GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

YASİN ÖZTÜRKž

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ]

ARŞ. GÖR. Yasin ÖZTÜRK

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

yasin.ozturk@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Anabilim Dalı

Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (2016- )

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Kırıkkale Üniversitesi (2013- 2016)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli)

LİSANS, Çankırı Karatekin Üniversitesi (2009- 2013)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler Bölümü

LİSANS, University Of Szczecin/Poland (2011- 2012)

International Relations -

TEZLER

DOKTORA, "", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Birleşmiş Milletler Reform Sorunsalı: Arap Baharı Örneği", Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Uluslararası İlişkiler

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖZTÜRK YASİN, (2020). "Türkiye’Nin Fırat Kalkanı Operasyonunun Uluslararasıhukuk Meşruiyeti", Social Sciences Studies Journal, 6(54), 157-165. (Yayın No: 6040013)

ÖZTÜRK YASİN, (2019). "Avrupa Birliği’Nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejileri", Academic Knowledge, 2(2), 188-199. (Yayın No: 5734898)

ÖZTÜRK YASİN, (2017). "Uluslararası Hukukta Devletlerin Egemen Eşitliği Kavramının Jus Cogens Niteliği", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31(42), 37-53. (Yayın No: 3561679)

ÖZTÜRK YASİN, (2013). "Avrasya Birliği Projesi Ve Türk Dış Politikasına Yansımaları", Avrasya Strateji, 2(2), 223-244. (Yayın No: 2603961)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖZTÜRK YASİN,DIRBALI ÖZTÜRK ÇAĞLA, (2019). "Uluslararası Nükleer Hukuk Düzenlemeleri Çerçevesinde Türkiye’Xxnin Nükleer Hukuk Alt Yapısına İlişkin Bir Analiz", Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 103-122. (Yayın No: 5020555)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÖZTÜRK YASİN (2017). Avrupa Birliği nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejileri. International Congress of Economy, Management And Policy (Özet Bildiri) (Yayın No:3661618)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

İslam Ülkeleri Ekonomilerinde Savunma Harcamaları:İran – Suudi Arabistan - Mısır Örneği (2018)., ÖZTÜRK YASİN,GÜVEN MAHMUT AKİF, Ekin Yayınevi, Editör: Eroğlu İlhan, Kekevi Serkan, Temur Yusuf, Sayfa Sayısı: 533, ISBN: 9786053276623, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4254984)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

Avrupa Birliği Eğitim Sertifikası, Avrupa Birliği Eğitim Programı, TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Sertifika, 18.04.2016-22.04.2016 (Ulusal)

Avrupa Birliği Eğitim Sertifikası, Avrupa Birliği Eğitim Sertifikası, ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, Sertifika, 22.02.2010-29.03.2010 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:yasin.ozturk@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2016-
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2013-2016
Kırıkkale Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Birleşmiş Milletler Reform Sorunsalı: Arap Baharı Örneği
Lisans
2009-2013
Çankırı Karatekin Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü

Lisans
2011-2012
University Of Szczecin/Poland
International RelationsAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ ULUSLARARASI HUKUK ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÖZTÜRK YASİN (2020). TÜRKİYE’NİN FIRAT KALKANI OPERASYONUNUN ULUSLARARASIHUKUK MEŞRUİYETİ. Social Sciences Studies Journal, 6(54), 157-165. (Yayın No: 6040013)
2.ÖZTÜRK YASİN (2019). AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ULUSLARARASI TERÖRİZMLE MÜCADELE STRATEJİLERİ. Academic Knowledge, 2(2), 188-199. (Yayın No: 5734898)
3.ÖZTÜRK YASİN (2017). Uluslararası Hukukta Devletlerin Egemen Eşitliği Kavramının Jus Cogens Niteliği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31(42), 37-53. (Yayın No: 3561679)
4.ÖZTÜRK YASİN (2013). Avrasya Birliği Projesi ve Türk Dış Politikasına Yansımaları. AVRASYA STRATEJİ, 2(2), 223-244. (Yayın No: 2603961)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÖZTÜRK YASİN,DIRBALI ÖZTÜRK ÇAĞLA (2019). Uluslararası Nükleer Hukuk Düzenlemeleri Çerçevesinde Türkiye’xxnin Nükleer Hukuk Alt Yapısına İlişkin Bir Analiz. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 5(1), 103-122. (Yayın No: 5020555)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÖZTÜRK YASİN (2017). Avrupa Birliği nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejileri. International Congress of Economy, Management And Policy (Özet Bildiri) (Yayın No:3661618)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.İSLAM ÜLKELERİ EKONOMİLERİNDE SAVUNMA HARCAMALARI:İRAN – SUUDİ ARABİSTAN - MISIR ÖRNEĞİ (2018)., ÖZTÜRK YASİN,GÜVEN MAHMUT AKİF, Ekin Yayınevi, Editör: Eroğlu İlhan, Kekevi Serkan, Temur Yusuf, Sayfa Sayısı: 533, ISBN: 9786053276623, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4254984)
Sertifika
1.Avrupa Birliği Eğitim Sertifikası, Avrupa Birliği Eğitim Sertifikası, ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, Sertifika, 22.02.2010-29.03.2010 (Ulusal)
2.Avrupa Birliği Eğitim Sertifikası, Avrupa Birliği Eğitim Programı, TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Sertifika, 18.04.2016-22.04.2016 (Ulusal)