GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SEMİHA GÜLSÜM KURTž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Semiha Gülsüm KURT

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Nöroloji Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA YANDAL UZMANLIK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2011- 2011)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

TIPTA UZMANLIK, Gazi Üniversitesi (1996- 2002)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Gazi Üniversitesi (1989- 1995)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA YANDAL UZMANLIK, "", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,

TIPTA UZMANLIK, "Amyotrofik Lateral Sklerozda Motor Ünite Kaybının Jitter Anormalliğiyle İlişkisi", Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - TIP

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Nöroloji Anabilim Dalı, (2014- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Nöroloji Anabilim Dalı, (2009- 2014)

Doçent, The University Of Alabama At Birmingham/ Medıcal School/ Emg And Neuromuscular Dısease/ Department Of Neurology, (2012- 2013)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Nöroloji Anabilim Dalı, (2002- 2009)

Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Nöroloji Anabilim Dalı, (1996- 2002)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, (2016- Devam Ediyor)

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rektörlük, (2017- Devam Ediyor)

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rektörlük, (2016- Devam Ediyor)

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, (2016- Devam Ediyor)

Bilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nöroloji Anabilim Dalı, (2014- Devam Ediyor)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, (2003- Devam Ediyor)

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, (2005- 2011)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nöroloji Anabilim Dalı, (2002- 2005)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nöroloji Anabilim Dalı, (2007- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Nörolojide Kullanılan Tanı Yöntemleri, Lisans, (2019-2020)

Nöromuskuler Hastalıklar, Lisans, (2019-2020)

Epilepsiler, Lisans, (2019-2020)

Nörolojik Muayene, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Tıpta Uzmanlık, Ersin AKTAŞ, "İnme Sonrası Başağrısı Ve İlişkili Faktörler", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı, 2020

Tıpta Uzmanlık, Volkan SOLMAZ, "Karpal Tünel Sendromlu Olgularda Primer Baş Ağrısı Sıklığının İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı, 2014

Tıpta Uzmanlık, İbrahim MUMCUOĞLU, "Sıçanlarda Penisilin İle Oluşturulan Status Epileptikus Modelinde İntravenöz Parasetamolün Beyin Elektriksel Aktivitesine Olan Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı, 2011

Tıpta Uzmanlık, Gülay AYDAR, "Multipl Skleroz Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı, 2010

Tıpta Uzmanlık, Zehra AKDAĞ UZUN, "Migren Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu Depresif Belirti Ve Fibromiyalji Birlikteliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı, 2010

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KURT SEMİHA GÜLSÜM, AYGÜN HATİCE, ÖZSOY ŞEYMA, ÇEVİK BETÜL, AKSOY DÜRDANE, SÜMBÜL ORHAN, (2020). "The İmportance Of Hypothermia İn The Effect Of Paracetamol On The Electrical Activity Of The Brain İn Pentylenetetrazole İnduced Experimental Status Epilepticus İn Rats", Journal Of The Turkish Epilepsi Society, (1), 1-6., Doi: 10.14744/epilepsi.2019.58672 (Yayın No: 6865283)

ÇEVİK BETÜL, KURT SEMİHA GÜLSÜM, SÜMBÜL ORHAN, AKSOY DÜRDANE, (2020). "Autonomic Dysfunction İn Postmenopausal Women With The Carpal Tunnel Syndrome", Neurophysıology, 52(3), 197-200., Doi: 10.1007/s11062-020-09871-4 (Yayın No: 6865076) [SCI-Expanded]

KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE, (2019). "Combination Of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants And Antiepileptic Drugs", European Heart Journal, 40(19), 1572-1572., Doi: 10.1093/eurheartj/ehz091 (Yayın No: 5768884)

KURT SEMİHA GÜLSÜM, (2019). "The Comorbidity Of Migraine And Restless Legs Syndrome", Current Neurology And Neuroscience Reports, 19(9), , Doi: 10.1007/s11910-019-0977-0 (Yayın No: 5768998) [SCI-Expanded]

AKSOY DÜRDANE,BARUT HATİCE,DUYGU FAZİLET,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN, (2018). "Characteristics Of Headache And İts Relationship To Disease Severity İn Patients With Crimean-Congo Hemorrhagic Fever", Ağrı - The Journal Of The Turkish Society Of Algology, 30(1), 12-17., Doi: 10.5505/agri.2017.76259 (Yayın No: 4544728)

ÇEVİK BETÜL,TEKCAN AKIN,İNANIR AHMET,KURT SEMİHA GÜLSÜM,YİĞİT SERBÜLENT, (2018). "The İnvestigation Of Association Between Il-1Ra And Ace I/D Polymorphisms İn Carpal Tunnel Syndrome", Journal Of Clınıcal Laboratory Analysıs, 32(1), 22204, Doi: 10.1002/jcla.22204 (Yayın No: 4552061)

SOLMAZ VOLKAN,PEKDAŞ GENÇ ELMAS,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,BENLİ İSMAİL, (2018). "Parkinson Hastalarında Nötrofil/Lenfosit Oranları, C Reaktif Protein Ve Sedimantasyon Hızlarının Değerlendirilmesi", Cukurova Medical Journal, 43(2), 305-311., Doi: 10.17826/cumj.341649 (Yayın No: 4545099)

AKDAĞ UZUN ZEHRA,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER ÜNALDI HATİCE, (2018). "The Relationship With Restless Legs Syndrome, Fibromyalgia, And Depressive Symptoms İn Migraine Patients", Neurological Sciences, 39(8), 1409-1414., Doi: 10.1007/s10072-018-3438-7 (Yayın No: 4544703)

SOLMAZ VOLKAN,YAVUZ SELÇUK,İNANIR AHMET,AKSOY DÜRDANE,PEKTAŞ ELMAS,TEKATAŞ ASLAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM, (2017). "Investigation Of Nerve Conduction Studies Of Carpal Tunnel Syndrome Cases With Different Risk Factors", Journal Of Clinical Neurophysiology, 34(2), 139-143., Doi: 10.1097/WNP.0000000000000352 (Yayın No: 3444847) [SCI-Expanded]

AKSOY DÜRDANE,ATEŞ HACI ÖMER,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN, (2016). "Analysis Of Mmp2 1306C T And Tımp2g 418C Polymorphisms With Relapsing Remitting Multiple Sclerosis", Journal Of Investigative Medicine, 64(6), 1143-1147., Doi: 10.1136/jim-2016-000111 (Yayın No: 3045868)

SOLMAZ VOLKAN,CEVİZ AYTEKİN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,GENÇTEN YUSUF,ERDEMİR FİKRET, (2016). "Sexual Dysfunction İn Women With Migraine And Tension Type Headaches", International Journal Of Impotence Research, 28(6), 201-204., Doi: 10.1038/ijir.2016.22 (Yayın No: 3046367)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,ŞAHBAZ E IRMAK,GÜNDOĞDU EKEN ASLI,BAŞAK AYŞE NAZLI, (2016). "Atypical Features İn A Large Turkish Family Affected With Friedreich Ataxia", Case Reports İn Neurological Medicine, 20161-7., Doi: 10.1155/2016/4515938 (Yayın No: 3047424)

ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,SOLMAZ VOLKAN, (2016). "Sympathetic Skin Response And Boston Questionnaire İn Carpal Tunnel Syndrome", Neurophysiology, 48(3), 191-196., Doi: 10.1007/s11062-016-9588-4 (Yayın No: 3046509) [SCI-Expanded]

SEZER SONDAŞ SAİME,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ATEŞ HACI ÖMER, (2016). "Analysis Of Dopamine Beta Hydroxylase Gene Polymorphisms İn Migraine", Clinical Neurology And Neurosurgery, 14596-100., Doi: 10.1016/j.clineuro.2016.02.002 (Yayın No: 3045318) [SCI-Expanded]

MUMCUOĞLU İBRAHİM ,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AYDIN DUYGU,EKİCİ FATİH,KASAP ZEYNEP,SOLMAZ VOLKAN ,AYGÜN HATİCE, (2015). "Effect Of Varying Doses Of İntraveneous Paracetamol On The Electrical Activity Of The Brain İn Penicillin İnduced Status Epilepticus İn Rats", Journal Of The Turkish Epilepsi Society, 21(1), 13-19., Doi: 10.5505/epilepsi.2015.30085 (Yayın No: 1510235)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,Alsharabati Mohammad,Lu Liang,Claussen Gwendolyn C,Oh Shin J, (2015). "Asymptomatic Vasculitic Neuropathy", Muscle & Nerve, 52(1), 34-38., Doi: 10.1002/mus.24494 (Yayın No: 1517137)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARTAL ECE,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,GÜNDOĞDU EKEN ASLI,ŞAHBAZ IRMAK,BAŞAK AYŞE NAZLI, (2015). "Coexistence Of Autosomal Recessive Spastic Ataxia Of Charlevoix Saguenay And Spondyloepiphyseal Dysplasia İn A Turkish Patient", Journal Of The Neurological Sciences, 357(1-2), 290-291., Doi: 10.1016/j.jns.2015.06.050 (Yayın No: 1533369)

ÇEVİK BETÜL,YİĞİT SERBÜLENT,KARAKUŞ NEVİN,AKSOY DÜRDANE,ATEŞ HACI ÖMER,KURT SEMİHA GÜLSÜM, (2015). "Lack Of Association Between Mıf Gene 173G C Polymorphism With Multiple Sclerosis", In Vivo, 29(1), 71-76. (Yayın No: 1337224) [SCI-Expanded]

SOLMAZ VOLKAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,ENES ESER, (2015). "Prevalence Of Carpal Tunnel Syndrome İn Cases With Migraine And Tension Type Headache", International Journal Of Research İn Medical Sciences, 3(2), 456, Doi: 10.5455/2320-6012.ijrms20150214 (Yayın No: 1337229)

AKSOY DÜRDANE,SOLMAZ VOLKAN,ÇEVİK BETÜL,PEKDAŞ ELMAS,KURT SEMİHA GÜLSÜM, (2015). "Serum Lipids And Thyroid Functions İn Young Epileptic Patients Undergoing Monotherapy With Valproate Or Levetiracetam", European Journal Of General Medicine, 12(1), 59-63., Doi: 10.15197/sabad.1.12.10 (Yayın No: 1434842)

ÇEVİK BETÜL,YILDIRIM ALİ,AKSOY DÜRDANE,ÖZER ERDAL,KURT SEMİHA GÜLSÜM, (2015). "Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma Case Report", Anatolian Journal Of Psychiatry, 16(3), 1, Doi: 10.5455/apd.155354 (Yayın No: 1434908) [SCI-Expanded]

KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN, (2015). "Gabapentinoid Use İn Prisons", Journal Of Alcohol And Drug Education (Jade), 59(1), 16-18. (Yayın No: 1533370)

DENİZ DEMİR HELİN,KALKAN GÖKNUR,KURT SEMİHA GÜLSÜM,GÜNEŞ ALPER,SEZER ENGİN,ERKORKMAZ ÜNAL, (2015). "Relationship Between Retinal Sensitivity And Disease Activity İn Patients With Psoriasis Vulgaris", Clinics, 70(1), 14-17., Doi: 10.6061/clinics/2015(01)03 (Yayın No: 1337226) [SCI-Expanded]

OH SHIN J,NAGAI TAIICHI,KIZILAY FERAH,KURT SEMİHA GÜLSÜM, (2014). "One Minute Exercise İs Best For Evaluation Of Postexercise Exhaustion İn Myasthenia Gravis", Muscle & Nerve, 50(3), 413-416., Doi: 10.1002/mus.24178 (Yayın No: 1090557)

AKSOY DÜRDANE,ORTAK HÜSEYİN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK EMRE,ÇEVİK BETÜL, (2014). "Central Corneal Thickness And İts Relationship To Parkinson S Disease Severity", Canadian Journal Of Ophthalmology / Journal Canadien D'ophtalmologie, 49(2), 152-156., Doi: 10.1016/j.jcjo.2013.12.010 (Yayın No: 1090554)

ÇEVİK BETÜL,YİĞİT SERBÜLENT,KARAKUŞ NEVİN,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ATEŞ HACI ÖMER, (2014). "Association Of Methylenetetrahydro Folate Reductase Gene C677t Polymorphism With Multiple Sclerosis İn Turkish Patients", J Investig Med, 62(8), 980-984. (Yayın No: 1260069)

KABLAN YÜKSEL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER ÜNALDI HATİCE,ERKORKMAZ ÜNAL, (2014). "Diyabetik Polinöropati İçin Risk Faktörleri", Nöropsikiyatri Arşivi, 51(1), 11-14., Doi: 10.4274/npa.y6303 (Yayın No: 1090558) [SCI-Expanded]

KARAER ÜNALDI HATİCE,KABLAN YÜKSEL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,DEMİRTÜRK FAZLI, (2014). "Prevalence And Features Associated With Restless Leg Syndrome İn Postmenopausal Females", J Neurol Sci [Turk], (Yayın No: 1090561) [SCI-Expanded]

ÇEVİK BETÜL,ACU BERAT,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM, (2014). "Protein S Deficiency And An Adult Case With Moyamoya Syndrome That Presented With Primary Intraventricular Haemorrhage", Balkan Medical Journal, 31(2), 180-183., Doi: 10.5152/balkanmedj.2014.13028 (Yayın No: 1090566) [SCI-Expanded]

AKSOY DÜRDANE,AYAN MURAT,ALATLI TUFAN,ŞAHİN FATİH,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM, (2014). "Clinical And Demographic Properties Of The Acute Stroke Patients Admitted To Emergency Department Of A Tertiary Referral Center", Journal Of Academic Emergency Medicine, , Doi: 10.5152/jaem.2014.233 (Yayın No: 1091165)

SOLMAZ VOLKAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,PEKDAŞ ELMAS,NACAR MEHMET CAN, (2014). "A Vasculitic Neuropathy İn The Third Trimester Pregnant Patient With Systemic Lupus Erythematosus", Eur J Gen Med, 11(3), 187-189., Doi: 10.15197/sabad.1.11.67 (Yayın No: 1249265)

AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,SOLMAZ VOLKAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM, (2014). "Clinical Demographic And Prognostic Features Of Sporadic Amyotrophic Lateral Sclerosis İn Northern Turkey", International Journal Of Neuroscience, 124(1), 68-73., Doi: 10.3109/00207454.2013.823605 (Yayın No: 318599) [SCI-Expanded]

AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,PEKDAŞ ELMAS,SOLMAZ VOLKAN, (2014). "Hypokalemia And Hypomagnesaemia Related To Levetiracetam Use", Journal Of Clinical Neuroscience, 21(11), 1989-1990., Doi: 10.1016/j.jocn.2014.03.013 (Yayın No: 1260070) [SCI-Expanded]

AKSOY DÜRDANE,İNANIR AHMET,AYAN MURAT,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER ÜNALDI HATİCE, (2013). "Predictors Of Mortality And Morbidity İn Acute Ischemic Stroke", Nöro Psikiyatri Arşivi, 50(1), 40-44., Doi: 10.4274/Npa.y6287 (Yayın No: 318540) [SCI-Expanded]

YİĞİT SERBÜLENT,KARAKUŞ NEVİN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ATEŞ HACI ÖMER, (2013). "Association Of Missense Mutations Of Mediterranean Fever Mefv Gene With Multiple Sclerosis İn Turkish Population", Journal Of Molecular Neuroscience, 50(2), 275-279., Doi: 10.1007/s12031-012-9947-6 (Yayın No: 317122)

KARAKUŞ NEVİN,YİĞİT SERBÜLENT,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,DEMİR OSMAN,ATEŞ HACI ÖMER, (2013). "Association Of İnterleukin Il 4 Gene İntron 3 Vntr Polymorphism With Multiple Sclerosis İn Turkish Population", Human Immunology, 74(9), 1157-1160., Doi: 10.1016/j.humimm.2013.05.011 (Yayın No: 317161)

ÇELEBİ SÜLEYMAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,YILDIZ ABDULLAH,KURT SEMİHA GÜLSÜM,DOKUCU ALİ İHSAN, (2013). "An Electrophysiologic Evaluation Of Whether Open And Laparoscopic Techniques Used İn Pediatric İnguinal Hernia Repairs Affect The Genitofemoral Nerve", Journal Of Pediatric Surgery, 48(10), 2160-2163., Doi: 10.1016/j.jpedsurg.2013.01.038 (Yayın No: 317200)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,KIZILAY FERAH,CLAUSSEN GWENDOLYN,OH SHIN J, (2013). "A Patient Diagnosed With Mg At Onset And Lems 20 Years Later", Muscle & Nerve, 48(5), 841-842., Doi: 10.1002/mus.23868 (Yayın No: 319891)

AKSOY DÜRDANE,SOLMAZ VOLKAN,ÇEVİK BETÜL,GENÇTEN YUSUF,ERDEMİR FİKRET,KURT SEMİHA GÜLSÜM, (2013). "The Evaluation Of Sexual Dysfunction İn Male Patients With Migraine And Tension Type Headache", The Journal Of Headache And Pain, 14(1), 46, Doi: 10.1186/1129-2377-14-46 (Yayın No: 318563) [SCI-Expanded]

ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,KARAER ÜNALDI HATİCE,GÜNAL ÖZGÜR,SOLMAZ VOLKAN, (2013). "Karaciğer Transpantasyonlu Bir Hastada Herpes Zostere İkincil Poliradikülit Ve Transvers Myelit Birlikteliği", Nöropsikiyatri Arşivi, 50193-194. (Yayın No: 320644) [SCI-Expanded]

AKSOY DÜRDANE,GÖKÇE ERKAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,DENİZ DEMİR HELİN, (2013). "Subclinical Optic Neuritis İn Neuromyelitis Optica", Journal Of Neuro-Ophthalmology, 33(2), 205-207., Doi: 10.1097/WNO.0b013e3182893dd1 (Yayın No: 320703) [SCI-Expanded]

KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,SOLMAZ VOLKAN,ERKORKMAZ ÜNAL, (2013). "Refleks Epilepsiler Kliniğimizin On Yıllık Deneyimi", Turkiye Klinikleri J Med Sci, 33(6), 1360-1365. (Yayın No: 339803)

ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,KARAER ÜNALDI HATİCE,GÜNAL ÖZGÜR,SOLMAZ VOLKAN, (2013). "Polyradiculitis And Transverse Myelitis Secondary To Herpes Zoster İn A Liver Transplant Patient", Nöropsikiyatri Arşivi, 50193-194. (Yayın No: 343017) [SCI-Expanded]

HASBEK EKREM,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER ÜNALDI HATİCE,ÇAM ÇELİKEL FERYAL,ERDOĞAN TAYCAN SERAP,SOLMAZ VOLKAN, (2012). "The Association Of Bipolar Disorder And Neuro-Behcet Syndrome", Nöropsikiyatri Arşivi, 49(3), 231-234., Doi: 10.4274/npa.y6007 (Yayın No: 320414) [SCI-Expanded]

DENİZ FATİH ERSAY,ÖKSÜZ EROL,SARIKAYA BAŞAR,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ERKORKMAZ ÜNAL,ULUSOY HASAN,ARSLAN ŞULE, (2012). "Comparison Of The Diagnostic Utility Of Electromyography Ultrasonography Computed Tomography And Magnetic Resonance Imaging İn Idiopathic Carpal Tunnel Syndrome Determined By Clinical Findings", Neurosurgery, 70(3), 610-616., Doi: 10.1227/NEU.0b013e318233868f (Yayın No: 293302)

DENİZ DEMİR HELİN,İNÖNÜ KÖSEOĞLU HANDAN,DORUK SİBEL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AYDIN ERDİNÇ,ETİKAN İLKER, (2012). "Evaluation Of Visual Field Parameters İn Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease", Acta Ophthalmologica, 90(5), 349-354., Doi: 10.1111/j.1755-3768.2012.02432.x (Yayın No: 317115)

ÖZÇETİN MUSTAFA,ATEŞ HACI ÖMER,KURT SEMİHA GÜLSÜM,FIRAT MEHMET MURAT,SILAN FATMA, (2012). "A Case Of Congenital Muscular Dystrophy Similar To Fukuyama Type With A Missense Mutation İn The Fukutin Gene", Journal Of Pediatric Neurology, 10(1), 63-66. (Yayın No: 343585)

AYDAR GÜLAY,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER ÜNALDI HATİCE,ERKORKMAZ ÜNAL, (2011). "Restless Legs Syndrome İn Multiple Sclerosis", European Neurology, 65(5), 302-306., Doi: 10.1159/000327315 (Yayın No: 317063)

ÖZER IŞIL,ÖZÇETİN MUSTAFA,KARAER HATİCE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ŞAHİN ŞEMSETTİN, (2011). "Retrospective Approach To Methylenetetrahydrofolate Reductase Mutations İn Children", Pediatric Neurology, 45(1), 34-38., Doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2011.01.019 (Yayın No: 317083)

ATEŞ HACI ÖMER,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ALTINIŞIK JÜLİDE,KARAER HATİCE,SEZER SAİME, (2011). "Genetic Variations İn Tumor Necrosis Factor Alpha Interleukin 10 Genes And Migraine Susceptibility", Pain Medicine, 12(10), 1464-1469., Doi: 10.1111/j.1526-4637.2011.01200.x (Yayın No: 318461) [SCI-Expanded]

ATEŞ HACI ÖMER,KURT SEMİHA GÜLSÜM,BOZKURT NİHAN,KARAER HATİCE, (2010). "Nramp1 Slc11a1 Variants Genetic Susceptibility To Multiple Sclerosis", Journal Of Clinical Immunology, 30(4), 583-586., Doi: 10.1007/s10875-010-9422-5 (Yayın No: 317047)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER HATİCE,KABLAN YÜKSEL,AKAT İREM,BATTALOĞLU ESRA,ERUSLU DİDEM,BAŞAK AYŞE NAZLI, (2010). "Combination Of Myotonic Dystrophy And Hereditary Motor And Sensory Neuropathy", Journal Of The Neurological Sciences, 288(1-2), 197-199., Doi: 10.1016/j.jns.2009.09.028 (Yayın No: 319854)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,KABLAN YÜKSEL,KARAER HATİCE,ERKORKMAZ ÜNAL, (2010). "Karpal Tunel Sendromunda Boston Sorgulama Formu Ve Elektrofizyolojik Bulgular Arasındaki İlişki", Nöropsikiyatri Arşivi, 47237-240. (Yayın No: 318437) [SCI-Expanded]

