Expanded]

12   YERLİ SEDAT VAHDET,MANGIT FATİH,EMİROĞLU ÖZGÜR,Yeğen Vedat,Uysal Rahmi,Ünlü Erhan,Alp Ahmet,BUHAN EKREM,Yıldırım Tacettin,Zengin Mustafa, (2014). "Distribution Of İnvasive Carassius Gibelio Bloch 1782 Teleostei Cyprinidae İn Turkey", Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences, 14(1-2), 1-8., Doi: DOI: 10.4194/1303-2712-v14_2_30 (Yayın No: 1084280) [SCI-Expanded]

13   BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE,BUHAN DİRİM SALİHA,ÖZDEMİR SAİM,POLAT FATİH,DOĞAN Çisem Nildem, (2013). "Investigating Phosphorus And Turbidity Removal Efficiencies Of Main Aquatic Vegetation Species İn The Lower Kelkit Basin Of Turkey", Turkish Journal Of Botany, (37), 744-752., Doi: doi:10.3906/bot-1209-2 (Yayın No: 468656) [SCI-Expanded]

14   TURGUT NEARY EMİNE,Özgül Gülistan,BUHAN EKREM, (2013). "Seasonal Changes Of Metazoan Parasites İn Capoeta Tinca And Capoeta Capoeta İn Almus Dam Lake Turkey", European Association Of Fish Pathologist, (37), 744-752. (Yayın No: 468367) [SCI-Expanded]

15   DEMİR YAŞAR,Çoşkun Fatma,BUHAN EKREM,DEMİR NAZAN, (2006). "Non Cytosolic Carbonic Anhydrases From Leaves And Roots Of Posidonia Oceanica Linn Delile 1813", International Journal Of Agriculture Biology, (1560), 554 (Yayın No: 333922) [SCI-Expanded]

16   AKIN ŞENOL,BUHAN EKREM,Winemiller KO,Yılmaz Harun, (2005). "Fish Assemblage Structure Of Koycegiz Lagoon-Estuary, Turkey: Spatial And Temporal Distribution Patterns İn Relation To Environmental Variation", Estuarıne Coastal And Shelf Scıence, 64(4), 671-684., Doi: 10.1016/j.ecss.2005.03.019 (Yayın No: 5413749) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   Ayekin Bülent,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM, (2018). "Karakaya Baraj Gölü (Malatya) Ağ Kafes Sistemlerinde Alabalıkyetiştiriciliği İçin Taşıma Kapasitesinin Tahmini", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 7(3), 101-110. (Yayın No: 5418047)

2   BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,Yılmaz Doğaç Sencer, (2017). "Monitoring Tilapia (Tilapia Spp.) Population İn Köyceğiz Lake Of Turkey By Thermal Bands Of Landsat-5 Tm And Landsat-7 Etm Satellite Images", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 34(3), 237-244., Doi: 10.13002/jafag4316 (Yayın No: 5424198)

3   DAL TARIK,AYDIN MEHMET,BUHAN EKREM,KARADURMUŞ Uğur,AKIN ŞENOL, (2017). "Almus Baraj Gölü’Xxnde Kullanılan Uzatma Ağlarının Av Verimliliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1), 38-45., Doi: doi:10.13002/jafag1031 (Yayın No: 5424393)

4   KILIÇ ORHAN METE,POLAT FATİH,BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE, (2017). "Zinav Gölü Havzasının Topoğrafik Durumu, Arazi Örtüsü Ve Bazı Toprak Özelliklerinin Cbs Ve Ua İle Haritalanması. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6(3), 45-54. (Yayın No: 5423973)

5   DOĞAN HAKAN METE,POLAT FATİH,BUHAN EKREM,Kılıç Orhan Mete,yılmaz doğaç sencer,Buhan Saliha Dirim, (2016). "Modeling And Mapping Temperature Secchi Depth And Chlorophyll A Distributions Of Zinav Lake By Using Gıs And Landsat 7 Etm Imagery", Gaziosmanpasauniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(3), 55-60., Doi: 10.13002/jafag1050 (Yayın No: 3024916)

6   BUHAN EKREM,AYDIN MEHMET,AKIN ŞENOL,DAL TARIK, (2016). "Almus Baraj Gölünde Yaşayan 9 Balık Türünün Boy Ağırlık İlişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), 48-55., Doi: 10.13002/jafag984 (Yayın No: 3026078)

7   YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM,KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL, (2016). "Gökkuşağı Alabalığı Rasyonlarında Protein Kaynağı Olarak Balık Unuyerine Farklı Oranda Gammarus Spp Ununun Kullanımının Büyümeparametreleri Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Journal Of Scientific Research, (12), 70-79. (Yayın No: 3026877)

8   BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT,KILIÇ ORHAN METE,KAYMAK NEHİR,ÇETİN EVREN,DAL TARIK,POLAT FATİH,AKIN ŞENOL,DOĞAN HAKAN METE, (2016). "Tokat Yöresinde Balık Çeşitliliğinin Dağılımı", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (13), 69-86. (Yayın No: 3027528)

9   TURGUT NEARY EMİNE,Develi Nermin,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM, (2011). "Seasonal Occurrence Of Ligula İntestinalis Infection İn Cyprinids From Almus Dam Lake Turkey", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım Ve Doğa Dergisi, 14(3), 9-12. (Yayın No: 94549)

10   BUHAN EKREM,Koçer Mehmet Ali T,POLAT FATİH,DOĞAN HAKAN METE,Dirim Saliha,TURGUT NEARY EMİNE, (2010). "Almus Baraj Gölü Su Kalitesinin Alabalık Yetiştiriciliği Açısından Değerlendirilmesi Ve Taşıma Kapasitesinin Tahmini", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1), 57-65. (Yayın No: 94714)

11   BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE,Sesli Ahmet,KOÇER Mehmet Ali Turan, (2010). "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Su Ve Balıkçılık Kaynakları Uzaysal Veri Tabanının Coğrafi Bilgi Sistem Cbs Temelli Tanıtımı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (27), 67 (Yayın No: 333721)

12   Zengin Mustafa,BUHAN EKREM, (2007). "Almus Ataköy Baraj Göllerinde Yeşilırmak Havzası Tokat Balıklandırma Sonrası Balık Faunasında Görülen Değişimler", Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3(5), 267-277. (Yayın No: 338790)

13   Alp Ahmet,KARA CEMİL,BUHAN EKREM, (2003). "Ceyhan Seyhan Ve Fırat Havzalarındaki Doğal Alabalıklarda Bazı Populasyon Özellikleri Ve Koruma Gereksinimleri", Türk Sucul Yaşam Dergisi, 1(1), 23-29. (Yayın No: 334320)

14   BUHAN EKREM,Akalın Necla,Yılmaz Harun, (1996). "Balık Sağlığı Çevre İlişkisi Ve Stres Mekanizması", Bornova Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü Dergisi, 34(20), 173-188. (Yayın No: 94608)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

1   BUHAN EKREM, (2015). "Orta Karadeniz’De Bir Akdeniz", Phanoria, (Yayın No: 5428723)

2   BUHAN EKREM,Yılmaz Harun, (1997). "Tarım Kökenli Kirleticilerin Sucul Ekosistemlere Etkileri", Tarım Ve Köy, (116), 28 (Yayın No: 333505)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE,ÖZDEMİR NEDİM,ÇAKAR SELİM,Sadighfard Shiva,KAPLAN ESRA,KILIÇ ORHAN METE (2019). Landscape and Rural Tourism Values of Tozanlı Basin. IIII. International Rural Tourism and Development Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5435283)

2   DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM,ÖZDEMİR NEDİM,DEMİRAK AHMET (2019). A new methodological approach to determine potential ecologic tourism areas of Muğla province based on geographic information systems and remote sensing. IIII. INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5435302)

3   ERDEM HALİL,BUHAN EKREM (2019). EFFECTS OF UNCONTROLLED FERTILIZER USE ON SOIL AND WATER SYSTEMS. 3rd International UNIDOKAP Black Sea Symposium “Sustainable Agriculture and Environment” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5431126)

4   ERDEM HALİL,BUHAN EKREM (2019). WATER FOOTPRINT IN PLANT PRODUCTION. 3rd International UNIDOKAP Black Sea Symposium “Sustainable Agriculture and Environment” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5431104)

5   BUHAN EKREM,POLAT FATİH,Buhan Dirim Saliha (2019). EUTROPHICATION MANAGEMENT AND CONTROL METHODS. 3rd International UNIDOKAP Black Sea Symposium “Sustainable Agriculture and Environment” 21-22-23 June 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5431055)

6   BUHAN EKREM,POLAT FATİH,Buhan Dirim Saliha (2019). EPİDEMİC PROBLEM OF AQUATİC SYSTEMS ”EUTROPHİCATİON”, EFFECTS ON ECOSYSTEM AND HUMAN HEALTH. 3rd International UNIDOKAP Black Sea Symposium “Sustainable Agriculture and Environment” 21-22-23 June 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5431025)

7   KILIÇ ORHAN METE,BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE (2019). SPATIO-TEMPORAL CHANGES OF LAND LAND USE AND LAND COVER OF WETLANDS OF KÜÇÜK MENDERES BASIN AND THREATS. 3rd International UNIDOKAP Black Sea Symposium “Sustainable Agriculture and Environment” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5430953)

8   SADIGHFARD Shiva,KILIÇALP NUMAN,BUHAN EKREM (2019). THE EFFECTS OF WASTES FROM LIVESTOCK ACTIVITIES TO SURGICAL ECOSYSTEMS. 3rd International UNIDOKAP Black Sea Symposium “Sustainable Agriculture and Environment” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5430753)

9   DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,BUHAN EKREM (2019). DETERMINATION AND INTERPRETATION OF SPATIO-TEMPORAL CHANGES OF CORINE LAND COVER CLASSES IN ALMUS DISTRICT. 3rd International UNIDOKAP Black Sea Symposium “Sustainable Agriculture and Environment” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5430702)

10   DOĞAN HAKAN METE,TAĞIL ŞERMİN,KILIÇ ORHAN METE,BUHAN EKREM,ERSAYIN KEMAL (2019). A METHODOLOGICAL APPROACH TO DETERMINE LANDSCAPE STRUCTURE AND PATTERN FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT. 3rd International UNIDOKAP Black Sea Symposium “Sustainable Agriculture and Environment” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5430656)

11   ERDEM HALİL,BUHAN EKREM (2019). Effects of Uncontrolled Fertilizer Use on Soil and Water Systems.. 3. International UNIDOKAP Black Sea Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5731412)

12   ÖZDEMİR NEDİM,YILMAZ EBRU,KOÇ CENGİZ,DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM (2019). Bodrum Yarımadasın’xxdaki Turizm ve Su Ürünleri Faaliyetleri Arasındaki İlişki. III. ınternational Rural Tourism and Development Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5813109)

13   DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM (2018). Coastal Lagoons of Turkey And Threats. 2nd INTERNATIONAL UNIDOKAP BLACK SEA SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4522927)

14   DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM (2018). Land Use Changes and Threats of Coastal Wetlands of Yeşilırmak Delta. 2nd INTERNATIONAL UNIDOKAP BLACK SEA SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4522946)

15   BUHAN EKREM (2018). Impact of Dalyan (Barrier Trap) Fisheries on Fish Resources: Example of Köyceğiz-Dalyan Lagoon Management. 2nd INTERNATIONAL UNIDOKAP BLACK SEA SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4522891)

16   BUHAN EKREM,Koçer Mehmet Ali Turan,DOĞAN HAKAN METE (2018). Impact of Dam Lakes on Fish Species Diversity and Stocks: Estimation of Fish Stock-Loss In Euphrates-Dicle River Systems. 2nd INTERNATIONAL UNIDOKAP BLACK SEA SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4522865)

17   KILIÇ ORHAN METE,DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM (2018). Coastal Lagoons and Threats in Kızılırmak Delta. 2nd INTERNATIONAL UNIDOKAP BLACK SEA SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4522969)

18   KILIÇ ORHAN METE,BUHAN EKREM (2018). Classification of Coastal Lagoons and Effects on Biological Diversity. 2nd INTERNATIONAL UNIDOKAP BLACK SEA SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4522958)

19   DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,KOÇ CENGİZ,ÖZDEMİR NEDİM,BUHAN EKREM (2018). Updating and Interpreting of Lower Gediz Sub Basin CORINE-2012 Land Classes by LANDSAT-8 OLI Images. UKSAY 2018 International Symposium on Urban Water and Wastewater Management (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4525770)

20   DOĞAN HAKAN METE,KOÇ CENGİZ,ÖZDEMİR NEDİM,BUHAN EKREM (2018). Modeling of Important Diffuse Pollutant (N-P) Resources of Büyük Menderes Basin by Geographic Information Systems and Remote Sensing. UKSAY 2018 International Symposium on Urban Water and Wastewater Management (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4526068)

21   DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM (2018). MODELING OF LAND USE AND NITROGEN-PHOSPHORUS DIFFUSE POLLUTANT RESOURCES OF AMASYA PROVINCE BY GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND REMOTE SENSING. SUÇEV 2018 Uluslararası Su ve Çevre Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4525200)

