GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SERTAN TALASž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Sertan TALAS

Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

sertan.talas@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Özel Eğitim Bölümü 

Anabilim Dalı

Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Anadolu Üniversitesi (2009- 2017)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Zihin Engelliler Öğretmenliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Kırıkkale Üniversitesi (2006- 2009)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Anadolu Üniversitesi (1999- 2003)

Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

ÖNLİSANS, Atatürk Üniversitesi (2018- )

Açıköğretim Fakültesi - Hukuk Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Otizmli Bireylere Sosyal Öykülerin Tekli Sunumuyla Çoklu Sunumunun Karşılaştırılması", Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017

YÜKSEK LİSANS, "Polis Kolejlerinde Kurumsal Kimlik Oluşumuna İtibar Ve Güven Yönetiminin Etkilerine İlişkin Paydaş Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009

ÖNLİSANS, "", Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Özel Eğitim

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Bölümü/Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı/ (2019- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Bölümü/Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı/ (2011- 2019)


İdari Görevler

Engelli Birim Sorumlusu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Engelli Birim Sorumlusu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Kurulu Üyeliği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Eğitimde Kaynaştırma Yaklaşımlar Yöntemler Teknikler, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Üstün Zekalı Ve Yeteneklilerin Eğitimi, Lisans, (2019-2020)

Eğitim Psikolojisi, Lisans, (2019-2020)

Özel Eğitim, Lisans, (2019-2020)

İlköğretimde Kaynaştırma, Lisans, (2018-2019)

Özel Eğitim, Lisans, (2018-2019)

Üstün Zekalı Ve Yeteneklilerin Eğitimi, Lisans, (2018-2019)

Bilimsel Araştıma Yöntemleri Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Öğrenme Güçlükleri, Lisans, (2018-2019)

Öğrenme Güçlükleri, Lisans, (2018-2019)

Çocukta Uyum Ve Davranış Sorunları, Lisans, (2018-2019)

Çocukta Uyum Ve Davranış Sorunları, Lisans, (2018-2019)

Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, (2018-2019)

Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, (2018-2019)

Özel Eğitim, Lisans, (2018-2019)

Özel Eğitim, Lisans, (2018-2019)

Özel Eğitim, Lisans, (2018-2019)

Özel Eğitim, Lisans, (2018-2019)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, (2018-2019)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Evde Ve Hastanede Eğitim, Kitap, Editör, Vize Yayıncılık, 01.05.2020

Journal Of International Management, Educational And Economics Perspectives (EBSCO), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 01.01.2017 - 31.12.2017

Özel Eğitim, Kitap, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, 01.10.2020

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, AKPINAR SELÇUK, TALAS SERTAN, HÜRMERİÇ ALTUNSÖZ IRMAK, Kılıçarslan Ali, (2021). "Effect Of Training Program İmplemented With A Maze-Balance Board On The Developmental Areas Of Preschool Children", Journal Of Pedagogical Research, , Doi: 10.33902/JPR.2021068625 (Yayın No: 7023238)

TALAS SERTAN,KURT ONUR, (2019). "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Sosyal Öykülerin Tekli Sunumuyla Çoklu Sunumunun Karşılaştırılması", Egitim Ve Bilim-Education And Science, 44(199), 297-319., Doi: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7984 (Yayın No: 5904198) [SSCI]

TALAS SERTAN,AYDEMİR TAMER, (2017). "The Views Of Preservice Teachers Studying At Undergraduate Programs And Receivingpedagogical Formation Program Towards The Inclusion", The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 660-666. (Yayın No: 3986411)

TALAS SERTAN, (2017). "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “Kaynaştırma Öğrencisi” Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi", Journal Of International Management, Educationaland Economics Perspectives, 5(2), 34-44. (Yayın No: 3983665)

TALAS SERTAN,KAYA FATİH,YILDIRIM NAİL,Yazıcı Levent,NURAL Halis,ÇELEBİ İsmail,KESKİN Şükri,SÖYLEMEZ Tansel,NUGAY Ercan, (2016). "Destek Eğitim Odaları Ve Öğretmenler Üzerine Betimsel Bir Çalışma Tokat İli Örneği", Journal Of European Edudation, 6(3), 31-52., Doi: 10.18656/jee.15436 (Yayın No: 3086708)

