GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MURAT SADIKOĞLUž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Murat SADIKOĞLU

Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

murat.sadikoglu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (1998- 2005)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (1994- 1996)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1987- 1992)

Eğitim Fakültesi - Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Camsı Karbon Ve Modifiye Edilmiş Camsı Karbon Elektrotlar Kullanılarak Bazı Schiff Bazlarının Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi", Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005

YÜKSEK LİSANS, "Geçiş Metallerinin Schiff Bazları İle Oluşturduğu Kompleks Bileşiklerin Birleşme Oranları Ve Kararlılık Sabitlerinin Tayini", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Kimya

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, (2008- 2011)

Araştırma Görevlisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Analitik Kimya Anabilim Dalı, (2005- 2008)

Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi/ Fen Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Analitik Kimya Anabilim Dalı, (1998- 2005)

Araştırma Görevlisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Analitik Kimya Anabilim Dalı, (1993- 1998)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Tamer DEMİREL, "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Hakkındaki Görüşleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Ahmet ÇABUK, "Tenoksikam'ın Camsı Karbon Ve Modifiye Edilmiş Camsı Karbon Elektrotlar Kullanılarak Voltametrik Tekniklerle İlaç Dozaj Formlarındaki Miktarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Oğuzhan POLAT, "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeyleri Ve Mesleki Kaygı Düzeylerinin Farklı Değişkenlerle İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Ümit İlay SOYLU, "Moksifloksasin Hcl'ün Camsı Karbon Ve Modifiye Edilmiş Camsı Karbon Elektrotlar Kullanılarak Voltametrik Tekniklerle İlaç Dozaj Formlarındaki Miktarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Cemile Burcu DURMUŞ, "Okulöncesi Eğitimde Öğretmenlerin Fen Ve Doğa Etkinliklerini Uygulama Düzeylerinin Belirlenmesi (Tokat İli Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Derya VARLI, "İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı, 2014

Editörlük

International Journal Of Chemistry And Technology (Ijct) (Google scholar, Academic keys, scientific index ingsevices, scientific world index), Dergi, Yrd. Editör, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

SADIKOĞLU MURAT,Soylu Ümit İlay,YILMAZ SELEHATTİN,SELVİ BEDRETTİN,Seçgin Havva Yıldız,NOSAL WIERCINSKA Agnieszka, (2019). "Electrocatalytic Oxidation Of Moxifloxacin Hydrochloride On Modified Glassy Carbon Surface And Determination İn Avelox Tablets", Bulgarian Chemical Communications, 51(1), 125-133. (Yayın No: 5006656)

SADIKOĞLU MURAT,ÇABUK AHMET, (2019). "Voltammetric Determination Of Tenoxicam İn Drug Formulation At Modified Glassy Carbon Electrode", International Journal Of Electrochemical Science, 144508-4519., Doi: 10.20964/2019.05.08 (Yayın No: 5006673) [SCI-Expanded]

Yanık Suzan,YILMAZ SELEHATTİN,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,SADIKOĞLU MURAT,YAYINTAŞ ÖZLEM, (2019). "Voltammetrıc And Chromatographıc Determınatıon Of Naproxen In Drug Formulatıon", Journal Of Scientific Perspectives, 3(4), 299-310., Doi: https://doi.org/10.26900/jsp.3.031 (Yayın No: 5456445)

WISNIEWSKA Malgortza,CHIBOWSKI Stanislaw,URBAN Teresa,FIJALKOWSKA Gracja,NOSAL WIERCINSKA Agnieszka,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,SADIKOĞLU MURAT,YILMAZ SELEHATTİN, (2018). "Stabılıty Of Metal Oxıde Suspensıon In The Catıonıcpolyacrylamıde Presence", Journal Of Scıentıfıc Perspectıves, 2(2), 13-22., Doi: 10.26900/jsp.2018.9 (Yayın No: 4488326)

YAĞMUR SULTAN,Türe Melike,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,SADIKOĞLU MURAT,YILMAZ SELEHATTİN, (2018). "The Quantitative Detection Of Phenylephrinein Pharmaceutical Preparations And Spiked Human Urineby Voltammetry", Russian Journal Of Electrochemistry, 54(10), 741-746., Doi: 10.1134/S1023193518100063 (Yayın No: 4483349)

SADIKOĞLU MURAT,HASTÜRK HANİFE GAMZE,POLAT OĞUZHAN, (2018). "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeyleri·Examınatıon Of Scıence Prospectıve Teachers’ Occupatıonal Anxıety Levels", The Journal Of International Social Research, 11(56), 629-637., Doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20185639035 (Yayın No: 4488133)

Uysal Tolga,YILMAZ SELEHATTİN,SADIKOĞLU MURAT,TÜRKOĞLU MUHAMMET, (2017). "The Determınatıon Of Nh4 Catıon And Al Metalconcentratıons In Water Of Swımmıng Pools In Centerof Canakkale, Turkey", Journal Of Scientific Perspectives, 1(1), 13-21., Doi: 10.26900/jsp.2017.1 (Yayın No: 3605332)

SELVİ BEDRETTİN,SADIKOĞLU MURAT,Soylu Ümit İlay,YILMAZ SELEHATTİN,ÖNAL ADEM,ESER FERDA, (2017). "Sensitive Determination Of Quercetin İn Onion Peel By Voltammetry Using A Poly(4-Aminobenzene Sulfonic Acid) Modified Glassy Carbon Electrode", Analytical Bioanalytical Electrochemistry, 9(5), 574-585. (Yayın No: 3597670)

Uysal Tolga,YILMAZ SELEHATTİN,TÜRKOĞLU MUHAMMET,SADIKOĞLU MURAT, (2017). "Variations İn Nitrogen (Nh4, No2-, No3-) And Heavy Metal (Al And Cu)Levels Of Water From Swimming Pools İn The City Center And Districts Of Canakkale, Turkey", Journal Of Environmental Analytical Chemistry, 4(2), 1-5., Doi: 10.4172/2380-2391.1000198 (Yayın No: 3597746)

Uysal Tolga,YILMAZ SELEHATTİN,TÜRKOĞLU MUHAMMET,SADIKOĞLU MURAT, (2017). "Investigation Of Some Disinfection Chemicals And Water Qualityparameters İn Swimming Pools İn The City Center And Districtsof Canakkale, Turkey", Environmental Monitoring And Assessment, 189(338), 1-13., Doi: DOI 10.1007/s10661-017-6031-2 (Yayın No: 3597603) [SCI-Expanded]

