GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

AHMET ÖZKİRAZž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Ahmet ÖZKİRAZ

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ahmet.ozkiraz@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

Kamu Yönetimi Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Hacettepe Üniversitesi (1995- 1999)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyoloji (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Selçuk Üniversitesi (1991- 1993)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji Bölümü

LİSANS, Selçuk Üniversitesi (1983- 1987)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Sabri F. Ülgener'de Zihniyet Analizi", Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999

YÜKSEK LİSANS, "Modernleşme Teorileri Ve Postmodern Durumu", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1993

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Sosyoloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ Kamu Yönetimi Bölümü(2018- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ Kamu Yönetimi Bölümü/ Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, (2013- 2018)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ Kamu Yönetimi Bölümü/ Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, (2000- 2013)

Araştırma Görevlisi, Selçuk Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Sosyoloji Bölümü(1991- 2000)


İdari Görevler

Dekan Vekilliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, (2019- Devam Ediyor)

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, (2016- Devam Ediyor)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, (2009- 2011)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, (2002- 2005)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, (2011- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2011- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, (2002- 2005)

verdiği dersler

Sosyoloji, Lisans, (2018-2019)

Türkiye’Nin Toplumsal Yapısı, Lisans, (2018-2019)

Bilimsel Araştırma Ve Etik, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Türkiye’Nin Toplumsal Yapısı Ve Toplumsal Değişme, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Siyaset Sosyolojisi, Lisans, (2017-2018)

Sosyoloji, Lisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Mustafa DOĞAN, "Türkiyede Büyükşehir Belediye Süreci Ve Ordu Halkının Büyükşehir Olgusuna Bakışı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Gül İŞÇİ BAŞ, "4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Olan Kadın İşçilere Tanınan Hakların İhlalinden Doğan Uyuşmazlıkların İlgili Mevzuat Ve Yüksek Mahkeme Kararları Kapsamında İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Yavuz ACUNGİL, "Kentleşme Sürecinde Tokat'ta Kentlilik Bilinci", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Selda MARAL, "Seçmenlerin Tercihlerini Etkileyen Sosyolojik Faktörler (Diyarbakır-Tokat Karşılaştırması)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Mahir ÖZHAN, "Türkiye'de Mülteci Sorunu: Tokat Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Abdulvahit DOĞAN, "Askeri Müdahaleler Vf Demokratik Parti", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Nuray TALU, "Sendikaların Doğuşu; Türkiye Ve Batı Avrupa Ülkeleri Karşılaştırması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2008

Yüksek Lisans, Cengiz SEYFİKLİ, "Hastane Yöneticilerinin Liderlik Davranışlarının Personel İş Doyumuna Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2007

Yüksek Lisans, Halim Emre ZEREN, "Yerel Yönetimlerde Halk Katılımı: Tokat İl Merkezinde Uygulamalı Bir Çalışma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2007

Yüksek Lisans, Demet DÖNMEZ, "Dünyada Ve Türkiye'de E-Devlet", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2007

Editörlük

Sosyal Ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (ASOS INDEX), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Aydan Yayıncılık

Tesam Akademi (INDEX COPERNICUS,ulakbim, Academic Keys, Acar Index, Araştırmax, ASOS, CiteFactor, DRJI, ESJI, INFOBASE INDEX,I2OR, Journal Factor, Open AIRE, sobiad,TEi), Dergi, TESAM, 01.01.2018 - 01.01.2019

Yönetim Değişim Ve Modernleşme Yazıları, Kitap, Editör, Çizgi Kitabevi, 23.12.2017

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞRİKE NAZAN,ŞENGÜL TAYLAN, (2016). "Gaziosmanpaşa Üniversiyesi Öğrencilerinin Aile Kurumuna Bakışı", Atatürk Üniversitesi İkitisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 30(2), 243-268. (Yayın No: 2864412)

ÖZKİRAZ AHMET,İşçibaş Gül, (2016). "Osmanlıdan Günümüze Türk Toplumunda Aile Yapısı Ve Boşanma", Kmü Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(30), 87-95. (Yayın No: 2864468)

ÖZKİRAZ AHMET,ÇETİN MEHMET, (2015). "1864 Çerkes Sürgünü Sonrası Anadolu Da Çerkes İskanı Ve Osmanlı Devleti Nin Göçmenlere Karşı Politik Tutumu", Tesam Akademi, 2(2), 9-24. (Yayın No: 1714262)

YÜKSEL FATİH,ÖZKİRAZ AHMET, (2012). "The Maın Problem Of Turkish Public Administration Learned Helplessness", South African Journal Of Business Management, 6(4), 1214-1221., Doi: 10.5897/AJBM11.2040 (Yayın No: 376133) [SSCI]

ÖZKİRAZ AHMET, ACUNGİL YAVUZ, (2012). "Hemşehri Derneklerinin Kentlileşme Sürecindeki Rolü Tokat Örneği", Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 29(1), 247-272. (Yayın No: 377408)

ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN, (2011). "İkinci Meşrutiyet Döneminde Kadın Olmak", Sosyal Ve Beşeri Bilimler Deergisi, 3(1), 1-10. (Yayın No: 377148)

ÖZKİRAZ AHMET, MARAL S, (2011). "Lider Özelliklerinin Seçmen Tercihlerinde Etkisi Diyarbakır Tokat Örneği", Ekev Akademi Dergisi, (49), 271-292. (Yayın No: 376752)

ÖZKİRAZ AHMET,HAMDEMİR BERKAN, (2009). "Anayasalcılık Hareketleri Kapitalizm Ve Osmanlı", Gazi İibf Dergisi, 11(2), 59-78. (Yayın No: 376397)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞRİKE NAZAN, (2015). "Türkiye De 1945 1960 Döneminde Sivil Toplum Örgütlerinin Varlığı Meselesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10(1), 21-42. (Yayın No: 1714056)

ÖZKİRAZ AHMET, DOĞAN A V, (2011). "Demokratik Parti Ve Döneminde Türk Siyasal Kültürü", Muhafazakar Düşünce, (27), 167-200. (Yayın No: 380156)

ÖZKİRAZ AHMET, ÖZHAN M, (2011). "Mülteciler Tokat Örneği", Gaziosmanaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(2), 15-33. (Yayın No: 379979)

ÖZKİRAZ AHMET, (2010). "Marx Marksizim Ve Tahminsel Tarihcilik", Doğu Batıdüşünce Dergisi, (55), 295-308. (Yayın No: 381016)

ÖZKİRAZ AHMET, SEYFİKLİ C, (2010). "Liderlik Davranışı Ve İş Doyumu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastahanesinde Uygulamalı Bir Çalışma", Bilgi, (21), 96-119. (Yayın No: 381493)

ÖZKİRAZ AHMET, ZEREN H E, (2009). "Yerel Yönetimlerde Halk Katılımı Tokat İl Merkezinde Uygulamalı Bir Çalışma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 4(2), 229-247. (Yayın No: 382159)

ÖZKİRAZ AHMET, TALU N, (2008). "Sendikaların Doğuşu Türkiye Ve Batı Avrupa Ülkeleri Karşılaştırması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(2), 108-126. (Yayın No: 382464)

ÖZKİRAZ AHMET, (2007). "Sabri F Ülgener De Zihniyet Ve Geri Kalmışlık Osmanlıdan Günümüze Yapısal Bir Çözümleme", İstanbul Üniversitesi Siyasl Bilgiler Fakültesi Dergisi, (36), 35-60. (Yayın No: 1720830)

ÖZKİRAZ AHMET, (2006). "Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden Konyay Ya Göç Edenlerin Sosyo Kültürel Temasları Üzerine Bir Pilot Çalışma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmları Dergisi, (1), 71-88. (Yayın No: 1720579)

ÖZKİRAZ AHMET, (2006). "İşlevselciliğin Eleştirisi", Akademi Günlüğü Toplumsal Araştırmalar Dergisi, 1(3), 1-12. (Yayın No: 1720693)

ÖZKİRAZ AHMET, (2005). "Jürgen Habermas Ve Eleştirel Teori", Tabula Rasa, (13), 145-154. (Yayın No: 1720640)

ÖZKİRAZ AHMET, (2004). "Max Weber De Anlayıcı Yöntem Ve Sosyoloji", Liberal Düşünce, (36), 257-266. (Yayın No: 1720889)

ÖZKİRAZ AHMET, (2003). "Ülgener İn Weber Eleştirisi", İstanbul Üniversitesi Siyasl Bilgiler Fakültesi Dergisi, (28), 49-62. (Yayın No: 1720766)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN,ÖZKİRAZ AHMET (2018). II.Meşrutiyet Dönemi Kadın Hareketlerinde Basının Rolü. UBAK İkinci Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Mardin (Özet Bildiri) (Yayın No:4418077)

ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN,İŞÇİ BAŞ GÜL (2017). Parçalanmış Aile Yapısının Çocukların Suça Sürüklenmesindeki Rolü. Al Farabi 1st International Congress on Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3770294)

ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN (2016). TERÖR GÖÇ BİREY VE TOPLUM. TESAM SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU "Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Boyutları ile Göç" (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3090814)

ÖZKİRAZ AHMET,ACUNGİL YAVUZ (2016). GÖÇ OLGUSU VE GÖÇÜN KENTLERİN TOPLUMSAL EKONOMİK KÜLTÜRELGELİŞMESİNE VE KALKINMASINA ETKİLERİ. 2.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2868707)

ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞRİKE NAZAN (2015). Sosyal Sermaye ve Sivil Toplum Etkileşimi. 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1731235)

ÖZKİRAZ AHMET,Ümit Şimşek (2014). Türkiye de Sosyal Belediyeciliği 1970 lerden Düşünmek. XI. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1713886)

ARSLANEL M N, ÖZKİRAZ AHMET (2010). SİVİL TOPLUM KURULUŞU OLARAK OSMANLIDA VAKIFLAR. ULUSLARARASI VII. STK'LAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:377968)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Modernleşme Teorileri Ve Postmodern Durum (2003)., ÖZKİRAZ AHMET, Çizgi Kitabevi, Sayfa Sayısı: 154, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 67771)

Sabri F Ülgener De Zihniyet Analizi (2000)., ÖZKİRAZ AHMET, A Yayınevi, Sayfa Sayısı: 283, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 67772)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

İlk Çağlardan Modern Dönemet A R İ H T E N İ Z L E Rıı (2018)., ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN,ÖZKİRAZ AHMET, Berikan Yayınevi, Editör: Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkunprof. Dr. Osman Köse, Sayfa Sayısı: 845, ISBN: ISBN: 978-605-7501-36-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4672494)

Yönetim Değişim Ve Modernleşme Yazıları (2017)., ÖZKİRAZ AHMET,Yumuşak Hanifi, Çizgi Kitabevi, Editör: Ahmet Özkiraz, Sayfa Sayısı: 264, ISBN: 978-605-196-088-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3780055)

Değerler Bilançosu (2016)., ÖZKİRAZ AHMET,AYKUN NESLİHAN BİLGE, Çizgi Kitabevi, Editör: Hasan Hüseyin Bircan, Bülent Dilmaç, Sayfa Sayısı: 463, ISBN: 978-605-9427-60-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3089877)

Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler Ve Kentsel Politikalar (2013)., ÖZKİRAZ AHMET,GÜVEN AHMET, Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları, Editör: Yakup Bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya, Abdullah Aydınn, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 379501)