YILDIRIM NAİL,TALAS SERTAN,Yazıcı Levent,Halis Nural,İsmail Çelebi,Çetin Kadir,Ömür Acet,Ülkümen Pelitli,Mahmut Çaylak, (2015). "Evde Eğitim Alan Öğrencilerin Eğitim Süreçlerinin Değerlendirilmesi Tokat İli Örneği", Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 1(1), 33-52. (Yayın No: 2046059)

Talas Sertan, Talas Yeşim, Sönmez Arzu, (2013). "Bilim Sanat Merkezlerine Devam Eden Üstün Yetenkeli Öğrencilerin Okullarında Yaşadıkları Problemler", Ulusal Türk Eğitim Bilimleri, 1(1), 42-50. (Yayın No: 366207)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

TALAS SERTAN,SUSAM BİROL,DEMİR MEHMET KAAN (2019). Engelli Öğrencilerin Sınıflarda Göstermiş Oldukları Problem Davranışlara Yönelik Öğretmen Görüşleri”. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI 100.YIL EĞİTİM SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5519707)

SUSAM BİROL,TALAS SERTAN,DEMİR MEHMET KAAN (2019). Evde ve Hastanede Eğitime Yönelik Geliştirilecek Ders Araçlarından Beklenen Özelliklere Yönelik Öğretmen Görüşleri. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI 100.YIL EĞİTİM SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5519708)

TALAS SERTAN (2018). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Sosyal Öykü Uygulamasıyla Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. III INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4809401)

TALAS SERTAN (2018). ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ. III. İnes Eğitim ve Sosyla Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4809407)

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,TALAS SERTAN,ÖZER ÖMER,Kılıçarslan Ali (2018). Frostig Eğitim Programı Temelinde Geliştirilen Eğitim Materyali İle Uygulanan Eğitim Programının Okul Öncesi Çocukların Dikkat Düzeyleri Üzerine Etkisi. X.INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH (Özet Bildiri) (Yayın No:4261503)

TALAS SERTAN,KURNAZ ERKAN (2018). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Erken Çocukluk Dönemindeki Bireylere Sosyal Öykü Uygulamasıyla Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi(ICECI-2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4212810)

KURNAZ ERKAN,TALAS SERTAN (2018). Otizmli Bireylerde Erken Çocukluk Döneminde Video İle Kendine Model Olmanın Kullanıldığı Araştırmalar: Bir Betimsel Analiz Çalışması. II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4212816)

TALAS SERTAN,AYDEMİR TAMER (2017). THE VIEWS OF PRESERVICE TEACHERS STUDYING AT UNDERGRADUATE PROGRAMS AND RECEIVING PEDAGOGICAL FORMATION PROGRAM TOWARDS THE INCLUSION. INTE - ITICAM - IDEC 2017, Berlin-GERMANY (Özet Bildiri) (Yayın No:4014483)

Şahin Volkan,TALAS SERTAN (2017). Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Bilimsel Dayanaklı Uygulamalara İlişkin Görüşlerinin Metaforik ve Betimsel Olarak İncelenmesi. Uluslararasi Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4015059)

TALAS SERTAN (2017). OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİNDE AYRIK DENEMELERLE ÖĞRETİM YÖNTEMİ KULLANILARAK YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ. 9. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3575387)

TALAS SERTAN,KURNAZ ERKAN (2017). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Akıllı Tahta Uygulamalarıyla Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Betimsel Analiz Çalışması. 9. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3575384)

BUDAK FATMA,TALAS SERTAN,TALAS Yeşim ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN SEVGİ DEĞERİ. USBES 5 (Özet Bildiri) (Yayın No:3087576)

TALAS SERTAN,AYDEMİR TAMER SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. USBES 5 (Özet Bildiri) (Yayın No:3087856)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

TALAS SERTAN (2015). Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Öğrencisi Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. 25.Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2047722)

TALAS SERTAN,Talas Yeşim,SÖNMEZ ARZU Bilim Sanat Merkezlerine Devam Eden Üstün Yetenekli Öğrencilerin Okullarında Yaşadıkları Problemler. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:358816)

TALAS SERTAN Okul Müdürlerinin Kaynaştırma Öğrencisi Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:365202)

ÖmerFaruk Sönmez, Akdağ. Murat, Talas Sertan, Talas Yeşim Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Eğitiminde Animasyon ve Çizgi Filmlerden Yararlanılmasına İlişkin Görüşleri. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:359188)

Talas Sertan, Akdağ Murat, Yumuşak Ahmet Öğretmenlerin Kaynaştırma Öğrencisi Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Öğretmenlerin“Kaynaştırma Öğrencisi” Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi (Özet Bildiri) (Yayın No:359452)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Kariyer Planlama (2021)., ALTINTAŞ CELAL, TALAS SERTAN, AVŞAR MUHAMMED, SÖNMEZ HAKAN, Togü Karmer, Editör: Bozdoğan Doğan, Sayfa Sayısı: 150, ISBN: 978-975-7328-79-7, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6985688)

Özel Eğitim (2020)., BİÇİMLİ BARIŞ, TALAS SERTAN, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Editör: Talas, Sertan, Sayfa Sayısı: 455, ISBN: 9786254066382, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6905776)

Zor Çocukların Eğitiminde Psikoeğitsel Yaklaşımlar Ve Birlikte Yaşam (2019)., TALAS SERTAN, Vizeakademik Yayıncılık, Editör: Selahaddin Avşaroğlu, Kürşat Öğülmüş, Sayfa Sayısı: 228, ISBN: 978-605-7989-45-1-288, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6454335)

Özel Eğitimde Bütünleştirme (2018)., TALAS SERTAN, Vize Akademik, Editör: Mahmut Çitil, Sayfa Sayısı: 255, ISBN: 9786057989277, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4809368)

Zihin Yetersizliği Ve Otizm Spektrum Bozukluğu (2017)., TALAS SERTAN, Vize Yayıncılık, Editör: Ümit Şahbaz, Sayfa Sayısı: 259, ISBN: 978-605-9278-38-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4014225)

Üstün Zekalı Olarak Büyümek (2015)., KAYA FATİH,OGURLU ÜZEYİR,TALAS SERTAN, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Ti. Ltd. Şti., Editör: Kaya Fatih, Olgurlu Üzeyir, Sayfa Sayısı: 416, ISBN: 978-605-320-231-8, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2046967)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Bir Har Bir İnsan", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.02.2016-30.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Otistik Özellikler Gösteren Bireylere Sosyal Öykülerin Tekli Sunumuyla Çoklu Sunumunun Etkililik Ve Verimliliklerinin Karşılaştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 06.02.2014-11.01.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2002-2003, Vekil İngilizce Öğretmeni, Bilecik Bozüyük 100. Yıl İlöğretim Okulu, İngilizce Öğretmenliği

2003-2005, İngilizce Öğretmeni, Samsun Terma Sakarlı Lisesi, İngilizce Öğretmenliği

2005-2011, İngilizce Öğretmeni, Ankara Polis Koleji, İngilizce Öğretmenliği

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, 10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 12‐14 Mayıs 2016 tarihinde Anadolu Üniversitesi evsahipliğinde Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir. Statüleri, yetkileri ve hatta isimleri halatartışılan ancak olmayan bütçelerine, yaygın bir şekilde görevlendirilen personeline rağmenyükseköğrenime kayıt yaptıran öğrencilerin bütün özel gereksinimlerinin karşılanacağı yerolarak öngörülen birimlerin belirsiz gelecekleri nedeniyle çalıştayın ana teması KİMLİK olarakbelirlenmiştir. Kimlik temasının alt başlıklarını ve aynı zamanda tematik oturumlarınkonularını oluşturan çalıştay alt temaları üniversitelerin ilgili birimleriyle yapılan yazışmalarsonucunda önerilen konular arasından seçilmiştir. Bütün üniversitelerden 10. EngelsizÜniversiteler Çalıştayı’nda tartışılmasını istedikleri 3 konu başlığı önerisi istenmiş, gelenöneriler de dikkate alınarak Çalıştay Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından çalıştayıntartışma alt temaları;1. Engelli Öğrenci Birimleri ile YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Arasındaki İlişkiler  (Engelli Öğrenci Birimi ve Engelli Öğrenci Komisyonu Yapısı, Sorumluluk Alanları, İlişkileri veGeleceği vb.),2. Engelli Öğrenci Birimleri ve Eğitim‐Öğretim Süreci(Müfredat, ölçme ve değerlendirme, uyarlama, muafiyet, ders materyalleri, akademik veidari personel farkındalığı vb.),3. Engelli Öğrenci Birimleri ve Etik  (Haklardan yararlanma ve etik, engelliliğin saptanması ve etik, dil kullanımı ve etik, engellilikaraştırmaları ve etik vb.)  olarak belirlenmiştir., Andaolu Üniversitesi, Çalıştay, 12.05.2016-14.05.2016 (Ulusal)

 

sertifika

 

araştırma

Destek Eğitim Odaları Araştırması, Eğitim dünyasında yaşanan gelişmelerle dünyada ve Türkiye’de özel eğitime verilen önem gittikçe artmaktadır. Özel eğitime verilen bu önemle birlikte özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin normal gelişim gösteren öğrencilerden ayrıştırılarak eğitim verilmesi anlayışı değişmekte ve mümkün olduğunca akranları ile birlikte eğitim almaları görüşüne dayalı kaynaştırma eğitimi ön plana çıkmaktadır. Kaynaştırma uygulamalarının en önemli unsurlarından birisinin de destek eğitim odaları olduğu bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı Tokat ilinde kaynaştırma eğitimi kapsamında uygulanan destek eğitim odalarının mevcut durumlarının incelenerek niteliklerinin tespit edilmesi ve bu odalarda görev yapan öğretmenlerin yeterliliklerinin ve tutumlarının belirlenmesidir. Nicel ve nitel verilerin toplandığı bu araştırmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında Engelli Bireylerin Eğitilmesine İlişkin Tutum Ölçeği, İlkokul Öğretmenlerinin Zihinsel Engelli Çocukların Kaynaştırılmasına İlişkin Yeterliliklerini Belirleme Aracı ve yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nicel verilerin frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Nitel veriler ise betimsel analizi ile yorumlanmıştır. Bulgular ışığında destek eğitim odalarının gittikçe yaygınlaşan ve kabul gören bir uygulama olmasına rağmen, destek eğitim odalarının fiziksel koşulları ve görev yapan öğretmen yeterliliği bakımından yetersizliklerinin olduğu ve geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır., Tokat Mlilli Eğitim Müdürlüğü, Araştırma, 01.04.2015-25.01.2016 (Ulusal)

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:sertan.talas@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2009-2017
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Zihin Engelliler Öğretmenliği (Dr)

Tez Adı:Otizmli Bireylere Sosyal Öykülerin Tekli Sunumuyla Çoklu Sunumunun Karşılaştırılması
Yüksek Lisans
2006-2009
Kırıkkale Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Polis Kolejlerinde Kurumsal Kimlik Oluşumuna İtibar Ve Güven Yönetiminin Etkilerine İlişkin Paydaş Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Lisans
1999-2003
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Önlisans
2018-
Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/Hukuk Bölümü

Tez Adı:


Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2011-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Engelli Birim Sorumlusu
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Engelli Birim Sorumlusu
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİLERİN EĞİTİMİTürkçe3
(2019-2020)EĞİTİM PSİKOLOJİSİTürkçe2
(2019-2020)ÖZEL EĞİTİMTürkçe2
(2018-2019)İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMATürkçe2
(2018-2019)ÖZEL EĞİTİMTürkçe2
(2018-2019)ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİLERİN EĞİTİMİTürkçe3
(2018-2019)ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİTürkçe3
(2018-2019)ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİTürkçe3
(2018-2019)ÇOCUKTA UYUM VE DAVRANIŞ SORUNLARITürkçe3
(2018-2019)ÇOCUKTA UYUM VE DAVRANIŞ SORUNLARITürkçe3
(2018-2019)TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARITürkçe3
(2018-2019)TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARITürkçe3
(2018-2019)ÖZEL EĞİTİMTürkçe3
(2018-2019)ÖZEL EĞİTİMTürkçe3
(2018-2019)ÖZEL EĞİTİMTürkçe2
(2018-2019)ÖZEL EĞİTİMTürkçe2
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3
Yüksek Lisans
(2019-2020)EĞİTİMDE KAYNAŞTIRMA YAKLAŞIMLAR YÖNTEMLER TEKNİKLERTürkçe3
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Editörlük

1.Evde ve Hastanede Eğitim, Kitap, Editör, Vize Yayıncılık, 01.05.2020
2.Özel Eğitim, Kitap, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, 01.10.2020
3.Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives(EBSCO), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 01.01.2017 - 31.12.2017


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, AKPINAR SELÇUK, TALAS SERTAN, HÜRMERİÇ ALTUNSÖZ IRMAK, Kılıçarslan Ali (2021). Effect of training program implemented with a maze-balance board on the developmental areas of preschool children. Journal of Pedagogical Research, , Doi: 10.33902/JPR.2021068625 (Yayın No: 7023238)
2.TALAS SERTAN,KURT ONUR (2019). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Sosyal Öykülerin Tekli Sunumuyla Çoklu Sunumunun Karşılaştırılması. Egitim ve Bilim-Education and Science, 44(199), 297-319., Doi: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7984 (Yayın No: 5904198)
3.TALAS SERTAN,AYDEMİR TAMER (2017). The Views of Preservice Teachers Studying at Undergraduate Programs and ReceivingPedagogical Formation Program Towards the Inclusion. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 660-666. (Yayın No: 3986411)
4.TALAS SERTAN (2017). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ. Journal of International Management, Educationaland Economics Perspectives, 5(2), 34-44. (Yayın No: 3983665)
5.TALAS SERTAN,KAYA FATİH,YILDIRIM NAİL,Yazıcı Levent,NURAL Halis,ÇELEBİ İsmail,KESKİN Şükri,SÖYLEMEZ Tansel,NUGAY Ercan (2016). Destek Eğitim Odaları Ve Öğretmenler Üzerine Betimsel Bir Çalışma Tokat İli Örneği. Journal Of European Edudation, 6(3), 31-52., Doi: 10.18656/jee.15436 (Yayın No: 3086708)
6.YILDIRIM NAİL,TALAS SERTAN,Yazıcı Levent,Halis Nural,İsmail Çelebi,Çetin Kadir,Ömür Acet,Ülkümen Pelitli,Mahmut Çaylak (2015). Evde Eğitim Alan Öğrencilerin Eğitim Süreçlerinin Değerlendirilmesi Tokat İli Örneği. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 1(1), 33-52. (Yayın No: 2046059)
7.Talas Sertan, Talas Yeşim, Sönmez Arzu (2013). BİLİM SANAT MERKEZLERİNE DEVAM EDEN ÜSTÜN YETENKELİ ÖĞRENCİLERİN OKULLARINDA YAŞADIKLARI PROBLEMLER. Ulusal Türk Eğitim Bilimleri, 1(1), 42-50. (Yayın No: 366207)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.Şahin Volkan,TALAS SERTAN (2017). Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Bilimsel Dayanaklı Uygulamalara İlişkin Görüşlerinin Metaforik ve Betimsel Olarak İncelenmesi. Uluslararasi Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4015059)
2.YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,TALAS SERTAN,ÖZER ÖMER,Kılıçarslan Ali (2018). Frostig Eğitim Programı Temelinde Geliştirilen Eğitim Materyali İle Uygulanan Eğitim Programının Okul Öncesi Çocukların Dikkat Düzeyleri Üzerine Etkisi. X.INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH (Özet Bildiri) (Yayın No:4261503)
3.TALAS SERTAN (2018). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Sosyal Öykü Uygulamasıyla Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. III INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4809401)
4.TALAS SERTAN (2018). ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ. III. İnes Eğitim ve Sosyla Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4809407)
5.TALAS SERTAN (2017). OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİNDE AYRIK DENEMELERLE ÖĞRETİM YÖNTEMİ KULLANILARAK YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ. 9. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3575387)
6.TALAS SERTAN,KURNAZ ERKAN (2017). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Akıllı Tahta Uygulamalarıyla Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Betimsel Analiz Çalışması. 9. International Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:3575384)
7.TALAS SERTAN,SUSAM BİROL,DEMİR MEHMET KAAN (2019). Engelli Öğrencilerin Sınıflarda Göstermiş Oldukları Problem Davranışlara Yönelik Öğretmen Görüşleri”. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI 100.YIL EĞİTİM SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5519707)
8.SUSAM BİROL,TALAS SERTAN,DEMİR MEHMET KAAN (2019). Evde ve Hastanede Eğitime Yönelik Geliştirilecek Ders Araçlarından Beklenen Özelliklere Yönelik Öğretmen Görüşleri. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI 100.YIL EĞİTİM SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5519708)
9.TALAS SERTAN,AYDEMİR TAMER (2017). THE VIEWS OF PRESERVICE TEACHERS STUDYING AT UNDERGRADUATE PROGRAMS AND RECEIVING PEDAGOGICAL FORMATION PROGRAM TOWARDS THE INCLUSION. INTE - ITICAM - IDEC 2017, Berlin-GERMANY (Özet Bildiri) (Yayın No:4014483)
10.TALAS SERTAN,KURNAZ ERKAN (2018). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Erken Çocukluk Dönemindeki Bireylere Sosyal Öykü Uygulamasıyla Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi(ICECI-2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4212810)
11.KURNAZ ERKAN,TALAS SERTAN (2018). Otizmli Bireylerde Erken Çocukluk Döneminde Video İle Kendine Model Olmanın Kullanıldığı Araştırmalar: Bir Betimsel Analiz Çalışması. II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4212816)
12.BUDAK FATMA,TALAS SERTAN,TALAS Yeşim (2018). ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN SEVGİ DEĞERİ. USBES 5 (Özet Bildiri) (Yayın No:3087576)
13.TALAS SERTAN,AYDEMİR TAMER (2018). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. USBES 5 (Özet Bildiri) (Yayın No:3087856)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.TALAS SERTAN (2015). Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Öğrencisi Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. 25.Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2047722)
2.TALAS SERTAN,Talas Yeşim,SÖNMEZ ARZU (2015). Bilim Sanat Merkezlerine Devam Eden Üstün Yetenekli Öğrencilerin Okullarında Yaşadıkları Problemler. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:358816)
3.TALAS SERTAN (2015). Okul Müdürlerinin Kaynaştırma Öğrencisi Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:365202)
4.ÖmerFaruk Sönmez, Akdağ. Murat, Talas Sertan, Talas Yeşim (2015). Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Eğitiminde Animasyon ve Çizgi Filmlerden Yararlanılmasına İlişkin Görüşleri. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:359188)
5.Talas Sertan, Akdağ Murat, Yumuşak Ahmet (2015). Öğretmenlerin Kaynaştırma Öğrencisi Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Öğretmenlerin“Kaynaştırma Öğrencisi” Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi (Özet Bildiri) (Yayın No:359452)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Kariyer Planlama (2021)., ALTINTAŞ CELAL, TALAS SERTAN, AVŞAR MUHAMMED, SÖNMEZ HAKAN, Togü Karmer, Editör: Bozdoğan Doğan, Sayfa Sayısı: 150, ISBN: 978-975-7328-79-7, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 6985688)
2.Özel Eğitim (2020)., BİÇİMLİ BARIŞ, TALAS SERTAN, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Editör: Talas, Sertan, Sayfa Sayısı: 455, ISBN: 9786254066382, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6905776)
3.Zor Çocukların Eğitiminde Psikoeğitsel Yaklaşımlar ve Birlikte Yaşam (2019)., TALAS SERTAN, Vizeakademik Yayıncılık, Editör: Selahaddin Avşaroğlu, Kürşat Öğülmüş, Sayfa Sayısı: 228, ISBN: 978-605-7989-45-1-288, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6454335)
4.Özel Eğitimde Bütünleştirme (2018)., TALAS SERTAN, Vize Akademik, Editör: Mahmut Çitil, Sayfa Sayısı: 255, ISBN: 9786057989277, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4809368)
5.Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu (2017)., TALAS SERTAN, Vize Yayıncılık, Editör: Ümit Şahbaz, Sayfa Sayısı: 259, ISBN: 978-605-9278-38-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4014225)
6.Üstün Zekalı Olarak Büyümek (2015)., KAYA FATİH,OGURLU ÜZEYİR,TALAS SERTAN, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Ti. Ltd. Şti., Editör: Kaya Fatih, Olgurlu Üzeyir, Sayfa Sayısı: 416, ISBN: 978-605-320-231-8, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 2046967)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Bir Har Bir İnsan, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.02.2016-30.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Otistik Özellikler Gösteren Bireylere Sosyal Öykülerin Tekli Sunumuyla Çoklu Sunumunun Etkililik Ve Verimliliklerinin Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 06.02.2014-11.01.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2005-2011İngilizce ÖğretmeniAnkara Polis Koleji, İngilizce Öğretmenliği
2003-2005İngilizce ÖğretmeniSamsun Terma Sakarlı Lisesi, İngilizce Öğretmenliği
2002-2003Vekil İngilizce ÖğretmeniBilecik Bozüyük 100. Yıl İlöğretim Okulu, İngilizce Öğretmenliği
Çalıştay
1.10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, 10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 12‐14 Mayıs 2016 tarihinde Anadolu Üniversitesi evsahipliğinde Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir. Statüleri, yetkileri ve hatta isimleri halatartışılan ancak olmayan bütçelerine, yaygın bir şekilde görevlendirilen personeline rağmenyükseköğrenime kayıt yaptıran öğrencilerin bütün özel gereksinimlerinin karşılanacağı yerolarak öngörülen birimlerin belirsiz gelecekleri nedeniyle çalıştayın ana teması KİMLİK olarakbelirlenmiştir. Kimlik temasının alt başlıklarını ve aynı zamanda tematik oturumlarınkonularını oluşturan çalıştay alt temaları üniversitelerin ilgili birimleriyle yapılan yazışmalarsonucunda önerilen konular arasından seçilmiştir. Bütün üniversitelerden 10. EngelsizÜniversiteler Çalıştayı’nda tartışılmasını istedikleri 3 konu başlığı önerisi istenmiş, gelenöneriler de dikkate alınarak Çalıştay Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından çalıştayıntartışma alt temaları;1. Engelli Öğrenci Birimleri ile YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Arasındaki İlişkiler  (Engelli Öğrenci Birimi ve Engelli Öğrenci Komisyonu Yapısı, Sorumluluk Alanları, İlişkileri veGeleceği vb.),2. Engelli Öğrenci Birimleri ve Eğitim‐Öğretim Süreci(Müfredat, ölçme ve değerlendirme, uyarlama, muafiyet, ders materyalleri, akademik veidari personel farkındalığı vb.),3. Engelli Öğrenci Birimleri ve Etik  (Haklardan yararlanma ve etik, engelliliğin saptanması ve etik, dil kullanımı ve etik, engellilikaraştırmaları ve etik vb.)  olarak belirlenmiştir., Andaolu Üniversitesi, Çalıştay, 12.05.2016-14.05.2016 (Ulusal)
Araştırma
1.Destek Eğitim Odaları Araştırması, Eğitim dünyasında yaşanan gelişmelerle dünyada ve Türkiye’de özel eğitime verilen önem gittikçe artmaktadır. Özel eğitime verilen bu önemle birlikte özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin normal gelişim gösteren öğrencilerden ayrıştırılarak eğitim verilmesi anlayışı değişmekte ve mümkün olduğunca akranları ile birlikte eğitim almaları görüşüne dayalı kaynaştırma eğitimi ön plana çıkmaktadır. Kaynaştırma uygulamalarının en önemli unsurlarından birisinin de destek eğitim odaları olduğu bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı Tokat ilinde kaynaştırma eğitimi kapsamında uygulanan destek eğitim odalarının mevcut durumlarının incelenerek niteliklerinin tespit edilmesi ve bu odalarda görev yapan öğretmenlerin yeterliliklerinin ve tutumlarının belirlenmesidir. Nicel ve nitel verilerin toplandığı bu araştırmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında Engelli Bireylerin Eğitilmesine İlişkin Tutum Ölçeği, İlkokul Öğretmenlerinin Zihinsel Engelli Çocukların Kaynaştırılmasına İlişkin Yeterliliklerini Belirleme Aracı ve yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nicel verilerin frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Nitel veriler ise betimsel analizi ile yorumlanmıştır. Bulgular ışığında destek eğitim odalarının gittikçe yaygınlaşan ve kabul gören bir uygulama olmasına rağmen, destek eğitim odalarının fiziksel koşulları ve görev yapan öğretmen yeterliliği bakımından yetersizliklerinin olduğu ve geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır., Tokat Mlilli Eğitim Müdürlüğü, Araştırma, 01.04.2015-25.01.2016 (Ulusal)