YILMAZ SELEHATTİN,Baş Zeynep,SADIKOĞLU MURAT,YAĞMUR SULTAN,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN, (2016). "Sensitive Voltammetric Determination Of Paracetamol Onpoly 4 Aminobenzene Sulfonic Acid Modified Glassy Carbonelectrode", International Journal Of Electrochemical Science, 116244-6255., Doi: 10.20964/2016.07.74 (Yayın No: 3012570) [SCI-Expanded]

SADIKOĞLU MURAT,YILMAZ SELEHATTİN,KURT İsmail,SELVİ BEDRETTİN,SARI HAYATİ,ERDURAN NURAN,USTA ERDOĞAN,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN, (2016). "Electrocatalytic Oxidation Of Hydrazineon Poly 4 Aminobenzene Sulfonic Acid Modifiedglassy Carbon Electrode", Russian Journal Of Electrochemistry, 52(6), 539-545., Doi: 10.1134/S1023193516060112 (Yayın No: 3012824)

Engin Çiğdem,YILMAZ SELEHATTİN,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,YAĞMUR SULTAN,SADIKOĞLU MURAT, (2015). "Electroanalytical Investigation Of Paracetamol On Glassy Carbon Electrode By Voltammetry", International Journal Of Electrochemical Science, 101916-1925. (Yayın No: 2123839) [SCI-Expanded]

Demirtaş Çiğdem,YILMAZ SELEHATTİN,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,SADIKOĞLU MURAT, (2015). "Electrochemical Determination Of Phenazopyridine Hydrocloride Using Poly P Aminobenzene Sulfonic Acid Film Modified Glassy Carbon Electrode", International Journal Of Electrochemical Science, 101883-1892. (Yayın No: 2124069) [SCI-Expanded]

CAN Saide,YILMAZ SELEHATTİN,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,SADIKOĞLU MURAT,MENEK NECATİ, (2015). "Electrocatalytic Oxidation Of Acyclovir On Poly P Aminobenzene Sulfonic Acid Film Modified Glassy Carbon Electrode", Electroanalysis, 27(10), 2431-2438., Doi: 10.1002/elan.201500102 (Yayın No: 2125383) [SCI-Expanded]

Nosal Wierciska Agnieszka,YILMAZ SELEHATTİN,Binel Sevcan,YAĞMUR SULTAN,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,SADIKOĞLU MURAT,YILDIZ MUSTAFA, (2014). "Electroanalytical And Hplc Methods For The Determination Of Oxcarbazepine İn Spiked Human Urine And Tablet Dosage Form", Croatica Chemica Acta, 87213-219., Doi: http://dx.doi.org/10.5562/cca2046 (Yayın No: 2123540) [SCI-Expanded]

YAĞMUR SULTAN,YILMAZ SELEHATTİN,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,USLU BENGİ,SADIKOĞLU MURAT,ÖZKAN SİBEL AYŞIL, (2014). "Sensitive Voltammetric Determination Of Famotidine İn Human Urine And Tablet Dosage Forms Using An Ultra Trace Graphite Electrode", Journal Of The Serbian Cemical Society, 79(1), 53-62., Doi: 10.2298/JSC130210055Y (Yayın No: 368724) [SCI-Expanded]

YAĞMUR SULTAN,YILMAZ SELEHATTİN,SADIKOĞLU MURAT,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,YILDIZ MUSTAFA,Yengin Cengiz,KILINÇ MUSTAFA EMRAH, (2013). "Electrooxidation Of Phenazopyridine Hydrochloride And İts Voltammetric And Hplc Determination İn Human Urine And Tablet Dosage Form", International Journal Of Electrochemical Science, 86818-6828., Doi: - (Yayın No: 369787) [SCI-Expanded]

YAĞMUR SULTAN,YILMAZ SELEHATTİN,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,SADIKOĞLU MURAT,YILDIZ MUSTAFA,POLAT KAMRAN, (2013). "Synthesis Spectroscopic Studies And Electrochemical Properties Of Schiff Bases Derived From 2 Hydroxy Aromatic Aldehydes And Phenazopyridine Hydrochloride", Journal Of The Serbian Chemical Society, 78(6), 795-804., Doi: 10.2298/JSC120111069Y (Yayın No: 370980) [SCI-Expanded]

YILMAZ SELEHATTİN,Baltaoğlu Esra,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,YAĞMUR SULTAN,POLAT KAMRAN,SADIKOĞLU MURAT, (2013). "Electroanalytical Determination Of Metronidazole İn Tablet Dosage Form", Journal Of The Serbian Chemical Society, 78(2), 295-302., Doi: 10.2298/JSC120111069Y (Yayın No: 371125) [SCI-Expanded]

SADIKOĞLU MURAT,Taşkın Gamze,DEMİRTAŞ Fatma Gül,SELVİ BEDRETTİN,BARUT MUSTAFA, (2012). "Voltammetric Determination Of Uric Acid On Poly P Aminobenzene Sulfonic Acid Modified Glassy Carbon Electrode", International Journal Of Electrochemical Science, 711550-11557. (Yayın No: 371266) [SCI-Expanded]

YILMAZ SELEHATTİN,SADIKOĞLU MURAT, (2011). "Study Of Heavy Metal Pollution İn Seawater Of Kepez Harbor Of Canakkale Turkey", Environmental Monitoring And Assessment, 173899-904., Doi: 10.1007/s10661-010-1432-5 (Yayın No: 371363) [SCI-Expanded]

SADIKOĞLU MURAT,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,YAĞMUR SULTAN,ORTA Erdem,YILMAZ SELEHATTİN, (2011). "Voltammetric Determination Of Acyclovir İn Human Urine Using Ultra Trace Graphite And Glassy Carbon Electrodes", Current Analytical Chemistry, 7130-135., Doi: http://dx.doi.org/10.2174/157341111794815011 (Yayın No: 371510) [SCI-Expanded]

YILMAZ SELEHATTİN,Türe Melike,SADIKOĞLU MURAT,DURAN Ali, (2010). "Determination Of Total Cr İn Wastewaters Of Cr Electroplating Factories İn The I Organize İndustry Region Kayseri Turkey By Icp Aes", Environmental Monitoring And Assessment, 167235-242., Doi: DOI 10.1007/s10661-009-1045-z (Yayın No: 2072100) [SCI-Expanded]

TUNÇ TUNCAY,SARI MUSA,SADIKOĞLU MURAT,BÜYÜKGÜNGÖR ORHAN, (2009). "Synthesis Crystal Structure And Spectroscopic Studies Of 2 E 2 Hydroxyphenyl İmino Methyl Phenol Schiff Base Molecule", Journal Of Chemical Crystallography, 39672-676., Doi: 10.1007/s10870-009-9556-6 (Yayın No: 372841) [SCI-Expanded]

YILMAZ SELEHATTİN,YAĞMUR SULTAN,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,SADIKOĞLU MURAT, (2009). "Direct Determination Of Zn Heavy Metal İn Tap Water Of Canakkale Turkey By Anodic Stripping Voltammetry Technique", International Journal Of Electrochemical Science, 4288-294. (Yayın No: 371833) [SCI-Expanded]

SADIKOĞLU MURAT,SOLAK Ali Osman,IŞIKLAN MUHAMMET,KILIÇ ZEYNEL, (2008). "Electrochemical Reduction Of Nap On The Glassy Carbon Electrodes Modified With Aromatic Diazonium Salts", Current Analytical Chemistry, 4136-141. (Yayın No: 373220) [SCI-Expanded]

YILMAZ SELEHATTİN,SADIKOĞLU MURAT,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,YAĞMUR SULTAN,Aşkın Gökçe, (2008). "Determination Of Ascorbic Acid İn Tablet Dosage Forms And Some Fruit Juices By Dpv", International Journal Of Electrochemical Science, 31534-1542. (Yayın No: 373058) [SCI-Expanded]

HASANOV Rovshan,SADIKOĞLU MURAT,BİLGİÇ ATİKE SEMRA, (2007). "Electrochemical And Quantum Chemical Studies Of Some Schiff Bases On The Corrosion Of Steel İn H2so4 Solution", Applied Surface Science, 2533913-3921., Doi: 10.1016/j.apsusc.2006.08.025 (Yayın No: 373380)

Murat Sadıkoğlu, Selahattin Yılmaz, Mustafa Yıldız, (2007). "Potentiometric İnvestigations And Effects Of Substituents On Basicity Of Some Benzaldehyde Thiazoles And Their Derivatives With Schiff Base Type İn Acetonitrile And Nitrobenzene", International Journal Of Pure And Applied Chemistry, 2223-227. (Yayın No: 373834)

Murat Sadıkoğlu, Ali Osman Solak, Hakan Dal, Zeynel Kılıç, (2007). "The Modification Of Glassy Carbon Electrodes With Aryl Diazonium Sals The Effect Of The Modified Glassy Carbon Electrodes On Reduction Of 4 1E 5 Nitro 2 Hydroxyphenyl Methylidene Amino 1 5 Dimethyl 2 Phenyl 2 3 Dihydro 1H Pyrazol 3 One 5 Nsp", International Journal Of Pure And Applied Chemistry, 2213-221. (Yayın No: 373711)

Murat Sadıkoğlu, Selahattin Serin, (2007). "Synthesis And Characterization Of Ni Iı Complexes Of Some Schiff Bases And İnvestigation Of Metal To Ligand Mol Ratios And The Stability Constants With The Continuous Variation Method", International Journal Of Pure  Applied Chemistry, 261-65. (Yayın No: 373520)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

Kacar Hasan,YILMAZ SELEHATTİN,TÜRKOĞLU MUHAMMET,SADIKOĞLU MURAT (2018). Seasonal Changes in concentrations of Heavy Metals in Tap Water from the City Center of Canakkale, Turkey. 8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (8th BBCAC) (Özet Bildiri) (Yayın No:4506054)

Kacar Hasan,YILMAZ SELEHATTİN,TÜRKOĞLU MUHAMMET,SADIKOĞLU MURAT (2018). Seasonal Variations of Tap Water Quality Parameters in the City Center of Canakkale, Turkey. 8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (8th BBCAC) (Özet Bildiri) (Yayın No:4506179)

POLAT OĞUZHAN,SADIKOĞLU MURAT (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. 2. International Rating Academy Congress on HOPE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4506266)

SADIKOĞLU MURAT,SOYLU Ümit İlay,YANIK Suzan,YILMAZ SELEHATTİN (2016). Quantitative Determination of Moxifloxacin Hydrochloride in Drug Dosage Forms by Voltammetric Techniques Using Glassy Carbon and Modified Glassy Carbon Electrodes. AACD 2016 International Conferance 10th Aegean Analytical Chemistry Days (Özet Bildiri) (Yayın No:3012972)

SADIKOĞLU MURAT,ÇABUK Ahmet,YANIK Suzan,YILMAZ SELEHATTİN Quantitative Determination of Tenoxicam in Drug Dosage Forms by Voltammetric Techniques Using Glassy Carbon and Modified Glassy Carbon Electrodes. AACD 2016 International Conference 10th Aegean Analytical Chemistry Days (Özet Bildiri) (Yayın No:3013070)

SADIKOĞLU MURAT Electroanalytical investigation and voltammetric determination of metronidazole in tablet dosage form. 8. International Electrochemistry Meeting in Turkey, Antalya, October 8-11, 2009. (Özet Bildiri) (Yayın No:382837)

SADIKOĞLU MURAT Voltammetric determination of acyclovir in human urine using ultra trace graphte and glassy carbon electrodes. International Symposium on Drug Research and Development “From Chemistry to Medicine" & Educational Fair on "GLP and Laboratory Safety: New Approaches" Ankara, May 4-7, 2009. (Özet Bildiri) (Yayın No:382593)

Sultan Yağmur, Selehattin Yılmaz, Gülşen Sağlıkoğlu, Bengi Uslu, Murat Sadıkoğlu, Sibe A Özkan Electroanalytical investigation and determination of famotidine in human ürine and tablet dosage forms on ultra trace graphite and glassy carbon electrodes. 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-9), Ankara, June 23-26, 2009. (Özet Bildiri) (Yayın No:376184)

Selehattin Yılmaz, Agnieszka Nosal Wiercinska, Sevcan Binel, Sultan Yağmur, Gülşen Sağlıkoğlu, Murat Sadıkoğlu ELEKTROCHEMICZNE BADANIA I WOLTAMPEROMETRYCZNE OZNACZANIE OKSAKARBAZEPINY W MOCZU I PREPARACIE FARMACEUTYCZNYM. VIII POLSKA KONFERENCJA CHEMII ANALITYCZNEJ,"Analityka dla społeczeństwa XXI wieku"section C Analityka farmaceutyczna i kliniczna, Poster, abstract page 157, Kraków 4-9 lipca 2010r. (Krakov 4-9 July), POLAND. (Özet Bildiri) (Yayın No:375922)

Sultan Yağmur, Selehattin Yılmaz, Gülşen Sağlıkoğlu, Murat Sadıkoğlu, Mustafa Yıldız, Kamran Polat Synthesis antimicrobial activity and electrochemical reduction of phenazophyridine hydrochloride and its some new Schiff bases by cyclic voltammetry. 4. International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, Ankara, September 30-October 2, 2010. (Özet Bildiri) (Yayın No:375304)

Murat Sadıkoğlu, Gamze Taşkın, Fatma Gül Demirtaş Voltammetric Determination of Uric Acid on Poly p Aminobenzene Sulfonic Acid Modified Glassy Carbon Electrode. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), Ankara, June 26-29, 2012. (Özet Bildiri) (Yayın No:375032)

Murat Sadıkoğlu, Selahattin Yılmaz, İsmail Kurt Electrocatalytic Oxidation of Hydrazine at Poly 4 Aminobenzene Sulfonic Acid Modified Glassy Carbon Electrode. 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Trabzon, September 10-14, 2013. (Özet Bildiri) (Yayın No:374640)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

SELVİ BEDRETTİN,SADIKOĞLU MURAT,SOYLU Ümit İlay ,YILMAZ SELEHATTİN,ESER FERDA,ÖNAL ADEM (2015). Poli 4 aminobenzen sülfonik asit İle Modifiye Edilmiş Camsı Karbon Elektrotta Kuersetin in Elektrokatalitik Yükseltgenmesi. 27. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2124795)

SERİN SELAHATTİN,SADIKOĞLU MURAT (2003). Bazı Schiff bazı geçiş metali komplekslerinin sentezi kompleks bileşiklerinin metal ligand birleşme oranları ve kararlılık sabitlerinin tayini. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 8-11 Eylül 2003. (Özet Bildiri) (Yayın No:384553)

Selehattin Yılmaz, Mustafa Yıldız, Murat Sadıkoğlu, Esin Süren, Sadettin Güler Bazı Schiff bazı ligandlarının potansiyometrik titrasyon metodu ile susuz ortamda bazlık sabitlerinin tayini ve sübstitüent etkisinin incelenmesi. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 8-11 Eylül 2003. (Özet Bildiri) (Yayın No:384442)

Murat Sadıkoğlu, Pınar Çekirdek, Ali Osman Solak, Özlem Ölmez, Emine Kılıç Benzo c sinnolin N oksit ile camsı karbon elektrodun modifikasyonu ve dioksijenin elektrokimyasal indirgenmes. XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 30 Eylül-4Ekim 2005. (Özet Bildiri) (Yayın No:384073)

Murat Sadıkoğlu, Ali Osman Solak 4 1E 2 hidroksinaftil metiliden amino 1 5 dimetil 2 fenil 2 3 dihidro 1H pirazol 3 on molekülünün camsı karbon ve modifiye edilmiş camsı karbon yüzeylerinde elektrokimyasal indirgenmesi. III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 5-7 Temmuz 2006. (Özet Bildiri) (Yayın No:383776)

Murat Sadıkoğlu, Ali Osman solak 4 1E 3 nitro 2 hidroksifenil metiliden amino 1 5 dimetil 2 fenil 2 3 dihidro 1H pirazol 3 on molekülünün camsı karbon ve modifiye edilmiş camsı karbon yüzeylerinde elektrokimyasal indirgenmesi. III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 5-7 Temmuz 2006. (Özet Bildiri) (Yayın No:383595)

Murat Sadıkoğlu, Selehattin Yılmaz, Gülşen Sağlıkoğlu, Sultan Yağmur, Gülen Türker, Gülşen Aşkın Çanakkale Belediyesi Şehir Musluk Suyundaki Çinko Miktarının Anodik Sıyırma Voltametri Tekniği İle Doğrudan Belirlenmesi. XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 23-27 Ağustos 2007. (Özet Bildiri) (Yayın No:383458)

Melike Türe, Selehattin Yılmaz, Ali Duran, Murat Sadıkoğlu Kayseri I Organize Sanayi Bölgesindeki Kaplama Banyosu Atık Sularında Toplam Krom Miktarının ICP AES Tekniği İle Belirlenmesi. IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Elazığ, 25-27 Haziran 2008. (Özet Bildiri) (Yayın No:383237)

Murat Sadıkoğlu, Ali Osman Solak 4 1E 2 hidroksifenil metiliden amino 1 5 dimetil 2 fenil 2 3 dihidro 1H pirazol 3 on molekülünün camsı karbon ve modifiye edilmiş camsı karbon yüzeylerinde elektrokimyasal indirgenmesi. III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 5-7 Temmuz 2006. (Sözlü Bildiri) (Özet Bildiri) (Yayın No:383032)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"TENOKSİKAM’IN POLİ(p-AMİNOBENZEN SÜLFONİK ASİT)-MODİFİYE CAMSI KARBON ELEKTROTTA HASSAS TAYİNİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 07.11.2016-22.11.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Leonardit Kökenli Humik Bileşiklerin Borlu Gübrelemede Kullanım Olanaklarının Araştırılması", Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Araştırmacı, 01.02.2010-02.01.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Katı Elektrotların Yüzey Modifikasyonu ve Modifiye Edilmiş Yüzeylerin Bazı Organik Maddelerin Tayininde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 01.02.2009-01.01.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TENOKSİKAM’xx IN POLİ (p-AMİNOBENZEN SÜLFONİK ASİT) MODİFİYE CAMSI KARBON ELEKTROTTA HASSAS TAYİNİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 15.11.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Ali O Solak Aybüke Isbir Emine Kılıç Metin Gürü Murat Sadıkoğlu Zeynel Kılıç Karbon Esaslı Malzemelerin Yüzey Modifikasyonu ve İletkenlik Değişimleri Moleküler Elektronik Yaklaşım DPT Projesi Proje No 2003K12019011 5 Ağustos 2007 ", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

"Murat Sadıkoğlu Selehattin Yılmaz Muzaffer Çakar Gamze Yalvaç Katı Elektrotların Yüzey Modifikasyonu ve Modifiye Edilmiş Yüzeylerin Bazı Organik Maddelerin Tayininde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi BAP Gaziosmanpaşa Üniversitesi Proje No 2009 33", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Karbon Esaslı Malzemelerin Yüzey Modifikasyonu ve İletkenlik Değişimleri Moleküler Elektronik Yaklaşım", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1992-1993, Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyarbakı'ın Hani İlçesi Kuyular Köyü Ortaokulu'nda bir yıl süre ile öğretmen olarak çalıştı, (Diğer)

1993-1997, Araştırma Görevlisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, K.S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştım, (Diğer)

1998-2005, Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitresi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştım, (Diğer)

2005-2008, Dr. Arş. Gör., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, K.S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde Doktor Araştırma Görevlisi olarak çalıştım, (Diğer)

2008-2012, Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, G.O.P. Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.' da Yrd.Doç.Dr. olarak görevimi sürdürmekteyim., (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:murat.sadikoglu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1998-2005
Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya (Dr)

Tez Adı:Camsı Karbon Ve Modifiye Edilmiş Camsı Karbon Elektrotlar Kullanılarak Bazı Schiff Bazlarının Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi
Yüksek Lisans
1994-1996
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Geçiş Metallerinin Schiff Bazları İle Oluşturduğu Kompleks Bileşiklerin Birleşme Oranları Ve Kararlılık Sabitlerinin Tayini
Lisans
1987-1992
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2008-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2005-2008
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
1998-2005
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/ FEN FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
1993-1998
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Derya VARLI, (2014)., "İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Cemile Burcu DURMUŞ, (2015)., "Okulöncesi eğitimde öğretmenlerin fen ve doğa etkinliklerini uygulama düzeylerinin belirlenmesi (Tokat ili örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Ümit İlay SOYLU, (2017)., "Moksifloksasin HCl'ün camsı karbon ve modifiye edilmiş camsı karbon elektrotlar kullanılarak voltametrik tekniklerle ilaç dozaj formlarındaki miktarının belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Ahmet ÇABUK, (2018)., "Tenoksikam'ın camsı karbon ve modifiye edilmiş camsı karbon elektrotlar kullanılarak voltametrik tekniklerle ilaç dozaj formlarındaki miktarının belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Oğuzhan POLAT, (2018)., "Fen bilimleri öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeyleri ve mesleki kaygı düzeylerinin farklı değişkenlerle incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Tamer DEMİREL, (2019)., "Fen bilimleri öğretmenlerinin işbirlikli öğrenme yöntemi hakkındaki görüşleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.International Journal of Chemistry and Technology (IJCT)(Google scholar, Academic keys, scientific index ingsevices, scientific world index), Dergi, Yrd. Editör, Kilis 7 Aralık Üniversitesi
2.Journal of New Results in Science(COSMOS IMPACT FACTORGOOGLE SCHOLAR,RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX,DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI),JOUR INFORMATICS,PUBLONS,ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY,INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF),GLOBAL IMPACT FACTOR,JOURNAL INDEX.), Dergi, Editör, Gaziosmanpasa University,, 01.01.2012
3.Journal of New Results in Science(JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE (JNRS) is indexed/abstracted in below databases:COSMOS IMPACT FACTORGOOGLE SCHOLAR,RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX,DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI),JOUR INFORMATICS,PUBLONS,ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY,INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF),GLOBAL IMPACT FACTOR,JOURNAL INDEX.), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa University Graduate School of Natural and Applied Science, 01.01.2012


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.SADIKOĞLU MURAT,Soylu Ümit İlay,YILMAZ SELEHATTİN,SELVİ BEDRETTİN,Seçgin Havva Yıldız,NOSAL WIERCINSKA Agnieszka (2019). Electrocatalytic oxidation of moxifloxacin hydrochloride on modified glassy carbon surface and determination in Avelox tablets. Bulgarian Chemical Communications, 51(1), 125-133. (Yayın No: 5006656)
2.SADIKOĞLU MURAT,ÇABUK AHMET (2019). Voltammetric Determination of Tenoxicam in Drug Formulation at Modified Glassy Carbon Electrode. International Journal of Electrochemical Science, 144508-4519., Doi: 10.20964/2019.05.08 (Yayın No: 5006673)
3.Yanık Suzan,YILMAZ SELEHATTİN,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,SADIKOĞLU MURAT,YAYINTAŞ ÖZLEM (2019). VOLTAMMETRIC AND CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF NAPROXEN IN DRUG FORMULATION. Journal of Scientific Perspectives, 3(4), 299-310., Doi: https://doi.org/10.26900/jsp.3.031 (Yayın No: 5456445)
4.WISNIEWSKA Malgortza,CHIBOWSKI Stanislaw,URBAN Teresa,FIJALKOWSKA Gracja,NOSAL WIERCINSKA Agnieszka,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,SADIKOĞLU MURAT,YILMAZ SELEHATTİN (2018). STABILITY OF METAL OXIDE SUSPENSION IN THE CATIONICPOLYACRYLAMIDE PRESENCE. JOURNAL OF SCIENTIFIC PERSPECTIVES, 2(2), 13-22., Doi: 10.26900/jsp.2018.9 (Yayın No: 4488326)
5.YAĞMUR SULTAN,Türe Melike,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,SADIKOĞLU MURAT,YILMAZ SELEHATTİN (2018). The Quantitative Detection of Phenylephrinein Pharmaceutical Preparations and Spiked Human Urineby Voltammetry. Russian Journal of Electrochemistry, 54(10), 741-746., Doi: 10.1134/S1023193518100063 (Yayın No: 4483349)
6.SADIKOĞLU MURAT,HASTÜRK HANİFE GAMZE,POLAT OĞUZHAN (2018). FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİ·EXAMINATION OF SCIENCE PROSPECTIVE TEACHERS’ OCCUPATIONAL ANXIETY LEVELS. The Journal of International Social Research, 11(56), 629-637., Doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20185639035 (Yayın No: 4488133)
7.Uysal Tolga,YILMAZ SELEHATTİN,SADIKOĞLU MURAT,TÜRKOĞLU MUHAMMET (2017). THE DETERMINATION OF NH4 CATION AND Al METALCONCENTRATIONS IN WATER OF SWIMMING POOLS IN CENTEROF CANAKKALE, TURKEY. Journal of Scientific Perspectives, 1(1), 13-21., Doi: 10.26900/jsp.2017.1 (Yayın No: 3605332)
8.SELVİ BEDRETTİN,SADIKOĞLU MURAT,Soylu Ümit İlay,YILMAZ SELEHATTİN,ÖNAL ADEM,ESER FERDA (2017). Sensitive Determination of Quercetin in Onion Peel by Voltammetry Using a Poly(4-Aminobenzene Sulfonic Acid) Modified Glassy Carbon Electrode. Analytical Bioanalytical Electrochemistry, 9(5), 574-585. (Yayın No: 3597670)
9.Uysal Tolga,YILMAZ SELEHATTİN,TÜRKOĞLU MUHAMMET,SADIKOĞLU MURAT (2017). Variations in Nitrogen (NH4, NO2-, NO3-) and Heavy Metal (Al and Cu)Levels of Water from Swimming Pools in the City Center and Districts of Canakkale, Turkey. Journal of Environmental Analytical Chemistry, 4(2), 1-5., Doi: 10.4172/2380-2391.1000198 (Yayın No: 3597746)
10.Uysal Tolga,YILMAZ SELEHATTİN,TÜRKOĞLU MUHAMMET,SADIKOĞLU MURAT (2017). Investigation of some disinfection chemicals and water qualityparameters in swimming pools in the city center and districtsof Canakkale, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 189(338), 1-13., Doi: DOI 10.1007/s10661-017-6031-2 (Yayın No: 3597603)
11.YILMAZ SELEHATTİN,Baş Zeynep,SADIKOĞLU MURAT,YAĞMUR SULTAN,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN (2016). Sensitive Voltammetric Determination of Paracetamol onPoly 4 Aminobenzene Sulfonic Acid Modified Glassy CarbonElectrode. International Journal of Electrochemical Science, 116244-6255., Doi: 10.20964/2016.07.74 (Yayın No: 3012570)
12.SADIKOĞLU MURAT,YILMAZ SELEHATTİN,KURT İsmail,SELVİ BEDRETTİN,SARI HAYATİ,ERDURAN NURAN,USTA ERDOĞAN,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN (2016). Electrocatalytic Oxidation of Hydrazineon Poly 4 Aminobenzene Sulfonic Acid ModifiedGlassy Carbon Electrode. Russian Journal of Electrochemistry, 52(6), 539-545., Doi: 10.1134/S1023193516060112 (Yayın No: 3012824)
13.Engin Çiğdem,YILMAZ SELEHATTİN,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,YAĞMUR SULTAN,SADIKOĞLU MURAT (2015). Electroanalytical Investigation of Paracetamol on Glassy Carbon Electrode by Voltammetry. International Journal of Electrochemical Science, 101916-1925. (Yayın No: 2123839)
14.Demirtaş Çiğdem,YILMAZ SELEHATTİN,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,SADIKOĞLU MURAT (2015). Electrochemical Determination of Phenazopyridine Hydrocloride using Poly p Aminobenzene Sulfonic Acid Film Modified Glassy Carbon Electrode. International Journal of Electrochemical Science, 101883-1892. (Yayın No: 2124069)
15.CAN Saide,YILMAZ SELEHATTİN,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,SADIKOĞLU MURAT,MENEK NECATİ (2015). Electrocatalytic Oxidation of Acyclovir on Poly p Aminobenzene Sulfonic Acid Film Modified Glassy Carbon Electrode. Electroanalysis, 27(10), 2431-2438., Doi: 10.1002/elan.201500102 (Yayın No: 2125383)
16.Nosal Wierciska Agnieszka,YILMAZ SELEHATTİN,Binel Sevcan,YAĞMUR SULTAN,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,SADIKOĞLU MURAT,YILDIZ MUSTAFA (2014). Electroanalytical and HPLC Methods for the Determination of Oxcarbazepine in Spiked Human Urine and Tablet Dosage Form. Croatica Chemica Acta, 87213-219., Doi: http://dx.doi.org/10.5562/cca2046 (Yayın No: 2123540)
17.YAĞMUR SULTAN,YILMAZ SELEHATTİN,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,USLU BENGİ,SADIKOĞLU MURAT,ÖZKAN SİBEL AYŞIL (2014). Sensitive voltammetric determination of famotidine in human urine and tablet dosage forms using an ultra trace graphite electrode. Journal of the Serbian Cemical Society, 79(1), 53-62., Doi: 10.2298/JSC130210055Y (Yayın No: 368724)
18.YAĞMUR SULTAN,YILMAZ SELEHATTİN,SADIKOĞLU MURAT,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,YILDIZ MUSTAFA,Yengin Cengiz,KILINÇ MUSTAFA EMRAH (2013). Electrooxidation of Phenazopyridine Hydrochloride and its Voltammetric and HPLC Determination in Human Urine and Tablet Dosage Form. International Journal of Electrochemical Science, 86818-6828., Doi: - (Yayın No: 369787)
19.YAĞMUR SULTAN,YILMAZ SELEHATTİN,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,SADIKOĞLU MURAT,YILDIZ MUSTAFA,POLAT KAMRAN (2013). Synthesis spectroscopic studies and electrochemical properties of Schiff bases derived from 2 hydroxy aromatic aldehydes and phenazopyridine hydrochloride. Journal of the Serbian Chemical Society, 78(6), 795-804., Doi: 10.2298/JSC120111069Y (Yayın No: 370980)
20.YILMAZ SELEHATTİN,Baltaoğlu Esra,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,YAĞMUR SULTAN,POLAT KAMRAN,SADIKOĞLU MURAT (2013). Electroanalytical determination of metronidazole in tablet dosage form. Journal of the Serbian Chemical Society, 78(2), 295-302., Doi: 10.2298/JSC120111069Y (Yayın No: 371125)
21.SADIKOĞLU MURAT,Taşkın Gamze,DEMİRTAŞ Fatma Gül,SELVİ BEDRETTİN,BARUT MUSTAFA (2012). Voltammetric Determination of Uric Acid on Poly p Aminobenzene Sulfonic Acid Modified Glassy Carbon Electrode. International Journal of Electrochemical Science, 711550-11557. (Yayın No: 371266)
22.YILMAZ SELEHATTİN,SADIKOĞLU MURAT (2011). Study of heavy metal pollution in seawater of Kepez Harbor of Canakkale Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 173899-904., Doi: 10.1007/s10661-010-1432-5 (Yayın No: 371363)
23.SADIKOĞLU MURAT,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,YAĞMUR SULTAN,ORTA Erdem,YILMAZ SELEHATTİN (2011). Voltammetric Determination of Acyclovir in Human Urine Using Ultra Trace Graphite and Glassy Carbon Electrodes. Current Analytical Chemistry, 7130-135., Doi: http://dx.doi.org/10.2174/157341111794815011 (Yayın No: 371510)
24.YILMAZ SELEHATTİN,Türe Melike,SADIKOĞLU MURAT,DURAN Ali (2010). Determination of total Cr in wastewaters of Cr electroplating factories in the I organize industry region Kayseri Turkey by ICP AES. Environmental Monitoring and Assessment, 167235-242., Doi: DOI 10.1007/s10661-009-1045-z (Yayın No: 2072100)
25.TUNÇ TUNCAY,SARI MUSA,SADIKOĞLU MURAT,BÜYÜKGÜNGÖR ORHAN (2009). Synthesis Crystal Structure and Spectroscopic Studies of 2 E 2 hydroxyphenyl imino methyl Phenol Schiff Base Molecule. Journal of Chemical Crystallography, 39672-676., Doi: 10.1007/s10870-009-9556-6 (Yayın No: 372841)
26.YILMAZ SELEHATTİN,YAĞMUR SULTAN,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,SADIKOĞLU MURAT (2009). Direct Determination of Zn Heavy Metal in Tap Water of Canakkale TURKEY by Anodic Stripping Voltammetry Technique. International Journal of Electrochemical Science, 4288-294. (Yayın No: 371833)
27.SADIKOĞLU MURAT,SOLAK Ali Osman,IŞIKLAN MUHAMMET,KILIÇ ZEYNEL (2008). Electrochemical reduction of NAP on the glassy carbon electrodes modified with aromatic diazonium salts. Current Analytical Chemistry, 4136-141. (Yayın No: 373220)
28.YILMAZ SELEHATTİN,SADIKOĞLU MURAT,SAĞLIKOĞLU GÜLŞEN,YAĞMUR SULTAN,Aşkın Gökçe (2008). Determination of Ascorbic Acid in Tablet Dosage Forms and Some Fruit Juices by DPV. International Journal of Electrochemical Science, 31534-1542. (Yayın No: 373058)
29.HASANOV Rovshan,SADIKOĞLU MURAT,BİLGİÇ ATİKE SEMRA (2007). Electrochemical and quantum chemical studies of some Schiff bases on the corrosion of steel in H2SO4 solution. Applied Surface Science, 2533913-3921., Doi: 10.1016/j.apsusc.2006.08.025 (Yayın No: 373380)
30.Murat Sadıkoğlu, Selahattin Yılmaz, Mustafa Yıldız (2007). Potentiometric investigations and effects of substituents on basicity of some benzaldehyde thiazoles and their derivatives with Schiff base type in acetonitrile and nitrobenzene. International Journal of Pure and Applied Chemistry, 2223-227. (Yayın No: 373834)
31.Murat Sadıkoğlu, Ali Osman Solak, Hakan Dal, Zeynel Kılıç (2007). The modification of glassy carbon electrodes with aryl diazonium sals The effect of the modified glassy carbon electrodes on reduction of 4 1E 5 nitro 2 hydroxyphenyl methylidene amino 1 5 dimethyl 2 phenyl 2 3 dihydro 1H pyrazol 3 one 5 NSP. International Journal of Pure and Applied Chemistry, 2213-221. (Yayın No: 373711)
32.Murat Sadıkoğlu, Selahattin Serin (2007). Synthesis and characterization of Ni II complexes of some Schiff bases and investigation of metal to ligand mol ratios and the stability constants with the continuous variation method. International Journal of Pure  Applied Chemistry, 261-65. (Yayın No: 373520)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.Kacar Hasan,YILMAZ SELEHATTİN,TÜRKOĞLU MUHAMMET,SADIKOĞLU MURAT (2018). Seasonal Changes in concentrations of Heavy Metals in Tap Water from the City Center of Canakkale, Turkey. 8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (8th BBCAC) (Özet Bildiri) (Yayın No:4506054)
2.Kacar Hasan,YILMAZ SELEHATTİN,TÜRKOĞLU MUHAMMET,SADIKOĞLU MURAT (2018). Seasonal Variations of Tap Water Quality Parameters in the City Center of Canakkale, Turkey. 8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (8th BBCAC) (Özet Bildiri) (Yayın No:4506179)
3.SADIKOĞLU MURAT,SOYLU Ümit İlay,YANIK Suzan,YILMAZ SELEHATTİN (2016). Quantitative Determination of Moxifloxacin Hydrochloride in Drug Dosage Forms by Voltammetric Techniques Using Glassy Carbon and Modified Glassy Carbon Electrodes. AACD 2016 International Conferance 10th Aegean Analytical Chemistry Days (Özet Bildiri) (Yayın No:3012972)
4.POLAT OĞUZHAN,SADIKOĞLU MURAT (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. 2. International Rating Academy Congress on HOPE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4506266)
5.SADIKOĞLU MURAT,ÇABUK Ahmet,YANIK Suzan,YILMAZ SELEHATTİN (2018). Quantitative Determination of Tenoxicam in Drug Dosage Forms by Voltammetric Techniques Using Glassy Carbon and Modified Glassy Carbon Electrodes. AACD 2016 International Conference 10th Aegean Analytical Chemistry Days (Özet Bildiri) (Yayın No:3013070)
6.SADIKOĞLU MURAT (2018). Electroanalytical investigation and voltammetric determination of metronidazole in tablet dosage form. 8. International Electrochemistry Meeting in Turkey, Antalya, October 8-11, 2009. (Özet Bildiri) (Yayın No:382837)
7.SADIKOĞLU MURAT (2018). Voltammetric determination of acyclovir in human urine using ultra trace graphte and glassy carbon electrodes. International Symposium on Drug Research and Development “From Chemistry to Medicine" & Educational Fair on "GLP and Laboratory Safety: New Approaches" Ankara, May 4-7, 2009. (Özet Bildiri) (Yayın No:382593)
8.Sultan Yağmur, Selehattin Yılmaz, Gülşen Sağlıkoğlu, Bengi Uslu, Murat Sadıkoğlu, Sibe A Özkan (2018). Electroanalytical investigation and determination of famotidine in human ürine and tablet dosage forms on ultra trace graphite and glassy carbon electrodes. 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-9), Ankara, June 23-26, 2009. (Özet Bildiri) (Yayın No:376184)
9.Selehattin Yılmaz, Agnieszka Nosal Wiercinska, Sevcan Binel, Sultan Yağmur, Gülşen Sağlıkoğlu, Murat Sadıkoğlu (2018). ELEKTROCHEMICZNE BADANIA I WOLTAMPEROMETRYCZNE OZNACZANIE OKSAKARBAZEPINY W MOCZU I PREPARACIE FARMACEUTYCZNYM. VIII POLSKA KONFERENCJA CHEMII ANALITYCZNEJ,"Analityka dla społeczeństwa XXI wieku"section C Analityka farmaceutyczna i kliniczna, Poster, abstract page 157, Kraków 4-9 lipca 2010r. (Krakov 4-9 July), POLAND. (Özet Bildiri) (Yayın No:375922)
10.Sultan Yağmur, Selehattin Yılmaz, Gülşen Sağlıkoğlu, Murat Sadıkoğlu, Mustafa Yıldız, Kamran Polat (2018). Synthesis antimicrobial activity and electrochemical reduction of phenazophyridine hydrochloride and its some new Schiff bases by cyclic voltammetry. 4. International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, Ankara, September 30-October 2, 2010. (Özet Bildiri) (Yayın No:375304)
11.Murat Sadıkoğlu, Gamze Taşkın, Fatma Gül Demirtaş (2018). Voltammetric Determination of Uric Acid on Poly p Aminobenzene Sulfonic Acid Modified Glassy Carbon Electrode. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), Ankara, June 26-29, 2012. (Özet Bildiri) (Yayın No:375032)
12.Murat Sadıkoğlu, Selahattin Yılmaz, İsmail Kurt (2018). Electrocatalytic Oxidation of Hydrazine at Poly 4 Aminobenzene Sulfonic Acid Modified Glassy Carbon Electrode. 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Trabzon, September 10-14, 2013. (Özet Bildiri) (Yayın No:374640)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.SELVİ BEDRETTİN,SADIKOĞLU MURAT,SOYLU Ümit İlay ,YILMAZ SELEHATTİN,ESER FERDA,ÖNAL ADEM (2015). Poli 4 aminobenzen sülfonik asit İle Modifiye Edilmiş Camsı Karbon Elektrotta Kuersetin in Elektrokatalitik Yükseltgenmesi. 27. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2124795)
2.SERİN SELAHATTİN,SADIKOĞLU MURAT (2003). Bazı Schiff bazı geçiş metali komplekslerinin sentezi kompleks bileşiklerinin metal ligand birleşme oranları ve kararlılık sabitlerinin tayini. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 8-11 Eylül 2003. (Özet Bildiri) (Yayın No:384553)
3.Selehattin Yılmaz, Mustafa Yıldız, Murat Sadıkoğlu, Esin Süren, Sadettin Güler (2003). Bazı Schiff bazı ligandlarının potansiyometrik titrasyon metodu ile susuz ortamda bazlık sabitlerinin tayini ve sübstitüent etkisinin incelenmesi. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 8-11 Eylül 2003. (Özet Bildiri) (Yayın No:384442)
4.Murat Sadıkoğlu, Pınar Çekirdek, Ali Osman Solak, Özlem Ölmez, Emine Kılıç (2003). Benzo c sinnolin N oksit ile camsı karbon elektrodun modifikasyonu ve dioksijenin elektrokimyasal indirgenmes. XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 30 Eylül-4Ekim 2005. (Özet Bildiri) (Yayın No:384073)
5.Murat Sadıkoğlu, Ali Osman Solak (2003). 4 1E 2 hidroksinaftil metiliden amino 1 5 dimetil 2 fenil 2 3 dihidro 1H pirazol 3 on molekülünün camsı karbon ve modifiye edilmiş camsı karbon yüzeylerinde elektrokimyasal indirgenmesi. III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 5-7 Temmuz 2006. (Özet Bildiri) (Yayın No:383776)
6.Murat Sadıkoğlu, Ali Osman solak (2003). 4 1E 3 nitro 2 hidroksifenil metiliden amino 1 5 dimetil 2 fenil 2 3 dihidro 1H pirazol 3 on molekülünün camsı karbon ve modifiye edilmiş camsı karbon yüzeylerinde elektrokimyasal indirgenmesi. III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 5-7 Temmuz 2006. (Özet Bildiri) (Yayın No:383595)
7.Murat Sadıkoğlu, Selehattin Yılmaz, Gülşen Sağlıkoğlu, Sultan Yağmur, Gülen Türker, Gülşen Aşkın (2003). Çanakkale Belediyesi Şehir Musluk Suyundaki Çinko Miktarının Anodik Sıyırma Voltametri Tekniği İle Doğrudan Belirlenmesi. XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 23-27 Ağustos 2007. (Özet Bildiri) (Yayın No:383458)
8.Melike Türe, Selehattin Yılmaz, Ali Duran, Murat Sadıkoğlu (2003). Kayseri I Organize Sanayi Bölgesindeki Kaplama Banyosu Atık Sularında Toplam Krom Miktarının ICP AES Tekniği İle Belirlenmesi. IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Elazığ, 25-27 Haziran 2008. (Özet Bildiri) (Yayın No:383237)
9.Murat Sadıkoğlu, Ali Osman Solak (2003). 4 1E 2 hidroksifenil metiliden amino 1 5 dimetil 2 fenil 2 3 dihidro 1H pirazol 3 on molekülünün camsı karbon ve modifiye edilmiş camsı karbon yüzeylerinde elektrokimyasal indirgenmesi. III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 5-7 Temmuz 2006. (Sözlü Bildiri) (Özet Bildiri) (Yayın No:383032)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.TENOKSİKAM’IN POLİ(p-AMİNOBENZEN SÜLFONİK ASİT)-MODİFİYE CAMSI KARBON ELEKTROTTA HASSAS TAYİNİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 07.11.2016-22.11.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Leonardit Kökenli Humik Bileşiklerin Borlu Gübrelemede Kullanım Olanaklarının Araştırılması, Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Araştırmacı, 01.02.2010-02.01.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Katı Elektrotların Yüzey Modifikasyonu ve Modifiye Edilmiş Yüzeylerin Bazı Organik Maddelerin Tayininde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 01.02.2009-01.01.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.TENOKSİKAM’xx IN POLİ (p-AMİNOBENZEN SÜLFONİK ASİT) MODİFİYE CAMSI KARBON ELEKTROTTA HASSAS TAYİNİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 15.11.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
5.Ali O Solak Aybüke Isbir Emine Kılıç Metin Gürü Murat Sadıkoğlu Zeynel Kılıç Karbon Esaslı Malzemelerin Yüzey Modifikasyonu ve İletkenlik Değişimleri Moleküler Elektronik Yaklaşım DPT Projesi Proje No 2003K12019011 5 Ağustos 2007 , DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
6.Murat Sadıkoğlu Selehattin Yılmaz Muzaffer Çakar Gamze Yalvaç Katı Elektrotların Yüzey Modifikasyonu ve Modifiye Edilmiş Yüzeylerin Bazı Organik Maddelerin Tayininde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi BAP Gaziosmanpaşa Üniversitesi Proje No 2009 33, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Karbon Esaslı Malzemelerin Yüzey Modifikasyonu ve İletkenlik Değişimleri Moleküler Elektronik Yaklaşım, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
Üniversite Dışı Deneyim

2008-2012Yrd. Doç. Dr.Gaziosmanpaşa Üniversitesi, G.O.P. Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.' da Yrd.Doç.Dr. olarak görevimi sürdürmekteyim., (Diğer)
2005-2008Dr. Arş. Gör.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, K.S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde Doktor Araştırma Görevlisi olarak çalıştım, (Diğer)
1998-2005Araştırma GörevlisiAnkara Üniversitesi, Ankara Üniversitresi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştım, (Diğer)
1993-1997Araştırma GörevlisiKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, K.S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştım, (Diğer)
1992-1993ÖğretmenMilli Eğitim Bakanlığı, Diyarbakı'ın Hani İlçesi Kuyular Köyü Ortaokulu'nda bir yıl süre ile öğretmen olarak çalıştı, (Diğer)