GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SONGÜL ÇOLAKž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Songül ÇOLAK

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

songul.colak@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Humboldt-Universitaet Zu Berlin (1993- 1999)

-

YÜKSEK LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1990- 1992)

Sosyal Bilimler Enstitüsü -

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1985- 1989)

Eğitim Fakültesi -

TEZLER

DOKTORA, "Die Bedeutung Des Geschichtsschreibers Ahmed B. Mahmud Und Seines Werkes Tarih-İ Göynüklü Als Quelle Für Die Geschichte Des Osmanischen Reichesim 18. Jahrhundert", Humboldt-Universitaet Zu Berlin , 1999

YÜKSEK LİSANS, "1530 (H. 937) Tarihli Tahrir Defterine Göre Darende Kazası", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992

YABANCI DİLLER

Almanca

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Yeniçağ Tarihi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi(2011- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Mustafa Kemal Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi(2000- 2011)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi(1993- 1999)


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi, (2013- Devam Ediyor)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Kübra KABAKCIOĞLU, "Nüfus Defterlerine Göre Turhal Kazası'nda Müslim Nüfus (1831-1847)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Metinhttp://172.16.2.139:8041/Ulusaltezmerkezi/Yonetimpaneli/Tezdetay.Jsp?Sira=12208 AYDAR, "Risâle-İ Tedbîr-İ 'Umrân-I Mülkî: Osmanlı Devleti'nde İktisat İlmine Dair Bir Risâle", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Şuayp ATEŞ, "17.Yüzyılın İkinci Yarısına Ait Anonim Bir Tarihçe "Vekâyi-İ Viyana" (Transkripsiyon Ve Değerlendirme) (1075–1098 / 1664–1687)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Nurettin SAKOĞLU, "16. Yüzyıl Osmanlı Tarihine Kaynak Olarak "Gazâvât-Nâme-İ Muhammediye" Adlı Eserin Transkripsiyon Ve Değerlendirmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Süleyman DUMAN, "Celali İsyanları Örneğinde Canbuladoğlu Ali Paşa İsyanı", Mustafa Kemal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Gülcan SARIOĞLU, "Yozefo Tiflisi'nin "Vakı'at-İ Mir Veys Ve Şah Hüseyin"Adlı Eserinin Tahlil Ve Transkribi", Mustafa Kemal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2008

Yüksek Lisans, Hasan KESKİN, "1914-1918 Osmanlı/Avusturya-Macaristan İmparatorluğu İlişkileri", Mustafa Kemal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, 2006

Yüksek Lisans, Ömer ÖNEL, "21 Nolu Antalya Şer`İyye Sicili (H.1243-1245/M.1827-1830)", Mustafa Kemal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2004

Doktora, Metin AYDAR, "Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (1634-1683)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2018

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KARL VOCELKA,ÇOLAK SONGÜL,AKAY TÜRKER FATMA, (2016). "Erken Yeniçağda Hıristiyan Batı Dünyasında Türk İmajı", Gosos, 11(II), 247-267. (Yayın No: 3505419) [AHCI]

ÇOLAK SONGÜL, (2010). "Aziz Efendi Nin Risalesine Göre 17 Yüzyılda Osmanlı Merkez Ordusunun Durumu", Historystudies (Uluslar Arası Tarih Araştırmaları Dergisi), 2(2), 101-112. (Yayın No: 447789)

ÇOLAK SONGÜL, (2010). "Osmanlı İktidar Anlayışı Çerçevesinde Şiir", Bilig, (53), 89-102. (Yayın No: 447623) [AHCI]

ÇOLAK SONGÜL, (2009). "Avusturya Elçiliği Esnasında 1688 1692 Zülfikâr Paşa Nın Lehistan Vekilleri İle Yaptığı Sulh Müzakereleri", Belleten, (267), 443-463. (Yayın No: 395158)

ÇOLAK SONGÜL, (2007). "Osmanlı Devleti İle Avusturya Ve Müttefikleri Arasındaki Barış Müzakerelerinde 1689 Hollanda Nın Arabuluculuk Girişimleri", Belleten, (262), 939-967. (Yayın No: 395125)

ÇOLAK SONGÜL, (2006). "Zülfikâr Paşa Nın Mükâleme Takrîrine Göre Osmanlı Elçilik Heyetinin Komorn Ve Pottendorf Ta Hapsedilmesi Ve İstanbul A Dönme Çabaları 3 Belge İle Birlikte", Belleten, (258), 589-618. (Yayın No: 395087)

ÇOLAK SONGÜL, (2005). "Ahmed B Mahmud Göynüklü", Historians Of The Ottoman Empire, (Yayın No: 394956)

ÇOLAK SONGÜL, (2004). "Xvııı Yüzyıl Osmanlı Tarih Yazıcılarından Hazine İ Birûn Kâtibi Ahmed Bin Mahmud Un Hayatı", Belleten, (250), 853-864. (Yayın No: 395043)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇOLAK SONGÜL, (2010). "Bir İngiliz Hanım Efendisi Nin Ladymontegu Gözüyle Osmanlı Kadını", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’, 7(13), 386-403. (Yayın No: 448244)

ÇOLAK SONGÜL, (2010). "Kethüdâ Said Efendi Nin Karadeniz Boğaz Yamaklarının İsyanına Dair Notları", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi,, 20(1), 401-426. (Yayın No: 447714)

ÇOLAK SONGÜL, (2008). "Canikli Ali Paşa Nın Tedbîr İ Nizâm I Memleket Adlı Risâlesinde Reâyânın Durumuna Dair Tespit Ve Öneriler", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 163-173. (Yayın No: 395195)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

ÇOLAK SONGÜL, (2000). "Tapu Tahrir Defterlerine Göre Darende", Somuncu Baba Kültür-Edebiyat Ve Araştırma Dergisi, 7(26), 37-41. (Yayın No: 447880)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÇOLAK SONGÜL (2017). Alman Gazetelerinde Plevne’de Bir Komutan: General Totleben. II. ULUSLARARASI PLEVNE KAHRAMANI GAZİ OSMAN PAŞA VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU(5-7 Nisan 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:4013961)

ÇOLAK SONGÜL (2017). Alman Basınında Gazi Osman Paşa ve Plevne Savunması (1877-1878). Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3416535)

ÇOLAK SONGÜL (2015). 19. Yüzyılın İlk Yarısında 1835 Tarihli Nüfus Defterinde Bayburt'un Tarihi Köyü: Sinor (Sünür). XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3416511)

ÇOLAK SONGÜL (2015). 1840 ve 1844 SAYIMINDA AMASYA GELİNGİRAS A İSKÂN EDİLENAŞİRETLER ŞEYH BEZENLİ VE CİHANBEGLİ. III. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MERZİFON ve AMASYA YÖRESİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2347414)

ÇOLAK SONGÜL (2015). Türk ve Alman Belgelerine Göre 1936 Balkan göçmenlerinin İskânı Çerçevesinde Trakya nın Kalkındırılması planları. VII. Uluslararası Atatürk Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:448455)

ÇOLAK SONGÜL Bir Oryantalistin Gérard de Nerval Bakış Açısıyla 19 Yüzyılda Ortadoğu. Türkiyr - Ortadoğu Uluslararası Dostluk ve İşbirliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:448381)

ÇOLAK SONGÜL 93 Harbi Öncesi ve Esnasında Alman İmparatorluğu Osmanlı Devleti İlişkileri Bismarck ın Plitikası. I. Uluslar arası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi (1833-1900) Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:448316)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

İngiltere Hâriciye Nâzırı Lord Palmerston’Xxun Parlamento Nutku (25 Haziran 1850) (2017)., ÇOLAK SONGÜL,AYDAR METİN, İdeal Kültür Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 271, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3505373)

Iv Murad'ın Bağdad Seferi Menzilnâmesi (1638) (2015)., ÇOLAK SONGÜL, İdeal Kültür Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 295, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2347146)

Viyana Da Osmanlı Diplomasisi Zülfikâr Paşa Nın Mükâleme Takrîri 1688 1692 (2007)., ÇOLAK SONGÜL, Yeditepe Yayınevi, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 448090)

Die Bedeutung Des Geschichsschreibers Ahmed B Mahmud Und Seines Werkes Târih İ Göynüklü Als Quelle Für Die Geschichte Des Osmanischen Reiches İm 18 Jahrhundert (1999)., ÇOLAK SONGÜL, Buch&Menschverlag, Almanca(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 448051)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Diyanet İslam Ansiklopedisi (2013)., ÇOLAK SONGÜL, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık, Sayfa Sayısı: 2, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3505396)

Osmanlı Dan Günümüze Eşkıyalık Ve Terör (2009)., ÇOLAK SONGÜL, Samsun, Editör: Osman Köse, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 448151)

Türkler (2002)., ÇOLAK SONGÜL, Yeni Türkiye Yayınları, Editör: Güzel, H.C; Çiçek K; Koca, S., Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 448207)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:songul.colak@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1993-1999
Humboldt-Universitaet Zu Berlin


Tez Adı:Die Bedeutung Des Geschichtsschreibers Ahmed B. Mahmud Und Seines Werkes Tarih-İ Göynüklü Als Quelle Für Die Geschichte Des Osmanischen Reichesim 18. Jahrhundert
Yüksek Lisans
1990-1992
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Adı:1530 (H. 937) Tarihli Tahrir Defterine Göre Darende Kazası
Lisans
1985-1989
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim FakültesiAkademik Görevler

Doçent
2011-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Yardımcı Doçent
2000-2011
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Araştırma Görevlisi
1993-1999
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Ömer ÖNEL, (2004)., "21 nolu Antalya Şer`iyye Sicili (H.1243-1245/M.1827-1830)", Mustafa Kemal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Gülcan SARIOĞLU, (2008)., "Yozefo Tiflisi'nin "Vakı'at-i Mir Veys Ve Şah Hüseyin"Adlı eserinin tahlil ve transkribi", Mustafa Kemal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Süleyman DUMAN, (2011)., "Celali isyanları örneğinde Canbuladoğlu Ali Paşa İsyanı", Mustafa Kemal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Hasan KESKİN, (2006)., "1914-1918 Osmanlı/Avusturya-Macaristan imparatorluğu ilişkileri", Mustafa Kemal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
5.Şuayp ATEŞ, (2015)., "17.yüzyılın ikinci yarısına ait anonim bir tarihçe "Vekâyi-i Viyana" (Transkripsiyon ve değerlendirme) (1075–1098 / 1664–1687)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Nurettin SAKOĞLU, (2015)., "16. yüzyıl Osmanlı tarihine kaynak olarak "Gazâvât-Nâme-i Muhammediye" adlı eserin transkripsiyon ve değerlendirmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Metinhttp://172.16.2.139:8041/Ulusaltezmerkezi/Yonetimpaneli/Tezdetay.Jsp?Sira=12208 AYDAR, (2016)., "Risâle-i tedbîr-i 'umrân-ı mülkî: Osmanlı Devleti'nde iktisat ilmine dair bir risâle", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Metin AYDAR, (2018)., "Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (1634-1683)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Doktora
9.Kübra KABAKCIOĞLU, (2018)., "Nüfus Defterlerine Göre Turhal Kazası'nda Müslim Nüfus (1831-1847)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KARL VOCELKA,ÇOLAK SONGÜL,AKAY TÜRKER FATMA (2016). Erken Yeniçağda Hıristiyan Batı Dünyasında Türk İmajı. GOSOS, 11(II), 247-267. (Yayın No: 3505419)
2.ÇOLAK SONGÜL (2010). Aziz Efendi nin Risalesine Göre 17 Yüzyılda Osmanlı Merkez Ordusunun Durumu. HistoryStudies (Uluslar Arası Tarih Araştırmaları Dergisi), 2(2), 101-112. (Yayın No: 447789)
3.ÇOLAK SONGÜL (2010). Osmanlı İktidar Anlayışı Çerçevesinde Şiir. Bilig, (53), 89-102. (Yayın No: 447623)
4.ÇOLAK SONGÜL (2009). Avusturya Elçiliği Esnasında 1688 1692 Zülfikâr Paşa nın Lehistan Vekilleri ile Yaptığı Sulh Müzakereleri. Belleten, (267), 443-463. (Yayın No: 395158)
5.ÇOLAK SONGÜL (2007). Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Müttefikleri Arasındaki Barış Müzakerelerinde 1689 Hollanda nın Arabuluculuk Girişimleri. Belleten, (262), 939-967. (Yayın No: 395125)
6.ÇOLAK SONGÜL (2006). Zülfikâr Paşa nın Mükâleme Takrîrine Göre Osmanlı Elçilik Heyetinin Komorn ve Pottendorf ta Hapsedilmesi ve İstanbul a Dönme çabaları 3 belge ile birlikte. Belleten, (258), 589-618. (Yayın No: 395087)
7.ÇOLAK SONGÜL (2005). Ahmed b Mahmud Göynüklü. Historians of the Ottoman Empire, (Yayın No: 394956)
8.ÇOLAK SONGÜL (2004). XVIII Yüzyıl Osmanlı Tarih Yazıcılarından Hazine i Birûn Kâtibi Ahmed bin Mahmud un Hayatı. Belleten, (250), 853-864. (Yayın No: 395043)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÇOLAK SONGÜL (2010). Bir İngiliz Hanım Efendisi nin LadyMontegu Gözüyle Osmanlı Kadını. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’, 7(13), 386-403. (Yayın No: 448244)
2.ÇOLAK SONGÜL (2010). Kethüdâ Said Efendi nin Karadeniz Boğaz Yamaklarının İsyanına Dair Notları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi,, 20(1), 401-426. (Yayın No: 447714)
3.ÇOLAK SONGÜL (2008). Canikli Ali Paşa nın Tedbîr i Nizâm ı Memleket Adlı Risâlesinde Reâyânın Durumuna Dair Tespit ve Öneriler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 163-173. (Yayın No: 395195)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.ÇOLAK SONGÜL (2000). Tapu Tahrir Defterlerine Göre Darende. Somuncu Baba Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi, 7(26), 37-41. (Yayın No: 447880)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÇOLAK SONGÜL (2015). 1840 ve 1844 SAYIMINDA AMASYA GELİNGİRAS A İSKÂN EDİLENAŞİRETLER ŞEYH BEZENLİ VE CİHANBEGLİ. III. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MERZİFON ve AMASYA YÖRESİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2347414)
2.ÇOLAK SONGÜL (2015). 19. Yüzyılın İlk Yarısında 1835 Tarihli Nüfus Defterinde Bayburt'un Tarihi Köyü: Sinor (Sünür). XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3416511)
3.ÇOLAK SONGÜL (2015). Türk ve Alman Belgelerine Göre 1936 Balkan göçmenlerinin İskânı Çerçevesinde Trakya nın Kalkındırılması planları. VII. Uluslararası Atatürk Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:448455)
4.ÇOLAK SONGÜL (2017). Alman Basınında Gazi Osman Paşa ve Plevne Savunması (1877-1878). Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3416535)
5.ÇOLAK SONGÜL (2017). Alman Gazetelerinde Plevne’de Bir Komutan: General Totleben. II. ULUSLARARASI PLEVNE KAHRAMANI GAZİ OSMAN PAŞA VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU(5-7 Nisan 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:4013961)
6.ÇOLAK SONGÜL (2017). Bir Oryantalistin Gérard de Nerval Bakış Açısıyla 19 Yüzyılda Ortadoğu. Türkiyr - Ortadoğu Uluslararası Dostluk ve İşbirliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:448381)
7.ÇOLAK SONGÜL (2017). 93 Harbi Öncesi ve Esnasında Alman İmparatorluğu Osmanlı Devleti İlişkileri Bismarck ın Plitikası. I. Uluslar arası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi (1833-1900) Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:448316)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.İngiltere Hâriciye Nâzırı Lord Palmerston’xxun Parlamento Nutku (25 Haziran 1850) (2017)., ÇOLAK SONGÜL,AYDAR METİN, İdeal Kültür Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 271, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3505373)
2.IV Murad'ın Bağdad Seferi Menzilnâmesi (1638) (2015)., ÇOLAK SONGÜL, İdeal Kültür Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 295, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2347146)
3.Viyana da Osmanlı Diplomasisi Zülfikâr Paşa nın Mükâleme Takrîri 1688 1692 (2007)., ÇOLAK SONGÜL, Yeditepe Yayınevi, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 448090)
4.Die Bedeutung des Geschichsschreibers Ahmed b Mahmud und seines Werkes Târih i Göynüklü als Quelle für die Geschichte des Osmanischen Reiches im 18 Jahrhundert (1999)., ÇOLAK SONGÜL, Buch&Menschverlag, Almanca, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 448051)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Diyanet İslam Ansiklopedisi (2013)., ÇOLAK SONGÜL, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık, Sayfa Sayısı: 2, Türkçe, Ansiklopedi Maddesi, (Yayın No: 3505396)
2.Osmanlı dan Günümüze Eşkıyalık ve Terör (2009)., ÇOLAK SONGÜL, Samsun, Editör: Osman Köse, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 448151)
3.Türkler (2002)., ÇOLAK SONGÜL, Yeni Türkiye Yayınları, Editör: Güzel, H.C; Çiçek K; Koca, S., Türkçe, Ansiklopedi Maddesi, (Yayın No: 448207)