KARAER HATİCE,KABLAN YÜKSEL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,GÜNDOĞDU EKEN ASLI,ERDOĞAN BEGÜM,BAŞAK AYŞE NAZLI, (2010). "Phenotypic Differences İn A Large Family With Kennedy S Disease From The Middle Black Sea Region Of Turkey", Amyotrophic Lateral Sclerosis, 11(1-2), 148-153., Doi: 10.3109/17482960802445086 (Yayın No: 320264) [SCI-Expanded]

KABLAN YÜKSEL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER HATİCE,SARIKAYA BAŞAR,BEBEK NERSES, (2009). "Intra Familial Incidence And Characteristics Of Hot Water Epilepsy", Canadıan Journal Of Neurologıcal Scıences, 36(5), 575-581. (Yayın No: 319818)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,KABLAN YÜKSEL,KARAER HATİCE,ERKORKMAZ ÜNAL, (2009). "Femoral Nerve İnvolvement İn Diabetics", European Journal Of Neurology, 16(3), 375-379., Doi: 10.1111/j.1468-1331.2008.02502.x (Yayın No: 318251) [SCI-Expanded]

KURT SEMİHA GÜLSÜM,KISACIK BÜNYAMİN,KABLAN YÜKSEL,YILDIRIM BEYTULLAH,ETİKAN İLKER,KARAER HATİCE, (2008). "Obesity And Carpal Tunnel Syndrome Is There A Causal Relationship", European Neurology, 59(5), 253-257., Doi: 10.1159/000115639 (Yayın No: 316951)

KABLAN YÜKSEL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER HATİCE, (2008). "Carpal Tunnel Syndrome İn Postmenopausal Women", Journal Of The Neurological Sciences, 270(1-2), 77-81., Doi: 10.1016/j.jns.2008.02.003 (Yayın No: 316972)

ÖZKAN NAMIK,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,ERSOY ÖMER FARUK,ÇELİK ALPER,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ARABACI EBRU, (2008). "Effects Of Two Different Meshes Used İn Hernia Repair On Nerve Transport", Journal Of The American College Of Surgeons, 207(5), 670-675., Doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2008.04.035 (Yayın No: 317017)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,KABLAN YÜKSEL, (2008). "Epidemiological And Clinical Characteristics Of Headache İn University Students", Clinical Neurology And Neurosurgery, 110(1), 46-50., Doi: 10.1016/j.clineuro.2007.09.001 (Yayın No: 318056) [SCI-Expanded]

ALADAĞ İBRAHİM,KURT SEMİHA GÜLSÜM,EYİBİLEN AHMET,GÜVEN MEHMET,ERKORKMAZ ÜNAL, (2008). "Early Evaluation Of Auditory Dysfunction İn Patients With Type 2 Diabetes Mellitus", Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 18(4), 203-210. (Yayın No: 317996)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,SARIKAYA BAŞAR,KARAER HATİCE,ACU BERAT,FIRAT MEHMET MURAT, (2008). "Spontaneous Bilateral Carotid Artery Dissection Diagnosis And Follow Up With Mdct", The Neuroradiology Journal, 21275-278. (Yayın No: 343368)

YILMAZ AYŞE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SARIKAYA BAŞAR,FIRAT MEHMET MURAT,ÖCAL SERPİL,YEĞİNSU ALİ, (2007). "Recurrent Cerebral Fat Embolism Due To Pleural Irrigation Fat Density Lesions On Ct A Case Report", The Neuroradiology Journal, 2097-100. (Yayın No: 343272)

BİÇER GÖMCELİ YASEMİN,ERDEM ATİLLA,BİLİR ERHAN,KUTLU GÜLNİHAL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ERDEN ESRA,KARATAŞ AYŞE,ERBAŞ YAHYA CEM, (2006). "Surgery İn Temporal Lobe Epilepsy Patients Without Cranial Mrı Lateralization", Acta Neurologıca Belgıca, 106(1), 9-14. (Yayın No: 317630) [SCI-Expanded]

BİÇER GÖMCELİ YASEMİN,KAPUKIRAN ALİYE,KUTLU GÜLNİHAL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,BAYSAL ALİ İHSAN, (2005). "A Case Report Of An Uncommon Neuropathy Posterior Femoral Cutaneousneuropathy", Acta Neurologıca Belgıca, 105(1), 43-45. (Yayın No: 320220) [SCI-Expanded]

KUTLU GÜLNİHAL,BİLİR ERHAN,ERDEM ATİLLA,BİÇER GÖMCELİ YASEMİN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SERDAROĞLU AYŞE, (2005). "Hush Sign A New Clinical Sign İn Temporal Lobe Epilepsy", Epilepsy Behav, 6(3), 452-455. (Yayın No: 342468) [SCI-Expanded]

KUTLU GÜLNİHAL,BİLİR ERHAN,ERDEM ATİLLA,BİÇER GÖMCELİ YASEMİN,LEVENTOĞLU ALEV,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARATAŞ AYŞE,SERDAROĞLU AYŞE, (2005). "Temporal Lobe İctal Behavioral Patterns İn Hippocampal Sclerosis And Other Structural Abnormalities", Epilepsy Behav, 6(3), 353-359. (Yayın No: 317576) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

İNÖNÜ KÖSEOĞLU HANDAN,ÇEVİK BETÜL,GÖKÇE ERKAN,SOYALIÇ HARUN,KURT SEMİHA GÜLSÜM, (2017). "A Case Of Sinus Venous Thrombosis Caused By Obstructive Sleep Apnea Syndrome", Respiratory Case Reports, 6(1), 68-71., Doi: 10.5505/respircase.2017.26234 (Yayın No: 3918875)

SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM, (2017). "Increased Frequency Of The Attacks After The Treatment Of İnterferon-Alpha İn A Patient With Benign Multiple Sclerosis", Journal Of Contemporary Medicine, 7(1), 88-90., Doi: 10.16899/gopctd.302982 (Yayın No: 3463653)

KARAER ÜNALDI HATİCE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,MUMCUOĞLU İBRAHİM,SÜMBÜL ORHAN, (2015). "The Relationships Among Waist Circumference Wrist Circumference And Body Mass İndex İn Carpal Tunnel Syndrome", J Turgut Ozal Med Cent, 22(3), 152-157., Doi: 10.7247/jtomc.2014.2206 (Yayın No: 1537969)

AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN,SOLMAZ VOLKAN, (2014). "Medikal Tedaviye Dirençli Blefarospazm Ve Hemifasiyal Spazm Olgularında Botulinum Toksin A Uygulamaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 1090564)

SOLMAZ VOLKAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,PEKDAŞ ELMAS,İNANIR SEMA, (2014). "A Psychogenic Dystonia Perfect Responsive To Antidepressant Treatment", J Contemp Med, (Yayın No: 1090569)

ÇEVİK BETÜL,DENİZ FATİH ERSAY,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,DEMİR ÖZGÜR,BARUT HATİCE, (2014). "İzole Okülomotor Sinir Paralizisi İle Prezente Olan Bir Pituiter Apopleksi Olgusu Olgu Sunumu Ve Literatür Derlemesi", Dicle Tıp Dergisi, , Doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.02.0442 (Yayın No: 1090574)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,YİĞİT SERBÜLENT,KARAER ÜNALDI HATİCE,KABLAN YÜKSEL,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,SOLMAZ VOLKAN,SÜMBÜL ORHAN, (2014). "Hot Water Epilepsy Is İt An Autosomal Dominant İnherited Disorder", Journal Of The Turkish Epilepsi Society, 20(2), 75-81., Doi: 10.5505/epilepsi.2014.14622 (Yayın No: 1249262)

AKSOY DÜRDANE,KARAER ÜNALDI HATİCE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ETİKAN İLKER, (2013). "Alt Ekstremite Tuzak Nöropatileri Ve Vücut Kitle İndeksi İlişkisi", Cumhuriyet Tıp Derg, 3576-82. (Yayın No: 342057)

HARMANCI HATİCE,ERDOĞAN TAYCAN SERAP,ÇAM ÇELİKEL FERYAL,KARAER ÜNALDI HATİCE,KURT SEMİHA GÜLSÜM, (2013). "Tek Doz Olanzapin İle Gelişen Ölümcül Nöroleptik Malign Sendrom Bir Olgu Sunumu", Düşünen Adam Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 26106-110. (Yayın No: 366037)

SOLMAZ VOLKAN,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL, (2013). "Nöro Behçet Transvers Miyelit Ve Aseptik Menenjit Birlikteliği", Dicle Tıp Dergisi, 40(3), 510-512. (Yayın No: 366193)

AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,BARUT HATİCE,ESEN MEHMET,ÇEVİK BETÜL,AYAN MURAT, (2013). "Dr Yaşar Ve Arkadaşlarının Mektubuna Yazarların Yanıtı", Journal Of The Turkish Epilepsi Society, 19(3), 138-138., Doi: 10.5505/epilepsi.2013.75046 (Yayın No: 366414)

AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,SOLMAZ VOLKAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN, (2013). "Kardiyopulmoner Resusitasyon Sonrası Pramipeksol Pregabalin Ve Gabapentin Kullanımının Tetiklediği Diskinezi Olgusu", Türk Nöroloji Dergisi, 19(4), 148-150., Doi: 10.4274/Tnd.63497 (Yayın No: 366480)

SOLMAZ VOLKAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK EMRE,PEKDAŞ ELMAS, (2013). "A Case Of Miller Fisher Syndrome With Progression And Early Relapse", Cumhuriyet Tıp Derg, 35585-588. (Yayın No: 366595)

DENİZ DEMİR HELİN,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,ORTAK HÜSEYİN, (2012). "Dev Hücreli Arteritli Hastaların Klinik İzlem Bulguları", Mn Oftalmol, 1997-101. (Yayın No: 341892)

ERDOĞAN SERAP,GENÇ EMRULLAH,ÇAM ÇELİKEL FERYAL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER ÜNALDI HATİCE, (2012). "Parkinson Hastalığı Ve Delüzyonel Parazitoz Birlikteliği Bir Olgu Sunumu", Düşünen Adam Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2584-87. (Yayın No: 365850)

BARUT HATİCE,AKSOY DÜRDANE,ESEN MEHMET,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,AYAN MURAT, (2012). "The Increased Frequency Of Seizures Caused By Carbamazepine Overdose A Case Report", Epilepsi, 18(3), 21-24. (Yayın No: 365972)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER ÜNALDI HATİCE,FIRAT MEHMET MURAT, (2010). "Acil Ve Ürkütücü Baş Ağrısı Nedenleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(2), 27-36. (Yayın No: 365746)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,KABLAN YÜKSEL,KARAER HATİCE, (2009). "Karpal Tünel Sendromlu Obezlerde Provokatif Testlerin Spesifite Ve Sensitivitesi", S.B. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 42(3), 6-9. (Yayın No: 341578)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER HATİCE,KABLAN YÜKSEL, (2009). "İleri Yaşta Multipl Skleroz Tanısı Alan Bir Olgu", Fırat Tıp Dergisi, 14(4), 293-296. (Yayın No: 365509)

KARAER ÜNALDI HATİCE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,MUMCUOĞLU İBRAHİM,AKDAĞ UZUN ZEHRA,ÇEVİK BETÜL, (2009). "Müzikojenik Epilepsi Olgu Sunumu", Epilepsi, 15(3), 104-107. (Yayın No: 365652)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER HATİCE,KABLAN YÜKSEL, (2008). "Epileptik Hastalarda Karbamazepin Ve Okskarbazepin Tedavisinin Serum Lipid Düzeylerine Etkisi", Nöropsikiyatri Arşivi, 4532-35. (Yayın No: 341471)

KABLAN YÜKSEL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER HATİCE, (2008). "Isolated Dorsal Scapular Neuropathy Associated With Repetitive Minor Trauma A Case Presentation", Nöropsikiyatri Arşivi, 45(3), 107-109. (Yayın No: 365389)

KABLAN YÜKSEL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ERKORKMAZ ÜNAL, (2007). "İdyopatik Karpal Tünel Sendromunda Hiperkolesteroleminin Rolü", J.Neurol.Sci.[Turk], 24(1), 70-74. (Yayın No: 341262)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER HATİCE,KABLAN YÜKSEL,ETİKAN İLKER, (2006). "Vücut Kitle İndeksi Yaş Ve Cinsiyet İle Karpal Tünel Sendromu Arasındaki İlişki", Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 52154-157. (Yayın No: 341102)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,KUTLU GÜLNİHAL,BİÇER GÖMCELİ YASEMİN,KURUOĞLU HİDAYET REHA, (2004). "Diagnostic Sensitivity Of Paraspinal Needle Emg İn Cervikal Radiculopathy", Gazi Medical Journal, 1519-22. (Yayın No: 340601)

KABLAN YÜKSEL,KURT SEMİHA GÜLSÜM, (2004). "Üniversite Öğrencilerinin Baş Ağrısı Tedavisinde Yöntem Ve Hekim Tercihleri", Türk Nöroloji Dergisi, 10(5), 451-455. (Yayın No: 340974)

KUTLU GÜLNİHAL,BİLİR ERHAN,LEVENTOĞLU ALEV,BİÇER GÖMCELİ YASEMİN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SERDAROĞLU AYŞE,ERDEM ATİLLA, (2003). "Postiktal Burun Silmenin Temporal Lob Epilepsisinde Yön Ve Yerleşim Açısından Değeri", Epilepsi, 9(2), 73-76. (Yayın No: 340357)

LEVENTOĞLU ALEV,BİLİR ERHAN,KUTLU GÜLNİHAL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,GÖMCELİ YASEMİN,SERDAROĞLU AYŞE,ERDEM ATİLLA, (2003). "Uzun Süreli İnteriktal Ve İktal Video Eeg Monitörizasyonu", Epilepsi, 9(3), 123-127. (Yayın No: 340479)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,BORA HATİCE AYŞE,İRKEÇ CEYLA, (2003). "Alzheimer Hastalığında Genetik Dışı Etyolojik Faktörler", Türkiye Klinikleri, 138-43. (Yayın No: 364003)

LEVENTOĞLU ALEV,BİLİR ERHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KUTLU GÜLNİHAL,GÖMCELİ YASEMİN,ERDEM ATİLLA,SERDAROĞLU AYŞE, (2003). "Video Eeg İle Saptanan Ağlama Nöbetleri", Epilepsi, 9(2), 83-87. (Yayın No: 364128)

OKUYAZ ÇETİN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARATAŞ AYŞE,KUTLU GÜLNİHAL,AYDIN KÜRŞAD,SERDAROĞLU AYŞE,BİLİR ERHAN,ERDEM ATİLLA, (2003). "Invasive Eeg Monitoring In Children A Report Of Tree Cases", Gazi Medical Journal, 145-49. (Yayın No: 365260)

BİÇER GÖMCELİ YASEMİN,KUTLU GÜLNİHAL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,LEVENTOĞLU ALEV,KURUOĞLU HİDAYET REHA, (2002). "The Correlation Of Clinical Signs With The Cmap Index İn Bell S Palsy", Gazi Medical Journal, 4165-169. (Yayın No: 340077)

KUTLU GÜLNİHAL,KARATAŞ AYŞE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SOYSAL ACAR AZİME ŞEBNEM,SERDAROĞLU AYŞE,BİLİR ERHAN,ERDEM ATİLLA, (2002). "Subdural Strip Elektrotların Epileptojenik Odağın Saptanmasındaki Rolü", Türk Nöroşirürji Dergisi, 12130-138. (Yayın No: 340211)

BİLİR ERHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,GÖMCELİ YASEMİN,KUTLU GÜLNİHAL,LEVENTOĞLU ALEV,ERDEM ATİLLA, (2002). "İktal Şiddetle Seyreden Epilepsi 4 Olgu", Epilepsi, 8(3), 156-160. (Yayın No: 363507)

KUTLU GÜLNİHAL,BİLİR ERHAN,BİÇER GÖMCELİ YASEMİN,LEVENTOĞLU ALEV,KURT SEMİHA GÜLSÜM, (2002). "Yeni Antiepileptik İlaçlar", Anadolu Tıp Dergisi, 4(4), 179-184. (Yayın No: 363603)

BİÇER GÖMCELİ YASEMİN,BİLİR ERHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KUTLU GÜLNİHAL,LEVENTOĞLU ALEV, (2002). "Benign Eeg Varyantları", Anadolu Tıp Dergisi, 4(2), 101-111. (Yayın No: 363893)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

AKSOY DÜRDANE, BOZKURT NİHAN, SÜMBÜL ORHAN, ÇEVİK BETÜL, KURT SEMİHA GÜLSÜM, ATEŞ HACI ÖMER (2020). The association of paraoxonase-1 L55M single nucleotide polymorphism with recurrent ischemic stroke. 6th Congress of the European Academy of Neurology, (Özet Bildiri) (Yayın No:6874747)

AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL (2019). Nerve conduction studies in the early diagnosis of Amyotrophic Lateral Sclerosis and the importance of splithand phenomenon. 5st Congress of the European Academy of Neurology (Özet Bildiri) (Yayın No:5779712)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,AYGÜN HATİCE,ÖZSOY ŞEYMA,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN (2019). The importance of hypothermia in the effect of paracetamol on the electrical activity of the brain in pentylenetetrazoleinduced experimental status epilepticus in rats. 5st Congress of the European Academy of Neurology (Özet Bildiri) (Yayın No:5769569)

AKSOY DÜRDANE,DEMİR SELİM,ORTAK HÜSEYİN,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). The Evaluation of the Ganglion Cell Layer-Inner Plexiform Layer Complex Thickness in Early Parkinson’s Disease. American Academy of Neurology 70th Annual Meeting (Özet Bildiri) (Yayın No:4626058)

ÇEVİK BETÜL,BAŞOL NURŞAH,SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,GÖKÇE ERKAN (2018). Status epilepticus due to cerebral venous sinus thrombosis in early pregnancy. 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4516658)

RÜSTEMOĞLU AYDIN,ATASEVER SEMA,YİĞİT SERBÜLENT,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ATEŞ HACI ÖMER (2018). NCOA5 Geni rs2903908 Polimorfizminin MS Hastalığındaki Rolünün Araştırılması. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4592947)

RÜSTEMOĞLU AYDIN,ATASEVER SEMA,ŞAHİN KÜBRA,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,YİĞİT SERBÜLENT,ATEŞ HACI ÖMER (2017). The Investigation of the effect of NCOA5 gene rs2903908 polymorphism on the multiple sclerosis. XV. National Congress of Medical Biology and Genetics (Özet Bildiri) (Yayın No:3925356)

AKSOY DÜRDANE,BARUT HATİCE,DUYGU FAZİLET,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2017). Characteristics of headache and its relationship to disease severity in patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever.. 3rd Congress of the European Academy of Neurology (Özet Bildiri) (Yayın No:3920634)

SOLMAZ VOLKAN,PEKDAŞ ELMAS,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2015). The evaluation of neutrophil lymphocyte ratio in idiopathic Parkinson s disease. 1st Congress of the European Academy of Neurology (Poster) (Yayın No:1874541)

SOLMAZ VOLKAN,CEVİZ AYTEKİN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,GENÇTEN YUSUF,ERDEMİR FİKRET (2015). Sexual dysfunction in women with migraine and tension type headaches. 9th Congress of the European Pain Federation (Poster) (Yayın No:2027541)

SÜMBÜL ORHAN,KARAER ÜNALDI HATİCE,VOLKAN SOLMAZ,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2015). The relationship between insulin resistance and chronic migraine. 9th Congress of the European Pain Federation (Poster) (Yayın No:2027848)

AKSOY DÜRDANE,CEVİZ AYTEKİN,ATEŞ HACI ÖMER,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN (2015). Analyses of MMP2 1306C T and TIMPP2G 418C polymorphism with relapsing remitting multiple sclerosis. MS Days 2015 (Poster) (Yayın No:2057059)

AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,ORTAK HÜSEYİN,DEMİR SELİM,GÜNEŞ ALPER,KURT SEMİHA GÜLSÜM The evaluation of the ganglion cell layer inner plexiform layer complex thickness in patients with Parkinson s disease. 7th Mediterretina Club International Meeting (Poster) (Yayın No:1510108)

Kurt S, Kaplan Y, Karaer H, Erkorkmaz U Risk Factors For Diabetic Polyneuropathy. 13th European Congress of Clinical Neurophysiology (Sözlü Bildiri) (Yayın No:321284)

Karaer H, Çevik B, Seğmen H, Kurt S, Mumcuoğlu İ A case of ear moving syndrome Treatment with botulinum toxin injection. 13th International Congress of Parkinson’s Diease and Movement Disorders (Sözlü Bildiri) (Yayın No:321455)

Kurt S, Aksoy D, Çevik B, Şahbaz EI, Gündoğdu-Eken A, Başak AN Extrapyramidal symptoms unrelated to Huntington s disease in a member of a large family with Huntington s disease. Joint Congress of European Neurology (Poster) (Yayın No:1090641)

Kurt S, Çevik B, Aksoy D, Şahbaz EI, Gündoğdu-Eken A, Başak AN Uncommon features in a Turkish family affected with Friedreich ataxia. Joint Congress of European Neurology (Poster) (Yayın No:1090639)

Kurt S, Kartal E, Aksoy D, Çevik B, Gündoğdu-Eken A, Şahbaz I, Başak AN Coexistance of Autosomal Recessive Spastic Ataxia of Charlevoix Saguenay and Spondyloepiphyseal Dysplasia in a Turkish patient. Joint Congress of European Neurology (Poster) (Yayın No:1090638)

Kurt S, Oh SJ The Electrophysiological Differences Between Acquired Inflammatory Demyelinating Polyneuropathies. 30th International Congress of Clinical Neurophysiology (Poster) (Yayın No:1090637)

Kurt S, Oh SJ Three CIDP Cases Presented with Clinical Diabetic Amyotrophy. 30th International Congress of Clinical Neurophysiology (Poster) (Yayın No:1090636)

Kurt S, Alsharabati M, Lu L, Claussen G, Oh S Asymptomatic vasculitic neuropathy. American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine 60. Annual Meeting 2013 (Poster) (Yayın No:387067)

Nagai T, Kizilay F, Kurt S, Oh S One minute exercise is the best for evaluation of postexercise exhaustion in myasthenia gravis. American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine 60. Annual Meeting 2013 (Poster) (Yayın No:386971)

Yigit S, Karakus N, Kurt S, Ates O Association of interleukin Il 4 gene intron 3 VNTR polymorphism with multiple sclerosis in Turkish population. European Human Genetics Conference 2013 (Poster) (Yayın No:386879)

Aksoy D, Ortak H, Çevik B, Çevik E, Kurt SG Central corneal thickness and its relationship to Parkinson s disease severity. The 7th World Congress on Contraversies in Neurology (CONY) 2013 (Poster) (Yayın No:386817)

Çelebi S, Aksoy D, Çevik B, Özkaraca-Boyacı E, Kurt S An electrophysiological evaluation of whether open and laparoscopic techniques used in pediatric inguinal hernia repairs affect the genitofemoral nerve. International workshop on laparoscopic inguinal hernia repair in children 2013 (Poster) (Yayın No:386708)

Yıldırım A, Çevik B, Kurt S, Özer E, Aksoy D Frontal lobe syndrome A case report. 6th European Academy of Forensic Science Conference 2012 (Poster) (Yayın No:386600)

Kaplan Y, Karaer H, Kurt S, Kamişli O Yawning headache associated with morbid obesity presentation of two cases. 22th Meeting of the European Neurological Society 2012 (Poster) (Yayın No:386510)

Aksoy D, İnanır A, Ayan M, Çevik B, Kurt S, Ünaldı HK Predictors of mortality and morbidity in acute ischemic stroke. Stroke Meeting 2011 (Poster) (Yayın No:386385)

Celikel FC, Bozdoğan SY, Erdoğan S, Kurt S, Unaldı HK Frontotemporal dementia a case presentation. 15th World Congress of the Psychiatry 2011 (Poster) (Yayın No:386288)

Akdağ Uzun Z, Kurt S, Karaer Ünaldı H Migraine and Restless Legs Syndrome. 15th Congress of the European Federation of Neurological Societies 2011 (Poster) (Yayın No:386095)

Mumcuoğlu İ, Kasap Z, Çakıl D, Ekici F, Kurt GS The comparative effects of acetaminophen and diazepam on penicillin induced epilepsy in rats. Turkish- FEPS Physiology Congress 2011 (Poster) (Yayın No:386010)

Ates O, Kurt S, Altinisik J, Karaer H, Sezer S Genetic Variations in Tumor Necrosis Factor Alpha Interleukin 10 Genes and Migraine Susceptibility. European Human Genetics Conference 2011 (Poster) (Yayın No:385922)

Aydar G, Kurt S, Karaer Ünaldı H, Erkorkmaz U Restless Legs Syndrome in Multiple Sclerosis and Depression. 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) 2010 (Poster) (Yayın No:385843)

Karaer H, Kurt S, Sarikaya S, Aydar G, Köseoglu D, Celik A, Firat M 2 cases with leptomeningeal carsinomatozis in gastric canser. 19th Meeting of the European Neurological Society 2009 (Poster) (Yayın No:385752)

Kurt S, Karaer H, Kaplan Y The effect of oxcarbazepine and carbamazepine treatments on serum lipid levels. 18th Meeting of the European Neurological Society 2008 (Poster) (Yayın No:385053)

Kurt S, Kaplan Y, Karaer H, Erkorkmaz U Connection Between Boston Questionnaire in Carpal Tunnel Syndrome and Electrophysiologıcal Findings. 13th European Congress of Clinical Neurophysiology, 2008 (Poster) (Yayın No:384882)

Karaer H, Kaplan Y, Kurt SG, Gundogdu A, Erdogan B, Basak AN A Genetic and Phenotypic Study of a Large Turkish Family with Spinal and Bulbar Muscular Atrophy Kennedy s Disease. 1st World Congress on Controversies in Neurology (CONy) 2007 (Poster) (Yayın No:384802)

Karaer H, Kaplan Y, Kurt SG Pathologic Hypersexuality Due to Dopamine Agonist Use in Treatment of Parkinson s Disease Case presentation. 1st World Congress on Controversies in Neurology (CONy) 2007 (Poster) (Yayın No:384714)

Karaer H, Kaplan Y, Yilmaz A, Kurt SG Cough Headache Presentation of Two Cases. 1st World Congress on Controversies in Neurology (CONy) 2007 (Poster) (Yayın No:384586)

Kaplan Y, Kurt SG, Karaer H, Demirtürk F, Aytan H, Caliskan A Electrophysiological Evaluation in Postmenapausal Women. 1st World Congress on Controversies in Neurology (CONy) 2007 (Poster) (Yayın No:384476)

Kocer B, Irkec C, Betul C, Bijen N, Kurt S The Roles of Cytokines and Chemocines in the Immunoinflammation of Neuro Behcet Syndrome. 17th Meeting of the ENS 2007 (Poster) (Yayın No:384310)

Kaplan Y, Elbozan-Cumurcu B, Kurt S, Karaer H Epilepsy and Kleptomania. 17th Meeting of the ENS, 2007 (Poster) (Yayın No:384215)

Kurt S, Kaplan Y, Karaer H, Erkorkmaz U Femoral Nerve Involvement in Diabetic Patients. 17th Meeting of the ENS 2007 (Poster) (Yayın No:384133)

Kurt S, Kaplan Y, Karaer H, Kisacik B, Yildirim B, Etikan I Carpal Tunnel Syndrome and Obesity. 17th Meeting of the ENS 2007 (Poster) (Yayın No:383998)

Sarikaya B, Altugan FS, Sarikaya S, Kablan Y, Kurt S, Firat M, Lasjaunias PL Imaing Findings of a Patient with Incomplete Phenotypical Expression of the Syndrome PHACES. American Society of Neuroradiology 2007 (Poster) (Yayın No:322018)

Kaplan Y, Inonu H, Yilmaz A, Kurt SG, Ocal S, Yemenici H, Erkorkmaz U, Seyfikli Z The Relationship Between Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Restless Legs Syndrome. 16th ERS Annual Congress, Eur Respir J (Poster) (Yayın No:321816)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

BABAOĞLAN HATİCE, AKSOY DÜRDANE, SÜMBÜL ORHAN, KURT SEMİHA GÜLSÜM, ÇEVİK BETÜL (2020). BAŞ AĞRISI VE KONUŞMA BOZUKLUĞU ATAKLARI OLAN HASTADA: HANDLE SENDROMU. 56.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6897570)

SÜMBÜL ORHAN, AKSOY DÜRDANE, ÇEVİK BETÜL, KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Vogt-Koyanagi-Harada Sendromu. 56. Ulusal Nöroloji Kongresi, Online (Özet Bildiri) (Yayın No:6892249)

BABAOĞLAN HATİCE, AKSOY DÜRDANE, SÜMBÜL ORHAN, ÇEVİK BETÜL, KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). İmmünsupresif hastada paraparezi etiyolojisinde tüberküloz menenjit ve leptomeningeal karsinomatozis. 56. Ulusal Nöroloji Kongresi, Online (Özet Bildiri) (Yayın No:6892224)

BABAOĞLAN HATİCE, AKSOY DÜRDANE, SÜMBÜL ORHAN, ÇEVİK BETÜL, KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Düzelen nörodefisitle giden bir olgu: Reversibl serebral vazokonstrüksiyon sendromu. 56. Ulusal Nöroloji Kongresi, Online (Özet Bildiri) (Yayın No:6892130)

BAĞMANCI ABDULRAHİM, AKSOY DÜRDANE, SÜMBÜL ORHAN, ÇEVİK BETÜL, KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). İmmunmodulatuar tedavi alan ve almayan relapsing remitting multipl skleroz hastalarının depresyon, anksiyete ve yorgunluk ölçekleri ile değerlendirilerek karşılaştırılması. 56. Ulusal Nöroloji Kongresi, Online (Özet Bildiri) (Yayın No:6892187)

KURT SEMİHA GÜLSÜM, SÜMBÜL ORHAN, ÇEVİK BETÜL, AKSOY DÜRDANE (2020). Dirsek bölgesinde taraf ulnar nöropati için bir risk faktörü müdür?. 1. Ulusal Nörofizyoloji EEG-EMG Sanal Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6891889)

SÜMBÜL ORHAN, İPEKBAYRAK AZİZE, ÇEVİK BETÜL, AKSOY DÜRDANE, KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Esansiyel tremor hastalarında yürüme ve denge performansının değerlendirilmesi.. 56. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6874790)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,YENİOVA ABDULLAH ÖZGÜR,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE (2019). Başağrısı ve Helikobakter Pylori. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5786983)

SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). SMART Sendromu: Olgu Sunumu. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5786656)

AKDAĞ HİCRET BETÜL,İPEKBAYRAK AZİZE,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). İki Farklı Klinik ile Prezente Reversible Splenial Lezyon Sendromu. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5786536)

AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,BARUT HÜSEYİN ŞENER,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). Teriflunomid Tedavisi ile İlişkilendirilen Psoas Absesi: Bir Vaka Üzerinden Teriflunomidin Güvenlik ve Yan Etkilerinin Gözden Geçirilmesi. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5786466)

BABAOĞLAN HATİCE,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). Baş Ağrısı ve Konuşma Bozukluğu Atakları Olan Hastada: Handle Sendromu. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5786402)

ÇEVİK BETÜL,GÖKÇE ERKAN,AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). İnflamatuar Serebral Amiloid Anjiyopati: Olgu Sunumu. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5779788)

AKSOY DÜRDANE,ÇELİK ATAÇ,SOLMAZ VOLKAN,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). Koroner Anjiografi Uygulanan Hastalarda Huzursuz Bacaklar Sendromu Sıklığı. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4626232)

AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). Herpes Virüs Ensefaliti Rekürrensi: Bir Vaka Üzerinden Otoimmün Mekanizmaların Tartışılması. 10. Klinik Nöroimmünoloji Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4516672)

İPEKBAYRAK AZİZE,SÜMBÜL ORHAN,AKDAĞ HİCRET BETÜL,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). Limbik Ensefalit ve Serebral Atrofi ile Prezente Tekrarlayıcı Polikondrit. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4566887)

SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu İle Prezente Olan İki Olguda İki Farklı Etyoloji. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4566858)

SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). Beta Talasemi Hastasında Ekstramedüller Hematopoezin Neden Olduğu Parapleji. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4566830)

ÇEVİK BETÜL,KARAKUŞ NEVİN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,ATEŞ HACI ÖMER,YİĞİT SERBÜLENT (2017). Multiple skleroz hastalarında anjiotensin dönüştürücü enzim geni I/D polimorfizminin değerlendirilmesi. 53. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3926149)

AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,SOYKÖK GÜLAY (2017). Amyotrofik lateral skleroz erken tanısında sinir iletim çalışmaları ve “ayrık el” bulgusunun önemi. 33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3925794)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN,SOYKÖK GÜLAY,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL (2017). Karpal tünel sendromu için cinsiyet gerçekten risk faktörü mü?. 33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3925603)

KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN,SOYKÖK GÜLAY,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE (2016). Miyotoni konjenita ve demiyelinizan polinöropati birlikteliği. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi (Poster) (Yayın No:2917556)

AKSOY DÜRDANE,YENİOVA ABDULLAH ÖZGÜR,SÜMBÜL ORHAN,SOYKÖK GÜLAY,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,İPEKBAYRAK AZİZE (2016). Dirençli epilepsi tanılı bir hastada politerapi ile ilişkilendirilen akut pankreatit olgusu. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi (Poster) (Yayın No:2917552)

AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SOLMAZ VOLKAN,SOYKÖK GÜLAY (2016). Erkek cinsiyet ve kırsal yaşam amiyotrofik lateral sklerozda kötü prognostik özellikler midir. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2917542)

SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,SOYKÖK GÜLAY (2016). Postmenopozal kadınlarda otonomik disfonksiyon ve karpal tünel sendromu ilişkisi. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2917534)

AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,SOYKÖK GÜLAY (2016). Herpes Zoster Sonrası Geç Dönemde Ortaya Çıkan Brakial Panpleksus Tutulumu. 32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Poster) (Yayın No:2820765)

SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SOLMAZ VOLKAN,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,SOYKÖK GÜLAY (2016). Karpal Tünel Sendromlu Postmenopozal Kadınlarda Sempatik Deri Yanıtları. 32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Poster) (Yayın No:2820758)

İNÖNÜ KÖSEOĞLU HANDAN,ÇEVİK BETÜL,GÖKÇE ERKAN,SOYALIÇ HARUN,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2015). Sinüs Ven Trombozu ile Prezente Olan Obstrüktif Uyku Apne Sendromu. 37. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TSAD) Ulusal Kongresi (Poster) (Yayın No:2820394)

SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SOLMAZ VOLKAN,PEKDAŞ ELMAS (2015). Kısa Süreli Fenitoin Kullanımına Bağlı Gelişen İntoksikasyon Ve Kalıcı Nörolojik Bulgular. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1675273)

KURT SEMİHA GÜLSÜM Serebrum ve serebellum anatomisi. 13. Nöroloji Yeterlik Kursu (Yayın No:5787231)

KURT SEMİHA GÜLSÜM Epilepsi Hastalarında EEG. Ulusal Epilepsi Öğrenci Kongresi (Yayın No:5787142)

KURT SEMİHA GÜLSÜM Miyastenik Krize Yaklaşım. TND II. Nöromüsküler Hastalıklar Kongresi, (Yayın No:5787084)

KURT SEMİHA GÜLSÜM Sistemik hastalıklar, enfeksiyon, toksinler ve epilepsi. Sivas Epilepsi Sempozyumu IV (Özet Bildiri) (Yayın No:4636037)

KURT SEMİHA GÜLSÜM İnflamatuvar Miyopati Tedavisinde Yeni Gelişmeler. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4635401)

KURT SEMİHA GÜLSÜM Erişkin SMA’da nusinersen kullanmam. TND Nöromüsküler Hastalıklar Kongresi (Yayın No:3926545)

KURT SEMİHA GÜLSÜM Distal miyopatiler. 53. Ulusal Nöroloji Kongresi (Yayın No:3926453)

KURT SEMİHA GÜLSÜM Özel durumlarda epilepsi tedavisi. Sivas Epilepsi Sempozyumu III (Yayın No:3926359)

KURT SEMİHA GÜLSÜM Epilepsi nedir Nasıl tanımlanır. Sivas Epilepsi Hasta Okulu (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2682330)

KURT SEMİHA GÜLSÜM Diğer kas hastalıkları Oküler belirtilerin ön planda olduğu yüz ve bulber tutulumun ön planda olduğu algalı seyir gösteren ve egzersizle alevlenen miyopatiler. Türk Nöroloji Derneği Nöromuskuler Hastalıklar Kursu (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2953137)

KURT SEMİHA GÜLSÜM Cerrahi Öncesi İncelemeler. Sivas Epilepsi Sempozyumu II (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2820382)

SÜMBÜL ORHAN,ESEN MEHMET,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SOLMAZ VOLKAN Arı Sokması Arkasından Gelişen Akut İskemik İnme. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1675272)

PEKDAŞ ELMAS,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN Stiff Person Sendromu Stiff Limb Varyantı Olgu Sunumu. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1675271)

SOLMAZ VOLKAN,PEKDAŞ ELMAS,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM İdiopatik Parkinson Hastalığı Olan Hastalarda Nötrofil Lenfosit Oranlarının Değerlendırılmesi. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1675269)

KURT SEMİHA GÜLSÜM Diğer kas hastalıkları. Türk Nöroloji Derneği Nöromuskuler Hastalıklar Kursu, Ankara (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1542666)

KURT SEMİHA GÜLSÜM Baş ağrısı ve nöropatik ağrıya yaklaşım. Ağrıya yaklaşım paneli, Erbaa-Tokat, (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1514912)

KURT SEMİHA GÜLSÜM MS da immünomodulatör tedaviler. Multiple Skleroz ile 30 Yıl Sempozyumu, Ankara (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1514911)

KURT SEMİHA GÜLSÜM Kennedy Hastalığı. 27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Muğla (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1514910)

KURT SEMİHA GÜLSÜM MS Ayırıcı Tanısında Vaskülitler. Multipl Skleroz Tanı, Ayırıcı Tanı ve Tedavisi, Erzurum (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1514909)

KURT SEMİHA GÜLSÜM MS te Prognoz. Karadeniz MS Akademisi Toplantısı, Uzungöl/ Trabzon (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1514908)

KURT SEMİHA GÜLSÜM Kas Hastalıkları. 5. Çukurova Nöroloji Günleri, Kahramanmaraş (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1514907)

KURT SEMİHA GÜLSÜM Primer başağrıları. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nörolojik Hastalıklarda Tedavi Paneli, Ankara (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1514866)

KURT SEMİHA GÜLSÜM Olgu sunumları. II. Gazi Nöroloji Günleri, Bodrum (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1514865)

KURT SEMİHA GÜLSÜM Atipik migren olgu sunumu. Türk Nöroloji Derneği Ankara Toplantıları (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1514863)

KURT SEMİHA GÜLSÜM Beyin sapı anatomisi. 7. Nöroloji Yeterlik Kursu, Ankara (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1513718)

KURT SEMİHA GÜLSÜM Gebelik ve epilepsi. Epilepsi Sempozyumu (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1510104)

KURT SEMİHA GÜLSÜM Anormal spontan faaliyetler. 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1260073)

Aksoy D, Çevik B, Kurt SG, Sümbül O, Solmaz V Selim seyirli bir multipl skleroz hastasında interferon alfa tedavisinin ardından sıklaşan ataklar. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1260072)

Kurt S, Aksoy D, Çevik B, Sümbül O Tutuklu ve hükümlülerde gabapentinoid kullanımı. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1260071)

Kurt S, Kuruoğlu R Motor Nöron Sendromlarında Akson Sayımı Fonksiyonel Kaybı Yansıtıyor Mu. 18.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi 2001 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:387381)

Kurt S, Kutlu G, Okuyaz Ç, Soysal Ş, Aslan M, Karataş A, Erdem A, Serdaroğlu A, Bilir E Temporal Lob Epilepsili Hastalarda Subdural Strip Elektrotlarla Uzun Süreli EEG Monitorizasyonunun Önemi. 18. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi 2001 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:387482)

Karaer Ünaldı H, Kurt S, Çevik B, Genç E, Sümbül O Dirsekte Ulnar Nöropati ile Yaş Cinsiyet ve Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişki. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi 2010 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397813)

Aksoy D, Gokce E, Kurt SG, Çevik B, Deniz Demir H Multipl beyin lezyonları ve değişken optik sinir bulguları olan bir nöromyelitis optika olgusu. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi 2012 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397835)

Özer I, Özçetin M, Karaer H, Kurt SG Çocuklarda metilentetrahidrofolat redüktaz mutasyonuna yaklaşım. 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 2009 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397749)

Karaer Ünaldı H, Kurt S, Çevik B, Mumcuoğlu İ, Sümbül O Karpal Tünel Sendromu ile Bel ve Bilek Çevresi Arasındaki İlişki. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi 2010 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397784)

Kaplan Y, Kurt S, Karaer H, Sarıkaya B, Bebek N Sıcak su epilepsisi Bir ailenin sunumu. 6. Ulusal Epilepsi Kongresi 2008 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397623)

Deniz FE, Öksüz E, Sarıkaya B, Kurt GS, Erkorkmaz Ü, Sulubulut N, Arslan Ş Karpal tünel sendromunda tanı yöntemleri karşılaştırılması. Türk Nöroşirurji Kongresi 2009 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397679)

Özkan N, Kayaoğlu HA, Ersoy EF, Çelik A, Kurt GS, Arabacı E Karın Duvarı Fıtıklarının Tamirinde Kullanılan Değişik Greft Materyallerinin Sinir İletimi Üzerine Etkisi. 2. Ulusal Fıtık Kongresi 2007 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397511)

Kurt S, Karaer H, Uzun Z, Mumcuoğlu İ Müzikojenik epilepsi Olgu sunumu. 6. Ulusal Epilepsi Kongresi 2008 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397532)

Kurt S, Kaplan Y, Karaer H, Erkorkmaz Ü Diyabetik Hastalarda Femoral Sinir Tutulumu. 23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2006 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397453)

Sarıkaya B, Sarıkaya S, Deniz FE, Kaplan Y, Acu B, Kurt S, Fırat MM Kafa Tabanı Lokalizasyonunda İntrakranyal Arterleri Değerlendirmede Subtrakte BT Anjiografinin Üstünlüğü Teknik Noktalar ve Kısıtlılıklar Öncül Bulgular. 27 Ulusal Radyoloji Kongresi 2006 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397479)

Gömceli YB, Kutlu G, Kurt SG, Serdaroğlu A, Bilir E, Erdem A Ekstratemporal Lob Epilepsili Olgularda Kranial MRI Görüntüleme İle Uzun Süreli Video EEG Monitorizasyon Bulgularının Karşılaştırılması. 20.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi 2003 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:388115)

Kurt S, Karaer H, Kaplan Y, Etikan İ Vücut Kitle İndeksi ve Tek taraflı Bilateral KTS Arasındaki İlişki. 22. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Epilepsi Günleri 2005 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397422)

Kurt S, Gömceli Y, Kutlu G, Leventoğlu A, Serdaroglu A, Bilir E İktal Şiddetle Seyreden Epilepsi Olguları. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi 2002 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:388014)

Gömceli Y, Kutlu G, Kurt S, Leventoğlu A, Serdaroglu A, Erdem A, Bilir E Kranial MRI Bulguları Sonuçsuz Kalan Temporal Lob Epilepsili Olgularda Cerrahi Sonuçlar. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi 2002 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:388060)

Kutlu G, Kurt S, Erdem A, Serdaroğlu A, Bilir E Temporal Lob Epilepsili Hastalarda İnteriktal İktal Kranial MRI Bulguları Arasındaki İlişki. 18.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi 2001 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:387772)

Kutlu G, Kurt S, Gömceli Y, Leventoğlu A, Serdaroglu A, Erdem A, Bilir E Temporal Lob Epilepsisinde Yeni Bir Klinik Lateralizasyon Bulgusu mu. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi 2002 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:387828)

Çevik B, Yiğit S, Karakuş N, Aksoy D, Kurt S, Ateş Ö Multipl Sklerozlu Hastalarda Metilentetrahidrofolat Reduktaz Geni C677T Polimorfizmi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi 2013 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397870)