22   DOĞAN HAKAN METE,ÇAKAR SELİM,KILIÇ ORHAN METE,BUHAN EKREM (2018). Potansiyel Ekolojik Turizm Alanlarının Belirlenmesine Metodolojik Bir Yaklaşım. SUÇEV 2018 Uluslararası Su ve Çevre Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4525450)

23   KOYUNCUOĞLU merve,KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL,BUHAN EKREM,Köksal Mükremin (2018). Effects of impoundments on feeding and body condition of Squalius cephalus. International Ecology Symposium 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4565968)

24   POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,BUHAN EKREM (2018). DETERMINATION OF TROPHIC STATUS OF AMASYA BORABAY LAKE AND NATURAL PARK AND TOKAT KAZ LAKE WILDLIFE IMPROVEMENT AREA. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545357)

25   Koyuncuoğlu Merve,KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL,BUHAN EKREM (2018). Determining Effects of Habitat Variation on Length-Weight Relationship of Squalius cephalus Along Lower Part of Yeşilırmak River. International Ecology 2018 Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:4514808)

26   KAYMAK NEHİR,BUHAN EKREM,AKIN ŞENOL (2018). Characterizing Trophic Interaction between Native and Exotic Fish Species in the Lake Zinav. Internatıonal Ecology 2018 Symposıum (Özet Bildiri) (Yayın No:4514792)

27   DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM,ÇAKAR SELİM (2017). Developing a New Gis Based Methodology For Agricultural Planning. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3550324)

28   İskenderoğlu Dilşat,YEŞİLAYER NİHAT,DOĞAN HAKAN METE,KAYMAK NEHİR,BUHAN EKREM (2017). The Estimation of the Carrying Capacity of Atakoy Dam Lake for the Intensive Rainbow Trout Culture in Cage. ECOLOGY 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:5435018)

29   Koyuncuoğlu Merve,KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL,BUHAN EKREM (2017). Spatial and Temporal Variation of Some Biological Parameters of Chondrostoma colchicum in Tributaries of Upper Yesilirmak River Basin, Turkey. ECOLOGY 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3976857)

30   Koyuncuoğlu Merve,KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL,BUHAN EKREM (2017). Gut Dimensions Reveals the Effect of Habitat Quality and Ontogeny on Intestine Morphology of Chondrostoma colchicum in the Upper Yeşilirmak River Basin. ECOLOGY 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3976674)

31   POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BUHAN EKREM (2017). Temperatures and dissolved oxygen straficition on the Almus Dam Lake on Yeşilırmak (Turkey). I.International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3975022)

32   DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM,ÇAKAR SELİM (2017). Developing a New GIS Based Methodology for Agricultural Planning. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3881039)

33   KILIÇ ORHAN METE,DİRİM BUHAN SALİHA,DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM (2017). Mapping some soil properties, land use and drought status of Zinav Lake Basin by GIS and Remote Sensing. Uluslararasi Katılımlı İç Anadolu 3. Tarım ve Gıda Kongresi (TARGİD 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3873775)

34   DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,BUHAN EKREM (2017). Ecological risk assessment of Kelkit Basin. Ecology Symposium 2017 (Ecology 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3867305)

35   DOĞAN HAKAN METE,GÜREL ESRA,BUHAN EKREM,DOĞAN ÇİSEM NİLDEM (2017). RESEARCHING THE POTENTIAL OF ECONOMICALLY IMPORTANT MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS OF TOKAT PROVINCE. I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE” (TABKON 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3550390)

36   DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM,KILIÇ ORHAN METE,KARAN GÜLİN (2017). Monitoring water quality change of Kelkit Basin by GIS. Ecology Symposium 2017 (Ecology 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3867345)

37   İSKENDEROĞLU DİLŞAT,YEŞİLAYER NİHAT,DOĞAN HAKAN METE,KAYMAK NEHİR,BUHAN EKREM (2017). The estimation of the carrying capacity of Atakoy Dam Lake for the intensive rainbow trout culture in cage. Ecology Symposium 2017 (Ecology 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3867452)

38   DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,BUHAN EKREM,BAKLAN ÖZLEM,POLAT FATİH,YEŞİLAYER NİHAT (2017). Determination of suitable fields for fish breeding by using GIS and RS techniques: the case of Almus Dam Lake. International symposium on GIS applications in Geography Geosciences (ISGGG 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3867539)

39   DİRİM BUHAN SALİHA,KILIÇ ORHAN METE,BEKTAŞ NİHAL,BUHAN EKREM,POLAT FATİH,DOĞAN HAKAN METE (2017). Modeling of Zinav Lake ecological risk assessment using GIS and RS techniques. International symposium on GIS applications in Geography Geosciences (ISGGG 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3867578)

40   DOĞAN HAKAN METE,KILIÇİN TUNCAY,BUHAN EKREM,KILIÇ ORHAN METE (2017). Preparation of the basic agricultural databases of Niksar Plain. Uluslararasi Katılımlı İç Anadolu 3. Tarım ve Gıda Kongresi (TARGİD 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3873958)

41   DOĞAN HAKAN METE,ERDOĞAN İBRAHİM,KILIÇ ORHAN METE,BUHAN EKREM (2017). Determination of the most suitable growing areas of Camelina (Camelina Sativa L.), Goji Berry (Lycium barbarum L.) and Blue Berry (Vaccinium corymbosum L.) Plants in Kelkit Valley. Uluslararasi Katılımlı İç Anadolu 3. Tarım ve Gıda Kongresi (TARGİD 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3867673)

42   BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT,KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL,DOĞAN HAKAN METE (2017). Invasiveness, endemism and IUCN Red List status of fish in Tokat. Uluslararasi Katılımlı İç Anadolu 3. Tarım ve Gıda Kongresi (TARGİD 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3873826)

43   BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT,KILIÇ ORHAN METE,GÜREL ESRA,DOĞAN HAKAN METE (2017). Mediterranean design of Middle Black Sea: Lower Kelkit Basin. Uluslararasi Katılımlı İç Anadolu 3. Tarım ve Gıda Kongresi (TARGİD 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3873899)

44   GÜREL ESRA,DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM (2017). RESEARCHING THE POTENTIAL OF ECONOMICALLY IMPORTANT MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS OFTOKAT PROVINCE. I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE” (Özet Bildiri) (Yayın No:3544486)

45   KILIÇ ORHAN METE,DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM,ERDOĞAN İBRAHİM (2017). Spatiotemporal change of land cover of Tokat province. Uluslararasi Katılımlı İç Anadolu 3. Tarım ve Gıda Kongresi (TARGİD 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3867647)

46   DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM,KILIÇ ORHAN METE,ERDOĞAN İBRAHİM (2017). Modeling plant biodiversity of Tokat province by using Geographic Information Systems and Remote Sensing. Uluslararasi Katılımlı İç Anadolu 3. Tarım ve Gıda Kongresi (TARGİD 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3867618)

47   DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,BUHAN EKREM (2016). MONITORING THE CHANGE OF KAZGÖLÜ LAKE SURFACE BYGIS AND REMOTE SENSING TOOLS. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3143200)

48   DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT (2016). MODELLING SURFACE WATER TEMPERATURES OFIMPORTANT LAKES IN THE CENTRAL BLACK SEA REGION BYGIS AND RS. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3143225)

49   BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE,Koçer Mehmet Ali Turan,POLAT FATİH,KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL,YEŞİLAYER NİHAT,KILIÇ ORHAN METE,Buhan Saliha Dirim (2016). SPATIAL ANALYSIS AND MAPPING OF SUMMER TROPHICLEVELS OF IMPORTANT LAKES IN CENTRAL BLACK SEAREGION BY GIS. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3143158)

50   BUHAN EKREM,KAYMAK NEHİR,AKIN ŞENOL (2016). FISH ASSEMBLAGE STRUCTURE OF A DIMICTIC EUTROPHIC LAKE LAKE ZİNAV TURKEY IN RELATION TO ENVIRONMENTAL VARIABLES. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3143273)

51   KAYMAK NEHİR,BUHAN EKREM,AKIN ŞENOL,KILIÇ ORHAN METE (2016). STABLE ISOTOPES DATA REVEALS TWO DIFFERENT PATHWAYS SUPPORTING CONSUMERS IN AN EUTROPHIC NATURAL LAKE. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3143287)

52   DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM,KILIÇ ORHAN METE (2016). RESEARCHING HYDROELECTRIC POWER PLANT EFFECTS ONTHE FOREST AND RIPERIAN ZONES OF LOWER KELKIT BASIN. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3143252)

53   BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,Yılmaz Doğaç Sencer,Buhan Dirim Saliha (2013). Monitoring Tilapia (Tilapia spp.) Population in Köyceğiz Lake of Turkey by Thermal Bands of LANDSAT-5 TM and LANDSAT-7 ETM Satellite Images. VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (Özet Bildiri) (Yayın No:5434149)

54   Buhan Dirim Saliha,BEKTAŞ NİHAL,DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM (2013). Current and potential ecological risks caused by hydropower projects of Zinav Lake (Tokat / Turkey). VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (Özet Bildiri) (Yayın No:5434534)

55   BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE,POLAT FATİH,Buhan Dirim Saliha,AKIN ŞENOL,KILIÇ ORHAN METE,Turan Halit (2013). Trophic status and threads of Zinav Lake (Tokat / Turkey). VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (Özet Bildiri) (Yayın No:5434516)

56   DOĞAN HAKAN METE,Yılmaz Doğaç Sencer,BUHAN EKREM,POLAT FATİH,KILIÇ ORHAN METE,Buhan Dirim Saliha (2013). Modeling and Mapping Temperature, Secchi Depth, and Chlorophyll-a Distributions of Zinav Lake by Using GIS and LANDSAT-7 ETM Imagery. VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (Özet Bildiri) (Yayın No:5434461)

57   POLAT FATİH,DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM,KILIÇ ORHAN METE,Yılmaz Doğaç Sencer,Buhan Dirim Saliha (2013). Accumulation and Behavior of Some Heavy Metals in the Main Components of Food Web of Zinav Lake Basin. VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (Özet Bildiri) (Yayın No:5434239)

58   DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,Yılmaz Doğaç Sencer,BUHAN EKREM,POLAT FATİH,Buhan Dirim Saliha (2013). Integration of GIS and Remote Sensing with the USLE Model in the Assessment of Annual Soil Loss and Sediment Input of Zinav Lake Basin in Turkey. VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (Özet Bildiri) (Yayın No:5434211)

59   DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM (2009). The Applications of GIS and Remote Sensing for the Coastal Management of Muğla Güllük Bay in Turkey. 9th International Symposium on GIS and Computer Cartography for Ooastal Zone Management CoastGIS’09 (Özet Bildiri) (Yayın No:5434760)

60   BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE,Dirim Saliha,Yılmaz Harun (2009). Spatial Analysis of Koycegiz Lagoon-Estuarine System (KLES) by Using GIS. 9th International Symposium on GIS and Computer Cartography for Coastal for Coastal Zone Management CoastGIS’xx2009 (Özet Bildiri) (Yayın No:5434856)

61   DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM,Adak Yusuf (2008). Biological Diversity Assessment of Karakuş Tifi River Basin. The 6th International Symposium AgroEnvironment (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:467319)

62   DOĞAN HAKAN METE,Adak Yusuf,BUHAN EKREM (2007). THREATING ELEMENTS IN KELKIT BASIN. Internatinal Congress River Basin Management (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5434672)

63   DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM,KILIÇ KENAN,DURAK ALPER (2005). The Importance of Tokat Kazgölü Wetland Area Problems and Threats. II.International Environmental Protection Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:467102)

64   KILIÇ ORHAN METE,DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM Determination of soil loss of Kelkit Basin using geographic infomation systems andremote sensing. International Geography Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3142704)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   GÜREL ESRA,DOĞAN HASAN GÖKHAN,KOÇHAN vedat,YEŞİLAYER NİHAT,BUHAN EKREM (2017). FOOD CONSUMPTION STRUCTURES AND PREFERENCES FROM MARDIN CITY CENTER. TARGİD 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3931006)

2   BUHAN EKREM,DOĞAN HAKAN METE,Buhan Dirim Saliha (2012). Orta Karadeniz Bölgesinde Turistik Değeri Yüksek bir Göl Zinav ve Tehditleri. Sualtıdeğerleri ve Turizm Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:475583)

3   DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM (2012). Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılamanın Deniz Kirliliği Çalışmalarında Kullanımı. Sualtıdeğerleri ve Turizm Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:475418)

4   Yılmaz Harun,Katağan Tuncer,BUHAN EKREM,Kesici Uğur Yücel (2000). Akdeniz Ticari Sünger Türlerinden Spongia officinalis ’xxde Larval Üretim ve Başkalaşım sürecinin İncelenmesi. 1.Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5430462)

5   BUHAN EKREM,Yılmaz Harun (2000). Türkiye Lagünlerinin Akdeniz Ekosistemi İçindeki Yeri, ekolojik önemleri ve Sorunlarına Genel Bakış. Su Ürünleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5430057)

6   Yılmaz Harun,BUHAN EKREM (1998). Bodrum da Süngerciliğin Geçmişi ve Güncel Durumu. Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:473802)

7   BUHAN EKREM,Yılmaz Harun (1998). Bodrum Yarımadası Kıyılarında Fekal Kirlilik Üzerine Ön Çalışmalar. Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5430316)

8   BUHAN EKREM,Yılmaz Harun,Morkan Yavuz,Büke Ergün,YÜKSEK AHSEN (1997). Güllük ve Gökova Körfezleri İçin Yeni Bir Av potansiyeli: Scomberomorus commerson. Akdeniz Balıkçılık Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5430238)

9   BUHAN EKREM,Morkan Yavuz,Çirik Şükran,YERLİ SEDAT VAHDET,Yılmaz Harun,Büke Ergün (1997). Köyceğiz Lagün Ekosistemi Kefal Populasyonları Üzerine İncelemeler. Akdeniz Balıkçılık Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5430187)

10   BUHAN EKREM,Yılmaz Harun,Özdemir Atilla,Kesici Uğur Yücel (1993). Bafa Gölü ve Büyük Menderes Deltasının Sorunları. 1.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5430040)

11   DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM GAP Bölgesinde Su ve Balıkçlık Kaynaklaru Uzaysal Veri Tabanının Coğrafik Bilgi Sistem Temelli Tanıtımı. Ulusal Su Günleri (Yayın No:5430085)

12   BUHAN EKREM GAP Bölgesi Balıkçılığına Genel Bir Bakış. Ulusal Su Günleri 2008 (Yayın No:5430095)

13   BUHAN EKREM,Dirim Saliha Hidroelektrik Santrallerin Çevresel Etkileri: Kelkit Havzası örneği. Ulusal Su Günleri 2008 (Yayın No:5430077)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

1   Ege Denizinin Demersal Balıkçılık Kaynakları Üzerine Araştırmalar (2000)., Benli Hüseyin Avni,CİHANGİR BÜLENT,BİZSEL KEMAL CAN,Bilecik Nezih,BUHAN EKREM, Tkb,Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Yayınları Tarım Köyişleri Yayınevi, Sayfa Sayısı: 90, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 470180)

2   Kuzey Kıbrıs Deniz Alanlarının Biyoekolojisi Üzerine Bir Ön Araştırma (1999)., Benli Hüseyin Avni,Bilecik Nezih,CİHANGİR BÜLENT,Katağan Tuncer,Çirik Şükran,SAYIN ERDEM,KAYA MURAT,Koray Tufan,ÇINAR MELİH ERTAN,SALMAN MEHMET ALP,SEVER TUNCAY MURAT,ÜNLÜOĞLU AYDIN,KÜÇÜKSEZGİN FİLİZ,BUHAN EKREM,Yılmaz Harun,AKALIN SENCER, Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Tarım Ve Köyişleri Bak.Yayınevi, Sayfa Sayısı: 67, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 5428297)

3   Köyceğiz Lagün Sistemindeki Mevcut Durumun Ve Kefal Populasyonlarının Araştırılarak Lagün İşletmeciliğinin Geliştirilmesi (1998)., BUHAN EKREM, Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Tkb Yayınevi, Sayfa Sayısı: 347, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 60619)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler Ve Uygulamalar (2006)., BUHAN EKREM,TURGUT NEARY EMİNE, Urak - Kazancı Matbaacılık Sanayii A.Ş., Editör: Eraslan İ.Hakkı, Şelli Ferhat, Sayfa Sayısı: 545, ISBN: 975-6292-06-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 60791)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Almus Baraj Gölü Su Kalitesinin ve Yer Seçiminin Sürdürülebilir Su ürünleri Yetiştiriciliği Doğrultusunda CBS ve UA Teknolojileri Kullanılarak Modellenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 15.06.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesine Yönelik Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması Teknik Yardımı İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri Temelli Model Geliştirilmesi", Özel Kuruluşlar, Araştırmacı, 20.07.2016-30.09.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Mineral Kompozit İndekslerinin Potansiyel Maden Alanlarının Haritalanmasında Uygulanabilirliğinin Araştırılması", Özel Kuruluşlar, Araştırmacı, 30.10.2015-30.09.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "TOZANLI (ALMUS BARAJ GÖLÜ) HAVZASI`NDA ÇEVRE KORUMAYA YÖNELİK EN İYİ YÖNETİM MODELİ UYGULAMALARI MODELİNİN CBS VE UA TEMELLİ GELİŞTİRİLMESİ AR-GE PROJESİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 20.07.2018-20.11.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

5   "İçme Suyu Depoları İçin Uzaktan Parametre Algılama ve Otomatik Algılama Sistemi Tasarımı", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 19.09.2017-19.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

6   "Ekoturizm Alanlarının Belirlenmesi İçin Metodoloji Geliştirme ve Tokat İli Potansiyel Yatırım Alanlarının Belirlenmesi Ar-Ge Projesi", Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 01.03.2018-17.02.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

7   "TURHAL İLÇESİNDE PAZAR DEĞERİ YÜKSEK TARIM ÜRÜNLERİ İÇİN UYGUN ALANLARIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA İLE MODELLENMESİ AR GE PROJESİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.06.2016-15.08.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

8   "Kelkit Havzasının Ekolojik Risk Değerlendirmesi", Özel Kuruluşlar, Araştırmacı, 17.10.2014-15.08.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

9   "MODELLING DIFFUSE POLLUTION OF ROS RIVER SUB BASIN IN UKRAINE AND EŞEN RIVER SUB BASIN IN TURKEY", Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Araştırmacı, 30.01.2020-01.10.2021 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

10   "Amasya İli Taşova İlçesinde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerle İlgili Toprak Veri Tabanı Hazırlanması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 20.02.2015-01.03.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

11   "Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Balıkçılık Projesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.1993-01.01.1995 (Tamamlandı) (ULUSAL)

12   "Marmara Denizi Demersal Balıkçılık Kaynakları Projesi", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

13   "Ege Denizi Demersal Balıkçılık Kaynakları Projesi", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

14   "Ege Bölgesinde Deniz Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Genel Organizasyonları Üretim Aktiviteleri Verimlilikleri ve Stres Kaynaklı Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

15   "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Denizlerinin Biyo Ekolojik Özellikleri", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı)

16   "Dağ Alabalığı S trutta macrostigma Türkiye Populasyonlarında Genetik Yapının Belirlenmesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı)

17   "Güllük Körfezi Deniz Kirletici Kaynaklarının Coğrafik Bilgi Sistemleri ile Tespiti Projesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı)

18   "GAP Bölgesi Su Ürünleri Üretimini ve Tüketimini Arttırma Etüt Projesi", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

19   "Aktif İşgücü Eğitim Projesi", Avrupa Birliği, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

20   "Ege Denizi Canlı Deniz Kaynaklarnın Belirlenmesi ve Stoklarının Tespiti", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

21   "Algae Blooms in the Marmara Sea", DİĞER, Danışman (Tamamlandı)

22   "TÜBİTAK ÇAYDAG 110Y117 Zinav Gölü ve Havzasında Balık Toplulukları ve Su Kalitesinin Zamansal ve Alansal Değişimleri ile Ekolojik Risklerin Belirlenmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

23   "Bölge Balıkçılığına Üretkenlik ve Süreklilik Kazandırılması", DİĞER, Danışman (Ertelendi)

24   "Kelkit Havzası Sürdürülebilir Bütünleşik Planlaması Projesi I Aşama Havza Tanıma Projesi", DİĞER, Uzman (Tamamlandı)

25   "Almus Barajının Yeşilırmak Sucul Ekosistemi Üzerine Etkileri", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

26   "Almus ve Niksar Yöresindeki Balık Çiftliklerinde Sağlık Sorunları Yaratabilecek Yapısal ve Çevresel Faktörler ile Bölge Balık Parazit Biyoçeşitliliğinin Belirlenmesi", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

27   "Beymelek Lagün Antalya İşletmeciliğinde Sürdürülebilir Üretim Modellemesi Projesi", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

28   "Karakaya Baraj Gölü nün Kafeslerde Entansif Gökkuşağı Alabalık Kültürü İçin Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi", DİĞER, Danışman (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2003- , Öğretim Üyesi, Gaziosmanosmanpaşa Üniversitesi, Yardımcı Doçent

1985-2000, Araştırmacı/Deniz Biyolog, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitüsü

2000-2003, Araştırmacı/Deniz ve Balıkçılık Biyolog, GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

2000-2004, Koordinatör, BAŞBAKANLIK

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

Girişimcilik, Girişimcilik eğitimi, Halk Eğitim, Sertifika, 01.03.2016-15.03.2016 (Ulusal)

 

araştırma

Ommatotriton ophryticus (Şeritli Karadeniz Semenderi)’un Kabakboğazı Sulakalanında İzlenmesi, Habitat Durumu ve Tehditlerinin Araştırılması, Endemik türler yok olurken istilacı türlerin yayılımı artmakta olup, mevcut türlerin tanımlanması ve coğrafik dağılımlarının ortaya konulması ve izlenmesi; gerekli önlemlerin alınması açısından çok önemlidir. Sulakalanlar, biyolojik ve ekolojik yönden büyük öneme sahip doğal kaynaklar olup bu ortamda yaşayan canlı türlerinin ve bunların mevcut durumlarının tespit edilmesi gerekmektedir Habitat kaybına duyarlı olan ve kırmızı listede yeralan “Ommatotriton ophryticus (Şeritli Karadeniz Semenderi)’un Kabakboğazı Sulakalanında İzlenmesi, Habitat Durumu ve Tehditlerinin Araştırılması” çalışması boyunca bir adet anaç bir adet larval örnek yakalanabilmiş; sulakalan içerisinde buz tabakaları altında ise çok sayıda tür gözlemlenmiştir. Çalışma boyunca karasal ortamda örnek tespit edilememiştir. Kabakboğazı sulak alanında varlığı ortaya konan türün tehditleri olarak; habitata su girişlerinde azalma, tarımsal işgaller için kurutma, habitat parçalanması ve hayvan otlatma sayılabilir. Bölgedeki üç adet sulak alanlar arasında bağlantı kurulması ve habitat genişletilmesi türün bölgesel devamlılığı için önerilmektedir. Ayrıca türün bahar aylarındaki üreme döneminde karasal çıkış noktaları belirlenmeli ve çitlerle üreme sahaları korunmalıdır. Popülasyonun izlenmesi ve stok durumunu ortaya konan çalışmalar ise sürdürülmelidir. Türün varlığının bilindiği Niksar Şahnalan Sulakalanı izleme programına alınması da önerilmektedir. , Tozanlı Havzası / Tokat, Araştırma, 01.05.2016-01.12.2021 (Ulusal)

Capoeta sieboldii (Siraz)’nin Tozanlı Çayında İzlenmesi, Habitat Durumu ve Tehditlerininİzlenmesi Araştırılması, ÖZET Bu araştırma Tozanlı çayında Capoeta sieboldii ‘nin popülasyon yoğunluğun tespiti, türün izlenmesi, habitat durumu ve tür tehditlerinin ortaya konması amacıyla 2016- 2019 yılları arasında 38 aylık sürede gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Tozanlı çayında belirlenen 3 adet istasyonda 2 familyaya ait 9 balık türü ve 361 birey örneklenmiştir. Bu türlerden en yüksek birey sayısı Squalius cephalus (Tatlısu kefali) ‘da 227 birey ve 63 ’lük oran ile temsil edilirken Capoeta sieboldii (Siraz) ancak 1 adet genç birey ile 0.2 paya sahip olduğu tespit edilmiş ve türün mevcudiyeti ortaya konmuştur. Uluslarası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tür kataloglarında Capoeta sieboldii ‘nin tehditleri arasında habitat değişiklikleri ve elektrik üretim amaçlı baraj gölleri faaliyetleri Tozanlı çayı Capoeta sieboldii popülasyonları içinde geçerli olduğu, ilave olarak Almus Baraj Gölü’n den kaçan kültür alabalıklarının da tür üzerinde predasyon baskısı oluşturduğu tespit edilmiştir. Türün sürdürülebilirliği için HES yapılarından bırakılan can suyunun ekosistem ihtiyaçları ölçüsünde bırakılması ve Capoeta sieboldii ‘nin ilk bulunuş yeri olması ve HES yapılarının bölgede hızlı artışı nedeniyle izleme ve habitat kaybı çalışmalarının Kelkit çayında da başlatılması önerilmiştir. Ayrıca HES yapılarının büyük bölümünün Orta ve Doğu Karadeniz Bölgemizde yeralması, Capoeta sieboldii ‘nin de ağırlıklı bu bölgelerde dağılım gösteriyor olması nedeniyle ve iklim değişimine bağlı su kaynaklarındaki azalmalarda dikkate alınarak türün IUCN redlist kategorisinin düşük riskli (LC)’den tehdite yakın (NT) kategorisine yükseltilmesi türün devamlılığı için gerekli görülmektedir., Tozanlı Havzası, Araştırma, 05.04.2016-05.05.2019 (Ulusal)

Zinav Gölünü Kirleten Yaygın Kaynakların Tespiti ”Zinav Gölü ve Havzasında Yüzey Suyu Kalitesi ve Baskı Kaynakları”, Zinav Gölü ve havzasının yüzey suyu kalitesi ve trofik durumunun belirlenmesi amacıyla gölde belirlenen beş adet, akarsudan üç adet olmak üzere sekiz istasyondan aylık toplanan su örneklerinde trofik durum (azot, fosfor, seki, klorofil a) ile diğer su kalite (sıcaklık, çözünmüş oksijen, pH, ORP, iletkenlik, TDS, amonyak, nitrit ve nitrat azotları) paremetreleri ölçülmüş elde edilen verilerden Carlson Trofik Durum Indeksi hesaplanmış ve uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemleri kullanılarak indeklerin uzaysal dağılım modelleri oluşturulmuştur. Elde edilen TSİ değeri 67 olarak bulunduğundan gölün ötrof olduğu ve ötrofikasyon ekolojik risk değerlerinin yüksek riskli bulunmuştur. Gölün başta havzaki hayvancılık faaliyetlerinden ve yerleşimlerinin atıksularından olumsuz etkilendiği bu olumsuzlukları gidermek için atıksuların ve hayvansal atıkların bertarafı ve yönetimi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği ortaya konmuştur., Reşadiye Zinav Havzası, Araştırma, 01.01.2017-12.12.2017 (Ulusal)

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ekrem.buhan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1991-1996
Dokuz Eylül Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Canlı Deniz Kaynakları (Dr)

Tez Adı:Köyceğiz Lagün Sistemindeki Mevcut Durumun Ve Kefal Populasyonlarının Araştırılarak Lagün İşletmeciliğinin Geliştirilmesi
Yüksek Lisans
1985-1987
Dokuz Eylül Üniversitesi
Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Enstitüsü/Canlı Deniz Kaynakları (Yl)

Tez Adı:İzmir Ve Aliağa Körfezlerinde Fekal Kirliliğin Total Koliform Bakterileri İle Tespiti Üzerine Araştırmalar
Lisans
1980-1985
Atatürk Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2003-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/


İdari Görevler

Bologna Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erasmus Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MYO/Yüksekokul Müdürü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİTürkçe2
(2019-2020)SULAKALANLAR VE YÖNETİMİTürkçe2
(2019-2020)SULAK ALANLAR VE EKOTURİZMİTürkçe2
(2019-2020)SPORTİF BALIKÇILIKTürkçe2
Yüksek Lisans
(2019-2020)BÜTÜNLEŞİK SU HAVZASI YÖNETİMİTürkçe3
(2019-2020)AKARSU EKOLOJİSİTürkçe3
(2019-2020)TÜRKİYE İÇSU BALIKLARI, TAKSONOMİK VE ZOOCOĞRAFİK DURUMLARITürkçe3
(2019-2020)SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TAŞIMA KAPASİTESİTürkçe3
(2019-2020)BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Bülent AYEKİN, (2007)., "Karakaya baraj gölünün kafeslerde entansif gökkuşağı alabalık (Oncorhynchus mykiss, walbaum 1792) kültürü için taşıma kapasitesinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
2.Dilşat ONDOĞAN, (2017)., "Ataköy baraj gölünün alabalık yetiştiriciliği açısından taşıma kapasitesinin tahmini", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Mustafa Yiğit KONYA, (2019)., "Marmara denizi Büyükçekmece ve Tuzla istasyonları mikroplastik miktarları ve dağılımı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Furkan GEÇER, (2019)., "Zinav çayı su kalitesinin Türk mevzuatına ve uluslararası kriterlere göre değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Melek YÜZER, (2019)., "Kılıçkaya Baraj Gölünün alabalık yetiştiriciliği açısından taşıma kapasitesinin tahmini", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Emre KESKİN, (2020)., "Süreyyabey baraj gölünün alabalık yetiştiriciliği açısından taşıma kapasitesinin tahmini", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.İsmail TÜRK, (2020)., "Hasanuğurlu baraj gölünün alabalık yetiştiriciliği açısından taşıma kapasitesinin tahmini", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Su Ürünleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 01.05.2017 - 30.05.2021
2.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Ünivetrsitesi Matbaası, 01.12.2020
3.GAP BÖLGESİ Su Ürünleri Üretimini ve Tüketimini Artırma Projesi CİLT II- BALIKÇILIK, Kitap, Editör, BAŞBAKANLIK GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI
4.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, GOPU
5.GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAATFAKÜLTESİ DERGİSİ(Index Copernicus, Cab Abstract), Dergi, Editör, GOPÜ
6.GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAATFAKÜLTESİ DERGİSİ(Index Copernicus, Cab Abstract), Dergi, Editör, GOPÜ
7.GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAATFAKÜLTESİ DERGİSİ(Index Copernicus, Cab Abstract), Dergi, Editör, GOPÜ
8.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(AGRICOLA, CAB, CROSSREF, ULAKBİM, DIRECTORY OF SCIENCE), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.08.2016 - 30.12.2016
9.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(AGRICOLA, CAB, CROSSREF, ULAKBİM, DIRECTORY OF SCIENCE), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2016 - 01.04.2016
10.Gaziosmanpaşa Üniversitesi(AGRICOLA, CAB, CROSSREF, ULAKBİM, DIRECTORY OF SCIENCE), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 01.09.2016 - 03.09.2016
11.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(agricola, cab abstract), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOPÜ, 01.09.2015 - 01.09.2015
12.GAP BÖLGESİ Su Ürünleri Üretim ve Tüketimini artırma Etüt Projesi CİLT I -YÖNETİCİ ÖZETİ, Kitap, Editör, BAŞBAKANLIK GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI
13.GAP BÖLGESİ SU KAYNAKLARI, BALIKÇILIK FAALİYETLERİ ÇEVRE ETKİLEŞİMİ CİLT IV, Kitap, Editör, BAŞBAKANLIK GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI
14.Ekoloji ve Çevre, Kitap, Editör, Altındağ Grafik Matbaacılık
15.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, GOPU
16.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(agricola, cab abstracts), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOP, 01.05.2015 - 01.05.2015
17.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, GOPU
18.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(Index Copernicus, Cab abstract), Dergi, Editör, GOPÜ
19.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(AGRICOLA, CAB, CROSSREF, ULAKBİM, DIRECTORY OF SCIENCE), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.04.2016 - 01.08.2016
20.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(agricola , cab abstracts), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOP, 01.01.2015 - 01.01.2015
Üniversite Dışı Deneyim

2003- Öğretim ÜyesiGaziosmanosmanpaşa Üniversitesi, Yardımcı Doçent
2000-2003Araştırmacı/Deniz ve Balıkçılık BiyologGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
2000-2004KoordinatörBAŞBAKANLIK
1985-2000Araştırmacı/Deniz BiyologAkdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitüsü
Sertifika
1.Girişimcilik, Girişimcilik eğitimi, Halk Eğitim, Sertifika, 01.03.2016-15.03.2016 (Ulusal)
Araştırma
1.Capoeta sieboldii (Siraz)’nin Tozanlı Çayında İzlenmesi, Habitat Durumu ve Tehditlerininİzlenmesi Araştırılması, ÖZET Bu araştırma Tozanlı çayında Capoeta sieboldii ‘nin popülasyon yoğunluğun tespiti, türün izlenmesi, habitat durumu ve tür tehditlerinin ortaya konması amacıyla 2016- 2019 yılları arasında 38 aylık sürede gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Tozanlı çayında belirlenen 3 adet istasyonda 2 familyaya ait 9 balık türü ve 361 birey örneklenmiştir. Bu türlerden en yüksek birey sayısı Squalius cephalus (Tatlısu kefali) ‘da 227 birey ve 63 ’lük oran ile temsil edilirken Capoeta sieboldii (Siraz) ancak 1 adet genç birey ile 0.2 paya sahip olduğu tespit edilmiş ve türün mevcudiyeti ortaya konmuştur. Uluslarası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tür kataloglarında Capoeta sieboldii ‘nin tehditleri arasında habitat değişiklikleri ve elektrik üretim amaçlı baraj gölleri faaliyetleri Tozanlı çayı Capoeta sieboldii popülasyonları içinde geçerli olduğu, ilave olarak Almus Baraj Gölü’n den kaçan kültür alabalıklarının da tür üzerinde predasyon baskısı oluşturduğu tespit edilmiştir. Türün sürdürülebilirliği için HES yapılarından bırakılan can suyunun ekosistem ihtiyaçları ölçüsünde bırakılması ve Capoeta sieboldii ‘nin ilk bulunuş yeri olması ve HES yapılarının bölgede hızlı artışı nedeniyle izleme ve habitat kaybı çalışmalarının Kelkit çayında da başlatılması önerilmiştir. Ayrıca HES yapılarının büyük bölümünün Orta ve Doğu Karadeniz Bölgemizde yeralması, Capoeta sieboldii ‘nin de ağırlıklı bu bölgelerde dağılım gösteriyor olması nedeniyle ve iklim değişimine bağlı su kaynaklarındaki azalmalarda dikkate alınarak türün IUCN redlist kategorisinin düşük riskli (LC)’den tehdite yakın (NT) kategorisine yükseltilmesi türün devamlılığı için gerekli görülmektedir., Tozanlı Havzası, Araştırma, 05.04.2016-05.05.2019 (Ulusal)
2.Ommatotriton ophryticus (Şeritli Karadeniz Semenderi)’un Kabakboğazı Sulakalanında İzlenmesi, Habitat Durumu ve Tehditlerinin Araştırılması, Endemik türler yok olurken istilacı türlerin yayılımı artmakta olup, mevcut türlerin tanımlanması ve coğrafik dağılımlarının ortaya konulması ve izlenmesi; gerekli önlemlerin alınması açısından çok önemlidir. Sulakalanlar, biyolojik ve ekolojik yönden büyük öneme sahip doğal kaynaklar olup bu ortamda yaşayan canlı türlerinin ve bunların mevcut durumlarının tespit edilmesi gerekmektedir Habitat kaybına duyarlı olan ve kırmızı listede yeralan “Ommatotriton ophryticus (Şeritli Karadeniz Semenderi)’un Kabakboğazı Sulakalanında İzlenmesi, Habitat Durumu ve Tehditlerinin Araştırılması” çalışması boyunca bir adet anaç bir adet larval örnek yakalanabilmiş; sulakalan içerisinde buz tabakaları altında ise çok sayıda tür gözlemlenmiştir. Çalışma boyunca karasal ortamda örnek tespit edilememiştir. Kabakboğazı sulak alanında varlığı ortaya konan türün tehditleri olarak; habitata su girişlerinde azalma, tarımsal işgaller için kurutma, habitat parçalanması ve hayvan otlatma sayılabilir. Bölgedeki üç adet sulak alanlar arasında bağlantı kurulması ve habitat genişletilmesi türün bölgesel devamlılığı için önerilmektedir. Ayrıca türün bahar aylarındaki üreme döneminde karasal çıkış noktaları belirlenmeli ve çitlerle üreme sahaları korunmalıdır. Popülasyonun izlenmesi ve stok durumunu ortaya konan çalışmalar ise sürdürülmelidir. Türün varlığının bilindiği Niksar Şahnalan Sulakalanı izleme programına alınması da önerilmektedir. , Tozanlı Havzası / Tokat, Araştırma, 01.05.2016-01.12.2021 (Ulusal)
3.Zinav Gölünü Kirleten Yaygın Kaynakların Tespiti ”Zinav Gölü ve Havzasında Yüzey Suyu Kalitesi ve Baskı Kaynakları”, Zinav Gölü ve havzasının yüzey suyu kalitesi ve trofik durumunun belirlenmesi amacıyla gölde belirlenen beş adet, akarsudan üç adet olmak üzere sekiz istasyondan aylık toplanan su örneklerinde trofik durum (azot, fosfor, seki, klorofil a) ile diğer su kalite (sıcaklık, çözünmüş oksijen, pH, ORP, iletkenlik, TDS, amonyak, nitrit ve nitrat azotları) paremetreleri ölçülmüş elde edilen verilerden Carlson Trofik Durum Indeksi hesaplanmış ve uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemleri kullanılarak indeklerin uzaysal dağılım modelleri oluşturulmuştur. Elde edilen TSİ değeri 67 olarak bulunduğundan gölün ötrof olduğu ve ötrofikasyon ekolojik risk değerlerinin yüksek riskli bulunmuştur. Gölün başta havzaki hayvancılık faaliyetlerinden ve yerleşimlerinin atıksularından olumsuz etkilendiği bu olumsuzlukları gidermek için atıksuların ve hayvansal atıkların bertarafı ve yönetimi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği ortaya konmuştur., Reşadiye Zinav Havzası, Araştırma, 01.01.2017-12.12.2017 (Ulusal)