Yerel Kalkınma Saiki Olarak Kentlilik Bilinci (2013)., ÖZKİRAZ AHMET, ARSLANEL M NAZAN, ACUNGİL YAVUZ, Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 378729)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Seluk Üniversitesi Rektörlüğü Modernleşme Teorileri ve Postmodern Durum Yüksek Lisans Tez Projesi ", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı Ortadoğu Bölgesi Sosyal Güvenlik", DİĞER, Danışman (Tamamlandı)

"Orta Öğretim Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması Samsun Bölgesinde Sosyoloji Dalında Jüri Üyeliği", TÜBİTAK PROJESİ, Proje İzleyiciliği (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Orta Öğretim Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasın Tokat Bölgesinde Sosyoloji Dalında Jüri Üyeliği", TÜBİTAK PROJESİ, Proje İzleyiciliği (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Amasya Ziyaret Kasabası Tarım Okulu Projesi ", Avrupa Birliği, Danışman (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi KEP Kelkit Havzası Sürdürebilir Bütünleşik Planlaması 1 Aşama Tanıma Projesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Danışman (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2016, 4681 sayılı yasa ile oluşturulan Cazeevi İzleme Kurlu Üyeliği, ADALET BAKANLIĞI, Ceza ve Tutuk Evleri İzleme Kurulu Başkanı, (Kamu)

1971-2004, Üretmek İşbirliği, Babamın Tarım İşleri, Babamın Tarım işleri- Üretimi ve pazarlaması , (Diğer)

2002-2010, Ceza ve Tutukevleri İzleme Kurulu, ADALET BAKANLIĞI, 2002-2004 : 4681 sayılı yasa ile oluşturulan Cezaevleri İzleme Kurulu üyeliği. ’2004-2008 İzleme Kurulu Başkanlığı, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ahmet.ozkiraz@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1995-1999
Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji (Dr)

Tez Adı:Sabri F. Ülgener'de Zihniyet Analizi
Yüksek Lisans
1991-1993
Selçuk Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji Bölümü

Tez Adı:Modernleşme Teorileri Ve Postmodern Durumu
Lisans
1983-1987
Selçuk Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji BölümüAkademik Görevler

Profesör
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Doçent
2013-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/ SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2000-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/ SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
1991-2000
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Dekan Vekilliği
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm Bşk.
2002-2005
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2002-2005
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2009-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm Bşk.
2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)SOSYOLOJİTürkçe3
(2018-2019)TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISITürkçe3
(2017-2018)SİYASET SOSYOLOJİSİTürkçe3
(2016-2017)SOSYOLOJİTürkçe3
Yüksek Lisans
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİKTürkçe3
(2017-2018)TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI VE TOPLUMSAL DEĞİŞMETürkçe1
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Cengiz SEYFİKLİ, (2007)., "Hastane yöneticilerinin liderlik davranışlarının personel iş doyumuna etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Nuray TALU, (2008)., "Sendikaların doğuşu; Türkiye ve Batı Avrupa ülkeleri karşılaştırması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Mahir ÖZHAN, (2010)., "Türkiye'de mülteci sorunu: Tokat örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Abdulvahit DOĞAN, (2010)., "Askeri müdahaleler vf Demokratik Parti", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Selda MARAL, (2011)., "Seçmenlerin tercihlerini etkileyen sosyolojik faktörler (Diyarbakır-Tokat karşılaştırması)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Yavuz ACUNGİL, (2012)., "Kentleşme sürecinde Tokat'ta kentlilik bilinci", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Halim Emre ZEREN, (2007)., "Yerel yönetimlerde halk katılımı: Tokat il merkezinde uygulamalı bir çalışma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Demet DÖNMEZ, (2007)., "Dünyada ve Türkiye'de E-Devlet", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Gül İŞÇİ BAŞ, (2018)., "4857 sayılı İş Kanununa tabi olan kadın işçilere tanınan hakların ihlalinden doğan uyuşmazlıkların ilgili mevzuat ve yüksek mahkeme kararları kapsamında incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Mustafa DOĞAN, (2019)., "Türkiyede büyükşehir belediye süreci ve Ordu halkının büyükşehir olgusuna bakışı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.TESAM AKADEMİ(INDEX COPERNICUS,ulakbim, Academic Keys, Acar Index, Araştırmax, ASOS, CiteFactor, DRJI, ESJI, INFOBASE INDEX,I2OR, Journal Factor, Open AIRE, sobiad,TEi), Dergi, TESAM, 01.01.2018 - 01.01.2019
2.TESAM AKADEMİ(TEİ, I20R, Open AİRE, ESJI, DRJI, Academic Keys,SOBİAD, ASOS, Araştırmax, Acar İndex), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, TESAM AKADEMİ, 01.01.2018 - 01.01.2019
3.Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi(ASOS INDEX), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Aydan Yayıncılık
4.Yönetim Değişim ve Modernleşme Yazıları, Kitap, Editör, Çizgi Kitabevi, 23.12.2017
5.KMÜ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ(TÜBİTAK ULAKBİM SBVT, EBSCO VE TEİ), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, http://dergi.kmu.edu.tr


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞRİKE NAZAN,ŞENGÜL TAYLAN (2016). Gaziosmanpaşa Üniversiyesi Öğrencilerinin Aile Kurumuna Bakışı. Atatürk Üniversitesi İkitisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 30(2), 243-268. (Yayın No: 2864412)
2.ÖZKİRAZ AHMET,İşçibaş Gül (2016). Osmanlıdan Günümüze Türk Toplumunda Aile Yapısı ve Boşanma. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(30), 87-95. (Yayın No: 2864468)
3.ÖZKİRAZ AHMET,ÇETİN MEHMET (2015). 1864 Çerkes Sürgünü Sonrası Anadolu da Çerkes İskanı ve Osmanlı Devleti nin Göçmenlere Karşı Politik Tutumu. TESAM AKADEMi, 2(2), 9-24. (Yayın No: 1714262)
4.YÜKSEL FATİH,ÖZKİRAZ AHMET (2012). THE MAIN PROBLEM OF TURKİSH PUBLİC ADMİNİSTRATİON LEARNED HELPLESSNESS. South African Journal of Business Management, 6(4), 1214-1221., Doi: 10.5897/AJBM11.2040 (Yayın No: 376133)
5.ÖZKİRAZ AHMET, ACUNGİL YAVUZ (2012). HEMŞEHRİ DERNEKLERİNİN KENTLİLEŞME SÜRECİNDEKİ ROLÜ TOKAT ÖRNEĞİ. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education, 29(1), 247-272. (Yayın No: 377408)
6.ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN (2011). İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE KADIN OLMAK. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER DEERGİSİ, 3(1), 1-10. (Yayın No: 377148)
7.ÖZKİRAZ AHMET, MARAL S (2011). LİDER ÖZELLİKLERİNİN SEÇMEN TERCİHLERİNDE ETKİSİ DİYARBAKIR TOKAT ÖRNEĞİ. EKEV AKADEMİ DERGİSİ, (49), 271-292. (Yayın No: 376752)
8.ÖZKİRAZ AHMET,HAMDEMİR BERKAN (2009). ANAYASALCILIK HAREKETLERİ KAPİTALİZM VE OSMANLI. GAZİ İİBF DERGİSİ, 11(2), 59-78. (Yayın No: 376397)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞRİKE NAZAN (2015). Türkiye de 1945 1960 Döneminde Sivil Toplum Örgütlerinin Varlığı Meselesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10(1), 21-42. (Yayın No: 1714056)
2.ÖZKİRAZ AHMET, DOĞAN A V (2011). DEMOKRATİK PARTİ VE DÖNEMİNDE TÜRK SİYASAL KÜLTÜRÜ. MUHAFAZAKAR DÜŞÜNCE, (27), 167-200. (Yayın No: 380156)
3.ÖZKİRAZ AHMET, ÖZHAN M (2011). MÜLTECİLER TOKAT ÖRNEĞİ. GAZİOSMANAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 6(2), 15-33. (Yayın No: 379979)
4.ÖZKİRAZ AHMET (2010). MARX MARKSİZİM VE TAHMİNSEL TARİHCİLİK. DOĞU BATIDÜŞÜNCE DERGİSİ, (55), 295-308. (Yayın No: 381016)
5.ÖZKİRAZ AHMET, SEYFİKLİ C (2010). LİDERLİK DAVRANIŞI VE İŞ DOYUMU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HASTAHANESİNDE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA. BİLGİ, (21), 96-119. (Yayın No: 381493)
6.ÖZKİRAZ AHMET, ZEREN H E (2009). YEREL YÖNETİMLERDE HALK KATILIMI TOKAT İL MERKEZİNDE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 4(2), 229-247. (Yayın No: 382159)
7.ÖZKİRAZ AHMET, TALU N (2008). SENDİKALARIN DOĞUŞU TÜRKİYE VE BATI AVRUPA ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 3(2), 108-126. (Yayın No: 382464)
8.ÖZKİRAZ AHMET (2007). Sabri F Ülgener de Zihniyet ve Geri Kalmışlık Osmanlıdan Günümüze Yapısal Bir Çözümleme. İstanbul Üniversitesi Siyasl Bilgiler Fakültesi Dergisi, (36), 35-60. (Yayın No: 1720830)
9.ÖZKİRAZ AHMET (2006). Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden Konyay ya Göç Edenlerin Sosyo Kültürel Temasları Üzerine Bir Pilot Çalışma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmları Dergisi, (1), 71-88. (Yayın No: 1720579)
10.ÖZKİRAZ AHMET (2006). İşlevselciliğin Eleştirisi. Akademi Günlüğü Toplumsal Araştırmalar Dergisi, 1(3), 1-12. (Yayın No: 1720693)
11.ÖZKİRAZ AHMET (2005). Jürgen Habermas ve Eleştirel Teori. Tabula Rasa, (13), 145-154. (Yayın No: 1720640)
12.ÖZKİRAZ AHMET (2004). Max Weber de Anlayıcı Yöntem ve Sosyoloji. Liberal Düşünce, (36), 257-266. (Yayın No: 1720889)
13.ÖZKİRAZ AHMET (2003). Ülgener in Weber Eleştirisi. İstanbul Üniversitesi Siyasl Bilgiler Fakültesi Dergisi, (28), 49-62. (Yayın No: 1720766)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN (2016). TERÖR GÖÇ BİREY VE TOPLUM. TESAM SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU "Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Boyutları ile Göç" (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3090814)
2.ÖZKİRAZ AHMET,ACUNGİL YAVUZ (2016). GÖÇ OLGUSU VE GÖÇÜN KENTLERİN TOPLUMSAL EKONOMİK KÜLTÜRELGELİŞMESİNE VE KALKINMASINA ETKİLERİ. 2.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2868707)
3.ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN,İŞÇİ BAŞ GÜL (2017). Parçalanmış Aile Yapısının Çocukların Suça Sürüklenmesindeki Rolü. Al Farabi 1st International Congress on Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3770294)
4.ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN,ÖZKİRAZ AHMET (2018). II.Meşrutiyet Dönemi Kadın Hareketlerinde Basının Rolü. UBAK İkinci Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Mardin (Özet Bildiri) (Yayın No:4418077)
5.ARSLANEL M N, ÖZKİRAZ AHMET (2010). SİVİL TOPLUM KURULUŞU OLARAK OSMANLIDA VAKIFLAR. ULUSLARARASI VII. STK'LAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:377968)
6.ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞRİKE NAZAN (2015). Sosyal Sermaye ve Sivil Toplum Etkileşimi. 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1731235)
7.ÖZKİRAZ AHMET,Ümit Şimşek (2014). Türkiye de Sosyal Belediyeciliği 1970 lerden Düşünmek. XI. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1713886)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Modernleşme Teorileri ve Postmodern Durum (2003)., ÖZKİRAZ AHMET, Çizgi Kitabevi, Sayfa Sayısı: 154, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 67771)
2.Sabri F Ülgener de Zihniyet Analizi (2000)., ÖZKİRAZ AHMET, A Yayınevi, Sayfa Sayısı: 283, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 67772)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.İlk Çağlardan Modern DönemeT a r i h t e n İ z l e rII (2018)., ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN,ÖZKİRAZ AHMET, Berikan Yayınevi, Editör: Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkunprof. Dr. Osman Köse, Sayfa Sayısı: 845, ISBN: ISBN: 978-605-7501-36-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4672494)
2.Yönetim Değişim ve Modernleşme Yazıları (2017)., ÖZKİRAZ AHMET,Yumuşak Hanifi, Çizgi Kitabevi, Editör: Ahmet Özkiraz, Sayfa Sayısı: 264, ISBN: 978-605-196-088-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3780055)
3.Değerler Bilançosu (2016)., ÖZKİRAZ AHMET,AYKUN NESLİHAN BİLGE, Çizgi Kitabevi, Editör: Hasan Hüseyin Bircan, Bülent Dilmaç, Sayfa Sayısı: 463, ISBN: 978-605-9427-60-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3089877)
4.KURAMDAN UYGULAMAYA YEREL YÖNETİMLER VE KENTSEL POLİTİKALAR (2013)., ÖZKİRAZ AHMET,GÜVEN AHMET, Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları, Editör: Yakup Bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya, Abdullah Aydınn, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 379501)
5.YEREL KALKINMA SAİKİ OLARAK KENTLİLİK BİLİNCİ (2013)., ÖZKİRAZ AHMET, ARSLANEL M NAZAN, ACUNGİL YAVUZ, Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 378729)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Seluk Üniversitesi Rektörlüğü Modernleşme Teorileri ve Postmodern Durum Yüksek Lisans Tez Projesi , BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı Ortadoğu Bölgesi Sosyal Güvenlik, DİĞER, Danışman (Tamamlandı)
3.Orta Öğretim Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması Samsun Bölgesinde Sosyoloji Dalında Jüri Üyeliği, TÜBİTAK PROJESİ, Proje İzleyiciliği (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Orta Öğretim Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasın Tokat Bölgesinde Sosyoloji Dalında Jüri Üyeliği, TÜBİTAK PROJESİ, Proje İzleyiciliği (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Amasya Ziyaret Kasabası Tarım Okulu Projesi , Avrupa Birliği, Danışman (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
6.Gaziosmanpaşa Üniversitesi KEP Kelkit Havzası Sürdürebilir Bütünleşik Planlaması 1 Aşama Tanıma Projesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Danışman (Tamamlandı)
Üniversite Dışı Deneyim

20164681 sayılı yasa ile oluşturulan Cazeevi İzleme Kurlu ÜyeliğiADALET BAKANLIĞI, Ceza ve Tutuk Evleri İzleme Kurulu Başkanı, (Kamu)
2002-2010Ceza ve Tutukevleri İzleme KuruluADALET BAKANLIĞI, 2002-2004 : 4681 sayılı yasa ile oluşturulan Cezaevleri İzleme Kurulu üyeliği. ’2004-2008 İzleme Kurulu Başkanlığı, (Kamu)
1971-2004Üretmek İşbirliğiBabamın Tarım İşleri, Babamın Tarım işleri- Üretimi ve pazarlaması , (Diğer)