GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ŞAHİN SÖZENž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Şahin SÖZEN

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

sahin.sozen@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Fakültesi 

Bölüm

İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Yıldız Teknik Üniversitesi (2002- 2008)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Yapı (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Yıldız Teknik Üniversitesi (1993- 1997)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Yapı (Yl) (Tezli)

LİSANS, Karadeniz Teknik Üniversitesi (1985- 1992)

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi - İnşaat Mühendisliği Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Çelik Çekme Elemanlarının Eklerinde Oluşan Doğrusal Yer Değiştirmelerin Görüntü Yöntemiyle Belirlenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008

YÜKSEK LİSANS, "Çelik Çevrelerde Uygun Formun Araştırılması", Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - İnşaat Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü/ (2013- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tokat Meslek Yüksekokulu/İnşaat Bölümü/ (2010- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Meslek Yüksekokulları Kordinatörü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Stratejik Planlama Ekibi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Stratejik Planlama Ekibi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Endüstriyel Çelik Yapılar, Yüksek Lisans, (2021-2022)

Çelik Yapılar, Lisans, (2021-2022)

Yapı Statiği 1, Lisans, (2021-2022)

Çelik Yapı Tasarımı, Lisans, (2020-2021)

Yapı Statiği 2, Lisans, (2020-2021)

Mezuniyet Çalışması 1, Lisans, (2020-2021)

Endüstriyel Çelik Yapılar, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Çelik Yapılar, Lisans, (2020-2021)

Yapı Statiği 1, Lisans, (2020-2021)

Yapı Statiği 2, Lisans, (2019-2020)

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri, Önlisans, (2019-2020)

Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, Önlisans, (2019-2020)

Statik, Lisans, (2019-2020)

Endüstriyel Çelik Yapılar, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Çelik Yapılar, Lisans, (2019-2020)

Yapı Statiği 1, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Mustafa ATILGAN, "Çelik Yapılarda Kullanılan Kolon Taban Levhalarının Ve Ankrajlarının Analitik Olarak İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Okay YILDIZ, "Harçların Basınç Dayanımlarının Mikrodalga Kür Yöntemi Ve Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Tahmin Edilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Zeynep ÜNSAL ASLAN, "Mevcut Çok Katlı Betonarme Bir Yapının Çok Katlı Çelik Yapı Olarak Tasarlanması Ve Maliyetlerinin Karşılaştırılması: Tokat Ahi Evleri Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2015

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   SÖZEN ŞAHİN, ATILGAN Mustafa, (2021). "Çelik Kolon Taban Levhalarının Mekanik Davranışlarının İncelenmesi", Academıc Platform-Journal Of Engıneerıng And Scıence, 9(1), 19-27. (Yayın No: 6862574)

2   SÖZEN ŞAHİN,ÇAVUŞ MURAT, (2020). "Tek Açıklıklı Tarihi Taş Köprülerde Form Değişikliğinin Köprünün Sismik Davranışına Etkisinin Değerlendirilmesi: Niksar Yılanlı (Leylekli) Köprü Örneği", Düzce Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 8(1), 48-59., Doi: https://doi.org/10.29130/dubited.589223 (Yayın No: 6360343)

3   SÖZEN ŞAHİN,ÇAVUŞ MURAT, (2019). "Assessment Of The Seismic Performance Of A Historical Building Reinforced With Steel Buttress", Ksce Journal Of Civil Engineering, 23(7), 3113-3121., Doi: 10.1007/s12205-019-2269-2 (Yayın No: 5121228) [SCI-Expanded]

4   ÇAVUŞ MURAT,SÖZEN ŞAHİN, (2018). "Çelik Payandalarla Güçlendirilmiş Tokat Deveci Hanı’Nın Sismik Analizi", Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(2), 347-360., Doi: 10.25092/baunfbed.468491 (Yayın No: 4541242)

5   ÇOPUROĞLU EBRU,SÖZEN ŞAHİN,YAMÇIÇIER Ali, (2017). "Analytical Evaluation Of Heat Capacities Of Structural Stainless Steels By Using N-Dimensional İnteger And Noninteger Debye Functions", International Journal Of Steel Structures, 17(2), 739-742., Doi: 10.1007/s13296-017-6027-3 (Yayın No: 3542496) [SCI-Expanded]

6   TUNCER NURAN,ULUS LEYLA,SÖZEN ŞAHİN, (2015). "Mesleki Eğitim Gelişim Ve Yeterlilik Açısından Meslek Yüksekokullarının Önemi", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (5), 168-185. (Yayın No: 2122884)

7   KARAMAN SEDAT,SÖZEN ŞAHİN,ŞAHİN SIRRI, (2013). "Analysis And Design Of Greenhouse With Sap2000 Software", Anadolu Journal Of Agricultural Science, 28(2), 87-93., Doi: 10.7161/anajas.2013.282 (Yayın No: 316333)

8   SÖZEN ŞAHİN,GÜLER MURAT, (2011). "Determination Of Displacement Distributions İn Bolted Steel Tension Elements Using Digital İmage Techniques", Optics And Lasers İn Engineering, 12(49), 1428-1435. (Yayın No: 87428) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   SÖZEN ŞAHİN,ÇAVUŞ MURAT,ÖZTOPRAK BAHATTİN, (2018). "Tokat Garipler Camisi’Nin Sismik Davranışının Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi", Gazıosmanpasa Journal Of Scıentıfıc Research, Gbad, 7(3), 27-37. (Yayın No: 4710944)

2   ÖZTOPRAK BAHATTİN,SÖZEN ŞAHİN,ÇAVUŞ MURAT, (2018). "Bolu Bölgesindeki Hazır Beton Tesislerinin Durumu Ve Beton Kalitesini Etkileyen Faktörler", Gazıosmanpasa Journal Of Scıentıfıc Research, Gbad, 7(3), 1-11. (Yayın No: 4710898)

3   SÖZEN ŞAHİN, ÖZTÜRK AHMET ZAFER, GÜLER MURAT, (2008). "Çelik Çekme Elemanlarının Doğrusal Şekil Değiştirme Dağılımının Hesabı İçin Bir Yöntem", Sigma Dergisi, 1(0), 1-14. (Yayın No: 7210873)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   TUNCER NURAN,SAKAR ŞÜKRİYE,SÖZEN ŞAHİN (2017). Pre-School Education Example - TOKAT Project: ”I am not scared of Earthquake”. to the 2017 International Conference on Educational Research “Confronting Contemporary Educational Challenges through Research” (Özet Bildiri) (Yayın No:3929572)

2   SÖZEN ŞAHİN (2017). Displacement Measurement of T-Stub Connections by DIC Method. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (Özet Bildiri) (Yayın No:3522469)

3   ATILGAN Mustafa,SÖZEN ŞAHİN (2017). Analytical Investigation of Column Base Plates Used in Steel Structures. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studiesand Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3631024)

4   ÇAVUŞ MURAT,SÖZEN ŞAHİN (2017). ASSESSMENT OF SEISMIC RESISTANCE OF TOKAT GARIPLER MOSQUE UNDER EARTHQUAKE. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (Özet Bildiri) (Yayın No:3518191)

5   SÖZEN ŞAHİN,GÜLER MURAT (2010). Determination of Deformation Distributions in Welded Steel Tension Elements Using Digital Image Techniques. 9th International Congress on Advances in Civil Engineering (Özet Bildiri) (Yayın No:316434)

6   SÖZEN ŞAHİN,GÜLER MURAT (2008). Measurement of Small Strains in Steel Samples Using Digital Imaging Techniques. 8th International Congress on Advances in Civil Engineering (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:316419)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

"Aşık Veysel’i Anma Konseri", Amasya Üniversitesi, TÜRKİYE, 2013,

"Aşık Veysel’i Anma Konseri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TÜRKİYE, 2013,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Görüntü Yöntemlerinin Beton Mikro Yapısının ve Çelik Birlesimlerin Deformasyon Davranıslarının Belirlenmesinde Uygulanması", -Tübitak 1002, Araştırmacı, 01.10.2005-01.10.2006 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Deprem Benden Küçüksün BAP", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 01.02.2013-01.08.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1992-1993, Şantiye Müdürü, Günma İnşaat, Denizli Belediye Başkanlğı Muhtelif İnşaat İşleri

2000-2009, Proje Denetimi, İnşaat Mühendisleri Odası

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:sahin.sozen@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2002-2008
Yıldız Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Yapı (Dr)

Tez Adı:Çelik Çekme Elemanlarının Eklerinde Oluşan Doğrusal Yer Değiştirmelerin Görüntü Yöntemiyle Belirlenmesi
Yüksek Lisans
1993-1997
Yıldız Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Yapı (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Çelik Çevrelerde Uygun Formun Araştırılması
Lisans
1985-1992
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Pr.Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/
Yardımcı Doçent
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU/İNŞAAT BÖLÜMÜ/


İdari Görevler

Meslek Yüksekokulları Kordinatörü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Planlama Ekibi
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Planlama Ekibi
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MYO/Yüksekokul Müdürü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MYO/Yüksekokul Müdürü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2019-2020)BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİTürkçe3
(2019-2020)ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİTürkçe2
Lisans
(2021-2022)ÇELİK YAPILARTürkçe4
(2021-2022)YAPI STATİĞİ 1Türkçe4
(2020-2021)ÇELİK YAPI TASARIMITürkçe3
(2020-2021)YAPI STATİĞİ 2Türkçe4
(2020-2021)MEZUNİYET ÇALIŞMASI 1Türkçe4
(2020-2021)ÇELİK YAPILARTürkçe4
(2020-2021)YAPI STATİĞİ 1Türkçe4
(2019-2020)YAPI STATİĞİ 2Türkçe4
(2019-2020)STATİKTürkçe4
(2019-2020)ÇELİK YAPILARTürkçe4
(2019-2020)YAPI STATİĞİ 1Türkçe4
Yüksek Lisans
(2021-2022)ENDÜSTRİYEL ÇELİK YAPILARTürkçe3
(2020-2021)ENDÜSTRİYEL ÇELİK YAPILARTürkçe3
(2019-2020)ENDÜSTRİYEL ÇELİK YAPILARTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Zeynep ÜNSAL ASLAN, (2015)., "Mevcut çok katlı betonarme bir yapının çok katlı çelik yapı olarak tasarlanması ve maliyetlerinin karşılaştırılması: tokat ahi evleri örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Mustafa ATILGAN, (2019)., "Çelik yapılarda kullanılan kolon taban levhalarının ve ankrajlarının analitik olarak incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Okay YILDIZ, (2019)., "Harçların basınç dayanımlarının mikrodalga kür yöntemi ve yapay sinir ağları kullanılarak tahmin edilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
Üniversite Dışı Deneyim

2000-2009Proje Denetimiİnşaat Mühendisleri Odası
1992-1993Şantiye MüdürüGünma İnşaat, Denizli Belediye Başkanlğı Muhtelif İnşaat İşleri