Aksoy D, Pekdaş E, Çevik B, Kurt S, Solmaz V Arteriovenöz malformasyonlu bir hastada status epileptikus arkasından saptanan hemipleji İntraserebral hemoraji mi Todd paralizisi mi. 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Poster) (Yayın No:1090647)

Solmaz V, Aksoy D, Çevik B, Kurt S, Erbaş O Doksisiklinin pentilen tetrazol ile indüklenmiş konvulziyonlar üzerine olan etkilerinin incelenmesi. 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1090646)

Çevik B, Solmaz V, Aksoy D, Kurt S, Erbaş O Montelukastın pentilen tetrazol ile indüklenmiş konvulziyonlar üzerine olan antikonvülzan ve nöroprotektif etkisinin incelenmesi. 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1090643)

Erbaş O, Solmaz V, Aksoy D, Çevik B, Kurt S Sepsis indükte nöropati modeli oluşturulan sıçanlarda trimetazidinin etkilerinin incelenmesi. 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1090642)

Çevik B, Aksoy D, Kurt S, Deniz FE, Demir E, Barut H Okulomotor Sinir Paralizisi ile Prezente Olan Pituiter Apopleksi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:464365)

Çevik B, Aksoy D, Kurt S, Ceviz A Transvers Miyelit Semptomlarının On Planda Olduğu Akut Disemine Ensefalomiyelit. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:464280)

Aksoy D, Çevik B, Kurt SG, Solmaz V, Sümbül O Medikal Tedaviye Direncli Blefarospazm ve Hemifasiyal Spazm Olgularında Botilinum Toksin Uygulamaları. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:464219)

Pekdaş, E, Aksoy D, Çevik B, Çevik E, Solmaz V, Kurt S Yuksek Doz Bupropion Kullanımı Sonrası Kardiyopulmoner Arrest ve Status Epileptikus. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:464173)

Çevik B, Kurt S, Aksoy D, Pekdaş E Spinal Anestezi Eşliğinde Doğum Sonrası Subdural Hematom Subaraknoid Kanama ve Serebral Sinus Tombozu Birlikteliği. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:464101)

Pekdaş, E, Aksoy D, Çevik B, Çevik E, Solmaz V, Kurt S Parkinsonizm Bulguları ile Yeni Tanı Konulan Multiple Skleroz Olgusu. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:464012)

Aksoy D, Çevik B, Kurt SG, Barut H, Solmaz V, Sümbül O İnme Tanısı Almış Gec Başlangıclı Bir Relapsing Remitting Multipl Skleroz Olgusu. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:463959)

Sümbül O, Ünaldı H, Solmaz V, Aksoy D, Çevik B, Erbaş O, Pekdaş E, Kurt SG Kronik Migren ile İnsulin Direnci Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:463886)

Aksoy D, Barut H, Duygu F, Kurt SG, Çevik B Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığında Onemli Bir Norolojik Semptom Baş Ağrısı. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:463821)

Kurt S, Çevik B, Aksoy D, Solmaz V İdiopatik Karpal Tunel Sendromunda Sempatik Deri Yanıtları ve Boston Sorgulama Formu. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:463770)

Aksoy D, Solmaz V. Çevik B, Kurt SG, Pekdaş E Valproat ve levetirasetam tedavisi alan epileptik hastaların serum lipit düzeylerinin karşılaştırılması. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:463681)

Aksoy D, Pekdaş E, Çevik B, Solmaz V, Kurt SG Levetirasetam kullanımıyla ilişkili hipopotasemi ve hipomagnezemi olgusu. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:463620)

Solmaz V, Kurt S, Aksoy D, Pekdaş E, Çevik B Karpal tünel sendromu ve baş ağrısı ilişkisi. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:463576)

Çelebi S, Aksoy D, Çevik B, Kurt S Çocuklarda inguinal herni onarımında açık cerrahi ve laparoskopik yöntemlerin genitofemoral sinire etkisinin elektrofizyolojik yöntemle karşılaştırılması. 30. Ulusal çocuk cerrahisi ve 16. ulusal çocuk cerrahisi hemşireliği kongresi, 2012 (Poster) (Yayın No:463500)

Çevik B, Acu B, Aksoy D, Kurt S, Ceviz A Protein S eksikliği ve primer intraventriküler hemoraji ile giden bir adult moyamoya sendromu. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012 (Poster) (Yayın No:463440)

Aksoy D, Solmaz V. Çevik B, Kurt S Amyotrofik lateral sklerozda klinik demografik ve prognostik özellikler. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi 2012 (Poster) (Yayın No:462489)

Solmaz V, Aksoy D, Çevik B, Kurt S, Çevik E Progresyon ve erken relapsla seyreden bir Miller Fisher sendromu olgusu. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012 (Poster) (Yayın No:462444)

Aksoy D, Çevik B, Solmaz V, Kurt SG, Ceviz A, Barut H Kardiyopulmener Resusitasyon sonrası pramipeksol pregabalin ve gabapentin kullanımının tetiklediği diskinezi olgusu. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi 2012 (Poster) (Yayın No:462395)

Solmaz V. Aksoy D, Çevik B, Kurt SG, İnanır S, Çevik E Antidepresan tedaviye çok iyi yanıt veren bir psikojenik distoni olgusu. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012 (Poster) (Yayın No:462335)

Solmaz V, Aksoy D, Çevik B, Kurt S, Çevik E, Pekdaş E Gebeliğinin 3 trimesterinde ağrılı periferik nöropati ile gelen ve SLE tanısı alan bir olgu. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012 (Poster) (Yayın No:462281)

Solmaz V, Aksoy D, Gençten Y, Erdemir F, Kurt S, Çevik B Migrenli ve gerilim tipi baş ağrılı erkeklerde cinsel fonksiyonlar ve testosteron düzeyleri. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi 2012 (Poster) (Yayın No:462229)

Ceviz A, Solmaz V, Aksoy D, Çevik B, Gençten Y, Kurt S Primer baş ağrılı kadınlarda cinsel işlev bozuklukları ve hormonlar. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi 2012 (Poster) (Yayın No:462179)

Deniz-Demir H, Kurt S, Ortak H, Aydın E, Elalmış A, Erkorkmaz Ü Kardiyopulmoner bypass yapılan olgularda ameliyat öncesi ve sonrası görsel uyarılmış potansiyellerin değerlendirilmesi. TOD 46. Ulusal Kongresi 2012 (Poster) (Yayın No:462090)

Çevik B, Baysal Aİ, Aksoy D, Kurt S Karpal Tünel Sendromunun Erken Tanısında Kısa Mesafeli Duyu İletim Tekniği. 28. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2012 (Poster) (Yayın No:461939)

Aksoy D, Karaer Ünaldı H, Sümbül O, Çevik B, Kurt S Alt ekstremite tuzak nöropatileri ve vücut kitle indeksi ilişkisi. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2011 (Poster) (Yayın No:461899)

Demir Deniz H, Çevik B, Kurt S, Aksoy D, Karaer Ünaldı H, Ortak H Dev hücreli arteritli olguların klinik izlem bulguları. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2011 (Poster) (Yayın No:461830)

Kurt S, Çevik B, Solmaz V, Aksoy D, Karaer Ünaldı H Refleks epilepsiler. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi 2011 (Poster) (Yayın No:461765)

Solmaz V, Kurt S, Yelken BM, Aksoy D, Çevik B, Karaer Ünaldı H Mikroskopik polianjitise ikincil dirençli status epileptikus olgusu. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi 2011 (Poster) (Yayın No:461718)

Çevik B, Kurt S, Aksoy D, Karaer Ünaldı H, Günal Ö, Solmaz V Herpes zostere ikincil poliradikülit ve transvers miyelit birlikteliği olgu sunumu. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi 2011 (Poster) (Yayın No:461666)

Erdoğan S, Genç E, Çam Çelikel F, Kurt S, Karaer Ünaldı H Parkinson hastalığı ve delüzyonel parazitoz birlikteliği Bir vaka sunumu. Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, 15. Bahar Sempozyumu 2011 (Poster) (Yayın No:461603)

Solmaz V, Ceviz A, Karaer Ünaldı H, Kurt S Miyastenia Gravis ve Hiponatremi. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi 2010 (Poster) (Yayın No:461552)

Barut H, Ceviz A, Karaer Ünaldı H, Kurt S Mitokondrial Nörogastrointestinal Ensefalopatili Baba ile Hipohidrotik Ektodermal Displazi ve Miyopatili Oğul. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi 2010 (Poster) (Yayın No:461499)

Karaer Ünaldı H, Kutlutürk F, Kurt S, Akdağ Uzun Z, Solmaz V Hipotiroidiye Bağlı Ensefalopati Olgu Sunumu. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi 2010 (Poster) (Yayın No:461436)

Karaer Ünaldı H, Çelikel F, Kurt S, Erdoğan S, Mumcuoğlu İ Nöroleptik Malign Sendrom İki Olgunun Sunumu. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2010 (Poster) (Yayın No:461303)

Solmaz V, Hasbek E, Genç E, Karaer Ünaldı H, Kurt S Nörobehçette Bipolar Afektif Bozukluk. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi 2010 (Poster) (Yayın No:461226)

Solmaz V, Barut H, Mumcuoğlu İ, Karaer Ünaldı H, Kurt S Akut Transvers Myelit ve Aseptik Menejitle Prezente Olan Nörobehcet Olgusu. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi 2010 (Poster) (Yayın No:461133)

Erdemir F, Kurt GS, Atılgan D, Boztepe Ö, Genç E, Fırat F Diabetes mellituslu hastalarda erektil disfonksiyon ile periferik nöropati arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi 2010 (Poster) (Yayın No:461013)

Deniz-Demir H, İnönü H, Kurt GS, Doruk S, Aydın E Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı olan olgularda görsel uyarılmış potansiyellerin değerlendirilmesi. TOD 44. Ulusal Kongresi 2010 (Poster) (Yayın No:460981)

Kaplan Y, Kurt S, Karaer H, Aydar G Fokal Benign Amyotrofi Olgu Sunumu. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi 2007 (Poster) (Yayın No:460926)

Karaer H, Kurt S, Kaplan Y Bilateral Ulnar Nöropatili Kurşun İntoksikasyonu Olgu Sunumu. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi 2007 (Poster) (Yayın No:460855)

Kaplan Y, Kurt S, Karaer H, Akdağ Z, Sümbül O MRI Anormalliği Saptanan Sıcak Su Epilepsisi Olgu Sunumu. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi 2007 (Poster) (Yayın No:460825)

Deniz-Demir H, Aydın E, Kurt SG, Cumurcu T, Sezer E, Yardım H Psoriazis vulgarisli olgularda görsel uyarılmış potansiyellerin ve görme alanının değerlendirilmesi. TOD 41. Ulusal Kongresi 2007 (Poster) (Yayın No:460778)

Aladağ İ, Kurt GS, Güven M, Eyibilen A, Yelken K, Turan F, Erkorkmaz Ü Tip 2 Diyabetli Hastalardaki İşitsel Fonksiyon Bozukluklarının Erken Dönemde Değerlendirilmesi. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2007 (Poster) (Yayın No:460740)

Kurt S, Karaer H, Kaplan Y Okskarbazepin ve karbamazepin tedavilerinin serum lipid düzeyleri üzerine etkileri. 24. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2007 (Poster) (Yayın No:460612)

Kaplan Y, Kurt S, Aydar G, Akdağ Z Migrenin Uyarıcı Semptomu Olarak Kompulsif Esneme Olgu Sunumu. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi 2006 (Poster) (Yayın No:460573)

Kaplan Y, Kurt S, Akdağ Z, Aydar G Chiari Tip 1 Malformasyonu Olan Hastada İzole Nervus Hypoglossus Felci Olgu Sunumu. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2006 (Poster) (Yayın No:459302)

Kaplan Y, Kurt S Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Guillain Barre Sendromu Olgusu. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi 2006 (Poster) (Yayın No:459146)

Kaplan Y, Kurt S Nörolojik Bulgularla Prezente Olan Ornidazol İntoksikasyonu Olgu Sunumu. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi 2006 (Poster) (Yayın No:459108)

Kaplan Y, Kurt S SUNCT Sendromunun Öncellik Ettiği Multipl Skleroz Olgusu. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi 2006 (Poster) (Yayın No:459068)

Kaplan Y, Kurt S Refleks Epilepsi Olgu Sunumu. 5. Ulusal Epilepsi Kongresi 2006 (Poster) (Yayın No:459023)

Kaplan Y, İnönü H, Yılmaz A, Kurt S, Öcal S, Yemenici H Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı ve Restless Legs Sendromu İlişkisi. Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongre 2006 (Poster) (Yayın No:458989)

Kurt S, Kaplan Y, Karaer H, Erkorkmaz Ü Obezlerde Provakatif Testlerin Spesifite ve Sensitivitesi. 23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2006 (Poster) (Yayın No:458948)

Kaplan Y, Kurt S Toksik Nöropati Olgu Sunumu. 23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2006 (Poster) (Yayın No:458920)

Kaplan Y, Kurt S Prodrom Dönemi Olan Migrenli Olgularda EEG Bulguları. 23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2006 (Poster) (Yayın No:458674)

Kurt S, Kaplan Y, Karaer H, Erkorkmaz Ü Karpal Tünel Sendromunda Boston Sorgulama Formu ve Elektrofizyolojik Bulgular Arasındaki İlişki. 23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2006 (Poster) (Yayın No:458570)

Kaplan Y, Kurt S İdiopatik Karpal Tünel Sendromu ve Hiperlipidemi. 23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2006 (Poster) (Yayın No:458258)

Kaplan Y, Kurt GS Dorsal Skapüler Sinirin İzole Lezyonu Olgu Sunumu. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 2005 (Poster) (Yayın No:458124)

Kaplan Y, Demirtürk F, Kurt GS, Aytan H, Çalışkan AC Menopozlu Kadınlarda Elektrofizyolojik İncelemeler. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 2005 (Poster) (Yayın No:458078)

Kurt S, Kısacık B, Kaplan Y, Yıldırım B, Etikan İ, Karaer H Obez Hastalarda Karpal Tünel Sendromu Neden Daha Sık Görülüyor. 22. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Epilepsi Günleri 2005 (Poster) (Yayın No:458055)

Kurt S, Kaplan Y, Karaer H Miyotonia Distrofika ve Demyelinizan Polinöropati Birlikteliği. 22. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Epilepsi Günleri 2005 (Poster) (Yayın No:458038)

Kaplan Y, Kurt GS, Karaer H Enürezis Nokturna Tedavisine Sekonder Oluşan Epilepsi Olgu Sunumu. 22. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Epilepsi Günleri 2005 (Poster) (Yayın No:457999)

Kaplan Y, Kurt S Ovalamanın Tetiklediği Refleks Epilepsi Olgu Sunumu. 4. Ulusal Epilepsi Kongresi 2004 (Poster) (Yayın No:401119)

Kaplan Y, Kurt GS Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısında Tetikleyici Faktörleri Saptamak Önemlidir. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi 2003 (Poster) (Yayın No:401049)

Kurt GS, Kaplan Y Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinde Baş Ağrısı Araştırması. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi 2003 (Poster) (Yayın No:400919)

Çevik B, İrkeç C, Koçer B, Nazlıel B, Kurt S Nörobehcet Sendromunda İmmunoinflamasyonda Sitokin ve Kemokinlerin Rolü. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi 2003 (Poster) (Yayın No:400620)

Kaplan Y, Kurt SG Yeni Kurulan Bir Tıp Fakültesinde Epilepsi Hastalarının Profili. 20.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi 2003 (Poster) (Yayın No:400580)

Kutlu G, Leventoğlu A, Gömceli YB, Kurt S, Serdaroğlu A, Bilir E Postiktal Burun Silme Temporal Lob Epilepsisini Lateralize ve Lokalize Eder mi. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi 2002 (Poster) (Yayın No:400521)

Leventoğlu A, Kurt S, Kutlu G, Gömceli Y, Serdaroglu A, Erdem A, Bilir E Ağlama İle Seyreden Epilepsi Nöbetleri. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi 2002 (Poster) (Yayın No:400476)

İrkeç C, Nazlıel B, Leventoğlu A, Kurt S Migrende İnflamatuar Sitokinlerin Düzeyi. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi 2001 (Poster) (Yayın No:399716)

Arslan M, Erdem A, Kutlu G, Kurt S, Bilir E, Serdaroğlu A Epileptojenik Alan Lokalizasyonunda İntrakranial Elektrodlarla Uzun Süreli EEG Monitorizasyonunun Önemi. Türk Nöroşirurji Derneği , Özet Kitabı 2001 (Poster) (Yayın No:399656)

Gömceli Y, Kurt S, Leventoğlu A, Kutlu G, Nazlıel B, Kuruoğlu R Bell Paralizisinde Klinik Evreleme ile Elektrofizyolojik Bulguların Korelasyonu. 18.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi 2001 (Poster) (Yayın No:399183)

Leventoğlu A, Kutlu G, Gömceli Y, Kurt S, Nazlıel B, Kuruoğlu R Karpal Tünel Sendromunda Klinik Nörofizyolojik Korelasyon. 18.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi 2001 (Poster) (Yayın No:399148)

Kutlu G, Gömceli Y, Kurt S, Leventoğlu A, Kuruoğlu R Saf Duyusal Nöropatilerde Sinir İletim Çalışması. 18.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi 2001 (Poster) (Yayın No:398425)

Kurt S, Kuruoğlu R Tek Lif EMG nin ALS Prognozunun Belirlenmesindeki Yeri. 18.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi 2001 (Poster) (Yayın No:398290)

Kurt S, Tokçaer A, Bilir E Epizodik Metabolik Ensefalopati Olgu Sunumu. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi 1998 (Poster) (Yayın No:398249)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Frontiers İn Clinical Drug Research - Cns And Neurological Disorders (2020)., KURT SEMİHA GÜLSÜM, SÜMBÜL ORHAN, ÇEVİK BETÜL, AKSOY DÜRDANE, Bentham Science Publishers Ptc. Ltd, Editör: Atta-Ur-Rahman Frs, Amtul Z, Sayfa Sayısı: 164, ISBN: 978-981-14-7008-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6865470)

Nöromusküler Hastalıklar Tedavi Rehberi (2019)., KURT SEMİHA GÜLSÜM, Türk Nöroloji Derneği, Saner Basım Hizmetleri, Editör: Sevim Erdem Özdamar, Sayfa Sayısı: 55, ISBN: 978-605-69293-0-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5934246)

Nöromusküler Hastalıklar Tedavi Rehberi (2019)., KURT SEMİHA GÜLSÜM, Türk Nöroloji Derneği, Saner Basım Hizmetleri, Editör: Sevim Erdem Özdamar, Sayfa Sayısı: 55, ISBN: 978-605-69293-0-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5934097)

Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri (2015)., AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Editör: Şahin Ş, Erdemir F, Çelik A, Okan İ, Kutlutürk F, Sayfa Sayısı: 591, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1542980)

Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri (2015)., KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Editör: Şahin Ş, Erdemir F, Çelik A, Okan İ, Kutlutürk F, Sayfa Sayısı: 591, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1542987)

Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri (2015)., KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Editör: Şahin Ş, Erdemir F, Çelik A, Okan İ, Kutlutürk F, Sayfa Sayısı: 591, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1542992)

Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri (2015)., ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Editör: Şahin Ş, Erdemir F, Çelik A, Okan İ, Kutlutürk F, Sayfa Sayısı: 591, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1542997)

Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri (2015)., ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Editör: Şahin Ş, Erdemir F, Çelik A, Okan İ, Kutlutürk F, Sayfa Sayısı: 591, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1543000)

Samuels S Manual Of Neurologic Therapeutics (2012)., KURT SEMİHA GÜLSÜM, Güneş Tıp Kitapevleri, Editör: (Çeviri) İnan Le, Kutlu G, Sayfa Sayısı: 61, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 73358)

Harrison İç Hastalıkları Prensipleri (2004)., KURT SEMİHA GÜLSÜM, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: (Çeviri) Yahya Sağlıker, Sayfa Sayısı: 10, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 73357)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Epilepsili Hastalarda ABCB1 ve ABCC2 Gen Varyantlarının Analizi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 25.03.2016-24.03.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Multipl Sklerozda Metal İyon Taşıyıcısı Protein Gen NRAMP1 SLC11A1 Polimorfizmlerinin Analizi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Proje Koordinatörü, 14.04.2008-24.02.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Karpal Tünel Sendromunda Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.03.2006-23.12.2008 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Merkezi Sinir Sistemi Hastalıklarında beyin omurilik sıvısında eser element seviyeleri ve bu hastalıkların patofizyolojileri üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 28.04.2016-17.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Retrospektif Kayıt Çalışması", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 03.08.2015-15.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"FACT çalışması CFTY720DTR02", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.12.2012-13.04.2013 (Ertelendi) (ULUSAL)

"Karın Duvarı Fıtıklarının Tamirinde Kullanılan Değişik Greft Materyallerinin Sinir İletimi Üzerine Etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 17.10.2005-12.04.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Migrende İnterlökin 10 IL 10 ve Tümör Nekrozis Faktör Alfa TNF alfa Gen Varyantlarının Analizi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Proje Koordinatörü, 19.08.2008-08.07.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Diyabetli Olgularda Koklear Bozuklukların Erken Dönem Tespiti", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 07.03.2003-05.03.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Migrende Dopamin Beta Hidroksilaz Gen Polimorfizmlerinin Analizi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 23.11.2010-03.07.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"“Pentilentetrazol ile oluşturulan deneysel status epileptikus modelinde, parasetamolün beyin elektriksel aktivitesine olan etkisinde hipoterminin yeri” Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2016/73,", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 14.11.2016-02.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1995-1996, Pratisyen hekim, Mardin Savur Sağlık Ocağı, Sağlık ocağı hekimi, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Klinik Araştırmaya Giriş: Tasarım- Analiz- Yayın" kursu, MedCAlc Turkey kullanıcı eğitimi, Sivas, Kurs, 05.12.2009-05.12.2009 (Ulusal)

Eğitim Becerileri Kursu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen kurs, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 09.02.2009-13.02.2009 (Ulusal)

Eğitim Becerileri Kursu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen kurs, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 12.03.2012-16.03.2012 (Ulusal)

Temel Biyoistatistik Kursu, Temel istatistik kavramlar ve testler, Tokat, Kurs, 30.03.2013-30.03.2013 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

Deney Hayvanları Kullanımı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından düzenlenen program, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sertifika, 08.08.2015-15.08.2015 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığınca verilen eğitim, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çalışma, 14.04.2012-14.04.2012 (Ulusal)

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:semihagulsum.kurt@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Yandal Uzmanlık
2011-2011
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:
Tıpta Uzmanlık
1996-2002
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Amyotrofik Lateral Sklerozda Motor Ünite Kaybının Jitter Anormalliğiyle İlişkisi
Lisans
1989-1995
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Profesör
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
Doçent
2009-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
Doçent
2012-2013
The University of Alabama at Birmingham/ MEDICAL SCHOOL/ EMG AND NEUROMUSCULAR DISEASE/ DEPARTMENT OF NEUROLOGY
Yardımcı Doçent
2002-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
1996-2002
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyon Üyeliği
2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK
Fakülte Kurulu Üyeliği
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Dekan Yardımcısı
2005-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanı
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK
Bilim Dalı Başkanı
2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2002-2005
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2003
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2007
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)NÖROLOJİDE KULLANILAN TANI YÖNTEMLERİTürkçe2
(2019-2020)NÖROMUSKULER HASTALIKLARTürkçe3
(2019-2020)EPİLEPSİLERTürkçe2
(2019-2020)NÖROLOJİK MUAYENETürkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Gülay AYDAR, (2010)., "Multipl skleroz hastalarında huzursuz bacak sendromu sıklığı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
2.Zehra AKDAĞ UZUN, (2010)., "Migren hastalarında huzursuz bacak sendromu depresif belirti ve fibromiyalji birlikteliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
3.İbrahim MUMCUOĞLU, (2011)., "Sıçanlarda penisilin ile oluşturulan Status epileptikus modelinde intravenöz parasetamolün beyin elektriksel aktivitesine olan etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
4.Volkan SOLMAZ, (2014)., "Karpal tünel sendromlu olgularda primer baş ağrısı sıklığının incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
5.Ersin AKTAŞ, (2020)., "İnme sonrası başağrısı ve ilişkili faktörler", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık


Editörlük

1.neurology(SCI-Expanded), Dergi, Editör, elsevier


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KURT SEMİHA GÜLSÜM, AYGÜN HATİCE, ÖZSOY ŞEYMA, ÇEVİK BETÜL, AKSOY DÜRDANE, SÜMBÜL ORHAN (2020). The importance of hypothermia in the effect of paracetamol on the electrical activity of the brain in pentylenetetrazole induced experimental status epilepticus in rats. Journal of the Turkish Epilepsi Society, (1), 1-6., Doi: 10.14744/epilepsi.2019.58672 (Yayın No: 6865283)
2.ÇEVİK BETÜL, KURT SEMİHA GÜLSÜM, SÜMBÜL ORHAN, AKSOY DÜRDANE (2020). Autonomic Dysfunction in Postmenopausal Women with the Carpal Tunnel Syndrome. NEUROPHYSIOLOGY, 52(3), 197-200., Doi: 10.1007/s11062-020-09871-4 (Yayın No: 6865076)
3.KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE (2019). Combination of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants and antiepileptic drugs. EUROPEAN HEART JOURNAL, 40(19), 1572-1572., Doi: 10.1093/eurheartj/ehz091 (Yayın No: 5768884)
4.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). The Comorbidity of Migraine and Restless Legs Syndrome. Current Neurology and Neuroscience Reports, 19(9), , Doi: 10.1007/s11910-019-0977-0 (Yayın No: 5768998)
5.AKSOY DÜRDANE,BARUT HATİCE,DUYGU FAZİLET,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN (2018). Characteristics of headache and its relationship to disease severity in patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever. Ağrı - The Journal of The Turkish Society of Algology, 30(1), 12-17., Doi: 10.5505/agri.2017.76259 (Yayın No: 4544728)
6.ÇEVİK BETÜL,TEKCAN AKIN,İNANIR AHMET,KURT SEMİHA GÜLSÜM,YİĞİT SERBÜLENT (2018). The investigation of association between IL-1Ra and ACE I/D polymorphisms in carpal tunnel syndrome. JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS, 32(1), 22204, Doi: 10.1002/jcla.22204 (Yayın No: 4552061)
7.SOLMAZ VOLKAN,PEKDAŞ GENÇ ELMAS,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,BENLİ İSMAİL (2018). Parkinson hastalarında nötrofil/lenfosit oranları, C reaktif protein ve sedimantasyon hızlarının değerlendirilmesi. Cukurova Medical Journal, 43(2), 305-311., Doi: 10.17826/cumj.341649 (Yayın No: 4545099)
8.AKDAĞ UZUN ZEHRA,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER ÜNALDI HATİCE (2018). The relationship with restless legs syndrome, fibromyalgia, and depressive symptoms in migraine patients. Neurological Sciences, 39(8), 1409-1414., Doi: 10.1007/s10072-018-3438-7 (Yayın No: 4544703)
9.SOLMAZ VOLKAN,YAVUZ SELÇUK,İNANIR AHMET,AKSOY DÜRDANE,PEKTAŞ ELMAS,TEKATAŞ ASLAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2017). Investigation of Nerve Conduction Studies of Carpal Tunnel Syndrome Cases With Different Risk Factors. Journal of Clinical Neurophysiology, 34(2), 139-143., Doi: 10.1097/WNP.0000000000000352 (Yayın No: 3444847)
10.AKSOY DÜRDANE,ATEŞ HACI ÖMER,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN (2016). Analysis of MMP2 1306C T and TIMP2G 418C polymorphisms with relapsing remitting multiple sclerosis. Journal of Investigative Medicine, 64(6), 1143-1147., Doi: 10.1136/jim-2016-000111 (Yayın No: 3045868)
11.SOLMAZ VOLKAN,CEVİZ AYTEKİN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,GENÇTEN YUSUF,ERDEMİR FİKRET (2016). Sexual dysfunction in women with migraine and tension type headaches. International Journal of Impotence Research, 28(6), 201-204., Doi: 10.1038/ijir.2016.22 (Yayın No: 3046367)
12.KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,ŞAHBAZ E IRMAK,GÜNDOĞDU EKEN ASLI,BAŞAK AYŞE NAZLI (2016). Atypical Features in a Large Turkish Family Affected with Friedreich Ataxia. Case Reports in Neurological Medicine, 20161-7., Doi: 10.1155/2016/4515938 (Yayın No: 3047424)
13.ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,SOLMAZ VOLKAN (2016). Sympathetic Skin Response and Boston Questionnaire in Carpal Tunnel Syndrome. Neurophysiology, 48(3), 191-196., Doi: 10.1007/s11062-016-9588-4 (Yayın No: 3046509)
14.SEZER SONDAŞ SAİME,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ATEŞ HACI ÖMER (2016). Analysis of dopamine beta hydroxylase gene polymorphisms in migraine. Clinical Neurology and Neurosurgery, 14596-100., Doi: 10.1016/j.clineuro.2016.02.002 (Yayın No: 3045318)
15.MUMCUOĞLU İBRAHİM ,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AYDIN DUYGU,EKİCİ FATİH,KASAP ZEYNEP,SOLMAZ VOLKAN ,AYGÜN HATİCE (2015). Effect of varying doses of intraveneous paracetamol on the electrical activity of the brain in penicillin induced status epilepticus in rats. Journal of the Turkish Epilepsi Society, 21(1), 13-19., Doi: 10.5505/epilepsi.2015.30085 (Yayın No: 1510235)
16.KURT SEMİHA GÜLSÜM,Alsharabati Mohammad,Lu Liang,Claussen Gwendolyn C,Oh Shin J (2015). Asymptomatic vasculitic neuropathy. Muscle & Nerve, 52(1), 34-38., Doi: 10.1002/mus.24494 (Yayın No: 1517137)
17.KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARTAL ECE,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,GÜNDOĞDU EKEN ASLI,ŞAHBAZ IRMAK,BAŞAK AYŞE NAZLI (2015). Coexistence of autosomal recessive spastic ataxia of Charlevoix Saguenay and spondyloepiphyseal dysplasia in a Turkish patient. Journal of the Neurological Sciences, 357(1-2), 290-291., Doi: 10.1016/j.jns.2015.06.050 (Yayın No: 1533369)
18.ÇEVİK BETÜL,YİĞİT SERBÜLENT,KARAKUŞ NEVİN,AKSOY DÜRDANE,ATEŞ HACI ÖMER,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2015). Lack of Association Between MIF Gene 173G C Polymorphism with Multiple Sclerosis. In Vivo, 29(1), 71-76. (Yayın No: 1337224)
19.SOLMAZ VOLKAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,ENES ESER (2015). Prevalence of carpal tunnel syndrome in cases with migraine and tension type headache. International Journal of Research in Medical Sciences, 3(2), 456, Doi: 10.5455/2320-6012.ijrms20150214 (Yayın No: 1337229)
20.AKSOY DÜRDANE,SOLMAZ VOLKAN,ÇEVİK BETÜL,PEKDAŞ ELMAS,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2015). Serum Lipids and Thyroid Functions in Young Epileptic Patients Undergoing Monotherapy with Valproate or Levetiracetam. European Journal of General Medicine, 12(1), 59-63., Doi: 10.15197/sabad.1.12.10 (Yayın No: 1434842)
21.ÇEVİK BETÜL,YILDIRIM ALİ,AKSOY DÜRDANE,ÖZER ERDAL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2015). Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma Case Report. Anatolian Journal of Psychiatry, 16(3), 1, Doi: 10.5455/apd.155354 (Yayın No: 1434908)
22.KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN (2015). Gabapentinoid use in prisons. Journal of Alcohol and Drug Education (JADE), 59(1), 16-18. (Yayın No: 1533370)
23.DENİZ DEMİR HELİN,KALKAN GÖKNUR,KURT SEMİHA GÜLSÜM,GÜNEŞ ALPER,SEZER ENGİN,ERKORKMAZ ÜNAL (2015). Relationship between retinal sensitivity and disease activity in patients with psoriasis vulgaris. Clinics, 70(1), 14-17., Doi: 10.6061/clinics/2015(01)03 (Yayın No: 1337226)
24.OH SHIN J,NAGAI TAIICHI,KIZILAY FERAH,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2014). One minute exercise is best for evaluation of postexercise exhaustion in myasthenia gravis. Muscle & Nerve, 50(3), 413-416., Doi: 10.1002/mus.24178 (Yayın No: 1090557)
25.AKSOY DÜRDANE,ORTAK HÜSEYİN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK EMRE,ÇEVİK BETÜL (2014). Central corneal thickness and its relationship to Parkinson s disease severity. Canadian Journal of Ophthalmology / Journal Canadien d'Ophtalmologie, 49(2), 152-156., Doi: 10.1016/j.jcjo.2013.12.010 (Yayın No: 1090554)
26.ÇEVİK BETÜL,YİĞİT SERBÜLENT,KARAKUŞ NEVİN,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ATEŞ HACI ÖMER (2014). Association of methylenetetrahydro folate reductase gene C677T polymorphism with multiple sclerosis in Turkish patients. J Investig Med, 62(8), 980-984. (Yayın No: 1260069)
27.KABLAN YÜKSEL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER ÜNALDI HATİCE,ERKORKMAZ ÜNAL (2014). Diyabetik Polinöropati için Risk Faktörleri. Nöropsikiyatri Arşivi, 51(1), 11-14., Doi: 10.4274/npa.y6303 (Yayın No: 1090558)
28.KARAER ÜNALDI HATİCE,KABLAN YÜKSEL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,DEMİRTÜRK FAZLI (2014). Prevalence and features associated with restless leg syndrome in postmenopausal females. J Neurol Sci [Turk], (Yayın No: 1090561)
29.ÇEVİK BETÜL,ACU BERAT,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2014). Protein S Deficiency and an Adult Case with Moyamoya Syndrome that Presented with Primary Intraventricular Haemorrhage. Balkan Medical Journal, 31(2), 180-183., Doi: 10.5152/balkanmedj.2014.13028 (Yayın No: 1090566)
30.AKSOY DÜRDANE,AYAN MURAT,ALATLI TUFAN,ŞAHİN FATİH,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2014). Clinical and Demographic Properties of the Acute Stroke Patients Admitted to Emergency Department of a Tertiary Referral Center. Journal of Academic Emergency Medicine, , Doi: 10.5152/jaem.2014.233 (Yayın No: 1091165)
31.SOLMAZ VOLKAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,PEKDAŞ ELMAS,NACAR MEHMET CAN (2014). A vasculitic neuropathy in the third trimester pregnant patient with systemic lupus erythematosus. Eur J Gen Med, 11(3), 187-189., Doi: 10.15197/sabad.1.11.67 (Yayın No: 1249265)
32.AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,SOLMAZ VOLKAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2014). Clinical demographic and prognostic features of sporadic amyotrophic lateral sclerosis in Northern Turkey. International Journal of Neuroscience, 124(1), 68-73., Doi: 10.3109/00207454.2013.823605 (Yayın No: 318599)
33.AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,PEKDAŞ ELMAS,SOLMAZ VOLKAN (2014). Hypokalemia and hypomagnesaemia related to levetiracetam use. Journal of Clinical Neuroscience, 21(11), 1989-1990., Doi: 10.1016/j.jocn.2014.03.013 (Yayın No: 1260070)
34.AKSOY DÜRDANE,İNANIR AHMET,AYAN MURAT,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER ÜNALDI HATİCE (2013). Predictors of Mortality and Morbidity in Acute Ischemic Stroke. Nöro Psikiyatri Arşivi, 50(1), 40-44., Doi: 10.4274/Npa.y6287 (Yayın No: 318540)
35.YİĞİT SERBÜLENT,KARAKUŞ NEVİN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ATEŞ HACI ÖMER (2013). Association of Missense Mutations of Mediterranean Fever MEFV Gene with Multiple Sclerosis in Turkish Population. Journal of Molecular Neuroscience, 50(2), 275-279., Doi: 10.1007/s12031-012-9947-6 (Yayın No: 317122)
36.KARAKUŞ NEVİN,YİĞİT SERBÜLENT,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,DEMİR OSMAN,ATEŞ HACI ÖMER (2013). Association of interleukin IL 4 gene intron 3 VNTR polymorphism with multiple sclerosis in Turkish population. Human Immunology, 74(9), 1157-1160., Doi: 10.1016/j.humimm.2013.05.011 (Yayın No: 317161)
37.ÇELEBİ SÜLEYMAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,YILDIZ ABDULLAH,KURT SEMİHA GÜLSÜM,DOKUCU ALİ İHSAN (2013). An electrophysiologic evaluation of whether open and laparoscopic techniques used in pediatric inguinal hernia repairs affect the genitofemoral nerve. Journal of Pediatric Surgery, 48(10), 2160-2163., Doi: 10.1016/j.jpedsurg.2013.01.038 (Yayın No: 317200)
38.KURT SEMİHA GÜLSÜM,KIZILAY FERAH,CLAUSSEN GWENDOLYN,OH SHIN J (2013). A patient diagnosed with MG at onset and LEMS 20 years later. Muscle & Nerve, 48(5), 841-842., Doi: 10.1002/mus.23868 (Yayın No: 319891)
39.AKSOY DÜRDANE,SOLMAZ VOLKAN,ÇEVİK BETÜL,GENÇTEN YUSUF,ERDEMİR FİKRET,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2013). The evaluation of sexual dysfunction in male patients with migraine and tension type headache. The Journal of Headache and Pain, 14(1), 46, Doi: 10.1186/1129-2377-14-46 (Yayın No: 318563)
40.ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,KARAER ÜNALDI HATİCE,GÜNAL ÖZGÜR,SOLMAZ VOLKAN (2013). Karaciğer Transpantasyonlu Bir Hastada Herpes Zostere İkincil Poliradikülit ve Transvers Myelit Birlikteliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 50193-194. (Yayın No: 320644)
41.AKSOY DÜRDANE,GÖKÇE ERKAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,DENİZ DEMİR HELİN (2013). Subclinical Optic Neuritis in Neuromyelitis Optica. Journal of Neuro-Ophthalmology, 33(2), 205-207., Doi: 10.1097/WNO.0b013e3182893dd1 (Yayın No: 320703)
42.KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,SOLMAZ VOLKAN,ERKORKMAZ ÜNAL (2013). Refleks Epilepsiler Kliniğimizin On Yıllık Deneyimi. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 33(6), 1360-1365. (Yayın No: 339803)
43.ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,KARAER ÜNALDI HATİCE,GÜNAL ÖZGÜR,SOLMAZ VOLKAN (2013). Polyradiculitis and Transverse Myelitis Secondary to Herpes Zoster in a Liver Transplant Patient. Nöropsikiyatri Arşivi, 50193-194. (Yayın No: 343017)
44.HASBEK EKREM,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER ÜNALDI HATİCE,ÇAM ÇELİKEL FERYAL,ERDOĞAN TAYCAN SERAP,SOLMAZ VOLKAN (2012). The Association of Bipolar Disorder and Neuro-Behcet Syndrome. Nöropsikiyatri Arşivi, 49(3), 231-234., Doi: 10.4274/npa.y6007 (Yayın No: 320414)
45.DENİZ FATİH ERSAY,ÖKSÜZ EROL,SARIKAYA BAŞAR,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ERKORKMAZ ÜNAL,ULUSOY HASAN,ARSLAN ŞULE (2012). Comparison of the Diagnostic Utility of Electromyography Ultrasonography Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging in Idiopathic Carpal Tunnel Syndrome Determined by Clinical Findings. Neurosurgery, 70(3), 610-616., Doi: 10.1227/NEU.0b013e318233868f (Yayın No: 293302)
46.DENİZ DEMİR HELİN,İNÖNÜ KÖSEOĞLU HANDAN,DORUK SİBEL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AYDIN ERDİNÇ,ETİKAN İLKER (2012). Evaluation of visual field parameters in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Acta Ophthalmologica, 90(5), 349-354., Doi: 10.1111/j.1755-3768.2012.02432.x (Yayın No: 317115)
47.ÖZÇETİN MUSTAFA,ATEŞ HACI ÖMER,KURT SEMİHA GÜLSÜM,FIRAT MEHMET MURAT,SILAN FATMA (2012). A case of congenital muscular dystrophy similar to Fukuyama type with a missense mutation in the fukutin gene. Journal of Pediatric Neurology, 10(1), 63-66. (Yayın No: 343585)
48.AYDAR GÜLAY,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER ÜNALDI HATİCE,ERKORKMAZ ÜNAL (2011). Restless Legs Syndrome in Multiple Sclerosis. European Neurology, 65(5), 302-306., Doi: 10.1159/000327315 (Yayın No: 317063)
49.ÖZER IŞIL,ÖZÇETİN MUSTAFA,KARAER HATİCE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ŞAHİN ŞEMSETTİN (2011). Retrospective Approach to Methylenetetrahydrofolate Reductase Mutations in Children. Pediatric Neurology, 45(1), 34-38., Doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2011.01.019 (Yayın No: 317083)
50.ATEŞ HACI ÖMER,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ALTINIŞIK JÜLİDE,KARAER HATİCE,SEZER SAİME (2011). Genetic Variations in Tumor Necrosis Factor Alpha Interleukin 10 Genes and Migraine Susceptibility. Pain Medicine, 12(10), 1464-1469., Doi: 10.1111/j.1526-4637.2011.01200.x (Yayın No: 318461)
51.ATEŞ HACI ÖMER,KURT SEMİHA GÜLSÜM,BOZKURT NİHAN,KARAER HATİCE (2010). NRAMP1 SLC11A1 Variants Genetic Susceptibility to Multiple Sclerosis. Journal of Clinical Immunology, 30(4), 583-586., Doi: 10.1007/s10875-010-9422-5 (Yayın No: 317047)
52.KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER HATİCE,KABLAN YÜKSEL,AKAT İREM,BATTALOĞLU ESRA,ERUSLU DİDEM,BAŞAK AYŞE NAZLI (2010). Combination of myotonic dystrophy and hereditary motor and sensory neuropathy. Journal of the Neurological Sciences, 288(1-2), 197-199., Doi: 10.1016/j.jns.2009.09.028 (Yayın No: 319854)
53.KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,KABLAN YÜKSEL,KARAER HATİCE,ERKORKMAZ ÜNAL (2010). Karpal Tunel Sendromunda Boston Sorgulama Formu ve Elektrofizyolojik Bulgular Arasındaki İlişki. Nöropsikiyatri Arşivi, 47237-240. (Yayın No: 318437)
54.KARAER HATİCE,KABLAN YÜKSEL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,GÜNDOĞDU EKEN ASLI,ERDOĞAN BEGÜM,BAŞAK AYŞE NAZLI (2010). Phenotypic differences in a large family with Kennedy s disease from the Middle Black Sea region of Turkey. Amyotrophic Lateral Sclerosis, 11(1-2), 148-153., Doi: 10.3109/17482960802445086 (Yayın No: 320264)
55.KABLAN YÜKSEL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER HATİCE,SARIKAYA BAŞAR,BEBEK NERSES (2009). Intra Familial Incidence and Characteristics of Hot Water Epilepsy. CANADIAN JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES, 36(5), 575-581. (Yayın No: 319818)
56.KURT SEMİHA GÜLSÜM,KABLAN YÜKSEL,KARAER HATİCE,ERKORKMAZ ÜNAL (2009). Femoral nerve involvement in diabetics. European Journal of Neurology, 16(3), 375-379., Doi: 10.1111/j.1468-1331.2008.02502.x (Yayın No: 318251)
57.KURT SEMİHA GÜLSÜM,KISACIK BÜNYAMİN,KABLAN YÜKSEL,YILDIRIM BEYTULLAH,ETİKAN İLKER,KARAER HATİCE (2008). Obesity and Carpal Tunnel Syndrome Is There a Causal Relationship. European Neurology, 59(5), 253-257., Doi: 10.1159/000115639 (Yayın No: 316951)
58.KABLAN YÜKSEL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER HATİCE (2008). Carpal tunnel syndrome in postmenopausal women. Journal of the Neurological Sciences, 270(1-2), 77-81., Doi: 10.1016/j.jns.2008.02.003 (Yayın No: 316972)
59.ÖZKAN NAMIK,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,ERSOY ÖMER FARUK,ÇELİK ALPER,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ARABACI EBRU (2008). Effects of Two Different Meshes Used in Hernia Repair on Nerve Transport. Journal of the American College of Surgeons, 207(5), 670-675., Doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2008.04.035 (Yayın No: 317017)
60.KURT SEMİHA GÜLSÜM,KABLAN YÜKSEL (2008). Epidemiological and clinical characteristics of headache in university students. Clinical Neurology and Neurosurgery, 110(1), 46-50., Doi: 10.1016/j.clineuro.2007.09.001 (Yayın No: 318056)
61.ALADAĞ İBRAHİM,KURT SEMİHA GÜLSÜM,EYİBİLEN AHMET,GÜVEN MEHMET,ERKORKMAZ ÜNAL (2008). Early evaluation of auditory dysfunction in patients with type 2 diabetes mellitus. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 18(4), 203-210. (Yayın No: 317996)
62.KURT SEMİHA GÜLSÜM,SARIKAYA BAŞAR,KARAER HATİCE,ACU BERAT,FIRAT MEHMET MURAT (2008). Spontaneous Bilateral Carotid Artery Dissection Diagnosis and Follow up with MDCT. The Neuroradiology Journal, 21275-278. (Yayın No: 343368)
63.YILMAZ AYŞE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SARIKAYA BAŞAR,FIRAT MEHMET MURAT,ÖCAL SERPİL,YEĞİNSU ALİ (2007). Recurrent Cerebral Fat Embolism Due to Pleural Irrigation Fat Density Lesions on CT A Case Report. The Neuroradiology Journal, 2097-100. (Yayın No: 343272)
64.BİÇER GÖMCELİ YASEMİN,ERDEM ATİLLA,BİLİR ERHAN,KUTLU GÜLNİHAL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ERDEN ESRA,KARATAŞ AYŞE,ERBAŞ YAHYA CEM (2006). Surgery in temporal lobe epilepsy patients without cranial MRI lateralization. ACTA NEUROLOGICA BELGICA, 106(1), 9-14. (Yayın No: 317630)
65.BİÇER GÖMCELİ YASEMİN,KAPUKIRAN ALİYE,KUTLU GÜLNİHAL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,BAYSAL ALİ İHSAN (2005). A case report of an uncommon neuropathy posterior femoral cutaneousneuropathy. ACTA NEUROLOGICA BELGICA, 105(1), 43-45. (Yayın No: 320220)
66.KUTLU GÜLNİHAL,BİLİR ERHAN,ERDEM ATİLLA,BİÇER GÖMCELİ YASEMİN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SERDAROĞLU AYŞE (2005). Hush sign a new clinical sign in temporal lobe epilepsy. Epilepsy Behav, 6(3), 452-455. (Yayın No: 342468)
67.KUTLU GÜLNİHAL,BİLİR ERHAN,ERDEM ATİLLA,BİÇER GÖMCELİ YASEMİN,LEVENTOĞLU ALEV,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARATAŞ AYŞE,SERDAROĞLU AYŞE (2005). Temporal lobe ictal behavioral patterns in hippocampal sclerosis and other structural abnormalities. Epilepsy Behav, 6(3), 353-359. (Yayın No: 317576)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.İNÖNÜ KÖSEOĞLU HANDAN,ÇEVİK BETÜL,GÖKÇE ERKAN,SOYALIÇ HARUN,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2017). A Case of Sinus Venous Thrombosis Caused by Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Respiratory Case Reports, 6(1), 68-71., Doi: 10.5505/respircase.2017.26234 (Yayın No: 3918875)
2.SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2017). Increased frequency of the attacks after the treatment of interferon-alpha in a patient with benign multiple sclerosis. Journal of Contemporary Medicine, 7(1), 88-90., Doi: 10.16899/gopctd.302982 (Yayın No: 3463653)
3.KARAER ÜNALDI HATİCE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,MUMCUOĞLU İBRAHİM,SÜMBÜL ORHAN (2015). The relationships among waist circumference wrist circumference and body mass index in carpal tunnel syndrome. J Turgut Ozal Med Cent, 22(3), 152-157., Doi: 10.7247/jtomc.2014.2206 (Yayın No: 1537969)
4.AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN,SOLMAZ VOLKAN (2014). Medikal tedaviye dirençli blefarospazm ve hemifasiyal spazm olgularında Botulinum Toksin A uygulamaları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 1090564)
5.SOLMAZ VOLKAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,PEKDAŞ ELMAS,İNANIR SEMA (2014). A psychogenic dystonia perfect responsive to antidepressant treatment. J Contemp Med, (Yayın No: 1090569)
6.ÇEVİK BETÜL,DENİZ FATİH ERSAY,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,DEMİR ÖZGÜR,BARUT HATİCE (2014). İzole okülomotor sinir paralizisi ile prezente olan bir pituiter apopleksi olgusu Olgu sunumu ve literatür derlemesi. Dicle Tıp Dergisi, , Doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.02.0442 (Yayın No: 1090574)
7.KURT SEMİHA GÜLSÜM,YİĞİT SERBÜLENT,KARAER ÜNALDI HATİCE,KABLAN YÜKSEL,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,SOLMAZ VOLKAN,SÜMBÜL ORHAN (2014). Hot water epilepsy Is it an autosomal dominant inherited disorder. Journal of the Turkish Epilepsi Society, 20(2), 75-81., Doi: 10.5505/epilepsi.2014.14622 (Yayın No: 1249262)
8.AKSOY DÜRDANE,KARAER ÜNALDI HATİCE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ETİKAN İLKER (2013). Alt ekstremite tuzak nöropatileri ve Vücut Kitle İndeksi ilişkisi. Cumhuriyet Tıp Derg, 3576-82. (Yayın No: 342057)
9.HARMANCI HATİCE,ERDOĞAN TAYCAN SERAP,ÇAM ÇELİKEL FERYAL,KARAER ÜNALDI HATİCE,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2013). Tek doz olanzapin ile gelişen ölümcül nöroleptik malign sendrom bir olgu sunumu. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 26106-110. (Yayın No: 366037)
10.SOLMAZ VOLKAN,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL (2013). Nöro Behçet Transvers miyelit ve aseptik menenjit birlikteliği. Dicle Tıp Dergisi, 40(3), 510-512. (Yayın No: 366193)
11.AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,BARUT HATİCE,ESEN MEHMET,ÇEVİK BETÜL,AYAN MURAT (2013). Dr Yaşar ve arkadaşlarının mektubuna yazarların yanıtı. Journal of the Turkish Epilepsi Society, 19(3), 138-138., Doi: 10.5505/epilepsi.2013.75046 (Yayın No: 366414)
12.AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,SOLMAZ VOLKAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN (2013). Kardiyopulmoner Resusitasyon Sonrası Pramipeksol Pregabalin ve Gabapentin Kullanımının Tetiklediği Diskinezi Olgusu. Türk Nöroloji Dergisi, 19(4), 148-150., Doi: 10.4274/Tnd.63497 (Yayın No: 366480)
13.SOLMAZ VOLKAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK EMRE,PEKDAŞ ELMAS (2013). A case of Miller Fisher syndrome with progression and early relapse. Cumhuriyet Tıp Derg, 35585-588. (Yayın No: 366595)
14.DENİZ DEMİR HELİN,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,ORTAK HÜSEYİN (2012). Dev Hücreli Arteritli Hastaların Klinik İzlem Bulguları. MN Oftalmol, 1997-101. (Yayın No: 341892)
15.ERDOĞAN SERAP,GENÇ EMRULLAH,ÇAM ÇELİKEL FERYAL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER ÜNALDI HATİCE (2012). Parkinson hastalığı ve delüzyonel parazitoz birlikteliği Bir olgu sunumu. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2584-87. (Yayın No: 365850)
16.BARUT HATİCE,AKSOY DÜRDANE,ESEN MEHMET,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,AYAN MURAT (2012). The Increased Frequency of Seizures Caused by Carbamazepine Overdose A Case Report. Epilepsi, 18(3), 21-24. (Yayın No: 365972)
17.KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER ÜNALDI HATİCE,FIRAT MEHMET MURAT (2010). Acil ve Ürkütücü Baş Ağrısı Nedenleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(2), 27-36. (Yayın No: 365746)
18.KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,KABLAN YÜKSEL,KARAER HATİCE (2009). Karpal Tünel Sendromlu Obezlerde Provokatif Testlerin Spesifite ve Sensitivitesi. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 42(3), 6-9. (Yayın No: 341578)
19.KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER HATİCE,KABLAN YÜKSEL (2009). İleri Yaşta Multipl Skleroz Tanısı Alan Bir Olgu. Fırat Tıp Dergisi, 14(4), 293-296. (Yayın No: 365509)
20.KARAER ÜNALDI HATİCE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,MUMCUOĞLU İBRAHİM,AKDAĞ UZUN ZEHRA,ÇEVİK BETÜL (2009). Müzikojenik Epilepsi Olgu Sunumu. Epilepsi, 15(3), 104-107. (Yayın No: 365652)
21.KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER HATİCE,KABLAN YÜKSEL (2008). Epileptik Hastalarda Karbamazepin ve Okskarbazepin Tedavisinin Serum Lipid Düzeylerine Etkisi. Nöropsikiyatri Arşivi, 4532-35. (Yayın No: 341471)
22.KABLAN YÜKSEL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER HATİCE (2008). Isolated Dorsal Scapular Neuropathy Associated with Repetitive Minor Trauma A Case Presentation. Nöropsikiyatri Arşivi, 45(3), 107-109. (Yayın No: 365389)
23.KABLAN YÜKSEL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ERKORKMAZ ÜNAL (2007). İdyopatik Karpal Tünel Sendromunda Hiperkolesteroleminin Rolü. J.Neurol.Sci.[Turk], 24(1), 70-74. (Yayın No: 341262)
24.KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARAER HATİCE,KABLAN YÜKSEL,ETİKAN İLKER (2006). Vücut Kitle İndeksi Yaş ve Cinsiyet ile Karpal Tünel Sendromu Arasındaki İlişki. Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 52154-157. (Yayın No: 341102)
25.KURT SEMİHA GÜLSÜM,KUTLU GÜLNİHAL,BİÇER GÖMCELİ YASEMİN,KURUOĞLU HİDAYET REHA (2004). Diagnostic Sensitivity of Paraspinal Needle EMG in Cervikal Radiculopathy. Gazi Medical Journal, 1519-22. (Yayın No: 340601)
26.KABLAN YÜKSEL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2004). Üniversite Öğrencilerinin Baş Ağrısı Tedavisinde Yöntem ve Hekim Tercihleri. Türk Nöroloji Dergisi, 10(5), 451-455. (Yayın No: 340974)
27.KUTLU GÜLNİHAL,BİLİR ERHAN,LEVENTOĞLU ALEV,BİÇER GÖMCELİ YASEMİN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SERDAROĞLU AYŞE,ERDEM ATİLLA (2003). Postiktal Burun Silmenin Temporal Lob Epilepsisinde Yön ve Yerleşim Açısından Değeri. Epilepsi, 9(2), 73-76. (Yayın No: 340357)
28.LEVENTOĞLU ALEV,BİLİR ERHAN,KUTLU GÜLNİHAL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,GÖMCELİ YASEMİN,SERDAROĞLU AYŞE,ERDEM ATİLLA (2003). Uzun Süreli İnteriktal ve İktal Video EEG Monitörizasyonu. Epilepsi, 9(3), 123-127. (Yayın No: 340479)
29.KURT SEMİHA GÜLSÜM,BORA HATİCE AYŞE,İRKEÇ CEYLA (2003). Alzheimer Hastalığında Genetik Dışı Etyolojik Faktörler. Türkiye Klinikleri, 138-43. (Yayın No: 364003)
30.LEVENTOĞLU ALEV,BİLİR ERHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KUTLU GÜLNİHAL,GÖMCELİ YASEMİN,ERDEM ATİLLA,SERDAROĞLU AYŞE (2003). Video EEG ile Saptanan Ağlama Nöbetleri. Epilepsi, 9(2), 83-87. (Yayın No: 364128)
31.OKUYAZ ÇETİN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KARATAŞ AYŞE,KUTLU GÜLNİHAL,AYDIN KÜRŞAD,SERDAROĞLU AYŞE,BİLİR ERHAN,ERDEM ATİLLA (2003). Invasive EEG Monitoring In Children A Report of Tree Cases. Gazi Medical Journal, 145-49. (Yayın No: 365260)
32.BİÇER GÖMCELİ YASEMİN,KUTLU GÜLNİHAL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,LEVENTOĞLU ALEV,KURUOĞLU HİDAYET REHA (2002). The Correlation of Clinical Signs with the CMAP Index in Bell s Palsy. Gazi Medical Journal, 4165-169. (Yayın No: 340077)
33.KUTLU GÜLNİHAL,KARATAŞ AYŞE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SOYSAL ACAR AZİME ŞEBNEM,SERDAROĞLU AYŞE,BİLİR ERHAN,ERDEM ATİLLA (2002). Subdural Strip Elektrotların Epileptojenik Odağın Saptanmasındaki Rolü. Türk Nöroşirürji Dergisi, 12130-138. (Yayın No: 340211)
34.BİLİR ERHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,GÖMCELİ YASEMİN,KUTLU GÜLNİHAL,LEVENTOĞLU ALEV,ERDEM ATİLLA (2002). İktal Şiddetle Seyreden Epilepsi 4 olgu. Epilepsi, 8(3), 156-160. (Yayın No: 363507)
35.KUTLU GÜLNİHAL,BİLİR ERHAN,BİÇER GÖMCELİ YASEMİN,LEVENTOĞLU ALEV,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2002). Yeni Antiepileptik İlaçlar. Anadolu Tıp Dergisi, 4(4), 179-184. (Yayın No: 363603)
36.BİÇER GÖMCELİ YASEMİN,BİLİR ERHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,KUTLU GÜLNİHAL,LEVENTOĞLU ALEV (2002). Benign EEG Varyantları. Anadolu Tıp Dergisi, 4(2), 101-111. (Yayın No: 363893)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.RÜSTEMOĞLU AYDIN,ATASEVER SEMA,ŞAHİN KÜBRA,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,YİĞİT SERBÜLENT,ATEŞ HACI ÖMER (2017). The Investigation of the effect of NCOA5 gene rs2903908 polymorphism on the multiple sclerosis. XV. National Congress of Medical Biology and Genetics (Özet Bildiri) (Yayın No:3925356)
2.AKSOY DÜRDANE, BOZKURT NİHAN, SÜMBÜL ORHAN, ÇEVİK BETÜL, KURT SEMİHA GÜLSÜM, ATEŞ HACI ÖMER (2020). The association of paraoxonase-1 L55M single nucleotide polymorphism with recurrent ischemic stroke. 6th Congress of the European Academy of Neurology, (Özet Bildiri) (Yayın No:6874747)
3.RÜSTEMOĞLU AYDIN,ATASEVER SEMA,YİĞİT SERBÜLENT,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ATEŞ HACI ÖMER (2018). NCOA5 Geni rs2903908 Polimorfizminin MS Hastalığındaki Rolünün Araştırılması. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4592947)
4.AKSOY DÜRDANE,BARUT HATİCE,DUYGU FAZİLET,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2017). Characteristics of headache and its relationship to disease severity in patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever.. 3rd Congress of the European Academy of Neurology (Özet Bildiri) (Yayın No:3920634)
5.ÇEVİK BETÜL,BAŞOL NURŞAH,SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,GÖKÇE ERKAN (2018). Status epilepticus due to cerebral venous sinus thrombosis in early pregnancy. 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4516658)
6.AKSOY DÜRDANE,DEMİR SELİM,ORTAK HÜSEYİN,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). The Evaluation of the Ganglion Cell Layer-Inner Plexiform Layer Complex Thickness in Early Parkinson’s Disease. American Academy of Neurology 70th Annual Meeting (Özet Bildiri) (Yayın No:4626058)
7.SOLMAZ VOLKAN,PEKDAŞ ELMAS,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2015). The evaluation of neutrophil lymphocyte ratio in idiopathic Parkinson s disease. 1st Congress of the European Academy of Neurology (Poster) (Yayın No:1874541)
8.AKSOY DÜRDANE,CEVİZ AYTEKİN,ATEŞ HACI ÖMER,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN (2015). Analyses of MMP2 1306C T and TIMPP2G 418C polymorphism with relapsing remitting multiple sclerosis. MS Days 2015 (Poster) (Yayın No:2057059)
9.SOLMAZ VOLKAN,CEVİZ AYTEKİN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,GENÇTEN YUSUF,ERDEMİR FİKRET (2015). Sexual dysfunction in women with migraine and tension type headaches. 9th Congress of the European Pain Federation (Poster) (Yayın No:2027541)
10.SÜMBÜL ORHAN,KARAER ÜNALDI HATİCE,VOLKAN SOLMAZ,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2015). The relationship between insulin resistance and chronic migraine. 9th Congress of the European Pain Federation (Poster) (Yayın No:2027848)
11.AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL (2019). Nerve conduction studies in the early diagnosis of Amyotrophic Lateral Sclerosis and the importance of splithand phenomenon. 5st Congress of the European Academy of Neurology (Özet Bildiri) (Yayın No:5779712)
12.KURT SEMİHA GÜLSÜM,AYGÜN HATİCE,ÖZSOY ŞEYMA,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN (2019). The importance of hypothermia in the effect of paracetamol on the electrical activity of the brain in pentylenetetrazoleinduced experimental status epilepticus in rats. 5st Congress of the European Academy of Neurology (Özet Bildiri) (Yayın No:5769569)
13.AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,ORTAK HÜSEYİN,DEMİR SELİM,GÜNEŞ ALPER,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). The evaluation of the ganglion cell layer inner plexiform layer complex thickness in patients with Parkinson s disease. 7th Mediterretina Club International Meeting (Poster) (Yayın No:1510108)
14.Kurt S, Kaplan Y, Karaer H, Erkorkmaz U (2019). Risk Factors For Diabetic Polyneuropathy. 13th European Congress of Clinical Neurophysiology (Sözlü Bildiri) (Yayın No:321284)
15.Karaer H, Çevik B, Seğmen H, Kurt S, Mumcuoğlu İ (2019). A case of ear moving syndrome Treatment with botulinum toxin injection. 13th International Congress of Parkinson’s Diease and Movement Disorders (Sözlü Bildiri) (Yayın No:321455)
16.Kurt S, Aksoy D, Çevik B, Şahbaz EI, Gündoğdu-Eken A, Başak AN (2019). Extrapyramidal symptoms unrelated to Huntington s disease in a member of a large family with Huntington s disease. Joint Congress of European Neurology (Poster) (Yayın No:1090641)
17.Kurt S, Çevik B, Aksoy D, Şahbaz EI, Gündoğdu-Eken A, Başak AN (2019). Uncommon features in a Turkish family affected with Friedreich ataxia. Joint Congress of European Neurology (Poster) (Yayın No:1090639)
18.Kurt S, Kartal E, Aksoy D, Çevik B, Gündoğdu-Eken A, Şahbaz I, Başak AN (2019). Coexistance of Autosomal Recessive Spastic Ataxia of Charlevoix Saguenay and Spondyloepiphyseal Dysplasia in a Turkish patient. Joint Congress of European Neurology (Poster) (Yayın No:1090638)
19.Kurt S, Oh SJ (2019). The Electrophysiological Differences Between Acquired Inflammatory Demyelinating Polyneuropathies. 30th International Congress of Clinical Neurophysiology (Poster) (Yayın No:1090637)
20.Kurt S, Oh SJ (2019). Three CIDP Cases Presented with Clinical Diabetic Amyotrophy. 30th International Congress of Clinical Neurophysiology (Poster) (Yayın No:1090636)
21.Kurt S, Alsharabati M, Lu L, Claussen G, Oh S (2019). Asymptomatic vasculitic neuropathy. American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine 60. Annual Meeting 2013 (Poster) (Yayın No:387067)
22.Nagai T, Kizilay F, Kurt S, Oh S (2019). One minute exercise is the best for evaluation of postexercise exhaustion in myasthenia gravis. American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine 60. Annual Meeting 2013 (Poster) (Yayın No:386971)
23.Yigit S, Karakus N, Kurt S, Ates O (2019). Association of interleukin Il 4 gene intron 3 VNTR polymorphism with multiple sclerosis in Turkish population. European Human Genetics Conference 2013 (Poster) (Yayın No:386879)
24.Aksoy D, Ortak H, Çevik B, Çevik E, Kurt SG (2019). Central corneal thickness and its relationship to Parkinson s disease severity. The 7th World Congress on Contraversies in Neurology (CONY) 2013 (Poster) (Yayın No:386817)
25.Çelebi S, Aksoy D, Çevik B, Özkaraca-Boyacı E, Kurt S (2019). An electrophysiological evaluation of whether open and laparoscopic techniques used in pediatric inguinal hernia repairs affect the genitofemoral nerve. International workshop on laparoscopic inguinal hernia repair in children 2013 (Poster) (Yayın No:386708)
26.Yıldırım A, Çevik B, Kurt S, Özer E, Aksoy D (2019). Frontal lobe syndrome A case report. 6th European Academy of Forensic Science Conference 2012 (Poster) (Yayın No:386600)
27.Kaplan Y, Karaer H, Kurt S, Kamişli O (2019). Yawning headache associated with morbid obesity presentation of two cases. 22th Meeting of the European Neurological Society 2012 (Poster) (Yayın No:386510)
28.Aksoy D, İnanır A, Ayan M, Çevik B, Kurt S, Ünaldı HK (2019). Predictors of mortality and morbidity in acute ischemic stroke. Stroke Meeting 2011 (Poster) (Yayın No:386385)
29.Celikel FC, Bozdoğan SY, Erdoğan S, Kurt S, Unaldı HK (2019). Frontotemporal dementia a case presentation. 15th World Congress of the Psychiatry 2011 (Poster) (Yayın No:386288)
30.Akdağ Uzun Z, Kurt S, Karaer Ünaldı H (2019). Migraine and Restless Legs Syndrome. 15th Congress of the European Federation of Neurological Societies 2011 (Poster) (Yayın No:386095)
31.Mumcuoğlu İ, Kasap Z, Çakıl D, Ekici F, Kurt GS (2019). The comparative effects of acetaminophen and diazepam on penicillin induced epilepsy in rats. Turkish- FEPS Physiology Congress 2011 (Poster) (Yayın No:386010)
32.Ates O, Kurt S, Altinisik J, Karaer H, Sezer S (2019). Genetic Variations in Tumor Necrosis Factor Alpha Interleukin 10 Genes and Migraine Susceptibility. European Human Genetics Conference 2011 (Poster) (Yayın No:385922)
33.Aydar G, Kurt S, Karaer Ünaldı H, Erkorkmaz U (2019). Restless Legs Syndrome in Multiple Sclerosis and Depression. 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) 2010 (Poster) (Yayın No:385843)
34.Karaer H, Kurt S, Sarikaya S, Aydar G, Köseoglu D, Celik A, Firat M (2019). 2 cases with leptomeningeal carsinomatozis in gastric canser. 19th Meeting of the European Neurological Society 2009 (Poster) (Yayın No:385752)
35.Kurt S, Karaer H, Kaplan Y (2019). The effect of oxcarbazepine and carbamazepine treatments on serum lipid levels. 18th Meeting of the European Neurological Society 2008 (Poster) (Yayın No:385053)
36.Kurt S, Kaplan Y, Karaer H, Erkorkmaz U (2019). Connection Between Boston Questionnaire in Carpal Tunnel Syndrome and Electrophysiologıcal Findings. 13th European Congress of Clinical Neurophysiology, 2008 (Poster) (Yayın No:384882)
37.Karaer H, Kaplan Y, Kurt SG, Gundogdu A, Erdogan B, Basak AN (2019). A Genetic and Phenotypic Study of a Large Turkish Family with Spinal and Bulbar Muscular Atrophy Kennedy s Disease. 1st World Congress on Controversies in Neurology (CONy) 2007 (Poster) (Yayın No:384802)
38.Karaer H, Kaplan Y, Kurt SG (2019). Pathologic Hypersexuality Due to Dopamine Agonist Use in Treatment of Parkinson s Disease Case presentation. 1st World Congress on Controversies in Neurology (CONy) 2007 (Poster) (Yayın No:384714)
39.Karaer H, Kaplan Y, Yilmaz A, Kurt SG (2019). Cough Headache Presentation of Two Cases. 1st World Congress on Controversies in Neurology (CONy) 2007 (Poster) (Yayın No:384586)
40.Kaplan Y, Kurt SG, Karaer H, Demirtürk F, Aytan H, Caliskan A (2019). Electrophysiological Evaluation in Postmenapausal Women. 1st World Congress on Controversies in Neurology (CONy) 2007 (Poster) (Yayın No:384476)
41.Kocer B, Irkec C, Betul C, Bijen N, Kurt S (2019). The Roles of Cytokines and Chemocines in the Immunoinflammation of Neuro Behcet Syndrome. 17th Meeting of the ENS 2007 (Poster) (Yayın No:384310)
42.Kaplan Y, Elbozan-Cumurcu B, Kurt S, Karaer H (2019). Epilepsy and Kleptomania. 17th Meeting of the ENS, 2007 (Poster) (Yayın No:384215)
43.Kurt S, Kaplan Y, Karaer H, Erkorkmaz U (2019). Femoral Nerve Involvement in Diabetic Patients. 17th Meeting of the ENS 2007 (Poster) (Yayın No:384133)
44.Kurt S, Kaplan Y, Karaer H, Kisacik B, Yildirim B, Etikan I (2019). Carpal Tunnel Syndrome and Obesity. 17th Meeting of the ENS 2007 (Poster) (Yayın No:383998)
45.Sarikaya B, Altugan FS, Sarikaya S, Kablan Y, Kurt S, Firat M, Lasjaunias PL (2019). Imaing Findings of a Patient with Incomplete Phenotypical Expression of the Syndrome PHACES. American Society of Neuroradiology 2007 (Poster) (Yayın No:322018)
46.Kaplan Y, Inonu H, Yilmaz A, Kurt SG, Ocal S, Yemenici H, Erkorkmaz U, Seyfikli Z (2019). The Relationship Between Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Restless Legs Syndrome. 16th ERS Annual Congress, Eur Respir J (Poster) (Yayın No:321816)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.AKSOY DÜRDANE,ÇELİK ATAÇ,SOLMAZ VOLKAN,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). Koroner Anjiografi Uygulanan Hastalarda Huzursuz Bacaklar Sendromu Sıklığı. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4626232)
2.İPEKBAYRAK AZİZE,SÜMBÜL ORHAN,AKDAĞ HİCRET BETÜL,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). Limbik Ensefalit ve Serebral Atrofi ile Prezente Tekrarlayıcı Polikondrit. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4566887)
3.SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu İle Prezente Olan İki Olguda İki Farklı Etyoloji. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4566858)
4.SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). Beta Talasemi Hastasında Ekstramedüller Hematopoezin Neden Olduğu Parapleji. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4566830)
5.SÜMBÜL ORHAN, AKSOY DÜRDANE, ÇEVİK BETÜL, KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Vogt-Koyanagi-Harada Sendromu. 56. Ulusal Nöroloji Kongresi, Online (Özet Bildiri) (Yayın No:6892249)
6.BABAOĞLAN HATİCE, AKSOY DÜRDANE, SÜMBÜL ORHAN, ÇEVİK BETÜL, KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). İmmünsupresif hastada paraparezi etiyolojisinde tüberküloz menenjit ve leptomeningeal karsinomatozis. 56. Ulusal Nöroloji Kongresi, Online (Özet Bildiri) (Yayın No:6892224)
7.BABAOĞLAN HATİCE, AKSOY DÜRDANE, SÜMBÜL ORHAN, ÇEVİK BETÜL, KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Düzelen nörodefisitle giden bir olgu: Reversibl serebral vazokonstrüksiyon sendromu. 56. Ulusal Nöroloji Kongresi, Online (Özet Bildiri) (Yayın No:6892130)
8.BAĞMANCI ABDULRAHİM, AKSOY DÜRDANE, SÜMBÜL ORHAN, ÇEVİK BETÜL, KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). İmmunmodulatuar tedavi alan ve almayan relapsing remitting multipl skleroz hastalarının depresyon, anksiyete ve yorgunluk ölçekleri ile değerlendirilerek karşılaştırılması. 56. Ulusal Nöroloji Kongresi, Online (Özet Bildiri) (Yayın No:6892187)
9.SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SOLMAZ VOLKAN,PEKDAŞ ELMAS (2015). Kısa Süreli Fenitoin Kullanımına Bağlı Gelişen İntoksikasyon Ve Kalıcı Nörolojik Bulgular. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1675273)
10.AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,SOYKÖK GÜLAY (2016). Herpes Zoster Sonrası Geç Dönemde Ortaya Çıkan Brakial Panpleksus Tutulumu. 32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Poster) (Yayın No:2820765)
11.SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SOLMAZ VOLKAN,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,SOYKÖK GÜLAY (2016). Karpal Tünel Sendromlu Postmenopozal Kadınlarda Sempatik Deri Yanıtları. 32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Poster) (Yayın No:2820758)
12.KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN,SOYKÖK GÜLAY,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE (2016). Miyotoni konjenita ve demiyelinizan polinöropati birlikteliği. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi (Poster) (Yayın No:2917556)
13.AKSOY DÜRDANE,YENİOVA ABDULLAH ÖZGÜR,SÜMBÜL ORHAN,SOYKÖK GÜLAY,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,İPEKBAYRAK AZİZE (2016). Dirençli epilepsi tanılı bir hastada politerapi ile ilişkilendirilen akut pankreatit olgusu. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi (Poster) (Yayın No:2917552)
14.AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SOLMAZ VOLKAN,SOYKÖK GÜLAY (2016). Erkek cinsiyet ve kırsal yaşam amiyotrofik lateral sklerozda kötü prognostik özellikler midir. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2917542)
15.SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,SOYKÖK GÜLAY (2016). Postmenopozal kadınlarda otonomik disfonksiyon ve karpal tünel sendromu ilişkisi. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2917534)
16.ÇEVİK BETÜL,KARAKUŞ NEVİN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,ATEŞ HACI ÖMER,YİĞİT SERBÜLENT (2017). Multiple skleroz hastalarında anjiotensin dönüştürücü enzim geni I/D polimorfizminin değerlendirilmesi. 53. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3926149)
17.KURT SEMİHA GÜLSÜM, SÜMBÜL ORHAN, ÇEVİK BETÜL, AKSOY DÜRDANE (2020). Dirsek bölgesinde taraf ulnar nöropati için bir risk faktörü müdür?. 1. Ulusal Nörofizyoloji EEG-EMG Sanal Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6891889)
18.İNÖNÜ KÖSEOĞLU HANDAN,ÇEVİK BETÜL,GÖKÇE ERKAN,SOYALIÇ HARUN,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2015). Sinüs Ven Trombozu ile Prezente Olan Obstrüktif Uyku Apne Sendromu. 37. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TSAD) Ulusal Kongresi (Poster) (Yayın No:2820394)
19.KURT SEMİHA GÜLSÜM,YENİOVA ABDULLAH ÖZGÜR,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE (2019). Başağrısı ve Helikobakter Pylori. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5786983)
20.SÜMBÜL ORHAN,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). SMART Sendromu: Olgu Sunumu. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5786656)
21.AKDAĞ HİCRET BETÜL,İPEKBAYRAK AZİZE,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). İki Farklı Klinik ile Prezente Reversible Splenial Lezyon Sendromu. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5786536)
22.AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,BARUT HÜSEYİN ŞENER,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). Teriflunomid Tedavisi ile İlişkilendirilen Psoas Absesi: Bir Vaka Üzerinden Teriflunomidin Güvenlik ve Yan Etkilerinin Gözden Geçirilmesi. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5786466)
23.BABAOĞLAN HATİCE,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). Baş Ağrısı ve Konuşma Bozukluğu Atakları Olan Hastada: Handle Sendromu. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5786402)
24.ÇEVİK BETÜL,GÖKÇE ERKAN,AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2019). İnflamatuar Serebral Amiloid Anjiyopati: Olgu Sunumu. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5779788)
25.AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,SOYKÖK GÜLAY (2017). Amyotrofik lateral skleroz erken tanısında sinir iletim çalışmaları ve “ayrık el” bulgusunun önemi. 33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3925794)
26.KURT SEMİHA GÜLSÜM,SÜMBÜL ORHAN,SOYKÖK GÜLAY,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL (2017). Karpal tünel sendromu için cinsiyet gerçekten risk faktörü mü?. 33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3925603)
27.AKSOY DÜRDANE,SÜMBÜL ORHAN,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2018). Herpes Virüs Ensefaliti Rekürrensi: Bir Vaka Üzerinden Otoimmün Mekanizmaların Tartışılması. 10. Klinik Nöroimmünoloji Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4516672)
28.SÜMBÜL ORHAN, İPEKBAYRAK AZİZE, ÇEVİK BETÜL, AKSOY DÜRDANE, KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Esansiyel tremor hastalarında yürüme ve denge performansının değerlendirilmesi.. 56. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6874790)
29.BABAOĞLAN HATİCE, AKSOY DÜRDANE, SÜMBÜL ORHAN, KURT SEMİHA GÜLSÜM, ÇEVİK BETÜL (2020). BAŞ AĞRISI VE KONUŞMA BOZUKLUĞU ATAKLARI OLAN HASTADA: HANDLE SENDROMU. 56.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6897570)
30.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Serebrum ve serebellum anatomisi. 13. Nöroloji Yeterlik Kursu (Yayın No:5787231)
31.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Epilepsi Hastalarında EEG. Ulusal Epilepsi Öğrenci Kongresi (Yayın No:5787142)
32.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Miyastenik Krize Yaklaşım. TND II. Nöromüsküler Hastalıklar Kongresi, (Yayın No:5787084)
33.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Sistemik hastalıklar, enfeksiyon, toksinler ve epilepsi. Sivas Epilepsi Sempozyumu IV (Özet Bildiri) (Yayın No:4636037)
34.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). İnflamatuvar Miyopati Tedavisinde Yeni Gelişmeler. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4635401)
35.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Erişkin SMA’da nusinersen kullanmam. TND Nöromüsküler Hastalıklar Kongresi (Yayın No:3926545)
36.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Distal miyopatiler. 53. Ulusal Nöroloji Kongresi (Yayın No:3926453)
37.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Özel durumlarda epilepsi tedavisi. Sivas Epilepsi Sempozyumu III (Yayın No:3926359)
38.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Epilepsi nedir Nasıl tanımlanır. Sivas Epilepsi Hasta Okulu (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2682330)
39.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Diğer kas hastalıkları Oküler belirtilerin ön planda olduğu yüz ve bulber tutulumun ön planda olduğu algalı seyir gösteren ve egzersizle alevlenen miyopatiler. Türk Nöroloji Derneği Nöromuskuler Hastalıklar Kursu (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2953137)
40.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Cerrahi Öncesi İncelemeler. Sivas Epilepsi Sempozyumu II (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2820382)
41.SÜMBÜL ORHAN,ESEN MEHMET,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,SOLMAZ VOLKAN (2020). Arı Sokması Arkasından Gelişen Akut İskemik İnme. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1675272)
42.PEKDAŞ ELMAS,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,SÜMBÜL ORHAN (2020). Stiff Person Sendromu Stiff Limb Varyantı Olgu Sunumu. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1675271)
43.SOLMAZ VOLKAN,PEKDAŞ ELMAS,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). İdiopatik Parkinson Hastalığı Olan Hastalarda Nötrofil Lenfosit Oranlarının Değerlendırılmesi. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1675269)
44.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Diğer kas hastalıkları. Türk Nöroloji Derneği Nöromuskuler Hastalıklar Kursu, Ankara (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1542666)
45.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Baş ağrısı ve nöropatik ağrıya yaklaşım. Ağrıya yaklaşım paneli, Erbaa-Tokat, (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1514912)
46.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). MS da immünomodulatör tedaviler. Multiple Skleroz ile 30 Yıl Sempozyumu, Ankara (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1514911)
47.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Kennedy Hastalığı. 27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Muğla (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1514910)
48.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). MS Ayırıcı Tanısında Vaskülitler. Multipl Skleroz Tanı, Ayırıcı Tanı ve Tedavisi, Erzurum (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1514909)
49.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). MS te Prognoz. Karadeniz MS Akademisi Toplantısı, Uzungöl/ Trabzon (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1514908)
50.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Kas Hastalıkları. 5. Çukurova Nöroloji Günleri, Kahramanmaraş (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1514907)
51.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Primer başağrıları. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nörolojik Hastalıklarda Tedavi Paneli, Ankara (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1514866)
52.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Olgu sunumları. II. Gazi Nöroloji Günleri, Bodrum (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1514865)
53.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Atipik migren olgu sunumu. Türk Nöroloji Derneği Ankara Toplantıları (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1514863)
54.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Beyin sapı anatomisi. 7. Nöroloji Yeterlik Kursu, Ankara (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1513718)
55.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Gebelik ve epilepsi. Epilepsi Sempozyumu (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1510104)
56.KURT SEMİHA GÜLSÜM (2020). Anormal spontan faaliyetler. 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1260073)
57.Aksoy D, Çevik B, Kurt SG, Sümbül O, Solmaz V (2020). Selim seyirli bir multipl skleroz hastasında interferon alfa tedavisinin ardından sıklaşan ataklar. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1260072)
58.Kurt S, Aksoy D, Çevik B, Sümbül O (2020). Tutuklu ve hükümlülerde gabapentinoid kullanımı. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi (Poster) (Yayın No:1260071)
59.Kurt S, Kuruoğlu R (2020). Motor Nöron Sendromlarında Akson Sayımı Fonksiyonel Kaybı Yansıtıyor Mu. 18.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi 2001 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:387381)
60.Kurt S, Kutlu G, Okuyaz Ç, Soysal Ş, Aslan M, Karataş A, Erdem A, Serdaroğlu A, Bilir E (2020). Temporal Lob Epilepsili Hastalarda Subdural Strip Elektrotlarla Uzun Süreli EEG Monitorizasyonunun Önemi. 18. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi 2001 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:387482)
61.Karaer Ünaldı H, Kurt S, Çevik B, Genç E, Sümbül O (2020). Dirsekte Ulnar Nöropati ile Yaş Cinsiyet ve Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişki. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi 2010 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397813)
62.Aksoy D, Gokce E, Kurt SG, Çevik B, Deniz Demir H (2020). Multipl beyin lezyonları ve değişken optik sinir bulguları olan bir nöromyelitis optika olgusu. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi 2012 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397835)
63.Özer I, Özçetin M, Karaer H, Kurt SG (2020). Çocuklarda metilentetrahidrofolat redüktaz mutasyonuna yaklaşım. 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 2009 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397749)
64.Karaer Ünaldı H, Kurt S, Çevik B, Mumcuoğlu İ, Sümbül O (2020). Karpal Tünel Sendromu ile Bel ve Bilek Çevresi Arasındaki İlişki. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi 2010 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397784)
65.Kaplan Y, Kurt S, Karaer H, Sarıkaya B, Bebek N (2020). Sıcak su epilepsisi Bir ailenin sunumu. 6. Ulusal Epilepsi Kongresi 2008 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397623)
66.Deniz FE, Öksüz E, Sarıkaya B, Kurt GS, Erkorkmaz Ü, Sulubulut N, Arslan Ş (2020). Karpal tünel sendromunda tanı yöntemleri karşılaştırılması. Türk Nöroşirurji Kongresi 2009 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397679)
67.Özkan N, Kayaoğlu HA, Ersoy EF, Çelik A, Kurt GS, Arabacı E (2020). Karın Duvarı Fıtıklarının Tamirinde Kullanılan Değişik Greft Materyallerinin Sinir İletimi Üzerine Etkisi. 2. Ulusal Fıtık Kongresi 2007 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397511)
68.Kurt S, Karaer H, Uzun Z, Mumcuoğlu İ (2020). Müzikojenik epilepsi Olgu sunumu. 6. Ulusal Epilepsi Kongresi 2008 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397532)
69.Kurt S, Kaplan Y, Karaer H, Erkorkmaz Ü (2020). Diyabetik Hastalarda Femoral Sinir Tutulumu. 23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2006 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397453)
70.Sarıkaya B, Sarıkaya S, Deniz FE, Kaplan Y, Acu B, Kurt S, Fırat MM (2020). Kafa Tabanı Lokalizasyonunda İntrakranyal Arterleri Değerlendirmede Subtrakte BT Anjiografinin Üstünlüğü Teknik Noktalar ve Kısıtlılıklar Öncül Bulgular. 27 Ulusal Radyoloji Kongresi 2006 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397479)
71.Gömceli YB, Kutlu G, Kurt SG, Serdaroğlu A, Bilir E, Erdem A (2020). Ekstratemporal Lob Epilepsili Olgularda Kranial MRI Görüntüleme İle Uzun Süreli Video EEG Monitorizasyon Bulgularının Karşılaştırılması. 20.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi 2003 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:388115)
72.Kurt S, Karaer H, Kaplan Y, Etikan İ (2020). Vücut Kitle İndeksi ve Tek taraflı Bilateral KTS Arasındaki İlişki. 22. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Epilepsi Günleri 2005 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397422)
73.Kurt S, Gömceli Y, Kutlu G, Leventoğlu A, Serdaroglu A, Bilir E (2020). İktal Şiddetle Seyreden Epilepsi Olguları. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi 2002 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:388014)
74.Gömceli Y, Kutlu G, Kurt S, Leventoğlu A, Serdaroglu A, Erdem A, Bilir E (2020). Kranial MRI Bulguları Sonuçsuz Kalan Temporal Lob Epilepsili Olgularda Cerrahi Sonuçlar. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi 2002 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:388060)
75.Kutlu G, Kurt S, Erdem A, Serdaroğlu A, Bilir E (2020). Temporal Lob Epilepsili Hastalarda İnteriktal İktal Kranial MRI Bulguları Arasındaki İlişki. 18.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi 2001 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:387772)
76.Kutlu G, Kurt S, Gömceli Y, Leventoğlu A, Serdaroglu A, Erdem A, Bilir E (2020). Temporal Lob Epilepsisinde Yeni Bir Klinik Lateralizasyon Bulgusu mu. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi 2002 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:387828)
77.Çevik B, Yiğit S, Karakuş N, Aksoy D, Kurt S, Ateş Ö (2020). Multipl Sklerozlu Hastalarda Metilentetrahidrofolat Reduktaz Geni C677T Polimorfizmi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi 2013 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:397870)
78.Aksoy D, Pekdaş E, Çevik B, Kurt S, Solmaz V (2020). Arteriovenöz malformasyonlu bir hastada status epileptikus arkasından saptanan hemipleji İntraserebral hemoraji mi Todd paralizisi mi. 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Poster) (Yayın No:1090647)
79.Solmaz V, Aksoy D, Çevik B, Kurt S, Erbaş O (2020). Doksisiklinin pentilen tetrazol ile indüklenmiş konvulziyonlar üzerine olan etkilerinin incelenmesi. 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1090646)
80.Çevik B, Solmaz V, Aksoy D, Kurt S, Erbaş O (2020). Montelukastın pentilen tetrazol ile indüklenmiş konvulziyonlar üzerine olan antikonvülzan ve nöroprotektif etkisinin incelenmesi. 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1090643)
81.Erbaş O, Solmaz V, Aksoy D, Çevik B, Kurt S (2020). Sepsis indükte nöropati modeli oluşturulan sıçanlarda trimetazidinin etkilerinin incelenmesi. 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1090642)
82.Çevik B, Aksoy D, Kurt S, Deniz FE, Demir E, Barut H (2020). Okulomotor Sinir Paralizisi ile Prezente Olan Pituiter Apopleksi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:464365)
83.Çevik B, Aksoy D, Kurt S, Ceviz A (2020). Transvers Miyelit Semptomlarının On Planda Olduğu Akut Disemine Ensefalomiyelit. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:464280)
84.Aksoy D, Çevik B, Kurt SG, Solmaz V, Sümbül O (2020). Medikal Tedaviye Direncli Blefarospazm ve Hemifasiyal Spazm Olgularında Botilinum Toksin Uygulamaları. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:464219)
85.Pekdaş, E, Aksoy D, Çevik B, Çevik E, Solmaz V, Kurt S (2020). Yuksek Doz Bupropion Kullanımı Sonrası Kardiyopulmoner Arrest ve Status Epileptikus. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:464173)
86.Çevik B, Kurt S, Aksoy D, Pekdaş E (2020). Spinal Anestezi Eşliğinde Doğum Sonrası Subdural Hematom Subaraknoid Kanama ve Serebral Sinus Tombozu Birlikteliği. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:464101)
87.Pekdaş, E, Aksoy D, Çevik B, Çevik E, Solmaz V, Kurt S (2020). Parkinsonizm Bulguları ile Yeni Tanı Konulan Multiple Skleroz Olgusu. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:464012)
88.Aksoy D, Çevik B, Kurt SG, Barut H, Solmaz V, Sümbül O (2020). İnme Tanısı Almış Gec Başlangıclı Bir Relapsing Remitting Multipl Skleroz Olgusu. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:463959)
89.Sümbül O, Ünaldı H, Solmaz V, Aksoy D, Çevik B, Erbaş O, Pekdaş E, Kurt SG (2020). Kronik Migren ile İnsulin Direnci Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:463886)
90.Aksoy D, Barut H, Duygu F, Kurt SG, Çevik B (2020). Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığında Onemli Bir Norolojik Semptom Baş Ağrısı. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:463821)
91.Kurt S, Çevik B, Aksoy D, Solmaz V (2020). İdiopatik Karpal Tunel Sendromunda Sempatik Deri Yanıtları ve Boston Sorgulama Formu. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:463770)
92.Aksoy D, Solmaz V. Çevik B, Kurt SG, Pekdaş E (2020). Valproat ve levetirasetam tedavisi alan epileptik hastaların serum lipit düzeylerinin karşılaştırılması. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:463681)
93.Aksoy D, Pekdaş E, Çevik B, Solmaz V, Kurt SG (2020). Levetirasetam kullanımıyla ilişkili hipopotasemi ve hipomagnezemi olgusu. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:463620)
94.Solmaz V, Kurt S, Aksoy D, Pekdaş E, Çevik B (2020). Karpal tünel sendromu ve baş ağrısı ilişkisi. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 2013 (Poster) (Yayın No:463576)
95.Çelebi S, Aksoy D, Çevik B, Kurt S (2020). Çocuklarda inguinal herni onarımında açık cerrahi ve laparoskopik yöntemlerin genitofemoral sinire etkisinin elektrofizyolojik yöntemle karşılaştırılması. 30. Ulusal çocuk cerrahisi ve 16. ulusal çocuk cerrahisi hemşireliği kongresi, 2012 (Poster) (Yayın No:463500)
96.Çevik B, Acu B, Aksoy D, Kurt S, Ceviz A (2020). Protein S eksikliği ve primer intraventriküler hemoraji ile giden bir adult moyamoya sendromu. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012 (Poster) (Yayın No:463440)
97.Aksoy D, Solmaz V. Çevik B, Kurt S (2020). Amyotrofik lateral sklerozda klinik demografik ve prognostik özellikler. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi 2012 (Poster) (Yayın No:462489)
98.Solmaz V, Aksoy D, Çevik B, Kurt S, Çevik E (2020). Progresyon ve erken relapsla seyreden bir Miller Fisher sendromu olgusu. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012 (Poster) (Yayın No:462444)
99.Aksoy D, Çevik B, Solmaz V, Kurt SG, Ceviz A, Barut H (2020). Kardiyopulmener Resusitasyon sonrası pramipeksol pregabalin ve gabapentin kullanımının tetiklediği diskinezi olgusu. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi 2012 (Poster) (Yayın No:462395)
100.Solmaz V. Aksoy D, Çevik B, Kurt SG, İnanır S, Çevik E (2020). Antidepresan tedaviye çok iyi yanıt veren bir psikojenik distoni olgusu. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012 (Poster) (Yayın No:462335)
101.Solmaz V, Aksoy D, Çevik B, Kurt S, Çevik E, Pekdaş E (2020). Gebeliğinin 3 trimesterinde ağrılı periferik nöropati ile gelen ve SLE tanısı alan bir olgu. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012 (Poster) (Yayın No:462281)
102.Solmaz V, Aksoy D, Gençten Y, Erdemir F, Kurt S, Çevik B (2020). Migrenli ve gerilim tipi baş ağrılı erkeklerde cinsel fonksiyonlar ve testosteron düzeyleri. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi 2012 (Poster) (Yayın No:462229)
103.Ceviz A, Solmaz V, Aksoy D, Çevik B, Gençten Y, Kurt S (2020). Primer baş ağrılı kadınlarda cinsel işlev bozuklukları ve hormonlar. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi 2012 (Poster) (Yayın No:462179)
104.Deniz-Demir H, Kurt S, Ortak H, Aydın E, Elalmış A, Erkorkmaz Ü (2020). Kardiyopulmoner bypass yapılan olgularda ameliyat öncesi ve sonrası görsel uyarılmış potansiyellerin değerlendirilmesi. TOD 46. Ulusal Kongresi 2012 (Poster) (Yayın No:462090)
105.Çevik B, Baysal Aİ, Aksoy D, Kurt S (2020). Karpal Tünel Sendromunun Erken Tanısında Kısa Mesafeli Duyu İletim Tekniği. 28. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2012 (Poster) (Yayın No:461939)
106.Aksoy D, Karaer Ünaldı H, Sümbül O, Çevik B, Kurt S (2020). Alt ekstremite tuzak nöropatileri ve vücut kitle indeksi ilişkisi. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2011 (Poster) (Yayın No:461899)
107.Demir Deniz H, Çevik B, Kurt S, Aksoy D, Karaer Ünaldı H, Ortak H (2020). Dev hücreli arteritli olguların klinik izlem bulguları. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2011 (Poster) (Yayın No:461830)
108.Kurt S, Çevik B, Solmaz V, Aksoy D, Karaer Ünaldı H (2020). Refleks epilepsiler. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi 2011 (Poster) (Yayın No:461765)
109.Solmaz V, Kurt S, Yelken BM, Aksoy D, Çevik B, Karaer Ünaldı H (2020). Mikroskopik polianjitise ikincil dirençli status epileptikus olgusu. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi 2011 (Poster) (Yayın No:461718)
110.Çevik B, Kurt S, Aksoy D, Karaer Ünaldı H, Günal Ö, Solmaz V (2020). Herpes zostere ikincil poliradikülit ve transvers miyelit birlikteliği olgu sunumu. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi 2011 (Poster) (Yayın No:461666)
111.Erdoğan S, Genç E, Çam Çelikel F, Kurt S, Karaer Ünaldı H (2020). Parkinson hastalığı ve delüzyonel parazitoz birlikteliği Bir vaka sunumu. Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, 15. Bahar Sempozyumu 2011 (Poster) (Yayın No:461603)
112.Solmaz V, Ceviz A, Karaer Ünaldı H, Kurt S (2020). Miyastenia Gravis ve Hiponatremi. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi 2010 (Poster) (Yayın No:461552)
113.Barut H, Ceviz A, Karaer Ünaldı H, Kurt S (2020). Mitokondrial Nörogastrointestinal Ensefalopatili Baba ile Hipohidrotik Ektodermal Displazi ve Miyopatili Oğul. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi 2010 (Poster) (Yayın No:461499)
114.Karaer Ünaldı H, Kutlutürk F, Kurt S, Akdağ Uzun Z, Solmaz V (2020). Hipotiroidiye Bağlı Ensefalopati Olgu Sunumu. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi 2010 (Poster) (Yayın No:461436)
115.Karaer Ünaldı H, Çelikel F, Kurt S, Erdoğan S, Mumcuoğlu İ (2020). Nöroleptik Malign Sendrom İki Olgunun Sunumu. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2010 (Poster) (Yayın No:461303)
116.Solmaz V, Hasbek E, Genç E, Karaer Ünaldı H, Kurt S (2020). Nörobehçette Bipolar Afektif Bozukluk. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi 2010 (Poster) (Yayın No:461226)
117.Solmaz V, Barut H, Mumcuoğlu İ, Karaer Ünaldı H, Kurt S (2020). Akut Transvers Myelit ve Aseptik Menejitle Prezente Olan Nörobehcet Olgusu. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi 2010 (Poster) (Yayın No:461133)
118.Erdemir F, Kurt GS, Atılgan D, Boztepe Ö, Genç E, Fırat F (2020). Diabetes mellituslu hastalarda erektil disfonksiyon ile periferik nöropati arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi 2010 (Poster) (Yayın No:461013)
119.Deniz-Demir H, İnönü H, Kurt GS, Doruk S, Aydın E (2020). Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı olan olgularda görsel uyarılmış potansiyellerin değerlendirilmesi. TOD 44. Ulusal Kongresi 2010 (Poster) (Yayın No:460981)
120.Kaplan Y, Kurt S, Karaer H, Aydar G (2020). Fokal Benign Amyotrofi Olgu Sunumu. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi 2007 (Poster) (Yayın No:460926)
121.Karaer H, Kurt S, Kaplan Y (2020). Bilateral Ulnar Nöropatili Kurşun İntoksikasyonu Olgu Sunumu. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi 2007 (Poster) (Yayın No:460855)
122.Kaplan Y, Kurt S, Karaer H, Akdağ Z, Sümbül O (2020). MRI Anormalliği Saptanan Sıcak Su Epilepsisi Olgu Sunumu. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi 2007 (Poster) (Yayın No:460825)
123.Deniz-Demir H, Aydın E, Kurt SG, Cumurcu T, Sezer E, Yardım H (2020). Psoriazis vulgarisli olgularda görsel uyarılmış potansiyellerin ve görme alanının değerlendirilmesi. TOD 41. Ulusal Kongresi 2007 (Poster) (Yayın No:460778)
124.Aladağ İ, Kurt GS, Güven M, Eyibilen A, Yelken K, Turan F, Erkorkmaz Ü (2020). Tip 2 Diyabetli Hastalardaki İşitsel Fonksiyon Bozukluklarının Erken Dönemde Değerlendirilmesi. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2007 (Poster) (Yayın No:460740)
125.Kurt S, Karaer H, Kaplan Y (2020). Okskarbazepin ve karbamazepin tedavilerinin serum lipid düzeyleri üzerine etkileri. 24. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2007 (Poster) (Yayın No:460612)
126.Kaplan Y, Kurt S, Aydar G, Akdağ Z (2020). Migrenin Uyarıcı Semptomu Olarak Kompulsif Esneme Olgu Sunumu. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi 2006 (Poster) (Yayın No:460573)
127.Kaplan Y, Kurt S, Akdağ Z, Aydar G (2020). Chiari Tip 1 Malformasyonu Olan Hastada İzole Nervus Hypoglossus Felci Olgu Sunumu. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2006 (Poster) (Yayın No:459302)
128.Kaplan Y, Kurt S (2020). Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Guillain Barre Sendromu Olgusu. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi 2006 (Poster) (Yayın No:459146)
129.Kaplan Y, Kurt S (2020). Nörolojik Bulgularla Prezente Olan Ornidazol İntoksikasyonu Olgu Sunumu. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi 2006 (Poster) (Yayın No:459108)
130.Kaplan Y, Kurt S (2020). SUNCT Sendromunun Öncellik Ettiği Multipl Skleroz Olgusu. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi 2006 (Poster) (Yayın No:459068)
131.Kaplan Y, Kurt S (2020). Refleks Epilepsi Olgu Sunumu. 5. Ulusal Epilepsi Kongresi 2006 (Poster) (Yayın No:459023)
132.Kaplan Y, İnönü H, Yılmaz A, Kurt S, Öcal S, Yemenici H (2020). Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı ve Restless Legs Sendromu İlişkisi. Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongre 2006 (Poster) (Yayın No:458989)
133.Kurt S, Kaplan Y, Karaer H, Erkorkmaz Ü (2020). Obezlerde Provakatif Testlerin Spesifite ve Sensitivitesi. 23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2006 (Poster) (Yayın No:458948)
134.Kaplan Y, Kurt S (2020). Toksik Nöropati Olgu Sunumu. 23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2006 (Poster) (Yayın No:458920)
135.Kaplan Y, Kurt S (2020). Prodrom Dönemi Olan Migrenli Olgularda EEG Bulguları. 23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2006 (Poster) (Yayın No:458674)
136.Kurt S, Kaplan Y, Karaer H, Erkorkmaz Ü (2020). Karpal Tünel Sendromunda Boston Sorgulama Formu ve Elektrofizyolojik Bulgular Arasındaki İlişki. 23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2006 (Poster) (Yayın No:458570)
137.Kaplan Y, Kurt S (2020). İdiopatik Karpal Tünel Sendromu ve Hiperlipidemi. 23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 2006 (Poster) (Yayın No:458258)
138.Kaplan Y, Kurt GS (2020). Dorsal Skapüler Sinirin İzole Lezyonu Olgu Sunumu. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 2005 (Poster) (Yayın No:458124)
139.Kaplan Y, Demirtürk F, Kurt GS, Aytan H, Çalışkan AC (2020). Menopozlu Kadınlarda Elektrofizyolojik İncelemeler. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 2005 (Poster) (Yayın No:458078)
140.Kurt S, Kısacık B, Kaplan Y, Yıldırım B, Etikan İ, Karaer H (2020). Obez Hastalarda Karpal Tünel Sendromu Neden Daha Sık Görülüyor. 22. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Epilepsi Günleri 2005 (Poster) (Yayın No:458055)
141.Kurt S, Kaplan Y, Karaer H (2020). Miyotonia Distrofika ve Demyelinizan Polinöropati Birlikteliği. 22. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Epilepsi Günleri 2005 (Poster) (Yayın No:458038)
142.Kaplan Y, Kurt GS, Karaer H (2020). Enürezis Nokturna Tedavisine Sekonder Oluşan Epilepsi Olgu Sunumu. 22. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Epilepsi Günleri 2005 (Poster) (Yayın No:457999)
143.Kaplan Y, Kurt S (2020). Ovalamanın Tetiklediği Refleks Epilepsi Olgu Sunumu. 4. Ulusal Epilepsi Kongresi 2004 (Poster) (Yayın No:401119)
144.Kaplan Y, Kurt GS (2020). Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısında Tetikleyici Faktörleri Saptamak Önemlidir. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi 2003 (Poster) (Yayın No:401049)
145.Kurt GS, Kaplan Y (2020). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinde Baş Ağrısı Araştırması. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi 2003 (Poster) (Yayın No:400919)
146.Çevik B, İrkeç C, Koçer B, Nazlıel B, Kurt S (2020). Nörobehcet Sendromunda İmmunoinflamasyonda Sitokin ve Kemokinlerin Rolü. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi 2003 (Poster) (Yayın No:400620)
147.Kaplan Y, Kurt SG (2020). Yeni Kurulan Bir Tıp Fakültesinde Epilepsi Hastalarının Profili. 20.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi 2003 (Poster) (Yayın No:400580)
148.Kutlu G, Leventoğlu A, Gömceli YB, Kurt S, Serdaroğlu A, Bilir E (2020). Postiktal Burun Silme Temporal Lob Epilepsisini Lateralize ve Lokalize Eder mi. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi 2002 (Poster) (Yayın No:400521)
149.Leventoğlu A, Kurt S, Kutlu G, Gömceli Y, Serdaroglu A, Erdem A, Bilir E (2020). Ağlama İle Seyreden Epilepsi Nöbetleri. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi 2002 (Poster) (Yayın No:400476)
150.İrkeç C, Nazlıel B, Leventoğlu A, Kurt S (2020). Migrende İnflamatuar Sitokinlerin Düzeyi. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi 2001 (Poster) (Yayın No:399716)
151.Arslan M, Erdem A, Kutlu G, Kurt S, Bilir E, Serdaroğlu A (2020). Epileptojenik Alan Lokalizasyonunda İntrakranial Elektrodlarla Uzun Süreli EEG Monitorizasyonunun Önemi. Türk Nöroşirurji Derneği , Özet Kitabı 2001 (Poster) (Yayın No:399656)
152.Gömceli Y, Kurt S, Leventoğlu A, Kutlu G, Nazlıel B, Kuruoğlu R (2020). Bell Paralizisinde Klinik Evreleme ile Elektrofizyolojik Bulguların Korelasyonu. 18.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi 2001 (Poster) (Yayın No:399183)
153.Leventoğlu A, Kutlu G, Gömceli Y, Kurt S, Nazlıel B, Kuruoğlu R (2020). Karpal Tünel Sendromunda Klinik Nörofizyolojik Korelasyon. 18.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi 2001 (Poster) (Yayın No:399148)
154.Kutlu G, Gömceli Y, Kurt S, Leventoğlu A, Kuruoğlu R (2020). Saf Duyusal Nöropatilerde Sinir İletim Çalışması. 18.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi 2001 (Poster) (Yayın No:398425)
155.Kurt S, Kuruoğlu R (2020). Tek Lif EMG nin ALS Prognozunun Belirlenmesindeki Yeri. 18.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi 2001 (Poster) (Yayın No:398290)
156.Kurt S, Tokçaer A, Bilir E (2020). Epizodik Metabolik Ensefalopati Olgu Sunumu. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi 1998 (Poster) (Yayın No:398249)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Frontiers in Clinical Drug Research - CNS and Neurological Disorders (2020)., KURT SEMİHA GÜLSÜM, SÜMBÜL ORHAN, ÇEVİK BETÜL, AKSOY DÜRDANE, Bentham Science Publishers Ptc. Ltd, Editör: Atta-Ur-Rahman Frs, Amtul Z, Sayfa Sayısı: 164, ISBN: 978-981-14-7008-0, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6865470)
2.Nöromusküler Hastalıklar Tedavi Rehberi (2019)., KURT SEMİHA GÜLSÜM, Türk Nöroloji Derneği, Saner Basım Hizmetleri, Editör: Sevim Erdem Özdamar, Sayfa Sayısı: 55, ISBN: 978-605-69293-0-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5934246)
3.Nöromusküler Hastalıklar Tedavi Rehberi (2019)., KURT SEMİHA GÜLSÜM, Türk Nöroloji Derneği, Saner Basım Hizmetleri, Editör: Sevim Erdem Özdamar, Sayfa Sayısı: 55, ISBN: 978-605-69293-0-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5934097)
4.Obezite ile İlişkili Hastalıklar ve Tedavileri (2015)., AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Editör: Şahin Ş, Erdemir F, Çelik A, Okan İ, Kutlutürk F, Sayfa Sayısı: 591, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1542980)
5.Obezite ile İlişkili Hastalıklar ve Tedavileri (2015)., KURT SEMİHA GÜLSÜM,ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Editör: Şahin Ş, Erdemir F, Çelik A, Okan İ, Kutlutürk F, Sayfa Sayısı: 591, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1542987)
6.Obezite ile İlişkili Hastalıklar ve Tedavileri (2015)., KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE,ÇEVİK BETÜL, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Editör: Şahin Ş, Erdemir F, Çelik A, Okan İ, Kutlutürk F, Sayfa Sayısı: 591, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1542992)
7.Obezite ile İlişkili Hastalıklar ve Tedavileri (2015)., ÇEVİK BETÜL,AKSOY DÜRDANE,KURT SEMİHA GÜLSÜM, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Editör: Şahin Ş, Erdemir F, Çelik A, Okan İ, Kutlutürk F, Sayfa Sayısı: 591, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1542997)
8.Obezite ile İlişkili Hastalıklar ve Tedavileri (2015)., ÇEVİK BETÜL,KURT SEMİHA GÜLSÜM,AKSOY DÜRDANE, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Editör: Şahin Ş, Erdemir F, Çelik A, Okan İ, Kutlutürk F, Sayfa Sayısı: 591, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1543000)
9.Samuels s Manual of Neurologic Therapeutics (2012)., KURT SEMİHA GÜLSÜM, Güneş Tıp Kitapevleri, Editör: (Çeviri) İnan Le, Kutlu G, Sayfa Sayısı: 61, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 73358)
10.Harrison İç Hastalıkları Prensipleri (2004)., KURT SEMİHA GÜLSÜM, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: (Çeviri) Yahya Sağlıker, Sayfa Sayısı: 10, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 73357)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Epilepsili Hastalarda ABCB1 ve ABCC2 Gen Varyantlarının Analizi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 25.03.2016-24.03.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Multipl Sklerozda Metal İyon Taşıyıcısı Protein Gen NRAMP1 SLC11A1 Polimorfizmlerinin Analizi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Proje Koordinatörü, 14.04.2008-24.02.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Karpal Tünel Sendromunda Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.03.2006-23.12.2008 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Merkezi Sinir Sistemi Hastalıklarında beyin omurilik sıvısında eser element seviyeleri ve bu hastalıkların patofizyolojileri üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 28.04.2016-17.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Retrospektif Kayıt Çalışması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 03.08.2015-15.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.FACT çalışması CFTY720DTR02, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.12.2012-13.04.2013 (Ertelendi) (ULUSAL)
7.Karın Duvarı Fıtıklarının Tamirinde Kullanılan Değişik Greft Materyallerinin Sinir İletimi Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 17.10.2005-12.04.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.Migrende İnterlökin 10 IL 10 ve Tümör Nekrozis Faktör Alfa TNF alfa Gen Varyantlarının Analizi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Proje Koordinatörü, 19.08.2008-08.07.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.Diyabetli Olgularda Koklear Bozuklukların Erken Dönem Tespiti, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 07.03.2003-05.03.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)
10.Migrende Dopamin Beta Hidroksilaz Gen Polimorfizmlerinin Analizi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 23.11.2010-03.07.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)
11.“Pentilentetrazol ile oluşturulan deneysel status epileptikus modelinde, parasetamolün beyin elektriksel aktivitesine olan etkisinde hipoterminin yeri” Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2016/73,, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 14.11.2016-02.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

1995-1996Pratisyen hekimMardin Savur Sağlık Ocağı, Sağlık ocağı hekimi, (Kamu)
Kurs
1.Temel Biyoistatistik Kursu, Temel istatistik kavramlar ve testler, Tokat, Kurs, 30.03.2013-30.03.2013 (Ulusal)
2.Eğitim Becerileri Kursu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen kurs, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 12.03.2012-16.03.2012 (Ulusal)
3.Eğitim Becerileri Kursu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen kurs, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 09.02.2009-13.02.2009 (Ulusal)
4.Klinik Araştırmaya Giriş: Tasarım- Analiz- Yayın" kursu, MedCAlc Turkey kullanıcı eğitimi, Sivas, Kurs, 05.12.2009-05.12.2009 (Ulusal)
Sertifika
1.Deney Hayvanları Kullanımı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından düzenlenen program, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sertifika, 08.08.2015-15.08.2015 (Ulusal)
Çalışma
1.İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığınca verilen eğitim, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çalışma, 14.04.2012-14.04.2012 (Ulusal)