GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

KENAN ZENGİNž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Kenan ZENGİN

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

kenan.zengin@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Bülent Ecevit Üniversitesi (2007- 2014)

Fen Bilimleri Enstitüsü -

YÜKSEK LİSANS, Bülent Ecevit Üniversitesi (2003- 2006)

Mühendislik Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

LİSANS, Sakarya Üniversitesi (1994- 1999)

Mühendislik Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Parmak Vuru Ölçüm Sistemi Tasarımı Ve Test Sonuçlarının Veri Madenciliği Teknikleri İle Analizi", Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014

YÜKSEK LİSANS, "", Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü(2014- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/ Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, (2010- 2014)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Reşadiye Meslek Yüksekokulu/ Bilgisayar Teknolojileri Bölümü(2001- 2010)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, (2012- 2014)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, (2014- Devam Ediyor)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Fadime DEMİRTAŞ, "Mastitis Hastalığının Teşhisi İçin Guguk Kuşu Algoritması Kullanılarak Kural Tabanlı Sınıflandırma Algoritması Geliştirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018

Doktora, Murat ERTUĞRUL, "Süt Sığırlarının Bireysel Su Tüketimlerinin Otomatik Ölçümü Ve Değerlendirilmesi İçin Yeni Bir Suluk Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018

Editörlük

Turkısh Journal Of Electrıcal Engıneerıng Computer Scıences (SCI-Expanded), Dergi, Editör, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, TÜBİTAK, Akademik Dergiler Müdürlüğü, 24.12.2015 - 13.01.2016

Turkısh Journal Of Electrıcal Engıneerıng Computer Scıences (SCI-Expanded), Dergi, Editör, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, TÜBİTAK, Akademik Dergiler Müdürlüğü, 22.09.2016 - 21.12.2016

Turkısh Journal Of Electrıcal Engıneerıng Computer Scıences (SCI-Expanded), Dergi, Editör, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, TÜBİTAK, Akademik Dergiler Müdürlüğü, 21.04.2016 - 31.05.2016

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ZENGİN KENAN,GÜNGÖR CENGİZ,EŞGİ NECMİ, (2017). "Heart Rate Sıgnal Classıfıcatıon By Smo Algorithm", International Research Journal Of Mathematics, Engineering And It, 4(12), 1-5. (Yayın No: 3900975)

GÜNGÖR CENGİZ,ZENGİN KENAN, (2017). "A Survey On Augmented Realıty Applıcatıons Usıng Deeplearnıng", Ge-Internatıonal Journal Of Engıneerıng Research, 5(12), 1-13. (Yayın No: 3900644)

ZENGİN KENAN,EŞGİ NECMİ, (2017). "Classification Of The Data From Parent- Child Internet Addiction Test By Using Artificial Neural Networks", Multidisciplinary Research, 3(11), 5-8. (Yayın No: 3645594)

KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA,AKSOY MEHMET EMİN,ZENGİN KENAN, (2014). "Determination Of Ceitd Students İnternet Metaphores Sample Of Gaziosmanpasa University", International Jounal Of Turkish Education Sciences, 2(3), 18-29. (Yayın No: 3259532)

Necmi Esgi, Ergin Erginer, Mehmet Emin Aksoy, (2011). "A Sample Study On Applying Data Mining Research Techniques İn Educational Science Developing A More Meaning Of Data", Procedia - Social And Behavioral Sciences, (15), 40284032 (Yayın No: 490534)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

NASİP ÖMER FARUK,ZENGİN KENAN (2018). Deep Learning Based Bacteria Classification. 2018 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4528573)

DEMİRTAŞ FADİME,ZENGİN KENAN,NASİP ÖMER FARUK (2017). A Rule-Based Classification Algorithm Based On Coa. 1 st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3744541)

TURAN BÜLENT,ZENGİN KENAN (2017). ROBUST DETERMINATION WITH YSA OF EYE REGION IN PERSONAL IMAGES. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3631525)

ZENGİN KENAN A finger Tapping Software on Smartphone. Biomed 2012 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:491187)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ZENGİN KENAN (2016). Ateş Böceği Algoritması İle Haftalık Ders Programı Hazırlama. EEB 2016 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4053852)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Otelcilik Ve Turizm Alanında Öğretim (2013)., ZENGİN KENAN, J&D Dağyeli Verlag Gmbh, ISBN: 987-393-5597-27-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 490955)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Ölçme ve Değerlendirme Bürosu Oluşturma Çalışması", BAP, Araştırmacı (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:kenan.zengin@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2007-2014
Bülent Ecevit Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez Adı:Parmak Vuru Ölçüm Sistemi Tasarımı Ve Test Sonuçlarının Veri Madenciliği Teknikleri İle Analizi
Yüksek Lisans
2003-2006
Bülent Ecevit Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Tez Adı:
Lisans
1994-1999
Sakarya Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğretim Görevlisi
2010-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi
2001-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU/ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2012-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Murat ERTUĞRUL, (2018)., "Süt sığırlarının bireysel su tüketimlerinin otomatik ölçümü ve değerlendirilmesi için yeni bir suluk otomasyon sisteminin geliştirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora
2.Fadime DEMİRTAŞ, (2018)., "Mastitis hastalığının teşhisi için guguk kuşu algoritması kullanılarak kural tabanlı sınıflandırma algoritması geliştirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES(SCI-Expanded), Dergi, Editör, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, TÜBİTAK, Akademik Dergiler Müdürlüğü, 24.12.2015 - 13.01.2016
2.TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES(SCI-Expanded), Dergi, Editör, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, TÜBİTAK, Akademik Dergiler Müdürlüğü, 22.09.2016 - 21.12.2016
3.TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES(SCI-Expanded), Dergi, Editör, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, TÜBİTAK, Akademik Dergiler Müdürlüğü, 21.04.2016 - 31.05.2016


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ZENGİN KENAN,GÜNGÖR CENGİZ,EŞGİ NECMİ (2017). HEART RATE SIGNAL CLASSIFICATION BY SMO ALGORİTHM. International Research Journal of Mathematics, Engineering and IT, 4(12), 1-5. (Yayın No: 3900975)
2.GÜNGÖR CENGİZ,ZENGİN KENAN (2017). A SURVEY ON AUGMENTED REALITY APPLICATIONS USING DEEPLEARNING. GE-INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH, 5(12), 1-13. (Yayın No: 3900644)
3.ZENGİN KENAN,EŞGİ NECMİ (2017). Classification of the Data From Parent- Child Internet Addiction Test by using Artificial Neural Networks. Multidisciplinary Research, 3(11), 5-8. (Yayın No: 3645594)
4.KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA,AKSOY MEHMET EMİN,ZENGİN KENAN (2014). Determination of ceitd students internet metaphores Sample of Gaziosmanpasa University. International Jounal Of Turkish Education Sciences, 2(3), 18-29. (Yayın No: 3259532)
5.Necmi Esgi, Ergin Erginer, Mehmet Emin Aksoy (2011). A sample study on applying data mining research techniques in educational science Developing a more meaning of data. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (15), 40284032 (Yayın No: 490534)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.DEMİRTAŞ FADİME,ZENGİN KENAN,NASİP ÖMER FARUK (2017). A Rule-Based Classification Algorithm Based On Coa. 1 st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3744541)
2.NASİP ÖMER FARUK,ZENGİN KENAN (2018). Deep Learning Based Bacteria Classification. 2018 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4528573)
3.TURAN BÜLENT,ZENGİN KENAN (2017). ROBUST DETERMINATION WITH YSA OF EYE REGION IN PERSONAL IMAGES. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3631525)
4.ZENGİN KENAN (2017). A finger Tapping Software on Smartphone. Biomed 2012 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:491187)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ZENGİN KENAN (2016). Ateş Böceği Algoritması İle Haftalık Ders Programı Hazırlama. EEB 2016 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4053852)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Otelcilik ve Turizm Alanında Öğretim (2013)., ZENGİN KENAN, J&D Dağyeli Verlag Gmbh, ISBN: 987-393-5597-27-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 490955)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Ölçme ve Değerlendirme Bürosu Oluşturma Çalışması, BAP, Araştırmacı (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim