GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ŞAHİN SÖZENž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Şahin SÖZEN

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

sahin.sozen@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Fakültesi 

Bölüm

İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Yıldız Teknik Üniversitesi (2002- 2008)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Yapı (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Yıldız Teknik Üniversitesi (1993- 1997)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Yapı (Yl) (Tezli)

LİSANS, Karadeniz Teknik Üniversitesi (1988- 1992)

Mühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Çelik Çekme Elemanlarının Eklerinde Oluşan Doğrusal Yer Değiştirmelerin Görüntü Yöntemiyle Belirlenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008

YÜKSEK LİSANS, "Çelik Çerçevelerde Uygun Formun Araştırılması", Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - İnşaat Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Mühendislik Fakültesi/ İnşaat Mühendisliği Bölümü(2013- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tokat Meslek Yüksekokulu/ İnşaat Bölümü(2010- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Stratejik Planlama Ekibi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rektörlük, (2017- 2017)

Stratejik Planlama Ekibi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rektörlük, (2013- 2013)

Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rektörlük, (2010- Devam Ediyor)

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, (2010- Devam Ediyor)

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, (2010- Devam Ediyor)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksekokulu, (2010- 2010)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Anabilim Dalı, (2016- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, Önlisans, (2018-2019)

Endüstriyel Çelik Yapılar, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Yapı Statiği 2, Lisans, (2018-2019)

Yapı Statiği 1, Lisans, (2018-2019)

Çelik Yapılar, Lisans, (2018-2019)

Çelik Yapılar, Lisans, (2017-2018)

Yapı Statiği 2, Lisans, (2017-2018)

Yapı Statiği 1, Lisans, (2017-2018)

Endüstriyel Çelik Yapılar, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Endüstriyel Çelik Yapılar, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Çelik Yapılar, Lisans, (2016-2017)

Yapı Statiği 2, Lisans, (2016-2017)

Yapı Statiği 1, Lisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Mustafa ATILGAN, "Çelik Yapılarda Kullanılan Kolon Taban Levhalarının Ve Ankrajlarının Analitik Olarak İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Zeynep ÜNSAL ASLAN, "Mevcut Çok Katlı Betonarme Bir Yapının Çok Katlı Çelik Yapı Olarak Tasarlanması Ve Maliyetlerinin Karşılaştırılması: Tokat Ahi Evleri Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2015

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

SÖZEN ŞAHİN,ÇAVUŞ MURAT, (2019). "Assessment Of The Seismic Performance Of A Historical Building Reinforced With Steel Buttress", Ksce Journal Of Civil Engineering, 23(7), 3113-3121., Doi: 10.1007/s12205-019-2269-2 (Yayın No: 5121228) [SCI-Expanded]

ÇAVUŞ MURAT,SÖZEN ŞAHİN, (2018). "Çelik Payandalarla Güçlendirilmiş Tokat Deveci Hanı’Nın Sismik Analizi", Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(2), 347-360., Doi: 10.25092/baunfbed.468491 (Yayın No: 4541242)

ÇOPUROĞLU EBRU,SÖZEN ŞAHİN,YAMÇIÇIER Ali, (2017). "Analytical Evaluation Of Heat Capacities Of Structural Stainless Steels By Using N-Dimensional İnteger And Noninteger Debye Functions", International Journal Of Steel Structures, 17(2), 739-742., Doi: 10.1007/s13296-017-6027-3 (Yayın No: 3542496) [SCI-Expanded]

TUNCER NURAN,ULUS LEYLA,SÖZEN ŞAHİN, (2015). "Mesleki Eğitim Gelişim Ve Yeterlilik Açısından Meslek Yüksekokullarının Önemi", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (5), 168-185. (Yayın No: 2122884)

KARAMAN SEDAT,SÖZEN ŞAHİN,ŞAHİN SIRRI, (2013). "Analysis And Design Of Greenhouse With Sap2000 Software", Anadolu Journal Of Agricultural Science, 28(2), 87-93., Doi: 10.7161/anajas.2013.282 (Yayın No: 316333)

SÖZEN ŞAHİN,GÜLER MURAT, (2011). "Determination Of Displacement Distributions İn Bolted Steel Tension Elements Using Digital İmage Techniques", Optics And Lasers İn Engineering, 12(49), 1428-1435. (Yayın No: 87428) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖZTOPRAK BAHATTİN,SÖZEN ŞAHİN,ÇAVUŞ MURAT, (2018). "Bolu Bölgesindeki Hazır Beton Tesislerinin Durumu Ve Beton Kalitesini Etkileyen Faktörler", Gazıosmanpasa Journal Of Scıentıfıc Research, Gbad, (Yayın No: 4710898)

SÖZEN ŞAHİN,ÇAVUŞ MURAT,ÖZTOPRAK BAHATTİN, (2018). "Tokat Garipler Camisi’Nin Sismik Davranışının Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi", Gazıosmanpasa Journal Of Scıentıfıc Research, Gbad, (Yayın No: 4710944)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

SÖZEN ŞAHİN, (2016). "Sakallıoğlu Ltd Şti Ges Santrali Bilirkişi Raporu", Teknik Rapor, (Yayın No: 2926501)

SÖZEN ŞAHİN,ÇAVUŞ MURAT, (2016). "Gençlik Spor İl Müdürlüğü Erbaa Tütün Depoları Performans Analizi Değerlendirme Raporu", Teknik Rapor, (Yayın No: 2926495)

SÖZEN ŞAHİN,ÇAVUŞ MURAT, (2016). "Zile Tarım Kredi Kooperatifi Binasının Performans Değerlendirme Raporu", Teknik Rapor, (Yayın No: 2926491)

SÖZEN ŞAHİN,ÇAVUŞ MURAT, (2015). "Amasya Yakuppaşa Camii Hasarlı Tonozlarının Statik Açıdan Değerlendirilmesi Raporu", Teknik Rapor, (Yayın No: 2122773)

SÖZEN ŞAHİN, (2015). "Sakaalıoğlu Ltd Şti Ne Ait Güneş Eneji Santrali Taşıyıcı Sistem Projelerinin Onaylanması Raporu", Teknik Rapor, (Yayın No: 2122743)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

TUNCER NURAN,SAKAR ŞÜKRİYE,SÖZEN ŞAHİN (2017). Pre-School Education Example - TOKAT Project: ”I am not scared of Earthquake”. to the 2017 International Conference on Educational Research “Confronting Contemporary Educational Challenges through Research” (Özet Bildiri) (Yayın No:3929572)

SÖZEN ŞAHİN (2017). Displacement Measurement of T-Stub Connections by DIC Method. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (Özet Bildiri) (Yayın No:3522469)

ATILGAN Mustafa,SÖZEN ŞAHİN (2017). Analytical Investigation of Column Base Plates Used in Steel Structures. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studiesand Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3631024)

ÇAVUŞ MURAT,SÖZEN ŞAHİN (2017). ASSESSMENT OF SEISMIC RESISTANCE OF TOKAT GARIPLER MOSQUE UNDER EARTHQUAKE. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (Özet Bildiri) (Yayın No:3518191)

SÖZEN ŞAHİN,GÜLER MURAT (2010). Determination of Deformation Distributions in Welded Steel Tension Elements Using Digital Image Techniques. 9th International Congress on Advances in Civil Engineering (Özet Bildiri) (Yayın No:316434)

SÖZEN ŞAHİN,GÜLER MURAT (2008). Measurement of Small Strains in Steel Samples Using Digital Imaging Techniques. 8th International Congress on Advances in Civil Engineering (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316419)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Deprem Benden Küçüksün BAP", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 01.02.2013-01.08.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Görüntü Yöntemlerinin Beton Mikro Yapısında ve Çelik Birleşimlerin Deformasyon Davranışlarında Kullanılması", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.10.2005-01.07.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1992-1993, Şantiye Müdürü, Günma İnşaat, Denizli Belediye Başkanlğı Muhtelif İnşaat İşleri, (Diğer)

2000-2009, Proje Denetimi, İnşaat Mühendisleri Odası, (Sivil Toplum Kuruluşu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:sahin.sozen@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2002-2008
Yıldız Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Yapı (Dr)

Tez Adı:Çelik Çekme Elemanlarının Eklerinde Oluşan Doğrusal Yer Değiştirmelerin Görüntü Yöntemiyle Belirlenmesi
Yüksek Lisans
1993-1997
Yıldız Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Yapı (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Çelik Çerçevelerde Uygun Formun Araştırılması
Lisans
1988-1992
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Yardımcı Doçent
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU/ İNŞAAT BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Stratejik Planlama Ekibi
2017-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK
Stratejik Planlama Ekibi
2013-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK
Komisyon Üyeliği
2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK
MYO/Yüksekokul Müdürü
2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Bşk.
2010-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU
MYO/Yüksekokul Müdürü
2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2018-2019)ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİTürkçe3
Lisans
(2018-2019)YAPI STATİĞİ 2Türkçe4
(2018-2019)YAPI STATİĞİ 1Türkçe4
(2018-2019)ÇELİK YAPILARTürkçe4
(2017-2018)ÇELİK YAPILARTürkçe4
(2017-2018)YAPI STATİĞİ 2Türkçe4
(2017-2018)YAPI STATİĞİ 1Türkçe4
(2016-2017)ÇELİK YAPILARTürkçe4
(2016-2017)YAPI STATİĞİ 2Türkçe4
(2016-2017)YAPI STATİĞİ 1Türkçe4
Yüksek Lisans
(2018-2019)ENDÜSTRİYEL ÇELİK YAPILARTürkçe3
(2017-2018)ENDÜSTRİYEL ÇELİK YAPILARTürkçe1
(2016-2017)ENDÜSTRİYEL ÇELİK YAPILARTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Zeynep ÜNSAL ASLAN, (2015)., "Mevcut çok katlı betonarme bir yapının çok katlı çelik yapı olarak tasarlanması ve maliyetlerinin karşılaştırılması: tokat ahi evleri örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Mustafa ATILGAN, (2019)., "Çelik yapılarda kullanılan kolon taban levhalarının ve ankrajlarının analitik olarak incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.SÖZEN ŞAHİN,ÇAVUŞ MURAT (2019). Assessment of the Seismic Performance of a Historical Building Reinforced with Steel Buttress. KSCE Journal of Civil Engineering, 23(7), 3113-3121., Doi: 10.1007/s12205-019-2269-2 (Yayın No: 5121228)
2.ÇAVUŞ MURAT,SÖZEN ŞAHİN (2018). Çelik payandalarla güçlendirilmiş Tokat Deveci Hanı’nın sismik analizi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(2), 347-360., Doi: 10.25092/baunfbed.468491 (Yayın No: 4541242)
3.ÇOPUROĞLU EBRU,SÖZEN ŞAHİN,YAMÇIÇIER Ali (2017). Analytical evaluation of heat capacities of structural stainless steels by using n-dimensional integer and noninteger Debye functions. International Journal of Steel Structures, 17(2), 739-742., Doi: 10.1007/s13296-017-6027-3 (Yayın No: 3542496)
4.TUNCER NURAN,ULUS LEYLA,SÖZEN ŞAHİN (2015). MESLEKİ EĞİTİM GELİŞİM VE YETERLİLİK AÇISINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ ÖNEMİ. uluslararası türk eğitim bilimleri dergisi, (5), 168-185. (Yayın No: 2122884)
5.KARAMAN SEDAT,SÖZEN ŞAHİN,ŞAHİN SIRRI (2013). Analysis and design of greenhouse with SAP2000 software. Anadolu Journal of Agricultural Science, 28(2), 87-93., Doi: 10.7161/anajas.2013.282 (Yayın No: 316333)
6.SÖZEN ŞAHİN,GÜLER MURAT (2011). Determination of displacement distributions in bolted steel tension elements using digital image techniques. Optics and Lasers in Engineering, 12(49), 1428-1435. (Yayın No: 87428)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÖZTOPRAK BAHATTİN,SÖZEN ŞAHİN,ÇAVUŞ MURAT (2018). Bolu Bölgesindeki Hazır Beton Tesislerinin Durumu ve Beton Kalitesini Etkileyen Faktörler. GAZIOSMANPASA JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, GBAD, (Yayın No: 4710898)
2.SÖZEN ŞAHİN,ÇAVUŞ MURAT,ÖZTOPRAK BAHATTİN (2018). Tokat Garipler Camisi’nin Sismik Davranışının Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi. GAZIOSMANPASA JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, GBAD, (Yayın No: 4710944)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.SÖZEN ŞAHİN (2016). Sakallıoğlu Ltd Şti GES Santrali Bilirkişi Raporu. Teknik Rapor, (Yayın No: 2926501)
2.SÖZEN ŞAHİN,ÇAVUŞ MURAT (2016). Gençlik Spor İl Müdürlüğü Erbaa Tütün Depoları Performans Analizi Değerlendirme Raporu. Teknik Rapor, (Yayın No: 2926495)
3.SÖZEN ŞAHİN,ÇAVUŞ MURAT (2016). Zile Tarım Kredi Kooperatifi Binasının Performans Değerlendirme Raporu. Teknik Rapor, (Yayın No: 2926491)
4.SÖZEN ŞAHİN,ÇAVUŞ MURAT (2015). Amasya Yakuppaşa Camii Hasarlı Tonozlarının Statik Açıdan Değerlendirilmesi Raporu. Teknik Rapor, (Yayın No: 2122773)
5.SÖZEN ŞAHİN (2015). Sakaalıoğlu Ltd Şti ne ait Güneş Eneji Santrali Taşıyıcı Sistem Projelerinin Onaylanması Raporu. Teknik Rapor, (Yayın No: 2122743)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.SÖZEN ŞAHİN,GÜLER MURAT (2010). Determination of Deformation Distributions in Welded Steel Tension Elements Using Digital Image Techniques. 9th International Congress on Advances in Civil Engineering (Özet Bildiri) (Yayın No:316434)
2.TUNCER NURAN,SAKAR ŞÜKRİYE,SÖZEN ŞAHİN (2017). Pre-School Education Example - TOKAT Project: ”I am not scared of Earthquake”. to the 2017 International Conference on Educational Research “Confronting Contemporary Educational Challenges through Research” (Özet Bildiri) (Yayın No:3929572)
3.SÖZEN ŞAHİN,GÜLER MURAT (2008). Measurement of Small Strains in Steel Samples Using Digital Imaging Techniques. 8th International Congress on Advances in Civil Engineering (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316419)
4.SÖZEN ŞAHİN (2017). Displacement Measurement of T-Stub Connections by DIC Method. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (Özet Bildiri) (Yayın No:3522469)
5.ÇAVUŞ MURAT,SÖZEN ŞAHİN (2017). ASSESSMENT OF SEISMIC RESISTANCE OF TOKAT GARIPLER MOSQUE UNDER EARTHQUAKE. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (Özet Bildiri) (Yayın No:3518191)
6.ATILGAN Mustafa,SÖZEN ŞAHİN (2017). Analytical Investigation of Column Base Plates Used in Steel Structures. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studiesand Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3631024)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Deprem Benden Küçüksün BAP, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 01.02.2013-01.08.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Görüntü Yöntemlerinin Beton Mikro Yapısında ve Çelik Birleşimlerin Deformasyon Davranışlarında Kullanılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.10.2005-01.07.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2000-2009Proje Denetimiİnşaat Mühendisleri Odası, (Sivil Toplum Kuruluşu)
1992-1993Şantiye MüdürüGünma İnşaat, Denizli Belediye Başkanlğı Muhtelif İnşaat İşleri, (Diğer)