GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

DERYA KAHRAMAN DÖĞÜŞCܞ

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ]

ARŞ. GÖR. Derya KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ

Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

derya.kahraman@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Kimya Bölümü 

Anabilim Dalı

Fizikokimya Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2012- 2017)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2009- 2012)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2005- 2009)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Islanabilirliği Artırılmış Akrilik Lif Üretimi İçin Poliakrilonitril Kopolimerlerinin Sentez Ve Karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016

YÜKSEK LİSANS, "Poli(Polietilen Glikol Monometileter Akrilat) Ve Poli(Polietilen Glikol Monometileter Metakrilat) Polimerlerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı-Katı Faz Değişim Malzemeleri Olarak Hazırlanması Ve Tanımlanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Kimya

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Fizikokimya Anabilim Dalı, (2010- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALTINTAŞ AYŞE,SARI AHMET,ALKAN CEMİL, (2017). "Polystyrene Microcapsules With Palmitic-Capric Acid Eutectic Mixture As Building Thermal Energy Storage Materials", Energy And Buıldıngs, (150), 376-382., Doi: doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.06.022 (Yayın No: 3623250)

ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,Gottschalk Axel,Ramamoorthi Umesh,Kumar Arvind,Kumar Yadav Sateesh,Yadav Anurag Singh,Adıgüzel Elif,Altıntaş Ayşe,Damlıoğlu Yasemin,Çetin Aylin, (2016). "Polyvinyl Alcohol Salt Hydrate Mixtures As Passive Thermal Energy Storage Systems", Energy Procedia, 911012-1017., Doi: 10.1016/j.egypro.2016.06.269 (Yayın No: 3182250)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL, (2015). "Synthesis Of High Molecular Weight Polystearylacrylate And Polystearylmethacrylate Polymers Via Atrp Method As Thermal Energy Storage Materials", International Journal Of Engineering And Applied Sciences, 2(4), 6-11. (Yayın No: 1929636)

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,Çınar Kızıl, (2015). "Micro Nano Encapsulated N Tetracosane And N Octadecane Eutectic Mixture With Polystyrene Shell For Low Temperature Latent Heat Thermal Energy Storage Applications", Solar Energy, 115195-203., Doi: 10.1016/j.solener.2015.02.035 (Yayın No: 1927818) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER, (2014). "Micro Nano Encapsulated N Heptadecane With Polystyrene Shell For Latent Heat Thermal Energy Storage", Solar Energy Materials And Solar Cells, 12642-50., Doi: 10.1016/j.solmat.2014.03.023 (Yayın No: 1924060) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,TEK YUSUF,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, (2013). "1 3 Dialkyloylureas For Thermal Energy Storage", Chemica Acta Turcica, 35(1), 39-45. (Yayın No: 1969829)

ALKAN CEMİL,EVA GÜNTHER,STEFAN HİEBLER,ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, (2012). "Polyethylene Glycol Sugar Composites As Shape Stabilized Phase Change Materials For Thermal Energy Storage", Polymer Composites, 33(10), 1728-1736., Doi: 10.1002/pc.22307 (Yayın No: 369753) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,GÜNTHER EVA,HİEBLER STEFAN,ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, (2012). "Polyurethanes As Solid Solid Phase Change Materials For Thermal Energy Storage", Solar Energy, 86(6), 1761-1769., Doi: 10.1016/j.solener.2012.03.012 (Yayın No: 369768) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, (2012). "Poly 2 Alkyloyloxyethylacrylate And Poly 2 Alkyloyloxyethylacrylate Co Methylacrylate Comblike Polymers As Novel Phase Change Materials For Thermal Energy Storage", Journal Of Applied Polymer Science, 126(2), 631-640., Doi: 10.1002/app.36646 (Yayın No: 369673) [SCI-Expanded]

ALKAN CEMİL,TEK YUSUF,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA, (2011). "Preparation And Characterization Of A Series Of Thiourea Derivatives As Phase Change Materials For Thermal Energy Storage", Turkish Journal Of Chemistry, (35), 769-777., Doi: doi:10.3906/kim-1008-3 (Yayın No: 370154) [SCI-Expanded]

BİLGİN ŞENTÜRK SEMA,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL,GÖKÇE İSA, (2011). "Biodegradable Peg Cellulose Peg Agarose And Peg Chitosan Blends As Shape Stabilized Phase Change Materials For Latent Heat Energy Storage", Carbohydrate Polymers, 84(1), 141-144., Doi: 10.1016/j.carbpol.2010.11.015 (Yayın No: 370183) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ŞENOCAK AYŞEGÜL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,DAMLIOĞLU YASEMİN,ALKAN CEMİL (2017). Salt Hydrates as Phase Change Materials and Phase Change Mechanism. Innovative Thermal Energy Storage Systems (INOTES) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3762686)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Production of Poly(styrene-co-divinyl benzene-co-2-hydroxyethyl acrylate)/N-Octadecane Microcapsules for Textile Thermal Comfort. Innovative Thermal Energy Storage Materials (INOTES) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3762717)

KOÇ ESRA,ADIGÜZEL ELİF,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Polysalt Hydrates as Thermal Energy Storage Material:Synthesis and Characterization. Innovative Thermal Energy Storage Materials (INOTES) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3762749)

MENDERES ESRA,BAŞARAN AYŞENUR,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Synthesis and Characterization of Poly(Styrene-co-Divinyl Benzene-co-2-Hydroxyethylmethacrylate)/N-Octadecane Microencapsulated Phase Change Materials for Textile Thermal Comfort Applications. Innovative Thermal Energy Storage Materials (INOTES) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3762774)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Poly(Styrene-co-Divinyl Benzene-co-Glycidyl Methacrylate)/N-Octadecane Microcapsules as a Thermal Comforth for Textiles. Innovative Thermal Energy Storage Materials (INOTES) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3762807)

ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Synthesis and Characterisation of Poly(styrene-co-divinyl benzene-co-methacrylic acid)/n-octadecane Microencapsules for Thermal Comforth Property Development in Textiles. Innovative Thermal Energy Storage Materials (INOTES) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3762831)

DAMLIOĞLU YASEMİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Microencapsulation of n-octadecane in Poly(styrene-co-divinyl benzene-ko-acrylic acid) Shell and Accounting for Thermal Comfort Properties. Innovative Thermal Energy Storage Materials (INOTES) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3762863)

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,MERT YUSUF,BİÇER ALPER,ALTINTAŞ AYŞE,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,KIZIL ÇINAR,BİLGİN CAHİT (2015). Latent heat storage characteristics of micro nano encapsulated eutectic mixture using polystyrene shell F. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Özet Bildiri) (Yayın No:2223389)

ALKAN CEMİL,SARI AHMET,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER,ALTINTAŞ AYŞE (2015). Micro nano encapsulated capric myristic acid eutectic mixture in PMMA shell. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Özet Bildiri) (Yayın No:2224353)

MERT YUSUF,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALTINTAŞ AYŞE,KIZIL ÇINAR,BİLGİN CAHİT (2015). Thermal energy storage by micro nanoencapsulated n octadecane in polystyrene. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Özet Bildiri) (Yayın No:2226009)

ÖNCÜL AHMET ALPER,DEMİRCİ D,KOMAN G,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2015). Poly acrylonitrile co methacrylic acid copolymers and their wettability. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Özet Bildiri) (Yayın No:2226720)

DAMLIOĞLU YASEMİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2015). Increasing wettability of polyacrylonitrile by itoconic acid comonomer insertion. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Özet Bildiri) (Yayın No:2227145)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ATEŞ SAİD,ALKAN CEMİL (2015). Poly acrylonitrile co acrylic acid copolymers and their wettability. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Özet Bildiri) (Yayın No:2227490)

ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2015). Thermal Energy Storage Characteristics of Palmitic Acid Encapsulated in PMMA Shell. 4th International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry (Özet Bildiri) (Yayın No:2227734)

ALKAN CEMİL,KUMAR ARVİND,GOTTSCHALK AXEL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2015). Polyvinyl Alcohol salt Hydrate Mixtures as Passive Thermal Energy Storage Systems. 4th International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2227937)

BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİLGİN CAHİT,ALTINTAŞ AYŞE,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI,KIZIL ÇINAR (2014). Polymethylmethacrylate Tetracosane Octadecane Micro Nano Encapsulated Phase Change Material For Passive Solar Heating and Cooling Application. 7th International Ege Energy Symposium & Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2348893)

BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ALTINTAŞ AYŞE,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI,KIZIL ÇINAR,BİLGİN CAHİT,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2014). Fabrication and Characterization of Encapsulated Eicosane With Polymethyl Methacrylate Shell In Micro Nano Sizes for Thermal Energy Storage. 7th International Ege Energy Symposium & Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2348804)

SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALTINTAŞ AYŞE,BİLGİN CAHİT,ÇINAR KIZIL (2014). Micro nano encapsulated palmitic lauric acid eutectic mixture with poly methyl methacrylate shell Synthesis characterization and thermal energy storage properties. 27th International Symposium on Polymer Analysis and Characterization (Poster) (Yayın No:2217437)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2014). Characterization of Polyalkylacrylate and Polyalkylmethacrylate Polymers Produced by Using ATRP Method. 27th International Symposium on Polymer Analysis and Characterization (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2216603)

ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER,ALTINTAŞ AYŞE,AYŞEGÜL NAZLI ÖZCAN,ÇINAR KIZIL,BİLGİN CAHİT (2014). Fabrication characterization and latent heat thermal energy storage properties of encapsulated polystyrene palmitic acid micro nano capsules. 27th International Symposium on Polymer Analysis and Characterization (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2215303)

KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL (2013). Yüzeyindeki Nanometal Parçaciklarla Güneş Işinlarindan Isi Üretebilen Kişlik Tül Perde Üretimi. UİB V. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı (Poster) (Yayın No:380359)

ALTINTAŞ AYŞE,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER,BİLGİN CAHİT,ÇINAR KIZIL,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI (2013). Preparation and Thermal Energy Storage Properties of n eicosane PS as Novel micro Encapsulated Phase Change Material. International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (Poster) (Yayın No:381196)

BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ALTINTAŞ AYŞE,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,AYŞEGÜL NAZLI ÖZCAN,ÇINAR KIZIL,BİLGİN CAHİT (2013). Fabrication and Characterization of Encapsulated Nonadecane Heptadecane Eutectic Mixture with Polymethylmethacrylate Shell in Micro nano Sizes for Passive Solar Heating and Cooling Applications. International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (Poster) (Yayın No:380998)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,RUHAN ALTUN ANAYURT,ARSLAN ALEV,ALKAN CEMİL,ALAY AKSOY SENNUR (2013). Preparation of Poly Methyl Methacrylate co Acrylic Acıd n octadecane Microcapsules With Heat Storage Property. 8th International Conference - TEXSCI 2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:380183)

RUHAN ALTUN ANAYURT,ARSLAN ALEV,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL,ALAY AKSOY SENNUR (2013). Poly Methyl Methacrylate Co Methacrylic Acıd n hexadecane Microcapsules to Impart Thermal Comfort In Textiles. 8th International Conference - TEXSCI 2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:379938)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2012). Synthesis And Characterization of Poly polyethylene Glycol Monomethly Ether Acylate Polymers As Solid Solid Phase Change Materials For Thermal Energy Storage. 18 th International Energy & Environment Fair and Conference (Poster) (Yayın No:379629)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL,MUKADDES ÜLKÜ ÖNDER (2011). Polyethers As Phase Change Materials For Passive Thermal Energy Storage. Europan Polymer Congress (Poster) (Yayın No:379513)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL Poliakrilonitri Polimerlerde Komonomerin Islanabilirliğe Etkisi. 1. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3184394)

ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA Microencapsulated Salt Hydrates as Future Passive Thermal Energy Storage Materials. 2nd International Turkic World Conferance On Chemical Sciences and Technologies (2nd ITWCCST) (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3184328)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ADIGÜZEL ELİF,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2015). Peg 600 Magnezyum Nitrat Hekzahidrat Kararlı Süspansiyonlarının Yenilikçi Isıl Enerji Depolama Sistemleri Olarak Hazırlanması. 27. Ulusal Kimya Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2311030)

ÇETİN AYLİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2015). Karboksimetil Selüloz Kalsiyum Klorür Hekzahidrat Kararlı Kompozitlerinin Yenilikçi Isıl Enerji Depolama Sistemleri Olarak Hazırlanması. 27. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:2310903)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2015). Poli akrilonitril ko 2 hidroksietil akrilat Kopolimerlerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Islanabilirlik Özelliğinin İncelenmesi. 5. Fiziksel Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:2222167)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALTINTAŞ AYŞE,BİLGİN CAHİT,KIZIL ÇINAR (2014). Isıl Enerji Depolama Amaçlı LA MA Ötektik Karışımlı Pmma Kabuklu Mikro Nano Kapsüllerin Sentezi Karakterizasyonu ve Termal Özellikleri. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2221970)

BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİLGİN CAHİT,ALTINTAŞ AYŞE,KIZIL ÇINAR (2014). Polistiren n Nonadekan Mikro Nanokapsüllerinin Sentezi Morfolojisi ve Termal Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2221681)

ALTINTAŞ AYŞE,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER,BİLGİN CAHİT,KIZIL ÇINAR (2014). Faz Değişimi Yoluyla Isıl Enerji Depolama Maksatlı PA LA Ötektik Karışımlı Ps Kabuklu Mikro Nano Kapsüller. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:2221244)

BİLGİN CAHİT,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALTINTAŞ AYŞE,KIZIL ÇINAR (2014). Faz Değişim Malzemesi Olarak Nonadekantetrakosan Ötektik Karışımlarının Polistiren İçerisinde Mikro Nano Boyutta Kapsüllenmesi Karakterizasyonu ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:2220883)

YUSUF MERT,ÇINAR KIZIL,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİLGİN CAHİT,ALTINTAŞ AYŞE (2014). Polistiren n Heptadekan C17 n Tetrakosan C24 Ötektik Mikro Nano Kapsüllerinin Hazırlanması Enerji Depolama Özelliklerinin İncelenmesi. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:2220526)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALTINTAŞ AYŞE,ALKAN CEMİL (2014). Isıl Enerji Depolama Amaçlı Poli stearil akrilat ko metil akrilat Ve Poli stearil skrilat ko metil metakrilat Kopolimerlerinin ATRP Yöntemiyle Üretilmesi ve Karakterize Edilmesi. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:2219365)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,MÜEZZİNOĞLU YEŞİM,ALTINTAŞ AYŞE,ALKAN CEMİL (2014). Poli polietilen glikol diglisidil metakrilat ve Poli polietilen glikol monometileter glisidil metakrilat Polimerlerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı Katı Faz Değişim Malzemeleri Olarak Hazırlanması ve Tanımlanması. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:2219082)

ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2014). Bazı Akrilik Esaslı Polimerlerde Yapı Özellik İlişkisinin Katı Katı Faz Değişim Yoluyla Enerji Depolama Üzerine Etkisinin İncelenmesi. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:2218172)

ATEŞ SAİD,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2014). Poliakrilonitril Polimerinin Metil Metakrilat Modifikasyonu İle Islanabilirliğinin Artırılması. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:2217872)

ALTUN ANAYURT RUHAN,ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2012). Katı Katı Faz Değişimi Yoluyla Isıl Enerji Depolayan Akrilik Esaslı Polimerlerin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:2209635)

ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2012). Poli Polietilen Glikol Monometileter Akrilat ko Metilakrilat ve Poli Polietilen Glikol Monometileter Akrilat ko Metilmetakrilat Kopolimerlerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı Katı Faz Değişim Malzemeleri Olarak Hazırlanması. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:379080)

ARSLAN ALEV,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2012). Poli Polietilen Glikol Monometileter Metakrilat ko Metilakrilat ve Poli Polietilen Glikol Monometileter Metakrilat ko Metilmetakrilat Kopolimerlerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı Katı Faz Değişim Maddeleri Olarak Sentezlenmesi ve Karakterize Edilmesi. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:378912)

HÜDAVER ÇOBAN,ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2012). Poli miristoiloksietilmetakrilat ko metilmetakrilat Kopolimerlerinin Katı Katı Faz Değişim Maddeleri Olarak Sentezi Karakterizasyonu ve Isıl Performanslarının Belirlenmesi. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:378742)

ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2012). Katı Katı Faz Değişim Maddesi Olarak Poli stearoiloksietilmetakrilat ko metilmetakrilat Kopolimerlerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:370697)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ENSARİ ÖMER FARUK,TAŞ AYŞENUR,ALKAN CEMİL (2012). Isıl Enerji Depolama Maddesi Olarak Poli Miristoiloksietilmetakrilat ko Metilakrilat Kopolimerlerinin Sentezi ve GPC Yöntemi İle Molekül Ağırlıklarının Belirlenmesi. Kromatografi 2012 Kongresi (Poster) (Yayın No:370667)

ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ARSLAN ALEV,ALKAN CEMİL (2012). Poli Palmitoiloksietilmetakrilat ko Metilakrilat Kopolimerlerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Faz Değişim Yoluyla Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. Kromatografi 2012 Kongresi (Poster) (Yayın No:370589)

RUHAN ALTUN ANAYURT,ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,HÜDAVER ÇOBAN,ALKAN CEMİL (2012). Isı Depolama Özellikli Katı Katı Faz Değişim Maddesi Olarak Poli Stearoiloksietilmetakrilat ko Metilakrilat Kopolimerlerinin Sentezlenmesi ve Yapı Tayininin Yapılması. Kromatografi 2012 Kongresi (Poster) (Yayın No:370542)

KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL (2012). Otomotiv Endüstrisi Uygulamaları İçin Isıl Konfor Özellikli Yeni Nesil Poliester Üretimi. Otomotiv Proje Pazarı ve Tasarım Yarışmas (Poster) (Yayın No:370441)

ALKAN CEMİL, KAHRAMAN DERYA, AKSOY KASIM (2010). Yağ Asiti Bağlı Polivinil Alkol Polimerlerinin Isıl Enerji Depolama İçin Katı Katı Faz Değişim Malzemesi Olarak Sentez ve Karakterizasyonu. 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:370401)

KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2010). İlaç Salınma Sistemlerinde Kullanılan Eudragit S Polimerine Faz Değişim Yoluyla Enerji Depolama Özelliğinin Kazandırılması. 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi (Poster) (Yayın No:370353)

ÇETİN AYLİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL Poliakrilonitril Polimerinin Hidrofiliteyi Artıran Çeşitli Komonomer Eklenmesi İle Moleküler Ağırlık Değişiminin Takibi Ve Mekanik Özellikler Gelişiminin İncelenmesi. VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:3184689)

ADIGÜZEL ELİF,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL PVA Polimerinin Na Fosfonat Tuzunun Isı Enerjisi Depo Edebilen Malzeme Olarak Üretimi ve Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:3184636)

DAMLIOĞLU YASEMİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ÖNCÜL ALPER,ALKAN CEMİL Poliakrilonitril Polimerinin Islanabilirliğinin Artırılması İçin Kullanılabilen Çok Fonksiyonlu Konomerlerin Molekül Ağırlığı ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi. VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:3184588)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

"UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE IX. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI/Antimikrobiyel ve Antibakteriyel Yara İyileştiren Bandaj", TİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE IX. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI-BURSA TEKNOLOJİ KOORDİNASYON VE AR-GE MERKEZİ, TÜRKİYE, 2017,

"UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE IX. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI/Yüksek Miktarda Mikrokapsül Tutturulmuş Isıl Konfor Özelliği Sağlayan Kumaş", UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE IX. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI-BURSA TEKNOLOJİ KOORDİNASYON VE AR-GE MERKEZİ, TÜRKİYE, 2017,

"UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE IX. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI/Nonwoven Su Arıtabilen Matara Filtresi", UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE IX. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI-BURSA TEKNOLOJİ KOORDİNASYON VE AR-GE MERKEZİ, TÜRKİYE, 2017,

"Spor Ve Askeri Tekstiller İçin Nem Konfor Özellikli Poliakrilonitril Lif Üretimi, UTİB Türkiye Tekstil Ve Konfeksiyon Sektörü’nde VIII. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi", UTİB Türkiye Tekstil Ve Konfeksiyon Sektörü’nde VIII. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi Merinos AKM, Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Parkı, Osmangazi / Bursa, 16000, Türkiye, TÜRKİYE, 2016,

"UTİB Türkiye Tekstil Ve Konfeksiyon Sektörü’nde VII. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı, Kolay Uygulamabilme Özelliğine Sahip Ses Yalıtan Kompozit Kumaş Sistemi", Merinos AKM, Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Parkı, Osmangazi / Bursa, 16000, Türkiye, TÜRKİYE, 2015,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Akrilik liflerin ıslanabilirliğinin artırılması", Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Bursiyer, 01.11.2013-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Polialkilakrilat ve Polialkilmetakrilat Polimerlerinin ATRP Yöntemiyle Üretilerek Karakterize Edilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 26.04.2012-26.02.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Poli 2 polietilenglikol monometileter akrilat ve Poli 2 polietilenglikol monometileter metakrilat polimerlerinin ısıl enerji depolama amaçlı katı katı faz değişim malzemeleri olarak sentezlenmesi ve karakterize edilmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 07.07.2011-11.05.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2012-2012, Erasmus Placement Student (Erasmus Staj Öğrencisi), The University of Newcastle upon Tyne Chemisty Department, Erasmus Placement Student (Erasmus Staj Öğrencisi), (Yurtdışı Üniversite)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

ICS 1100 İYON KROMATOGRAFİ CİHAZI, Redoks firması tarafından verilen ICS 1100 İYON KROMATOGRAFİ CİHAZI eğitim sertifikası, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 29.02.2012-02.03.2012 (Ulusal)

Optik temas açısı, Terralab firması tarafından Attension marka, Thete Lite model Optik temas açısı cihazı kullanıcı eğitimi sertifikası, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 07.08.2014-07.08.2014 (Ulusal)

MASTERSIZER 2000E, Atomika Teknik firması tarafından MALVERN marka, MASTERSIZER 2000E model parçacık büyüklük analizi cihazı kullanıcı eğitimi sertifikası, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 12.06.2012-12.06.2012 (Ulusal)

270MAX DUAL DEDECTOR GPC SYSTEM, Atomika Teknik firması tarafından MALVERN marka, 270MAX DUAL DEDECTOR GPC SYSTEM cihazı kullanıcı eğitimi sertifikası, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 22.10.2012-23.10.2012 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:derya.kahraman@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2012-2017
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya (Dr)

Tez Adı:Islanabilirliği Artırılmış Akrilik Lif Üretimi İçin Poliakrilonitril Kopolimerlerinin Sentez Ve Karakterizasyonu
Yüksek Lisans
2009-2012
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Poli(Polietilen Glikol Monometileter Akrilat) Ve Poli(Polietilen Glikol Monometileter Metakrilat) Polimerlerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı-Katı Faz Değişim Malzemeleri Olarak Hazırlanması Ve Tanımlanması
Lisans
2005-2009
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya BölümüAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALTINTAŞ AYŞE,SARI AHMET,ALKAN CEMİL (2017). Polystyrene microcapsules with palmitic-capric acid eutectic mixture as building thermal energy storage materials. ENERGY AND BUILDINGS, (150), 376-382., Doi: doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.06.022 (Yayın No: 3623250)
2.ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,Gottschalk Axel,Ramamoorthi Umesh,Kumar Arvind,Kumar Yadav Sateesh,Yadav Anurag Singh,Adıgüzel Elif,Altıntaş Ayşe,Damlıoğlu Yasemin,Çetin Aylin (2016). Polyvinyl Alcohol salt Hydrate Mixtures as Passive Thermal Energy Storage Systems. Energy Procedia, 911012-1017., Doi: 10.1016/j.egypro.2016.06.269 (Yayın No: 3182250)
3.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2015). Synthesis of High Molecular Weight Polystearylacrylate and Polystearylmethacrylate Polymers via ATRP Method as Thermal Energy Storage Materials. International Journal of Engineering and Applied Sciences, 2(4), 6-11. (Yayın No: 1929636)
4.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,Çınar Kızıl (2015). Micro nano encapsulated n tetracosane and n octadecane eutectic mixture with polystyrene shell for low temperature latent heat thermal energy storage applications. Solar Energy, 115195-203., Doi: 10.1016/j.solener.2015.02.035 (Yayın No: 1927818)
5.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER (2014). Micro nano encapsulated n heptadecane with polystyrene shell for latent heat thermal energy storage. Solar Energy Materials and Solar Cells, 12642-50., Doi: 10.1016/j.solmat.2014.03.023 (Yayın No: 1924060)
6.ALKAN CEMİL,TEK YUSUF,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2013). 1 3 Dialkyloylureas for thermal energy storage. Chemica Acta Turcica, 35(1), 39-45. (Yayın No: 1969829)
7.ALKAN CEMİL,EVA GÜNTHER,STEFAN HİEBLER,ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2012). Polyethylene glycol sugar composites as shape stabilized phase change materials for thermal energy storage. Polymer Composites, 33(10), 1728-1736., Doi: 10.1002/pc.22307 (Yayın No: 369753)
8.ALKAN CEMİL,GÜNTHER EVA,HİEBLER STEFAN,ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2012). Polyurethanes as solid solid phase change materials for thermal energy storage. Solar Energy, 86(6), 1761-1769., Doi: 10.1016/j.solener.2012.03.012 (Yayın No: 369768)
9.ALKAN CEMİL,ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2012). Poly 2 alkyloyloxyethylacrylate and poly 2 alkyloyloxyethylacrylate co methylacrylate comblike polymers as novel phase change materials for thermal energy storage. Journal of Applied Polymer Science, 126(2), 631-640., Doi: 10.1002/app.36646 (Yayın No: 369673)
10.ALKAN CEMİL,TEK YUSUF,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2011). Preparation and characterization of a series of thiourea derivatives as phase change materials for thermal energy storage. Turkish Journal of Chemistry, (35), 769-777., Doi: doi:10.3906/kim-1008-3 (Yayın No: 370154)
11.BİLGİN ŞENTÜRK SEMA,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL,GÖKÇE İSA (2011). Biodegradable PEG cellulose PEG agarose and PEG chitosan blends as shape stabilized phase change materials for latent heat energy storage. Carbohydrate Polymers, 84(1), 141-144., Doi: 10.1016/j.carbpol.2010.11.015 (Yayın No: 370183)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ŞENOCAK AYŞEGÜL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,DAMLIOĞLU YASEMİN,ALKAN CEMİL (2017). Salt Hydrates as Phase Change Materials and Phase Change Mechanism. Innovative Thermal Energy Storage Systems (INOTES) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3762686)
2.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Production of Poly(styrene-co-divinyl benzene-co-2-hydroxyethyl acrylate)/N-Octadecane Microcapsules for Textile Thermal Comfort. Innovative Thermal Energy Storage Materials (INOTES) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3762717)
3.KOÇ ESRA,ADIGÜZEL ELİF,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Polysalt Hydrates as Thermal Energy Storage Material:Synthesis and Characterization. Innovative Thermal Energy Storage Materials (INOTES) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3762749)
4.MENDERES ESRA,BAŞARAN AYŞENUR,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Synthesis and Characterization of Poly(Styrene-co-Divinyl Benzene-co-2-Hydroxyethylmethacrylate)/N-Octadecane Microencapsulated Phase Change Materials for Textile Thermal Comfort Applications. Innovative Thermal Energy Storage Materials (INOTES) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3762774)
5.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Poly(Styrene-co-Divinyl Benzene-co-Glycidyl Methacrylate)/N-Octadecane Microcapsules as a Thermal Comforth for Textiles. Innovative Thermal Energy Storage Materials (INOTES) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3762807)
6.ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Synthesis and Characterisation of Poly(styrene-co-divinyl benzene-co-methacrylic acid)/n-octadecane Microencapsules for Thermal Comforth Property Development in Textiles. Innovative Thermal Energy Storage Materials (INOTES) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3762831)
7.DAMLIOĞLU YASEMİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Microencapsulation of n-octadecane in Poly(styrene-co-divinyl benzene-ko-acrylic acid) Shell and Accounting for Thermal Comfort Properties. Innovative Thermal Energy Storage Materials (INOTES) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3762863)
8.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2012). Synthesis And Characterization of Poly polyethylene Glycol Monomethly Ether Acylate Polymers As Solid Solid Phase Change Materials For Thermal Energy Storage. 18 th International Energy & Environment Fair and Conference (Poster) (Yayın No:379629)
9.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,RUHAN ALTUN ANAYURT,ARSLAN ALEV,ALKAN CEMİL,ALAY AKSOY SENNUR (2013). Preparation of Poly Methyl Methacrylate co Acrylic Acıd n octadecane Microcapsules With Heat Storage Property. 8th International Conference - TEXSCI 2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:380183)
10.RUHAN ALTUN ANAYURT,ARSLAN ALEV,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL,ALAY AKSOY SENNUR (2013). Poly Methyl Methacrylate Co Methacrylic Acıd n hexadecane Microcapsules to Impart Thermal Comfort In Textiles. 8th International Conference - TEXSCI 2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:379938)
11.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,MERT YUSUF,BİÇER ALPER,ALTINTAŞ AYŞE,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,KIZIL ÇINAR,BİLGİN CAHİT (2015). Latent heat storage characteristics of micro nano encapsulated eutectic mixture using polystyrene shell F. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Özet Bildiri) (Yayın No:2223389)
12.ALKAN CEMİL,SARI AHMET,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER,ALTINTAŞ AYŞE (2015). Micro nano encapsulated capric myristic acid eutectic mixture in PMMA shell. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Özet Bildiri) (Yayın No:2224353)
13.MERT YUSUF,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALTINTAŞ AYŞE,KIZIL ÇINAR,BİLGİN CAHİT (2015). Thermal energy storage by micro nanoencapsulated n octadecane in polystyrene. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Özet Bildiri) (Yayın No:2226009)
14.ÖNCÜL AHMET ALPER,DEMİRCİ D,KOMAN G,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2015). Poly acrylonitrile co methacrylic acid copolymers and their wettability. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Özet Bildiri) (Yayın No:2226720)
15.DAMLIOĞLU YASEMİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2015). Increasing wettability of polyacrylonitrile by itoconic acid comonomer insertion. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Özet Bildiri) (Yayın No:2227145)
16.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ATEŞ SAİD,ALKAN CEMİL (2015). Poly acrylonitrile co acrylic acid copolymers and their wettability. Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science (Özet Bildiri) (Yayın No:2227490)
17.BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİLGİN CAHİT,ALTINTAŞ AYŞE,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI,KIZIL ÇINAR (2014). Polymethylmethacrylate Tetracosane Octadecane Micro Nano Encapsulated Phase Change Material For Passive Solar Heating and Cooling Application. 7th International Ege Energy Symposium & Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2348893)
18.BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ALTINTAŞ AYŞE,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI,KIZIL ÇINAR,BİLGİN CAHİT,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2014). Fabrication and Characterization of Encapsulated Eicosane With Polymethyl Methacrylate Shell In Micro Nano Sizes for Thermal Energy Storage. 7th International Ege Energy Symposium & Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2348804)
19.SARI AHMET,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALTINTAŞ AYŞE,BİLGİN CAHİT,ÇINAR KIZIL (2014). Micro nano encapsulated palmitic lauric acid eutectic mixture with poly methyl methacrylate shell Synthesis characterization and thermal energy storage properties. 27th International Symposium on Polymer Analysis and Characterization (Poster) (Yayın No:2217437)
20.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2014). Characterization of Polyalkylacrylate and Polyalkylmethacrylate Polymers Produced by Using ATRP Method. 27th International Symposium on Polymer Analysis and Characterization (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2216603)
21.ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER,ALTINTAŞ AYŞE,AYŞEGÜL NAZLI ÖZCAN,ÇINAR KIZIL,BİLGİN CAHİT (2014). Fabrication characterization and latent heat thermal energy storage properties of encapsulated polystyrene palmitic acid micro nano capsules. 27th International Symposium on Polymer Analysis and Characterization (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2215303)
22.ALTINTAŞ AYŞE,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER,BİLGİN CAHİT,ÇINAR KIZIL,ÖZCAN AYŞEGÜL NAZLI (2013). Preparation and Thermal Energy Storage Properties of n eicosane PS as Novel micro Encapsulated Phase Change Material. International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (Poster) (Yayın No:381196)
23.BİÇER ALPER,SARI AHMET,ALKAN CEMİL,ALTINTAŞ AYŞE,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,AYŞEGÜL NAZLI ÖZCAN,ÇINAR KIZIL,BİLGİN CAHİT (2013). Fabrication and Characterization of Encapsulated Nonadecane Heptadecane Eutectic Mixture with Polymethylmethacrylate Shell in Micro nano Sizes for Passive Solar Heating and Cooling Applications. International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (Poster) (Yayın No:380998)
24.KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL (2013). Yüzeyindeki Nanometal Parçaciklarla Güneş Işinlarindan Isi Üretebilen Kişlik Tül Perde Üretimi. UİB V. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı (Poster) (Yayın No:380359)
25.ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2015). Thermal Energy Storage Characteristics of Palmitic Acid Encapsulated in PMMA Shell. 4th International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry (Özet Bildiri) (Yayın No:2227734)
26.ALKAN CEMİL,KUMAR ARVİND,GOTTSCHALK AXEL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2015). Polyvinyl Alcohol salt Hydrate Mixtures as Passive Thermal Energy Storage Systems. 4th International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2227937)
27.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL,MUKADDES ÜLKÜ ÖNDER (2011). Polyethers As Phase Change Materials For Passive Thermal Energy Storage. Europan Polymer Congress (Poster) (Yayın No:379513)
28.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2011). Poliakrilonitri Polimerlerde Komonomerin Islanabilirliğe Etkisi. 1. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3184394)
29.ALKAN CEMİL,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA (2011). Microencapsulated Salt Hydrates as Future Passive Thermal Energy Storage Materials. 2nd International Turkic World Conferance On Chemical Sciences and Technologies (2nd ITWCCST) (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3184328)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ADIGÜZEL ELİF,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2015). Peg 600 Magnezyum Nitrat Hekzahidrat Kararlı Süspansiyonlarının Yenilikçi Isıl Enerji Depolama Sistemleri Olarak Hazırlanması. 27. Ulusal Kimya Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2311030)
2.ÇETİN AYLİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2015). Karboksimetil Selüloz Kalsiyum Klorür Hekzahidrat Kararlı Kompozitlerinin Yenilikçi Isıl Enerji Depolama Sistemleri Olarak Hazırlanması. 27. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:2310903)
3.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2015). Poli akrilonitril ko 2 hidroksietil akrilat Kopolimerlerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Islanabilirlik Özelliğinin İncelenmesi. 5. Fiziksel Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:2222167)
4.KAHRAMAN DERYA, ALKAN CEMİL (2012). Otomotiv Endüstrisi Uygulamaları İçin Isıl Konfor Özellikli Yeni Nesil Poliester Üretimi. Otomotiv Proje Pazarı ve Tasarım Yarışmas (Poster) (Yayın No:370441)
5.ALKAN CEMİL, KAHRAMAN DERYA, AKSOY KASIM (2010). Yağ Asiti Bağlı Polivinil Alkol Polimerlerinin Isıl Enerji Depolama İçin Katı Katı Faz Değişim Malzemesi Olarak Sentez ve Karakterizasyonu. 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:370401)
6.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2010). İlaç Salınma Sistemlerinde Kullanılan Eudragit S Polimerine Faz Değişim Yoluyla Enerji Depolama Özelliğinin Kazandırılması. 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi (Poster) (Yayın No:370353)
7.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ENSARİ ÖMER FARUK,TAŞ AYŞENUR,ALKAN CEMİL (2012). Isıl Enerji Depolama Maddesi Olarak Poli Miristoiloksietilmetakrilat ko Metilakrilat Kopolimerlerinin Sentezi ve GPC Yöntemi İle Molekül Ağırlıklarının Belirlenmesi. Kromatografi 2012 Kongresi (Poster) (Yayın No:370667)
8.ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ARSLAN ALEV,ALKAN CEMİL (2012). Poli Palmitoiloksietilmetakrilat ko Metilakrilat Kopolimerlerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Faz Değişim Yoluyla Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. Kromatografi 2012 Kongresi (Poster) (Yayın No:370589)
9.RUHAN ALTUN ANAYURT,ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,HÜDAVER ÇOBAN,ALKAN CEMİL (2012). Isı Depolama Özellikli Katı Katı Faz Değişim Maddesi Olarak Poli Stearoiloksietilmetakrilat ko Metilakrilat Kopolimerlerinin Sentezlenmesi ve Yapı Tayininin Yapılması. Kromatografi 2012 Kongresi (Poster) (Yayın No:370542)
10.ALTUN ANAYURT RUHAN,ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2012). Katı Katı Faz Değişimi Yoluyla Isıl Enerji Depolayan Akrilik Esaslı Polimerlerin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:2209635)
11.ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2012). Poli Polietilen Glikol Monometileter Akrilat ko Metilakrilat ve Poli Polietilen Glikol Monometileter Akrilat ko Metilmetakrilat Kopolimerlerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı Katı Faz Değişim Malzemeleri Olarak Hazırlanması. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:379080)
12.ARSLAN ALEV,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2012). Poli Polietilen Glikol Monometileter Metakrilat ko Metilakrilat ve Poli Polietilen Glikol Monometileter Metakrilat ko Metilmetakrilat Kopolimerlerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı Katı Faz Değişim Maddeleri Olarak Sentezlenmesi ve Karakterize Edilmesi. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:378912)
13.HÜDAVER ÇOBAN,ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2012). Poli miristoiloksietilmetakrilat ko metilmetakrilat Kopolimerlerinin Katı Katı Faz Değişim Maddeleri Olarak Sentezi Karakterizasyonu ve Isıl Performanslarının Belirlenmesi. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:378742)
14.ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2012). Katı Katı Faz Değişim Maddesi Olarak Poli stearoiloksietilmetakrilat ko metilmetakrilat Kopolimerlerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:370697)
15.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER,ALTINTAŞ AYŞE,BİLGİN CAHİT,KIZIL ÇINAR (2014). Isıl Enerji Depolama Amaçlı LA MA Ötektik Karışımlı Pmma Kabuklu Mikro Nano Kapsüllerin Sentezi Karakterizasyonu ve Termal Özellikleri. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2221970)
16.BİÇER ALPER,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİLGİN CAHİT,ALTINTAŞ AYŞE,KIZIL ÇINAR (2014). Polistiren n Nonadekan Mikro Nanokapsüllerinin Sentezi Morfolojisi ve Termal Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2221681)
17.ALTINTAŞ AYŞE,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİÇER ALPER,BİLGİN CAHİT,KIZIL ÇINAR (2014). Faz Değişimi Yoluyla Isıl Enerji Depolama Maksatlı PA LA Ötektik Karışımlı Ps Kabuklu Mikro Nano Kapsüller. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:2221244)
18.BİLGİN CAHİT,ALKAN CEMİL,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALTINTAŞ AYŞE,KIZIL ÇINAR (2014). Faz Değişim Malzemesi Olarak Nonadekantetrakosan Ötektik Karışımlarının Polistiren İçerisinde Mikro Nano Boyutta Kapsüllenmesi Karakterizasyonu ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:2220883)
19.YUSUF MERT,ÇINAR KIZIL,ALKAN CEMİL,SARI AHMET,BİÇER ALPER,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,BİLGİN CAHİT,ALTINTAŞ AYŞE (2014). Polistiren n Heptadekan C17 n Tetrakosan C24 Ötektik Mikro Nano Kapsüllerinin Hazırlanması Enerji Depolama Özelliklerinin İncelenmesi. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:2220526)
20.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALTINTAŞ AYŞE,ALKAN CEMİL (2014). Isıl Enerji Depolama Amaçlı Poli stearil akrilat ko metil akrilat Ve Poli stearil skrilat ko metil metakrilat Kopolimerlerinin ATRP Yöntemiyle Üretilmesi ve Karakterize Edilmesi. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:2219365)
21.KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,MÜEZZİNOĞLU YEŞİM,ALTINTAŞ AYŞE,ALKAN CEMİL (2014). Poli polietilen glikol diglisidil metakrilat ve Poli polietilen glikol monometileter glisidil metakrilat Polimerlerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı Katı Faz Değişim Malzemeleri Olarak Hazırlanması ve Tanımlanması. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:2219082)
22.ENSARİ ÖMER FARUK,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2014). Bazı Akrilik Esaslı Polimerlerde Yapı Özellik İlişkisinin Katı Katı Faz Değişim Yoluyla Enerji Depolama Üzerine Etkisinin İncelenmesi. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:2218172)
23.ATEŞ SAİD,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2014). Poliakrilonitril Polimerinin Metil Metakrilat Modifikasyonu İle Islanabilirliğinin Artırılması. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:2217872)
24.ÇETİN AYLİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2014). Poliakrilonitril Polimerinin Hidrofiliteyi Artıran Çeşitli Komonomer Eklenmesi İle Moleküler Ağırlık Değişiminin Takibi Ve Mekanik Özellikler Gelişiminin İncelenmesi. VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:3184689)
25.ADIGÜZEL ELİF,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2014). PVA Polimerinin Na Fosfonat Tuzunun Isı Enerjisi Depo Edebilen Malzeme Olarak Üretimi ve Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:3184636)
26.DAMLIOĞLU YASEMİN,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ÖNCÜL ALPER,ALKAN CEMİL (2014). Poliakrilonitril Polimerinin Islanabilirliğinin Artırılması İçin Kullanılabilen Çok Fonksiyonlu Konomerlerin Molekül Ağırlığı ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi. VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:3184588)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Akrilik liflerin ıslanabilirliğinin artırılması, Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Bursiyer, 01.11.2013-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Polialkilakrilat ve Polialkilmetakrilat Polimerlerinin ATRP Yöntemiyle Üretilerek Karakterize Edilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 26.04.2012-26.02.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Poli 2 polietilenglikol monometileter akrilat ve Poli 2 polietilenglikol monometileter metakrilat polimerlerinin ısıl enerji depolama amaçlı katı katı faz değişim malzemeleri olarak sentezlenmesi ve karakterize edilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 07.07.2011-11.05.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2012-2012Erasmus Placement Student (Erasmus Staj Öğrencisi)The University of Newcastle upon Tyne Chemisty Department, Erasmus Placement Student (Erasmus Staj Öğrencisi), (Yurtdışı Üniversite)
Sertifika
1.ICS 1100 İYON KROMATOGRAFİ CİHAZI, Redoks firması tarafından verilen ICS 1100 İYON KROMATOGRAFİ CİHAZI eğitim sertifikası, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 29.02.2012-02.03.2012 (Ulusal)
2.270MAX DUAL DEDECTOR GPC SYSTEM, Atomika Teknik firması tarafından MALVERN marka, 270MAX DUAL DEDECTOR GPC SYSTEM cihazı kullanıcı eğitimi sertifikası, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 22.10.2012-23.10.2012 (Ulusal)
3.MASTERSIZER 2000E, Atomika Teknik firması tarafından MALVERN marka, MASTERSIZER 2000E model parçacık büyüklük analizi cihazı kullanıcı eğitimi sertifikası, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 12.06.2012-12.06.2012 (Ulusal)
4.Optik temas açısı, Terralab firması tarafından Attension marka, Thete Lite model Optik temas açısı cihazı kullanıcı eğitimi sertifikası, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sertifika, 07.08.2014-07.08.2014 (Ulusal)