GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MAKBULE GÖZDE DİDİŞ KABARž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Makbule Gözde DİDİŞ KABAR

Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

gozde.didis@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2007- 2014)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi (Dr)

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (2001- 2007)

Eğitim Fakültesi - Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "An İnvestigation Of Pre-Service Secondary Mathematics Teachers’Xx Knowledge Of Students’Xx Thinking Through Analyzing Student Work", Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, (2014- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü(2007- 2014)

Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü(2007- 2014)


İdari Görevler

verdiği dersler

Danışmanlık (Mfbe9999), Yüksek Lisans, (2019-2020)

Uzmanlık Alan Dersi (Mat5214), Yüksek Lisans, (2019-2020)

Uzmanlık Alan Dersi (Mat5212), Yüksek Lisans, (2019-2020)

Matematiksel Modelleme Ve Durumda Öğrenme (Mat5515), Yüksek Lisans, (2019-2020)

Matematik Tarihi (Aım 401), Lisans, (2019-2020)

Okul Deneyimi (D0000157), Lisans, (2019-2020)

Matematik Öğrenme Ve Öğretim Yaklaşımları (Aım 201), Lisans, (2019-2020)

Matematik Tarihi (Aım 105), Lisans, (2019-2020)

Genel Matematik I (Afb 105), Lisans, (2019-2020)

Danışmanlık (Mfbe9999), Yüksek Lisans, (2018-2019)

Uzmanlık Alan Dersi (Mat5214), Yüksek Lisans, (2018-2019)

Uzmanlık Alan Dersi (Mat5212), Yüksek Lisans, (2018-2019)

Matematik Iı (D0000201), Lisans, (2018-2019)

Matematik I (D0000200), Lisans, (2018-2019)

Matematiksel Modelleme Ve Durumda Öğrenme (Mat5515), Yüksek Lisans, (2018-2019)

Genel Matematik I (Afb 105), Lisans, (2018-2019)

Matematik Tarihi (Imo 405), Lisans, (2018-2019)

Okul Deneyimi (D0000157), Lisans, (2018-2019)

İlköğretimde Matematik Öğretimi (Mat5513), Yüksek Lisans, (2018-2019)

Öğretmenlik Uygulaması Iı (D0000160), Lisans, (2018-2019)

Matematik Eğitiminde Modelleme Ve Durumda Öğrenme (Mat5516), Yüksek Lisans, (2018-2019)

Genel Matematik Iı (Afb 108), Lisans, (2018-2019)

Matematik Öğretimi Semineri (Im0 408), Lisans, (2018-2019)

Matematik Ve Yaşam (Imo 210), Lisans, (2018-2019)

Matematik Tarihi (Aım 105), Lisans, (2018-2019)

Matematik Iı (D0000201), Lisans, (2017-2018)

Matematik I (D0000200), Lisans, (2017-2018)

Danışmanlık (Mfbe9999), Yüksek Lisans, (2017-2018)

Uzmanlık Alan Dersi (Mat5214), Yüksek Lisans, (2017-2018)

Uzmanlık Alan Dersi (Mat5212), Yüksek Lisans, (2017-2018)

Genel Matematik I (Fbö 109), Lisans, (2017-2018)

Matematik Öğretimi Semineri (Imö 408), Lisans, (2017-2018)

Matematik Ve Yaşam (Imo 210), Lisans, (2017-2018)

Öğretmenlik Uygulaması (D0000160), Lisans, (2017-2018)

Okul Deneyimi (D0000157), Lisans, (2017-2018)

Matematiksel Modelleme Ve Durumda Öğrenme (Mat 5515), Yüksek Lisans, (2017-2018)

İlköğretimde Matematik Öğretimi (Mat 5513), Yüksek Lisans, (2017-2018)

Genel Matematik Iı (Fbö 110), Lisans, (2017-2018)

Genel Matematik (Imö 101), Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Hatice Kübra GÜLER, "Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Grafik Çizme Ve Grafik Verilerini Yorumlama Süreçlerinin İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Rabiya AMAÇ, "Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Cebir Öğrenme Alanındaki Öğrenci Düşünme Şekilleri Bilgilerinin Ve Öğretim Bilgilerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Mukaddes İNAN, "7. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Süreçlerinin İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Fatma YÜCER, "İlkokul Ve Ortaokul Matematik Öğretiminde Tahmin Becerisi: Tahmin Etkinliklerinin Ders Kitaplarındaki Yeri Ve Öğretmen Görüşleri",

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AMAÇ RABİYA,DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE, (2019). "Matematik Öğretmeni Adaylarının Cebirde Harflerin Kullanımı Ve Cebirsel İşlemler İle İlgili Öğrenci Hatalarına Yönelik Farkındalıkları", Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi (Enad Online), 7(4), 1525-1552., Doi: 10.14689/issn.2148-2624.1.7c.4s.10m (Yayın No: 5403698)

DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE, (2018). "Secondary School Students’ Conception Of Quadratic Equations With One Unknown", International Journal For Mathematics Teaching And Learning, 19(1), 112-129. (Yayın No: 3885396)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,ALACACI CENGİZ, (2016). "Exploring Prospective Secondary Mathematics Teachers’ Interpretation Of Student Thinking Through Analysing Students’ Work İn Modelling", Mathematics Education Research Journal, 28(3), 349-378., Doi: 10.1007/s13394-016-0170-6 (Yayın No: 2836127)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT, (2015). "Performance And Difficulties Of Students İn Formulating And Solving Quadratic Equations With One Unknown", Educational Sciences: Theory And Practice, 15(4), 1137-1150., Doi: 10.12738/estp.2015.4.2743 (Yayın No: 1838242) [SSCI]

DİDİŞ KÖRHASAN NİLÜFER,DİDİŞ MAKBULE GÖZDE, (2015). "Investigation Of The Perceived Causes Of Pre-Service Physics Teachers’ Problems Encountered İn School Experience", European Journal Of Physics Education, 6(1), 25-40., Doi: 10.20308/ejpe.67198 (Yayın No: 1911790)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ, (2014). "Prospective Secondary Mathematics Teachers’ Interpretations Of Students Thinking", Research İn Mathematics Education, 16(1), 77-78., Doi: 10.1080/14794802.2013.849863 (Yayın No: 2008396)

DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT, "Pre-Service Secondary Mathematics Teachers’ Anticipation And Identification Of Students’ Thinking İn The Context Of Modelling Problems", International Journal Of Mathematical Education İn Science And Technology, 1-29., Doi: 10.1080/0020739X.2019.1670368 (Yayın No: 5293158)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,TATAROĞLU TAŞDAN BERNA, (2019). "Matematik Öğretmen Adaylarının Klinik Görüşmeler Aracılığıyla Öğrenci Düşüncelerine Yönelik Tespitleri Ve Yorumları", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi (Nef-Efmed), 13(2), 759-788., Doi: Doi: 10.17522/balikesirnef.538365 (Yayın No: 5519547)

İNAN TUTKUN MUKADDES,DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE, (2018). "Ortaokullarda Matematiksel Modelleme: 7. Sınıf Öğrencilerinin “Hava Durumu” Modelleme Problemi İle Deneyimi", Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 823-52., Doi: 10.17984/adyuebd.456200 (Yayın No: 4674641)

DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,AMAÇ RABİYA, (2018). "Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenci Bilgisinin Ve Öğretim Stratejileri Bilgisinin İncelenmesi: Cebir Örneği", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 157-185. (Yayın No: 3885269)

DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,İNAN MUKADDES, (2018). "Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematikselleştirme Süreçlerinin Ve Matematiksel Modellerinin İncelenmesi: Çim Biçme Problemi", Türk Bilgisayar Ve Matematik Eğitim Dergisi (Türkbilmat), 9(2), 339-366., Doi: 10.16949/turkbilmat.408698 (Yayın No: 4336889)

DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE, (2018). "Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğin Günlük Hayat İle İlişkileri Hakkındaki Algı Ve Görüşlerinin İncelenmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 266-283., Doi: 10.17679. inuefd.341702 (Yayın No: 4340262)

GÜLER HATİCE KÜBRA,DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE, (2017). "Ortaokul Öğrencilerinin Günlük Hayat Problemi Çözerken Kullandıkları Problem Çözme Süreçlerinin Ve Stratejilerinin İncelenmesi", Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal Of Research İn Education And Teaching), 6(4), 147-154. (Yayın No: 3883876)

DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE, (2017). "Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Ve Modelleme Etkinliklerinin Matematik Derslerinde Kullanılması Hakkındaki Görüşleri", Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi(Journal Of Research İn Education And Teaching), 6(4), 118-128. (Yayın No: 3883670)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT, (2016). "Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenci Hatalarına Yönelik Pedagojik Yaklaşımlarının Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Bağlamında İncelenmesi", İlköğretim Online, 15(4), 1367-1384., Doi: 10.17051/io.2016.75429 (Yayın No: 2917926)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,ALACACI CENGİZ, (2015). "Öğrenci Çalışmalarını İncelemenin Öğrenci Düşünme Şekillerini Anlamadaki Rolü İle İlgili Matematik Öğretmen Adaylarının Düşünceleri", Türk Bilgisayar Ve Matematik Eğitimi Dergisi (Turkish Journal Of Computer And Mathematics Education ), 6(2), 139-162., Doi: 10.16949/turcomat.50978 (Yayın No: 1906713)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,İNAN TUTKUN MUKADDES (2019). Bir Ortaokul Matematik Öğretmeninin Matematiksel Modelleme Problemini 5. Sınıf Öğrencileri ile Uygulama Sürecinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5296469)

TATAROĞLU TAŞDAN BERNA,DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2019). Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Klinik Görüşme Süreçleri ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5296328)

İNAN TUTKUN MUKADDES,DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2019). 7. Sınıf Öğrencilerinin Verilerle Modelleme Çalışması: Araba Problemi. 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5296335)

DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2018). Matematik Öğretmen Adaylarının Günlük Tutma Uygulamasına Yönelik Değerlendirmeleri: Günlük Hayat-Matematik Bağlantılarına Yönelik Algılarını Arttırmaya Yardımcı mı?. International Learning Teaching and Educational Research Congress-Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (ILTER-2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4674767)

DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2018). Matematik Öğretmen Adaylarının Günlük Tutma Uygulamasına YönelikDeğerlendirmeleri: Günlük Hayat-Matematik Bağlantılarına Yönelik Algılarını Arttırmaya Yardımcı mı?. International Learning, Teaching and Educational Research Congress (ILTER, 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:5370861)

İNAN TUTKUN MUKADDES,DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Problemleri ile ilgili Görüşlerinin İncelenmesi. International Learning, Teaching and Educational Research Congress (ILTER-2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:5343306)

DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2018). Examining Grade 7 Students’ Estimation Regarding Fractions Through an Activity. International Journal of Arts and Sciences (IJAS) Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:5343452)

DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,AMAÇ RABİYA (2017). Prospective Middle School Mathematics Teachers’ Learning through Investigating Student Work: A Case of Algebra. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531325)

DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,İNAN MUKADDES (2017). Investigating Seventh Grade Students’ Performance in Reading and Interpreting Data in Mathematics Problems. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531314)

DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,AMAÇ RABİYA (2017). Pre-service Mathematics Teachers’ Predictions for Students’ Algebraic Ways of Thinking. 41st Annual Meeting of the International Group for the Psychology of. Mathematics Education (PME 41). (Özet Bildiri) (Yayın No:3564731)

DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2017). Matematiksel Modellemenin Ortaokul Matematik Derslerinde Kullanımına Yönelik Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. 6’ıncı Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dünya Kongresi (6th World Congress on Educational and Instructional Studies) (Özet Bildiri) (Yayın No:3880393)

DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,İNAN MUKADDES (2017). Turkish Seventh Grade Students’ Engagement with a Modeling Task: Lawnmower Problem. 41st Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 41) (Özet Bildiri) (Yayın No:3564730)

GÜLER HATİCE KÜBRA,DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Günlük Hayat Problemi Çözerken Kullandıkları Problem Çözme Stratejilerinin İncelenmesi. 6’ıncı Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dünya Kongresi (6th World Congress on Educational and Instructional Studies) (Özet Bildiri) (Yayın No:3880525)

DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2017). What do Mathematics Teacher Candidates Think about the Connection between Real World and Mathematics?. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531304)

BALGALMIŞ ESRA,DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ZEYBEK ZÜLFİYE (2016). Investigating Prospective Mathematics Teachers’ Lesson Planning Skills in a Case of Data Analysis. 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2917931)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,BAŞ SİNEM,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ALACACI CENGİZ (2016). Researchers’ Experience of Developing Modeling Tasks for Secondary Levels. 13th International Congress on Mathematics Education (ICME-13) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2917933)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,JAWORSKİ BARBARA (2016). Tutorial Teaching to Enable Undergraduate Students to Make Meaning with Mathematics. 9th Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 9) (Özet Bildiri) (Yayın No:1912461)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE (2016). Elementary School Students' Understanding of Different Use of Letters in Algebra. Conference of the International Journal of Arts & Sciences (IJAS) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3059271)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT (2015). The Reasons Behind Students Incorrect Solutions While Solving Quadratic Equations in One Unknown. Conference of the International Journal of Arts Sciences (IJAS) (Özet Bildiri) (Yayın No:2573357)

JAWORSKİ BARBARA,DİDİŞ MAKBULE GÖZDE (2014). Relating Student Meaning Making in Mathematics to the Aims for and Design of Teaching in Small Group Tutorials at University Level. 38th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education and the 36th Conference of the North American Chapter of the Psychology of Mathematics Education (PME 38 PME-NA 36) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2008590)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ (2013). Pre-service Secondary MathematicsTeachers’ Learning about Students’ Thinking. 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 37) (Özet Bildiri) (Yayın No:2107983)

BAŞ SİNEM,DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,ALACACI CENGİZ (2013). Teachers as Investigators of Students’ Written Work: Does this Approach Provide an Opportunity for Professional Development?. Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8 ) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2107466)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ (2013). Prospective Secondary Mathematics Teachers Interpretations of Students’ Thinking. British Society for Research into Learning Mathematics (BSRLM) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2108111)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,BAŞ SİNEM (2013). Analyzing Students Works: An Opportunity for Pre-service Teachers to Learn about Teaching Mathematics. European Conference on Educational Research (ECER 2013) (Özet Bildiri) (Yayın No:2107872)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,BAŞ SİNEM,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT (2011). Students’ Reasoning in Quadratic Equations with One Unknown. Proceedings of Seventh Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 7) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2107521)

KERTİL MAHMUT,DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT (2011). Investigating Pre-service Teachers’ Understanding of Rate of Change and Derivative Graphs through a Model Ddevelopment Sequence. Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 35) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531517)

DİDİŞ KÖRHASAN NİLÜFER,DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2011). Pre-service Physics Teachers’ Perceptions of the Causes of Problems in School Experience. European Conference on Educational Research (ECER 2011) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531509)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ŞAHİN ZÜLAL (2011). Graduate Students’ Perceptions: How do the Articles used in Courses Affect Their Critical Thinking?. European Conference on Educational Research (ECER 2011) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531506)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,DİDİŞ KÖRHASAN NİLÜFER (2010). Pre-service Teacher Training: Reasons Behind the Problems in Practicum. American Association of Physics Teachers (AAPT 2010) Summer Meeting (Özet Bildiri) (Yayın No:3531532)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,DİDİŞ KÖRHASAN NİLÜFER (2010). Pre-service Teachers’ Problems during School Experience Period. European Conference on Educational Research (ECER 2010) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531527)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,DİDİŞ KÖRHASAN NİLÜFER (2007). Mathematical Models in Physics. 5th International Student Conference of Balkan Physical Union (Özet Bildiri) (Yayın No:5343567)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,TATAROĞLU TAŞDAN BERNA (2018). Matematik Öğretmen Adaylarının Kesirler Konusundaki Öğrenci Düşüncelerini Klinik Görüşmeler Aracılığıyla Tespitleri. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5296491)

DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,ZEYBEK ZÜLFİYE,BALGALMIŞ ESRA (2017). Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Klinik Görüşme Deneyimlerinin İncelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT-3) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531301)

AMAÇ RABİYA,İNAN TUTKUN MUKADDES,DİDİŞ MAKBULE GÖZDE (2016). Tangram Etkinliğinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Alan ve Çevre Kavramını Anlamalarındaki Rolü. XII Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3531549)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,ALACACI CENGİZ (2014). Uygulamaya Dayalı Eğitim Materyallerini İncelemenin Öğrenci Düşünme Şekillerini Anlamadaki Rolü ile İlgili Matematik Öğretmen Adaylarının Düşünceleri. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-11) (Özet Bildiri) (Yayın No:2573358)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT (2012). Lise Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemleri Çözmedeki Başarısı. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-10) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5367731)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT (2012). Lise Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemleri Çözmedeki Başarısı. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-10) (Özet Bildiri) (Yayın No:2573359)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT (2010). Öğrencilerin İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemleri Çözmedeki Stratejileri ve Hataları. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-9) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531558)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,UBUZ BEHİYE (2010). Öğrencilerin Simetri Konusundaki Anlamalarının Solo Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri (MATDER-9) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531553)

UBUZ BEHİYE,DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ŞAHİN ZÜLAL,ÖÇAL MEHMET FATİH (2010). Doktora Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Gelişiminde Derslerin Etkisi. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-9) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531563)

DİDİŞ MAKBULE GÖZDE (2009). Öğrencilerin Denklem Kurma ve Çözmede Karşılaştıkları Problemler. 8. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri (MATDER-8) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531568)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Lise Matematik Konuları İçin Günlük Hayattan Modelleme Soruları (2016)., ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ALACACI CENGİZ,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ŞEN ZEYTUN AYSEL,KORKMAZ HİMMET,KERTİL MAHMUT,DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,BAŞ SİNEM,ŞAHİN ZÜLAL, Türkiye Bilimler Akademisi, Sayfa Sayısı: 157, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2565923)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Alt Yapı Destek Projesi, Eğitim Fakültesi Matematik Laboratuarı", Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 07.07.2015-06.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Ortaöğretim Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme: Hizmet İçi ve Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi", -Tübitak 1001, Bursiyer, 01.10.2010-01.10.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

ERASMUS Personel Ders Verme Hareketliliği, Eğitim/Ders Verme, Pomeranian Üniversitesi, Kurs, 03.04.2017-05.04.2017 (Uluslararası)

Summer School of Utrecht Science and Mathematics Education, Matematik Eğitimi Alanında Yaz Okulu, Utrecht Üniversitesi (FIsme), Kurs, 17.08.2009-21.08.2009 (Uluslararası)

Alman Akademik Değişim Merkezi Yaz Okulu Dil Kursu, Almanca Dil Öğrenimi, The Carl Duisberg Training Center, Kurs, 01.08.2011-23.09.2011 (Uluslararası)

ERASMUS Personel Eğitim Alma Hareketliliği, Eğitim Alma, Zagreb Üniversitesi, Kurs, 26.04.2016-29.04.2016 (Uluslararası)

Sixth Yerme Summer School (Yess-6), Matematik Eğitimi Araştırmaları Yaz Okulu, University of Algarve, Kurs, 22.08.2012-29.08.2012 (Uluslararası)

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

Doktora Araştırması, Prof. Dr. Barbara Jaworski danışmanlığında, Loughborough Üniversitesi, Matematik Eğitimi Merkezinde (Mathematics Education Centre), Doktora Öğrenimi Araştırma Çalışması, Loughborough Üniversitesi, Araştırma, 15.02.2013-14.08.2013 (Uluslararası)

 

çalışma

MuM-Multi: Fostering Language in multilingual math-ematics classrooms - effects and conditions of monolingual and bilingual content- and language integrated interventions, Prof. Dr. Susanne Prediger yürütücülüğünde gerçekleşen, ”MuM-Multi: Fostering Language in multilingual math-ematics classrooms - effects and conditions of monolingual and bilingual content- and language integrated interventions” adlı projede davetli araştırmacı olarak çalışmak., TU Dortmund Universitesi, Çalışma, 23.11.2015-27.11.2015 (Uluslararası)

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:gozde.didis@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2007-2014
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi (Dr)

Tez Adı:An İnvestigation Of Pre-Service Secondary Mathematics Teachers’Xx Knowledge Of Students’Xx Thinking Through Analyzing Student Work
Lisans
2001-2007
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2014-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2007-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Araştırma Görevlisi
2007-2014
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)MATEMATİK TARİHİ (AIM 401)Türkçe2
(2019-2020)OKUL DENEYİMİ (D0000157)Türkçe1
(2019-2020)MATEMATİK ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI (AIM 201)Türkçe2
(2019-2020)MATEMATİK TARİHİ (AIM 105)Türkçe2
(2019-2020)GENEL MATEMATİK I (AFB 105)Türkçe2
(2018-2019)MATEMATİK II (D0000201)Türkçe2
(2018-2019)MATEMATİK I (D0000200)Türkçe2
(2018-2019)GENEL MATEMATİK I (AFB 105)Türkçe2
(2018-2019)MATEMATİK TARİHİ (IMO 405)Türkçe2
(2018-2019)OKUL DENEYİMİ (D0000157)Türkçe1
(2018-2019)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II (D0000160)Türkçe2
(2018-2019)GENEL MATEMATİK II (AFB 108)Türkçe2
(2018-2019)MATEMATİK ÖĞRETİMİ SEMİNERİ (IM0 408)Türkçe3
(2018-2019)MATEMATİK VE YAŞAM (IMO 210)Türkçe3
(2018-2019)MATEMATİK TARİHİ (AIM 105)Türkçe2
(2017-2018)MATEMATİK II (D0000201)Türkçe4
(2017-2018)MATEMATİK I (D0000200)Türkçe4
(2017-2018)GENEL MATEMATİK I (FBÖ 109)Türkçe4
(2017-2018)MATEMATİK ÖĞRETİMİ SEMİNERİ (IMÖ 408)Türkçe3
(2017-2018)MATEMATİK VE YAŞAM (IMO 210)Türkçe3
(2017-2018)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (D0000160)Türkçe2
(2017-2018)OKUL DENEYİMİ (D0000157)Türkçe1
(2017-2018)GENEL MATEMATİK II (FBÖ 110)Türkçe4
(2017-2018)GENEL MATEMATİK (IMÖ 101)Türkçe6
Yüksek Lisans
(2019-2020)DANIŞMANLIK (MFBE9999)Türkçe1
(2019-2020)UZMANLIK ALAN DERSİ (MAT5214)Türkçe4
(2019-2020)UZMANLIK ALAN DERSİ (MAT5212)Türkçe4
(2019-2020)MATEMATİKSEL MODELLEME VE DURUMDA ÖĞRENME (MAT5515)Türkçe3
(2018-2019)DANIŞMANLIK (MFBE9999)Türkçe1
(2018-2019)UZMANLIK ALAN DERSİ (MAT5214)Türkçe4
(2018-2019)UZMANLIK ALAN DERSİ (MAT5212)Türkçe4
(2018-2019)MATEMATİKSEL MODELLEME VE DURUMDA ÖĞRENME (MAT5515)Türkçe3
(2018-2019)İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ (MAT5513)Türkçe3
(2018-2019)MATEMATİK EĞİTİMİNDE MODELLEME VE DURUMDA ÖĞRENME (MAT5516)Türkçe3
(2017-2018)DANIŞMANLIK (MFBE9999)Türkçe1
(2017-2018)UZMANLIK ALAN DERSİ (MAT5214)Türkçe4
(2017-2018)UZMANLIK ALAN DERSİ (MAT5212)Türkçe4
(2017-2018)MATEMATİKSEL MODELLEME VE DURUMDA ÖĞRENME (MAT 5515)Türkçe3
(2017-2018)İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ (MAT 5513)Türkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Hatice Kübra GÜLER, "ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK ÇİZME ve GRAFİK VERİLERİNİ YORUMLAMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ", Yüksek Lisans
2.Fatma YÜCER, "İlkokul ve Ortaokul Matematik Öğretiminde Tahmin Becerisi: Tahmin Etkinliklerinin Ders Kitaplarındaki Yeri ve Öğretmen Görüşleri", Yüksek Lisans
3.Rabiya AMAÇ, "ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ CEBİR ÖĞRENME ALANINDAKİ ÖĞRENCİ DÜŞÜNME ŞEKİLLERİNİN VE ÖĞRETİM BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ", Yüksek Lisans
4.Mukaddes İNAN, "7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL MODELLEME YETERLİKLERİNİN VE MATEMATİKSEL MODELLEMEYE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ", Yüksek Lisans
5.Fatma YÜCER, "İlkokul ve Ortaokul Matematik Öğretiminde Tahmin Becerisi: Tahmin Etkinliklerinin Ders Kitaplarındaki Yeri ve Öğretmen Görüşleri", Yüksek Lisans
6.Rabiya AMAÇ, (2018)., "Ortaokul matematik öğretmen adaylarının cebir öğrenme alanındaki öğrenci düşünme şekilleri bilgilerinin ve öğretim bilgilerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Mukaddes İNAN, (2018)., "7. sınıf öğrencilerinin matematiksel modelleme süreçlerinin incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Hatice Kübra GÜLER, (2019)., "Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin grafik çizme ve grafik verilerini yorumlama süreçlerinin incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.AMAÇ RABİYA,DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2019). Matematik Öğretmeni Adaylarının Cebirde Harflerin Kullanımı ve Cebirsel İşlemler ile İlgili Öğrenci Hatalarına Yönelik Farkındalıkları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi (ENAD Online), 7(4), 1525-1552., Doi: 10.14689/issn.2148-2624.1.7c.4s.10m (Yayın No: 5403698)
2.DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2018). Secondary School Students’ Conception of Quadratic Equations with One Unknown. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 19(1), 112-129. (Yayın No: 3885396)
3.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,ALACACI CENGİZ (2016). Exploring Prospective Secondary Mathematics Teachers’ Interpretation of Student Thinking through Analysing Students’ Work in Modelling. Mathematics Education Research Journal, 28(3), 349-378., Doi: 10.1007/s13394-016-0170-6 (Yayın No: 2836127)
4.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT (2015). Performance and Difficulties of Students in Formulating and Solving Quadratic Equations with One Unknown. Educational Sciences: Theory and Practice, 15(4), 1137-1150., Doi: 10.12738/estp.2015.4.2743 (Yayın No: 1838242)
5.DİDİŞ KÖRHASAN NİLÜFER,DİDİŞ MAKBULE GÖZDE (2015). Investigation of the Perceived Causes of Pre-Service Physics Teachers’ Problems Encountered in School Experience. European Journal Of Physics Education, 6(1), 25-40., Doi: 10.20308/ejpe.67198 (Yayın No: 1911790)
6.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ (2014). Prospective Secondary Mathematics Teachers’ Interpretations of Students Thinking. Research in Mathematics Education, 16(1), 77-78., Doi: 10.1080/14794802.2013.849863 (Yayın No: 2008396)
7.DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞATPre-service Secondary Mathematics Teachers’ Anticipation and Identification of Students’ Thinking in the context of Modelling Problems. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 1-29., Doi: 10.1080/0020739X.2019.1670368 (Yayın No: 5293158)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,TATAROĞLU TAŞDAN BERNA (2019). Matematik Öğretmen Adaylarının Klinik Görüşmeler Aracılığıyla Öğrenci Düşüncelerine Yönelik Tespitleri ve Yorumları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED), 13(2), 759-788., Doi: Doi: 10.17522/balikesirnef.538365 (Yayın No: 5519547)
2.İNAN TUTKUN MUKADDES,DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2018). Ortaokullarda Matematiksel Modelleme: 7. Sınıf Öğrencilerinin “Hava Durumu” Modelleme Problemi ile Deneyimi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 823-52., Doi: 10.17984/adyuebd.456200 (Yayın No: 4674641)
3.DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,AMAÇ RABİYA (2018). Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenci Bilgisinin ve Öğretim Stratejileri Bilgisinin İncelenmesi: Cebir Örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 157-185. (Yayın No: 3885269)
4.DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,İNAN MUKADDES (2018). Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematikselleştirme Süreçlerinin ve Matematiksel Modellerinin İncelenmesi: Çim Biçme Problemi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi (TÜRKBİLMAT), 9(2), 339-366., Doi: 10.16949/turkbilmat.408698 (Yayın No: 4336889)
5.DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2018). Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğin Günlük Hayat ile İlişkileri Hakkındaki Algı ve Görüşlerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 266-283., Doi: 10.17679. inuefd.341702 (Yayın No: 4340262)
6.GÜLER HATİCE KÜBRA,DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Günlük Hayat Problemi Çözerken Kullandıkları Problem Çözme Süreçlerinin ve Stratejilerinin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), 6(4), 147-154. (Yayın No: 3883876)
7.DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2017). Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme ve Modelleme Etkinliklerinin Matematik Derslerinde Kullanılması Hakkındaki Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi(Journal of Research in Education and Teaching), 6(4), 118-128. (Yayın No: 3883670)
8.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT (2016). Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenci Hatalarına Yönelik Pedagojik Yaklaşımlarının Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Bağlamında İncelenmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1367-1384., Doi: 10.17051/io.2016.75429 (Yayın No: 2917926)
9.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,ALACACI CENGİZ (2015). Öğrenci Çalışmalarını İncelemenin Öğrenci Düşünme Şekillerini Anlamadaki Rolü ile İlgili Matematik Öğretmen Adaylarının Düşünceleri. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi (Turkish Journal of Computer and Mathematics Education ), 6(2), 139-162., Doi: 10.16949/turcomat.50978 (Yayın No: 1906713)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE (2016). Elementary School Students' Understanding of Different Use of Letters in Algebra. Conference of the International Journal of Arts & Sciences (IJAS) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3059271)
2.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ (2013). Pre-service Secondary MathematicsTeachers’ Learning about Students’ Thinking. 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 37) (Özet Bildiri) (Yayın No:2107983)
3.DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,İNAN TUTKUN MUKADDES (2019). Bir Ortaokul Matematik Öğretmeninin Matematiksel Modelleme Problemini 5. Sınıf Öğrencileri ile Uygulama Sürecinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5296469)
4.TATAROĞLU TAŞDAN BERNA,DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2019). Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Klinik Görüşme Süreçleri ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5296328)
5.İNAN TUTKUN MUKADDES,DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2019). 7. Sınıf Öğrencilerinin Verilerle Modelleme Çalışması: Araba Problemi. 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5296335)
6.DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2018). Examining Grade 7 Students’ Estimation Regarding Fractions Through an Activity. International Journal of Arts and Sciences (IJAS) Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:5343452)
7.DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2017). Matematiksel Modellemenin Ortaokul Matematik Derslerinde Kullanımına Yönelik Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. 6’ıncı Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dünya Kongresi (6th World Congress on Educational and Instructional Studies) (Özet Bildiri) (Yayın No:3880393)
8.GÜLER HATİCE KÜBRA,DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Günlük Hayat Problemi Çözerken Kullandıkları Problem Çözme Stratejilerinin İncelenmesi. 6’ıncı Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dünya Kongresi (6th World Congress on Educational and Instructional Studies) (Özet Bildiri) (Yayın No:3880525)
9.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,BAŞ SİNEM,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ALACACI CENGİZ (2016). Researchers’ Experience of Developing Modeling Tasks for Secondary Levels. 13th International Congress on Mathematics Education (ICME-13) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2917933)
10.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,DİDİŞ KÖRHASAN NİLÜFER (2010). Pre-service Teachers’ Problems during School Experience Period. European Conference on Educational Research (ECER 2010) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531527)
11.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,DİDİŞ KÖRHASAN NİLÜFER (2007). Mathematical Models in Physics. 5th International Student Conference of Balkan Physical Union (Özet Bildiri) (Yayın No:5343567)
12.DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2018). Matematik Öğretmen Adaylarının Günlük Tutma Uygulamasına Yönelik Değerlendirmeleri: Günlük Hayat-Matematik Bağlantılarına Yönelik Algılarını Arttırmaya Yardımcı mı?. International Learning Teaching and Educational Research Congress-Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (ILTER-2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4674767)
13.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT (2015). The Reasons Behind Students Incorrect Solutions While Solving Quadratic Equations in One Unknown. Conference of the International Journal of Arts Sciences (IJAS) (Özet Bildiri) (Yayın No:2573357)
14.DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,AMAÇ RABİYA (2017). Pre-service Mathematics Teachers’ Predictions for Students’ Algebraic Ways of Thinking. 41st Annual Meeting of the International Group for the Psychology of. Mathematics Education (PME 41). (Özet Bildiri) (Yayın No:3564731)
15.DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,İNAN MUKADDES (2017). Turkish Seventh Grade Students’ Engagement with a Modeling Task: Lawnmower Problem. 41st Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 41) (Özet Bildiri) (Yayın No:3564730)
16.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,DİDİŞ KÖRHASAN NİLÜFER (2010). Pre-service Teacher Training: Reasons Behind the Problems in Practicum. American Association of Physics Teachers (AAPT 2010) Summer Meeting (Özet Bildiri) (Yayın No:3531532)
17.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ (2013). Prospective Secondary Mathematics Teachers Interpretations of Students’ Thinking. British Society for Research into Learning Mathematics (BSRLM) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2108111)
18.JAWORSKİ BARBARA,DİDİŞ MAKBULE GÖZDE (2014). Relating Student Meaning Making in Mathematics to the Aims for and Design of Teaching in Small Group Tutorials at University Level. 38th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education and the 36th Conference of the North American Chapter of the Psychology of Mathematics Education (PME 38 PME-NA 36) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2008590)
19.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,JAWORSKİ BARBARA (2016). Tutorial Teaching to Enable Undergraduate Students to Make Meaning with Mathematics. 9th Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 9) (Özet Bildiri) (Yayın No:1912461)
20.DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,AMAÇ RABİYA (2017). Prospective Middle School Mathematics Teachers’ Learning through Investigating Student Work: A Case of Algebra. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531325)
21.DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,İNAN MUKADDES (2017). Investigating Seventh Grade Students’ Performance in Reading and Interpreting Data in Mathematics Problems. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531314)
22.DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2017). What do Mathematics Teacher Candidates Think about the Connection between Real World and Mathematics?. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531304)
23.DİDİŞ KÖRHASAN NİLÜFER,DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2011). Pre-service Physics Teachers’ Perceptions of the Causes of Problems in School Experience. European Conference on Educational Research (ECER 2011) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531509)
24.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ŞAHİN ZÜLAL (2011). Graduate Students’ Perceptions: How do the Articles used in Courses Affect Their Critical Thinking?. European Conference on Educational Research (ECER 2011) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531506)
25.DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2018). Matematik Öğretmen Adaylarının Günlük Tutma Uygulamasına YönelikDeğerlendirmeleri: Günlük Hayat-Matematik Bağlantılarına Yönelik Algılarını Arttırmaya Yardımcı mı?. International Learning, Teaching and Educational Research Congress (ILTER, 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:5370861)
26.İNAN TUTKUN MUKADDES,DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Problemleri ile ilgili Görüşlerinin İncelenmesi. International Learning, Teaching and Educational Research Congress (ILTER-2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:5343306)
27.KERTİL MAHMUT,DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT (2011). Investigating Pre-service Teachers’ Understanding of Rate of Change and Derivative Graphs through a Model Ddevelopment Sequence. Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 35) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531517)
28.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,BAŞ SİNEM (2013). Analyzing Students Works: An Opportunity for Pre-service Teachers to Learn about Teaching Mathematics. European Conference on Educational Research (ECER 2013) (Özet Bildiri) (Yayın No:2107872)
29.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,BAŞ SİNEM,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT (2011). Students’ Reasoning in Quadratic Equations with One Unknown. Proceedings of Seventh Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 7) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2107521)
30.BAŞ SİNEM,DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,ALACACI CENGİZ (2013). Teachers as Investigators of Students’ Written Work: Does this Approach Provide an Opportunity for Professional Development?. Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8 ) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2107466)
31.BALGALMIŞ ESRA,DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ZEYBEK ZÜLFİYE (2016). Investigating Prospective Mathematics Teachers’ Lesson Planning Skills in a Case of Data Analysis. 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Özet Bildiri) (Yayın No:2917931)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT (2012). Lise Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemleri Çözmedeki Başarısı. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-10) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5367731)
2.AMAÇ RABİYA,İNAN TUTKUN MUKADDES,DİDİŞ MAKBULE GÖZDE (2016). Tangram Etkinliğinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Alan ve Çevre Kavramını Anlamalarındaki Rolü. XII Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3531549)
3.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT (2012). Lise Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemleri Çözmedeki Başarısı. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-10) (Özet Bildiri) (Yayın No:2573359)
4.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT (2010). Öğrencilerin İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemleri Çözmedeki Stratejileri ve Hataları. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-9) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531558)
5.UBUZ BEHİYE,DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ŞAHİN ZÜLAL,ÖÇAL MEHMET FATİH (2010). Doktora Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Gelişiminde Derslerin Etkisi. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-9) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531563)
6.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,UBUZ BEHİYE (2010). Öğrencilerin Simetri Konusundaki Anlamalarının Solo Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri (MATDER-9) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531553)
7.DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,ZEYBEK ZÜLFİYE,BALGALMIŞ ESRA (2017). Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Klinik Görüşme Deneyimlerinin İncelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT-3) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531301)
8.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE (2009). Öğrencilerin Denklem Kurma ve Çözmede Karşılaştıkları Problemler. 8. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri (MATDER-8) (Özet Bildiri) (Yayın No:3531568)
9.DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,ALACACI CENGİZ (2014). Uygulamaya Dayalı Eğitim Materyallerini İncelemenin Öğrenci Düşünme Şekillerini Anlamadaki Rolü ile İlgili Matematik Öğretmen Adaylarının Düşünceleri. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-11) (Özet Bildiri) (Yayın No:2573358)
10.DİDİŞ KABAR MAKBULE GÖZDE,TATAROĞLU TAŞDAN BERNA (2018). Matematik Öğretmen Adaylarının Kesirler Konusundaki Öğrenci Düşüncelerini Klinik Görüşmeler Aracılığıyla Tespitleri. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5296491)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Lise Matematik Konuları için Günlük Hayattan Modelleme Soruları (2016)., ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇETİNKAYA BÜLENT,ALACACI CENGİZ,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ŞEN ZEYTUN AYSEL,KORKMAZ HİMMET,KERTİL MAHMUT,DİDİŞ MAKBULE GÖZDE,BAŞ SİNEM,ŞAHİN ZÜLAL, Türkiye Bilimler Akademisi, Sayfa Sayısı: 157, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2565923)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Alt Yapı Destek Projesi, Eğitim Fakültesi Matematik Laboratuarı, Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 07.07.2015-06.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Ortaöğretim Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme: Hizmet İçi ve Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, -Tübitak 1001, Bursiyer, 01.10.2010-01.10.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

Kurs
1.ERASMUS Personel Eğitim Alma Hareketliliği, Eğitim Alma, Zagreb Üniversitesi, Kurs, 26.04.2016-29.04.2016 (Uluslararası)
2.Sixth Yerme Summer School (Yess-6), Matematik Eğitimi Araştırmaları Yaz Okulu, University of Algarve, Kurs, 22.08.2012-29.08.2012 (Uluslararası)
3.Summer School of Utrecht Science and Mathematics Education, Matematik Eğitimi Alanında Yaz Okulu, Utrecht Üniversitesi (FIsme), Kurs, 17.08.2009-21.08.2009 (Uluslararası)
4.ERASMUS Personel Ders Verme Hareketliliği, Eğitim/Ders Verme, Pomeranian Üniversitesi, Kurs, 03.04.2017-05.04.2017 (Uluslararası)
5.Alman Akademik Değişim Merkezi Yaz Okulu Dil Kursu, Almanca Dil Öğrenimi, The Carl Duisberg Training Center, Kurs, 01.08.2011-23.09.2011 (Uluslararası)
Araştırma
1.Doktora Araştırması, Prof. Dr. Barbara Jaworski danışmanlığında, Loughborough Üniversitesi, Matematik Eğitimi Merkezinde (Mathematics Education Centre), Doktora Öğrenimi Araştırma Çalışması, Loughborough Üniversitesi, Araştırma, 15.02.2013-14.08.2013 (Uluslararası)
Çalışma
1.MuM-Multi: Fostering Language in multilingual math-ematics classrooms - effects and conditions of monolingual and bilingual content- and language integrated interventions, Prof. Dr. Susanne Prediger yürütücülüğünde gerçekleşen, ”MuM-Multi: Fostering Language in multilingual math-ematics classrooms - effects and conditions of monolingual and bilingual content- and language integrated interventions” adlı projede davetli araştırmacı olarak çalışmak., TU Dortmund Universitesi, Çalışma, 23.11.2015-27.11.2015 (Uluslararası)