GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

NECMİ EŞGݞ

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Necmi EŞGİ

Eğitim Fakültesi / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

necmi.esgi@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (1998- 2005)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Teknolojisi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Ohio University {Ohio} (1994- 1996)

Eğitim -

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (1988- 1992)

Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Eğitimsel Web Tasarım İlkelerine Göre Şekillenen Web Temelli Bilişsel Yapıcı Yaklaşıma Destek Olarak Hazırlanan Basılı Materyal Ve Yüz Yüze Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2005

YÜKSEK LİSANS, "Change Strategies", Ohio University {Ohio} Eğitim,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Pr./ (2020- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı/ (2015- 2020)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/ (2005- 2015)

Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Eğitim Programları Ve Öğretim Bölümü/Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı/ (1998- 2005)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı/ (1993- 1998)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Eğitim Teknolojisinde Yeni Yaklaşımlar, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Eğitim Ve Öğretimin Kuramsal Temelleri, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Bilişim Teknolojileri, Lisans, (2020-2021)

Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, (2020-2021)

Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarlama, Lisans, (2020-2021)

Eğitimde Bilişim Teknolojileri Iı, Lisans, (2020-2021)

Eğitimde Bilişim Teknolojileri I, Lisans, (2020-2021)

Programlama Dilleri Iı, Lisans, (2020-2021)

Programlama Dilleri I, Lisans, (2020-2021)

Özel Öğretim Yöntemleri Iı, Lisans, (2020-2021)

Özel Öğretim Yöntemleri I, Lisans, (2020-2021)

Proje Geliştirme Ve Yönetimi Iı, Lisans, (2020-2021)

Proje Geliştirme Ve Yönetimi I, Lisans, (2020-2021)

Öğretim Tasarımı, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Ömer YILMAZ, "İlköğretim Müfettişlerinin Mesleki Alanda Teknoloji Kullanımı İle Bilgisayar Kaygısı Düzeyleri (Karadeniz Bölgesi Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Ana Bilim Dalı, 2010

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÜLTEPE ŞENOL,EŞGİ NECMİ, (2019). "Okul Yöneticilerinin Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Yönelik Metaforik Algılar", Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5260-273. (Yayın No: 5317123)

ARPACI İBRAHİM,EŞGİ NECMİ, (2018). "Psychometric Properties Of The Turkish Version Of The Smartphone Addiction İnventory (Spaı)", Current Psyhology, (Yayın No: 5775452) [SSCI]

EŞGİ NECMİ,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, (2018). "Adaptation Of The Game Addiction Scale To Turkish: Validity And Reliability Study", Educational Research International, 7(4), 36-50. (Yayın No: 4533381)

EŞGİ ŞULE,EŞGİ NECMİ, (2018). "The Effect Of Group Guidance Activities İn Inappropriate Student Behaviours", European Journal Of Education Studies, 4(2), 82-89. (Yayın No: 4289231)

EŞGİ NECMİ, (2017). "Need For Reclaiming Instructional Design", European Journal Of Educationstudies, 3(5), 305-314. (Yayın No: 4413413)

ZENGİN KENAN,GÜNGÖR CENGİZ,EŞGİ NECMİ, (2017). "Heart Rate Sıgnal Classıfıcatıon By Smo Algorithm", International Research Journal Of Mathematics, Engineering And It, 4(12), 1-5. (Yayın No: 3900975)

EŞGİ NECMİ,ARSLAN ÖMER, (2017). "A Conversation On Instrucional Design With Robert Gagne And David Merrill No:3", European Journal Of Education Studies, 3(3), 443-460. (Yayın No: 3441928)

ZENGİN KENAN,EŞGİ NECMİ, (2017). "Classification Of The Data From Parent- Child Internet Addiction Test By Using Artificial Neural Networks", Multidisciplinary Research, 3(11), 5-8. (Yayın No: 3645594)

EŞGİ NECMİ,ARSLAN ÖMER, (2017). "A Conversation On Instructional Design Withrobert Gagne And David Merrill No4", European Journal Of Education Studies, 3(4), 485-496. (Yayın No: 3484842)

EŞGİ NECMİ, (2016). "Change Strategies", International Research Journal Of Human Resourses And Social Sciences, 3(5), 148-158. (Yayın No: 4849573)

EŞGİ NECMİ, (2016). "Comparision Of Video Conference And Face To Face Mentoring Services On Advisees Academic Achievements.", European Journal Of Social Sciences Studies, 1(1), (Yayın No: 4413423)

EŞGİ NECMİ, (2016). "An Investigation For University Students Self Perceptions Of Social Mediaaddiciton", European Journal Of Education Studies, 1(4), 31-35. (Yayın No: 4413418)

EŞGİ NECMİ, (2016). "Development Of Social Media Addiction Test Smat17", Journal Of Education And Training Studies, 4(10), 174-181. (Yayın No: 2877882)

EŞGİ NECMİ,ARSLAN ÖMER, (2016). "A Conversation On Instructional Design With Robert Gagne And David Merrill No 1", European Journal Of Education Studies, 2(5), 29-45. (Yayın No: 2877885)

EŞGİ NECMİ,ARSLAN ÖMER, (2016). "A Conversation On Instructional Design With Robert Gagne And David Merrill No 2", European Journal Of Education Studies, 2(6), 140-161. (Yayın No: 2877890)

EŞGİ NECMİ,ARSLAN ÖMER, (2016). "Öğretim Tasarımı Üzerine Bir Şöyleşi Robert Gagne Ve Davıd Merrıll No 4", Asosjournal, 4(27), 46-54. (Yayın No: 2834699)

EŞGİ NECMİ,ARSLAN ÖMER, (2016). "Öğretim Tasarımı Üzerine Bir Şöyleşi Robert Gagne Ve Davıd Merrıll No 3", Asosjournal, 4(3), 481-493. (Yayın No: 2596522)

EŞGİ NECMİ,ARSLAN ÖMER, (2015). "Öğretim Tasarımı Üzerine Bir Şöyleşi Robert Gagne David Merrıll No 1 2", Asosjournal, 3(21), 561-589. (Yayın No: 1720688)

EŞGİ NECMİ,KOCADAĞ TUĞBA, (2015). "Investigation Of The Student S And Teacher Opinions About The Screencasting Centered Course", Educational Research International, 4(2), 14-27. (Yayın No: 1360614)

EŞGİ NECMİ, (2014). "Comparisons Of Effects Of Student And Teacher Prepared Screencasts On Student Achievement", European Scientific Journal, 10(22), 1-6. (Yayın No: 1109281)

EŞGİ NECMİ, (2014). "Aile Çocuk İnternet Bağımlılık Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmasıthe Adaptaion Of Parent-Child İnternet Addiction Scale İnto Turkish:The Study Of Validity And Reliability", Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 150-176. (Yayın No: 1116228)

ERDEMİR ERKAN,ERGİNER ERGİN,EŞGİ NECMİ, (2014). "The Meanings Assigned By Students From Different Socio Economic Levels To The Concepts Of Computer And The Internet", Scottish Journal Of Arts, Social Sciences And Scientific Studies, 9(2), 152-164. (Yayın No: 1116253)

KESER HAFİZE,EŞGİ NECMİ, (2013). "A Turkish Scale For Elementary School Students’Xx Self Perceptions Ofcomputer Game", World Journal Oneducational Technology, 5215-222. (Yayın No: 4413432)

NECMİ EŞGİ, (2013). "Comparison Of Effects Of E Learning Types Designed According To The Expository Teaching Method On Student Opinions", International Journal Of Academic Research, 5(5), 443-450. (Yayın No: 655445)

HAFİZE K, ESGI N, Kocadağ T, Bulu, S, (2013). "Validity And Relaibility Study Of The İnternet Addiction Test", Mevlana International Journal Of Education (Mıje), 3(4), 207-222. (Yayın No: 656488)

NECMİ EŞGİ, (2013). "Dijital Yerli Çocukların Ve Dijital Göçmen Ebeveynlerinin İnternet Bağımlılığına İlişkin Algılarının Karşılaştırılması", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 181-194. (Yayın No: 874701) [SSCI]

NECMİ EŞGİ, (2013). "Comparison Of Effects Of E Learning Types Designed According To The Expository Teaching Method On Student Acheivement", Education And Science (Eğitim Ve Bilim), 38(170), 196-207. (Yayın No: 655758) [SSCI]

NECMİ EŞGİ, (2011). "Comparison Of The Impacts Of Telementoring Services On Protégés Academic Achievements And Opinions", The Turkish Online Journal Of Qualitative Inquiry, (October), 1-10. (Yayın No: 641613)

NECMİ EŞGİ, VİLDAN ÇEVİK, (2010). "Images Of The Internet Concept Generated By Primary School Students Through Their Paintings", Contemporary Educational Technology, (1(3)), 221-232. (Yayın No: 643368)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖMER YILMAZ, NECMİ EŞGİ, (2011). "İl Eğitim Denetmenlerinin Bilgisayar Kaygısı Düzeyleri Karadeniz Bölgesi Örneği", Uşak Ün. Sosyal Bilimler Dergisi, (4(1)), 93-122. (Yayın No: 643190)

YAŞAR BOZ, ÖMER YILMAZ, NECMİ EŞGİ, (2011). "Güneydoğu Anadolu Ve Karadeniz Bölgelerinde Görev Yapan İlköğretim Müfettişlerinin Teknoloji Kullanımı Düzeylerinin Karşılaştırılması Ve Bütünleştirilmesi", Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, (1), 124-146. (Yayın No: 643447)

ÖMER YILMAZ, NECMİ EŞGİ, (2011). "İlköğretim Müfettişlerinin Teknoloji Kullanımı Düzeyleri Karadeniz Bölgesi Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 124-146. (Yayın No: 643513)

FEVZİ DURSUN, NECMİ EŞGİ, (2008). "4 Ve 5 Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretimi Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, (cilt 22), 21-24. (Yayın No: 654380)

NECMİ EŞGİ, (2006). "Bilgisayar Teknolojisinde Öğretmen Yeterlikleri", İlköğretmen Eğitimci Dergisi, (2), 8-11. (Yayın No: 656973)

NECMİ EŞGİ, (2006). "Web Temelli Öğretimde Basılı Materyal Ve Yüzyüze Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 459473 (Yayın No: 654270)

EŞGİ NECMİ, (2005). "İlköğretim 5 Sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi Milli Eğitim", Milli Eğitim, (kış 165), 88-106. (Yayın No: 654185)

DENİZ DERYAKULU, NECMİ EŞGİ, (2001). "İnternet Kafelerin Ortam Ve Kullanıcı Profili Eğitimde İnternet Kullanımına İlişkin Kullanıcı Görüşleri", Eğitim Araştırmaları Dergisi, (1(5)), 52-60. (Yayın No: 641564)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ERDEM BİLAL,EŞGİ NECMİ (2020). Ortaokul öğrencilerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. MAS 2020 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6236888)

BAYRAKTAR NAZİFE,EŞGİ NECMİ (2019). The use of Social Media Between Generations. ITTES 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5773878)

Esmeray Meltem,AKSOY MEHMET EMİN,EŞGİ NECMİ (2019). Bilişim Teknolojileri Dersini alan Ortaokul öğrencilerine scracth ile yapay zeka kullanımının uygulamalı olarak öğretilmesi. V. International Symposium on Human Society and Sport Science (Özet Bildiri) (Yayın No:5038599)

Gültepe Şenol,EŞGİ NECMİ (2019). Okul Yöneticilerinin Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Yönelik Metaforik Algıları. 13.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5031613)

Bayraktar Nazife,EŞGİ NECMİ (2019). İnternet Bağımlılığının Sınıflandırılması. 13.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5031609)

Yavuz Hüseyin Taha,EŞGİ NECMİ (2019). Dijital Detoks. 13.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5031612)

EŞGİ NECMİ,ARPACI İBRAHİM,AKSOY MEHMET EMİN,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2018). Sosyal Medya Bağımlılığının Nedenleri. 12 International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS) (Özet Bildiri) (Yayın No:4286289)

ARPACI İBRAHİM,EŞGİ NECMİ,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2018). Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Beş Faktör KişilikÖzellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 12 International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS) (Özet Bildiri) (Yayın No:4286290)

EŞGİ NECMİ (2016). Refreshing for Instructional Design. IDEAL 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:4196589)

EŞGİ NECMİ (2016). Sosyal Medya Bağımlılık Ölçeği. ICITS 10 (Özet Bildiri) (Yayın No:4196399)

KESER HAFİZE,EŞGİ NECMİ (2012). An analysis of self-perceptions of elementary school students interms of computer game addiction. Procedia Soc. Behav. Science WCES 2012 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4413431)

ZENGİN KENAN,EŞGİ NECMİ,ERGİNER ERGİN,AKSOY MEHMET EMİN (2011). A Sample Study on Applying Data Mining Research Techniques in Educational Science Developing a More Meaning of Data. Procedia (World Conference on Learning, Teaching and Administration WCLTA-2010 ) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:641727)

KÖKLÜ MURAT,YILMAZ ÖMER,EŞGİ NECMİ,ÖNAL YAVUZ (2010). A Study to Identify the Level of Technology use on Vocational Area in Primary Education Inspectors via The Methods of Data Mining Sample of Black Sea Region. 10th International Educational Technology Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:643771)

KESER HAFİZE,EŞGİ NECMİ (2004). Türkçe ve Türkçeye çevirisi yapılarak hazırlanan İlköğretim Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:658094)

KESER HAFİZE,EŞGİ NECMİ,ŞİMŞEK AYTAÇ (2003). Principles of Educational Web Design. International Journal on E-learning (Corporate, Governement, Healthcare, Higher Education) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:657923)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

EŞGİ NECMİ,ÖZEKE VİLDAN (2008). Çizdikleri Resimlerle İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kavramına Yönelik Ürettikleri Metaforlar. 1. Ulusal ilköğretim kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:658589)

EŞGİ NECMİ (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayara İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. XVI Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:658434)

KESER HAFİZE,EŞGİ NECMİ (2005). Ulusal Eğitim Bilimleri Kongrelerinin Değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:658307)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Bilişim Teknolojileri, Öğretim Teknolojileri, Materyal Geliştirme İçin Web 2.0 Araçları Cilt 2 (2019)., EŞGİ NECMİ,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, Eğiten Matbaacılık, Sayfa Sayısı: 102, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5700781)

Bilişim Teknolojileri, Öğretim Teknolojileri, Materyal Geliştirme İçin Web 2.0 Araçları (2018)., EŞGİ NECMİ,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, Nobel Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 121, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4620843)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Eğitim Bilimlerinde Örnek Araştırmalar (2018)., EŞGİ NECMİ,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, Nobel Akademı̇k Yayıncılık, Editör: İşcan Adem, Sayfa Sayısı: 872, ISBN: 978-605-7928-22-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4412978)

Bilgisayar Ve Temel Bilgi Teknolojileri (2013)., BAYIR, ÇELİK, ÇUHADAR, EŞGİ, SEVİNDİK, UZUN, ÜNAL, KARAKUŞ, KOCADAĞ, Maya, Editör: Levent Çelik, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 642610)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"e öğrenme türleri", BAP, Yürütücü (Tamamlandı) (ULUSAL)

"e öğrenme türleri", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:necmi.esgi@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1998-2005
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Teknolojisi (Dr)

Tez Adı:Eğitimsel Web Tasarım İlkelerine Göre Şekillenen Web Temelli Bilişsel Yapıcı Yaklaşıma Destek Olarak Hazırlanan Basılı Materyal Ve Yüz Yüze Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi
Yüksek Lisans
1994-1996
Ohio University {Ohio}
Eğitim

Tez Adı:Change Strategies
Lisans
1988-1992
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri BölümüAkademik Görevler

Profesör
2020-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR./
Doçent
2015-2020
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2005-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/
Araştırma Görevlisi
1998-2005
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BÖLÜMÜ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
1993-1998
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİTürkçe3
(2020-2021)TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARITürkçe3
(2020-2021)ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARLAMATürkçe4
(2020-2021)EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IITürkçe5
(2020-2021)EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ITürkçe5
(2020-2021)PROGRAMLAMA DİLLERİ IITürkçe5
(2020-2021)PROGRAMLAMA DİLLERİ ITürkçe5
(2020-2021)ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ IITürkçe4
(2020-2021)ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ITürkçe4
(2020-2021)PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ IITürkçe4
(2020-2021)PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ITürkçe4
(2018-2019)ÖĞRETİM TASARIMITürkçe4
Yüksek Lisans
(2020-2021)EĞİTİM TEKNOLOJİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLARTürkçe3
(2020-2021)EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KURAMSAL TEMELLERİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Ömer YILMAZ, (2010)., "İlköğretim müfettişlerinin mesleki alanda teknoloji kullanımı ile bilgisayar kaygısı düzeyleri (Karadeniz Bölgesi örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.GÜLTEPE ŞENOL,EŞGİ NECMİ (2019). Okul Yöneticilerinin Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Yönelik Metaforik Algılar. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5260-273. (Yayın No: 5317123)
2.ARPACI İBRAHİM,EŞGİ NECMİ (2018). Psychometric properties of The Turkish version of the smartphone addiction inventory (SPAI). Current Psyhology, (Yayın No: 5775452)
3.EŞGİ NECMİ,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2018). Adaptation of the Game Addiction Scale to Turkish: Validity and Reliability Study. Educational Research International, 7(4), 36-50. (Yayın No: 4533381)
4.EŞGİ ŞULE,EŞGİ NECMİ (2018). The Effect of Group Guidance Activities in Inappropriate Student Behaviours. European Journal of Education Studies, 4(2), 82-89. (Yayın No: 4289231)
5.EŞGİ NECMİ (2017). Need for Reclaiming Instructional Design. European Journal of EducationStudies, 3(5), 305-314. (Yayın No: 4413413)
6.ZENGİN KENAN,GÜNGÖR CENGİZ,EŞGİ NECMİ (2017). HEART RATE SIGNAL CLASSIFICATION BY SMO ALGORİTHM. International Research Journal of Mathematics, Engineering and IT, 4(12), 1-5. (Yayın No: 3900975)
7.EŞGİ NECMİ,ARSLAN ÖMER (2017). A Conversation on Instrucional Design with Robert Gagne and David Merrill No:3. European Journal of Education Studies, 3(3), 443-460. (Yayın No: 3441928)
8.ZENGİN KENAN,EŞGİ NECMİ (2017). Classification of the Data From Parent- Child Internet Addiction Test by using Artificial Neural Networks. Multidisciplinary Research, 3(11), 5-8. (Yayın No: 3645594)
9.EŞGİ NECMİ,ARSLAN ÖMER (2017). A Conversation on Instructional Design withRobert Gagne and David Merrill No4. European Journal of Education studies, 3(4), 485-496. (Yayın No: 3484842)
10.EŞGİ NECMİ (2016). Change Strategies. International Research Journal of Human Resourses and Social Sciences, 3(5), 148-158. (Yayın No: 4849573)
11.EŞGİ NECMİ (2016). Comparision of Video Conference and Face To Face Mentoring Services on Advisees Academic Achievements.. European Journal of Social Sciences Studies, 1(1), (Yayın No: 4413423)
12.EŞGİ NECMİ (2016). An Investigation for University Students Self Perceptions of Social MediaAddiciton. European Journal of Education Studies, 1(4), 31-35. (Yayın No: 4413418)
13.EŞGİ NECMİ (2016). Development of Social Media Addiction Test SMAT17. Journal of Education and Training Studies, 4(10), 174-181. (Yayın No: 2877882)
14.EŞGİ NECMİ,ARSLAN ÖMER (2016). A Conversation on Instructional Design with Robert Gagne and David Merrill No 1. European Journal of Education Studies, 2(5), 29-45. (Yayın No: 2877885)
15.EŞGİ NECMİ,ARSLAN ÖMER (2016). A Conversation on Instructional Design with Robert Gagne and David Merrill No 2. European Journal of Education Studies, 2(6), 140-161. (Yayın No: 2877890)
16.EŞGİ NECMİ,ARSLAN ÖMER (2016). ÖĞRETİM TASARIMI ÜZERİNE BİR ŞÖYLEŞİ ROBERT GAGNE VE DAVID MERRILL NO 4. Asosjournal, 4(27), 46-54. (Yayın No: 2834699)
17.EŞGİ NECMİ,ARSLAN ÖMER (2016). ÖĞRETİM TASARIMI ÜZERİNE BİR ŞÖYLEŞİ ROBERT GAGNE ve DAVID MERRILL NO 3. Asosjournal, 4(3), 481-493. (Yayın No: 2596522)
18.EŞGİ NECMİ,ARSLAN ÖMER (2015). Öğretim Tasarımı üzerine bir şöyleşi Robert GAGNE David MERRILL No 1 2. Asosjournal, 3(21), 561-589. (Yayın No: 1720688)
19.EŞGİ NECMİ,KOCADAĞ TUĞBA (2015). Investigation of the Student s and Teacher Opinions about The Screencasting Centered Course. Educational Research International, 4(2), 14-27. (Yayın No: 1360614)
20.EŞGİ NECMİ (2014). Comparisons of effects of student and teacher prepared screencasts on student achievement. european scientific journal, 10(22), 1-6. (Yayın No: 1109281)
21.EŞGİ NECMİ (2014). Aile Çocuk İnternet Bağımlılık Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıThe adaptaion of parent-child internet addiction scale into Turkish:The study of validity and reliability. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 150-176. (Yayın No: 1116228)
22.ERDEMİR ERKAN,ERGİNER ERGİN,EŞGİ NECMİ (2014). The Meanings Assigned by Students from Different Socio Economic Levels to the Concepts of Computer and the Internet. Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies, 9(2), 152-164. (Yayın No: 1116253)
23.KESER HAFİZE,EŞGİ NECMİ (2013). A Turkish Scale for Elementary School Students’xx Self Perceptions ofComputer Game. World Journal onEducational Technology, 5215-222. (Yayın No: 4413432)
24.NECMİ EŞGİ (2013). Comparison of Effects of E learning Types Designed According to The Expository Teaching Method on Student Opinions. International Journal Of Academic Research, 5(5), 443-450. (Yayın No: 655445)
25.HAFİZE K, ESGI N, Kocadağ T, Bulu, S (2013). Validity and Relaibility Study of The İnternet Addiction Test. Mevlana International Journal of Education (MIJE), 3(4), 207-222. (Yayın No: 656488)
26.NECMİ EŞGİ (2013). Dijital Yerli Çocukların ve Dijital Göçmen Ebeveynlerinin İnternet Bağımlılığına İlişkin Algılarının Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 181-194. (Yayın No: 874701)
27.NECMİ EŞGİ (2013). Comparison of Effects of E learning Types Designed According to The Expository Teaching Method on Student Acheivement. Education and Science (EĞİTİM VE BİLİM), 38(170), 196-207. (Yayın No: 655758)
28.NECMİ EŞGİ (2011). Comparison of the Impacts of Telementoring Services on Protégés Academic Achievements and Opinions. The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, (October), 1-10. (Yayın No: 641613)
29.NECMİ EŞGİ, VİLDAN ÇEVİK (2010). Images of the Internet Concept Generated by Primary School Students through Their Paintings. Contemporary Educational Technology, (1(3)), 221-232. (Yayın No: 643368)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÖMER YILMAZ, NECMİ EŞGİ (2011). İl Eğitim Denetmenlerinin Bilgisayar Kaygısı Düzeyleri Karadeniz Bölgesi Örneği. Uşak Ün. Sosyal Bilimler Dergisi, (4(1)), 93-122. (Yayın No: 643190)
2.YAŞAR BOZ, ÖMER YILMAZ, NECMİ EŞGİ (2011). Güneydoğu Anadolu Ve Karadeniz Bölgelerinde Görev Yapan İlköğretim Müfettişlerinin Teknoloji Kullanımı Düzeylerinin Karşılaştırılması Ve Bütünleştirilmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, (1), 124-146. (Yayın No: 643447)
3.ÖMER YILMAZ, NECMİ EŞGİ (2011). İlköğretim Müfettişlerinin Teknoloji Kullanımı Düzeyleri Karadeniz Bölgesi Örneği. GaziOsmanPaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 124-146. (Yayın No: 643513)
4.FEVZİ DURSUN, NECMİ EŞGİ (2008). 4 ve 5 sınıf Sosyal Bilgiler Öğretimi Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, (cilt 22), 21-24. (Yayın No: 654380)
5.NECMİ EŞGİ (2006). Bilgisayar Teknolojisinde Öğretmen Yeterlikleri. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, (2), 8-11. (Yayın No: 656973)
6.NECMİ EŞGİ (2006). Web Temelli Öğretimde Basılı Materyal ve Yüzyüze Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 459473 (Yayın No: 654270)
7.EŞGİ NECMİ (2005). İlköğretim 5 sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi Milli Eğitim. Milli Eğitim, (kış 165), 88-106. (Yayın No: 654185)
8.DENİZ DERYAKULU, NECMİ EŞGİ (2001). İnternet kafelerin ortam ve kullanıcı profili Eğitimde internet kullanımına ilişkin kullanıcı görüşleri. Eğitim Araştırmaları Dergisi, (1(5)), 52-60. (Yayın No: 641564)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BAYRAKTAR NAZİFE,EŞGİ NECMİ (2019). The use of Social Media Between Generations. ITTES 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5773878)
2.Esmeray Meltem,AKSOY MEHMET EMİN,EŞGİ NECMİ (2019). Bilişim Teknolojileri Dersini alan Ortaokul öğrencilerine scracth ile yapay zeka kullanımının uygulamalı olarak öğretilmesi. V. International Symposium on Human Society and Sport Science (Özet Bildiri) (Yayın No:5038599)
3.EŞGİ NECMİ (2016). Sosyal Medya Bağımlılık Ölçeği. ICITS 10 (Özet Bildiri) (Yayın No:4196399)
4.KESER HAFİZE,EŞGİ NECMİ (2004). Türkçe ve Türkçeye çevirisi yapılarak hazırlanan İlköğretim Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:658094)
5.KÖKLÜ MURAT,YILMAZ ÖMER,EŞGİ NECMİ,ÖNAL YAVUZ (2010). A Study to Identify the Level of Technology use on Vocational Area in Primary Education Inspectors via The Methods of Data Mining Sample of Black Sea Region. 10th International Educational Technology Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:643771)
6.ERDEM BİLAL,EŞGİ NECMİ (2020). Ortaokul öğrencilerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. MAS 2020 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6236888)
7.KESER HAFİZE,EŞGİ NECMİ (2012). An analysis of self-perceptions of elementary school students interms of computer game addiction. Procedia Soc. Behav. Science WCES 2012 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4413431)
8.KESER HAFİZE,EŞGİ NECMİ,ŞİMŞEK AYTAÇ (2003). Principles of Educational Web Design. International Journal on E-learning (Corporate, Governement, Healthcare, Higher Education) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:657923)
9.EŞGİ NECMİ (2016). Refreshing for Instructional Design. IDEAL 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:4196589)
10.Gültepe Şenol,EŞGİ NECMİ (2019). Okul Yöneticilerinin Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Yönelik Metaforik Algıları. 13.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5031613)
11.Bayraktar Nazife,EŞGİ NECMİ (2019). İnternet Bağımlılığının Sınıflandırılması. 13.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5031609)
12.Yavuz Hüseyin Taha,EŞGİ NECMİ (2019). Dijital Detoks. 13.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5031612)
13.EŞGİ NECMİ,ARPACI İBRAHİM,AKSOY MEHMET EMİN,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2018). Sosyal Medya Bağımlılığının Nedenleri. 12 International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS) (Özet Bildiri) (Yayın No:4286289)
14.ARPACI İBRAHİM,EŞGİ NECMİ,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA (2018). Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Beş Faktör KişilikÖzellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 12 International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS) (Özet Bildiri) (Yayın No:4286290)
15.ZENGİN KENAN,EŞGİ NECMİ,ERGİNER ERGİN,AKSOY MEHMET EMİN (2011). A Sample Study on Applying Data Mining Research Techniques in Educational Science Developing a More Meaning of Data. Procedia (World Conference on Learning, Teaching and Administration WCLTA-2010 ) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:641727)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KESER HAFİZE,EŞGİ NECMİ (2005). Ulusal Eğitim Bilimleri Kongrelerinin Değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:658307)
2.EŞGİ NECMİ,ÖZEKE VİLDAN (2008). Çizdikleri Resimlerle İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kavramına Yönelik Ürettikleri Metaforlar. 1. Ulusal ilköğretim kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:658589)
3.EŞGİ NECMİ (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayara İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. XVI Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:658434)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Bilişim Teknolojileri, Öğretim Teknolojileri, Materyal Geliştirme İçin Web 2.0 Araçları Cilt 2 (2019)., EŞGİ NECMİ,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, Eğiten Matbaacılık, Sayfa Sayısı: 102, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5700781)
2.Bilişim Teknolojileri, Öğretim Teknolojileri, Materyal Geliştirme İçin Web 2.0 Araçları (2018)., EŞGİ NECMİ,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, Nobel Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 121, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4620843)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Eğitim Bilimlerinde Örnek Araştırmalar (2018)., EŞGİ NECMİ,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, Nobel Akademı̇k Yayıncılık, Editör: İşcan Adem, Sayfa Sayısı: 872, ISBN: 978-605-7928-22-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4412978)
2.BİLGİSAYAR VE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (2013)., BAYIR, ÇELİK, ÇUHADAR, EŞGİ, SEVİNDİK, UZUN, ÜNAL, KARAKUŞ, KOCADAĞ, Maya, Editör: Levent Çelik, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 642610)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.e öğrenme türleri, BAP, Yürütücü (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.e öğrenme türleri, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim