GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FAYSAL ARPAGUޞ

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Faysal ARPAGUŞ

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

faysal.arpagus@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Marmara Üniversitesi (2012- )

İlahiyat Fakültesi - İlahiyat Pr.

YÜKSEK LİSANS, Marmara Üniversitesi (2001- 2004)

Sosyal Bilimler Enstitüsü -

TEZLER

DOKTORA, "", Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2004

YÜKSEK LİSANS, "Ma'lumat Mecmuası'nın 1-500 Sayılarında Yer Alan Türk Mûsikîsi İle İlgili Makâleler ", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - Temel İslam Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Tefsir Anabilim Dalı, (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Tasavvuf Müziği (Seçmeli) , Lisans, (2016-2017)

Dini Musiki (Seçmeli) , Lisans, (2016-2017)

Ney Iıı-Iv, Lisans, (2016-2017)

Kur'an Okuma Ve Tecvid Iıı-Iv, Lisans, (2016-2017)

Kur'an Okuma Ve Tecvid I-Iı, Lisans, (2016-2017)

Bitirme Ödevi (Danışmanlık) I-Iı, Lisans, (2015-2016)

Kur'ân Okuma Ve Tecvid I-Iı, Lisans, (2015-2016)

Kur'ân Okuma Bilgi Ve Becerisi I-Iıı, Lisans, (2015-2016)

Ney I-Iı, Lisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ARPAGUŞ FAYSAL, "Murad Molla Kütüphanesi Numara 83'Te Kayıtlı "Tefsîr-İ Hârizmî'nin Aidiyet Sorunu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(1), 101-114. (Yayın No: 3586087)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

"ERBAA BELEDİYESİ III. OSMANLI HAFTASI ETKİNLİKLERİ II. Abdülhamid Han", Abdülhamid Ve Son Dönem Osmanlı Müziği, TÜRKİYE, 2017,

"TÜRKİYE’DE DİN VE MÜZİK Makamsal Ezan Salâ Mevlid-i Şerif İlahi Konseri", GOÜ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR KONFERANS SALONU, TÜRKİYE, 2017,

"BESTELİ MEVLİD (KOSOVA PRİZREN’DE OKUNAN ŞEKLİYLE)", GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR KONFERANS SALONU, TÜRKİYE, 2017,

"VUSLATININ 744.YILINDA MEVLANA VE MEVLEVİLİKTEKİ SEMBOLLER", GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 2017,

"SEYR-İ NATIK ATÖLYE ÇALIŞMASI WORKSHOP", GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI KONSER SALONU, TÜRKİYE, 2017,

"BAĞLAMA KONSERİ", GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜZİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GÜRER AYKAL KONSER SALONU, TÜRKİYE, 2017,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2001-2006, İMAM-HATİP, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, KIRKLARELİ VİZE PAZARLI KÖYÜ CAMİİ İMAM-HATİBİ , (Kamu)

2006-2008, Vaiz, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, Yaygın Din Eğitimi, (Kamu)

2008-2012, Vaiz, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, Yaygın Din Eğitimi, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:faysal.arpagus@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2012-
Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Pr.

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2001-2004
Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Adı:Ma'lumat Mecmuası'nın 1-500 Sayılarında Yer Alan Türk Mûsikîsi İle İlgili Makâleler


Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ TEFSİR ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2016-2017)TASAVVUF MÜZİĞİ (SEÇMELİ) Türkçe1
(2016-2017)DİNİ MUSİKİ (SEÇMELİ) Türkçe1
(2016-2017)NEY III-IVTürkçe4
(2016-2017)KUR'AN OKUMA VE TECVİD III-IVTürkçe4
(2016-2017)KUR'AN OKUMA VE TECVİD I-IITürkçe4
(2015-2016)BİTİRME ÖDEVİ (DANIŞMANLIK) I-IITürkçe1
(2015-2016)KUR'ÂN OKUMA VE TECVİD I-IITürkçe2
(2015-2016)KUR'ÂN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I-IIITürkçe2
(2015-2016)NEY I-IITürkçe6
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ARPAGUŞ FAYSALMurad Molla Kütüphanesi Numara 83'te Kayıtlı "Tefsîr-i Hârizmî'nin Aidiyet Sorunu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat FAkültesi Dergisi, 4(1), 101-114. (Yayın No: 3586087)
Üniversite Dışı Deneyim

2008-2012VaizDİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, Yaygın Din Eğitimi, (Kamu)
2006-2008VaizDİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, Yaygın Din Eğitimi, (Kamu)
2001-2006İMAM-HATİPDİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, KIRKLARELİ VİZE PAZARLI KÖYÜ CAMİİ İMAM-HATİBİ , (Kamu)