GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

EVİN BİLGEž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Evin BİLGE

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

evin.bilge@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (2014- 2016)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Klasik Arkeoloji (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Mardin Artuklu Üniversitesi (2010- 2013)

Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü - Kürt Dili Ve Kültürü (Yl) (Tezli)

YÜKSEK LİSANS, Selçuk Üniversitesi (2006- 2009)

Fen-Edebiyat Fakültesi -

LİSANS, Anadolu Üniversitesi (2009- 2013)

Açıköğretim Fakültesi - Sosyoloji Bölümü

LİSANS, Selçuk Üniversitesi (1998- 2002)

Fen-Edebiyat Fakültesi -

TEZLER

DOKTORA, "Nevşehir Müzesinde Bulunan Kappadokia Krallığı Dönemi Sikkeler", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Mela Mehmude Bazidi'nin Öykülerinin Tematik İncelemesi", Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü, 2014

YÜKSEK LİSANS, "Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde Bulunan Tunç Çağına Ait Figürünler", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2009

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Arkeoloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi(2014- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü , Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, (2014- 2018)

Farabi Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, (2018- 2019)

verdiği dersler

Mısır Sanatı, Lisans, (2019-2020)

Yunan Sanatı, Lisans, (2019-2020)

Tarihi Çevre Koruma, Lisans, (2019-2020)

Muzecilik, Lisans, (2019-2020)

Müze Eğitimi Ve Uygulamaları, Lisans, (2019-2020)

Arkeoloji, Lisans, (2019-2020)

Antropoloji, Lisans, (2019-2020)

Bitirme Çalışması, Lisans, (2019-2020)

Mısır Sanatı, Lisans, (2018-2019)

Bitirme Çalışması, Lisans, (2018-2019)

Bitirme Çalışması, Lisans, (2018-2019)

Tarihi Çevre Koruma, Lisans, (2018-2019)

Rölöve Ve Restorasyon, Lisans, (2018-2019)

Muzecilik, Lisans, (2018-2019)

Müze Eğitimi Ve Uygulamaları, Lisans, (2018-2019)

Yunan Sanatı, Lisans, (2018-2019)

Antropoloji, Lisans, (2018-2019)

Arkeoloji, Lisans, (2018-2019)

Teknik Resim Ve Rölöve, Lisans, (2018-2019)

Mısır Sanatı, Lisans, (2017-2018)

Yunan Sanatı, Lisans, (2017-2018)

Teknik Resim Ve Rölöve, Lisans, (2017-2018)

Tarihi Çevre Koruma, Lisans, (2017-2018)

Rölöve Ve Restorasyon, Lisans, (2017-2018)

Muzecilik, Lisans, (2017-2018)

Müze Eğitimi Ve Uygulamaları, Lisans, (2017-2018)

Arkeoloji, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BİLGE EVİN, (2013). "Kutsal Metinlerde Yaratiliş", İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15(1), 127-162. (Yayın No: 1981018)

BİLGE EVİN, (2010). ..., (Yayın No: 918689)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BİLGE EVİN (2015). Mardin Müzesi Arkeopark. 7. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5743251)

BİLGE EVİN HELENİSTİK KÜLTÜRÜN MARDİN ARTUKLU SİKKELERİNE ETKİSİ. 1. Uluslararası Türk İslam Sanatlarında Epigrafik Çalışmalar Sempoziyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5740617)

BİLGE EVİN Mardin Müzesi ve Arkeopark. Semposium (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1981701)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Teos Arkeoloji Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 30.06.2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2003-2003, ARKEOLOG, KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGI, KAZI EKİBİ, (Kamu)

2007-2007, ARKEOLOG, KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGI, ARKEOLOJİK KAZI, (Kamu)

2008-2008, ARKEOLOG, KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGI, ARKEOLOJİK KAZI , (Kamu)

2011-2013, ARKEOLOG, MARDİN MÜZESİ, ILISU BARAJ PROJESİ KOORDİNASYON EKİBİ, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:evin.bilge@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2014-2016
Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Klasik Arkeoloji (Dr)

Tez Adı:Nevşehir Müzesinde Bulunan Kappadokia Krallığı Dönemi Sikkeler
Yüksek Lisans
2010-2013
Mardin Artuklu Üniversitesi
Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü/Kürt Dili Ve Kültürü (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Mela Mehmude Bazidi'nin Öykülerinin Tematik İncelemesi
Yüksek Lisans
2006-2009
Selçuk Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi

Tez Adı:Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde Bulunan Tunç Çağına Ait Figürünler
Lisans
2009-2013
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/Sosyoloji Bölümü

Lisans
1998-2002
Selçuk Üniversitesi
Fen-Edebiyat FakültesiAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


İdari Görevler

Farabi Koordinatörü
2018-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Erasmus Koordinatörü
2014-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)MISIR SANATITürkçe4
(2019-2020)YUNAN SANATITürkçe4
(2019-2020)TARİHİ ÇEVRE KORUMATürkçe4
(2019-2020)MUZECİLİKTürkçe4
(2019-2020)MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARITürkçe4
(2019-2020)ARKEOLOJİTürkçe2
(2019-2020)ANTROPOLOJİTürkçe2
(2019-2020)BİTİRME ÇALIŞMASITürkçe8
(2018-2019)MISIR SANATITürkçe1
(2018-2019)BİTİRME ÇALIŞMASITürkçe4
(2018-2019)BİTİRME ÇALIŞMASITürkçe8
(2018-2019)TARİHİ ÇEVRE KORUMATürkçe4
(2018-2019)RÖLÖVE VE RESTORASYONTürkçe4
(2018-2019)MUZECİLİKTürkçe4
(2018-2019)MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARITürkçe4
(2018-2019)YUNAN SANATITürkçe4
(2018-2019)ANTROPOLOJİTürkçe2
(2018-2019)ARKEOLOJİTürkçe2
(2018-2019)TEKNİK RESİM VE RÖLÖVETürkçe8
(2017-2018)MISIR SANATITürkçe4
(2017-2018)YUNAN SANATITürkçe4
(2017-2018)TEKNİK RESİM VE RÖLÖVETürkçe8
(2017-2018)TARİHİ ÇEVRE KORUMATürkçe4
(2017-2018)RÖLÖVE VE RESTORASYONTürkçe4
(2017-2018)MUZECİLİKTürkçe4
(2017-2018)MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARITürkçe4
(2017-2018)ARKEOLOJİTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BİLGE EVİN (2013). Kutsal Metinlerde Yaratiliş. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15(1), 127-162. (Yayın No: 1981018)
2.BİLGE EVİN (2010). ..., (Yayın No: 918689)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BİLGE EVİN (2015). Mardin Müzesi Arkeopark. 7. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5743251)
2.BİLGE EVİN (2015). HELENİSTİK KÜLTÜRÜN MARDİN ARTUKLU SİKKELERİNE ETKİSİ. 1. Uluslararası Türk İslam Sanatlarında Epigrafik Çalışmalar Sempoziyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5740617)
3.BİLGE EVİN (2015). Mardin Müzesi ve Arkeopark. Semposium (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1981701)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Teos Arkeoloji Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 30.06.2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2011-2013ARKEOLOGMARDİN MÜZESİ, ILISU BARAJ PROJESİ KOORDİNASYON EKİBİ, (Kamu)
2008-2008ARKEOLOGKÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGI, ARKEOLOJİK KAZI , (Kamu)
2007-2007ARKEOLOGKÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGI, ARKEOLOJİK KAZI, (Kamu)
2003-2003ARKEOLOGKÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGI, KAZI EKİBİ, (Kamu)