GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MURAT AKDAО

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Murat AKDAĞ

Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

murat.akdag@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Özel Eğitim Bölümü 

Anabilim Dalı

Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2017- 2019)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Sınıf Eğitimi (Dr)

DOKTORA, Amasya Üniversitesi (2014- 2017)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sınıf Eğitimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Kocaeli Üniversitesi (2011- 2016)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sınıf Öğretmenliği (Yl) (Tezli)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2012- 2014)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Sınıf Eğitimi (Yl) (Tezli)

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2010- 2011)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Sınıf Eğitimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2005- 2009)

Eğitim Fakültesi - Temel Eğitim Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "İlkokul Dördüncü Sınıf Türkçe Dersinin Yazma Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019

DOKTORA, "", Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstbilişsel Farkındalık Ve Matematik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014

YÜKSEK LİSANS, "", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Temel Eğitim

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Bölümü/Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı/ (2020- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Temel Eğitim Bölümü/Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı/ (2011- 2020)

Araştırma Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Temel Eğitim Bölümü/Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı/ (2010- 2011)


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Öğrenme Güçlükleri, Lisans, (2020-2021)

Özel Eğitim, Lisans, (2019-2020)

Yaratıcı Drama, Lisans, (2019-2020)

İlköğretimde Kaynaştırma, Lisans, (2019-2020)

Türkçe Öğretimi, Lisans, (2018-2019)

İlk Okuma Ve Yazma Öğretimi, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AKDAĞ MURAT, (2019). "Zihinsel Engelli Kaynaştırma Öğrencileri İçin Kullanılabilecek Okuma Yazma Öğretimi Yaklaşımları", Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 6(6), (Yayın No: 5569624)

GÖKBULUT YASİN,AKDAĞ MURAT, (2016). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstbilişsel Farkındalık Ve Matematik Kaygı Düzeyleri", Journal Of Turkish Studies, 11(9), 461-461., Doi: 10.7827/TurkishStudies.9448 (Yayın No: 3073545)

ÜSTÜN AHMET,bircan mehmet akif,AKDAĞ MURAT, (2016). "Okul Yöneticilerinin Mükemmeliyetçilik Algısı İle Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 4(8), 126-138. (Yayın No: 2558836)

POLAT SONER,KAYA SİBEL,AKDAĞ MURAT, (2013). "Investigating Pre Service Taechers Beliefs About Classroom Discipline", Educational Sciences: Theory And Practice, 13(2), 885-890. (Yayın No: 3097113)

POLAT SONER,TEZCAN ÖZLEM,AKDAĞ MURAT, (2013). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi", Inonu Unıversıty Journal Of The Faculty Of Educatıon, 14(2), 57-78. (Yayın No: 2973064)

ATEŞ SEYİT,AKDAĞ MURAT, "Türkçe Ders Kitaplarında Öğretmen Değerlendirmeleri", Uluslararası Yönetim Eğitim Ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, (Yayın No: 5569555)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

AKDAĞ MURAT,Dülger Ayşen,Yazoğlu Cansu (2017). Eğitim fakültesi öğrencilerinin ve formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik metaforları. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3565011)

AKDAĞ MURAT (2017). Üniversite Öğrencilerinin Güdülenme ve Öğrenme Stratejilerinin Akademik Başarılarına Olan Etkisi. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3565013)

ÜSTÜN AHMET,AKDAĞ MURAT 2014 Yılı Eğitim Kurumları Yönetici Atama Yönetmeliğinin Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. EYFOR VI ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3071246)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

TALAS SERTAN,AKDAĞ MURAT,ERDEM AHMET (2012). Öğretmenlerin Kaynaştırma Öğrencisi Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi.. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. (Özet Bildiri) (Yayın No:5550461)

TALAS SERTAN,ERDEM AHMET,AKDAĞ MURAT Okul Müdürlerinin Kaynaştırma Öğrencisi Kavramına İlişkin Alılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:84914)

ARSLAN YASER,AKDAĞ MURAT Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Meslek Olarak Araştırma Görevliliğine Bakış Açıları. V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1516085)

Ömer Faruk Sönmez, Murat Akdağ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLMLERDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ MEDYA OKURYAZARLIĞI VE MEDYA ÜRETİMİ BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA. 11. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:84764)

Yasemin Katrancı, Özlem Apak, Murat Akdağ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Matematik Öğretmeni Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. 10. Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:84745)

Soner Polat, Özlem Apak, Murat Akdağ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:84706)

Yasin Gökbulut, Murat Akdağ, Selami Yangın İLKÖĞRETİM 4 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEDEKİ ÜSTBİLİŞSEL GELİŞİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ TOKAT İLİ ÖRNEĞİ. 11. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:84678)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Özel Eğitim (2020)., AKDAĞ MURAT, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Editör: Talas Sertan, Sayfa Sayısı: 455, ISBN: 987-625-406-638-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6968128)

Özel Eğitim (2020)., AKDAĞ MURAT, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Editör: Talas Sertan, Sayfa Sayısı: 455, ISBN: 987-625-406-638-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6968121)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Bir Harf Bir İnsan", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.02.2016-30.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"ÖZGÜN MATERYALLERİ GELİŞTİRME PROJESİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2017-15.05.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Çocuk Üniversitesi", BAP, Eğitmen (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2009-2010, Sınıf Öğretmeni, Yıldızeli Yukarı Çakmak Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulu,

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:murat.akdag@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2017-2019
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sınıf Eğitimi (Dr)

Tez Adı:İlkokul Dördüncü Sınıf Türkçe Dersinin Yazma Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi
Doktora
2014-2017
Amasya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sınıf Eğitimi (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2011-2016
Kocaeli Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sınıf Öğretmenliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2012-2014
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sınıf Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstbilişsel Farkındalık Ve Matematik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki
Yüksek Lisans
2010-2011
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sınıf Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:
Lisans
2005-2009
Cumhuriyet Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Temel Eğitim BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2020-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2011-2020
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2010-2011
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİTürkçe3
(2019-2020)ÖZEL EĞİTİMTürkçe2
(2019-2020)YARATICI DRAMATürkçe1
(2019-2020)İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMATürkçe2
(2018-2019)TÜRKÇE ÖĞRETİMİTürkçe6
(2018-2019)İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİTürkçe6
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.AKDAĞ MURAT (2019). Zihinsel Engelli Kaynaştırma Öğrencileri için Kullanılabilecek Okuma Yazma Öğretimi Yaklaşımları. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 6(6), (Yayın No: 5569624)
2.GÖKBULUT YASİN,AKDAĞ MURAT (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstbilişsel Farkındalık ve Matematik Kaygı Düzeyleri. Journal of Turkish Studies, 11(9), 461-461., Doi: 10.7827/TurkishStudies.9448 (Yayın No: 3073545)
3.ÜSTÜN AHMET,bircan mehmet akif,AKDAĞ MURAT (2016). OKUL YÖNETİCİLERİNİN MÜKEMMELİYETÇİLİK ALGISI İLE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 4(8), 126-138. (Yayın No: 2558836)
4.POLAT SONER,KAYA SİBEL,AKDAĞ MURAT (2013). Investigating Pre service Taechers Beliefs about Classroom Discipline. educational sciences: Theory and Practice, 13(2), 885-890. (Yayın No: 3097113)
5.POLAT SONER,TEZCAN ÖZLEM,AKDAĞ MURAT (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının akademisyen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. INONU UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION, 14(2), 57-78. (Yayın No: 2973064)
6.ATEŞ SEYİT,AKDAĞ MURATTürkçe ders kitaplarında öğretmen değerlendirmeleri. Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, (Yayın No: 5569555)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.AKDAĞ MURAT,Dülger Ayşen,Yazoğlu Cansu (2017). Eğitim fakültesi öğrencilerinin ve formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik metaforları. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3565011)
2.AKDAĞ MURAT (2017). Üniversite Öğrencilerinin Güdülenme ve Öğrenme Stratejilerinin Akademik Başarılarına Olan Etkisi. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3565013)
3.ÜSTÜN AHMET,AKDAĞ MURAT (2017). 2014 Yılı Eğitim Kurumları Yönetici Atama Yönetmeliğinin Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. EYFOR VI ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3071246)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.TALAS SERTAN,AKDAĞ MURAT,ERDEM AHMET (2012). Öğretmenlerin Kaynaştırma Öğrencisi Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi.. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. (Özet Bildiri) (Yayın No:5550461)
2.TALAS SERTAN,ERDEM AHMET,AKDAĞ MURAT (2012). Okul Müdürlerinin Kaynaştırma Öğrencisi Kavramına İlişkin Alılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:84914)
3.ARSLAN YASER,AKDAĞ MURAT (2012). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Meslek Olarak Araştırma Görevliliğine Bakış Açıları. V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1516085)
4.Ömer Faruk Sönmez, Murat Akdağ (2012). ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLMLERDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ MEDYA OKURYAZARLIĞI VE MEDYA ÜRETİMİ BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA. 11. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:84764)
5.Yasemin Katrancı, Özlem Apak, Murat Akdağ (2012). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Matematik Öğretmeni Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. 10. Matematik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:84745)
6.Soner Polat, Özlem Apak, Murat Akdağ (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:84706)
7.Yasin Gökbulut, Murat Akdağ, Selami Yangın (2012). İLKÖĞRETİM 4 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEDEKİ ÜSTBİLİŞSEL GELİŞİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ TOKAT İLİ ÖRNEĞİ. 11. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:84678)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Özel Eğitim (2020)., AKDAĞ MURAT, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Editör: Talas Sertan, Sayfa Sayısı: 455, ISBN: 987-625-406-638-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6968128)
2.Özel Eğitim (2020)., AKDAĞ MURAT, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Editör: Talas Sertan, Sayfa Sayısı: 455, ISBN: 987-625-406-638-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6968121)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Bir Harf Bir İnsan, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.02.2016-30.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.ÖZGÜN MATERYALLERİ GELİŞTİRME PROJESİ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2017-15.05.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Çocuk Üniversitesi, BAP, Eğitmen (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2009-2010Sınıf ÖğretmeniYıldızeli Yukarı Çakmak Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulu,