GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ÖMER FARUK SÖNMEZž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Ömer Faruk SÖNMEZ

Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

omerfaruk.sonmez@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2007- 2010)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Sosyal Bilgiler Eğitimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2004- 2006)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Celâl Bayar Üniversitesi (1998- 2002)

Eğitim Fakültesi - Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

ÖNLİSANS, Atatürk Üniversitesi (2017- 2021)

Açıköğretim Fakültesi - Hukuk Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Harita Becerileri", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010

YÜKSEK LİSANS, "İlköğretim Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Karadeniz Bölgesi Konusunun Görsel Araç-Gereçlerle Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisinin Değerlendirilmesi (Tokat Örneği)", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006

ÖNLİSANS, "", Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Temel Eğitim

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı/ (2020- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı/ (2015- 2020)

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı/ (2011- 2015)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı/ (2008- 2011)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Enstitü Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Sosyal Proje Geliştirme, Lisans, (2020-2021)

Sosyal Bilgilerde Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme, Lisans, (2020-2021)

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Metinler, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Sosyal Bilgilerin Temelleri, Lisans, (2020-2021)

Değerler Eğitimi, Doktora, (2020-2021)

Sosyal Proje Geliştirme, Lisans, (2019-2020)

Sosyal Bilgilerde Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme, Lisans, (2019-2020)

Değerler Eğitimi, Doktora, (2019-2020)

Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, (2019-2020)

Değerler Eğitimi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Değerlerimiz, Lisans, (2019-2020)

Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, (2018-2019)

Değerler Eğitimi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Değerlerimiz, Lisans, (2018-2019)

Medya Okuryazarlığı, Lisans, (2018-2019)

Değerler Eğitimi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Değerler Eğitmi, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Esra DELİCAN, "Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları İlk Deneyimler", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Halil İbrahim SARICA, "6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Göktürk Burak ÇELİKTAŞ, "2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Ramazan DENİZ, "5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Ali YURDAKUL, "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yardımlaşma Değeri Öğrenimine İlişkin Bir Model "Gelenek Görenek Kutusu"", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Bülent OMCA, "Cumhuriyet Dönemi'nden Günümüze Milli Eğitim Şûralarında Coğrafya Öğretimi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Hüseyin NAR, "4. Ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Dil Ve Anlatım Yönünden Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Mehmet SEVİM, "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Anlamlı Öğrenme Yaklaşımına Göre Hazırlanan Etkinliklerin Akademik Başarıya Ve Kalıcılığa Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Nihan AKINCAN, "Ulusal Gazetelerdeki Haberlerin Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Yardımseverlik Ve Dayanışma Değerleri Açısından İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Osman GEDİK, "Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgileri Ve Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Maksut ÖNLEN, "Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Sevgi-Saygı Ve Hoşgörü Değerlerinin Ulusal Gazete Haberlerine Yansımaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Eser İRŞİ, "Ortaokul Hukuk Ve Adalet Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Sümeyya AYCIL, "Ortaokul Öğrencilerinin Hukuk Ve Adalet Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Emrullah KARATEKİN, "Ömer Seyfettin Hikâyelerinin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarında Yer Alan Değerler Açısından İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Mehmet TATAN, "Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Vatandaşlık Algılarına Sosyal Bilgiler Dersinin Etkisi: Tokat İli Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Mehmet Şaban AKGÜL, "İlkokul Öğrenci Velilerinin Çocuk Haklarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Fatih YILDIRIM, "8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarının Sosyal Bilgiler Öğretmenlerince Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2014

Editörlük

İnternational Journal Of Turkısh Education Sciences (cıte factor-google akademik, akademik dizin, türk eğitim index), Dergi, Editör, GOP ÜNİVERSİTESİ, 30.04.2015 - 30.10.2015

The Journal Of International Education Science (http://www.sindexs.org), Dergi, http://www.inesjournal.com/Anasayfa.Aspx

Topluma Hizmet Uygulamaları, Kitap, Editör, PEGEM A, 01.01.2009

Uluslalarası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Editör, GOP EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 30.04.2016 - 30.04.2015

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (SOBİAD), Dergi, Editör, GOP EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 31.10.2017 - 31.10.2017

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (sobiad), Dergi, Editör, GOP EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 30.04.2017 - 20.12.2017

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Uteb (TR DİZİN), Dergi, Editör, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 30.04.2013 - 31.10.2016

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

SÖNMEZ ÖMER FARUK,YURDAKUL ALİ, (2020). "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yardımlaşma Değeri Öğrenimineilişkin Bir Model: Gelenek Görenek Kutusu.", Inesjournal, 142-157. (Yayın No: 6805985)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,maksut önlen,Tatan Mehmet, (2020). "Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi 2006 - 2018Öğretim Programlarının Karşılaştırması", Ahi Evran Üniversitesikırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), (Yayın No: 6590178)

SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2020). "Bıblıometrıc Analysıs Of Values Educatıon Researches Based On Web Ofscıence Database", Ijetsar (International Journal Of Education Technology And Scientific Researches), 1543-1577. (Yayın No: 6797389)

SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2020). "Bibliometric Analysis Of Educational Research Articles Published İn The Field Of Social Study Education Based On Web Of Science Database", Participatory Educational Research (Per), 7(2), 215-229., Doi: https://doi.org/10.17275/per.20.30.7.2 (Yayın No: 6590769)

Delican Esra,SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2020). "Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları İlk Deneyimler", Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi (Turksosbilder), 5(2), 125-151. (Yayın No: 6797535)

GEDİK OSMAN,SÖNMEZ ÖMER FARUK,YEŞİLTAŞ ERKAN, (2019). "Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgi Yeterliliklerinin İncelenmesi", Ekuad, 5(2), 187-198. (Yayın No: 5826274)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,Omca Bülent, (2019). "Cumhuriyet Dönemi’Nden Günümüze Milli Eğitim Şûralarındacoğrafya Öğretimi", Uluslararası Sosyal Bilgilereğitimi Dergisi, 82-99. (Yayın No: 6813237)

GEDİK OSMAN,SÖNMEZ ÖMER FARUK,YEŞİLTAŞ ERKAN, (2019). "Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgi Yeterliliklerinin İncelenmesi", Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(2), 187-198. (Yayın No: 5164629)

Eser Irşi,SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2019). "Ortaokul Hukuk Ve Adalet Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi", Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(4), 1458-1469. (Yayın No: 5826677)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,Eser Irşi,maksut önlen,Polat Uğur, (2019). "2018 Ortaokluy Öğretim Programlarının Hukuk Okuryazarlığı Açısından İncelenmesi", Kefad, 20(2), 906-1006. (Yayın No: 5826418)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,AKINCAN NİHAN, (2019). "Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Yardımseverlik Ve Dayanışma Değerlerinin Ulusal Gazetelerde Yer Alma Düzeyinin İncelenmesi", Sbad, 14(2), 802-815. (Yayın No: 5826515)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,SEVİM MEHMET, (2019). "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Anlamlı Öğrenme Yaklaşımına Göre Hazırlanan Etkinliklerin Akademik Başarıya Ve Kalıcılığametkisi", Ekuad, 5(3), 447-457. (Yayın No: 5826347)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,AKGÜL MEHMET ŞABAN, (2018). "İlkokul Öğrenci Velilerinin Çocuk Haklarına İlişkingörüşlerinin Değerlendirilmesi", Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(16), 97-117., Doi: http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1585 (Yayın No: 4613315)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,AYCIL SÜMEYYE, (2018). "Ortaokul Öğrencilerinin Hukuk Ve Adalet Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (Yayın No: 4529780)

ÖNLEN MAKSUT,SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2018). "The Reflectıons Of Love Respect And Tolerance Values In Socıalstudıes Currıculum To Natıonal Newspapers", Internatıonal Journal Of Eurasıa Socıal Scıences, 9(33), (Yayın No: 4529754)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,TATAN MEHMET, (2017). "The Effect Of Teaching Social Science On Citizenship Sense/Perception For Foreign National Students: Tokat Sample", Turkish Studıes, 12(14), 393-410., Doi: 10.7827/TurkishStudies.11501 (Yayın No: 3767678)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,karatekin emrullah, (2017). "Revıew The Omer Seyfettın’S Storıes In Terms Of Values In Socıalstudıes Teachıng Program", Internatıonal Journal Of Eurasıa Socıal Scıences, 8(8), 730-755. (Yayın No: 3767548)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,KILIÇOĞLU GÖKÇE, (2016). "Değerlendirme Boyutu İle Sosyal Bilgiler Programları (1924-2005)", Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, (Yayın No: 4648457)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,GÖKBULUT YASİN,SAPSAĞLAM ÖZKAN, (2016). "Okul Dışı Akademik İklim Çalışmalarına Bir Model Çocuk Üniversitesi", The Journal Of International Education Science, 2(2), 96-109., Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.20 (Yayın No: 2875038)

SÖNMEZ ÖMER FARUK, GÖKBULUT YASİN, SAPSAĞLAM ÖZKAN, (2015). "Okul Dışı Akademik İklim Çalışmalarına Bir Model: "Çocuk Üniversites", Uluslarası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), (Yayın No: 6909407)

SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2014). "Atasözlerinin Sosyal Bilgiler Programındaki Değerler Açısından İncelenmesistudy Of Proverbs Regardıng To The Values In Socıal Studıes", Zeitschrift Für Die Welt Der Turken / Journal Of World Ofturks, 6(2), 101-115. (Yayın No: 1119540)

SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2014). "Social Studıes Teachers Viewpoints Of The Social Studıes Lesson Sample Of Turkey And Afghanistan", Educational Research And Reviews, 9(9), 245-254., Doi: 10.5897/ERR2014.1785 (Yayın No: 1119463)

SÖNMEZÖMER FARUK, YÜRÜDÜR EREN, (2013). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Coğrafya Öğretiminde Kullanılan Bazı Kavramları Anlama Düzeyi", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(12), 48-59. (Yayın No: 351821)

SÖNMEZÖMER FARUK, KARATEKİN KADİR, MEREY ZİHNİ, (2013). "Ulusal Televizyon Kanallarında Engelli Hakları", Turkish Studies, 2073-2095. (Yayın No: 351559)

SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2013). "An Overvıew Of Afghanıstan Socıal Studıes Textbooks", International Journal Of Academic Research, 13-16., Doi: DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-6/B2 (Yayın No: 351490)

SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2013). "An Allocatıon Of Space For Scıentıfıcıty Value In Socıal Studıes Currıculum", International Journal Of Academic Research, 278-284., Doi: DOI: 10.7813/2075-4124/5-5/B.43 (Yayın No: 351466)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,AKSOY BÜLENT, (2012). "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Harita Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi", Turkish Studies, 905-1924., Doi: DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3765 (Yayın No: 1120389)

KARATEKİN KADİR,MEREY ZİHNİ,SÖNMEZ ÖMER FARUK,KUŞ ZAFER, (2012). "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnsan Hakları Eğitimine Yönelik Tutumları", Turkish Studies, 7(4), 2194-2207., Doi: DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3957 (Yayın No: 1120352)

SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2012). "İlköğretim Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Turkishstudies, 1695-1708., Doi: DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3765 (Yayın No: 1120375)

AKSOY BÜLENT,KUŞ ZAFER,SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2010). "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karikatür Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi", E-Journal Of New World Sciences Academy Education Sciences, 5(4), 1483-1497. (Yayın No: 1120417)

SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2010). "İlköğretim Öğrencilerinin Demokrasi Algıları", E-Journal Of New World Sciences Academy Education Sciences, 5(4), 1488-1512. (Yayın No: 1120401)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

SÖNMEZ ÖMER FARUK,YILDIRIM FATİH, (2015). "8 Sınıf T C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Elektronik Sosyal Bilgiler Dergisi, 2(1), (Yayın No: 2875034)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,AKSOY BÜLENT, (2013). "Cumhuriyetten Günümüze İlköğretim Programlarında Harita Becerileri", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 269-288. (Yayın No: 1120460)

SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2013). "Öss Ygs Ve Lys Sınavlarındaki Coğrafya Sorularının Bloom Taksonomisi Bilişsel Alan Düzeyi Açısından Analizi", Karadeniz Araştırmaları Dergisi,, (36), 257-275. (Yayın No: 1120474)

SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2013). "Doğal Çevreye Duyarlılık", Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi,, 59-74. (Yayın No: 1120451)

SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2013). "Ortaokul Öğrencilerinin Yardımseverlik Değeri İle İlgili Metafor Algıları", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 95-110. (Yayın No: 1120442)

SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2012). "Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitaplarında Kullanılan Metin Türleri", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(48), 17-39. (Yayın No: 1120482)

SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2012). "Tokat İlinden Yaşanan Son Dönem İç Göçlerin Yönü Ve Boyutu", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, 12(49), 15-27. (Yayın No: 1120501)

SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2012). "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Metin Ve Görsellerde Harita Becerileri", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Yayın No: 1120491)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,MEREY ZİHNİ,KAYMAKCI SELAHATTİN, (2010). "1998 Ve 2006 Sosyal Bilgiler Programına Göre Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Bilgisi Öğretiminde Kullanılan Bazı Kavramları Anlama", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 126-138. (Yayın No: 1120530)

SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2010). "Öğretim Sürecinde Öğrencileri Aktif Kılan Etkinlikler Ve Etkinliklere Dayalı Coğrafya Öğretimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi,, 5(2), 181-196. (Yayın No: 1120559)

SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2010). "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Görüşlerinin Kazanım Boyutunda Değerlendirilmesi", Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi,, 53-72. (Yayın No: 1120518)

SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2010). "Çoklu Zekâ Kuramına Göre Hazırlanmış Öğretim Etkinliklerinin Uygulanması İle İlgili Öğretmenlerin Düşünceleri Ve Karşılaşılan Sorunlar", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(2), 139-154. (Yayın No: 1120549)

SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2009). "Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Kullanma Düzeyleri", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 213-228. (Yayın No: 1120541)

ÇETİN TURHAN,SÖNMEZ ÖMER FARUK, (2009). "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Amaç Ve İçeriğine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,, 851-875. (Yayın No: 1120569)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

SÖNMEZ ÖMER FARUK (2019). 2018 Sosyal Bilgiler Programı 7. Sınıf Kazanımlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 5.Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5960115)

SÖNMEZ ÖMER FARUK (2019). Yüksek Lisans Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Farkındalıklarının İncelenmesi. 5.Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5960141)

SÖNMEZ ÖMER FARUK (2019). 2006-2018 Sosyal Bilgiler Lisans Programında Tarih. V. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5960265)

SÖNMEZ ÖMER FARUK (2019). T.C. İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Öğretim Programının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası100.Yıl Eğitim Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5960209)

SÖNMEZ ÖMER FARUK (2019). Tokat Şehir Müzesindeki Sergilerin Sosyal Bilgiler Dersindeki Kazanımlara ve Konulara Olan Uygunluk Düzeylerinin Belirlenmesi. IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5960169)

SÖNMEZ ÖMER FARUK (2018). 2006 ve 2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının İçerik Bağlamında Değerlendirilmesi. 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4617926)

SÖNMEZ ÖMER FARUK (2018). 2006-2018 Sosyal Bilgiler Lisans Programında Coğrafya. I.Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4617678)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,GÖKBULUT YASİN (2018). PEDEGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SINIF YÖNETİMİ DERSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. 2018 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSELLERE YANSIMASI (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4612935)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,Eser Irşi (2018). 2018 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSELLERE YANSIMASI. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4612908)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,maksut önlen (2018). 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ “KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM” BÖLÜMÜNDE YER ALAN SORULARIN BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE ANALİZİ. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4612892)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,GÖKBULUT YASİN (2018). 2006-2018 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının İçerik Bağlamında Değerlendirilmesi. IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim veSosyal Bilimler Sempozyumu27-30 Haziran 2018/Bakü-Azerbaycan (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4561224)

SÖNMEZ ÖMER FARUK (2018). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Tarih ve Sanat Tarihi Öğrencilerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi İle İlgili Görüşleri. 1. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4533959)

SÖNMEZ ÖMER FARUK (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Algısı. IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim veSosyal Bilimler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4533944)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,GÖKBULUT YASİN (2018). Pedagogical Formation Education Students’xx Opinions bout Classroom Management Course. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HUMAN AND SOCIAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:4258882)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,maksut önlen,Eser Irşi,Polat Uğur (2017). 2017 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ 5. SINIFSOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ DEĞERLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ. INTERNATIONAL SYMPOSIUM OFEDUCATION AND VALUES (Özet Bildiri) (Yayın No:4007691)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,TEKKÖK ÖZGÜR,TEKKÖK TUĞBA,TÜRKOĞLU TAHSİN (2017). THE CONTRIBUTION TO SUCCESS OF USING INTERACTIVE FLAT PANNELIN SOCIAL SCIENSE. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3856305)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,AKSOY BÜLENT (2017). ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN “TÜRK DÜNYASI” ALGISI. III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 6-9 Temmuz 2017 – Üsküp / Makedonya (Özet Bildiri) (Yayın No:3802073)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,eser ırşi,Ayşegül ırşi (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Değer Tercihleri Ve Değerlere İlişkin Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3801862)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,TATAN OYA (2017). Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler Açısından Keloğlan Masalları Çizgi Filminin Değerlendirilmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3801895)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,ALMALI METE,KOPAR ÇAĞLAR (2017). Medya Okuryazarlığı Bağlamında Ulusal Gazetelerde Yer Alan “Aile” Haberlerinin İçerik Analizi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3801916)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,SEVİM MEHMET,TATAN MEHMET (2017). Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin vakıflarla ilgili imgesel algıları ve bilgi düzeylerinin belirlenmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3801941)

SÖNMEZ ÖMER FARUK (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türk Tarihi Ve Kültürü Dersine İlişkin Görüşleri. 16th International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3801376)

SÖNMEZ ÖMER FARUK (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Tüketici Hakları ile ilgili algılarının karikatür yoluyla belirlenmesi. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3801363)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,TATAN MEHMET,DENİZ RAMAZAN (2017). TARİH ÖĞRETMENLERİNİN OKUL DIŞI ÇEVRELERE EĞİTİM AMAÇLI GEZİ DÜZENLEYEBİLME ÖZYETERLİKİNANÇLARI. ULUSLARARASI AVRASYASOSYAL BİLİMLERKONGRESİ 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3801177)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,IRŞİ ESER,SÜMEYYE AYCIL,KARATEKİN EMRULLAH (2017). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN VATANSEVERLİK DEĞERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİALGILARININ İNCELENMESİ. ULUSLARARASI AVRASYASOSYAL BİLİMLERKONGRESİ 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3801159)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,GÖKBULUT YASİN,SAPSAĞLAM ÖZKAN (2017). PEDEGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME İLE İLGİLİGÖRÜŞLERİ. ICOESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3801120)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,IRŞİ ESER,AYCIL SÜMEYYE (2016). KÜLTÜR AKATARIMI BOYUTU İLE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI. ULUSLARARSI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3022591)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,TATAN MEHMET (2016). MÜLTECİLERDE TÜRKİYE ALGISI TOKAT İLİ ÖRNEĞİ. 2. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3022710)

ÇAKIR ASLI,SÖNMEZ ÖMER FARUK,SAPSAĞLAM ÖZKAN,SÖNMEZ DİLEK (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çocuk haklarına ilişkingörüşlerinini değerlendirilmesi. 15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3020903)

SÖNMEZ ÖMER FARUK (2016). EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESELLEŞME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. 2. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3020956)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,IRŞİ ESER,MAKSUT ÖNLEN,POLAT UĞUR (2016). İLKOKUL İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KAZANIMLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. 15.ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3021048)

SÖNMEZ ÖMER FARUK (2016). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN GEZİLERİ İLE İLGİLİ METEFORİK ALGILARI. ICQH2016 International Conference on Quality in Higher Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3021567)

SÖNMEZ ÖMER FARUK (2016). SOCIAL STUDIES PROGRAMS IN THE CONTEXT OF NATIONAL UNITY AND SOLIDARITY AND PATRIOTISM. İDEAL-2016 III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3021432)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,IRŞİ ESER,ÖNLEN MAKSUT,POLAT UĞUR (2016). ORTAOKUL ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DEĞERLER EĞİTİMİ. 15. ULUSLARASII SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3021142)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,SÖNMEZ ARZU (2016). DETERMINATION OF Media PERCEPTIONS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS THROUGH DRAWINGS. IDEAL 2016 III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3021362)

SÖNMEZ ÖMER FARUK (2015). BİREY VE TOPLUM ÖĞRENME ALANI BAĞLAMINDA ÇOCUK HAKLARININ ULUSAL GAZETELERDE YER ALMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:2071737)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,ESER IRŞİ,MAKSUT ÖNLEN,POLAT UĞUR (2015). ORTAOKUL 7 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BARIŞ DEĞERİNE İLİŞKİN ALGILARININ METEFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ. 4.ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:2071806)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,GÖKBULUT YASİN (2015). Ortaokul öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde yer alan EKONOMİ kavramlarını anlama düzeyi. 7.Uluslararsı Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2155139)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,GÖKBULUT YASİN,SAPSAĞLAM ÖZKAN (2015). Ulusal Televizyon Kanallarında Çocuk Hakları Farkındalığının Belirlenmesi. 7.Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2154496)

SÖNMEZ ÖMER FARUK,ÇELİKTAŞ GÖKTÜRK BURAK,SARICA HALİL İBRAHİM,DEMİR ABDULKERİM Sosyal Bilgiler Lisans Programında Coğrafya. I. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5141282)

SÖNMEZ ÖMER FARUK Öğretmen Adaylarının Üniversite ve Şehir Kavramına İlişkin Metafor Algıları. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop Üniversitesi-Sinop. (Özet Bildiri) (Yayın No:1120317)

SÖNMEZ ÖMER FARUK Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi. 1.Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1120258)

SÖNMEZ ÖMER FARUK Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Adaylarının Vatandaşlık Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. International Symposium on Social Studies Education, Marmara University, (Özet Bildiri) (Yayın No:1120311)

SÖNMEZ ÖMER FARUK Prospective teachers used in some concepts of citizenship teaching level understanding. CiCe 12th Annual Conference. Barcelona, Spain. (Özet Bildiri) (Yayın No:1120330)

SÖNMEZ ÖMER FARUK Ulusal televizyon kanallarında engelli hakları. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (USBES II). (Özet Bildiri) (Yayın No:1120284)

SÖNMEZ ÖMER FARUK Cumhuriyetten Günümüze Değerlendirme Boyutu ile Sosyal Bilgiler Programları. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III (USBES III). (Özet Bildiri) (Yayın No:1120275)

SÖNMEZ ÖMER FARUK Üniversite Öğrencilerinin Siyaset Kavramına İlişkin İmgesel Algıları. Uluslararası Gençlik ve Kültür Sempozyumu, Samsun-Türkiye. (Özet Bildiri) (Yayın No:1120268)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KARATEKİN KADİR,KUŞ ZAFER,SÖNMEZ ÖMER FARUK (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Demokrasi Algıları. 9.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4658346)

AKSOY BÜLENT,KARATEKİN KADİR,KUŞ ZAFER,SÖNMEZ ÖMER FARUK (2010). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KARİKATÜR KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ. 9. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3081911)

AKSOY BÜLENT,SÖNMEZ ÖMER FARUK,MEREY ZİHNİ,KAYMAKCI SELAHATTİN Sosyal Bilgiler eğitimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin Değerlendirilmesi. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:1120078)

SÖNMEZ ÖMER FARUK 1998 2006 Öğretmen yetiştirme Programlarının Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı Açısından Değerlendirilmesi. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:1120099)

SÖNMEZ ÖMER FARUK Sınıf Öğretmeni Adaylarının Coğrafya Öğretiminde Kullanılan Bazı Kavramları Anlama Düzeyi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (Özet Bildiri) (Yayın No:1120070)

SÖNMEZ ÖMER FARUK İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler öğretimi açısından iletişim becerilerinin değerlendirilmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (Özet Bildiri) (Yayın No:1120060)

SÖNMEZ ÖMER FARUK Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Eğitiminde Animasyon ve Çizgi Fizgi Filmlerden Yararlanılmasına İlişkin Görüşleri. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1120050)

SÖNMEZ ÖMER FARUK Ortaokul Öğrencilerinin Yardımseverlik değeri ile ilgili Metafor Algıları Trabzon. VI. Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1120029)

SÖNMEZ ÖMER FARUK Bir Sözlü Tarih Çalışması Tokat Merkez Mahalle İsimleri. Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1120013)

SÖNMEZ ÖMER FARUK Sosyal Bilgiler 6 ve 7 sınıf Ders Kitaplarının Fiziksel Yapı İçerik Dil ve Anlatım Yönünden Değerlendirilmesi. Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1120210)

SÖNMEZ ÖMER FARUK Sosyal bilgiler programının uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1120203)

SÖNMEZ ÖMER FARUK Sosyal bilgiler öğretiminde dönüştürülebilir sembol pekiştireçlerin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1120196)

SÖNMEZ ÖMER FARUK Okulda yaşam biçimi olarak demokrasi eğitimi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Cilt I (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1120116)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Zihin Ahlak Ve Beden Eğitimi (2013)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem A, Sayfa Sayısı: 168, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 78765)

Günümüzde Eğitim (2009)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem A, Sayfa Sayısı: 248, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 76167)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - Iv (2020)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, Pegem Akademi, Editör: Turan Refik, Akdağ Hakan, Sayfa Sayısı: 420, ISBN: 978-625-7228-72-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6656635)

Sosyal Bilimlere Uzaktan Eğitimde Bakış (2020)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, Pegem Akademi, Editör: Koçoğlu Erol, Sayfa Sayısı: 418, ISBN: 978-625-7880-74-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6601429)

Sosyal Bilgilerde Beceri Eğitimi (2019)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem A, Editör: Aksoy Bülent Akbaba Bülent Kılcan Bahadır, Sayfa Sayısı: 15, ISBN: 978-605-037-045-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5827362)

Medya Okuryazarlığı Ve Eğitim (2019)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem A, Editör: Koçoğlu Erol Ve Akman Özkan, Sayfa Sayısı: 11, ISBN: 978-605-241-630-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5827524)

Özel Öğretim Yöntemleri-3 (2018)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem Akademi, Editör: Abdulkadir Uzunöz Vedat Aktepe, Sayfa Sayısı: 508, ISBN: 978605241180-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4528535)

Sosyal Bilgileröğretimindeyeni Yaklaşımlar-Iıı (2018)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem A Yayıncılık, Editör: Prof.Dr. Refik Turan -Doç.Dr. Hakan Akdağ, Sayfa Sayısı: 419, ISBN: 978-605-241-007-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4600362)

Current Trends İn Social Studies Education (2018)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,TATAN OYA, Lambert Academıc Publicatıon Prwsss, Editör: Turhan Çetin Almusa Mulalıc Selahattin Kaymakçı, ISBN: 978613992762-6, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4528563)

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı (2017)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,KOÇ HAKAN, Pegem A Yayıncılık, Editör: Ramazan Sever Erol Koçoğlu, Sayfa Sayısı: 270, ISBN: ISBN 978-605-364-605-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3770043)

New Approaches In Socıal Studıes Educatıon (I) (2017)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Published By Isres Publishing, International Society For Research İn Education And Science (Isres)., Editör: Dr. Wenxia (Joy) Wu Dr. Erol Koçoğlu Dr. Özkan Akman, Sayfa Sayısı: 208, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3748934)

Sosyal Bilgiler Eğitimi (2016)., KARATEKİN KADİR,SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem Akademi Yayıncılık, Editör: Dursun Dilek, Sayfa Sayısı: 856, ISBN: 978-605-364-98-16, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2875023)

Sosyal Bilgilerde Sözlü Ve Edebiyat İncelemeleri (2016)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem Akademi Yayıncılık, Editör: Halil Tokcan, Sayfa Sayısı: 457, ISBN: 978605318378-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2875025)

Hukuk Ve Adalet (2016)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,ÜNAL FATMA,KAYMAKCI SELAHATTİN,CANBOLAT FERHAT, Meb Yayınları, Editör: Hamdullah Paksoy, Sayfa Sayısı: 171, ISBN: 9789751137869, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1119641)

Hayat Bilgisi Öğretimi (2016)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,GÖRMEZ ERHAN, Pegem Akademi, Editör: Güevn Semra, Kaymakcı Selahattin, Sayfa Sayısı: 526, ISBN: 9786053185468, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2879909)

Developments İn Educational Sciences (2016)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,SÖNMEZ ARZU,KUM ÖZLEM, St.Kliment Ohridski University Press, Editör: Recep Efe, Irıne Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal, Sayfa Sayısı: 10, ISBN: 978-954-07-4139-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3014378)

Öğretimin Planlanması Unterrichtsplanung Planing Of Instruction (2015)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,NESLİHAN DELİBAŞ,coşkun neslihan,SÖNMEZ ARZU, Dağyeli Verlag, Editör: Hasan Coşkun/ Fatih Yılmaz/ Mehmet Emin Aksoy, Sayfa Sayısı: 438, ISBN: 9783935597241, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2070782)

Education İn The 21St Century Theory And Practice (2015)., ÖZTÜRK AYNAL ŞAFAK,ŞAHİN RUKİYE,SÖNMEZ ÖMER FARUK, St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Prof. Dr. Irina Kolevaprof. Dr. Recep Efeprof. Dr. Emin Atasoyassoc. Prof. Dr. Zdravka Blagoeva Kostova, Sayfa Sayısı: 759, ISBN: 978-954-07-4000-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2070914)

Farklı Yönleri İle Değerler Eğitimi (2014)., KARATEKİN KADİR,SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem A, Editör: Refik Turan Kadir Ulusoy, Sayfa Sayısı: 388, ISBN: 9786053648222, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1119626)

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı (2013)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,KOÇ HAKAN, Pegem A, Editör: Ramazan Sever, Erol Koçoğlu, Sayfa Sayısı: 281, ISBN: 9786053646051, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1119663)

Sosyal Bilgiler İçin Çoklu Okuryazarlık (2013)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem A, Editör: Gençtürk, Ebru, Sayfa Sayısı: 296, ISBN: 9786053644187, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6909909)

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 2 (2011)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem A, Editör: Akdağ Hakan, Sayfa Sayısı: 357, ISBN: 9786053641254, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 76166)

Topluma Hizmet Uygulamaları (2009)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem A, Editör: Aksoy Bülent, Çetin Turhan ,Sönmez Ömer Faruk, Sayfa Sayısı: 266, ISBN: 9786054282159, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 77851)

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 1 (2009)., YEŞİLTAŞ ERKAN,SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem A, Editör: Hakan Akdağ, Sayfa Sayısı: 436, ISBN: 9786055885731, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 76165)

sanatsal faaliyetler

"Engelleri Aşlım Afiş Sergisi", Novada AVM Sanat Sergi Salonu, TÜRKİYE, 2017,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Çocuk Üniversitesinde Eğlenceli Bilim", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 06.06.2019-28.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA ve Araştırma merkezinde Doğa Tarih Kültür Spor ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Bilimin Dünyasına bakış", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 28.06.2013-28.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"ÇEVRE EMANETTİR", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2016-26.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE BİLİM ETKİNLİKLERİ Fen Matematik Sosyal Etkinlikler ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.05.2015-26.09.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Üstün yetenekli çocuklarla doğanın anatomisi Ankara TÜBİTAK 4004 projesi", TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, 01.07.2009-26.08.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"ÖZGÜN MATERYALLERİ GELİŞTİRME PROJESİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2017-15.05.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

" Afganistan Öğretmenlerine Eğitim Formasyonu Kazandırılması Projesi Türkiye Afganistan Başbakanlık Milli Eğitim Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Sar ı Pul Cevizcan Afganistan ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Eğitmen, 01.01.2013-01.12.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi nde Doğa Tarih Kültür Spor ve Sanat Etkinlikleri Çerçevesinde Bilimin Dünyasına Bakış Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 01.07.2014-01.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2011, YARDIMCI DOÇENT, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

2015, DOÇENT, TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

2004- , SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ, MEB,

2009- , ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DR., GAZİ OSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ,

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:omerfaruk.sonmez@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2007-2010
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Eğitimi (Dr)

Tez Adı:İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Harita Becerileri
Yüksek Lisans
2004-2006
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:İlköğretim Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Karadeniz Bölgesi Konusunun Görsel Araç-Gereçlerle Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisinin Değerlendirilmesi (Tokat Örneği)
Lisans
1998-2002
Celâl Bayar Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Önlisans
2017-2021
Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/Hukuk Bölümü

Tez Adı:


Akademik Görevler

Profesör
2020-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Doçent
2015-2020
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Doktor Öğretim Üyesi
2011-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Öğretim Görevlisi
2008-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Enstitü Müdür Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)SOSYAL PROJE GELİŞTİRMETürkçe3
(2020-2021)SOSYAL BİLGİLERDE KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEMETürkçe4
(2020-2021)SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİTürkçe3
(2019-2020)SOSYAL PROJE GELİŞTİRMETürkçe3
(2019-2020)SOSYAL BİLGİLERDE KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEMETürkçe4
(2019-2020)TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARITürkçe3
(2019-2020)DEĞERLERİMİZTürkçe2
(2018-2019)TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARITürkçe3
(2018-2019)DEĞERLERİMİZTürkçe2
(2018-2019)MEDYA OKURYAZARLIĞITürkçe3
(2018-2019)DEĞERLER EĞİTMİTürkçe2
Yüksek Lisans
(2020-2021)SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE EDEBİ METİNLERTürkçe3
(2019-2020)DEĞERLER EĞİTİMİTürkçe3
(2018-2019)DEĞERLER EĞİTİMİTürkçe3
(2018-2019)DEĞERLER EĞİTİMİTürkçe2
Doktora
(2020-2021)DEĞERLER EĞİTİMİTürkçe3
(2019-2020)DEĞERLER EĞİTİMİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Hasta ASUMAN, "Dördüncü sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan görseller hakkında öğretmen görüşleri”"
2.Omca BÜLENT, "Günümüze kadar yapılan milli eğitim şuralarında coğrafya ve coğrafya eğitimi”", Yüksek Lisans
3.Eser IRŞİ, "Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerendirilmesi", Yüksek Lisans
4.Sümeyye AYCIL, "İlköğretim Öğrencilerinin Hukuk ve Adalet Dersine İlişkin Görüşleri", Yüksek Lisans
5.Fatih YILDIRIM, (2014)., "8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğrenci çalışma kitaplarının sosyal bilgiler öğretmenlerince değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Mehmet Şaban AKGÜL, (2015)., "İlkokul öğrenci velilerinin çocuk haklarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Emrullah KARATEKİN, (2016)., "Ömer seyfettin hikâyelerinin sosyal bilgiler dersi öğretim programlarında yer alan değerler açısından incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Mehmet TATAN, (2016)., "Yabancı uyruklu öğrencilerin vatandaşlık algılarına sosyal bilgiler dersinin etkisi: Tokat ili örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Osman GEDİK, (2017)., "Sınıf eğitimi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgileri ve bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Maksut ÖNLEN, (2017)., "Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan sevgi-saygı ve hoşgörü değerlerinin ulusal gazete haberlerine yansımaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Eser İRŞİ, (2017)., "Ortaokul hukuk ve adalet dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Sümeyya AYCIL, (2017)., "Ortaokul öğrencilerinin hukuk ve adalet dersine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Mehmet SEVİM, (2018)., "Sosyal bilgiler öğretiminde anlamlı öğrenme yaklaşımına göre hazırlanan etkinliklerin akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Nihan AKINCAN, (2018)., "Ulusal gazetelerdeki haberlerin sosyal bilgiler programında yer alan yardımseverlik ve dayanışma değerleri açısından incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
15.Esra DELİCAN, (2019)., "Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları ilk deneyimler", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Halil İbrahim SARICA, (2019)., "6. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
17.Göktürk Burak ÇELİKTAŞ, (2019)., "2018 sosyal bilgiler dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Tokat ili örneği)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
18.Ramazan DENİZ, (2019)., "5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Tokat ili örneği)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
19.Ali YURDAKUL, (2019)., "İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin yardımlaşma değeri öğrenimine ilişkin bir model "Gelenek görenek kutusu"", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
20.Bülent OMCA, (2019)., "Cumhuriyet Dönemi'nden günümüze milli eğitim şûralarında coğrafya öğretimi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
21.Hüseyin NAR, (2019)., "4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının dil ve anlatım yönünden değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.TÜRKİYE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, Dergi, Editör, dergipark, 30.03.2020
2.The Journal of International Education Science(http://www.sindexs.org), Dergi, http://www.inesjournal.com/Anasayfa.Aspx
3.qww, Kitap, Editör, qwqweqqw
4.WWWWWWWWWWWW(WWW), Dergi, Editör, WWWW
5.INES(sobiad), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, http://www.inesjournal.com/Anasayfa.Aspx
6.ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ(SOBİAD), Dergi, Editör, GOP EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 31.10.2017 - 31.10.2017
7.ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ(sobiad), Dergi, Editör, GOP EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 30.04.2017 - 20.12.2017
8.TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Kitap, Editör, PEGEM A, 01.01.2009
9.ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ UTEB(TR DİZİN), Dergi, Editör, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 30.04.2013 - 31.10.2016
10.UTEB(TR DİZİN), Dergi, Editör, GOP ÜNİVERSİTESİ
11.ULUSLALARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ(Endekste taranmıyor), Dergi, Editör, GOP EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 30.04.2016 - 30.04.2015
12.İnternational Journal of Turkısh Education Sciences(cıte factor-google akademik, akademik dizin, türk eğitim index), Dergi, Editör, GOP ÜNİVERSİTESİ, 30.04.2015 - 30.10.2015


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.SÖNMEZ ÖMER FARUK,YURDAKUL ALİ (2020). İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin yardımlaşma değeri öğrenimineilişkin bir model: Gelenek görenek kutusu.. INESJOURNAL, 142-157. (Yayın No: 6805985)
2.SÖNMEZ ÖMER FARUK,maksut önlen,Tatan Mehmet (2020). Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2006 - 2018Öğretim Programlarının Karşılaştırması. Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), (Yayın No: 6590178)
3.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2020). BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF VALUES EDUCATION RESEARCHES BASED ON WEB OFSCIENCE DATABASE. IJETSAR (International Journal of Education Technology and Scientific Researches), 1543-1577. (Yayın No: 6797389)
4.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2020). Bibliometric Analysis of Educational Research Articles Published in the Field of Social Study Education Based on Web of Science Database. Participatory Educational Research (PER), 7(2), 215-229., Doi: https://doi.org/10.17275/per.20.30.7.2 (Yayın No: 6590769)
5.Delican Esra,SÖNMEZ ÖMER FARUK (2020). Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları ilk Deneyimler. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi (TURKSOSBİLDER), 5(2), 125-151. (Yayın No: 6797535)
6.GEDİK OSMAN,SÖNMEZ ÖMER FARUK,YEŞİLTAŞ ERKAN (2019). Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgi Yeterliliklerinin İncelenmesi. EKUAD, 5(2), 187-198. (Yayın No: 5826274)
7.SÖNMEZ ÖMER FARUK,Omca Bülent (2019). Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Milli Eğitim ŞûralarındaCoğrafya Öğretimi. Uluslararası Sosyal BilgilerEğitimi Dergisi, 82-99. (Yayın No: 6813237)
8.GEDİK OSMAN,SÖNMEZ ÖMER FARUK,YEŞİLTAŞ ERKAN (2019). Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgi Yeterliliklerinin İncelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(2), 187-198. (Yayın No: 5164629)
9.Eser Irşi,SÖNMEZ ÖMER FARUK (2019). Ortaokul Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 27(4), 1458-1469. (Yayın No: 5826677)
10.SÖNMEZ ÖMER FARUK,Eser Irşi,maksut önlen,Polat Uğur (2019). 2018 Ortaokluy Öğretim Programlarının Hukuk Okuryazarlığı açısından İncelenmesi. KEFAD, 20(2), 906-1006. (Yayın No: 5826418)
11.SÖNMEZ ÖMER FARUK,AKINCAN NİHAN (2019). Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Yardımseverlik Ve Dayanışma Değerlerinin Ulusal Gazetelerde Yer Alma Düzeyinin İncelenmesi. SBAD, 14(2), 802-815. (Yayın No: 5826515)
12.SÖNMEZ ÖMER FARUK,SEVİM MEHMET (2019). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Anlamlı Öğrenme Yaklaşımına Göre Hazırlanan Etkinliklerin Akademik Başarıya ve KalıcılığamEtkisi. EKUAD, 5(3), 447-457. (Yayın No: 5826347)
13.SÖNMEZ ÖMER FARUK,AKGÜL MEHMET ŞABAN (2018). İLKOKUL ÖĞRENCİ VELİLERİNİN ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİNGÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 5(16), 97-117., Doi: http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1585 (Yayın No: 4613315)
14.SÖNMEZ ÖMER FARUK,AYCIL SÜMEYYE (2018). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HUKUK VE ADALET DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (Yayın No: 4529780)
15.ÖNLEN MAKSUT,SÖNMEZ ÖMER FARUK (2018). THE REFLECTIONS OF LOVE RESPECT AND TOLERANCE VALUES IN SOCIALSTUDIES CURRICULUM TO NATIONAL NEWSPAPERS. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 9(33), (Yayın No: 4529754)
16.SÖNMEZ ÖMER FARUK,TATAN MEHMET (2017). The Effect of Teaching Social Science on Citizenship Sense/Perception for Foreign National Students: Tokat Sample. turkish studıes, 12(14), 393-410., Doi: 10.7827/TurkishStudies.11501 (Yayın No: 3767678)
17.SÖNMEZ ÖMER FARUK,karatekin emrullah (2017). REVIEW THE OMER SEYFETTIN’S STORIES IN TERMS OF VALUES IN SOCIALSTUDIES TEACHING PROGRAM. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 8(8), 730-755. (Yayın No: 3767548)
18.SÖNMEZ ÖMER FARUK,KILIÇOĞLU GÖKÇE (2016). Değerlendirme Boyutu İle Sosyal Bilgiler Programları (1924-2005). Türkiye Bilimsel araştırmalar Dergisi, (Yayın No: 4648457)
19.SÖNMEZ ÖMER FARUK,GÖKBULUT YASİN,SAPSAĞLAM ÖZKAN (2016). OKUL DIŞI AKADEMİK İKLİM ÇALIŞMALARINA BİR MODEL ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ. The Journal of International Education Science, 2(2), 96-109., Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.20 (Yayın No: 2875038)
20.SÖNMEZ ÖMER FARUK, GÖKBULUT YASİN, SAPSAĞLAM ÖZKAN (2015). OKUL DIŞI AKADEMİK İKLİM ÇALIŞMALARINA BİR MODEL: "ÇOCUK ÜNİVERSİTES. Uluslarası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), (Yayın No: 6909407)
21.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2014). Atasözlerinin Sosyal Bilgiler Programındaki Değerler Açısından İncelenmesiStudy of Proverbs Regardıng to the Values ın Socıal Studıes. Zeitschrift für die Welt der Turken / Journal of World ofTurks, 6(2), 101-115. (Yayın No: 1119540)
22.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2014). Social studıes teachers viewpoints of the social studıes lesson sample of Turkey and Afghanistan. Educational Research and Reviews, 9(9), 245-254., Doi: 10.5897/ERR2014.1785 (Yayın No: 1119463)
23.SÖNMEZÖMER FARUK, YÜRÜDÜR EREN (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Coğrafya Öğretiminde Kullanılan Bazı Kavramları Anlama Düzeyi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(12), 48-59. (Yayın No: 351821)
24.SÖNMEZÖMER FARUK, KARATEKİN KADİR, MEREY ZİHNİ (2013). Ulusal Televizyon Kanallarında Engelli Hakları. Turkish Studies, 2073-2095. (Yayın No: 351559)
25.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2013). An Overvıew Of Afghanıstan Socıal Studıes Textbooks. International Journal of Academic Research, 13-16., Doi: DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-6/B2 (Yayın No: 351490)
26.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2013). An Allocatıon of space for scıentıfıcıty Value ın socıal studıes currıculum. International Journal of Academic Research, 278-284., Doi: DOI: 10.7813/2075-4124/5-5/B.43 (Yayın No: 351466)
27.SÖNMEZ ÖMER FARUK,AKSOY BÜLENT (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Harita Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi. Turkish Studies, 905-1924., Doi: DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3765 (Yayın No: 1120389)
28.KARATEKİN KADİR,MEREY ZİHNİ,SÖNMEZ ÖMER FARUK,KUŞ ZAFER (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının insan hakları eğitimine yönelik tutumları. Turkish Studies, 7(4), 2194-2207., Doi: DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3957 (Yayın No: 1120352)
29.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2012). İlköğretim öğrencilerinin iletişim becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. turkishstudies, 1695-1708., Doi: DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3765 (Yayın No: 1120375)
30.AKSOY BÜLENT,KUŞ ZAFER,SÖNMEZ ÖMER FARUK (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5(4), 1483-1497. (Yayın No: 1120417)
31.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2010). İlköğretim öğrencilerinin demokrasi algıları. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5(4), 1488-1512. (Yayın No: 1120401)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.SÖNMEZ ÖMER FARUK,YILDIRIM FATİH (2015). 8 SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI HAKKINDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. ELEKTRONİK SOSYAL BİLGİLER DERGİSİ, 2(1), (Yayın No: 2875034)
2.SÖNMEZ ÖMER FARUK,AKSOY BÜLENT (2013). Cumhuriyetten Günümüze İlköğretim Programlarında Harita Becerileri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 269-288. (Yayın No: 1120460)
3.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2013). ÖSS YGS VE LYS Sınavlarındaki Coğrafya Sorularının Bloom Taksonomisi Bilişsel Alan Düzeyi Açısından Analizi. Karadeniz Araştırmaları Dergisi,, (36), 257-275. (Yayın No: 1120474)
4.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2013). Doğal Çevreye Duyarlılık. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi,, 59-74. (Yayın No: 1120451)
5.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Yardımseverlik Değeri İle İlgili Metafor Algıları. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 95-110. (Yayın No: 1120442)
6.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2012). Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitaplarında Kullanılan Metin Türleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(48), 17-39. (Yayın No: 1120482)
7.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2012). Tokat İlinden Yaşanan Son Dönem İç Göçlerin Yönü ve Boyutu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, 12(49), 15-27. (Yayın No: 1120501)
8.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2012). Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Metin ve Görsellerde Harita Becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Yayın No: 1120491)
9.SÖNMEZ ÖMER FARUK,MEREY ZİHNİ,KAYMAKCI SELAHATTİN (2010). 1998 ve 2006 Sosyal Bilgiler Programına Göre Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının Vatandaşlık Bilgisi Öğretiminde Kullanılan Bazı Kavramları Anlama. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 126-138. (Yayın No: 1120530)
10.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2010). Öğretim Sürecinde Öğrencileri Aktif Kılan Etkinlikler ve Etkinliklere Dayalı Coğrafya Öğretimi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi,, 5(2), 181-196. (Yayın No: 1120559)
11.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2010). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Görüşlerinin Kazanım Boyutunda Değerlendirilmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi,, 53-72. (Yayın No: 1120518)
12.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2010). Çoklu zekâ kuramına göre hazırlanmış öğretim etkinliklerinin uygulanması ile ilgili öğretmenlerin düşünceleri ve karşılaşılan sorunlar. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(2), 139-154. (Yayın No: 1120549)
13.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2009). Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretim teknolojileri ve Materyal Kullanma Düzeyleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 213-228. (Yayın No: 1120541)
14.ÇETİN TURHAN,SÖNMEZ ÖMER FARUK (2009). Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Amaç ve İçeriğine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,, 851-875. (Yayın No: 1120569)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.SÖNMEZ ÖMER FARUK,maksut önlen,Eser Irşi,Polat Uğur (2017). 2017 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ 5. SINIFSOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ DEĞERLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ. INTERNATIONAL SYMPOSIUM OFEDUCATION AND VALUES (Özet Bildiri) (Yayın No:4007691)
2.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2019). 2018 Sosyal Bilgiler Programı 7. Sınıf Kazanımlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 5.Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5960115)
3.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2019). Yüksek Lisans Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Farkındalıklarının İncelenmesi. 5.Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5960141)
4.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2019). 2006-2018 Sosyal Bilgiler Lisans Programında Tarih. V. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5960265)
5.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2019). T.C. İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Öğretim Programının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası100.Yıl Eğitim Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5960209)
6.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2019). Tokat Şehir Müzesindeki Sergilerin Sosyal Bilgiler Dersindeki Kazanımlara ve Konulara Olan Uygunluk Düzeylerinin Belirlenmesi. IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5960169)
7.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2018). 2006 ve 2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının İçerik Bağlamında Değerlendirilmesi. 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4617926)
8.SÖNMEZ ÖMER FARUK,TEKKÖK ÖZGÜR,TEKKÖK TUĞBA,TÜRKOĞLU TAHSİN (2017). THE CONTRIBUTION TO SUCCESS OF USING INTERACTIVE FLAT PANNELIN SOCIAL SCIENSE. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3856305)
9.SÖNMEZ ÖMER FARUK,IRŞİ ESER,MAKSUT ÖNLEN,POLAT UĞUR (2016). İLKOKUL İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KAZANIMLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. 15.ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3021048)
10.SÖNMEZ ÖMER FARUK,IRŞİ ESER,ÖNLEN MAKSUT,POLAT UĞUR (2016). ORTAOKUL ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DEĞERLER EĞİTİMİ. 15. ULUSLARASII SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3021142)
11.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2015). BİREY VE TOPLUM ÖĞRENME ALANI BAĞLAMINDA ÇOCUK HAKLARININ ULUSAL GAZETELERDE YER ALMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:2071737)
12.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2016). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN GEZİLERİ İLE İLGİLİ METEFORİK ALGILARI. ICQH2016 International Conference on Quality in Higher Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3021567)
13.SÖNMEZ ÖMER FARUK,ESER IRŞİ,MAKSUT ÖNLEN,POLAT UĞUR (2015). ORTAOKUL 7 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BARIŞ DEĞERİNE İLİŞKİN ALGILARININ METEFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ. 4.ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:2071806)
14.SÖNMEZ ÖMER FARUK,GÖKBULUT YASİN (2018). 2006-2018 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının İçerik Bağlamında Değerlendirilmesi. IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim veSosyal Bilimler Sempozyumu27-30 Haziran 2018/Bakü-Azerbaycan (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4561224)
15.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2018). 2006-2018 Sosyal Bilgiler Lisans Programında Coğrafya. I.Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4617678)
16.SÖNMEZ ÖMER FARUK,GÖKBULUT YASİN (2018). PEDEGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SINIF YÖNETİMİ DERSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. 2018 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSELLERE YANSIMASI (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4612935)
17.SÖNMEZ ÖMER FARUK,Eser Irşi (2018). 2018 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSELLERE YANSIMASI. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4612908)
18.SÖNMEZ ÖMER FARUK,maksut önlen (2018). 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ “KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM” BÖLÜMÜNDE YER ALAN SORULARIN BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE ANALİZİ. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4612892)
19.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2018). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Tarih ve Sanat Tarihi Öğrencilerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi İle İlgili Görüşleri. 1. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4533959)
20.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Algısı. IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim veSosyal Bilimler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4533944)
21.SÖNMEZ ÖMER FARUK,eser ırşi,Ayşegül ırşi (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Değer Tercihleri Ve Değerlere İlişkin Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3801862)
22.SÖNMEZ ÖMER FARUK,TATAN OYA (2017). Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler Açısından Keloğlan Masalları Çizgi Filminin Değerlendirilmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3801895)
23.SÖNMEZ ÖMER FARUK,ALMALI METE,KOPAR ÇAĞLAR (2017). Medya Okuryazarlığı Bağlamında Ulusal Gazetelerde Yer Alan “Aile” Haberlerinin İçerik Analizi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3801916)
24.SÖNMEZ ÖMER FARUK,SEVİM MEHMET,TATAN MEHMET (2017). Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin vakıflarla ilgili imgesel algıları ve bilgi düzeylerinin belirlenmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3801941)
25.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2016). EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESELLEŞME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. 2. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3020956)
26.SÖNMEZ ÖMER FARUK,GÖKBULUT YASİN (2015). Ortaokul öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde yer alan EKONOMİ kavramlarını anlama düzeyi. 7.Uluslararsı Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2155139)
27.SÖNMEZ ÖMER FARUK,GÖKBULUT YASİN,SAPSAĞLAM ÖZKAN (2015). Ulusal Televizyon Kanallarında Çocuk Hakları Farkındalığının Belirlenmesi. 7.Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2154496)
28.SÖNMEZ ÖMER FARUK,GÖKBULUT YASİN (2018). Pedagogical Formation Education Students’xx Opinions bout Classroom Management Course. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HUMAN AND SOCIAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:4258882)
29.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türk Tarihi Ve Kültürü Dersine İlişkin Görüşleri. 16th International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3801376)
30.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Tüketici Hakları ile ilgili algılarının karikatür yoluyla belirlenmesi. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3801363)
31.SÖNMEZ ÖMER FARUK,TATAN MEHMET,DENİZ RAMAZAN (2017). TARİH ÖĞRETMENLERİNİN OKUL DIŞI ÇEVRELERE EĞİTİM AMAÇLI GEZİ DÜZENLEYEBİLME ÖZYETERLİKİNANÇLARI. ULUSLARARASI AVRASYASOSYAL BİLİMLERKONGRESİ 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3801177)
32.SÖNMEZ ÖMER FARUK,IRŞİ ESER,SÜMEYYE AYCIL,KARATEKİN EMRULLAH (2017). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN VATANSEVERLİK DEĞERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİALGILARININ İNCELENMESİ. ULUSLARARASI AVRASYASOSYAL BİLİMLERKONGRESİ 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3801159)
33.SÖNMEZ ÖMER FARUK,GÖKBULUT YASİN,SAPSAĞLAM ÖZKAN (2017). PEDEGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME İLE İLGİLİGÖRÜŞLERİ. ICOESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3801120)
34.SÖNMEZ ÖMER FARUK,AKSOY BÜLENT (2017). ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN “TÜRK DÜNYASI” ALGISI. III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 6-9 Temmuz 2017 – Üsküp / Makedonya (Özet Bildiri) (Yayın No:3802073)
35.SÖNMEZ ÖMER FARUK,TATAN MEHMET (2016). MÜLTECİLERDE TÜRKİYE ALGISI TOKAT İLİ ÖRNEĞİ. 2. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3022710)
36.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2016). SOCIAL STUDIES PROGRAMS IN THE CONTEXT OF NATIONAL UNITY AND SOLIDARITY AND PATRIOTISM. İDEAL-2016 III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3021432)
37.SÖNMEZ ÖMER FARUK,SÖNMEZ ARZU (2016). DETERMINATION OF Media PERCEPTIONS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS THROUGH DRAWINGS. IDEAL 2016 III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:3021362)
38.SÖNMEZ ÖMER FARUK,IRŞİ ESER,AYCIL SÜMEYYE (2016). KÜLTÜR AKATARIMI BOYUTU İLE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI. ULUSLARARSI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3022591)
39.ÇAKIR ASLI,SÖNMEZ ÖMER FARUK,SAPSAĞLAM ÖZKAN,SÖNMEZ DİLEK (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çocuk haklarına ilişkingörüşlerinini değerlendirilmesi. 15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3020903)
40.SÖNMEZ ÖMER FARUK,ÇELİKTAŞ GÖKTÜRK BURAK,SARICA HALİL İBRAHİM,DEMİR ABDULKERİM (2016). Sosyal Bilgiler Lisans Programında Coğrafya. I. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5141282)
41.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2016). Öğretmen Adaylarının Üniversite ve Şehir Kavramına İlişkin Metafor Algıları. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop Üniversitesi-Sinop. (Özet Bildiri) (Yayın No:1120317)
42.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2016). Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi. 1.Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1120258)
43.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Adaylarının Vatandaşlık Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. International Symposium on Social Studies Education, Marmara University, (Özet Bildiri) (Yayın No:1120311)
44.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2016). Prospective teachers used in some concepts of citizenship teaching level understanding. CiCe 12th Annual Conference. Barcelona, Spain. (Özet Bildiri) (Yayın No:1120330)
45.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2016). Ulusal televizyon kanallarında engelli hakları. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (USBES II). (Özet Bildiri) (Yayın No:1120284)
46.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2016). Cumhuriyetten Günümüze Değerlendirme Boyutu ile Sosyal Bilgiler Programları. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III (USBES III). (Özet Bildiri) (Yayın No:1120275)
47.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2016). Üniversite Öğrencilerinin Siyaset Kavramına İlişkin İmgesel Algıları. Uluslararası Gençlik ve Kültür Sempozyumu, Samsun-Türkiye. (Özet Bildiri) (Yayın No:1120268)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.AKSOY BÜLENT,KARATEKİN KADİR,KUŞ ZAFER,SÖNMEZ ÖMER FARUK (2010). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KARİKATÜR KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ. 9. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3081911)
2.KARATEKİN KADİR,KUŞ ZAFER,SÖNMEZ ÖMER FARUK (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Demokrasi Algıları. 9.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4658346)
3.AKSOY BÜLENT,SÖNMEZ ÖMER FARUK,MEREY ZİHNİ,KAYMAKCI SELAHATTİN (2010). Sosyal Bilgiler eğitimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin Değerlendirilmesi. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:1120078)
4.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2010). 1998 2006 Öğretmen yetiştirme Programlarının Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı Açısından Değerlendirilmesi. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:1120099)
5.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Coğrafya Öğretiminde Kullanılan Bazı Kavramları Anlama Düzeyi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (Özet Bildiri) (Yayın No:1120070)
6.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2010). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler öğretimi açısından iletişim becerilerinin değerlendirilmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (Özet Bildiri) (Yayın No:1120060)
7.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2010). Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Eğitiminde Animasyon ve Çizgi Fizgi Filmlerden Yararlanılmasına İlişkin Görüşleri. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1120050)
8.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2010). Ortaokul Öğrencilerinin Yardımseverlik değeri ile ilgili Metafor Algıları Trabzon. VI. Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1120029)
9.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2010). Bir Sözlü Tarih Çalışması Tokat Merkez Mahalle İsimleri. Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1120013)
10.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2010). Sosyal Bilgiler 6 ve 7 sınıf Ders Kitaplarının Fiziksel Yapı İçerik Dil ve Anlatım Yönünden Değerlendirilmesi. Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1120210)
11.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2010). Sosyal bilgiler programının uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1120203)
12.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde dönüştürülebilir sembol pekiştireçlerin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1120196)
13.SÖNMEZ ÖMER FARUK (2010). Okulda yaşam biçimi olarak demokrasi eğitimi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Cilt I (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1120116)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.zİHİN ahlak ve beden eğitimi (2013)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem A, Sayfa Sayısı: 168, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 78765)
2.GÜNÜMÜZDE EĞİTİM (2009)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem A, Sayfa Sayısı: 248, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 76167)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - IV (2020)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, Pegem Akademi, Editör: Turan Refik, Akdağ Hakan, Sayfa Sayısı: 420, ISBN: 978-625-7228-72-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6656635)
2.Sosyal Bilimlere Uzaktan Eğitimde Bakış (2020)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, Pegem Akademi, Editör: Koçoğlu Erol, Sayfa Sayısı: 418, ISBN: 978-625-7880-74-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6601429)
3.Sosyal Bilgilerde Beceri Eğitimi (2019)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem A, Editör: Aksoy Bülent Akbaba Bülent Kılcan Bahadır, Sayfa Sayısı: 15, ISBN: 978-605-037-045-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5827362)
4.Medya Okuryazarlığı ve Eğitim (2019)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem A, Editör: Koçoğlu Erol Ve Akman Özkan, Sayfa Sayısı: 11, ISBN: 978-605-241-630-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5827524)
5.ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-3 (2018)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem Akademi, Editör: Abdulkadir Uzunöz Vedat Aktepe, Sayfa Sayısı: 508, ISBN: 978605241180-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4528535)
6.Sosyal BilgilerÖğretimindeYeni Yaklaşımlar-III (2018)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem A Yayıncılık, Editör: Prof.Dr. Refik Turan -Doç.Dr. Hakan Akdağ, Sayfa Sayısı: 419, ISBN: 978-605-241-007-3, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4600362)
7.Current Trends İn Social Studies Education (2018)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,TATAN OYA, Lambert Academıc Publicatıon Prwsss, Editör: Turhan Çetin Almusa Mulalıc Selahattin Kaymakçı, ISBN: 978613992762-6, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4528563)
8.Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2017)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,KOÇ HAKAN, Pegem A Yayıncılık, Editör: Ramazan Sever Erol Koçoğlu, Sayfa Sayısı: 270, ISBN: ISBN 978-605-364-605-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3770043)
9.NEW APPROACHES IN SOCIAL STUDIES EDUCATION (I) (2017)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Published By Isres Publishing, International Society For Research İn Education And Science (Isres)., Editör: Dr. Wenxia (Joy) Wu Dr. Erol Koçoğlu Dr. Özkan Akman, Sayfa Sayısı: 208, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3748934)
10.SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (2016)., KARATEKİN KADİR,SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem Akademi Yayıncılık, Editör: Dursun Dilek, Sayfa Sayısı: 856, ISBN: 978-605-364-98-16, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2875023)
11.SOSYAL BİLGİLERDE SÖZLÜ VE EDEBİYAT İNCELEMELERİ (2016)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem Akademi Yayıncılık, Editör: Halil Tokcan, Sayfa Sayısı: 457, ISBN: 978605318378-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2875025)
12.HUKUK VE ADALET (2016)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,ÜNAL FATMA,KAYMAKCI SELAHATTİN,CANBOLAT FERHAT, Meb Yayınları, Editör: Hamdullah Paksoy, Sayfa Sayısı: 171, ISBN: 9789751137869, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 1119641)
13.HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ (2016)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,GÖRMEZ ERHAN, Pegem Akademi, Editör: Güevn Semra, Kaymakcı Selahattin, Sayfa Sayısı: 526, ISBN: 9786053185468, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2879909)
14.Developments in educational Sciences (2016)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,SÖNMEZ ARZU,KUM ÖZLEM, St.Kliment Ohridski University Press, Editör: Recep Efe, Irıne Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal, Sayfa Sayısı: 10, ISBN: 978-954-07-4139-0, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3014378)
15.ÖĞRETİMİN PLANLANMASI Unterrichtsplanung Planing of Instruction (2015)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,NESLİHAN DELİBAŞ,coşkun neslihan,SÖNMEZ ARZU, Dağyeli Verlag, Editör: Hasan Coşkun/ Fatih Yılmaz/ Mehmet Emin Aksoy, Sayfa Sayısı: 438, ISBN: 9783935597241, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2070782)
16.Education in the 21st Century Theory and Practice (2015)., ÖZTÜRK AYNAL ŞAFAK,ŞAHİN RUKİYE,SÖNMEZ ÖMER FARUK, St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Prof. Dr. Irina Kolevaprof. Dr. Recep Efeprof. Dr. Emin Atasoyassoc. Prof. Dr. Zdravka Blagoeva Kostova, Sayfa Sayısı: 759, ISBN: 978-954-07-4000-3, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2070914)
17.FARKLI YÖNLERİ İLE DEĞERLER EĞİTİMİ (2014)., KARATEKİN KADİR,SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem A, Editör: Refik Turan Kadir Ulusoy, Sayfa Sayısı: 388, ISBN: 9786053648222, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1119626)
18.SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI (2013)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,KOÇ HAKAN, Pegem A, Editör: Ramazan Sever, Erol Koçoğlu, Sayfa Sayısı: 281, ISBN: 9786053646051, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1119663)
19.Sosyal Bilgiler İçin Çoklu Okuryazarlık (2013)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem A, Editör: Gençtürk, Ebru, Sayfa Sayısı: 296, ISBN: 9786053644187, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6909909)
20.SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 2 (2011)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem A, Editör: Akdağ Hakan, Sayfa Sayısı: 357, ISBN: 9786053641254, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 76166)
21.TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI (2009)., SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem A, Editör: Aksoy Bülent, Çetin Turhan ,Sönmez Ömer Faruk, Sayfa Sayısı: 266, ISBN: 9786054282159, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 77851)
22.SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 1 (2009)., YEŞİLTAŞ ERKAN,SÖNMEZ ÖMER FARUK, Pegem A, Editör: Hakan Akdağ, Sayfa Sayısı: 436, ISBN: 9786055885731, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 76165)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Çocuk Üniversitesinde Eğlenceli Bilim, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 06.06.2019-28.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA ve Araştırma merkezinde Doğa Tarih Kültür Spor ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Bilimin Dünyasına bakış, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 28.06.2013-28.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.ÇEVRE EMANETTİR, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2016-26.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE BİLİM ETKİNLİKLERİ Fen Matematik Sosyal Etkinlikler , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.05.2015-26.09.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Üstün yetenekli çocuklarla doğanın anatomisi Ankara TÜBİTAK 4004 projesi, TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, 01.07.2009-26.08.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.ÖZGÜN MATERYALLERİ GELİŞTİRME PROJESİ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2017-15.05.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7. Afganistan Öğretmenlerine Eğitim Formasyonu Kazandırılması Projesi Türkiye Afganistan Başbakanlık Milli Eğitim Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Sar ı Pul Cevizcan Afganistan , Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Eğitmen, 01.01.2013-01.12.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi nde Doğa Tarih Kültür Spor ve Sanat Etkinlikleri Çerçevesinde Bilimin Dünyasına Bakış Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 01.07.2014-01.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2015DOÇENTTOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
2011YARDIMCI DOÇENTGAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
2009- ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DR.GAZİ OSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ,
2004- SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİMEB,