GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ERGİN TEMELž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Ergin TEMEL

Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ergin.temel@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Sağlık Yönetimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2013- 2017)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Sakarya Üniversitesi (1999- 2002)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Üretim Yönetimi Ve Pazarlama (Yl) (Tezli)

LİSANS, Sakarya Üniversitesi (1995- 1999)

İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü

ÖNLİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi (1990- 1992)

İzmir Meslek Yüksekokulu - Makine Ve Metal Teknolojileri Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Kümelenmenin Toprak Sanayinde Üretim Maliyetlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma Tr 83 Bölgesi Erbaa Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2017

YÜKSEK LİSANS, "İleri Standart Maliyet Sistemi Ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulanması", Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002

ÖNLİSANS, "", Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Muhasebe

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Sağlık Yönetimi Bölümü/ Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Erbaa Sağlık Yüksekokulu/ Sağlık Yönetimi Bölümü/ Sağlık Yönetimi Pr., (2018- 2019)

Öğretim Görevlisi (Dr), Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Erbaa Sağlık Yüksekokulu/ Sağlık Yönetimi Bölümü(2017- 2018)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Erbaa Meslek Yüksekokulu/ Muhasebe Ve Vergi Bölümü(2000- 2017)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)

Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Pr., (2006- 2019)

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, (2016- 2019)

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü , Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, (2017- 2019)

Erasmus Koordinatörü , Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, (2017- 2019)

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi, (2017- 2019)

verdiği dersler

Maliyet Muhasebesi, Önlisans, (2019-2020)

Genel Muhasebe I, Önlisans, (2019-2020)

Genel Muhasebe, Önlisans, (2019-2020)

Sağlık İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi, Lisans, (2019-2020)

Genel Muhasebe I, Lisans, (2019-2020)

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Lisans, (2019-2020)

İşletme Bütçeleri, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Dış Ticaret İşlemler Muhasebesi, Önlisans, (2018-2019)

Maliyet Muhasebesi, Önlisans, (2018-2019)

Genel Muhasebe I, Önlisans, (2018-2019)

Genel Muhasebe, Önlisans, (2018-2019)

Yönetim Alan Uygulaması, Lisans, (2018-2019)

Finansal Tablolar Analizi, Lisans, (2018-2019)

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Lisans, (2018-2019)

Sağlık Kurum. Tedarik Ve Satın Alma, Lisans, (2018-2019)

Genel Muhasebe Iı, Lisans, (2018-2019)

Genel Muhasebe I, Lisans, (2018-2019)

Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi, Lisans, (2018-2019)

Dış Ticaret İşlemler Muhasebesi, Önlisans, (2017-2018)

Genel Muhasebe Iı, Önlisans, (2017-2018)

Staj (Yönetim Alan Çalışması), Lisans, (2017-2018)

Genel Muhasebe Iı, Lisans, (2017-2018)

Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi, Lisans, (2017-2018)

Sağlık Kurum. Tedarik Ve Satın Alma, Lisans, (2017-2018)

Maliyet Muhasebesi, Önlisans, (2017-2018)

Mali Tablolar Analizi, Önlisans, (2017-2018)

Finansal Yönetim, Önlisans, (2017-2018)

Genel Muhasebe, Önlisans, (2017-2018)

Genel Muhasebe I, Önlisans, (2017-2018)

Sağlık İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi, Lisans, (2017-2018)

Genel Muhasebe I, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ERTAŞ FATİH COŞKUN,TEMEL ERGİN, (2018). "Kümelenmenin Toprak Sanayindeüretim Maliyetlerine Etkisiüzerine Bir Araştırmatr 83 Bölgesi Erbaa Örneği", Muhasebe Ve Denetime Bakış, (54), 1-22. (Yayın No: 3686158)

TEMEL ERGİN, (2017). "Kümelenme Üzerine Literatür Taraması", Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 12(24), 241-260., Doi: 10.19129/sbad.339 (Yayın No: 3746213)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA, (2019). "Analysıs Of Labor Profıle İn The Brıck Sector", Social Sciences Researches Journal, 14(2), 143-156. (Yayın No: 5699486)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

AYDOĞDU ERDAL TAHA,TEMEL ERGİN (2017). KÜMELENME ÜZERİNE YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÇALIŞMALARININ ANALİZİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3645885)

AYDOĞDU ERDAL TAHA,TEMEL ERGİN (2017). TUĞLA FABRİKALARINDA İŞGÜCÜ PROFİLİNİN ANALİZİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3645908)

AYDOĞDU ERDAL TAHA,TEMEL ERGİN (2017). ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISI ERBAA ÖRNEĞİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3645926)

TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2017). SEÇİM VAADLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİNE ETKİLERİ TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3645944)

TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2017). KÜMELENMEDE KAMU DESTEĞİ AYAĞININ TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3645961)

TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2017). TUĞLA FABRİKALARINDA ÜRETİM MALİYETLERİNİN ANALİZİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3645970)

TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2017). KÜMELENMEDE KAMU DESTEĞİ AYAĞININ TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646457)

TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2017). TUĞLA FABRİKALARINDA ÜRETİM MALİYETLERİNİN ANALİZİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646463)

TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2017). SEÇİM VAADLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİNE ETKİLERİ TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646477)

AYDOĞDU ERDAL TAHA,TEMEL ERGİN (2017). KÜMELENME ÜZERİNE YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÇALIŞMALARININ ANALİZİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646486)

AYDOĞDU ERDAL TAHA,TEMEL ERGİN (2017). TUĞLA FABRİKALARINDA İŞGÜCÜ PROFİLİNİN ANALİZİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646497)

AYDOĞDU ERDAL TAHA,TEMEL ERGİN (2017). ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISI ERBAA ÖRNEĞİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646507)

ÇAKIR UĞUR,TEMEL ERGİN (2017). TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISI ERBAA ÖRNEĞİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646522)

TEMEL ERGİN,ERTAŞ FATİH COŞKUN (2017). ORTAK ÜRETİMİN MALİYETLERE ETKİSİ TUĞLA FABRİKASI ÖRNEĞİ. 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3686259)

ÇAKIR UĞUR,TEMEL ERGİN (2017). TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISI ERBAA ÖRNEĞİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646555)

TEMEL ERGİN,ERTAŞ FATİH COŞKUN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2016). ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ MAMUL MALİYETİNE ETKİSİ TUĞLA FABRİKASI ÖRNEĞİ. INES International Academic Research Congress 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2940542)

TEMEL ERGİN,ERTAŞ FATİH COŞKUN (2016). KÜMELENMENİN TÜRKİYEDE Kİ GELİŞİMİ. INES International Academic Research Congress 2016 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2940461)

TEMEL ERGİN,ERTAŞ FATİH COŞKUN (2016). KÜMELENMENİN ÜRETİM MALİYETLERİNE ETKİSİ TOPRAK SANAYİ ÖRNEĞİ. 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DEVELOPMENT OF KOP REGION (Özet Bildiri) (Yayın No:2940505)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1993-1994, Vekil Öğretmenlik, Milli Eğitim, , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ergin.temel@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2013-2017
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü

Tez Adı:Kümelenmenin Toprak Sanayinde Üretim Maliyetlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma Tr 83 Bölgesi Erbaa Örneği
Yüksek Lisans
1999-2002
Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Üretim Yönetimi Ve Pazarlama (Yl) (Tezli)

Tez Adı:İleri Standart Maliyet Sistemi Ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulanması
Lisans
1995-1999
Sakarya Üniversitesi
İşletme Fakültesi/İşletme Bölümü

Önlisans
1990-1992
Dokuz Eylül Üniversitesi
İzmir Meslek Yüksekokulu/Makine Ve Metal Teknolojileri Bölümü

Tez Adı:


Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/ SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Doktor Öğretim Üyesi
2018-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU/ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/ SAĞLIK YÖNETİMİ PR.
Öğretim Görevlisi (Dr)
2017-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU/ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Öğretim Görevlisi
2000-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU/ MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Yönetim Kurulu Üyeliği
2006-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
2016-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü
2017-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Erasmus Koordinatörü
2017-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2017-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2019-2020)MALİYET MUHASEBESİTürkçe4
(2019-2020)GENEL MUHASEBE ITürkçe5
(2019-2020)GENEL MUHASEBETürkçe4
(2018-2019)DIŞ TİCARET İŞLEMLER MUHASEBESİTürkçe2
(2018-2019)MALİYET MUHASEBESİTürkçe4
(2018-2019)GENEL MUHASEBE ITürkçe5
(2018-2019)GENEL MUHASEBETürkçe4
(2017-2018)DIŞ TİCARET İŞLEMLER MUHASEBESİTürkçe2
(2017-2018)GENEL MUHASEBE IITürkçe5
(2017-2018)MALİYET MUHASEBESİTürkçe4
(2017-2018)MALİ TABLOLAR ANALİZİTürkçe3
(2017-2018)FİNANSAL YÖNETİMTürkçe3
(2017-2018)GENEL MUHASEBETürkçe4
(2017-2018)GENEL MUHASEBE ITürkçe5
Lisans
(2019-2020)SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİTürkçe3
(2019-2020)GENEL MUHASEBE ITürkçe3
(2019-2020)SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİMTürkçe3
(2018-2019)YÖNETİM ALAN UYGULAMASITürkçe8
(2018-2019)FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİTürkçe2
(2018-2019)SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİMTürkçe3
(2018-2019)SAĞLIK KURUM. TEDARİK VE SATIN ALMATürkçe3
(2018-2019)GENEL MUHASEBE IITürkçe3
(2018-2019)GENEL MUHASEBE ITürkçe3
(2018-2019)SAĞLIK İŞLETMELERİNDE RİSK YÖNETİMİTürkçe3
(2017-2018)STAJ (YÖNETİM ALAN ÇALIŞMASI)Türkçe8
(2017-2018)GENEL MUHASEBE IITürkçe1
(2017-2018)SAĞLIK İŞLETMELERİNDE RİSK YÖNETİMİTürkçe3
(2017-2018)SAĞLIK KURUM. TEDARİK VE SATIN ALMATürkçe3
(2017-2018)SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİTürkçe3
(2017-2018)GENEL MUHASEBE ITürkçe3
Yüksek Lisans
(2019-2020)İŞLETME BÜTÇELERİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ERTAŞ FATİH COŞKUN,TEMEL ERGİN (2018). KÜMELENMENİN TOPRAK SANAYİNDEÜRETİM MALİYETLERİNE ETKİSİÜZERİNE BİR ARAŞTIRMATR 83 BÖLGESİ ERBAA ÖRNEĞİ. Muhasebe ve Denetime Bakış, (54), 1-22. (Yayın No: 3686158)
2.TEMEL ERGİN (2017). KÜMELENME ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI. Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 12(24), 241-260., Doi: 10.19129/sbad.339 (Yayın No: 3746213)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2019). ANALYSIS of LABOR PROFILE in THE BRICK SECTOR. Social Sciences Researches Journal, 14(2), 143-156. (Yayın No: 5699486)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.TEMEL ERGİN,ERTAŞ FATİH COŞKUN (2016). KÜMELENMENİN ÜRETİM MALİYETLERİNE ETKİSİ TOPRAK SANAYİ ÖRNEĞİ. 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DEVELOPMENT OF KOP REGION (Özet Bildiri) (Yayın No:2940505)
2.TEMEL ERGİN,ERTAŞ FATİH COŞKUN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2016). ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ MAMUL MALİYETİNE ETKİSİ TUĞLA FABRİKASI ÖRNEĞİ. INES International Academic Research Congress 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2940542)
3.TEMEL ERGİN,ERTAŞ FATİH COŞKUN (2016). KÜMELENMENİN TÜRKİYEDE Kİ GELİŞİMİ. INES International Academic Research Congress 2016 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2940461)
4.AYDOĞDU ERDAL TAHA,TEMEL ERGİN (2017). KÜMELENME ÜZERİNE YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÇALIŞMALARININ ANALİZİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3645885)
5.AYDOĞDU ERDAL TAHA,TEMEL ERGİN (2017). TUĞLA FABRİKALARINDA İŞGÜCÜ PROFİLİNİN ANALİZİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3645908)
6.AYDOĞDU ERDAL TAHA,TEMEL ERGİN (2017). ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISI ERBAA ÖRNEĞİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3645926)
7.TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2017). SEÇİM VAADLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİNE ETKİLERİ TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3645944)
8.TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2017). KÜMELENMEDE KAMU DESTEĞİ AYAĞININ TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3645961)
9.TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2017). TUĞLA FABRİKALARINDA ÜRETİM MALİYETLERİNİN ANALİZİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3645970)
10.TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2017). KÜMELENMEDE KAMU DESTEĞİ AYAĞININ TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646457)
11.TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2017). TUĞLA FABRİKALARINDA ÜRETİM MALİYETLERİNİN ANALİZİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646463)
12.TEMEL ERGİN,AYDOĞDU ERDAL TAHA (2017). SEÇİM VAADLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİNE ETKİLERİ TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646477)
13.AYDOĞDU ERDAL TAHA,TEMEL ERGİN (2017). KÜMELENME ÜZERİNE YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÇALIŞMALARININ ANALİZİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646486)
14.AYDOĞDU ERDAL TAHA,TEMEL ERGİN (2017). TUĞLA FABRİKALARINDA İŞGÜCÜ PROFİLİNİN ANALİZİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646497)
15.AYDOĞDU ERDAL TAHA,TEMEL ERGİN (2017). ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISI ERBAA ÖRNEĞİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646507)
16.ÇAKIR UĞUR,TEMEL ERGİN (2017). TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISI ERBAA ÖRNEĞİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646522)
17.ÇAKIR UĞUR,TEMEL ERGİN (2017). TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISI ERBAA ÖRNEĞİ. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646555)
18.TEMEL ERGİN,ERTAŞ FATİH COŞKUN (2017). ORTAK ÜRETİMİN MALİYETLERE ETKİSİ TUĞLA FABRİKASI ÖRNEĞİ. 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3686259)


Projelerde Yaptığı Görevler:

Üniversite Dışı Deneyim

1993-1994Vekil ÖğretmenlikMilli Eğitim, , (Diğer)