GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MERYEM ŞENAY ŞENGÜL DEMİRAKž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Meryem Şenay ŞENGÜL DEMİRAK

Fen-Edebiyat Fakültesi / Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

senay.sengul@gop.edu.tr - msengul@vt.edu

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü 

Anabilim Dalı

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Virginia Polytechnic Institute And State University (2001- 2008)

College Of Agriculture And Life Sciences, Department Of Biochemistry -

LİSANS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1993- 1998)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Biyolojik Bilimler Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Two Odorant-Binding Protein Genes İn Mosquitoes: Comparative Genomics, Expression And Function", Virginia Polytechnic Institute And State University College Of Agriculture And Life Sciences, Department Of Biochemistry, 2008

YABANCI DİLLER

İngilizce

Almanca

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Moleküler Biyoloji ve Genetik

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü/ Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Bozok Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Biyoloji Bölümü/ Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, (2010- 2013)

Öğretim Görevlisi (Dr), Sveriges Lantbruksuniversitet (The Swedish University Of Agricultural Sciences)/ Plant Protection Biology/ Chemical Ecology/ Molecular Biology, (2007- 2009)

Araştırma Görevlisi, Virginia Polytechnic Institute And State University/ College Of Agriculture And Life Sciences/ Biochemistry/ Molecular Biology, Genomics, (2001- 2008)


İdari Görevler

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, (2015- Devam Ediyor)

Erasmus Koordinatörü , Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Pr., (2014- Devam Ediyor)

Erasmus Koordinatörü , Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, (2010- 2013)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, (2014- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Moleküler Biyolojde Son Gelişmeler, Doktora, (2019-2020)

İleri Moleküler Biyoloji, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Mesleki İngilizce, Lisans, (2019-2020)

Genomik Ve Proteomik, Lisans, (2019-2020)

Moleküler Biyoloji-I, Lisans, (2019-2020)

Genel Biyokimya-I, Lisans, (2019-2020)

Moleküler Biyoloji Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, (2018-2019)

İleri Moleküler Biyoloji I Ve Iı, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Biyoinformatik, Lisans, (2018-2019)

Mesleki İngilizce I Ve Iı, Lisans, (2018-2019)

Genel Biyokimya-I Ve Iı, Lisans, (2018-2019)

Moleküler Biyoloji Lab I Ve Iı, Lisans, (2018-2019)

Moleküler Biyoloji-I Ve Iı, Lisans, (2018-2019)

Moleküler Biyolojide Son Gelişmeler, Doktora, (2017-2018)

İleri Moleküler Biyoloji I Ve Iı, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Genel Biyokimya Lab I Ve Iı, Lisans, (2017-2018)

Moleküler Biyoloji Lab I Ve Iı, Lisans, (2017-2018)

Mesleki İngilizce-I Ve Iı, Lisans, (2017-2018)

Genel Biyokimya-I Ve Iı, Lisans, (2017-2018)

Moleküler Biyoloji I Ve Iı, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Ömer Faruk TÜRKEKUL, "Tokat (Erbaa-Gökal) Makromantar Florası Üzerine Taksonomik Araştırma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Seray ÖNDER, "Aedes Cretinus Sivrisinek Türünde Koku Bağlayan Proteine Ait Bir Genin Belirlenmesi Ve Moleküler Karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı, 2017

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY, (2020). "The First Identification Of A Serine Protease Inhibitor (Serpin) Encoding Gene İn The Mosquito Species Aedes Cretinus (Edwards, 1921)", Journal Of The Entomologıcal Research Socıety, 22(1), 41-51. (Yayın No: 5526735) [SCI-Expanded]

ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,Işık Hakan, (2020). "Morphology And Phylogeny Of Cortinarius Rapaceoides (Subgenus Phlegmacium): A New Record For Turkish Macrofungi", Mycotaxon, (Yayın No: 6079196) [SCI-Expanded]

ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,Işık Hakan,TÜRKEKUL İBRAHİM, (2020). "Tokat Yöresinden Toplanan Cortinarius Rufo-Olivaceus (Pers.) Fr. (Subgenus Phlegmacium Sect. Calochroi) Türünün Morfolojik Ve Moleküler Filogenisi", Ksü Tarım Ve Doğa Dergisi, 23(3), 600-605., Doi: 10.18016/ksutarimdoga.vi.671275 (Yayın No: 6079167)

ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,Cınaklı Salih,BÖYÜKATA MUSTAFA, (2013). "Hartree Fock And Density Functional Theory Analysis Of N Phenyl 1 2 Naphthylamine", Spectrochim Acta Part A, 114377-393. (Yayın No: 401020)

ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,Ignell Rickard,Hansson Bill,Tu Zhijian, (2011). "Anopheles Stephensi Antennal Transcriptome Analysis", Current Opinion İn Biotechnology, 22(S57), , Doi: 10.1016/j.copbio.2011.05.157 (Yayın No: 5452217)

ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,Tu Zhijian, (2010). "Expression Analysis And Knockdown Of Two Antennal Odorant Binding Protein Genes İn Aedes Aegypti", Journal Of Insect Science, 10(171), (Yayın No: 401211)

ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,Tu Zhijian, (2010). "Identification And Characterization Of The Odorant Binding Protein 1 Gene From The Asian Malaria Mosquito Anopheles Stephensi", Insect Molecular Biology, 1949-60. (Yayın No: 401307)

ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,Tu Zhijian, (2008). "Characterization And Expression Of The Odorant Binding Protein 7 Gene İn Anopheles Stephensi And Comparative Analysis Among Five Mosquito Species", Insect Molecular Biology, 17631-645. (Yayın No: 401457)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY, (2019). "Determination Of İnsecticide İmidacloprid Residues İn Tokat City Water By Using Enzyme-Linked İmmunosorbant Assay (Elısa)", Journal Of Balıkesir University, 21(2), 708-715., Doi: 10.25092/baunfbed.637064 (Yayın No: 5261495)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

SAYĞI KADRİYE ÖZLEM,ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,CANPOLAT EMEL (2018). Analytical determination of imidacloprid residues in honey samples by liquid chromotography-mass spectrometry (LC-MS/MS). iTAC 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4556071)

ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY (2018). The Role of Serine Protease Inhibitors (Serpins) In Mosquito Immune System. ISAS 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4555981)

ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,SİMSEK Ahmet (2018). Identification of a Serpin protein encoding gene in Aedes cretinus. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4303507)

ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,DURAN Beyza (2018). Identification of olfactory genes in Aedes cretinus. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4303504)

ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY (2017). Quantitative Identification of Expression Levels of Odorant Binding Protein (OBP) Genes in Aedes cretinus.. Internatioan DNA Day and Genome Congress 2017. (Özet Bildiri) (Yayın No:3504471)

ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY (2017). Mosquito Odorant-Binding Protein 1 (OBP1): Ideal Target to Prevent Mosquito-borne Disease Transmission. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3636750)

ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,CANPOLAT EMEL,SAYĞI KADRİYE ÖZLEM (2017). Application of Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) for Determination of the Insecticide Imidacloprid in Lettuce, Parsley and Spinach Samples from Tokat. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3636742)

Paschalidis Vyron,Drakou Christina E,ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,Onder Seray,Loukas Anagnou,Liggri Panagiota,Tsitsanou Katerina E,Michaelakis Antonis,Zoumpoulakis Panagiotis,Eliopoulos Elias,Zographos Spyros E (2016). The crystal structure of odorant binding protein 1 from the Asian malariamosquito Anopheles stephensi in complex with HEPES reveals a novelbinding site for piperazine and piperidine derivatives.. Joint International Conference ofHellenic Crystallographic AssociationHellenic Society for Computational Biology andBioinformatics, 2016. (Özet Bildiri) (Yayın No:3236109)

SAYĞI KADRİYE ÖZLEM,CANPOLAT EMEL,ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY (2016). Comparison of ELİSA and HPLC DAD methods for the detection of acetamiprid and imidacloprid residues in different agricultural products.. SEAB 2016. (Özet Bildiri) (Yayın No:3236682)

ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,Tu Z (2013). Identification of Odorant Binding Protein genes in Anopheles stephensi. EMBO conference: Molecular and Population Biology of Mosquitoes and Other Disease Vectors: From Basic Biology to Disease Control 2013 (Özet Bildiri) (Yayın No:401926)

SENGUL MERYEM ŞENAY,Ignell Richard,Hansson Bill (2011). Anopheles stephensi antennal transcriptome analysis. European Biotechnology Congress 2011 (Özet Bildiri) (Yayın No:401841)

Sengul MS, Tu Z (2007). Comparative genomics of mosquito odorant binding protein 7 OBP7 genes -study of structure and function of OBP7 in Anopheles stephensi. Keystone Symposia, Chemical Senses: From Genes to Perception 2007 (Özet Bildiri) (Yayın No:402130)

Sengul MS, Tu Z (2006). Comparative and functional analysis of odorant binding protein genes in mosquitoes. ASTMH 55th Annual Meeting 2006 (Özet Bildiri) (Yayın No:401974)

Sengul MS, Tu Z (2006). Odorant binding protein OBP genes in mosquitoes. FEBS 31st Congress 2006 (Özet Bildiri) (Yayın No:401999)

Sengul MS, Tu Z (2006). Comparative genomics of mosquito odorant binding protein 7 OBP7 genes study of structure and function of OBP7 gene in An stephensi. Vector-Borne Disease Research: The Road Ahead 2006 (Özet Bildiri) (Yayın No:402343)

Sengul MS, Tu Z (2003). Transposable elements and mosquito genome evolution. Keystone Symposium, Transposition and Other Genome Rearrangements 2003 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:402410)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,Önder seray (2016). Aedes cretinus Sivrisinek Türünde Koku Bağlayıcı Protein OBP Genlerinin Belirlenmesi ve Moleküler Analizi.. 5. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ 2016. (Özet Bildiri) (Yayın No:3235661)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Ecology And Control Of Vector Borne Diseases Olfaction İn Vector Host İnteractions (2010)., Ignell. R, Sengul. MS, Hill. S, Hansson, BS, Wageningen Academic Publishers, Editör: Takken W, Knols B., Sayfa Sayısı: 438, ISBN: 1875-0699, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 29099)

sanatsal faaliyetler

"UTİB", Bursa, 2018,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Comparative genomics of Anopheline mosquitoes", Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.01.2004-31.10.2007 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Anopheles stephensi sivrisineklerinde koku reseptörlerinin teşhisi ve moleküler karakterizasyonu", Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 15.11.2007-31.03.2009 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"VEKTÖR KAYNAKLI ENFEKSİYON HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNDE SİVRİSİNEK KOKU BAĞLAYICI PROTEİNLERİN OBPs MOLEKÜLER FONKSİYONEL VE YAPISAL ANALİZLERİ (TÜBİTAK-GSRT)", Diğer (Uluslararası), Yürütücü, 01.02.2014-27.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Laboratuvar Alt Yapısının Hazırlanması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.01.2014-15.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Aedes cretinus sivrisinek türünde antene özgül koku bağlayan protein (OBP) genin belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 09.05.2018-09.08.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Aedes cretinus sivrisinek türünde Serpin protein kodlayan genlerin belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 09.05.2018-09.08.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Transpozonlar TEs ve sivrisinek genom evrimi Transpozonların Aedes albopictus sivrisinek türünün genom yapısı ve organizasyonu üzerine etkisi (NIH AI063252)", Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.01.2002-01.01.2006 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"TOKAT İLİ YAYLACIK DAĞI MAKROFUNGUSLARIN MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER TANIMLANMASI", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 30.05.2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Aedes cretinus sivrisinek türünde koku bağlayan protein (OBP) genlerinin belirlenmesi ve moleküler analizi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 19.04.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1999-2000, Biyolog, Bayındır Hastanesi, Medikal laboratuvarlar, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

BSW 2013 Fourth Bozok Science Workshop, Studies on Structure and Dynamics from Nucleus to Clusters, Bozok Üniversitesi, Çalıştay, 16.05.2013-18.05.2013 (Ulusal)

BSW 2012 Third Bozok Science Workshop, Computational Studies on Structure and Dynamics from Nuclei to Biological Molecules, Bozok Üniversitesi, Çalıştay, 17.05.2012-19.05.2012 (Ulusal)

 

sertifika

Girişimcilik Sertifika Programı, Girişimciliğin Temelleri, Proje yönetimi, Pazarlama yönetimi, Üretim yönetimi, İş modellemesi, İş planı hazırlama ve İnovasyon yönetimi., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 20.10.2017-29.12.2017 (Ulusal)

 

araştırma

Genome annotation of OBPs in Anopheles stephensi., Sivrisineklerin koku alma duyularında görev alan genlerin (koku bağlayıcı protein (odorant binding protein: OBPs) genleri, koku reseptörleri (odorant receptors: ORs) genleri) karakterizasyonu, bu böceklerin kan ile beslenmek amacıyla başka organizmaları (örnek: insan) bulması davranışının moleküler anlamda açıklanmasına ışık tutacaktır. Birçok Insecta sınıfına ait organizmalarda bu genlerin belirlenmesi ve karakterizasyonu genom dizi analizi çalışmaları ile oldukça yol kat etmiştir. Bu çalışmada da sivrisineğin koku almak için kullandığı en önemli organı olan anteninde ekspres olmuş genlerin (Or, Obp), sekans analizlerine dayanarak annotasyonu amaçlanmıştır. Bu genlerin diğer sivrisinek türlerindeki homologları ile karşılaştırması neticesinde, evrim sürecinde sivrisinek genomlarının nasıl etkilendiği anlaşılmaya çalışılmış ve transkriptom data ile karşılaştırarak sivrisineklerin koku alma duyusu ile ortaya koyduğu davranışlarında ne gibi bir role sahip olduklarına cevap bulmaya çalışılmıştır., Virginia Tech, Araştırma, 15.06.2012-15.09.2012 (Uluslararası)

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:senay.sengul@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2001-2008
Virginia Polytechnic Institute And State University
College Of Agriculture And Life Sciences, Department Of Biochemistry

Tez Adı:Two Odorant-Binding Protein Genes İn Mosquitoes: Comparative Genomics, Expression And Function
Lisans
1993-1998
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyolojik Bilimler BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ/ MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2010-2013
BOZOK ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/ MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi (Dr)
2007-2009
Sveriges Lantbruksuniversitet (The Swedish University of Agricultural Sciences)/ Plant Protection Biology/ Chemical Ecology/ Molecular Biology
Araştırma Görevlisi
2001-2008
Virginia Polytechnic Institute and State University/ College of Agriculture and Life Sciences/ Biochemistry/ Molecular Biology, Genomics


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Mevlana Değişim Programı Koordinatörü
2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Erasmus Koordinatörü
2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Erasmus Koordinatörü
2010-2013
BOZOK ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)MESLEKİ İNGİLİZCEİngilizce2
(2019-2020)GENOMİK VE PROTEOMİKTürkçe2
(2019-2020)MOLEKÜLER BİYOLOJİ-ITürkçe3
(2019-2020)GENEL BİYOKİMYA-ITürkçe3
(2018-2019)BİYOİNFORMATİKTürkçe1
(2018-2019)MESLEKİ İNGİLİZCE I VE IIİngilizce2
(2018-2019)GENEL BİYOKİMYA-I VE IITürkçe4
(2018-2019)MOLEKÜLER BİYOLOJİ LAB I VE IITürkçe4
(2018-2019)MOLEKÜLER BİYOLOJİ-I VE IITürkçe3
(2017-2018)GENEL BİYOKİMYA LAB I VE IITürkçe3
(2017-2018)MOLEKÜLER BİYOLOJİ LAB I VE IITürkçe4
(2017-2018)MESLEKİ İNGİLİZCE-I VE IIİngilizce2
(2017-2018)GENEL BİYOKİMYA-I VE IITürkçe4
(2017-2018)MOLEKÜLER BİYOLOJİ I VE IIİspanyolca3
Yüksek Lisans
(2019-2020)İLERİ MOLEKÜLER BİYOLOJİTürkçe3
(2018-2019)MOLEKÜLER BİYOLOJİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3
(2018-2019)İLERİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ I VE IITürkçe3
(2017-2018)İLERİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ I VE IITürkçe3
Doktora
(2019-2020)MOLEKÜLER BİYOLOJDE SON GELİŞMELERTürkçe3
(2017-2018)MOLEKÜLER BİYOLOJİDE SON GELİŞMELERTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Seray ÖNDER, (2017)., "Aedes cretinus Sivrisinek Türünde Koku Bağlayıcı Protein Genlerinin Belirlenmesi ve Moleküler Analizi", Yüksek Lisans
2.Seray ÖNDER, (2017)., "Aedes cretinus sivrisinek türünde koku bağlayan proteine ait bir genin belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Ömer Faruk TÜRKEKUL, (2019)., "Tokat (Erbaa-Gökal) makromantar florası üzerine taksonomik araştırma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY (2020). The First Identification of a Serine Protease Inhibitor (Serpin) Encoding Gene in the Mosquito Species Aedes cretinus (Edwards, 1921). JOURNAL OF THE ENTOMOLOGICAL RESEARCH SOCIETY, 22(1), 41-51. (Yayın No: 5526735)
2.ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,Işık Hakan (2020). Morphology and Phylogeny of Cortinarius rapaceoides (subgenus Phlegmacium): A new record for Turkish macrofungi. MYCOTAXON, (Yayın No: 6079196)
3.ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,Işık Hakan,TÜRKEKUL İBRAHİM (2020). Tokat Yöresinden Toplanan Cortinarius rufo-olivaceus (Pers.) Fr. (subgenus Phlegmacium sect. Calochroi) Türünün Morfolojik ve Moleküler Filogenisi. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 23(3), 600-605., Doi: 10.18016/ksutarimdoga.vi.671275 (Yayın No: 6079167)
4.ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,Cınaklı Salih,BÖYÜKATA MUSTAFA (2013). Hartree Fock and Density Functional Theory analysis of N phenyl 1 2 naphthylamine. Spectrochim Acta Part A, 114377-393. (Yayın No: 401020)
5.ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,Ignell Rickard,Hansson Bill,Tu Zhijian (2011). Anopheles stephensi antennal transcriptome analysis. Current Opinion in Biotechnology, 22(S57), , Doi: 10.1016/j.copbio.2011.05.157 (Yayın No: 5452217)
6.ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,Tu Zhijian (2010). Expression analysis and knockdown of two antennal odorant binding protein genes in Aedes aegypti. Journal of Insect Science, 10(171), (Yayın No: 401211)
7.ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,Tu Zhijian (2010). Identification and characterization of the odorant binding protein 1 gene from the Asian malaria mosquito Anopheles stephensi. Insect Molecular Biology, 1949-60. (Yayın No: 401307)
8.ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,Tu Zhijian (2008). Characterization and expression of the odorant binding protein 7 gene in Anopheles stephensi and comparative analysis among five mosquito species. Insect Molecular Biology, 17631-645. (Yayın No: 401457)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY (2019). Determination of insecticide imidacloprid residues in Tokat city water by using enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA). Journal of Balıkesir University, 21(2), 708-715., Doi: 10.25092/baunfbed.637064 (Yayın No: 5261495)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.SAYĞI KADRİYE ÖZLEM,ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,CANPOLAT EMEL (2018). Analytical determination of imidacloprid residues in honey samples by liquid chromotography-mass spectrometry (LC-MS/MS). iTAC 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4556071)
2.Sengul MS, Tu Z (2006). Odorant binding protein OBP genes in mosquitoes. FEBS 31st Congress 2006 (Özet Bildiri) (Yayın No:401999)
3.SAYĞI KADRİYE ÖZLEM,CANPOLAT EMEL,ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY (2016). Comparison of ELİSA and HPLC DAD methods for the detection of acetamiprid and imidacloprid residues in different agricultural products.. SEAB 2016. (Özet Bildiri) (Yayın No:3236682)
4.ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,SİMSEK Ahmet (2018). Identification of a Serpin protein encoding gene in Aedes cretinus. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4303507)
5.ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,DURAN Beyza (2018). Identification of olfactory genes in Aedes cretinus. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4303504)
6.Sengul MS, Tu Z (2007). Comparative genomics of mosquito odorant binding protein 7 OBP7 genes -study of structure and function of OBP7 in Anopheles stephensi. Keystone Symposia, Chemical Senses: From Genes to Perception 2007 (Özet Bildiri) (Yayın No:402130)
7.SENGUL MERYEM ŞENAY,Ignell Richard,Hansson Bill (2011). Anopheles stephensi antennal transcriptome analysis. European Biotechnology Congress 2011 (Özet Bildiri) (Yayın No:401841)
8.ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,Tu Z (2013). Identification of Odorant Binding Protein genes in Anopheles stephensi. EMBO conference: Molecular and Population Biology of Mosquitoes and Other Disease Vectors: From Basic Biology to Disease Control 2013 (Özet Bildiri) (Yayın No:401926)
9.Sengul MS, Tu Z (2006). Comparative and functional analysis of odorant binding protein genes in mosquitoes. ASTMH 55th Annual Meeting 2006 (Özet Bildiri) (Yayın No:401974)
10.Sengul MS, Tu Z (2003). Transposable elements and mosquito genome evolution. Keystone Symposium, Transposition and Other Genome Rearrangements 2003 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:402410)
11.Paschalidis Vyron,Drakou Christina E,ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,Onder Seray,Loukas Anagnou,Liggri Panagiota,Tsitsanou Katerina E,Michaelakis Antonis,Zoumpoulakis Panagiotis,Eliopoulos Elias,Zographos Spyros E (2016). The crystal structure of odorant binding protein 1 from the Asian malariamosquito Anopheles stephensi in complex with HEPES reveals a novelbinding site for piperazine and piperidine derivatives.. Joint International Conference ofHellenic Crystallographic AssociationHellenic Society for Computational Biology andBioinformatics, 2016. (Özet Bildiri) (Yayın No:3236109)
12.ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY (2017). Mosquito Odorant-Binding Protein 1 (OBP1): Ideal Target to Prevent Mosquito-borne Disease Transmission. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3636750)
13.ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,CANPOLAT EMEL,SAYĞI KADRİYE ÖZLEM (2017). Application of Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) for Determination of the Insecticide Imidacloprid in Lettuce, Parsley and Spinach Samples from Tokat. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3636742)
14.ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY (2018). The Role of Serine Protease Inhibitors (Serpins) In Mosquito Immune System. ISAS 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4555981)
15.ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY (2017). Quantitative Identification of Expression Levels of Odorant Binding Protein (OBP) Genes in Aedes cretinus.. Internatioan DNA Day and Genome Congress 2017. (Özet Bildiri) (Yayın No:3504471)
16.Sengul MS, Tu Z (2006). Comparative genomics of mosquito odorant binding protein 7 OBP7 genes study of structure and function of OBP7 gene in An stephensi. Vector-Borne Disease Research: The Road Ahead 2006 (Özet Bildiri) (Yayın No:402343)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ŞENGÜL DEMİRAK MERYEM ŞENAY,Önder seray (2016). Aedes cretinus Sivrisinek Türünde Koku Bağlayıcı Protein OBP Genlerinin Belirlenmesi ve Moleküler Analizi.. 5. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ 2016. (Özet Bildiri) (Yayın No:3235661)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Ecology and Control of Vector borne Diseases Olfaction in vector host interactions (2010)., Ignell. R, Sengul. MS, Hill. S, Hansson, BS, Wageningen Academic Publishers, Editör: Takken W, Knols B., Sayfa Sayısı: 438, ISBN: 1875-0699, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 29099)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Comparative genomics of Anopheline mosquitoes, Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.01.2004-31.10.2007 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
2.Anopheles stephensi sivrisineklerinde koku reseptörlerinin teşhisi ve moleküler karakterizasyonu, Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 15.11.2007-31.03.2009 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
3.VEKTÖR KAYNAKLI ENFEKSİYON HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNDE SİVRİSİNEK KOKU BAĞLAYICI PROTEİNLERİN OBPs MOLEKÜLER FONKSİYONEL VE YAPISAL ANALİZLERİ (TÜBİTAK-GSRT), Diğer (Uluslararası), Yürütücü, 01.02.2014-27.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
4.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Laboratuvar Alt Yapısının Hazırlanması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.01.2014-15.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Aedes cretinus sivrisinek türünde antene özgül koku bağlayan protein (OBP) genin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 09.05.2018-09.08.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Aedes cretinus sivrisinek türünde Serpin protein kodlayan genlerin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 09.05.2018-09.08.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Transpozonlar TEs ve sivrisinek genom evrimi Transpozonların Aedes albopictus sivrisinek türünün genom yapısı ve organizasyonu üzerine etkisi (NIH AI063252), Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 01.01.2002-01.01.2006 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
8.TOKAT İLİ YAYLACIK DAĞI MAKROFUNGUSLARIN MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER TANIMLANMASI, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 30.05.2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
9.Aedes cretinus sivrisinek türünde koku bağlayan protein (OBP) genlerinin belirlenmesi ve moleküler analizi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 19.04.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

1999-2000BiyologBayındır Hastanesi, Medikal laboratuvarlar, (Diğer)
Çalıştay
1.BSW 2012 Third Bozok Science Workshop, Computational Studies on Structure and Dynamics from Nuclei to Biological Molecules, Bozok Üniversitesi, Çalıştay, 17.05.2012-19.05.2012 (Ulusal)
2.BSW 2013 Fourth Bozok Science Workshop, Studies on Structure and Dynamics from Nucleus to Clusters, Bozok Üniversitesi, Çalıştay, 16.05.2013-18.05.2013 (Ulusal)
Sertifika
1.Girişimcilik Sertifika Programı, Girişimciliğin Temelleri, Proje yönetimi, Pazarlama yönetimi, Üretim yönetimi, İş modellemesi, İş planı hazırlama ve İnovasyon yönetimi., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 20.10.2017-29.12.2017 (Ulusal)
Araştırma
1.Genome annotation of OBPs in Anopheles stephensi., Sivrisineklerin koku alma duyularında görev alan genlerin (koku bağlayıcı protein (odorant binding protein: OBPs) genleri, koku reseptörleri (odorant receptors: ORs) genleri) karakterizasyonu, bu böceklerin kan ile beslenmek amacıyla başka organizmaları (örnek: insan) bulması davranışının moleküler anlamda açıklanmasına ışık tutacaktır. Birçok Insecta sınıfına ait organizmalarda bu genlerin belirlenmesi ve karakterizasyonu genom dizi analizi çalışmaları ile oldukça yol kat etmiştir. Bu çalışmada da sivrisineğin koku almak için kullandığı en önemli organı olan anteninde ekspres olmuş genlerin (Or, Obp), sekans analizlerine dayanarak annotasyonu amaçlanmıştır. Bu genlerin diğer sivrisinek türlerindeki homologları ile karşılaştırması neticesinde, evrim sürecinde sivrisinek genomlarının nasıl etkilendiği anlaşılmaya çalışılmış ve transkriptom data ile karşılaştırarak sivrisineklerin koku alma duyusu ile ortaya koyduğu davranışlarında ne gibi bir role sahip olduklarına cevap bulmaya çalışılmıştır., Virginia Tech, Araştırma, 15.06.2012-15.09.2012 (Uluslararası)