GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

GÖKSU ŞİRİNž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Göksu ŞİRİN

Almus Meslek Yüksekokulu / Ormancılık Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

goksu.sirin@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Almus Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Ormancılık Bölümü 

Anabilim Dalı

Ormancılık Ve Orman Ürünleri Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Bartın Üniversitesi (2007- 2016)

Bartın Orman Fakültesi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Bartın Üniversitesi (2003- 2006)

Bartın Orman Fakültesi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü

LİSANS, Bartın Üniversitesi (1999- 2003)

Bartın Orman Fakültesi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Doğu Çınarı (Platanus Orientalis L.) Ağacının Anizotropik Yönlerde Teknolojik Özellikleri", Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi, 2016

YÜKSEK LİSANS, "Ak Dut (Morus Alba L. ) Ağacının Bazı Anatomik Ve Kimyasal Özellikleri", Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi, 2006

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Orman Endüstri Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi (Dr), Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Ormancılık Bölümü/ Ormancılık Ve Orman Ürünleri Pr., (2009- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümü, Ormancılık Ve Orman Ürünleri Pr., (2009- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Ahşap Levha Endüstrisi, Önlisans, (2016-2017)

Odun Koruma Teknolkojisi, Önlisans, (2016-2017)

Ormancılık Uygulamaları, Önlisans, (2016-2017)

Orman Ürünlerinden Faydalanma, Önlisans, (2016-2017)

Ağaçlandırma Ve Fidanlık Tekniği, Önlisans, (2016-2017)

Odun Kusurları, Önlisans, (2016-2017)

Matematik, Önlisans, (2016-2017)

Ormancılık Bilgisi, Önlisans, (2016-2017)

Orman Ürünlerinin Pazarlanması, Önlisans, (2015-2016)

Kavak Ve Hızlı Gelişen Türler, Önlisans, (2015-2016)

Ormancılıkta Teknoloji Kullanımı, Önlisans, (2015-2016)

Ormancılıkta Halkla İlişkiler, Önlisans, (2015-2016)

Orman Bakımı, Önlisans, (2015-2016)

Seminer, Önlisans, (2015-2016)

Ormancılık Uygulamaları 2, Önlisans, (2015-2016)

Ahşap Malzeme Teknolojisi, Önlisans, (2015-2016)

Orman Entomolojisi, Önlisans, (2015-2016)

Odun Dışı Orman Ürünleri, Önlisans, (2015-2016)

Egzotik Ağaçlar, Önlisans, (2015-2016)

Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Önlisans, (2015-2016)

Orman Koruma, Önlisans, (2015-2016)

Odun Koruma Teknolojisi, Önlisans, (2015-2016)

Ormancılık Uygulamaları 1, Önlisans, (2015-2016)

Orman Ürünlerinden Faydalanma, Önlisans, (2015-2016)

Ağaçlandırma Ve Fidanlık Tekniği, Önlisans, (2015-2016)

Odun Kusurları, Önlisans, (2015-2016)

Matematik, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GENÇER AYHAN,ŞİRİN GÖKSU,GÜL Hülya,ÖZGÜL Ufuk, (2013). "Determination Of The Product Conditions Of Pulp And Paper From White Mulberry Morus Alba L By Kraft Method", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 15(1-2), 63-68. (Yayın No: 2905726)

Gökhan Gündüz, Naci Yıldırım, Göksu Şirin, Saadettin Murat Onat, (2009). "Some Anatomical Chemical Physical And Mechanic Properties Of White Mulberry Morus Alba L Tree Ak Dut Ağacının Anatomik Kimyasal Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Journal Of Forestry", Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 5(1), 131-149. (Yayın No: 425993)

ŞİRİN GÖKSU,AYDEMİR DENİZ, "Sonlu Elemanlar Metodunun Ahşap Malzemelerde Kullanımına İlişkin Bir Araştırma", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 18(2), (Yayın No: 2912607)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

DURSUN ERSİN,DOĞAN HAKAN METE,ŞİRİN GÖKSU (2011). Tokat İlindeki Alternatif Odun Dışı Orman ürünlerinin Belirlenmesi ve Haritalandırılması Determination and Mapping of Alternative Non Wood Forest Products in Tokat Provience. 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı (Uluslararası Katılımlı) (Özet Bildiri) (Yayın No:2905758)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Odunun Bazı Özelliklerinin Sonlu Elemanlar Analizi ile incelenmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 06.09.2013-06.09.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:goksu.sirin@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2007-2016
Bartın Üniversitesi
Bartın Orman Fakültesi/Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü

Tez Adı:Doğu Çınarı (Platanus Orientalis L.) Ağacının Anizotropik Yönlerde Teknolojik Özellikleri
Yüksek Lisans
2003-2006
Bartın Üniversitesi
Bartın Orman Fakültesi/Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü

Tez Adı:Ak Dut (Morus Alba L. ) Ağacının Bazı Anatomik Ve Kimyasal Özellikleri
Lisans
1999-2003
Bartın Üniversitesi
Bartın Orman Fakültesi/Orman Endüstrisi Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi (Dr)
2009-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ ORMANCILIK BÖLÜMÜ/ ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PR.


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı
2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2016-2017)AHŞAP LEVHA ENDÜSTRİSİTürkçe3
(2016-2017)ODUN KORUMA TEKNOLKOJİSİTürkçe3
(2016-2017)ORMANCILIK UYGULAMALARITürkçe4
(2016-2017)ORMAN ÜRÜNLERİNDEN FAYDALANMATürkçe4
(2016-2017)AĞAÇLANDIRMA VE FİDANLIK TEKNİĞİTürkçe4
(2016-2017)ODUN KUSURLARITürkçe2
(2016-2017)MATEMATİKTürkçe3
(2016-2017)ORMANCILIK BİLGİSİTürkçe4
(2015-2016)ORMAN ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASITürkçe2
(2015-2016)KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLERTürkçe2
(2015-2016)ORMANCILIKTA TEKNOLOJİ KULLANIMITürkçe2
(2015-2016)ORMANCILIKTA HALKLA İLİŞKİLERTürkçe2
(2015-2016)ORMAN BAKIMITürkçe2
(2015-2016)SEMİNERTürkçe2
(2015-2016)ORMANCILIK UYGULAMALARI 2Türkçe4
(2015-2016)AHŞAP MALZEME TEKNOLOJİSİTürkçe4
(2015-2016)ORMAN ENTOMOLOJİSİTürkçe2
(2015-2016)ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİTürkçe2
(2015-2016)EGZOTİK AĞAÇLARTürkçe2
(2015-2016)YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARITürkçe2
(2015-2016)ORMAN KORUMATürkçe2
(2015-2016)ODUN KORUMA TEKNOLOJİSİTürkçe2
(2015-2016)ORMANCILIK UYGULAMALARI 1Türkçe4
(2015-2016)ORMAN ÜRÜNLERİNDEN FAYDALANMATürkçe4
(2015-2016)AĞAÇLANDIRMA VE FİDANLIK TEKNİĞİTürkçe4
(2015-2016)ODUN KUSURLARITürkçe2
(2015-2016)MATEMATİKTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.GENÇER AYHAN,ŞİRİN GÖKSU,GÜL Hülya,ÖZGÜL Ufuk (2013). Determination of the Product Conditions of Pulp and Paper from White Mulberry Morus alba L by Kraft Method. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 15(1-2), 63-68. (Yayın No: 2905726)
2.Gökhan Gündüz, Naci Yıldırım, Göksu Şirin, Saadettin Murat Onat (2009). Some Anatomical Chemical Physical And Mechanic Properties of White Mulberry Morus alba L Tree Ak Dut Ağacının Anatomik Kimyasal Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Journal of Forestry. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 5(1), 131-149. (Yayın No: 425993)
3.ŞİRİN GÖKSU,AYDEMİR DENİZSonlu Elemanlar Metodunun Ahşap Malzemelerde Kullanımına İlişkin Bir Araştırma. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 18(2), (Yayın No: 2912607)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.DURSUN ERSİN,DOĞAN HAKAN METE,ŞİRİN GÖKSU (2011). Tokat İlindeki Alternatif Odun Dışı Orman ürünlerinin Belirlenmesi ve Haritalandırılması Determination and Mapping of Alternative Non Wood Forest Products in Tokat Provience. 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı (Uluslararası Katılımlı) (Özet Bildiri) (Yayın No:2905758)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Odunun Bazı Özelliklerinin Sonlu Elemanlar Analizi ile incelenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 06.09.2013-06.09.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)