GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ŞÜKRİYE SAKARž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Şükriye SAKAR

Pazar Meslek Yüksekokulu / Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

sukriye.sakar@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Pazar Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Çocuk Gelişimi Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Nişantaşı Üniversitesi (2014- 2018)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Psikoloji (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (1988- 1992)

Mesleki Eğitim Fakültesi - Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "Yetişkin Bağlanma Boyutlarının Kişisel Yönelimlerle İlişkisinin İncelenmesi", Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Sosyal Bilimler Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Pazar Meslek Yüksekokulu/ Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü/ Çocuk Gelişimi Pr., (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Pazar Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Çocuk Gelişimi Pr., (2016- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Önlisans, (2018-2019)

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Önlisans, (2018-2019)

Çocuk Gelişimi 2, Önlisans, (2018-2019)

Çocuk Gelişimi 2, Önlisans, (2018-2019)

Çocukta Sanat Ve Yaratacılık, Önlisans, (2018-2019)

Özel Eğitim 2, Önlisans, (2018-2019)

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Önlisans, (2018-2019)

Öğrenme Ve Öğretme Teknikleri, Önlisans, (2018-2019)

Çocuk Gelişimi 2, Önlisans, (2018-2019)

Çocuk Edebiyatı Ve Medya, Önlisans, (2018-2019)

Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama 2, Önlisans, (2018-2019)

Çocuk Animatörlüğü, Önlisans, (2018-2019)

Kaynaştırma Eğitimi, Önlisans, (2018-2019)

Özel Eğitimde Araç Geliştirme, Önlisans, (2018-2019)

Özel Eğitim 1, Önlisans, (2018-2019)

Çocuk Psikolojisi Ve Ruh Sağlığı, Önlisans, (2018-2019)

Çocuk Gelişimi 1, Önlisans, (2018-2019)

Sanat Etkinliklerini İzleme, Önlisans, (2018-2019)

Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama 1, Önlisans, (2018-2019)

Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama 2, Önlisans, (2017-2018)

Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama 1, Önlisans, (2017-2018)

Çocukta Sanat Ve Yaratacılık, Önlisans, (2017-2018)

Öğrenme Ve Öğretme Teknikleri, Önlisans, (2017-2018)

Çocuk Edebiyatı Ve Medya, Önlisans, (2017-2018)

Çocuk Animatörlüğü, Önlisans, (2017-2018)

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Önlisans, (2017-2018)

Çocuk Psikolojisi Ve Ruh Sağlığı, Önlisans, (2017-2018)

Çocukta Bilim Ve Teknoloji, Önlisans, (2017-2018)

Çocuk Gelişimi2, Önlisans, (2017-2018)

Çocuk Gelişimi 1, Önlisans, (2017-2018)

Özel Eğitimde Araç Geliştirme, Önlisans, (2017-2018)

Sanat Etkinliklerini İzleme, Önlisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

SAKAR ŞÜKRİYE,TUNCER NURAN,GÜLEBENZER SERHAT "The Investigation of the Effects of the Project “Do a Favor, Be Happy” on the Children between 4-6 Ages)”. International Journal of Arts & Sciences The American University (Özet Bildiri) (Yayın No:3432342)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Deprem Benden küçüksün", BAP, Araştırmacı (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1992-2006, öğretmen, MILLI EGITIM BAKANLIGI , (Kamu)

2006-2010, Müdür, Mavi Okyanus anaokulu, (Ticari (Özel))

2010-2012, öğretmen, MILLI EGITIM BAKANLIGI , (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:sukriye.sakar@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2014-2018
Nişantaşı Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Yetişkin Bağlanma Boyutlarının Kişisel Yönelimlerle İlişkisinin İncelenmesi
Lisans
1988-1992
Gazi Üniversitesi
Mesleki Eğitim Fakültesi/Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU/ ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/ ÇOCUK GELİŞİMİ PR.


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2018-2019)ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARITürkçe2
(2018-2019)ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARITürkçe2
(2018-2019)ÇOCUK GELİŞİMİ 2Türkçe3
(2018-2019)ÇOCUK GELİŞİMİ 2Türkçe3
(2018-2019)ÇOCUKTA SANAT VE YARATACILIKTürkçe3
(2018-2019)ÖZEL EĞİTİM 2Türkçe3
(2018-2019)ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARITürkçe2
(2018-2019)ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİTürkçe2
(2018-2019)ÇOCUK GELİŞİMİ 2Türkçe3
(2018-2019)ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYATürkçe2
(2018-2019)OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 2Türkçe6
(2018-2019)ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜTürkçe2
(2018-2019)KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİTürkçe2
(2018-2019)ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ GELİŞTİRMETürkçe3
(2018-2019)ÖZEL EĞİTİM 1Türkçe3
(2018-2019)ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞITürkçe3
(2018-2019)ÇOCUK GELİŞİMİ 1Türkçe3
(2018-2019)SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEMETürkçe2
(2018-2019)OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1Türkçe6
(2017-2018)OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 2Türkçe6
(2017-2018)OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1Türkçe6
(2017-2018)ÇOCUKTA SANAT VE YARATACILIKTürkçe2
(2017-2018)ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİTürkçe2
(2017-2018)ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYATürkçe2
(2017-2018)ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜTürkçe2
(2017-2018)ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARITürkçe2
(2017-2018)ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞITürkçe3
(2017-2018)ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİTürkçe2
(2017-2018)ÇOCUK GELİŞİMİ2Türkçe3
(2017-2018)ÇOCUK GELİŞİMİ 1Türkçe3
(2017-2018)ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ GELİŞTİRMETürkçe3
(2017-2018)SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEMETürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.SAKAR ŞÜKRİYE,TUNCER NURAN,GÜLEBENZER SERHAT"The Investigation of the Effects of the Project “Do a Favor, Be Happy” on the Children between 4-6 Ages)”. International Journal of Arts & Sciences The American University (Özet Bildiri) (Yayın No:3432342)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Deprem Benden küçüksün, BAP, Araştırmacı (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2010-2012öğretmenMILLI EGITIM BAKANLIGI , (Kamu)
2006-2010MüdürMavi Okyanus anaokulu, (Ticari (Özel))
1992-2006öğretmenMILLI EGITIM BAKANLIGI , (Kamu)