GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ERDAL TAHA AYDOĞDUž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Erdal Taha AYDOĞDU

Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu / Yönetim Ve Organizasyon Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

erdaltaha.aydogdu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Yönetim Ve Organizasyon Bölümü 

Anabilim Dalı

İşletme Yönetimi Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2011- )

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1994- 1996)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yönetim Ve Organizasyon (Yl) (Tezli)

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (1989- 1993)

Sağlık İdaresi Yüksekokulu - Sağlık İdaresi Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Örgüt Kültürünün ,Örgütsel Performasa Etkisinde Liderlik Davranışının Aracılık Rolü Hastanelerde Bir Uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi,

YÜKSEK LİSANS, "", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Yönetim ve Strateji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/İşletme Yönetimi Pr./ (2018- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Erbaa Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/ (2007- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tokat Sağlık Yüksekokulu/ (1994- 2007)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Davranış Bilimleri, Önlisans, (2018-2019)

Örgütsel Davranış, Önlisans, (2018-2019)

İşletme Yönetimi Iı, Önlisans, (2018-2019)

Türk Vergi Sistemi, Önlisans, (2018-2019)

İnsan Kaynakları Yönetimi, Önlisans, (2018-2019)

Girişimcilik, Önlisans, (2018-2019)

Ticaret Hukuku, Önlisans, (2018-2019)

Örgütsel Davranış, Lisans, (2018-2019)

İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ERDİM İBRAHİM,AYDOĞDU ERDAL TAHA,TEMEL ERGİN,KARASU MEHMET FATİH,SAPMAZ EMRAH, (2020). "Otorhinolaryngologic Evaluation Of Brick Kiln Workers", Indian Journal Of Otolaryngology And Head Neck Surgery, 1-7., Doi: 10.1007/s12070-020-02031-4 (Yayın No: 6400227) [AHCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TEMİZ SÜLEYMAN,AYDOĞDU ERDAL TAHA, (2019). "Asean Ve Türkiye İlişkilerine Bir Bakış: Güneydoğu Asyanın Yükselen Birliği Olarak Asean", Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (19), 563-586. (Yayın No: 5706464)

TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA, (2019). "Analysıs Of Labor Profıle İn The Brıck Sector", Social Sciences Researches Journal, 14(2), 143-156. (Yayın No: 5699486)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

AYDOĞDU ERDAL TAHA,TEMEL ERGİN (2017). KÜMELENME ÜZERİNE YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÇALIŞMALARININ ANALİZİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3645885)

AYDOĞDU ERDAL TAHA,TEMEL ERGİN (2017). ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISI ERBAA ÖRNEĞİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3645926)

TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2017). TUĞLA FABRİKALARINDA ÜRETİM MALİYETLERİNİN ANALİZİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3645970)

TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2017). KÜMELENMEDE KAMU DESTEĞİ AYAĞININ TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646457)

TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2017). TUĞLA FABRİKALARINDA ÜRETİM MALİYETLERİNİN ANALİZİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646463)

TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2017). SEÇİM VAADLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİNE ETKİLERİ TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646477)

TEMEL ERGİN,ERTAŞ FATİH COŞKUN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2016). ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ MAMUL MALİYETİNE ETKİSİ TUĞLA FABRİKASI ÖRNEĞİ. 1 International Academic Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2942665)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

AYDOĞDU ERDAL TAHA,EKER HASAN HÜSEYİN,YILDIRIM İBRAHİM (2000). Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Kaynaklı Stres Düzeylerinin değerlendirilmesi. 3. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2945093)

AYDOĞDU ERDAL TAHA,EKER HASAN HÜSEYİN,YILDIRIM İBRAHİM (2000). Sağlık Çalışanlarının Kişisel Kaynaklı Stres Düzeylerinin değerlendirilmesi. 3. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2942780)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Aşağı Kelkit Havzası Evde Yaşlı Bakım Elemanı Yetiştirme", Avrupa Birliği, Uzman (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1994- , Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa üniversitesi, Öğretim elemanı

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:erdaltaha.aydogdu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2011-
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü

Tez Adı:Örgüt Kültürünün ,Örgütsel Performasa Etkisinde Liderlik Davranışının Aracılık Rolü Hastanelerde Bir Uygulama
Yüksek Lisans
1994-1996
Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yönetim Ve Organizasyon (Yl) (Tezli)

Tez Adı:
Lisans
1989-1993
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık İdaresi Yüksekokulu/Sağlık İdaresi Pr.Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TOKAT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/İŞLETME YÖNETİMİ PR./
Öğretim Görevlisi
2007-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/
Öğretim Görevlisi
1994-2007
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TOKAT SAĞLIK YÜKSEKOKULU/


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2018-2019)DAVRANIŞ BİLİMLERİTürkçe2
(2018-2019)ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTürkçe2
(2018-2019)İŞLETME YÖNETİMİ IITürkçe2
(2018-2019)TÜRK VERGİ SİSTEMİTürkçe3
(2018-2019)İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)GİRİŞİMCİLİKTürkçe3
(2018-2019)TİCARET HUKUKUTürkçe2
Lisans
(2018-2019)ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTürkçe3
(2018-2019)İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ERDİM İBRAHİM,AYDOĞDU ERDAL TAHA,TEMEL ERGİN,KARASU MEHMET FATİH,SAPMAZ EMRAH (2020). Otorhinolaryngologic Evaluation of Brick Kiln Workers. Indian Journal of Otolaryngology and Head Neck Surgery, 1-7., Doi: 10.1007/s12070-020-02031-4 (Yayın No: 6400227)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.TEMİZ SÜLEYMAN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2019). ASEAN ve Türkiye İlişkilerine Bir Bakış: Güneydoğu Asyanın Yükselen Birliği Olarak ASEAN. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (19), 563-586. (Yayın No: 5706464)
2.TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2019). ANALYSIS of LABOR PROFILE in THE BRICK SECTOR. Social Sciences Researches Journal, 14(2), 143-156. (Yayın No: 5699486)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.TEMEL ERGİN,ERTAŞ FATİH COŞKUN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2016). ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ MAMUL MALİYETİNE ETKİSİ TUĞLA FABRİKASI ÖRNEĞİ. 1 International Academic Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2942665)
2.AYDOĞDU ERDAL TAHA,TEMEL ERGİN (2017). KÜMELENME ÜZERİNE YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÇALIŞMALARININ ANALİZİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3645885)
3.AYDOĞDU ERDAL TAHA,TEMEL ERGİN (2017). ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISI ERBAA ÖRNEĞİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3645926)
4.TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2017). TUĞLA FABRİKALARINDA ÜRETİM MALİYETLERİNİN ANALİZİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3645970)
5.TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2017). KÜMELENMEDE KAMU DESTEĞİ AYAĞININ TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646457)
6.TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2017). TUĞLA FABRİKALARINDA ÜRETİM MALİYETLERİNİN ANALİZİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646463)
7.TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2017). SEÇİM VAADLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİNE ETKİLERİ TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646477)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.AYDOĞDU ERDAL TAHA,EKER HASAN HÜSEYİN,YILDIRIM İBRAHİM (2000). Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Kaynaklı Stres Düzeylerinin değerlendirilmesi. 3. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2945093)
2.AYDOĞDU ERDAL TAHA,EKER HASAN HÜSEYİN,YILDIRIM İBRAHİM (2000). Sağlık Çalışanlarının Kişisel Kaynaklı Stres Düzeylerinin değerlendirilmesi. 3. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2942780)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Aşağı Kelkit Havzası Evde Yaşlı Bakım Elemanı Yetiştirme, Avrupa Birliği, Uzman (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
Üniversite Dışı Deneyim

1994- Öğretim GörevlisiGaziosmanpaşa üniversitesi, Öğretim elemanı